Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla"

Transkript

1 Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 1

2 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů a bytů

3 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 3

4 Stavební zákony 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby znění 20/2012 Sb. VYHLÁŠKA JE OPROTI NORMÁM VŽDY ZÁVAZNÝM DOKUMENTEM! Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán

5 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 3 - Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a)... i) obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m, j) pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby, k) normovou hodnotou - konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě 4), jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky, l) Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 14

6 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 15

7 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov Tabulka NA.1 - Požadavky na větrání obytných budov Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Požadavek Minimální hodnota Doporučená hodnota Intenzita větrání Dávka venkovního vzduchu na osobu Kuchyně Koupelny WC [h -1 ] [m 3 /(hod.os)] [m 3 /hod] [m 3 /hod] [m 3 /hod] 0, , POZNÁMKY 1 V době, kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě užívány (dovolené, víkendy), lze připustit provoz s nižší intenzitou větrání 0,1 h -1 vztaženou k celkovému vnitřnímu objemu bytu/ rodinného domu. 2 Výkon topné soustavy pro ohřev větracího vzduchu musí vycházet z hodnot průtoků vzduchu stanovených návrhem větrání 3 Hodnoty uvedené v tabulce NA.1 slouží pro návrh systému větrání. Při energetických výpočtech lze zobecnit provozní podmínky, obsazenost místností (dávky vzduchu na osobu), dobu chodu zařízení apod. 4 Intenzita větrání se vztahuje na standardní výšku místnosti 2,6 m Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 16

8 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov NA.3 - Požadavky na koncepci větrání Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit následujícími způsoby : - Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů; - Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory) - Větrací jednotkou POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a rekonstruovanými okny nelze použít Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 17

9 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov NA.3 - Požadavky na koncepci větrání Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit následujícími způsoby : - Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů; - Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory) - Větrací jednotkou BEZ REKUPERACE POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a rekonstruovanými okny nelze použít BEZ ŠETŘENÍ ENERGIÍ Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 18

10 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov NA.3 - Požadavky na koncepci větrání Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit následujícími způsoby : - Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů; - Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory) - Větrací jednotkou POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a rekonstruovanými okny nelze použít S REKUPERACÍ MOŽNOST ŠETŘENÍ ENERGIÍ Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 19

11 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov NA.3 - Požadavky na koncepci větrání Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit následujícími způsoby : - Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů; - Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory) - Větrací jednotkou POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a rekonstruovanými okny nelze použít Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 20

12 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 22

13 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 23

14 Větrání prostor s plynovými spotřebiči odkazem na TPG Zdroj : Ing. Z. Mathauserová Vytvoření podtlaku digestoří PŘI UZAVŘENÝCH NOVÝCH TĚSNÝCH OKNECH HROZÍ NEBEZPEČÍ PORUŠENÍ TAHU KOMÍNA A VRACENÍ SPALIN DO MÍSTNOSTÍ PŘÍMÉ OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA!!! Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 26

15 Výměna vzduchu je důležitá ve všech objektech Větrat bychom měli hlavně s ohledem na uživatele Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 27

16 Parametry vnitřního prostředí VÝSLEDNÁ TEPLOTA INTERIÉRU: teplota vzduchu v interiéru θ i povrchová teplota okolních ploch (POZOR NA VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY) VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA: zajištění vhodné relativní vlhkosti (r h ) doporučuje se udržet v rozsahu % (v zimním období) POHODA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ => stav, kdy veškeré parametry vnitřního prostředí jsou na svých optimálních hodnotách ODÉROVÉ MIKROKLIMA V OBJEKTU: CO 2, formaldehydy, odpary z nátěrů přívodem čerstvého vzduchu udržení koncentrace CO 2 dle zvolené třídy mikroklima, optimálně do ppm (0,1 0,12%) Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 28

17 Příklad: důsledek energeticky vědomého chování uživatele Obvyklé způsoby úprav budov (a jejich dopady) Ing. Zdeněk Zikán 29 Bytová družstva, Rožnov pod

18 Vlhkost a teplota vzduchu Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 30

19 Vlhkost a teplota vzduchu Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 31

20 REKUPERACE vnitřní prostředí Třídy mikroklimatu (ČSN definuje rozdílem proti venkovnímu prostředí) koncentrace CO2 (ppm) třída kvality prostředí (ČSN EN 15521) nedoporučuje se delší pobyt > 5000 otupělost, zívání 2500 snížení koncentrace, únava > tř. (> 1170) akceptovatelná úroveň tř. (1170) přijatelná úroveň - vnitřní prostředí obecně doporučovaná hodnota tř. (870) tř. (720) venkovní prostředí Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 32

21 Vliv oken na infiltraci neřízené větrání Jak jsou těsná nová okna Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 33

22 Problémy s vnitřním prostředím 70% času nad hranicí 1000 ppm Zdroj : EkoWATT Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 34

23 Problémy s vnitřním prostředím 70% času nad hranicí 1000 ppm Zdroj : EkoWATT Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 35

24 Náhodné větrání okny Průměrná denní výměna vzduchu h Pros vyklápěcí okno (jedno v pokoji) 31. Led 28. Úno 31. Břez 30. Dub 31. Kvě průměrná denní výměna vzduchu v ložnici pohyblivá průměrní výměna ve výsledku 0,81 h-1 Výsledek: větrání okny je náhodný proces 30. Čer 31. Červ 31. Srp 30. Září 31. Říjen Větrání okny 30. List 31. Pros Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 36

25 Kondenzace ve spárách okna netěsné okno Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 37

26 Kondenzace ve spárách okna netěsné okno Namáhání konstrukcí a výplní otvorů Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán Seminář projektantů Dubňany

27 Podtlakové větrání Stávající větrací systémy cca až Kč/byt Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 39

28 Možné alternativy náhrad systémů větrání panelových domů Centrální podtlakový systém hybridní větrání Vylepšený stávající podtlakový systém doplněný o řízení odvětrání dle jednotlivých bytů na základě čidel a požadavků Odváděný vzduch se ze zatížených místností odsává pomocí centrálního ventilátoru. Čerstvý vzduch proudí do místností pomocí ventilů ve vnější zdi. Odvádí se teplý vzduch z objektu PŘÍVOD VZDUCHU DO OBJEKTU Přivádí se studený nefiltrovaný vzduch Vytváří se řízená netěsnost štěrbina v oknech nebo přes stěny Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 40

29 Možné alternativy náhrad systémů větrání panelových domů Zdroj: ATREA + EKOWATT Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 41

30 Problémy s vnitřním prostředím Tlaková ztráta potrubní sítě nad 100 Pa! max. 10 Pa Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 42

31 Systémy větrání pro regeneraci panelových domů Lokální střídavé větrání Lokální větrací jednotky - stěnové Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 44

32 Rekuperace Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 46

33 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 47 Co je to rekuperace tepla? Znovuzískávání odpadního tepla, kdy odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu.

34 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 48 Co je to rekuperace tepla? Znovuzískávání odpadního tepla, kdy odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu. Kapalinové okruhy Lamelové výměníky s teplonosnou kapalinou Rekuperační Tepelné trubice Tepelná čerpadla Výměníky s chladivem bez pohonu Nucený oběh chladiva Deskové rekuperátory Přímá výměna tepla Regenerační Rotační rekuperátory Přepínací rekuperátory Akumulační hmota mění polohu, směr vzduchu je stálý Akumulační hmota je ve stálé poloze, mění se směr proudu vzduchu

35 Části systému: výměník tepla vzduch - vzduch Protiproudý - vířivý (kanálový) účinnost o další 3-4 % vyšší než kanálový hlavně při vyšších průtocích (není vhodný pro pasivní dům) Protiproudý (kanálový) účinnost % Křížový protiproudý účinnost % Grafika: PHD Křížový účinnost % Autor: HK / PHI / PHD Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 49

36 Rekuperace tepla účinnost REKUPERACE TEPLA =znovuzískávání odpadního tepla v protiproudém rekuperačním výměníku odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu. Tyto dva okruhy se nikdy nemísí, jsou vždy dokonale odděleny. Protiproudý - vířivý (kanálový) účinnost o další 3-4%vyšší než kanálový hlavně při vyšších průtocích Samotnou rekuperací není možné vytápět! Teplota přiváděného čerstvého vzduchu po rekuperaci je v zimním období vždy nižší, než teplota odváděného vzduchu z objektu. Rekuperace eliminuje velkou část tepelné ztráty větráním a tím snižuje náklady na vytápění Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 51

37 Větrací systémy pro bytové domy Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 52

38 Systémy pro bytové domy Centrální systém Decentrální systém Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

39 Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla Systémy větrání s rekuperací Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 54

40 Systémy pro bytové domy Centrální systém Decentrální systém Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

41 Decentrální systém Sání a výdech vzduchu nad střechou objektu nebo při umístění v suterénu přes stěny objektu. Společné centrální stoupačky s velkou tloušťkou izolací. Malá větrací jednotka s rekuperací tepla v každé bytové jednotce Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 56

42 Schéma systému decentrálního větrání-var.1 Každý byt má svoji vlastní větrací jednotku (s rekuperací tepla) Topný systém centrální problémy s rozúčtováním centrální příprava ohřevu UT a TUV Ing. Zdeněk Zikán ČVUT 58

43 Rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy Systém decentrálního větrání pro bytové domy provedení 1 - Každý byt má svoji vlastní větrací jednotku (s rekuperací tepla) a řízením výkonu - Sání čerstvého i výfuk odpadního vzduchu centrálními stoupačkami, společných pro byty umístěné nad sebou - Díky rekuperaci je přiváděn předehřátý vzduch do bytů - Přívod do místností obvykle dýzami - Větrání je rovnotlaké, nedochází k přívodu pachů z druhých bytů cca Kč/byt Zdroj: ATREA - Doporučuje se centrální filtr na přívodu - Nutno tepelně izolovat šachty - Vytápění zajišťuje stávající otopná soustava - Každý uživatel větrá dle svých potřeb a požadavků - Provozní náklady VZT zařízení účtováno přímo uživateli Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 59

44 Rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy Systém decentrálního větrání pro bytové domy provedení 2 - Alternativní provedení systémy - Sání čerstvého vzduchu je provedeno samostatným vzduchovodem pro každý byt, sáni je provedeno z obvodové konstrukce objektu - Možnost připojení pouze některých bytů - Možnost zachování původních stoupacích potrubí Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 60

45 Rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy Systém decentrálního větrání pro bytové domy provedení 3 - Sání čerstvého vzduchu a odvod odpadního je provedeno samostatným vzduchovodem pro každý byt pře obálku objektu - Možnost připojení pouze některých bytů - Možnost zachování pouze jednoho stoupacího potrubí Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 61

46 Řízené větrání s rekuperací Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 62

47 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU Bytový dům Rýmařov Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 63

48 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU Příprava prostupů Montáž VZT rozvodů Montáž konstrukcí pro sádrokartonové podhledy Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 64

49 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU PŘÍVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 65

50 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU PŘÍVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 66

51 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU PŘÍVOD A ODVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU V MÍSTNOSTECH Odsávání vzduchu z prostoru kuchyně Pohled na chodbu po dokončení podhledu (příprava pro malbu). Ve středu stropu bodové osvětlení Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 67

52 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU PŘÍVOD A ODVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU V MÍSTNOSTECH Přívod vzduchu do místností (dýza štěrbina) - standard Odsávání vzduchu z prostoru WC Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 68

53 Rovnotlaké větrací systémy pro BD Centrální systém Decentrální systém Ing. Zdeněk Zikán 69 Bytová družstva, Rožnov pod

54 Centrální systém systém Centrální větrací jednotka. Umístěná pod střechou, nebo v suterénu objektu Síťové komunikační propojení bytových boxů a centrální jednotky Společné centrální stoupačky s minimální tepelnou izolací Regulační bytový box v každé bytové jednotce Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

55 Rozmístění systému Ovladač např. CP 18 RD Centrální rozvod - spojuje jednotlivé byty s centrální jednotkou Regulační bytový box s digitální regulací Rozvody uvnitř bytu Centrální rekuperační jednotka DUPLEX s regulací RD Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

56 Individuální požadavek na větrání z bytů Funkční schéma Switch Optimalizace výkonu centrální jednotky 75 m 3 /h 120 m 3 /h Vyp. cca10 m 3 /h Další byty (max. 63) Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

57 Bytový box digitální regulace Zajištění konstantního průtoku vzduchu Nezávislé řízení servopohonů Belimo (s integrovaným odběrem tlaku) na přívodu a odvodu vzduchu Měřící clony se snímáním tlaku (průtoku) Regulační klapky pro nastavení požadovaného průtoku Modul digitální regulace RD4-BB (vč. vestavěného web-serveru a komunikace s centrální jednotkou) Kompaktní provedení celého zařízení Dva základní rozměry Ø 160 a Ø 125 Levé a pravé provedení pro snadnou instalaci Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov 73 pod Radhoštěm

58 Bytový box ovládání, externí vstupy a výstupy Vypínač max min 1 0 CP 04 RA CP 18/19 RD ModBus nadřazený systém Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 74

59 Bytový box ovládání, externí vstupy a výstupy Signály 0-10 V CO 2 ; VOC; rh Signály vyp/zap rh senzor pohybu Signál 230 V Stop kontakt Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 75

60 Vzdálený přístup - uživatel Vzdálený přístup MIKROT IK RB751U Netgear ProSafe Plus, 16x 10/100Mbps Není umožněn přístup do centrální jednotky Ing. Zdeněk Zikán 77 Bytová družstva, Rožnov pod

61 Vzdálený přístup - servisní technik Centrální větrací jednotka vzdálený přístup MIKROTI K RB751U Ing. Zdeněk Zikán 78 Bytová družstva, Rožnov pod

62 Funkční schéma pro bytové domy Individuální požadavek na větrání z bytů Lokální uzavřená síť pouze pro systém centrálního větrání -pro každou centrální jednotku samostatná síť Optimalizace výkonu centrální jednotky Další byty (max. 63) Ing. Zdeněk Zikán 79 Bytová družstva, Rožnov pod

63 Proč centrální systém ATREA Provoz na konstantní tlak s nočním snížením; maření výkonu na škrticích bytových boxech Provoz s optimalizací výkonu centrální jednotky dle požadavků bytových boxů Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 80

64 JAK STAVĚT NEBO REKONSTRUOVAT? Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 82

65 Co je třeba pro PASIVNÍ nebo NULOVÝ DŮM? PRINCIPY : 1. Architektonický návrh budovy nejen tvaru ale i začlenění do okolí, vnitřní dispozice místností, množství a velikosti oken a jejich stínění 2. Zateplení o síle mm standardní izolace (polystyrén, minerální vlna, celulóza, konopí, len, ovčí vlna, dřevovlákniny nebo sláma, atd.) U obvodového pláště = 0,14-0,10 Wm -2 K Důsledné odstraňování tepelných mostů konstrukce 4. Kvalitní okna s trojsklem a přizatepleným rámem okna U celého okna = 0,71-0,86 Wm -2 K -1 (opatrné zacházení s velikostí prosklených ploch, které i v nejvyšší kvalitě budou vždy zdrojem nejvyššího úniku tepla) 5. Kvalitní provedení těsné stavby (pokud má být větrání pod kontrolou je to nezbytné) prověřené Bloowerdoor testem těsnosti na hodnoty 0,6 h Vysoce účinné větrání s rekuperací a zároveň s teplovzdušným vytápěním (nejlépe v jednom zařízení) Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 83

66 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Přestavba základní školy postavené panelovou technologií a kolaudované v r na energeticky pasivní bytový dům BD DUBŇANY Dubňany u Hodonína Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 84

67 Tepelně-technické vlastnosti hlavních konstrukcí BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Místo podrobného posuzování detailů se přidala izolace (stejně nikdo neví, co se v konstrukci ukrývá za překvapení.) Obvodová stěna - původní U=0,36 W/m 2 K - nový U= 0,12 (0,13) W/m 2 K zlepšení o 300% (požadovaná/doporučená normová hodnota -0,38/0,25 kw/m 2 K / požadavek pro pasivní standard -0,15 kw/m 2 K ) Otvorové výplně -původní stav U w =2,5 W/m 2 K -nový stav U w = 0,76 W/m 2 K plastový rám+tepelněizol. trojsklo (zlepšení o 328%) Vzduchová neprůvzdušnost: výpočtový předpoklad n 50 = 1,0 h -1 výpočtový předpoklad n 50 = 0,6 h Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 85

68 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Rozdíly stávajících konstrukcí dle dostupných podkladů proti skutečnosti: Obvodová stěna projekt (z interiéru): Betonový panel 100 mm Tepelná izolace 100 mm Betonový panel 50 mm Skutečnost: Tepelná izolace upravena v rámci úklidu v betonárce a provedena dle lidové tvořivosti: - Vrstva 60 mm je celistvá - Zbývající tl. 40 mm vytvořená dle možností Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 86

69 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Parametry konstrukcí U -popis tlouštěk izolací a vlastností oken Obvodová stěna 200 mm polystyrolu Okna trojsklo Ug=0,5; Osazení do izolace vč. vzduchotěsného provedení spáry Podlaha I. NP ze strany suterénu přidáno cca mm tepelné izolace Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Na strop nad III. NP přidáno mm foukané izolace Jedná se v zásadě o běžné tl. tepelných izolací Ing. Zdeněk Zikán 87

70 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Měrná potřeba tepla na vytápění (TNI ) E A 12,12 kwh/m 2 a Primární potřeba energie PE A 44,64 kwh/m 2 a Výpočtová ztráta objektu (při-12 C) 38,87 kw Měrná topná zátěž (2385 m 2 ) 16,30 W/m 2 U stěny-štít U stěny-podél. U stěny-drevena U stropunad III.NP U podl.střednítrakt U podl.bočnítrakt U w 0,12 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K 0,11 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 0,19 W/m 2 K 0,76 W/m 2 K Náklady na topení v bytě: Byt 60 m 2 cca 980 Kč/rok Byt 96 m 2 cca 1570 Kč/rok Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 88

71 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Zdroj a rozvod tepla po objektu Původně v objektu byly článková otopná tělesa; Prvotní úvaha ponechat ale: - velká akumulace vody - velké množství těles - dlouhá reakce na topení, dlouhý doběh - problémy s chodem na nízký teplotní kondenzační kotle Původní stav Náhrada za desková plechová tělesa s čistitelností - menší počet těles = více místa v bytech - rychlejší reakce na externí zisky, termohlavice - páteřní rozvody stávající s novou izolací (nižší teplota topné vody = nižší ztráty v rozvodu) - nové rozvody v bytech v rámci původních prostupů - váha původních těles a popř. jejich přímý prodej sníží náklady na pořízení nových otopných těles - Spád topné vody 48/40 C (cca 5,2 m 3 /hod) Nový stav Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 89

72 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Obtížné rozhodování projektanta kdo poradí vždyť elektrika na topení je považováno za barbarství!! Temperování koupelen elektrické přímotopné žebříky: - Malé ztráty koupelen (uvnitř bytů): W - Složité napojení na páteřní rozvod UT nejsou prostupy, dlouhé trasy - Komfort a možnost temperování i mimo topnou sezónu bez nutnosti chodu zdroje tepla (plyn. Kotlů) Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 90

73 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Původní zásobníky TV Původní trojice plynových kotlů Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 91

74 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Centrální vzduchotechnika Nová kotelna i s ohřevem TUV - Zdroj tepla a ohřev TV dvojice plynových kondenz. kotlů 28 kw - Výpočtová ztráta objektu 38,8 kw - Podlahová plocha 2385 m2 - Potřeba na vytápění kwh/a Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 92

75 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Z původní kotelny bude malý sportovní sál Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 93

76 CENY Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 95

77 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY - CENY VZDUCHOTECHNIKY Pořizovací náklady vzduchotechniky Částka cca Kč / byt; cca Kč / bytový dům Energetický a finanční přínos díky větrání s rekuperací tepla Rozdíl mezi větráním okny a větráním s rekuperací je kwh / byt Pro 27 bytů v DUBŇANECH (konzervativní výpočet): Snížení spotřeby energie o (1890* 27 bytů) = (včetně započítání příkonu zařízení) Při ceně cca 1,6 Kč / kwh ( cca 440 Kč/GJ) = kwh / rok Kč / rok Roční náklady údržbu filtry apod. Výměna filtrů cca 4* rok, cena filtrů cca Kč/ks, práce cca 10 minut na obě centrální jednotky vč. přemístění údržbáře mezi zařízeními. Na byt tak vychází náklad cca 245 Kč / byt za rok. Drobná údržba a čištění zařízení vč. čištění rekuperačního výměníku v horizontu 1*5-7 let na byt vychází na úrovni cca 60 Kč / rok Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 96

78 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY -CENY VZD Celková částka základní údržby na bytový dům Kč / rok Celkové provozní náklady tak vychází na úroveň cca 300 Kč / rok a byt Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 97

79 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ kromě investice do zdraví i energetický přínos Větrání s rekuperací Větrání bez rekuperace UT = kwh / rok Paradox metodiky PENB UT = kwh / rok Spotřeba energie na větrání bez rekuperace by byla u BD DUBŇANY stejná jako na vytápění S rekuperací se sníží potřeba tepla na vytápění = možnost získání budoucích vyšších dotací Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 98

80 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 99

81 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 100

82 HISTORICKÝ VÝVOJ SYSTÉMŮ Nový Lískovec BD U Dubu -ČB EPBD Dubňany 2001 centrální větrání společným výkonem pro všechny byty bez větší možnosti regulace výkonu 2011 centrální větrání s částečnou individuální regulací a řízením z každého bytu 2011 centrální větrání s individuální regulací a řízením z každého bytu Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 101

83 Větrání nejen pro pasivní domy. Vyzkoušejte bydlení v pasivním bytovém domě - ve vzorovém bytě možnost domluvení pobytu Zdeněk Kaňa Úsporné bydlení Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 102

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami

v souladu s normovými hodnotami, musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami Byty z hlediska předpisů a pohledu architektů Ing. Jana Lepší, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště OFP Plzeň jana.lepsi@zuusti.cz Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav Praha,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY energetické hodnocení budov Plamínkové 1564/5, Praha 4, tel. 241 400 533, www.stopterm.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bukolská č.p. 772-774, Praha 8 červenec 2013 Průkaz energetické náročnosti

Více

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU ÚVOD Publikace Budovy s nízkou spotřebou energie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku - konkrétní příklady a zkušenosti je určena všem, kteří plánují stavbu domu a přemýšlejí o jeho energetické koncepci.

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová

Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Hygienické požadavky na vnitřní prostředí staveb novelizace předpisů Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Laboratoř pro fyzikální faktory zmat@szu.cz

Více

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE PANELOVÝCH DOMŮ V NÍZKOENERGETICKÉM STANDARDU VAV-SP-3G5-221-07 Abstrakt Mgr. František Macholda, MBA a kol. Prosinec 2010 Abstrakt Text je abstraktem ke zprávě k výzkumnému úkolu

Více

V Ě T R Á N Í VZDUCHOTECHNIKA. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha

V Ě T R Á N Í VZDUCHOTECHNIKA. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha V Ě T R Á N Í VZDUCHOTECHNIKA Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha UŽITEČNÉ SEMINÁŘE 7.4.2015 Všechny vnitřní prostory musí být větratelné a větrané Co se dá ovlivnit větráním? Chemické látky

Více

Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu

Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu vzdělávací oblast Stavitelství a správa budov Pasivní a nulové budovy od návrhu K realizaci A ProvoZu vzdělávací oblast Stavitelství a správa budov

Více

Nucené větrání. s možností rekuperace odpadního tepla v objektech pro vzdělávání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Nucené větrání. s možností rekuperace odpadního tepla v objektech pro vzdělávání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Nucené větrání s možností rekuperace odpadního tepla v objektech pro vzdělávání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu

Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Možnosti a ekonomická analýza úsporné rekonstrukce staršího pražského bytového domu Inovativní produkt v rámci projektu Příprava zaměstnanců pro vybudování a řízení Výzkumně vývojového centra (VVC) environmentálně

Více

Odborný seminář Protherm 2014

Odborný seminář Protherm 2014 Odborný seminář Protherm 2014 Novinky v legislativě oboru technických zařízení budov v roce 2013 Karel Kabele Miroslav Urban Stanislav Frolík Michal Kabrhel Daniel Adamovský Katedra technických zařízení

Více

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí

Energetický posudek. SVJ Ortenovo náměstí Energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku SVJ Ortenovo náměstí Ortenovo

Více

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008

DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 DEKHOME C Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEK a.s. a DEKPROJEKT s.r.o. Leden 2008 2 OBSAH 1 DEKHOME C...4 2 STANDARD DEKHOME C...5 3 KONTROLA JAKOSTI...6 4 TYPIZOVANÉ SKLADBY SYSTÉMU DEKHOME C...7 4.1

Více

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy

PATRES Školící program. Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy Ing. Lucie Kochová Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Co je to energetika budov? Energeticky úsporné stavění Aplikace pro veřejné budovy Proč pasivní domy? Charakteristické

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. ÚVOD... 2 2.1 VÝCHOZÍ PODKLADY... 4 VÝCHOZÍMI PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE BYLY:... 4 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY

ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY ENERGETICKÝ AUDIT ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU PSÁRY INVESTOR: AUDITOR: Obec Psáry Pražská č.p. 137 252 44 Psáry IČ: 00241580 Ing. Renata Topinková Bellova 30 623 00 Brno IČ: 47958251 osvědčení MPO

Více

Zkušenosti z realizací a provozu EPD v ČR

Zkušenosti z realizací a provozu EPD v ČR Zkušenosti z realizací a provozu EPD v ČR 1. Energeticky pasivní dům jak to bude? V současné době se s názvem energeticky pasivní dům setkáváme na každém kroku, hovoří se o podpoře výstavby EPD SFŽP. (pozn.

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011

Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 INVESTOR: Mistral ENERGY, spol. s r.o. NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Energetická studie VYPRACOVAL: TOMÁŠ MATĚJEK V BRNĚ, ČERVENEC 2011 Mistral ENERGY, spol. s r.o. SÍDLO: VÍDEŇSKÁ

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika pasivních domů vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. 2012 autor: Olga Málková

Více

BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ

BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LOJOVICKÁ LOJOVICKÁ 557, 142 00 PRAHA - LIBUŠ srpen 2009 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 1. 1. Identifikační údaje zadavatele auditu... 5 1. 2. Identifikační údaje

Více

Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě

Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě Informace pro stavební úřady Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě Autoři: Ing. arch. Josef Smola a Ing. Jiří Šála, CSc. Centrum pasivního domu 11/2012 www.pasivnidomy.cz OBSAH

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více