Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla"

Transkript

1 Systémy větrání v panelových domech a využití rekuperace tepla Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 1

2 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 2 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné vytápění rodinných domů a bytů

3 Výstavba 13 pasivních domů KOBEROVY Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 3

4 Stavební zákony 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby znění 20/2012 Sb. VYHLÁŠKA JE OPROTI NORMÁM VŽDY ZÁVAZNÝM DOKUMENTEM! Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán

5 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 3 - Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a)... i) obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m, j) pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby, k) normovou hodnotou - konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě 4), jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky, l) Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 14

6 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 15

7 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov Tabulka NA.1 - Požadavky na větrání obytných budov Trvalé větrání (průtok venkovního vzduchu) Nárazové větrání (průtok odsávaného vzduchu) Požadavek Minimální hodnota Doporučená hodnota Intenzita větrání Dávka venkovního vzduchu na osobu Kuchyně Koupelny WC [h -1 ] [m 3 /(hod.os)] [m 3 /hod] [m 3 /hod] [m 3 /hod] 0, , POZNÁMKY 1 V době, kdy obytné budovy nejsou dlouhodobě užívány (dovolené, víkendy), lze připustit provoz s nižší intenzitou větrání 0,1 h -1 vztaženou k celkovému vnitřnímu objemu bytu/ rodinného domu. 2 Výkon topné soustavy pro ohřev větracího vzduchu musí vycházet z hodnot průtoků vzduchu stanovených návrhem větrání 3 Hodnoty uvedené v tabulce NA.1 slouží pro návrh systému větrání. Při energetických výpočtech lze zobecnit provozní podmínky, obsazenost místností (dávky vzduchu na osobu), dobu chodu zařízení apod. 4 Intenzita větrání se vztahuje na standardní výšku místnosti 2,6 m Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 16

8 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov NA.3 - Požadavky na koncepci větrání Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit následujícími způsoby : - Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů; - Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory) - Větrací jednotkou POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a rekonstruovanými okny nelze použít Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 17

9 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov NA.3 - Požadavky na koncepci větrání Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit následujícími způsoby : - Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů; - Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory) - Větrací jednotkou BEZ REKUPERACE POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a rekonstruovanými okny nelze použít BEZ ŠETŘENÍ ENERGIÍ Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 18

10 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov NA.3 - Požadavky na koncepci větrání Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit následujícími způsoby : - Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů; - Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory) - Větrací jednotkou POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a rekonstruovanými okny nelze použít S REKUPERACÍ MOŽNOST ŠETŘENÍ ENERGIÍ Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 19

11 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov NA.3 - Požadavky na koncepci větrání Kvalitu větrání rozhodujícím způsobem ovlivňuje přívod vzduchu, který je možno řešit následujícími způsoby : - Větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů; - Specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbiny, kruhové otvory) - Větrací jednotkou POZNÁMKA : Přívod vzduchu spárami oken s novými a rekonstruovanými okny nelze použít Venkovní vzduch je přiváděn do obytných místností (obývací pokoje, dětské pokoje, ložnice)a kuchyní, odvod vzduchu se předpokládá z hygienického zázemí popř. kuchyně Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 20

12 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 22

13 268/2009 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích na stavby 11 - Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění znění 20/2012 Sb. (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu. (2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami. (3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty. ČSN EN 15665, Změna Z1 pro obytné budovy (4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami. (5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m 3 /h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO 2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu ppm. ČSN EN Větrání nebytových prostor, 6/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Příloha č. 1, tabulka č. 4 (6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče. Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 23

14 Větrání prostor s plynovými spotřebiči odkazem na TPG Zdroj : Ing. Z. Mathauserová Vytvoření podtlaku digestoří PŘI UZAVŘENÝCH NOVÝCH TĚSNÝCH OKNECH HROZÍ NEBEZPEČÍ PORUŠENÍ TAHU KOMÍNA A VRACENÍ SPALIN DO MÍSTNOSTÍ PŘÍMÉ OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA!!! Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 26

15 Výměna vzduchu je důležitá ve všech objektech Větrat bychom měli hlavně s ohledem na uživatele Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 27

16 Parametry vnitřního prostředí VÝSLEDNÁ TEPLOTA INTERIÉRU: teplota vzduchu v interiéru θ i povrchová teplota okolních ploch (POZOR NA VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY) VLHKOSTNÍ MIKROKLIMA: zajištění vhodné relativní vlhkosti (r h ) doporučuje se udržet v rozsahu % (v zimním období) POHODA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ => stav, kdy veškeré parametry vnitřního prostředí jsou na svých optimálních hodnotách ODÉROVÉ MIKROKLIMA V OBJEKTU: CO 2, formaldehydy, odpary z nátěrů přívodem čerstvého vzduchu udržení koncentrace CO 2 dle zvolené třídy mikroklima, optimálně do ppm (0,1 0,12%) Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 28

17 Příklad: důsledek energeticky vědomého chování uživatele Obvyklé způsoby úprav budov (a jejich dopady) Ing. Zdeněk Zikán 29 Bytová družstva, Rožnov pod

18 Vlhkost a teplota vzduchu Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 30

19 Vlhkost a teplota vzduchu Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 31

20 REKUPERACE vnitřní prostředí Třídy mikroklimatu (ČSN definuje rozdílem proti venkovnímu prostředí) koncentrace CO2 (ppm) třída kvality prostředí (ČSN EN 15521) nedoporučuje se delší pobyt > 5000 otupělost, zívání 2500 snížení koncentrace, únava > tř. (> 1170) akceptovatelná úroveň tř. (1170) přijatelná úroveň - vnitřní prostředí obecně doporučovaná hodnota tř. (870) tř. (720) venkovní prostředí Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 32

21 Vliv oken na infiltraci neřízené větrání Jak jsou těsná nová okna Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 33

22 Problémy s vnitřním prostředím 70% času nad hranicí 1000 ppm Zdroj : EkoWATT Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 34

23 Problémy s vnitřním prostředím 70% času nad hranicí 1000 ppm Zdroj : EkoWATT Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 35

24 Náhodné větrání okny Průměrná denní výměna vzduchu h Pros vyklápěcí okno (jedno v pokoji) 31. Led 28. Úno 31. Břez 30. Dub 31. Kvě průměrná denní výměna vzduchu v ložnici pohyblivá průměrní výměna ve výsledku 0,81 h-1 Výsledek: větrání okny je náhodný proces 30. Čer 31. Červ 31. Srp 30. Září 31. Říjen Větrání okny 30. List 31. Pros Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 36

25 Kondenzace ve spárách okna netěsné okno Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 37

26 Kondenzace ve spárách okna netěsné okno Namáhání konstrukcí a výplní otvorů Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán Seminář projektantů Dubňany

27 Podtlakové větrání Stávající větrací systémy cca až Kč/byt Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 39

28 Možné alternativy náhrad systémů větrání panelových domů Centrální podtlakový systém hybridní větrání Vylepšený stávající podtlakový systém doplněný o řízení odvětrání dle jednotlivých bytů na základě čidel a požadavků Odváděný vzduch se ze zatížených místností odsává pomocí centrálního ventilátoru. Čerstvý vzduch proudí do místností pomocí ventilů ve vnější zdi. Odvádí se teplý vzduch z objektu PŘÍVOD VZDUCHU DO OBJEKTU Přivádí se studený nefiltrovaný vzduch Vytváří se řízená netěsnost štěrbina v oknech nebo přes stěny Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 40

29 Možné alternativy náhrad systémů větrání panelových domů Zdroj: ATREA + EKOWATT Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 41

30 Problémy s vnitřním prostředím Tlaková ztráta potrubní sítě nad 100 Pa! max. 10 Pa Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 42

31 Systémy větrání pro regeneraci panelových domů Lokální střídavé větrání Lokální větrací jednotky - stěnové Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 44

32 Rekuperace Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 46

33 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 47 Co je to rekuperace tepla? Znovuzískávání odpadního tepla, kdy odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu.

34 Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 48 Co je to rekuperace tepla? Znovuzískávání odpadního tepla, kdy odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu. Kapalinové okruhy Lamelové výměníky s teplonosnou kapalinou Rekuperační Tepelné trubice Tepelná čerpadla Výměníky s chladivem bez pohonu Nucený oběh chladiva Deskové rekuperátory Přímá výměna tepla Regenerační Rotační rekuperátory Přepínací rekuperátory Akumulační hmota mění polohu, směr vzduchu je stálý Akumulační hmota je ve stálé poloze, mění se směr proudu vzduchu

35 Části systému: výměník tepla vzduch - vzduch Protiproudý - vířivý (kanálový) účinnost o další 3-4 % vyšší než kanálový hlavně při vyšších průtocích (není vhodný pro pasivní dům) Protiproudý (kanálový) účinnost % Křížový protiproudý účinnost % Grafika: PHD Křížový účinnost % Autor: HK / PHI / PHD Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 49

36 Rekuperace tepla účinnost REKUPERACE TEPLA =znovuzískávání odpadního tepla v protiproudém rekuperačním výměníku odpadní teplý vzduch předává svou energii nasávanému čerstvému (obvykle chladnějšímu) vzduchu. Tyto dva okruhy se nikdy nemísí, jsou vždy dokonale odděleny. Protiproudý - vířivý (kanálový) účinnost o další 3-4%vyšší než kanálový hlavně při vyšších průtocích Samotnou rekuperací není možné vytápět! Teplota přiváděného čerstvého vzduchu po rekuperaci je v zimním období vždy nižší, než teplota odváděného vzduchu z objektu. Rekuperace eliminuje velkou část tepelné ztráty větráním a tím snižuje náklady na vytápění Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 51

37 Větrací systémy pro bytové domy Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 52

38 Systémy pro bytové domy Centrální systém Decentrální systém Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

39 Rovnotlaké větrání s rekuperací tepla Systémy větrání s rekuperací Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 54

40 Systémy pro bytové domy Centrální systém Decentrální systém Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

41 Decentrální systém Sání a výdech vzduchu nad střechou objektu nebo při umístění v suterénu přes stěny objektu. Společné centrální stoupačky s velkou tloušťkou izolací. Malá větrací jednotka s rekuperací tepla v každé bytové jednotce Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 56

42 Schéma systému decentrálního větrání-var.1 Každý byt má svoji vlastní větrací jednotku (s rekuperací tepla) Topný systém centrální problémy s rozúčtováním centrální příprava ohřevu UT a TUV Ing. Zdeněk Zikán ČVUT 58

43 Rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy Systém decentrálního větrání pro bytové domy provedení 1 - Každý byt má svoji vlastní větrací jednotku (s rekuperací tepla) a řízením výkonu - Sání čerstvého i výfuk odpadního vzduchu centrálními stoupačkami, společných pro byty umístěné nad sebou - Díky rekuperaci je přiváděn předehřátý vzduch do bytů - Přívod do místností obvykle dýzami - Větrání je rovnotlaké, nedochází k přívodu pachů z druhých bytů cca Kč/byt Zdroj: ATREA - Doporučuje se centrální filtr na přívodu - Nutno tepelně izolovat šachty - Vytápění zajišťuje stávající otopná soustava - Každý uživatel větrá dle svých potřeb a požadavků - Provozní náklady VZT zařízení účtováno přímo uživateli Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 59

44 Rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy Systém decentrálního větrání pro bytové domy provedení 2 - Alternativní provedení systémy - Sání čerstvého vzduchu je provedeno samostatným vzduchovodem pro každý byt, sáni je provedeno z obvodové konstrukce objektu - Možnost připojení pouze některých bytů - Možnost zachování původních stoupacích potrubí Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 60

45 Rovnotlaké větrací systémy pro bytové domy Systém decentrálního větrání pro bytové domy provedení 3 - Sání čerstvého vzduchu a odvod odpadního je provedeno samostatným vzduchovodem pro každý byt pře obálku objektu - Možnost připojení pouze některých bytů - Možnost zachování pouze jednoho stoupacího potrubí Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 61

46 Řízené větrání s rekuperací Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 62

47 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU Bytový dům Rýmařov Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 63

48 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU Příprava prostupů Montáž VZT rozvodů Montáž konstrukcí pro sádrokartonové podhledy Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 64

49 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU PŘÍVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 65

50 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU PŘÍVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU DO OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 66

51 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU PŘÍVOD A ODVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU V MÍSTNOSTECH Odsávání vzduchu z prostoru kuchyně Pohled na chodbu po dokončení podhledu (příprava pro malbu). Ve středu stropu bodové osvětlení Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 67

52 REALIZACE VĚTRACÍHO SYSTÉMU PŘÍVOD A ODVOD VĚTRACÍHO VZDUCHU V MÍSTNOSTECH Přívod vzduchu do místností (dýza štěrbina) - standard Odsávání vzduchu z prostoru WC Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 68

53 Rovnotlaké větrací systémy pro BD Centrální systém Decentrální systém Ing. Zdeněk Zikán 69 Bytová družstva, Rožnov pod

54 Centrální systém systém Centrální větrací jednotka. Umístěná pod střechou, nebo v suterénu objektu Síťové komunikační propojení bytových boxů a centrální jednotky Společné centrální stoupačky s minimální tepelnou izolací Regulační bytový box v každé bytové jednotce Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

55 Rozmístění systému Ovladač např. CP 18 RD Centrální rozvod - spojuje jednotlivé byty s centrální jednotkou Regulační bytový box s digitální regulací Rozvody uvnitř bytu Centrální rekuperační jednotka DUPLEX s regulací RD Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

56 Individuální požadavek na větrání z bytů Funkční schéma Switch Optimalizace výkonu centrální jednotky 75 m 3 /h 120 m 3 /h Vyp. cca10 m 3 /h Další byty (max. 63) Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm

57 Bytový box digitální regulace Zajištění konstantního průtoku vzduchu Nezávislé řízení servopohonů Belimo (s integrovaným odběrem tlaku) na přívodu a odvodu vzduchu Měřící clony se snímáním tlaku (průtoku) Regulační klapky pro nastavení požadovaného průtoku Modul digitální regulace RD4-BB (vč. vestavěného web-serveru a komunikace s centrální jednotkou) Kompaktní provedení celého zařízení Dva základní rozměry Ø 160 a Ø 125 Levé a pravé provedení pro snadnou instalaci Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov 73 pod Radhoštěm

58 Bytový box ovládání, externí vstupy a výstupy Vypínač max min 1 0 CP 04 RA CP 18/19 RD ModBus nadřazený systém Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 74

59 Bytový box ovládání, externí vstupy a výstupy Signály 0-10 V CO 2 ; VOC; rh Signály vyp/zap rh senzor pohybu Signál 230 V Stop kontakt Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 75

60 Vzdálený přístup - uživatel Vzdálený přístup MIKROT IK RB751U Netgear ProSafe Plus, 16x 10/100Mbps Není umožněn přístup do centrální jednotky Ing. Zdeněk Zikán 77 Bytová družstva, Rožnov pod

61 Vzdálený přístup - servisní technik Centrální větrací jednotka vzdálený přístup MIKROTI K RB751U Ing. Zdeněk Zikán 78 Bytová družstva, Rožnov pod

62 Funkční schéma pro bytové domy Individuální požadavek na větrání z bytů Lokální uzavřená síť pouze pro systém centrálního větrání -pro každou centrální jednotku samostatná síť Optimalizace výkonu centrální jednotky Další byty (max. 63) Ing. Zdeněk Zikán 79 Bytová družstva, Rožnov pod

63 Proč centrální systém ATREA Provoz na konstantní tlak s nočním snížením; maření výkonu na škrticích bytových boxech Provoz s optimalizací výkonu centrální jednotky dle požadavků bytových boxů Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 80

64 JAK STAVĚT NEBO REKONSTRUOVAT? Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 82

65 Co je třeba pro PASIVNÍ nebo NULOVÝ DŮM? PRINCIPY : 1. Architektonický návrh budovy nejen tvaru ale i začlenění do okolí, vnitřní dispozice místností, množství a velikosti oken a jejich stínění 2. Zateplení o síle mm standardní izolace (polystyrén, minerální vlna, celulóza, konopí, len, ovčí vlna, dřevovlákniny nebo sláma, atd.) U obvodového pláště = 0,14-0,10 Wm -2 K Důsledné odstraňování tepelných mostů konstrukce 4. Kvalitní okna s trojsklem a přizatepleným rámem okna U celého okna = 0,71-0,86 Wm -2 K -1 (opatrné zacházení s velikostí prosklených ploch, které i v nejvyšší kvalitě budou vždy zdrojem nejvyššího úniku tepla) 5. Kvalitní provedení těsné stavby (pokud má být větrání pod kontrolou je to nezbytné) prověřené Bloowerdoor testem těsnosti na hodnoty 0,6 h Vysoce účinné větrání s rekuperací a zároveň s teplovzdušným vytápěním (nejlépe v jednom zařízení) Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 83

66 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Přestavba základní školy postavené panelovou technologií a kolaudované v r na energeticky pasivní bytový dům BD DUBŇANY Dubňany u Hodonína Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 84

67 Tepelně-technické vlastnosti hlavních konstrukcí BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Místo podrobného posuzování detailů se přidala izolace (stejně nikdo neví, co se v konstrukci ukrývá za překvapení.) Obvodová stěna - původní U=0,36 W/m 2 K - nový U= 0,12 (0,13) W/m 2 K zlepšení o 300% (požadovaná/doporučená normová hodnota -0,38/0,25 kw/m 2 K / požadavek pro pasivní standard -0,15 kw/m 2 K ) Otvorové výplně -původní stav U w =2,5 W/m 2 K -nový stav U w = 0,76 W/m 2 K plastový rám+tepelněizol. trojsklo (zlepšení o 328%) Vzduchová neprůvzdušnost: výpočtový předpoklad n 50 = 1,0 h -1 výpočtový předpoklad n 50 = 0,6 h Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 85

68 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Rozdíly stávajících konstrukcí dle dostupných podkladů proti skutečnosti: Obvodová stěna projekt (z interiéru): Betonový panel 100 mm Tepelná izolace 100 mm Betonový panel 50 mm Skutečnost: Tepelná izolace upravena v rámci úklidu v betonárce a provedena dle lidové tvořivosti: - Vrstva 60 mm je celistvá - Zbývající tl. 40 mm vytvořená dle možností Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 86

69 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Parametry konstrukcí U -popis tlouštěk izolací a vlastností oken Obvodová stěna 200 mm polystyrolu Okna trojsklo Ug=0,5; Osazení do izolace vč. vzduchotěsného provedení spáry Podlaha I. NP ze strany suterénu přidáno cca mm tepelné izolace Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Na strop nad III. NP přidáno mm foukané izolace Jedná se v zásadě o běžné tl. tepelných izolací Ing. Zdeněk Zikán 87

70 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Měrná potřeba tepla na vytápění (TNI ) E A 12,12 kwh/m 2 a Primární potřeba energie PE A 44,64 kwh/m 2 a Výpočtová ztráta objektu (při-12 C) 38,87 kw Měrná topná zátěž (2385 m 2 ) 16,30 W/m 2 U stěny-štít U stěny-podél. U stěny-drevena U stropunad III.NP U podl.střednítrakt U podl.bočnítrakt U w 0,12 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K 0,13 W/m 2 K 0,11 W/m 2 K 0,15 W/m 2 K 0,19 W/m 2 K 0,76 W/m 2 K Náklady na topení v bytě: Byt 60 m 2 cca 980 Kč/rok Byt 96 m 2 cca 1570 Kč/rok Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 88

71 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Zdroj a rozvod tepla po objektu Původně v objektu byly článková otopná tělesa; Prvotní úvaha ponechat ale: - velká akumulace vody - velké množství těles - dlouhá reakce na topení, dlouhý doběh - problémy s chodem na nízký teplotní kondenzační kotle Původní stav Náhrada za desková plechová tělesa s čistitelností - menší počet těles = více místa v bytech - rychlejší reakce na externí zisky, termohlavice - páteřní rozvody stávající s novou izolací (nižší teplota topné vody = nižší ztráty v rozvodu) - nové rozvody v bytech v rámci původních prostupů - váha původních těles a popř. jejich přímý prodej sníží náklady na pořízení nových otopných těles - Spád topné vody 48/40 C (cca 5,2 m 3 /hod) Nový stav Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 89

72 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Obtížné rozhodování projektanta kdo poradí vždyť elektrika na topení je považováno za barbarství!! Temperování koupelen elektrické přímotopné žebříky: - Malé ztráty koupelen (uvnitř bytů): W - Složité napojení na páteřní rozvod UT nejsou prostupy, dlouhé trasy - Komfort a možnost temperování i mimo topnou sezónu bez nutnosti chodu zdroje tepla (plyn. Kotlů) Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 90

73 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Původní zásobníky TV Původní trojice plynových kotlů Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 91

74 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Centrální vzduchotechnika Nová kotelna i s ohřevem TUV - Zdroj tepla a ohřev TV dvojice plynových kondenz. kotlů 28 kw - Výpočtová ztráta objektu 38,8 kw - Podlahová plocha 2385 m2 - Potřeba na vytápění kwh/a Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 92

75 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Z původní kotelny bude malý sportovní sál Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 93

76 CENY Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 95

77 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY - CENY VZDUCHOTECHNIKY Pořizovací náklady vzduchotechniky Částka cca Kč / byt; cca Kč / bytový dům Energetický a finanční přínos díky větrání s rekuperací tepla Rozdíl mezi větráním okny a větráním s rekuperací je kwh / byt Pro 27 bytů v DUBŇANECH (konzervativní výpočet): Snížení spotřeby energie o (1890* 27 bytů) = (včetně započítání příkonu zařízení) Při ceně cca 1,6 Kč / kwh ( cca 440 Kč/GJ) = kwh / rok Kč / rok Roční náklady údržbu filtry apod. Výměna filtrů cca 4* rok, cena filtrů cca Kč/ks, práce cca 10 minut na obě centrální jednotky vč. přemístění údržbáře mezi zařízeními. Na byt tak vychází náklad cca 245 Kč / byt za rok. Drobná údržba a čištění zařízení vč. čištění rekuperačního výměníku v horizontu 1*5-7 let na byt vychází na úrovni cca 60 Kč / rok Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 96

78 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY -CENY VZD Celková částka základní údržby na bytový dům Kč / rok Celkové provozní náklady tak vychází na úroveň cca 300 Kč / rok a byt Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 97

79 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ kromě investice do zdraví i energetický přínos Větrání s rekuperací Větrání bez rekuperace UT = kwh / rok Paradox metodiky PENB UT = kwh / rok Spotřeba energie na větrání bez rekuperace by byla u BD DUBŇANY stejná jako na vytápění S rekuperací se sníží potřeba tepla na vytápění = možnost získání budoucích vyšších dotací Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 98

80 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 99

81 BYTOVÝ DŮM DUBŇANY Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 100

82 HISTORICKÝ VÝVOJ SYSTÉMŮ Nový Lískovec BD U Dubu -ČB EPBD Dubňany 2001 centrální větrání společným výkonem pro všechny byty bez větší možnosti regulace výkonu 2011 centrální větrání s částečnou individuální regulací a řízením z každého bytu 2011 centrální větrání s individuální regulací a řízením z každého bytu Ing. Zdeněk Zikán Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm 101

83 Větrání nejen pro pasivní domy. Vyzkoušejte bydlení v pasivním bytovém domě - ve vzorovém bytě možnost domluvení pobytu Zdeněk Kaňa Úsporné bydlení Bytová družstva, Rožnov pod Radhoštěm Ing. Zdeněk Zikán 102

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov

24.5.2013 Ing. Zdeněk Zikán Energetická agentura Trojzemí. Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 1 Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních budov 4 Segmenty výrobního programu větrací jednotky s rekuperací tepla rekuperační výměníky tepla vzduch-vzduch větrání velkokuchyní větrání a teplovzdušné

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ

Ing. Viktor Zbořil BAHAL SYSTEM VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ VĚTRÁNÍ RODINNÝCH DOMŮ (PŘEDEVŠÍM V PASIVNÍCH STANDARDECH) 1. JAK VĚTRAT A PROČ? VĚTRÁNÍ K ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ FYZIOLOGICKÁ POTŘEBA ČLOVĚKA Vliv koncentrace CO 2 na člověka 360-400 ppm - čerstvý

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1

ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA přední český výrobce zařízení pro větrání, chlazení a teplovzdušné vytápění 25.10.2013 1 ATREA s.r.o. Jablonec nad Nisou 2 Náklady (Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Náklady ( Kč/rok) Parametry objektů EPD

Více

14.6.2011 Ing. Zdeněk Zikán Tepelná technika a technologie. Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov

14.6.2011 Ing. Zdeněk Zikán Tepelná technika a technologie. Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov 1 Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov 2 V přednášce byly použity materiály Akad.arch. Aleše Brotánka, Ing. Arch. Josefa Smoly, Ing. Arch. Mojmíra Hudce a firemní materiály firmy ATREA

Více

Historie V Dubňanech, malém městečku nedaleko Hodonína, byl vybudován velký školní areál na přípravu učňů pro lignitové doly. S útlumem hornictví se

Historie V Dubňanech, malém městečku nedaleko Hodonína, byl vybudován velký školní areál na přípravu učňů pro lignitové doly. S útlumem hornictví se 1 Bytový dům Dubňany Energeticky pasivní bytový dům Dubňany úspěšná konverze školní budovy V České republice se nachází velké množství nevyužitých školních, armádních a výrobních budov. Většina z nich

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy

Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů. Soubor pasivních domů Koberovy Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních domů Soubor pasivních domů Koberovy ATREA s.r.o., 12.3.23 Úvod Proč vůbec stavět nízkoenergetické a pasivní domy? Má to vůbec smysl? ATREA s.r.o., 12.3.23

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz. 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách

Ing. Zdeněk Zikán tel. +420 608 644660 e-mail poradenstvi@atrea.cz. 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 19.4.2013, Ing. Zdeněk Zikán Ostrava - Vnitřní prostředí ve školách 25.11.2010 1 Větrání škol Vnitřní mikroklima-legislativa a požadavky. Zhodnocení stávajícího stavu požadavků a reality Zasazení do celkové

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Vypracoval : Jakub Kos Vedoucí práce : Ing. Petr Kosík Architektonické, dispoziční a konstrukční řešení Cílem bylo vytvořit rodinný

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ

SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ A VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ Systémové řešení v oblasti větrání a vytápění Vzduch je pro lidi životně důležitý Jeden člověk spotřebuje v závislosti na fyzické aktivitě 15 000 až 20

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Slivenec "Na Štěpánce" etapa II Lb 4 Účel budovy: bytový dům Kód obce:

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. www.atrea.cz

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. www.atrea.cz Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace www.atrea.cz PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Vzor průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb. (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Proudění vzduchu Nucené větrání

Proudění vzduchu Nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Proudění vzduchu Nucené větrání 8. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf

WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: Vzdělávání profesionálů Odborné a praktické semináře o vytápění, využití alternativních energií a větrání systémy Wolf WolfAkademie: školení od profesionálů pro profesionály Vědomosti a kompetence

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Energeticky úsporné a environmentálně šetrné bytové domy. Ing. Jan Řežáb

Energeticky úsporné a environmentálně šetrné bytové domy. Ing. Jan Řežáb Energeticky úsporné a environmentálně šetrné bytové Vývoj energeticky úsporných BD v Evropě solární architektura pasivní Koncepce pasivního domu již v roce 1988 První realizace v roce 1990 v Darmstadtu

Více

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Investice do Vaší budoucnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO TEPELNÁ ČERPADLA ekonomika provozu a dimenzování Jiří Čaloun, DiS Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12.

Trvalé stavění. Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy. Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. Trvalé stavění Realizované energeticky úsporné projekty se zaměřením na obálku budovy Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Zlín 1. 12. 2011 Energetická agentura Zlínského kraje,o.p.s. Obecně prospěšná

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 parc. č. 866 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Ivo Bláha, Lumiérů 390/3, Praha Hlubočepy, 152 00 Energetický auditor:

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: Adresa budovy: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Celková podlahová plocha: Polyfunkční,bytový dům s komerčními prostory parc.č. 1471 v k.ú. Prostějov 1105 m 2 Hodnocení

Více

BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4

BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4 BYTOVÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EC4 CZ HISTORIE SPOLEČNOSTI VÝROBKY SPOLEČNOSTI ATREA Společnost ATREA vznikla v roce 1990 v Jablonci nad Nisou v České republice jako ryze česká rodinná firma. A tou je

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-09 ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA TZB

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan - Radobyl - 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům, Svatý Jan Radobyl 8, 262 56 Krásná Hora parc. č. st. 53 dle Vyhl. 148/2007 Sb Zadavatel: Jiří Sedlák, Krásná Hora 124, 262 56 Energetický auditor: ING.

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více