OBSAH * VÝCHODISKA...11 ***...21 Replikátory...23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH * VÝCHODISKA...11 ***...21 Replikátory...23"

Transkript

1 Název: Kniha o Evě a Adamovi Autor: František Koukolík Nakladatelství: Makropulos, 1997 Stav: naskenováno, Maja Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující informace naleznete v přiloženém souboru. * * * Vydalo nakladatelství Makropulos Praha 5, Nádražní 116 Editor PhDr. Lubomír Houdek Odpovědná redaktorka PhDr. Alena Kahovcová Ilustrace Miroslav Barták První vydání Na vydání spolupracovali Stanislav Beneš, PhDr. Soňa Dernerová, Milena Honců a Alena Regálová Sazba Galén, Praha Tisk Glos, Semily 9,49 AA - 10,27 VA - 19,5 TA TS 13/33 MESH-CZ: 1. BIOLOGIE VÝVOJOVÁ 2. ČLOVĚK - VÝVOJ 3. DUŠEVNÍ PROCESY Obory: 1. biologie 2. neurovědy 3. psychologie Copyright Makropulos, 1997 Copyright František Koukolík, 1997 Illustrations Miroslav Barták, 1997 ISBN OBSAH * VÝCHODISKA...11 ***...21 Replikátory...23

2 Svět DNA a svět RNA...24 Buňky bez jader a buňky s jádry...25 První mnohobuněčné podoby života...26 Fossil Record Košatění a zániky života...28 Ekologický pohled na zániky...31 Jak se život vyvíjí?...33 Co z dosavadního vyprávění plyne?...36 PŘEDKOVÉ A BRATRANCI...39 Australopithecus...44 Homo habilis...47 Homo erectus...50 Archaický Homo sapiens...54 Homo sapiens neanderthalensis...56 Homo sapiens sapiens - moderní člověk...60l EVIN A ADAMŮV MOZEK...67 Základy stavby a činnosti mozku...68 Neurony a geny...74 Neuronální sítě...75 Evoluce mozku...76 EVINA A ADAMOVA ZRUČNOST...89 Šimpanzi a nástroje...92 Ontogeneze lidské hybnosti...95 Hybnost...97 Praxie a apraxie Syndrom odcizené ruky Lidé, zručnost, nástroje a umění Evino a Adamovo srdce Ontogenetický vývoj citového života Empatie Smích EVA A ADAM MLUVÍ Komunikace mezi opicemi a teorie vědomí Vztah řeči, jazyka a mozku u lidí Řečová komunikace šimpanzů Mluvili neandertálci? Genetické základy jazyka a řeči...167

3 Jazyk a myšlení Vývoj řeči a jazyka po narození Soukromá řeč O vývoji jazyka Šíření jazyků O mozku a hudbě EVIN A ADAMŮV ROZUM Prefrontální kůra Pracovní paměť Systém dohledu Hypotéza tělesných markérů EVINO A ADAMOVO DĚDICTVÍ Sexualita Volba partnera Trestání Plachost Altruismus V čem se Eva a Adam od svých předků odlišují? EVINO A ADAMOVO PODVĚDOMÍ Nevědomí Předvědomí Podvědomí Nevědomí, předvědomí, podvědomí a poškozený mozek CESTA K EVINU A ADAMOVU SEBEUVĚDOMOVÁNÍ Vědomí Sebeuvědomování a teorie vědomí Autismus Sebeuvědomování je proces Sebeuvědomování a zobrazovací metody A co filozofové? První myšlenkový směr Druhý myšlenkový směr DODATKY Poznámky Literatura slov o autorovi...308

4 VĚNOVÁNO EVĚ Praha 1. června 1997 VÝCHODISKA 12 Východiska Nejrozšířenější mytologie v našem kulturním okruhu říká, že první člověk se jmenoval Adam. Z prachu země ho stvořil bůh, jenž mu vdechl duši. Ve stejném mýtu bůh stvořil z Adamova žebra Evu. Poté ji dal Adamovi za ženu. Proč jsem v názvu knížky obrátil pořadí lidských jmen? Prvních pětatřicet dní svého nitroděložního vývoje jsme totiž Evami všichni. Bez ohledu na to, zda jsme geneticky založeni jako ženy nebo jako muži. V šestatřicátém dni vývoje změní u budoucích Adamů polohu genetický vypínač. Jediný atom uhlíku spojený s třemi atomy vodíku určí, že plod se nadále bude vyvíjet jako muž. Základy ženských orgánů, které se vyvinuly do této chvíle, zmizí. Kromě toho se zdá, že jsme všichni potomky jedné skupinky bytostí, nebo dokonce jen jediné bytosti, které se říká mitochondriální Eva (o ní ještě bude řeč). Evini a Adamovi potomci označili sami sebe vědeckým pojmem Homo sapiens sapiens, což se překládá slovy člověk moudrý moudrý, z čehož plyne, že jsme vrozeně skromné bytosti. Někteří z potomků jsou nemytologicky přesvědčeni, že se vyvinuli během posledních 5 až 10 miliónů let - poté, co se vývojová větev jejich nejstarších předků oddělila od vývojové větve směřující k dnešním šimpanzům. Potomky s mytologickou vírou takové přesvědčení někdy zlobí. Připadají si jako něco lepšího. Stává se, že o to méně, právě z tohoto důvodu, jako něco lepšího jednají. Spíše naopak. (To ovšem platí i o mnoha potomcích s nemytologickým poznáním.) Obojí potomci se ptají starými otázkami: Odkud Eva a Adam přišli? Jaká je povaha jejich dovedností?

5 Co je Evino a adamovo srdce? Jak to, že Eva a Adam mluví? A co jejich rozum? Jak je možné, že si jsou vědomi sami sebe? Mohl bych říci, že mě k napsání knížky dovedly právě tyto otázky. Nebyla by to pravda. Když jsem před více než třiceti lety začal studovat medicínu, představoval jsem si, že mi umístí Adama i s otázkami do středu vesmíru, podobně, jako ho nakreslil Leonardo da Vinci, čímž lépe porozumím jak světu, tak sobě. Postoj medicíny je však docela opačný. Popadne vás za filozofoidní( límec a postaví vás před docela konkrétní paní, pána nebo dítě, kteří chtějí, abyste poznali, co jim je, a dostali je z toho. Kromě toho si vás většina kolegů, jakmile zavětří, že byste místo diagnostiky nebo správného léčebného postupu spíše teoretizovali, oprávněně změří pohledem tak kosým, že toho raději rychle necháte. Místo obecných teorií se začnete starat o velmi hmatatelné a stejně složité skutečnosti. Nejste-li polomrtví únavou, lhostejní nebo leniví, nebo nemáte-li příliš velký strach z právě převažující moci a její Číslované odkazy(> viz kapitola Poznámky (str ) ideologie, s následnou vnitřní cenzurou, po nějaké době, s rostoucí zkušeností, vás medicína k přemýšlení o obecnějších souvislostech přece jen přiměje. Jste-li zvědaví a naučíte-li se ptát, zjistíte, že za hmatatelnými a složitými jevy je něco hlubšího, ještě složitějšího, a přitom velmi skutečného. Tvoří to celé oblouky souvislostí. Vymyslet se to nedá. Ani vyvodit z pouhých slov. Musí se na to přijít pozorováním, měřením, tříděním, pokusem nebo modelováním. Což vyžaduje spoustu práce ohromného počtu velmi chytrých lidí. Práce prováděné v nejrůznějších směrech, generaci za generací. Jestliže si poslechnete nebo přečtete, co vám o světě povídají, spatříte něco docela

6 jiného, než jste si na začátku představovali. Vytrváte-li, začnete si o světě, lidech i sobě dělat představu z těch prvků, které dokážete rozlišit, přijmout, zapamatovat si a pochopit. Už z toho důvodu bude vzniklá představa neúplná, nepřesná a místy mylná. Přesto: ptáte-li se vytrvale, dostatečně a celý život, začnou se vám z jednotlivostí, které jste zpočátku vnímali roztříštěně, skládat souvislosti takového řádu, že zalapáte po dechu. A pak už jen litujete všeho, na co nestačíte. Nejvíc nezadržitelně uplývajícího času. Mám říci, že mě k napsání téhle knížky přivedl pocit absurdní marnosti, kterého jsem se musel dlouho zbavovat poté, co jsem před lety, jako student, stál v ambulanci, v níž se skupinka udřených lidí pokoušela navrátit životu dítě poražené autem? Smrt bývá hezká jen ve vyprávění nebo hrdinském filmu. Smrt, kterou vídají sestry a lékaři, není hezká ani trochu. Jsem lékařem déle než třicet let, většinu z nich patologem, a nemohu si na smrt zvyknout. Tři a půl miliardy let vývoje života, napadne vás při takové příležitosti. Zahrnuje to nejméně 600 miliónů let vývoje směřujícího k mozku, jenž je schopen abstraktně myslet, je nositelem řeči a jazyka i složitého a rozmanitého citového života. A zeptáte se, odkud se to vzalo: Jak se na třetí planetě, obíhající ničím nevynikající hvězdu, jednu ze sto padesáti miliard hvězd jedné ze snad třiceti miliard galaxií, narodil život? Jak dokázal za tři a půl miliardy let neumřít, i když k tomu bylo nejméně pět obrovských a bezpočet menších příležitostí? Jak vytvořil v průběhu geologického okamžiku, snad 8 miliónů let, všechny plány těl, která žijí dodnes? Kudy vedla cesta k primátům? Jak se z nich vyvinuli naši bezprostřední předchůdci? Jak jsme se z nich narodili my, kteří jsme sami sebe pojmenovali člověk moudrý? Jak to, že myslíme, cítíme a jsme tak chytří a zároveň hloupí?

7 O dalším podnětu píše J. Richard Gott III., astrofyzik univerzity v americkém Princetonu. Svou hypotézu nazval argumentem delta t neboli argumentem časového rozdílu:»koperníkovská revoluce nás naučila, jak bylo mylné bez dostatečného důvodu předpokládat, že ve vesmíru zaujímáme výsadní místo. Darwin ukázal, že co do původu nejsme vůči jiným druhům nijak privilegovaní... Koperníkovskou myšlenku je možné užít ke stanovení pravděpodobné délky budoucí existence rozličných pozorovatelných jevů, včetně nás samotných... Předpokládejme, že vše, co měříme, je možné pozorovat pouze v intervalu mezi dobou tz:itíteís a dobou t ko. ncc. Jestliže doba t nyní není nic výsadního, očekáváme, žejejípoloha v intervalu mezi začátkem a koncem bude náhodná. Za těchto okolností není těžké dokázat, že se doba trvání jakékoli pozorovatelné události, včetně délky existence druhu Homo sapiens, bude pohybovat mezi dvěma mezemi. S pravděpodobností 95 % bude dolní mezí devětatřicetina doby trvání minulosti, mezí horní devětatřicetinásobek doby trvání minulosti. Připadá mi, že nás Koperníkův objev a Darwinův objev zbavují dětského i dětinského postoje k světu i sobě samým. Říkají, že nejsme ani ve středu jevů, ani vyvolení. Nejmenší děti pocit této jistoty potřebují k citovému i rozumovému přežití a vývoji. Ve vztahu k lidem dospělým tento postoj znamená, že z nich někdo nebo něco dělá děti neschopné převzít za sebe odpovědnost, děti odkázané na vedení a kontrolu. Koperníkův objev a Darwinův objev říkají, že jsme snad jeden z mnoha druhů inteligentních pozorovatelů vesmíru, jejichž čas je ve vesmíru omezený. A také říkají: ptejte se dál. Nedívejte se jen na špičku vlastního nosu. Vyhlédněte ze starých schémat. Myslím, že není na koho nebo co se vymlouvat, s kým

8 smlouvat, koho prosit a očekávat, že nám promine všechny zločiny a hlouposti. Zničíme-li se, bude to naše věc. Byla by to škoda. Nejsme jen ničiví a hloupí. Mnoho příslušníků našeho druhu dokázalo vytvořit jevy, které z biologické evoluce není možné předpovědět. A ostatní se to od nich alespoň zčásti naučili nebo naučit mohou. Podobně jako nejde předpovědět směry a výsledky biologické evoluce, není možné předpovědět»výsledky«lidských dějin. Je však zřejmé, že civilizační nebo kulturní složitost a rozmanitost v průběhu dějin narůstá, podobně jako narůstala složitost a rozmanitost života v průběhu biologické evoluce. Rychlost vývoje je však dnes neporovnatelně vyšší. Snad nejnápadnějším dokladem této rychlosti je Internet. John Maynard Smith z Univerzity v Sussexu a Eórs Szathmáry z Institute for Advanced Study v Budapešti dokazují, že vývoj života včetně vývoje lidského druhu je vývojem informace. Mají pravdu? Východiska Za předpokladu, že druh Homo sapiens je na Zemi 200 tisíc let, argument časového rozdílu říká: 17 Jsme-li náhodní inteligentní pozorovatelé, pak se budeme s 95% pravděpodobností dívat na hvězdy ještě nejméně let, nejdéle však 7,8 miliónu let. Náš druh bude tedy obývat Zemi nejméně let, nejdéle necelých 8 miliónů let. Vezme-li se však v úvahu soudobý růst lidské populace, vypadají naše vyhlídky hůře. Nezmění-li se rychlost populačního růstu spočítaná za rok 1991, pak na Zemi v průběhu dalších dvanácti let přibude 1,8 miliardy lidí. Užije-li se argument časového rozdílu v této souvislosti, vyplyne z toho možnost nejkratšího přežití lidského druhu dvanáct roků, a to počínaje rokem Abych nebyl obviněn z šíření katastrofických nálad: pravděpodobnost, že nastane tato možnost, je stejně nízká, jako je nízká pravděpodobnost života lidského druhu po dobu dalších 7,8 miliónu let.

9 Napadá mě však, že by nízká pravděpodobnost bezprostředního kolapsu civilizace v důsledku populační exploze (a jevů souvisejících) neměla žádného soudného člověka ukolébávat. Myslím, že můj pocit v této věci je podobný bezmocnému pocitu mnoha jiných lidí. Jestliže řídící a rozhodovací skupiny současných lidských společností nepřevezmou dostatečnou míru odpovědnosti (nejen za populační explozi) a nezachovají se podle toho, nikdo nám nepomůže. Ani zázrak ne. Neboť podstatně pravděpodobnější než zázrak je lež.(3) A východisko? Jako spousta lidí vím, že vliv naprosté většiny z nás na řízení a rozhodování je v politických demokraciích úměrný váze jednoho voličského hlasu uplatňovaného jednou za několik let. V nedemokraciích ani to ne. Právě tuto skutečnost považuji za další důvod k otázkám, kdo jsme, od- 18 kud jsme přišli, kam jdeme a jaký to má všechno smysl. Proč se aspoň nezeptat, když mnoho dalšího nemůžeme dělat? Možná, že je tu naděje. Zeptá-li se nás větší počet podobným způsobem, třeba se nám povede aspoň snížit míru nebezpečí. Jestliže se nedokážeme ani zeptat, pak jsme cosi základního lidského nedostali nebo ztratili. 22 Představte si délku doby, jež uplynula od vzniku života do dnešního dne, jako dvanáct hodin. Objevuje-li se na Zemi první vývojový předek člověka přibližně před 7 milióny let, objevuje se zde v posledních přibližně osmdesáti vteřinách. Přímý předek našeho druhu, Homo sapiens, se objevuje asi před lety, tedy před 2,3 vteřinami. Civilizace s písmem jsou staré asi 5 tisíc let, tedy přibližně pět tisícin vteřiny. Takže vzhůru do kapitoly, která má z dvanácti hodin trvání života popsat 11 hodin, 58 minut a 40 vteřin. Je tak dlouhá a složitá, že je možné se zastavit jen v několika místech. Na první a základní otázku, jak vznikl život, přesná od-

10 pověď známa není. V každém případě se má za to, že společný prapředek života se objevil v moři někdy před 3,5 až 3,8 miliardami let. Všechny dnešní podoby života (počet současných druhů se odhaduje na 5 až 50, ale i 100 miliónů druhů) jsou jeho potomstvem. Možná, že stavební kaménky života přišly na Zemi a další planety z vesmíru. Možná, že vznikl na Zemi i na Marsu současně, ale vyvíjel se dál jenom tady. Jako by ze semínka vyrostl mohutný, košatý strom. V mozku nosíme genové sekvence, které máme společné nejen s drozofilami, baktériemi a kvasinkami, ale také s ječmenem a rýží. Život dlouho rostl velmi pomalu. V prekambriu, to je doba od vzniku Země (zhruba před 4,5 miliardami let) do prvohorního období pojmenovaného kambrium (před 570 milióny let), jej tvořily ponejvíce jednobuněčné formy podobné dnešním baktériím, řasám a prvokům. Žily v moři. Co se v průběhu tak dlouhé doby dělo? 23 Replikátory Předpokládá se, že vzniku života předcházely jednoduché molekuly nejasné chemické povahy, které měly jednu základní vlastnost: dokázaly okopírovat samy sebe. Tomu, co se dokáže kopírovat, se obecně říká replikátor. (Replikátorem mohou být molekuly, geny, ale i složité informace v sociálním poli; v tomto případě R. Dawkins pojmenoval replikátory slovem mém) Od jednoduchých molekul nejasné povahy, které se dovedly kopírovat, k jednotlivým buňkám, k mnohobuněčným organismům a dál... To je růst informace, cesta od jednoduchého k složitému. Jaké jsou mechanismy neboli jak se to děje? Obecně vzato existují tři způsoby: Replikátor se může okopírovat a přitom změnit. Dejme tomu, že z jednoho A vzniknou dvě A, z nich čtyři

11 A. Pak dojde ke změně: na místě jednoho ze čtyř A vznikne B, které se kopíruje a případně mění dál. V takovém případě jde o divergenci, odvětvení. 24 Replikátory mohou začít»spolupracovat«. Představte si tři samostatné nezávislé replikátory A, B a C. Z nějakých důvodů mezi nimi vznikne interakce: A - B - C. Poté se replikátory ve vzájemné interakci oddělí od okolí, například obalem: (A - B - C). Přitom mezi nimi vznikne fyzikální vazba. Cokoli pak»udělá«jeden replikátor,»udělají«ostatní replikátory s ním. Tento mechanismus se jmenuje symbióza. Představte si tři rozličné replikátory, třeba geny A, B a C, v jádru jedné zárodečné buňky. Buňka se dělí: atd. Od nějakého kroku dělení se»zapne«v některých buňkách činnost genu A. Geny B a C zůstanou»vypnuté«. V jiných buňkách se»zapne«gen B, A a C zůstanou»vypnuté«, atd. Jde o epigenezi, cestu směřující k diferenciaci. Epigenezí vznikají ze zárodečných buněk specializované buňky jednotlivých orgánů. Přechody podob života na složitější úroveň mají společný znak: jakmile se replikátor stane součástí složitějšího celku vyššího řádu, přichází o možnost samostatné existence. Příkladem jsou jednotlivé geny v chromozómech, jednotlivé buňky ve vícebuněčných organismech, jednotlivé organismy ve společenstvích. Co následovalo po jednoduchých chemických replikátorech? Svět DNA a svět RNA O dnešním světě života se říká, že to je svět DNA a proteinů, neboli deoxyribonukleové kyseliny, nositelky dědičnosti, a bílkovin. Informace»napsaná«v buněčných jádrech na řetězci DNA čtyřmi»písmeny«, chemickými sloučeninami adeninem, guaninem, cytosinem a thyminem (A, G, C, T, proto písmena) se přepíše (transkripce) z DNA na RNA, ribonukleovou kyselinu.

12 *** Z RNA se informace přeloží (translace) do pořadí, v němž různé aminokyseliny sestaví řetězec bílkoviny. Počet a pořadí aminokyselin v řetězci, který je»páteří«nějaké bílkoviny, určuje její základní vlastnosti. Gen, jednotka dědičnosti, sestává z určitého počtu»písmen«řetězce DNA, zpravidla z několika tisíců písmen v určitém pořadí. Gen změněný přehozením nebo ztrátou písmen, případně prodloužením jejich počtu - těmto změnám se říká mutace -, stejně jako gen ztracený nebo přestěhovaný na jiné místo řetězu DNA, případně gen nadbytečný, může znamenat tvorbu odlišných bílkovin. Odlišné bílkoviny znamenají odlišné vlastnosti buněk, a to obvykle znamená odlišné vlastnosti organismu. Jedním z nejtěžších problémů vývojové biologie byla v této souvislosti otázka připomínající vztah vejce a slepice: přepis informace z DNA na RNA a její překlad do pořadí aminokyselin je chemická reakce. Její průběh, podobně jako mnoho jiných chemických reakcí, vyžaduje přítomnost enzymů. Enzymy jsou bílkoviny s vlastnostmi katalyzátoru. Byla první slepice - DNA, nebo vejce - bílkovinné enzymy? Jedno bez druhého není možné. Než se zjistilo, že RNA může nést informaci a zároveň být enzymem. Proto se předpokládá, že svět RNA (vědecká hantýrka mu říkává ribosvět) předcházel světu DNA - bílkoviny. Byl článkem násle dujícím za světem jednoduchých chemických replikátorů. Jak proběhl přechod od ribosvěta ke světu DNA - bílkoviny, také není příliš jasné. 25 Buňky bez jader a buňky s jádry První jednobuněčné podoby života, které se objevily v pramořích, neměly buněčné jádro. Připomínaly dnešní baktérie. 26 Dalším obrovským vývojovým skokem byly jednotlivé buňky, které už jádro měly. Připomínaly dnešní prvoky.

13 Lynn Margulisová, bioložka univerzity v Amherstu (stát Massachusetts), předpokládá, že se na postupném vývoji složitějších buněk podílela symbióza. Její představa říká, že: Jednoduché spirochety, podoby života připomínající vývrtku, se mohly nastěhovat do hostitelů, kteří ještě neměli jádro a k životu nepotřebovali kyslík. Začaly jim dělat bičíky, tím jim dali možnost nezávislého pohybu. Jakmile si tato nová, složená podoba života opatřila buněčné jádro, mohly se do jejího buněčného těla nastěhovat aerobní baktérie. Buňky tím získaly továrny na energii, jimž říkáme mitochondrie. (Mitochondrie mají svou DNA, nezávislou na DNA buněčného jádra, takže skutečně jde o hosta, zajímavého dále tím, že jej dědíme výhradně po maminkách.) Jestliže se do buněk nastěhovaly ještě fotosyntetické baktérie, byla tím otevřena cesta k budoucím rostlinám. První mnohobuněčné podoby života Kdy se na Zemi objevily první mnohobuněčné podoby života? V jižní Austrálii je pohoří Ediacara Hills. Roku 1946 tam byly objeveny zkameněliny podob života pocházející z doby před milióny let. Jsou zvláštní. Tak zvláštní, že se o jejich povaze vede spor. Například Tribrachidium heraldicum vypadá jako drobná mince s vroubkovaným okrajem a třemi úzkými, dosti zahnutými srpky, které mají společný střed. Skutečně připomíná heraldický znak. A. Seilacher z univerzity v Tůbingenu došel k názoru, že šlo o obrovské jednotlivé buňky. Ediacarské fosilie *** totiž nemají znaky složitějších organismů, například ústní a řitní otvor. G. Retallack z Oregonské státní univerzity má za to, že šlo o primitivní lišejníky - symbiózu řas s houbami. S. C. Morris z univerzity v anglickém Cambridge je přesvědčen, že se alespoň část ediacarských forem živo-

14 ta značně podobá těm, které vývojově následovaly: korálům, medúzám, červům a členovcům. Myslí si, že jde o první bezpečně prokázané mnohobuněčné živočichy. Mluví proto o ediacarské fauně. (Podařilo se ji najít 1 v mnoha dalších místech světa, například v dnešní Namibii.) Někteří molekulární biologové si myslí, že se první mnohobuněčné podoby života mohly objevit ještě dříve - před 800 milióny, možná i před jednou miliardou let. Jejich košatění neboli diverzifikace do rozmanitých podob bylo zpočátku pomalé. V paleozoiku (před 570 až 250 milióny let) se rychlost, s níž se objevují nové druhy mořských i suchozemských živočichů a rostlin, o něco zvýšila. A pak evoluce nabrala dech: v posledních 250 miliónech let je růst exponenciální. 27 Fossil Record 2 Jak se na tyhle věci přichází? Trpělivou prací celých generací paleontologů, kteří se specializovali na nejrůznější podoby vymřelého života v moři i na souši. Informací je tak velký počet, že byly v posledních třiceti letech opakovaně posbírány do databází. Nejmladším příkladem je databáze Fossil Record 2, vydaná v Londýně roku Na jejím vzniku se podílelo devadesát vědců, expertů ve svém oboru. Posbírali informace o 7186 čeledích mořských i suchozemských organismů, které po sobě zanechaly záznam v podobě zkamenělin. 28 Nejjednodušší třídění různých podob života říká, že se různé druhy života dají zařadit do společného rodu. Různé rody se dají zařadit do společné čeledi. Různé čeledi do společného řádu, atd. Připomíná to chůzi po větvičkách stromu ke kmeni nebo po ramenech říční delty ke společnému toku. Spočítají-li se větvičky daného druhu v nějakém okamžiku, získáme představu, jak byl strom v té chvíli košatý. Prodloužíme-li počítání

15 v čase, přijdeme na to, jak větvičky přibývaly a ubývaly. Zjistíme, jak se život košatil čili diverzifikoval, a jak jej hubilo vymírání neboli extinkce. Košatění a zániky života Jak se život košatil neboli diverzifikoval? Koncem prekambria a v raném kambriu (před přibližně 550 milióny let) se na Zemi vyskytovalo (dosud zjištěných) 280 čeledí, v ordoviku (před milióny let) jejich počet stoupl na 450. Na konci křídy (před 65 milióny let) už žilo 1260 čeledí a poté stoupl poměrně rychle jejich počet na Vývoj života na souši následoval až za vývojem života v mořích. Košatění suchozemského života je zřejmé počínaje silurem (před 445 milióny let). Neberte, prosím, udávaná čísla příliš doslova. Vědci mívají na stejné otázky různé názory, takže udávané počty čeledí jsou středem mezi nejvyššími a nejnižšími odhady. Podobně je tomu s čísly označujícími počátky a konce jednotlivých geologických epoch. Košatění života nebyl plynulý děj. Střídala ho období extinkcí čili zániků. Odborníci jich napočítali nejméně dvaadvacet. Některé z nich probíhaly ve dvou až třech stupních. Pět extinkcí bylo tak hromadných, že se mluví o»velké pětce«: probíhaly v pozdním ordoviku, pozdním *** devonu, pozdním permu, pozdním triasu a na konci křídy. Nejznámější, asi v souvislosti s filmem Jurský park, je poslední z uvedených období zániku. Proběhlo před 65 milióny let a ukončilo existenci dinosaurů. V očích paleontologů a geologů odděluje druhohory od třetihor. Největší vymírání se však udalo na přelomu prvohor a druhohor. Odděluje poslední období prvohor, perm, od prvního období druhohor, triasu. Jaké byly příčiny velkých extinkcí? Čím hlouběji nahlédneme do času, tím méně jsou jasné. D. H. Erwin z paleobiologického oddělení Státního

16 muzea přírodních věd ve Washingtonu píše, že extinkce na hranicích permu a triasu (hranice P/Tr) stála život 90 % druhů v mořích a přibližně 70 % čeledí na souších. (Jiné odhady uvádějí nižší čísla. Záleží na způsobu, jakým se takový odhad dělá.) Extinkce P/Tr probíhala podle Erwina ve třech fázích. Nejprve poklesla mořská hladina, v průběhu několika miliónů let" o plných 150 metrů. Dnešní světadíly byly v té době jedním celkem, pojmenovaným Pangea. I tento jednotný prakontinent byl ze 40 % pokryt vodou. Co pokles hladiny znamenal pro všechny podoby života v mělkých mořích Pangey a kolem jejího pobřeží, je jasné. V další fázi vychrlily sopky v místech dnešní severní Sibiře v období necelého 1 miliónu let na 2 milióny kubických kilometrů lávy. Předpokládá se, že v atmosféře stoupla koncentrace oxidů síry a oxidu uhličitého. Mořská voda se začala měnit na slabou kyselinu, pokleslo v ní množství kyslíku, povrch planety se pravděpodobně oteplil skleníkovým efektem uvolněných plynů a prachu. Život se podle této teorie z valné části zadusil. Zkázu dokončilo rychlé stoupnutí mořské hladiny v raném triasu Hromadný zánik snad poloviny druhů života na hranicích posledního období druhohor a třetihor (hranice období křídy a třetihor, hranice K/T, z odborného Kreide/Tercier) vysvětlují nejméně dvě domněnky. První z nich, proslulá Alvarezova hypotéza, má za to, že příčinou byl dopad mimozemského tělesa - planetky (asteroidu) nebo komety s průměrem asi 10 km. Podkladem pro domněnku je nález vysoké koncentrace iridia právě v této geologické hranici, a to v pětadevadesáti různých místech světa. Iridium je značně vzácný kovový prvek. Ve větším množství se skrývá pouze v zemském jádru. Proto se předpokládá, že tak značné množství iridia do jedné

17 tenké geologické vrstvičky mohlo přinést jen mimozemské těleso. Za další doklad Alvarezovy hypotézy se považují kuličky vzniklé z roztavené a vymrštěné horniny, jež obsahují čedič a drobná zrnka křemene. Na výbrusech horniny pozorovaných v polarizovaném světle jsou vidět změny podmíněné obrovským nárazem. Takto změněná zrnka křemene se dají najít například na jaderných střelnicích nebo v místech dopadu meteoritů. Kromě toho se zdá, že se podařilo najít místo dopadu tělesa - nalézá se v blízkosti mexického Yucatanu. A druhá teorie? V. E. Courtillot, pařížský profesor geofyziky, má za to, že příčinou hromadné extinkce života na hranici K/T byla ohromná sopečná činnost v části dnešní Indie, která se jmenuje Deccan. Jednotlivé proudy čedičové lávy z tehdejších dob zaujímají plochu skoro 10 tisíc čtverečních kilometrů. V některých místech je láva silná metrů, v západní Indii až 2400 metrů. Původní objem lávy mohl být až 2 milióny krychlových kilometrů! V. E. Courtillot je na základě různých způsobů určování doby, z níž láva pochází, přesvědčen, že se *** dostávala na zemský povrch přibližně půl miliónu let, právě v období hranice K/T. Má za to, že sopečná činnost byla i zdrojem iridia. Teprve v poslední době se začíná mluvit o dalším hromadném vymírání druhů. Jeho příčinou je činnost lidí. V současnosti hynou nejrůznější druhy života 100krát až 1000krát rychleji, než tomu bylo v době, která dnešnímu druhu Homo sapiens sapiens předcházela. (Desetinásobný rozdíl v odhadu rychlosti zanikání druhů je podmíněn nejistotou, kolik druhů života na Zemi vlastně existuje.) Ekologický pohled na zániky Možná, že nové pochopení velkých extinkcí a jejich důsledků změní tradiční geologický a paleontologický ka-

18 lendář. První pokus v tomto směru udělal P. Sheehan na základě práce A. Boucota z Oregonské státní univerzity. Dějiny života lze popsat kromě jiného podle toho, jak se objevují a mizí jednotlivé druhy života, které jsou pro určité období typické. Například trilobiti se objevují v kambriu, nejstarším období prvohor, a zanikají v permu, nejmladším období prvohor. Namísto určování jednotlivých epoch podle typických druhů života, které se v nich vyskytovaly, užil P. Sheehan ekologický pohled. Zkoumal, které druhy živočichů obývaly klíčové niky. (Pojem nika říká, kde druh žije, čím se živí, jak hledá potravu, kdy a jak je aktivní. Jde tedy o místo nebo úlohu, kterou příslušný druh v ekosystému zaujímá.) P. Sheehan rozdělil posledních 460 miliónů let vývoje života do šesti různě dlouhých ekologických evolučních jednotek. Trvaly od 35 do 142 miliónů let. Každou z nich ukončila hromadná extinkce. Další jednotka začala až po období zotavování, jež trvalo od 3 do 8 miliónů let Nejznámější ekologickou evoluční jednotkou je v Sheehanově pojetí 180 miliónů let života dinosaurů. Byli masožraví, býložraví i všežraví, malí i velcí, a na souši zabírali téměř všechny niky. Ostatní druhy života žily na okraji těchto nik. Včetně drobných hmyzožravých savců. Před, 65 milióny let, snad v souvislosti s dopadem kosmického tělesa, snad v souvislosti se sopečnou činností, éra dinosaurů končí. Planetu přejímají savci. Podobné události postihly i předchůdce dinosaurů, živočichy, kteří měli některé znaky plazů a jiné znaky savců, stejně jako předchůdce těchto živočichů - obojživelníky. Významné je, že v období mezi extinkcemi se život do nových podob vyvíjí pomalu. Bouřlivý vývoj nových podob však podle P. Sheehana (a také podle C. Bretta z univerzity v Rochesteru, jenž zčásti potvrzuje Sheeha-

19 novu hypotézu - ověřoval ji na mořských živočiších) nastává v období následujícím po zotavení. Velký třesk života se odehrál v kambriu, přibližně před 533 milióny let, v průběhu pouhých 5-10 miliónů let. V tomto (geologicky viděno) doslova mžiknutí oka vznikly všechny hlavní větve života, které známe dodnes. Evoluce jej od té doby nezopakovala, byť měla možnost. Ve výbuších tvořivosti následujících po dalších velkých extinkcích užila vždy jen plány těl, které»vynalezla«v průběhu velkého třesku života. Není jasné, co bylo jeho příčinou. Snad byla důvodem koncentrace kyslíku, která konečně překročila kritický práh, pod nímž jsou složitější podoby života nemožné. Snad byl překročen práh anatomické a fyziologické složitosti, jenž živočichům dovolil rychle obsazovat volné niky. Možná, že důvodem byly tektonické změny spjaté se změnami klimatu. Možná, že všechno dohromady. Možná, že něco, co dosud není známo. *** Jak se život vyvíjí? Klíčovým pojmem moderní podoby Darwinovy teorie je pojem přírodního výběru. (Překládá se i jako přirozený výběr) Vzpomínáte si, jak náhodná proměna genu - mutace - může znamenat proměnu nějaké bílkoviny, což může znamenat proměnu stavby a činnosti organismu? (Existuje velký počet příčin náhodných mutací, od kosmického záření po nejrůznější chemické vlivy.) Nejrozmanitější vlivy zevního prostředí pak způsobí, že některé mutace přežijí a rozmnoží se, jiné zaniknou. Je nutné mít na mysli, že největší počet mutací je ve vztahu k vlivům zevního prostředí neutrální. Jinak řečeno, mutace nejsou výhodné ani nevýhodné. Mohou se týkat bílkovin, které nejsou pro život v daných podmínkách klíčově významné. Dědí se však, takže po nějaké době je velká část příslušníků populace jejich nositelem. Jestliže dojde k rychlé a významné změně zevního prostředí, nemusí být původně neutrální mutace nadále

20 neutrální ani trochu. Může být důvodem zániku svých nositelů, stejně jako důvodem jejich přežití. Darwin i jeho moderní žáci předpokládají, že nové druhy vznikají velmi pomalou, stupňovitou proměnou populace předků, procesem, který N. Eldredge a S. J. Gould roku 1972 pojmenovali fyletický gradualismus. Hlediskem, podle něhož je možné posuzovat kvalitu teorií, není ani tak to, co vysvětlují, jako to, co předpovídají. Z fyletického gradualismu plyne předpověď: mezi fosiliemi by měly být přechodné stupně ukazující cestu od jednoho druhu k jinému. Příkladem svědčícím pro teorii fyletického gradualismu se zdá být vývoj suchozemských obojživelníků z ryb v pozdním devonu, přibližně před 365 milióny let. P. E. Ahlberg, J. Clack a E. Lukševič roku 1996 uveřejnili práci dokazující, že se v období mezi přibližně milióny let proměňovala kostra lebky vyvíjejících se rodů směřujících od ryb k obojživelníkům tak, že připomínala mozaiku starých a nově vznikajících znaků. Vyvíjela se tedy stupňovitě a pomalu. V mnoha případech je však tento postupný vývoj po malých krůčcích spíš výjimkou než pravidlem. Nesplněná předpověď se často přičítá neúplnosti, s níž fosilie vznikaly a zachovaly se, a nesoustavnosti a neúplnosti jejich sběru. Zkameněliny často ukazují na různě dlouhá období, po která druhy existují bez větších proměn, a pak na následný poměrně rychlý zlom a vznik druhů nových. Přechodné stupně a chybějící články není nutné ve všech případech předpokládat. Jaký by mohl být mechanismus tak rychlé proměny? Druhy mohou rychleji vznikat z malých izolovaných populací, jejichž izolaci mohou podmínit například geografické změny. Tato malá populace je oddělena od toku genů své velké mateřské populace. Prodělává odchylky dědičnosti, z nichž některé jsou adaptivní, znamenají při-

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015

Antropogeneze člověka. PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Antropogeneze člověka PaedDr. Eva Knoppová Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 školní rok: 2014/2015 Byl jednou jeden člověk https://www.youtube.com/watch?v=zwzxpiessxk Sledujte film, vytvořte myšlenkovou

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons.

Příbuzenstvo člověka. Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Příbuzenstvo člověka Fosilní hominidi. Kredit: Sklmsta, Wikimedia Commons. Hominoidi Hominoidea, skupina v rámci úzkonosých opic (Catarrhini) zahrnuje hominidy (Hominidae) a gibony (Hylobatidae) před cca

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů.

VÝVOJOVÁ TEORIE /Charles Darwin/ Obr. 1.1 Člověk je výsledkem dlouhého vývoje živých organismů. KDE SE VZAL ČLOVĚK? NÁBOŽENSTVÍ Člověk byl stvořen bohem. Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, tj. muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden. (Ivan Olbracht:

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRAHORY A STAROHORY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_272 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 PŘEDGEOLOGICKÉ

Více

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1

VZNIK ZEMĚ. Obr. č. 1 VZNIK ZEMĚ Země je 3. planeta (v pořadí od Slunce) sluneční soustavy, která vznikala velice složitým procesem a její utváření je úzce spjato s postupným a dlouho trvajícím vznikem celého vesmíru. Planeta

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 254 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 3.4.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Název materiálu: Primáti - členění

Název materiálu: Primáti - členění Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka

VY_32_INOVACE_11.02 1/11 3.2.11.2 Původ a vývoj člověka 1/11 3.2.11.2 - původem navazuje na živočišnou říši, je součástí přírody - kosterní nálezy přinášejí nové doklady o pravěcích předcích člověka, o existenci různě vyspělých bytostech z období třetihor a

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Biologie 2 obecná biologie Vznik Země a vývoj života na Zemi

Biologie 2 obecná biologie Vznik Země a vývoj života na Zemi Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 2 obecná biologie Vznik Země a vývoj života na Zemi Ročník 1. Datum

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY 1. Kdy vznikla Sluneční soustava? 2. Z čeho vznikla a jakým způsobem? 3. Která kosmická tělesa tvoří Sluneční soustavu? 4. Co to je galaxie? 5. Co to je vesmír? 6. Jaký je rozdíl

Více

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím

Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Příloha č. 2. Záznamová tabulka k prezentacím Vyplň úvodní hlavičku tabulky. Do každé kolonky zaznamenej 3 podstatné informace ze shlédnuté prezentace. ČLENOVÉ SKUPINY: TŘÍDA: DATUM: VĚDY V BIOLOGII ČLOVĚKA

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Vliv klimatu na vývoj člověka

Vliv klimatu na vývoj člověka Vliv klimatu na vývoj člověka - první hominidi se vyvinuly ve východní a jižní Africe v miocénu - spodní miocén - Afrika pokryta deštným pralesem, před 10 Ma se klima v Africe stává výrazně sušším rozloha

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013

Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Tematická oblast: Geologie věda o Zemi (VY_32_INOVACE_01_2) Autor: Mgr. Alena Výborná Vytvořeno: leden až květen 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují vývoj Země a jednotlivé období vývoje

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Věk dinosaurů. Věk dinosaurů ÉRA DRUHOHOR. Z čeho poznáme, jak dinosauři vypadali?

Věk dinosaurů. Věk dinosaurů ÉRA DRUHOHOR. Z čeho poznáme, jak dinosauři vypadali? Věk dinosaurů Věk dinosaurů Planeta Země má neuvěřitelně dlouhou historii, protože vznikla před zhruba 4,6 miliardy let. Geologové rozdělují toto časové období na velké části zvané éry. Dinosauři žili

Více

Strom života. Cíle. Stručná anotace

Strom života. Cíle. Stručná anotace Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Biologie 1. ročník Úvod do taxonomie Cíle Studenti zařadí člověka do příslušných taxonů taxonomického systému. Studenti se seznámí s principem fylogenetického

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_001. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_001 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Život ve vesmíru Vyučovací předmět: Základy

Více

Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému:

Vývoj člověka. Zařazení člověka do zoologického systému: Vývoj člověka Rudimenty a atavismy: Rudiment - anatomický útvar, vyskytuje se v lidském těle pravidelně - ztratil svůj původní význam (červovitý výběžek na slepém střevě apendix, na ušním boltci výrůstek

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1. Oreopithecidae Pliopithecidae gibonovití (Hylobatidae) Hominoidea. Hominidae. Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1. Oreopithecidae Pliopithecidae gibonovití (Hylobatidae) Hominoidea. Hominidae. Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 Název cvičení: VÝVOJ ČLOVĚKA - ANTROPOGENEZE Teoretický úvod: Během čtvrtohor do své poslední fáze dospěl vývojový proces, který začal u primitivních primátů v paleocénu a který

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země

Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země Třída: Jméno, příjmení: Test Shrnující Přírodní složky a oblasti Země 1) Zemské těleso je tvořeno vyber správnou variantu: a) kůrou, zrnem a jádrem b) kůrou, slupkou a pláštěm c) kůrou, pláštěm a jádrem

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI Tým ZŠ J. A. K. Blatná

VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI Tým ZŠ J. A. K. Blatná VÝVOJ ORGANISMŮ NA ZEMI Tým ZŠ J. A. K. Blatná 1 Obsah: 1. Vznik a vývoj života, teorie vzniku života 2. Jak začal život 3. Éry vývoje života 4. Prekambrium 5. Prvohory, Druhohory, Třetihory, Čtvrtohory

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Přírodověda 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Žák: - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek pro život (teplo, světlo) Země ve vesmíru F Sluneční soustava - popíše

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 8. třída (pro 3. 9. třídy)

Více

VY_32_INOVACE_04.19 1/8 3.2.04.19 První organismy na Zemi První organismy na Zemi

VY_32_INOVACE_04.19 1/8 3.2.04.19 První organismy na Zemi První organismy na Zemi 1/8 3.2.04.19 cíl popsat vznik a vývoj života na naší planetě - analyzovat důkazy o jeho vývoji - odvodit význam zkamenělin - znát naleziště zkamenělin nejen u nás - popsat období prvohor až čtvrtohor

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.9.2009 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.9.2009 Mgr. Petra Siřínková TŘETIHORY Paleogén Paleocén Eocén Oligocén Neogén Miocén Pliocén TŘETIHORY

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře,

Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, Vážení uchazeči o studium na Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Táboře, v letošním roce již budou testy delší, protože přijímací zkoušky se blíží. Věříme, že testové varianty Vám pomohou

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země

VY_32_INOVACE_02.01 1/8 3.2.02.1 Vznik Země a života Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země 1/8 3.2.02.1 Planeta Země a vznik života na Zemi Planeta Země cíl - vysvětlit vznik Země - popsat stavbu zemského tělesa, gravitační sílu, pohyb Země - pochopit vznik a vývoj života - objasnit podstatu

Více

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel

Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel Vojtěch Novotný Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Ekologický problém č. 1: Jaký je mechanismus koexistence tisíců druhů

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Geologická stavba ČR - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ OKRUH: Neživá

Více

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS,

ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, ANTROPOLOGIE, PŮVOD A VÝVOJ ČLOVĚKA, EVOLUCE DARWINISMUS, Taxonomie veda o zařazení organismů do taxonů (klasifikační kategorie) podle základních společných charakteristických znaků. Každý organismus musí

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více