ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK BŘEZEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 3 (98) ZDARMA S úsměvem jde všechno líp. Koaliční komunista a nekoaliční Severočech.cz se hřejivě zdraví na mosteckém Benediktu. Oba totiž vědí, že byť mohou mít na ledacos rozdílné názory, to hlavní zájem obyvatel Ústeckého kraje na vytvoření důstojnějších životních podmínek je jako regionální politiky spojuje. Oldřich Bubeníček si udělal první výjezdní hejtmanský den právě na Mostecku. Primátor Vlastimil Vozka a starostové obcí mosteckého okresu to velmi ocenili. Foto: Petr PROKEŠ Přes palubu? Dva a půl měsíce si premiér Petr NeČAS neudělal ČAS na to, aby odpověděl na otevřený dopis mosteckých zastupitelů, kteří si ho dovolili slušným způsobem oslovit a sdělit mu, že tento okres a kraj jdou do háje. Potřebný čas na třeba jen stručnou odpověď si nenašel ani nikdo z ministrů či alespoň náměstek některého z nich. Vyšetřit si čas dokonce nenapadlo nikoho z Úřadu vlády, ačkoliv je tam hlav pomazaných více než dost. Jsme snad hozeni přes palubu? samovolně vyvstává otázka reagující na mrtvolné ticho šířící se ze Strakovy akademie směrem k nám na český severozápad. Na návštěvu premiéra, jenž byl zastupiteli pozván, aby se na vlastní oči přesvědčil o skutečném stavu regionu a získaných poznatků využil ve své práci, která by konečně mohla přinést plody kraji pod Krušnohořím a Středohořím, se asi těšit nemůžeme. Premiér je obklopen rádci a poradci neporadili mu náhodou, aby k nám nejezdil, protože si s tím zdejším marasmem nevědí rady a tudíž jsou s radami v koncích? Říká se, že rada je nad zlato. To zde nemáme, takže ho těžit nemůžeme, abychom si trochu polepšili a pozvedli se z prachu všedních starostí. Co ale máme je selský rozum. Ten nám napovídá, že bude-li se situace nadále zhoršovat, najde odrazu i ve fungování družstva. Přibude neplatičů atd. Však to znáte. Je to pořád dokolečka. PŘEDSTAVENSTVO SBDK STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO KRUŠNOHOR, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1766, MOST

2 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 2 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva KO N TA K T N Í S E Z N A M S P R Á V Y S TA V E B N Í H O BY T O V É H O D R U Ž S T V A K R U Š N O H O R Ú EDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁV STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRUŠNOHOR: POND LÍ A ST EDA 8:00-12:00 13:00-17:00 HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ: DISPE INK POND LÍ, ST EDA ÚTERÝ, TVRTEK, PÁTEK Mimo výše uvedenou dobu hlaste havárie dispe inku spole nosti Hasman Výtahy na telefonním ísle nebo Spojovatelka: ová adresa: Oficiální internetové stránky: P EDSTAVENSTVO DRUŽSTVA (PD) EÚ - EKONOMICKÉ ODD LENÍ (EO) P edseda Vedoucí EO a vedoucí Ú JE ekonomicke.odd.vedouci Laur Roman Ing. Kurková Kate ina Místop edseda Provozní ú tárna pro SVJ provozni.uctarna Ryba František reditel Charvátová Lenka lenové predstavenstvo Žaludová Vlasta Ing. Hokr Roman Kultscherová Miroslava Ing. Koranda Ji í Fakturace fakturace Ing. Pa ourek Ivo Švecová Petra Šev ík Arnošt Kastnerová Stanislava Ing. Vozka Vlastimil Provozní ú tárna provozni.uctarna Pousková Blanka KONTROLNÍ KOMISE DRUŽSTVA (KK) Pokladna pokladna P edseda predseda.kk Gerthnerová Dana Mertlík Ji í Evidence zálohových plateb topna.sezona lenové kontrolni.komise Andrtová Irena Vajshajtl Stanislav Referentka úv r uvery Mgr. N me ková Zde ka Libecajtová Lucie Ing. Goldbergerová Jana Evidence majetku - inventury evidence.majetku erník Vladimír Nezbedová Kate ina Bucha Petr Mzdová a personální kancelá mzdy Petrilová Jana Šáfrová Liliana ÚSEK EDITELE (Ú ) EÚ - ODD LENÍ PRO LENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (O Z) editel družstva reditel Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci Ryba František Petrovická Zuzana Vedoucí sekretariátu editele sekretariat.reditele lenská evidence clenska.evidence Domínová Leona Kindermannová Romana Fax Pletková Lucie Informace informace Šindelá ová Lenka Varhulíková Anna Evidence nájemného evidence.najemneho Podatelna podatelna Kubíková Lenka Hokrová Monika Reichlová Iveta Sekretá ka sekretariat P edpisy nájemného predpisy.najemneho Karochová Daniela Sojková Milena Tiskový mluv í, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci Pecková Kate ina Mgr. Prokeš Petr Vedoucí evidence pohledávek evidence.pohledavek Matoliaková Iva EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ) Evidence pohledávek evidence.pohledavek Vedoucí hlavni.ekonom Zvárová Mária Erlitzová Alena Nedv dová Lucie Sekretariát vedoucí EÚ sekr.ekonom St íšková Kate ina Feiglová Martina Hudecová Jitka Fax Nebytové prostory - pojišt ní nebytove.prostory.pojisteni Správce sít sprava.site Pátková Lenka Gerthner Daniel Spole né prostory nebytove.prostory.pojisteni Pobo ka Litvínov pobocka.litvinov Šev íková Alena Fax Vegnerová Hana TECHNICKÝ ÚSEK (TÚ) Blahoutová Eva Vedoucí technicky.usek.vedouci andová Martina Ing. apková Irena Stavební technik ÚSEK INŽENÝRSKÉ INNOSTI (ÚI ) Bertlová Zde ka technik1 Vedoucí inzenyrska.cinnost.vedouci Vlasáková Zuzana technik2 Jánská Hana Vilhelmová Monika technik3 Investi ní referent Vydra Radovan technik4 Renka Adam investicni.referent1 Šebek Zden k technik5 Hor á ek Miroslav investicni.referent2 Losos Martin technik6 Zámecký Jan investicni.referent3 Šebková Hedvika technik7 R ži ková Simona investicni.referent4 Požárn bezpe nostní technik - MTZ bezpec.technik Referentka inzenyrska.cinnost.referent P ibyl František Kolmanová Lucie Energetik energetik Ing. Korol Valerij Z d vodu v tší p ehlednosti uvádíme u ových adres na jednotlivá Referentka technicky.usek.referent pracovišt a pracovníky pouze tu ást adresy, která je p ed Rybová Kate ina "zaviná em". Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ješt p idat Dispe ink dispecink ". Hilbertová Lenka ÚŘEDNÍ DNY A HODINY NA SPRÁVĚ SBDK: PONDĚLÍ A STŘEDA

3 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 3 Co jsme pro vás připravili: Jessicu přivedl Krušnohor, město připravilo jednání str. 5 Co je to dražební vyhláška? str. 5 Generální opravou střechy vyřešili dlouholetý problém str. 6 Zaslouží si jedničku s hvězdičkou str. 13 SCI? Co se skrývá pod touto zkratkou? str. 14 Díky našemu představení se podařilo odhalit žáka str. 18 Akademie motoristického sportu v Mostě je unikátem str. 20 Stanou se i pro Most parkovací domy lékem? str. 26 KRUŠNOHOR zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: Stavební bytové družstvo Krušnohor, tř. ČSA 1766, Most. IČ: Řídí redakční rada ve složení: František Ryba (předseda), tel.: , fax: , Roman Laur, Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: , Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový Česká reklamní společnost, Most, tel , fax: , Náklad: výtisků. Dáno do tisku: Vyšlo: Uzávěrka příštího čísla: Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí. Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597 EDITORIAL Vážení čtenáři! Nečasův kabinet vládne v Praze a na regiony kašle. Náš okres je zvlášť pikantním příkladem nezájmu ústředních politiků. Mimochodem Kalouskova finanční administrativa jaksi zapomněla na 15 ekomiliard. Jsou jen schovány na ještě horší časy? Anebo je už někdo stačil rozprášit? (Nedej bože po světě!) Anebo čísi mozek vymístil ze šedé kůry mozkové kohosi informaci o jejich existenci? Každopádně se o osud ekologického finančního balíčku hodlá zajímat první muž Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na první výjezdní den hejtmana zamířil do mosteckého okresu. Svoje rozhodnutí, proč namířil své kroky právě k nám, zdůvodnil tím, že náš okres má v celém Ústeckém kraji nejvíce problémů a ty musejí být řešeny. Tímto postojem si získal sympatie a svým vystupováním prokázal, že má mozek (a ještě k tomu myslící). Na otázky novinářů (a nejen jich) reagoval rychle a s přehledem. Bylo vidět, že o problémech mosteckého okresu hodně ví a orientuje se v nich. Bubeníčkova návštěva na Mostecku zanechala velmi dobrý dojem. Přesně opačné pocity mají řidiči v Mostě. V některých částech města se už ani nedá zaparkovat. Možná hrozí kolaps. Paradoxně jej vyvolávají občané, kteří vyjadřují nesouhlas s budováním nových parkovacích míst. Místní politici dokonce odložili projekt výstavby parkovací domu, který by sice nikomu nepřekážel, ale lidé ho prostě nechtěli. Takže jak dál? Budeme protestovat a nemít kde parkovat, anebo komunálním politikům umožníme schvalovat výstavbu nových parkovišť? Třeba nakonec bude lepší koupit si helikoptéru a přistávat na plochých střechách paneláků. Je jich stále dost a zaparkovat helikoptéru na nich není problém. A nejen helikoptéru. Také holubi něco o parkování na střechách vědí a mají je rádi. Dávají přednost ale těm sedlovým (tzv. šikmým). Jedna z nich prošla omlazovací kúrou a prospělo jí to. Nejenže zkrásněla a zbavila se vrásek, ale i holubů dlouholetého problému domu. Bydlícím aspoň spadl kámen ze srdce. Kriminalita narůstá, takže buďte opatrní. Nekupujte různé zabezpečovací šmejdy od podomních a jim podobných prodejců. Dejte přednost profesionálům vyzývá projekt Bezpečná země. Jestliže profíkům přednost dáte, ušetříte si spoustu problémů. Republikoví policisté upozorňují na další vychytralce. Jsou velice kreativní. Nyní podvodně prodávají letenky, a pokud nebudete dostatečně pozorní, doplatíte na to. Neodletíte a ještě přijdete o peníze. Petr PROKEŠ

4 4 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Jen tak neskončí Na mosteckém sídlišti Liščí Vrch pokračují rozsáhlé stavební práce na domech patřících pod správu Krušnohoru. A jen tak brzy neskončí. Důkazem o tom je například blok 712 v ulici Jana Kříže. Jeho obyvatelé, což jsou družstevníci ze SA 088, si naplánovali sanaci lodžií. Práce začnou v následujících týdnech. Velký objem V sousední Zahradní čtvrti se vlastníci ze SV 257 (blok 564) v Topolové ulici rozhodli pro daleko rozsáhlejší práce. Jejich objem je natolik velký, že je předem jasné, že potrvají několik měsíců. V tomto roce se vlastníci dočkají zateplení domu, sanace lodžií a jejich zasklení. Jezdit bezpečněji Na Výsluní se bude lépe a hlavně bezpečněji jezdit nahoru a dolů. Vlastníci ze SV 601 (blok 601) v Lidické ulici zrekonstruují prostřednictvím odborné firmy výtahy. Jde o investici za několik milionů korun. Vylepšení kvality Také v pětitisícovém horském Meziboří dojde na vylepšení kvality bydlení. Družstevníci SA 041 (blok D) v ulici Nad Parkem si nechají vyměnit vstupní dveře. Nezvaní pod kontrolou Nezvaným návštěvníkům domu se chtějí podívat na zoubky vlastníci ze SV 212 (blok 288) v ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě. V jarních měsících si proto nechají do společných prostor nainstalovat kamerový bezpečnostní systém, aby nezvané dostali pod kontrolu. Sněhové zachytávače S padáním vrstev sněhu ze střechy měli nedobré zkušenosti vlastníci ze SV 152 (blok 10) v mostecké ulici Slovenského národního povstání. Takový sněhopád z docela pěkné výšky na hlavu je pro chodce nejen nepříjemný, ale hlavně je nebezpečný může způsobit zranění. Proto byly v zimě namontovány na hlavní střechu domu sněhové zachytávače. Pojistná událost Neradostná zpráva došla od družstevníků ze SA 022 (blok 521) v Růžové ulici Zahradní čtvrti. Vandalové rozbili výlohy prodejny. Výsledek jejich snažení byl nahlášen jako pojistná událost. Připravili: (ič, pp) Dejte na frak představenstvu RUBRIKA NAŠICH DRUŽSTEVNÍKŮ A VLASTNÍKŮ BYTŮ Obracím se na vás se stížností. Předsedkyní našeho domu (Most, ul. Zdeňka Fibicha, bl. 316/čp. 2725) nám bylo oznámeno, že se bude od 4. února v našem domě malovat. V pondělí pracovníci znečistili celý vchod předtím precizně udržovaný. Nyní je na chodbě prach a špína. To je špatné pro naše zdraví dýchání a pak všechnu nečistotu nosíme do bytu, což nám způsobuje další problémy, které jsme předtím neměli. Žádáme o uvedení vchodu do původního stavu a to zdarma, dále o svolání schůze a diskusi, zda toto vlastníci bytů hodlají vůbec dovolit a platit. Také nevíme, kolik tato nevlídná a nevítaná akce stojí nebo bude stát. Chceme znát předem cenu. Také tu není dozor. Myslím si, že platíme hodně peněz za služby, které nám nejsou poskytovány. Děkujeme za odpověď a rychlou nápravu. Majitelka bytu Č. D. a majitelka bytu V. M., Most Přiznám se, že když jsem si přečetl tuto stížnost, tak jsem si nejprve myslel, že jde o vtip. To přece nemohl někdo myslet vážně. Bohužel se ale o vtip nejednalo a obě stěžovatelky myslely stížnost vážně. Pro jistotu jsem okamžitě vyslal na místo techničku, která má tento dům na starosti, aby provedla kontrolu, zda se neděje něco mimořádného. Nedělo. V domě prostě probíhalo malování společných prostor. Akce byla řádně odhlasována na shromáždění vlastníků, proběhlo výběrové řízení, na němž si předsedkyně vybrala realizační firmu. Z výběrového řízení pochopitelně znala cenu díla. Nechci proto vůbec komentovat lamentaci stěžovatelek na to, že akce nebyla schválena, že neznají cenu a mělo by se diskutovat o potřebě vymalovat. Dámy zřejmě nebyly na schůzi Co ale okomentovat musím, je naprosto stupidní reakce na zahájení malování. Ano, když se začne odstraňovat stará malba, výsledkem toho je nepořádek. Malíři jej smetli na hromádky s tím, že až druhý den škrábání dokončí, tak hromádky odvezou. Stejně postupují, když se maluje je zapotřebí počítat s tím, že na zemi bude nakapaná barva. Copak dámy nikdy doma nemalovaly? A pokud ano (aspoň to předpokládám), tak snad nechtějí tvrdit, že při této činnosti měly v bytě precizně čisto (jak píšou). To opravdu musíme před malováním upozorňovat bydlící, že bude v domě nepořádek? Je to stejně absurdní, jako když jsme řešili stížnost na hluk vrtaček, když se zateploval dům a dělníci připevňovali polystyrenové desky, nebo na to, že paní nemůže otevřít okno dokořán, protože u domu je postaveno lešení, ze kterého dělníci provádějí práce na rekonstrukci domu. Firma po vymalování pochopitelně provedla i úklid v souladu s uzavřenou smlouvou. Vše je tedy v pořádku (až na ten stín lidské hlouposti, který se zde zase mihl). Proč bytové družstvo užívá označení samospráva (většinou udavači v kriminálech v éře komunismu); družstvo (komunistický termín) a SA (nacistická ozbrojená složka NSDAP, zakladatel nacista Röhm)? K. D., Koldům, Litvínov S každým domem, který se připojí pod správu našeho družstva, nám přibude nějaký ten kverulant, pomatenec nebo hlupák. Od jednoho takového člověka jsme dostali dopis, v němž bylo dvanáct otázek téměř vesměs takové perly jako ta, se kterou jsme vás právě seznámili. Tazatel byl nejprve na pobočce v Litvínově a vychrlil tyto otázky na tamní pracovnice (navíc hovořil velmi bojovným tónem). Ty se ale nenechaly vyvést z míry a v klidu pána požádali, aby se šel nejprve projít a až se uklidní, aby se vrátil, že mu rády jeho dotazy zodpovědí. Pán odešel a namísto toho, aby se po vychladnutí horké hlavy vrátil, raději napsal dopis. Tak tedy: SAMOSPRÁVA je označení, které znamená, že se něco samo spravuje. Bydlící se sami starají o svůj dům, v případě našeho pána tedy o Koldům. Pojem samospráva nemá nic společného s udavači v kriminálech. Tam asi také je nějaká samospráva (složená zřejmě vězňů), ale nevím, co by měla mít společného s naším bydlením. Stejně tak zkratka SA (používaná pro samosprávy) nemá nic společného s jednotkami SA za nacismu. (To už bychom pomalu nemohli používat žádné zkratky hodně z nich cosi jiného připomíná.) A konečně pojem DRUŽ- STVO. Je to praslovanské slovo pocházející z indoevropského označení odvozeného od pojmů kolektiv, tým, družina, sdružení, družstvo, mužstvo, celek, řada Stačí nahlédnout do pojmoslovných či etymologických slovníků. Tento pojem je používán od nepaměti pro kolektiv lidí se stejným zájmem družstvo vinařů, družstvo automobilových opravářů, prodejní družstvo atd. My jsme bytové družstvo. Ta existují v našich zemích již více než 130 let. Nevím proto, jak přišel pisatel na to, že pojem družstvo je komunistickým termínem. w w w. s b d k r u s n o h o r. c z František RYBA ředitel družstva

5 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 5 Jessicu přivedl Krušnohor, město připravilo jednání JESSICA je finančním nástrojem Evropské unie. Jeho úkolem je stručně řečeno podporovat kvalitní bydlení. O Jessice se proto začalo hovořit i v Mostě. Debata se rozhořela zvláště v několika posledních týdnech, a to ve vztahu se zveřejněním představ města o realizaci IPRM Integrovaného plánu rozvoje města, tentokrát zaměřeným na dvě deprivovaná místní sídliště Liščí Vrch (Sedmistovky) a Výsluní (Šestistovky). V této souvislosti se na veřejnosti objevila otázka: Bude mít největší bytové družstvo republiky chuť jít do toho? Krušnohor nejenže podporuje záměry statutárního města ve věci PRÁVNÍ PORADNA realizace IPRM pro Sedmistovky a Šestistovky, ale přímo je vyvolalo. Naše družstvo bylo iniciátorem využití Jessici v Mostě, upozornil ředitel družstva František Ryba. Před časem Krušnohor požádal město o to, aby začlenilo pod pojem sociálně vyloučené lokality také zmíněná sídliště, protože je to jediná možnost, jak ještě vůbec dosáhnout na nějaké peníze od státu, potažmo od Evropské unie. Krušnohor vypracoval pro město přehled lokalit, jež by bylo vhodné do Jessici zařadit. Je tam pár objektů, které je zapotřebí zateplit, vyměnit v nich stará okna dřevěná za nová plastová a hlavně se zaměřit na rekonstrukce výtahů. Krušnohor se tedy nejenže realizace IPRM zúčastní, ale jeho existenci přímo vyvolal, zdůraznil František Ryba. Co to je dražební vyhláška? Zjistila jsem, že na byt v našem domě je vydána dražební vyhláška od soudního exekutora. Můžete mi vysvětlit, co to znamená? K. D., vlastník bytu, Most Výměna oken na Výsluní (bl. 602). Pokračování na str. 22 Pokud je vydána dražební vyhláška na byt od soudního exekutora, znamená to, že je proti dlužníkovi (vlastníkovi bytu) vedeno exekuční řízení k vymožení peněžitého plnění. V rámci tohoto řízení pak soudní exekutor může vymáhat peněžité plnění rovněž prodejem nemovitostí, tedy například i bytu. Samotnému exekučnímu řízení předchází řízení nalézací, ve kterém soud případně jiný orgán, do jehož pravomoci rozhodování sporů spadá, na základě návrhu věřitele rozhodne o povinnosti dlužníka uhradit věřiteli dluh. Pokud je takové rozhodnutí vydáno, je v něm určeno jakou částku a v jaké lhůtě je dlužník povinen věřiteli uhradit. Takové rozhodnutí nazýváme exekučním titulem. Až v případě, že věřitel disponuje pravomocným a vykonatelným exekučním titulem, a dluh není ve stanovené lhůtě dlužníkem dobrovolně uhrazen, může věřitel přistoupit k vymáhání dluhu v exekučním řízení. Podmínky exekučního řízení jsou upraveny v zákoně č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, a v zákoně č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Oba tyto právní předpisy upravují konkrétní náležitosti a postupy při vedení exekučního řízení. Obecně platí, že po zahájení exekuce je soudem pověřen konkrétní (věřitelem navržený) soudní exekutor, jenž potom exekuci provádí. Způsob provedení exekuce pak stanoví soudní exekutor, který tedy rovněž rozhodne o tom, zda exekuci provede prodejem nemovitosti. V případě provádění exekuce prodejem nemovitostí soudní exekutor vydá exekuční příkaz prodejem nemovitosti v tomto případě bytu. V exekučním příkazu zároveň zakáže dlužníkovi s nemovitostmi jakkoliv nakládat. Poté dojde k ocenění nemovitostí znalcem, který určí obvyklou cenu nemovitostí a teprve poté je možné vydat dražební vyhlášku, v níž musí být uvedeny náležitosti stanovené zákonem, zejména datum, čas a místo dražebního jednání, označení dražených nemovitostí, jejich cena, výše jistoty a výše nejnižšího podání. Dražbu je možné provést i elektronicky s využitím internetu. V průběhu dražby pak činí dražitelé příhozy a příklep je udělen nejvyššímu příhozu. Následně je vydáno usnesení o udělení příklepu. Dlužník pozbývá vlastnictví a vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti ke dni vydání usnesení o příklepu, pokud usnesení o příklepu nabylo právní moci a vydražitel zaplatil nejvyšší podání. Mgr. Věra KADLECOVÁ VALNÁ advokátka ZPRÁVY ZE SAMOSPRÁV A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Kanalizace v novém Výměna rozvodů kanalizace proběhla ve SV 205 (blok 322) v ulici Jaroslava Vrchlického v Mostě. I plyn v novém Na výměnu rozvodů došlo také ve SV 625 (blok 376) ve středu Mostu v ulici U Věžových domů. Vedle kanalizačních rozvodů byly vyměněny i rozvody plynové. Taky je to napadlo Stejný nápad vyměnit rozvody kanalizace a plynu měli i vlastníci v Litvínově. Byli to ti ze SV 225 v Tylově ulici čp Oprava elektroinstalace Opravit elektroinstalaci ve společných prostorách se odhodlali vlastníci ze SV 295 (blok 558) v ulici Karla Jaromíra Erbena na sídlišti Pod Lajsníkem v Mostě. Nyní svítí kvalitněji, bezporuchově a bezpečněji. Čistší a krásnější Přichází jaro a s ním se v nás probouzí touha po zlepšování životního prostředí. Chceme mít kolem sebe čistěji a krásněji. Dobře o tom vědí vlastnící bytů ze SV 221 (blok 251) v mostecké ulici Zdeňka Fibicha. Právě vymalovávají společné prostory domu a vyměňují v nich PVC. Na stejném sídlišti jmenuje se Výstavba (dříve obvod Most 3) se nenechali zahanbit ani sousedé vlastníci ze SV 203 (blok 316A) ve stejné ulici. I oni nyní mají radost při procházení společnými prostorami ze stěn skvoucích čistotou a oživených barvami. Tytéž prostory právě zkrášlují výmalbou vlastníci bytů také v dalším domě tentokrát stojícím při páteřní komunikaci města, na třídě Budovatelů. Jde o bydlící ze SV 139 (blok 89). Vyměnili PVC Nedávno si zateplili dům a nyní vylepšili i jeho vnitřek. Řeč jde o vlastnících bytů ze SV 290 v ulici U Zámeckého parku čp v Litvínově. Na chodbách vyměnili PVC. Probíhá Přímo v centru Mostu v ulici M. G. Dobnera se bydlící rovněž pustili do práce. Ve věžáku (blok 384) vlastníci bytů ze SV 634 si zrovna nechávají stavebně upravit vchod. Připravili: (ič, pp)

6 6 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Generální opravou střechy vyřešili zároveň Střecha dlouhá 75 metrů, široká 13,6 metru a o ploše metrů čtverečních prošla generální opravou. Její červeň projasnila nejvyšší část bloku 212 na Žatecké ulici v Mostě. Je to jedna z našich posledních generálních oprav sedlových či jak se lidově říká šikmých střech na domech postavených v rámci komplexní bytové výstavby v 50. letech minulého století, informovala technička ze správy SBD Krušnohor Monika Vilhelmová. Jsou to krásné střechy, pokládáme na ně krytinu typu Bramac. Jde o alpskou střešní krytinu skládající se z betonových tašek. V případě bloku 212 je to moje poslední sedlová střecha, jejíž rekonstrukci jsem připravovala. Mimochodem jsou na ní vidět krásné detaily odvětrávací tašky. Tato střecha se opravdu moc povedla, popsala technička nadšeně. TRNY A MŘÍŽKY Likvidace suti. Podle požadavku společenství vlastníků byly na okraj žlabu nainstalovány trny proti usedání holubů. Uvidíme, zda to pomůže nebo ne. Osobně nemám s těmito trny zkušenost. Blok 212 je v mém případě prvním domem, kde k využití trnů došlo, svěřila se Monika Vilhelmová. Standardně byl použit protiplísňový a protipožární nátěr na krov, dále byly nainstalovány mřížky po obvodu střechy zabraňující vlétávání ptáků na půdu. Mřížky mají sloužit jako ochrana proti holubům. S těmi se bydlící trápili už pět let. Holubi se v této lokalitě přemnožili a obyvatelům domu velice znepříjemňují život. Vznikla dokonce obava ze šíření nemocí přenosem choroboplodných zárodků z ptáků na lidi. Proto ještě před zahájením vlastní rekonstrukce střechy dělníci stavební firmy kompletně vyčistili celou půdu. Byla pokryta trusem od holubů i mrtvolkami těchto ptáků. V průběhu čištění se podařilo oživit krásné dřevěné krovy, vyzvedla Monika Vilhelmová. Opravdu nejhorší na celé stavební akci bylo odklizení nepořádku od holubů. Deratizace a vyčištění střechy proběhlo nadmíru k naší spokojenosti, potvrdil předseda domovního výboru SV 103 Milan Suchochleb. Dodal, že holubi se zahnízdili v okapech a lidé proto procházeli po ochozovém chodníku v obavách, zda jejich oděv nebude shůry znečištěn. Ochozový chodník hojně posetý trusem dával jasný obraz toho, jak by pošpiněný oděv mohl vypadat. Řešení bylo jediné holubů se zbavit. Snažili jsme se jim zabránit v pronikání do půdních prostorů. Firma nám vyšla vstříc s instalací trnů na okapech. Po realizaci tohoto opatření by holubi neměli mít snahu se zde zdržovat, slibuje si předseda. SEDM ZA ŠEST Střechy děláme roky, jsme zkušená firma, podnikáme od roku 1989, na střechy se přímo specializujeme, umíme je dělat, a to sedlové i ploché, prozradil Dalibor Vopat, majitel společnosti z Jirkova, která byla na rekonstrukci střechy bloku 212 vybrána. Jde o malou firmu, zaměstnává sedm lidí. Na této zakázce pracovali šest týdnů, sdělil podnikatel. Ten pochválil technický úsek správy družstva za to, že dal Tak toto je moje poslední oprava sedlové střechy, říká Monika Vilhelmová. Na střeše jsou vidět detaily, například odvětrávací tašky. Vyřizování formalit po skončení stavební akce (vlevo předseda domovního výboru bl. 212 Milan Suchochleb, vpravo majitel firmy Dalibor Vopat).

7 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 7 dlouholetý problém s nepříjemnými holuby Rekonstruovaná střecha zlepšila vzhled celého bloku 212. Hezký výhled je na ní z plácku u bývalé diskotéky pod nemocnicí, takže zajděte se na střechu podívat. přednost krytině značky Bramac. S touto krytinou máme velmi dobré zkušenosti, zhodnotila Monika Vilhelmová. Důvodů pro tento výběr existuje ale víc. Nejenže je Bramac kvalitní, ale zaručuje zároveň také to, že všechny doposud rekonstruované sedlové střechy na historických cihlových domech mají jednotnou barvu a zachovává tak celkový stavební ráz původní zástavby. Proto byla tato krytina použita při předchozích opravách střech na domech v sousední Podžatecké čtvrti a samozřejmě také na bloku 212. pro Vaše podnikání Volejte ZDARMA Předseda domovního výboru Milan Suchochleb starající se o dům se 48 byty a čtyřmi vchody potvrdil, že spolupráce s jirkovskou firmou i technickým úsekem správy družstva byla naprosto bezproblémová. Oboustranná i třístranná komunikace byla na výbornou. Případné technické problémy jsme řešili společně a to za pochodu. Žádný konflikt nenastal. Bydlící i dělníci firmy si vyšli navzájem vstříc. V domě jsou převážně starší lidé vstřícní ke spolupráci, váží si práce jiných. Jsem rád za takové spoluvlastníky, poznamenal předseda. CENA Milan Suchochleb byl s cenou spokojen. Odvedené dílo stálo 1 milion 320 tisíc korun. To není moc, ohodnotil a dodal, že ve výběrovém řízení byly nabídky firem až o 300 tisíc korun vyšší. Jen si vezměte, že ušetřenou částku můžeme investovat daleko účelněji například do instalace bezpečnostního kamerového systému v domě, do vylepšování společných prostor či jejich údržby a podobně, zdůraznil předseda. Hlavně jsme koukali na cenu. Respektovali jsme náš rozpočet a nechtěli se zadlužit. Majitel firmy udělal nejnižší nabídku. Plně nám vyhovovala. Nemuseli jsme ani požádat o úvěr, doplnil. Za uvedenou cenu má střecha veškeré potřebné komponenty. Je moc povedená, mám z ní radost, svěřila se Monika Vilhelmová. I já jsem z této střechy nadšený, připojil se Dalibor Vopat. Zároveň vyjmenoval práce, které jeho dělníci odvedli byly vyměněny okapové žlaby, dešťové svody, střešní krytina a odvezena suť, byly nainstalovány již zmíněné trny proti ptákům a střešní zábrany proti sesuvům sněhu, došlo i na nové bleskosvody a lokální opravu římsy. Vedle likvidace nepořádku po holubech bylo dalším docela velkým problémem předělání původního laťování střechy, abychom tu novou vůbec mohli dát dohromady, uvedl majitel firmy. Materiál ze staré střechy byl ekologicky zlikvidován za pomoci firmy. Její dělníci po skončení stavebních prací po sobě uklidili, kolem domu byl pořádek, doplnil předseda domovního výboru. NOSTALGIE Pro mě je to opravdu již jen nostalgie. Byla to moje poslední oprava sedlové střechy na tomto typu domu. Kolegové technici budou ještě pracovat na přípravě rekonstrukce asi dvou střech tohoto druhu, ale pro mě to byla střecha opravdu už poslední, uzavřela Monika Vilhelmová. Pro mladou ženu historický okamžik v její dosavadní pracovní kariéře. Text a foto: Petr PROKEŠ

8 8 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Po 30 letech neúdržby se původně městský Jedenáct vchodů, sedm pater, 264 bytů a v nich odhadem 530 bydlících to je blok 602 na mosteckém sídlišti Výsluní. Středně velká vesnice natěsnaná do panelákové králíkárny, řeknete si. Nyní zcela změnila vzhled. Prodělala totiž velkou rekonstrukci. Jak se bydlícím během mnohaměsíční rekonstrukce v takovém domě žilo? Na to jsme se zeptali předsedy společenství vlastníků 639 Ing. JIŘÍ- HO M. FUCHSE. Pane předsedo, jak dlouho rekonstrukce vůbec probíhala? Práce začaly loni v květnu a pokračují dodnes. Naštěstí jsou již v závěrečné fázi. Trvaly tedy deset měsíců. Musím ale upřesnit, že nyní prováděné práce jsou jakoby navíc, základní část rekonstrukce byla dokončena již v prosinci. Práce nyní probíhající jsou důsledkem špatné komunikace s projekční kanceláří. Existovaly totiž dvě verze projektu na rekonstrukci domu. První počítala i s rekonstrukcí nebytových prostor a nějak jsme všichni žili v domnění, že právě podle této verze stavební firma postupuje. Nikdo si totiž nevšiml, že práce na rekonstrukci společných prostor z projektu jaksi vypadly. Když jsme na to přišli, musel být projekt doplněn a znovu podáno stavební oznámení. Nedokončeny jsou pouze ty práce doplněné a zahájené až na přelomu října a listopadu. Jde o rekonstrukci nebytových prostor za zhruba 100 tisíc korun. Neodpověděl jste na otázku ohledně reakcí bydlících I přestože stavební práce trvají řadu měsíců, reakci našich obyvatel bych souhrnně a s nadhledem označil moderním vyjádřením mladých lidí je to v pohodě. V rámci úplné objektivity dodávám, že si někteří bydlící přece jen stěžovali. Samozřejmě, že zrovna na toto lidé nadávali. Nevadila jim ale zima, jako spíše nerovnoměrnost prováděných prací. Tato kritika se týkala obou firem, které se na rekonstrukci podílely. Stavební práce mělo na starosti Tepo a výměnu oken Elaplast. Lidé viděli, že jednotlivé pracovní party k nám přecházely ze sousední stavby, potom se na ní zčásti vracely, v další dny k nám přišly jiné party atd. Chápeme, že při tak obrovském objemu zakázek, které stavební firmy pro domy ve správě Krušnohoru odvádějí, nelze zajistit všechno na sto procent. Dokonce jsme zjistili, že jednu partu vedení stavební firmy vyměnilo úplně, protože si naši lidé v jejím případě stěžovali na soustavný nepořádek, neuklízení po sobě, dokonce upozornili i na rozkrádání stavebního materiálu. Dělníci kradli a materiál prodávali. Protože výbor SV dostal Předseda SV 639 Ing. Jiří M. Fuchs (vlevo) si velice váží práce dvou domovních údržbářů. Jedním z nich je Josef Pokorný. od bydlících fotografie, upozornili jsme na zjištěné skutečnosti vedení Tepa. A jaká byla reakce? Okamžitá. Oba jednatele Ing. Dušana Beláka a Petra Starého za to musím pochválit, a nejen v tomto případě. Oba byli po celou dobu rekonstrukce komunikativní, vstřícní, velice dobře se s nimi jednalo. Ve výboru SV nás překvapilo, že jsou mezi dělníky velké rozdíly v přístupu k práci. Je ale také možné, že šlo o dělníky najaté z jiných firem, jak to ve stavebnictví bývá. Chudák stavbyvedoucí Miroslav Plechinger byl bleskosvodem a hromosvodem kritiky našich spolubydlících. Těm vadilo a zcela oprávněně že Loni v květnu, kdy rekonstrukce domu začala výměnou oken, byla poměrně zima. Lidem nevadilo, že mají v domě a bytech chladno? Prostor mezi ulicemi Lidická a Kapitána Jaroše na mosteckém Výsluní rozzářily syté barvy bloku 602.

9 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 9 blok 602 dočkal u Krušnohoru rekonstrukce Na bočních stěnách, zateplených před mnoha lety Mosteckou bytovou, je barevná koncepce, kterou lidé odmítli. Držáky televizních talířů. Držáky na sušení prádla. Atypický vchod do kadeřnictví. dělníci lezli z lešení okny do bytu, přitom dokázali prošlápnout parapet, materiál vozili do pater výtahy, takže se museli dát nové parapety a nechat opravit výtahy. Moc musím pochválit Simonu Růžičkovou z úseku inženýrské činnosti na správě družstva. Tato pracovnice na stavební práce dohlížela, a to i mimo kontrolní dny. Bylo na ní vidět, že chce, aby práce dopadly co nejlépe, chápala, že nám na tom moc záleží. Její úsilí jsem si cenil mimo jiné i proto, že jedna z mých odborností jsou investice, pracoval jsem v nich řadu let, takže si dokážu představit, v jakém vypětí paní Růžičková vykonává svoji funkci. Jako ženská se nebála chlapů a pořádně je pérovala. Proč jste se vůbec rozhodli pro celkovou rekonstrukci domu? Důvod je prostý třicet let se na dům nesáhlo. Do privatizace patřil městu, Podnik bytového hospodářství a následně Mostecká bytová se při jeho údržbě aktivitou zrovna nepřetrhly. Spíše bych hovořil o neúdržbě. Za vše hovoří případ před několika lety zhavarované střechy. Byly vyplaveny byty ve dvou vchodech. Takzvaně opravená střecha je dodneška v reklamačním řízení u Mostecké bytové. Potom došlo už jenom na výměnu svislých rozvodů v bytových jádrech. Nefungovaly nám zvonky, okna a dveře se rozpadaly, správa domu vůbec nefungovala. Co k tomu říci víc? Co všechno jste si tedy zařadili do prací na celkové rekonstrukci domu po přechodu pod správu Krušnohoru? Zařadili jsme kompletní zateplení pláště domu, výměnu oken a dveří, sanaci zábradlí vchodů a balkonů, zabudování protipožárních vložek, dešťové chodníčky u bočních stěn, rozvody telefonu po celém domě, elektrického vrátného s možností připojení kamer, systém umožňující volání mezi bydlícími v jednotlivých vchodech a zabudování systému generálního klíče. Co vás to všechno stálo? Máme sjednaný úvěr na zhruba 55 milionů korun. V tomto směru si ale musím tak trochu postesknout, neboť předběžná kalkulace zněla na menší částku. (Poznámka redakce: Technici pravidelně dělají odhady na akce, aby bydlící měli v řádech představu o ceně díla. V tomto případě se odhad dělal v lednu 2011 a činil 51 milionů korun. Výběrové řízení proběhlo až za rok v únoru 2012 a navíc bylo DPH navýšeno z 10 na 14 procent.) Pojďme ke vzhledu vašeho domu. Barevné řešení fasády oživuje část sídliště sytými barvami neodpovídajícími klidnějšímu řešení bočních stěn. Jak vysvětlíte tento rozdíl? Nemá teď městský architekt kvůli vám špatné spaní? Určitě nemá, protože se na něm podílel. Lidem se nelíbila zelená. Dobře to ve výboru víme, protože jsme se s bydlícími před zahájením rekonstrukce o tom radili. Mohli jsme si vybrat, zda návrh udělá projektant či městský architekt. Rozhodli jsme se pro městského architekta. Ten přece bude schvalovat návrh řešení, tak ať ho udělá sám. První návrh vycházející z původní koncepce na bočních stěnách lidé zamítli, druhý návrh využívající syté svěží barvy se lidem zalíbil. Zelenou nahradila stříbrná, návrh dále využil červenou a žlutou. Kolemjdoucí nám nyní říkají, že dům je velice pěkný. A to městský architekt neprotestoval ani proti držákům talířů na příjem televizního signálu, držákům na sušení prádla či atypickému vzhledu vstupu do kadeřnictví v přízemí? Někteří jiní předsedové SA a SV říkají, že s prosazováním takových věcí mají u městského architekta problém Městský architekt dobře ví, že když je dům zateplen, potom je naopak problém na něj cokoliv dodatečně přidělávat. Rozhodli jsme se proto držáky satelitních antén, výklopné posouvací věšáky, držáky na květiny a atypické dveře zařadit rovnou do projektu, stejně jako budky pro netopýry a rorýse. Projekt byl kompletně městským architektem schválen. Co se mně osobně na projektu nelíbí ale za to nemůže městský architekt, ani projektant jsou otvírací sklepní okénka s pákovými mechanismy, což nás stálo navíc nějakých 200 až 300 tisíc korun. Tato okénka byla podmínkou hasičů při schvalování projektu. Některé domy mají ve stěnách sklepů zazděné neotvírací luxfery. Není mi jasné, čím je náš dům z požárně-preventivního hlediska tak výjimečný. Co si v souvislosti s velkou rekonstrukcí domu přejete? Nyní si už jen všichni přejeme zdárné dokončení všech prací a odstranění vad a nedodělků, a to v co nejkratší době. Zároveň bych si moc přál, aby si všichni vlastníci i nájemníci nově upraveného domu vážili a společně i dohlíželi na to, aby takto pěkný zůstal co nejdéle. Rozmlouval a fotografoval: Petr PROKEŠ

10 10 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Teprve po překonání špatného zabezpečovacího PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ (4) Jedinečnost projektu Bezpečná země, o němž ve zpravodaji Krušnohor podrobně informujeme od prosince loňského roku, spočívá ve spojení více subjektů tak, aby společně působily na občany Česka a doporučovaly jim pouze kvalitní, prověřené a certifikované mechanické zábranné prostředky dostupné na našem trhu. Cechmistr lng. PETR FRÁZ, což je šéf Cechu mechanických zámkových systémů (CMZS), objasnil v odpovědích na otázky JUDr. Tomáše Koníčka z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky, záměry tohoto projektu. Rozhovor zveřejnil časopis Bytová družstva, SVJ, správa domů. Obsah interview přímo navazuje na obsah předchozích částí tohoto seriálu, proto jej zveřejňujeme i ve zpravodaji Krušnohor. Pane Frázi, můžete nám říci, jak se zmiňované subjekty zapojily do projektu? V prvé řadě je třeba říct, že hlavním a podpůrným subjektem zároveň je v tomto projektu Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně odbor prevence kriminality. Další subjekty vyplynuly právě z tohoto spojení a jsou jimi veřejnoprávní složky tedy Policie ČR a obecní a městské policie. Cech předložil tento projekt v závěru roku 2011 na zasedání Poradního sboru pro situační prevenci Ministerstva vnitra ČR, kde byl schválen a započaly přípravné práce a rozběhnutí samotného projektu. Dá se tedy říci, že je to projekt se státním zájmem pod záštitou ministerstva a za plné podpory Policie ČR? Ano, přesně tak! A měl bych dodat, že se navíc projekt velmi líbí, neboť se dotýká skutečně hlavně občanů naší republiky, jejich základním potřebám a požadavkům na zabezpečení jejich majetku. Tedy například bytu, domu, chaty, provozovny, kanceláře nebo automobilu. Jak máme rozumět pojmu občan a jeho základní požadavky na zabezpečení majetku? Je to velice prosté. Mechanické zábranné prostředky a způsoby ochrany majetku jsou základní prvky, bez nichž se v žádném případě neobejde i sebelepší a sofistikovanější elektronický zabezpečovací systém (EZS). Mechanika opravdu tvoří absolutní základ zabezpečení majetku, které občan řeší při zajištění svého domova, majetku, domu nebo komerčních prostor, skladů atd. Jaký má pro občana a širokou veřejnost projekt Bezpečná země přínos? Hlavní cíl projektu je veřejnost seznámit se skutečně kvalitními a hlavně certifikovanými výrobky a produkty na našem trhu. Vysvětlit jí, co znamená certifikace, proč je to ta nejdůležitější věc, a jaké zásady platí při výběru mechanických zábranných prostředků. Dalším cílem projektu je naučit veřejnost rozeznávat falešné či velmi levné dovozové produkty. Mohu například uvést velký nárůst dovozu nekvalitních bezpečnostních dveří, především z Asie, importovaných přes Polsko, které v drtivé většině nesplňují ani základní požadavky na certifikaci, zejména v oblasti průlomových norem. Mají sice velmi nízkou pořizovací hodnotu oproti kvalitním a prověřeným produktům s certifikací, ale nesplňují žádné legislativní požadavky pro náš trh a nebyly zkoušené podle předepsaných norem (hlavně podle ČSN EN Bohužel se pak stává i to, že takto zabezpečený vchod byl velice snadno překonán a došlo k loupeži. Takže se dá říct, že projekt Bezpečná země je tu hlavně proto, aby občan dostal správné informace? Ano. Ovšem přesněji bych si dovolil účel projektu definovat takto: důvody vzniku jsou de facto vyústěním současné situace. Proměnlivá míra kriminality, masivní příliv necertifikovaných a falešných mechanických zábranných prostředků jako důsledek globalizace trhu, tlak na cenu v dnešním tržním a konkurenčním prostředí. To vše zapříčinilo obsáhlou nabídku produktů na našem trhu a zákazník se přestal orientovat v rozpoznání funkční kvality od levných dovozových výrobků, které funkční a účinné nejsou. Zákazník si totiž neuvědomuje, že s nízkou pořizovací cenou se mu dostává výrobek nízké kvality, který není zkoušený (neprošel certifikací), tedy nesplňuje účinným způsobem svůj účel zabezpečovat podle místa a způsobu instalace. Po překonání takového prostředku (vlámání, vypáčení, prosekání, odvrtání) teprve dochází k tomu, že zákazník začne vnímat potřebu kvality a funkčnosti na prvním místě a začne se zajímat o prověřené a hlavně certifikované výrobky. Projekt je tedy rovněž osvětová a informační kampaň pro zlepšení orientace veřejnosti? Přesně to je smyslem projektu Bezpečná země. BEZPEČNÁ ZEMĚ NA MOSTECKU Blesk Š&Š Daniel Šimandl Jakým způsobem probíhá spolupráce spojení veřejnoprávních subjektů na této úrovni pod záštitou ministerstva vnitra? Tato spolupráce má několik směrů. V rámci aktivit ministerského odboru prevence kriminality probíhají odborné semináře postupně ve všech krajích republiky pro odbornou veřejnost, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, městské majetkové správy a preventisty. Na jednotlivých městských částech působí tito preventisté v rámci odboru sociální problematiky a prevence kriminality. Spolupracují při seminářích pořádaných pro občany. S městskou policií je spolupráce zaměřena přímo na práci v terénu co nejblíže občanům. Setkání s nimi budou postupně probíhat v různých městech, kde městská policie pořádá v centrech a frekventovaných místních lokalitách setkání, což je jakési,,stanoviště, kde jsou informační panely o projektu a názorné ukázky mechanických zábranných prostředků, za přítomnosti pracovníka cechu, který společně s příslušníky městské policie zodpovídá a vysvětluje veškeré dotazy občanů ohledně správného zabezpečení majetku. Lidé si samozřejmě mohou odnést informační brožury a letáky, a tak získají kontakt na cech a jeho členy v místě jejich bydliště. První společnou a zároveň první veřejnou akcí projektu byl mezinárodní veletrh Pragoalarm 2012, kde se návštěvníci mohli dozvědět vše ohledně zabezpečení od Policie ČR, MP Praha a následně o produktech, způsobech a možnostech realizace od členů CMZS. Jak se občané dozvědí o projektu a kde mají možnost získat informace? Členové cechu mají svá prodejní místa označena logem projektu

11 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 11 prostředku člověk začne vnímat potřebu kvality Ing. Petr Fráz, cechmistr (předseda) Cechu mechanických zámkových systémů Bezpečná země. Všude, kde občané tuto samolepku uvidí, mají jistotu, že jim bude nabídnuto pouze kvalitní a prověřené certifikované zboží a produkty. Dostane se jim profesionálního přístupu a korektního jednání. Dalším zdrojem, jak najít prodejny a provozovny našich členů, jsou webové stránky cz, kde je zveřejněn seznam všech členů CMZS a jejich kontakty. Projekt se tedy postupně bude dostávat do všech koutů České republiky. Jaké certifikované produkty a výrobky či výrobci jsou v tomto projektu zapojeni? Jedná se samozřejmě pouze o certifikované produkty a výrobky předních tuzemských a evropských výrobců, kteří jsou našimi členy, a naleznete je rovněž na webových stránkách cechu. Projekt Bezpečná země má tedy za sebou první rok. Co vše bylo v rámci projektu realizováno a jak byste jej zhodnotil? V loňském roce 2012 jsme začali tiskovou konferencí 30. května na ministerstvu. Zde byl projekt prezentován pod záštitou odboru prevence kriminality. Následovala první velká akce v rámci Poradenského centra a společné působnosti cechu s MV ČR na Pragoalarmu ve dnech 4. až 7. června Na konferenci jsme projekt představili široké odborné i laické veřejnosti. Následovali četné semináře v průběhu roku nejen ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, ale i s Městskou policií Praha. Absolvovali jsme četné přednášky o prevenci. Na mezinárodním poli jsme projekt Bezpečná země představili při konferenci ELF v Norsku, kde jsme jako členové této organizace získali uznání a podporu naší činnosti. Rok jsme uzavřeli další větší prezentací v rámci veletrhu FS Days a ForArch v Praze-Letňanech. Setkávali jsme se zástupci bytových družstev, SVJ a správních společností, jímž jsme poskytovali odborná doporučení zabezpečení majetku bytových domů a objektů. Jaké plány máte pro rok 2013? Tématy pro rok 2013 zůstávají všudypřítomná mechanika, respektive mechanické zábranné prostředky, a mechanotronika, což je nadstavba mechaniky. Jedná se o elektro-motorické, automatické a elektronické systémy, například o elektromotorický panikový zámek, jenž se montuje do vstupních portálů domů. Zpravidla je ovládán přívěskem (resp. čipem), který je evidován a nese přístupová práva, anebo případně elektromotorická cylindrická vložka zámku, jež automaticky otevírá a zavírá po vyhodnocení přístupových oprávnění. Vše je ale součástí celkového řešení vstupních portálů dveří, které právě v projektu Bezpečná země vysvětlujeme. Ten zvláště ocení obyvatelé bytových domů zejména bytová družstva a SVJ, jež se s problémy zabezpečení vstupů do domů setkávají nejčastěji. V rámci projektu Bezpečná země chceme spolupracovat na tvorbě technické normy jako spolupracující subjekt s ÚNMZ. Dále budou pokračovat semináře po celé ČR, o nichž budeme informovat na našich webových stránkách Preventivní projekt Bezpečná země budeme prezentovat v rámci Poradenského centra a za podpory ministerstva vnitra na veletrhu lset v Brně a na Pragoalarmu v Praze. Projekt Bezpečná země má své propagační materiály, budete je nějak aktualizovat? Ano, vše má svůj vývoj a reagujeme tak na podněty našich spoluobčanů, jimž je projekt především určen. Chceme prostřednictvím těchto propagačních materiálů podávat ucelené informace tak, aby se občan mohl správně orientovat při ochraně svého majetku. Děkujeme za rozhovor. Text: (pp) a (www.scmbd.cz) Foto: (pp) a (www.cmzs.cz)

12 12 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva U nás jedna osoba vyřídí všechno PORTRÉT Když vstoupíte na jejich pracoviště, dýchne na vás přátelská atmosféra. Umocňují ji úsměvy na sympatických mladých tvářích. Na první pohled je vidět, že zdejší ženy mají smysl pro humor. Potřebují jej. Vykonávají nelehkou práci, jež vyžaduje soustředění a dokáže leckdy jít pěkně na nervy. Hana Vegnerová, Eva Blahoutová a Martina Čandová tvoří kolektiv litvínovské pobočky správy SBD Krušnohor. Dislokované pracoviště vzniklo v roce Ani jedna z nás tady tehdy nebyla, takže se k začátkům pobočky před čtrnácti roky nemůžeme vyjádřit, ale při jejím otevření byla Monika Kordíková, která je v současné době na mateřské dovolené, takže ji nezapomeňte zmínit, připomněla Hana Vegnerová. Šťastná maminka se stará o dcerku Marianku. V suterénních prostorách litvínovského paneláku stojícího v Ukrajinské ulici, kde pobočka družstva sídlí, byla pro její činnost původně vyhrazena jedna místnost. Postupem času jak se rozrůstala agenda související s privatizací městských domů v Litvínově a Meziboří a jejich přechodem pod správu Krušnohoru se pobočka zvětšovala. Vznikl sklad sloužící jako archiv písemných materiálů a ještě další kancelář, dále zázemí pro zaměstnance tvořené zasedací místností a kuchyňkou. Zasedačka slouží pro setkávání předsedů SA a SV s vedoucími pracovníky družstva, kteří sem přijíždějí jednat. Pobočka vznikla proto, aby klientům bylo usnadněno vyřizování jejich záležitostí a oni tak nemuseli dojíždět na správu družstva v Mostě, což by byla zbytečná ztráta času, vysvětlila Hana Vegnerová. Trojice žen proto zajišťuje veškerou agendu pro bydlící v domech pod správou Krušnohoru na území měst Litvínova a Meziboří. Vyřizujeme tady úplně všechno, jen zpracování nových předpisů nájemného a příspěvků vlastníka a agenda pohledávek přešly od nového roku na správu družstva v Mostě na oddělení členských záležitostí, upozornila Eva Blahoutová. Hana Vegnerová Eva Blahoutová Když na pobočku přijde klient a chce zaplatit nájem, převést členská práva, přihlásit osobu do bytu či ji odhlásit, nebo vyřídit dokumentaci ke stavebním úpravám v bytě či něco jiného, tak to vyřídí jedna z nás. Pro klienta je to výhodné, nemusí chodit od okénka k okénku či z jednoho oddělení na druhé jako na správě družstva. U nás jedna osoba udělá Martina Čandová opravdu všechno, zdůraznila Martina Čandová. Ta se zabývá agendou samospráv, kdežto její kolegyně agendou společenství vlastníků. Práce je tady na pouhé tři ženy pěkný kopec. Staráme se o 4 tisíce bytů a 700 garáží rozmístěných ve čtyřech areálech. Nyní k tomu přibyl Koldům se 354 bytovými jednotkami, spočítala Hana Vegnerová. Ženy potěší, když se k nim klient chová slušně, mile, popřeje hezký den. Ne vždy je však na růžích ustláno. Jeden pán nám tady pěstí rozbil dveře. Rozzuřil ho jiný muž, s nímž se pohádal na chodbě o to, kdo je ve frontě zrovna na řadě, zavzpomínala Hana Vegnerová. Ženy z pobočky si nechávají dělat místní šetření městskou policií. Její terénní pracovníci nám zjišťují, kdo konkrétní byt aktuálně obývá. Je to zapotřebí, abychom majetek družstevníků a vlastníků v problémovém Janově ohlídali. Když k nám přijde předseda, že se kolem domu něco děje, žádáme strážníky o zvýšenou hlídkovou činnost, informovala Hana Vegnerová. Spolupráce s předsedy je na výborné úrovni. Protože pobočkové úřednice jezdí služebně dvakrát týdně na správu družstva do Mostu, předsedům vybírají jejich schránky na podatelně a do Litvínova převážejí jejich obsah. Předsedové tak zajíždějí do Mostu jen ojediněle třeba kvůli projednání technických záležitostí a podpisu měsíčních faktur. S předsedy rády komunikujeme. Jsme s nimi jedna rodina, zhodnotila Hana Vegnerová. Jistě ne náhodou zasedačce dominuje na stěně zavěšená obrovská historická mapa Krušnohorského velkovévodství dárek od místopředsedy představenstva a ředitele družstva Františka Ryby. Text a foto: Petr PROKEŠ

13 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 13 Tři z jednoho domu vede racionalita JAK JSME ZAČÍNALI (70) Jsou trojicí zastupující jeden dům dvě ženy (Bianca Janečková, Jana Jandová) a jeden muž (Ing. Miroslav Grund). Dala je dohromady práce pro velký kolektiv. Tvoří jej 69 partají třívchodového sedmipodlažního panelového domu čp v litvínovské ulici U Zámeckého parku. Trojice tvoří domovní výbor zde působícího společenství vlastníků s číselným označením 290. Paní Bianca je jeho předsedkyní. Popravdě je nutno přiznat, že tito tři se od řady funkcionářů SA a SV hodně liší svým optimismem, nadhledem, racionálním a srozumitelným vystupováním. Prostě radost se s nimi setkat. MEZI PRVNÍMI Naše společenství vlastníků vzniklo v roce Ředitel družstva František Ryba nám zorganizoval první schůzi ustavující shromáždění vlastníků. S něčím takovým jsme jako bývalí nájemníci v bytech městských domů neměli zkušenost, protože jsme v té době byli v Litvínově mezi prvními, kdo přešel pod správu Krušnohoru, zavzpomínala paní Bianca. Zvolený domovní výbor netušil, jaká práce ho vlastně čeká. Byty jsme měli převedeny do osobního vlastnictví během čtyř měsíců. Za pár týdnů na podzim jsme si již měnili stará dřevěná okna za nová plastová, dala se do vyprávění předsedkyně. POŘÁDEK Výhodou domu je to, že jej obývají více než z poloviny starousedlíci tedy lidé, kteří se do bytů nastěhovali třeba již v roce Proto se zdejší vlastníci bytů tolik nepotýkají s mnoha problémy, které trápí jiné domy, pro něž je charakteristická častá změna bydlících. U nás je zatím pořádek, řekla paní Bianca. K němu v domě přispívá také aktivita dalších dvou lidí. Jsou jimi Svítí novotou. Od prosince má barevný zateplený plášť. Na snímku z archivu SV 290 vlevo nahoře vidíte část rozkvetlé zahrádky před domem, o níž pečuje Otýlie Hajná. údržbář Radek Pudil a dlouholetá obyvatelka Otýlie Hajná. Ta si zaslouží naše velké uznání a poděkování. Z její iniciativy vznikla kolem domu krásná zahrádka, o kterou se s několika dalšími pomocnicemi celá leta pečlivě stará a udržuje ji, vyzvedla předsedkyně. Radek Pudil je podle jejího vyjádření velice pracovitý, šikovný, iniciativní a stará se o to, aby v domě bylo opravdu všechno v pořádku. ŠLAPE JAKO HODINKY Na první pohled je zřejmé, že výbor se snaží. Šlape jako hodinky dalo by se použít známé české hodnotící rčení. Za výborem je totiž vidět kus poctivé práce. Za šest let své existence dokázal dům proměnit v místo solidního bydlení. Začal s již zmíněnou výměnou oken, potom přišly na řadu ležaté rozvody plynu (původní nebyly v dobrém stavu) a peníze zbyly i přes tehdy splácený úvěr také na výměnu vodovodních trubek, instalaci rádiových měřáků, když ještě předtím byly vyměněny stoupačky. A loni v lednu byly provedeny nové rozvody plynu a odpadu. Potom jsme se dohodli na celkové rekonstrukci. Dohoda vyplynula ze zjištění, že úvěr je splacen, může tedy dojít na nové investice, sdělila Jana Jandová. Peníze šly na opravu střechy, do sanace balkonů, na rekonstrukci výtahů a vymalování. Došlo i na zateplení pláště domu. I když firma začala vloni poměrně pozdě (až v září), stačila práce ukončit do 5. prosince, do nástupu zimního počasí. Do domu jsme za těch pár let investovali 17 milionů korun, spočítal Miroslav Grund. V době vzniku tohoto článku byla prováděna výměna linolea ve společných prostorách domu, která by měla být hotova do 12. března. Jaro tedy přivítají bydlící s novou podlahovou krytinou. Ne vždy ale lze vše realizovat. Členové domovního výboru řešili možnost týkající se připojení domu na primární rozvody tepla (technicky nereálné a méně úsporné, než předpokládali) a upustili i od instalace solárních panelů na střechu (po nedobrých zkušenostech jiných a jinde nákladné a neposkytující komfort odpovídající současnému stavu). Aby dům dobře fungoval, potřebuje k tomu peníze. Samozřejmě, že i zde se občas objeví neplatiči, ale většinou mají jen krátkodobé dluhy, sdělila paní Bianca. Text a foto: Petr PROKEŠ HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA

14 14 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva SCI? Co se skrývá pod touto zkratkou? CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE Dnes jsme pro vás připravili informace o nabídce rozšířených služeb digitální televize IPTV. Hovořit o nich budeme opět s MIROSLAVEM PRŮŠOU, ředitelem společnost SOFTEX NCP. A hned začneme tou neznámou zkratkou z titulku. Pane řediteli, co ona zkratka vlastně znamená? SCI je zkratkou označení systému cílených informací. Zkratka je vytvořena z prvních písmen slov tohoto pojmu Systém Cílených Informací. SCI je rozšířenou službou digitální televize a slouží pro přenos zpráv a informací od zdroje k uživateli. Zdrojem zpráv může být naše společnost nebo SBD Krušnohor. Jak to bude fungovat v praxi? Text zprávy převezme operátor, jenž jej zadá do systému a vyhledá jednoho nebo více adresátů. Následně text odešle na určenou adresu nebo adresy a uživateli se na televizním přijímači zpráva zobrazí. Využíváme tak dalšího komunikačního kanálu, který do budoucna představuje velký potenciál. Zprávy se doručují pouze tam, kam je určeno, a tak třeba nepříjemnou upomínku o nezaplacení čehokoliv vidí pouze dlužník a může obratem reagovat. Chceme tímto kanálem informovat všechny členy družstva o konání různých akcí, rozesílat pozvánky na jednotlivé schůze SA a SV a podobně. Důležité je, aby se lidé o všem potřebném dozvěděli včas. A co se stane, když se uživatel ohradí, že zprávu neobdržel? Taková situace nenastane. Zpráva zůstane v systému tak dlouho, dokud nedostane od uživatele potvrzení o doručení. Všechny zprávy budou samozřejmě evidovány pro zpětnou kontrolu. K nedoručení může dojít snad jen v případě, že se uživatel nebude už nikdy dívat na televizi. Jaké další akce můžeme v Centrální informační síti očekávat? Hlavní akcí je Internet do každé domácnosti. Reagujeme tak na potřebu zasíťovat všechny objekty ve správě Krušnohoru a napojit je na síť. Veškeré práce s tímto spojené jdou na vrub naší společnosti a jednotlivá společenství vlastníků a samosprávy to nebude stát ani korunu. Mohou tak investovat do jiných potřebných a mnohdy důležitějších oprav a rekonstrukcí. Stačí projevit zájem a my vše ostatní zajistíme. Co ještě připravujete? Právě zahajujeme akci Přiveď svého souseda. Podrobnosti níže, na stránkách a naší telefonní lince Rozmlouvala: Alena PRŮŠOVÁ ml.

15 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 15 Dny vína budou již potřetí Známý podnikatel Jiří Puc, majitel společnosti Bela Most, začal připravovat Dny vína Uskuteční se ve dnech 18. a 19. dubna ve vzdělávacím, společenském a sportovním areálu Benedikt. VELKÝ ÚSPĚCH VÍN Z ČESKA Se zahájením roku 2013 začala nová sezona mezinárodních vinařských soutěží, kterých se zpravidla úspěšně účastní také moravští a čeští vinaři. Za zahřívací kolo před nejprestižnějšími mezinárodními soutěžemi lze považovat také Chisinau Wine and Spirits Competition v moldavském Kišiněvě, odkud si vinařství Znovín Znojmo přivezlo jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili a Vinařství Štěpán Maňák jednu stříbrnou. Zdroj: Předchozí dva ročníky se setkaly s velkým zájmem veřejnosti řekl bych, že až s nečekaně velkým zájmem, příjemně nás překvapil, a proto jsme se s chutí pustili do přípravy třetího ročníku. Je dobře, že jsme před tím prvním nedali na řeči o tom, že se v Mostě tato akce neujme, protože zdejší lidé nejsou vinaři. Naopak se ukázalo, že vínu rozumějí, umějí ho degustovat a také hodnotit, v klidu domova i vychutnávat, řekl zpravodaji Krušnohoru Jiří Puc. Protože Dny vína jsou organizačně náročnou akcí, není na její přípravu podnikatel sám. Pomáhá mu Alena Papežová. Oba jsou vínovými srdcaři a tvoří jádro malého realizačního týmu akce. Zástupci vinařských provozů z celého Česka se představí v konferenčním sále v prvním patře střediska Benedikt od do hodin. Ochutnáván bude ročník Některá vinařství však nabídnou jak ukázaly předchozí ročníky také starší vína. Zahraje zde i lidová kapela cimbálovka, jež umocní příjemnou atmosféru ochutnávání vín a rozhovorů s jejich producenty. Akce se jistě zúčastní i představitelé statutárního města Mostu, kteří si příležitost seznámit se s kvalitními značkami nápoje lásky a porozumění nenechali ujít ani v předchozích dvou letech. Každý návštěvník dostane anketní lístek, jehož prostřednictvím se bude podílet na hodnocení degustovaných vín. Odevzdané anketní lístky budou slosovány. Návštěvník, který vylosovaný lístek vyplnil, obdrží jeden karton vína. Ani vy si proto nenechejte ujít tuto mimořádnou příležitost. Podrobnější informace o letošních Dnech vína můžete získat na ové adrese belamost.cz a na telefonních číslech , Text a foto: Petr PROKEŠ Nejdříve přivonět, potom se pokochat barvou vína pohledem proti zdroji světla a nakonec pěkně vychutnat Jiří Puc přesně ví jak na to. Na přípravě akce se podílejí statutární město Most a Severočeské vodovody a kanalizace. MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOST DOPORUČUJE Publikace o víně i o tom mosteckém Helena Baker Kapesní průvodce po vinařských oblastech a vínech ČR Přehled vinařství a vín s vyhodnocením pětibodovým hvězdičkovým systémem. Luboš Bárta, Branko Černý 50 dnů s vinaři: Aktuální obrazový průvodce českými a moravskými vinařskými oblastmi, 50 předními vinařstvími a jejich nejlepšími víny Kniha představuje formou komentovaných rozhovorů 64 vinařství přímo a o dalších se zmiňuje v rámci jednotlivých vinařských oblastí. Christian Callec Encyklopedie vína Seznamuje se všemi známými i méně známými vinařskými oblastmi celého světa. Christian Callec Víno. Velký obrazový lexikon Komplexní příručka poskytuje veškeré informace o druzích vín, jejich původu, výrobě, pěstování hroznů, vlivu podnebí a typu půdy na výsledný produkt. Kolektiv České vinařství Chrámce Propagační skládanka. Kolektiv Český vinař Ročenka 1989 Ročenka Cechu českých vinařů. Christiana Fischer Lexikon vín Vše o víně a požitku z vína: barva, aroma, chuť produkce. Nejdůležitější odrůdy a vinařské oblasti. Jindřich Hauf Brevíř o českém víně Zavádí čtenáře do Středočeského a Severočeského kraje, seznamuje s historií českého vinařství, s prací na vinici, připomíná slávu vinobraní a přináší další zajímavosti z oblasti vinařství. Kolektiv Kapesní atlas vinařství Čech Moravy a Slovenska 2011/2012 Publikace je přehledem o oboru. Kolektiv Velký vinařský slovník Plní funkci slovníku výkladového (v češtině) i jazykového (němčina, angličtina, francouzština). Slovník poskytuje relativně ucelený přehled o vývoji a stavu oboru u nás a základní informace o vinařství ve světě. Připravily: pracovnice MKM

16 16 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Pozor na podvodníky okrádající slušné ZE ŽIVOTA POLICIE ČR (26) ZAPLATILI DVAKRÁT Mostecká policie šetří oznámení na podvodné jednání při nákupu levných letenek. Jedenáct osob bylo pravděpodobně podvedeno zatím neznámou ženou zastupující fiktivní cestovní agenturu s exotickým názvem CK Adnan Al Madani Travel Agency, kterou si zástupce těchto jedenácti osob vyhledal na serveru, když pátral po levných letenkách do Jakarty, na Bali, do Thajska a dalších turistických destinací. Poté už každý zvlášť z poškozených komunikoval em se slovensky hovořící ženou, která měla zastupovat cestovní agenturu, a uhradil ne zrovna levné letenky na účet fyzické osoby v nějaké zahraniční (zřejmě arabské) bance. Rozčarování přišlo na letišti, kde turisté zjistili, že i když za letenky řádně zaplatili, nemají je vůbec uhrazeny. Museli si přímo na letišti zakoupit letenky nové, pokud chtěli odletět. Když následně poškození kontaktovali opět em ženu z cestovní kanceláře a dožadovali se vysvětlení a vrácení peněz, tato se odmlčela a na y již nereagovala. Mostečtí policisté přijali dalších pět obdobných oznámení od celkem devíti osob. Jejich sdělení jsou prošetřována. Škody přesáhnou zřejmě částku 300 tisíc korun. Policisté v souvislosti s tímto případem apelují na občany mající v úmyslu kupovat letenky přes různé slevové weby, aby byli při nákupu maximálně obezřetní. Mohou totiž narazit na podvodníky, kteří touto cestou okrádají slušné turisty a přilepšují si do vlastní kapsy. Policie doporučuje, aby si cestující vždy předem zjistili, zda má prodejce řádně uzavřené smlouvy s leteckými společnostmi, pro něž letenky prodávají. Možná je vhodnější využít služeb známých cestovních kanceláří, jež garantují solidní jednání. Policie varuje před jmenovanou agenturou a žádá další občany, kteří tuto společnost kontaktovali a objednali si levné letenky, aby se policistům ozvali. KRADL, KDE SE DALO Z přečinu krádeže obvinil policejní komisař 36letého muže z Mostu. Ten měl navštívit jednu restauraci. Tam si všiml odložené bundy, v níž měl poškozený, jenž odešel na WC, peníze a doklady. Lapku zadržela policejní hlídka na ulici asi tři hodiny po krádeži. Před policisty se dal na útěk a poté se ukryl do vchodu panelového domu. Při prohlídce u něj muži zákona nalezli už jen doklady z bundy. Tu policisté už nezajistili. Lapka ji prý daroval na ulici nějakému muži. Pachatel má na svědomí i další krádeže. Spolu se stejně starým komplicem vnikli v centru Mostu do dílny, z níž odcizili nářadí a náhradní díly sloužící k opravám chladicího zařízení, vše v hodnotě 111 tisíc korun. V Severní čtvrti měla dvojice vniknout do skladu, kde odcizila peníze a nářadí. Obviněný se pak sám vloupal v ulici Mikoláše Alše v Podžatecké čtvrti do přízemního bytu, z něhož odcizil tašku, ve které našel peníze, platební karty a doklady. V jiné ulici se přes otevřené okno vloupal do rodinného domku, odkud odnesl peněženku, doklady, hodinky, zlato a elektroniku vše v hodnotě 30 tisíc ko- STUDENTI DIPLOMACIE NA POLICII - mostečtí muži a ženy zákona nechali nahlédnout pod pokličku své práce studentům Střední školy diplomacie v Mostě. Ti tak mohli vidět v praxi to, o čem se učí roky ve škole. Policisté je pozvali na některá svá pracoviště. Studenti si prohlédli dětskou výslechovou místnost, která byla vybudována v Mostě již v roce 2008 jako první v Ústeckém kraji a tehdy jednu z mála v celém Česku. Studenti nahlédli také do místnosti, kde se provádí důležitá kriminalistická metoda (tzv. rekognice). Zajímavá byla prohlídka oddělení kriminalistické techniky, kde studentům technici mimo jiné vysvětlili, jak se z místa činu zajišťují stopy. Na dopravním inspektorátu se studenti dozvěděli, co se může stát, když osoba poruší dopravní předpisy, je-li pod vlivem drog či alkoholu nebo dosáhla v rámci přestupků počtu dvanácti bodů. Instruktoři služební přípravy vysvětlili, že se policisté v rámci výkonu služby stále cvičí a zdokonalují při zákrocích, použití donucovacích prostředků atd. V závěru si studenti prohlédli ve vestibulu výškové budovy Územního odboru Policie ČR (dříve okresní ředitelství) vernisáž děl ze soutěžního projektu Národní protidrogové centrály nazvaného Správným směrem, který byl v mosteckém okrese odstartován tento rok.

17 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 17 turisty a přilepšující si do vlastní kapsy run. Na odcizenou kartu si dobil kredit na mobilu ve výši korun. Lapkové napáchali celkovou škodu ve výši 192 tisíc korun. VYKRADL AUTO PŘÍBUZNÉHO Mostecká policie zahájila trestní stíhání 41letého muže z Litvínova a obvinila ho z přečinu krádeže vloupáním. Ten se měl v nočních hodinách v jedné obci na Mostecku vloupat před rodinným domem do zaparkované škodovky. Odcizil z ní finanční hotovost v celkové výši 35 tisíc korun, které našel v palubní desce. Do vozidla lapka vnikl násilím. Jak ukázalo šetření, zloděj a poškozený muž jsou příbuzní. Okradený dal ke stíhání pachatele souhlas. NEPŘIPRAVIL JI O ŽIVOT Pech a zároveň štěstí měl v podvečer řidič osobního vozidla značky Renault. Jel po silnici II. třídy od Komořan na Bylany, a v okamžiku, kdy na vozovce uviděl stát srnku, strhl řízení, aby se jí vyhnul. Na mokrém povrchu komunikace však dostalo vozidlo smyk, vjelo do silničního příkopu, kde se převrátilo na střechu. Poté dopadlo zpět na kola a přední částí narazilo do stromu. Při nehodě utrpěl 26letý řidič lehké zranění. Požití alkoholu nebylo u řidiče zjištěno. Hmotná škoda na poškozeném automobilu činí 250 tisíc korun. DROGA V POPELNICI Z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy obvinila policie 23letého muže z Mostu. Ten měl dát svému kamarádovi sáček s rostlinným materiálem. Drogu mu obviněný poskytl zdarma. Policii ve výpovědi uvedl, že marihuanu našel náhodou v popelnici a domníval se, že se jedná o technické konopí. Obviněný muž je stíhán na svobodě a hrozí mu až pětiletý trest odnětí svobody. Ze stejného trestného činu čelí obvinění 21letý muž z Mostu. I ten byl přistižen s drogou, kterou měl u sebe. Šlo o marihuanu. Obviněný ji měl údajně zakoupit od neznámého muže v jednom mosteckém parku a následně ji hodlal užít spolu s další osobou. Policisté oba vzorky rostlinného materiálu zajistili a nechali je podrobit znaleckému zkoumání. RECIDIVISTKA OPĚT KRADLA Několikrát trestaná 27letá žena z Mostu byla obviněna z přečinu krádeže. V jedné prodejně na benzinové čerpací stanici využila situace, kdy se prodavačka věnovala jiným zákazníkům a z regálu ukradla láhev vína za 476 korun. I když recidivistku prodavačka přistihla a vyběhla za ní, žena utekla do parku. Obviněná měla odcizit v jedné drogerii čtyři značkové parfémy v hodnotě 5 tisíc korun. S lupem utekla, prodavačka si ji však všimla a podezřelou ženu zadržela spolu s dalšími prodavačkami. Obviněná je stíhána na svobodě. VELEŠIKOVNÝ KAPSÁŘ Šikovně si počínal zatím neznámý kapsář. V Neprakta klubu okradl mladého muže z Mostu. Ten měl na sobě bundu a v její kapse mobilní telefon. I když muž bundu z těla nesundal a byl v ní stále oblečen, kapsu měl neustále zapnutou zipem, přesto mu šikovný kapsář neznámo kde a kdy mobil během noci odcizil. Poškozený škodu vyčíslil na 3 tisíce korun. Dvoustranu připravila: nprap. Ludmila SVĚTLÁKOVÁ tisková mluvčí ÚO PČR Most POLICIE ODHALILA DŮMYSLNÝ BYZNYS opravdu vynalézavě si počínali dva muži z Litoměřicka ve svém podnikání na Mostecku. Jsou podezřelí z toho, že zatím od přesně nezjištěné doby měli krást z produktovodu naftu u Malého Března. Policie na místě zadržela jednoho z nich, druhý byl zadržen následně v místě svého bydliště. Pohonné hmoty nekradli žádným diletantským způsobem, ale důmyslně a odborně, o čemž svědčí nalezené vybavení a zařízení k čerpání látek. V průmyslovém areálu si již vloni jeden ze dvojice pronajal u plotu malý zděný objekt. V něm muži umístili barely, do nichž čerpali naftu rovnou z potrubí, které bylo nedaleko za plotem ukryté pod zeminou v poli. Potrubí navrtali a pomocí hadic a čerpadla naftu odváděli do plastových barelů přímo v objektu. Policie uvnitř budovy našla dodávku, která byla speciálně upravena na odvoz barelů o kapacitě litrů. Ve vozidle byly již připraveny dva plné kontejnery k odvozu. V objektu stály další čtyři kontejnery. Kriminalisté při ohledání vozidla našli přes 70 tisíc korun. Auto bude zajištěno pro další šetření. V současné době probíhají výslechy zadržených mužů. Policie nevylučuje, že se na krádežích podílelo více osob. Poškozená organizace zatím policii nevyčíslila vzniklou škodu. Předmětem šetření bude i to, jak podezřelí s odcizenou naftou nakládali a kdo byl jejím koncovým uživatelem. Případ je nadále v šetření mostecké Policie ČR. Na snímcích vidíte nákladový prostor vozidla s plastovou nádobou používanou na přepravu nafty, barely umístěné v objektu průmyslového areálu a na cihlách regulační ventil.

18 18 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Vlasta Vébr: Díky našemu představení Letos je to již dvacet let, co se jeho hlas šíří rozhlasovým éterem, nyní i po internetu. Diana Karlovy Vary, Rádio Most a nyní Crazy Rádio to jsou jeho životní štace. Patří mezi ně i působení v kdysi proslulé Regionální televizi DAKR. S přibývajícími lety se dal i na divadlo a věnuje se velice záslužné záležitosti prevenci kriminality v oblasti práce s dětmi a mládeží. VLASTA VÉBR se stal pojmem i v tomto oboru. Dokonce pojmem celostátním. Vlasto, jste známým a oblíbeným moderátorem. Jak jde dohromady vaše profese s prevencí kriminality? A jak jste se k této nové práci vůbec dostal? Moderování a prevence kriminality jdou dohromady velice dobře a vzájemně se doplňují. A jak jsem k této práci přišel? Napomohla náhoda. Když kolegovi z divadla omarodila herecká partnerka, volal mi, zda bych nebyl ochoten ji zaskočit a vyjet s ním na představení. Řekl mi, že to určitě zvládnu. Moc času na rozhodování jsem neměl. Volal mi totiž v pět ráno a představení bylo od devíti hodin v Toužimi na Karlovarsku. Všechno ti řeknu v autě, ujistil mě. A tak slovo dalo slovo a jel jsem. Odehráli jsme dvě představení a potom už to šlo ráz na ráz. Teď už s naším kolektivem, jímž je Divadlo VeTři, hrajeme představení s tímto obsahovým zaměřením každý den. Našimi diváky jsou děti z mateřských a základních škol. Kolik let se tomuto hraní věnujete? Letos je to třetím rokem. Byli jsme tak úspěšní, že jsme s těmito pořady projeli celou republiku. O představení je čím dál větší zájem. Dokonce již potvrzujeme termíny na rok Kde jste byli nejdál? Ve městě Příboru v Moravskoslezském kraji. Tam jsme hráli již dvakrát. A kde jste nejčastěji vidět na Mostecku? Nejvíce hrajeme v mosteckých školách. Naše představení zaujala i Miroslava Fencla, předsedu komise pro prevenci kriminality, poradního orgánu Rady města Mostu. Naši práci ocenil také tím, že nás podpořil při podání žádosti o finanční příspěvek z příslušného grantu. Za získané prostředky jsme připravili dvě pilotní představení. Panu Fenclovi se velice líbila. Budeme s nimi vystupovat ve všech základních a mateřských školách v rámci programu prevence kriminality. Jak děti přijímají tato představení? Velice dobře. Hrajeme volnou formou, dětem nic nezakazujeme. Různých zákazů, příkazů a doporučení mají děti za celý den víc než dost. Představení se jim líbí, ihned na jejich obsah reagují. Máme také velké ohlasy po představení nejen v sále, ale také prostřednictvím elektronické pošty a facebooku. Můžete našim čtenářům přiblížit obsah svých her? Nejčastěji hrajeme představení nazvané Doktor Prevence a neposedná Míša. Je určeno pro děti v mateřinkách. Prostřednictvím na sebe navazujících scének jim předvádíme kontakt s cizí osobou. K dětem přistupuji jako lump a nabízím jim bonbony. Se dvěma či třemi dětmi si při tom povídám o tom, kde bydlí, jaké vybavení je v domácnosti jejich rodičů, jestli taťka používá počítač, zda má maminka auto. Potom přichází neposedná Míša, s níž vedu úplně stejný rozhovor, do něhož jsou děti již interaktivně zapojeny, a pak to, co viděly a slyšely, společně analyzujeme. Děti samy přicházejí na to, proč si nemají od cizích lidí brát bonbony, proč nemají prozrazovat, kde si hrají, proč nemají nic říkat o vybavení domácnosti. Samy také dospějí k poznání toho, co mají dělat, když vidí, že se kamarád baví na ulici s cizí osobou. Děti jsou do hry aktivně zapojeny. Vlasta Vébr (vlevo) jako doktor Prevence s hereckou kolegyní Míšou Markovou v roli neposedné Míši ve scénce o nebezpečí kontaktu s cizím člověkem. Děti jsou nedílnou součástí představení. Ve scénce s dopravní tematikou učí předškolák neposednou Míšu oblékat reflexní vestu. V Divadle VeTři se věnujeme i jiným tématům. Paní učitelky si tedy mohou vybrat. Mateřinkám nabízíme i představení s dopravní problematikou, o zdravé výživě, ochraně před škodlivými účinky slunečních paprsků. Základní školy si mohou vybrat celkem ze sedmnácti témat. Patří mezi ně i hodně palčivá drogy, chování k seniorům, rasismus, internetová kriminalita. Velice pozitivně také

19 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva 19 se podařilo odhalit žáka, jenž šikanoval KDE JE MOŽNÉ SE S VLASTOU VÉBREM SETKAT, NEBO SI JEJ ALESPOŇ POSLECHNOUT Ve vysílání Crazy Rádia (www.crazyradio.cz) V představeních Divadla VeTři Při moderování na Hipodromu Most Na běžeckých závodech Run Tour České pojišťovny Na internetu (www.vlastik.cz) Na facebooku (www.facebook.com/vlasta.vebr) Vlasta Vébr tak jak ho známe vždy plný energie, vitality, sršící humorem a nešetřící úsměvy (tentokrát při moderování na hipodromu). REKLAMA Zajímá Vás, co je u nás nového? Jaké máme akce, novinky a slevy? Chcete to vědět dříve než ostatní? SLEVA 20 % jen při uvedení Vaší ové adresy a čísla mobilního telefonu. Kontakt: nám. Velké mostecké stávky působí hra o potřebnosti vzdělání. Mám v ní roli pana profesora Mozka. Po absolvování školy se loučím se svojí žačkou a po letech se s ní potkávám v televizní soutěži. Jako moderátor bývalé žačce pokládám stejné otázky, jako jsem jí dával před dvaceti roky ve škole. V televizní soutěži na ně ale neumí odpovědět, a proto bývalá žačka soutěž nevyhraje. Najednou se hned chce všechno doučit. Profesor Mozek ji při tom připomene, že měl pravdu, když jí ve škole říkával, že se má učit a že naučené bude v životě potřebovat. Jak reaguje vedení škol na obsah představení? Náš styl představení a jejich obsah mimochodem tím je Divadlo VeTři asi celorepublikovým unikátem zaujalo i dospělé. Vedení škol nás chválí. Hodně nám píšou lidé z Loun, Nového Boru, Litoměřicka. Zájemci o naše představení se ozývají z celého Česka především paní učitelky, které nás o představení žádají. O naši práci se zajímají i specialisté v oboru prevence kriminality. Ne náhodou jsme dostali finanční grant od Policie ČR. V jeho rámci jsme nahráli DVD nazvané Čtyři světy. Obsahuje scénky, jejichž obsah preventisté používají při práci s dětmi a mládeží jako metodickou a didaktickou pomůcku. O DVD je velký zájem, takže již připravujeme pokračování. V jedné ze scének hraji moderátora v teleshoppingu drog. Dětem nabízím balíčky a kolegyně Míša Marková odhaluje jejich obsah předvádí, jaké mají tyto látky následky pro zdraví člověka. Když dojde na závěrečnou drogu pervitin, děti už vědí, že jde o pěkně velký průšvih, že se děje něco, co by se dít nemělo. Scénka končí tragicky smrtí. Když ji hrajeme ve školách, v sále je v tu chvíli absolutní ticho. Děti necháme deset až patnáct sekund vydechnout a dodáme, že je daleko lepší se kamarádit s Petrem, Janou či Alenou, než s drogou, protože ta není kamarád. Mimochodem na podzim jsme hráli v 10. ZŠ a přišly za námi paní učitelky. Řekly nám, že je to velice zajímavé představení a poděkovaly nám. To je tak hezky udělané, že by to měli vidět především rodiče, navrhli nám. A vaše reakce? My s nápadem na představení pro dospělé pracujeme, v divadle o tom hodně hovoříme, ale zatím dáváme přednost dětem. Musíme začít od těch malých, proto hodně hrajeme v mateřinkách. Ostatně doporučila nám to Policie ČR, protože ta dobře ví, že děti přijímají informace tohoto druhu s otevřenou náručí. Největší zkušenost s nabídkou drog mají prvňáci a druháci. Jsou velice důvěřiví a ještě nevědí, kdo je hodný strejda a kdo zlá teta. Těchto diváků je po představení také nejvíc, kteří za námi přicházejí a sdělují, že udělali takovou či onakou zkušenost, že mají takový či onaký problém. S těmito informacemi pracujeme a podle nich dotváříme následující představení. Byli za námi dokonce hasiči Ústeckého kraje a požádali nás o to, abychom připravili dětské pořady o protipožární ochraně. Máme také čtyři nové náměty od Policie ČR. Například jde o rasovou nesnášenlivost, což je téma, o němž zatím nevíme, jak se ho chopit, aby představení byla pro děti naprosto srozumitelná a také zábavná, a tím pádem přitažlivá. Řekl jste, že děti se při vašich vystoupeních chovají interaktivně a stávají se součástí představení. Možná, že díky jejich aktivitě ledacos nekalého odhalíte Ano, i takové případy se stávají. Například pozvali si nás do Písku, kde se v jedné ze škol potýkali s problémem šikany. Proto jsme představení takto obsahově orientovali. Když jsme ho odehráli, šest dětí zvedlo ruku, přidaly se k nim další, a všechny ukázaly svými prstíky na jednoho žáka. V tu chvíli se vědělo, kdo je tím, kdo šikanuje. Tento žák trápil půlku třídy. Problém, se kterým si předtím nikdo nevěděl rady, byl během okamžiku vyřešen. Zdroj šikany byl odhalen. Z takového výsledku mám velkou radost. Obdobný úspěch jsme zaznamenali také v jedné vesnické škole v okrese Louny, kde se díky představení o nebezpečí drog podařilo dodatečně odhalit cesty, jimiž se k místním dětem nebezpečné látky dostávaly. Kde je možné o představení s obsahem prevence kriminality požádat? Na webových stránkách www. vlastik.cz. Rozmlouval: Petr PROKEŠ Foto: archiv Vlasty VÉBRA Vlastík je náš kamarád, všechny děti má moc rád! Zdroj:

20 20 Krušnohor, zpravodaj stavebního bytového družstva Akademie motoristického sportu v Mostě Most je městem čtyř dromů autodromu, hipodromu, aquadromu a aerodromu. Jsou to celostátně známá sportoviště. V Mostě se ale nachází ještě jeden celorepublikový unikát akademie motoristického sportu pro děti a mládež. Málokdo o této ojedinělosti ví. Důvod pro to, abychom se zeptali na podrobnosti. Vedoucím akademie je Mostečan IVAN HOU- ZÁK. Motoristickému sportu se tento bývalý hokejista věnuje na plný úvazek již šestnáct let. Propadl mu. Imponuje mu rychlost ještě vyšší než v ledním hokeji. Kdysi chtěl mít vlastní závodní tým (vize), vytvořit akademii (povedlo se) a vychovávat mladé lidi (daří se). Je členem valné hromady Autoklubu České republiky se zaměřením na výchovu mládeže. (Autoklub ČR je součástí Českomoravské federace motoristického sportu.) Pane Houzáku, proč jste se s dětmi vrhl zrovna na motokáry? Vždyť tento sport nemá v Mostě žádnou tradici To se mýlíte. Motokárový sport má v Mostě tradici a to hodně velkou. Zhruba před třiceti roky tento sport ve městě pod Hněvínem doslova frčel. Působily v něm dokonce dva kluby. Jeden rozvíjel činnost pod hlavičkou dnešního Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a druhý byl činný v rámci aktivit rozvíjených kolem dopravního hřiště. Členská základna byla v Mostě velká. Obecně platí, že motokárový sport je nejvíce populární v Itálii a ve Francii. Výcvikové kempy a testy zručnosti se připravují proto právě v zemi ležící na Apeninském poloostrově. Dřívější popularita motokárového sportu v Mostě v mnohém připomínala dnešní situaci ve Francii a Itálii. Proč se věnujete práci s dětmi a mládeží zrovna v tomto sportovním odvětví? Dříve jsem se věnoval činnosti s dospělými, ale po čase jsem přešel k dětem a mládeži. Tato práce mě baví víc. Každou hodinu jsou děti jiné, rozverné, rozmanité. Baví mě sledovat různorodost jejich charakterů, jejich osobnostní vývoj i zájem o poznávání nového. Je to prostě škola života. Sám děti nemám, proto se rád věnuji těm ostatním. Dnešní členská základna motokárového sportu v Mostě je tvořena dětmi z celé republiky. Stala se základem pro vznik akademie. Její působnost je celostátní. Svojí činností přispívá k propagaci statutárního města Mostu a Ústeckého kraje. Kde akademie sídlí? V domě stojícím na dopravně nejrušnější komunikaci ve městě na ulici Československé armády. Akademii si ale nepředstavujte jako kamennou školu. Učební proces probíhá většinou na autodromech. Tam, kde trénujeme jízdy, probíhá i teoretická výuka. Akademii chápejte jako kolektiv našich odborníků, trenérů, fyzioterapeutů a lékařů tedy lidí věnujících se dětem a mládeži v motorkářském sportu. V jakém věku se mohou děti do akademie přihlásit? Výcvik začíná již od pěti let, tedy u předškoláků. Děti tohoto věku jezdí v motokárách pouze v Česku, jinde ve světě mohou startovat v soutěžích až od deseti let. Jak výcvik probíhá? První krůčky děláme na menším parkovišti, aby se kluci podrobně a v klidu seznámili se strojem, stylem jízdy, se základními pravidly soutěží. Potom přecházíme na závodní okruhy autodromy. Na nich kluci dostávají skutečné první lekce a potom se zúčastňují závodů. Rodiče se nemusejí o bezpečnost dětí obávat. Naše akademie je součástí celosvětového projektu rizik, který je orientován na sportující děti a mládež. Jeho kritéria jsou velice přísná a díky jim žádné nebezpečí soutěžícím nehrozí. Mluvil jste o klucích. Znamená to, že děvčata nesmějí za volant motokáry usednout? Mohou, ale mezi děvčaty není tak velký zájem jako mezi chlapci. Zrovna ale máme v akademii dvě holčičky. Jedna je z Teplic, druhá z Mostu. Kolik dětí je nyní celkem zařazeno do akademie? Aktuálně dvacet z celé republiky, polovička je z Ústeckého kraje. Jaké jsou předpoklady pro to, abyste kupříkladu pětileté dítě přijali do akademie? Když vynechám omezení věkem od pěti do patnácti let, pak kritéria nejsou vlastně žádná. Rodič s potomkem přijde, seznámí se s technikou. Potom dítě vezmeme na závody, aby poprvé ve svém životě vidělo, jak motokárový podnik vypadá. Jeho vjemy přispívají k rozhodnutí, zda za volant skutečně usedne, zda jde o opravdový zájem. Jakmile se děcko začne bát rachotu, vadí mu, že motokáry moc řvou, chvějí se, jízda mu připadá moc rychlá, pak to dítě vzdá a další zájem o tento druh sportu neprojevuje. Nikoho nenutíme. Dítě se musí rozhodnout samo. V tomto směru občas narazíme na nepochopení ze strany rodičů, kteří si prostřednictvím svého potomka snaží splnit svůj životní sen. Těm na rovinu řekneme, že to nemá cenu. Pokud zájem dítěte přetrvává, pak absolvuje kompletní první výcvik. Předtím ale musí- Děti láká k motokárám rychlost. Dan Skočdopole (6 let) na okruhu v Sosnové.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013.

Bytové družstvo Cafourkova - členská schůze 10.12.2013. - členská schůze 10.12.2013. Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla usnášeníschopná); Zápis: Začátek schůze: 18:00 Řídícím schůze ze strany představenstva

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 15077/11-57 ev. č. opr. 403099501 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR. Představuje:

Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR. Představuje: Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR Představuje: Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ Státní záštita: Odbor prevence kriminality: Nástavba programu MVČR - Bezpečná lokalita: Partneři programu: Autor: Cech MZS-ČR 2

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

sp. zn. 021 EX 4565/11-26

sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Osoby, kterým se doručuje dražební vyhláška: sp. zn. 021 EX 4565/11-26 Mgr. Martin Buřič, Štěpánská 39, Praha, insolvenční správce dlužníků Ivany Světinské, nar. 18.6.1967 a Františka Světinského, nar.

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 24231/11-58 ev. č. opr. 492174801 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zahájeno v 18:00 hodin Celkem členů BD: 76 V čase zahájení schůze přítomno 46 členů BD, schůze tedy byla

Více

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Brno-město, soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno-Horní Heršpice, TEL. 543255504,543255506, FAX 543255507, www. exekutor-brno.cz, e-mail:: exekutor-brno@exekutor-brno.cz,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 26794/12-57 ev. č. opr. 3800633456 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1 VÝZVA k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1. Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Olbramovická 704-707, Praha 4 Olbramovická 705 14200 Praha 4 Kamýk IČ: 284 82 239 Zapsáno v

Více

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná.

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná. Zápis č. 10/08 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 30. 9. 2008 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel: Iva Štohanzlová Ověřovatel zápisu: Ing. Jitka Havlanová Sčitatelé

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

d r a ž e b n í v y h l á š k a

d r a ž e b n í v y h l á š k a U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 194/11-596 Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62, dat. nar.: 21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, PSČ: 112

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5.

Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 14.4.2010 do 31.5. Vyhodnocení Dotazník byl rozdán v počtu 48 kusů, vyhodnocení bylo sestaveno z 32 vrácených dotazníků. Dotazník bylo možné vyplnit od 4.4.2 do 3..2 ) Jste spokojen(a) s prací výboru samosprávy (předseda,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné MateriálZM MRZ/8791/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hamrlová Renata JUDr. Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov S o u d n í e x e k u t o r JUDr. Jan Bohutínský tel.: 499841570, fax: 499841570, e-mail: podatelna@exekutor-trutnov.cz číslo soudního exekutora: 158,

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

Z á p i s. Ze schůze KK, která se konala dne 15. dubna 2015.

Z á p i s. Ze schůze KK, která se konala dne 15. dubna 2015. Z á p i s Ze schůze KK, která se konala dne 15. dubna 2015. Přítomni: pí Siváková Marie, Šebestová Jana, Omluven: Peroutka Jiří dovolená Na schůzi 20. května 2015 přítomna již celá KK. Kontrolní komise

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

I. Dražební jednání se nařizuje na den 01.03.2012 v 10:00 hodin do sídla Exekutorského úřadu Praha západ na adrese Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5

I. Dražební jednání se nařizuje na den 01.03.2012 v 10:00 hodin do sídla Exekutorského úřadu Praha západ na adrese Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 Číslo jednací: 100 EX 1016/10-120 uvádějte při veškeré korespondenci U S N E S E N Í Mgr. Jozef Višvader, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, pověřený

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., sídlem Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609 proti povinné:

oprávněného: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., sídlem Vinohradská 180/1632, 13011, Praha 3, IČ 60197609 proti povinné: č.j. 024 EX 1094/05-151 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů).

Výsledek : Změna stanov byla přijata. Následně byly předsedající Lucií Šimkovou představeny změny v programu SVJ Rižská 1492 (záměna pořadí bodů). Zápis ze členské schůze Společenství vlastníků jednotek Rižská 1492, Praha 15, konané dne 21.8.2008 Datum konání : 21.8.2008 Místo : Toulcův Dvůr, Praha 15 Předsedající schůze : Lucie Šimková Zapisovatel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Sp. zn. 070 Ex 521/14-29 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Pospíchal, Exekutorský úřad Nymburk, se sídlem 28. října 1474/20, 288 02 Nymburk, Česká republika

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU USNESENÍ č.j. 144 EX 20593/11-59 ev. č. opr. 312147201 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

Edita Říhová, bytem Terešov 67, 33808, Terešov, nar.28.09.1963

Edita Říhová, bytem Terešov 67, 33808, Terešov, nar.28.09.1963 č.j. 024 EX 786/10-196 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011

Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Usnesení SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 16. ČERVEN 2011 Podle bodů schváleného programu a na návrh návrhové komise: A. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SCHVALUJE: 1. Zprávu o hospodaření SBD Krušnohor za rok 2010, samostatnou

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2413989/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku

USNESENÍ. Martin Chuchut, r.č.760911/0322, IČ:61643726, Únětice 18, 252 62 Únětice, p. Horoměřice, okres Praha-západ, dražební vyhlášku sp. zn. 095 Ex 101/06/ U 03 49 USNESENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr. Jana Tvrdková, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 7.2.2006, č.j.

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í

120 EX 1001/10-104 U S N E S E N Í Toto rozhodnutí ze dne 24.09.2012, č.j. 120 EX 1001/10-104, nabylo právní moci dne 12.10.2012. Připojení doložky právní moci provedl JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r. soudní exekutor, dne 21.11.2012. Číslo

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802

U S N E S E N Í. Pfeifer Petr, Boleslavská 61, 50743, Sobotka, r.č. IČ 11038802 E X E K U T O R S K Ý Ú Ř A D BRNO MĚSTO JUDR. ALENA BLAŽKOVÁ, PH.D., SOUDNÍ EXEKUTOR Sídlo: Konečného nám. 2, P.O.BOX 18, 611 18 Brno, IČO 66240697 Tel/Fax: 542220200-1 E-mail: podatelna@exekutorblazkova.cz

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511

Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Společenství pro dům Hakenova č.p. 921, Praha 9 se sídlem Praha 9 Čakovice, Hakenova ul. IČ: 284 25 511 Z Á P I S z 2. schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek Doba konání: Místo konání: 30.9.2008

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU U S N E S E N Í č.j. 144 EX 3662/10-97 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o činnosti za uplynulé období. Usnesení schváleno 100% přítomných vlastníků

2. Shromáždění vlastníků bere na vědomí zprávu Kontrolní komise o činnosti za uplynulé období. Usnesení schváleno 100% přítomných vlastníků Shromáždění vlastníků konané ve středu 28.5.2014 v 20:00 prezentace zahájena v 19:30 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150 Vážení spoluvlastníci, dovolte mi před svolaným

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

NIAS spol. s r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 2013. Tvoříme z neviditelného viditelné.

NIAS spol. s r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 2013. Tvoříme z neviditelného viditelné. NIAS spol. s r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ 2013 Tvoříme z neviditelného viditelné. OBSAH Seznam zákazníků / popis služby, spolupráce... 3 Kdy byla zakázka

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského, v Mostě konané dne 18. 9. 2006 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné.

STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ. Tvoříme z neviditelného viditelné. STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ Tvoříme z neviditelného viditelné. Obsah Seznam respondentů... 2 Kdy byla zakázka/služba/spolupráce

Více

Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14

Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14 Shromáždění vlastníků konané v úterý 23.6.2015 v 18:30 prezence zahájena v 18:00 v jídelně Základní školy v Burešově ulici, č.14 Vážení spoluvlastníci, dovolte nám před svolaným Shromážděním vlastníků

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Zateplení, oprava střechy a vnějšího pláště, obsahuje následující dodávky a služby:

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově. Zateplení, oprava střechy a vnějšího pláště, obsahuje následující dodávky a služby: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově Rozpočtet a plán oprav, modernizací a rekonstrukcí ( s komentářem ) Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828, 2829 v Přerově, se sídlem

Více

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení,

České Budějovice, 17.10.2008. Vážená paní, vážený pane, vážení, České Budějovice, 17.10.2008 Vážená paní, vážený pane, vážení, obracím se na Vás s nabídkou zapojit se společně s městem České Budějovice do čerpání nevratných dotací z prostředků fondů EU. Město České

Více

Usnesení o nařízení dražební jednání

Usnesení o nařízení dražební jednání Exekutorský úřad České Budějovice soudní exekutor JUDr. Milan Bronec Šumavská ul. 17, 370 01 České Budějovice, tel: 387436038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz www.exekutor-cb.cz, datová schránka: 64ug78z Usnesení

Více

Usnesení. proti. povinnému Lhotka Vladimír, IČO: 67911463, nar.: 5.6.1970, se sídlem Riegrova 73, 261 01 Příbram I (značka: 4624) rozhodl takto:

Usnesení. proti. povinnému Lhotka Vladimír, IČO: 67911463, nar.: 5.6.1970, se sídlem Riegrova 73, 261 01 Příbram I (značka: 4624) rozhodl takto: Č. j. 099 EX 2946/12-91 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Příbram

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Chce to mít odvahu ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 4 (99) ZDARMA

Chce to mít odvahu ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 4 (99) ZDARMA ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MĚSÍČNÍK DUBEN 2013 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 4 (99) ZDARMA Mostecký zimní stadion má za sebou premiéru. Byl to zážitek. Zrodil se zde nový celorepublikový krasobruslařský

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Kneslova, družstvo, se sídlem Kneslova 5a, 618 00 Brno Den konání: 14. června 2006 Místo konání: přízemí bytového domu Kneslova 5a, Brno Přítomni: Předseda družstva:

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010

Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Zápis z II.shromáždění ze dne 3. června 2010 Společenství vlastníků jednotek pro dům Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav se sídlem Tř.Václava Klementa 336, Mladá Boleslav 293 01 IČO: 290 07 615. zapsaného

Více

Usnesení. Pechan Stanislav, RČ: 420609/, bytem Neurazy 138, 335 55 Neurazy. rozhodl takto: vydává

Usnesení. Pechan Stanislav, RČ: 420609/, bytem Neurazy 138, 335 55 Neurazy. rozhodl takto: vydává Usnesení Č. j. 099 EX 908/05-48 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Domažlicích

Více

www.mmr.cz/mapanajemneho

www.mmr.cz/mapanajemneho MAPA NÁJEMNÉHO METODIKA Milada Kadlecová www.mmr.cz/mapanajemneho Zdroje pro zpracování mapy nájemného Východiska - podmínky zadavatele Řešené území vybrané obce Faktory ovlivňující výši nájemného Zdroje

Více