ZPRAVODAJ Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti devíti zastupitelů. Po kotrole useseí vzalo ZOV a vědomí a schválilo další rozpočtová opatřeí a avýšeí příspěvku do sociálího fodu. Účetí obce požádala zastupitelstvo o souhlas s vyřazeím pohledávek starších tří let (z doby miulého zastupitelstva), které byly evymahatelé, eboť dlužíci se v místě trvalého bydliště dlouhodobě ezdržují a eí ai zámo místo jejich pobytu. ZOV vyslovilo souhlas, bude odepsáo 6.860,- Kč. ZOV projedalo a schválilo smlouvu s firmou AGROSPOL o úpravě vzájemých vztahů při používáí místích komuikací za poskytutou fiačí částku a opravu a údržbu těchto komuikací. Současě ZOV souhlasilo se změou územího pláu a lieárí uspořádáí ových sil o výšce 23 m za podmíky, že bude vysázea zeleá bariéra vzrostlými stromy. ZOV také jedalo o podáí žádosti a Úřad pro zastupováí státu ve věcech majetkových o bezúplatý převod dvou rybíků a umělé vodoteče v Nezašově do majetku obce. Podáí žádosti souvisí se sahou o vyčištěí celé soustavy rybíků v Nezašově. Zvětšila by se tím jejich retečí schopost a zabráilo by se tak v případě opětových přívalových dešťů zaplavováí pozemků a sklepů Na Cihelách. Vyčištěí, oprava stavidel, vtokových objektů i bezpečostích přelivů by přispěla eje k větší bezpečosti, ale také k lepšímu vzhledu Nezašova. ZOV dále schválilo uzavřeí smluv o zřízeí věcého břemee práva umístěí a strpěí kaalizačího potrubí v majetku obce Všemyslice - v plém souladu se smlouvami o smlouvách budoucích již uzavřeými v předešlých letech v souvislosti s budováím ové kaalizace a čističky v Nezašově. Tyto smlouvy byly v miulosti uzavřey s devíti osobami. Bylo také projedáo uzavřeí smlouvy s firmou EKO- KOM o výpůjčce a bezplatém zapůjčeí šesti kusů kotejerů a separovaý odpad a dobu eurčitou. ZOV také souhlasilo s uzavřeím dodatku č. 1 ke Smlouvě o ájmu veřejého vodovodu, kaalizace a jiého vodohospodářského majetku obce Všemyslice z za účelem jeho správy a provozováí. Dokočeím projektu Rozšířeí kaalizace a ČOV Nezašov dojde totiž k rozšířeí předmětu ájmu o ově dokočeý vodohospodářský majetek obce. Dále i odsouhlasilo připojeí emovitosti parc. č. 175/56 v KÚ Všemyslice, část Nezašov ke komuikaci. Starostka též podala iformaci k dodatku ke smlouvě o dílo s ig. Radkem Hajou a zhotoveí projektové dokumetace k přestavbě a zatepleí MŠ Nezašov. ZOV byl též předlože ke schváleí příkaz k provedeí ivetur v roce 2013 a složeí ivetarizačích komisí. ZOV souhlasilo s prodejem pozemků parc. č. 173/32 o 228 m 2 a pozemku p. č. 173/35 o 238 m 2 v Nezašově a pozemku parc. č. 3349/4 o 141 m 2 v Bohuicích. Náklady spojeé s prodejem hradí kupující. ZOV zveřejilo záměr prodeje pozemků č. p. 23/2 o 27 m 2, p. č. 23/3 o 116 m 2 a p. č. 125/3 o 196 m 2 vše v KÚ Bohuice; áklady uhradí

2 straa 2...pokračováí ze str. 1 kupující. Starostka též avrhla koupi pozemku parc. č o7 m 2 dle odděl. GP č /2011 z důvodu uložeí ižeýrských sítí v majetku obce Všemyslice. Náklady uhradí obec. ZOV schválilo směrici zásady pro přijímáí a vyřizováí žádostí o poskytutí iformací podle zákoa č. 106/1999 Sb. o svobodém přístupu k iformacím včetě sazebíku úhrad za uté úkoy. V DALŠÍM BODU BYLI ZASTUPITELÉ I PŘÍTOMNÍ OBČANÉ SEZNÁMENI: s 1. dodatkem k zásadám územího rozvoje kraje (ZÚRK), jež ebyl zapracová a obec musí podat proti tomu ámitku. Po vzájemém trojstraém jedáí mezi JčK, ZOV, ČEZ o možosti řešeí siličích opatřeí v lokalitě Všeteč, Slavětice a Všemyslice. K dalšímu řízeí ZOV souhlasilo s vedeím koridorů podle studie zpracovaé firmou Atelier SIS, se zpracováím připomíek do 1. aktualizace ZÚR včetě staovisek DOSS a projektata ÚSES, se zadáím změy ÚP v lokalitě Všeteč, s podmikou JčK o spolupráci obce, s odprodejem aktuálích pozemků, s akceptací siličích opatřeí, se součiostí ZOV při majetkoprávím řízeí a převodem současých obecích komuikací do majetku JčK a převzetí komuikací JčK obcí Všemyslice. s utostí zažádat o rozšířeí kapacity MŠ Nezašov; ZOV podáí žádosti schválilo. s vypracováím projektové dokumetace pro podáí žádosti do 50. výzvy OPŽP, priorití osa 3 - udržitelé využíváí zdrojů eergie, oblast podpory realizace úspor eergie a využití odpadího tepla, podoblast realizace úspor eergie pro objekt polyfukčí budovy obce Všemyslice v Nezašově a MŠ Nezašov a do 50. výzvy OPŽP, priorití osa 6 - Zlepšeí stavu přírody a krajiy, oblast podpory optimalizace vodího režimu krajiy - obova rybíků Nezašov. ZOV podáí žádostí o dotace těchto veřejých zakázek schválilo; s iformací, že probíhá výzva k podáí abídky a realizaci projektu Stromořadí v obcích Nezašov a Všemyslice; se zasláím ávrhu kalkulace cey vodého a stočého ově staoveá cea je upravea o avýšeou DPH - vodé je staoveo a 35,55 Kč za 1 m 3 a stočé a 28,91 Kč za 1 m 3. ZOV s ávrhem souhlasilo. V DISKUSI: P. Filo se ptal, kolik bylo osloveo firem pro svoz odpadků. Odpověď eúspěšě toto bylo řešeo začátkem letošího roku, kdy a poptávku odpověděla pouze jeda firma; až se dořeší příprava dokumetace pro podáí dotací, což může přiést obci zajímavé fiačí prostředky, zovu se pracovíci k této záležitosti vrátí a pokusí se toto řešit. (Jiak k tomuto tématu byly podáy zajímavé iformace a ČT1 a ČT24 poz. redakce.) P. Děka se ptal, kdy se bude opravovat chodík kolem bytovek. Odpověď v současé době obec a tuto ivestičí akci emá dostatek vlastích prostředků; oprava tedy může být provedea, až se a toto podaří sehat dotaci. P. Děka mluvil o ezasypaých jamách u paeláků v souvislosti s budováím kaalizace k ČOV. Odpověď stavba je v záruce, před zámrazem dojde ještě k úpravě a zasypáí propadlých míst. P. Pletka se ptal a možost umístit a aučou stezku proskleý úl. Starostka ápad přivítala. Bude uté doplit tabuli a určit místo. V souvislosti s dokočovaou aučou stezkou hovořila o možosti doplit stezku směríky a zhotovit mapy. SMOJK domácí kompostováí - každý majitel pozemku v obci může získat a základě čestého prohlášeí kompostér. P. Kouba si myslí, že tam lidé stejě trávu dávat ebudou, protože kompost evyužijí. P. Lampert i p. Pešek mluví o ebezpečí zápachu z kompostéru. Starostka amítla, že při dobré údržbě kompostér ezapáchá. Zarostlý rybík v Nezašově

3 straa 3 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM TŘETÍM ROKEM VOLEBNÍHO OBDOBÍ Z volebího období ukrojil čas již třetí čtvrtiu. Proto je a místě ohlédutí za uplyulým rokem Předkládáme vám tedy sezam dokočeých a rozpracovaých akcí letošího roku. DOKONČENÉ A ROZPRACOVANÉ AKCE ROKU 2013: dokočea výstavba ové ČOV a ového kaalizačího potrubí o délce cca 1,75 km v Nezašově; odstraěí staré ČOV pod paelovými domy a úprava prostraství v Nezašově; položeí elektrického kabelu se zřízeím elektrického stojau k rybíku Židovák v Nezašově pro možost lepšího vzduchováí; rekostrukce oploceí dětského hřiště v Nezašově; vydáí publikace Všemyslicko - Regio plý možostí ; rekostrukce požárí ádrže v Bohuicích; vybudováí I. etapy chodíků Všemyslice a rekostrukce části veřejého osvětleí ad imi; příprava osazeí dvou ových autobusových zastávek Všemyslice áves a U trasformátoru ; vyčištěí a základí úprava veřejých prostraství ve Všemyslicích v souvislosti s budováím chodíku a osvětleí; vyčištěí prostoru bývalého koupaliště v Nezašově; dokočovací stavebí úpravy aučé stezky Za ezašovských kohoutem v Nezašově; zahájeí stavebích prací a úpravě okolí u kaple sv. Ay v Nezašově; pořízeí ových kotejerů a tříděý odpad a vytvořeí dalšího sběrého místa v ašich vesicích; vyčištěí a částečá oprava komuikace do Lomečku ve Všemyslicích; avázáí spolupráce se SMOJK pro akci KOMPOSTÉRY 2014 kompostéry a zeleý odpad do výpůjčky pro občay obce Všemyslice; rekostrukce již zcela evyhovujících toalet v budově OÚ; celková rekostrukce kihovy ve Všeteči; rekostrukce komía a istalace ového ohřívače vody v Horácké hospůdce ve Všeteči; příprava projektu a žádosti o dotaci a vyčištěí rybíků v Nezašově (s případým výhledem a bezúplatý převod od ÚZSVM) příprava žádosti o dotaci a úroky z úvěru Obce Všemyslice úvěr 15 mil. a kaalizaci a ČOV Nezašov; příprava projektové dokumetace k rekostrukci MŠ v Nezašově a k zatepleí budovy OÚ Všemyslice spolu s přípravou žádostí o dotaci; schváleá upraveá žádost o dotaci a realizace výběrového řízeí a Stromořadí Nezašov ; příprava projektu a schváleí žádosti o dotaci a akci Chodík hřbitov Nezašov v rámci programu Drobé sakrálí stavby; podáí žádosti o dotaci a opravu komuikací Vládí ul. v Nezašově a Za Trůblů ve Všeteči; byla vypracováa a je projedáa již 17. variata obchvatů ašich vesic.

4 straa 4 AKCE V MĚSÍCI PROSINCI 2013 So KD Nezašov kocert HARLEJ Ne KD Nezašov dětská mikulášská diskotéka So áves Nezašov Převzetí betlémského světla s hudbou a vystoupeím dětí St KD Nezašov diskotéka, Tereza Kerdlová Čt Váočí střelecká soutěž ZO AVZO TSČ ČR PŘÍSTUPNO KAŽDÉMU, KDO MÁ RÁD SMÍCH Pátečí večer 18. říja 2013 přiesl dlouho ezažitou účast diváků v ezašovském KD a amatérském divadelím představeí. Přišlo a 80 lidí, které lákala komedie Dívčí válka s lechtivým textem s historickými motivy Fratiška Rigo Čecha. Druhým lákadlem byl předchozí výko hostujících chrášťaských ochotíků ve hře S tvojí dcerou e. Diváci byli z Nezašova, Bohuic, Všemyslic, ale také z Týa; staří i mladí. Po začátku poěkud rozpačitém se zasmál prví divák a pak se uvolila lavia smíchu a potlesku po každé zdařilé replice a každém obrazu. Závěr již připomíal velké divadlo, v ěmž diváci odměňují výko aktérů a vyjadřují svou spokojeost potleskem vstoje. Po skočeí představeí si diváci ještě povídali a hed se erozcházeli. Oč jiá je televizí kultura, kde člověk zůstává se svou áladou i svými pocity sám. Mám samozřejmě radost ze zdařilého představeí a současě se ptám, co se změilo a proč tolik diváků přišlo? Určitě takovou ávštěvu ezpůsobilo je ačasováí představeí do již temého a pošmourého večera a to, že v televizi edávali ějaký zajímavý sportoví přeos. Něco se zřejmě pohulo v ašem uvažováí a v ašich srdcích. Být s ostatími lidmi a společě se zasmát je přece ádheré. B SKVĚLÁ AKCE Díky spozorům, jimiž byly obec Všemyslice a Jaderá elektrára Temelí, mohl AVZO TSČ ČR ZO Všeteč uspořádat a uskutečit střeleckou soutěž jedotlivců v kategorii muži i žey ve střelbě z malorážky. V sobotu 13. říja 2013 a střelici v Týě ad Vltavou soutěžili 42 střelci ze Všeteče, Temelía, Týa ad Vltavou, Žďáru u Protivía, z Protivía, Vodňa, Všemyslic a Českých Budějovic. Účastíci si pro zpestřeí mohli také zastřílet z pistole tří růzých ráží a ze samopalu. Nejlepším byly a koci předáy cey. Vzorá byla spolupráce s kolegy z Týa ad Vltavou, především s p. Miroslavem Květeským, kteří zapůjčili schváleou střelici, poskytli příslušý servis a pomáhali i s přípravou vlastí střelby. Občerstveí pro účastíky připravil pezio U Pštrosa Všeteč a a místě ho také účastíkům servíroval. Všem patří srdečé díky, eboť bez jejich osobí agažovaosti by se žádá akce uskutečit emohla. Je totiž pravda, že pro ás ikdo, když se o to sami epostaráme, ic eudělá. Josef Kuboušek

5 straa 5 MĚŘENÍ RADONU Rado je přírodí radioaktiví ply, který ze země proiká do budov. Uvolňuje se i z podzemí vody při mytí, vařeí a praí. Kocetrace radou emá překročit ve stávajících budovách 400 Bq/m 3 a v ovostavbách 200 Bq/m 3. Území aší obce se achází v progózí mapě radoového idexu a geologickém podloží ČR a území s vysokým výskytem radou. Za aktiví pomoci obyvatel je možo vyhledat budovy, v ichž kocetrace radou v ovzduší převyšuje doporučeé hodoty. Na základě měřeí je majitel objektu iformová o výsledcích, případě i možých opatřeí ke zlepšeí stavu. K měřeí je třeba a dobu jedoho roku trvale umístit detektor v obyté místosti. Po roce bude majitel vyzvá, aby detektor odevzdal tomu, kdo v kraji měřeí orgaizuje. Majitel výsledky písemě dostae do 3 měsíců. Stojí za to vědět, jak bezpečý máme dům. Pokud máte zájem o vyhodoceí aměřeých hodot, přihlaste se a obecím úřadě, kde budete sezámei s podrobostmi. Přihlášku můžete podat do prostředictvím OÚ. Provedeo může být měřeí krátkodobé ( hodoty se sbírají po dobu dvou měsíců) ebo dlouhodobé, kdy sběr hodot trvá dvaáct měsíců. Prováděé měřeí i vyhodoceí je zatím bezplaté. VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB 2013 V NAŠÍ OBCI Volebí účast stála ad celostátím průměrem; čiila 65,03 % oprávěých voličů. Po sečteí odevzdaých hlasů obdržely jedotlivé stray v aší obci hlasy takto: straa v obci v JČ kraji v ČR ČSSD 18,28 20,74 20,45 KSČM 15,64 16,44 14,91 ANO 14,59 16,97 18,65 ODS 11,78 8,08 7,72 Úsvit 11,42 7,07 6,88 TOP 9,49 12,27 11,99 KDU-ČSL 6,50 6,67 6,78 IGELIT NA POLE NEPATŘÍ Vítr přiáší z polí a silice, louky i zahrady útržky čerobílých igelitů větších i meších velikostí. Hyzdí eje krajiu, ale kousky se také dostávají i do stok a propustků, které ucpávají. Kdyby vlétly a předí sklo projíždějícího automobilu, mohou způsobit i ehodu. Doba rozpadu takové umělé hmoty je velmi dlouhá. Igelit patří do separovaého odpadu!!! UPOZORNĚNÍ RODIČŮM Dětské hřiště v Nezašově mělo poičeé oploceí a bylo třeba oddělit aktivity dospělých od aktivit dětí a doplit ěkteré herí prvky. Obec se tohoto úkolu ujala. Ještě však ebylo dokočeé oploceí a již bylo zovu poičeé a muselo být opravovaé. Rodiče prostě a malé vadaly edohlédli, třebaže je jejich poviostí své děti sledovat, aby edošlo k jejich úrazu a k poškozováí majetku.

6 straa 6 NOVÁ NAUČNÁ STEZKA Po osazeí iformačích tabulí a herích a odpočikových prvků, je již téměř dokočea. Je dlouhá 5,5 km a má dvaáct zastaveí opatřeých výše jmeovaými prvky. Vzhledem k podzimu a astávající zimě bude otevřea až v jarích měsících. Projekt byl fiacová ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem v Týě ad Vltavou. Leč místí vadalové eberou ohled a práci druhých a bez rozmyslu ičí. Jejich eávist okusil ai e 24 hodi po istalaci motýl a vyhlídce ad soutokem Lužice s Vltavou. Proto žádáme spoluobčay, aby měli oči otevřeé a aby eechali ičit to, co ám může život zpříjemit. Nebo sad tito eechavci touží po istalováí fotopastí, aby měla PČR jasý důkaz? REGENERACE OKOLÍ KAPLE SV. ANNY Regeerací okolí kaple sv. Ay se zabýval v roce 1940 profesor Ladislav Lada. V loňském roce vypracoval se zřetelem a jeho myšleku ávrh regeerace a revitalizace okolí kaple vltavotýský ateliér architekta Kobery. Nejprve byly vykácey vyhívající lípy, které rostly kolem. Nyí již byla z kamee vybudováa opěrá zeď za kaplí včetě odvoděí teréu za í, pod í i kolem í, aby se omezila vzlíající vlhkost. Zčásti je již hotová zádlažba lomovým kameem kolem kaple. Je vyvede prame svatoaeské vody, aby ji bylo možo brát. Po jaru budou ásledovat práce a opěré zdi a břehu Bohuického potoka, dokočí se zádlažba a osadí se posezeí. Budou také vysazey dvě ové lípy, ale tak, aby zbytečě estíily kapli. Škoda je, že překrásé Svatoaeské údolí, jako ho záme ze starých pohledic, je eávratě zkažeo postaveým mostem i rekreačími chatami a jejich ěkdy e zrova vábým okolím. VYHLÁŠEN PAMÁTNÝ STROM Obce mají své památé stromy, apř. Třísov lípu, která pamatuje vládu císaře a krále Karla IV. V aší obci se achází řada pozoruhodých stromů, které vypovídají o smyslu ašich předků pro tvorbu krajiy. Jsou rozesety po celém katastru aší obce. Přece však jede z ejkrásějších je dub u matečice rychle rostoucích dřevi ad Židovským rybíkem v Nezašově a právě te vyhlásily orgáy životího prostředí památým stromem.

7 straa 7 NOVÉ CHODNÍKY VE VŠEMYSLICÍCH Nové chodíky i rekostrukce osvětleí a ávsi ve Všemyslicích byly provedey jako ivestičí akce z prostředků ČEZ z Rámcové smlouvy. Chodíky dosahují od autobusové zastávky píseckého autobusu až před č.p. 17. Jsou široké tak, jak to určuje příslušá orma pro chodík po jedé straě. Pouze a ávsi je chodík a obou straách, aby cestující autobusem mohli pohodlě astupovat a vystupovat. Zbývá je osadit zastávky, dát lavičku proti zastávce a ávsi a dosázet ovou zeleň. Současě s chodíky bylo istalováo ové osvětleí, aby bylo dosažeo lepší světelé pohody právě a zbudovaých chodících. Hotové dílo upoutá každého ávštěvíka, který zal původí podobu všemyslické ávsi. FINANČNÍ DARY ČEZ NAŠÍ OBCI Společost ČEZ vyrozuměla aší obec o tom, že jí budou poskytuty ásledující fiačí dary: ,- Kč a dovybaveí JPO SDH - bude zakoupea ová elektrocetrála; ,- Kč a zhotoveí projektové dokumetace Rekostrukce a zatepleí MŠ Nezašov. DÍLČÍ PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ V OBCI VŠEMYSLICE Před kocem listopadu bylo prověřeo hospodařeí aší obce auditory odděleí přezkumu Jihočeského kraje. Poprvé za dlouhé období ebyl shledá žádý edostatek ebo pochybeí v hospodařeí obce. Chtěla bych poděkovat všem pracovíkům obce za začé úsilí a zodpovědý přístup k jejich práci, a to i k apravováí chyb a edostatků z hospodařeí miulých zastupitelstev. Lze si je přát, abychom takovýmto způsobem prošli stále precizějším auditem v jarích měsících. Haa Bartušková, starostka obce BLAHOPŘÁNÍ PANÍ LUDMILE KUBÍČKOVÉ MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ DOBA NA REGISTRU ŘIDIČŮ MĚÚ TÝN NAD VLTAVOU S přicházejícím podzimem slaví arozeiy ejstarší občaka eje aší obce, ale i širokého okolí. Letos se dožila 101 let. Přejeme paí Ludmile Kubíčkové zdraví a hodě lásky rodiy, která o i pečuje. Pátek hod. Sobota hod. Pátek hod. Sobota hod.

8 straa 8 SBĚR STARÉHO ŠATSTVA Zastupitelsvo obce Všemyslice spolu se starostkou Vám všem přejí pokojě prožitý advet, požehaé svátky váočí, dětem splěá přáí a v astávajícím roce pevé zdraví, hodě lásky a spokojeosti, práci, která Vás bude těšit, a kousek toho ezbytého štěstí. Uzávěrka čísla 29. listopadu 2013, vydavatel Obecí úřad Všemyslice, telefo

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 9-10 2014 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 42. zasedáí ZOV se koalo 3. září 2014 ve Všemyslicích. Po kotrole useseí schválilo výsledky výběrového

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 7-8/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ obcevšemyslice 7-8/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA De 15. červa se koalo VIII. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Všemyslice v Bohuicích za přítomosti 11 zastupitelů. Na začátku,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č.

ZPRAVODAJ. obcevšemyslice 4/2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ n ZOV vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. ZPRAVODAJ obcevšemyslice 4/2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo obce Všemyslice se koalo de 11. březa 2015 v KD Nezašov od 18:00 hodi. Starosta zahájil zasedáí za přítomosti 10 zastupitelů.

Více

Zápis z XXXV. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. prosince 2013 ve Všeteči od 19:00 hodin

Zápis z XXXV. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. prosince 2013 ve Všeteči od 19:00 hodin Zápis z XXXV. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Všemyslice (ZOV) konaného dne 18. prosince 2013 ve Všeteči od 19:00 hodin Přítomni: 8 členů zastupitelstva Příloha č. 1 Omluveni: Jan Čihovský, Jan

Více

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č. Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých

Za nás mluví práce. s podporou Nezávislých Za ás mluví práce Jiří Oberfalzer, Michal Prokůpek, Jaa Chlupová, Radek Novák, Petr Vychodil a dvaáct dalších kadidátů Vás zvou ke komuálím volbám ODS s podporou Nezávislých Program pro Králův Dvůr Trasparetí

Více

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17

OBSAH. Rozklad... 16 Žaloba... 17 OBSAH Persoálí bezpečost Jak požádat o ozámeí a Vyhrazeé... 4 Jak požádat o osvědčeí fyzické osoby (D, T, PT)... 5 Jak a kdy požádat o vydáí osvědčeí fyzické osoby pro cizí moc NATO, WEU... 7 Osvědčeí

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

O Z N A M E N I. vyhlasuje dne 27. srpna 2012. C1. 1 Prodavany majetek

O Z N A M E N I. vyhlasuje dne 27. srpna 2012. C1. 1 Prodavany majetek C.j.: UZSVM/OFM/8856/2012-OFMM oc#9020/0(1)m/2012- O(I)MM=*= 9020/OFM/2012-OFMM (Had pro zastupovai statu ve vecech majetkovych Uzemi pracoviste Ostrava, Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava -Radvaice O Z

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Instalační manuál inels Home Control

Instalační manuál inels Home Control OBSAH 1) Úvod... 3 2) Kofigurace chytré krabičky... 3 3) Nahráí aplikace do TV... 3 4) Nastaveí IP adresy do TV... 4 5) Nastaveí chytré krabičky pomocí SmartTV aplikace... 4 5.1) Půdorys (floorpla)...

Více

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení

Odhad parametru p binomického rozdělení a test hypotézy o tomto parametru. Test hypotézy o parametru p binomického rozdělení Odhad parametru p biomického rozděleí a test hypotézy o tomto parametru Test hypotézy o parametru p biomického rozděleí Motivačí úloha Předpokládejme, že v důsledku realizace jistého áhodého pokusu P dochází

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany

Systémové vodící stěny a dopravní zábrany Vyvíjíme bezpečost. Systémové vodící stěy a dopraví zábray Fukčí a estetické řešeí v dopravě eje pro města a obce. www.deltabloc.cz CITYBLOC Více bezpečosti pro všechy účastíky siličího provozu Jediečá

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba

Příklady k přednášce 9 - Zpětná vazba Příklady k předášce 9 - Zpětá vazba Michael Šebek Automatické řízeí 205 6--5 Příklad: Přibližá iverze tak průřezu s výškou hladiy y(t), přítokem u(t) a odtokem dy() t dt + 2 yt () = ut () Cíl řízeí: sledovat

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ tel.: +420 575 755 711, e-mail: info@fort-plasty.cz, www.fort-plasty.cz FORT-LASTY s.r.o., Hulíská 2193/2a, 767 01 Kroměříž, CZ NQA ISO 9001 0 7. Vetilátory řady a Vetilátory řady a slouží k odsáváí vzdušiy s obsahem agresivích látek, jako jsou kyseliy a louhy především z

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE CENÍK AV TECHNIKY platý od 1. 5. 2014 Níže uváděé cey jsou včetě 21% DPH, vyhrazujeme si právo změy. AV balíčky Cea zahruje istalaci, zapojeí a astaveí techiky, potřebou kabeláž

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

temelínky Párty v zámeckém parku přilákala 1500 lidí

temelínky Párty v zámeckém parku přilákala 1500 lidí Časopis temelíky Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 3 / 2006 Kolaudace Temelía bude pokračovat Fiové staví ový jaderý blok a trvalé úložiště Temelí emá egativí vliv a turistiku, míí Jihočeši

Více

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojího ižeýrství Ústav strojíreské techologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ doc. Ig. Jaroslav PROKOP, CSc. 1 1 Fakulta strojího ižeýrství,

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz

Finanční řízení podniku. Téma: Časová hodnota peněz Fiačí řízeí podiku Téma: Časová hodota peěz Faktor času se ve fiačím řízeí uplatňuje a) při rozhodováí o ivesticích b) při staoveí trží cey majetku podiku c) při ukládáí volých peěžích prostředků d) při

Více

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014

Zápis. z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 2. 6. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Věra Korčaková Nepřítomen: Hosté: Program jednání: 1. EKO-Kom, smlouva o zajištění zpětného

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

OBEC KVĚTNICE 1/2013. Zimní radovánky v Květnici

OBEC KVĚTNICE 1/2013. Zimní radovánky v Květnici OBEC KVĚTNICE 1/2013 Květický zpravodaj 19. 2. 2013 / Ročík 2 / Obec Květice Slovo úvodem Vážeí spoluobčaé, jsem rád, že se setkáváme u druhého vydáí ašeho obecího zpravodaje. Rád bych Vám touto cestou

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta B) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/5 a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata B) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 1 4 / 2 0 11 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7.12. 2011 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely

KABELY. Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodné vlákno): metalické kabely optické kabely KABELY Pro drátové okruhy (za drát se považuje i světlovodé vláko): metalické kabely optické kabely Metalické kabely: osou veličiou je elektrické apětí ebo proud obvykle se jedá o vysokofrekvečí přeos

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov

Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov Zápis z jednání Rady obce Zdíkov konaného dne 31. 1. 2012 na Obecním úřadě Zdíkov Přítomni: Zapisovatel: Ověřovatelé: dle prezenční listiny Mgr. Zdeněk Kantořík Dagmar Kjučukovová, Mgr. Václav Kyznar,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2009. číslo 2. ročník 9. Léčba v Dětské lázeňské léčebně Lázně Kynžvart VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2009 číslo 2 ročík 9 Léčba v Dětské lázeňské léčebě Lázě Kyžvart Nemocost dětí v Ostravě v důsledku zečištěého ovzduší Zátěží idukovaé astma

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

Zápis č. 4 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 9.9. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 4 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 9.9. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík

Vliv tváření za studena na pevnostní charakteristiky korozivzdorných ocelí Ing. Jan Mařík stavebí obzor 9 10/2014 125 Vliv tvářeí za studea a pevostí charakteristiky korozivzdorých ocelí Ig. Ja Mařík Ig. Michal Jadera, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavebí Čláek uvádí výsledky tahových zkoušek

Více

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla

Geometrická optika. Zákon odrazu a lomu světla Geometrická optika Je auka o optickém zobrazováí. Je vybudováa a 4 zákoech, které vyplyuly z pozorováí a ke kterým epotřebujeme zalosti o podstatě světla: ) přímočaré šířeí světla (paprsky) ) ezávislost

Více

www.moap.cz leden 2011

www.moap.cz leden 2011 www.moap.cz lede 2011 Váočí pohoda a Masarykově áměstí Stále se ěco dělo, mohli si říct ti, kteří od 4. 12. zavítali a Masarykovo áměstí, kde probíhaly projekty České Váoce a Váočí kluziště!!!. Obě akce

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě

4. Napěťové poměry v distribuční soustavě Tesařová M. Průmyslová elektroeergetika, ZČU v Plzi 000 4. Napěťové poměry v distribučí soustavě 4.1 Napěťové poměry při bezporuchovém provozím stavu Charakteristickým zakem kvality dodávaé elektrické

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Zapis c.2. ze schuze Zaj moveho sdruieni Frydlantsko-Beskydy. Se sidlem : Namesti 3, Frydlant nad Ostravici, 739 11 Konane dne: 3.5.

Zapis c.2. ze schuze Zaj moveho sdruieni Frydlantsko-Beskydy. Se sidlem : Namesti 3, Frydlant nad Ostravici, 739 11 Konane dne: 3.5. Zapis c.2 ze schuze Zaj moveho sdruiei Frydlatsko-Beskydy Se sidlem : Namesti 3, Frydlat ad Ostravici, 739 11 Koae de: 3.5.2012 v obci Lhotka Pritomi : RNDr. Helea Pegatova - Fry'dlat.O. Irea Babicova

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 4 / 2006 Představujeme ového ředitele elektráry Temelí Sklad chceme zeleý, přejí si ekologové Výstavba ových elektráre Devět horkých hodi čeští

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Modul Strategie. 2006... MTJ Service

Modul Strategie. 2006... MTJ Service Představeí obsahuje dvě základí součásti, a to maažerskou (pláováí cash-flow, rozšířeé statistiky) a pracoví (řešeí work-flow). Základem maažerské oblasti je pláováí cash-flow (pláováí fiačího toku firmou).

Více

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY

ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY ÚROKOVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY 1. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(r) úrok v % z hodoty kapitálu za časové

Více

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje 1.1.1 Rychlost pracovního mechanismu 1. Defiice elektrického pohou Pod pojmem elektrický poho rozumíme soubor elektromechaických vazeb a vztahů mezi pracovím mechaismem a elektromechaickou soustavou. Mezi základí tři části elektrického pohou

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A

Nejistoty měření. Aritmetický průměr. Odhad směrodatné odchylky výběrového průměru = nejistota typu A Nejstoty měřeí Pro každé přesé měřeí potřebujeme formac s jakou přesostí bylo měřeí provedeo. Nejstota měřeí vyjadřuje terval ve kterém se achází skutečá hodota měřeé velčy s určtou pravděpodobostí. Nejstota

Více

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Pustá Kamenice Z á p i s č. 2 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Miroslav Myška, Jaroslav Sklenář, ing. Hana Broklová,

Více