11/ června ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2012 1. června 2012 23. ročník"

Transkript

1 11/ června ročník Cena 7,00 Kč Titul získala výrobní hala Compo Techu Držitelem titulu Stavba roku Plzeňského kraje 2011 v kategorii novostavby se stala budova výrobní, vývojové a administrativní haly sušické společnosti Compo Tech PLUS, spol. s r. o., v Sušici. Podle poroty byla stavba, jejímiž autory jsou Ing. arch. Irena a Karel Jandovi a Ing. Jan Prášek, nominována za netradiční pojetí vysoce estetického výrobního objektu. Sušice může být na úspěchy v soutěži, které již několik let dokladují šikovnost a vysokou profesionalitu zdejších architektů a projektantů, pyšná. Gratulujeme! Vítězné projekty i s hodnocením odborné poroty si můžete prohlédnout na putovní výstavě, která by v Sušici měla být instalována v prostorách České spořitelny, a. s., od 15. října do 4. listopadu. 4. sušická Budo Show Letošní Den bojových umění (4. sušická Budo Show) nabídne opět příležitost regionálním uskupením a vyvrcholí ukázkou Capoeira show Grupo Mandela z Prahy. Mimo ní se můžete těšit na známá bojová umění jako Thaibox, Judo, Taiji a Aikido. Velmi zajímavé budou i ukázky smíšených bojových umění MMA (Mixed Martial Arts), což je fenomén zejména posledních dvou desetiletí, ovšem jeho počátky sahají až do 7. stol. př. n. l. Kromě sportovních zážitků vás letos čekají i kulinářské vynikající vegetariánská kuchyně Elišky Džudžové. Pořadatelem show je Okrášlovací spolek města Sušice ve spolupráci s Ostrovem Santos, za podpory města Sušice. Den bojových umění začíná na Santosu v sobotu 9. června v 15 hodin. Aktuálně z radnice Další setkání starostů a tajemníků obcí bývalého Prácheňského kraje proběhlo 21. května. Stěžejním tématem setkání byla výměna zkušeností ze zavádění a praktického plnění sociální reformy ve vztahu k jednotlivým úřadům. Přítomen byl také zástupce MPSV Mgr. Martin Žárský. Zástupci jednotlivých obcí se shodli na tom, že i přes některé problémy se reformu daří naplňovat. Jako problematické bylo zmíněno např. nastavení výkonu veřejně prospěšných prací a veřejné služby. 30. srpna 1982 Slovo šéfredaktorky Červnové se červenají aneb nastávají časy, co zrají Na Den dětí, otevřou se kostely. Až do noci. Udělejme dětem radost, ony nám ji udělají též. Rabijádou na ty naše rabijáty!! Předsednictvo mikroregionu Šumava západ schválilo na zasedání ve středu 23. května konečné znění marketingové strategie a propagace Šumavy. Překvapivým zjištěním při jejím zpracovávání bylo například to, že v oblasti Šumavy je jen velmi málo podnikatelských subjektů z oblasti cestovního ruchu a služeb cestovního ruchu ochotných zapojit se do společné strategie. Projevilo se to například při hledání možností spoluúčasti na financování zimních tras (Bílá stopa) apod. Předsednictvo plánuje zhruba na konec června svolat setkání samospráv a podnikatelů šumavských obcí, seznámit je se strategií a oslovit ke konkrétní spolupráci. Součástí strategie jsou dílčí projekty, mnohdy s nadregionálním významem a většího rozsahu (infrastrukturní). Jako jeden ze stěžejních bodů vidí mikroregion vyřešení dopravní dostupnosti Šumavy. Chce vypracovat společný projekt s mikroregionem Horní Vltava Boubínsko, který by pomohl ke zlepšení situace. Rovněž chce v této záležitosti oslovit kraj. Památky Sušice reprezentační publikace o historii města (prozatím pracovní název), kterou připravuje PhDr. Jan Lhoták ve spolupráci s Ing. arch. Jaroslavem Pachnerem a PhDr. Vladislavem Razímem, by se měla objevit na knižním trhu na podzim letošního roku. PhDr. Lhoták a Ing. arch. Pachner informovali starostu města o současném stavu a postupu dalších prací na knize na pracovním setkání v úterý 29. května. Již podle toho, co PhDr. Lhoták o publikaci uváděl při příležitosti setkání se členy Pražského Sušičanu před necelým měsícem, půjde o dílo velmi poutavé. Přijede i král sušické slavnosti a víkendové akce června nabízejí škálu programů a pořadů pro malé i velké diváky. Letošní slavnosti města, pořádané Okrášlovacím spolkem m. S. při příležitosti zahájení letní turistické sezóny a letos také k oslavám 690. výročí sušických hradeb, navštíví také zástupci partnerských měst ze Švýcarska a Německa. Na slavnosti zve starosta města Bc. Petr Motl: Letos jsou Sušické slavnosti výjimečné, doufám, že výjimečné budou pro všechny jejich návštěvníky. Jen na chvíli se vrátíme do středověkého města, přivítáme samotného krále, užijeme si dokonce veřejný proces s čarodějnicí. I v doprovodných programech mimo hlavní scény si jistě každý vybere a protože jsou z velké části připravené pro děti, chci jim i já popřát k jejich svátku jen samou radost a spoustu šťastných zážitků. Těším se na shledanou na Sušických slavnostech. (red) Po pětapadesáti letech se Sušice dočkala otevření nové základní školy. Přechodným řešením sice byly dřevěné budovy školiček, ale definitivní tečkou pro dlouhá léta je výstavba a otevření nové školy v Lerchově ulici. Tak komentoval velkou událost tehdejší Zpravodaj města Sušice. Stavba podle návrhu Ing. Jiřího Krále, stála tehdy kolem 29 milionů korun. Jak Zpravodaj dále uvádí, na svou dobu velmi netradičně moderně pojatá budova byla od předání stavby uvedena do provozu za osm dní pracovali nejen učitelé a zaměstnanci školy, ale i rodiče, děti, brigádníci a složky Národní fronty. Prvním ředitelem nové školy se stal Josef Křivanec. Pro děti bylo od září 1982 otevřeno 22 z plánovaných 27 tříd, k dispozici byly dvě tělocvičny, kuchyně, jídelna, Kraj deklaroval zájem o udržení sušické nemocnice a spolupráci zainteresovaných subjektů Plzeňského kraje, Zdravotnického holdingu PK, a. s., klatovské nemocnice, města Sušice a Sušické nemocnice, o. p. s. Nad otázkou stabilizace a udržení provozu sušické nemocnice se ve čtvrtek 17. května sešli se starostou města Bc. Petrem Mottlem, představiteli rady, zastupitelstva a ředitelem sušické nemocnice MUDr. Jiřím Šedivým na sušické radnici: hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, radní PK pro zahrada, prostor na hřiště ad. Za třicet školních let školou prošly bez nadsázky desetitisíce dětí, na léta své kantorské praxe v Lerchovce vzpomínají desítky učitelů. Zatím nejdéle působícím ředitelem zde byl nástupce J. Křivance Mgr. Petr Malý (PM), pod jehož vedením škola fungovala dlouhých dvacet let. Od 1. února 2005 je ředitelem Mgr. Čestmír Kříž (ČK). Od doby, kdy byly prvnímu řediteli slavnostně předány klíče od budovy a slavnostně přestřižena páska, uběhlo neuvěřitelných třicet let. Když se dnes díváte do kroniky na začátky školy, připadají vám možná některé okamžiky úsměvné. PM: Úsměvné a také překvapivé. Ohromné množství dětí shromážděných v hale škole při zahájení školního roku. To byla síla. Dnes by školáci řekli to bylo hustý. Škola byla otevřena, ale oblast zdravotnictví MUDr. Václav Šimánek, ředitel ZZS Plzeňského kraje MUDr. Roman Sviták, ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a. s., Mgr. Jiří Fojtík, MBA. Ústředním tématem pracovní schůzky bylo postavení sušické nemocnice v kraji, její stabilizace a udržení provozu nejen v souvislosti s otevřením nové klatovské nemocnice, možnosti spolupráce a podpory ze strany Plzeňského kraje. Jak všichni přítomní vyslovili a potvrdili, zájem o udržení nemocnice v Sušici je trvalý. ještě dost dlouho se řešily různé nedodělávky a opravy. První rok mého působení jsme spolu s kolegy ve škole a rodiči denně pracovali na dostavbě školního hřiště a vybudování běžecké dráhy. Dojížděl jsem ještě z Velhartic, kde jsem bydlel. A když mi ujel poslední autobus, což se často stávalo, nezbylo nic jiného, než do Velhartic běžet po svých. ČK: Pohled na ty fotografie je vlastně takové retro. A zároveň vzpomínám, jak jsem ve Volarech začal chodit do první třídy a stále nám slibovali, že už brzy budeme chodit do nové moderní školy. Teprve když jsem byl v devítce (1980) začala se nová škola budovat. Některé fotky ze zahájení mi také připomínají píseň Zdeňka Svěráka Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden pokračování na str. 2 Plzeňský hejtman jednal o sušické nemocnici Hejtman Milan Chovanec nevyloučil, že by v rámci budoucí spolupráce a tím pádem i otevřeného způsobu finanční pomoci sušické nemocnici mohlo být i její oficiální zahrnutí do páteřní sítě nemocnic v kraji. Nastínil několik rovin spolupráce a podpory, které budou předmětem dalších jednání pracovních skupin. Přehodnoceno bude například financování lékařské služby první pomoci a záchranné zdravotnické služby krajem, zpracována možnost zahrnutí sušické nemocnice do centrálního pokračování na str. 2 Z Noci kostelů vyleťme ohňostrojem až do Noci muzejní. Máme tu Sušické slavnosti Slavme v noci, dnes a denně! Slavme v muzeu, slavme na náměstí, na gymnáziu, na stadionu, ve škole i v lese. Slavme na Santosu, slavme v pédéáčku, slavme v Kloubu. Slavme všichni, slavme všude! V neděli si dejme Štreku na Svatobor, anebo na Svatobor na Dvořákovu Lužanskou. Pláče-li Medard, i ječmen zapláče. Úplněk jezme rajská jablíčka i jahody. Anebo třešně. Vše červené Čert vem ty s červem! Kdo ještě neviděl Trhák, natrhnou mu kejhák (na Dni bojových umění). A ten, kdo se stydí, červeň ve svém líci vidí. Tak se nečervenejme a na akce se vydejme. MgA. JITKA DOUBRAVOVÁ, ředitelka MKS

2 strana 2 Plzeňský hejtman jednal o sušické nemocnici nákupního systému, zvážena forma spolupráce externích partnerů. Dvě pracovní skupiny (Sušice, Plzeň) mají za úkol do konce června vyhodnotit a předložit návrhy řešení hejtmanovi. Ten přislíbil, že v případě dostatečně zpracovaných podkladů pak materiál zařadí na jednání krajského zastupitelstva v září. Memorandum o spolupráci Diskuse se vedla také ohledně návrhu Memoranda o spolupráci, které chce na jedné straně uzavřít Plzeňský kraj, Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a. s., a Klatovská nemocnice, a. s., na straně druhé město Sušice a Nemocnice Sušice, o. p. s. Obsahem memoranda jsou formy spolupráce týkající se služeb i personálních otázek, integrovaného systému kvality péče, využívání specializovaných služeb klatovské nemocnice, ale také např. postgraduální vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků na akreditovaných pracovištích ad. Starosta Sušice Bc. Petr Mottl vidí jednání jako přínosné: Rozhodně samotné jednání i jeho výsledek, konkrétní dohodu, vnímám jako pozitivní krok ze strany kraje a dílčí výsledek našich snah o zahájení přímé komunikace a přípravě platformy pro budoucí provoz a rozvoj sušické nemocnice. A zejména pro jistotu občanů v regionu, že jim bude i nadále poskytována kvalitní péče sušickou nemocnicí. Rozhodně nechceme, aby klatovská a sušická nemocnice stály v pozici rivalů, na což by v důsledku mohli doplatit zejména pacienti, zaznělo několikrát v průběhu jednání. Ekonomickou situaci nemocnice stručně vysvětlil ředitel MUDr. Jiří Šedivý s odkazem na zpracované analýzy. Zdůraznil, že z hlediska ekonomické nejistoty, jsou to především zdravotní pojišťovny, které ovlivňují hospodářské výsledky nemocnic, což se potvrzuje i u dalších zdravotnických zařízení. Upozornil zároveň na to, že obsah oblastí spolupráce (i reciproční), musí být stanoven velmi citlivě s ohledem na reakce a potřeby veřejnosti pacientů. A. STAŇKOVÁ (pozn. red. tématu se budeme věnovat i nadále a budeme přinášet zpravodajství z vývoje situace prostřednictvím SN) Vůně pečené husy Vůně pečené husy se linula náměstím, když dva kandidáti v soutěži o nejlepší pečenou husu předložili své lahůdky porotě. Řeč je o farmářských trzích, které se v Sušici konají už druhým rokem a jejichž zpestřením je vždy kulinářská soutěž. Upéct dobrou husu není jen tak a upéct tu nejlepší husu, to už je vysoká kuchařina. Porota dostala k ochutnání dvě pečínky restaurace Fuferna připravila husu nadívanou holoubětem a pečenou s ovocem, paní Libuše Zelená vsadila na klasiku s knedlíkem a zelím. Lidová porota nakonec usoudila, že klasická husí pečínka je doslova o kůrčičku lepší než ta naditá holoubátkem, ale její členové přiznávali, že rozhodování bylo opravdu nelehké. Nakonec klasická úprava získala o jeden bod více a z vítězství se radovala paní Libuše Zelená. První letošní trhy opět přivítaly regionální výrobce a pěstitele a stovky návštěvníků, a to nejen zajímavým sortimentem, ale také hudbou Solovačky. Nakupovalo se rozličné zboží zelenina, bylinky, Kaleidoskop dokončení ze strany 1 maso, pivo, lahůdky nejmenším zachutnalo medové pečivo. Další farmářský trh vás čeká už za dva týdny 16. června, opět od 8 hodin na sušickém náměstí. A jaká soutěž je připravena pro tentokrát? O nejlepšího otavského pstruha. as, foto iv Slavnosti rodiny osvěžila pohádka Mateřské centrum Sušice Medvídek se připojilo ke 2. ročníku kampaně Sítě mateřských center, o. s. Křídla a kořeny naší rodiny, v jejímž rámci proběhly 20. května Sušické slavnosti rodiny. Uvedená kampaň Sítě MC upozorňuje na důležitost rodiny v současné době, ve které se uprostřed požadavků na výkon, spotřebu a individuální potřeby ztrácí hodnota rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů napříč generacemi. V rámci zapojení Sítě mateřských center do Evropského roku aktivního stáří a mezigenerační solidarity se soustředí letošní ročník kampaně právě na kontext celé rodiny, tedy i generaci prarodičů. Sušické slavnosti rodiny se odehrávaly na dětském hřišti u gymnázia a podle slov pořadatelů i účasti desítek děti a jejich rodin, se i letos vydařily. Teplé, skoro letní, odpoledne osvěžila loutková pohádka O perníkové chaloupce v provedení TEArTR RAJDO, při níž se bavily děti a zasmáli i dospělí. Odměnou za aktivní účast v pohádkovém ději byla možnost prohlédnout si zblízka loutky. (em, as) Bruslete jako Martina Sáblíková K tomu vyzývá poutač na zimním stadionu. Nic nevadí, že skončila sezóna ledu, bruslit můžete i v létě, a to na umělé ploše, která je na ZS již položena. Provoz zimního stadionu není přerušen, naopak jej můžete využívat k více sportovním činnostem. Mimo in- -line bruslení lze na umělé ploše hrát košíkovou, tenis, volejbal ad. Probíhající výstavba krytého plaveckého bazénu nijak neomezí letní provoz zimního stadionu. Jedinou změnou je, že se do areálu vstupuje zadním vchodem od Fuferen. Stadion si můžete také předem rezervovat, a to na telefonním čísle as 30. srpna 1982 Pane Malý, na dlouhých dvacet Ale pokud se podíváme na změny let jste převzal ředitelské žezlo. v rozpětí 30 let, změny jsou obrovské. Jak vzpomínáte na své působení Děti jsou medii zahlceny v Lerchovce? Škola zažila určitě množstvím informací. Škola dnes dobré i horší časy. spíše učí děti jak informace zpracovávat, PM: Uteklo to dost rychle, ale orientovat se v podstat- čas je spravedlivý a měří každému ném a nepodstatném. Dnešní akstává stejně. S odstupem času zůtuální pojmy jako čtenářská a inném v paměti spíš to lepší. Zažil formační gramotnost jsme před jsem celodenní výchovný systém, 30 lety neznali. matematické třídy, jazykové třídy i fotbalové třídy. Rozhodující je ale spokojenost dětí, rodičů i zaměstnanců školy. Myslím si, že to lepší převažovalo. Školu jste neopustil ani teď, v penzi. U vás tedy platí, že kantorem se člověk narodí, vyučí a zůstává po celý život? PM: Snad je to tak. Říká se, že pokud kantor udrží křídu, je to dobré a může učit. Jsem rád, že v ruce udržím tenisovou raketu a florbalovou hokejku a mohu s dětmi běhat a trénovat. Od svého odchodu do důchodu mám úvazek 10 hodin sportovních kroužků, a tak jsem ve škole čtyři dny v týdnu po vyučování. Dětí chodí dost a myslím si, že je to baví. Důležité je, že mají nějaký pohyb. A já taky. Za třicet let se pochopitelně měnila budova a lidé v ní. Začněme u budovy kam za tu dobu vyrostla? PM: Budova neroste, ale vylepšuje se. Od bývalé šedé do modré už se jí také říká modrá. Pořád se modernizuje, jde s dobou. Doba také přinesla jev, který je bohužel dnes obvyklý nejenom ve školách. Kdysi skutečně otevřená škola, kde nám někdy vadilo, že je budova jako příliš velký průchoďák. Dnes je ale zamčená, jsou nainstalované kamery a otevírá se jen na zvonek po ověření příchozích. Je jiná doba a asi je to nutné. ČK: Skromně odpovídám: Výše to už nejde. Teď trochu vážněji. Máme představu i plány, jak přeměnit sportovní hřiště, zlepšit bezbariérový přístup, ještě více zmodernizovat moderní vybavení, odborné učebny, atd. Ale stále platí a bude platit, nejdůležitější je kvalitní pedagog a pohodové klima. A to se v naší škole daří. Za dlouhou dobou třiceti let musíme vidět i proměnu základního školství jako takového. Jak Vy osobně hodnotíte změny, které v něm probíhají? PM: Je pravda, že se škola mění. Je méně dětí a to není dobré. Jen od mého odchodu ze školy klesl počet žáků asi o 200. Na druhé straně přibývá ministrů školství. Každý ministr chce po sobě zanechat stopu, proto vymýšlí novoty. Nevím přesně jak teď, ale za mého působení se měnily vyhlášky a pravidla neustále. Začínalo se s počítači a mnoho úředníků počítačům nevěřilo, a proto všechno chtěli na PC a současně zpracované i písemně. Bylo pořád více papírů. To už snad dnes nehrozí. Stejný je pořád ve školství nedostatek peněz. Ono je to tak. Je jen jedna velká hromada peněz a ty se různě pohybují. Když se odkloní do kapes různých kmotrů nebo přesunou do nějakých krabic od nápojů, pak se nemohou odklonit nebo přesunout do škol. ČK: To je vážná otázka a stručně se těžko odpovídá. Za posledních 10 let se moudrým pedagogickým i nepedagogickým institucím dařilo házet pedagogům klacky pod nohy. Trochu jsme si reformami cestu komplikovali. Jaký je rozdíl mezi dnešními dětmi a žáky kteří usedali do lavic před třiceti lety? PM: Je skoro obvyklé, že si stěžujeme na současnou nejmladší generaci. Děti jsou dnes jiné. Mají více možností, nejsou odkázáni jen na učitele, je tu internet a další lákadla, znají více cizí jazyky, cestují po světě a mnozí znají svět lépe než učitelé. Myslím si ale, že nejsou horší nebo zlobivější. Pořád jsou to děti a jen napodobují nás dospělé. Ale měly by se více pohybovat. Na jedné straně jsou děti, které se věnují různým sportům téměř denně. Na druhé straně mnoha dětem pohyb vadí a raději jsou u televize nebo počítače. Ostatně, chtělo by to ty tři hodiny tělocviku týdně, o kterých je sem tam řeč. ČK: Pokud se ptáte na děti, tak já velký rozdíl nevidím. Spíše se změnili rodiče, výchova dětí a očekávání společnosti. Děti se jen přizpůsobily okolí a podmínkám jejich výchovy. Na první pohled jsou určitě fyzicky vyspělejší, ale ne odolnější. Těší mne, že jsou sebevědomější, technicky zdatnější, světaznalejší a rychleji se adaptují. A co mne trápí? U některých dětí ta viditelná citová vyprahlost. A jaký je rozdíl mezi kantory dnes a tenkrát? PM: Tenkrát kantoři učili a kromě toho ještě spoustu věcí museli dělat navíc nebo prosedět na různých zbytečných školeních. Ve škole se učilo podle stejných osnov, pracovalo se se stejnými učebnicemi. Používali jsme jednoduché učební pomůcky, často vytvářené samotnými učiteli. Většinou si učitelé museli vystačit s křídou a tabulí. Od 90. let už minulého století byla Lerchovka mezi prvními školami, kde se začalo s vybavováním počítači a intenzivně se začalo s výukou práce na PC. Dnes je škola modernější. Učitelé umějí pracovat s počítači, využívají moderní pomůcky, také jazykové vybavení učitelů je lepší. Stejně je ale nejdůležitější osobnost učitele, jak rozumí dětem, jak dokáže děti získat a zaujmout, jakou má autoritu. A to je pořád stejné dnes i tenkrát. ČK: To já těžko můžu srovnávat. Dnešní kantor je asi určitě sebevědomější, nebojácný, narovnaný a hlavně politicky neuvědomělý. Když se slaví výročí nějaké budovy, bývá zvykem se ptát, která že to slavná osobnost ji poctila svou návštěvou, v případě školy i pravidelnou docházkou kdo ze známých osobností současného Sušicka do Lerchovky chodil? PM: Aktuální nyní před fotbalovým mistrovstvím Evropy je, že bývalý žák Lerchovky bude hrát za národní družstvo. A držíme mu palce. Vím také, že se naši žáci uplatňují doma i v cizině. Třeba jako programátor v Googlu či Microsoftu v USA. V poslední době se ale s našimi žákyněmi potkávám nejčastěji v sušické nemocnici na rehabilitaci, kde mi napravovali pošramocený krk a kotník. Nejlepší je, že se k vám hlásí a zdraví vás docela obyčejní lidé, Sušické noviny 11/ června 2012 dokončení ze strany 1 bývalí žáci Lerchovky. A můžete je potkat ve městě, v obchodech, v nemocnici, na úřadech, na školách jako učitele, na tenise, na dovolené, na kanoi, na lyžích nebo na zcela nečekaných místech. Přece jen vzpomenu na předávání zlatých medailí našim žákům atletům za vítězství v celostátním kole Poháru rozhlasu. Předávalo se v hale školy za účasti našich nejlepších atletů a reprezentantů v čele s Ludvíkem Daňkem. ČK: Jak už jste řekla, do naší školy chodily tisíce žáků, a každý z nich je dnes slavná osobnost. Pro nás, pedagogy, je příjemné, když např. šikovný truhlář, elektrikář, kuchař rád vzpomíná na svá školní léta. Pokud tedy mám někoho takto narychlo vyzdvihnout, tak vzhledem k blížícímu se mistrovství ve fotbale, tak vynikající reprezentační útočník Tomáš Pekhart a pro ženy a dívky známý módní návrhář David Polanka. Kolik je v současné době otevřeno tříd, kolik je v nich dětí a jaká je pedagogická a zaměstnanecká základna dnešní školy? Podle historických údajů dokončilo první školní rok na této škole 666 žáků. ČK: V tuto chvíli do 24 tříd naší školy chodí 566 žáků. Je nás 78 zaměstnanců plus 26 externích zaměstnanců, z toho 43 učitelů, pět vychovatelek školní družiny, čtyři pedagogové volného času a tři asistentky pedagoga. Děkuji za odpovědi a ještě mi prozraďte: co byste si pro nejbližší budoucnost, jako ředitel školy, přál nejvíce? ČK: Z pedagogického hlediska mít možnost se vrátit do roku 2000 a ukázat dnešní stav všem reformátorům českého školství, aby viděli, kam dojde tvorba školních vzdělávacích programů. Naštěstí už se pomalu vracíme k jednotnému školskému programu. Z materiálního hlediska bych si přál dokázat přesvědčit bratry France a Josefa Skolovi (Linz), kteří jsou majiteli části pozemku, kde dnes škola stojí, aby nám tento pozemek odprodali a my mohli vybudovat na školním hřišti tartan. A pro žáky, rodiče, pedagogy a všechny zaměstnance naší školy bych si přál, mít možnost dnešní pohodovou atmosféru, která vládne u nás ve škole, zažívat po dalších minimálně 30 let. Děkuji vám oběma za rozhovor. Lerchovka zůstala bezesporu jedním z pilířů základního školství na Sušicku, moderní školou s jasnou představou o budoucnosti. Dokáže se dobře přizpůsobovat novým trendům současné výuky, vycházet vstříc specifickým potřebám svých žáků, podporuje mladé talenty. Školní život se ovšem neodehrává jen v lavicích. Škola nabízí mnoho mimoškolních aktivit, preferuje pohyb a sport, spolupracuje se zahraničními školami v rámci mezinárodních vzdělávacích projektů, vzdělává nejen děti, ale i pedagogy. Popřejme jí tedy, ať s úspěchem slaví ještě mnoho kulatých výročí. A slavit můžeme všichni společně s ní 2. června při příležitosti Dne otevřených dveří, kdy na návštěvníky od 10 hodin mimo prohlídky celého školního areálu čekají různé výstavy a výtvarné dílny; o týden později (7. června) jsou všichni zváni do Sokolovny, kde od 16 hodin proběhne slavnostní školní akademie. ANDREA STAŇKOVÁ

3 Sušické noviny 11/ června 2012 Aktuality strana 3 Zasedání zastupitelstva města 11. jednání rady města se konalo 14. května 2012 RM schválila nákup 2 licencí SQL serveru 2012 plus 90 přístupových licencí v licenčním modelu OLP NL GOV za cenu Kč bez DPH od firmy HSD Bohumil Dach, Sušice. RM schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Sušice a společností Sušické lesy a služby, s. r. o., na realizaci akce Údržba VKP Kalich 2012 ve výši Kč včetně DPH a pověřila starostu města jejím podpisem. RM vzala na vědomí změnu způsobu stravování zaměstnanců MÚ Sušice a to tak, že od bude obědy zajišťovat školní jídelna v ul. Komenského. RM souhlasila se zapracováním návrhů drobných změn stavby akce SIRKA za předpokladu, že bude dodržen termín dokončení stavby. RM uložila ředitelce MKS a Ing. Novákové předložit návrh změn interiérového vybavení projektu SIR- KA včetně jejich finančních nároků na jednání rady dne RM, dle 81, odst.1) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako zadavatel veřejné zakázky Obnova parku Ostrov Santos v Sušici, v režimu podlimitního otevřeného řízení na stavební práce, rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče sdružení LF & SANTOS (LESS & FOREST, s. r. o., Bohdaneč 136, IČ a PURUM, s. r. o., Národní 961/25, Praha 1, IČ ). RM nesouhlasila s poskytnutím slevy nájemného za pódium z částky schválené v podmínkách nájmu přenosného pódia ze dne městu Horažďovice. Rada města nesouhlasila s poskytnutím finančního příspěvku na organizační zajištění 10. Plavecko- -běžeckého poháru pořádaného R TEAMem Praha 5. RM souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč na organizační zajištění závodu ve vodním slalomu na řece Otavě pořádaném Klubem vodních sportů Sušice. RM nesouhlasila se zakoupením 20 kusů publikace Šumava do kapsy vydávané Video Foto Kunc v celkové ceně Kč vč. DPH a vytvořením dvoustránkové prezentace města Sušice v této publikaci. RM schválila zadání tisku ks katalogů o sociálních a doprovodných službách v ORP Sušice firmě MATYPO Sušice. Kompletní zápis usnesení ze všech jednání rady a zastupitelstva na red Termíny řádného jednání RM a ZM Jednání rady města (vždy pondělí) 11. a 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu, 17. prosince Jednání zastupitelstva města v roce června, 12. září, 21. listopadu, 19. prosince Celostátní soutěž vyhrála Sušice Střední odborná škola a SOU Sušice pořádala letos již počtvrté ve dnech května celostátní soutěž oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Dvanáct družstev z celé republiky bojovalo o vítězství a putovní pohár. Ten nakonec zaslouženě získalo družstvo ze Sušice, když za sebou na druhém místě nechalo družstvo z Kolína a na třetím místě družstvo z Kladna. K úspěchu učňům a jejich mistrům pogratulovat a ocenění na sušické radnici předával také hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec (na foto). Řekl, že je rád, že jsou ještě mladí, kteří se chtějí živit rukama a to že jim to půjde opravdu dobře, viděl na vlastní oči. V rámci pořádání celostátní soutěže se sušická škola stala garantem projektu Systherm, s. r. o., a ve svých prostorách otevřela prodejnu radiátorů COLORA- DO. Nad projektem převzal záštitu Cech instalatérů a topenářů ČR. Společné otevření této formy prodeje s montáží přispívá k novému trendu výuky oborů na škole, ve kterém se škola výrazně přibližuje k potřebám a zájmům firem a při vlastní výuce s nimi a se sociálními partnery výrazně spolupracuje. Všichni přítomní hosté, mezi nimiž nechyběl starosta města, generální ředitel firmy Systherm, ředitelka hospodářské komory Klatovy ad., vyjádřili podporu tomuto druhu vzdělání a konstatovali nutnost posílit počet absolventů v technických a stavebních oborech. as Komunitní centrum roste Výstavba komunitního centra pokračuje podle plánu v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavby. V současné době se dokončuje hrubá stavba, pracuje se na osazení krovu a řeší detaily interiéru. Ze strany poskytovatele dotace, Úřadu regionální rady Plzeň, proběhla na stavbě kontrola, která neshledala žádné závady. Ani nadále není předpoklad vzniku závažných překážek znemožňujících včasné dokončení projektu. as z projektového zpravodaje Proměny sušického Santosu, jehož vydání plánuje nadace Proměny začátkem června 2012 a jehož distribuce bude zajištěna ve spolupráci s městem Sušice. V první polovině roku 2012 se na Santosu uskutečnila probírka vybraných neperspektivních dřevin. Kácení bylo nezbytné, kvůli dlouhodobě zanedbané pěstební péči o stávající porosty. Odstraněny byly stromy, jejichž zdravotní stav a dosavadní zanedbání pěstebních opatření neumožňovalo do budoucna zdárný růst stromů a bezpečný pohyb občanů. Na ostrově si můžete v současnosti všimnout několika ponechaných kmenových torz z pokácených dřevin. Rozhodnutí o zachování torz vydal Odbor životního prostředí města Sušice ve snaze zmírnit dopady probíhajících úprav na místní eko- Santos aktuálně města a s podporou nadace Proměny pořádá Gymnázium Sušice v rámci projektového týdne akci na téma Sušice. Další příležitost k rozloučení nabídne 14. července tradiční hudební festival Šumava Rocks. 19. ročník s podtitulem Ro(c)k pro Santos je symbolicky věnován proměně ostrova a uvede hvězdy české hudební scény jako jsou pražská hanspaulská formace Tata Bojs, skupinu 100 C či Matěje Rupperta a Romana Holého, nebo Emu Brabcovou s kapelou LUNO. Mimo to můžete každý čtvrtek navštívit letní kino atd. Úplně poslední příležitost k rozloučení se současným Santosem budete mít o posledním červencovém víkendu ( ), kdy zde proběhne Oslava léta hudbou, filmem, divadlem a poezií (podrobné informace o programu na Santosu do konce července najdete v příštích SN). systém. Více o projektu, plánovaných i proběhlých akcích se dočtete také Město Sušice připravuje s podporou nadace Proměny obnovu lesoparku na ostrově Santos. Začátkem května bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních a vegetačních úprav ostrova. Po proměně bude ostrov poskytovat zázemí pro relaxaci, setkávání, kulturní akce i sport. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrálo Sdružení LF & Santos. Stavební práce spojené s rekonstrukcí parku jsou plánovány v termínu od srpna 2012 do května Ostrov tak bude po tuto dobu z technických důvodů veřejnosti uzavřen. Nadace Proměny i město Sušice vás budou o průběhu realizace a všech důležitých krocích v rámci stavby postupně informovat prostřednictvím Sušických novin. Rozloučit se se stávající podobou ostrova můžete při různých příležitostech. Třeba od pátku 22. června, zde pod záštitou Z archivů Pan Oldřich Kratochvíl ze Sušice zavzpomínal nad dnes již historickou fotografii, dokumentující život na Santosu ve letech: Městský park, to bylo místo každotýdenního setkávání se mnoha lidí, chodily tam každou neděli průvody, děti i v maskách, končilo se pod Špicem v hospodě, kde byl i krytý taneční parket. To bylo rekreační místo pro obyvatele Sušice. Nájemcem hospody byl tentokrát pan Sejpka, po válce ji provozoval pan Pešek, sládek pivovaru. V městském parku bývalo veselo, pořádaly se tam taneční zábavy, na špicu se opalovalo a krásně koupalo, kuželník byl v provozu neustále. V pozdějších dobách sem pak přibyly i stánky s občerstvením, bylo tu živo. Také tu cvičívaly všechny oddíly TJ Sokol. D TJ a Orel. V hospodě i můj tatínek, Antonín Kratochvíl, čepoval pivo (na fotografii v bílé košili u sudu). Na hřišti za hospodou měli v roce 1945 Američani vojenský lazaret. Já jsem sem v padesátých letech jezdíval na motorce, jezdil jsem závody na 250 DKV, které tu pořádal tehdy Svazarm, pan Kratochvíl. S další vzpomínkou na Santos se připojil pan Antonín Marek: V roce 1952 jsme sna ostrově jako žáci cvičili skladbu na spartakiádu. Museli jsme mít bílé tričko a červené trenýrky. Ostrov býval plný lidí. Pak tam cvičili kynologové se svými miláčky a odpoledne vojáci, kteří předváděli bojovou přípravu. Také tam Svazarm vyučoval jízdu na motocyklu. Jezdilo se po prkně, přes houpačku, mezi kužely Bylo nás šest kamarádů, co jsme se scházívali pod kaštany na náměstí a pak se většinou vydali Nová okna do městských bytů Jak jsme začátkem května informovali, vítězem výběrového řízení na provedení další etapy výměny oken v městských bytech se stala plzeňská firma morez stavební, s. r. o. Nyní přinášíme harmonogram plánovaných prací. Rozpis pro jednotlivé byty v domech bude vždy v dotčeném místě vyvěšen 14 dnů před zahájením prací. Stupkova V lukách Dlouhoveská Dlouhoveská Nádražní Villaniho V Rybníčkách V Rybníčkách května května U Kapličky Penzion Pod Svat tz Více o projektu na -promeny.cz. na ostrov na MARS. Když byly volné kuželky, zahráli jsme si je. Na zastřešeném parketu hrávala hudba, vedle byla malá hospůdka, kde točil pivo sládek sušického pivovaru. Před tanečním parketem stál ohromný smrk, na jehož větvi byla vycpaná sova, která měla místo očí červené žárovky. Když svítily, připomínala obyvatele z jiné planety, proto název Na Marsu. S kamarády jsme se scházeli, nejen na Marsu, ale i na odpoledních čajích v Koruně (hrál tam Rytmus) až do doby, než nás rozdělila vojna. Aktualizace žádostí o byt Město Sušice, odbor majetku a rozvoje města upozorňuje všechny žadatele o pronájem bytu, že od 1. června do 30. června 2012 bude probíhat aktualizace žádostí o pronájem bytu. Aktualizace se netýká žadatelů, kteří mají evidovanou žádost o pronájem bytu v letošním roce. lk Uzavírka náměstí Městská policie Sušice upozorňuje, že v době konání Sušických slavností (1. 3. června) bude sušické náměstí uzavřeno v době od 20 hodin do 24 hodin 2. června 2012.

4 strana 4 Společenská kronika Sušické noviny 11/ června 2012 Měl jsi nás tolik rád, jak možno věřit tomu že už se nikdy, tatínku, nevrátíš mezi nás domů. Dne 20. května jsme vzpomněli osmého výročí úmrtí pana Františka Chmelenského ze Sušice. S láskou a bolestí v srdci vzpomínají manželka, dcery s rodinami, syn, vnoučata, pravnoučata. Prázdný je domov, smutno je v něm. Vzpomínky a cesta k hřbitovu zbyla nám jen. Dne 22. května jsme vzpomněli druhého smutného výročí, kdy od nás náhle odešel pan Bohuslav Kopelent ze Sušice. S bolestí v srdci vzpomíná manželka a děti s rodinami. Dne 27. května by se dožil 70 let pan Jaroslav Kožnar ze Sušice. V září letošního roku si připomeneme 9. výročí jeho úmrtí. Stále vzpomíná manželka, dcery s rodinami, syn, ostatní přátelé a příbuzní. Kdo měl rád, vzpomene a taky nezapomene Dne 31. května by se dožil 60 let pan Antonín Petlička ze Strašína. S láskou a úctou vzpomínají matka, manželka Marie, dcera Květa s Jiřím, syn Alois se Šárkou, vnoučata Filípek, Julinka, Agátka a ostatní příbuzní. Všem přátelům, známým a hasičům kteří vzpomenou s námi, děkujeme. Kdo Tebe znal, ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 31. května uplynulo pět let od úmrtí paní Marie Šmatové z Čimic. Stále vzpomínají dcery s rodinami. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná dál. Dne 1. června vzpomeneme 6. výročí, kdy nás navždy opustil můj bratr, švagr, pan František Matouš z Albrechtic. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje sestra Frída a švagr Jarda. Kdo byl milován, není zapomenut. Dne 2. června vzpomeneme 11. výročí úmrtí pana Jiřího Brabce ze Sušice. Stále vzpomínají manželka, dcera Romana a syn Jiří s rodinami, sourozenci a vnoučata Románek, Davídek, Jiříček a Kubík. Dne 2. června uplyne jeden rok od úmrtí pana Josefa Koláře ze Chmelné. Stále vzpomínají synové Josef a Václav s rodinami a ostatní příbuzní a přátelé. Nebylo Ti dopřáno s námi tu být. Nebylo léku, abys mohla žít. Za Tvoji lásku nic víc Ti nemůžem dát, jen kytičku na hrob a vzpomínat. Dne 2. června vzpomeneme 14. výročí úmrtí paní Růženy Kurcové ze Sušice. S láskou stále vzpomínají manžel a synové s rodinami. Vzpomínky Těžko se s Tebou loučilo, těžko je bez Tebe žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budeme mít Dne 3. června to bude pět let, co zemřel pan Jan Klůs z Podmokel. Stále vzpomíná manželka Jaroslava, dcery Jana a Dáša s manžely, vnučky Šárka, Martinka a Katka. Kdo v srdci žije, neumírá, vzpomínky zůstávají. Dne 11. června vzpomeneme 5. smutného výročí, kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan František Pscheidl ze Sušice. S láskou stále vzpomínají manželka Blanka, dcera Monika s manželem a vnučka Anetka. Dne 11. června to bude deset let, co nás navždy opustil pan Milan Polák. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkuje manželka, syn a dcera s rodinou. Drahý Radku, 15 let žiješ v nás i s námi. Vzpomínají rodiče a bratr s rodinou. Oznámení Hluboce zarmouceni oznamujeme, že nás opustila naše milovaná maminka, sestra, švagrová, teta, tchyně, babička a prababička, paní Marie Puchingerová (1933). Za projevy soustrasti a poslední rozloučení děkují dcery Marie a Dana s rodinami, bratr František s rodinou, vnoučata, pravnoučata. Opustili nás Jiřina Nekolová (1933), Václav Čácha (1950), Antonín Červenka (1955), František Bolda (1951), Milada Kratochvílová (1928), Marie Matoušková (1927), Anna Prokopová (1925), Marie Jankovičová (1910). Sbírka ošacení Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Občanské sdružení vyhlašuje sbírku použitého ošacení letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské) lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon látky (minimálně 1 m², prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky obuv veškerou nepoškozenou hračky nepoškozené a kompletní Věci, které vzít nemůžeme ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční v pondělí od 10 do 12 hodin v Domě s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56, Sušice. Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za vaši pomoc. Více informací na telefonu Bohoslužby Církve bratrské v Sušici, Studentská 506 každou neděli bohoslužba 9 11 hod. každé úterý Biblická hodina hod. každý pátek Dětsky klub YMCA Stonožka hod. Vítáme nové občánky * Alena Raizerová * Denisa Adamusová * Anna Esther Bolanz * * Adam Chylík * David Němec * Nikola Nová * Jolana Průchová * * Jan Soukup * Gratulace Dne 27. května oslavil v plné síle narozeniny pan Bohuš Frolo ze Sušice. Všechno nejlepší k životnímu jubileu 70 let, pevné zdraví, lásku, elán a veselou mysl, jak Tě všichni známe, přejí manželka Maruška, dcery s rodinami a vnoučata Péťa, Olinka, Liborek, Petruška, Vikinka a benjamínek Jeníček. Diamantová svatba Dne 7. června oslaví 60 let společné cesty životem manželé František a Miluše Peterkovi ze Sušice. Do dalších let pevné zdraví, hodně elánu, optimismu, tolerance a úsměvů jim přejí syn František a dcera Hanka s rodinami, příbuzní a přátelé. Devadesáté narozeniny Jarmily Vrané, dcery spisovatele Josefa Pavla Tak významné životní jubileum si vždy zaslouží pozornost a uznání, neboť osvědčuje bohatství jubilantovy tělesné i duševní síly. A takový předpoklad se dozajista naplnil u prácheňské rodačky a známé členky Pražského Sušičanu paní Jarmily Vrané, jejíž devadesáté narozeniny připadají na 6. červen letošního roku. K charakterizaci její osobnosti lze především uvést, že v dobách svého mládí obětavě pomáhala svému otci, spisovateli Josefu Pavlovi, při všech jeho tvůrčích aktivitách, což se promítlo do jejího mimořádného přehledu a detailní znalosti otcova literárního díla. Konkrétním svědectvím této skutečnosti kromě jiného, je studie o životě a literárním díle Josefa Pavla s názvem Duši mu očarovalo Pošumaví, jejímiž autory jsou Zdeněk Papeš a Jarmila Vraná. Byla otištěna v časopisu Pošumaví v roce 2009 a je pozoruhodná, jak svým rozsahem, tak i obsahem, neboť poskytuje čtenářům mimořádné množství informací o tomto významném prácheňském spisovateli. A co říci na závěr? Především jubilantce popřát všechno nejlepší do dalších let jejího života a poděkovat jí za to, co pro svůj rodný kraj vykonala. ANNA CHADTOVÁ Oznámení o skončení platnosti zápisu dětí do cestovních dokladů rodičů Městský úřad Sušice, odbor správní, upozorňuje, že dnem 1. července 2011 skončilo zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012, po tomto termínu mohou děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovním dokladu rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů. Doporučujeme proto zažádat o nový cestovní doklad pro dítě včas. (mu)

5 Sušické noviny 11/ června 2012 Názory / Co vás zajímá strana 5 Čištění Otavy 2012 dne sraz účastníků 9.00 konec sběru počet účastníků 84 REKORD trasy čištění Otava: Dlouhá Ves most Čepice kamenný most Roušarka: Františkova Ves soutok s Otavou Zákeřná Knihomorka všežravá Málokdo to asi ví, ale v říši knížek se začala postupně rozpínat zákeřná Knihomorka všežravá. Tím, že se ztrácí zájem dětí o knihy a příběhy v nich, měla totiž volné pole působnosti, seděla v knihovně a postarala se o pořádný zmatek. Troufla třeba na Ferdu Mravence. Omámila ho biolitem, a tak se vlády na louce chopil Brouk Pytlík. Jak to tak ale bývá, Pytlík všechno zničil a popletl. V dalším příběhu držel Hádankáře v zajetí Batman, který zachytil jeho poslední šifru. Šifru o tom, kde je umístěna nejsmrtelnější zbraň, která dokáže zlikvidovat město i celý svět. Batman ho měl ve svých spárech, ale Hádankář bez mozku, který mu vzala Knihomorka, nevěděl, jak své vlastní hádanky vyřešit. Pak zase Knihomorka ukradla Machovi kouzelné sluchátko. Bez něj si Mach nevěděl rady, tak jako vždycky. Potom Knihomorka ukradla a přeházela čarodějovi Gargamelovi všechny bylinky a tajuplné přísady do nejrůznějších lektvarů. A aby toho nebylo málo, hrála si také s učebnicí autoškoly vystříhala křižovatky a značky a různě je zamotala. Když si dost vyhrála s učebnicí, vrátila se Knihomorka ke komiksům a vymazala z jednoho z nich Projektové dny o USA Začátkem května se žáci v ZŠ T. G. Masaryka seznamovali se Spojenými státy americkými. Ve čtvrtek se třídy 6. až 9. postupně účastnily seminářů o historii USA, o zeměpise, o přírodě USA, o velkých městech. Některé semináře byly v českém jazyce, některé v angličtině. Žáci se naučili zatančit country tanec a pobesedovali s paní Dunganovou, která v USA žila. Od ní se dozvěděli mnoho praktických informací. Na pátek se žáci připravovali již delší dobu. Hledali a tiskli obrázky, sbírali informace a každá třída si připravovala své krátké vystoupení Jak představit USA. V pátek ráno poté, co žáci vyplnili znalostní kvíz o USA, se vyčištěné říční kilometry Otava 14,6 km Roušarka 6,2 km kilometry najeté autem při svozu odpadu 170 km nasbíraný odpad kg nasbíraný šrot 220 kg nejzajímavější nálezy notebook, psací stroj, koberec, pneumatika, klec na křečky, několik postelí, lux, pět televizí, návod na Panoramixův kouzelný nápoj. Galové tak ztratili jejich pověstnou sílu. Najednou nedokázali donést divočáky do vesnice a čím měli větší hlad, tím byli slabší. Ani Honzíkovu cestu nenechala Knihomorka bez povšimnutí. Vypravila z nádraží dřív vlak, kterým se mě Honzík dostat k dědovi. A tak Honzík zůstal stát na nádraží a nevěděl si rady. Tolik neplechy napáchala Knihomorka v říši knížek. Aby ji bylo možné zastavit, musel se najít někdo, kdo dá všechny příběhy do pořádku a nakonec Knihomorce ukáže, že písmenka a slova jsou jeho kamarádi a z písmenek nalezených podél cesty říší knížek, poskládá co nejvíc slov. S tímto symbolickým rámcem proběhlo v sobotu v Sušici okresní kolo Závodu vlčat a světlušek (pozn. vlčata a světlušky mladší školní věk skautů V nakladatelství Papyrus Vimperk vyšla nejnovější publikace Jiřího Koláře s názvem Čáry na nebi. Jde o krátké poetické texty s podtitulem Malé básně v próze, ve kterých autor reflektuje přírodní a životní jevy které nás obklopují. Jde o autorovu již šestou básnickou sbírku. Knížka vyniká pěknou grafickou úpravou od Zuzany Kolářové Holečkové a souznějícími ilustracemi Miloslava Čelakovského. Její četba může být vítaným únikem ze světa všudypřítomného byznysu a konzumu. Publikace je k dostání v knihkupectví Šumava, v antikvariátu v ul. T. G. M. a u firmy Gabriel T. Baierla. tz rozdělila každá třída do pěti skupin. Jedna skupina zpracovávala projekt o USA (zeměpisné údaje), druhá skupina projekt o fauně, flóře USA a národních parcích, třetí skupina projekt o největším městě USA New Yorku, čtvrtá projekt o historii USA a pátá skupina vyráběla americkou vlajku podle zadaných matematických údajů. Všechny třídy se pak se svými projekty přesunuly do tělocvičny. Každá třída nejprve své projekty anglicky popsala, pak předvedla své vystoupení o USA. Program byl opravdu pestrý: 6. A nás svezla autíčkem po USA a představila některé slavné osobnosti, 6. B zazpívala píseň Lemon Tree, 7. A nás velmi pobavila nádhernými zranění 0 dobrý pocit min. 84 Děkujeme všem účastníkům a sponzorům: město Sušice, Povodí Vltavy, Ostrov Santos, Offpark, Pekařství Bandur, spol. s r. o., Hotel Fuferna, Otava Tour. Neděkujeme všem, kteří nám připravili práci. Na viděnou v roce Otava Tour, foto M. Fišer a skautek). Do Sušice se sjelo přes padesát dětí z celého okresu. Soutěžilo se ve znalosti šifer, dopravních značek, přírody, první pomoci a řešení krizových situací. Dále musely děti prokázat manuální a fyzickou zdatnost a schopnost vyhledávat informace. Po dvou a půl hodinách na trati byl pro všechny účastníky připraven guláš v klubovnách Na Burince. Pak už se jen netrpělivě čekalo na výsledky. Putovní totem náčelníka i vlajku náčelní nakonec odvezli světlušky a vlčata z Horažďovic. Sušické světlušky (hlídka Kamzice Viktorka Renčová, Verunka Renčová, Rozárka Matějů a Rozárka Falberová) skončily na krásném druhém místě a postoupily do krajského kola, kde jim všichni budeme držet palce. Vlčata ze Sušice skončila na místě třetím. Gratulujeme. dn maskami a zpracováním písně Old MacDonald had a farm, 7. B nám představila rodinu Simpsonových, 8. A zahrála a zazpívala píseň od skupiny Metallica, 8. B zatančila na píseň Lazy song, 9. A zatančila country tanec, představila své roztleskávačky a upekla pro všechny účastníky projektu americké muffiny. Čtyřčlenná porota vyhodnotila nejlépe třídy: 9. A 1. místo, 8. B 2. místo a 6. A 3. místo. Zpracované projekty a vyrobené vlajky teď zdobí chodby naší školy. jk Více informací a fotografií na Žáci ZŠ T. G. Masaryka děkují paní Ivoně Dunganové za zajímavou přednášku o USA. Blešák ve Škole v zahradě V úterý 15. května proběhl v naší speciální škole již čtvrtý, a tedy tradiční, Bleší trh. Prodávalo se všelicos, od hrnečků přes oblečení ke knihám a obrazům, proloženo šperky za symbolické ceny. Naši kluci se stali prodavači a s úsměvem nabízeli zboží. Účast byla hojná a kdo přišel, nelitoval. Prošel si prostory školy, dostal čaj či kávu a něco malého k zakousnutí, a dokonce jednohubky, které kluci dělali na vaření. A jako vzpomínku si každý odnesl pamětní placku s blechou. Počasí nám věru přálo, byť byla zima, tak nepršelo, a odpoledne se na nás usmálo i slunce. Co dodat? Jen toliko, že se na vás opět těšíme příští rok! LIBĚNA SVOBODOVÁ foto M. Fišer Didgeridoo se líbilo Další zajímavou akcí, kterou ZŠ Speciální pořádala společně s Okrášlovacím spolkem m. S., byl koncert Ondřeje Smeykala, profesionálního hráče na didgeridoo. Dechový hudební nástroj australských domorodců doslova ožíval a vytvářel iluzi, že na jevišti není jeden, ale hned několik hudebníků. Skvělý zážitek ze hry, která se pohybovala na jedné straně v rovině meditační a naopak jindy gradovala s neuvěřitelnou silou, završil Ondřej Smeykal zajímavým povídáním o tomto unikátním nástroji a výstavou několika zajímavých kousků. Spokojení posluchači ho odměnili vřelým aplausem. foto as ZŠ Sušice, Lerchova celostátní soutěž Videopohlednice z mého města Soutěž Videopohlednice z mého města pořádá Anglický klub při ZŠ Mládí, Praha 13 pod patronací velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, pod záštitou MŠMT ČR a za podpory městské části Praha 13. V letošním 11. ročníku se soutěžilo ve čtyřech kategoriích od 4. tříd ZŠ až po 2. ročníky středních škol. Úkolem bylo natočit v anglickém jazyce krátkou videopohlednici o svém městě. Po loňském úspěchu, kdy žáci současné 9. A získali třetí místo z celkového počtu 56 snímků v kategorii tříd, se letos do natáčení pustila skupina žáků 7. A. Tentokrát jsme se pokusili představit zahraničním turistům naši Sušickou pavučinu. Snímek jsme nazvali Sušice Spider Web Guide Tour. Žáci představili jednotlivé trasy a provedli po nich skupinku svých spolužáků turistů. Netrpělivě jsme očekávali vyhlášení výsledků a pak radost i zklamání, protože naše videopohlednice získala 4. místo z celkového počtu 13 snímků zaslaných do této kategorie. Na natáčení se podíleli Kristýna Berková, Adéla Brožová, Michaela Hejplíková, Patrik Hošek, Marek Charvát, Jana Koutenská, Milan Križek a Míla Marek, zahraniční turisty si zahráli Aleš Černý, Jiřina Kubalová a Jakub Řáha. Natočení a zpracování snímku zajistily paní učitelky Kopřivová a Nová. Podívejte se na naši videopohlednici na Andělské tóny na Andělíčku V neděli 6. května proběhlo na Andělíčku první andělské večeřadlo. Kolem 80 osob se zúčastnilo této kulturně-duchovní události, kterou inicioval P. Tomas van Zavrel, farní vikář římskokatolické farnosti v Sušici. Jednalo se o vernisáž výstavy podmaleb na skle od malířky Jarky Korandové a mši svatou doprovázenou zpěvem táborského chrámového sboru. Zdá se, že akce se setkala s pozitivním ohlasem a všem zúčastněným se zde líbilo: Obdivovala jsem krásné podmalby na skle, které obohatily doposud prázdné zdi tohoto nádherného místa, říkala návštěvnice Jana Nolčová. Téma výstavy, na kterou přispělo i město Sušice, bylo Andělé v Bibli. Velmi poutavé bylo povídání o zápasu Jákoba s andělem od P. Tomase, sdělila nám paní Dana Voráčková a dodala: A táborský chrámový sbor byl také skvělý. Všeobecné mínění bylo, že by se andělské večeřadlo mělo stát tradicí. hp Čarodějnice v modré Děti ze školní družiny Pampeliška se celý týden připravovaly na oblíbené pálení čarodějnic. Vybarvovaly čarodějnické omalovánky, četly příběhy o čarodějnicích, vyráběly hrůzostrašné čarodějnické obličeje i obrovské hlavní čarodějky z kartonu či přírodnin a v neposlední řadě si chystaly masky na čarodějnický rej. A pak to nastalo byl slunný den a tak nic nebránilo tomu, aby se v areálu sušické modré školy mohl rozdělat oheň, do kterého děti v maskách naházely své strašlivé miničarodějky. Později se také opékaly špekáčky a soutěžilo se. Na závěr celého zábavného odpoledne se všichni ještě sešli u ohně, kam byly vhozeny a za vítězného pokřiku všech přítomných upáleny hlavní čarodějnice. Rodičům děkujeme za poskytnuté sladkosti, všem přítomným za spolupráci a těšíme se na další pálení čarodějnic zase příští rok! sd

6 strana 6 Kulturní servis od 1. do 15. června 2012 Sušické noviny 11/ června 2012 Sušice 31. května 3. června Sušické slavnosti 2012 pořádá Okrášlovací spolek města Sušice, podrobný program slavností na čtvrtek 31. května v hod. KD Sokolovna Trhák hudební komedie na motivy scénáře L. Smoljaka a Z. Svěráka v podání sušických ochotníků v režii Zuzany Navrátilové další představení od hod. premiéra: 5. června reprízy: 8. června, 30. června Rezervace a prodej vstupenek na všechny termíny v MKS. pátek 1. června od 9 00 hod. stanice HZS Sušice Den otevřených dveří na požární stanici v Sušici Prohlídka hasičské techniky. V hod. je připravena ukázka vyprošťování osob z havarovaných vozidel pátek 1. června Noc kostelů celostátní akce, k níž se připojí i Sušice, otevřené budou kostely sv. Václava u náměstí a klášterní kostel sv. Felixe u řeky. Program na str. 7. sobota 2. června bývalý autokemp (směr Petrovice) High Point Svatobor Cup 2012 MTB závody, dětské závody, zábava pro celou rodinu, zbrusu nová trať pro širokou veřejnost, pozvánka na str. 8, informace na sobota 2. června hod. Muzeum Šumavy VII. muzejní noc srdečně zve a pořádá Muzeum Šumavy Sušice a Muzeum strašidel Plzeň; vstup zdarma, program na str. 7 sobota 9. června v hod. Santos Den bojových umění 4. sušická Budo show pořádá Okrášlovací spolek m. S. ve spolupráci s strovem Santos za finanční podpory města Sušice, více na str. 8 Informace Městské kulturní středisko Sokolovna pondělí pátek a hod. Předprodej vstupenek na kulturní akce. tel , Redakce SN tel , fax Městská knihovna, Na Vršku 60, tel oddělení pro dospělé, pro děti pondělí, středa, pátek a hod. studovna a čítárna pondělí, středa, pátek a hod. úterý, čtvrtek hod. Muzeum Šumavy Sušice náměstí Svobody 40, tel., fax Vstupné: dospělí 40 Kč, děti od šesti let, studující, důchodci 20 Kč. Volné vstupy: děti do 6 let, místní školy v rámci vyučování. úterý sobota a hod. Spouštění Sušického mechanického Betlému v 10 00, v 11 00, ve 14 00, a hodin. Stálá expozice: regionální dějiny, archeologie, sušický cínový poklad, gotické plastiky, sbírka skla B. Schreibera, kapucínská knihovna, sušické sirkařství, Sušický mechanický betlém Městské informační centrum budova radnice tel , provozní doba do 30. června pondělí pátek a hodin soboty hodin Region Rabí pátek 8. června v hod. náměstí v Rabí Slavnostní otevření budovy Městského úřadu a Infocentra Rabí neděle 24. června v hod. hradní konírna Pěvecký spolek Prácheň koncert k výročí sboru: sbor slaví letos 150. výročí založení a 20. výročí znovuobnovení činnosti Hrádek Zámek tel , Muzeum Františka Pravdy Prohlídky zámku s průvodkyní v červnu o sobotách a nedělích každou celou hodinu od 11 do 16 hodin. od 23. června do 12. srpna Zámecké kulturní léto 2012 jednotlivé pořady najdete v následujících SN a na webových stránkách zámku Velhartice denně hod. Velhartický betlém dobrovolné vstupné, výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu kostela sv. Maří Magdalény (účet pro tento účel: /0300) Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě tel úterý neděle a hod. Expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny. pondělí 4. června ve hod. Neztratit víru v člověka aneb Protektorát očima židovských dětí přednáška izraelského velvyslance Jaakova Levyho při příležitosti zahájení výstavy Virtuální prohlídka a interaktivní mapa města Hartmanice Prohlídky kostela sv. Vintíře Prohlídky v čase a hod. po dohodě se správcem muzea na tel Synagoga Hartmanice www. hartmanice.cz, tel , , , denně mimo pondělí hod Expozice: soužití Čechů, Němců a Židů na Šumavě, fotografie ze sbírky Pavla Scheuflera, dvojfotografie šumavských vesnic zlikvidovaných po roce sobota 26. května v hod. Akce Anthropoid atentát na R. Heydricha přednáška Mgr. Václava Diviše Informace Městské IC, tel , Rozhledna Svatobor tel , , fax: , středa sobota hod. neděle hod. Mlázovy Zámek Mlázovy tel , Zámecký park prohlídka, projížďky na Segway denně mimo pondělí hod. neděle 24. června Mlázovská pouť v zámeckém parku, připravujeme program s divadlem pro děti, občerstvení, prohlídku parku Kašperské Hory Městské kulturní a informační středisko tel , do 30. června výstavní síň radnice Šumavské Podlesí a Kde domov můj práce na papíře, prodejní výstava ak. mal. Marcely Vichrové Muzeum Šumavy Náměstí 140, Kašperské Hory, tel (přírodovědné pracoviště), (historické pracoviště) úterý sobota neděle , hod hod. od 2. června do 30. října Gabreta Sancta výstava gotická socha a svatí patroni a ochránci střední Šumavy v památkách výtvarného umění; pořádá Muzeum Šumavy a Římskokatolická farnost Kašperské Hory pod čestným patronátem českobudějovického biskupa Mons. Jiřího Paďoura, OFMCap. slavnostní zahájení výstavy: 14 hod. slavnostní mše svatá v kostele sv. Markéty 15 hod. vernisáž výstavy v Muzeu Šumavy s komentovanou prohlídkou a společenským setkáním Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Žihobce Infocentrum pondělí pátek hod. sobota hod. Muzeum Lamberská stezka pondělí pátek hod. sobota hod. sobota 2. června areál SDH a areál TJ Den dětí pořádá SDH Bílenice a SDH Žihobce pátek 8. června v hod. hasičský klub Taneční předpouťová zábava neděle 10. června kaple Rozsedly Puťová mše svatá sobota 16. června ve hod. chrám Žihobce Koncert sboru Svatobor Sušice Železná Ruda Muzeum Šumavy tel úterý sobota a hod. neděle hod Horažďovice KD Horažďovice tel pátek 1. června od do hod. Závěrečná lekce Kurzu společenské výchovy pro účastníky kurzu a jejich rodiče či příznivce; slavnostní ukončení letošního kurzu společenské etikety pátek 22. sobota 23. června. Slavnosti kaše středověké slavnosti, hlavním hostem je Bára Basiková; program v příštích SN Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! června (pátek a sobota ve hod.) Líbáš jako ďábel Volné pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh. ČR. Vstupné 105 Kč června (pátek a sobota ve hod.) Okresní přebor Poslední zápas Pepika Hnátka Nová česká komedie o nejslavnějším televizním fotbalovém klubu. Od 12 let. Vstupné 75 Kč června (pátek a sobota ve hod.) Železná lady Biografický příběh o britské političce Margaret Thatcherové. V hlavní roli Meryl Streep. Velká Británie, titulky. Vstupné 86 Kč. Loutkové divadlo pátek 1. června v hod. Loutková pohádka nechte se překvapit! DDM pátek 1. června v hod. park Ostrov Den dětí (pro děti a rodiny s dětmi) hodinová cesta po úkolech v prostředí parku, hry, úkoly a šifrovačky prověří vaši mysl i tělo. Start za lávkou na Ostrov. úterý 5. čtvrtek 7. června od do hod. Výstavka výrobků z keramických dílen jedinečná možnost prohlédnout si produkty účastníků našich keramických kroužků a dílen; v případě příznivého počasí na nádvoří zámku Městská knihovna pondělí 4. června ve hod. oblastní charita Seniorům Dokořán: Hrátky s pamětí Hádanky, hlavolamy, luštěniny, hrátky se slovy. Brýle s sebou. čtvrtek 7. června v 8 00 hod. sál knihovny Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského Galerie Califia (zámek Horažďovice) čtvrtek pátek hod. sobota neděle hod. pátek 1. června od hod. Filmová párty po americku večer plný filmů, pravý americký pop corn a spousta zábavy! S sebou: peřiny, deky, polštáře Vstupné 40 Kč. čtvrtek 7. června v hod. Bohemian Workshop 2012 studenti BOHO spolu s Carollane Patterson, Jana Preková, Lisa Wulf; vernisáž, komentovaná prohlídka s hudebním vystoupením Informační centrum tel , pondělí pátek a hod. Hrady a zámky Velká letní soutěž Šumavské trojhradí pokračuje Navštivte tři hrady Velhartice, Rabí, Kašperk na každém si nechte orazítkovat soutěžní kartu, tu odevzdejte na jednom z těchto hradů do 28. října. Za vyplněnou kartu automaticky získáte originální pamětní samolepku Šumavského trojhradí a budete zařazeni do slosování (proběhne 3. listopadu) o vyhlídkový let letadlem nad Šumavou pro tři osoby. Kašperk tel úterý neděle hod. Speciální interaktivní prohlídky pro děti od 6 do 11 let Staň se rytířem nebo dvorní dámou Rabí tel , úterý neděle hod. sobota 2. června hod. XI. rabijáda aneb hrad dětem letos na téma Z hradu do pohádky. Otevíráme prostor hradního příkopu, kde na vás bude čekat Žižka a Přibík. Občerstvení po celý den na hradním nádvoří. Pro děti v hradním příkopu svezení na koních. V tento den neprobíhají běžné prohlídky! Velhartice tel , fax úterý neděle hod. do konce října Pocta prostoru výstava Václava Fialy v prostorách bývalého hradního pivovaru Švihov tel./fax úterý pátek hod. soboty, neděle, svátky hod. pátek 1. června od hod. Noc kostelů hradní kaple při svíčkách června Švihovské kulturní léto 39. ročník festivalu mládežnických dechových souborů a pohybových skupin Důležitá telefonní čísla Městský úřad Sušice náměstí Svobody 138, Sušice ústředna web Městská policie , Sušické lesy a služby, s. r. o. správa a údržba města , Informace o víkendové zubní pohotovosti (recepce Nemocnice Sušice, o. p. s.)

7 Sušické noviny 11/ června 2012 Kultura zábava pozvánky strana 7 Kino v Sušici (několik poznámek k jeho vývoji) Jedna z reklam na představení kočujícího kinematografu v Sušici 28. prosince 1895 provedli bratři Auguste a Louis Lumièrové v pařížském Grand Café první veřejné kinematografické představení a film se pomalu vydal na své vítězné tažení světem médií. O prvenství sice Lumièrovi soutěží s bratry Maxem a Emilem Skladanowskými z Berlína či Thomasem Alvou Edisonem, avšak filmoví historikové o jejich primátu nepochybují. Pohyblivé obrázky se posléze začaly velmi rychle šířit. Již na konci roku 1896 se zahájila filmová představení v Praze, kde si díky Janu Kříženeckému získá- v květnu vala nesmírně rychle masovou oblibu. Po přelomu století se kinematograf postupně dostával již i do venkovských měst. Půvabnou vzpomínku na první filmové představení v Kašperských Horách zanechala Anna Jelineková promítalo se tehdy na bílé plátno přímo na náměstí. V Sušici je zatím první registrovaná zpráva o představení se stereoskopickými a kinematografickými obrazy (pohyblivými) doložena k 5. dubnu V sále hotelu Koruna si tehdy diváci mohli prohlédnout záběry ze IV. všesokolského sletu z roku Novinová noticka o této události je formulována tak, že je jasné, že v tu chvíli již nešlo o věc neznámou, takže zajisté nešlo o první místní kinematografickou projekci. Představení se tehdy pořádala v krátkodobých blocích v sálu hotelu Koruna, organizovali je tu kočující majitelé kinematografu a držitelé kinematografické licence, křižující českém venkov podobně jako např. cirkusy. Oblíbenou podívanou byly nejrůznější katastrofy, např. 7. květnu 1909 provedl blíže neurčený Jan Skála v Koruně obrázky ze zemětřesení v Reggiu na Sicílii (viz obr.). Teprve těsně před první světovou válkou se začalo uvažovat o získání kinematografické koncese přímo pro město a zřízení stálého biografu. Po usilovném boji ji pro sebe získala tělocvičná jednota Sokol v čele s Janem Seit zem. V průběhu srpna 1913 zakoupila kinematograf od pařížské firmy Pathé Fréres a v sobotu 20. září 1913 mohla pozvat veřejnost do Biografu Hvězda na své první představení, filmovou adaptaci Zolova Germinalu. Ceny lístků se pohybovaly od 20 haléřů do jedné koruny a výnos z představení plynul na výstavbu tehdy budované sokolovny. Tam se také po jejím dokončení Bio Hvězda přesunul a zažil léta své největší slávy. V průběhu První republiky se projekce odbývaly vždy v sobotu a neděli. Za rok 1927 tímto tempem Sušické pianistky si zahrály s jazzovými profesionály Jazzová hudba rozezněla začátkem května chodby klatovské radnice, která hostila koncert Ivana Domináka (bicí), Víta Fialy (kontrabas) a dlouholetého profesora sušické ZUŠ Jaroslava Prunnera (klavír). Možnost zahrát si na koncertě zkušených jazzových hudebníků dostaly také čtyři studentky ze ZUŠ v Sušici a ZUŠ v Klatovech. Šestnáctiletá Hana Stýblová z klavírní třídy Dagmar Ciompové se publiku představila se skladbou Ve svitu luny od Clauda Debussyho Doktor Gradus ad Parnasum, Blanka Červená zahrála skladbu Kolombína tančí od Bohuslava Martinů. Obě dvě studentky ze Základní umělecké školy v Klatovech patří do třídy učitelky Pavly Robsteckové. Mladé umělkyně sklidily zasloužený potlesk publika i uznání hlavních vystupujících. Svým kvalitním výkonem oživily špičkové vystoupení jazzových matadorů, kteří v hlavní části programu nabídli publiku lekci jazzové interpretace a harmonie. Společně na pódiu s lehkostí zaimprovizovali a předvedli v neobvyklých úpravách řadu známých i méně známý skladeb. K příjemné atmosféře přispěl také herec a moderátor Alfred Strejček, který posluchače hudebním večerem provedl. Na podobný koncert se mohou těšit i příznivci jazzové hudby v Sušici. Na pódium Smetanova koncertního sálu by měl dorazit 15. listopadu tohoto roku. (dc) Evropský festival duchovní hudby Závěrečný slavnostní koncert XVI. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby Šumava Bayerischer Wald v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech se uskuteční v sobotu 3. června 2012 v hodin. Vyvrcholením koncertu bude společné provedení Missy in Es pro sóla, sbor a orchestr Karla Martínka. (tz) proběhlo celkem 49 představení dvouvečerních, 26 jednovečerních a sedm dětských. Za rok 1932 se již vykázalo představení 135. Zvýšený zájem se jistě projevil po zavedení zvukového biografu (první zvukové představení se rozeznělo sušickou sokolovnou 24. září 1932). Postupně se snažily o získání kinematografické koncese i další organizace, úspěšný byl jen sušický odbor sociální demokracie pro svůj Lidový dům čp. 89/I, otevřený v srpnu 1932 (kino získalo název LIDO Bio), zatímco např. hostinec Bouchalka či Dům sociální péče Solo vyšly naprázdno. V průběhu druhé světové války Bio Hvězda svoji činnost přerušil a promítalo se pouze v Lidovém domě. Po válce opět fungovala kina dvě, ale v průběhu roku 1948 se veškeré promítání koncentrovalo pouze do Lidovému domu. V listopadu 1950 se část Lidového domu s kinem LIDO znárodnila ve prospěch Československého státního filmu a 17. června 1957 přešla do majetku města Sušice, které iniciovalo v příštím roce ještě zřízení kina letního v severní části parku před dnešní základní školou T. G. Masaryka (zaniklo roku 1967). 4. listopadu 1966 bylo kino v Lidovém domě slavnostně otevřeno po rekonstrukci, která přinesla stupňovité hlediště s 353 místy a širokoúhlé plátno. V 80. letech se zde odbývalo kolem 500 představení do roka, promítalo se denně, v neděli od 17 hodin pro děti a od 20 hodin pro dospělé. Příležitostně se pořádaly filmové přehlídky nejrůznějšího Inzerce biografu Hvězda na představení 27. září zaměření. S nástupem videa a dalších variant záznamů filmu nastal postupný odliv diváků, který působí na návštěvnost kina rozkladně a je po více než stu letech jeho nejvážnějším ohrožením. PhDr. JAN LHOTÁK, Muzeum Šumavy Sušice Nově zrekonstruovaný sál sušického kina s širokoúhlým plátnem při svém otevření 4. listopadu Novinka v knihovně V knihovně si můžete nově vypůjčit učební systémy Logico. Ten se skládá z rámečku a různých souborů karet. Rámečky jsou odolné, hygienické, bez volných dílů a jejich součástí je deset barevných pohyblivých knoflíků. Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů. Logico nabízí sérii cvičení pro všechny důležité oblasti učiva, různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru, jednoduchou manipulaci. Je ideální kombinaci učení a hry. Logico podporuje koncentraci, pozornost a trpělivost. mk Dramasteria 2012 (1. 7. července) Jednotným výchozím tématem pro všechny dílny je letos poutní kaple Anděla Strážce na vrchu Stráži nad Sušicí. Nejen genius loci sám ale i legenda o založení bude výchozí inspirací k hudbě, práci s hlasem či předmětem Po celý týden toto místo budeme zkoumat ze všech možných úhlů. Slovně, loutkově, hlasově, rytmicky i pohybově. Společně s lektory, kteří povedou jednotlivé dílny, se pak k závěru týdne pokusíme propojit všechna vyjádření a formy v jeden útvar. Říkejme tomu tak prozatím. Paralelně opět poběží fotografická dílna pod vedením členů spolku Šumák, o. s., a tradičně uvidíme výsledek činoherní dílny pod vedením Mileny Naglmüllerové a Bohunky Skrbkové. O nic nejde, jde o to jen naslouchat, být otevřen a hrát si Připravované dílny Hlasová dílna Ridina Ahmed (*1974) Hudební dílna (rytmus) Jaroslav Kořán (*1962) Práce s předmětem, pohybem, slovem Jakub Doubrava (*1979) rajdo.webnode.cz/l Přihlášky zasílejte na adresu nejpozději do 20. června. Zveme vás pátek 1. června 2012 Noc kostelů v Sušici Kostel sv. Václava Mše svatá O celníku Zacheovi scénka prohlídka kostela chrámový sbor biblické tance prohlídka kostela hudební skupina Memento čtení z Bible meditace se zpěvem chorál Svatý Václave výstava sv. Anežka možnost rozhovoru s duchovním Klášter kostel sv. Felixe O životě kapucínů video Biblické písně a duchovní verše prohlídka kostela O životě kapucínů video chrámový sbor O životě kapucínů video Čtení z Bible a biblické tance Zavíráme bránu výstava Liturgická roucha a předměty možnost rozhovoru s duchovním sobota 2. června od hod. Smetanův sál gymnázia Opevnění města Sušice Přednáška PhDr. Jana Lhotáka k letošnímu výročí 690 let od chvíle, kdy Jan Lucemburský udělil svolení k obehnání našeho města hradbami. Pořádá Klub filatelistů Sušice. sobota 2. června od do hodin Muzeum Šumavy Sušice a Muzeum strašidel Plzeň vás zvou na VII. sušickou Muzejní noc hod. O Palečkovi divadlo Jitule a Dadule hod. Turdus dobová hudba hod. O Perníkové chaloupce divadlo Jitule a Dadule hod. Turdus dobová hudba hod. Červená karkulka divadlo Jitule a Dadule hod. Turdus dobová hudba hod. Strašidelná škola Po celou dobu exponáty Kočovného muzea strašidel, oživlá strašidla, Čarokrámek. Vstupné zdarma. 9. června od 9.00 do hodin Tvořivá sobota: Výroba náušnic Výroba náušnic různými technikami. S sebou přezůvky, svačinu, pití. Poplatek 40 Kč zahrnuje materiál na výrobu. Je nutné se přihlásit do na p. Ptáčková. Pořádá SVČ při ZŠ Lerchova ul. 15. června od hod. Sporthotel Pekárna Vztahy, vzájemná pomoc a meditace Vstup 170 Kč, přihlášky a info SMS na tel , M. Chomová. MKS v Sušici přijímá přihlášky do základního Kurzu tance a společenské výchovy, který bude probíhat od září do listopadu, vždy v pátek od 19 hodin, v KD Sokolovna, pod vedením manželů Jiřího a Gabriely Hájkových. Přihlášky v kanceláři MKS, tel MKS v roce června Legoland rodinný výlet do zábavního parku. Poslední volná místa, přihlaste se včas! Přihlášky a bližší informace v kanceláři MKS, tel

8 strana 8 Turnaj ve vybíjené Sport Sušické noviny 11/ června 2012 Začátkem května proběhl v Lerchovce turnaj ve vybíjené mezi dětmi ze školní družiny Pampeliška. Proti sobě nastoupila dvě družstva, složená z žáků první až páté třídy, celkem 31 hráčů. Vedoucím turnaje byla Miroslava Pokorná, vychovatelka ŠD. Perfektní organizace klapala a v tělocvičně panovalo to správné sportovní napětí, fandilo se a udržovala dobrá nálada. Jako odměnu si mladí sportovci odnesli zlaté a stříbrné medaile, diplomy, dort, lízátka a jiné cukrovinky (děkujeme sponzorům). Celá akce byla příjemným zpestřením nejen pro děti, ale i pro rodiče, kteří přišli své ratolesti podpořit. Děkujeme za hezké odpoledne. Sportu zdar! Ivana Galušková, foto M. Pokorná Letní koupaliště Areál letního koupaliště na Volšovské ul. bude i letos otevřen. Podle vyjádření správce areálu, SULES, s. r. o., probíhaly v květnu nezbytné opravy tak, aby bylo možné zahájit plaveckou, koupací a opalovací sezonu od provozní doba a podmínky zůstávají stejné, koupaliště bude otevřeno denně od 9 do 19 hodin. as Tenisová škola pro každého SOŠ a SOU Sušice připravuje od letošního září druhý ročník tenisové školy. Už v prvním roce provozu školy se ukázalo, že o bílý sport je stále zájem a našly se i nové talenty. K dispozici je tenisové dělo, hala, osvětlený venkovní kurt a nové atletické hřiště s moderním povrchem. Zájemci všech kategorií se mohou na tenisovou školu, která bude probíhat od 10. září 2012 do 30. června 2013, přihlásit na tel , Zahájení proběhne 3. září 2012 v 16 hodin ve sportovní hale školy. Šumavské trojhradí v sedlech kol Šumavský strongman podruhé Už podruhé změří siláci své síly v soutěži Šumavský strongman. Loňský první ročník dával tušit, že výkony, které borci předvedli, rozhodně hodlají posunout ještě výš. Opět je budou čekat náročné disciplíny Log lift zvedání 110 kg železná kláda, Farmers Walk běh se dvěma železnými kufry po 120 kg, Car Death lift zvedání osobního vozu, Truck Pull tažení náklaďáku na 20 metrů v co nejlepším čase, Tyre Flip převracení 400 kg pneumatiky. nad Labem, odkud jsem si přivezl 3. místo. Kolik z úspěšných amatérů se postaví letos na start soutěže, která se zařadila do Českého poháru? A jak se na další ročník soutěže připravoval první Šumavský strongman Jiří Vytiska, který je zároveň jejím pořadatelem? Podle zatím dostupných informací by se na druhém ročníku měla sejít více než desítka účastníků, mezi nimi i žhaví adepti na titul z Českého poháru Pavel Zadražil, Michal Tichý a Zdeněk Chuchel; alespoň tak to zatím přislíbili. Do termínu letošní soutěže v Sušici by jim neměla zasahovat žádná další, tak doufám, že přijedou, říká Jirka. Jak se připravuji? Samozřejmě tréninkem, ale to nejen na strongmana, směje se. Aktivně se účastní prestižních siláckých soutěží, kde sbírá nejen zkušenosti, ale také dobré výsledky. V letošním roce jsem absolvoval čtyři závody, nejdůležitějším bylo Mistrovství republiky, kde jsem skončil na 6. místě, nejcennější byl Strongman Cup v Lysé A že soupeři nebyli žádná béčka o tom svědčí zátěž v jednotlivých disciplínách. Která soutěž byla nejobtížnější? Jednoznačně Mistrovství republiky, tam byla hlavně konkurence z řad profesionálů a náročnost jednotlivých disciplín odpovídala prestiži soutěže. Do druhého ročníku Šumavského strongmana zbývá něco málo přes měsíc. Ještě do té doby stihneš, i přes své čerstvé zranění z tréninku, nějakou jinou soutěž, nebo už intenzivně připravuješ sušické klání? Ještě bych rád stihl dvě soutěže ve Šternberku a v Kutné Hoře. Obě jsou v červnu, obě pohárové. A samozřejmě již připravuji sušickou soutěž, která proběhne letos 7. července na hřišti ZŠ Lerchova. Tímto také všechny srdečně zvu, ať se přijdou podívat a podpořit své favority. Podrobnosti o soutěži a doprovodném programu si přečtěte v následujících SN a na webových stránkách. as Od 14. do 18. května se výběr žáků ze sušického gymnázia zúčastnil sportovního cyklistického kurzu. Po boku sušických žáků celý týden zdolávali zdejší krajinu i chlapci z německé Realschule v Bad Kötzting. První den se studenti navzájem seznamovali, česká polovina představila prezentace o šumavském trojhradí a jiných zříceninách zdejšího regionu. Následně všichni společně vyrazili do Jindřichovic, kde byli ubytovaní celý týden v zámeckém areálu. Po dobu kurzu navštívili hrady Kašperk, Rabí a Velhartice. Poslední den všichni vyrazili na cestu zpět do Sušice. Celý projekt byl z velké části hrazen fondem Evropské unie. Myslím si, že všem zúčastněným se týden líbil. Měli jsme možnost zdokonalit svou fyzickou zdatnost stejně tak, jako jazykovou. Příjemným potěšením na cestách nám bylo to, že nás vždy čekala chutná jídla. Děkujeme našim profesorům, Richardu Synkovi a Jaroslavu Babkovi, že nás v pořádku dovezli zpět. ILONA MEDOVÁ, IVANA DOUMELOVÁ Tančily pro splněný sen Zumba pro Mrákotín Tour, takový název nesla dobročinná akce, jejímž cílem bylo získat peníze na dětský tábor pro handicapované děti. V Sušici se Zumba pro Mrákotín tančila v pátek 18. května ve sportovní hale TJ. Milým překvapením pro pořadatele byla až nečekaně velká účast a tím pádem i výtěžek. Kateřina Macháčková z Prášil, cvičitelka Zumby a jedna z pořadatelek akce, byla s průběhem i výsledkem akce nadmíru spokojená: Bylo naprosto úžasné, kolik se nás sešlo. Ráda bych všem poděkovala všem kteří přišli tančit, těm kteří podpořili příspěvkem pořádání tábora a určitě svým kolegyním, které do toho šly se mnou Lence Blažkové a Veronice Šaškové. Veškerý výtěžek, neuvěřitelných Kč, putoval na konto organizátorů dětského tábora. Přestože bylo venku nádherně a mnozí by raději vyrazili na procházku, grilovat, na kolo nebo na brusle, spíš než se potit v tělocvičně, ukázalo se, kolik dobrých srdcí a ochotných lidí se je schopno sejít a podpořit dobrou věc. Přijely dokonce i holky i z Kašperských Hor, Hartmanic, Klatov Přiznám se, že bylo až dojemné, když jsme finální částku na konci maratonu vyhlašovaly. A znovu opakuji, že největší poděkování a poklonu si zaslouží ti, kteří mají srdce na správném místě, přišli si zatančit, pobavit se a podpořit sen postižených dětí. O čem Zumba pro Mrákotín je? V letošním roce se připravuje již 6. ročník tábora pro handicapované děti, účastní se jej zhruba tři desítky dětí s různým typem postižení s dětskou mozkovou obrnou, s epilepsií, Downovým syndromem, s poúrazovými stavy, děti středně a těžce mentálně postižené, děti slepé a hluchoněmé a děti týrané a zanedbané. Každé dítě na táboře musí mít osobního asistenta, který se o něj celý den stará, pomáhá mu při veškerých činnostech a zajišťuje jeho bezpečnost, proto je zajištění tábora finančně velmi náročné, i když všichni asistenti i ostatní pracovníci tábora pracují bez nároku na odměnu. Přesto se potřebná celková částka pohybuje kolem Kč. Do minulého roku tento tábor podporoval finančně stát, letos se však v jeho rozpočtu peníze nenašly. Proto se spojilo několik desítek zumba instruktorů po celé ČR a uspořádali dobročinnou ZUMBA pro Mrákotín Tour, s cílem zajistit prostředky na realizaci tábora. který se, i díky sušickým dárcům, uskuteční v termínu v Domově Modrá kotva v Mrákotíně u Telče, což je zařízení, které plně vyhovuje potřebám dětí se zdravotním postižením. km, red

9 Sušické noviny 11/ června 2012 Informace strana 11 Ad. Kauza Lamberk Doslova ze židlí zvedlo historiky prohlášení Karla Štěpána Lamberka, jímž se při příležitosti otevření Muzea Lamberské stezky opět přihlásil k příbuzenství se šlechtickým rodem Lamberků (www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/ sidlo-rodu-lamberku-pozvolna-oziva/). Dlouze diskutovaná kauza o pravdivosti, či spíše nepravdivosti tohoto příbuzenského vztahu, znovu spustila lavinu odporu u odborníků z oblasti historie, kteří dokladují, že takový vztah mezi Karlem Lamberkem a šlechtickým rodem nikdy neexistoval. V této záležitosti přinášíme vyjádření několika dotčených stran, bez dalších komentářů názor ať si čtenář udělá sám. Mgr. Jiří Novák, profesionální historik který se dlouhodobě zabývá regionem Sušicka a právě o Lamberkově falešném šlechtictví publikoval studii, poslal Kapucíni v Sušici 2/3 Roku 1644 přicházejí kapucíni do Sušice, kde byli ubytováni v pěti domcích (v místech dnešního kláštera), které daroval Jindřich Libštejnský z Kolovrat. Pozvání inicioval také sušický děkan Šebestián Zbraslavský. Kapucíny přivedl P. Karel ze Slezska první superior hospice v Sušici (do 18. století se používalo u kapucínů řádové jméno a uvedení původu). Základní kámen kapucínského kostela položen , ten posvětil pražský arcibiskup kardinál Arnošt Harrach za přítomnosti císařova zástupce, svobodného pána Jana Antonína Losy. Kostel byl vysvěcen opět kardinálem Harrachem a zasvěcen sv. Felixi z Cantalice, novému kapucínskému světci ( ). Ten žil 40 let v klášteře v Římě a pro svůj život si získal velkou úctu římských obyvatel. Celý klášter se dostavěl mezi léty V roce 1659 daroval Jindřich Michael Hyzrle z Chodů a jeho manželka Alžběta Eleonora, milostný obraz Bolestné Matky Boží, který získal od saského kurfiřta za diplomatické služby. Roku 1669 na žádost sušického děkana Karla Františka Rozacína z Karlsberku povolila arcibiskupská konzistoř v Praze, aby třetí neděle po Velikonocích byla v Sušici u kapucínů konána pouť k P. Marii Bolestné. V klášteře se kázalo česky i německy. Třetím superiorem v klášteře byl v letech P. Celestýn Ladislav z Bíliny (Peylen) a zároveň posledním superiorem sušického hospice. Prvním kvardiánem sušického kláštera v letech byl P. Engelbert z Bíliny (Leilenek). S ním byl v klášteře P. Martinus Moravus a P. Adalbertus Boemus a řeholníků. V letech byl kvardiánem P. Pavlín z Třebíče a kazatelem P. Jan Alexandrovič a s nimi 12 Čechů, tři Bavoři, jeden Ital a jeden Belgičan. Do roku 1681 se vystřídalo 10 kvardiánů. Pak přišel P. Marcián ze Salcburku s kazatelem P. Ladislavem Celestýnem z Bíliny. Oba se zasloužili o výstavbu kaple na Andělíčku. Kazatel P. Ladislav pak odešel do opočenského kláštera, kde zemřel. Pak se vystřídalo opět 10 kvardiánů. do několika médií a také redakci SN článek, v němž na nehoráznost uvedeného prohlášení, odkazem na historické souvislosti, poukazuje: Bylo proto překvapením, když se na počátku 90. let 20. století v kraji objevil Karel Štěpán Lamberk s tvrzením, že je prapravnukem známého Gustava Jáchyma. Umně dokázal zmanipulovat mínění místních a na svou podporu dokonce sepsal a roku 2003 vydal pamflet Kněžna Káča a Lamberkové v Čechách, v kterém přetiskl povídku Františka Procházky o osudech zmiňované velké lásky. V knize také zveřejnil zfalšované rodné listy své a svých předků, které měly původně dokázat jeho příslušnost ke šlechtickému rodu, ve skutečnosti ale ukázaly rafinovanost a kalkul jeho jednání. Přestože na vymyšlený původ Karla Lamberka upozorňoval již Zdeněk Papeš, předseda spolku Pražský Sušičan, angažoval se falešný potomek stále V roce 1706 se kvardiánem v Sušici stal P. Ildefons Horký. V dalším roce došlo k obrovskému požáru, kdy vyhořela téměř celá Sušice. Jako zázrakem zůstal zachráněn kapucínský klášter. Podle záznamů v té době tam mimo kvardiána bylo 16 řeholníků. Požár byl tak velký, že podle dobového zápisu na klášterní zahradě, kde bývalo ovocných stromů, jich zůstalo po požáru nepoškozených pouze tři. Při opravě po požáru byl vložen do věžičky tento křížek, který byl posvěcen roku 1652 od P. Celestýna z Bíliny spolu s dobovým zápisem a zápisem z opravy z Oboje bylo objeveno v r 1964, kdy věžička byla pokryta měděným plechem. Pak podle údajů provinčního historika P. Pacifika Matějky se opět vystřídalo 10 kvardiánů, a to do roku Pak jsme nalezli údaj, kdy v letech kapucíni z kláštera v Sušici sloužili bohoslužby v kapli na Hůrce, která byla v domě Abelů a v kapli v Prášilech, která stála na místě bývalého kostela. Potom od roku 1775 sloužilo lidem 12 kvardiánů, a to do roku 1829, kdy podle zápisu ve věžičce je vyjmenována celá kapucínská rodina a to kvardián P. Inocenc Holoubek, vikář P. Prokop Krumpholz a bratři Protasius Vlasák a Peregrin Zimmr a je tam připomenuto, že v té době byl provinciálem Spojeného království Čech a Moravy P. Theodor Hinek. Potom se v sušickém klášteře vystřídalo šest kvardiánů, a to do roku 1862, kdy do Sušice přišel jako kvardián P. Alois Ježek a tato kapucínská rodina: vikářem se stal P. Bernard Růžička z Moravského Krumlova, knihovníkem P. Gothard Tesař z Rožmitálu. Ten roku 1875 pořídil katalog knih bohaté klášterní knihovny, o které bylo již hodně napsáno. Dále bratři Lauto Jelínek také z Moravského Krumlova, Erasmus Ott ze Žatce, Bruno Pručka z Radostic a Maximus Maštovský rodák ze Sušice, který v klášteře působil jako sakristián (kostelník). Následovali v letech kvardián P. Ignác Suchánek, kvardián P. Ubald Vojtěch ten v roce 1873 koupil pro klášter nové varhany za 700 jako zástupce šlechtického rodu se snahou nechat pohřbít do rodinné hrobky Lambergů v Nezamyslicích i svého otce pouhého nemanželského syna Štěpánky Lamberkové. Na čas zmátlo počínání Karla Lamberka i odborníky, ale studiem v archivech se podařilo prokázat jeho skutečný původ (odkazuji především na článek Jiřího Vichty v Archivním časopise 2/2010 a na článek svůj ve Vlastivědném sborníku Muzea Šumavy VII, 2011). Před i po vydání těchto příspěvků avizoval několikrát Karel Lamberk svůj ústup z veřejného života. Vždy se ale jednalo o zastírací manévr. Ke svému předkovi Gustavu Jáchymovi se totiž otevřeně Karel Lamberk opět přihlásil při slavnostním otevření Muzea Lamberské stezky v Žihobcích 1. května tohoto roku před kamerami České televize. Mystifikace à la Karel Lamberk pokračuje. Na jak dlouho? zlatých, staré věnoval do kaple na Andělíčku, kvardián P. Pavlín Klimeš ten zemřel ve funkci, kvardián P. Tiburc Vyskočil, kvardián P. Reginald Balcar, kvardián P. Augustin Jan Kubeš (Kubes). Pocházel z Kojetína na Hané, kde se narodil , obláčka , sliby složil , na kněze vysvěcen Byl přítelem J. Š. Baara a konal přírodovědecké práce. Zaměřením byl entomolog a v Sušici se zabýval studiem měkkýšů. Vydal práci: Měkkýši okolí sušického. V Sušici založil rybářský spolek vysvětil v kostele na Hůrce křížovou cestu, v roce 1892 nechal v klášteře v Sušici opravit vnitřek kostela a kapli Sv. Kříže. Pod chór byly položeny traverzy a železné sloupy. Většinu peněz na opravu sehnal Isidor Wild, ředitel německé školy, příznivec řádu. V roce 1894 na dvoře zřízena nádržka na chov ryb za 300 zlatých. Ředitelem muzea v Sušici byl v letech Přeložen do Kolína, kde byl kvardiánem v letech byl zvolen provinciálem, zemřel v Opočně. (dokončení příště) Ing. VÁCLAV ŠMÍDL Souhlasně s Mgr. Jiřím Novákem se rovněž vyjádřil PhDr. Jan Lhoták (historik Muzea Šumavy): S článkem Jiřího Nováka v celém rozsahu plně souhlasím, bylo již sneseno velké množství dokladů a argumentů, které Karla Lamberka staví na úroveň manipulátora historie. Přestože vím, že se již vyjádřil, že nehodlá pokračovat v klamání veřejnosti, reportáž v Událostech České televize z 1. května 2012 opět využil k šíření lží. Je potom na místě zvážit, na kolik je Karel Lamberk důvěryhodný pro jakoukoli spolupráci související s lamberskou tematikou. Podrobně, včetně průzkumu historických dokumentů, se Karlu Lamberkovi a jeho snaze stát se šlechticem věnuje historik Mgr. Jiří Vichta ve studii Jak se stát hrabětem recept podle pana Lamberka, kde v úvodu píše: Panu Karlu Lamberkovi totiž stačilo neuvěřitelně málo, aby byl jako osoba šlechtického původu obecně uznán, přestože jeho prapradědeček byl ve skutečnosti zedník, jeho otec krejčí a podobně prostého původu byli i jejich předkové. Stačilo mu jen upravit pár dokumentů, objevovat se na těch správných místech, působit přesvědčivě a pro větší vážnost ještě vstoupit do dvou rytířských řádů. Jazykové kurzy od září 2012 Rozhodli jste se doplnit své vzdělání? Chcete se domluvit v zahraničí? Potřebujete cizí jazyk k výkonu svého povolání? Ať jste začátečník či pokročilý, jazyková škola při ZŠ Sušice, Lerchova vám pomůže vybrat ten správný jazykový kurz. Nabízíme kurzy anglického, německého a francouzského jazyka pro děti, studenty i dospělé za nejpříznivější ceny v Sušici podle počtu studentů ve skupině od 55 do 70 Kč za vyučovací hodinu. Výuka bude probíhat 1 týdně po dvou vyučovacích hodinách od 17. září 2012 do konce června Pro začátečníky nově nabízíme možnost intenzivního kurzu 1 3 hodiny nebo 2 2 hodiny týdně. Kvalifikovaní lektoři vyučují podle osvědčených učebnic s důrazem na komunikativnost. Menší počet studentů (max. 8) umožňuje vysokou efektivitu výuky a individuální přístup. Schůzky k rozvrhu hodin se budou konat v učebnách jazykové školy (zadní vchod ZŠ Sušice, Lerchova ul. od hřiště z Villaniho ul., 1. patro) v pondělí 10. září 2012 dle harmonogramu: angličtina kurzy dětí a rodičů s dětmi francouzština němčina angličtina začátečníci angličtina ostatní Na schůzce obdržíte údaje k platbě podle zařazení do kurzu. Přihlášky ke stažení najdete na adrese Vyplněné přihlášky zasílejte na cz nebo odevzdejte v kanceláři ZŠ Sušice, Lerchova. Případné dotazy na tel , nebo na výše uvedený . Ztráta třídní knihy (1/2) K 60. výročí maturity na sušickém gymnasiu Nadpis sdělení připomíná slavnou hru divadla Járy Cimrmana. Nevím co si autoři Svěrák Smoljak vymysleli nebo co skutečně prožili. Moje vyprávění se opírá o skutečnou ztrátu třídní knihy v naší sextě na sušickém gymnáziu, na němž jsme maturovali v roce 1952, tedy před šedesáti roky. V současné době studují na této krásné škole, s více než stoletou tradicí, moje dvě vnučky. Podivují se, že se jejich děda podílel na takové rošťárně, k níž se i ve stáří hlásí a přispívá tímto odsouzeníhodným a trestuhodným činem k oslavě šedesátiletého výročí maturity. Budiž nám odpuštěno, po šedesáti letech je stejně vše promlčeno, námi však nezapomenuto. Je to vzpomínka na studentská gymnaziální léta, vzpomínka Laická veřejnost je rozdělena na několik skupin někteří pochybují, někteří nevěří že by K. Lamberk byl schopen takových blamáží, dalším je celá věc lhostejná. Prostřednictvím PhDr. Jana Lhotáka jsme o další názor požádali dalšího odborníka, doc. PhDr. Jana Županiče, Ph. D. z Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ten na dotaz ohledně pravosti šlechtictví Karla Lamberka poukázal na zřejmé padělky rodokmenu ve své odpovědi: Jde o podvod. Celou causu kdysi řešili dr. Pouzar s dr. Mašek, kteří vydávají Almanach českých šlechtických rodin. V případě Karla Lamberka jde o poměrně starý, ale neumělý falzifikát zřejmě z 80. let 20. století, který ale použil až po revoluci. Na jeho základě byl dokonce začleněn do tohoto almanachu a přijat jako rytíř podle práva do řádu Sv. Lazara Jeruzalémského. Pak ovšem vydal knihu Lamberkové a kněžna Káča, kde zmíněné neumělé padělky otiskl a tím se prakticky sám usvědčil. Následovala oprava almanachu (z nové verze byl už vyškrtnut) a odchod z řádu Sv. Lazara. Prostor dostal také Karel Lamberk, který naší redakci, k materiálu Mgr. Jiřího Nováka zaslal své vyjádření. V něm nejprve uvedl, že žádná z uvedených osob (ani dalších) neměla snahu ho, ve smyslu kritiky za nepravé šlechtictví, kontaktovat. na mládí, které prchlo do dáli. Při setkání se i po šedesáti letech z nás stávají, byť jen na chvíli, opět holky a kluci ze sexty, septimy nebo oktávy, i když už za sebou máme, bohužel, i svůj aktivní profesionální život, k němuž základ položilo právě sušické gymnázium. Co vedlo ke ztrátě třídní knihy? V sextě spadl do naší třídy můj dobrý kamarád a spoluhráč fotbalového klubu SK Sušice. Převyšoval nás nejen věkem, ale hlavně svou mužskou vyspělostí, což imponovalo i o několik let starším ženám. Pro studium se ukázal tento faktor jako nevýhodný. Jeho zážitky jsme v gymnaziálním internátě, kde nás na pokoji bydlelo až deset, poslouchali s velkým zájmem a s jistou závistí. Pro dobromyslnou povahu byl námi velmi oblíben a obdivován. Navíc byl považován za talentovaného a nadějného středního útočníka SK Sušice. Všemi mimoškolními aktivitami však trpěla škola. Nechyběla inteligence, chyběla jen píle a nakonec i normální školní docházka. Velkým lákadlem byly pro něho taneční zábavy v okolních vesnicích, zejména v masopustním čase. Ze zábav se do internátu vracíval ranními dělnickými autobusy a probdělé noci dospával na internátě, což znamenalo absenci ve vyučování. Tu nemohli přehlédnout páni profesoři, zejména náš třídní a tělocvikář prof. Vlček, zvaný Pepula. Po týdenní absenci se po něm začal pídit. Ve třídách se poptával nás internátníků, zda nevíme co s ním je. Většina z nás pokrčila rameny a s jistou dávkou nejistoty odvětila, že je asi nemocný. Při tom bylo jasné, že profesor ví, že spí v internátu, což vypátral školník pan Exner. Jedině jeden z nás Komentuje také neochotu dotčených osob při jeho snahách o opravu jakýchkoliv církevních památek a dokladuje své dobře míněné zájmy kontakty s rakouským městem Steyer, kdy následná úzká spolupráce vyústila v realizaci Lamberské stezky. Ke zmíněnému vystoupení na otevření Muzea Lamberské stezky, které historiky nenechalo chladnými, uvádí: Pokud se týče mé účasti na otevření Lamberské stezky v Žihobcích, byl jsem oficiálně přizván zejména proto, že zde byla uvedena moje původní myšlenka v realitu. Žádným způsobem jsem nikým nebyl oslovován jako osoba šlechtického původu! Pokud jsem tak byl vnímán, bylo to záležitostí druhého. Jako host a znalec pozadí dění jsem byl nesmírně rád, že se několika nadšencům povedlo to, po čem jsem v minulosti jen toužil. Na závěr uvádím,že budu nesmírně rád, když budu vnímán jako potomek krejčího nebo podomka, pocházejícího z nemanželského početí. Současně musím uvést, že se v budoucnu nebudu zúčastňovat žádných oficiálních zahajování, abych nediskreditoval ty, kteří věc realizují. Současně dodávám, že křestní jméno Karel Štěpán je ale opravdu pravé, které mám uvedeno v opravdovém křestním listu. Karel Štěpán Lamberk. as (pozn red. citované materiály byly publikovány se souhlasem autorů nebo osob, které disponují právem s nimi nakládat) tušil záludnost otázky. Přiznal, že spí v internátu. Za to si vysloužil uznání prof. Vlčka slovy: Jedinej nejsi blbej. Po zjištění úkrytu absentéra byl okamžitě zavolán jeho otec, poštmistr nedaleké pošty. O hlavní přestávce, kterou jsme trávili na internátním pokoji, jsme se stali svědky konfrontace otce se synem před zraky třídního profesora. Neomluvené absence a neuspokojivé studijní výsledky měly být důvodem k vyloučení ze školy. A před tím jsme chtěli jinak inteligentního a oblíbeného kamaráda a sportovce my internátníci zachránit. V čem spočívala naše úvaha o jeho záchraně? Zmizí-li třídní kniha jako corpus delicti, nemůže dojít k vyloučení. Třídní kniha musí být zničena. Za přísného utajení za zavřenými dveřmi internátu byl vypracován plán likvidace. Bylo nutné knihu tajně po poslední hodině vyučování ze třídy odnést. Po odchodu profesora a většiny spolužáků jsme obklopili katedru a za nepozornosti dvou zbylých spolužáků ji zasunul jeden z nás pod svůj volný svetr a odnesl na internát, kde byl losován likvidátor. Způsob likvidace byl v jeho kompetenci. Los padl na filosoficky zatíženého spolužáka, který vykazoval občas výpadky v reálném uvažování, což v nás sice vzbuzovalo obavy, ale byli jsme každý za sebe rádi, že nás osud této volby ušetřil. Obavy se vyplnily. Očekávali jsme, že třídní kniha bude buď spálena nebo hozena do Otavy, jejíž voda ji odnese až do Hamburku. On však třídní knihu i s tvrdými deskami zmačkal a vhodil do záchodové mísy na dívčím záchodě. Důsledek byl téměř okamžitý. (dokončení příště) MUDr. JOSEF KALNÝ, CSc.

10 strana 12 Informace Sušické noviny 11/ června 2012 Padl rekord sušického stadionu Ohlédnutí za Memoriálem Ladislava Nešpora a Ády Blahůta Vítězem 37. ročníku Velké ceny města Sušice v běhu na 100 m se stal český reprezentant ze Spartaku Praha 4 Rostislav Šulc, který i v silném protivětru přes 2,5 m za sekundu dosáhl času 10,80 s. Těsně za ním vpadli do cíle sprinteři pražské Dukly Pavel Maslák (10,83 s) a Václav Zich (10,85 s). V letošním roce byla avizována kvalitní účast závodníků, která se z větší části nakonec potvrdila, avšak mnoha špičkovým výkonům zabránilo velmi chladné počasí. Během úterního odpoledne klesla teplota na 12 C a i déšť zkropil tartanovou dráhu. Počasí a neúčast některých avizovaných závodníků ale nakonec pozitivní dojem z vydařeného mítinku nepokazily. Už úvodní závody nejmladších nadějí žáků a žákyň na 60 m roztleskaly diváky. Vítězný Martin Hes ze Škody Plzeň zaběhl výborných 7,49 s a také druhý v cíli, chebský David Richter, zaběhl kvalitních 7,59 s. Čtvrtým místem a časem 8,60 s potěšil domácí diváky Dominik Tesař z pořádající TJ Sušice. Mezi žákyněmi zvítězila Sára Janušková z SKP Union Cheb výkonem 8,32 s. V Malé ceně města Sušice na 100 m dorostenců získal vítězství domažlický Jakub Ledvina časem 11,65 s. Ve sprintu žen diváci viděli jeden z očekávaných vrcholů dne. Vítězná česká reprezentantka Kateřina Čechová zaběhla velmi dobrý čas 11,75 s, ale před závodem pomýšlela na lepší výkon. Běh na 100 m byl s 26(!) závodnicemi nejpočetněji obsazenou disciplínou mítinku. Běhy na 300 m byly podle očekávání výkonnostním vyvrcholením závodů. Mezi ženami excelovala ve výborném výkonu 37,74 s štafetová reprezentantka Jitka Bartoníčková z USK Praha před Andreou Školovou ze Škody Plzeň (40,30 s). Na stejné trati mužů předvedl ve velmi chladném večerním počasí fantastický běh Pavel Maslák z Dukly Praha a vítězným časem 32,35 s zaostal pouze tři setiny sekundy(!) za českým rekordem. Pavel Maslák je českou medailovou nadějí pro letošní mistrovství Evropy v atletice. Velmi početně byly obsazeny běhy na m. V mužích jsme viděli rekord sušického stadiónu v podání Jana Kubisty z Dukly Praha (2:25,35 min.), který zvítězil před kladenským Ondrou Klesnilem (2:28,45 min.) a loňským vítězem Vladimírem Bartůňkem ze Škody Plzeň (2:28,86 min.). Přitom v tomto závodě nastoupilo úctyhodných 20 závodníků. Ve stejné disciplíně žen utekly všem soupeřkám domácí sušické závodnice. Zvítězila Martina Brejchová (3:06,85 min.) před juniorkou Lucií Šimečkovou (3:08,01 min.) a obě dokázaly, že na Šumavě opět vyrůstají kvalitní běžkyně. Sušický mítink je charakteristický i tím, že jsou zde k vidění prakticky všechny překážkové tratě. Letos pořadatelé opět zařadili i netypický závod na 300 m př. žen, ve kterém česká olympionička Zuzana Hejnová se sice nedostala pod 40 s (40,54 s), ale ukázala, že i v chladném počasí je možno závodit naplno a prát se s nepříznivými podmínkami. V 5. ročníku Memoriálu Ladislava Nešpora na 400 m překážek mužů získal první cenu Josef Prorok z pražské Slávie po nejlepším letošním českém výkonu (51,01 s) před svými oddílovým kolegou Václavem Barákem (51,81 s) a Michalem Zdeněk Nešpor s Pavlem Maslákem, který krátce po mítinku v Sušici (kde zůstal pouze o 3 setiny vteřiny za nejlepším českým výkonem všech dob) vytvořil nový český rekord (a v současné době 2. nejlepší čas v Evropě) na 400 m a překonal tak po 38 letech starý rekord na této trati. Roman Šebrle. Uhlíkem hájícím barvy Kroměříže (52,95 s). Kromě běhů mohli diváci sledovat i několik technických disciplín. Ve slabě obsazeném skoku dalekém mužů viděli vítězství a průměrný výkon Tomáše Nešvery z Kabla KLADNO (7,17 m). Naopak v početně hojně obsazeném skoku dalekém žen zvítězila solidním výkonem 5,92 m česká sedmibojařská reprezentantka Jan Korešová z USK Praha. Poprvé byl letos zařazen do programu hod diskem. V disku žen zvítězila Kateřina Klausová z pražského Olympu (49,08 m) před sušickou dorostenkou Radkou Hambergerovou, která se prezentovala pěkným výkonem 32,53 m. Ve stejné soutěži mužů pak dosáhl nejdelšího hodu (52,88 m) Marek Bárta z SSK Vítkovice, pátý nejlepší diskař loňského mistrovství světa juniorů. Samostatnou kapitolou byla účast a vystoupení olympijského vítěze v desetiboji Romana Šebrleho. Tentokráte se sušickým divákům představil hned ve třech disciplínách, přičemž v běhu na 110 m př. zvítězil časem 15,03 s. Díky odstoupení favoritů této překážkové trati, reprezentanta Mazáče a Slováka Janečka, stačil Romanovi k vítězství i opatrnější sprint. Přes chladné počasí a nervozitu některých hvězd pramenící z prudkého zhoršení počasí, můžeme letošní Memoriál Ladislava Nešpora a Ády Blahůta hodnotit pozitivně. Viděli jsme několik opravdu špičkových výkonů evropské úrovně, počet celkem startujících účastníků závodů byl nejvyšší za poslední tři roky a v popředí výsledků bylo vidět i několik sušických nadějí. Letos však nejvyšší uznání zaslouží diváci, kterých se zde sešlo asi nejvíce od otevření nové dráhy před sedmi lety a vydrželi vytrvalým potleskem povzbuzovat atlety i v ne právě příznivém počasí. Dynamickou atmosféru udržoval svým tradičně fundovaným moderováním Jacek Přibáň, známý atletický odborník a místopředseda Českého atletického V čele běžců na m sušický Pavel Štěpáník. svazu. Pořádání mítinku takového rozsahu a kvality je dnes již zcela nemyslitelné bez pomoci grantového programu města Sušice, a proto v prvé řadě směřuje poděkování pořadatelů k vedení našeho města za opakovanou finanční podporu Velké ceny. V letošním roce byla hlavním partnerem mezi firemními sponzory Česká spořitelna, které stejně jako dalším partnerským obchodním společnostem patří naše poděkování za podporu královny sportu v Sušici. Opět jsme se mohli spolehnout na podporu firem Solodoor, SPAK, Rumpold, Sentis, Hasit, Haas Fertigbau, ZKD, PAP, Fixnet, EGF, EGF Energy, BDS ČR, Hotel Gabreta, Koramex, Atrium, Sport Schwarzkopf, KROL, Jantar a Pekařství Karel Rendl. Mediální podporu jsme měli od tiskovin Klatovský deník a Sušické noviny. V neposlední řadě je třeba poděkovat také všem domácím i externím rozhodčím a pořadatelům, kteří se zasloužili o potvrzení dobré pověsti kvalitního sušického pořadatelství. ZDENĚK NEŠPOR (foto J. Pelcman Majáles 2012 Studenti zahájili Majáles ve čtrnáct hodin ve Smetanově sále. Po zahájení jim předal starosta města Sušice Bc. Petr Motl klíč od města a popřál zdárný průběh oslav na Santosu. Studenti Gymnázia pojali letošní ročník v duchu Shakespearovských slavností. Tento fakt určil téma následujícím scénkám, z nichž každá představovala některý kus z tvorby anglického umělce. K prasknutí naplněný sál odměnil studenty potleskem. Po šestnácté hodině se hlavně mladší přesunuli na Santos, kde vystoupily jednotlivé kapely. Zahajovali Disobedients, dále se představily kapely Volkmen, Minotaurus, The Nipples, Sirkyskon, UG Strýčkova Zahrádka, Slax a hudební sérii ukončila skupina Mortifilia. sv Úroveň vystupujících skupin hodnotili přítomní jako velmi dobrou. Foto Štěpán Pance. Sušický rockový puls (* 1996, 2011) Nechci vést žádný patetický řeči, ale co nadělám, když končí jedna epocha? Sušický rockový puls byl publicistický seriál o sušické rockové scéně, se kterým jste se mohli v právě uplynulých patnácti letech setkávat souběžně na papírových stránkách Sušických novin a internetu. Nic není starší než včerejší noviny a před hodinou aktualizovaný web, nikdy se nelze zavděčit všem, ale přes to všechno mě tahle aktivita nesmírně bavila. Součástí scény je každý návštěvník koncertu, každý majitel kompaktního disku či gramofonové desky, ale když tomu všemu člověk propadne, touží být blíž a blíž. Začne třeba pořádat koncerty, založí klub či skupinu, anebo o tom všem píše. Jako všechno je i místní scéna velmi živý organismus, co platilo kdysi, je dávno jinak, kapely se skoro kompletně vyměnily za nové, lidi se věkem a dobou mění. Osobně jsem nepřestal psát ani na chvilku, však již nikoliv o místní scéně. S přibývajícími generacemi sleduju, že se mi vzdaluje euforie, která zcela vládla na začátku a plus minus se prolínala celým seriálem. Není to nic proti mladým kapelám, jsou stejně skvělý, jako byly ty před patnácti lety, ale zkrátka cítím, že lokální scéně jsem řekl svý a je fér odejít. Není to klasické zařazení se, jen posílám hudební energii jiným směrem. Místo vyrazit na koncert do Kloubu raději vyřezávám a lepím obaly ke krásným gramodeskám, kterým sem tam pomůžu na svět. Místní scénu jsem zažil v několika generacích a nějak s ní úplně úzce nechci zestárnout. Opouštím lokální aktivitu, i když si pořád myslím, že dělat něco na lokální úrovni je nejvíc, opravdu smysluplný počin, je to ale třeba dělat pořádně a naplno, nikoliv v hibernaci. Netvrdím, že do Sušických novin v budoucnu ničím nepřispěju, ale pokud se tak stane, bude to samostatný článek, zcela mimo někdejší osu seriálu. Historii Sušického rockového pulsu naleznete na webových stránkách které aktuálně slouží jako rozcestník mých současných aktivit. Díky za pozornost. FBB jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici, T. G. M. 120/I, Sušice, IČ , tel , Internet Odpovědná redaktorka MgA. Jitka Doubravová. Redakční rada pracuje ve složení Ivan Čámský (předseda), Mgr. Bohumila Skrbková, PhDr. Jan Lhoták. Tiskne Typos Klatovy. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92, MK ČR E Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 7. června 2012 ve hod.

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: obce DOBRATICE www.dobratice.cz č. 9/2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 2) Schválení programu jednání. 3) Poskytnutí

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce

Pražské cyklozvonění, 12. září 2015. Popis akce KDY: 12. září 2015, 10-17 hodin Pražské cyklozvonění, 12. září 2015 Popis akce KDE: Smíchovská náplavka (Janáčkovo nábřeží) více na www.cyklozvoneni.cz Základní popis: Cyklozvonění je nezisková akce, kterou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení 9/2014 Fotokronika Vážení spoluobčané, V příloze Zpravodaje si opět můžete prohlédnout fotografie, na kterých uvidíte změny, které se během roků udály. Například to, že nadměrné množství vody není jen

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014:

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014: Občasník obcí, Nestanice, Černěves a Lomec Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný internet: V úředních hodinách

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník

občanů Rokytnice a Kochavce 3/2014 14. ročník 3/2014 14. ročník Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko od sněhu. Zářijové dny pomalu končí a s

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu.

Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Takto byla Polná představena na vyhlášení soutěže ve Španělském sále Pražského hradu. Vážené dámy a pánové, je mojí milou povinností seznámit Vás prostřednictvím velmi stručných charakteristik, řazených

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Nakládání s penězi VY_62_INOVACE_FG0105. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více