JOURNAL. POUŽITÍ SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU V MOSTNÍCH STAVBÁCH str POZORUHODNÝ ARCHITEKT FRANK GEHRY str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOURNAL. POUŽITÍ SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU V MOSTNÍCH STAVBÁCH str. 8-10. POZORUHODNÝ ARCHITEKT FRANK GEHRY str. 14-15"

Transkript

1 titula3 1R2007.qxp :27 Page 1 01 / 2007 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T POUŽITÍ SAMOZHUTNITELNÉHO BETONU V MOSTNÍCH STAVBÁCH str POZORUHODNÝ ARCHITEKT FRANK GEHRY str

2 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1-3 téma Snížili jsme hlučnost 4-5 materiály Aerogel 6-7 str. 2 technologie Samozhutnitelný beton na dopravní a mostní konstrukce 8-10 referenční stavby Archiv Lovosice, most u Rica, tunel Březno zajímavá stavba Pozoruhodný architekt Frank Gehry ekologie Vhodný kandidát na recyklaci str. 6-7 EU a my Brusel podpoří revitalizaci paneláků profil Pozapomenutý průkopník betonového stavitelství Otto Ehlen stopy architektury Dvě století barokní Evropy představujeme Zapa Beton str summary 25 str str str LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2007 ročník 4 vychází 4 x ročně, toto číslo vychází dne vydavatel: Lafarge Cement, a.s., Čížkovice čp.27, IČ: tel.: fax: evidenční číslo: MK ČR E redakční rada: Ing. Michal Liška, Lucie Franková šéfredaktorka: Blanka Stehlíková - C.N.A. fotografie: archiv Lafarge Cement, a.s., archiv Pavla Bára, G Art - Hana Růžičková, Blanka Stehlíková - C.N.A., Ing. Vladimír Novák, Skanska, a.s., projekční kancelář AGN, Sudop Praha, a.s., Insky, s.r.o., Metrostav Praha, a.s., Zapa Beton, a.s. spolupracovníci redakce: Jana Kleinová design: G Art - Hana Růžičková Tento časopis je neprodejný, distribuci zajišťuje vydavatel.

3 ...::: aktuality Lafarge Vážení přátelé, tak nás znovu překvapila zima. Tentokrát však úplně jinak než vloni, tedy tím, že vlastně nebyla. A tak pokračujeme v lámání rekordů zimních měsíčních prodejů. V průběhu generální opravy výrobních zařízení, které jsme v uplynulých několika týdnech věnovali maximální pozornost a dodatečné finanční prostředky, jsme se soustředili na zajištění optimální spolehlivosti a tím vytvoření předpokladů pro plynulé dodávky všech našich výrobků. První dny provozu naznačují, že se nám vše podařilo, a tak do letošní stavební sezóny vstupujeme s optimismem. Po novém roce přicházíme s prvním letošním číslem Lafarge Cement Journalu. Inovovali jsme obsah i grafiku a doufáme, že vás zaujmou a budou se vám líbit. Rozšířili jsme především rubriku technologie, kde tentokrát představujeme grantový projekt Ministerstva dopravy ČR zaměřený na použití samozhutnitelného betonu v mostním stavitelství. Poznatky přímo z centra zkoušek nových receptur přináší náš kolega Ing. Jan Tichý, CSc., který se na projektu zásadně podílel. V minulém roce jsme se mimo jiné zaměřili na snížení hladiny hluku, který je v tak velkém provozu pochopitelně stále přítomen. My, kteří zde pracujeme, jej téměř nevnímáme, ale v okolních obcích je více či méně slyšet. Ačkoli šlo o technicky velmi náročný úkol, podařilo se nám realizovat několik zásadních modifikací našich výrobních zařízení, z nichž nejsložitější proběhla během zimní odstávky. I přes dosavadní vysoké investice projekt stále pokračuje. Podrobnosti naleznete na straně 4 a 5. Také pro tento rok máme velké plány, kdy chceme společně se všemi partnery zvládnout výzvy stále rostoucího trhu stavebních materiálů. Důležitou součástí našich aktivit bude posilování pozice našich obchodních partnerů na jejich trzích a vytváření optimálních podmínek pro zpracovatele cementu. Čeká nás hodně zajímavé práce, v níž hodláme znovu dokázat, že jsme spolehlivým partnerem a že se vám spolupráce s námi vrátí v podobě vašich úspěchů. Ing. Ivan Mareš, generální ředitel a člen představenstva ZimnÌ opravy Každoročních zimních oprav, které trvaly od začátku ledna do poloviny února, se letos zúčastnilo na 650 osob. Externích firem podílejících se na opravách bylo třicet. Opravy se obešly bez jediného úrazu. Zimní opravy začínají plánováním již během jarních měsíců. Na základě inspekcí a v průběhu roku je sled prací postupně dolaďován a upřesňován. Letošní opravy si vyžádaly více času a složitější úpravy na zařízení, než tomu bylo v minulých letech, a to i díky složitým a zdlouhavým protihlukovým opatřením na zařízení. Na druhé straně ale byla letošní zima mírná, což potěšilo nejen všechny ty, kdo se na zimních opravách podíleli, ale především naše zákazníky. Zaznamenali jsme extrémně vysoký odbyt s obdobnou vyhlídkou na zbytek roku. Nároky na dodavatele i na nás byly tedy vyšší. I přes tyto zvýšené požadavky se zlepšila oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Lidé si zvykají jistit se ve výškách a tak se chránit proti pádu. Pracovníci si zajišťovali vlastní pohon nebo skupinu pohonů, tedy nedocházelo k práci na nechráněném zařízení. Zpozorovali jsme také, že předepsané ochranné pomůcky jsou skutečně používány, a z toho máme radost. Soubor akcí při zimních opravách dotvořil také přechod na nový řídící systém, který proběhl naprosto bezproblémově. Lafarge Cement, a.s., děkuje všem zaměstnancům a pracovníkům externích firem za bezúrazové opravy. Každý ze zúčastněných obdrží malý dárek. Sniûov nì hluënosti Lafarge Cement, a.s., investovala do protihlukových opatření přes osm milionů korun. Od podzimu roku 2006 do února letošního roku provedla společnost protihlukové úpravy na zařízení spočívající především ve výměně ventilačního zařízení na chlazení pláště pece a instalaci tlumičů na ventilátory a děla na výměníku. Investice do opatření na snížení hlukové zátěže budou pokračovat i v letošním roce. LAFARGE 01/2007 1

4 aktuality Lafarge ::... Integrovan prevence a omezov nì zneëiötïnì - IPPC Cílem integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí je dosažení vysokého stupně ochrany životního prostředí jako celku. Princip integrované prevence, který je uplatňován prostřednictvím tzv. integrovaného povolení vydávaného krajskými úřady provozovatelům vybraných druhů technologických zařízení, je v ČR ošetřen zákonem č. 76/2002 Sb. a předpisy souvisejícími. Integrované povolení stanovuje podmínky provozu zařízení s ohledem na ochranu všech složek životního prostředí. Lafarge Cement, a.s., se nachází na konci procesu vyjednávání o podmínkách integrovaného povolení a očekává získání povolení na přelomu měsíců března a dubna 2007, čímž splní legislativní povinnost získání integrovaného povolení do Skici Franka Gehryho Lafarge Cement, a.s., podpořila uvedení prvního dokumentární filmu Sydney Pollacka Skici Franka Gehryho do českých kin. Česká premiéra se konala 20. března 2007 v kině Světozor v Praze. Frank O. Gehry je americký architekt kanadsko polského původu, považovaný za jednoho z nejgeniálnějších architektů současnosti, zejména díky své troufalosti bořit fyzikální zákony. Jeho monumentální budovy z titanu a skla, betonu a oceli, dřeva a kamene se rodí jako trojrozměrné. Světové renomé a doživotní slávu zajistily Gehrymu mimo jiné stavby Guggenheimova muzea v Bilbau, koncertního sálu Walt Disney Concert Hall v Los Angeles nebo Vitra Design Musea ve Weil am Rhein. V českém kontextu se proslavil především projektem Tančícího domu na Rašínově nábřeží, jehož byl spoluautorem spolu s Vladem Miluničem. Spolupráci s Aerofilms na uvedení filmů o světoznámých architektech, kteří podporovali stavby z betonu, začal Lafarge Cement, a.s., v roce 2005, kdy společně uvedli film Můj architekt Louis Kahn. Reakreditace Beton skè laborato e V průběhu měsíce března tohoto roku proběhla v Betonářské laboratoři opakovaná akreditace. Po prvotní akreditaci v roce 2004 a následných dozorových návštěvách v letech 2005 a 2006 se jednalo o další prověření systému managementu kvality laboratoře dozorovým orgánem ČIA Praha. V rámci změn, které byly v systému zapracovány, splňuje systém požadavky revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Investujeme Cementárna bude v letošním roce pokračovat v investicích do opatření na snížení hlučnosti, dále se mimo jiné zaměří na výstavbu linky hospodářství kapalných paliv s nákladem zhruba 30 milionů korun. Asi osm milionů korun bude investováno do rekonstrukce čistírny odpadních vod a dva miliony korun do vybudování protihlukového valu u povrchového lomu směrem k obci Vrbičany. Na vytěženém prostoru budou nadále probíhat plánované rekultivace a území se bude postupně navracet do zemědělského půdního fondu. Podporujeme obce v regionu Podporovat kulturní činnost, zájmová sdružení či rozvoj v obcích nacházejících se v nejbližším okolí závodu se cementárna rozhodla částkou padesáti tisíc korun ročně. Obce samy rozhodnou, jak tento dar využijí. Den otev en ch dve Ì zamï en na ochranu ûivotnìho prost edì Dveře našeho závodu se otevřou dne 9. června 2007 od 13:00 do 18:00 hodin. Přijďte se podívat, kde pracujeme, jak vyrábíme cement, nebo se jen pobavit. Nov sila Bimita Lafarge Cement, a.s., zajistila další skladovací kapacitu, sila Bimita, která poskytují větší flexibilitu z hlediska zabezpečení dodávek a zlepšení servisu pro zákazníky. Zařízení bylo uvedeno do provozu koncem loňského roku. Projekt na obnovu vrcholu Mileöovky Projekt týkající se ochrany přírody a podpory turismu v regionu, který si klade za cíl obnovit nejvyšší vrchol Českého středohoří, právě odstartoval. Obecně prospěšná společnost Milešovka a Lafarge Cement, a.s., se dohodly na spolupráci s cílem zvelebit tento kdysi velmi navštěvovaný, avšak nyní nehostinný vrchol. 2 LAFARGE 01/2007

5 FinanËnÌ v sledky 2006 Lafarge Cement, a.s. zaznamenala v roce 2006 meziroční nárůst provozního hospodářského výsledku o +4,4 %, což je vzhledem k relativně stabilním tržbám za vlastní výrobky a zboží, kde byl zaznamenán meziroční nárůst +0,5%, dobrá známka pro kontrolu nákladů, kdy se povedlo eliminovat rostoucí trendy spotřeby služeb. Loňský rok, především jeho závěr, byl poznamenán enormním vzrůstem poptávky po našich produktech, což se projevilo nejen v tlaku na oddělení prodeje, ale i výroby. Výsledky Skupiny Lafarge předčily očekávání. Téměř všechny hodnoty zaznamenaly meziroční procentuální VÌtejte, ÑZach nci klimatuì! Ředitelství Skupiny Lafarge v Paříži se 1. a 2. února letošního roku stalo dějištěm výroční konference WWF (Světový fond na ochranu přírody) zaměřené na klimatické změny, kterou navtívilo 12 mezinárodních korporací, členů programu Climate Savers (Zachránci klimatu). Schůze se časově překrývala s dalšími dvěma událostmi věnovanými stejnému tématu: konferencí expertů Spojených národů o klimatických změnách a mezinárodní konferencí o klimatických změnách, kterou organizoval francouzský prezident Jacques Chirac. Další setkání Climate Savers, uskutečněné poprvé v Evropě, opět stanovilo priority a zaznamenalo další pokroky. Současně vytvořilo podmínky pro sdílení a předávání zkušeností na tomto poli. Prestižní společnosti, například Sony, Nike, IBM, Tetrapak a Johnson & Johnson se jako členové Climate Savers dohodli na souběžném snížení emisí a na požadavku verifikace vlastní úrovně CO 2 prostřednictvím nezávislého orgánu přijatého WWF. Díky výjimečnému partnerství s výrobcem solární energie Future Energy se závodu na výrobu sádrokartonu v německému Hartershofenu podařilo snížit výdaje na energii o EUR za rok, celková spotřeba elektřiny přitom dosahuje kwh ročně. Výsledkem téměř ročního hledání nejlepšího řešení je dvacetiletá smlouva, kterou závod pronajímá" zlepšení v dvojciferné úrovni. Nemalý podíl na úspěšném roku měly vysoké objemy prodaného cementu. Nárůst poptávky po stavebních materiálech registrovala v podstatě každá země našeho regionu. Prodeje + 17% Provozní hospodářský výsledek + 23% Čistý příjem na akcii + 25% Očekávaná dividenda + 18% Výnosnost vloženého kapitálu +9,4% Výsledky Skupiny Lafarge celosvětově, za všechny divize. Díky spojenému úsilí ušetřily společnosti ročně deset milionů tun CO 2, což se prakticky rovná ekvivalentu celkového úhrnu emisí města Paříže (ten činí 11 milionů tun)! V roce 2000 přijala Skupina Lafarge závazek na snížení emisí CO 2 ve výši 20 % na tunu cementu, svoje iniciativy ohledně šetrného přístupu k životnímu prostředí soustřeďuje do tří oblastí: snižovat spotřebu energie, používat alternativní materiály a zvyšovat podíl alternativních paliv. Envirosand je produkt z recyklovaného skla, který nabízí mnohočetné výhody a který se okamžitě setkal s velkým úspěchem. Envirosand vyvinutý v Lafarge Aggregates ve Velké Británii představuje bezpečnou a ekologicky šetrnou alternativu k přírodnímu písku těženému v lomech. Envirosand je zajímavý v několika směrech. Jeho technické vlastnosti jsou srovnatelné s těženým pískem, je nejen čistý...::: aktuality Lafarge Origin lnì partnerstvì pro snìûenì v daj za energii m 2 svého střešního prostoru firmě Future Energy, aby tam umístila solární jednotku. A podmínky? Fixní roční sazba 17 EUR/kWp (kwp je maximální výkon slunečního kolektoru ve standardních podmínkách za jeden letní den) s meziročním cenovým přizpůsobením. Celkem čtyři tisíce šest set solárních panelů poskytuje přibližně 1 MWh elektrické energie, EkologickÈ balenì cementu Nákupní divize společnosti Lafarge modifikovala metodologii, jak analyzovat environmentální důsledky balení materiálů do igelitových pytlů - tzv. inventarizační analýzu životního cyklu. Ta by měla sloužit všem závodům. Ve spolupráci s divizí životního prostředí vznikl jednoduchý nástroj, který pomáhá vyhodnotit dopad na životní prostředí při používání různých druhů balení a identifikovat možnosti zlepšování. Metodologie by se měla umět přizpůsobit odlišným geografickým podmínkám v různých světových teritoriích. Pokud by závody (BU) zavedly tento nový nástroj, měly by být schopny mj. vědecky prokázat, že jejich způsob balení je přátelský k životnímu prostředí, tedy ekologický. Než se každý závod rozhodne, musí totiž zvažovat velké množství kritérií, jako je materiál (papír, papír v kombinaci s plastovou fólií, polyethylen, polypropylen), pevnost, odolnost vůči vlhku, cena, snadná skladovatelnost, ale také environmentální dopad pytlů od výroby až po užití na stavbách. Metodu výběru mezi požadavky divize životního prostředí a nákupu definovaly v tzv. inventarizační analýze životního cyklu (LCI), metodologii, která je v souladu s mezinárodním LCI standardem (ISO 14041:1998). Envirosand - alternativa pìsku a bezpečný při manipulaci, ale také netoxický a inertní. Mimoto nabízí vynikající odvodňovací vlastnosti. Vzhledem k tomu, že se vyrábí ze skleněných lahví, které by jinak skončily na skládkách, pomáhá chránit životní prostředí a přispívá k dlouhodobým cílům Velké Británie šetřit přírodní surovinové zdroje. Nové aplikace Envirosandu, jako například vodní filtr, jsou právě ve vývoji. která je dodávána do přilehlého regionu. Závod Hartershofen přitom nemusel investovat ani euro, náklady ve výši čtyř milionů euro pokryla pobočka rakouské společnosti Future Energy. Prospěch získalo celé okolí, protože se snížily emise CO 2. Provoz solární jednotky, která pokrývá zhruba deset procent roční spotřeby závodu, odstartoval loni v červnu. LAFARGE 01/2007 3

6 tèma ::... Nosiče v chladiči IKN Původní velmi hlučné chlazení pláště rotační pece pomocí axiálních ventilátorů SnÌûili jsme hluënost Není pochyb o tom, že jakákoli průmyslová činnost přináší nejen hospodářské výsledky a pracovní příležitosti, ale také vedlejší "efekty", jakými jsou například zvýšená hladina hluku nebo dopravní zatížení. I když míru zátěže pro obyvatele i životní prostředí reguluje evropská a česká legislativa a její dodržování je pro akciovou společnost Lafarge Cement alfou a omegou, tyto normy jsou natolik tvrdé, že se jí dařilo tyto limity jen velmi obtížně plnit. A to i přes technická opatření, která již v minulosti realizovala. Princip ekologizace výroby, šetrný vztah k životnímu prostředí a k okolí závodu se prolíná každou činností společnosti. Přestože byla výroba cementu v devadesátých letech zcela zásadním způsobem modernizovaná, v minulém roce cementárna, mimo jiné díky dlouhodobé a otevřené komunikaci s okolními obcemi i městy zjistila, že se v některých místech v okolí závodu zvýšila hluková zátěž. Je pravděpodobné, že dříve fungovaly jako tlumiče zvuku společně objekt bývalé vápenky a sklad pneumatik, které jsme v rámci sanace areálu odstranili, vysvětluje ředitel akciové společnosti Lafarge Cement Dr. Ing. Jan Votava. Po tomto zjištění následovala celá řada speciálních měření zvukových hladin, v různých denních a nočních intervalech, a to hned v několika lokalitách. Jakmile výsledky měření potvrdily zvýšení hladiny hluku, rozhodli jsme se zadat zpracování akustické studie externím specialistům, jejichž závěrečný posudek vyústil v návrh opatření vedoucích k omezení hlučnosti při výrobě cementu v celém komplexu, pokračuje technický ředitel společnosti Lafarge Cement Jan Munčinský. Investice za více než osm milionů Jádrem celého plánu na odhlučnění výroby bylo zaměření na přímé zdroje hluku. Byly vytipovány a změřeny největší zdroje hluku, u kterých bylo nutné najít optimální technické řešení vedoucí ke snížení hluku. Část opatření byla zrealizována do konce roku 2006 a technicky nejnáročnější akce proběhla během zimní odstáv- Nový způsob chlazení rotační pece pomocí radiálních ventilátorů s desítkami chladicích hubic ky, začátkem letošního roku. Do této skutečně rozsáhlé akce byli zainteresováni snad všichni lidé z technického úseku naší společnosti a řada specializovaných firem z širokého okolí. Bylo nesmírně obtížné najít nejvhodnější opatření vyhovující tak náročnému zadání. Snižování hlukových zátěží je během na dlouhou vzdálenost. Jsme však přesvědčeni o tom, že se 4 LAFARGE 01/2007

7 ...::: tèma Část řešení nového chladícího systému při instalaci Z výstavby nového systému nám v této etapě podařilo významným způsobem hladinu snížit, což už poznáte na první,poslech, a jak doufám, potvrdí to i nezávislé měření, které provede Krajská hygienická stanice V Ústí n.l., dodává Jan Munčinský. Chlazení pláště pece Plášť pece dříve ochlazovaly tak zvané axiální ventilátory, které představovaly významný zdroj hluku. Podobně jako v jiných cementárnách, i v Lafarge Cement přešli na chlazení pláště pece pomocí radiálních ventilátorů s tlumiči hluku a pevným rozvodem pomocí regulovatelných trysek. Byly instalovány tři ventilátory o celkovém výkonu 100 kw s tlumičem sání a výtlaku. Vzduch je rozváděn potrubím o průměru asi 700 mm a délce asi 100 metrů. Na potrubí je osazeno 54 trysek s regulační klapkou. Ventilátory chladící věže AFEI Chlazení plynů z chladiče slinku se provádí pomocí deseti axiálních ventilátorů. Hlučnost ventilátorů, která se pohybovala kolem 90 decibelů, se snížila regulací otáček a pomocí tlumičů sání. Otáčky se regulují frekvenčními měniči. Snížením otáček pak výrazně klesá hlučnost. Kulisové tlumiče hluku od firmy Greif byly namontovány na sání ventilátorů. Vzhledem k nedostatku místa bylo při instalaci tlumičů nutné provést značné zásahy do konstrukce celé chladící věže., Ventilátor odsávání baličky Multibatu U vyústění tohoto ventilátoru bylo naměřeno přes 100 decibelů. Po rekonstrukci filtru byl výkon ventilátoru zbytečně veliký, a proto se vzduch mohl seškrtit klapkou. Výměnou motoru s otáčkami 1400 za minutu za typ s tisíci otáčkami za minutu klesla hlučnost zhruba o 20 decibelů. Množství vzduchu je přitom dostatečné. Vedlejším přínosem tohoto zásahu je snížení spotřeby elektrické energie a odstranění problémů s nájezdem. Děla na výměníku Soubor protihlukových opatření doplňují i úpravy vzduchových děl na výměníku, které nejprve podstoupily detailní měření a následně zkoušení vhodného typu tlumičů. Nejlépe vyhovují děla nejnovější konstrukce dodávaná přímo s tlumiči. Na starších dělech se nejlépe osvědčily tlumiče firmy Norgren, které jsou v současné době už namontovány. Mezi další zařízení na kterých se budou provádět protihluková opatření byla začleněna i výroba DSL, respektive ventilátor filtru Herding na sile odprašků a přesypu z pasového dopravníku Tedo. Za ventilátory těchto filtrů byly namontovány jádrové tlumiče firmy Beran. Úsilí pokračuje Ačkoliv Lafarge Cement, a.s. provedla řadu nákladných úprav na zařízeních vedoucích ke snížení hladiny Zkouška stabilizátoru hluku, hodlá se této oblasti věnovat i do budoucna. Samozřejmostí je nejen kontrolní měření, ale také nákup nových zařízení souvisejících se snižováním hlučnosti. V letošním roce vyčlenila společnost v rámci rozpočtu další investice, které tentokrát půjdou na nákup nových tlumičů pro stávající ventilátory, které emitují zvýšenou hladinu hluku. Chceme být pro místní obyvatele dobrými sousedy a uděláme pro to maximum. Snažíme se minimalizovat dopad naší průmyslové výroby na okolí ve všech směrech, což patří mezi základní principy Lafarge Cement, a.s. dodává Jan Votava. LAFARGE 01/2007 5

8 materi ly :::... Aerogel - materi l 21. stoletì Aerogel sice vypadá jako materiál z nějakého sci-fi filmu, kdy se nehmotná látka takřka vznáší v prostoru a výzkumní pracovníci ji přidržují jen konečky prstů. Přesto je to reálný materiál s naprosto unikátními vlastnostmi, který v posledních letech opouští výzkumné laboratoře a nachází reálná průmyslová využití naznačující převrat v mnoha oborech. Je to materiál předurčený stát se jedním z nejdůležitějších materiálů 21. století. Navzdory průsvitnému vzhledu je aerogel velmi pevný materiál Nejnižší hustota Aerogel má extrémní strukturu, ze které vyplývají jeho extrémní vlastnosti. Aerogel je pevná látky s nejnižší známou hustotou. Jeden krychlový metr nejnovější a nejlehčí verze tohoto materiálu váží pouhých 1,9 gramu! Je také nazýván pevným kouřem, neboť až 99,8 % jeho objemu tvoří vzduch. Zbývající 0,2 % tvoří oxid křemičitý. Z tohoto poměru vyplývají jeho naprosto jedinečné parametry. Nejvyšší porozita Aerogel je jediný materiál s porozitou přesahující 95 % a velmi širokou distribucí pórů od do 10-6 m. Navíc jsou tyto póry otevřené, tzn. plyny nebo kapaliny mohou procházet materiálem s minimálními omezeními. Tato vlastnost aerogelů je využívána pro katalytické reakce, výrobu mikrofiltračních membrán, absorbentů atd. Velmi vysoký vnitřní povrch Aerogely jsou tvořeny křemičitými strukturami ve tvaru dutých koulí o velikosti řádově několika nanometrů. Důsledkem tvaru a velikosti těchto stavebních kamenů aerogelu je jeho obrovský vnitřní povrch, tedy poměr mezi povrchem vnitřní struktury a jejím objemem. Jeden gram aerogelu má specifický povrch až m 2! Dá se tak použít jako absorpční materiál s dalšími ohromnými fyzikálními vlastnostmi. Vynikající termoizolační vlastnosti Nízký součinitel tepelné vodivosti, pohybující se v rozsahu = 0,0015 až 0,0020 W/m.K, tedy v hodnotách nižších než u naprosto klidného vzduchu ( = 0,026 W/m.K), je dán skutečností, že rozměr pórů je menší než střední volná dráha molekul vzduchu. Jemná struktura tak omezuje přenos tepla vzájemnými kolizemi molekul vzduchu. Teplota tavení aerogelu je kolem C! Aerogel má až čtyřicetkrát lepší tepelné izolační vlastnosti než sklo (tep. vodivost jen 0,017 W/m.K) a přitom váží jen jeho tisícinu. Dokáže zamezit prostoupení všech druhů přenosu tepla (vodivostí, radiací apod.). Zvuk jím téměř neprojde, podobně jako výborně tlumí vibrace. Světelná propustnost Propustnost slunečního záření aerogelu se pohybuje v rozsahu T = 0,85 až 0,95 podle tloušťky vrstvy aerogelu. Přitom aerogel je jediná hmota s výraznými tepelně izolačními schopnostmi, která je současně čirá. Čirost aerogelu je způsobena rozměrem pórů, které jsou mnohem menší než vlnová délka slunečního záření ve viditelné oblasti, což významně snižuje rozptyl slunečního záření. Modrá barva je dána Rayleigho rozptylem světla na pórovité struktuře. Ta se tak podobá pórovité houbě složené ze sítě navzájem propojených nanočástic. Pokud se prý struktura stlačí jemně, po uvolnění se opět vrátí do původní polohy - nezanechá otisk, pokud je struktura stlačena silně, dojde k zanechání stopy po stlačení. Při dostatečně silném stlačení dojde k rozbití na malé části, podobně jako u skla (vlastnost drobivost). Variabilita složení Aerogely mohou být připraveny z řady chemických prvků. Nejběžnější jsou aerogely křemičité, byly však vyrobeny také aerogely na bázi uhlíku, hliníku, chromu, zinku, cínu a zkoumají se možnosti využití méně neobvyklých prvků, jako např. tantalu či niobu. Z historie aerogelu Objev aerogelu není nijak nový. Už ve 30. letech 20. století přišli na postup jeho výroby vědci z americké Stanford University. Metodou superkritického vysoušení se jim podařilo vysušit kapalný gel tak, aby neztratil svůj tvar. Vedle fantastických vlastností aerogelu se však projevily také problémy s jeho výrobou. Navzdory teoretickým předpokladům se nikdy nepodařilo vyrobit aerogel přesně definovaných vlastností. Potíže byly zejména s dodržením velikosti pórů v materiálu, 6 LAFARGE 01/2007

9 ...::: materi ly Aerogel & Peter Tsou, výzkumný pracovník JPL (Jet Propulsion Laboratory), Laboratoř proudového pohonu, La Canada Flintridge, Kalifornie Cihlu vážící 2,5 kg podpírá aerogelový kvádr o hmotnosti pouhé 2 g. Aerogel je velmi odolný materiál, který unese zatížení rovnající se až 2000 násobku vlastní váhy. Obdivuhodné nosné vlastnosti jsou způsobeny dendrickou mikrostrukturou, ve které jsou kulové částice o velikosti 2 až 5 nm spojeny do clusterů. Tyto clustery tvoří třídimenzionální strukturu s póry menšími než 100 nm Materiál budoucnosti Americká firma Aspen Aerogels vyrábí izolační rohože na bázi aerogelu vyztužené textilními vlákny. Jsou vhodné pro izolace nejrůznějších potrubí, tepelných výměníků, pro stavbu protipožárních bariér, dokonce se používají pro výrobu vložek do bot. Tyto izolační rohože se aplikují stejným způsobem jako běžné izolační materiály. Jsou pružné, takže je možné jimi izolovat i zařízení velmi složitých tvarů. Rohože je možné řezat nožem, laserem nebo vodním paprskem. Ve srovnání s běžnou izolací pomocí minerální vlny stačí pouze čtvrtinová tloušťka izolační vrstv poměru a rozměru pevných částic a podobně. Výroba byla poměrně nebezpečná, protože se pracovalo za vysokých teplot a tlaků s jedovatými parami metanolu. Díky tomu se zdálo prakticky nemožné připravit sériovou výrobu aerogelu pro technické využití. Aerogel vyráběný v pozemských podmínkách také nikdy nebyl čirý, ale pokaždé měl různé druhy zákalu. Výroba aerogelu Aerogel se vyrábí z gelu oxidu křemičitého (SiO 2 ) při vysokých tlacích a teplotách s přídavkem katalyzátorů. Po odstranění veškeré kapalné složky z gelu vznikne těleso s miliardami skořápek z křemíku, které zaručuje celé struktuře odolnost proti působení tlaku. Celý tento proces se nazývá superkritické vysoušení a pouze během tohoto postupu nedojde při sušení křemičitého gelu k deformaci a zhroucení křemíkových skořepin. Vzhledem k velmi vysoké porozitě běžný aerogel výrazně váže vodní páru a při styku s vodou se rozpouští zpět do podoby gelu. Jeho aplikace je tedy podmíněna hermetickým uzavřením. V současné době probíhá výzkum a vývoj výrobních metod, které by zlevnily investičně náročnou produkci (snížení tlaků a teplot) a zlepšily fyzikální vlastnosti aerogelu (snížení křehkosti, hydrofobní aerogely, velkoplošné monolitické aerogely atd.). Fotografie ilustruje skvělé izolační vlastnosti aerogelu. Ani plamen autogenu neroztaví voskové tužky ležící na aerogelu. vy z aerogelové rohože. Aerogel bude zajisté časem součástí našich domovů stejně jako goretexové oblečení. Cena některých komponent z aerogelu se již nyní přiblížila do dostupných cenových hladin především díky poměru cena/výkon. V místnosti izolované jen několik milimetrů silnou vrstvou aerogelu není nutné topit, a to ani v zimě. Místnost se vytopí sama během několika desítek minut pouze uvolněným tělesným teplem. Rozhodně však nebude možné použít aerogel na izolaci skleníků, protože teplota v něm by nikdy nebyla vyšší, než je teplota hlíny na zemi. Okna jsou obecně stále nejslabším článkem tepelné izolace budov. Švédská firma Airglass vyvíjí nový materiál pro zasklívání oken složený z vrstvy aerogelu vakuově uzavřené mezi dvě desky skla. Výroba je zatím ve fázi poloprovozu, měsíčně se vyrobí 3-6 m 2 materiálu, který zatím slouží pouze k testování. Cesta je to však velmi nadějná. Zdá se tedy, že hlavní možnosti využití aerogelu jsou v jeho tepelně izolačních vlastnostech. Rozšířením používání aerogelu jako tepelné izolace dojde ke snížení energetické spotřeby, tím také ke snížení emisí skleníkových plynů a omezení znečištění Země. Fotografie k této dvoustraně poskytla Zpracováno podle informací firmy Happy Materials LAFARGE 01/2007 7

10 technologie :::... PouûitÌ samozhutnitelnèho betonu v mostnìch stavb ch Samozhutnitelný beton představuje typ betonu, který je v čerstvém stavu schopen téci a zhutnit se působením vlastní tíhy, dokonale vyplnit bednění i v místech hustého vyztužení, aniž by se rozmísil či ztratil svou homogenitu a aniž by byl dodatečně zhutněn [1]. Samozhutnitelný beton (SCC) vyvinuli v 90. letech minulého století Japonci. Cílem bylo zejména omezení lidského faktoru ovlivňujícího kvalitu betonu při zhutnění. Tím, že zhutnění u SCC odpadá, zvyšuje se kvalita povrchu a též dochází k lepšímu probetonování oblastí s hustou výztuží a oblastí, které jsou pro vibrování nepřípustné [1]. Samozhutnitelný beton v ČR U nás se SCC začal používat v roce 1999 nejprve pro prefabrikované dílce ve firmě Dywidag Prefa, a.s., Lysá nad Labem, ale posléze se rychle začal uplatňovat i v monolitických konstrukcích. Zpočátku šlo o velkoobjemové betonáže s hustým vyztužením nebo základové bloky, kde se využívalo výhody rychlé betonáže, ale později se prosadil u konstrukcí staticky exponovaných a tenkostěnných. Složení SCC je velmi podobné složení běžného betonu a zejména vysokopevnostním betonům. Tekutosti při zpracování se dosahuje jednak použitím účinných superplastifikátorů na bázi polykarboxilátových éterů (PCE) a dále použitím jemné složky, která jako příměs ke kamenivu zajistí snížení viskozity čerstvého betonu. Obvykle se používá bud' jemně mletý vápenec, elektrárenský popílek nebo vysokopecní struska. V podmínkách ČR byly aplikovány již všechny tři příměsi a zkušenosti ukazují, že každá z nich má v určitých případech své opodstatnění. Možnosti použití Protože složení SCC je velmi podobné složení běžného betonu a liší se pouze ve způsobu ukládání a zpracování, obor jeho použití tak tvoří pouze technologie výroby jednotlivých konstrukcí. Cena SCC je v současnosti jen nepatrně vyšší než cena běžného betonu, proto je jeho aplikace ovlivněna zejména technologickými možnostmi a jen nepatrně ekonomickými parametry. Výhod při použití SCC je ale hned několik: Dokonalé probetonování konstrukce a vysoká kvalita povrchu; je vhodný i pro pohledový beton. Omezení hlučnosti při výrobě vyloučením vibrace (zejména u prefabrikovaných konstrukcí) a tím zlepšení podmínek pracovního i životního prostředí. Zrychlení procesu betonáže zejména u velkoobjemových konstrukcí. Menší opotřebení formovací techniky, tím i zvýšení její obrátkovosti. Menší nebo žádné nároky na dodatečné vysprávky pohledových částí betonů. Mezi nevýhody ovlivňující použití SCC patří skutečnost, že betonovaný prvek musí mít téměř horizontální horní plochu, jinak by došlo k vytékání betonu z bednění. Betonovat lze do sklonu cca 2-3 % s tím, že je nutné počítat s úpravami konzistence poslední vrstvy (musí být nepatrně hustší, než je celá konstrukce). Jiným handicapem Zkouška čerstvého SCC metodou rozlitím obráceného Abramsova kužele Zkouška pohyblivosti a blokování čerstvého SCC metodou Orimet - J - ring 8 LAFARGE 01/2007

11 ...::: technologie Zavěšený zkušební nosník VSTI 2000 z SCC před osazením do mostovky Před osazením - detail ukládání nosníku VSTI bylo třeba v tomto projektu vytvořit předpoklady pro plynulý přechod ze stávající výroby nosníků VSTI 2000 na jiný způsob bez nutnosti zhutnění čerstvého betonu příložnou vibrací formy, nejlépe bez zhutnění pomocí SCC. Zhutnění betonu příložnou vibrací formy má totiž negativní dopad na kvalitu povrchu dílců a také na pracovní prostředí v důsledku značného hluku, který vytváří vibrace formy. Závaznými dokumenty byly ČSN EN 206-1: Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, a TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 18, MDS, odbor pozemních komunikací v návaznosti na interní předpisy obou firem [2]. jsou vyšší tlaky na bednění při betonáži konstrukcí velkou rychlostí. Dosavadní měření ukázala navýšení tlaku na bednění o cca % při běžné rychlosti betonáže. Při rychlém plnění bednění je tedy nutné dimenzovat bednění na hydrostatický tlak vyvolaný čerstvým betonem. Mezi závažné nevýhody patří nezbytnost zajistit dokonalou těsnost bednění. SCC je totiž náchylný na vytékání z bednění i malými otvory a štěrbinami, což by mohlo znehodnotit povrch nebo i část konstrukce. Použití SCC v mostních stavbách Vzhledem k výše popsaným výhodám použití SCC vypsalo v roce 2003 Ministerstvo dopravy České republiky grantový projekt č. 1F45B/023/120 Samozhutnitelný beton v mostních stavbách s ukončením v roce Hlavním řešitelem tohoto grantového projektu je prof. Ing. Jan Vítek, CSc. Cílem projektu bylo formulování požadavků na SCC pro prefabrikované předem předpjaté nosníky VSTI 2000, které jsou vyráběny ve tvaru obráceného "T", vlastní betonáž nosníků ve výrobnách M-silnice a.s., závod Nový Bydžov, a ODS - Dopravní stavby Ostrava a.s., zabudování vyrobených nosníků do předem vytipovaných mostních konstrukcí a vypracování technických podmínek pro použití SCC v mostních stavbách. Požadavky na SCC třídy C 45/55 byly velmi náročné. Čerstvý beton měl mít minimální rozlití Abramsova kužele v obrácené poloze 700 mm, objemovou hmotnost čerstvého betonu minimálně kg.m -3, ztvrdlý beton měl být odolný pro prostředí XF 2 a měl mít rychlý nárůst počátečních pevností - minimálně 44,0 MPa za 3 dny zrání, aby se co nejdříve mohla vnést předpínací síla do vybetonovaných nosníků. V návaznosti na požadavek ŘSD ČR Návrh receptury SCC Jako člen řešitelského kolektivu grantového projektu jsem byl zodpovědný za návrh receptury SCC pro oba uvedené závody. Přednostně se měly používat vstupní suroviny, které oba závody běžně používají. Všechny vstupní materiály pro výrobu SCC musely odpovídat výše citovaným normám a předpisům. Cement byl zvolen pro oba závody portlandský CEM I 52,5 R, voda pitná z vodovodní sítě, plastifikační přísady byly vybrány PCE od firmy Stachema, a.s., Kolín, provzdušňovací přísada Microporan a prášková forma mikrosiliky Stachecil. Rozdílné bylo kamenivo do betonu. V závodě Nový Bydžov se kromě drobného těženého kameniva frakce 0 4 mm používalo hrubé drcené kamenivo frakcí 4 8 a 8 16 mm a jako jemná složka jemně mletý vápenec z KVK Kunčice. V ODS - DS Ostrava LAFARGE 01/2007 9

12 technologie :::... Vysoká kvalita povrchu - vyrobené nosníky VSTI 2000 na skládce Klasický způsob ukládání čerstvého SCC z bádie přímo do formy se použilo stejných frakcí kameniva, ale kamenivo bylo těžené a příměs jemně mletá vysokopecní struska z Dětmarovic. Dávka cementu po mnohých zkouškách a po ověření obsahu alkálií výpočtem byla v Novém Bydžově stanovena na 390 kg.m -3 betonu, 18 kg mikrosiliky, 192 kg jemně mletého vápence, 8 kg PCE a kamenivo v plynulé čáře zrnitosti do zbytku 1 m 3 betonu. V Ostravě se použilo 375 kg cementu, 20 kg mikrosiliky, 192 kg jemně mleté strusky, 8 kg PCE a 0,3 kg Microporanu. Kamenivo opět v plynulé čáře zrnitosti dopočítáno do 1 m 3 betonu. Tyto navržené receptury byly odzkoušeny nejen v obou výrobnách, ale také v akreditované stavební laboratoři v Tišnově, která patří Centru dopravního výzkumu (CDV) v Brně. Výroba zkušebních nosníků VSTI 2000 Vlastní betonáží nosníků VSTI 2000 předcházely poloprovozní zkoušky části nosníku zkušebního fragmentu VSTI v CDV v Tišnově. Poloprovozní zkoušky měly ukázat, jaký způsob plnění formy je optimální. Byly ověřeny dva způsoby plnění. Standardní způsob uložení čerstvého SCC do formy. Při tomto způsobu plnění formy byla bádie umístěna přímo nad formou a SCC byl do formy pomalu vpouštěn. Bylo však obtížné nastavit polohu klapky výpustního otvoru bádie. Při malém otevření klapky docházelo k rozměšování směsi blokováním větších zrn kameniva, při velkém otevření klapky byl SCC uvolňován ve velkém objemu, vytvářející se vrstva betonu ve formě byla příliš silná a nedocházelo k jeho postupnému odvzdušnění. Povrch dílce pak vykazoval velké množství pórů a dutin. Ukládání SCC do formy pomocí speciálního skluzu. Při tomto způsobu plnění byl mezi formou a bádií umístěn skluz s podélnými překážkami. Čerstvý SCC byl z bádie vypouštěn na skluz a přechodem přes podélné přepážky a spodní hranu skluzu došlo k odvzdušnění betonu. Prvky vyrobení tímto způsobem nevykazovaly výše popsané vady povrchu - dutiny a póry. V průběhu poloprovozních zkoušek se dále prokázalo, že z hlediska zamezení tvorby smršt'ovacích trhlin v horní části prvku je nutné jeho plnění z více míst přesouvání skluzu po délce formy. Zcela optimálním řešením by bylo zřízení skluzu po celé délce formy, to by však bylo nepraktické a finančně náročné. Proto se při vlastní výrobě volila varianta přesouvání skluzu po celé délce nosníku. Vlastní betonáž experimentálních prvků nosníku VSTI 2000 proběhla v Prefě Nový Bydžov ve dvou termínech, a to ve dnech 11. a Celkem bylo vyrobeno 12 nosníků, které byly následně použity při výstavbě mostního objektu SO 05, stavba Třebovice rybník Hvězda. V ODS DS Ostrava se uskutečnila betonáž zkušebního nosníku dne a jeho osazení do mostovky silnice 1. třídy v Lipníku nad Bečvou proběhlo dne Zavěšený zkušební nosník VSTI 2000 z SCC je vidět na obr. 1, rozdíl kvality povrchů betonů z běžné výroby a z SCC je patrný z obr. 2. Výsledné technické parametry betonu nosníků VSTI 2000 vyrobených z SCC V obou výrobnách, i když s odlišnou recepturou, se dosáhlo výborných technických parametrů ztvrdlého betonu. Čerstvý beton měl rozlití Abramsova kužele v obrácené poloze mm, obsah vzduchu se pohyboval v rozmezí 1,4 2,1 % a teplota venkovního prostředí nepřesáhla 15 C. Krychelné pevnosti po třech dnech se pohybovaly od 52 do 55 MPa, po sedmi dnech od 59 do 65 MPa a po 28 dnech od 70 do 77 MPa. Velký důraz byl kladen na stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, a to metodou C automatickým cyklováním. Po 120 cyklech ani jeden vzorek nepřekročil 420 g/m 2, běžně však odpady nepřekračovaly po 120 cyklech 100 g/m 2. V současné době probíhá měření dlouhodobých změn pomocí zabudovaných tenzometrů a jejich porovnání s běžně vyrobenými nosníky. Předběžné výsledky ukazují, že ani v těchto parametrech beton z SCC není horší než beton běžně vyrobených nosníků. Co ukázaly zkušební betonáže Cílem příspěvku bylo ukázat našim čtenářům, jakým směrem se bude pravděpodobně vyvíjet moderní technologie betonu u nás v blízké budoucnosti. Dosavadní výsledky řešeného grantového projektu prokázaly, že z SCC je možno vyrobit vysoce kvalitní ztvrdlý beton a přitom dbát na zlepšení nejen technických a ekonomických parametrů, ale také na hygienu životního prostředí. Ing. Jan Tichý, CSc. Literatura [1] Evropská směrnice pro samozhutnitelný beton. Specifikace, výroba, použití. SVC ČR, Praha, srpen [2] Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., a kolektiv: Technické podmínky pro použití samozhutnitelného betonu v mostních stavbách. Technická zpráva č. ČBS 01/06 grantového projektu č. 1F45B/023/120 Ministerstva dopravy ČR. Praha, prosinec LAFARGE 01/2007

13 ...::: referenënì stavby Dostavba a rekonstrukce okresnìho archivu v LovosicÌch Investor: Státní oblastní archiv Litoměřice Projektant: Ing. Vladimír Novák, projekční kancelář AGN, s.r.o., Bozděchova 99/6, Ústí nad Labem Typ použitého cementu: CEM I 42,5 R, spotřeba betonu cca 800 m 3 Dodavatel: Monostav a.s., Ústí nad Labem Architektonické řešení: v rámci rekonstrukce byla ve stávajícím archivu zvýšena podlaha v přízemí, požární žebříky byly zaměněny za schodiště s lávkami a zúžená okna za zastíněné průzory. Celý objekt byl nově zateplen. Administrativní objekt se zvýšil o dvě patra (lehká ocelová konstrukce) s tím, že úprava obou stávajících pater vytváří sokl, resp. těžkou konstrukci pod lehkou nástavbu. Nový objekt archivních ploch (objekt C) má nezávislou konstrukci a je úplnou novostavbou. Členěním a přistavěným požárním schodištěm by měl být blízký přeřešenému objektu B. Materiálové řešení: Nástavba nad obj. A - ocelová konstrukce; přístavba k obj. A - železobetonová konstrukce; obj. C - železobetonový skelet, zateplovací systémy. Okna v obj. A - dřevěná; průzory - plastová okna + luxalon slunolamy. Schodiště a lávky - žárově zinkovaná ocel. Most p es koridor do firmy Rico Charakteristika mostu: Most na místní komunikaci přes silnici I/13 (Teplice - Chomutov), kolejiště ČD, řeku Bílinu a trať rychlodráhy k firmě RICO v Mostě. Most je o 10 polích rozpětí m, je kolmý, ve vrcholovém zakružovacím oblouku. Nosnou konstrukci tvoří v každém poli 5 ks předem předpjatých prefabrikovaných nosníků tvaru T (např.mk-t), spřažených monolitickou železobetonovou deskou. Projektant: Projekční kancelář inženýrských staveb a mostů Valbek Děčínská 717/21, Ústí nad Labem, Ing. P. Novák Investor: Město Most Realizace: Insky Ústí nad Labem Typ použitého cementu: CEM I 42,5 R Spotřeba: m 3 Typ použitého betonu: C XF4 - provzdušněný beton s vysokou pevností Délka mostu: 199,4 m Délka nosné konstrukce: 182,0 m Rozpětí: m Šířka mostu: 14,30 m LAFARGE 01/

14 referenënì stavba :::... B ezno: NejdelöÌ ûelezniënì tunel»r Jednokolejný, m dlouhý Březenský tunel, při jehož stavbě byla poprvé aplikována tunelovací metoda obvodového vrubu s předklenbou (MOVP) nejen v České republice ale i ve středoevropském regionu, je nejdelším železničním tunelem v síti Českých drah. Na stavbu byly použity Lafarge Cementy. kou dobou samonosnosti vytváří vrub délky 5 m vyplněný stříkaným betonem s rychlým nárůstem pevnosti tenkostěnné primární ostění, pod jehož ochranou se následně provádí výrub tunelu. Při použití MOVP se v zásadě razí plným profilem, stabilita čelby se zajišťuje stříkaným betonem a sklolaminátovými kotvami. Vrubem a kotvami do čelby se aktuálně upřesňovala geologie dalšíjí i při opatrném pobírání neočekávané samovolné vyjíždění a opadávání horniny zejména z čelby. Technologie ražeb Pro výstavbu Březenského tunelu stanovily zadávací podmínky metodu MOVP. Základním technickým a technologickým principem metody je vytvoření vrubu po obvodu výrubního průřezu tunelu. V horninách s krát- Ražba tunelu proběhla ve velmi obtížných podmínkách, které vyplývají z poměrů neogenní teplicko-mostecko-chomutovské pánve. Jedná se o jemnozrnné, tlačivé, středně až vysoce plastické jíly a uhelné jíly F6, F7, F8 s přechody do pevných jílovců. Masiv je charakteristický všesměrnou klínovitou rozpukaností, hustotou a neobyčejnou hladkostí ploch diskontinuit. Tyto vlastnosti způsobu- daje o stavbï JEDNOKOLEJNÝ ŽELEZNIČNÍ TUNEL BŘEZENSKÝ Region: Ústecký kraj, Chomutov Pověřený investor: SŽDC SS Plzeň Financující organizace: Severočeské doly a.s. Projektant: SUDOP PRAHA, a.s. Zhotovitel: Metrostav, a.s, BEC Freres s.a. - technická pomoc a dodání vrubovacího stroje Realizace obezdívek: TBG Chomutov Období výstavby: Celková délka tunelu: m Výrubní průřez: 72 m 2 Ražený úsek: m Hloubené úseky: 280 m Šachta pro únikový východ: hl. 30 m (průměr 22 m) Plocha izolace: m 2 Beton: m 3 Typ použitého cementu: primární obezdívka: CEM I 52,5 RR a CEM I 52,5 R cca t sekundární obezdívky: CEM II A/S 42,5 cca t Dočasné ostění - metoda MOVP (metoda obvodového vrubu) 12 LAFARGE 01/2007

15 ...::: referenënì stavba Vjezdový portál Březenského tunelu ho záběru v tunelu. Základem mechanizace metody je vyřezávací pila upevněná na nosiči, který pojíždí po portálu kopírujícím výrubní průřez tunelu. Souprava je samohybná a u- možňuje podjíždění ostatní mechanizace potřebné na čelbě pro ražení. Výrub spodní klenby se prováděl mechanizovaně klasickým způsobem v krátkém odstupu od čela, přitom doprava přes toto místo byla zajišťována pomocí překlenovacího mostu. Postup prací na čelbě nebránil v odstupu instalaci trvalého ostění tunelu. Metoda, kterou doplnila sanační opatření v podloží tunelu, se plně osvědčila i v poddolovaném úseku trasy. Po jeho překonání a osvojení si nové metody osádkami dosahovaly měsíční výkony v ražbě až 100 m. Po mimořádné události ve staničení 860 m od vjezdového portálu bylo ve výstavbě tunelu pokračováno od výjezdového portálu. Na zbývajícím úseku trasy tunelu délky 560 m byla aplikována sekvenční metoda (SM). Pro ražbu sekvenční metodou byl zvolen horizontálně členěný výrub na kalotu, jádro a dno s uzavíráním dočasného ostění v prostoru přídě tunelu. Předstihové zajištění bylo prováděno mikropilotovým deštníkem, čelba kaloty podepírána ponechávaným klínem horniny a zajišťována stříkaným betonem se sklolaminátovými kotvami. I při maximálně opatrném provádění bylo obtížné zajistit stabilitu čelby, poměrně často docházelo k menším i větším nadvýlomům a došlo i k několika závalům. Měsíční výkony metodou SM dosahovaly 30 až 50 m. Dočasné ostění - metoda SM (sekvenční metoda) - členění výrubu Dočasné ostění Zajištění výrubu u metody MOVP bylo tvořeno kónickými předklenbami délky 5 m ze suchého stříkaného betonu tloušťky 20 cm. Na beton předkleneb byly kladeny zvýšené nároky na nárůst pevnosti v čase v počátečním stadiu po nanesení do vrubu. V opěrách tunelu bylo primární ostění systematicky doplňováno radiálními kotvami délky 4 až 6 m. Podle obtížnosti geotechnické situace bylo k dispozici pět typů provizorního zajištění s různým překryvem předkleneb, počtem radiálních a čelbových kotev. Provizorní dno bylo tvořeno vrstvou stříkaného betonu tloušťky 25 cm. Dočasné ostění při ražbě sekvenční metodou tlouštky 35 cm bylo tvořeno stříkaným betonem C20/25, příhradovými skružemi a radiálními PG kotvami v opěrách. Aplikované technologické třídy ražení podle geotechnické situace se vzájemně lišily délkou záběru (0,8 až 1,3 m) a délkou odstupu kaloty, jádra a dna. Hydroizolační systém Odvodňovací systém tunelu tvoří podélné drenáže v patě opěr s pravidelnými příčnými svody do prostoru tunelu k postranním tunelovým stokám. Hydroizolace klenby a opěří byla provedena fóliová, Tunellliner GS tl. 2 mm s bílou signální vrstvou na lícní straně. Ochranu na straně dočasného ostění tvořila geotextilie Netex 500 g/m 2. Definitivní ostění Definitivní ostění se spodní klenbou je tvarem blízké kruhu. Je rozčleněno na dilatační celky délky cca 40 m. Spodní klenba v délce dilatačního pasu byla navržena jako průběžná armovaná monolitická deska, schopná překlenovat případné projevy poddolovaní. Pokládání armatury a betonáž spodní klenby se prováděla pod překlenovacím, příčně posuvným mostem. Betonáž opěří a klenby tunelu se prováděla za pomoci bednicího vozu délky 10 m následně po instalaci mezilehlé izolace. Tunel je vybaven jednostrannými bezpečnostními záchrannými výklenky po 20 m, pochozími stezkami na obou stranách tunelu. Z hlediska požárního bezpečnostního řešení je uprostřed délky tunelu zřízen únikový východ svislou šachtou na povrch terénu. V tunelu je instalováno nezavodněné požární potrubí, nouzové osvětlení, dorozumívací systém, orientační a bezpečnostní značení. K portálům tunelů jsou přivedeny obslužné komunikace a zřízeny zpevněné plochy pro požární a záchranný zásah. Ing. Roman Smida, SUDOP PRAHA a.s. LAFARGE 01/

16 zajìmav stavba :::... Pozoruhodn architekt Frank Gehry Přesvědčení, že architektura je umění bylo součástí osobnosti Franka Owena Gehryho od nepaměti. Tento světově proslulý architekt, sice občas kontroverzní, ale vždy otevřený k experimentu, získal v roce 1989 nobelovku architektů - Pritzkerovu cenu za architekturu. Kanadský rodák z polské židovské rodiny žijící ve Spojených státech je u nás znám především jako jeden z autorů, který spolu s Vlado Miluničem navrhl v Praze na Rašínově nábřeží tzv. Tančící dům, patřící k nejpozoruhodnějším projektům, které po roce 1989 vyrostly v našem hlavním městě. Tento dům - socha, který připomíná v tanci se vznášející dvojici a proto bývá též nazýván Ginger a Fred, se přes počáteční rozpaky veřejnosti stal neodmyslitelnou součástí vltavského nábřeží. Realizaci domu umožnilo to, že se Gehry na počátku 90. let rozhodl používat pro realizaci svých tvarově složitých návrhů špičkový soft- Koncertní síň Walt Disney Concert Hall v kalifornském Los Angeles, která byla dokončena v roce 2003, je sídlem losangeleské filharmonie pořadí čtvrté Guggenheimovo muzeum na světě a je spravováno nadací Solomon R. Guggenheim Foundation. Sochařsky modelovaná architektura z titanu, skla a pískovce je s užitnou plochou m 2 největším současným evropským muzeem moderního umění. Také za vznikem této tvarově velmi složité, dalo by se říci výstřední budovy stálo počítačové modelování, které si Gehry vyzkoušel v Praze. Muzejní komplex tvoří centrální ochoz, z něhož na několika rovinách vyčnívají různé výběžky, jednotlivé věže se k sobě choulí v dadaistickém propletenci a pakliže v Gehryho pražské realizaci lze spatřovat k sobě se tisknoucí roztančený pár, muzeum v Bilbau by mohlo při troše fantazie evokovat nadupaný parket někdy lehce po půlnoci. Hlavní vstup do muzea vede přes velké centrální atrium, v němž systém prohnutých mostků, skleněných zdviží a schodištních věží spojuje výstavní galerie soustředěné na třech úrovních. Sochařsky pojednaná střecha se zdvihá z ústředního atria a zaplavuje je světlem protékajícím prosklenými otvory. Centrální atrium se vypíná do výšky více než 50 metrů nad řekou. Stálá sbírka je umístěna ve dvou skupinách posloupně uspořádaných prostor o třech čtvercových galeriích, které se nacházejí v druhém a třetím patře. Krátkodobé výstavy jsou soustředěny v dramaticky protažené pravoúhlé galerii, jež sahá do východní části. Zde se galerie vkliňuje pod most Puente de la Salve a na nejvýchodnějším výběžku vrcholí věží. Sbírka vybraných žijících umělců je umísware pro 3D modelaci, který je používán v leteckém a automobilovém průmyslu. Tato metoda mu umožnila nejen realizaci dynamické skleněné věže Tančícího domu, ale v průběhu posledních let mu dovolila zrealizovat další neuvěřitelné stavby, postavené většinou na přelomu století. Mezi Gehryho projekty najdeme často kulturní stánky, jako jsou muzea, koncertní síně - například fascinující koncertní síň Walt Disney Concert Hall v kalifornském Los Angeles, sídlo losangeleské filharmonie, dokončené v roce 2003, Experimentální hudební muzeum (Experience Music Project Seattle, Washington) - nebo galerie umění, jako je Corcoran Gallery of Art ve Washingtonu. Velké uznání získal Gehry také za projekt Vitra Design Muzea v německu. V současné době Gehry realizuje v New Yorku sídlo vedení internetové společnosti InterActiveCorp. Devítipatrová bílá budova ze skla a betonu evokuje plachetnici plující pod napjatými plachtami. Jeho díla najdeme nejen v Americe, ale i na evropském kontinentě. Například v Berlíně postavili podle jeho návrhu budovu DG Bank, ve Velké Británii je autorem komorního, ale tvarově velmi atypického centra pro péči o pacienty s nádorovým onemocněním, patřícího do projektu Maggie's Centre. Guggenheim Museum v Bilbau Nicméně jeho nejznámějším evropským počinem je bezesporu Guggenheim Museum ve španělském, respektive baskickém Bilbau. Bylo postaveno v letech jako v 14 LAFARGE 01/2007

17 ...::: zajìmav stavba těna v řadě zakřivených galerií, které procházejí celým muzeem a dovolují, aby byla díla vnímána ve vztahu ke stálým i krátkodobým výstavám. Experimentální hudební muzeum (Experience Music Project Seattle) Architektura respektující prostředí Návrh je ovlivněn velikostí a charakterem místa. Připomíná historické stavby na nábřeží a dokládá tak promyšlenou odezvu na historickou, hospodářskou a kulturní tradici oblasti. Atrium představuje dramaticky tvarovaný, 50 metrů vysoký soustředný prostor s nakloněnými skleněnými stěnami a prolamovanými chodbami, zdviží a schodištními věžemi, které zpřístupňují výstavní galerie na druhém a třetím podlaží. Atrium, které zaplavuje světlo ze světlíku a prosklených stěn, vytváří klíčový komunikační prostor muzea. Nalevo za pokladnami a šatnami a o jedno patro výše se nalézají restaurace, kavárna a knihkupectví. Pod vstupním náměstím je přednáškový sál pro 300 lidí. Z atria se paprskovitě rozbíhají tři hlavní křídla rozmanitých velikostí a tvarů. V jižním křídle je na druhém a třetím podlaží ve dvou konvenčních galeriích se třemi propojenými sály umístěna stálá sbírka. Nad ní jsou kanceláře, umístěné v diskrétní administrativní budově s vlastním vstupem. Ve východním křídle je točitá galerie pro výstavy současného umění. V západním křídle, které je kratší, jsou umístěny galerie a veřejná zařízení s výhledem na řeku a vstupní náměstí. Skupina galerií ve tvaru okvětních lístků je soustředěna v prostorech, vyčnívajících ze stavby jako "příď". V galeriích se kombinuje umělé osvětlení s přirozeným stropním světlem. Spodní galerie stálé sbírky osvětluje přirozené světlo prostřednictvím světelných šachet prostupujících horní patra. Do veřejných zařízení, včetně přednáškového sálu (první podlaží) a restaurace (druhé podlaží), lze vstupovat přímo z vedlejšího vchodu na severozápadě, ale také z hlavního atria. Na severní straně budovu obklopuje vodní zahrada. Gehryho rukopis výstižně charakterizoval kritik Paul Goldberger z New York Times: Gehryho architektura je známa tím, že se spoléhá na hrubé neopracované materiály a že vedle sebe klade jednoduché, téměř původní geometrické formy. Jeho dílo je mnohem inteligentnější a cílevědomější, než se může zdát nezasvěceným; je architektem s nesmírným darem, který tančí na tenké linii oddělující architekturu od umění, ale jemuž se daří nikdy nezaškobrtnout. LAFARGE 01/

18 ekologie :::... Vhodn kandid t na recyklaci Jedním z materiálů, který je relativně snadno a stoprocentně recyklovatelný, je asfalt. V silničním stavitelství se proto opětovně využívají materiály získané ze silničních vrstev frézováním vozovek. Jedná se o techniku, která je v souladu s filosofií udržitelného růstu a ochrany životního prostředí, neboť vede k úspoře surovin a zároveň omezuje odpady. Technologie recyklace se používají pro údržbu a modernizaci komunikací. Dlouhou dobu se asfaltový recyklát přidával do směsi vyráběné za horka v obalovnách. V posledním desetiletí se prosazuje tzv. recyklace za studena, kdy se recyklovaný materiál v mísicích centrech míchá s emulzí a cementem nebo asfaltovou pěnou. Postup při recyklaci se obvykle odehrává v následujících fázích: frézování starého materiálu, smísení materiálu s pojivem, aplikace a zhutnění získaného materiálu. Je možno použít směs ze starého materiálu a pojiva přímo na místě frézování. Rovněž je možno transportovat frézovaný materiál do zpracovatelského centra, kde bude zpracován a poté opět transportován na totéž, případně jiné staveniště, kde bude využit. Podle toho se rozlišují dva typy recyklace: "na místě" - když jsou všechny operace realizovány přímo v místě stavby, nebo "v centrále" - když je materiál přepracováván mimo staveniště. Recyklace ve výrobně má tu výhodu, že výrobce má lepší možnost kontrolovat homogenitu použitých materiálů. Při větší vzdálenosti od mísicího centra by však již byly náklady na dopravu vyrobené směsi příliš velké. Mísicí centra mohou být mobilní, avšak přemístění se vyplatí pouze při větším objemu prací. Podle jiného klasifikačního hlediska v závislosti na teplotě, při níž se recyklace provádí rozlišujeme recyklaci za tepla a za studena. Ještě na konci 90. let však nebyly technologie recyklace za studena pro údržbu a opravy vozovek používány v dostatečné míře ani v rozvinutých evropských zemích, neboť jednak nebyla tato technologie dostatečně prozkoumána, jednak chyběla důvěra v úspěšnost jejího využití. To byl také důvod, proč se technologie recyklace za studena stala předmětem evropského výzkumu. Protože využití a rozvíjení technik recyklace za studena pro výstavbu a údržbu vozovek v zemích EU bylo nedostatečné, podpořila Unie výzkum v této oblasti v rámci svého 5. rámcového programu. Tak vznikl projekt SCORE - Superior cold recycling based on benefits of bitumenous micro emulsions and foamed bitumen. AEFCT system for the rehabilitation and maintenance of roads (SCORE). Na programu se podílelo osm členů Evropské asfaltérské aliance, mezi jinými i česká společnost SSŽ (Stavby silnic a železnic). Projekt SCORE se zabýval především technikami recyklace za studena za použití emulzí nebo s bitumenovou pěnou. K recyklaci na místě se využívá stroje, který provádí všechny operace od frézování a přidání pojiva přes pokládku až po zhutnění nového materiálu. Cílem projektu bylo rozšíření využívání těchto technik recyklace na místě za studena na celém teritoriu Evropské unie. Použití recyklace na místě za studena má mnoho předností. Umožňuje například: snížení nákladů na dopravu a na energie, snížení spotřeby surovin, snížení nákladů na odpad, zkrácení doby uzavření vozovky pro provoz. Kromě již uvedených předností této technologie jsou zmiňovány také dobré vlastnosti rekonstruované vozovky - zvýšení její únosnosti, trvanlivosti, odolnosti proti vodě a mechanickému opotřebení. Vedle toho má tato metoda také pozitivní dopady na životní prostředí (díky úsporám energií a materiálu) a na pracovní podmínky dělníků, neboť jsou omezena pracovní rizika (například kouř, zplodiny ) Asfaltové recykláty jsou velmi vhodné zejména pro technologie za studena za použití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k o- balení ekologicky závadných částic a tím ke snížení možnosti znehodnocení odpadních vod a blízkého okolí. Nejvhodnější využití asfaltového recyklátu za studena může být provedeno: a) bez přidání nového pojiva k recyklátu s použitím pro málo zatížené vozovky, pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev; b) s přidáním hydraulického pojiva (cementu, popř. vápna či strusky) pro provedení nové stmelené podkladní vrstvy; c) s přidáním emulze k recyklovanému materiálu, vhodné zejména tam, kde staré úpravy obsahují dehtové pojivo; d) kombinovaný způsob, kdy se k recyklovanému materiálu přidává 16 LAFARGE 01/2007

19 ...::: ekologie Souprava strojů "vlak", kterou tvoří silniční fréza ROADTEC RX 900, stroj CRMX2, sběrač směsi, finišer, grader, těžké hutnicí válce a zásobníkové cisterny na pojiva v akci při recyklaci asfaltových vozovek v ČR. Aplikace asfaltu na lesní cestě ky je prováděna přímo na místě těžkou zemní frézou za současného přidávání cementu a asfaltové emulze. Trend využívání této technologie je rok od roku citelnější, proto se společnost rozhodla zakoupit na provádění recyklace vozovek nejmodernější vybavení. Tato technologie je založena na vhodně sestavené soupravě strojů, kterou tvoří silniční fréza, stroj CRMX2, sběrač směsi, finišer, popř. grader a těžké hutnicí válce. Součástí "vlaku" jsou také zásobníkové cisterny na pojiva. Motorem této sestavy je silniční fréza ROADTEC RX 900 s možností frézování až do hloubky 350 emulze i cement, což je vlastně zlepšení předchozího způsobu a u- kázalo se, že tento způsob dosáhl nejlepších výsledků a že vlastnosti těchto směsí je prokazatelně možné srovnat se směsmi typu OK (obalované kamenivo) zpracovávanými za horka. Novou technologii recyklace asfaltových vrstev za studena na místě od roku 2003 využívá v České republice společnost Skanska DS. Technologie recyklace asfaltových vozovek za studena využívá Skanska DS při rekonstrukcích nosných vrstev asfaltových vozovek. Recyklace vozovmm, s šířkovými moduly 2,5 m a 3,8 m a nivelačním systémem Topcon. Fréza se svým výkonem 950 HP táhne a tlačí celou sestavu. Srdcem recyklačního vlaku je stroj CRMX2, který zabezpečuje výrobu homogenní směsi s omezenou velikostí zrn a rovnoměrnou křivkou zrnitosti recyklovaného kameniva pomocí sítového třídiče, rotačního drtiče a dvouhřídelového lopatkového mísiče. Průměrný výkon stroje CRMX2 je 400 t/hod. Tato technologie je již přes dvacet let úspěšně používána v USA, kde ji stavbaři využívají i při rekonstrukcích rychlostních komunikací a dálnic. LAFARGE 01/

20 stavebnictvì a EU :::... Brusel podpo Ì revitalizaci panel k Od letošního roku mohou vlastníci panelových domů nově čerpat dotace na rekonstrukce také z fondů Evropské unie. To dříve nebylo možné, neboť Evropská komise (EK) považovala podporu bydlení za svrchovanou záležitost každého členského státu. Řada nesnadných jednání a tlak nových i starých členských zemí však dokázaly názor EK změnit. V letech 2007 až 2013 se tak celková výše příspěvků na rekonstrukce panelových domů a revitalizaci sídlišť v ČR z veřejných zdrojů může pohybovat až kolem 1,5 mld. Kč ročně. Z toho polovinu tvoří zdroje Evropské unie, polovinu poskytne Státní fond rozvoje bydlení prostřednictvím národního programu Panel. Očekává se, že výzvu k předkládání žádostí vydá Státní fond rozvoje bydlení, respektive Českomoravská záruční a rozvojová banka již během března. Panel je evropská story Chátrání sídlišť panelových domů se stalo vážným sociálním problémem ve většině členských zemí Evropské unie. Ze sídlišť se stávají ghetta pro chudé a stárnoucí obyvatele měst s perspektivou postupného vyčlenění z normálních městských sociálních struktur. Důsledky tohoto vývoje, pozorovaného od 70. a 80. let v západoevropských zemích, jsou mj. patrné na zhoršování zdravotního stavu obyvatel sídlišť i na rostoucí kriminalitě v sídlištních městských částech. V zemích střední a východní Evropy zatím není sociální problém panelových sídlišť tolik citelný, zato se však koncentruje do nutnosti rychlého odstraňování zásadních technických vad, které v sobě panelové domy nesou z doby socialistické velkovýstavby. Vady panelových domů v ČR jsou zakomponovány již v jejich projektové dokumentaci, jsou způsobeny použitím nekvalitních materiálů, špatnými postupy při výstavbě domů a umocněny nedostatečnou údržbou. Tyto poruchy se projevují naléhavě po 45 až 50 letech od dokončení výstavby, jež byla vskutku masivně zahájena v 70. letech, kdy se stavělo až 40 tisíc panelových bytů ročně. Podpora Evropské unie tak přichází za pět minut dvanáct, neboť již koncem prvního desetiletí tohoto století se problém chátrajících panelových sídlišť mohl stát velkým problémem. Postupně by docházelo ke značnému snížení tržní ceny panelových bytů, ti občané, kteří by byli schopni najít si kvalitnější bydlení, by odešli a na jejich místo by díky snižování kupní síly přicházeli občané čím dál sociálně slabší, neschopní splácet náklady na zmíněné rekonstrukce. Hrozilo by sociální vyčlenění, vznik míst plných problémů, s růstem kriminality, varovalo ministerstvo pro místní rozvoj Evropskou komisi na jaře roku 2005, kdy v Praze uspořádalo mezinárodní konferenci EU o problému panelových sídlišť. V České republice je nyní 1,165 milionu bytů v panelových domech. To znamená, že v paneláku bydlí každá třetí rodina. Náklady na opravu jednoho bytu se odhadují na 250 tisíc až 500 tisíc korun podle závažnosti vad a rozsahu nutných oprav. Celkem by na obnovu panelových domů v ČR bylo zapotřebí 275 až 400 miliard korun. Česká vláda začala dotovat opravy panelových bytů v rámci různých dotačních programů v roce Do roku 2005 bylo opraveno 128 tisíc bytů, tj. zhruba 11 % z celkového počtu. Celkové částky investované do oprav panelových domů se pohybovaly mezi 7 a 10 miliardami korun ročně. Tímto tempem by se podařilo rekonstruovat všechny byty zhruba za 50 let. Investovat budou občané Z pohledu ministerstva pro místní rozvoj, které je řídícím orgánem programů EU na podporu oprav panelových domů, mají tyto výdaje charakter dlouhodobé soukromé investice do nemovitosti se všemi pozitivními důsledky, jaké s sebou tyto investice přinášejí. Hlavní část nákladů tedy nesou sami občané. Investice však pro ně musí být splatitelná. Důrazný lobbing MMR, podpořený partnerskými ministerstvy ostatních nově přijatých i starých členských států EU, byl úspěšný. Evropská komise loni uznala sociální naléhavost problému a pro nové rozpočtové období souhlasila s využitím části strukturálních fondů pro dotace na rekonstrukce panelových domů. Tím se také národní dotační programy staly slučitelné s pravidly EU. Na léta 2007 až 2013 tak mohou obce čerpat dotace v rámci Integrovaného operačního programu, jenž je dotován částkou 1,55 miliardy EUR (43,95 mld. Kč). Panelových sídlišť se týká Prioritní osa 3, kam mj. spadá program Zlepšení prostředí v sídlištích. Toto opatření se snaží přispět k udržení příznivé sociální struktury v panelových sídlištích prostřednictvím zlepšení kvality bydlení na sídliš- 18 LAFARGE 01/2007

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup

Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Jedna z prvních aplikací aerogelové izolace v ČR při rekonstrukci rodinné vily - zkušenosti a postup Tisková zpráva architektonického studia Space Innovations (SPIN), květen 2012 Obrázek 1 - Izolace aerogelem

Více

POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR

POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR Michal Zámečník 1 Úvod Již v roce 1907 prováděla ve Spojených státech firma Cement-Gun Company v Allentownu první práce se stříkaným betonem. První

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč

MOBILNÍ DOMY. Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY Jan Řezáč MOBILNÍ DOMY jsou obydlí, umožňující transport z místa na místo Móda mobilního bydlení začala již ve 20. století ve Spojených státech amerických, a to především kvůli nutnosti často

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů

IZOLAČNÍ DESKY 3.1. IZOLAČNÍ DESKA. IZOLAČNÍ DESKY TIEMME - technický katalog podlahového vytápění - strana 18. Omezení rozptylu tepla směrem dolů IZOLAČNÍ DSKY IZOLAČNÍ DSKY 3.. IZOLAČNÍ DSKA Izolační deska je pro systémy podlahového vytápění nesmírně důležitá. její funkcí je: omezit rozptyl tepla směrem dolů snížit tepelnou hmotnost (setrvačnost)

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Srdcem každého planetária je kopule napodobující pomyslnou nebeskou klenbu. A podobné kopule se rozhodně se

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz

Kontakt: Ing.Václav Mlnářík, Otevřená 25, 641 00 Brno, fax. 546 21 73 84, mobil: 732 58 44 89, e-mail: info@polycarbonate.cz MULTICLEARTM je řada vysoce kvalitních etrudovaných dutinkových polycarbonátových desek. Výrobní zařízení řady MULTICLEAR má tu nejnovější techologii vybudovu se zaměřením na vysokou kvalitu výroby a pružné

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více