14 Bulletin RYTMUS / BENGORO. EMI Czech Republic s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14 Bulletin RYTMUS / BENGORO. EMI Czech Republic s. r. o."

Transkript

1 EMI Czech Republic s. r. o. 14 Bulletin RYTMUS / BENGORO RYTMUSE NIKOMU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA A âeské REPUBLIKY NENÍ T EBA P EDSTAVOVAT A ANI JEHO SÓLO ALBUM Z ROKU 2006 BEN- GORO. TOTO PLATINOVÉ ALBUM RAPPERA PAR EXCELENCE Z FOR- MACE KONTRAFAKT Z PIESâAN DÍKY VELKÉ POPULARITù MÒÎE PO DVOU LETECH OSLAVIT SVOJÍ REEDICI A TO HNED V NOVÉM HÁVU SPECIAL EDITION ALBUM MÁ NOV DESIGN, OBSAHUJE EXKLUZÍVNÍ NOV TRACK ÎENA POTREBUJE CIT. RYTMUS, BENGORO, RYTMUSOVE BENGORO CD, KTERÉ SE ZE DNE NA DEN STALO HITEM. JAK PRODEJNÍM, TAK HRAN M. ALBUM SE TÉMù, CO TÉMù, OKAMÎITù STALO OBLÍBEN M VE V ECH VRSTVÁCH PO- SLUCHAâÒ, U DùTÍ, MLÁDEÎE, DOSPùL CH. RYTMUS OVLÁDL ULICI. (www.hip-hop.sk). Tracklist: 1. Cigánsky sen, 2. Temeraf, 3. Jedine ão mám, 4. ecko dobre, 5. Moja tvrè RMX, 6. Potrebujem nenávist, 7. Pravdiv príbeh, 8. Spät ku dàom, 9. Preão, 10. Ivan T. z Pre ova, 11. Kures Funk, 12. Rázny básnik, 13. Není únik, 14. skit Soi de, 15. Hráã, 16. Mama, 17. skit Miro Stylo, 18. Bengoro, 19. Ani jeden skurvy ma nezastaví, 20. Îena potrebuje cit. Label: 2008 EMI RECORDS TÝDEN 2008 CD LOCAL LOWER MID EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC

2 TIPY T DNE THALIA LUNADA Mexická kráska Thalia, která oblouznila i b valého manïela Mariah Carey, se vrací v plné síle a pfiedev ím s nov m albem LUNADA. Za dobu své kariéry prodala Thalia po svûtû více neï 20 miliónû nosiãû a velkou popularitu zaznamenala i u nás v âeské republice. Album nabídne dvanáct nov ch písní, které producentsky opût za títili ti nejpovolanûj í Emilio Estefan Jr. a Adrian Posse. V devíti pfiípadech pûjde o coververze písní pfiedních latinsk ch ãi americk ch hvûzd, tfii písnû budou zbrusu nové. Desku Lunada do Ïivota uvádí v tento okamïik jiï hitová píseà Ten Paciencia, kterou ze dvou nabízen ch skladeb jako singl vybrali samotní fanou ci. K zmiàované písni vznikl také videoklip, kter Thalia natoãila dny v Miami pod reïisérskou taktovkou samotného Emilia Estefan Jr. Tracklist: 1. Ten Paciencia, 2. Langre Caliente, 3. Sará Porque Te Amo, 4. Con Este Amor, 5. Bendita, 6. Desolvidantode, 7. Isla Para Dos, 8. Insensible, 9. Aventurero, 10. Yo No Se Vivir, 11. Solo Se Vive Una Vez. Label: 2008 EMI Records CD VISACÍ ZÁMEK REEDICE THREE LOCKS, VZ ZNOVU ZASAHUJE A ŽOFÍN Úspûch live kompletu CD/DVD Visacího zámku k 25 letûm existence kapely vyprovokoval nové vydání jeho star ích titulû, které dosud reedovány nebyly. adové album Three Locks vy lo v roce 1992, dal í studiové album Znovu zasahuje bylo pûvodnû vydáno v roce 2000 a Ïivák z roku 1984 vy el na 2CD v roce Díky této reedici bude na trhu k dispozici kompletní diskografie na í punkové legendy. Tracklist: 1. Black Cat, 2. Ghosts, 3. I m Not Scared, 4. Runaway, 5. Season Of Illusions, 6. Burning Up, 7. Kletva, 8. They Gave You A Heart, They Gave You A Name, 9. Predict The Day, 10. Lovers, 11. Deep Blue, 12. Tomorrow, 13. Versus. Label: 2008 EMI Records 2 CD LOCAL BUDGET CD LOCAL BUDGET CD LOCAL BUDGET

3 Label: 2008 Blue Note NELSON/MARSALIS TWO MEN WITH THE BLUES Willie Nelson zpûvák a kytarista, pfiední pfiedstavitel americké country, pûvodem z Texasu spolu s Wyntonem Marsalisem, kter je uznávan m jazzov m hudebníkem a trumpetistou nyní vydávájí album plné bluesov ch songû. Tracklist: 1. Bright Lights Big City, 2. Night Life, 3. Caldonia, 4. Stardust, 5. Basin Street Blues, 6. Georgia On My Mind, 7. Rainy Day Blues, 8. My Bucket s Got A Hole In It, 9. Ain t Nobody s Business, 10. That s All DÁLE VYCHÁZÍ VARIOUS EUROVISON SONG CONTEST 2008 Toto DVD obsahuje záznam semifinále a finále Eurovision song Contest 2008, které se zúãastnila i na e zpûvaãka Tereze Kerndlová. Dále obsahuje rozhovory s umûlci, interview s vítûzem a dal í. Tracklist: 1. Killa feat. Yung Joe, 2. I Ain t Trippin, 3. Amnesia, 4. Notice, 5. Frajer Out, 6. Before You Were My Man, 7. Superstar, 8. Only One, 9. Love Sick, 10. Damages, 11. Like A Drum. Label: 2008 CMC Entertainment A/S VARIOUS BLUE NOTE TRIP TEASE VOL. 2 Po del ím ãase vám opût nabízíme mnoho pfiíjemnû stráven ch chvil s tímto albem plného songû o lásce, ale nejen o ní. Tracklist: CD 1 ESCAPADE INTO RHYTMS 1. DON ELLIS Introduction by Jimmy Lyons, 2. DON ELLIS , 3. BOBBY HUTCHERSON Slow Change, 4. ART ENSEMBLE OF CHICAGO Theme De Toto, 5. TERENCE BLANCHARD Ghost Of Congo Square, 6. SOLOMON ILORI Ise Oluwa, 7. ART BLAKEY Afrique, 8. DON BYRON I m Stuck, 9. ERIK TRUFFAZ feat. NYA Trippin The Lovelight Fantastic, 10. GURU feat. GARY BARNACLE Slicker Than Most, 11. TROUBLEMAKERS Shadow Lights, 12. THE ANANDA SHANKAR EXPERIENCE AND STATE OF BENGAL Streets Of Calcutta, 13. NAT ADDERLEY Fun In The Chur ch, 14. DAVID AXELROD The Signs Part, 15. GIANLUCA PETRELLA Slow Bars. CD 2 ADDICTED TO LOVE 1. PETE LA ROCA Lazy Afternoon, 2. SHEILA JORDAN Dat Dere, 3. DUKE PEARSON Sweet Honey Bee, 4. ALICE RICCIARDI Comes Love, 5. LEE MORGAN Hasaan s Dream, 6. CHARLIE HUNTER feat. NO- RAH JONES Day Is Done, 7. KENNY COX Dian, 8. JULIE LONDON So In Love, 9. LEE MORGAN The Sixth Sense, 10. NANCY WILSON The Sweetes Sounds, 11. DONALD BYRD Here I Am, 12. LOU RAWLS St. James Infirmary, 13. STAN KENTON Libely Boy, 14. MIN- NIE RIPERTON Every Time He Comes Around, 15. IKE AND TINA TURNER Whole Lotta Love. Label: EMI Music Belgium CD GERRY & PACEMAKERS VERY BEST OF Gerry & The Pacemakers byla britská rock and rollová kapela, která se dala dohromady na konci 60. let. Album nabízí to nejlep í z jejich období, kdy je tû hráli. Tracklist: 1. How Do You Do It?, 2. I Like It, 3. It s Gonna Be Allright, 4. I ll Be There, 5. Girl On A Swing, 6. Come Back To Me, 7. When Oh When, 8. Don t Let The Sun Catch You Crying, 9. You ll Never Walk Alone, 10. I m The One, 11. Walk Hand In Hand, 12. La La La, 13. It s All Right, 14. Give All Your Love To Me, 15. Hallelujah I Love Her So, 16. Ferry Cross The Persey, 17. Prebend, 18. Jambalaya, 19. You re The Reason, 20. Summertime, 21. Away From You, 22. You ve Got What I Like, 23. You You You, 24. Baby You re So Good To Me, 25. Without You, 26. Dreams, 27. Think About Love. Label: 2008 EMI Records (UK) DVD INT. MID CD INT. BUDGET JEFF BECK BEST OF CD Jeff Beck je jedním z nejuznávanûj ích kytaristû souãasnosti. Umûlec, kter se do hudebních análû zapsal nejen vynikající hrou na kytaru, ale i nekonvenãním pfiístupem ke své tvorbû - kombinací kytarové virtuozity s nejmodernûj ím zvukem. JOHNNY KIDD & THE PIRATES VERY BEST OF Britská rocková kapela, která se fanou kûm vryla do pamûti díky vystupování v pirátsk ch kost mech. Jejich tvorba byla nejproduktivnûj í v 50. a 60. letech. To nejlep í z jejich éry, se vám nyní dostává do rukou. Tracklist: 1. Hi Ho Silver Lining, 2. Beck s Bolero, 3. Green Sleeves, 4. You Shook Me, 5. Tally Man, 6. Rock My Plimsoul, 7. Jailhouse Rock, 8. Shapes Of Things, 9. All Shook Up, 10. I Ain t Superstitious, 11. Plynth, 12. Love Is Blue, 13. Morning Dew, 14. Spanisch Boots, 15. Rice Puding, 16. I ve Been Drinking. Label: 2008 EMI Records (UK) CD INT. BUDGET Tracklist: CD 1 1. Please Don t Touch, 2. Growl, 3. Steady Date, 4. Feelin, 5. If You Were The Only Girl In The World And I Were The Only Boy, 6. You Got What It Takes, 7. Longin Lips, 8. Shakin All Over, 9. Yes, Sir That s My Baby, 10. Restless, 11. Magic Of Love, 12. Linda Lu, 13. Let s Talk About Us, 14. Big Blon Baby, 15. Weep No More My Baby, 16. More Of The Same, 17. I Just Want To Make Love To You, 18. Please Don t Bring Me Down, 19. So What, 20. Hurry On Back To Love, 21. I Want That, 22. I Can Tell, 23. A Shot Of Rhytm And Blues, 24. Some Other Guy, 25.Popeye, 26. Spanish Armada, 27. Then I Got Everything, 28. I ll Never Get Over You. CD 2 1. Hungry For Love, 2. Ecstasy, 3. Casting My Spell, 4. My Babe, 5. Doctor Feelgood, 6. Always And Ever, 7. A Little Bit Of Soap, 8. Oh Boy, 9. Send Me Some Lovin, 10. Whole Lotta Woman, 11. Your Cheatin Heart, 12. Right String But The Wrong Yo-You, 13. Shop Around, 14.I Knot, 15. Jealous Girl, 16. Where Are You, 17. Don t Make The Same Mistake As I Di, 18. The Burda And The Bees, 19. Can t Turn You Loose, 20. Gotta Travel On, 21. Shakin All Over 65, 22. Bad Case Of Love, 23. You Can Have Her, 24. This Golden Ring, 25. It s Got To Be You, 26. I Hate Getting Up In The Morning, 27. Send For That Girl, 28. The Fool. Label: 2008 EMI Records (UK) Label: 2008 EMI Records (UK) QUEENSRYCHE THE COLLECTION Queensryche je americká heavy/progressive metalová skupina, která se dala dohromady v roce 1981 v Bellevue ve Washingtonu. Kolekce obsahuje nejvût í hity jejich kariéry. Tracklist: 1. Nightrider, 2. Deliverance, 3. Chemical Youth, 4. I Will Remember, 5. Revolution Calling, 6. Speak, 8. Spreading The Diseas, 9. Best I Can, 10. Anybody Listening?, 11. The Needle Lies, 12. Promised Land, 13. Damaged, 14. Out Of Mind, 15. Cuckoo s Nest, 16. spool. 2CD INT. BUDGET CD INT. BUDGET

4 DÁLE VYCHÁZÍ HARLEY STEVE & REBEL COCKNEY BEST OF Anglická rocková kapela, zaloïena na konci 70. let. Hrají hudbu na pomezí popu do progresivního rocku. Jejich v bûrovka nesmí rozhodnû chybût ve va í sbírce. Tracklist: 1. Make Me Smile, 2. Judy Teen, 3. Here Come The Sun, 4. I Believe Love s A Prima Donna, 5. The Best Years Of Our Lives, 6. Another Journey, 7. Freedom s Prisoner, 8. Tumbling Down, 9. Mr. Raffles, 10. Roll The Dice, 11. Psychomodo, 12. Mr. Soft, 13. White White Dove, 14. Sebastian, 15. (Love) Compared With You, 16. I Can t Even Touch You. Label: 2008 EMI Records (UK) VARIOUS GREGORIAN CHANT/VERY BEST OF Dal í vydání gregoriánsk ch zpûvû, tentokrát nejlep- í v bûr Canto Gregoriano. Tracklist: 1. Kyrie, 2. Salve, Festa Dies, 3. Puer Natus In Bethlehem, 4. Alleluia, Dies Santificatus, 5. Christe Redemptor, 6. Christus Natus, 7. Verbum Caro Faktum Est, 8. Hosanna Filio David, 9. Pudru Hebraeorum Portantes, 10. Improperiím, 11. Traditor Autem Benedictus, 12. Puer Natus Est Nobis, 13. Genuit Puerperia Regem, 14. Ave Mundi Spes Maria, 15. Oculi Omnium, 16. Veni Creator Spiritus, 17. Alleluia, Beatus Vir Qui Suffert, 18. Os Iusti, 19. Spiritus Domini, 20. Kyrie Fons Bonitatis, 21. Laetatus Sum, 22. A Solis Ortus Sardine, 23. Christus Factus Est Pro Nobis, 24. MandátÛm Novum Do Fobie, 25. Media Vita In Morte Sumus. Label: 2008 EMI Records Ltd. CD CD INT. BUDGET DELAGE/JAUBERT/ CHAUSSON MELLODIES/LOTT Poslechnûte si interprety, ktefií budou vystupovat na Eurovision Song Contest S ostatními se utká i na e zpûvaãka Tereza Kerndlová. Tracklist: MAURICE DELAGE 1-4 Quatre podnes hindous, 5-6 Deux fables de La Fontaine, 7. Maktah, Trois podnes desenchantes. MAURICE JAUBERT Saisir, Trois serenades, Elpenor, Chants shariens. ERNEST CHAUSSON 33 Chamsín perpetuelle. Label: 2008 EMI Records Ltd./Virgin Classics SMETANA BEDŘICH MÁ VLAST/PEŠEK Bedfiich Smetana byl v znamn m ãesk m hudebním skladatelem, dnes znám m pfiedev ím cyklem symfonick ch básní Má vlast a operami Libu e a Prodaná nevûsta. Nyní vychází CD Má Vlast v podání Libora Pe ka a Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Tracklist: 1. Vy ehrad, 2. Vltava, 3. árka, 4. Z ãesk ch luhû a hájû, 5. Tábor, 6. Blaník. Label: 2008 EMI Records Ltd./Virgin Classics CD INT. MID CD INT. MID BOWIE DAVID LIVE/ SANTA MONICA 1972 V znamn anglick zpûvák a hudebník, vlastním jménem David Robert Jones. Zaãínal jako saxofonista. Toto album Ïivou nahrávku ze Sant Monicy roku V krabiãce najdete fotky, kníïeãku a samozfiejmû CD. Tracklist: 1. Indtroduction, 2. Hang On To Yourself, 3. Ziggy Stardust, 4. Changes, 5. The Superman, 6. Life On Mars?, 7. Five Years, 8. Space Oddity, 9. Andy Warhol, 10. My Death, 11. The Width Of A Circle, 12. Queen Bitch, 13. Moonage Daydream, 14. John, I m Only Dancing, 15. Waitin For The Man, 16. The Jean Genie, 17. Suffragette City, 18. Rock N Roll Suicide. Label: 2008 Jones/Tintoretto Entertainment Co. Label: 2008 Virgin Records Ltd. PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA MUSIC FROM THE PENGUIN CAFE Penguin Café Orchestra je neurãité hudební seskupení v ãele se skladatelem a kytaristou Simonem Jeffesem a ãelistkou Helen Liebemann. Tracklist: 1. Pgeuin Cafe Single, 2. Zopf: From The Colonies, 3. Zopf: In A Sydney Motel, 4. Zopf: Surfafie Pension, 5. Zopf: Milk, 6. Zopf: Coronation, 7. Zopf: Gilda Farnaby s Dream, 8. Zopf: Pigtail, 9. The Sound Of Someone You Love Who s Going Away And It Doesn t Matter, 10. Hugebaby, 11. Chartered Flight. CD CD PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA Tracklist: 1. Air A Sander, 2. Yodel 1, 3. Telephone And Rubber Band, 4. Cutting Branches For A Temporary Shelter, 5. Pythagora s Trousers, 6. Numbers 1-4, 7. Yodel 2, 8. Salty Bean Fumble, 9. Paul s Dance, 10. The Ecstasy, 11. Walk Don t Run, 12. Flux, 13. Simon s Dream, 14. Harmonic Necklace, 15. Steady State. Label: 2008 Virgin Records Ltd. PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA BROADCASTING FROM HOME Tracklist: 1. Music For A Found Harmonium, 2. Prelude And Yodel, 3. More Milk, 4. Sheep Dip, 5. White Mischief, 6. In The Back Of A Taxi, 7. Music By Numbers, 8. Another One From The Colonies, 9. Air, 10. Heartwind, 11. Isle Of View, 12. Now Nothing. Label: 2008 Virgin Records Ltd. 4 CD CD

5 DÁLE VYCHÁZÍ PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA SIGNS OF LIFE Tracklist: 1. Bean Fields, 2. Southern Jukebox Music, 3. Horns Of The Bull, 4. Oscar Tango, 5. The Snake And The Lotus, 6. Rosasolis, 7. Dirt, 8. Sketech, 9. Perpetuum Mobile, 10. Swing The Cat, 11. Wildlife. Label: 2008 Virgin Records Ltd. PENGUIN CAFÉ ORCHESTRA WHEN IN ROME Tracklist: 1. Air Á Danser, 2. Yodel 1, 3. Cutting Branches For A Temporary Shelter, 4. From The Colonies, 5. Southern Jukebox Music, 6. Numbers 1-4, 7. Telephone And Rubber Band, 8. Air, 9. Bean Fields, 10. Paul s Dance, 11. Oscar Tango, 12. Music For A Found Harmonium, 13. Isle Of View, 14. Prelude And Yodel, 15. Dirt, 16. Gilda Farnaby s Dream. Label: 2008 Virgin Records Ltd. CD CD LAKEMAN SETH POOR MAN S HEAVEN Zpûvák, houslista a kytarista v jedné osobû, to je Setha Lakeman, kter vyrûstal v jihoanglickém Dartmooru. Dle nûkter ch ten nejctiïádostivûj í anglick folkafi souãasnosti. Sám se povaïuje za nezávislého folkafie. Trucklist: 1. The Hurlers, 2. Heather In The Storm, 3. Crimson Dawn, 4. Blood Red Sky, 5. Salomon Browne, 6. Cherry Red Girl, 7. I ll Haunt You, 8. Race To Be King, 9. Poor Man s Heaven, 10. Greed And Gold, 11. Sound Of A Drum. Label: 2008 Virgin Records Ltd. CD CUREPINK s.r.o. BEATLES MAGICAL MYSTERY TOUR EDICE '2001 Hudební film legendárních Beatles z roku Písniãky skupiny pouïity ve filmu, kter tvofií témûfi hodinov klip. UPOZORNùNÍ: Zvuková i obrazová kvalita nahrávky odpovídá dobû pofiízení filmu! Label: 2008 AVENUE ONE BUDGIE BEST OF EDICE '97 V bûrová kompilace slavné hard-rockové skupiny 70. let. Reprezentativní seznámení se skupinou, která spoluvytváfiela podobu rockové hudební historie. Label: 2008 IMPORT DVD ,- Kâ / 629,- SK CD ,- Kâ / 439,- SK DEEP PURPLE HIT COLLECTION EDITION EDICE '2007 V prosinci 2007 vydaná kompilace studiov ch a koncertních písniãek legendárních Deep Purple. Nahrávky z alb a koncertû vydan ch a uskuteãnûn ch v 90. letech. Label: 2008 IMPORT GOOMBAY DANCE BAND GREATEST HITS EDICE '2005 (3CD) V roce 2005 vydan 3CD box, obsahující tfií nejúspû nûj í originální alba populární pseudokaribské taneãní pop skupiny 80. let. Alba Holiday In Paradise, Sun Of Jamaica a Land Of Gold obsahují v echny známé hity skupiny, vãetnû slavného evergreenu Sun Of Jamaica. Label: 2008 MCP CD ,- Kâ / 314,- SK CD ,- Kâ / 565,- SK JACKSON MICHAEL MOONWALKER '88 EDICE '2005 V roce 2005 vydané DVD s kultovním hudebním filmem z roku Michael Jackson na vrcholu své kariéry coby skvûl herec, zpûvák a taneãník. Label: 2008 IMPORT DVD ,- Kâ / 502,- SK

6 CUREPINK s.r.o. JOPLIN JANIS HIT COLLECTION EDITION EDICE '2008 Tracklist: Me And Bobby McGee; Cry Baby; Kozmic Blues; Move Over; Piece Of My Heart; Mercedes Benz; Try (Just A Little Bit Harder); Get It While You Can; Down On Me (live); Ball And Chain (live); Summertime; Mary Jane. Label: 2008 IMPORT METALLICA AT HAMMERSMITH ODEON EDICE '2008 V roce 2008 vydané raritní DVD s archivními záznamy z koncertû slavné skupiny Metallica z let 1988 a Vystoupení v Hammersmith Odeon v Lond nû doplnûné písniãkami z koncertu v San Diegu. UPOZORNùNÍ: Kvalita zvuku i obrazu odpovídá dobû pofiízení nahrávek! Label: 2008 MASTERPLAN CD DVD ,- Kâ / 314,- SK ,- Kâ / 478,- SK MINOGUE KYLIE CONFIDE IN ME/IRRESIS- TIBLE KYLIE'07 V roce 2007 vydaná kompilace 31 originálních písniãek Kylie Minogue, vydan ch od roku 1994 pod kfiídly taneãního labelu Deconstruction. Label: 2008 MUSIC CLUB RICCHI E POVERI I GRANDI SUCCESSI ORIGINALI '2000 V roce 2008 v reedici vydané 2CD album nejvût ích hitû populárního italského tria. Mezi 24 vybran mi písniãkami kompilace, která byla poprvé vydána v roce 2000 nechybûjí evergreeny Mamma Maria, Hasta La Vista, Piccolo Amore, Che Sera, Comme Vorei nebo Made In Italy. Label: 2008 EMI Records Ltd./Virgin Classics CD ,- Kâ / 502,- SK CD ,- Kâ / 617,- SK RICCHI E POVERI LE PIU BELLE DI... EDICE '2007 Na konci roku 2007 pouze v Itálii vydané kompilaãní album 18 originálních písniãek populárního kantilénového a pop tria z období 70. a 80. let. Album je v znamné tím, Ïe obsahuje také v âeské republice ménû známé hity skupiny, které se staly úspû n mi na Apeninském poloostrovû. ROUSSOS DEMIS FOREVER & EVER/ALL THE HITS & MORE Kompilace 18 originálních hitû a oldies pop evergreenû 70. let z repertoáru slavného fieckého zpûváka na CD z roku Label: 2008 WETON-WESGRAM Label: 2008 IMPORT CD ,- Kâ / 617,- SK CD ,- Kâ / 352,- SK RŮZNÍ/TANEČNÍ HUDBA 90'S GOES PARTY EDICE '2008 (2CD) Na taneãní hudbu plodná devadesátá léta v remixovan ch a do souãasného dance soundu pfiepracovan ch písniãkách alba z února Dvû CD se 40 znám mi písniãkami a evergreeny 90. let v hutnûj ím a rytmiãtûj ím zpracování. Mezi vybran mi písniãkami jsou zafiazeny nahrávky People Hold On, If Only I Could, Please Don t Go, Strong Enough pûvodnû od Cher, No Limit 2.3 od 2 Unlimited, Killing My Softly, All Around The World od Lisy Stansfield, JacksonÛv Thriller, Ride On Time od skupiny Black Box a mnoho dal ích. Tracklist: CD1 SELENA - Freed From Desire; VINYLSHAKERZ - Forget Me Nots; ALAN MASTER T. - People Hold On; SWINTEE - read My Lips; BELUSHI - It s My Life; MELTED ARTISTS - Ride On Time; KANTIANA - Into The Groove; TOM PULSE vs. SYDNEY YOUNGBLOOD - If Only I Could; YAMBOO ft. DR. ALBAN - Sing Hallelujah; RANDY JONES - New York City Boy; DIXI DISCO - I Can Stand It; RILOD - Thriller; SKREATCH vs. JOE SMOOTH - Promised Milkshake; HOUSE VETERANS - Fired Up; BELMOND AND PARKER ft. R. SHERMAN - Show Me Love; BUFFY - Gypsy Woman; KK PROJECT - Don t You Want Me; RESPECT ft. HANNAH JONES - Young Hearts Run Fre ; ROZALLA - You Never Love The Same Way Twice; MELL - Absolutely Everybody. CD2 ALTERNATIVE EXPERIENCE - All Around The World; ROSIE GAINES - Closer Than Close 2003; GERMAN GROOVE GUARDS - Please Don t Go; SHARON DEXTER - Finally; RANDY JONES - Your Disco Needs You; DIVA DJs vs. NICKY FRENCH - Total Eclipse Of The Heart 2006; SPEEDMASTER PROJECT - What Is Love; SYSTEM DRIVER - Rhythm Is A Dancer; KK PROJECT - I Like To Move it; CINDY WATSON - Strong Enough; PLP ENETERPRISE ft. HELENA PAUL - Ain t Nobody; CAROL JIANI - Somebody Else s Guy; MICHAL NICOLAS - Your Loving Arms; DUKE - So In Love With You; COMMUNICATION - Who Keeps Changing Your Mind; PURE STAR - The Music s Got Me; FUGITIVES - Killing Me Softly; SCOTTY - God Is A DJ 07; 2UNLIMITED - No Limit 2.3.; WHIGFIELD - Saturday Night Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH 6 2CD ,- Kâ / 629,- SK

7 CUREPINK s.r.o. RŮZNÍ/TANEČNÍ HUDBA CLUB CHARTS 2008 (2CD) V dubnu 2008 vydaná 2CD kompilace se 39 taneãními dance tracky aktuálními a bodujícími v dobû vydání alba v evropsk ch taneãních Ïebfiíãcích. Tracklist: CD 1 PULSEDRIVER - Koma; JS 16 - Lights Go Wild; ANDREW SPENCER - To Be With You; DEDICATED FREQUENCY - Poison Like Sweat; PERPLEXER - Scotland The Brave; 2CLUBBING - The Days Of Pearly Spencer; IVORY - Ghotsbusters; CHARLY LOWNOISE AND MENTAL THEO - Wonderful Day 2008; DER HOLLÄNDER - Das Rote pferd; FRAKADELIKA - Just Frakin ; TWENTY 4 SEVEN feat. ELLE - Like Flames; HORNY UNITED vs. DJ SIGN - oohhh!; DJ GOLLUM feat. FELIXX - Fairytale Gone Bad; ALAN MASTER T. - People Hold On; CLUBBTICKET - I Believe In Love; TIM LE EL AND WOLLION - Bodymovin; KLUBBHEADS - Baby Wants To Ride; SCOTTY - Keep On Jumping; CRW - I Feel Love; ERIC SMAX - That s It. CD 2 COMICCON - Luvstruck; MARIO LOPEZ - You Came; KIM LEONI - Medicine; ASTON MARTINEZ - You Wanna; SIA - The Girl You Lost To Cocaine; SQUEEZER - Anybody; OUTATIME - Ain t Nobody; JAN WAYNE AND SCARLET - Time Stood Still; PHUNK FOUNDATION - Good Vibration; MARK VES - I Like It Hard; M AND M - Echo Beach; SALTY FISH - In The Air; JILL RAZER - Apologize; SPIT - Falling; BROOKLYN BOUNCE - The Theme; FRAGMA - Toca s miracle; LOBO ISMAIL - One More Night; RON CARROLL - Walking Down The Street; BANGBROS - I Engineer. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH 2CD ,- Kâ / 692,- SK Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH RŮZNÍ/TANEČNÍ HUDBA CLUB TUNES ON DVD EDICE '2008 V bfieznu 2008 vydané DVD s 24 originálními videoklipy clubov ch taneãních hitû roku 2007 a první poloviny roku Mezi zafiazen mi písniãkami nechybûjí nahrávky Twenty 4 Seven, Boba Sinclaira, Westbam, Nielse Van Gogha, Mario Lopeze, Robyn Erica Prydze nebo Crayz Fron a hit Axel F. Tracklist: ALEX GAUDINO FEAT. CRYSTAL WATERS - Destination Calabria; MASON VS. PRINCESS SOPERSTAR - Perfect ( Ekceeder); TRICK & KUBIC FEAT. VALES- KA - Easy; ERIC PRYDZ VS. FLOYD - Proper education; CUBA CLUB - La Cumbia; TWENTY 4 SEVEN FEAT. ELLE - Like Flames; BOB SINCLAR & CUTEE-B FEAT. DOL- LARMAN & GARY PINE - Sound Of Freedom; IVORY - Ghostbusters; 4 STRINGS - Turn It Around; DJ JEAN - Feet It; DAVID KANE - Club Sound; WESTBAM AND THE LOVE COMMITTEE - Love Is Everywhere ( New Location); BOOTY LUV - Don t Mess With My Man; ROBYN - Konichiwa Bitches; POMPERO - Pompero; KYAU & AL- BERT - Walk Down; SHAUN BAKER - Xplode 2; MARIO LOPEZ - The Final; ALAN MASTER T. - People Hold On; FREAKADELIKA - Just Freakin ; NIELS VAN GOGH - One Way Out; 89ERS - Kingston town; CRAZY FROG - Axel F. CD ,- Kâ / 629,- SK RŮZNÍ/GOSPEL GOSPELS & SPIRITUALS EDICE '06 (5CD) V roce 2006 vydané 5CD album se sakrálními a spirituálními písnûmi, slavn mi gospely a gregoriánsk mi sborov mi zpûvy. Na alba jsou mimo jiné zafiazeny tradicionály Oh! Happy Day nebo Amazing Grace v podání Mahalie Jackson, gospely zpívá Jessey Norman, Aretha Franklin, Johny Cash, Louis Armstrong, Sarah Vaughn, Kenny Rogers, Pat Boon nebo Patcy Cline. Label: 2008 RETRO DOUBLES 5CD ,- Kâ / 502,- SK RŮZNÍ/POP LATINO HOTTEST LATIN & SUMMERHITS '2008 V roce 2008 vydaná 3CD kompilace s originálními i pfiepracovan mi a zremixovan mi nejvût ími hity letních diskoték od 90. let do souãasnosti. Na albech jsou mimo jiné ke slu ení evergreeny Lambada, Mambo No.5, Un Dos Tres(Maria) nebo Macarena. Tracklist: CD 1 CASA LATINA - Estas Bonita; H.A.N.D. - Put A Smile In Your Face; TONY T. - We Love To Love 2007; ABIGAIL MTCHEL - Talkin About A Revolution; DEN HARROW - Push Push; SARBEL - Yassou Maria; EXIS-TENCE - Summer Dreaming; IMPACTO LATINO - Toma; HAVANA - Baila Von Locura; MATANZA - Matador; SARBEL - Mi China; JOSE FERRANTOS - Bailamos; SHABBY G. - Oh Carolina; LA CHICA - La Fiesta De La Noche; RICHIE MARTINS - (Un, Dos, Tres)Maria. CD 2 BEACH BUMPERS UNITED - Sweat ( A Lalalala Long); JENNIFER MORTEZ - Let s Get Loud; JUMP & JOY - Sunny Day; SOLE SOLE - Lambada; MARCEL ROMANOFF - I d Love You To Want Me; LOS LOCOS - Maccarena; TERESA AMBROSI - Absolutely Everybody; CAR- RILIO - Samba De Janeiro; HAVANA - La Copa De La Vida; CHOCOLOCO - La Bundhina; MARGA DREDD - Fat Bottomed Girls; TNN - La Cucamarcha; MAM- BO MANIACS - Mambo On 45; CALYPSO DOT - Summer Summer. CD 3 CHRISTINA RUBIO - Suerte; LOS PIRANAS vs. LOS PIRATAS - Maria Maria; JUMP AND JOY- Vamoz Everybody; MAR- CEL ROMANOFF - The Birds And The Bees; SUNFLASH - Let s Come Together; CARRILIO - Tic Tic Tac; DA COPA KIDS - Venga Venga; REGGAE-ESQUE - Rootsie And Boopsie; THE INVADERS - Wet Dreams; JUSTINE EARP - Eene Meene; JESSE GREEN - Cupid; BRENDA K. STAR - Hold Me; CARRILO - Fiesta De Brazil; JOAQIM ROMERO - Herida mortal; CARLOS VIVIERO - Hasta Que Vuelvas. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH 3CD ,- Kâ / 439,- SK

8 CUREPINK s.r.o. RŮZNÍ/TANEČNÍ DISCO HOUSE GOES 80'S EDICE '2007 (2CD) Známé disco evergeery 80. let pfiepracované do moderního taneãního house soundu souãasnosti na 2CD z prosince Mezi jin mi na albu najdete hity zdafiilé remixy hitû Such A Shame (v originále Talk Talk), Living On Video (Trans-X), Forever Young skupiny Alphaville, Moonlight Shadow (Mike Oldfield) a mnoho dal ích singlov ch bestsellerû osmé dekády. Tracklist: CD 1 MASTER BLASTER FEAT. RACHEL HIEW - Wlaking In Memphis; CREW 7 - Such A Shame; THE ANGRY KIDS VS. A FLOCK OF SEAGULLS - I Ran (So Far Away); O HELLER - Living On Video; ROYAL MELODY - Blinded By The Light; WINMAN - Fade To Grey; DJ TOM - Bitter Sweet Symphony; SPEEDMASTER PROJECT - Tainted Love 07; ROYAL GIGOLOS - Tell It To My Heart; STEFANO PRADA FEAT. ALPHAVILLE - Forever Young; CUBA CLUB - I m Only Shooting Love; FASHION CLUB - Keep On Loving You; DJ LOGO - I.O.U.; VINYLSHAKERZ - Luv In Japan (Big In Japan); KATIANA - Into The Groove; BRISBY AND JINGLES - Heaven; ELIESS - Don t Stop Till You Get Enough. CD 2 TOM PULSE VS. SYDNEY YOUNGBLOOD - If Only I Could; M+M MARTHA AND MUFFINS - Echo Beach; ROYAL MELODY - (Love Is Like) Oxygen; SCOTTY - Westend Girls; DARIO G. - Countdown; ARNOLD PALMER VS. MOTI SPECIAL - Cold Days; ITALOBROTHERS - Moonlight Shadow; KASH VS. INXS - Dream On; RUPAUL FEAT. TOM TRUJILLO - People Are People; KRYSTAL - Eternity; LAZARD - My Heart Keeps Burning; JAYBEE - Shattered Dreams; RILOD - Thriller; SUNLOVERZ FT. NICOLE TYLER - Survive; FARBENBLIND - Es Gehr Voran; NIGHTFALL FEAT. JOSEPHINE - Heaven Is A Place On Earth; RANDY JONES - New York City Boy. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH 2CD ,- Kâ / 692,- SK RŮZNÍ/TANEČNÍ DISCO ITALO FRESH HITS Tracklist: SANTOS - Camels; GALA - Everyone Has Inside; GIGI D'AGOSTINO - La Passion; BALEARIC SOUL PRES. CAFE BOLSERIA - Rescue Me; ANN LEE - Voices; WHIGFIELD - Doo-Whop; FLOORFILLA - Anthem #4; BILL JOHNSON - So Beautiful; PARADA - Anna (El Negro Zumbon); SUENO LATINO - Sueno Latino; S-SENSE FEAT. JENNY B - Gonna Get Your Love Remix; FIORELLO - Azzurro; TOMMY MARCUS - Supalove; NICOROMANO PRES. SUN- FLOWER - Rhythm (Funky Bomb); FRENCHCAFÉ - Liberate Me; MASH - Rock The Disco; JOE BROWN - Look At Me; PAUL LEKAKIS - Boom Boom. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbH CD ,- Kâ / 352,- SK RŮZNÍ/HOUSE WORLD OF IBIZA HOUSE (2CD) Ostrov Ibiza, kaïdoroãnû Mecca letních taneãních párty a klubové scény. Kompilace houseov ch dance trackû, které uchvátili místní scénu v posledních letech. Tracklist: CD1 ECLIPSE - The Music; THE BITCH HOTEL FEAT. DENISE - Bitch Hotel; DIKY-DIKY FEAT. KATLA - Pier Canela; VDC - The Dancer; ETHNO- SONIQUE - Feel It; S.W.A.P. - Power Sound; GAMBAGROOVE'S - Bonus Track 4; DRIVE RED - Your Sincerely Lionel; DJ PIPPI - Fatal Fatal; ESPIRITO - Canta De Orfeo; THE LATIN ALL STAR - The Gipsy Chant; NUYORSON - Da Good Old Days; MINIMAL FUNK - The Groovy Thang; GAMBAGROOVE'S - Bonus Track 5; SOUL PROVIDERS - Get Away. Celkov ãas: 68:00 minut. CD2 MAGAMEN SOUNDS - Boogie Warp; AXWELL - Lead Guitar; ANCIENT PROPHET - Do You Know Where U Are Going?; ROBBIE RIVERA pfies. D-MONSTA - Bringing It Down; JEREMIAS SANTIAGO - Remember; ANCIENT PROPHET - Loving Me; HARMONY FUNK - She; MIKE BALANCE - House Meanies; JEREMIAS SANTIAGO - We Strike Back; HELPLESS - I Can't Make It; FOOZ N OUT feat. CHRIS "THE GREEK" PANAGHI - Young Chow. Label: 2008 ZYX MUSIC GmbHS 2CD ,- Kâ / 352,- SK SWEET BLOCKBUSTER/BEST OF EDICE '07 (2CD) V záfií 2009 vydaná 2CD kompilace se 36 originálními studiov mi hity a glam-rockov mi evergreeny slavné britské skupiny 70. let. Nechybûjí písniãky Co-Co, Fox On The Run, Block Buster nebo Ballroom Blitz. Label: 2008 MUSIC CLUB 8 2CD ,- Kâ / 502,- SK

9 FT RECORDS MAKOVSKÝ MILOŠ TAXI Brnûnské vydavatelství FT Records se rozhodlo oprá it staré nahrávky skupiny Taxi, která v Brnû pûsobila v letech Témûfi po osmnácti letech budou mít moïnost pamûtníci a rockoví pfiíznivci sly et dosud nezvefiejnûné skladby v CD formátu, s digitálnû upraven m zvukem, doplnûné nûkolika dobov mi bonusy s instrumentálními skladbami na celistvém prvním a zároveà jediném eponymním albu. Album nám tedy pfiedstavuje skupinu v sestavû Jifií Zonyga - zpûv, Milo Makovsk - elektrické kytary, Borek Nedorost - klávesové nástroje, zpûv, Miroslav Kern - bicí nástroje a na baskytarovém postu se objevil Dalibor Dunovsk. Tracklist: 1. Madam Závist, 2. PÛlnoãní sportovec, 3. Dívám se na Tebe rád, 4. Pimprlové divadlo, 5. Tufianská masáï, 6. Tisíckrát, 7. Doktor CS, 8. Zemû, 9. Telefonní dostihy, 10. TvÛj lístek, 11. Taxi. PROGRES OTRAVA KRVE Na CD dosud nevydan poslední projekt brnûnské rockové legendy je pokraãováním edice Progres Story. Album je slo- Ïeno z Live nahrávek a Demo snímkû z archivu skupiny, oboje z roku 1988, a tvofií tak cel komponovan pofiad Otrava krve, se kter m skupina Progres-Pokrok vystupovala od roku 1988 do roku 1990 kdy zanikla. Tracklist: 1. Botostroj, 2. PoÏár vûïní tûïe, 3. Nejlíp je doma, 4. Tfii dni boje, 5. Dneska v ichni tanãí, 6. Za vozém, 7. Komár aneb hromadnû vysávat, 8. Na e srdce ohnivé jsou buchary, 9. Pochod plá ÈÛ ve vûtru, 10. Takové obyãejné tûstí, 11. Dilema Viléma, 12. Kapela Hyena, 13. V ichni se budeme mít, 14. Lavina, 15. Otrava krve. Total time: 76:12. Label: 2008 FT Records Bonus: 12. Cvok, 13. Sedmnáct, 14. V oblacích, 15. Hadí král, 16. Valamil, 17. Valãík, 18. Hádej, 19. Vyznání Total time: 78:29. Label: 2008 FT Records CD FT ,- Kâ / 326,- SK CD FT ,- Kâ / 352,- SK SYNKOPY 61 FESTIVAL-XANTIPA-FORMULE 1 Tfii mini LP - Festival (1972), Xantipa (1974) a Formule 1 (1975), vydané legendární brnûnskou skupinou Synkopy 61 v 70. letech poprvé v ucelené podobû na jednom CD. Vychází v dvou diskové verzi s bonusov m CD nevydan ch a raritních nahrávek, v e s digitálním remasteringem. Tracklist: CD 1 1. Festival, 2. Pár t dnû, 3. Chci dûvãe stál, 4. ëáblova známá, 5. Lady Godiva, 6. Bytost podivná, 7. Îárlivá dívka, 8. Xantipa, 9. Zelen luãi tník, 10. Brouk, 11. Bíl vrány, 12. Balón, 13. Ptaãí sonáta, 14. Hrej se mnou fair, 15. Formule 1, 16. To se stává, 17. Poselství dûtem, 18. Kámen mudrcû, 19. Touhy. CD 2 1. Hej Pane mûj, 2. KdyÏ se tû ptám, 3. Moje tajemství, 4. Musím ti fiíct sbohem, 5. Dûvãe napofiád, 6. MarÈan, 7. Válka je vûl, 8. Zelená louka, 9. Nenechte umíráãek znít, 10. Stálo to za to, 11. BÛh lenosti, 12. Casanova, 13. Nenech si lhát, 14. Robinson, 15. Válka je vûl 2, 16. PíseÀ bolavá, 17. Koneãná stanice, 18. Mozaiky, 19. Listopad. Label: 2008 FT Records 2CD FT ,- Kâ / 415,- SK AZRA ULTIMATE COLLECTION (2007) Azra byla rocková kapela ze Záhfiebu, velmi oblíbená v celé b valé Jugoslávii v 80. letech. ZaloÏil ji v roce 1977 její lídr Branimír,,Johnny tuliã, kter i po rozpadu skupiny nadále úspû nû pûsobí na scénû chorvatské pop-rockové hudby. Tracklist: CD1 01. Balkan (4:15), 02. A, Sta Da Radim (3:06), 03. Krvava Meri (3:02), 04. Tople Usne Zene (3:01), 05. Vrijeme Odluke (3:30), 06. Gracija, 07. Marina, 08. Lijepe Zene Prolaze Kroz Grad, 09. Poziv Na Ples, 10. Uzas Je Moja Furka, 11. Fa-Fa-Fa, 12. Kurvini Sinovi, 13. Bankrot Mama, 14. Poljska U Mom Srcu, 15. Gospodar Samoce, 16. Suncana Strana Ulice, 17. Odlazak U Noc, 18. Volim Te Kad Pricas, 19. Tko to Tamo Pjeva, 20. Proljece Je 13. U Decembru, 21. Djoni Budi Dobar (Live), 22. Ravno Do Dna (Live), 23. Obrati Paznju Na Posljednju Stvar (Live). CD2 01. Ako Znas Bilo Sto, 02. Kao Ti I Ja, 03. Zivot Obicnog Tempa, 04. Ljudi Samoce, 05. Filigranski Plocnici, 06. E, Pa Sto, 07. Sloboda, 08. Kao I Jucer, 09. Kad Fazani Lete, 10. Nemir I Strast, 11. Plavi Golub, N, 13. Klincek Stoji Pod Oblokom, 14. Duboko U Tebi, 15. Nesto Izmedju, 16. Flash, 17. Mamica Su Strukle Pekli, 18. Vase Velicanstvo, 19. Kada Stvari Krenu Lose, , 21. Bez Mene, 22. Jesi Li Sama Veceras (Live), 23. Kraj (Live). Label: 2008 Croatia Label: 2008 Croatia ZÁVODSKÝ s.r.o. DARKO DOMIJAN SVE NAJBOLJE Tento chorvatsk zpûvák se narodil v roce 1952 a uï o pár rokû pozdûji se mohl tû it závidûní hodné popularitû nejen ve svém kraji. V bûr jeho nejznámûj ích písní jistû potû í kaïdého fanou ka nezamûniteln typické chorvatské hudby. Tracklist: 1. Zingarella, 2. Ruze u snijegu, 3. Sedam suza, 4. Kad dunje pozute, 5. Jelena je bila lijepa, 6. Kad se srce nekom da, 7. Hiljadu dana, hiljadu tuga, 8. Ulica jorgovana, 9. Dugo ce, dugo boljeti, 10. Ja placam nocas, 11. Naucit cu te mala, 12. Lana, moja Lana, 13. Zeno moja, srce moje, 14. Mirisu ti kose. 2CD ,- Kâ / 664,- SK CD ,- Kâ / 397,- SK

10 ZÁVODSKÝ s.r.o. CETINIČ MERI ZLATNA KOLEKCIJA UÏ v mladém vûku zaãala Meri ukazovat svûj hudební talent. Ten nejdfiíve zúroãila na hudební stfiední kole, kterou ukonãila jako uãitelka hudby. Hrála a zpívala ve skupinû More, pro kterou napsala mnoho úspû n ch skladeb. Po urãité dobû v ak ze skupiny ode la a rozhodla se pro sólovou dráhu. Zde je ukázka toho nejlep ího z jejího repertoáru. Tracklist: More (grupa More) 5:47, Gdje god da pode (grupa More) 4:13 Samo simpatija (grupa More) 3:34 Mornareva Ïena 3:56 Zaple i s nama veãeras 3:24 Ti i ja 3:49 Sve lutanje se zove 3:45 Kad bi znao ti 3:17 âet'ri staìuna 3:53 Budi dobra prema njemu 3:20 Ja moram dalje 4:06 Ponekad me nazovi 3:04 Ja sam Ïena 4:09 Lastavica 3:41 U prolazu 3:41 Nismo htjeli ni ja ni ti 4:01 Raãunaj na mene 3:41 Ako Ïeli, idi 3:44 Kao rijeka svome moru 4:31 Nek me boli ono ãa volin (duet klapa ibenik) 4:14 Donosi mi Ijubav 3:32 âekala sam dugo 4:06 Mislim na tebe 3:16 Niko nece u mornare 3:50 Îivjela Ijubav 3:50 Pra ina s puta 3:45 Sunce mog Ïivota (duet Oliver Dragojeviã) 4:25 Malo neba 4:35 Konoba (duet Tedi Spalato i klapa Luãica) 4:52 PotraÏi me u predgraìu 4:17 Ako je Ïivot pjesma 3:29 Gorka rijeka (duet Tomislav Ivãiã) 5:25 Evo cvate ruïmarin 3:15 Zemlja dide mog 3:28 Za to te volim 3:28 Gardeline moj 3:23 U meni budi Ïenu 4:12 Samo tuga ostaje 3:58 Ja sam ti tu 4:00 Jubav si moja zauvik (duet klapa Kumpanji) 3:37. DUŠKO LOKIN ZLATNA KOLEKCIJA Zdá se, Ïe Du ko Lokin je nestárnoucím zpûvákem. Svûdãí o tom i toto 2CD plné nezapomenuteln ch hitû od chorvatského lamaãe Ïensk ch srdcí. Tracklist: CD Jedna zena ceka brod, 02. Netko te tajno voli, 03. Dodji, 04. Bacila si prsten moj, 05. Da te vidim, pa da ozdravim, 06. Draga Marija, 07. Dobro jutro, Dalmacijo, 08. Sto je nema, 09. Pusti da te prebolim, 10. Oci pune suza, 11. Spavaj mi, dite moje, 12. Ti moju tugu ne cujes, 13. Vjetar huji, puse sve jace, 14. Dalmatinca srica prati, 15. Opijas me jace nego vino, 16. Andjelina, 17. Leila, 18. Znam da negdje zivi zena, 19. Dalmacijo, pozdravi mornare, 20. Boli me samoca, 21. Dusko Lokin - Svi ce tvoji nocas plakati. CD Donesi mi grudu zemlje, 02. Kad cujes u noci, 03. Stol za dvoje, 04. Ja volim samo nju, 05. Dalmacija cijela budi se, 06. Nisi vise ona stara, 07. Daleko od ljubavi, 08. Tuzna je noc, 09. Ne placi voljena, 10. Leti golube bijeli, 11. Ja nemam u zivotu sto izgubiti, 12. Pismo bratu, 13. Nitko te nece voljeti kao ja, 14. U tvojim plavim ocima, 15. Nek' zvone zvona, 16. Eva Magdalena, 17. Ljeto s tobom, 18. Dalmacija zastavu razvila, 19. Rijeci pomirenja, 20. Duga je duga noc. Label: 2008 Croatia Label: 2008 Croatia CD ,- Kâ / 664,- SK CD* *499,- Kâ*664,-SK VAR ZLATNE STRUNE MEDITERANA Pfiíjemné melodie z pobreïí Jadranského mofie k vám pfiichází v podobû v bûrovky na CD. Jmena jako Oliver Dragojeviã, Mi o Kovaã, Du ko Lokin ãi Darko Domijan jsou zárukou kvality i v tomto pfiípadû. Tracklist: 1. Ïuto li çe ljubavi, 2. gorka rijeka, 3. drugi joj raspliçe kosu, 4. majko stara, 5.grkinja, 6. opija me jaãe nego vino, 7. idi i ne budi ljude, 8. jesen je, 9. noças se rastaju prijatelji, 10. nisam te zaboravio, 11. svi su znali da smo ljubovali, 12. kad se prijatelji rastaju, 13. nisan vi e ja sa njon, 14. zingarella, 15. boli me,du o, 16. tako mi je kako mi je, 17. crne kose, crne puti (kvesiç mladen), 18. kad Ïena plaça, 19. leina, 20. doviđenja. Label: 2008 Croatia VAR DALMATINA... LIPO, LAGANO... Balady na tomto CD evokují v na ich du ích letní chorvatskou atmosféru. Zkuste se i vy zaposlechnout a vdychnout vûni vûtra vajícího od Chorvatského mofie aï k nám do stfiedozemí. Hvûzdy Jadranského nebe Jelena, Graso, Danijela, Doris jsou pfiesnû to pravé nefal ované. Tracklist: 1. Dva puta san umra (nisan ja za te) Oliver, 2. Lakse mi je s njom - Petar Graso, 3. Malo mi za sricu triba Doris, 4. Vitar nosi nevrime - Magazin (Jelena), 5. Teska je noc Oliver, 6. Teret ljubavi Doris, 7. Sto ce meni ovaj dar - Magazin (Danijela), 8. Ne boli me - Petar Graso, 9. Zlato ljubavi - Magazin (Danijela), 10. Nisan vise ja sa njon - Petar Graso feat. Dino Radja, 11. Krivi ljudi Doris, 12. Umrit ili zivit - Magazin (Jelena), 13. Nevista - Petar Graso, 14. Gabrijel - Doris. Label: 2008 Croatia 10 CD ,- Kâ / 397,- SK CD ,- Kâ / 397,- SK

11 AKTUÁLNÍ KONCERTY LUCIE BÍLÁ, Colors Of Ostrava GOLDFRAPP, Colors Of Ostrava XAVIER BAUMAXA, Colors Of Ostrava âanki OU, O2 Sázava fest KATAPULT, Letní parket V rava IRON MAIDEN, Multif. areál Eden fotb. stadion SK Slavia Praha SUNRISE AVENUE, Terchovsky Budzogan festival, Terchová SIGUR ROS, Sportovní hala V stavi tû PLAIN WHITE T S, Kongresové centrum Praha BOW WAVE, Ostrov Open Air Club C, Ostrov Open Air Club COLDPLAY, O2 Arena Praha DIVOKEJ BILL, Úvaly u Prahy JETHRO TULL, Kongresové centrum, Praha 11

12 EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC EMI MUSIC CZECH REPUBLIC DOPORUâUJEME BARTOŠOVÁ IVETA 3CD PLATINUM LOCAL DELUXE COLDPLAY VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS KRAVITZ LENNY IT IS TIME FOR A LOVE REVOLUTION LP INT. DELUXE CD INT. DEVELOP FULL CD INT. DELUXE CD CD LOCAL DEBUT FULL CD CDDV GENESIS WHEN IN ROME 3DVD GENESIS 2007 INT. DELUXE GIPSY.CZ CD MAM430-2 REPREZENT 299,- Kâ / 369,- SK H16 ČÍSLA NEPUSTIA CD LOCAL SL. DEBUT FULL HRDINOVÉ NOVÉ FRONTY NA BARIKÁDÁCH 3CD Z POPELNIC LOCAL FULL IRON MAIDEN SOMEWHERE BACK IN TIME KABÁT 2LP CD CD CORRIDA LOCAL DEBUT FULL KREYSON NOC PLNÁ HVĚZD 2CDDV EMI KRYŠTOF BEST OF LOTA JANA CD LOCAL DEBUT FULL CD LOCAL FULL CD LIDI LOCAL DEBUT FULL LOU FANÁNEK HAGEN JEVANY MINOGUE KYLIE X RADIOHEAD THE BEST OF SIGUR RÓS MEÐ SUÐ Í EYRUM VIÐ SPILUM ENDALAUST TŘI SESTRY MYDLOVARY VARIOUS CZ SUPERHITY 1/08 CD LOCAL DEBUT FULL CD INT.FULL CD LOCAL DEBUT FULL 2CDDV INT. DELUXE OS CD ,- Kâ / 599,- SK 2CD ,- Kâ / 669,- SK DVD ,- Kâ / 739,- SK 2CD ,- Kâ / 669,- SK CD INT. DEVELOP FULL CD CDDV LOCAL DELUXE CD LOCAL DEBUT FULL VARIOUS CD PREHLAD 2008 LOCAL SL. DEBUT FULL VEC CD FUNKČNÝ VETERÁN LOCAL SL. DEBUT FULL Bulletin EMI Czech Republic s. r. o., týden 2008 EMI Czech Republic s. r. o., Obchodní oddělení a distribuce, Kovářova 39, Praha 5-Stodůlky recepce tel. : , recepce fax: , objednávky tel. : , objednávky fax: objednávky com

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Swingový soubor: digitální hudební archiv

Swingový soubor: digitální hudební archiv Swingový soubor: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Dvořák, Milan Jazzová etuda č. 2 Pavla 2:09 2 Ellington, Duke Caravana 4:02 3 Vlasov, Antoly Steps Pavla 4:07 4 Strayhorn,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9

Obsah. D) Česká písnička - Když jsem já sloužil... 9 Obsah Obsah... 1 14. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" -ROZDÍL MEZI VESNICÍ A MĚSTEM... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Vesnice a město... 2 B) Aktivita - Rozdíl mezi vesnicí a městem... 2 C) Tvorba s dětmi - Moje město...

Více

Festival tanečního mládí - Region VČ Hlinsko - 6. dubna 2013

Festival tanečního mládí - Region VČ Hlinsko - 6. dubna 2013 Festival tanečního mládí - Region VČ Hlinsko - 6. dubna 2013 VS: Sk: Jaroslava Havlová Sč: Hana Černá Porotce (jméno): A B C D E F G H Počet Disciplína Kategorie Bálešová Mědílková Kratochvílová Kapoun

Více

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz

Od 9.p.r. VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz VY_22_INOVACE_66_Píseň Someone like you Od 9.p.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500)

www.czenglish.net/czenglish-1/pet/ Czenglish 1 (401-500) 1 401 Is Mrs Brown youngish? Yes, she is. Je paní Brownová poměrně mladá? Ano, je. 402 This garden shed is wooden but that one is brick. Tento zahradní domek je dřevěný, ale tamten je cihlový. 403 My garage

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400)

www.czenglish.net/czenglish-1/ctyri/ Czenglish 1 (301-400) 1 301 Larry is a kind boy. Larry je milý chlapec. 302 Julian's an undisciplined boy. Julian je neukázněný chlapec. 303 David is a nice boy. David je milý chlapec. 304 Tina's a nice girl. Tina je milá dívka.

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz. Květoslava Kaziměrčíková

Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz. Květoslava Kaziměrčíková VY_22_INOVACE_62_Píseň Don t cry Od 8.r. Použité zdroje : www.karaoketexty.cz Květoslava Kaziměrčíková Základní škola Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Práce s textem

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLKA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 21. ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - NAŠE ŠKOLKA... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Co děláme ve školce... 2 B) Aktivita - Pracovní list: letadlo... 2 C) Tvorba s dětmi -

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5060CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013

Anotace: VY_32_INOVACE_01_B_10.notebook. July 08, 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou milevsko.cz MUST vs. HAVE TO Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Hana Filipová VY_32_INOVACE_01_B_10_ANJ

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Interpretační seminář sólového zpěvu pod vedením Tomáše Trapla Přihláška

Interpretační seminář sólového zpěvu pod vedením Tomáše Trapla Přihláška Interpretační seminář sólového zpěvu pod vedením Tomáše Trapla Přihláška obsahuje šest stran jméno: příjmení: rodné číslo: (je variabilním symbolem vaší platby) adresa: telefon: e-mail: pěvecké vzdělání:

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Project 1, 3.vydání, lekce 6

Project 1, 3.vydání, lekce 6 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání, lekce (p_v_lekce_.jbb) Project,.vydání, lekce Lekce: Lekce Cvičení: SLOVÍČKA - A My friends bald holohlavý beard vousy, plnovous

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Přihlášená družstva MODERN DANCE, JAZZ DANCE

Přihlášená družstva MODERN DANCE, JAZZ DANCE MODERN DANCE, JAZZ DANCE Kategorie A/1 předškoláci - 1. třída 1 Rytmus I B Úvaly MDDM Úvaly Pod naším okýnkem 3:10 1. 2 Berušky RC Myšák Lázně Toušeň Beruško, půjč mi tečku! 3:50 2. 7:00 MODERN DANCE,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 7 9 9 8 2 U k á z k a k n i h

Více

BOB DYLAN. Robert Allen Zimmerman. * 24. května 1941 Minnesota, USA. americký hudebník, textař, básník a malíř

BOB DYLAN. Robert Allen Zimmerman. * 24. května 1941 Minnesota, USA. americký hudebník, textař, básník a malíř BOB DYLAN Robert Allen Zimmerman * 24. května 1941 Minnesota, USA americký hudebník, textař, básník a malíř Narodil se ve Spojených státech. Oba jeho rodiče byli Židé, předkové z otcovy strany pocházeli

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty

Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Chapter/Kapitola 1 Holey boots/děravé boty Tramper could feel the stony road through the holes in his boots. A newspaper blew by, Tramper picked it up and sat down to cover the holes in his boots with

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny

Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny Hodnocení soutěže Miniděti - bez rozdílu disciplíny 1. 15 Čertíci Rytmus 11111/1,0 1 12.3.2013 7:20:13 Hodnocení soutěže Děti - Plesová předtančení 1. 1 SHAKE SEŇORA CrossDance 11111/1,0 1 12.3.2013 7:20:15

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice mládež

Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice mládež Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice mládež 5. 7. 7 Tanec a růže TS Slovan XXXXXXX 7 5. 7. 8 Diamonds Marty Dance XXXXXXX 7 5. 7. 9 Je suis malade MD dance studio XXXXXXX 7 8. 5 Do posledního

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

FINÁLE - reg. Kolo formací - Hr. Králové - 20.3.2011

FINÁLE - reg. Kolo formací - Hr. Králové - 20.3.2011 FINÁLE - reg. Kolo formací - Hr. Králové - 20.3.2011 Skupina Město Choreografie CHRT Art - mini A B C D E F G H I J POŘ 206 Angeles Dance Group D.K.n.L,TU Veselé Minnies 1 1 1 1 1 1 201 TS Ridendo při

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice mládež

Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice mládež Hodnocení soutěže Parketové taneční kompozice mládež 6. 8. 4 You Know How I Feel PS Hroch XXXXXXX 7 6. 8. 9 Jar Of Hearts Marty Dance XXXXXXX 7 6. 8. 10 Stále dále... Impress XXXXXXX 7 9. 10. 5 Close Your

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2

Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Věty k překladu From part C Unit 6, Project 2 Unit 6 part C - translation practice 1. Je sobota ráno. Nick nemusí dnes vstávat, aby šel do školy, ale musí vstávat brzy. Bude hrát ve filmu. It s Saturday

Více