Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat"

Transkript

1 Studijní podklady Sekundární analýza socio ekonomických dat a zdroje dat Martin Vávra, Tomáš Čížek Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

2 Kontakty na autory Martin Vávra, Tomáš Čížek Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR Jilská 1, Praha 1, tel.: e mail: Martin Vávra, Tomáš Čížek, Tento studijní materiál byl připraven v rámci projektu Laboratoř sociálně vědních výzkumů inovace studijních oborů Sociologie, Politologie a Evropská studia v souladu s potřebami trhu práce. Hlavní řešitel: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Studijní materiál vyšel též na CD ROM jako součást souhrnné elektronické publikace s názvem Zkoumání veřejného mínění, zdroje dat a kvalita dat z výběrových šetření vydané Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v Praze Text neprošel jazykovou úpravou. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 2011.

3 Obsah 1. Data v sociologii 2. Zdroje sociologicky relevantních dat 3. Sekundární analýza dat a její předpoklady 4. Sociálněvědní datové archivy 5. Systém Nesstar a práce s ním

4

5 Tento studijní materiál by měl studentům pomoci zorientovat se ve spleti datových zdrojů pochopit význam sekundární analýzy dat a funkci datových archivů uvědomit si problémy a omezení, které jsou se sekundární analýzou sociologických dat spojeny naučit se pracovat s nástroji pro vyhledávání a on line analýzu dat využít takto získaná data pro vlastní práci 1.) Data v sociologii Začněme konstatováním něčeho v podstatě zřejmého data představují základnu, na které je možno budovat sociologické analýzy a interpretace. Sociologie může být samozřejmě také teoretická a spekulativní, ale nemůže být pouze taková, jinak by ztratila kontakt ze sociální realitou. Co vše mohou sociologicky relevantní data být nelze nikdy dopředu přesně vymezit. Jisté je, že takových dat existuje široká škála. Patří sem například záznamy pozorování, osobní dokumenty jako jsou deníky či dopisy, přepisy rozhovorů, a tak bychom mohli pokračovat. V tomto studijním materiálu se zabýváme především (i když nikoli výhradně) daty číselnými a z nich převážně daty z dotazníkových šetření. Tato data představují v rámci sociologie zdroj asi nejvyužívanější, koneckonců jak říká jeden z klasiků empirického výzkumu "jen málo z inovací v sociálních vědách mělo takový význam jako dotazníkové šetření" (Presser 1984:93). V sociálních vědách se využívání dat z kvantitativních šetření prosadilo postupně v období po druhé světové válce. Je to vidět například na tom, že v období pěti let po válce pouze 24% článků v nejvýznamnějších sociologických žurnálech (jako je například American Sociological Review) využívalo tento typ dat, zatímco o třicet let později to bylo už 56% (Presser 1984:96). Přesto bychom neměli zapomínat, že jde jen o jeden z typů dat relevantních pro sociologii. Aby využívaní dat bylo efektivní, je potřebná existence jejich centralizovaných úložišť, která budou data shromažďovat, kontrolovat, upravovat a popisovat a následně je zpřístupňovat zájemcům zkrátka budou provádět datový management. Moderní trend umožněný rozvojem informačních technologií směřuje ke stále snadnější dostupnosti dat. Na této cestě je sice potřebné překonat řadu překážek (jakou je například nutnost uvést data do plného souladu se zákony na ochranu osobních údajů), ale lze doufat, že po ní sociální vědy půjdou stále rychleji. V této studijní opoře se budeme nejprve věnovat stručnému představení vybraných datových zdrojů a možností přístupu k nim. Následuje nástin principů a předpokladů sekundární analýzy dat a datových archivů jakožto instituce, která vytváří předpoklady pro takovou analýzu. Poté představíme systém Nesstar, který je v současnosti asi nejpoužívanějším prostředkem pro on line prezentaci a analýzu dat. V závěrečné části se pak věnujeme archivům kvalitativních dat a problémům spjatým s archivací kvalitativních dat 1

6 2.) Zdroje sociologicky relevantních dat: mezinárodní programy šetření s českou účastí, statistické úřady, data mezinárodních organizací, specializované služby Jak už jsme zmínili, nelze dopředu nijak přesně vymezit, co může být zdrojem relevantním pro sociologii. Dále uvedené zdroje tedy nepředstavují nějaký vyčerpávající seznam, ale spíše nejvýznamnější příklady takových zdrojů, a to pouze zdrojů kvantitativních dat. Co se týče typů zdrojů, uvést je nutno zejména: sociálněvědní datové archivy (jedná se o infrastrukturu speciálně vytvořenou pro akademický výzkum), kam spadá i Český sociálněvědní datový archiv ty budou podrobněji rozebrány v následujících částech weby výzkumných projektů (jako příklad stránky mimořádně informačně bohaté je možno uvést web European Social Survey 1 ) statistické úřady (Eurostat, národní statistické úřady) mezinárodní instituce (OECD, World Bank,...) tématické archivy (The World Database of Happiness 2 ) inventáře, adresáře datových služeb (NESSIE,...) weby výzkumných institucí, autorských týmů Převážná většina datových zdrojů, kterými se zde budeme zabývat má podobu webových stránek a on line přístupných databází. Co očekávat od akademické datové infrastruktury? zdroje dat, materiálů pro výzkum a informací o výzkumech možnost zveřejnění vlastních dat zázemí pro organizaci komparativních a speciálních projektů výuka metod analýzy dat...informační technologie, standardy... Mezinárodní sociálněvědní výzkumné programy Následuje přehled vybraných významných zdrojů dat, která obsahují česká data

7 European Social Survey Obrázek 4.1. Stránky projektu European Social Survey European Social Survey představuje v současné době asi špičku co se týče kvality dat (velký důraz je kladen na kvalitu výběru vzorku i na mezinárodní srovnatelnost dat). Této výzkumné série, která je prováděna každé dva roky (poprvé v roce 2002, Česká republika se zúčastnila všech šetření z výjimkou toho provedeného v roce 2006) se účastní většina evropských zemí. Data jsou dostupná všem na stránkách projektu, stačí se zaregistrovat. 3

8 SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe project.org/, ei.cz/share/ Obrázek 4.1. České stránky projektu SHARE Zdroj: SHARE. International Social Justice Project European Working Conditions Survey (EWCO) Eurofound, 4

9 Obrázek 4.2. EWCO: online analýzy, agregovaná data, publikace Zdroj: EWCO. Comparative Study of Electoral Systems (CSES) Obrázek 4.3. Centrum dat CSES 5

10 Zdroj: CSES. Democracy and Local Governance (DLG) International Crime Victim Survey, UNICRI/ICVS Multinational Time Use Study, MTUS Šetření OECD: vzdělávání, konkurenceschopnost International Adult Literacy Survey (IALS) / Secondary International Adult Literacy Survey (SIALS) Statistics Canada: (dohledatelný přes ODESI Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) timss.bc.edu, lighthouse.air.org/timss Programme for International Student Assessment (PISA), 6

11 Obrázek 4.4. Stránky TIMSS a PIRLS Zdroj: TIMSS a PIRLS. Evropský statistický systém Mikrodata v ESS přístup k primárním datům dva typy dat úplné soubory považovány za důvěrné: přístup v safe centres odvozená data zcela anonymní: distribuce na CD pod heslem na základě smlouvy šetření European Community Household Panel (ECHP) Labour Force Survey (LFS) EU Statistics on Income and Living Conditions (EU SILC) Structure of Earning Survey (SES) 7

12 Community Innovation Survey (CIS) Adult Education Survey (AES) Continuing Vocational Survey (AES) Farm Structure Survey (FSS) Přístup k agregovaným datům ze statistik Evropského statistického systému (ESS) Obrázek 4.5. Přístup k tabulkám ze statistik ESS 8

13 Český statistický úřad Obrázek 4.6. ČSÚ na Webu Zdroj: ČSÚ. Národní statistický portál 9

14 Za pozornost stojí i tento portál, který je sice provozovaný ČSÚ, ale jsou na něm soustředěna data i z celé řady dalších institucí jako je například Ústav pro informace ve vzdělávání nebo Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Statistická služba OECD > statistics OECD.Stat Extracts: výběr statistik, volný přístup OECD.Stat: kompletní statistická služba, hrazený přístup Country Statistical Profiles, profily zemí OECD, volný přístup OECD Factbook: základní fakta publikace (PDF) Obrázek 4.7. Členění statistik OECD Zdroj: OECD. 10

15 Další datové služby World Bank, UNESCO: vzdělání, věda a výzkum, kultura, komunikace, NATO Science, Technology and Research Network (STARNET), starnet.rta.nato.int WHO (health), WHOSIS Doporučená literatura: Krejčí, J. Mezinárodní sociální komparativní výzkum a Česká republika: Přehled výzkumů a dostupných dat. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 42 (1): krejci24.pdf 11

16 3.) Sekundární analýza dat a její předpoklady Sekundární analýza je analýza dat pořízených pro jiný výzkumný záměr, než v jehož rámci jsou právě používána. To mimo jiné znamená, že analytik nebo tým analytiků provádějících sekundární analýzu se nepodílel na vytvoření původního datového souboru. Pro to, aby bylo provádění sekundárních analýz možné, je ovšem potřeba data sdílet. Od počátku profesionalizace sociologie (která se dá datovat k založení jejích univerzitních kateder a výzkumných institucí) prudce narůstá množství prováděných výzkumů. Dříve byly výzkumy silně svázány s konkrétními týmy a bylo těžko myslitelné, aby například někdo znovu zpracoval primární data vyprodukovaná týmy soustředěnými kolem klasiků dotazníkových šetření jako byli Lazarsfeld nebo Stouffer. Dnes je to díky rozvoji technologií (především internetu) mnohem jednodušší. Mezi výhody sekundární analýzy patří větší rozsah zdrojů, která má výzkumník k dispozici, nízké náklady a nižší organizační náročnost ve srovnání s tím kdy by si data zajišťoval sám, a nové možnosti výzkumu. K čemu ještě je dobrá (kromě finančních a organizačních výhod) sekundární analýza a tedy i sdílení dat v sociálních vědách (podle [ICPSR 2005])? Podporuje různorodost analýz a interpretací. V sociálních vědách velmi zřídka existuje jediná možná interpretace dat a pokud umožníme více vědeckým týmům pracovat na jednom datovém souboru, získáme hlubší představu o dané oblasti; Podporuje otevřené vědecké zkoumání. Když jsou data veřejně dostupná, je možné opravit chyby v předchozích analýzách; Díky sdílení dat je možné vyvíjet lepší metody sběru a analýzy dat; Díky tomu, že výzkumníci se při plánování nových výzkumů mohou opírat o výzkumy předchozí, je možná určitá (i když v sociálních vědách vždy omezená) kumulativnost poznání. Samotný výzkumník se svým týmem využije vždy pouze malou část informací, které se v datech skrývají. Otestuje pouze některé hypotézy o vztazích mezi proměnnými, použije jen omezený počet analytických metod. Dostupnost dat také může omezit duplikaci výzkumů. Existují významná šetření, která díky tomu, že byla nejprve velmi dobře (a s velkými náklady) připravena a provedena a posléze prostřednictvím datových archivů dána k dispozici vědecké veřejnosti, dala vzniknout stovkám článků a konferenčních příspěvků, z nichž velká část byla vyprodukována lidmi, kteří se na těchto výzkumech přímo nepodíleli. V Evropě jsou významnými příklady výzkumné série ISSP a European Social Survey. Ve Spojených státech je to případ General Social Survey. Pro sekundárná analýzu ovšem existují i limity: tím prvním je samozřejmě nedostupnost vhodných dat když vhodná data zatím nebyla sebrána, tak si je samozřejmě buď musíme sebrat v terénu sami, nebo je potřeba upravit naše záměry, co vlastně budeme analyzovat; 12

17 druhým je nedostatečná dokumentace původního výzkumu a datového souboru (tedy neexistující nebo nekvalitní metadata), když například nevíme, jakou metodou byl vybírán vzorek, pak je velmi pochybné pouštět se do jakýchkoli statistických analýz; netransparentnost kvality dat či rovnou nízká kvalita dat; kompatibilita formátů dat pro data, která vznikla v posledních cca letech to většinou není problém, ale starší data se mohou nacházet na dnešními počítači programy nečitelných nosičích a/nebo formátech. Je ovšem úkolem archivů, nikoli uživatelů, aby si s touto situací poradili a data převedly do aktuální podoby. Následující schéma ukazuje rámec pravidel pro sdílení dat Vidíme, že sdílení se nachází na křižovatce právních, etických i čistě technických či datově manažerských aspektů. 13

18 Cyklus života dat: V prostředí, kde dochází ke sdílení dat, nesměřuje jejich využití pouze k předem vymezenému konkrétnímu cíli, po jehož dosažení by bylo ukončeno, ale jejich používání vytváří cyklus. Schéma 2.1. Cyklus života dat Koncept výzkumu Recyklace Sběr dat Zpracování dat Distribuce dat Analýza dat Archivace dat Zdroj: Ionescu, Vardigan Vidíme, že jde skutečně o cyklus, a že datové soubory se vrací zpět do výzkumného procesu v rámci různých projektů. Data mohou být modifikována nebo přispívají k organizaci nových šetření. 14

19 4.) Sociálněvědní datové archivy Sdílení dat je velmi ekonomické. Když dáme dohromady fakt, že s rozvojem výpočetní techniky je stále jednodušší pracovat s daty a zároveň, že provedení samotného výzkumu je pořád velmi nákladné, pak nám z toho logicky vyjde potřeba instituce, která bude shromažďovat data nebo alespoň informace o nich a bude je poskytovat dalším výzkumníkům tak, aby bylo možno provádět sekundární analýzu dat. Datové archivy jsou právě tou institucí, která sdílení dat institucionálně zajišťuje. Archivace se jistě může dít na zcela základní úrovni, kterou je prosté hromadění a katalogizace dat. Pokud má být ovšem efektivní, pak musí vyvíjet své vlastní techniky a metody práce, což se také v současnosti děje. Existence centralizovaných archivů má velký vliv na podobu současného sociálněvědního výzkumu, protože rozšiřuje možnosti bádání a vytváří východiska pro spolupráci. V důsledku toho je proces vědeckého poznávání správným zpracováním a rozsáhlým sdílením dat jednoznačně posílen. Další využití mohou nalézt služby datového archivu ve výuce. Pro učitele i studenty je jistě lepší, když si mohou při cvičeních zvolit téma, kterému se chtějí věnovat, a nemusí pracovat na umělých souborech (pokud to samozřejmě z pedagogických důvodů není výhodné) nebo například souborech, které jsou dodávány spolu se statistickým softwarem. Studenti také mohou zpracovávat vlastní seminární práce na reálných datech. Lze si jen těžko představit, že by datové archivy v dnešním smyslu slova vznikly v době počátků dotazníkových šetření ve dvacátých a třicátých letech. Tehdejší záznamová média a techniky práce s daty nějakou smysluplnou archivaci primárních dat v podstatě znemožňovaly. První pokusy o založení datového archivu se datují do doby těsně po druhé světové válce. Sociálněvědní datové archivy v dnešním smyslu slova začaly vznikat v šedesátých letech minulého století. Německý Zentral Archiv vznikl v roce 1960, americký ICPSR (Inter university Consortium for Political and Social Research), byl založen v roce 1962, další velmi významný archiv, britský UK Data Archive, v roce V jistém smyslu je úloha datového archiváře jednodušší než pozice klasického archiváře, který musí být schopen ukládat velmi různorodá data. Základní úkol sociologických archivů je pouze skladovat primární data ze sociologických výzkumů a s nimi související dokumentaci. K tomu jsou celkem pochopitelně navázány další přidružené činnosti jako kontrola dat, transformace dat a podobně. I když archiv nezodpovídá za kvalitu dat, která do něj výzkumníci uložili, přesto je nutné před uložením dat provést alespoň elementární úkony, aby se ověřila jejich úplnost. Mnohem komplikovanější úloha pak pro archiv přichází, pokud na nějakém výzkumu přímo spolupracuje a jeho pracovníci jsou (spolu)zodpovědní například za čištění dat, rekódování proměnných a vytváření umělých znaků. K archivaci a archivům patří i zájem o metody výzkumu. I to je celkem logické, neboť jednotlivé týmy a oddělení jsou velice specializované a datové archivy proto často slouží i jako určitá metodologická centra, zabývající se tématy, jako je reprezentativita nebo návratnost dotazníkových šetření. Dalším úkolem pracovníků archivů je vývoj mezinárodně srovnatelných ukazatelů. Je potřeba vyvíjet indikátory, které bude možné použít ve všech zúčastněných zemích data z 15

20 komparativních výzkumů jako je například European Social Survey jsou dnes asi těmi nejpoužívanějšími. Úprava těchto nástrojů tak, aby mohly být používány v komparativním výzkumu, náleží do kompetence archivů především proto, že zde je nejlepší přístup ke studiu již provedených výzkumů, a také proto, že pracovníci archivů se na provádění mezinárodních výzkumů podílejí. Za další se podílejí výzkumníci na vytváření questions banks, tedy databází otázek použitých v předchozích výzkumech. Například v bance otázek Question bank existující při britském ESCR (Economic and Social Research Council) lze vyhledávat pomocí klíčových slov, výzkumů, nebo slov a slovních spojení použitých v otázkách. Tato obsáhlá banka otázek pomáhá velmi výrazně při tvorbě dotazníků mnoha výzkumníkům. Archivace dat a jejich poskytování pro další analýzy představuje výsledek činnosti tří stran kromě samotných archivů jsou to uživatelé a také depozitoři. Vysokou úroveň vztahů archivu k (potenciálním) depozitorům je možno zajistit kvalitou datového managementu prováděnou archivem, ale také správným nastavením smluvních podmínek. Ve smlouvě by mělo být stanoveno, jaká data a metadata jsou archivu poskytována a za jakých podmínek. Je možno například stanovit, že data budou koncovým uživatelům poskytnuta vždy pouze se souhlasem depozitora. Většina archivů v současné době rozhodně není v pozici, kdy by mohly čekat na to, až jim data někdo pošle. Je nutno provádět aktivní politiku akvizice dat. Ovšem dokonce i v případě, kdy se podaří nějaká relevantní data dohledat a kontaktovat toho, kdo je vytvořil (vycházíme teď ze zkušenosti našeho archivu), není vůbec jisté, že se data do archivu dostanou. Neochota data poskytovat může být způsobena několika příčinami: Nedůvěra v kvalitu vlastních dat Neznalost možnosti archivace a výhod, které archivace přináší Přesvědčení některých výzkumníků, že data, byť byla pořízena z veřejných peněz, jsou jejich vlastnictvím V některých případech je samozřejmě poskytnutí dat obtížné z objektivních příčin. Může existovat například konflikt se zásadou anonymity dat, a to především v případech, kdy jde o data z výzkumu nějaké specifické populace. Nějaké jednoduché řešení zmíněných problémů zřejmě neexistuje. Je potřeba, aby o sobě archivy daly vědět tak, aby pokud možno všichni potenciální depozitoři dat znali archiv i jeho cíle. Ideální by samozřejmě bylo, aby se závazným a vymahatelným stalo obecné pravidlo, že data, která vznikla díky veřejným financím, by měla být nejdéle po ukončení projektu, v jehož rámci vznikla, zveřejněna. Datové archivy svou činnost provádějí, aby uspokojily požadavky svých uživatelů. I vztah s uživateli by se měl odehrávat na určité smluvní bázi. Ta pomůže zajistit, že data budou využívána v souladu s cíly datové archivace, mezi které patří především nekomerčnost využití dat. Pro všechny uživatele je ale především potřeba zajistit vhodný způsob přístupu k datům. 16

21 V současné době představuje jeden z nejlepších (a určitě nejvyužívanější) nástrojů pro tento přístup systém Nesstar, který je podrobně představen v následující kapitole. Postup získání dat z archivu 1) dobré je mít rozpracovanou koncepci vlastního výzkumu => vím co hledám 2) následuje identifikace vhodných dat (prohledání metadat dostupných na webu archivu, v dnešní době často usnadněno díky systému Nesstar viz dále) 3) dále je důležité zjistit podmínky pro přístup k datům v dnešní době jsou naštěstí u běžných datových souborů restrikce pro přístup minimální 4) posledním krokem bývá většinou registrace v dané instituci a získání přístupu k datům Kategorie přístupu k datovým souborům (příklad kategorií používaných Českým sociálněvědním datovým archivem) soubory přístupné on line na Internetu (pro jejich užívání platí standardní podmínky) bez nutnosti registrace a/nebo speciálního objednání dat A soubory dostupné za dodržení standardních podmínek (kam patří zejména nekomerční využití dat) B soubory dostupné za dodržení standardních a specifických podmínek určených depozitorem (depozitor může například stanovit, že k datům budou mít přístup výhradně uživatelé výzkumníci) C soubory k poskytnutí je nutný písemný souhlas depozitora X soubory pouze pro vyjmenované instituce nebo osoby, často pouze pro členy výzkumného týmu Podmínky pro používání datového souboru příklad pouze nekomerční výzkum nebo výuka dodržení předem stanoveného účelu použití dat ochrana osobních údajů respondentů respektování autorských práv, citace zákaz další distribuce bez svolení archivu sdělení bibliografických údajů publikací archiv neodpovídá za spolehlivost dat 17

22 Přehled vybraných zdrojů dat ČR Český sociálněvědní datový archiv SOÚ AV ČR V tomto archivu se shromažďují data z dotazníkových šetření prováděných na území ČR. Více o něm v části, která rozebírá systém Nesstar Zahraniční USA ICPSR (Inter university Consortium for Political and Social Research) Roper Center Dataverse Ve všech třech případech jde o stránky institucí, které shromažďují data v digitalizované podobě. Nejde pouze přímo o datové soubory z výzkumů, ale také o různé typy metadat (informací o těchto výzkumech) a dat s výzkumy nějakým způsobem spojených jako jsou dotazníky, závěrečné zprávy z výzkumů a podobně. Slovensko Slovenský archív sociálnych dát Evropa CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) rozcestník k evropským datovým archivům a k dalším zdrojům dat množství informací z oblasti archivace a analýzy dat 18

23 Obrázek 3.1. Archivy sítě CESSDA Zdroj: CESSDA. Na serveru organizace CESSDA ( vyhledejte odkazy na členské archivy a odkazy na další datové organizace. Vyberte z těchto rozcestníků odkazy na dvě až tři datové organizace a prohlédněte jejich stránky z hlediska obsahu datových knihoven a pravidel přístupu k datům. Vybrané významné národní archivy v Evropě GESIS (dříve GESIS ZA) rozsáhlá datová knihovna včetně mezinárodních dat ISSP, EVS, Eurobarometer, East Europe, Election Studies jarní školy, centrum pro stážisty 19

24 UK Data, Spojené království, archive.ac.uk/ rozsáhlá datová knihovna včetně mezinárodních dat jarní školy, centrum pro stážisty NSD, Norsko, rozsáhlá datová knihovna, regionální data vývoj technologií (statistika, informace) CEPS/INSTEAD, Lucembursko, socioekonomická data, centrum pro stážisty IRISS Výuková a výzkumná centra při archivech Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection GESIS Spring Seminars seminar/ ICPSR Summer Program in Quantitative Methods IMPALLA International Master in Social Policy Analysis ECASS European Centre for Analysis in the Social Sciences, Essex GESIS EUROLAB, Köln stay/european data laboratory/ IRISS Integrated Research Infrastructure in the Socio economic Sciences at CEPS/INSTEAD 20

25 Projděte postup a podmínky pro získání dat z následujících archivů: Český sociálněvědní datový archiv SOÚ AV ČR UK Data Archive (Spojené království) archive.ac.uk/findingdata/findintro.asp ( archive.ac.uk) GESIS (Německo) data access/ ( 21

26 5.) Systém Nesstar a práce s ním Nesstar je webovým řešením pro prezentaci a analýzu datových souborů. Umí data nejen zobrazit, včetně textů jednotlivých otázek, ale dokáže je i analyzovat. Tím se přibližuje možnostem statistických programů, jejich pokročilosti ale samozřejmě nedosahuje. Nesstar umožňuje následující operace: prohlížení datových souborů a tabulek prohlížení datové dokumentace vytváření kontingenčních tabulek korelační a regresní analýzu grafickou reprezentaci dat a analýz vytváření nových proměnných re kódování stávajících proměnných Jaké znáte statistické programy? Jak se od sebe liší? Kolik stojí licence k jejich používání? Podívejme se nyní, jak celý systém vypadá. Uživatel je uvítán následující webovou stránkou: 22

27 Nesstar ukazuje v levém horním rohu datové katalogy uložené v systému. V případě Českého sociálněvědního datového archivu se jedná o katalog ČSDA, kde jsou uloženy kvantitativní výzkumy a katalog Medard, kde se nacházejí popisy kvalitativních výzkumů. Některé výzkumy jsou v systému uloženy i v anglickém jazyce, většina jich je ale pouze v jazyce českém. Kliknutím na čtvereček vedle názvu katalogu se uživatel dostane k volbě mezi českým a anglickým katalogem a následně do seznamu samotných výzkumů, které jsou uloženy v tematických adresářích (např. ISSP, genderové výzkumy atd.). Informace o jednotlivých výzkumech jsou v systému Nesstar ukládány podle mezinárodního standardu DDI. Co je to DDI? DDI (Data Documentation Initiative) je standard metadat pro popis a dokumentaci datových souborů, který byl vyvinut společnou prací evropských a severoamerických datových archivů, knihoven a statistických úřadů. Je vytvořen tak, aby umožnil automatické počítačové zpracování a je kompatibilní se standardem Dublin Core. Více informací lze nalézt na domovské webové stránce projektu Některé součásti standardu DDI. Popis dokumentu Tato část dokumentu splňujícího požadavky DDI obsahuje bibliografické informace o dokumentu jako celku. Je to podobná informace, jako je ta, kterou vydavatelé popisují vydané knihy. Je to také část, která je používána elektronickými vyhledávacími systémy k identifikaci datového a metadatového souboru Popis výzkumu Popis výzkumu je část dokumentu, která obsahuje všechny informace o souboru, který je pomocí DDI popisován. V této části se je obvykle možné dozvědět o hlavních výzkumnících, distributorech datového souboru, klíčových slovech, abstraktu popisovaného výzkumu, metodách sběru dat, informacích o místě a času výzkumu a také informacích o zpracování datového souboru. Popis datového souboru Tato část popisuje uložený datový soubor, jsou zde informace o všech souborech, které jsou součástí datového souboru. Je to část, která je užívána pro interní potřeby datového archivu, a také pro automatické systémy zpracování dat. 23

28 Popis proměnných Část popisu proměnných obsahuje seznam proměnných v daném výzkumu, obvykle rozdělený do skupin, které jsou utvářeny při archivaci podle tematických oblastí výzkumného šetření. Část popis proměnných umožňuje velmi podrobné popsání všech proměnných v datovém souboru tak, aby byly přístupné všechny relevantní informace vzniklé při sběru a zpracování dat. Více viz M. Vávra (2007) Položky hlavního menu každého datového souboru jsou členěny do dvou základních kategorií: 1) Metadata Informace o datovém souboru, rozsahu výzkumu, použité metodologii a podmínkách poskytnutí datového souboru. Je zde možné stáhnout dotazník a případné další materiály o výzkumu a datovém souboru. 2) Popis proměnných Zde jsou podle tematických kategorií seřazeny jednotlivé proměnné použité ve výzkumy a jsou uvedeny frekvence jejich kategorií v datovém souboru. V případě, že proměnná představuje odpověď respondenta v dotazníkovém šetření, je zde uvedeno i přesné znění otázky. 3) Třetí kategorii představují záložky; zde si registrovaní uživatelé mohou ukládat vlastní odkazy na jednotlivé výzkumy nebo na jiné informace a analýzy v systému Nesstar. Tabulkový datový soubor (cube), obsahuje pouze složky 'Metadata' a 'Záložky'. Představení funkcí programu Pro zobrazení možností systému Nesstar je nutné kliknout na symbol + vedle názvu katalogu (ČSDA a MEDARD) v levém pracovním sloupci. Kliknutí rozevře zvolený datový katalog a budou zobrazeny další uložené informace (výzkumy, tabulky a další). 24

29 Levé pracovní okno (sloupec) V tomto okně se zobrazují všechny publikované zdroje. Pro každý datový soubor je zřízena zvláštní složka, která je dále uspořádána do následujících pod složek: Složka Metadata poskytuje informace o uložených datových souborech v následujících podsložkách: Popis výzkumu Popis datových souborů Další dokumentace Složka Popis proměnných poskytuje informace o všech uložených proměnných v datovém souboru. Pomocí volby '+' lze prozkoumávat tematické skupiny proměnných (pokud byly vytvořeny). Složka Záložky obsahuje záložky, které si uživatelé uložili na server systému Nesstar. Pro používání záložek je nutná registrace uživatele. Popis, tabulky a analýza Tři volby na vrchním okraji pravého pracovního okna představují tři možné způsoby práce s uloženými daty. Pro tabulkové datové soubory není přítomna možnost Analýza. 1. Popis Položka Popis obsahuje informace o uloženém datovém souboru, po jejím zvolení je zobrazen abstrakt výzkumu, což je informace základním způsobem popisující studii, na jejímž základě vznikla uložená data. Je zde také možné zobrazit informace o proměnných. Je možno prohledávat skupiny proměnných a jednotlivé proměnné, při zobrazení jednotlivé proměnné se zobrazí základní statistické informace v pravém pracovním okně, a název samotné proměnné nacházející se v levém pracovním okně se zobrazí červenou barvou. 2. Tabulky Volba Tabulky ve svém základním nastavení zobrazuje prázdnou tabulku. V levém pracovním sloupci je možno vybírat proměnné, které lze do tabulky přidávat, a to buď do řádků, nebo do sloupců. Po vytvoření tabulky je možné vytvářet grafy nebo případně mapy, které náš archiv zatím nepodporuje. 3. Analýza 25

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek

Vznik a vývoj DDI. Struktura DDI. NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat. PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek NESSTAR Systém pro publikování, prezentaci a analýzu dat PhDr. Martin Vávra, Mgr. Tomáš Čížek Vznik a vývoj DDI Potřeba standardizace popisu datových souborů v souvislosti s elektronickou archivací dat

Více

Co všechno znamená NESSTAR?*

Co všechno znamená NESSTAR?* Co všechno znamená NESSTAR?* Tomáš Čížek** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Martin Vávra** Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Tento text představuje komplexní úvod k systému NESSTAR. Je určen především

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE

Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE Nové internetové stránky asopisu Data a výzkum - SDA Info http://dav.soc.cas.cz PLNÉ TEXTY ON-LINE - 132 - TIP: Jak získat data z šet ení International Social Survey Programme (ISSP), European Values Study

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Metodický list s komponentou ICT

Metodický list s komponentou ICT Metodický list s komponentou ICT Téma: Základy práce s webovou aplikací ArcGIS online Časový rámec: 2 hodiny Cíl: seznámení s webovým nástrojem ArcGIS online, tvorba jednoduchých map v režimu freeware

Více

Uživatelský manuál Vkládání dat do databázové aplikace a tvorba uživatelských výběrů

Uživatelský manuál Vkládání dat do databázové aplikace a tvorba uživatelských výběrů Uživatelský manuál Vkládání dat do databázové aplikace a tvorba uživatelských výběrů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Obsah I. Úvod...

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL

VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL VYTVOŘENÍ OSOBNÍHO UŽIVATELSKÉHO ÚČTU V COS PIVOT A NASTAVENÍ ZASÍLÁNÍ NOVINEK NA E-MAIL COS Pivot je online databáze s údaji o více než 26 000 finančních příležitostech, která obsahuje i více než 3 miliony

Více

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com /

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI C.E.E.O.L. (CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN ONLINE LIBRARY) / www.ceeol.com / OBECNÉ INFORMACE C.E.E.O.L. je elektronickým archivem zpřístupňujícím fulltext 390 humanitních

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Uživatelský manuál Vkládání dat do databázové aplikace a tvorba uživatelských výběrů

Uživatelský manuál Vkládání dat do databázové aplikace a tvorba uživatelských výběrů Uživatelský manuál Vkládání dat do databázové aplikace a tvorba uživatelských výběrů Obsah I. Úvod... 3 II. Jak se přihlásit do aplikace... 3 III. Popis funkcí Hlavního menu, přidání uživatele... 5 IV.

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Zemětřesení a sopečná činnost

Zemětřesení a sopečná činnost Zemětřesení a sopečná činnost V tomto cvičení vytvoříte interaktivní webovou mapu, která bude zobrazovat výskyt zemětřesení a sopečné činnosti a dávat je do souvislosti s hranicemi litosférických desek.

Více