AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ A K Č NÍ PLÁN /23

2 2/23 A K Č NÍ PLÁN

3 1 A K Č NÍ PLÁN 1.1 Popis Akční plán rozvoje města Bechyně obsahuje přehled vybraných projektů nebo projektových námětů, které jsou pro jednotlivé oblasti života a vývoje města v nejbližším časovém období považovány za důležité. Projekty jsou v souladu se zpracovanou strategickou částí plánu zařazeny pod jednotlivá opatření, která svým obsahem naplňují. Akční plán rozvoje města bývá nejméně 1x ročně aktualizován, pokud není upraven již dříve v souvislosti s vypsanými programy a možnostmi financování. 1.2 Doporučení pro implementaci (strategie) Na základě předešlých zkušeností byla vytvořena implementační struktura skládající se ze dvou složek: - vedoucí složka (politická) představuje vůli uskutečnit změny, přijímá rozhodnutí a ukládá úkoly, - výkonná složka plní jednotlivé úkoly. Doporučeny jsou následující kroky pro implementaci Strategického plánu rozvoje města Bechyně (dále jen plán): - předložit plán Radě a Zastupitelstvu ke schválení, - pověřit řízením a kontrolou plnění plánu Komisi pro realizaci, která bude vykonávat následující činnosti: o konat pravidelné pracovní schůzky (min. 2x za rok), o dohlížet na plnění jednotlivých částí akčního plánu, o aktualizovat akční plán (1x ročně nebo dle potřeby), o na vyžádání zastupitelstva podávat zprávy o průběhu realizace plánu zastupitelstvu / zastupitelům, - informovat veřejnost o existenci plánu, důvodu zpracování a očekávaných výsledcích, - sledovat státní a regionální alokace finančních prostředků na úrovni EU, státu a kraje, vedle investičních i v neinvestičních programech, - v rámci rozpočtového výhledu města vypracovat návrh systémového zabezpečení zdrojů pro víceleté financování aktivit plánu, - podporovat zapojení nestátních neziskových organizací a veřejnosti do realizace strategického plánu. A K Č NÍ PLÁN /23

4 1.3 Doporučení pro aktualizaci Zpracovatel doporučuje následující kroky pro následnou pravidelnou aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Bechyně (dále jen plán): - 1x ročně vyhodnotit stav implementace plánu, - 1x ročně aktualizovat akční plán, - 1x za dva roky aktualizovat analytickou část plánu se zapracováním dopadů zrealizovaných projektových záměrů, - aktualizovat plán v souvislosti se změnami ve všech oblastech socioekonomického rozvoje. 4/23 A K Č NÍ PLÁN

5 2 S EZNAM PROJEKTŮ Číslo projektu Prioritní oblast 1: Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel Předkladatel, Název projektu realizátor Odhadovaná částka (Kč) Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury Opatření č Dopravní infrastruktura - chodníky Rekonstrukce chodníků ulice Michalská 1,20 mil Rekonstrukce chodníků ulice Libušina (okolo paneláků) 1,90 mil. Rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši (směr na f. Laufen, parčík na náměstíčku, ve spodní části u panelových domů) 1,70 mil. Opatření č Dopravní infrastruktura - parkoviště Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Písecká 14,63 mil. Opatření č Dopravní infrastruktura komunikace a veřejná prostranství Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, I. etapa (náměstíčko + spodní část) 23,50 mil. Opatření č Dopravní a technická infrastruktura komplexní řešení celých ulic Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, II. etapa (ulice Široká, Klášterní, Waltrova, Kašpara Malého) 22,70 mil. Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, III. etapa (ulice Dlouhá, Soukenická, Masokrámská) 25,30 mil. Opatření č Technická infrastruktura budovy - nebytové Rekonstrukce č.p. 134 (obřadní síň) plynová přípojka, topný, systém, rekonstrukce podlah, výměna oken, interiéry 3,38 mil. Obnova dvora č.p. 134 (dvorní objekty, tarasy, zeleň), ,00 mil. Oprava smuteční kaple na novém hřbitově výměna oken,, střešní krytiny, interiéry 1,00 mil. Obnova fasády č.p. 140 (muzeum), ,48 mil. Opatření č Vodohospodářská infrastruktura - kanalizace Retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem, VSB 2,5 mil. Opatření č Vodohospodářská infrastruktura - vodovody Hvožďany prodloužení vodovodu, VSB 0,25 mil Bechyně Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad, VSB 9 mil. Opatření č Veřejné osvětlení Obnova a výměna zastaralých typů svítidel s cílem snížení, energetické náročnosti 0,5 mil Výměna olejových kabelových tras 0,8 mil Výměna zkorodovaných ocelových stožárů VO 0,5 mil. Rozšíření lokalit pro slavnostní vánoční osvětlení, ,1 mil. Montáž nového veřejného osvětlení ulice Táborská (úsek, Větrov - most Zářečí) 1,00 mil. Opatření č Technická infrastruktura společnost Bytenes Bechyně s.r.o Obnova zastaralé techniky + doplnění o novou 10 mil Opravy budov a hal ve vlastnictví spol. 2 mil Zvýšení odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců spol. 0,2 mil. Rozšiřovat okruh činností s cílem zajistit veškeré potřeby, města v komunální a bytové sféře. A K Č NÍ PLÁN /23

6 Opatření č Technická infrastruktura - ostatní Oprava mostu přes říčku Smutná v Zářečí Rozšíření hřbitova, 3. etapa, Cíl 1.2 Zvyšování atraktivity města Bechyně Opatření č Zlepšení architektonického vzhledu města, obnova a udržování veřejných prostranství, parků a zeleně Revitalizace zeleně na novém hřbitově, ,40 mil. Cíl 1.3 Zlepšení stavu nakládání s odpady na území města Opatření č Zlepšení stavu odpadového hospodářství Vybudování sběrného dvora, ,00 mil. Cíl 1.4 Bezpečnost obyvatel Opatření č : Zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti obyvatel Personální rozšíření MP město, MP 250 tis Materiální vybavení MP město, MP 800 tis. 6/23 A K Č NÍ PLÁN

7 Číslo projektu Prioritní oblast 2: Podnikání, hospodářství, zaměstnání a trh práce Název projektu Předkladatel Odhadovaná částka (Kč) Cíl 2.1 Spolupráce města s malými a středními podnikateli, udržení zaměstnanosti Opatření č Rozvíjení spolupráce města s malými a středními podnikateli Zajištění pravidelné komunikace veřejné správy s rada města podnikateli Poradenství a péče o podnikatele, začínající podnikatele a město, hospodářská a zemědělce komory agrární komora Zlepšení dopravní obslužnosti při směnném provozu podniků (ze směrů: Písek, Milevsko, Soběslav) - zlepšení město, Jihočeský koordinátor dopravy podmínek pro získávání kvalifikovaných pracovníků (JIKORD), dopravci Opatření č Podpora a propagace volných ploch určených pro rozvoj podnikání Zlepšení prezentace malého a středního podnikání na území městský úřad, odbor města (internet, výstavy, veletrhy ad.) investiční 50 tis. Kč Opatření č Podpora zaměstnanosti na území města Zajištění pracovních míst ve zřizovaných organizacích město, Jihočeský kraj, zřizované organizace Spolupráce města s úřadem práce školení pro město, Úřad práce nezaměstnané, zaměstnavatele apod. kont. pracoviště Tábor Propagace volných pracovních míst město, Úřad práce kont. pracoviště Tábor Cíl 2.2 Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, v lesích a rybnících Opatření č Rozvoj alternativních způsobů hospodaření a udržení podnikání v zemědělství, lesnictví a rybářství Podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky město, soukromí investoři Podpora činnosti mysliveckých a rybářských sdružení městský úřad, odbor výstavby a ŽP 30 tis. Kč/rok A K Č NÍ PLÁN /23

8 Číslo projektu Prioritní oblast 3: Cestovní ruch, kultura, památky a sport Název projektu Cíl 3.1 Podpora rozvoje turistické infrastruktury Opatření č Budování a značení turistických tras Vybudování cyklotrasy Černickou oborou propojení Bechyňska s územím Borkovická blata Vyznačení vycházkových okruhů v okolí města zřízení nových okruhů pro lázeňské hosty, údržba stávajících Opatření č Podpora tradice vodáctví na řece Lužnici Podpora rozvoje kempů, chatových osad a chat v povodí řeky Lužnice Marketingová podpora vodáctví na řece Lužnici Předkladatel Panství Bechyně město Bechyně, KĆT m. Bechyně, soukromí majitelé město Bechyně Odhadovaná částka (Kč) 500 tis. Kč 200 tis. Kč 100 tis. Kč Opatření č Podpora turistického provozu na železniční trati Bechyně Tábor Propagace železničního mostu v Bechyni jako významné město technické památky Bechyně 20 tis. Kč Cíl 3.2 Vytvoření marketingové strategie a nabídky turistických produktů Opatření č Společná marketingová strategie a kvalitní propagace Zřízení městského turistického informačního centra m. Bechyně 3 mil. Kč Spolupráce města s podniky Lázně Bechyně a Panství Bechyně město na společné propagaci Bechyně Zpracování společné marketingové strategie a mediální město kampaně na podporu turistiky Bechyně 1 mil. Kč Vytvoření kvalitních společných propagačních materiálů na město různá témata Bechyně, TIC 500 tis. Kč Zajištění propagace města na výstavách, veletrzích a v město okolních informačních centrech Bechyně, TIC 500 tis. Kč Opatření č Nabídka turistických produktů Propojit turistickou nabídku města s okolními turistickými m. Bechyně, centry Tábor, Písek, Milevsko, Týn n.vlt. a Soběslav SMOJK Dokončit stálou expozici městského muzea město 1 mil. Kč Cíl 3.3 Využití památek pro rozvoj cestovního ruchu Opatření č Obnova historického centra města Vytvoření místního i dálkového naváděcího informačního systému města (městský informační systém, informační tabule město upozorňující na historické památky na příjezdových Bechyně komunikacích k městu) 200 tis. Kč Opatření č Spolupráce s majiteli památkových objektů Spolupráce města se soukromými majiteli lázní a zámku při město údržbě a obnově památek na území města (řád františkánů, Bechyně Panství Bechyně, Lázně Bechyně) Cíl 3.4 Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města, rozvíjet vnější vztahy Opatření č Podpora kulturních akcí a obnova kulturního domu Podpora pořádání divadelních přehlídek s celostátním dopadem město Bechyně 50 tis. Kč ročně Opatření č Podpora vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce Větší zapojení města do spolupráce krajských a regionálních město center Bechyně Zahájení mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem město Bechyně 8/23 A K Č NÍ PLÁN

9 Číslo projektu Prioritní oblast 4: Kvalita života sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání a školství Odhadovaná Název projektu Předkladatel částka (Kč) Cíl 4.1 Podpora vzdělávání Opatření č Zajištění kvalitního prostředí ve školách Výměna oken ZŠ Školní, ZŠ 7,10 mil Zateplení MŠ Jahůdka Bechyně, MŠ 1 mil. Kč Vybavení školního hřiště MŠ Jahůdka Bechyně, MŠ 8,3 mil. Kč Opatření č Zvyšování zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce mezi základními školami, středními školami, úřadem práce a budoucím zaměstnavatelem Exkurze a prezentace technických činností firem. školy, podnikatelé Zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech školy, podnikatelé uplatnění technicky vzdělaných pracovníků Opatření č Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání Cíl 4.2 Zlepšení podmínek pro bydlení Opatření č Rekonstrukce a revitalizace objektů pro bydlení Revitalizace panelových domů sídl. Obránců míru výměna, oken, zateplení střechy a fasády, nátěr fasády (č.p hotovo, č.p. 817 proběhne letos) 4 mil. Výměna oken bytových domů sídl. Na Libuši č.p ,, , mil. Nový fasádní nátěr bytových domů sídl. Na Libuši č.p. 615-, , mil. Izolace základů bytových domů sídl. Na Libuši č.p ,, mil. Cíl 4.3 Rozvoj zdravotnictví Opatření č Zlepšení dostupnosti zdravotnických služeb a zvýšení kvality prostředí poskytované zdravotní péče Zřízení zdravotního střediska soustředěné lékařské péče, Cíl 4.4 Rozvoj sociálních služeb Opatření č Zlepšení sociálních služeb na území města Udržení a rozšíření terénní pečovatelské služby, uživatelé služby, Rozšíření nabídky služeb a pracovní doby pečovatelek v domě s pečovatelskou službou v Bechyni Opatření č Vzdělávání dospělých a seniorů Vzdělávání dospělých Vzdělávání seniorů MPSV, uživatelé služby, MPSV Město Bechyně, Domov pro seniory, kulturní dům Město Bechyně, Domov pro seniory, jiné organizace Opatření č Doprovodné služby Základní sociální poradenství Město Bechyně, Domov pro seniory Odborné sociální poradenství Město Bechyně, centrum pro ZP, neziskové organizace 0,95 mil./rok A K Č NÍ PLÁN /23

10 3 K ATALOG PROJEKTŮ PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL Cíl 1.1 Zlepšení stavu dopravní a technické infrastruktury Opatření č Dopravní infrastruktura - chodníky Rekonstrukce chodníků ulice Michalská Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků Rekonstrukce chodníků ulice Libušina (okolo paneláků) Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků Město Rekonstrukce chodníků sídl. Na Libuši (směr na f. Laufen, parčík na náměstíčku, ve spodní části u panelových domů) Nutná rekonstrukce nevyhovujícího stavu chodníků Opatření č Dopravní infrastruktura - parkoviště Rozšíření parkovacích ploch na sídl. Písecká 1,26 mil. 1,90 mil. 1,70 mil. 14,63 mil. Současné parkovací plochy nestačí zvýšené poptávce po parkování. Provizorní parkování na obslužných komunikacích omezuje možnost průjezdu HZS, záchranky, vozidel svozu odpadů, zásobování apod. Opatření č Dopravní infrastruktura komunikace a veřejná prostranství Rekonstrukce komunikací na sídl. Na Libuši, I. etapa (náměstíčko + spodní část) Nutná komplexní rekonstrukce komunikací. Opatření č Dopravní a technická infrastruktura komplexní řešení celých ulic Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, II. etapa (ulice Široká, Klášterní, Waltrova, Kašpara Malého) Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch ,5 mil. 22,7 mil Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a okolí, III. etapa (ulice Dlouhá, Soukenická, Masokrámská) Nutná komplexní rekonstrukce komunikací a veřejných ploch ,3 mil. 10/23 A K Č NÍ PLÁN

11 PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL Opatření č Technická infrastruktura budovy - nebytové Rekonstrukce č.p. 134 (obřadní síň) Náprava nevyhovujícího stavu - plynová přípojka, topný systém, rekonstrukce podlah, výměna oken, interiéry , Obnova dvora č.p. 134 Náprava nevyhovujícího stavu - dvorní objekty, tarasy, zeleň. 2013, Oprava smuteční kaple na novém hřbitově Náprava nevyhovujícího stavu výměna oken, střešní krytiny, interiéry , Obnova fasády č.p. 140 (muzeum) Náprava nevyhovujícího stavu citlivá obnova fasády muzea. 2012, Opatření č Vodohospodářská infrastruktura - kanalizace 3,38 mil. 2 mil. 1 mil. 0,48 mil Retenční nádrž s řízeným odtokem nad Plechamrem 2,5 mil. Výstavba akumulační nádrže, která zachytí přívalové deště z ulic Fáberova, Michalská a sídl. Obránců míru. Při přívalových deštích dochází k erozi povrchu nad nemovitostmi čp. 441 a 442 a k poškození soukromého majetku. 2012, VSB Opatření č Vodohospodářská infrastruktura - vodovody Hvožďany prodloužení vodovodu 0,25 mil. Prodloužení vodovodu o délce 60m pro napojení stávajících nemovitostí., VSB Bechyně Hvožďany, čerpací stanice a výtlačný řad 9 mil. Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody ve stávajících zdrojích, kdy jdou překračovány limity pro koncentraci dusičnanů, je nutné nahradit stávající zdroje a vodovod ve Hvožďanech napojit na rozvodnou síť ve městě Bechyně , VSB Opatření č Veřejné osvětlení Obnova a výměna zastaralých typů svítidel s cílem snížení energetické 0,5 mil. náročnosti Montáž nových svítidel typ OCP 70-PC/II na sadové stožáry. Montáž nových svítidel typ LV 2x36 W, včetně výložníků na sloupy 8 metrů Výměna olejových kabelových tras Výměna: kabelové trasy keramická škola hotel Jupiter,, 0,8 mil. A K Č NÍ PLÁN /23

12 PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL objekt DPS křižovatka Písecká Čechova, Keramická škola Křižíkův park (odbočka do lázní), sídliště Na Libuši Výměna zkorodovaných ocelových stožárů VO Výměna: prostory u Kulturního střediska, ulice směr nový hřbitov, trasa Křižíkův park Nový most, Michalská ulice, jednotlivé stožáry v ostatních lokalitách Rozšíření lokalit pro slavnostní vánoční osvětlení Rozšíření o trasu Křižíkův park Nový most, ulice Písecká, výpadovka směr Senožaty. 0,5 mil. 0,1 mil., Montáž nového veřejného osvětlení ulice Táborská (úsek Větrov - most Zářečí) Montáž nového veřejného osvětlení v uvedené lokalitě. 1 mil., Opatření č Technická infrastruktura společnost Bytenes Bechyně s.r.o Obnova zastaralé techniky + doplnění o novou Nutnost obnovy: zametací chodníkový stroj, lehké užitkové nákladní vozidlo do 3,5 t, sekací technika na údržbu zeleně, kontejnerová Avie 5 t, fekální stroj Opravy budov a hal ve vlastnictví spol. Montáž nové elektroinstalace v halách, rekonstrukce ÚT garáže, šatny. Výměna oken administrativní budova, výstavba nového plechového přístřešku Zvýšení odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců spol. Školení, semináře a kurzy Rozšiřovat okruh činností s cílem zajistit veškeré potřeby města v komunální a bytové sféře 10 mil. 2 mil. 0,2 mil. Cílem je doplnit potřebný počet pracovníků pro komplexní zajištění úkolů při údržbě veřejných prostor zahradnické služby, opravy komunikací a chodníků., Opatření č Technická infrastruktura - ostatní Oprava mostu přes říčku Smutná v Zářečí Nutná oprava mostu. 12/23 A K Č NÍ PLÁN

13 PRIORITNÍ OBLAST 1: INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST OBYVATEL Rozšíření hřbitova, 3. etapa Pokračující práce na rozšíření hřbitova. Cíl 1.2 Zvyšování atraktivity města Bechyně, Opatření č Zlepšení architektonického vzhledu města, obnova a udržování veřejných prostranství parků a zeleně Revitalizace zeleně na novém hřbitově Komplexní obnova zeleně. Cíl 1.3 Zlepšení stavu nakládání s odpady na území města Opatření č Zlepšení stavu odpadového hospodářství Vybudování sběrného dvora, 9 mil. Výstavba nového sběrného dvora je naplánována v těsné blízkosti areálu společnosti Bytenes. Sběrný dvůr je projektován dle platných předpisů. Vybavení sběrného dvora obsahuje velkoobjemové kontejnery, které budou umístěny pod přístřeškem, krytá hala pro garážování techniky, případně pro umístění lisu na plasty, papír a kartony, dále mobilní sklad nebezpečných odpadů a obytná buňka pro správce sběrného dvora. Plocha sběrného dvora bude zpevněna živičným povrchem Cíl 1.4 Bezpečnost obyvatel Opatření č Zlepšení stavu v oblasti bezpečnosti obyvatel Personální rozšíření MP, Rozšíření stavu o 1 strážníka, vize je max. počet 5 strážníků Město Bechyně, MP Materiální vybavení MP 250 tis.kč 800 tis.kč Rozšíření materiální vybavení městské policie o kamerový systém, vozidlo vhodné pro složku IZS a drobné dovybavení Město Bechyně, MP A K Č NÍ PLÁN /23

14 PRIORITNÍ OBLAST 2 PODNIKÁNÍ, HOSPODÁŘSTVÍ, ZAMĚSTNÁNÍ A TRH PRÁCE Cíl č. 2.1 Spolupráce města s malými a středními podnikateli, udržení zaměstnanosti Opatření č Rozvíjení spolupráce města s malými a středními podnikateli Zajištění pravidelné komunikace veřejné správy s podnikateli Ve městě by měl být nastolen režim pravidelné komunikace veřejné správy (Rady města) s místními podnikateli. K setkávání by mělo docházet min. 4x ročně, měly by na něm být konzultovány otázky rozvoje města, spolupráce s výrobními podniky, rozvoje zaměstnanosti a vzdělávání, pokrytí poptávky po odborných pracovních silách apod. Partnery městu při těchto jednáních by měli být soukromí majitelé či jednatelé důležitých podniků na území města LAUFEN JIKA CZ, Lázně Bechyně, Panství Bechyně, MIKRO-EPSILON CZ, Lázně Felicitas ad. Rada města Poradenství a péče o podnikatele, začínající podnikatele a zemědělce komory Ve městě Tábor fungují okresní pobočky Jihočeské hospodářské komory a Regionální agrární komory Jihočeského kraje, které mají zajišťovat informační služby pro podnikatele a odborné poradenství o jednotlivých možnostech podpory. Mělo by se tak dít formou seminářů, konzultačních hodin a vydávání propagačních materiálů, na tyto činnosti mohou komory získat podporu z grantových programů EU, státu či kraje. Město by mělo nastolit intenzivnější spolupráci a komunikaci s oběma institucemi při podpoře místních podnikatelů. Město, hospodářská a agrární komora Zlepšení dopravní obslužnosti při směnném provozu podniků zlepšení podmínek pro získávání kvalifikovaných zaměstnanců Jihočeský kraj prostřednictvím svého koordinátora veřejné dopravy JIKORD podporuje dopravní obslužnost na území kraje. Vzhledem k odloučené poloze města je třeba vést řadu jednání se zástupci JIKORD, jejichž úkolem je zajištění dostatečné dopravní obslužnosti mezi Bechyní a městy Tábor, České Budějovice, Písek, Milevsko, Soběslav zejména s ohledem na směnný provoz místních podniků a zlepšení podmínek pro získávání kvalifikovaných pracovníků. trvale Opatření č Podpora a propagace volných ploch určených pro rozvoj podnikání Zlepšení prezentace malého a středního podnikání na území města (internet, výstavy, veletrhy ad.) Město, Jihočeský koordinátor dopravy (JIKORD), dopravci 50 tis. Kč ročně Důležitou formou podpory města malému a střednímu podnikání je zajištění a podpora účasti podnikatelů z města na výstavách a veletrzích na úrovni kraje, ČR, ale i v mezinárodním měřítku, např. v partnerských městech a sdruženích. Podpora by měla mít formu nabídky poskytnutí slevy na výstavní plochy, společné propagace, odkazů na internetu apod. Opatření č Podpora zaměstnanosti na území města Zajištění pracovních míst ve zřizovaných organizacích Městský úřad, odbor investiční Město je zřizovatelem řady organizací (BYTENES Bechyně spol. s r.o., Městský úřad Bechyně, Základní škola Školní, Základní škola Libušina, Mateřská škola Jahůdka, Kulturní středisko města Bechyně), další organizace na území města zřizuje Jihočeský kraj (Střední umělecko-průmyslová škola, ZUŠ Václava Pichla, Domov pro seniory). Tyto organizace zaujímají značný podíl na zaměstnanosti a trhu práce (přibližně 15%). Záměrem je udržení, případně mírné zvýšení počtu pracovních míst v těchto organizacích jako základního předpokladu udržení zaměstnanosti na území města. Město, Jihočeský kraj, zřizované organizace Spolupráce města s úřadem práce školení pro nezaměstnané, zaměstnavatele apod. V Bechyni má svoji pobočku Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Tábor, SSP Bechyně, který provádí tyto činnosti: výplata přídavku na dítě, příspěvku na bydlení, rodičovského příspěvku, sociálního příplatku, vykonává státní správu v oblasti 14/23 A K Č NÍ PLÁN

15 PRIORITNÍ OBLAST 2 PODNIKÁNÍ, HOSPODÁŘSTVÍ, ZAMĚSTNÁNÍ A TRH PRÁCE státní sociální podpory apod. Ve spolupráci s ÚP Tábor je možné provádět školení pro nezaměstnané, zaměstnavatele město Bechyně by mělo více spolupracovat a komunikovat s tímto úřadem v zájmu udržení zaměstnanosti na území města. Město, Úřad práce kontaktní pracoviště Tábor Propagace volných pracovních míst Úřad práce eviduje volná pracovní místa, která jsou nabízena nezaměstnaným a dalším zájemcům o práci. Město by mělo tato volná pracovní místa zveřejňovat na svých www stránkách, v městském zpravodaji a na dalších místech, která jsou sledována občany města. Město, Úřad práce kontaktní pracoviště Tábor Cíl č. 2.2 Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě, v lesích a rybnících Opatření č Rozvoj alternativních způsobů hospodaření a udržení podnikání v zemědělství, lesnictví a rybářství Podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky V návaznosti na cíle rozvoje cestovního ruchu je vhodná podpora rozvoje agroturistiky a hippoturistiky jako diverzifikace činností zemědělců. Tyto aktivity by město mělo podporovat formou společné propagace, zařazení do katalogu ubytovacích kapacit, prezentace na výstavách a veletrzích cestovního ruchu apod. Město, soukromí investoři Podpora činnosti mysliveckých a rybářských sdružení 30 tis. Kč ročně V souladu s požadavky ochrany přírody je nutná podpora těchto sdružení, které hrají důležitou roli při údržbě a zachování krajinného rázu, lesů, rybníků a vodních ploch včetně zachování místní fauny a flóry. Tento úkol je důležitý pro prezentaci zdravého životního stylu města. Městský úřad, odbor výstavby a ŽP A K Č NÍ PLÁN /23

16 PRIORITNÍ OBLAST 3 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT Cíl č. 3.1 Podpora rozvoje turistické infrastruktury Opatření č Budování a značení turistických tras Vybudování cyklotrasy Černickou oborou propojení Bechyňska s územím Borkovická blata 0,5 mil. V současné době vede přes Černickou oboru řada lesních cest, které většinou nejsou přístupné turistické veřejnosti. Jedná se o účelové komunikace pro údržbu a obnovu lesa. Majitel cest Panství Bechyně má záměr vyznačit přes oboru cyklotrasu (jednu nebo několik), která by turisticky propojovala region Bechyňska s územím kolem měst Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, zvaným Borkovická blata, které je význačné významnou lidovou architekturou ve stylu selského baroka. Cílem je přivedení vyššího počtu turistů do Bechyně a předávání návštěvníků mezi turistickými regiony. Panství Bechyně Vyznačení vycházkových okruhů v okolí města zřízení nových okruhů pro lázeňské hosty, údržba stávajících 200 tis. Kč Kolem města Bechyně je vyznačeno několik vycházkových okruhů zejména kolem Lázní Bechyně směrem k Bechyňskému mostu. Tyto okruhy by měly být doplněny dalšími vycházkovými okruhy a naučnými stezkami, které by sloužily zejména školám jako učební materiál a lázeňským hostům při využití jejich volného času. Opatření č Podpora tradice vodáctví na řece Lužnici město, Klub českých turistů Podpora rozvoje kempů, chatových osad a chat v povodí řeky Lužnice Řeka Lužnice je významnou vodáckou lokalitou. Její návštěvnost před 20 lety byla mimořádná, v posledních letech výrazně poklesla, neboť zájem vodáků se přesunul na řeku Vltavu od Vyššího Brodu po Boršov nad Vltavou. V posledních letech však zájem vodáků opět roste, neboť Lužnice je klidná řeka ideální pro rodiny s dětmi, nikdy nebyla říční dálnicí jako je dnes Vltava. Tomuto rozvoji vodáctví je třeba přizpůsobit kempy na řece Lužnici, řada z nich je poplatná malému zájmu návštěvníků i majitelů, některé z nich jsou v havarijním stavu zejména po povodních v letech 1997 a Město by mělo podporovat obnovu kempů v blízkém okolí, vytvářet podmínky pro jejich rozvoj, ve spolupráci s Povodím Vltavy a.s. budovat přístaviště a přizpůsobit jezy ke splouvání loděmi (řada jezů v současném stavu se nedá ani přenést, natož splouvat)., soukromí majitelé Marketingová podpora vodáctví na řece Lužnici 0,1 mil. Řeka Lužnice je významným turistickým fenoménem, který je v současné době velmi málo využíván. V souvislosti s předpokladem rozvoje vodáctví na řece Lužnici by město mělo investovat do masivní marketingové kampaně, která by přivedla na Lužnici vodáky ve vyšším počtu obvyklém před cca 20 lety. Dále by měla být navázána spolupráce s Povodím Vltavy a.s. a soukromými majiteli pozemků kolem Lužnice, která by zajistila její dobrou přístupnost ze břehu zejména v okolí jezů, aby řeka nastavila svým návštěvníkům přívětivou tvář a ne aby je častými omezeními spíše odháněla. Opatření č Podpora turistického provozu na železniční trati Bechyně Tábor Propagace železničního mostu v Bechyni jako významné technické památky 20 tis. Kč Železniční most v Bechyni zvaný DUHA je významnou technickou památkou, který zajistil propojení elektrické trati přes údolí řeky Lužnice až do města (nádraží se nachází v blízkosti lázní a kulturního domu). Most je v současné době jediným přístupovým místem železniční i silniční dopravy do města z východního směru od Tábora a Soběslavi. Most je důležitou turistickou adrenalinovou atrakcí, nárazově jsou zde pořádány skoky padákem a bungee jumping, lety rogallem apod. 16/23 N ÁVRHOVÁ Č ÁST

17 PRIORITNÍ OBLAST 3 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT Cíl 3.2 Vytvoření marketingové strategie a nabídky turistických produktů Opatření č Společná marketingová strategie a kvalitní propagace Zřízení městského turistického informačního centra V návaznosti na zlepšení propagace regionu by mělo město nabídnout zřízení městského turistického centra v jednom z objektů města. Centrum by prezentovalo společnou nabídku regionu, jeho přírodu, historii, turistické produkty vycházející z marketingové strategie, realizovalo by mediální kampaň na podporu turistiky ve městě a okolním regionu Spolupráce města s podniky Lázně Bechyně a Panství Bechyně na společné propagaci Současný stav propagace je individuální, každý podnik zajišťuje svoji propagaci ve vlastní režii. Město by se mělo stát prostředníkem spolupráce, mělo by navázat korektní vztahy se všemi velkými podniky (lázně, keramika, Panství Bechyně) ve snaze o společnou propagaci, zvýšení návštěvnosti a prodloužení doby pobytu návštěvníků. Podnět k zahájení této spolupráce by mělo dát Zpracování společné marketingové strategie a mediální kampaně na podporu turistiky 1 mil. Kč Záměrem je zpracovat marketingovou strategii města zaměřenou na nabídku turistických produktů, společný marketingový region Dolní Lužnice a možnosti podnikání včetně využití rozvojových ploch. Strategie by určila cíle, úkoly, podrobný postup a zodpovědnost organizací při založení a prezentaci regionu, vazby na Jihočeský kraj, provázání nabídky s okolními regiony (Táborsko, Milevsko, Týn nad Vltavou ad.), vývoj nových produktů (cykloturistika, pěší a naučné stezky, vodáctví, historická železnice aj.), zapojení významných podniků do realizace strategie (Lázně Bechyně, JIKA Laufen a střední keramická škola, Panství Bechyně ad.). Její součástí by byla náplň a úkoly návštěvnického centra, návrhy mediální kampaně na podporu turistiky ve městě apod Vytvoření kvalitních společných propagačních materiálů na různá témata 0,5 mil. Městu chybí kvalitní propagační materiály, které by vznikly ve spolupráci s významnými podniky cest.ruchu. Tyto materiály by se staly základem prezentace města a regionu na výstavách a veletrzích cest.ruchu, byly by poskytnuty okolním informačním centrům k propagaci nabídky města Bechyně. Témata propagace: památky, lázně, keramika, vodáctví, železniční dráha, golf, cyklotrasy, turistické trasy, sport apod., městské informační centrum Zajištění propagace města na výstavách, veletrzích a v okolních informačních centrech 0,5 mil. Společná propagace města by měla být zajištěna ve spolupráci s okolními turistickými centry, Jihočeským krajem, na společných expozicích na výstavách, turistických veletrzích v ČR i zahraničí. Zde je nutná propagace v rámci větší turistické destinace, kterou dokážou zahraniční návštěvníci dobře identifikovat (Jihočeský kraj, Jižní Čechy, Střední Povltaví apod.). Propagační materiály budou poskytnuty okolním informačním centrům, tím bude zvýšena možnost návštěvy Bechyně a okolí turisty z okolních regionů., městské informační centrum N ÁVRHOVÁ Č ÁST 17/23

18 PRIORITNÍ OBLAST 3 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT Opatření č Nabídka turistických produktů Propojit turistickou nabídku města s okolními turistickými centry Tábor, Písek, Milevsko, Týn n.vlt. a Soběslav Záměrem je propojení historické a kulturní nabídky města Bechyně s turistickou a sportovní nabídkou okolních mikroregionů v rámci ustavení společného marketingového turistického regionu (např. Jižní Čechy sever). Výsledkem by měla být společná internetová prezentace, propagační materiály a další marketingové aktivity a okolní města (turistická centra) např. v rámci SMOJK Dokončit stálou expozici městského muzea 1 mil. Kč Průběžně se buduje stálá expozice městského muzea, kterou je třeba dokončit a představit veřejnosti. Muzeum by doplnilo nabídku místního cest.ruchu o historii města apod , městské muzeum Cíl č. 3.3 Využití památek pro rozvoj cestovního ruchu Opatření č Obnova historického centra města Vytvoření místního i dálkového naváděcího informačního systému města (městský informační systém, informační tabule upozorňující na historické památky na příjezdových komunikacích k městu) 0,2 mil. Současný návštěvník města není v terénu příliš informován o tom, kde se nachází různé pamětihodnosti na území města. Městský naváděcí informační systém je třeba obnovit, dále je třeba na přístupových komunikacích k městu instalovat informační systém (hnědé tabule) upozorňující na významné historické památky na území města (zámek Bechyně, klášter Bechyně, Městská památková zóna Bechyně). Opatření č Spolupráce s majiteli památkových objektů Spolupráce města se soukromými majiteli lázní a zámku při údržbě a obnově památek na území města (Panství Bechyně, Lázně Bechyně, řád františkánů) Významnými majiteli historických objektů na území města jsou soukromí majitelé Lázní Bechyně, Zámku Bechyně a kláštera Bechyně. V zájmu zajištění přístupu návštěvníků a udržení těchto památek v dobrém technickém stavu by město mělo zahájit spolupráci s těmito majiteli, např. na zavedení jednotné návštěvnické karty, tvorbě společných produktů apod. Cíl č. 3.4 Vytvářet kvalitní kulturní nabídku pro občany i návštěvníky města, rozvíjet vnější vztahy Opatření č Podpora kulturních akcí a obnova kulturního domu Podpora pořádání divadelních přehlídek s celostátním dopadem 50 tis. Kč ročně Ve městě jsou pořádány 4 divadelní přehlídky s celostátním či krajským dopadem (Bechyňské perlení, Jaro v Bechyni, Divadlo v trávě, Nahlížení). Podpora města by měla směřovat k udržení těchto festivalů ve městě a k jejich lepší propagaci Opatření č Podpora vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce Větší zapojení města do spolupráce krajských a regionálních center Město Bechyně je členem Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK), do dalších krajských a regionálních struktur se 18/23 N ÁVRHOVÁ Č ÁST

19 PRIORITNÍ OBLAST 3 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, PAMÁTKY A SPORT příliš nezapojuje. Záměrem je větší zapojení města do zájmových a účelových sdružení a spolků na úrovni kraje či státu, větší otevření města vnějšímu okolí a nadregionálním vlivům Zahájení mezinárodní spolupráce se zahraničním partnerem Město dosud nezahájilo spolupráci se zahraničním partnerem v rámci Evropy, případně v rámci přeshraniční spolupráce (Rakousko, Německo). Záměrem je navázání partnerské spolupráce se zahraničním městem (5-10 tis. obyvatel), která by umožnila městu čerpat podporu z programu Evropská územní spolupráce, Fond malých projektů apod. N ÁVRHOVÁ Č ÁST 19/23

20 PRIORITNÍ OBLAST 4 KVALITA ŽIVOTA SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT Cíl č. 4.1 Podpora vzdělávání Opatření č Zajištění kvalitního prostředí ve školách Výměna oken ZŠ Školní Výměna oken v rámci zateplení a odhlučnění interiérů budovy Zateplení MŠ Jahůdka Bechyně Zateplení budovy po výměně oken Vybavení školního hřiště MŠ Jahůdka Bechyně, ZŠ, MŠ 7,1 mil. 1 mil. 8,3 mil. Kč, MŠ Opatření č Zvyšování zájmu veřejnosti o učební obory a zajištění spolupráce mezi základními školami, středními školami, úřadem práce a budoucím zaměstnavatelem Exkurze a prezentace technických činností firem Umožnit podnikatelům prezentaci technických činností na ZŠ a organizovat pro poslední ročníky ZŠ a rodiče exkurze ve firmách s technickým zaměřením Zvyšování informovanosti dětí a jejich rodičů o možnostech uplatnění technicky vzdělaných pracovníků Projekt má za cíl zvýšit počet technicky vzdělaných absolventů, po kterých je poptávka na trhu práce. Rodičům a dětem budou poskytovány informace o možnostech uplatnění absolventů technických oborů formou pořádání dnů otevřených dveří v podnicích a středních odborných školách, na vydávání informačních brožur a pomoci při plánování profesního zaměření pro žáky základních, popř. středních škol. Město, podnikatelé Opatření č Zvyšování kvalifikace, celoživotní vzdělávání Cíl č. 4.2 Zlepšení podmínek pro bydlení Opatření č Rekonstrukce a revitalizace objektů pro bydlení Revitalizace panelových domů sídl. Obránců míru výměna oken, zateplení střechy a fasády, nátěr fasády (č.p hotovo, č.p. 817 proběhne letos) 4 mil. Montáž nových plastových oken, vyzdění meziokenních vložek MIF, montáž nových balkonů, doplnění izolace do lodžií, oprava hromosvodové ochrany, výměna vchodových dveří, včetně instalace poštovních schránek a obnovy dlažby ve vestibulu, provedení nového fasádního nátěru , Výměna oken bytových domů sídl. Na Libuši č.p , , Montáž nových plastových oken, včetně vchodových dveří., 9 mil. 20/23 N ÁVRHOVÁ Č ÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/57 NÁVRHOVÁ Č ÁST NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ NÁVRHOVÁ Č ÁST 1/57 OBSAH 1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ, PROGRAMY...3 1.1 Vlastní zdroje financování... 3 1.2 Cizí zdroje financování... 3 2 SEZNAM PROJEKTŮ...27

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008

Strategický plán Leader MAS Brána Písecka MAS Brána Písecka 2008 ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Zpracováno listopad 2011 Analýza zaměřená na zjištění potřebnosti pobytových zařízen a služeb pro seniory a zdravotně postižené ve městě Český Krumlov Město

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy

Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Předběžný harmonogram výzev IROP Základní údaje Základní plánované údaje o výzvě Zacílení Druh Alokace plánové (podpora) Z toho příspěvek Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 1 1.1 Zvýšení regionální

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Výtah z Rozvojového programu mikroregionu Blanský les podhůří Prioritní oblasti mikroregionu (zpracovatel RERA a.s., 2001) I.1.1 Prioritní oblast 1: Venkovská infrastruktura a životní prostředí Cíl 1.1:

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf

Investiční akce 2013. Město Varnsdorf Investiční akce 2013 Město Varnsdorf Výměna oken MŠ Poštovní výměna stávajících dřevěných oken za dřevěná EUROOKNA OKNA LANGER, ÚSTÍ nad ORLICÍ 1.220.692 Kč vč. DPH Oprava místní komunikace a chodníku

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation

Operace. Operation. Název operace. Name of the operation Statutární město České Budějovice 2.1 Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Město Horažďovice Otavská cyklostezka - úsek v mikroregionu Prácheňsko

Více

Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 2010-2011 návrh 06/2010

Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 2010-2011 návrh 06/2010 Očekávané náklady projektů a aktivit dle Akčního plánu obce Bolatice pro roky 21-211 návrh 6/21 Oblasti 21 211 CELKEM Fungování obce a ekonomika 2 595 12 Kč 2 73 Kč 5 325 12 Kč Infrastruktura a životní

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

USNESENÍ č. 32/04-03 Z

USNESENÍ č. 32/04-03 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 32/04-03 Z ze dne 13.05.2003 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtovou změnu č. 5/2003 - ostatních nemovitostí a jejich

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více