ZPRAVODAJ Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti devíti zastupitelů. Po kotrole useseí vzalo ZOV a vědomí a schválilo další rozpočtová opatřeí a avýšeí příspěvku do sociálího fodu. Účetí obce požádala zastupitelstvo o souhlas s vyřazeím pohledávek starších tří let (z doby miulého zastupitelstva), které byly evymahatelé, eboť dlužíci se v místě trvalého bydliště dlouhodobě ezdržují a eí ai zámo místo jejich pobytu. ZOV vyslovilo souhlas, bude odepsáo 6.860,- Kč. ZOV projedalo a schválilo smlouvu s firmou AGROSPOL o úpravě vzájemých vztahů při používáí místích komuikací za poskytutou fiačí částku a opravu a údržbu těchto komuikací. Současě ZOV souhlasilo se změou územího pláu a lieárí uspořádáí ových sil o výšce 23 m za podmíky, že bude vysázea zeleá bariéra vzrostlými stromy. ZOV také jedalo o podáí žádosti a Úřad pro zastupováí státu ve věcech majetkových o bezúplatý převod dvou rybíků a umělé vodoteče v Nezašově do majetku obce. Podáí žádosti souvisí se sahou o vyčištěí celé soustavy rybíků v Nezašově. Zvětšila by se tím jejich retečí schopost a zabráilo by se tak v případě opětových přívalových dešťů zaplavováí pozemků a sklepů Na Cihelách. Vyčištěí, oprava stavidel, vtokových objektů i bezpečostích přelivů by přispěla eje k větší bezpečosti, ale také k lepšímu vzhledu Nezašova. ZOV dále schválilo uzavřeí smluv o zřízeí věcého břemee práva umístěí a strpěí kaalizačího potrubí v majetku obce Všemyslice - v plém souladu se smlouvami o smlouvách budoucích již uzavřeými v předešlých letech v souvislosti s budováím ové kaalizace a čističky v Nezašově. Tyto smlouvy byly v miulosti uzavřey s devíti osobami. Bylo také projedáo uzavřeí smlouvy s firmou EKO- KOM o výpůjčce a bezplatém zapůjčeí šesti kusů kotejerů a separovaý odpad a dobu eurčitou. ZOV také souhlasilo s uzavřeím dodatku č. 1 ke Smlouvě o ájmu veřejého vodovodu, kaalizace a jiého vodohospodářského majetku obce Všemyslice z za účelem jeho správy a provozováí. Dokočeím projektu Rozšířeí kaalizace a ČOV Nezašov dojde totiž k rozšířeí předmětu ájmu o ově dokočeý vodohospodářský majetek obce. Dále i odsouhlasilo připojeí emovitosti parc. č. 175/56 v KÚ Všemyslice, část Nezašov ke komuikaci. Starostka též podala iformaci k dodatku ke smlouvě o dílo s ig. Radkem Hajou a zhotoveí projektové dokumetace k přestavbě a zatepleí MŠ Nezašov. ZOV byl též předlože ke schváleí příkaz k provedeí ivetur v roce 2013 a složeí ivetarizačích komisí. ZOV souhlasilo s prodejem pozemků parc. č. 173/32 o 228 m 2 a pozemku p. č. 173/35 o 238 m 2 v Nezašově a pozemku parc. č. 3349/4 o 141 m 2 v Bohuicích. Náklady spojeé s prodejem hradí kupující. ZOV zveřejilo záměr prodeje pozemků č. p. 23/2 o 27 m 2, p. č. 23/3 o 116 m 2 a p. č. 125/3 o 196 m 2 vše v KÚ Bohuice; áklady uhradí

2 straa 2...pokračováí ze str. 1 kupující. Starostka též avrhla koupi pozemku parc. č o7 m 2 dle odděl. GP č /2011 z důvodu uložeí ižeýrských sítí v majetku obce Všemyslice. Náklady uhradí obec. ZOV schválilo směrici zásady pro přijímáí a vyřizováí žádostí o poskytutí iformací podle zákoa č. 106/1999 Sb. o svobodém přístupu k iformacím včetě sazebíku úhrad za uté úkoy. V DALŠÍM BODU BYLI ZASTUPITELÉ I PŘÍTOMNÍ OBČANÉ SEZNÁMENI: s 1. dodatkem k zásadám územího rozvoje kraje (ZÚRK), jež ebyl zapracová a obec musí podat proti tomu ámitku. Po vzájemém trojstraém jedáí mezi JčK, ZOV, ČEZ o možosti řešeí siličích opatřeí v lokalitě Všeteč, Slavětice a Všemyslice. K dalšímu řízeí ZOV souhlasilo s vedeím koridorů podle studie zpracovaé firmou Atelier SIS, se zpracováím připomíek do 1. aktualizace ZÚR včetě staovisek DOSS a projektata ÚSES, se zadáím změy ÚP v lokalitě Všeteč, s podmikou JčK o spolupráci obce, s odprodejem aktuálích pozemků, s akceptací siličích opatřeí, se součiostí ZOV při majetkoprávím řízeí a převodem současých obecích komuikací do majetku JčK a převzetí komuikací JčK obcí Všemyslice. s utostí zažádat o rozšířeí kapacity MŠ Nezašov; ZOV podáí žádosti schválilo. s vypracováím projektové dokumetace pro podáí žádosti do 50. výzvy OPŽP, priorití osa 3 - udržitelé využíváí zdrojů eergie, oblast podpory realizace úspor eergie a využití odpadího tepla, podoblast realizace úspor eergie pro objekt polyfukčí budovy obce Všemyslice v Nezašově a MŠ Nezašov a do 50. výzvy OPŽP, priorití osa 6 - Zlepšeí stavu přírody a krajiy, oblast podpory optimalizace vodího režimu krajiy - obova rybíků Nezašov. ZOV podáí žádostí o dotace těchto veřejých zakázek schválilo; s iformací, že probíhá výzva k podáí abídky a realizaci projektu Stromořadí v obcích Nezašov a Všemyslice; se zasláím ávrhu kalkulace cey vodého a stočého ově staoveá cea je upravea o avýšeou DPH - vodé je staoveo a 35,55 Kč za 1 m 3 a stočé a 28,91 Kč za 1 m 3. ZOV s ávrhem souhlasilo. V DISKUSI: P. Filo se ptal, kolik bylo osloveo firem pro svoz odpadků. Odpověď eúspěšě toto bylo řešeo začátkem letošího roku, kdy a poptávku odpověděla pouze jeda firma; až se dořeší příprava dokumetace pro podáí dotací, což může přiést obci zajímavé fiačí prostředky, zovu se pracovíci k této záležitosti vrátí a pokusí se toto řešit. (Jiak k tomuto tématu byly podáy zajímavé iformace a ČT1 a ČT24 poz. redakce.) P. Děka se ptal, kdy se bude opravovat chodík kolem bytovek. Odpověď v současé době obec a tuto ivestičí akci emá dostatek vlastích prostředků; oprava tedy může být provedea, až se a toto podaří sehat dotaci. P. Děka mluvil o ezasypaých jamách u paeláků v souvislosti s budováím kaalizace k ČOV. Odpověď stavba je v záruce, před zámrazem dojde ještě k úpravě a zasypáí propadlých míst. P. Pletka se ptal a možost umístit a aučou stezku proskleý úl. Starostka ápad přivítala. Bude uté doplit tabuli a určit místo. V souvislosti s dokočovaou aučou stezkou hovořila o možosti doplit stezku směríky a zhotovit mapy. SMOJK domácí kompostováí - každý majitel pozemku v obci může získat a základě čestého prohlášeí kompostér. P. Kouba si myslí, že tam lidé stejě trávu dávat ebudou, protože kompost evyužijí. P. Lampert i p. Pešek mluví o ebezpečí zápachu z kompostéru. Starostka amítla, že při dobré údržbě kompostér ezapáchá. Zarostlý rybík v Nezašově

3 straa 3 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM TŘETÍM ROKEM VOLEBNÍHO OBDOBÍ Z volebího období ukrojil čas již třetí čtvrtiu. Proto je a místě ohlédutí za uplyulým rokem Předkládáme vám tedy sezam dokočeých a rozpracovaých akcí letošího roku. DOKONČENÉ A ROZPRACOVANÉ AKCE ROKU 2013: dokočea výstavba ové ČOV a ového kaalizačího potrubí o délce cca 1,75 km v Nezašově; odstraěí staré ČOV pod paelovými domy a úprava prostraství v Nezašově; položeí elektrického kabelu se zřízeím elektrického stojau k rybíku Židovák v Nezašově pro možost lepšího vzduchováí; rekostrukce oploceí dětského hřiště v Nezašově; vydáí publikace Všemyslicko - Regio plý možostí ; rekostrukce požárí ádrže v Bohuicích; vybudováí I. etapy chodíků Všemyslice a rekostrukce části veřejého osvětleí ad imi; příprava osazeí dvou ových autobusových zastávek Všemyslice áves a U trasformátoru ; vyčištěí a základí úprava veřejých prostraství ve Všemyslicích v souvislosti s budováím chodíku a osvětleí; vyčištěí prostoru bývalého koupaliště v Nezašově; dokočovací stavebí úpravy aučé stezky Za ezašovských kohoutem v Nezašově; zahájeí stavebích prací a úpravě okolí u kaple sv. Ay v Nezašově; pořízeí ových kotejerů a tříděý odpad a vytvořeí dalšího sběrého místa v ašich vesicích; vyčištěí a částečá oprava komuikace do Lomečku ve Všemyslicích; avázáí spolupráce se SMOJK pro akci KOMPOSTÉRY 2014 kompostéry a zeleý odpad do výpůjčky pro občay obce Všemyslice; rekostrukce již zcela evyhovujících toalet v budově OÚ; celková rekostrukce kihovy ve Všeteči; rekostrukce komía a istalace ového ohřívače vody v Horácké hospůdce ve Všeteči; příprava projektu a žádosti o dotaci a vyčištěí rybíků v Nezašově (s případým výhledem a bezúplatý převod od ÚZSVM) příprava žádosti o dotaci a úroky z úvěru Obce Všemyslice úvěr 15 mil. a kaalizaci a ČOV Nezašov; příprava projektové dokumetace k rekostrukci MŠ v Nezašově a k zatepleí budovy OÚ Všemyslice spolu s přípravou žádostí o dotaci; schváleá upraveá žádost o dotaci a realizace výběrového řízeí a Stromořadí Nezašov ; příprava projektu a schváleí žádosti o dotaci a akci Chodík hřbitov Nezašov v rámci programu Drobé sakrálí stavby; podáí žádosti o dotaci a opravu komuikací Vládí ul. v Nezašově a Za Trůblů ve Všeteči; byla vypracováa a je projedáa již 17. variata obchvatů ašich vesic.

4 straa 4 AKCE V MĚSÍCI PROSINCI 2013 So KD Nezašov kocert HARLEJ Ne KD Nezašov dětská mikulášská diskotéka So áves Nezašov Převzetí betlémského světla s hudbou a vystoupeím dětí St KD Nezašov diskotéka, Tereza Kerdlová Čt Váočí střelecká soutěž ZO AVZO TSČ ČR PŘÍSTUPNO KAŽDÉMU, KDO MÁ RÁD SMÍCH Pátečí večer 18. říja 2013 přiesl dlouho ezažitou účast diváků v ezašovském KD a amatérském divadelím představeí. Přišlo a 80 lidí, které lákala komedie Dívčí válka s lechtivým textem s historickými motivy Fratiška Rigo Čecha. Druhým lákadlem byl předchozí výko hostujících chrášťaských ochotíků ve hře S tvojí dcerou e. Diváci byli z Nezašova, Bohuic, Všemyslic, ale také z Týa; staří i mladí. Po začátku poěkud rozpačitém se zasmál prví divák a pak se uvolila lavia smíchu a potlesku po každé zdařilé replice a každém obrazu. Závěr již připomíal velké divadlo, v ěmž diváci odměňují výko aktérů a vyjadřují svou spokojeost potleskem vstoje. Po skočeí představeí si diváci ještě povídali a hed se erozcházeli. Oč jiá je televizí kultura, kde člověk zůstává se svou áladou i svými pocity sám. Mám samozřejmě radost ze zdařilého představeí a současě se ptám, co se změilo a proč tolik diváků přišlo? Určitě takovou ávštěvu ezpůsobilo je ačasováí představeí do již temého a pošmourého večera a to, že v televizi edávali ějaký zajímavý sportoví přeos. Něco se zřejmě pohulo v ašem uvažováí a v ašich srdcích. Být s ostatími lidmi a společě se zasmát je přece ádheré. B SKVĚLÁ AKCE Díky spozorům, jimiž byly obec Všemyslice a Jaderá elektrára Temelí, mohl AVZO TSČ ČR ZO Všeteč uspořádat a uskutečit střeleckou soutěž jedotlivců v kategorii muži i žey ve střelbě z malorážky. V sobotu 13. říja 2013 a střelici v Týě ad Vltavou soutěžili 42 střelci ze Všeteče, Temelía, Týa ad Vltavou, Žďáru u Protivía, z Protivía, Vodňa, Všemyslic a Českých Budějovic. Účastíci si pro zpestřeí mohli také zastřílet z pistole tří růzých ráží a ze samopalu. Nejlepším byly a koci předáy cey. Vzorá byla spolupráce s kolegy z Týa ad Vltavou, především s p. Miroslavem Květeským, kteří zapůjčili schváleou střelici, poskytli příslušý servis a pomáhali i s přípravou vlastí střelby. Občerstveí pro účastíky připravil pezio U Pštrosa Všeteč a a místě ho také účastíkům servíroval. Všem patří srdečé díky, eboť bez jejich osobí agažovaosti by se žádá akce uskutečit emohla. Je totiž pravda, že pro ás ikdo, když se o to sami epostaráme, ic eudělá. Josef Kuboušek

5 straa 5 MĚŘENÍ RADONU Rado je přírodí radioaktiví ply, který ze země proiká do budov. Uvolňuje se i z podzemí vody při mytí, vařeí a praí. Kocetrace radou emá překročit ve stávajících budovách 400 Bq/m 3 a v ovostavbách 200 Bq/m 3. Území aší obce se achází v progózí mapě radoového idexu a geologickém podloží ČR a území s vysokým výskytem radou. Za aktiví pomoci obyvatel je možo vyhledat budovy, v ichž kocetrace radou v ovzduší převyšuje doporučeé hodoty. Na základě měřeí je majitel objektu iformová o výsledcích, případě i možých opatřeí ke zlepšeí stavu. K měřeí je třeba a dobu jedoho roku trvale umístit detektor v obyté místosti. Po roce bude majitel vyzvá, aby detektor odevzdal tomu, kdo v kraji měřeí orgaizuje. Majitel výsledky písemě dostae do 3 měsíců. Stojí za to vědět, jak bezpečý máme dům. Pokud máte zájem o vyhodoceí aměřeých hodot, přihlaste se a obecím úřadě, kde budete sezámei s podrobostmi. Přihlášku můžete podat do prostředictvím OÚ. Provedeo může být měřeí krátkodobé ( hodoty se sbírají po dobu dvou měsíců) ebo dlouhodobé, kdy sběr hodot trvá dvaáct měsíců. Prováděé měřeí i vyhodoceí je zatím bezplaté. VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB 2013 V NAŠÍ OBCI Volebí účast stála ad celostátím průměrem; čiila 65,03 % oprávěých voličů. Po sečteí odevzdaých hlasů obdržely jedotlivé stray v aší obci hlasy takto: straa v obci v JČ kraji v ČR ČSSD 18,28 20,74 20,45 KSČM 15,64 16,44 14,91 ANO 14,59 16,97 18,65 ODS 11,78 8,08 7,72 Úsvit 11,42 7,07 6,88 TOP 9,49 12,27 11,99 KDU-ČSL 6,50 6,67 6,78 IGELIT NA POLE NEPATŘÍ Vítr přiáší z polí a silice, louky i zahrady útržky čerobílých igelitů větších i meších velikostí. Hyzdí eje krajiu, ale kousky se také dostávají i do stok a propustků, které ucpávají. Kdyby vlétly a předí sklo projíždějícího automobilu, mohou způsobit i ehodu. Doba rozpadu takové umělé hmoty je velmi dlouhá. Igelit patří do separovaého odpadu!!! UPOZORNĚNÍ RODIČŮM Dětské hřiště v Nezašově mělo poičeé oploceí a bylo třeba oddělit aktivity dospělých od aktivit dětí a doplit ěkteré herí prvky. Obec se tohoto úkolu ujala. Ještě však ebylo dokočeé oploceí a již bylo zovu poičeé a muselo být opravovaé. Rodiče prostě a malé vadaly edohlédli, třebaže je jejich poviostí své děti sledovat, aby edošlo k jejich úrazu a k poškozováí majetku.

6 straa 6 NOVÁ NAUČNÁ STEZKA Po osazeí iformačích tabulí a herích a odpočikových prvků, je již téměř dokočea. Je dlouhá 5,5 km a má dvaáct zastaveí opatřeých výše jmeovaými prvky. Vzhledem k podzimu a astávající zimě bude otevřea až v jarích měsících. Projekt byl fiacová ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem v Týě ad Vltavou. Leč místí vadalové eberou ohled a práci druhých a bez rozmyslu ičí. Jejich eávist okusil ai e 24 hodi po istalaci motýl a vyhlídce ad soutokem Lužice s Vltavou. Proto žádáme spoluobčay, aby měli oči otevřeé a aby eechali ičit to, co ám může život zpříjemit. Nebo sad tito eechavci touží po istalováí fotopastí, aby měla PČR jasý důkaz? REGENERACE OKOLÍ KAPLE SV. ANNY Regeerací okolí kaple sv. Ay se zabýval v roce 1940 profesor Ladislav Lada. V loňském roce vypracoval se zřetelem a jeho myšleku ávrh regeerace a revitalizace okolí kaple vltavotýský ateliér architekta Kobery. Nejprve byly vykácey vyhívající lípy, které rostly kolem. Nyí již byla z kamee vybudováa opěrá zeď za kaplí včetě odvoděí teréu za í, pod í i kolem í, aby se omezila vzlíající vlhkost. Zčásti je již hotová zádlažba lomovým kameem kolem kaple. Je vyvede prame svatoaeské vody, aby ji bylo možo brát. Po jaru budou ásledovat práce a opěré zdi a břehu Bohuického potoka, dokočí se zádlažba a osadí se posezeí. Budou také vysazey dvě ové lípy, ale tak, aby zbytečě estíily kapli. Škoda je, že překrásé Svatoaeské údolí, jako ho záme ze starých pohledic, je eávratě zkažeo postaveým mostem i rekreačími chatami a jejich ěkdy e zrova vábým okolím. VYHLÁŠEN PAMÁTNÝ STROM Obce mají své památé stromy, apř. Třísov lípu, která pamatuje vládu císaře a krále Karla IV. V aší obci se achází řada pozoruhodých stromů, které vypovídají o smyslu ašich předků pro tvorbu krajiy. Jsou rozesety po celém katastru aší obce. Přece však jede z ejkrásějších je dub u matečice rychle rostoucích dřevi ad Židovským rybíkem v Nezašově a právě te vyhlásily orgáy životího prostředí památým stromem.

7 straa 7 NOVÉ CHODNÍKY VE VŠEMYSLICÍCH Nové chodíky i rekostrukce osvětleí a ávsi ve Všemyslicích byly provedey jako ivestičí akce z prostředků ČEZ z Rámcové smlouvy. Chodíky dosahují od autobusové zastávky píseckého autobusu až před č.p. 17. Jsou široké tak, jak to určuje příslušá orma pro chodík po jedé straě. Pouze a ávsi je chodík a obou straách, aby cestující autobusem mohli pohodlě astupovat a vystupovat. Zbývá je osadit zastávky, dát lavičku proti zastávce a ávsi a dosázet ovou zeleň. Současě s chodíky bylo istalováo ové osvětleí, aby bylo dosažeo lepší světelé pohody právě a zbudovaých chodících. Hotové dílo upoutá každého ávštěvíka, který zal původí podobu všemyslické ávsi. FINANČNÍ DARY ČEZ NAŠÍ OBCI Společost ČEZ vyrozuměla aší obec o tom, že jí budou poskytuty ásledující fiačí dary: ,- Kč a dovybaveí JPO SDH - bude zakoupea ová elektrocetrála; ,- Kč a zhotoveí projektové dokumetace Rekostrukce a zatepleí MŠ Nezašov. DÍLČÍ PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ V OBCI VŠEMYSLICE Před kocem listopadu bylo prověřeo hospodařeí aší obce auditory odděleí přezkumu Jihočeského kraje. Poprvé za dlouhé období ebyl shledá žádý edostatek ebo pochybeí v hospodařeí obce. Chtěla bych poděkovat všem pracovíkům obce za začé úsilí a zodpovědý přístup k jejich práci, a to i k apravováí chyb a edostatků z hospodařeí miulých zastupitelstev. Lze si je přát, abychom takovýmto způsobem prošli stále precizějším auditem v jarích měsících. Haa Bartušková, starostka obce BLAHOPŘÁNÍ PANÍ LUDMILE KUBÍČKOVÉ MIMOŘÁDNÁ PRACOVNÍ DOBA NA REGISTRU ŘIDIČŮ MĚÚ TÝN NAD VLTAVOU S přicházejícím podzimem slaví arozeiy ejstarší občaka eje aší obce, ale i širokého okolí. Letos se dožila 101 let. Přejeme paí Ludmile Kubíčkové zdraví a hodě lásky rodiy, která o i pečuje. Pátek hod. Sobota hod. Pátek hod. Sobota hod.

8 straa 8 SBĚR STARÉHO ŠATSTVA Zastupitelsvo obce Všemyslice spolu se starostkou Vám všem přejí pokojě prožitý advet, požehaé svátky váočí, dětem splěá přáí a v astávajícím roce pevé zdraví, hodě lásky a spokojeosti, práci, která Vás bude těšit, a kousek toho ezbytého štěstí. Uzávěrka čísla 29. listopadu 2013, vydavatel Obecí úřad Všemyslice, telefo

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ

STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Prof. Ig. Albert Bradáč, DrSc. STUDIE METODIKY ZNALECKÉHO VÝPOČTU EKONOMICKÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU A NĚKTERÝCH PRINCIPŮ PŘI STANOVENÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z BYTU. ČÁST 2 OBVYKLÉ NÁJEMNÉ Příspěvek vazuje publikovaý

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě

Rekonstrukce vodovodních řadů ve vztahu ke spolehlivosti vodovodní sítě Rekostrukce vodovodích řadů ve vztahu ke spolehlvost vodovodí sítě Ig. Jaa Šekapoulová Vodáreská akcová společost, a.s. Bro. ÚVOD V oha lokaltách České republky je v současost aktuálí problée zastaralá

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008

Časopis Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ČEZ n ročník XVI. n 2 / 2008 Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XVI. 2 / 2008 Fyzická ochraa Temelía u odboríků uspěla Návod a dlouhověkost eodejít do důchodu Oražový rok 2008 odstartoval Na Křtěově se potkaly dva

Více

Oranžový rok 2006 pokračuje

Oranžový rok 2006 pokračuje Časopis Jaderé elektráry Temelí ze Skupiy ČEZ ročík XIV. 5 / 2006 Rakušaé si prohlédli temelíský reaktor Pracovat a Temelíě? To bychom rádi, říkají studeti Jada dovedl v Temelíě školáky z Týa k vítězství

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé

SPOŘENÍ. Spoření krátkodobé SPOŘENÍ Krátkodobé- doba spořeí epřesáhe jedo úrokové období (obvykle 1 rok). Úroky jsou přpsováy a koc doby spořeí. Jedotlvé složky jsou úročey a základě jedoduchého úročeí. Dlouhodobé doba spořeí bude

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU

ZABEZPEČENÍ KOMUNIKACE SENZORICKÉHO SYSTÉMU Roč. 71 (2015) Číslo 2 O. Čožík, J. Kadlec: Zabezpečeí komuikace sezorického systému 1 ZABEZPEČEÍ KOMUIKACE SEZORICKÉHO SYSTÉMU Ig. Odřej Čožík 1, Doc. Ig. Jaroslav Kadlec, Ph.D. 2 Ústav mikroelektroiky;

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík 4 lčíslo 7-8 l23. 7. 2010 ZDARMA do všech domácostí v Moravském Krumlově, Poláce a Rokyté Iformace z radice, ázory, diskuse, polemika,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu Apliace margiálích áladů Oceňováí ztrát v distribučím rozvodu Učebí text předmětu MES Doc. Ig. J. Vastl, CSc. Celové ročí álady a ztráty N P ( T ) z z sj z wj Kč de N z celové ročí álady a ztráty *Kč+

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

N Příručka k softwaru

N Příručka k softwaru Důležité iformace Důležité iformace Upozorěí Teto produkt obsahuje software, který je majetkem společosti Soy a je licecová dalšími dodavateli. a používáí tohoto softwaru se vztahují podmíky licečích smluv

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

no vé tip véo Dub nad Moravou / okres: Olomouc tel.: 603 177 711 2.590.000 Kč + provize MORAVSKÉ Hněvotín Šternberk/Dřevařská / okres: Olomouc

no vé tip véo Dub nad Moravou / okres: Olomouc tel.: 603 177 711 2.590.000 Kč + provize MORAVSKÉ Hněvotín Šternberk/Dřevařská / okres: Olomouc MORAVSKÉ REALITNÍ NOVINY Velikooce 011 sídlo: Krapko 3, 779 00 Olomouc telefo: +40 585 430 430 mobil: +40 608 775 777 email: metr@metrreality.cz certifikováo: ISO 9001:000 web: www.metrreality.cz Domy

Více

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Statistika Statistické fukce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc Základí pojmy tabulkových kalkulátorů Cílem eí vyložit pojmy tabulkových kalkulátorů, ale je defiovat pojmy vyskytující se

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 lčíslo 7-8 l22. 7. 2009 Poručíme větru, dešti... FILMOVÉ LÉTO S KINEMATOGRAFEM BRATŘÍ ČADÍKŮ Pojízdý Kiematograf bratří Čadíků opět po roce přivezl do Moravského Krumlova prázdiovou letí atmosféru s lákavou abídkou českých filmů.

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecé istruce pro istalaci, použití a údržbu SPORÁKY PLYNOVÉ MODELY CG-2002 CG-1502 CG-1002 2 3 4 5 Tabula techicých parametrů (č. 1) VNĚJŠÍ ROZMĚRY ROZMĚRY TROUBY POČET Ů NOMINÁLNÍ SPOTŘEBA CELKOVÝ

Více

Zobrazení čísel v počítači

Zobrazení čísel v počítači Zobraeí ísel v poítai, áklady algoritmiace Ig. Michala Kotlíková Straa 1 (celkem 10) Def.. 1 slabika = 1 byte = 8 bitů 1 bit = 0 ebo 1 (ve dvojkové soustavě) Zobraeí celých ísel Zobraeí ísel v poítai Ke

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013

Sockelschienen-Montage. Tepelně izolační systémy Capatect. Návod k montáži 2013 Sockelschiee-Motage Tepelě izolačí systémy Capatect Návod k motáži 2013 1 Předmluva Capatect je jedou z čelích začek a trhu tepelě izolačích systémů (ETICS). V tomto motážím postupu jsou popsáy jedotlivé

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad

11. Časové řady. 11.1. Pojem a klasifikace časových řad . Časové řad.. Pojem a klasfkace časových řad Specfckým statstckým dat jsou časové řad pomocí chž můžeme zkoumat damku jevů v čase. Časovou řadou (damcká řada, vývojová řada) rozumíme v čase uspořádaé

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Penze vládní politika kontra teorie

Penze vládní politika kontra teorie březe 2011 Jaroslav Vostatek: Peze vládí politika kotra teorie Václav Klaus: Reforma důchodů je epromyšleá Václav Klaus: Nespojujme důchodovou reformu se zvýšeím DPH Václav Klaus: Proč ahradit stejé (skoro)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Efektivita v trakčním provozu.

Efektivita v trakčním provozu. Efektivita v trakčím provozu. Vozy řady MAN TG. MAN ka. TRAKCE SE POČÍTÁ. V tomto prospektu mohou být vyobrazey prvky výbavy, které ejsou součástí sériového vybaveí. ROZHODUJE EFEKTIVITA. Nezáleží, v

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více