Stanislav Polčák: výtečný odborník s rozumnými názory. Redaktoři Nazeleno.cz v terénu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanislav Polčák: výtečný odborník s rozumnými názory. Redaktoři Nazeleno.cz v terénu"

Transkript

1 18. června 2012 Zpět na článek Redaktor magazínu Nazeleno.cz navštívil zajímavou konferenci Going Green 2012 a sepsal to nejzajímavější, co autoři přednesli. Program připravila společnost B.I.D. services a byl rozdělen do čtyř částí: zelený růst, zelená ekonomika, zelený průmysl a zelená města. Kam směřuje evropská "zelená" politika? Redaktor magazínu Nazeleno.cz se zúčastnil velmi zajímavé konference a čtenářům sestavil mozaiku nejzajímavejších postřehů. Konference Going Green se v Praze konala minulý týden. Jednalo se již o třetí ročník ve střední a východní Evropě. Konferenci pořádal B.I.D. services. Předsedajícícím byl Ir Saul Rubenstein (člen České rady pro šetrné budovy). Program konference byl rozdělen na čtyři tematické části: Green Growth (Zelený růst) Green Economy (Zelená ekonomika) Green Industry (Zelený průmysl) Green Cities (Zelená města) Redaktoři Nazeleno.cz v terénu Novinky ze Stavebních veletrhů Brno 2012 Co teď frčí? Nejzajímavější trendy v oblasti vytápění, větrání a ohřevu vody Nelze v jednom textu podrobně popsat témata jednotlivých přednášek. Zájemci si mohou objednat konferenční sborník v elektronické formě, nicméně některé přednášky byly opravdu zajímavé. Vybrali jsme z programu nejzajímavější části. Musím přiznat, že nejužitečnější se mi jevily praktičtěji a konkrétněji zaměřené přednášky z třetí a čtvrté sekce, než ekonomická témata v prvních dvou okruzích. Když jsem nad tím cestou ve vlaku přemýšlel, napadlo mne, že některé skvěle vypadající nápady na zelenou a konkurenceschopnou evropskou ekonomiku jsou ve světle současné dluhové krize poněkud chimérické a bez větší naděje na úspěch. Jsem však možná zbytečně pesimistický. Stanislav Polčák: výtečný odborník s rozumnými názory V první sekci mne zaujala přednáška Stanislava Polčáka (předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR) Environmentálně udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury. Autor zajímavě ukázal (ač to zřejmě nebylo jeho cílem) na rozpor mezi skvělými plány a uvedením do praxe.

2 Stanislav Polčák. Foto: Karel Murtinger Historický přehled politiky EU, přijatá opatření a množství úsilí do nich vložené, vypadá impozantně: Březen 2000: komplexní hospodářská strategie EU zaměřena na posilování růstu, zaměstnanosti a inovací (tzv. Lisabonská strategie). V červnu 2001 byla doplněna o formulaci trvale udržitelného rozvoje prostřednictvím, takzvaná Göteborgské strategie. Nahrazena strategií Evropa Hospodářská, sociální a územní soudržnost zůstane jádrem strategie Evropa Lisabonská smlouva, článek 174 podpora harmonického vývoje posilováni hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Cíle kohezní politiky, která přispívá k udržitelnému rozvoji a zaměstnanosti,sociální integraci a posílení konkurenceschopnosti všech členských států a regionů EU. Kam směřuje česká energetika? Názory Martina Bursíka Naše síť pojme jen 1 % solárních elektráren. Absurdní! Stavíte? Pořiďte si pasivní dům se solárními kolektrory Martin Bursík: Stovky miliard do uhelných elektráren? Obrovská chyba Přednáška byla pěkně vedena, bylo znát, že Stanislav Polčák se v tématu skvěle vyzná a jeho názory jsou

3 velmi rozumné. Na přednášce například zaznělo: Základem by mělo být financování aktivit vytvářejících základ pro udržitelný růst a nikoliv pouze financování prosté obnovy již existujících aktiv, které nemají prorůstový potenciál. To je sice krásné, ale nyní, v roce 2012, mne každodenní četba tisku přesvědčuje o tom, že jsme těmto cílům ještě velmi vzdáleni a většinou jsou jednoduše nedosažitelné. Přednáška Elišky Vejchodské V druhé sekci se mi velmi líbila přednáška Elišky Vejchodské z Katedry ekonomiky životního prostředí Vysoké školy ekonomické v Praze s názvem Odezva ekonomie životního prostředí v praktické environmentální politice. Zabývala se především Cost-benefit analýzou. Eliška Vejchodská. Foto: Karel Murtinger Bylo vidět, že díky svému poměrně širokému vzdělání je autorka schopna se na téma dívat z mnoha úhlů. Je si dobře vědoma omezených možností ekonomů i politiků a umí to jasně a vtipně vyjádřit. Například: Závěry teoretické ekonomie mohou v lepším případě vést k formulaci environmentální politiky státu. Alespoň pokud se politici chtějí řídit spíš doporučením vědců a ne přáními různých lobbystických skupin. Některá politická doporučení ekonomických teorií byla přijata široce, jiná jen živoří. Se závěrem přednášky Elišky Vejchodské naprosto souhlasím. Autorka řekla: Je dobré mít při praktické environmentální politice na paměti vždy oportunitní náklady regulace, které budou při využití správně navržených ekonomických nástrojů obvykle nižší v porovnání s nástroji administrativními. Je dobré při uvažování o environmentální politice bilancovat její náklady a přínosy. Při praktické aplikaci závěrů ekonomických škol si však musíme být vědomi i jejich teoretických základů, a tím pádem i omezení. Není dobré například slepě věřit výsledkům cost-benefit analýz a slepě se jimi řídit. Zajímavá byly také návrhy na nové způsoby financování v závěrečné části přednášky M. Švolby z oddělení ekonomických nástrojů a analýz Ministerstva životního prostředí. Autor zmínil vytvoření takzvaného Holdingového fondu, který by byl založen na principu návratnosti finančních prostředků, spoluúčasti soukromého sektoru a udržitelnosti.

4 Konference Going Green 2012: Zajímavosti pro ekonomy, řidiče i obyvate... 4 Poslední přednáška dopoledního bloku "Energetický sektor investice, konkurenceschopnost a energetická budoucnost EU" Petra Binhacka z Asociace pro mezinárodní otázky můj pesimismus ještě prohloubila. Vybral jsem několik pasáží, které mne zaujaly: EU je globálně největší investor do obnovitelné energetiky (zatím, už brzy to bude Čína!). Nedostatečné investice do ostatních energetických odvětví (produkce a přenosu) povedou k prohlubujícímu se deficitu energetické bilance EU a odrazí se v rostoucích dovozech ropy, zemního plynu, ale také elektrické energie. Ztráta podpory veřejného mínění klimaticko-energetickým cílům. Energetika je strategickým odvětvím náročným nejen na objem investic, ale také na čas nutný k uvedení nových zařízení do provozu (například u jaderných elektráren). Evropa bude do budoucna čelit nejen rostoucímu importu ropy a zemního plynu, ale také elektrické energie. Důsledkem na globální úrovni bude klesající konkurenceschopnost Evropy ve srovnání s rozvíjejícími se ekonomikami. Stejně, jako jsme byli svědky politického rozhodnutí o cílech a podpoře obnovitelných zdrojů nebo naopak o jaderné energetice, stejně tak může další politické rozhodnutí, bez vztahu ke skutečným potřebám EU, vést k opětovnému přehodnocení evropské energetické politiky. Problémem, kterému budeme v budoucnu čelit, je skutečnost, že investice které nebyly učiněny dosud, se již nepodaří dohnat. Dnes nejsme schopni říci, zda se podaří naplnit všechny cíle evropského klimaticko-energetického balíčku, ale již dnes můžeme říci, že Evropská unie bude po roce 2020 více závislá na dovozu ropy, zemního plynu a elektrické energie, než je tomu dnes. Odpoledne mi pozvedla náladu hned první přednáška Provozní úspory vodárenských společností jako vedlejší efekt zlepšení vlivu na životní prostředí Lukáše Vlčka, manažera technických projektů z Veolia. Autor přednesl jasnou, konkrétní a technicky zaměřenou přednášku, která ukázala některé docela překvapivé možnosti úspor energie při provozování vodáren. Zaujala mne třeba myšlenka, že většina úpraven má výborný potenciál k instalaci tepelného čerpadla; dostatečný průtok a stabilní teplotu vody. Několik projektů bylo zrealizováno v Německu v průměru bylo dosaženo výkonu asi 5 kw tepla na 1 m3/h výkonu vodárny. V některých případech lze uvažovat i o instalaci malé vodní elektrárny na vstupu do úpravny. Na čistírnách odpadních vod je zase možné vyrábět

5 Konference Going Green 2012: Zajímavosti pro ekonomy, řidiče i obyvate... z čistírenských kalů bioplyn. Zajímavý je také systém řízení čerpadla na základě tlakových čidel v síti. Tím se v Rumunské Ploiesti dosáhlo úspory 11 % energie na čerpání, a dokonce se podařilo snížit ztráty při úniku vody o 5 % (vlivem snížení tlaku). Zelená pryskyřice jako cesta k ekologické výrobě Neobvyklé téma měla přednáška Zelené pryskyřice aneb cesta k ekologické výrobě, kterou přednesl Tomáš Loubal, ředitel úseku Pryskyřice, Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Po zavedení výroby bionafty (metylesteru řepkového oleje) je totiž na trhu větší množství odpadního glycerinu a ve Spolku našli cestu jak z něj poměrně levně vyrábět epichlorhydrin, což je základní stavební složka epoxidových pryskyřic používaných na výrobu lepidel, laků či laminátů. Tomáš Loubal. Foto: Karel Murtinger Dá se v autě jezdit efektivně? Ano! Když jsem ve sborníku viděl název přednášky Ecodriving do autoškol a na silnice Petra Chmela ze sdružení SEVEn, pobavilo mne to a říkal jsem si, že asi moc velký efekt mít nebude. Definice zní, že se jedná o Energeticky efektivní řízení motorového vozidla ve prospěch vyšší bezpečnosti a i plynulosti (!) dopravy. Ta přednáška ale byla zajímavá a trochu jsem svůj názor změnil. Spousta věcí mne totiž překvapila. To ale může být dáno tím, že sám auto neřídím. Štve vás, že zplodinami zamořujete vzduch? Máme pár tipů pro řidiče Jak přestavět auto na CNG. Kolik to stojí a vyplatí se? Vyzkoušeli jsme ekologické mytí auta. Za 30

6 minut hotovo a bez jediné kapky vody Dozvěděli jsme se například, že výuka v autoškole je často nedostatečná a na běžný provoz nepřipravený řidič pak jezdí s vyšší chybovostí i spotřebou paliva, než je nutné. Řidiči, kteří se naučili jezdit ve starých autech s karburátorem, neumí správně využívat výhod moderních motorů se vstřikováním paliva. Uváděná úspora mezi 4 % až 6 % na mne dojem neudělala, nicméně snížení počtu nehod respektive škodných událostí o 30 % to už stojí za to. Ale statistiky jsoou z Německa, u nás by to mohlo být jiné. V každém případě, jak říkal Konfucius: Lepší je zapálit alespoň malou svíčku, než proklínat tmu." Petr Chmel. Foto. Karel Murtinger Pasivní panelák? A to myslíme vážně! Finis coronat opus, to nejlepší přišlo nakonec. Přednáška Pasivní panelák? A to myslíme vážně! Jiřího Beranovského z EkoWATTu byla výborná. Škoda, že sál byl už poloprázdný. Možná jsem pozitivně zaujatý, protože pro Ekowat již dlouho pracuji, nicméně je to skvělé téma a bylo pojato prakticky. Panelových bytů je u nás přibližně , z toho je zatím rekonstruováno maximálně bytů, tedy zhruba polovina. Pasivní standard lze dosáhnout v 85 % rekonstrukcí. To je ohromný potenciál pro úsporu energie. Spotřeba energie na vytápění klesne po rekonstrukci pod 20 % původní hodnoty. Navíc jsou použité technologie a získané zkušenosti aplikovatelné i na starší činžovné domy.

7 Jiří Beranovský. Foto: Karel Murtinger Po rekonstrukci dojde k výraznému prodloužení životnosti a hlavně ke zlepšení komfortu (hlavně díky rekuperačnímu větrání). Možná nejzajímavější informace je, že financování lze zajistit vedle peněz z fondu oprav také metodou EPC (Energy Performance Contracting), tedy postupným splácením z dosažených garantovaných úspor. Přestože náklady na rekonstrukci do pasivního stavu jsou asi o 50 % vyšší, než u obvyklého zateplení, tak díky vysokým úsporám tepla je doba návratnosti investice zhruba stejná. Více informací je možné najít na stránkách EKOWATT a na toto téma byla vydána dokonce kniha s názvem Pasivní panelák? A to myslíte vážně? Copyright 2008 nazeleno.cz Všechna práva vyhrazena.

26,7. Začalo to jako můj koníček,

26,7. Začalo to jako můj koníček, parlament & byznys Začalo to jako můj koníček, až později se z toho stala společensky přínosná činnost, popisuje svůj zápal pro šetření energiemi zástupce provozního ředitele Národního divadla Miroslav

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 22 0 1 3 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Regenerace bytového fondu 79 Kč Bjørn Lomborg: Ekolog, kterého si oblíbíte

Více

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Školení a koučing pro pracovníky veřejné správy v oblasti obnovitelných zdrojů energie Příručka k účinným předpisům pro podporu zavádění systému obnovitelných zdrojů energie v budovách Vydáno: Březen 2013

Více

Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti

Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti KSČM považuje ochranu životního prostředí a zachování udržitelného rozvoje

Více

SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění

SMARTstavebnictví. Analýza výsledků stavebnictví za rok 2010. Efektivní projektový controlling. Udržitelné stavění SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy březen 2011 Efektivní projektový controlling Aneb již žádné polštáře a nemilá překvapení na konec str. 10 Analýza výsledků stavebnictví

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

Briefing Paper 11/2011. Agenda 20-20-20 : na cestě k jednotnému energetickému trhu

Briefing Paper 11/2011. Agenda 20-20-20 : na cestě k jednotnému energetickému trhu Agenda 20-20-20 : na cestě k jednotnému energetickému trhu Petr Binhack 14. listopadu 2011 Tato studie je nezávislou analýzou autora. Názory vyjádřené v textu nemusí být nutně stanoviskem Asociace pro

Více

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC

ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC Ing. Karel Srdečný Mgr. František Macholda červenec 2006 ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC Ing. Karel Srdečný, Mgr. František Macholda Na textech se dále podíleli: Ing. Jiří Beranovský,

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory.

Tereza Paulová (MŽP): V prioritní ose 4 jednoznačně vedou množstvím projektů sběrné dvory. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 10 I PROSINEC 2009 I zdarma I www.opzp.cz Tereza Paulová, Odbor odpadů MŽP: 4. prosince 2009 byla vyhlášena XV. výzva OPŽP pro poskytnutí

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

1/2012. Čtvrtletník o energii, co roste OBSAH ZAMĚSTNANOST V OZE ČESKÁ BIOPALIVA

1/2012. Čtvrtletník o energii, co roste OBSAH ZAMĚSTNANOST V OZE ČESKÁ BIOPALIVA 1/2012 Čtvrtletník o energii, co roste ZAMĚSTNANOST V OZE Biomasa dává práci nejvíce lidem v EU Téměř milion a čtvrt obyvatel sedmadvaceti států Evropské unie pracuje podle zpravodaje EUobserver v sektoru

Více

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky

PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky. Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky PODKLADOVÁ STUDIE Současnost a budoucnost evropské energetické politiky Autor: Petr Binhack, Asociace pro mezinárodní otázky Studie, zpracovaná externím subjektem AMO Asociace pro mezinárodní otázky, slouží

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M a g a z í n í n z a g M a Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka Ing. Alena Adámková Předseda redakční

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

Objednávkový formulář na rok 2011

Objednávkový formulář na rok 2011 M A G A Z Í N Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Korespondenční adresa: Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Editor publikace: Karel Polanecký Zpracovatel podkladových studií: PORSENNA o. p. s. Vydalo: Hnutí DUHA, prosinec 2007. ISBN:

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 12 0 1 2 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Uhlíková stopa ve stavebnictví BIM v architektonické praxi 79 Kč editorial

Více

(CNG), tak obnovitelných (elektřina, biopaliva,

(CNG), tak obnovitelných (elektřina, biopaliva, 2/2013 Čtvrtletník o energii, co roste JÍZDA NA BIOETANOL Přestavbové jednotky mají nově kvalitu potvrzenou homologací Zájemci o jízdu na bioetanol i přes pokles nabídky nových Flexi Fuelů automobilů uzpůsobených

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více