Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, Praha 1 - Malá Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana"

Transkript

1 Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova, Praha Lekce 7: Techiky přeosu dat Jiří Peterka, 200 obecě: všecho, co se týká samotého přeosu dat způsoby, postupy,. patří sem: paketový přeos přeos dat a pricipu přepojováí paketů bylo dříve prví předáška, jako jedo ze základích "paradigmat" podobě: přeos buěk, přeos a pricipu přepojováí okruhů spolehlivý a espolehlivý přeos spojovaý a espojovaý přeos přeos "best effort" a s QoS vše bylo dříve (. předáška) dále také: simplexí, duplexí a poloduplexí přeos jak je to s přeosem v růzých směrech asychroí, arytmický a sychroí přeos jak je to se vzájemou sychroizací příjemce a e izochroí přeos je přeos v reálém čase? zajištěí trasparece dat kdy jsou přeášeá příkazy a kdy "čistá " framig (zajištěí sychroizace a úrovi rámců, paketů, buěk, ) jak správě rozpozávat celé rámce, pakety detekce chyb zajištěí spolehlivosti přeosu řízeí toku Slide č. Slide č. 2 simplex, duplex, poloduplex problematika sychroizace týká se možosti přeosu v obou směrech (plě) duplexí přeos: je možý v obou směrech, a to současě poloduplexí přeos: je možý v obou směrech, ale ikoli současě simplexí přeos: je možý je v jedom směru příklady: optické vláko bez WDM digitálí TV vysíláí systémem DVB-T obecě R a TV vysíláí, jedosměré satelití přeosy týká se komuikace obecě: ejde je o to, co umožňuje přeosové médium jde také o způsob využití ad plě duplexí přeosovou cestou lze komuikovat apř. je poloduplexě stylem: otázka - odpověď Slide č. 3 další variaty: semiduplex (dusimplex): když je přeos každým z obou směrů realizová jiak a jiých frekvecích, jiou cestou, jiou techologií příklady: jedosměré satelití připojeí k Iteretu techologie DirecTV, zpětý kaál realizová "pozemí" cestou Iteret asymetrický přeos: když jsou (maximálí, omiálí) rychlosti v obou směrech růzé příklad: ADSL (Asymmetric DSL), poměr rychlostí daý techologií je cca :0 poměr rychlostí v rámci komerčích abídek je (des, obvykle) :4 každý bit je přeáše v rámci určitého bitového itervalu tj. přeos bitu eí "okamžitý", ale trvá určitou dobu (bitový iterval) přeášeá reprezetuje stav sigálu během bitového itervalu příjemce vyhodocuje stav přeášeého sigálu "ěkde" v rámci bitového itervalu rozhodující je okamžik vyhodoceí sigálu a základě vyhodoceí okamžitého stavu sigálu pak usuzuje a to, jaká jsou přeášea časováí e časováí příjemce Slide č. 4 problém sychroizace: příjemce se musí "strefit" do správého bitového itervalu jiak přijme esmyslá zjedodušeí: i příjemce odměřují odesílaá podle vlastích hodiek. tyto hodiky musí "tikat" dostatečě souběžě (sychroě) musí být tzv. v sychroizaci ztráta sychroizace asychroí přeos jede z možých způsobů zajištěí sychroizace a-sychroí = zcela postrádá jakoukoli sychroizaci bitový iterval emá kostatí délku začátek i koec každého bitového itervalu musí být explicitě vyzače je k tomu potřebá alespoň tříhodotová logika Slide č oddělovače bitových itervalů termiologický problém: když se des řeke "asychroí", emyslí se tím tato variata!!! ale to, co je správě ozačováo jako "arytmické"!!! tato variata se des prakticky epoužívá arytmický přeos arytmický přeos: saží se přeášet celé skupiy bitů, tvořící tzv. zaky 4 až 8 bitů (des spíše 8 bitů) a začátku každého zaku je tzv. start-bit slouží k tomu, aby si příjemce "seřídil své hodiky" předpoklad: Slide č. 6 po seřízeí a začátku každého zaku budou hodiky příjemce "tikat" po celou dobu trváí daého zaku tj. příjemce bude správě vyhodocovat jedotlivé bity v rámci zaku? start bit pevý počet datových bitů časové prodlevy mezi jedotlivými zaky mohou být růzě velké!!! proto a-rytmický přeos: chybí mu rytmus přeosu jedotlivých zaků během prodlevy mezi zaky se hodiky příjemce mohou libovolě "rozejít" a začátku dalšího zaku budou zovu "zasychroizováy" pomocí start bitu I - Pricipy,,

2 Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa sychroí přeos sychroí přeos: sychroizace je udržováa trvale přeáší se celé souvislé bloky dat libovolě velké!! sychroizace se udržuje po celou dobu přeosu souvislého bloku ěkdy se udržuje i mezi bloky jidy se mezi bloky eudržuje hodiky e i příjemce se se mezi bloky mohou "rozejít", a a začátku ového bloku se zase "zasychroizovat" výhody: sychroí přeos je obecě rychlejší ež asychroí a arytmický používá se a vyšších rychlostech Slide č. 7 způsob zajištěí trvalé sychroizace: bloky jsou libovolě dlouhé = již eí možé se spoléhat a to, že hodiky příjemce "vydrží" a "erozejdou se" během přeosu bloku sychroizaci je třeba udržovat průběžě průběžě seřizovat hodiky příjemce během celého přeosu možosti: skrze samostatý "sychroizačí" (časovací) sigál přeáší "tikáí" hodiek e příliš ákladé, samostatý sigál eí k dispozici skrze redudatí kódováí zahrutí časového sigálu do kódováí jedotlivých bitů příklad: kódováí Machester sychroizací z dat příklad časováí spolu s daty přeášeá časováí kódováí Machester 0 = H>L, = L>H difereciálí Machester 0 = je změa, =eí změa příklad: kódováí Machester (apř u Etheretu) uprostřed každého bitového itervalu je vždy hraa, která "ese" (svou polaritou) současě tato hraa může sloužit i pro potřeby sychroizace vyskytuje se vždy, bez ohledu a hodotu dat představa: časováí se smíchá s daty sloučí (sečte) se datový a časovací sigál příjemce využije "časovací část" pro průběžé seřizováí svých hodiek evýhoda: modulačí rychlost (i šířka pásma) je 2x vyšší ež přeosová rychlost!!! a bit jsou 2 změy sigálu příklad: kódováí "difereciálí Machester" (apř. u Toke Rigu) uprostřed každého bitového itervalu je hraa, slouží pouze potřebám časováí "ese" hraa/absece hray a začátku bitového itervalu Slide č. 8 esdílí stejou hrau s časováím!!! příklad: sychroizace z dat myšleka: přeášeý sigál ebude obsahovat žádé časováí příjemce si průběžě seřizuje hodiky podle datových bitů v okamžiku výskytu hray která sigalizuje bit problém: mohou se vyskytout dlouhé poslouposti bitů, které egeerují žádou změu přeášeého sigálu hodiky příjemce by mohly ztratit sychroizaci řešeí: techika bit-stuffig (vkládáí bitů) pokud by se vyskytla příliš dlouhá sekvece bitů, která by mohla způsobit ztrátu sychroizace, vloží do odesílaých dat vhodý bit, který vyvolá hrau Slide č. 9 a příjemce ji zase odstraí používá se i jide pro tzv. framig, u bitově orietovaých protokolů x vždy příklad (techiky bit-stuffig): je zámo, že hodiky příjemce "vydrží" 7 bitových itervalů bez sychroizace při 8 a více by se již rozešly řešeí: a straě e: za každou šestou (po sobě jdoucí) ulu zařadí jede jedičkový bit a straě příjemce: po každých 7 souvislých ulách smaže ásledující jedičku "spotřeba" zvyšuje se tím počet přeeseých bitů, již to eí bit = změa přeášeého sigálu ale je to velmi blízko (limitě rovo) isochroí přeos isochroí: představa: = "probíhající ve stejém čase" jdou to asychroí, vkládaá do vhodé (uté) pro multimediálí přeosy sychroího přeosového mechaismu apříklad do časových slotů, evet. přímo do obraz, zvuk může být určité přeosové zpožděí apř. až 500 ms bitových itervalů podstaté je: ale je požadováa vysoká pravidelost!! mezi jedotlivými "částmi" (asychroích) dat jsou vždy celistvé ásobky prázdých přeosové zpožděí je kostatí a eměí slotů itervalů) se!!! důsledky "isochroosti": mají zaručeo, za jak dlouho se dostaou ke svému cíli emusí to být "ihed", ale je to pravidelě Slide č. 0 příklady: přepojováí okruhů je (může být) isochroí časový multiplex (TDM) zachovává isochroí charakter statistický multiplex a přepojováí paketů ejsou isochroí!!! "sychroí osič" bitstream (bitový proud) tzv. bitstream (bitový proud) je telekomuikačí služba sychroí přeos bitů mezi dvěma lokalitami má kostatí přeosovou rychlost a kostatí přeosové zpožděí lze jej chápat jako službu fyzické vrstvy službu charakteru odešli/přijmi bit se sychroím způsobem fugováí Slide č. lokalita A bitstream likový rámec lokalita B bitstream (bitový proud) je vhodým "podložím" pro přeosové služby vyšších úroví ad bitovým proudem lze realizovat přeos (likových) rámců ad bitovým proudem lze realizovat růzé druhy přeosů: paketový / best effort isochroí s QoS bitstream a růzých úrovích v posledí době se hovoří o růzých úrovích bitstreamu a úrovi DSLAM tradičí pojetí "to, co vychází z DSLAM-u" a úrovi ATM přesěji: před agregačím směrovačem, ještě lze považovat za bitstream a úrovi IP emá základí charakteristiky bitstreamu Slide č. 2 eí isochroí jde o "packet stream" již jsou "zabalea" do paketů, podléhají agregaci kterou elze měit, v ČR abíze je "bitstream a úrovi IP", ostatí variaty ikoli byť EU po ás požadovala jejich zavedeí ázor: "IP bitstream" eí žádým bitstreamem jde spíše o uměle zavedeý pojem, který má zastřít abseci skutečého bitstreamu oficiálí překlad: datový tok I - Pricipy,, 2

3 9 řad Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa framig, aeb: sychroizace a úrovi... zajištěí trasparece dat sychroizace a úrovi bitů jde o správé rozpozáí jedotlivých bitů (bitových itervalů) to, co jsme až dosud popisovali sychroizace a úrovi zaků jde o správé rozpozáí celých zaků (u zakově orietovaých přeosů) při asychroím (arytmickém) přeosu je to dáo start bity při sychroím přeosu je uté odpočítávat bity sychroizace a úrovi rámců alias tzv. framig jde o správé rozpozáí likového rámce začátku, koce atd. framig Slide č. 3 bitstream příklady: zakově orietovaé likové protokoly: přeáší čleěá a zaky pro vyzačeí začátku/koce používají speciálí zaky ASCII sady bitově orietovaé likové protokoly: přeáší jako poslouposti bitů ečleí je a zaky pro vyzačeí začátku/koce využívají speciálích bitových posloupostí tzv. křídlových začek rámec související problém: jak vždy spolehlivě pozat, která jsou: řídící (hlavičky, patičky, příkazy atd.) a mají být iterpretováa "užitečá " a emají být ijak iterpretováa možé základí přístupy: samostaté přeosové kaály pro řídící příkazy a pro ěkdy je možé, ěkdy e sloučeí příkazů a dat do jedoho přeosového kaálu častější uté mít schopost rozpozat, kdy se jedá o "užitečá " a kdy o příkazy Slide č. 4 příklady řešeí (se společým přeosovým kaálem): prefixace speciálím ESCAPE zakem před každý zak, který má mít výzam řídícího zaku, se umístí speciálí "escape" zak apř. zak DLE (Data Lik Escape) ze sady ASCII případý výskyt speciálího escape zaku v "užitečých datech" se řeší jeho zdvojeím příjemce musí druhý výskyt odstrait tzv. character stuffig prefixace speciálí bitovou posloupostí (tzv. křídlovou začkou) používá se u bitově orietovaých protokolů, pro vyzačeí začátku (a evet. i koce rámce) případý výskyt speciálí bitové poslouposti v užitečých datech se řeší pomocí bit-stuffigu zakově orietovaý přeos bitově orietovaý přeos přeášeá jsou chápáa jako posloupost zaků každý o stejém počtu bitů jak rozpozat začátek a koec? a začátek rámce dát speciálí uvozující zak, a a koec ukočující zak prefixovaý pomocí zaku DLE a začátek rámce dát speciálí "uvozující" zak, a za ěj údaj o délce rámce příklad: likový protokol IBM BiSyc z roku 964 Slide č. 5 ASCII: Start of Text ASCII: Ed of Text DLE STX DLE ETX DLE STX délka ve zacích přeášeý text je chápá jako posloupost bitů tj. přeášeá ejsou čleěa a zaky představa: v přeášeém řetězci bitů se hledá Slide č. 6 vzorek (posloupost, začka), idikující začátek (koec) tzv. křídlová začka výskyt křídlové začky představuje začátek rámce koec může být také ozače křídlovou začkou, ebo urče údajem o délce (za úvodí křídlovou začkou) zajištěí trasparece dat: aby se křídlová začka evyskytla "v datech" řeší se pomocí techiky bit-stuffig příklad: tvoří-li křídlovou začku 8 po sobě jdoucích jediček, pak za každých 7 po sobě jdoucích jediček přidá křídlová začka, detekčí okéko 8x 00 7x bitově vs. zakově orietovaé protokoly rámce s pevou velikostí des se úrovi likové vrstvy používají téměř výlučě bitově orietovaé protokoly kvůli ižší režii a zajištěí trasparece dat jsou ovější. příklady bitově orietovaých protokolů: SDLC vyviula firma IBM v roce 975 prví bitově orietovaý protokol HDLC vyviula ISO v roce 979 podle SDLC základ všech deších bitově orietovaých protokolů formát rámce HDLC fuguje poloduplexě ebo duplexě lze použít a dvoubodových i vícebodových spojích LAP (Lik Access Protocol) vyviula ITU-T od roku 98, podle HDLC má ěkolik verzí: LAPB» pro B kaály ISDN LAPD» pro D-kaál ISDN LAPM» pro modemy Etheret rámce Etheretu jsou také bitověorietovaé začce se říká "preambule" (preamble)... 8 bitů 8/6 bitů 8/6 bitů 6/32 bitů 8 bitů začka adresa řídící bity FCS začka v telekomuikacích se často používají rámce pevé velikosti ejvíce v rámci digitálích hierarchií PDH, SDH, SONET. začátek bloku (rámce) obsahuje speciálí bitovou sekveci údaj o délce/koci eí utý předpokládá se pevá velikost bloku!!! epoužívá se bit stuffig!!! příjemce zá velikost bloku a další bitovou sekveci hledá až po "uplyutí" bloku příklad: rámec SONET Sychroous Optical NETworkig rámec má pevou velikost 80 bytů (90 "sloupců" x 9 "řádek") režie Data (áklad) rámec SONET STS- příklad: rámec T 23x 8 bitů pro 23+ hlasových kaálů, každá z ich potřebuje přeést 8 bitů 8000x za sekudu rámec T se musí opakovat 8000x za sekudu příklad: buňka ATM 5 bytů hlavička 48 bytů áklad Slide č používá se bit-stuffig 00 Slide č sloupců I - Pricipy,, 3

4 blok dat (rámec, paket) blok dat (rámec, paket) příčá parita (lichá) příčá parita (sudá) Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa zajištěí spolehlivosti jak řešit detekci? může být realizováo a kterékoli vrstvě kromě fyzické TCP/IP: řeší se až a trasportí vrstvě protokol TCP RM ISO/OSI: očekává se od všech vrstev, počíaje likovou vrstvou pricip a způsob realizace je v zásadě stejý a všech vrstvách podmíkou je schopost detekce chyb schopost rozpozat, že došlo k ějaké chybě při přeosu musí být použit vhodý detekčí mechaismus Slide č. 9 používá se co dělat, když se zjistí chyba při přeosu? espolehlivý přeos: ic spolehlivý přeos: postarat se o ápravu možosti: použití samoopravých kódů apř. Hammigovy kódy problémem je velká míra redudace, která zvyšuje objem přeášeých dat současě ízká účiost používá se je výjimečě pomocí potvrzováí příjemce si echá zovu zaslat poškozeá podmíkou je existece zpěté vazby / zpětého kaálu alespoň polovičí duplex, aby příjemce mohl kotaktovat e možosti detekce chyb: parita (příčá a podélá) má ejmeší účiost kotrolí součty lepší účiost cyklické redudatí kódy (CRC) zdaleka ejlepší účiost druhy chyb: pozměěá ěkteré bity jsou změěy shluky chyb celé větší skupiy bitů/bytů jsou změěy ebo ztracey výpadky dat apříklad ztráta celého rámce Slide č. 20 u sychroích protokolů: stačí detekovat chybu/bezchybost a úrovi celých rámců/paketů kvůli možost vyžádat si opakovaé vysláí to se dělá pro celé bloky iformaci o chybě v určitém bytu by ebylo možé využít stejě by se zovu přeesl celý rámec/paket obecá představa: k přeášeým datům se připojí "zabezpečovací údaj" obecá představa příjemce podle obsahu přeášeého bloku vypočítá "zabezpečovací údaj", který připojí k datovému bloku a přeese příjemce zovu vypočítá "zabezpečovací údaj" (stejým postupem) a porová jej s přijatým zabezpečovacím údajem Slide č. 2 přeáší se zabezpečovací údaj ao = OK e chyba parita parití bit bit přidaý avíc k datovým bitům sudá parita: parití bit je astave tak, aby celkový počet byl sudý lichá parita: aby byl lichý jedičková parita: parití bit pevě astave a emá zabezpečující efekt ulová parita astave a 0 příčá parita: po jedotlivých bytech/slovech iformace o tom, který byte (slovo) je poškoze, je adbytečá stejě se zovu posílá celý blok (rámec, paket) podélá parita: parita ze všech stejolehlých bitů všech bytů/slov Slide č podélá parita kotrolí součet CRC Cyclic Redudacy Check jedotlivé byty/slova/dvojslova tvořící přeášeý blok se iterpretují jako čísla a sečtou se výsledý součet se použije jako zabezpečovací údaj obvykle se použije je část součtu, apříklad ižší byte či ižší slovo alterativa: místo součtu se počítá XOR jedotlivých bitů účiější ež parita ale stále je "míra zabezpečeí" příliš ízká Slide č H 3AB7H BC90H 76BH 330FH 002H CD93H 640H ABCDH + posloupost bitů, tvořící blok dat, je iterpretováa jako polyom polyom ad tělesem charakteristiky 2, kde jedotlivé bity jsou jeho koeficiety. +.x x x 2 +.x + teto polyom je vyděle jiým polyomem (tzv. charakteristickým polyomem) apř. CRC-6: x 6 + x 5 + x 2 + výsledkem je podíl a zbytek v roli zabezpečeí se použije zbytek po děleí charakteristickým polyomem chápaý již jako posloupost bitů podíl Slide č = * + char. polyom zbytek schoposti detekce jsou "vyikající": všechy shluky chyb s lichým počtem bitů všechy shluky chyb do velikosti bitů kde je stupeň charakteristického polyomu všechy shluky chyb velikosti > + s pravděpodobostí % CRC-32 používá se CRC v rozsahu 6 bitů ebo 32 bitů I - Pricipy,, 4

5 Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa výpočet CRC potvrzováí (ackowledgemet) spolehlivost CRC kódů se opírá o silé teoretické výsledky z algebry samotý výpočet CRC-kódu (zbytku po děleí) je velmi jedoduchý a může být sado implemetová v HW, pomocí XOR-hradel a posuvých registrů MSB LSB x 5 x 4 x 3 XOR x2 x ejméě výzamý bit jde o obecější mechaismus, který slouží (může sloužit) více účelům současě: zajištěí spolehlivosti umožňuje, aby si příjemce vyžádal opakovaé zasláí poškozeého rámce řízeí toku aby příjemce mohl regulovat tempo, jakým mu posílá existuje více možých způsobů jak realizovat potvrzováí ("stupňů volosti"): kladé a záporé potvrzováí potvrzují se správě resp. chybě přijaté bloky jedotlivé a kotiuálí potvrzováí podle toho, zda vždy čeká a potvrzeí ebo odesílá "do foroty" samostaté a esamostaté potvrzováí zda potvrzeí cestuje jako samostatý rámec/paket, ebo je vořeo do datového rámce/paketu metoda okéka... Slide č. 25 (charakteristický polyom je x 5 + x 4 + x 2 + ) příjemce Slide č. 26 čas potvrzeí Stop&Wait ARQ jde o samostaté jedotlivé potvrzováí samostaté = potvrzeí je přeášeo jako samostatý (řídící) blok jedotlivé = potvrzová je každý jedotlivý rámec/paket kladě: že došel v pořádku záporě: že došel, ale ebyl v pořádku timeout: když potvrzeí epřijde do předem staoveého itervalu průběh: (iterpretuje se stejě jako záporé potvrzeí) možé příčiy:» rámec/paket vůbec edošel, příjemce eví že by měl ěco potvrdit» ztratilo se potvrzeí příjemce Slide č. 27 odešle datový rámec a čeká a jeho potvrzeí (kladé či záporé) tj. další rámce ještě eodesílá příjemce odešle potvrzeí kladé ebo záporé podle druhu potvrzeí buď opakuje přeos téhož rámce, ebo vyšle další rámec ebo čeká a vypršeí timeoutu, které iterpretuje stejě jako záporé potvrzeí příklad (stop & wait ARQ) kladé potvrzeí, pokračuje se dalším rámcem Slide č rámec došel poškozeý, příjemce geeruje záporé potvrzeí reaguje a záporé potvrzeí opakováím přeosu rámec přijat bez chyb, je geerováo kladé potvrzeí po vypršeí timeoutu je přeos opaková potvrzeí se po cestě ztratilo vlastosti stop&wait jedoduchá a přímočará implemetace charakter přeosu vychází ryze poloduplexí evyužívá se případé (plé) duplexosti přeosové cesty používá se apř. v protokolech IPX/SPX firmy Novell malé přeosové zpožděí Slide č. 29 velké přeosové zpožděí má smysl v sítích LAN, kde je přeosové zpožděí úosě malé ale ikoli v sítích WAN kde je zpožděí velké při větším přeosovém zpožděí se teto způsob potvrzováí stává velmi eefektiví dochází k velkým prodlevám mezi přeosy jedotlivých bloků ovellské protokoly IPX/SPX ejsou vhodé pro asazeí v rozlehlých sítích!!! řešeí s IPX/SPX áhrada protokoly TCP/IP speciálí úprava, která změí jedotlivé potvrzováí a kotiuálí příklad: Etheret pro 0 Mbps Etheret v prostředí LAN, s RTT (Roud Trip Time) 52,μs vychází efektivost cca 92% v prostředí WAN se RTT pohybuje v řádu milisekud! apř. při RTT = 00 ms (PROP= μs) klesla a pouhé 2,3% Slide č bytů TRANS, 228,8 μs včetě IFG (mezery mezi bloky) PROP, 25,6 μs 64 bytů ACK, 5,2 μs PROP, 25,6 μs efektivost = potvrzeí TRANS TRANS + ACK + 2 * PROP I - Pricipy,, 5

6 Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa kotiuálí potvrzováí cotiuous ARQ idea: bude vysílat datové rámce dopředu, a příslušá potvrzeí bude přijímat průběžě, s určitým zpožděím otázka: jak se má zachovat, když dostae záporé potvrzeí? a už mezitím odeslal ěkolik dalších rámců variata selektiví opakováí : zovu vyšle je te rámec, který se poškodil další rámce, které se mohly úspěšě přeést, se evysílají zovu (šetří to přeosovou kapacitu) příjemce musí úspěšě přijaté rámce ukládat do bufferů (je to áročé a jeho hospodařeí s pamětí) Slide č. 3 potvrzeí přijaté rámce Slide č. 32 kotiuálí potvrzováí, variata se selektivím opakováím rámec přišel poškozeý, je geerováo záporé potvrzeí přeos rámce + se opakuje a dál se pokračuje bez ávratu příjemce musí přijímat a ukládat do bufferů variata: ávrat zpět kotiuálí potvrzováí, variata s ávratem alterativa k selektivímu opakováí řeší situaci kdy záporé potvrzeí (iformace o poškozeí určitého rámce) přijde se zpožděím v době kdy již byly odesláy ějaké další rámce řeší se zahozeím již odeslaých rámců zovu vyšle poškozeý rámec a po ěm postupě vysílá ásledující rámce které již mohly být jedou odesláy evýhody: plýtváí přeosovou kapacitou výhody: příjemci stačí čekat a ový přeos poškozeého rámce, a pak pokračovat v příjmu dalších rámců Slide č. 33 obecé vlastosti kotiuálího potvrzováí: dokáže lépe sášet větší přeosové zpožděí hodí se i do prostředí WAN, kde přeosové zpožděí je velké používá se apř. v protokolech TCP/IP potvrzováí se používá v protokolu TCP, který zajišťuje spolehlivý přeos TCP se saží průběžě adaptovat a podmíky přeosu dyamicky si upravuje růzé časové limity a další parametry, aby se choval optimálě další otázky: kolik rámců si může dovolit vyslat dopředu ještě ež dostae jejich potvrzeí? odpověď záleží a kokrétí velikosti přeosového zpožděí, reakčí době protistray, velikosti rámců,... přijaté rámce Slide č rámec přišel poškozeý, je geerováo záporé potvrzeí přeos rámce + se opakuje a dál se pokračuje bez ávratu příjemce může přestat přijímat příjemce opět musí přijímat samostaté a esamostaté potvrzováí problematika řízeí toku samostaté = potvrzeí je přeášeo jako samostatý rámec speciálího typu je to spojeo s relativě velkou režií samoté potvrzeí je hodě malé, obal je pak velký esamostaté = potvrzeí je zasíláo jako součást datových rámců přeášeých v opačém směru ež rámce, které jsou potvrzováy ozačováo jako tzv. piggybackig podstata problému: rychlost (výpočetí síla) dvou komuikujících stra může být i dosti výrazě odlišá je uté se vyvarovat toho, aby příjemce estíhal kvůli své rychlosti kvůli edostatku bufferů... a musel kvůli tomu zahazovat správě přeeseé rámce/pakety proto je uté řídit tok dat mezi em a příjemcem podle možostí příjemce!!! lze řešit a růzých úrovích: a úrovi jedotlivých zaků tzv. hardwarový hadshake (využívají se k tomu samostaté sigály, RTS a CTS rozhraí RS- 232-C) tzv. softwarový hadshake (příjemce posílá i zaky XON/XOFF, regulující tok dat) a úrovi celých rámců příjemce si reguluje, zda chce ebo echce poslat další rámce Slide č. 35 Slide č. 36 tj. příjemce by měl diktovat tempo I - Pricipy,, 6

7 Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa řízeí toku vs. zahlceí řízeí toku (flow cotrol) se týká kocových uzlů aby ezahltil příjemce přitom se předpokládá, že přeosová cesta mezi imi eí úzkým hrdlem že je dostatečě dimezovaá, že se ezahlcuje obvyklé řešeí: příjemce diktuje tempo přeosu předcházeí zahlceí (cogestio cotrol) se týká přeosové sítě opatřeí proti tomu, aby se zahlcovala přeosová část sítě mezi komuikujícími straami jakoby: i příjemce jsou dostatečě rychlí, poteciálím úzkým hrdlem je přeosová síť možá řešeí: traffic shapig, traffic policig, přechod z kotiuálího a jedotlivé potvrzováí, buffer se vyprázdil pod dolí limit, tiskára obovuje přísu dat časový průběh příklad: řízeí toku pomocí XON/XOFF komuikace s tiskárou vybaveou bufferem pošli X-ON pošli X-OFF zaky XON/XOFF posílá tiskára jako příjemce buffer je zaplě přes horí limit, tiskára zastavuje další vysíláí dat síť míra využití bufferu 0% 00% Slide č. 37 Slide č. 38 dolí limit horí limit metoda okéka (slidig widow) idea: spojit potvrzováí s řízeím toku a úrovi rámců si udržuje vysílací okéko velikost okéka udává, kolik rámců smí vyslat "dopředu" aiž by je měl ještě potvrzeé používá apř. protokol TCP již potvrzeé rámce velikost okéka určuje:, dle chováí a vlastostí sítě většiou staoví maximálí velikost příjemce, podle svých možostí (apř. dostuposti bufferů) ovlivňováím velikosti okéka může příjemce efektivě regulovat tok dat směrem k sobě!!!!! zmešeím okéka a ulovou velikost lze zastavit vysíláí rámce, které ještě elze odeslat pozámka příjemce by mohl regulovat tok dat i tím, že ebude potvrzovat přijaté rámce ebude posílat žádá potvrzeí bude čekat a vypršeí timeoutu, a pak vyšle rámec zovu bude to fugovat, ale ebude to příliš šetré budou opakováy přeosy, které proběhly úspěšě, bude se plýtvat přeosovou kapacitou hrozí ebezpečí, že při větším počtu eúspěšých pokusů (bez kladého potvrzeí) to vzdá v praxi se to epoužívá Slide č. 39 rámce, které mohou být odesláy (i bez potvrzeí) Slide č. 40 I - Pricipy,, 7

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

12. N á h o d n ý v ý b ě r

12. N á h o d n ý v ý b ě r 12. N á h o d ý v ý b ě r Při sledováí a studiu vlastostí áhodých výsledků pozáme charakter rozděleí z toho, že opakovaý áhodý pokus ám dává za stejých podmíek růzé výsledky. Ty odpovídají hodotám jedotlivých

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň

Kódování signálu. Problémy při návrhu linkové úrovně. Úvod do počítačových sítí. Linková úroveň Kódování signálu Obecné schema Kódování NRZ (bez návratu k nule) NRZ L NRZ S, NRZ - M Kódování RZ (s návratem k nule) Kódování dvojí fází Manchester (přímý, nepřímý) Diferenciální Manchester 25.10.2006

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû V bûr svodiãû pro iformaãû-techické sítû Zkušebí apěťové a proudové impulsy podle ČSN EN 663- kategorie způsob zkoušky impulsí apětí impulsí proud C strmé impulsy 0,5 kv ebo kv (,/50 μs) C strmé impulsy

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013 KMB systems, s.r.o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 30 34, fax +420 482 736 896 email : kmb@kmb.cz, iteret : www.kmb.cz SML33 / SMM33 / SMN3 Multifukčí měřící přístroje

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

1.1 Definice a základní pojmy

1.1 Definice a základní pojmy Kaptola. Teore děltelost C. F. Gauss: Matematka je královou všech věd a teore čísel je králova matematky. Základím číselým oborem se kterým budeme v této kaptole pracovat jsou celá čísla a pouze v ěkterých

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006 8 ELEKTRCKÉ STROJE TOČVÉ říklad 8 Základí veličiy Určeo pro poluchače akalářkých tudijích programů FS Aychroí motory g Vítězlav Stýkala, hd, úor 006 Řešeé příklady 3 fázový aychroí motor kotvou akrátko

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

8 Průzkumová analýza dat

8 Průzkumová analýza dat 8 Průzkumová aalýza dat Cílem průzkumové aalýzy dat (také zámé pod zkratkou EDA - z aglického ázvu exploratory data aalysis) je alezeí zvláštostí statistického chováí dat a ověřeí jejich předpokladů pro

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava I. Ing. František Kovařík PK IT a ICT, SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz LL vrstva (linky) 2 Obsah 2. bloku Význam LL, SLIP, PPP, HDLC, Ethernet.

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt

Mendelova univerzita v Brně Statistika projekt Medelova uverzta v Brě Statstka projekt Vypracoval: Marek Hučík Obsah 1. Úvod... 3. Skupové tříděí... 3 o Data:... 3 o Počet hodot:... 3 o Varačí rozpětí:... 3 o Počet tříd:... 4 o Šířka tervalu:... 4

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications)

(Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applications) Základy datové aalýzy, modelového vývojářství a statistického učeí (Teorie statistiky a aplikace v programovacím jazyce Visual Basic for Applicatios) Lukáš Pastorek POZOR: Autor upozorňuje, že se jedá

Více

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází. Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky ELEKTRICKÉ POHONY. pro kombinované a distanční studium Vysoká škola báňská - Techická uiverzita Ostrava Fakulta elektrotechiky a iformatiky ELEKTRICKÉ POHONY pro kombiovaé a distačí studium Ivo Neborák Václav Sládeček Ostrava 004 1 Doc. Ig. Ivo Neborák, CSc.,

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE

INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE INTELLIGENT DRIVESYSTEMS, WORLDWIDE SERVICES CZ ŘEŠENÍ POHONŮ PRO SERVO-APLIKACE NORD DRIVESYSTEMS Itelliget Drivesystems, Worldwide Services SERVO-APLIKACE DYNAMICKÉ POLOHOVÁNÍ Regálový sklad v logistickém

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK 11 5 Hz 4 Tradičí sériový ceík Osvědčeí a Záruka bez udáí důvodů... Pokud je ám zámo, ZDS je jediým výrobcem, který abízí záruku Bez udáí důvodů a celý sortimet výrobků. Jedoduše to zameá, že bez ohledu

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

Udr itelnost WE CarE

Udr itelnost WE CarE Udritelost WE Care Získejte více za vaše peíze: s WE CARE společosti MetPro Ekologicky zabaleo při zachováí stejé kvality Důsledě ekologické baleí šetré k přírodím zdrojům. To je cílem produktové řady

Více

ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY DISKRÉTNÍ MATEMATIKY Michael Kubesa Text byl vytvoře v rámci realizace projektu Matematika pro ižeýry 21. století (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332), a kterém se společě podílela Vysoká škola báňská

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Interval spolehlivosti pro podíl

Interval spolehlivosti pro podíl Iterval polehlivoti pro podíl http://www.caueweb.org/repoitory/tatjava/cofitapplet.html Náhodý výběr Zkoumaý proce chápeme jako áhodou veličiu určitým ám eámým roděleím a měřeá data jako realiace této

Více

Měření na D/A a A/D převodnících

Měření na D/A a A/D převodnících Měřeí a D/A a A/D převodících. Zadáí A. Na D/A převodíku ealizovaém pomocí MDAC 8: a) Změřte závislost výstupího apětí převodíku v ozsahu až V a zvoleé vstupí kombiaci sousedích kódových slov. Měřeí poveďte

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online

PRACOVNÍ SEŠIT ALGEBRAICKÉ VÝRAZY. 2. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ALGEBRAICKÉ VÝRAZY vtvořil: RNDr. Věr Effeberger epertk olie příprvu SMZ z mtemtik školí rok 04/05

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

PříkladykecvičenízMMA ZS2013/14

PříkladykecvičenízMMA ZS2013/14 PříkladykecvičeízMMA ZS203/4 (středa, M3, 9:50 :20) Pozámka( ):Pokudebudeuvedeojiakbudemevždypracovatsprostoryadtělesem T= R.Ve všech ostatích případech(tj. při T = C), bude těleso explicitě specifikováo.

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle

, jsou naměřené a vypočtené hodnoty závisle Měřeí závslostí. Průběh závslost spojtá křvka s jedoduchou rovcí ( jedoduchým průběhem), s malým počtem parametrů, která v rozmezí aměřeých hodot vsthuje průběh závslost, určeí kokrétího tpu křvk (přímka,

Více

Efektivita v trakčním provozu.

Efektivita v trakčním provozu. Efektivita v trakčím provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. TRAKCE SE POČÍTÁ. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ROZHODUJE EFEKTIVITA. Nezáleží, v

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.

Mezinárodní konferen. 19. - 21. října 2011. Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov. ce Meziádí kofere h suvi ýc st e jů zd í vá Využí 19. - 21. říja 2011 Hotel Kurdějov Kurdějov 86 693 01 Kurdějov Česká republika www.hotelkurdejov.cz ORGANIZÁTOŘI Horí Nová Ves 108 507 81 Lázě Bělohrad

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla

FYZIKA 4. ROČNÍK. Disperze světla. Spektrální barvy. β č β f. T různé f různá barva. rychlost světla v prostředí závisí na f = disperze světla Disperze světla. Spektrálí barvy v = = f T v = F(f) růzé f růzá barva rychlost světla v prostředí závisí a f = disperze světla c = = F ( f ) idex lomu daého optického prostředí závisí a frekveci světla

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

6. Transportní vrstva

6. Transportní vrstva 6. Transportní vrstva Studijní cíl Představíme si funkci transportní vrstvy. Podrobněji popíšeme protokoly TCP a UDP. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v

Více

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií

Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií Využití Markovových řetězců pro predikováí pohybu ce akcií Mila Svoboda Tredy v podikáí, 4(2) 63-70 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB i Pilse http://www.fek.zcu.cz/tvp/ Úvod K vybudováí

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova. Diplomová práce. Renata Sikorová

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova. Diplomová práce. Renata Sikorová Matematicko-fyzikálí fakulta Uiverzita Karlova Diplomová práce e Reata Sikorová Obor: Učitelství matematika - fyzika Katedra didaktiky matematiky Vedoucí práce: RNDr. Jiří Kottas, CSc. i Prohlašuji, že

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP

Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Application Note #05/14: Vyčtení / zapsání hodnot z/do OMC8000 pomocí protokolu UDP Požadavky: OMC8000 má přiřazenu IP adresu (statickou, nebo pomocí DHCP), označme ji OMC8000_IP Na straně PC máte spuštěného

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D

U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D U Ž I VAT E L S K Ý N Á V O D OBSAH OBSAH BEzpEčNOSTNí UpOzOrNěNí Bezpečostí pokyy 3 Tlačítka předího paelu 4 Dálkové ovládáí 6-7 Zdrojové meu 8-9 Režim tueru 10-11 Přehráváí 12-13 Režim Bluetooth 14-17

Více

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročík LVII 28 Číslo 5, 2009 ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ L. Papírík

Více

P(n) = n * (n - 1) * (n - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál:

P(n) = n * (n - 1) * (n - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál: PERMUTACE a VARIACE 2.1 Permutace P() = * ( - 1) * ( - 2) *... 2 * 1 To odpovídá zápisu, ve kterém využíváme faktoriál: ( )! P = Jedá se o vzorec pro počet permutací z prvků bez opakováí. 2.2 Variace bez

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

n fixace uvnitř obalu

n fixace uvnitř obalu TVA RO VÉ VÝPLN Ě bezpečé uložeí výrobků a dílů při maipulaci, dopravě a skladováí fixace uvitř obalu baleí dílů v průmyslu pro sériovou i kusovou výrobu baleí dílů v elektrotechickém průmyslu - atistatické

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Efektivita v rozvážkovém provozu.

Efektivita v rozvážkovém provozu. Efektivita v rozvážkovém provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. NEZÁLEŽÍ, CO PŘEPRAVUJETE. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ZÁLEŽÍ NA EFEKTIVITĚ.

Více