14 Bulletin RYTMUS / BENGORO. EMI Czech Republic s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14 Bulletin RYTMUS / BENGORO. EMI Czech Republic s. r. o."

Transkript

1 EMI Czech Republic s. r. o. 14 Bulletin RYTMUS / BENGORO RYTMUSE NIKOMU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A âeské REPUBLIKY NENÍ T EBA P EDSTAVOVAT A ANI JEHO SÓLO ALBUM Z ROKU 2006 BEN- GORO. TOTO PLATINOVÉ ALBUM RAPPERA PAR EXCELENCE Z FOR- MACE KONTRAFAKT Z PIESâAN DÍKY VELKÉ POPULARITù MÒÎE PO DVOU LETECH OSLAVIT SVOJÍ REEDICI A TO HNED V NOVÉM HÁVU SPECIAL EDITION ALBUM MÁ NOV DESIGN, OBSAHUJE EXKLUZÍVNÍ NOV TRACK ÎENA POTREBUJE CIT. RYTMUS, BENGORO, RYTMUSOVE BENGORO CD, KTERÉ SE ZE DNE NA DEN STALO HITEM. JAK PRODEJNÍM, TAK HRAN M. ALBUM SE TÉMù, CO TÉMù, OKAMÎITù STALO OBLÍBEN M VE V ECH VRSTVÁCH PO- SLUCHAâÒ, U DùTÍ, MLÁDEÎE, DOSPùL CH. RYTMUS OVLÁDL ULICI. (www.hip-hop.sk). Tracklist: 1. Cigánsky sen, 2. Temeraf, 3. Jedine ão mám, 4. ecko dobre, 5. Moja tvrè RMX, 6. Potrebujem nenávist, 7. Pravdiv príbeh, 8. Spät ku dàom, 9. Preão, 10. Ivan T. z Pre ova, 11. Kures Funk, 12. Rázny básnik, 13. Není únik, 14. skit Soi de, 15. Hráã, 16. Mama, 17. skit Miro Stylo, 18. Bengoro, 19. Ani jeden skurvy ma nezastaví, 20. Îena potrebuje cit. Label: 2008 EMI RECORDS TÝDEN 2008 CD LOCAL LOWER MID EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC

2 TIPY T DNE THALIA LUNADA Mexická kráska Thalia, která oblouznila i b valého manïela Mariah Carey, se vrací v plné síle a pfiedev ím s nov m albem LUNADA. Za dobu své kariéry prodala Thalia po svûtû více neï 20 miliónû nosiãû a velkou popularitu zaznamenala i u nás v âeské republice. Album nabídne dvanáct nov ch písní, které producentsky opût za títili ti nejpovolanûj í Emilio Estefan Jr. a Adrian Posse. V devíti pfiípadech pûjde o coververze písní pfiedních latinsk ch ãi americk ch hvûzd, tfii písnû budou zbrusu nové. Desku Lunada do Ïivota uvádí v tento okamïik jiï hitová píseà Ten Paciencia, kterou ze dvou nabízen ch skladeb jako singl vybrali samotní fanou ci. K zmiàované písni vznikl také videoklip, kter Thalia natoãila dny v Miami pod reïisérskou taktovkou samotného Emilia Estefan Jr. Tracklist: 1. Ten Paciencia, 2. Langre Caliente, 3. Sará Porque Te Amo, 4. Con Este Amor, 5. Bendita, 6. Desolvidantode, 7. Isla Para Dos, 8. Insensible, 9. Aventurero, 10. Yo No Se Vivir, 11. Solo Se Vive Una Vez. Label: 2008 EMI Records CD VISACÍ ZÁMEK REEDICE THREE LOCKS, VZ ZNOVU ZASAHUJE A ŽOFÍN Úspûch live kompletu CD/DVD Visacího zámku k 25 letûm existence kapely vyprovokoval nové vydání jeho star ích titulû, které dosud reedovány nebyly. adové album Three Locks vy lo v roce 1992, dal í studiové album Znovu zasahuje bylo pûvodnû vydáno v roce 2000 a Ïivák z roku 1984 vy el na 2CD v roce Díky této reedici bude na trhu k dispozici kompletní diskografie na í punkové legendy. Tracklist: 1. Black Cat, 2. Ghosts, 3. I m Not Scared, 4. Runaway, 5. Season Of Illusions, 6. Burning Up, 7. Kletva, 8. They Gave You A Heart, They Gave You A Name, 9. Predict The Day, 10. Lovers, 11. Deep Blue, 12. Tomorrow, 13. Versus. Label: 2008 EMI Records 2 CD LOCAL BUDGET CD LOCAL BUDGET CD LOCAL BUDGET

3 Label: 2008 Blue Note NELSON/MARSALIS TWO MEN WITH THE BLUES Willie Nelson zpûvák a kytarista, pfiední pfiedstavitel americké country, pûvodem z Texasu spolu s Wyntonem Marsalisem, kter je uznávan m jazzov m hudebníkem a trumpetistou nyní vydávájí album plné bluesov ch songû. Tracklist: 1. Bright Lights Big City, 2. Night Life, 3. Caldonia, 4. Stardust, 5. Basin Street Blues, 6. Georgia On My Mind, 7. Rainy Day Blues, 8. My Bucket s Got A Hole In It, 9. Ain t Nobody s Business, 10. That s All DÁLE VYCHÁZÍ VARIOUS EUROVISON SONG CONTEST 2008 Toto DVD obsahuje záznam semifinále a finále Eurovision song Contest 2008, které se zúãastnila i na e zpûvaãka Tereze Kerndlová. Dále obsahuje rozhovory s umûlci, interview s vítûzem a dal í. Tracklist: 1. Killa feat. Yung Joe, 2. I Ain t Trippin, 3. Amnesia, 4. Notice, 5. Frajer Out, 6. Before You Were My Man, 7. Superstar, 8. Only One, 9. Love Sick, 10. Damages, 11. Like A Drum. Label: 2008 CMC Entertainment A/S VARIOUS BLUE NOTE TRIP TEASE VOL. 2 Po del ím ãase vám opût nabízíme mnoho pfiíjemnû stráven ch chvil s tímto albem plného songû o lásce, ale nejen o ní. Tracklist: CD 1 ESCAPADE INTO RHYTMS 1. DON ELLIS Introduction by Jimmy Lyons, 2. DON ELLIS , 3. BOBBY HUTCHERSON Slow Change, 4. ART ENSEMBLE OF CHICAGO Theme De Toto, 5. TERENCE BLANCHARD Ghost Of Congo Square, 6. SOLOMON ILORI Ise Oluwa, 7. ART BLAKEY Afrique, 8. DON BYRON I m Stuck, 9. ERIK TRUFFAZ feat. NYA Trippin The Lovelight Fantastic, 10. GURU feat. GARY BARNACLE Slicker Than Most, 11. TROUBLEMAKERS Shadow Lights, 12. THE ANANDA SHANKAR EXPERIENCE AND STATE OF BENGAL Streets Of Calcutta, 13. NAT ADDERLEY Fun In The Chur ch, 14. DAVID AXELROD The Signs Part, 15. GIANLUCA PETRELLA Slow Bars. CD 2 ADDICTED TO LOVE 1. PETE LA ROCA Lazy Afternoon, 2. SHEILA JORDAN Dat Dere, 3. DUKE PEARSON Sweet Honey Bee, 4. ALICE RICCIARDI Comes Love, 5. LEE MORGAN Hasaan s Dream, 6. CHARLIE HUNTER feat. NO- RAH JONES Day Is Done, 7. KENNY COX Dian, 8. JULIE LONDON So In Love, 9. LEE MORGAN The Sixth Sense, 10. NANCY WILSON The Sweetes Sounds, 11. DONALD BYRD Here I Am, 12. LOU RAWLS St. James Infirmary, 13. STAN KENTON Libely Boy, 14. MIN- NIE RIPERTON Every Time He Comes Around, 15. IKE AND TINA TURNER Whole Lotta Love. Label: EMI Music Belgium CD GERRY & PACEMAKERS VERY BEST OF Gerry & The Pacemakers byla britská rock and rollová kapela, která se dala dohromady na konci 60. let. Album nabízí to nejlep í z jejich období, kdy je tû hráli. Tracklist: 1. How Do You Do It?, 2. I Like It, 3. It s Gonna Be Allright, 4. I ll Be There, 5. Girl On A Swing, 6. Come Back To Me, 7. When Oh When, 8. Don t Let The Sun Catch You Crying, 9. You ll Never Walk Alone, 10. I m The One, 11. Walk Hand In Hand, 12. La La La, 13. It s All Right, 14. Give All Your Love To Me, 15. Hallelujah I Love Her So, 16. Ferry Cross The Persey, 17. Prebend, 18. Jambalaya, 19. You re The Reason, 20. Summertime, 21. Away From You, 22. You ve Got What I Like, 23. You You You, 24. Baby You re So Good To Me, 25. Without You, 26. Dreams, 27. Think About Love. Label: 2008 EMI Records (UK) DVD INT. MID CD INT. BUDGET JEFF BECK BEST OF CD Jeff Beck je jedním z nejuznávanûj ích kytaristû souãasnosti. Umûlec, kter se do hudebních análû zapsal nejen vynikající hrou na kytaru, ale i nekonvenãním pfiístupem ke své tvorbû - kombinací kytarové virtuozity s nejmodernûj ím zvukem. JOHNNY KIDD & THE PIRATES VERY BEST OF Britská rocková kapela, která se fanou kûm vryla do pamûti díky vystupování v pirátsk ch kost mech. Jejich tvorba byla nejproduktivnûj í v 50. a 60. letech. To nejlep í z jejich éry, se vám nyní dostává do rukou. Tracklist: 1. Hi Ho Silver Lining, 2. Beck s Bolero, 3. Green Sleeves, 4. You Shook Me, 5. Tally Man, 6. Rock My Plimsoul, 7. Jailhouse Rock, 8. Shapes Of Things, 9. All Shook Up, 10. I Ain t Superstitious, 11. Plynth, 12. Love Is Blue, 13. Morning Dew, 14. Spanisch Boots, 15. Rice Puding, 16. I ve Been Drinking. Label: 2008 EMI Records (UK) CD INT. BUDGET Tracklist: CD 1 1. Please Don t Touch, 2. Growl, 3. Steady Date, 4. Feelin, 5. If You Were The Only Girl In The World And I Were The Only Boy, 6. You Got What It Takes, 7. Longin Lips, 8. Shakin All Over, 9. Yes, Sir That s My Baby, 10. Restless, 11. Magic Of Love, 12. Linda Lu, 13. Let s Talk About Us, 14. Big Blon Baby, 15. Weep No More My Baby, 16. More Of The Same, 17. I Just Want To Make Love To You, 18. Please Don t Bring Me Down, 19. So What, 20. Hurry On Back To Love, 21. I Want That, 22. I Can Tell, 23. A Shot Of Rhytm And Blues, 24. Some Other Guy, 25.Popeye, 26. Spanish Armada, 27. Then I Got Everything, 28. I ll Never Get Over You. CD 2 1. Hungry For Love, 2. Ecstasy, 3. Casting My Spell, 4. My Babe, 5. Doctor Feelgood, 6. Always And Ever, 7. A Little Bit Of Soap, 8. Oh Boy, 9. Send Me Some Lovin, 10. Whole Lotta Woman, 11. Your Cheatin Heart, 12. Right String But The Wrong Yo-You, 13. Shop Around, 14.I Knot, 15. Jealous Girl, 16. Where Are You, 17. Don t Make The Same Mistake As I Di, 18. The Burda And The Bees, 19. Can t Turn You Loose, 20. Gotta Travel On, 21. Shakin All Over 65, 22. Bad Case Of Love, 23. You Can Have Her, 24. This Golden Ring, 25. It s Got To Be You, 26. I Hate Getting Up In The Morning, 27. Send For That Girl, 28. The Fool. Label: 2008 EMI Records (UK) Label: 2008 EMI Records (UK) QUEENSRYCHE THE COLLECTION Queensryche je americká heavy/progressive metalová skupina, která se dala dohromady v roce 1981 v Bellevue ve Washingtonu. Kolekce obsahuje nejvût í hity jejich kariéry. Tracklist: 1. Nightrider, 2. Deliverance, 3. Chemical Youth, 4. I Will Remember, 5. Revolution Calling, 6. Speak, 8. Spreading The Diseas, 9. Best I Can, 10. Anybody Listening?, 11. The Needle Lies, 12. Promised Land, 13. Damaged, 14. Out Of Mind, 15. Cuckoo s Nest, 16. spool. 2CD INT. BUDGET CD INT. BUDGET

4 DÁLE VYCHÁZÍ HARLEY STEVE & REBEL COCKNEY BEST OF Anglická rocková kapela, zaloïena na konci 70. let. Hrají hudbu na pomezí popu do progresivního rocku. Jejich v bûrovka nesmí rozhodnû chybût ve va í sbírce. Tracklist: 1. Make Me Smile, 2. Judy Teen, 3. Here Come The Sun, 4. I Believe Love s A Prima Donna, 5. The Best Years Of Our Lives, 6. Another Journey, 7. Freedom s Prisoner, 8. Tumbling Down, 9. Mr. Raffles, 10. Roll The Dice, 11. Psychomodo, 12. Mr. Soft, 13. White White Dove, 14. Sebastian, 15. (Love) Compared With You, 16. I Can t Even Touch You. Label: 2008 EMI Records (UK) VARIOUS GREGORIAN CHANT/VERY BEST OF Dal í vydání gregoriánsk ch zpûvû, tentokrát nejlep- í v bûr Canto Gregoriano. Tracklist: 1. Kyrie, 2. Salve, Festa Dies, 3. Puer Natus In Bethlehem, 4. Alleluia, Dies Santificatus, 5. Christe Redemptor, 6. Christus Natus, 7. Verbum Caro Faktum Est, 8. Hosanna Filio David, 9. Pudru Hebraeorum Portantes, 10. Improperiím, 11. Traditor Autem Benedictus, 12. Puer Natus Est Nobis, 13. Genuit Puerperia Regem, 14. Ave Mundi Spes Maria, 15. Oculi Omnium, 16. Veni Creator Spiritus, 17. Alleluia, Beatus Vir Qui Suffert, 18. Os Iusti, 19. Spiritus Domini, 20. Kyrie Fons Bonitatis, 21. Laetatus Sum, 22. A Solis Ortus Sardine, 23. Christus Factus Est Pro Nobis, 24. MandátÛm Novum Do Fobie, 25. Media Vita In Morte Sumus. Label: 2008 EMI Records Ltd. CD CD INT. BUDGET DELAGE/JAUBERT/ CHAUSSON MELLODIES/LOTT Poslechnûte si interprety, ktefií budou vystupovat na Eurovision Song Contest S ostatními se utká i na e zpûvaãka Tereza Kerndlová. Tracklist: MAURICE DELAGE 1-4 Quatre podnes hindous, 5-6 Deux fables de La Fontaine, 7. Maktah, Trois podnes desenchantes. MAURICE JAUBERT Saisir, Trois serenades, Elpenor, Chants shariens. ERNEST CHAUSSON 33 Chamsín perpetuelle. Label: 2008 EMI Records Ltd./Virgin Classics SMETANA BEDŘICH MÁ VLAST/PEŠEK Bedfiich Smetana byl v znamn m ãesk m hudebním skladatelem, dnes znám m pfiedev ím cyklem symfonick ch básní Má vlast a operami Libu e a Prodaná nevûsta. Nyní vychází CD Má Vlast v podání Libora Pe ka a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Tracklist: 1. Vy ehrad, 2. Vltava, 3. árka, 4. Z ãesk ch luhû a hájû, 5. Tábor, 6. Blaník. Label: 2008 EMI Records Ltd./Virgin Classics CD INT. MID CD INT. MID BOWIE DAVID LIVE/ SANTA MONICA 1972 V znamn anglick zpûvák a hudebník, vlastním jménem David Robert Jones. Zaãínal jako saxofonista. Toto album Ïivou nahrávku ze Sant Monicy roku V krabiãce najdete fotky, kníïeãku a samozfiejmû CD. Tracklist: 1. Indtroduction, 2. Hang On To Yourself, 3. Ziggy Stardust, 4. Changes, 5. The Superman, 6. Life On Mars?, 7. Five Years, 8. Space Oddity, 9. Andy Warhol, 10. My Death, 11. The Width Of A Circle, 12. Queen Bitch, 13. Moonage Daydream, 14. John, I m Only Dancing, 15. Waitin For The Man, 16. The Jean Genie, 17. Suffragette City, 18. Rock N Roll Suicide. Label: 2008 Jones/Tintoretto Entertainment Co. Label: 2008 Virgin Records Ltd. PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA MUSIC FROM THE PENGUIN CAFE Penguin Café Orchestra je neurãité hudební seskupení v ãele se skladatelem a kytaristou Simonem Jeffesem a ãelistkou Helen Liebemann. Tracklist: 1. Pgeuin Cafe Single, 2. Zopf: From The Colonies, 3. Zopf: In A Sydney Motel, 4. Zopf: Surfafie Pension, 5. Zopf: Milk, 6. Zopf: Coronation, 7. Zopf: Gilda Farnaby s Dream, 8. Zopf: Pigtail, 9. The Sound Of Someone You Love Who s Going Away And It Doesn t Matter, 10. Hugebaby, 11. Chartered Flight. CD CD PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA Tracklist: 1. Air A Sander, 2. Yodel 1, 3. Telephone And Rubber Band, 4. Cutting Branches For A Temporary Shelter, 5. Pythagora s Trousers, 6. Numbers 1-4, 7. Yodel 2, 8. Salty Bean Fumble, 9. Paul s Dance, 10. The Ecstasy, 11. Walk Don t Run, 12. Flux, 13. Simon s Dream, 14. Harmonic Necklace, 15. Steady State. Label: 2008 Virgin Records Ltd. PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA BROADCASTING FROM HOME Tracklist: 1. Music For A Found Harmonium, 2. Prelude And Yodel, 3. More Milk, 4. Sheep Dip, 5. White Mischief, 6. In The Back Of A Taxi, 7. Music By Numbers, 8. Another One From The Colonies, 9. Air, 10. Heartwind, 11. Isle Of View, 12. Now Nothing. Label: 2008 Virgin Records Ltd. 4 CD CD

5 DÁLE VYCHÁZÍ PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA SIGNS OF LIFE Tracklist: 1. Bean Fields, 2. Southern Jukebox Music, 3. Horns Of The Bull, 4. Oscar Tango, 5. The Snake And The Lotus, 6. Rosasolis, 7. Dirt, 8. Sketech, 9. Perpetuum Mobile, 10. Swing The Cat, 11. Wildlife. Label: 2008 Virgin Records Ltd. PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA WHEN IN ROME Tracklist: 1. Air Á Danser, 2. Yodel 1, 3. Cutting Branches For A Temporary Shelter, 4. From The Colonies, 5. Southern Jukebox Music, 6. Numbers 1-4, 7. Telephone And Rubber Band, 8. Air, 9. Bean Fields, 10. Paul s Dance, 11. Oscar Tango, 12. Music For A Found Harmonium, 13. Isle Of View, 14. Prelude And Yodel, 15. Dirt, 16. Gilda Farnaby s Dream. Label: 2008 Virgin Records Ltd. CD CD LAKEMAN SETH POOR MAN S HEAVEN Zpûvák, houslista a kytarista v jedné osobû, to je Setha Lakeman, kter vyrûstal v jihoanglickém Dartmooru. Dle nûkter ch ten nejctiïádostivûj í anglick folkafi souãasnosti. Sám se povaïuje za nezávislého folkafie. Trucklist: 1. The Hurlers, 2. Heather In The Storm, 3. Crimson Dawn, 4. Blood Red Sky, 5. Salomon Browne, 6. Cherry Red Girl, 7. I ll Haunt You, 8. Race To Be King, 9. Poor Man s Heaven, 10. Greed And Gold, 11. Sound Of A Drum. Label: 2008 Virgin Records Ltd. CD CUREPINK s.r.o. BEATLES MAGICAL MYSTERY TOUR EDICE '2001 Hudební film legendárních Beatles z roku Písniãky skupiny pouïity ve filmu, kter tvofií témûfi hodinov klip. UPOZORNùNÍ: Zvuková i obrazová kvalita nahrávky odpovídá dobû pofiízení filmu! Label: 2008 AVENUE ONE BUDGIE BEST OF EDICE '97 V bûrová kompilace slavné hard-rockové skupiny 70. let. Reprezentativní seznámení se skupinou, která spoluvytváfiela podobu rockové hudební historie. Label: 2008 IMPORT DVD ,- Kâ / 629,- SK CD ,- Kâ / 439,- SK DEEP PURPLE HIT COLLECTION EDITION EDICE '2007 V prosinci 2007 vydaná kompilace studiov ch a koncertních písniãek legendárních Deep Purple. Nahrávky z alb a koncertû vydan ch a uskuteãnûn ch v 90. letech. Label: 2008 IMPORT GOOMBAY DANCE BAND GREATEST HITS EDICE '2005 (3CD) V roce 2005 vydan 3CD box, obsahující tfií nejúspû nûj í originální alba populární pseudokaribské taneãní pop skupiny 80. let. Alba Holiday In Paradise, Sun Of Jamaica a Land Of Gold obsahují v echny známé hity skupiny, vãetnû slavného evergreenu Sun Of Jamaica. Label: 2008 MCP CD ,- Kâ / 314,- SK CD ,- Kâ / 565,- SK JACKSON MICHAEL MOONWALKER '88 EDICE '2005 V roce 2005 vydané DVD s kultovním hudebním filmem z roku Michael Jackson na vrcholu své kariéry coby skvûl herec, zpûvák a taneãník. Label: 2008 IMPORT DVD ,- Kâ / 502,- SK

6 CUREPINK s.r.o. JOPLIN JANIS HIT COLLECTION EDITION EDICE '2008 Tracklist: Me And Bobby McGee; Cry Baby; Kozmic Blues; Move Over; Piece Of My Heart; Mercedes Benz; Try (Just A Little Bit Harder); Get It While You Can; Down On Me (live); Ball And Chain (live); Summertime; Mary Jane. Label: 2008 IMPORT METALLICA AT HAMMERSMITH ODEON EDICE '2008 V roce 2008 vydané raritní DVD s archivními záznamy z koncertû slavné skupiny Metallica z let 1988 a Vystoupení v Hammersmith Odeon v Lond nû doplnûné písniãkami z koncertu v San Diegu. UPOZORNùNÍ: Kvalita zvuku i obrazu odpovídá dobû pofiízení nahrávek! Label: 2008 MASTERPLAN CD DVD ,- Kâ / 314,- SK ,- Kâ / 478,- SK MINOGUE KYLIE CONFIDE IN ME/IRRESIS- TIBLE KYLIE'07 V roce 2007 vydaná kompilace 31 originálních písniãek Kylie Minogue, vydan ch od roku 1994 pod kfiídly taneãního labelu Deconstruction. Label: 2008 MUSIC CLUB RICCHI E POVERI I GRANDI SUCCESSI ORIGINALI '2000 V roce 2008 v reedici vydané 2CD album nejvût ích hitû populárního italského tria. Mezi 24 vybran mi písniãkami kompilace, která byla poprvé vydána v roce 2000 nechybûjí evergreeny Mamma Maria, Hasta La Vista, Piccolo Amore, Che Sera, Comme Vorei nebo Made In Italy. Label: 2008 EMI Records Ltd./Virgin Classics CD ,- Kâ / 502,- SK CD ,- Kâ / 617,- SK RICCHI E POVERI LE PIU BELLE DI... EDICE '2007 Na konci roku 2007 pouze v Itálii vydané kompilaãní album 18 originálních písniãek populárního kantilénového a pop tria z období 70. a 80. let. Album je v znamné tím, Ïe obsahuje také v âeské republice ménû známé hity skupiny, které se staly úspû n mi na Apeninském poloostrovû. ROUSSOS DEMIS FOREVER & EVER/ALL THE HITS & MORE Kompilace 18 originálních hitû a oldies pop evergreenû 70. let z repertoáru slavného fieckého zpûváka na CD z roku Label: 2008 WETON-WESGRAM Label: 2008 IMPORT CD ,- Kâ / 617,- SK CD ,- Kâ / 352,- SK RŮZNÍ/TANEČNÍ HUDBA 90'S GOES PARTY EDICE '2008 (2CD) Na taneãní hudbu plodná devadesátá léta v remixovan ch a do souãasného dance soundu pfiepracovan ch písniãkách alba z února Dvû CD se 40 znám mi písniãkami a evergreeny 90. let v hutnûj ím a rytmiãtûj ím zpracování. Mezi vybran mi písniãkami jsou zafiazeny nahrávky People Hold On, If Only I Could, Please Don t Go, Strong Enough pûvodnû od Cher, No Limit 2.3 od 2 Unlimited, Killing My Softly, All Around The World od Lisy Stansfield, JacksonÛv Thriller, Ride On Time od skupiny Black Box a mnoho dal ích. Tracklist: CD1 SELENA - Freed From Desire; VINYLSHAKERZ - Forget Me Nots; ALAN MASTER T. - People Hold On; SWINTEE - read My Lips; BELUSHI - It s My Life; MELTED ARTISTS - Ride On Time; KANTIANA - Into The Groove; TOM PULSE vs. SYDNEY YOUNGBLOOD - If Only I Could; YAMBOO ft. DR. ALBAN - Sing Hallelujah; RANDY JONES - New York City Boy; DIXI DISCO - I Can Stand It; RILOD - Thriller; SKREATCH vs. JOE SMOOTH - Promised Milkshake; HOUSE VETERANS - Fired Up; BELMOND AND PARKER ft. R. SHERMAN - Show Me Love; BUFFY - Gypsy Woman; KK PROJECT - Don t You Want Me; RESPECT ft. HANNAH JONES - Young Hearts Run Fre ; ROZALLA - You Never Love The Same Way Twice; MELL - Absolutely Everybody. CD2 ALTERNATIVE EXPERIENCE - All Around The World; ROSIE GAINES - Closer Than Close 2003; GERMAN GROOVE GUARDS - Please Don t Go; SHARON DEXTER - Finally; RANDY JONES - Your Disco Needs You; DIVA DJs vs. NICKY FRENCH - Total Eclipse Of The Heart 2006; SPEEDMASTER PROJECT - What Is Love; SYSTEM DRIVER - Rhythm Is A Dancer; KK PROJECT - I Like To Move it; CINDY WATSON - Strong Enough; PLP ENETERPRISE ft. HELENA PAUL - Ain t Nobody; CAROL JIANI - Somebody Else s Guy; MICHAL NICOLAS - Your Loving Arms; DUKE - So In Love With You; COMMUNICATION - Who Keeps Changing Your Mind; PURE STAR - The Music s Got Me; FUGITIVES - Killing Me Softly; SCOTTY - God Is A DJ 07; 2UNLIMITED - No Limit 2.3.; WHIGFIELD - Saturday Night Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH 6 2CD ,- Kâ / 629,- SK

7 CUREPINK s.r.o. RŮZNÍ/TANEČNÍ HUDBA CLUB CHARTS 2008 (2CD) V dubnu 2008 vydaná 2CD kompilace se 39 taneãními dance tracky aktuálními a bodujícími v dobû vydání alba v evropsk ch taneãních Ïebfiíãcích. Tracklist: CD 1 PULSEDRIVER - Koma; JS 16 - Lights Go Wild; ANDREW SPENCER - To Be With You; DEDICATED FREQUENCY - Poison Like Sweat; PERPLEXER - Scotland The Brave; 2CLUBBING - The Days Of Pearly Spencer; IVORY - Ghotsbusters; CHARLY LOWNOISE AND MENTAL THEO - Wonderful Day 2008; DER HOLLÄNDER - Das Rote pferd; FRAKADELIKA - Just Frakin ; TWENTY 4 SEVEN feat. ELLE - Like Flames; HORNY UNITED vs. DJ SIGN - oohhh!; DJ GOLLUM feat. FELIXX - Fairytale Gone Bad; ALAN MASTER T. - People Hold On; CLUBBTICKET - I Believe In Love; TIM LE EL AND WOLLION - Bodymovin; KLUBBHEADS - Baby Wants To Ride; SCOTTY - Keep On Jumping; CRW - I Feel Love; ERIC SMAX - That s It. CD 2 COMICCON - Luvstruck; MARIO LOPEZ - You Came; KIM LEONI - Medicine; ASTON MARTINEZ - You Wanna; SIA - The Girl You Lost To Cocaine; SQUEEZER - Anybody; OUTATIME - Ain t Nobody; JAN WAYNE AND SCARLET - Time Stood Still; PHUNK FOUNDATION - Good Vibration; MARK VES - I Like It Hard; M AND M - Echo Beach; SALTY FISH - In The Air; JILL RAZER - Apologize; SPIT - Falling; BROOKLYN BOUNCE - The Theme; FRAGMA - Toca s miracle; LOBO ISMAIL - One More Night; RON CARROLL - Walking Down The Street; BANGBROS - I Engineer. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH 2CD ,- Kâ / 692,- SK Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH RŮZNÍ/TANEČNÍ HUDBA CLUB TUNES ON DVD EDICE '2008 V bfieznu 2008 vydané DVD s 24 originálními videoklipy clubov ch taneãních hitû roku 2007 a první poloviny roku Mezi zafiazen mi písniãkami nechybûjí nahrávky Twenty 4 Seven, Boba Sinclaira, Westbam, Nielse Van Gogha, Mario Lopeze, Robyn Erica Prydze nebo Crayz Fron a hit Axel F. Tracklist: ALEX GAUDINO FEAT. CRYSTAL WATERS - Destination Calabria; MASON VS. PRINCESS SOPERSTAR - Perfect ( Ekceeder); TRICK & KUBIC FEAT. VALES- KA - Easy; ERIC PRYDZ VS. FLOYD - Proper education; CUBA CLUB - La Cumbia; TWENTY 4 SEVEN FEAT. ELLE - Like Flames; BOB SINCLAR & CUTEE-B FEAT. DOL- LARMAN & GARY PINE - Sound Of Freedom; IVORY - Ghostbusters; 4 STRINGS - Turn It Around; DJ JEAN - Feet It; DAVID KANE - Club Sound; WESTBAM AND THE LOVE COMMITTEE - Love Is Everywhere ( New Location); BOOTY LUV - Don t Mess With My Man; ROBYN - Konichiwa Bitches; POMPERO - Pompero; KYAU & AL- BERT - Walk Down; SHAUN BAKER - Xplode 2; MARIO LOPEZ - The Final; ALAN MASTER T. - People Hold On; FREAKADELIKA - Just Freakin ; NIELS VAN GOGH - One Way Out; 89ERS - Kingston town; CRAZY FROG - Axel F. CD ,- Kâ / 629,- SK RŮZNÍ/GOSPEL GOSPELS & SPIRITUALS EDICE '06 (5CD) V roce 2006 vydané 5CD album se sakrálními a spirituálními písnûmi, slavn mi gospely a gregoriánsk mi sborov mi zpûvy. Na alba jsou mimo jiné zafiazeny tradicionály Oh! Happy Day nebo Amazing Grace v podání Mahalie Jackson, gospely zpívá Jessey Norman, Aretha Franklin, Johny Cash, Louis Armstrong, Sarah Vaughn, Kenny Rogers, Pat Boon nebo Patcy Cline. Label: 2008 RETRO DOUBLES 5CD ,- Kâ / 502,- SK RŮZNÍ/POP LATINO HOTTEST LATIN & SUMMERHITS '2008 V roce 2008 vydaná 3CD kompilace s originálními i pfiepracovan mi a zremixovan mi nejvût ími hity letních diskoték od 90. let do souãasnosti. Na albech jsou mimo jiné ke slu ení evergreeny Lambada, Mambo No.5, Un Dos Tres(Maria) nebo Macarena. Tracklist: CD 1 CASA LATINA - Estas Bonita; H.A.N.D. - Put A Smile In Your Face; TONY T. - We Love To Love 2007; ABIGAIL MTCHEL - Talkin About A Revolution; DEN HARROW - Push Push; SARBEL - Yassou Maria; EXIS-TENCE - Summer Dreaming; IMPACTO LATINO - Toma; HAVANA - Baila Von Locura; MATANZA - Matador; SARBEL - Mi China; JOSE FERRANTOS - Bailamos; SHABBY G. - Oh Carolina; LA CHICA - La Fiesta De La Noche; RICHIE MARTINS - (Un, Dos, Tres)Maria. CD 2 BEACH BUMPERS UNITED - Sweat ( A Lalalala Long); JENNIFER MORTEZ - Let s Get Loud; JUMP & JOY - Sunny Day; SOLE SOLE - Lambada; MARCEL ROMANOFF - I d Love You To Want Me; LOS LOCOS - Maccarena; TERESA AMBROSI - Absolutely Everybody; CAR- RILIO - Samba De Janeiro; HAVANA - La Copa De La Vida; CHOCOLOCO - La Bundhina; MARGA DREDD - Fat Bottomed Girls; TNN - La Cucamarcha; MAM- BO MANIACS - Mambo On 45; CALYPSO DOT - Summer Summer. CD 3 CHRISTINA RUBIO - Suerte; LOS PIRANAS vs. LOS PIRATAS - Maria Maria; JUMP AND JOY- Vamoz Everybody; MAR- CEL ROMANOFF - The Birds And The Bees; SUNFLASH - Let s Come Together; CARRILIO - Tic Tic Tac; DA COPA KIDS - Venga Venga; REGGAE-ESQUE - Rootsie And Boopsie; THE INVADERS - Wet Dreams; JUSTINE EARP - Eene Meene; JESSE GREEN - Cupid; BRENDA K. STAR - Hold Me; CARRILO - Fiesta De Brazil; JOAQIM ROMERO - Herida mortal; CARLOS VIVIERO - Hasta Que Vuelvas. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH 3CD ,- Kâ / 439,- SK

8 CUREPINK s.r.o. RŮZNÍ/TANEČNÍ DISCO HOUSE GOES 80'S EDICE '2007 (2CD) Známé disco evergeery 80. let pfiepracované do moderního taneãního house soundu souãasnosti na 2CD z prosince Mezi jin mi na albu najdete hity zdafiilé remixy hitû Such A Shame (v originále Talk Talk), Living On Video (Trans-X), Forever Young skupiny Alphaville, Moonlight Shadow (Mike Oldfield) a mnoho dal ích singlov ch bestsellerû osmé dekády. Tracklist: CD 1 MASTER BLASTER FEAT. RACHEL HIEW - Wlaking In Memphis; CREW 7 - Such A Shame; THE ANGRY KIDS VS. A FLOCK OF SEAGULLS - I Ran (So Far Away); O HELLER - Living On Video; ROYAL MELODY - Blinded By The Light; WINMAN - Fade To Grey; DJ TOM - Bitter Sweet Symphony; SPEEDMASTER PROJECT - Tainted Love 07; ROYAL GIGOLOS - Tell It To My Heart; STEFANO PRADA FEAT. ALPHAVILLE - Forever Young; CUBA CLUB - I m Only Shooting Love; FASHION CLUB - Keep On Loving You; DJ LOGO - I.O.U.; VINYLSHAKERZ - Luv In Japan (Big In Japan); KATIANA - Into The Groove; BRISBY AND JINGLES - Heaven; ELIESS - Don t Stop Till You Get Enough. CD 2 TOM PULSE VS. SYDNEY YOUNGBLOOD - If Only I Could; M+M MARTHA AND MUFFINS - Echo Beach; ROYAL MELODY - (Love Is Like) Oxygen; SCOTTY - Westend Girls; DARIO G. - Countdown; ARNOLD PALMER VS. MOTI SPECIAL - Cold Days; ITALOBROTHERS - Moonlight Shadow; KASH VS. INXS - Dream On; RUPAUL FEAT. TOM TRUJILLO - People Are People; KRYSTAL - Eternity; LAZARD - My Heart Keeps Burning; JAYBEE - Shattered Dreams; RILOD - Thriller; SUNLOVERZ FT. NICOLE TYLER - Survive; FARBENBLIND - Es Gehr Voran; NIGHTFALL FEAT. JOSEPHINE - Heaven Is A Place On Earth; RANDY JONES - New York City Boy. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH 2CD ,- Kâ / 692,- SK RŮZNÍ/TANEČNÍ DISCO ITALO FRESH HITS Tracklist: SANTOS - Camels; GALA - Everyone Has Inside; GIGI D'AGOSTINO - La Passion; BALEARIC SOUL PRES. CAFE BOLSERIA - Rescue Me; ANN LEE - Voices; WHIGFIELD - Doo-Whop; FLOORFILLA - Anthem #4; BILL JOHNSON - So Beautiful; PARADA - Anna (El Negro Zumbon); SUENO LATINO - Sueno Latino; S-SENSE FEAT. JENNY B - Gonna Get Your Love Remix; FIORELLO - Azzurro; TOMMY MARCUS - Supalove; NICOROMANO PRES. SUN- FLOWER - Rhythm (Funky Bomb); FRENCHCAFÉ - Liberate Me; MASH - Rock The Disco; JOE BROWN - Look At Me; PAUL LEKAKIS - Boom Boom. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH CD ,- Kâ / 352,- SK RŮZNÍ/HOUSE WORLD OF IBIZA HOUSE (2CD) Ostrov Ibiza, kaïdoroãnû Mecca letních taneãních párty a klubové scény. Kompilace houseov ch dance trackû, které uchvátili místní scénu v posledních letech. Tracklist: CD1 ECLIPSE - The Music; THE BITCH HOTEL FEAT. DENISE - Bitch Hotel; DIKY-DIKY FEAT. KATLA - Pier Canela; VDC - The Dancer; ETHNO- SONIQUE - Feel It; S.W.A.P. - Power Sound; GAMBAGROOVE'S - Bonus Track 4; DRIVE RED - Your Sincerely Lionel; DJ PIPPI - Fatal Fatal; ESPIRITO - Canta De Orfeo; THE LATIN ALL STAR - The Gipsy Chant; NUYORSON - Da Good Old Days; MINIMAL FUNK - The Groovy Thang; GAMBAGROOVE'S - Bonus Track 5; SOUL PROVIDERS - Get Away. Celkov ãas: 68:00 minut. CD2 MAGAMEN SOUNDS - Boogie Warp; AXWELL - Lead Guitar; ANCIENT PROPHET - Do You Know Where U Are Going?; ROBBIE RIVERA pfies. D-MONSTA - Bringing It Down; JEREMIAS SANTIAGO - Remember; ANCIENT PROPHET - Loving Me; HARMONY FUNK - She; MIKE BALANCE - House Meanies; JEREMIAS SANTIAGO - We Strike Back; HELPLESS - I Can't Make It; FOOZ N OUT feat. CHRIS "THE GREEK" PANAGHI - Young Chow. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbHS 2CD ,- Kâ / 352,- SK SWEET BLOCKBUSTER/BEST OF EDICE '07 (2CD) V záfií 2009 vydaná 2CD kompilace se 36 originálními studiov mi hity a glam-rockov mi evergreeny slavné britské skupiny 70. let. Nechybûjí písniãky Co-Co, Fox On The Run, Block Buster nebo Ballroom Blitz. Label: 2008 MUSIC CLUB 8 2CD ,- Kâ / 502,- SK

9 FT RECORDS MAKOVSKÝ MILOŠ TAXI Brnûnské vydavatelství FT Records se rozhodlo oprá it staré nahrávky skupiny Taxi, která v Brnû pûsobila v letech Témûfi po osmnácti letech budou mít moïnost pamûtníci a rockoví pfiíznivci sly et dosud nezvefiejnûné skladby v CD formátu, s digitálnû upraven m zvukem, doplnûné nûkolika dobov mi bonusy s instrumentálními skladbami na celistvém prvním a zároveà jediném eponymním albu. Album nám tedy pfiedstavuje skupinu v sestavû Jifií Zonyga - zpûv, Milo Makovsk - elektrické kytary, Borek Nedorost - klávesové nástroje, zpûv, Miroslav Kern - bicí nástroje a na baskytarovém postu se objevil Dalibor Dunovsk. Tracklist: 1. Madam Závist, 2. PÛlnoãní sportovec, 3. Dívám se na Tebe rád, 4. Pimprlové divadlo, 5. Tufianská masáï, 6. Tisíckrát, 7. Doktor CS, 8. Zemû, 9. Telefonní dostihy, 10. TvÛj lístek, 11. Taxi. PROGRES OTRAVA KRVE Na CD dosud nevydan poslední projekt brnûnské rockové legendy je pokraãováním edice Progres Story. Album je slo- Ïeno z Live nahrávek a Demo snímkû z archivu skupiny, oboje z roku 1988, a tvofií tak cel komponovan pofiad Otrava krve, se kter m skupina Progres-Pokrok vystupovala od roku 1988 do roku 1990 kdy zanikla. Tracklist: 1. Botostroj, 2. PoÏár vûïní tûïe, 3. Nejlíp je doma, 4. Tfii dni boje, 5. Dneska v ichni tanãí, 6. Za vozém, 7. Komár aneb hromadnû vysávat, 8. Na e srdce ohnivé jsou buchary, 9. Pochod plá ÈÛ ve vûtru, 10. Takové obyãejné tûstí, 11. Dilema Viléma, 12. Kapela Hyena, 13. V ichni se budeme mít, 14. Lavina, 15. Otrava krve. Total time: 76:12. Label: 2008 FT Records Bonus: 12. Cvok, 13. Sedmnáct, 14. V oblacích, 15. Hadí král, 16. Valamil, 17. Valãík, 18. Hádej, 19. Vyznání Total time: 78:29. Label: 2008 FT Records CD FT ,- Kâ / 326,- SK CD FT ,- Kâ / 352,- SK SYNKOPY 61 FESTIVAL-XANTIPA-FORMULE 1 Tfii mini LP - Festival (1972), Xantipa (1974) a Formule 1 (1975), vydané legendární brnûnskou skupinou Synkopy 61 v 70. letech poprvé v ucelené podobû na jednom CD. Vychází v dvou diskové verzi s bonusov m CD nevydan ch a raritních nahrávek, v e s digitálním remasteringem. Tracklist: CD 1 1. Festival, 2. Pár t dnû, 3. Chci dûvãe stál, 4. ëáblova známá, 5. Lady Godiva, 6. Bytost podivná, 7. Îárlivá dívka, 8. Xantipa, 9. Zelen luãi tník, 10. Brouk, 11. Bíl vrány, 12. Balón, 13. Ptaãí sonáta, 14. Hrej se mnou fair, 15. Formule 1, 16. To se stává, 17. Poselství dûtem, 18. Kámen mudrcû, 19. Touhy. CD 2 1. Hej Pane mûj, 2. KdyÏ se tû ptám, 3. Moje tajemství, 4. Musím ti fiíct sbohem, 5. Dûvãe napofiád, 6. MarÈan, 7. Válka je vûl, 8. Zelená louka, 9. Nenechte umíráãek znít, 10. Stálo to za to, 11. BÛh lenosti, 12. Casanova, 13. Nenech si lhát, 14. Robinson, 15. Válka je vûl 2, 16. PíseÀ bolavá, 17. Koneãná stanice, 18. Mozaiky, 19. Listopad. Label: 2008 FT Records 2CD FT ,- Kâ / 415,- SK AZRA ULTIMATE COLLECTION (2007) Azra byla rocková kapela ze Záhfiebu, velmi oblíbená v celé b valé Jugoslávii v 80. letech. ZaloÏil ji v roce 1977 její lídr Branimír,,Johnny tuliã, kter i po rozpadu skupiny nadále úspû nû pûsobí na scénû chorvatské pop-rockové hudby. Tracklist: CD1 01. Balkan (4:15), 02. A, Sta Da Radim (3:06), 03. Krvava Meri (3:02), 04. Tople Usne Zene (3:01), 05. Vrijeme Odluke (3:30), 06. Gracija, 07. Marina, 08. Lijepe Zene Prolaze Kroz Grad, 09. Poziv Na Ples, 10. Uzas Je Moja Furka, 11. Fa-Fa-Fa, 12. Kurvini Sinovi, 13. Bankrot Mama, 14. Poljska U Mom Srcu, 15. Gospodar Samoce, 16. Suncana Strana Ulice, 17. Odlazak U Noc, 18. Volim Te Kad Pricas, 19. Tko to Tamo Pjeva, 20. Proljece Je 13. U Decembru, 21. Djoni Budi Dobar (Live), 22. Ravno Do Dna (Live), 23. Obrati Paznju Na Posljednju Stvar (Live). CD2 01. Ako Znas Bilo Sto, 02. Kao Ti I Ja, 03. Zivot Obicnog Tempa, 04. Ljudi Samoce, 05. Filigranski Plocnici, 06. E, Pa Sto, 07. Sloboda, 08. Kao I Jucer, 09. Kad Fazani Lete, 10. Nemir I Strast, 11. Plavi Golub, N, 13. Klincek Stoji Pod Oblokom, 14. Duboko U Tebi, 15. Nesto Izmedju, 16. Flash, 17. Mamica Su Strukle Pekli, 18. Vase Velicanstvo, 19. Kada Stvari Krenu Lose, , 21. Bez Mene, 22. Jesi Li Sama Veceras (Live), 23. Kraj (Live). Label: 2008 Croatia Label: 2008 Croatia ZÁVODSKÝ s.r.o. DARKO DOMIJAN SVE NAJBOLJE Tento chorvatsk zpûvák se narodil v roce 1952 a uï o pár rokû pozdûji se mohl tû it závidûní hodné popularitû nejen ve svém kraji. V bûr jeho nejznámûj ích písní jistû potû í kaïdého fanou ka nezamûniteln typické chorvatské hudby. Tracklist: 1. Zingarella, 2. Ruze u snijegu, 3. Sedam suza, 4. Kad dunje pozute, 5. Jelena je bila lijepa, 6. Kad se srce nekom da, 7. Hiljadu dana, hiljadu tuga, 8. Ulica jorgovana, 9. Dugo ce, dugo boljeti, 10. Ja placam nocas, 11. Naucit cu te mala, 12. Lana, moja Lana, 13. Zeno moja, srce moje, 14. Mirisu ti kose. 2CD ,- Kâ / 664,- SK CD ,- Kâ / 397,- SK

10 ZÁVODSKÝ s.r.o. CETINIČ MERI ZLATNA KOLEKCIJA UÏ v mladém vûku zaãala Meri ukazovat svûj hudební talent. Ten nejdfiíve zúroãila na hudební stfiední kole, kterou ukonãila jako uãitelka hudby. Hrála a zpívala ve skupinû More, pro kterou napsala mnoho úspû n ch skladeb. Po urãité dobû v ak ze skupiny ode la a rozhodla se pro sólovou dráhu. Zde je ukázka toho nejlep ího z jejího repertoáru. Tracklist: More (grupa More) 5:47, Gdje god da pode (grupa More) 4:13 Samo simpatija (grupa More) 3:34 Mornareva Ïena 3:56 Zaple i s nama veãeras 3:24 Ti i ja 3:49 Sve lutanje se zove 3:45 Kad bi znao ti 3:17 âet'ri staìuna 3:53 Budi dobra prema njemu 3:20 Ja moram dalje 4:06 Ponekad me nazovi 3:04 Ja sam Ïena 4:09 Lastavica 3:41 U prolazu 3:41 Nismo htjeli ni ja ni ti 4:01 Raãunaj na mene 3:41 Ako Ïeli, idi 3:44 Kao rijeka svome moru 4:31 Nek me boli ono ãa volin (duet klapa ibenik) 4:14 Donosi mi Ijubav 3:32 âekala sam dugo 4:06 Mislim na tebe 3:16 Niko nece u mornare 3:50 Îivjela Ijubav 3:50 Pra ina s puta 3:45 Sunce mog Ïivota (duet Oliver Dragojeviã) 4:25 Malo neba 4:35 Konoba (duet Tedi Spalato i klapa Luãica) 4:52 PotraÏi me u predgraìu 4:17 Ako je Ïivot pjesma 3:29 Gorka rijeka (duet Tomislav Ivãiã) 5:25 Evo cvate ruïmarin 3:15 Zemlja dide mog 3:28 Za to te volim 3:28 Gardeline moj 3:23 U meni budi Ïenu 4:12 Samo tuga ostaje 3:58 Ja sam ti tu 4:00 Jubav si moja zauvik (duet klapa Kumpanji) 3:37. DUŠKO LOKIN ZLATNA KOLEKCIJA Zdá se, Ïe Du ko Lokin je nestárnoucím zpûvákem. Svûdãí o tom i toto 2CD plné nezapomenuteln ch hitû od chorvatského lamaãe Ïensk ch srdcí. Tracklist: CD Jedna zena ceka brod, 02. Netko te tajno voli, 03. Dodji, 04. Bacila si prsten moj, 05. Da te vidim, pa da ozdravim, 06. Draga Marija, 07. Dobro jutro, Dalmacijo, 08. Sto je nema, 09. Pusti da te prebolim, 10. Oci pune suza, 11. Spavaj mi, dite moje, 12. Ti moju tugu ne cujes, 13. Vjetar huji, puse sve jace, 14. Dalmatinca srica prati, 15. Opijas me jace nego vino, 16. Andjelina, 17. Leila, 18. Znam da negdje zivi zena, 19. Dalmacijo, pozdravi mornare, 20. Boli me samoca, 21. Dusko Lokin - Svi ce tvoji nocas plakati. CD Donesi mi grudu zemlje, 02. Kad cujes u noci, 03. Stol za dvoje, 04. Ja volim samo nju, 05. Dalmacija cijela budi se, 06. Nisi vise ona stara, 07. Daleko od ljubavi, 08. Tuzna je noc, 09. Ne placi voljena, 10. Leti golube bijeli, 11. Ja nemam u zivotu sto izgubiti, 12. Pismo bratu, 13. Nitko te nece voljeti kao ja, 14. U tvojim plavim ocima, 15. Nek' zvone zvona, 16. Eva Magdalena, 17. Ljeto s tobom, 18. Dalmacija zastavu razvila, 19. Rijeci pomirenja, 20. Duga je duga noc. Label: 2008 Croatia Label: 2008 Croatia CD ,- Kâ / 664,- SK CD* *499,- Kâ*664,-SK VAR ZLATNE STRUNE MEDITERANA Pfiíjemné melodie z pobreïí Jadranského mofie k vám pfiichází v podobû v bûrovky na CD. Jmena jako Oliver Dragojeviã, Mi o Kovaã, Du ko Lokin ãi Darko Domijan jsou zárukou kvality i v tomto pfiípadû. Tracklist: 1. Ïuto li çe ljubavi, 2. gorka rijeka, 3. drugi joj raspliçe kosu, 4. majko stara, 5.grkinja, 6. opija me jaãe nego vino, 7. idi i ne budi ljude, 8. jesen je, 9. noças se rastaju prijatelji, 10. nisam te zaboravio, 11. svi su znali da smo ljubovali, 12. kad se prijatelji rastaju, 13. nisan vi e ja sa njon, 14. zingarella, 15. boli me,du o, 16. tako mi je kako mi je, 17. crne kose, crne puti (kvesiç mladen), 18. kad Ïena plaça, 19. leina, 20. doviđenja. Label: 2008 Croatia VAR DALMATINA... LIPO, LAGANO... Balady na tomto CD evokují v na ich du ích letní chorvatskou atmosféru. Zkuste se i vy zaposlechnout a vdychnout vûni vûtra vajícího od Chorvatského mofie aï k nám do stfiedozemí. Hvûzdy Jadranského nebe Jelena, Graso, Danijela, Doris jsou pfiesnû to pravé nefal ované. Tracklist: 1. Dva puta san umra (nisan ja za te) Oliver, 2. Lakse mi je s njom - Petar Graso, 3. Malo mi za sricu triba Doris, 4. Vitar nosi nevrime - Magazin (Jelena), 5. Teska je noc Oliver, 6. Teret ljubavi Doris, 7. Sto ce meni ovaj dar - Magazin (Danijela), 8. Ne boli me - Petar Graso, 9. Zlato ljubavi - Magazin (Danijela), 10. Nisan vise ja sa njon - Petar Graso feat. Dino Radja, 11. Krivi ljudi Doris, 12. Umrit ili zivit - Magazin (Jelena), 13. Nevista - Petar Graso, 14. Gabrijel - Doris. Label: 2008 Croatia 10 CD ,- Kâ / 397,- SK CD ,- Kâ / 397,- SK

11 AKTUÁLNÍ KONCERTY LUCIE BÍLÁ, Colors Of Ostrava GOLDFRAPP, Colors Of Ostrava XAVIER BAUMAXA, Colors Of Ostrava âanki OU, O2 Sázava fest KATAPULT, Letní parket V rava IRON MAIDEN, Multif. areál Eden fotb. stadion SK Slavia Praha SUNRISE AVENUE, Terchovsky Budzogan festival, Terchová SIGUR ROS, Sportovní hala V stavi tû PLAIN WHITE T S, Kongresové centrum Praha BOW WAVE, Ostrov Open Air Club C, Ostrov Open Air Club COLDPLAY, O2 Arena Praha DIVOKEJ BILL, Úvaly u Prahy JETHRO TULL, Kongresové centrum, Praha 11

12 EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC DOPORUâUJEME BARTOŠOVÁ IVETA 3CD PLATINUM LOCAL DELUXE COLDPLAY VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS KRAVITZ LENNY IT IS TIME FOR A LOVE REVOLUTION LP INT. DELUXE CD INT. DEVELOP FULL CD INT. DELUXE CD CD LOCAL DEBUT FULL CD CDDV GENESIS WHEN IN ROME 3DVD GENESIS 2007 INT. DELUXE GIPSY.CZ CD MAM430-2 REPREZENT 299,- Kâ / 369,- SK H16 ČÍSLA NEPUSTIA CD LOCAL SL. DEBUT FULL HRDINOVÉ NOVÉ FRONTY NA BARIKÁDÁCH 3CD Z POPELNIC LOCAL FULL IRON MAIDEN SOMEWHERE BACK IN TIME KABÁT 2LP CD CD CORRIDA LOCAL DEBUT FULL KREYSON NOC PLNÁ HVĚZD 2CDDV EMI KRYŠTOF BEST OF LOTA JANA CD LOCAL DEBUT FULL CD LOCAL FULL CD LIDI LOCAL DEBUT FULL LOU FANÁNEK HAGEN JEVANY MINOGUE KYLIE X RADIOHEAD THE BEST OF SIGUR RÓS MEÐ SUÐ Í EYRUM VIÐ SPILUM ENDALAUST TŘI SESTRY MYDLOVARY VARIOUS CZ SUPERHITY 1/08 CD LOCAL DEBUT FULL CD INT.FULL CD LOCAL DEBUT FULL 2CDDV INT. DELUXE OS CD ,- Kâ / 599,- SK 2CD ,- Kâ / 669,- SK DVD ,- Kâ / 739,- SK 2CD ,- Kâ / 669,- SK CD INT. DEVELOP FULL CD CDDV LOCAL DELUXE CD LOCAL DEBUT FULL VARIOUS CD PREHLAD 2008 LOCAL SL. DEBUT FULL VEC CD FUNKČNÝ VETERÁN LOCAL SL. DEBUT FULL Bulletin EMI Czech Republic s. r. o., týden 2008 EMI Czech Republic s. r. o., Obchodní oddělení a distribuce, Kovářova 39, Praha 5-Stodůlky recepce tel. : , recepce fax: , objednávky tel. : , objednávky fax: objednávky com

Informační BULLETIN. Pro zákazníky firmy CurePINK!ZDARMA!

Informační BULLETIN. Pro zákazníky firmy CurePINK!ZDARMA! Informační BULLETIN. Pro zákazníky firmy CurePINK!ZDARMA! 2011 Výrazně jsme zlevnili veškeré zboží PLATNOST BULLETINU do 1.5.20111 Po tomto termínu platnost nabídky do vyprodání zásob nebo ukončení platnosti

Více

př.číslo Interpret Název díl

př.číslo Interpret Název díl př.číslo Interpret Název díl 20 981 CD 10,000 Maniacs The wishing chair 23 819 CD 100 C Evergreen 25 740 CD 12 Stones 12 Stones 22 108 CD -123 min Home 24 338 CD -123 min Mom 21 160 CD -123 min Shooba

Více

A banda A Fine Romance A Foggy Day A Hot Time In The Old Town A Child Is Born A já pořád kdo to je A já sám A já su synek z Polanky A já taká čarná A

A banda A Fine Romance A Foggy Day A Hot Time In The Old Town A Child Is Born A já pořád kdo to je A já sám A já su synek z Polanky A já taká čarná A A banda A Fine Romance A Foggy Day A Hot Time In The Old Town A Child Is Born A já pořád kdo to je A já sám A já su synek z Polanky A já taká čarná A ja taka dzivočka A je to A kde idzeš, Helenka A Kiss

Více

KOMPLETNÍ SEZNAM HUDEBNÍCH CD, MC A CD-ROM

KOMPLETNÍ SEZNAM HUDEBNÍCH CD, MC A CD-ROM KOMPLETNÍ SEZNAM HUDEBNÍCH CD, MC A CD-ROM 01012011 Při jednorázové objednávce minimálně 999 Kč a více* od nás obdržíte navíc jedno CD dle vlastního výběru zcela ZDARMA (vyplňte na objednávce)! *bez případné

Více

ABECEDNÍ SEZNAM CD. Signatura Autor, interpret. (Stav k 1. 4. 2015) (CD možno zapůjčit v odd. speciálních fondů - levé křídlo Nové radnice)

ABECEDNÍ SEZNAM CD. Signatura Autor, interpret. (Stav k 1. 4. 2015) (CD možno zapůjčit v odd. speciálních fondů - levé křídlo Nové radnice) ABECEDNÍ SEZNAM CD (Stav k 1. 4. 2015) (CD možno zapůjčit v odd. speciálních fondů - levé křídlo Nové radnice) Signatura Autor, interpret Název 3281 100 C Collage 2834 10cc Best of the 70's 2835 10cc I'm

Více

John. John. Elton. Opet v Praze... po dvaceti letech. Green Day. Dubnová PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY. Jana. Moby: Nevyzpytatelný hoteliér

John. John. Elton. Opet v Praze... po dvaceti letech. Green Day. Dubnová PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY. Jana. Moby: Nevyzpytatelný hoteliér 2/2005 ZDARMA KONCERTY / SPORT / ZAJÍMAVOSTI / PROGRAMY / INFORMACE MAGAZÍN SAZKA ARENY PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY HUDBA Moby: Nevyzpytatelný hoteliér SPORT ME juniorů ve stolním tenise TANEC

Více

Slovenské. 2008, Djivan.sk all right reserved 1 DJ & SOUND ENGINEER & ROJECT MANAGER, SOUND & LIGHTS FOR EVENTS,

Slovenské. 2008, Djivan.sk all right reserved 1 DJ & SOUND ENGINEER & ROJECT MANAGER, SOUND & LIGHTS FOR EVENTS, Slovenské Bezdeda Tomáš - Krásne krásna Bukasový Masív - Fialová krava Bukasový Masív - Havanna De Cuba Bukasový Masív - Iršaj reggae Bukasový Masív - Lítame s táčkama Cmorík Peter - Dážď Desmod - Hemeroidy

Více

Sk8er Boy. B.o.B. Airplanes

Sk8er Boy. B.o.B. Airplanes A-HA Take On Me ABBA Dancing Queen Gimme, Gimme, Gimme Knowing me, knowing you Mamma Mia Money, Money, Money Souper Trouper Adele Rolling In The Deep Someone Like You Alexandra Stan Mr Saxobeat Alicia

Více

Kat. č. 50-50466-0504-2-7/4-1 Cen. kód: CY/KY Banjo Band Ivana Mládka slaví obrovský comeback a dobývá hitparády

Kat. č. 50-50466-0504-2-7/4-1 Cen. kód: CY/KY Banjo Band Ivana Mládka slaví obrovský comeback a dobývá hitparády Kat. č. 50-50466-0504-2-7/4-1 CY/KY Banjo Band Ivana Mládka slaví obrovský comeback a dobývá hitparády - Proč mě ženy nemaj rády je albem pro všechny generace - album po vydání okamžitě v Top 20 a tento

Více

SENSATION WHITE HLAS, KTERÝ PROVÁZÍ TITANIC VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY BÍLÁ SENZACE UŽ SE NEMŮŽU DOČKAT. Kylie Minogue.

SENSATION WHITE HLAS, KTERÝ PROVÁZÍ TITANIC VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY BÍLÁ SENZACE UŽ SE NEMŮŽU DOČKAT. Kylie Minogue. 1/2008 ZDARMA KONCERTY / SPORT / ZAJÍMAVOSTI / PROGRAMY / INFORMACE SHOW ANDĚL ALLIANZ 2007 VÝROČNÍ CENY AKADEMIE POPULÁRNÍ HUDBY SENSATION WHITE BÍLÁ SENZACE HUDBA AVRIL LAVIGNE UŽ SE NEMŮŽU DOČKAT HLAS,

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

CIZÍ DESKY V ZEMÍCH ČESKÝCH ANEB OCHUTNÁVKA NA SAMÉM KRAJI ÚTESU Radek Diestler

CIZÍ DESKY V ZEMÍCH ČESKÝCH ANEB OCHUTNÁVKA NA SAMÉM KRAJI ÚTESU Radek Diestler CIZÍ DESKY V ZEMÍCH ČESKÝCH ANEB OCHUTNÁVKA NA SAMÉM KRAJI ÚTESU Radek Diestler virtuální katalog k výstavě Muzea a archivu populární hudby Popmuseum, KC Kaštan 15.12. 2008 21. 3. 2009) Radek Diestler,

Více

REPERTOÁR - PLUS 08/2015

REPERTOÁR - PLUS 08/2015 REPERTOÁR - PLUS 08/2015 No. Song Artist 1 1970 CHINASKI 2 99 LUFT BALLOONS NENA 3 ABER DICH GIBT S NUR EINMAL FÜR MICH DIE FLIPPERS 4 ADIOS AMOR ANDY BORG 5 ACH TA LÁSKA NEBESKÁ YVETA SIMONOVÁ & MILAN

Více

P!NK. Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH. Eric Clapton. florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu. předvede své umění

P!NK. Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH. Eric Clapton. florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu. předvede své umění Kabát BANDITI DI PRAGA PO 30 LETECH Eric Clapton Pomalá ruka předvede své umění Superfinále florbalu Bitva o krále a královny českého florbalu P!NK Magazín O 2 areny Zdarma Jaro 2013 koncert sport show

Více

Songs My Mother Taught Me

Songs My Mother Taught Me Sunday 9 November 2008 at 7.30pm Songs My Mother Taught Me Magdalena Kozˇená mezzo-soprano Malcolm Martineau piano Schulhoff Folksongs and Dances from the Teˇ š ínsko Region: When I was on mummy s lap

Více

LOPEZ JENNIFER. FED CUP České tenistky obhajují titul. muse Nejlepší koncertní kapela současnosti. První předvánoční koncert v O 2 areně

LOPEZ JENNIFER. FED CUP České tenistky obhajují titul. muse Nejlepší koncertní kapela současnosti. První předvánoční koncert v O 2 areně FED CUP České tenistky obhajují titul Karel Gott První předvánoční koncert v O 2 areně muse Nejlepší koncertní kapela současnosti JENNIFER LOPEZ Magazín O 2 areny Zdarma Podzim / zima 2012 koncert sport

Více

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika

Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika. Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Iva Dostálová Angličtina v kostce pro SŠ Gramatika Text Iva Dostálová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o., Kamila Flonerová

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem,

Milí čtenáři a případní posluchači, vydal jsem se do tříd, do ulic a do hospod, abych se lidí zeptal na dvě jednoduché anketní otázky, a čekal jsem, .---/./.../-/.//.---/.//.---/.-/.-./---//.-/.-.././/--../.-//-././-.-/---/.-../../-.-//-../-./..//-/..-// -.../..-/-.././/.-.././-/---///.-//-/.-/-.-//-/..-//--/.-/--/.//..//.-.././-/-./..//-.-./../.../.-../---//...-/..-///

Více

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*.

Hotel ARAMIS**** Hotel STEP*** V roce 2008 hotel STEP zvyšuje svůj standard na 4*. / In 2008 hotel STEP will be upgraded to 4*. VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU zdarma / free YOUR GUIDE TO PRAGUE 11/12 2007 Vávrova šumná Praha Vávra s murmuring Prague ryby nemaj' chyby there s nothing fishy about fish let it snow(board) Němci Germans v Praze!

Více

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic

XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL. BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011. 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic XXII. MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL BRNO âeská REPUBLIKA 25. 8. 28. 8. 2011 22th International Folklore Festival Brno Czech Republic Je ãtvrtek den zahájení festivalu. Je tû poslední úpravy jevi tû,

Více

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998)

Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Texty: Depeche Mode B-stran singlů (1981-1998) Dreaming Of Me Light switch, man switch film was broken only then all the night, fuse tomorrow dancing with a distant friend filming and screening, I picture

Více

Gott. rodeo PEARL JAM ARENACROSS. Karel PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY. Duch Seattlu žije dál. Na Prahu se valí motokrosařská elita

Gott. rodeo PEARL JAM ARENACROSS. Karel PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY. Duch Seattlu žije dál. Na Prahu se valí motokrosařská elita 2/2006 ZDARMA KONCERTY / SPORT / ZAJÍMAVOSTI / PROGRAMY / INFORMACE PROGRAM V SAZKA ARENĚ ROZHOVORY PROFILY HUDBA PEARL JAM Duch Seattlu žije dál SHOW ARENACROSS Na Prahu se valí motokrosařská elita SHOW

Více

S P E C I A L E D I T I O N

S P E C I A L E D I T I O N SPECIAL EDITION DEAR GUESTS AND PATRONS, The team at the InterContinental Prague are proud to celebrate 40 years of being a leading international hotel in this vibrant and intriguing city. Ever since the

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

Magazín O 2. areny. Eagles Vítejte v Hotelu California! Mamma Mia! Naživo! Koncerty sport zajímavosti programy informace. Březen 2009 Zdarma

Magazín O 2. areny. Eagles Vítejte v Hotelu California! Mamma Mia! Naživo! Koncerty sport zajímavosti programy informace. Březen 2009 Zdarma Koncerty sport zajímavosti programy informace Magazín areny Březen 2009 Zdarma ' KRÁLOVNA R&B Eagles Vítejte v Hotelu California! Úžasná Tina Turner Mamma Mia! Naživo! Obsah Obsah 14 19 Koncert Concert

Více

Festival Guide Průvodce festivalem

Festival Guide Průvodce festivalem LET US FULFIL YOUR SUMMER NIGHTS AGAIN from 22nd June to 16th July 2006 Festival Guide Průvodce festivalem NECHTE NÁS OPĚT NAPLNIT VAŠE LETNÍ NOCI Vážení a milí návštěvníci, vítám Vás na prahu druhého

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

Název Původní název Typ

Název Původní název Typ Název Původní název Typ...A spravedlnost pro všechny And Justice for All DVD...kdyţ propukne peklo Open Fire DVD [Rec] [Rec] DVD 10 000 př.n.l. 10,000 B.C. DVD 10 dní před katastrofou Quelques jours en

Více

Na Otci Zalezi PDF. ==>Download: Na Otci Zalezi PDF ebook

Na Otci Zalezi PDF. ==>Download: Na Otci Zalezi PDF ebook Na Otci Zalezi PDF ==>Download: Na Otci Zalezi PDF ebook Na Otci Zalezi PDF - Are you searching for Na Otci Zalezi Books? Now, you will be happy that at this time Na Otci Zalezi PDF is available at our

Více