Příručka pro řemeslníky Obkladová technika. 4. vydání. Let s stick together Let s stick together

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro řemeslníky Obkladová technika. 4. vydání. Let s stick together www.schonox.cz. Let s stick together www.schonox.cz."

Transkript

1 Příručka pro řemeslníky Obkladová technika. vydání Aquapark Olomouc

2

3 OBSAH Obkladová technika a stavebnictví 0 Detail dilatační spáry 1 Rekonstrukce starých obkladů a dlažeb (keramika na keramiku) 2 Dlažba na dřevěném podkladu (palubky, OSB, dřevotříska) Dlažba na nesavém a vibrujícím podkladu (kov, PVC, plasty, umakart) Fixace dlažby na původní podklad Lepení mechanicky namáhaných velkoformátových dlažeb 6 Systém pro kročejový útlum 7 Dlažba na nestabilních podkladech 8 Keramický bazén 10 Montáž balkonu s klasickým potěrem 11 Sanace hydroizolace balkonu s původní dlažbou 12 Balkony a terasy montovaných staveb (dřevostavby) 1 SCHÖNOX BALTERRA drenážní systém pro rekonstrukce 16 Dlažba na anhydritových podkladech 17 Topné kabely na anhydritových potěrech 18 Dlažba na podlahovém topení v mokrém prostředí 19 Koupelny a vlhké provozy 20 Kladení desek z lomového kamene 22 Kladení přírodního kamene se zvýšenou citlivostí na změnu zabarvení a tvaru 2 Rychlá montáž keramických dlažeb 2 Dlažba v chemicky namáhaných provozech 2 Cementová lepidla na anhydritových podkladech 27 Mozaika v bazénech 28 Koupelna s podlahovým topením v suché výstavbě (sádrovláknité desky) 29 Dlažba na deskách v suché výstavbě (sádrovláknité desky) 0 Dlažba na lehčených betonech (Ekostyren) 1 Rekonstrukce bytového jádra (Umakart) 2 Dlažba na dřevěném podkladu (palubky, OSB, dřevotříska) s topnými kabely Topné kabely venkovní prostředí (chodníky, balkony, schody) Topné kabely běžné cementové podklady 1 Systém UPONOR podlahové topení v tenké vrstvě 2 Balkony s plechovou okapnicí Montáž balkonu s okapnicí

4 0. Detail dilatační spáry D D C C A B A B

5 0. Detail dilatační spáry název balení spotřeba poznámka A SCHÖNOX 1K-DS, kg, 20 kg 2, kg/m 2 minimálně dvě vrstvy A SCHÖNOX HA 7 kg, 22 kg 1, kg/m 2 dva nátěry válečkem B SCHÖNOX ST 0 m, 10 m dle výměry C TĚSNÍCÍ PROVAZEC 1 dle výměry D SCHÖNOX MES / SCHÖNOX SMP / SCHÖNOX S 20 / SCHÖNOX ES 00 ml 10 bm/tuba pozor, aby v rohu nevznikal fabion důkladně vyplnit prostor mezi dilatujícími prvky po vyschnutí důkladně očistit od ostřiku při uhlazování Při montáži dlažeb prakticky vždy řešíme úkol překlenutí dilatací. Jedná se hlavně o dilatace koutové, u větších ploch nebo ploch nepravidelných tvarů jsou to pak dilatace podlahové. Podkladem mohou být běžné potěry, ale také např. původní dlažby apod. Dilatace jsou zpravidla vyplněny hmotou, která je poddajná tak, aby dokázala reagovat na objemové změny okolních materiálů. Dilatace v podkladu se přiznávají i v nově pokládané dlažbě. Jedná-li se o provoz trvale zatížený vodou (koupelny, balkóny, terasy či bazény nebo nádrže), je potřeba překlenout dilatace také izolačním materiálem. Pro takový případ doporučujeme použití stěrkových hmot SCHÖNOX (1K-DS nebo 2K-DS), v místě dilatací vyztužených těsnící páskou SCHÖNOX ST, resp. SCHÖNOX ST-BT, v koutech se nabízí použití hotových vnitřních či vnějších tvarovek. Pro montáž nové dilatace doporučujeme vložit do dilatační spáry pružný PE provazec, který se dodává v různých průměrech (6, 10, 1... mm). Na tomto provazci neulpívá následně aplikovaný trvale pružný tmel SCHÖNOX S 20 (také SCHÖNOX ES, SCHÖNOX SMP nebo SCHÖNOX MES), což má za následek, že se životnost tmelu prodlužuje a náklady na montáž snižují.

6 1. Rekonstrukce starých obkladů a dlažeb (keramika na keramiku) 2 1

7 1. Rekonstrukce starých obkladů a dlažeb (keramika na keramiku) název balení spotřeba poznámka 1 Stará dlažba kontrola přídržnosti k podkladu poklepem 2 SCHÖNOX SHP 1 l, l 0,1 0,1 kg/m 2 válečkem, štětkou ozubení 8 mm dodržet SCHÖNOX PFK PLUS 2 kg 2, kg/m 2 poměr míšení s vodou Nová dlažba vodoodpudivá barevná SCHÖNOX WD-FLEX kg 0,7 1, kg/m 2 spárovací hmota Staré dlažby i obklady patří vzhledem k nenasákavosti a různorodosti k složitějším podkladům. Před pokládkou doporučujeme povrch za vlhka očistit kyselými čistícími prostředky. Olej na dlaždice odstraňte alkalickým čistícím prostředkem nebo roztokem sody. Povrch připravte penetrací SCHÖNOX SHP, která už za cca 0 minut po nanesení vytváří drsnou kontaktní vrstvu vhodnou pro snadnou a bezrizikovou aplikaci např. vysoce flexibilního lepidla se zvýšeným modulem pružnosti SCHÖNOX PFK PLUS. Lepící malta je velmi vhodná do interiérů, protože díky technologii DUST REDUCED při míchání téměř nepráší. Dále se tento tmel vyznačuje ojedinělou kombinací lehčených plniv a odolných polymerů, proto také přináší úsporu ceny i montážního času až o 0 %. Pozor na 2 kg přidáváme 10,2 l vody!

8 2. Dlažba na dřevěném podkladu (palubky, OSB, dřevotříska)

9 2. Dlažba na dřevěném podkladu (palubky, OSB, dřevotříska) název balení spotřeba poznámka 1 Stará prkna, dřevo zdravé bez známek poškození 2 SCHÖNOX SHP 1 l, l 0,1 kg/m 2 SCHÖNOX PL kg, 2 kg 1, kg/mm/m 2 vysprávková rychletvrdnoucí malta SCHÖNOX SK / SCHÖNOX SEK kg, 2 kg 2 kg/m 2 mm ozubení SCHÖNOX RENOTEX 0, m 2 1/m 2 SCHÖNOX SK nechat pletivo + lepidlo 2 hod. zaschnout 6 SCHÖNOX SK / SCHÖNOX SEK kg, 2 kg kg/m 2 7 Dlažba formát max. 20x20 cm 8 SCHÖNOX SU kg, 2 kg 1 kg/m 2 spára min. mm Dřevo jako přírodní materiál neustále pracuje, zatímco dlažba je pevný stavební prvek. Proto by dlažba neměla mít větší formát než cm se spárováním širším než mm. Upravované desky, např. OSB, je nutné přebrousit. Dřevěné dílce musí být pevně ukotveny do trámů max. 80 cm od sebe. Pro eliminaci možných pohybů používáme speciální tmel SCHÖNOX SK popř. SCHÖNOX SEK, který je vhodný na pružné a přetvárné podklady. Obsahuje i speciální cementy, které nevysychají běžnou cestou, ale obsaženou vodu navazují krystalicky. Do lepidla se vkládá výztužné pletivo SCHÖNOX RENOTEX. Toto pletivo má chaotické uspořádání vláken s unikátní povrchovou strukturou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a tím i velmi dobré zpevnění podkladů ve všech možných směrech pohybu. Poznámka SCHÖNOX SEK = C2T S2.

10 . Dlažba na nesavém a vibrujícím podkladu (kov, PVC, plasty, umakart) 2 1

11 . Dlažba na nesavém a vibrujícím podkladu (kov, PVC, plasty, umakart) název balení spotřeba poznámka 1 Kov nebo plast zajistit odmaštění a vyčistění obě složky důkladně 2 SCHÖNOX 2K-PU 6 kg kg/m 2 promíchat Dlažba SCHÖNOX SU kg, 2 kg 1 kg/m 2 spáry min. mm Ocelové či plastové podklady jako např. ocelová schodiště, sloupy, průvlaky či plastové bazény si pro lepení keramiky žádají speciální dvousložkový tmel na bázi polyuretanu SCHÖNOX 2K-PU. V porovnání s cementovými lepidly je vysoce pružný a odolný i po zaschnutí. Dosahuje výborných přídržností k již zmíněným hladkým a nesavým podkladům a je schopný reagovat na jejich rozdílné roztažnosti a vibrace. Konzistence lepidla zaručuje jednoduché zpracování podobné běžným práškovým lepidlům. Je bez obsahu rozpouštědel. Při práci s polyuretanovými materiály se vyžaduje absolutně suché prostředí (PU-materiály bobtnají).

12 . Fixace dlažby na původní podklad 6 2 1

13 . Fixace dlažby na původní podklad název balení spotřeba poznámka 1 PVC, plovoucí podlaha atd. 2 SCHÖNOX MULTIFIX 12 kg 0,1 kg/m 2 aplikace válečkem SCHÖNOX WECHSELVLIES 0 m 2 1/m 2 10 mm ozubení, dodržet SCHÖNOX PFK PLUS 2 kg 2,8 kg/m 2 správný poměr míšení Dlažba flexibilní spárovací hmota 6 SCHÖNOX SB-FLEX 2 kg 1 kg/m 2 (2 20 mm) Systém vhodný zejména pro komerční prostory určené např. pro pronájem. Využití nalezne ale i tam, kde stávající podklady momentálně už nevyhovují, ale je škoda je úplně zničit historické a jiné objekty. Podklad bez poškození uchováme pod fixovanou speciální podložkou SCHÖNOX WECHSELVLIES. Podložka má rub i líc s protiskluzovou úpravou a fixuje se do omyvatelného lepidla SCHÖNOX MULTIFIX. Na podložku se pokládá dlažba do lepidla se zvýšeným modulem pružnosti, jakým je např. SCHÖNOX PFK PLUS. Lepící malta je velmi vhodná do interiérů, protože díky technologii DUST REDUCED při míchání téměř nepráší. Dále se tento tmel vyznačuje ojedinělou kombinací lehčených plniv a odolných polymerů, proto také přináší úsporu ceny až o 0 %. Pozor na 2 kg přidáváme 10,2 l vody!

14 . Lepení mechanicky namáhaných velkoformátových dlažeb 6 2 1

15 . Lepení mechanicky namáhaných velkoformátových dlažeb název balení spotřeba poznámka kontrola pevnosti, 1 Beton rovinnosti a savosti atd. ředění dle savosti 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,1 kg/m 2 podkladu, 1 2 vrstvy dodržet poměr míšení SCHÖNOX DE 2 kg 1,8 kg/mm/m 2, l použijte speciální ozubení SCHÖNOX TT S8 RAPID 2 kg kg/m 2 SCHÖNOX TT Dlažba 6 SCHÖNOX XR 2 kg 1 kg/m 2 v závislosti na šířce spár Mezi velkoformátové dlažby spadají všechny s formátem >0 0 cm. Bezchybné lepení takovýchto formátů si žádá zvýšené požadavky na rovinnost podkladu a na 100% pokrytí rubu dlaždic. Při nutnosti vyrovnání namáhaných podlah doporučujeme materiál SCHÖNOX DE. Pro samotné lepení jsou vhodná lepidla použitelná na lepení do tzv. tekutého lože a na větší vrstvy. Lepidla žluté řady s označením SCHÖNOX TT splňují i požadavky na silně mechanicky zatížené prostory s vysokými nároky na bodové zatížení způsobené regály, prostory s pojezdem zásobovací mechanizace a místa se zvýšenými vibracemi. Takovéto nároky splňuje i spárovací hmota SCHÖNOX XR. Takto navržený systém je uplatnitelný ve skladištích, veřejných prostorách a v dopravním stavitelství.

16 6. Systém pro kročejový útlum

17 6. Systém pro kročejový útlum název balení spotřeba poznámka kontrola pevnosti, 1 Beton, konstrukční desky rovinnosti a savosti atd. ředění dle savosti 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,1 kg/m 2 podkladu SCHÖNOX UNIPLAN / SCHÖNOX DE 2 kg 1, kg/mm/m 2 dodržet poměr míšení SCHÖNOX TT-DUR 2 kg 2 kg/m 2 mm ozubení SCHÖNOX TSD 7, m 2 1/m 2 klademe s odstupem 1 mm a překrytím zakrývací páskou použijte speciální ozubení 6 SCHÖNOX TT-DUR 2 kg kg/m 2 SCHÖNOX TT 7 Dlažba 8 SCHÖNOX SU / SCHÖNOX UF PREMIUM kg, 2 kg 1 kg/m 2 Systém vhodný zejména pro rekonstrukce podlah se zvýšenou propustností zvuku nebo tam, kde jsme limitováni výškou podlahy. Například podlahy panelových domů nebo různé vrstvené podlahy suché výstavby. Do podlahového lepidla SCHÖNOX TT-DUR (nanesené ozubením mm) se vlepí podložka SCHÖNOX TSD speciální podložka určená na vylepšení kročejového útlumu o 10 2 db v závislosti na celkové konstrukci. Spoje se provádí s odstupem 1 mm a překrytím zakrývací páskou. Dlažba se pak lepí stejným lepidlem.

18 7. Dlažba na nestabilních podkladech

19 7. Dlažba na nestabilních podkladech název balení spotřeba poznámka 1 Potrhaný beton ředění dle savosti 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,1 kg/m 2 podkladu SCHÖNOX TT-DUR 2 kg 2 kg/m 2 mm ozubení SCHÖNOX EB-V 0 bm (m 2 ) 1/m 2 použijte speciální ozubení SCHÖNOX TT-DUR 2 kg kg/m 2 SCHÖNOX TT 6 Dlažba 7 SCHÖNOX SU kg, 2 kg 1 kg/m 2 Systém vhodný zejména pro rekonstrukce starých betonových, rozdílných a napojovaných podlah s nejednotnou pevností a trhlinami. Klíčovým výrobkem je materiál s názvem SCHÖNOX EB-V. Jedná se o oboustranně kašírovanou, vysocepevnostní podložku, která je schopná v kombinaci se spojovacími materiály SCHÖNOX odbourat napětí v podkladu a výrazně zvýšit jeho pevnost ve spojení s dlažbou. Podložku připevňujeme k podkladu podlahovým lepidlem (ozubením mm) SCHÖNOX TT-DUR, které je svými parametry s podložkou plně kompatibilní. Je nutné dodržovat tekutou konzistenci lepidla (správný poměr míšení s vodou).

20 8. Keramický bazén D 1 C B»

21 8. Keramický bazén název balení spotřeba poznámka 1 Beton kontrola vlhkosti,pevnosti, rovinnosti a savosti 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,1 kg/m 2 ředění dle podkladu SCHÖNOX PL PLUS 2 kg 1, kg/mm/m 2 vyrovnání a vyhlazení SCHÖNOX 1K-DS, kg, 20 kg,6 kg/m 2 minimálně tři vrstvy nebo SCHÖNOX 2K-DS kg kg/m 2 minimálně tři vrstvy SCHÖNOX PFK 2 kg kg/m 2 6 Dlažba, obklad 7 SCHÖNOX CF / SCHÖNOX XR + CEGEPOX JOINT kg, 2 kg 1 kg/m 2 volba dle obsahu desinfekce B SCHÖNOX ST 0 m, 10 m dle výměry C TĚSNÍCÍ PROVAZEC 1 dle výměry D SCHÖNOX MES / SCHÖNOX SMP 00 ml 10 bm/tuba pozor, aby v rohu nevznikal fabion důkladně vyplnit prostor mezi dilatujícími prvky po vyschnutí důkladně očistit od ostřiku při uhlazování Výrobky zařazené do bazénového systému musí vyhovovat vysokému mechanickému, vlhkostnímu i chemickému zatížení. Velkým problémem těchto staveb bývá vysoké riziko mikrobiologického znečištění a tvorba plísní. Konstrukci dokonale ochráníme proti vodě stěrkovou izolací SCHÖNOX 1K-DS nebo SCHÖNOX 2K-DS. Oba materiály jsou elastické se schopností překlenutí trhlin do 0,7 mm. SCHÖNOX 1K-DS je s atestem na pitnou vodu a s atestem státní zkušebny TAZUS. Pro lepení je doporučován tmel SCHÖNOX PFK (profi flex), který je určen do permanentně vlhkých prostor a je atestován též na pitnou vodu. Pro spárování jsou vhodné epoxidové spárovací hmoty např. SCHÖNOX CF. Velmi vhodnou alternativou, například pro menší bazénová tělesa v soukromém sektoru, je speciální cementová hmota SCHÖNOX XR smíchaná se speciální epoxidovou přísadou SCHÖNOX CEGEPOX JOINT. Pohyblivé spáry je nutné uzavřít speciálním trvale pružným tmelem SCHÖNOX MES, resp. SCHÖNOX SMP.

22 10. Montáž balkonu s klasickým potěrem 2 D 1 C B»

23 10. Montáž balkonu s klasickým potěrem název balení spotřeba poznámka 1 Beton 2 SCHÖNOX 1K-DS, kg, 20 kg 2, kg/m 2 minimálně dvě vrstvy SCHÖNOX TT-DUR / SCHÖNOX TT S8 RAPID Dlažba 2 kg kg/m 2 použijte speciální ozubení SCHÖNOX TT doporučujeme spíše světlejší barvy SCHÖNOX SU / spáry doporučujeme SCHÖNOX UF PREMIUM kg, 2 kg 1 kg/m2 větší než mm B SCHÖNOX ST 10 m, 0 m dle výměry C TĚSNÍCÍ PROVAZEC 1 dle výměry D SCHÖNOX S 20 / SCHÖNOX SMP 00 ml 10 bm/tuba pozor, aby v rohu nevznikal fabion důkladně vyplnit prostor mezi dilatujícími prvky Cementový potěr by měl dosahovat vlhkostí do 2, %. Nosný výrobek tohoto systému je jednosložková vysoce elastická hydroizolační stěrka SCHÖNOX 1K-DS, která překlene trhliny až do 0,7 mm. Dalším materiálem se schopností odolat tak těžkému zatížení je podlahové lepidlo nové generace SCHÖNOX TT-DUR. Odlišnost od klasických výrobních procesů pro flexibilní lepidla spočívá v používání nové technologie CLIMATRIX velmi jemného mletí a promíchávání speciálních a prvotřídních cementů, plniv, polymerů a pojiv. To zajišťuje i jeho mimořádnou odolnost a stálost vůči termickému a vlhkostnímu zatížení. Je nutné dodržovat tekutou konzistenci lepidla (správný poměr míšení s vodou). Nejexponovanějším materiálem je spárovací hmota. Pro zhotovení velmi odolných spár na balkonech, terasách, v mokrých provozech a na přetvárných podkladech je nejvhodnější materiál SCHÖNOX SU. Je také vyroben novou technologií CLIMATRIX. Celý systém v podobě kompletního balkonu prošel ojedinělým testem státní zkušebny TZÚS, kterým byla simulována zvýšená zátěž klimatickými podmínkami odpovídající 10 letému zatížení.

24 11. Sanace hydroizolace balkonu s původní dlažbou D C B A»

25 11. Sanace hydroizolace balkonu s původní dlažbou název balení spotřeba poznámka 1 Původní dlažba 2 SCHÖNOX SHP 1 kg, kg 0,1 0,1 kg/m 2 SCHÖNOX PL PLUS 2 kg 1, kg/mm/m 2 vyhlazení a dorovnání SCHÖNOX TT-DUR 2 kg 2 kg/m 2 ozubení mm SCHÖNOX AB 0 m 2 1/m 2 6 SCHÖNOX TT-DUR 2 kg kg/m 2 doporučujeme ozubenou stěrku SCHÖNOX TT 7 SCHÖNOX SU / spáry dělejte větší než SCHÖNOX UF PREMIUM kg, 2 kg 1 kg/m2 mm 8 Dlažba doporučujeme spíše světlejší barvy A SCHÖNOX 1K-DS, kg, 20 kg 2, kg/m 2 podlepení ve spojích pásů B SCHÖNOX ST 10 m, 0 m dle výměry C TĚSNÍCÍ PROVAZEC 1 dle výměry D SCHÖNOX S 20 / SCHÖNOX SMP 00 ml 10 bm/tuba pozor, aby v rohu nevznikal fabion důkladně vyplnit prostor mezi dilatujícími prvky Systém vhodný na více potrhané a staré podklady, jakými staré venkovní dlažby zpravidla bývají. Pro tyto případy je nejvhodnější použít speciální hydroizolační pás pro přemostění trhlin s názvem SCHÖNOX AB. Oboustranně kašírovaná speciální polyetylenová fólie zaručující při použití správných materiálů SCHÖNOX (SCHÖNOX TT-DUR) optimální spojení s podkladem. Pásy jsou vysoce odolné vůči stárnutí a povětrnostním vlivům. Doporučujeme kombinovat s drenáží SCHÖNOX EP-DRAIN, lepidlem SCHÖNOX TT-DUR (nutno dodržovat tekutou konzistenci lepidla, tudíž správný poměr míšení s vodou) a vysoce odolnou spárovací hmotou SCHÖNOX SU.

26 12. Balkony a terasy montovaných staveb (dřevostavby) D 1 C B»

27 12. Balkony a terasy montovaných staveb (dřevostavby) název balení spotřeba poznámka 1 OSB deska nutno přebrousit 2 SCHÖNOX SG 1 kg 0, kg/m 2 SCHÖNOX SK / SCHÖNOX SEK SCHÖNOX PZG / SCHÖNOX RENOTEX kg, 2 kg 2 kg/m 2 mm ozubení 2 m 2 1/m 2 vložit do lepidla a zastěrkovat SCHÖNOX TT-DUR 2 kg 2 kg/m 2 mm ozubení 6 SCHÖNOX AB 0 m 2 1/m 2 7 SCHÖNOX TT-DUR / SCHÖNOX TT S8 RAPID 8 Dlažba 9 B 2 kg kg/m 2 doporučujeme ozubenou stěrku SCHÖNOX TT doporučujeme spíše světlejší barvy SCHÖNOX SU / spáry dělejte větší než SCHÖNOX UF PREMIUM kg, 2 kg 1 kg/m2 mm SCHÖNOX ST / SCHÖNOX ST-BT 10 m, 0 m dle výměry C TĚSNÍCÍ PROVAZEC 1 dle výměry D SCHÖNOX S ml 10 bm/tuba pozor, aby v rohu nevznikal fabion důkladně vyplnit prostor mezi dilatujícími prvky Dřevo v jakékoli podobě je pro pokládku keramiky jeden z nejproblematičtějších podkladů. Jako přírodní materiál neustále pracuje, zatímco dlažba je pevný stavební prvek. Vzhledem k již zmíněným pohybům by dlažba v žádném případě neměla mít větší formát než cm se spárami > mm. Upravované desky např. OSB je nutno před aplikací dalších materiálů přebrousit. Zpevnění povrchu, spojů a redukce pnutí docílíme použitím kombinace materiálu SCHÖNOX PZG a SCHÖNOX SK. SCHÖNOX PZG je vysoce pevnostní armovací pletivo, které odolává tahu až 000 N (na 0 mm délky) a 600 N (na 0 mm šířky), zatímco SCHÖNOX SK je speciální lepící tmel s více než násobným obsahem pryskyřic a polymerů než mají běžná flexibilní lepidla. Pletivo přestěrkované tímto vysoce flexibilním lepidlem utvoří vhodný a dostatečně zpevněný podklad pro další pracovní kroky aplikované již klasickým způsobem.

28 1. SCHÖNOX BALTERRA Drenážní systém pro rekonstrukce D 1 C B A»

29 1. SCHÖNOX BALTERRA Drenážní systém pro rekonstrukce název balení spotřeba poznámka 1 Původní dlažba 2 SCHÖNOX SG 2 kg 0, kg/m 2 kontaktní můstek SCHÖNOX PL PLUS 2 kg 1, kg/mm/m 2 vyspádování, vyspravení SCHÖNOX TT-DUR 2 kg 2 kg/m 2 ozubení mm SCHÖNOX AB 0 m 2 1/m 2 6 SCHÖNOX EP-DRAIN 2 kg 0,6 kg/m 2 (vrstva 8 mm) pojivo pro MONOKORN 6 SCHÖNOX MONOKORN 2 kg 9, kg/m 2 plnivo pro EP-DRAIN (vrstva 8 mm) (2 mm) použijte speciální ozubení 7 SCHÖNOX TT-DUR 2 kg kg/m 2 SCHÖNOX TT 8 Dlažba / doporučujeme spíše přírodní kámen světlejší barvy 9 SCHÖNOX SU / spáry dělejte větší než SCHÖNOX UF PREMIUM kg, 2 kg 1 kg/m2 mm podlepení pásky ve A SCHÖNOX 1K-DS, kg, 20 kg 2, kg/m 2 spojích B SCHÖNOX ST / pozor, aby v rohu 10 m, 0 m dle výměry SCHÖNOX ST-BT nevznikal fabion C TĚSNÍCÍ PROVAZEC 1 dle výměry důkladně vyplnit prostor mezi dilatujícími prvky D SCHÖNOX S 20 / SCHÖNOX SMP 00 ml 10 bm/tuba Drenážní systém pro balkony a terasy SCHÖNOX BALTERRA vychází z klasické balkónové skladby SCHÖNOX, která je doplněná o aktivní drenážní vrstvu s nízkou konstrukční výškou, která se nachází mezi hydroizolačními pásy SCHÖNOX AB (popř. stěrková izolace SCHÖNOX 1K-DS) a speciálním flexibilním lepidlem na dlažby SCHÖNOX TT-DUR. Je tvořena pískem SCHÖNOX MONOKORN o stejné zrnitosti namíchaným s epoxidovou hmotou SCHÖNOX EP-DRAIN. Vzniklá pevná drenážní vrstva je schopna kdykoli odvést a odvětrat jakoukoli vlhkost z celkové konstrukce balkonu a tím významně prodloužit jeho životnost. SCHÖNOX EP-DRAIN je vhodný zejména pro rekonstrukce s požadavkem na minimální navýšení konstrukční výšky (vrstvy 8 10 mm). Další materiály a jejich důvody pro použití jsou popsané v detailu číslo 11.

30 16. Dlažba na anhydritových podkladech 2 1

31 16. Dlažba na anhydritových podkladech název balení spotřeba poznámka 1 Litý anhydrit povrch nutno přebrousit ředění 1: nechat 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,08 kg/m 2 zaschnout použijte speciální ozubení SCHÖNOX FB-FLEX 2 kg kg/m 2 SCHÖNOX TT Dlažba SCHÖNOX SU kg, 2 kg 1 kg/m 2 Lité anhydritové potěry jsou velmi choulostivé na klimatické podmínky. Krystaly sádry se hlavně v chladnějším období a v důsledku zvýšené vzdušné vlhkosti znovu rozpouštějí a kolísá i jejich pevnost a prodlužuje se zrání. Zbytková vlhkost proto musí odpovídat normě 0, CM %. Na povrchu tvoří méně soudržný povlak, který je nutné ve všech případech přebrousit. Dalším problémem je citlivost sádry na záměsovou vodu z cementových materiálů, která při nedostatečném ošetření podkladu rozleptává povrch a následně dochází k poruchám v soudržnosti. Úplnou eliminaci možných rizik zaručují materiály na stejné bázi lepení dlažby bez penetrace sádrovým flexibilním lepidlem SCHÖNOX FB-FLEX, popř. vyrovnávací hmoty SCHÖNOX AM, SCHÖNOX APF, SCHÖNOX ADE.

32 17. Topné kabely na anhydritových potěrech

33 17. Topné kabely na anhydritových potěrech název balení spotřeba poznámka 1 Anhydritový potěr 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,08 kg/m 2 ředění 1: nechat zaschnout Topné kabely (např. V-SYTÉM) dráty min. cm od sebe SCHÖNOX ADE 2 kg 1,8 kg/mm/m 2 použijte speciální ozubení SCHÖNOX FB-FLEX 2 kg kg/m 2 SCHÖNOX TT 6 Dlažba 7 SCHÖNOX SU / SCHÖNOX WD-FLEX kg, 2 kg 1 kg/m 2 Systém topných rohoží je vhodný zejména pro rychlé a snadné vytápění dlažeb v koupelnách a kuchyních v novostavbách a nebo při rekonstrukcích. Časté zapínání a vypínání systému s rychlými náběhy teplot vyžaduje zvýšené nároky na přídržnosti, flexibilitu a roztažnost použitých materiálů. Topení v kombinaci se sádrovláknitými deskami, které mají nižší pevnosti a vyšší pohyblivost (průhyby atd.), je nutné zalévat samonivelačním tenkovrstvým potěrem SCHÖNOX ADE, který svými parametry zmíněné problematické vlastnosti desek v kombinaci s topením plně eliminuje. Pro takto tepelně a mechanicky namáhaný podklad doporučujeme tmel na sádrové bázi SCHÖNOX FB-FLEX, který zaručuje i téměř 100 % pokrytí rubu dlaždic. Při použití ve vlhkém prostředí doporučujeme kabely překryté nivelační stěrkou SCHÖNOX ADE chránit proti průniku vlhkosti penetrací SCHÖNOX KH a hydroizolačním nátěrem SCHÖNOX HA provedeným ve dvou vrstvách. Lepení dlažby v tomto případě doporučujeme provádět lepidlem na cementové bázi (např. SCHÖNOX TT-DUR, SCHÖNOX PFK PLUS).

34 18. Dlažba na podlahovém topení v mokrém prostředí D C B»

35 18. Dlažba na podlahovém topení v mokrém prostředí název balení spotřeba poznámka 1 Původní dlažba 2 SCHÖNOX SG 1kg, 1 kg 0, kg/m 2 Topné kabely (např. V-SYTÉM) dráty min. cm od sebe SCHÖNOX DE 2 kg 1,8 kg/mm/m 2 SCHÖNOX HA 7 kg, 22 kg 1, kg/m 2 válečkem, štětkou (2 vrstvy) SCHÖNOX PFK PLUS / 6 SCHÖNOX TT S8 RAPID 7 Dlažba 8 SCHÖNOX UF PREMIUM / SCHÖNOX SU 2 kg kg, 2 kg 1 kg/m 2 B SCHÖNOX ST 10 m, 0 m dle výměry C TĚSNÍCÍ PROVAZEC 1 dle výměry D SCHÖNOX ES / SCHÖNOX SMP / SCHÖNOX MES 2, kg/m 2 / ozubení 8 mm dodržet kg/m 2 poměr míšení s vodou 00 ml 10 bm/tuba pozor, aby v rohu nevznikal fabion důkladně vyplnit prostor mezi dilatujícími prvky Systém elektrických topných kabelů je vhodný zejména pro zvýšení komfortu při rekonstrukcích koupelen s minimálním navýšením konstrukční výšky podlahy. Časté zapínání a vypínání systému s rychlými náběhy teplot vyžaduje zvýšené nároky na flexibilitu a roztažnost použitých materiálů. Staré dlažby s nenasákavým a hladkým povrchem, je nutné očistit kyselými čistícími prostředky a natřít penetrací SCHÖNOX SHP, která už za cca 60 minut po nanesení vytváří drsnou kontaktní vrstvu. Celou položenou plochu vyrovnáme samonivelační stěrkou SCHÖNOX DE. Následně konstrukci chráníme proti průniku vlhkosti izolačním nátěrem SCHÖNOX HA provedeným ve dvou vrstvách. Materiál atestován zkušebním ústavem TAZUS. Další významnou roli v ochraně proti vlhkosti a plísním hraje i volba spárovací hmoty. Doporučujeme hmotu SCHÖNOX UF PREMIUM, která je vodoodpudivá, flexibilní a mechanicky odolná. Speciální antibakteriální přísady s označením BIOPROTECT spolehlivě ničí zárodky zhoubných plísní a bakterií.

36 19. Koupelny a vlhké provozy 6 2 D 1 C B»

37 19. Koupelny a vlhké provozy název balení spotřeba poznámka 1 Beton 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,1 kg/m 2 ředění dle podkladu SCHÖNOX HA 7 kg, 22 kg 1, kg/m 2 dva nátěry válečkem SCHÖNOX PFK PLUS / SCHÖNOX SFK Dlažba 6 B SCHÖNOX UF PREMIUM / SCHÖNOX WD-FLEX SCHÖNOX ST / SCHÖNOX ST-BT 2 kg 2, kg/m 2 ozubení 8 mm dodržet poměr míšení s vodou kg, 2 kg 1 kg/m 2 10 m, 0 m dle výměry C TĚSNÍCÍ PROVAZEC 1 dle výměry D SCHÖNOX ES / SCHÖNOX SMP 00 ml 10 bm/tuba pozor, aby v rohu nevznikal fabion důkladně vyplnit prostor mezi dilatujícími prvky Koupelna by měla být chloubou každé stavby a její funkčnost a životnost je velmi závislá na tom, jak celou konstrukci ochráníme vůči vlhkosti. Ta je právě jedním z největších rizik spojených s poškozením obkladů a dlažeb a zároveň i podkladních vrstev. Proto je nezbytné zakomponovat do celého obkladového systému funkční bezešvou izolační vrstvu. Z materiálů SCHÖNOX tyto parametry splňuje jednosložková, elastická a hydroizolační hmota SCHÖNOX HA s atestem TAZUS. Další významnou roli v ochraně proti vlhkosti a plísním hraje i volba spárovací hmoty. Doporučujeme hmotu SCHÖNOX UF PREMIUM, která je vodoodpudivá, flexibilní a mechanicky odolná. Speciální antibakteriální přísady s označením BIOPROTECT spolehlivě ničí zárodky zhoubných plísní a bakterií. approved according to ETAG 022

38 20. Kladení desek z lomového kamene 2 1

39 20. Kladení desek z lomového kamene název balení spotřeba poznámka 1 Beton 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,1 kg/m 2 ředění dle podkladu SCHÖNOX TT S8 RAPID / SCHÖNOX Q9 W Štípaný kámen 2 kg 20 kg/m 2 dle nerovností kamene SCHÖNOX RF 2 kg kg/m 2 dle šířky a hloubky spár Jako obkladový kámen pro vnější prostředí se nejčastěji používají žuly či různé typy křemenců. Tyto horniny se vyznačují velmi nízkou nasákavostí, a přesto i zde je nutné plně vyloučit riziko zvýšené citlivosti na cementovou vodu způsobující povrchové výkvěty a skvrny. Proto používáme speciální flexibilní tmel SCHÖNOX TT S8 RAPID. Tras obsažený v lepidle eliminuje výkvěty a jeho univerzálnost umožňuje jak klasickou pokládku do tenkého lože, tak i do silného lože až 20 mm. Speciální složení udržuje lepené desky při pokládce přesně v požadované výšce. Obsahuje lehčené plnivo a tím i o 0 % nižší spotřebu než podobná běžná lepidla. Používá se zpravidla pro vodorovné plochy. Spárujeme flexibilní hmotou SCHÖNOX RF (spáry 2 0 mm).

40 22. Kladení přírodního kamene se zvýšenou citlivostí na změnu zabarvení a tvaru 2 1

41 22. Kladení přírodního kamene se zvýšenou citlivostí na změnu zabarvení a tvaru název balení spotřeba poznámka 1 Beton 2 SCHÖNOX KH 1 l, l, 10 l 0,1 kg/m 2 ředění dle podkladu při lepení na stěny použijte SCHÖNOX Q9 W 2 kg kg/m 2 SCHÖNOX SK-RAPID W Kalibrovaný přírodní kámen zvýšená citlivost na vlhkost a změny barevnosti SCHÖNOX UF PREMIUM kg, 2 kg 1 2 kg/m 2 dle šířky a hloubky spár Přírodní kameny s vysokou nasákavostí jako např. mramor, travertin a jiné krystalické vápence se používají především v interiérech. Jsou velmi náchylné na vznik výkvětů díky pronikání vody z lepících tmelů a také na změnu tvaru. Vzniku takovýchto defektů zamezíme použitím výrobků z řady SCHÖNOX STONELINE. Pro lepení je velmi vhodné bílé rychletuhnoucí flexibilní lepidlo s obsahem trasu SCHÖNOX Q9 W. Materiály krystalicky váží vodu, takže se zabraňuje průniku vlhkosti do kamene. Spárujeme výhradně jemnou a flexibilní spárovací hmotou s obsahem trasu SCHÖNOX UF PREMIUM. Pro dilatace je vhodný speciální silikon SCHÖNOX MES, resp. SCHÖNOX SMP.

42 2. Rychlá montáž keramických dlažeb 6 2 1

43 2. Rychlá montáž keramických dlažeb název balení spotřeba poznámka 1 Podkladní beton 2 SCHÖNOX KH-FIX l 0,1 kg/m 2 neředěný SCHÖNOX SEB 2 kg 2,6 kg vrstva 1 cm/m 2 SCHÖNOX PFK RAPID / SCHÖNOX TT S8 RAPID Dlažba 2 kg kg/m 2 ozubení 10 mm 6 SCHÖNOX SU kg, 2 kg 1 kg/m 2 Materiály zařazené do tohoto systému jsou několikanásobně rychlejší než běžné a dosahují také vyšších stavebně fyzikálních vlastností. Všechny materiály obsažené v systému mají schopnost rychle se zbavit vlhkosti a zabezpečit rychlé dozrání. Tento efekt spočívá v použití odlišných cementů, které k sobě navazují vodu krystalickou vazbou. Ve správné kombinaci dokáží vtěsnat kompletní stavební, obkladačské a podlahářské práce do 2 hodin. Potěr SCHÖNOX SEB dosahuje zbytkové vlhkosti <2, % do 2 hodin. Flexibilní lepidlo SCHÖNOX PFK RAPID / SCHÖNOX TT S8 RAPID je pochozí po hodinách.

44 2. Dlažba v chemicky namáhaných provozech 2 1

45 2. Dlažba v chemicky namáhaných provozech název balení spotřeba poznámka 1 Původní dlažba 2 SCHÖNOX EG, kg 0,2 kg/m 2 přesypané pískem SCHÖNOX TT-DUR / SCHÖNOX TT S8 RAPID Dlažba 2 kg kg/m 2 použijte speciální ozubení SCHÖNOX TT SCHÖNOX CF kg 1 kg/m 2 použijte speciální nářadí V průmyslových a potravinářských provozech, jako jsou například mlékárny, pivovary, cukrovary, velkokuchyně, masny, není o použití speciálních produktů pochyb. Na povrchové zatížení musíme dbát už při výběru keramiky a ta jako všechny další použité materiály musí odolávat působení chemikálií, čistidlům, vysokým teplotám, mechanickému zatížení a také vysoké vlhkosti a vodě. Pro lepení doporučujeme vysoce flexibilní tmel SCHÖNOX TT-DUR resp. SCHÖNOX TT S8 RAPID, které mají zvýšené pevnosti v tlaku a vůči bodovému zatížení. Odolávají též vibracím v podkladech a permanentnímu vlhkostnímu zatížení. Jedním z nejdůležitějších prvků je spárovací hmota. Vysokou chemickou a mechanickou odolnost splňuje nejlépe epoxidová hmota SCHÖNOX CF s atestem i na potravinářské provozy.

46 2. Cementová lepidla na anhydritových podkladech 2 1

47 2. Cementová lepidla na anhydritových podkladech název balení spotřeba poznámka 1 Anhydritový potěr neředí se, 2 SCHÖNOX KH-FIX l 0,1/m 2 doba zasychání 1 hod. použijte speciální ozubení SCHÖNOX TT-DUR 2 kg kg/m 2 SCHÖNOX TT Dlažba SCHÖNOX SU / UF PREMIUM kg, 2 kg 1 kg/m 2 Cementová lepidla mohou díky alkalitě cementu narušit anhydritové podklady. Aby nedošlo ke kontaktu cementové záměsové vody s anhydritovým podkladem, byla vyvinuta speciální rychleschnoucí penetrace SCHÖNOX KH-FIX. Na anhydritových podkladech je nutná doba zasychání 1 hodina, na cementových podkladech stačí 10 minut. V případě použití anhydritových hmot na anhydritových podkladech se doba zasychání rovněž zkracuje na 10 minut. Bezpečné spojení mezi anhydritovým podkladem a cementovým lepidlem dokáže velmi rychle, bezpečně a ekonomicky nová penetrační hmota SCHÖNOX KH-FIX.

lepení a spárování obkladů a dlažeb vyrovnání podkladů, podlahové systémy izolace a utěsňování Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení!

lepení a spárování obkladů a dlažeb vyrovnání podkladů, podlahové systémy izolace a utěsňování Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení! Přehled výrobků Naše odborné znalosti pro vaše profesionální řešení! Stavební chemie od společnosti Henkel pomáhá obchodním partnerům, projektantům, stavebním firmám, řemeslníkům i investorům staveb neustále

Více

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení

Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Ceresit lepicí malty jako součást systémových řešení Průvodce výběrem vhodných produktů podle: druhu podkladu způsobu zatížení lepených materiálů Přehled lepicích malt na obklady a dlažbu včetně doporučených

Více

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014

Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb. Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb Manuál lepení & spárování obkladů a dlažeb 06 / 2014 Obsah: Systémová řešení na míru Základní orientace 4-7 Rozdíly mezi lepidly 4 5 Rozdíly mezi spárovacími

Více

Přehled výrobků. www.ceresit.cz

Přehled výrobků. www.ceresit.cz Přehled výrobků www.ceresit.cz CE 43 Grand Elit - fleibilní spárovací hmota se zvýšenou chemickou odolností zvýšená odolnost vůči mechanickému a chemickému zatížení zvýšená odolnost vůči znečištění, plísním

Více

CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG

CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG PRODUKTŮ 2015 SVĚT chytré stavební chemie český výrobce Není to jen prášek v několikakilogramovém pytli. Za ucelenou produktovou řadou EXCEL MIX stojí čtvrt století našich

Více

Realizujte Váš projekt s mapei

Realizujte Váš projekt s mapei PODLAHÁŘ Realizujte Váš projekt s mapei Mapei odedávna pomáhá svými výrobky a pokročilými technologickými řešeními, které jsou certifi kované dle nejpřísnějších ofi ciálních norem, k realizaci velkých

Více

barvy a stavební chemie

barvy a stavební chemie barvy a stavební chemie 194 chemie Barvy a stavební chemie NOVIPro malířské nátěry, disperze...196 NOVIPro tmely a pěny...197 NOVIPro nářadí pro malíře... 198 199 SOUDAL pěny, silikony, tmely... 200 202

Více

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika

OBSAH OBSAH. Montážní pěny. Tmely a silikony. Speciální tmely. Sádrokartonářský program. Lepidla. Kotevní technika Montážní pěny OBSAH Montážní pěna... 3 Rychlomontážní 2K pěna... 3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna... 3 Pistolová pěna MEGA 70... 3 Thermo Kleber, Winter, Wood, Roof... 4 Protipožární pěna trubičková,

Více

Ceník. MUREXIN. Drží.

Ceník. MUREXIN. Drží. Ceník 2013 Platný od 1. 3. 2013 MUREXIN. Drží. Centrála pobočka kontaktní osoby Sídlo společnosti Technické a obchodní centrum Praha Objednávky zasílejte na MUREXIN spol. s r.o. Brněnská 679, 664 42 Modřice

Více

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy

Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Pracovní postup Cemix: Balkony a terasy Obsah 1 Balkónové systémy Cemix obecně... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Použití... 3 1.2 Obecné požadavky na podklad...

Více

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD

DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD DIVIZE POVRCHOVÉ ÚPRAVY KATALOG ETICS & MONTÁŽNÍ NÁVOD OBSAH produkty a příslušenství pro ETICS OBSAH OBSAH OBSAH montážní návod OBSAH str. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ...11 1 SKLADBA SYSTÉMU ETICS...13 15

Více

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7

Střešní bitumenový tmel...6 Akrylový tmel...6 Parketový tmel...6 Sanitární silikon...6 Neutrální silikon OXIM...7 Montážní pěny Obsah Montážní pěna...3 Rychlomontážní 2K pěna...3 Maxi trubičková nízkoexpanzní pěna...3 Pistolová pěna MEGA 70...3 Thermo Kleber, Wood, Roof, Winter...4 Protipožární pěna trubičková, pistolová...4

Více

KATALOG BETONOVÉ OBKLADY A DLAŽBY

KATALOG BETONOVÉ OBKLADY A DLAŽBY KATALOG BETONOVÉ OBKLADY A DLAŽBY SLOVO ÚVODEM Když se řekne slovo BETON, mnohým z nás se vybaví zašedlost a strohost architektury panelákových sídlišť z 80tých let minulého století. V dnešní době tento

Více

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍRUČKA PRE TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRE PREVEDENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TEHLOVÝMI PÁSIKMI tepelno-izolačné systémy Obkladové pásky 41 Rotterdam OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE CERESIT PRO LEPENÍ VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB Z PŘÍRODNÍHO KAMENE 1. příprava podkladu Podklad, na kterém mají být provedeny další

Více

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ FACHMANŮV CENÍK 2014 OMÍTKOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY PASTOVITÉ OMÍTKY FASÁDNÍ NÁTĚRY STAVEBNÍ CHEMIE DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ Platný od 1. 3. 2014 Vysvětlivky materiál dodáván volně ložený - cena na

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

LEPIDLA. vyrobeno v ČR STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG 2014 BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT

LEPIDLA. vyrobeno v ČR STAVEBNÍ CHEMIE KATALOG 2014 BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT KATALOG 2014 2015 LEPIDLA pro kutily a řemeslníky, truhláře, podlaháře, čalouníky, obuvníky,... STAVEBNÍ CHEMIE pro kvalitní stavbu, opravy a renovace BEZPEČNÉ POCHOZÍ POVRCHY UMĚNÍ SPOJOVAT vyrobeno v

Více

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MAPEI úvod Tato příručka pro instalaci tepelně izolačního systému MAPEI slouží k usnadnění práce řemeslníků i stavbyvedoucího.

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Ceník 2010. Technika pro podlaháře. Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít. Platnost od 1. 3.

Ceník 2010. Technika pro podlaháře. Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít. Platnost od 1. 3. Platnost od 1. 3. 2010 Ceník 2010 www.info.murexin.cz Technika pro podlaháře Kompletní sada ceníků: > Postavit > Obložit > Nalepit > Zateplit > Natřít Centrála pobočka kontaktní osoby Sídlo společnosti

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Výběr materiálů a systémů

Výběr materiálů a systémů Výběr materiálů a systémů ŘADA MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ OBSAH 1. PŘÍPRAVA PODKLADU...1 Opravy stávajících podkladů...1 Adhezní můstky...2 2. KOTVENÍ STAVEBNÍCH PRVKŮ...2 3. SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ...4

Více

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM SWS PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽ OKEN SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM TĚSNICÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM SOUDAL WINDOW SYSTEM OBSAH SOUDAL WINDOW SYSTEM Současné problémy mikroklimatu

Více

Postupy při omítání zdiva HELUZ

Postupy při omítání zdiva HELUZ Postupy při omítání zdiva HELUZ vysoce kvalitní materiály pro vnější úpravu zdiva výhody omítek použití omítek Úvod Omítky jsou tradiční a dosud nejčastěji používaný způsob úpravy vnějších i vnitřních

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika

EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika FASÁDNÍ SYSTÉM NA DŘEVOSTAVBY Montážní návod V e l i m l e de n 2 0 12 1 . 2.8.1. EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika Montážní návod pro úpravu fasádního líce staveb na dřevité

Více

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace

Tepelné izolace. Rady, tipy, informace Tepelné izolace Rady, tipy, informace Obsah Tepelné ztráty 2 Druhy tepelných ztrát 3 Energetická náročnost budov 4 Snižování energetické náročnosti budov 5 Průkaz energetické náročnosti budovy 7 Energetický

Více