Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Vyrovnaný rozpočet Co všechno byste měli vědět o tom, jak bude letos městská část hospodařit strana Skaut, sport a vzdělávání Nabídka možností, jak v Praze 2 zajímavě trávit volný čas strana Sv. Ludmila v novém V první jarní den mělo premiéru nové slavnostní osvětlení vinohradské dominanty strana 12 Pár slov o penězích Samospráva měst a obcí, v našem případě městské části, má několik nástrojů, kterými může ovlivňovat chování občanů a prosazovat svá předsevzetí, politické vize a programy a pochopitelně také plnit své předvolební sliby. Takové nástroje jsou v podstatě tři. Prvním z nich je pravomoc vydávat závazné obecní vyhlášky, které musí být v souladu s legislativou a které jsou pro občany příslušné obce závazné. Tuto pravomoc mají svěřenu obecní samosprávy. V Praze je takovou obecní samosprávou Zastupitelstvo hlavního Slovo úvodem města Prahy. Městské části tedy tuto pravomoc svěřenu nemají. Druhým nástrojem je závazná územně plánovací dokumentace, která může upravovat vzhled i rozsah staveb a jejich částí, tedy jednotlivých stavebních detailů. Tuto pravomoc opět nemají svěřenu zastupitelstva městských částí. Je zcela pochopitelné, že územní plán, jako hlavní územně plánovací dokument, vypracovává a schvaluje pražské zastupitelstvo. Už méně pochopitelné je, že rozpracování územního plánu na podmínky toho kterého území je opět v kompetenci hlavního města Prahy. Regulační plány, které mohou jít do poměrně značných podrobností, zpracovává městská samospráva s tím, že jejich vytvoření schvaluje příslušná městská část. Třetím, a pro městské části vlastně jediným nástrojem, jsou peníze. Regulace chování prostřednictvím koruny bývá velmi účinná, ale také velmi náročná. Sebemenší chyba může mít nedozírné, často nevratné následky. Je to ale jediný nástroj, který samosprávy městských částí mají, a pokud tedy nechtějí úplně rezignovat na svoji funkci, musí se poměrně velmi rychle naučit s tímto nástrojem zacházet. Základním dokumentem, který definuje použití obecních peněz, je rozpočet obce, v našem případě tedy městské části. Takový rozpočet městské části Praha 2 Vám v tomto čísle Novin Prahy 2 chceme představit, protože ho zastupitelstvo městské části na svém březnovém zasedání schválilo. Je zcela pochopitelné, že tento rozpočet musí reagovat na vývoj ekonomiky celého státu, protože příjmy obcí, a tedy i městských částí, jdou téměř výhradně z daní anebo ze zdrojů daním velmi podobných například místní poplatky, dotace na výkon státní správy a podobně. Pokud je ekonomika státu v krizi, a dnes jde o nadnárodní ekonomickou krizi, je vždy nízký výnos z daní a obce mají tedy nižší příjmy. Záleží pak na odpovědnosti obecní samosprávy, zda tento problém bude řešit například dalšími dodatečnými zdroji, což je zadlužení, nebo je schopna své výdaje přizpůsobit svým příjmům a redukovat tak, aby k případnému zadlužování nedocházelo a aby zároveň nebyl ochromen chod obce nebo městské části. Obecně známý je případ Rokytnice nad Jizerou, která se zadlužila na stavbu lyžařského vleku a kvůli nepřízni počasí a neschopnosti splácet přišla prakticky o veškerý obecní majetek. Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2011 je koncipován již tradičně jako vyrovnaný. Snížení daňových příjmů se projevilo ve stagnaci běžných výdajů, které vyjma výdajů na zeleň mají nulový růst, a dále ve výrazném poklesu kapitálových nebo, chcete-li, investičních výdajů. Ty jsou oproti letům 2009 a 2010 prakticky poloviční. V rozpočtu na rok 2011 není zahajována zatím žádná větší investiční akce. Obsahem kapitálových výdajů je zejména dokončení rozestavěných staveb, a to především v parcích, nejnutnější údržba bytového fondu a projektová příprava investičních akcí příštích let tak, aby samospráva Prahy 2 byla připravena na lepší časy. Vzhledem k tomu, že jde o první rozpočet v novém volebním období, nezpůsobí tato nutná restrikce žádné zásadní omezení pro občany Prahy 2. Při projednávání návrhu rozpočtu vytýkali někteří kolegové zastupitelé, že restrikce je malá, a navrhovali další snížení cca o pětinu. Takový návrh by však šlo realizovat jen za cenu významných škod pro městskou část Praha 2 nebo za cenu výrazného omezení provozů např. škol či veřejné zeleně. Přes nutnost některých rozpočtových škrtů jsem přesvědčen, že financování městské části Praha 2 v roce 2011 se promítne pozitivně do života jejích občanů. Jiří Paluska, starosta MČ Praha 2 UPOZORNĚNÍ PRO INZERENTY Městská část Praha 2 připravuje změnu pravidel podávání a úpravu ceníku inzerce v Novinách Prahy 2. Změna se bude týkat především způsobu platby za inzerci, která bude od č. 6/2011 hrazena předem, a to do 15. v každém měsíci. Rozpis cen a další důležité informace přineseme v příštím čísle a v předstihu budou zveřejněny na v rubrice Média/Noviny Prahy 2. SOUŽITÍ V PARCÍCH: Takové bude téma příštího, květnového čísla Novin Prahy 2. Po přestálé zimě lidé potřebují načerpat energii, a pokud je to jen trochu možné, přesouvají své aktivity do exteriérů. V Praze 2 naštěstí není o místa, kde lze trávit čas uprostřed zeleně, nouze. Jarní idylku v parku ale mohou narušit problémy, dané střetem zájmů. Něco jiného si od pobytu v městské zeleni slibují maminky s dětmi, něco jiného majitelé psů, svoji představu mají senioři a jinou zase dospívající mládež. Mnohdy tak dochází ke konfliktním situacím, a opravdu to nemusí být jen tolikrát propíraný spor pejskař-nepejskař. Jsme zvědavi na vaše zkušenosti se soužitím v parcích psát nám můžete až do 20. dubna na nebo na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Text: len, foto: anl Co nás pálí Je tomu již velmi dávno, kdy se Praha dostala na seznam UNESCO jako místo zasluhující zvláštní památkovou ochranu. Nové Město a Vyšehrad jsou součástí Pražské památkové rezervace, Vinohrady a Nusle jsou součástí památkové zóny, takže v Praze 2 není místo, které by nebylo památkově chráněno. A je vůbec něco chráněno? Zatím to tak nevypadá. Chrání se podrobnosti, leč systém nikoli. V roce 1973 byl zprovozněn Nuselský most vedoucí do takto chráněného JIŽ NENÍ NA CO ČEKAT území, v roce 1978 bylo dokončeno přemostění Masarykova nádraží a v roce 1980 byl uveden do provozu nový kapacitní most Barikádníků. Byl zrušen původní vnitřní okruh Národní třída Na Příkopě Revoluční a později omezen průjezd ulicemi Vodičkova, Jindřišská. Trasa Jiráskův most Resslova Žitná, Ječná magistrála Hlávkův most dnes funguje jako skrytý polookruh. Pražští plánovači umožnili rozsáhlou investiční výstavbu podél magistrály. Jen nedávno otevřené obchodní centrum Arkády na Pankráci má 1100 parkovacích míst, kde se vozidla několikrát za den vymění, většina z nich využívá magistrálu. Největší vzdálenost mezi dvěma mosty v Praze je kromě mostu ve Zbraslavi mezi Barrandovským a Palackého, resp. Jiráskovým mostem. Ti samí plánovači nyní vyškrtávají z připravovaného územního plánu původně plánovaný most z Jeremenkovy ulice na Zlíchov. Pokr. na str. 2 Zlatý erb pro webové stránky městské části Praha 2 Ve středu 23. března 2011 proběhl v rezidenci primátora hl. m. Prahy slavnostní ceremoniál, při kterém byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb Webové stránky obstály v těžké konkurenci a získaly 1. místo v kategorii Nejlepší webová stránka města. Na dalších oceněných místech se umístily stránky městských částí Praha 12 a Praha 16. Zlatý erb z rukou 1. náměstka primátora hl. m. Prahy Karla Březiny převzal starosta Prahy 2 Jiří Paluska, doprovázený tajemníkem úřadu Michalem Kopeckým a internetovou redaktorkou Markétou Slunečkovou. Prestižního ocenění si velmi vážíme, ale nemáme v úmyslu usnout na vavřínech. S vědomím, že správa webových stránek je nikdy nekončící práce, se i nadále budeme snažit touto cestou našim občanům zpřístupňovat potřebné a aktuální informace. Děkujeme také za podporu v hlasování pro cenu veřejnosti. Kompletní přehled výsledků soutěže najdete na Text: sun, foto: vin

2 2 ČÍSLO 4 - DUBEN 2011 Co se děje v Praze 2 Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Co nás pálí JIŽ NENÍ NA CO ČEKAT Z jednání rady Z jednání zastupitelstva Druhé řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se konalo 7. března Zastupitelé v tajném hlasování zvolili 12 přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 na funkční období K návrhu rozpočtu a finančnímu plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2011 proběhla rozsáhlá diskuze a poté členové zastupitelstva předložený návrh schválili. Zastupitelé rovněž schválili úpravu rozpočtu MČ Praha 2 pro rok 2011 Smlouvy o odvodu části výtěžku z provozu loterií a jiných podobných her a souhlasili se změnou rozpočtu na rok 2011 přijetí finančního daru v oblasti bytové. Dalším návrhem usnesení schválili prodej jednotek v domě čp. 392 (Podskalská 7) ve veřejné dražbě. Na tomto zasedání projednalo a schválilo zastupitelstvo poskytnutí veřejné finanční podpory na období roku 2011 a 1. čtvrtletí 2012 v oblasti životního Rada městské části Praha 2 jednala v měsíci březnu dvakrát, a to a Projednala celkem 59 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila s výpůjčkou části nám. Míru Nadačnímu fondu obětem holocaustu, který zde v pondělí uspořádá vzpomínkovou akci Jom ha-šoa 2011, souhlasila s výpůjčkou části parku Karlovo náměstí Římskokatolické duchovní správě u kostela sv. Ignáce, která zde uspořádá Svatojánskou pouť, a souhlasila s výpůjčkou části nám. Míru DDM Praha 2, který zde uspořádá akci Zastávka volný čas. RMČ doporučila zastupitelstvu souhlasit s přidělením finančního příspěvku v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2011 na opravu kostela sv. Ludmily ve výši Kč a na obnovu Grotty ve výši č. Radní schválili připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity a souhlasili s připojením všech základních škol, zřizovaných městskou částí, k projektu situační prevence kriminality Připojení školských zařízení na pult poplachového a monitorovacího systému. Rada doporučila ZMČ Praha 2 schválit změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 3 a č. 4/2011 a k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 3 a č. 4/2011. Z materiálů k informaci vybíráme: ke kontrole provedené živnostenským a občanskosprávním odborem hl. m. Prahy na živnostenském odboru ÚMČ Praha 2. Barbora Pletková, odb. Kancelář tajemníka Starosta MČ Praha 2 svolává na základě písemné žádosti členů zastupitelstva za klub TOP 09 a klub OSB, dle Části II., 2 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 2, 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 na pondělí v 8:00 do jednacího sálu č. 614 v 6. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20. Program: K přestěhování Základní školy, Praha 2, Legerova 5 do budovy Vratislavova 13. Zasedání je veřejné. prostředí, mimoškolních aktivit dětí a mládeže, kultury, prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality a prevence kriminality, sociální a zdravotní, poskytnutí účelové dotace v sociální oblasti z rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2011 Akordu, Organizační jednotce Dennímu stacionáři, o. s. Pohoda společnost pro normální život lidí s postižením a obecně prospěšné společnosti Lemniskáta život bez bariér, o. p. s. Zastupitelé také schválili uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se společností Centrin CZ, s. r. o., žádost o svěření majetku hl. m. Prahy, pozemku parc. č v k. ú. Nusle do správy MČ Praha 2 a souhlasili s uzavřením tří splátkových dohod. Příští řádné zasedání ZMČ Praha 2 se bude konat dne Šárka Votánková, odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů Zápis ze zasedání ZMČ Praha 2 je po ověření k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ a na Anketa Úřadu MČ Praha 2 Spokojenost se správou domu Úřad městské části Praha 2 v úzké spolupráci s renomovanou firmou pro výzkum trhu a veřejného mínění STEM/MARK, a. s. pořádá anketní šetření mezi nájemci obecních bytů, které jsou svěřeny do správy městské části Praha 2. Tématem ankety je spokojenost nájemců obecních bytů a náměty na zkvalitnění správy domů ze strany správních firem. Cílem je zjistit míru spokojenosti obyvatel Prahy 2, bydlících v bytech svěřených do správy městské části Praha 2. Účastníci průzkumu mohou vyplnit dotazník za svoji domácnost buď v elektronické podobě na adrese: nebo v papírové formě. Dotazník a konkrétní informace obdrží všichni nájemci městské části Praha 2 do poštovních schránek. Anketa je anonymní. Anketa je realizována v období od 21. března 2011 do 29. dubna Z účastníků ankety, kteří vyplní anketní dotazník, bude vylosováno 10 výherců těchto cen: 1 x sleva na nájemném v hodnotě Kč 1 x sleva na nájemném v hodnotě 5000 Kč 1 x poukaz do restaurace v hodnotě 2500 Kč 2 x předplatné do Divadla na Vinohradech na sezonu 2011/2012 v hodnotě 1760 Kč 5 x poukaz na zboží v hodnotě 1000 Kč Ceny budou vylosovaným výhercům předány pouze po předložení slosovatelného kuponu. Výsledky průzkumu i vylosovaní výherci budou zveřejněni v Novinách Prahy 2 a na internetové stránce Úřadu MČ Praha 2 Děkujeme za vaše názory a čas věnovaný tomuto aktuálnímu průzkumu a věříme, že výsledky přispějí ke zlepšení služeb pro obyvatele domů svěřených do správy MČ Praha 2. Za Úřad MČ Praha 2 Jan Vaněk, zástupce starosty pro oblast majetku Pokr. ze str. 1 Proč to také řešit? Nyní to přece tak krásně funguje a lze jet přes památkovou rezervaci a přes kulturní památku Karlovo náměstí. Z Prahy 2 se tak postupně stalo dopravní smetiště celého státu. Kdo nejel přes Prahu 2, tak snad ani neví, že jel Prahou. Výsledkem je, že dálnicí magistrály denně projede až 100 tisíc vozidel. Magistrála v Praze 2 tvoří jen obtížně překonatelnou bariéru jak pro auta, tak pro pěší. Na dělícím pásu dálnice mezi Sokolskou a Legerovou je umístěna škola a podél Sokolské je Dětská klinika a Urologická klinika. Jen v Legerově špatně provětrávané ulici bydlí přes 1200 obyvatel. Tolik jich nemá ani řada jiných městských částí. Nikde jinde v republice není na jednom místě zatíženo hlukem a především exhalacemi tolik osob naráz a v takové míře. Měřící místo ČHMÚ zde u prachu a NO 2 vykazuje překračování povolených hygienických limitů 5 až 10. V televizi často sledujeme kritické záběry z různých obcí, které se domáhají řešení, protože tam denně projede např. 15 až 20 tisíc vozidel. To je zhruba pouhá pětina toho, co v Praze 2. Zde se tomu televizní reportéři příliš nevěnují. Kudy by pak jezdili? Co na to hygienik? Jistě, přímá souvislost nádorových onemocnění a infarktů se tímto stavem prostředí jen těžko prokazuje, i když je statisticky velmi významná. Hluk je také velmi podstatný, ale zpravidla se na něj, narozdíl od exhalací, neumírá. Soud rozhodl v případě paneláků v Michli ve prospěch majitelů domů zatížených hlukem. Jak by asi rozhodl v případě exhalací? Smíšená ZPS V týdnu od 14. do byla v Praze 2 zavedena nová smíšená zóna rezidentního a placeného stání. Jak se změnil systém parkování? Oproti původní návštěvnické střednědobé zóně placeného stání, kde mohly parkovat od 8:00 do 18:00 pouze osoby s platným parkovacím lístkem zakoupeným v automatu, slouží smíšená zóna nejen rezidentům s platnou parkovací kartou, ale také návštěvníkům, kteří si jako dosud musí v automatu koupit platný parkovací lístek. Byl upraven i její provoz, a to do tří časových úseků: od 8:00 do 18:00 zde mohou parkovat rezidenti i návštěvníci od 18:00 do 6:00 mají nárok zaparkovat pouze rezidenti od 6:00 do 8:00 je parkování bez omezení Jde vlastně o rozšíření již provozované návštěvnické zóny ve Španělské ulici, a to v úseku mezi Vinohradskou a Mánesovou. Tato smíšená zóna vznikla z původní návštěvnické ZPS ve Václavské ulici, v úseku Na Moráni Trojanova vpravo a dále v Polské ulici, v úseku Blanická Třebízského podél Riegrových sadů. red Nyní je již faktická situace ve výstavbě okruhů taková, že ji lze alespoň částečně řešit. V loňském roce byla dokončena významná část Pražského, tj. vnějšího okruhu z Brněnské D1 přes Plzeňskou D5 až k Ruzyni. Byl sem přesunut provoz kamionů a uvolněna Jižní cesta, která je součástí Městského (vnitřního) okruhu. Městský okruh je již hotov od Střešovic na západě až k sídlišti Skalka na východě. Další část okruhu ve směru k Malešicím sice ještě není dokončena, ale plynule lze k severu pokračovat Štěrboholskou radiálou s možným využitím Průmyslového polookruhu až na Proseckou radiálu, resp. D8 nebo s využitím části Pražského okruhu a z něho na hradeckou dálnici D11 a u Horních Počernic na boleslavskou R10. Významná část okruhů a komunikací dálničního typu je tedy v provozu. Je splněna dříve proklamovaná podmínka čekat na dokončení okruhů. Pokud jde o provoz z jihu, kde je první světelně řízená křižovatka na dálnici ve směru od Budapešti zcela absurdně až u křížení s Rumunskou ulicí v Pražské památkové rezervaci, tak není na co čekat. Právě tento směr vadí v Praze 2 nejvíce, když provoz je přerušen semafory až pozdě, takže se Legerova ulice nestačí ani trochu provětrat. Je třeba připomenout dřívější sliby politiků až se dokončí okruh Když lze nyní použít Městský okruh, resp. Jižní cestu, je zcela nezbytné dopravu od jihu omezit tak, aby se neprodleně snížila průjezdnost Legerovou směrem do Žitné a na Karlovo náměstí směrem na levý břeh Vltavy a opačně. Vše, co jede přes Nuselský most a posléze pokračuje na most Jiráskův, může být již dnes odkloněno na Jižní cestu. Nedostavěný tunel Blanka na to nemá a nebude mít žádný významný vliv. Již dnes je třeba řešit řízení průjezdu po SJM tzv. zelenou vlnou, aby v obtížně provětrávaném centru auta zbytečně nestála a nekouřila. Na podkladě studie pořízené městskou částí Praha 2 (TSK ÚDI) je třeba neprodleně pořídit dokumentaci na zřízení semaforů již před nebo hned za Nuselským mostem. Je zde možnost využít plánované opravy dilatace a celého Nuselského mostu, kdy projekt navrhuje v každém směru uzavřít minimálně jeden jízdní pruh. Je třeba provést zúžení jízdních pruhů na magistrále na 3 m v památkově chráněné oblasti, což podle celosvětových zkušeností sníží rychlost. Je třeba ponechat průjezdné maximálně dva pruhy, stejně, jako je to před Nuselským mostem, a délku připojovacích i odbočovacích pruhů minimalizovat. Z krajních pruhů je nezbytné vytvořit zeleň a parkovací místa. Je třeba konat okamžitě a nic neodkládat. Dopravu ve městě nesmí nadále posuzovat a řešit jen takoví dopravní odborníci, kteří mají jediný cíl, a sice aby doprava fungovala s co nejmenším omezením. Tak se to stalo i v nedávno prezentované studii Útvaru rozvoje hl. m. Prahy absurdně nazvané Humanizace Severojižní magistrály. Tam se de facto tvrdí, že se město bez magistrály neobejde. Ačkoli ÚRM navrhuje celou řadu tunelů na radiálách a okruzích, tunel od Muzea po Nuselský most odmítá s tvrzením, že by do středu města přitáhl dopravu. Toto tvrzení opomíjí již fungující zóny placeného stání, které nad rámec dnešního stavu nikomu zaparkovat v centru neumožní. Snahu o výhradně dopravní řešení je třeba konečně konfrontovat s důležitějším cílem, a to nepoškozovat zdraví lidí. Občané mají právo na prostředí zaručené zákonem, kdežto právo na jízdu autem a překračování zákonných exhalačních a hlukových limitů žádný zákon nikomu nepřiznává. Není již na co čekat. Vyzýváme kompetentní osoby, aby v tomto smyslu urychleně konaly. Václav Vondrášek, zástupce starosty MČ Praha 2 Co nového v naší knihovně Měsíc čtenářů oslavila Knihovna na Vinohradech spolu s těmi, kteří jejích služeb pravidelně využívají. Během března se zde konala řada velmi úspěšných akcí pro čtenáře, nečtenáře, dospělé, děti i jejich rodiče. V rámci programů pořádaných pro školy navštívily knihovnu více než dvě stovky žáků základních škol z Prahy 2. Mezi programy nechyběly další pohádkové besedy v rámci projektu Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka, realizované ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou a ministerstvem ství, nebo pásmo čtení a pátrání s detektivní tematikou Zločin v knihovně, škol- uspořádané za pomoci odbo- ru školství a kultury ÚMČ ha 2. Děti se při něm sezná- Pramily s postupy a metodami pátrání. Ony samy naštěstí všechny zločince, dící v příbězích i mezi řá- re- gály, zdárně odhalily, a knihovna tak bude i nadále bezpečná. Knihovna také ocenila výherce vypsaných soutěží a své čtenáře roku 2010, jejichž jména najdete na webových stránkách www. knv.cz. Tamtéž se dočtete o dalších chystaných akcích. V dubnu na čtenáře čeká například tradiční Velikonoční pletení pomlázek ve spolupráci s KVH Kalich a Městskou policií a společné čtení u příležitosti stého výročí narození Václava Čtvrtka. Děkujeme všem svým čtenářům, kteří přispěli k úspěchu a příjemné atmosféře našich akcí, a těšíme se na další vzájemné setkávání v knihovně. Knihovna na Vinohradech

3 Noviny Prahy 2 Diskuse ČÍSLO 4 - DUBEN Nad rozpočtem městské části Od pondělí 7. března 2011 má městská část Praha 2 schválený rozpočet, na jehož základě bude letos hospodařit. Jeho celkový objem představuje částku 457,4 mil. korun, příjmy a výdaje jsou vyrovnané. Radnice bude mít k dispozici asi o 108 milionů méně než vloni. Úsporná opatření jsou vyvolána očekáváním nižších příjmů oproti loňskému roku, mj. i v důsledku nižší dotace od hl. m. Prahy vedení města totiž rozhodlo o zkrácení dotací městským částem o 5 %. Oproti předchozím letům nebude Praha 2 v roce 2011 zapojovat žádné rezervy z minulých let. A právě letošní rozpočet Prahy 2 je diskusním tématem měsíce dubna. Představitelům pěti politických stran, působících v zastupitelstvu městské části, jsme položili otázku: Co přináší letošní rozpočet MČ obyvatelům Prahy 2? ČSSD O faktu, že letošní rozpočet Prahy 2 je kvůli nižším příjmům úsporný a že se přesto koalici ODS, ČSSD a Strany zelených podařilo ho sestavit tak, že např. opravy škol, investice do bytového fondu nebo údržba veřejných prostor se nezastaví, jistě budou hovořit mí kolegové. Já se však zaměřím na něco jiného. Rozpočet, lhostejno zda v rodině, obci nebo státě, je tím nejdůležitějším zákonem za celý rok. Určuje priority a vyhýbá se věcem zbytným. Měli by se na něm svými návrhy podílet všichni členové rodiny. Jak to ale vypadá, když malé dítě zajímá jen nová panenka či autíčko, ale ne, aby neteklo do domu nebo bylo na nové boty, zná jistě každý rodič. OSB Jestliže chce občan Prahy 2 na zasedání zastupitelů souvisleji vzkázat, co si myslí o rozpočtu, musí být jeho vystoupení zastupiteli odhlasováno a pak nemůže hovořit déle než pět minut. Chce-li volební subjekt sdělit svůj názor k ročnímu rozpočtu v Novinách Prahy 2, je třeba se vejít do obdélníčku o 1800 znacích a dodržet téma. Nuž tedy do toho Dokumentace k rozpočtu obsahuje řadu jednoduchých čísel, papírů a sporých komentářů. Návrhy pročetlo spíše asi jen prohlédlo minimálně sto lidí v komisích a výborech, ale podstatně méně občanů. Ti ani neměli k dispozici podrobnější údaje. Ze zákona stačí zveřejnit na úřední desce a pár tabulek na webu dva týdny předem. Občané tak funkcionářům městské části chtě nechtě musí důvěřovat, že je vše dobře spočítáno a napsáno. I když šetříme, rozpočet máme vyrovnaný! Strana zelených Zamyslím-li se nad termínem rozpočet MČ Praha 2 pro rok 2011, napadají mne přívlastky jako hubený, vyrovnaný, skromný, skoupý a radní se tudíž v důsledku toho budou chovat jako držgrešle, lakomci, chamtivci, skrblíci, harpagoni, hrabivci (radní pro sociální politiku pak jako Werichova Antonín Setnička Počátkem února uspořádala radnice seminář zabývající se programem a rozpočtem na rok A to především pro opoziční zastupitele, kteří z logiky věci nemusí chápat každou položku. V březnu jsem na jednání zastupitelstva očekával (a těšil se na) desítky pozměňujících návrhů a připomínek od OSB a TOP 09, které budeme probírat a můžeme je i akceptovat nikdo netvrdí, Rozpočet jako indikátor kompetentnosti opozice. že tato koalice má patent na rozum. Kolik jich ale přišlo? NULA! Místo toho jsme se dočkali jen odmítání a negace čehokoli. Vážení kolegové z opozice, doba předvolebního boje skončila, pojďme nyní společně pracovat na tom, aby Praha 2 byla ještě lepším místem k životu, což si, jak věřím, všichni přejeme. Obyvatelé Nového Města, Vinohrad, Nuslí i Vyšehradu si to zaslouží! Kateřina Jechová lakomá Barka ne z Dejvic, ale z Vinohrad). Nicméně šetřit se musí, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Změřímeli položky rozpočtu pohledem sociálních a zdravotních služeb, vidíme jedinou větší investici 2,3 mil. Kč tou je rekonstrukce prostor v Domově pro seniory v ulici Jana Masaryka 34 za účelem zřízení hospicových lůžek. Hospicová péče v Praze 2 chybí, jsem ráda, že ji budeme moci našim občanům nabídnout, a to ve špičkové kvalitě. Další menší investicí bude příprava projektové dokumentace k rekonstrukci dvou domů s pečovatelskou službou v Máchově ulici. Návrh projektu jsem viděla a velmi se mi líbí. Občané naší městské části, kteří tento typ péče potřebují, se mohou v příštím roce těšit na opravdu důstojné a příjemné bydlení. Letos ještě upravíme dětské hřiště ve vnitrobloku v Londýnské ulici, bude sloužit našim nejmenším dětem, které navštěvují jesle. V běžných výdajích pamatujeme na granty v oblasti sociální částkou 1,3 mil. korun a 450 tisíc korun v oblasti zdravotní. Další finanční I když se bude šetřit, sociální politika bude mít v Praze 2 stále zelenou. Zdeněk Králíček Co ale radnice učiní v konkrétních přáních a potřebách, to už se hledá obtížněji. Obyvatele Prahy 2 čeká mírné zpomalení největších hitů, mezi které patří investice v Havlíčkových sadech a jiných parcích. Snad starci a děti se mohou těšit na trochu péče a řadu aktivit pro vyplnění jejich volného času. Výdaje na parky a zeleň přesto opět výrazně převyšují výdaje na péči o bytový fond. Obecním nájemníkům tak lze doporučit raději procházky, návštěvu umělé jeskyně nebo prohlídku sochy Neptuna. Ti, kdo čekali reflexi nově zvoleného zastupitelstva k přáním lidí v oblasti bydlení s vizí jeho reálných cílů již od prvého rozpočtového roku, budou zklamáni. Musí se připravit, že to budou muset vládnoucí koalici v MČ Praha 2 znovu důrazně připomínat. Jinak budou pokračovat několikaleté přípravy na zadání studií, několik let na jejich vypracování a poté pravděpodobně i letité studování těchto studií. Kdo čekal reflexi k přáním lidí v oblasti bydlení s vizí reálných cílů, bude zklamán. prostředky poskytne obec formou účelové dotace o. s. Akord (620 tis. korun na provoz denního stacionáře pro klienty s těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami a na fyzioterapeutickou péči), o. s. POHODA (100 tis. korun na částečnou úhradu chráněného bydlení) a o. p. s. Lemniskáta (650 tis. korun na podporu nově zřízené chráněné dílny v Balbínově ulici, zrekonstruované městskou částí). Jak vidno a patrno, i když se bude šetřit, sociální politika bude mít v Praze 2 stále zelenou. ODS Rozpočet Prahy 2, schválený na posledním zastupitelstvu, se vyznačuje, tak, jak je naštěstí v naší městské části dlouhodobým zvykem, racionálním pohledem na interní ekonomické možnosti i možnosti celé naší ekonomiky. Nenechává se strhnout pochybnými TOP 09 Rozpočet přináší jednoznačnou zprávu především pro občany-nájemníky obecních domů: Zapomeňte na to, že by městská část byla schopna řádně se postarat o domy a byty, ve kterých bydlíte. Tříbarevná koalice údajně vznikla proto, aby zabránila TOP 09 a OSB nabídnout obecní byty k odkoupení nájemníkům, s odůvodněním, že obec se postará lépe. Dočteme se to i v Programovém prohlášení, ale rozpočtová realita je jiná. Plánované investice do již tak chátrajícího bytového fondu jsou totiž brutálně poníženy z 94 mil. v roce 2010 na pouhých 33 mil. v roce letošním. Libovat si naopak mohou milovníci procházek v zeleni, protože právě sem směřuje takřka polovina všech plánovaných rozpočtových investic. A třeba takové přívětivé železné oplocení v řádu milionů, plánované v Riegrových sadech, nemůže nepotěšit zejména občany-pejskaře. Jsou plánovány Michal Bočan a dlouhodobě nefungujícími teoriemi, že státní či municipální investice jsou iniciátory ekonomického růstu, a zároveň nepanikaří před globální ekonomickou krizí. Racionálně využívá rozpočtových zdrojů i výnosů ze zdaňované činnosti, aby udržel přiměřený poměr mezi provozními výdaji a výdaji, které, i v době ekonomické deprese, zajištují trvalé zlepšování životních podmínek občanů Prahy 2. Pokud se detailně podíváme na jednotlivé stránky rozpočtu, zjistíme, že příjmová část zohledňuje jak předpokládané snížení příspěvku z rozpočtu hlavního města, tak ze státního rozpočtu a počítá i s převodem prostředků z vlastní hospodářské, resp. zdaňované činnosti. Praha 2 se chová jako řádný hospodář a v době krize počítá s nižšími příjmy z centra a neopomíjí vlastní hospodářskou činnost, která je právě k účelům vyrovnávání obecních rozpočtů primárně určena. Naproti tomu výdajová část se, vedle běžných provozních výdajů, zaměřuje hlavně na dokončení rozpracovaných investičních Uměřená rozpočtová politika přináší záruky, že finanční prostředky jsou spravovány s rozvahou a ku prospěchu všech obyvatel. akcí, eventuálně na investice, kde se s velkou pravděpodobností dá očekávat spoluúčast externích zdrojů (evropské, státní či městské účelové fondy a dotace) a na údržbu a vylepšování majetku, který má městská část svěřen k hospodaření. Schválení tohoto rozpočtu i tradiční uměřená rozpočtová politika naší městské části přináší obyvatelům Prahy 2 záruky, že finanční prostředky, které jsou zprostředkovaně jejich penězi, jsou spravovány s rozvahou a ku prospěchu všech obyvatel, kteří zde žijí, mají své rodiny a s naší městskou částí spojují i svou budoucnost. Otto Schwarz miliony na stěhování školy, se kterou jsou, kromě mladého ambiciozního místostarosty, spokojeni všichni zúčastnění, a tak lze pokračovat. Toto jsou ovšem ještě ty relativně lepší zprávy. Horší je fakt, že hospodařit se bude nikoli s rozpočtem vyrovnaným, jak je deklarováno, ale naopak zde hrozí značný schodek. Stačí se podívat na strukturu příjmů, která závisí z velké části na plánovaném prodeji domů a pozemků za 117 mil. Je to reálné? Stejná kouzla s čísly proběhla i vloni, ale prodal se jen zlomek z toho, co bylo v plánu. Ale třeba právě tohle je nakonec jedna z mála dobrých zpráv pro občany Prahy 2. To, že tahle nesourodá koalice ve světle uvedených čísel připustí, že každý konkrétní vlastník se dokáže o svůj majetek postarat lépe, a tak si obec do budoucna ponechá ve správě skutečně jen domy a byty nutné pro její sociální funkci. A z fondu vzniklého z prodeje zbytného obecního majetku pak mohou mít užitek všichni občané Prahy 2. Finanční prostředky na investice do obecních domů nejsou a ani nebudou.

4 4 ČÍSLO 4 - DUBEN 2011 Rozpočet MČ Praha 2 Noviny Prahy 2 Jak bude Praha 2 hospodařit v roce 2011 Vážené čtenářky, vážení čtenáři Novin Prahy 2, letos jsme pro Vás připravili unikátně zpracovaný přehled rozpočtu naší městské části. Rozpočet Prahy 2 je jedním ze základních dokumentů, které zásadním způsobem ovlivňují chod celé obce. Složitost rozpočtů však vede k tomu, že byť jde vždy o klíčový dokument, nemnoha lidem se podaří se s ním alespoň rámcově seznámit. Rozhodli jsme se proto představit veřejnosti v Novinách Prahy 2 zjednodušený a především přehledný rozpočet městské části Praha 2, který bude dobře čitelný i pro ty, jimž nejsou ekonomické poučky blízké. Jiří Paluska, starosta a autor rozpočtu Michal Uhl, předseda redakční rady Novin Prahy 2 ZÁKLADNÍ ROZPOČET Městská část Praha 2 schválila pro rok 2011 vyrovnaný rozpočet. To znamená, že v základní rozpočtové bilanci jsou výdaje stejné jako příjmy. Příjmy, které jsou zde uvedeny, se skládají především z dotačních příjmů, což jsou státní dotace na výkon státní správy a dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Dalším důležitým zdrojem jsou vlastní fondy. V tomto případě jde o převod volných finančních prostředků z hospodářské, dnes se říká zdaňované činnosti do rozpočtu. Hospodářská činnost se v podmínkách Prahy 2 omezuje především na hospodaření s obecním majetkem a v menší míře se zde projevují příjmy například z pěstování vinné révy v Havlíčkových sadech nebo příjmy z inzerce v Novinách Prahy 2. Výdaje jsou tvořeny dvěma skupinami. První z nich říkáme běžné výdaje, které slouží pro běžný provoz úřadu, škol, centra sociálních služeb, parků a podobně. Jsou to tedy finanční prostředky, které se v tom daném roce utratí za výdaje, z nichž neplynou žádné příjmy. Druhou skupinou jsou výdaje, které nazýváme kapitálové, nebo, chcete-li, investiční. Jsou to finanční prostředky, sloužící k pořízení nového majetku nebo k rekonstrukci či modernizaci stávajícího majetku obce. Vlastní fondy M stské dotace Státní dotace Místní poplatky Da z nemovitostí Správní poplatky P íjmy z úrok Celkové p íjmy rozpo tu P íjmy rozpo tu K K K K K K K K 7% 1% 5% 6% 37% 41% Vlastní fondy M stské dotace Státní dotace Místní poplatky Da z nemovitostí Správní poplatky P íjmy z úrok V daje rozpo tu - B né v daje Ve ejná správa (mzdy a chod Ú adu) Základní koly Pé e o ve ejnou zele Centrum sociálních slu eb Mate ské koly Voln as d tí a mláde e Svoz komunálního odpadu Obecní samospráva Kultura Ostatní v daje rezerva Sd lovací prost edky Knihovna na Vinohradech Ostatní sociální pé e Zájmová innost a rekreace Sociální pomoc d tem a mláde i Zdravotnická pé e Bezpe nost a ve ejn po ádek Ve ejné osv tlení Ekologická v chova Pe ovatelská slu ba Prevence proti drogám Ostatní p ed kolní v chova Poh ebnictví Územní plánování Bytové hospodá ství Obnova kulturních památek Pozemní komunikace Veterinární pé e K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K B né v daje rozpo tu K 10% 5% 10% 14% 17% 38% Ve ejná správa (Mzdy a chod Ú adu) Základní koly Pé e o ve ejnou zele Centrum sociálních slu eb Mate ské koly Voln as d tí a mláde e Svoz komunálního odpadu Ostatní V daje rozpo tu - základní len ní B né (provozní) v daje K Kapitálové (investi ní) v daje K Celkové v daje rozpo tu K 25% 75% B né (provozní) v daje Kapitálové (investi ní) v daje V daje rozpo tu - Kapitálové v daje Pé e o ve ejnou zele 52 Bytové domy K Obnova kulturních památek 10 Základní koly K Ve ejná správa K Sociální pé e K Komunální odpad K Kapitálové v daje rozpo tu K 9% 1% 5% 7% 29% 46% Pé e o ve ejnou zele Bytové domy Obnova kulturních památek Základní koly Ve ejná správa Sociální pé e Komunální odpad PODROBNÝ ROZPOČET V této části máme možnost se detailněji seznámit se strukturou rozpočtových výdajů v členění podle základních odvětví, která jsou hlavní náplní činnosti městské části. Jde o pět základních odvětví. V oblasti školství městská část zajišťuje především provoz mateřských a základních škol. Kromě toho vyvíjí aktivitu i směrem k mimoškolní činnosti dětí. V oblasti kultury zřizuje městská část Praha 2 dvě příspěvkové organizace: Knihovnu na Vinohradech a Novoměstskou radnici. Na činnost těchto organizací přispívá ze svého rozpočtu. V oblasti životního prostředí jde především o úklid domovního odpadu, zajištění čistoty veřejných prostranství a v neposlední řadě o péči o parkovou zeleň. V oblasti sociálních služeb zřizuje městská část Praha 2 samostatnou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2. Příspěvek této organizaci je hlavní položkou této oblasti. V oblasti provozu úřadu jde o výdaje spojené s výkonem veřejné správy. Zásadní položkou jsou zde mzdy a povinné pojištění úředníků. Samotný provoz budovy úřadu však stojí také nemalé peníze. ivotní prost edí a bydlení do park K Údr ba park K do bytového fondu K Odstra ování komunálního odpadu K Akce istá dvojka a územní plánování K Celkové v daje za ivotní prost edí K 2 1% 6% 34% 37% do park Údr ba park do bytového fondu Odstra ování komunálního odpadu Akce istá dvojka a územní plánování Základní koly Mate ské koly Ve ejná d tská h i t Dvojka pro d ti a rodi e apod. kolství K K K K K 11% 19% 9% 2% 59% Základní koly Mate ské koly Ve ejná d tská h i t Dvojka pro d ti a rodi e apod. Celkové v daje na kolství K Sociální oblast a zdravotnictví Centrum sociálních slu eb Prevence proti drogám a kriminalit Volno asové aktivity pro seniory Chrán né bydlení a dílny Pobyt d tí v denním stacioná i Terénní asisten ní slu ba Ostatní sociální v pomoc Sociální p ísp vek na nájemné Poh ebnictví Tábor pro d ti z dysfunk ních rodin Tís ová pé e K K K K K K K K K K K 8% 8% 78% Centrum sociálních slu eb Prevence p ed drogami a kriminalitou Volnocasové aktivity pro seniory Ostatní Celkové v daje na sociální oblast K Kultura Kulturní akce - Vinobraní, vítání ob ánk apod. Novom stská radnice Knihovna na Vinohradech Váno ní osv tlení Údr ba pam tních desek apod. Celkové v daje na kulturu K K K K K K 19% 1% 14% 21% 42% Kulturní akce - Vinobraní, vítání ob ánk apod. Novom stská radnice Knihovna na Vinohradech Váno ní osv tlení Údr ba pam tních desek apod. Provoz ú adu Mzdy ú adu Mzdové a ostatní náklady ú adu Zastupitelstvo m stské ásti Rezerva Rady M Motiva ní odm ny strá ník m Poplatky bankám Zále itosti pozemních komunikací Celkové v daje na ú ad K K K K K K K K K 1% 4% 5% 27% 60% Mzdy ú adu Mzdové a ostatní náklady ú adu Zastupitelstvo m stské ásti Rezerva Rady M Ostatní

5 Noviny Prahy 2 Rozpočet MČ Praha 2 ČÍSLO 4 - DUBEN GRANTOVÁ POLITIKA Praha 2 každoročně vyčleňuje finanční prostředky, určené pro grantovou politiku. Granty slouží k podpoře činností, které mají veřejně prospěšný charakter, a městská část jejich realizaci přenechává jiným subjektům, jako jsou neziskové organizace, jež bývají tématu výrazně blíže. Bezpe nost Sociální a zdravotní oblast Voln as d tí a mláde e Kultura ivotní prost edí Granty K K K K 16% 16% 35% Bezpe nost Sociální a zdravotní oblast Voln as d tí a mláde e Kultura Celkové v daje na granty K 34% HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Základní rozpočet nejsou jediné finance, s nimiž městská část Praha 2 hospodaří. Zhruba stejný objem tvoří finanční prostředky související s hospodařením s obecním majetkem. Toto hospodaření se řídí v podstatě stejnými pravidly, jako hospodaření podnikatelské. Proto v tomto případě nehovoříme o rozpočtu, ale o plánu, příjmy nazýváme výnosy a výdaje označujeme jako náklady. Stát svěřil obcím část svého majetku a stanovil pravidla, jak s tímto majetkem hospodařit. Učinil to proto, aby obce z takového hospodaření mohly dotovat své nevýdělečné aktivity, jimiž podporují sociálně potřebné spoluobčany a za něž financují rozvoj veřejného prostoru. Proto tedy zisk z této činnosti a náklady, které nejsou podloženy faktickými penězi, jako jsou např. odpisy majetku a podobně, tvoří zdroj pro tvorbu vlastních fondů k podpoře rozpočtových příjmů. Soutěž Amos tour pro základní školy si vloni získala takovou oblibu, že nyní pokračuje v rozšířené podobě. V nosy Pronájmy byt Pronájmy nebytov ch prostor Prodej majetku Zóny placeného stání Jiné v nosy Pronájem pozemk a gará í Úroky z vklad Dividendy ze spol. KOMWAG Pronájem ve ejn ch prostor Smluvní pokuty a úroky K K K K K K K K K K 18% 5% 7% 21% 50% Pronájmy byt Pronájmy nebytov ch prostor Prodej majetku Zóny placeného stání Ostatní Celkové p íjmy rozpo tu K Náklady Opravy dom a kol Odpisy majetku Ostatní slu by Odm na správním firmám za správu dom Mzdy a poji t ní zam stnanc Ú adu M Ostatní náklady (DPH apod.) Spot eba energií Z statková cena prodaného majetku Dan a poplatky Spot eba materiálu Celkové p íjmy rozpo tu K K K K K K K K K K K 4% 5% 6% 15% 67% Opravy dom a kol Odpisy majetku Ostatní slu by Odm na správním firmám za správu dom Mzdy a poji t ní zam stnanc Ú adu M Ostatní Podzemních kontejnerů v Praze 2 přibývá. Oblast Z Boti ská 8/130 Z Lond nská 34/782 Z Sázavská 5/830 Z Slovenská 27/1726 Z t pánská 8/1286 Z Vratislavova 13 kolství celkem INVESTICE DO MAJETKU V této části najde čtenář podrobný seznam a popis jednotlivých investičních akcí městské části Praha 2 setříděných opět podle hlavních odvětví. j Popis rekonstrukce elektroinstalace a osv tlení - III. etapa rekonstrukce rozvod vody a odpad - projekt v m na oken a zateplení budovy - projekt rekonstrukce elektroinstalace a osv tlení - III. etapa rekonstrukce elektroinstalace a osv tlení - III. etapa vybavení kolní v dejny a jídelny K K K K K K K Havlí kovy sady Havlí kovy sady Kultura celkem dokon ení rekonstrukce Grotty památkov dohled nad rekonstrukcí K 10 Americká 46/227 Belgická 8/226 Neklanova 2/56 Na V toni 10/706 Dittrichova 2/1543 Na Moráni 7/1958 Jaromírova 63/92 Vinohradská 15 Vinohradská 42 v tahy bytové domy bytové domy Bytové hospodá ství celkem v m na oken do ulice - trojsklo - projekt zateplení fasády zateplení títové zdi - projekt zateplení títové zdi - projekt v m na oken - trojsklo - projekt v m na oken - trojsklo - projekt v m na oken - trojsklo - projekt v m na oken - trojskla rekonstrukce nebytov ch prostor na bytové rekonstrukce v tah - projekt a realizace rekonstrukce kotelen úpravy byt p ed pronajmutím K K K K K K K K K K K Rekonstrukce Grotty umělé jeskyně v Havlíčkových sadech bude ukončena v letošním roce jako součást dlouhodobé obnovy tohoto městského parku. Sarajevská-Rejskova, ímská, pan lská Havlí kovy sady Bastion - Horská Riegrovy sady Folimanka Ztracenka Tylovo nám stí ivotní prost edí celkem vybudování podzemních kontejner - projekt rekonstrukce parku - I. etapa dokon ení revitalizace a rekonstrukce rekonstrukce ji ní strán parku - I. a II. etapa v stavba nového schodi t k hradbám v stavba t etí brány (p í propojení s UK) úprava nám stí pro farmá ské trhy K K K K K K K Lond nská 16/537 J. Masaryka 34 Máchova 3/704 Máchova 5/435 Sociální oblast celkem h i t pro jesle rekonstrukce prostor za ú elem z ízení hospicov ch l projekt rekonstrukce domu pro seniory projekt rekonstrukce domu pro seniory ek K K Radnice - nám. Míru 20 Radnice - nám. Míru 20 Radnice - nám. Míru 20 Radnice - nám. Míru 20 Radnice - nám. Míru 20 innost místní správy celkem celkem nákup programového vybavení (software) po ízení projektov ch studií a anal z sanace vlhkého zdiva po ízení kancelá ské techniky po ízení v po etní techniky K K K K K K Vloni dokončená obnova zahrady Ztracenka tvoří jednu z etap celkové revitalizace Albertovských svahů. Ta nyní pokračuje rekonstrukcí Bastionu a další části parku Folimanka.

6 6 ČÍSLO 4 - DUBEN 2011 Město a lidé Noviny Prahy 2 Pražský maraton startuje Běh získává v posledních letech stále větší oblibu. Běhat je totiž jednoduché. Lidé, kteří tento sport provozují, nemusí mít špičkovou výbavu ani speciální tréninkové prostředí stačí jim jen radost z pohybu. Trénovat mohou takřka všude, i v ulicích měst. Postupem času se ale někteří amatérští běžci chtějí zúčastnit nějakého závodu. Příležitost jim nabízí společnost Prague International Marathon (PIM), která u nás pořádá největší běžecké závody pro vrcholové sportovce i amatéry. Letošní sezonu PIM tradičně zahajovaly běhy Hervis 1/2Maraton Praha a Hervis Firemní 1/2Maraton (štafeta/tým). Ve dnech na ně naváže Volkswagen Maratonský víkend. Hlavní závod, Volkswagen Maraton Praha, obdržel pro letošní rok poprvé v historii zlatou známku od Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF). Je to velké ocenění, vždyť v roce 2011 bude hostit zlatý maraton pouze patnáct měst. Zaběhat si ale mohou všichni například pro děti, juniory i dospělé je připraven nesoutěžní běh Volkswagen Rodinný Minimaraton (4,2 km). Zájemci všech věkových kategorií, kteří se chtějí projít Prahou bez aut, se mohou zúčastnit Allianz Eko Procházky (2 km). Seriál běhů PIM bude pokračovat po prázdninách, kdy se poběží Grand Prix Praha. Další informace o jednotlivých akcích na www. pim.cz. red Buena Vista Vinohrad občanské sdružení pro aktivní stáří nabízí rekondiční pobyt u moře pro seniory Chorvatsko zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou u moře Po uzávěrce přihlášek zbylo několik volných míst, hlašte se co nejdříve: Mgr. Eva Hrabětová, tel.: , Nadační fond Veselý senior zve na pravidelná setkání pro seniory každý poslední čtvrtek v měsíci v CASA GELMI na Vinohradech. Čtvrtek s Veselým seniorem tentokrát se společností Home Senior, s.r.o. na téma Putování po východní Africe Dozvíte se základní fakta o Tanzanii, Ugandě, Rwandě Uslyšíte poutavé zážitky z výšlapu na Kilimandžáro, poslechnete si tamní typickou hudbu, uvidíte množství zajímavých fotografií nebo si třeba budete moci prohlédnout obranný štít masajského kmene. Koná se v 10:00, CASA GELMI, Korunní 30. Vstupné nelze rezervovat předem, prodej v den konání na místě. Bližší informace na nebo na tel.: Zkušební uzamčení kontejnerů Hlavní město se dlouhodobě potýká s vykrádáním sběrných nádob na papír, a tím i s finanční ztrátou z prodeje této suroviny. Z toho důvodu bude na vybraném území zahájen zkušební projekt, jehož cílem je zefektivnění sběru papíru. Spočívá v krátkodobém uzamčení sběrných nádob na papír tak, aby bylo možné zmapovat, k jak velkým ztrátám při jejich vykrádání dochází. Za tímto účelem byla vytipována jako nejvhodnější městská část Praha 2 pro svoji rozlohu a typicky městskou zástavbu. Zkušební projekt bude probíhat v první polovině dubna ve dvou fázích. Nejprve budou sběrné nádoby na papír odemčené. V další fázi se na dobu jednoho týdne uzamknou. I přes uzamčení budou občané tyto nádoby moci využívat. Uzamčené bude pouze víko, vrchní otvor pro vhoz papíru bude nadále přístupný. V obou fázích bude u separačních stanovišť sledována účinnost zabezpečení, čistota a využitelnost do projektu je zařazeno 27 nádob na vybraných stanovištích. Zkušební projekt bude následně vyhodnocen a získané podklady budou použity k realizaci opatření zamezujícího vykrádání sběrných nádob na papír. Bližší informace poskytne Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy tel.: nebo Infolinka Ulice Prahy 2 tel.: red Dvojka pro seniory Vážené členky, vážení členové klubu, chtěla bych vás pozdravit v tomto jarním měsíci. Zima byla konečně pokořena, a jak jsme viděli podle březnových ranních teplot, nechtělo se jí vyklidit pole jen tak. Teď už se však můžeme těšit na teplejší, a doufejme i slunečnější počasí s dlouhými dny. Jsem moc ráda, že vás potěšila březnová přednáška o Královských Vinohradech. Tento měsíc se vydáme až do vzdálené Afriky, a to po stopách slavných pánů Hanzelky a Zikmunda. Nadále jsou pro vás připraveny oblíbené výlety s firmou O. K. BUS Praha a pokračuje cvičení a plavání v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady. Zájemci o PC kurz pro začátečníky se mohou urychleně přihlásit mají šanci zúčastnit se kurzu již v květnu. Ještě bych vás ráda pozvala na přednášku Hasičského záchranného sboru, která se bude konat v pondělí 18. dubna. Informace ke všem zmiňovaným aktivitám naleznete na této straně a na nástěnkách v Informačním koutku v přízemí budovy ÚMČ Praha 2. Hodně dubnového sluníčka a pohodově prožité Velikonoce vám přeje Aleksandra Udženija, zakladatelka klubu, zastupitelka MČ Praha 2 DVOJKA PRO SENIORY NOVÍ PARTNEŘI KLUBU Uvítáme vaše náměty. Pokud máte ve svém okolí v Praze 2 oblíbenou cukrárnu, prodejnu nebo služby, můžete nám tuto informaci předat a my podnikatele oslovíme a partnerství jim nabídneme. Členské karty předkládejte již při objednávání. Seznam smluvních partnerů je rozšiřován. Kontaktní údaje na nové Partnery jsou vyvěšovány na nástěnku v přízemí úřadu a také zveřejňovány na internetových stránkách v sekci Informace pro seniory. VÝLETY Dotované výlety za 50 Kč se budou prodávat, tak jako vždy, ve čtvrtek po prvním pondělí v měsíci, kdy vycházejí Noviny Prahy 2. Od 12:00 v Infokoutku pro seniory budou připravena čísla sedaček pro jednotlivá data výletů, a to po předložení členské karty. Takto máte sedadlo až do 16:00 zarezervováno. Nadále platí pravidlo, že jedné osobě po předložení dvou členských karet vydáme dvě rezervační místa sedaček. Tentýž čtvrtek od 13:00 do 16:00 se na stejném místě zaregistrujete a výlet zaplatíte. Pokud by ještě zbyla volná místa, budou se prodávat každý další čtvrtek od 13:00 do 16:00 kromě čtvrtka, kdy se koná výlet. BAZÉN Plaveme a cvičíme v bazénu TJ Sokol Královské Vinohrady, a to každý čtvrtek od 15:45 do 16:30. Každý první pracovní den v měsíci jsou v informační kanceláři v přízemí budovy ÚMČ připraveny k vyzvednutí plavenky. Každý zájemce obdrží jednu plavenku po předložení členské klubové karty. Cvičení je určeno pouze pro občany bez závažnějších zdravotních omezení. DO BAZÉNU SI S SEBOU VEZMĚTE 100 KČ JAKO ZÁLO- HU NA ŠATNU. PC kurzy Kurzy se konají v budově SPŠE, Ječná 30, s lektorem Ing. Janem Švábem a jsou zdarma. Přijďte se přihlásit každou středu do Informačního koutku pro seniory od 9:00 do 12:00. Začátečníci mají šanci kurz absolvovat již v květnu! AKCE Dne ve 14:00 pro vás MČ Praha 2 pořádá přednášku na téma Požární ochrana a ochrana člověka za mimořádných událostí. Dozvíte se vše o linkách tísňového volání, o varovných signálech, jak se chovat při požáru v bytě či domě a co dělat při zasažení ohněm Přednášet bude por. PaedDr. Luďka Palzerová. Těšíme se na vás v zasedacím sále v 6. patře v budově ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. VÝLET NA OSLAVU Za podpory MČ Praha 2 vstupujeme do II. ročníku kondičního cvičení Senior fitnes a chceme to náležitě oslavit. Nechte se překvapit, kam to bude. Bližší informace obdržíte jak v našich cvičebnách, tak příští měsíc v Novinách Prahy 2. Naše cvičební místa jsou: ZŠ Resslova (MŠ Na Zbořenci), ST 10:00 11:00, BUGI FiT Balbínova 6, ÚT 10:00 11:00. V Balbínově ulici je již zcela plno, zatímco v MŠ Na Zbořenci ještě místo najdete. O tom, za jakých podmínek se vydáme na výlet, se také dočtete na našich stránkách VZPOMÍNKY NÁM ZŮSTANOU Palace Illusion zve všechny seniory na zábavně osvětový pořad Vzpomínky nám zůstanou aneb Zábavně o stáří s legendami československého šoubyznysu, kterým provázejí Vladimír Hron a Aleš Cibuka. V dubnu přijali pozvání do Palace Illusion Jiří Krampol a Pavel Zedníček. Představení se koná od 14:00 do 16:00. Vstupenky jsou v prodeji v pokladně Palace Illusion, Vinohradská 48, a to každé pondělí od 14:00 do 17:00, v den vystoupení od 12:00. Po skončení pořadu zve pořadatel přítomné diváky na malé občerstvení, které je součástí vstupného. NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR nabízí každý všední den na adrese Trojická 1 od 10:00 různé zájmové aktivity pro seniory. Je lépe se na ně zaregistrovat na tel.: nebo osobně. Program a rozvrh je zveřejněn na nástěnce v Informačním koutku pro seniory a na Velikonoce na Míráku Na letošních velikonočních trzích, které se budou konat od 9. do 25. dubna před kostelem sv. Ludmily, přivítá návštěvníky 46 prodejních stánků. Ve svěží jarní dekoraci, která bude zdobit náměstí, si návštěvníci budou moci koupit sváteční vazby, malovaná vajíčka, pomlázky a tradiční pečivo tohoto období. A nebudou chybět ani Těchonická medoláda, zahradnické produkty, staročeské občerstvení a slovenské koláče pečené v hliněné peci přímo na náměstí. Letos zde budou pro zpestření nabízet velikonoční sortiment také prodejci a umělečtí řemeslníci z Maďarska. red

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 4 - DUBEN Albertov symbol volnosti Když přišel kdysi prof. John jako student do Prahy, namířil si to pod Vyšehrad byl totiž ubytován v koleji pro učitelské synky. Byla tak malá, že ani 17. listopadu žádného z nás Němci neodvezli do koncentračního tábora, vzpomíná, jako by to bylo dnes. Do domu kousek od Vltavy se s rodinou nastěhoval o pět let později. To Žijí mezi námi místo i dům miluju, říká. S dětmi jsme si chodívali hrát na písek na Slovanský ostrov, v zimě jsem si pak na zamrzlé Vltavě natáhnul brusle a kočárek tlačil až do Modřan. Malinké kopečky na Karláku nám sloužily na sáňkování. Prakticky jsem nemusel z Prahy 2 vytáhnout paty. Měl jsem takovou osu vyjít z bytu, pěšky dojít do Studničkovy ulice na Albertově, tam v Mikrobiologickém ústavu 1. LF UK studovat, přednášet a bádat. Až když jsem už byl v penzi, chodíval jsem na Národní třídu do Akademie věd, kde jsem míval schůze, semináře a zasedání etické komise. Všechno ostatní se dělo na dvojce. Až s nostalgií v hlase vzpomíná prof. John na dětské eldorádo na Karlově náměstí i pod Emauzy. V zimě se tam pěkně sáňkovalo, děti tam válčily a dělaly neplechy. Právě tady se odehrával děj filmu režiséra Karla Smyczka, k němuž scénář napsal Radek, Jen si tak trochu písknout. I do školy samozřejmě děti chodily na Praze 2, nejprve do tzv. školičky pod Emauzy, která bývala v zahradě, a potom do střední. Radek navštěvoval Boťárnu, gymnázium v Botičské, které proslavil jeho první Základní škola Londýnská pořádá na Novoměstské radnici v 18:00 charitativní koncert Mezi námi dětmi, jehož výtěžek bude věnován Dětskému kojeneckému ústavu v Praze-Krči (vstupné 150 Kč). ZŠ Brána jazyků, Vojtěšská 13, Praha 1 srdečně zve na Velikonoční charitativní bazar dětského oblečení, který se koná od 10:00 do 12:00 ve školní jídelně: výtěžek bude poskytnut na charitativní účely. Nedělní zábavné odpoledne pro seniory (od 15:00) připravili ve vinárně U Stréců na časopis Generace, vinárna U Stréců, Budečská 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška, Římská 23; vstup volný (další setkání bude ). Tenisová a golfová škola Tallent připravila od zdarma ukázkovou hodinu pro předškoláky, školáky i větší děti v rámci Jarního trimestru: více na www. tallent.cz nebo na tel.: , Stanice přírodovědců Vinohrady a Rytmus, DDM Praha 2, Lublaňská 18 připravují na Ekoden pro děti z MŠ a ZŠ; podrobnosti Mgr. Jana Havlíková, tel.: , ddm-ph2.cz. Klub přátel umění pořádá v Klubu seniorů Ústavu sociálních služeb Praha 4, Podolská 31 koncert vážné hudby: světoznámý soubor České trio zde vystoupí od 15:00. Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. oslavil vloni v srpnu devadesátku. Je uznávaným imunologem a mikrobiologem, kromě jiného se výrazně podílel na vymýcení brucelózy. Šestašedesát narozenin svého života oslavil v Praze, v drtivé většině na dvojce. Jednou větou román Džínový svět. Štěpánka studovala na gymnáziu Wilhelma Piecka. Jsem Prahou 2 doslova prolezlý. Z vyprávění prof. Johna je zřetelně cítit, jak rád má Karlovo náměstí, které je dnes zcela odlišné od toho, jaké pamatuje z dob svého mládí. Pamatuji Karlák už z dob první republiky, kdy tam byly sedačky a židle spojené řetízkem, aby je nikdo neukradl. Pozorný hlídač vybíral dvacetník nebo padesátník za určitou dobu posezení. Mělo to takovou nadýchanou atmosféru, nechyběly ani maminky s kočárky. Dnes je to sice postmoderní oáza, jak říkám v jedné své básničce zelený pruh, který si lehl mezi domy, ale pro mě stále poetické místo. Prof. John říká, že ven už vychází minimálně, kam prý ho nedovezou, tam nejde, ale došmajdat se na Karlák, to dokáže. Ohromně se mu líbí například Václavská pasáž, kterou označuje za další poetické místo dvojky. Procházím jí přes půl století, se svou dívkou a pozdější ženou jsme se tam často chodili ohřát. Dnes tam nakupuji a když píšeme s kolegou Houdkem naše paměti, tak vždycky přinese čerstvé dalamánky z pekárny. A ještě na jedno místo prof. John velice rád vzpomíná na albertovské schody. Také ony mi připadají mimořádně poetické a navíc jsou pro mne symbolem universitní volnosti. Dokonce jsem říkával, když jsem po nich scházel dolů, že by se Albertovu mělo říkat ulice Patetická. Stál jsem tam na stejném místě 17. listopadu 1939 i 17. listopadu Jsem s Albertovem a jeho životem naprosto srostlý. Dana Frantálová, dopisovatelka Na území MČ Praha 2 se v dubnu konají zajímavé vlastivědné vycházky PIS: Hlávkovy studentské koleje a Kterak Šemík Horymíra zachránil Vyšehrad (pro děti); dotazy na u: Na Náplavce bylo znovu otevřeno farmářské tržiště: od si zde každou sobotu můžete nakoupit od 8:00 do 14:00; sezonu zahájily rovněž trhy na Kubánském náměstí a na náměstí Jiřího z Poděbrad. Sociální firma Cukrárna Cukrárna v Balbínově 23a, která umožňuje pracovní integraci lidí s mentálním postižením, přichystala pro letošní Velikonoce zajímavou novinku speciální nabídku tří druhů beránků a zajíčků. Od soboty jsou na nám. Míru opět v plném provozu oblíbené bleší trhy: budou se zde konat až do října, a to každou poslední sobotu v měsíci. www. prazsketrhy.cz Hledám spolužáky z 9. B, A i C z let ZDŠ Makarenkova, nyní ul. J. Masaryka č. 21: kontakt na Spolužáci, zn. Sraz, na setkání se těší Marie Stanová. V prostorách Chvalské tvrze v Horních Počernicích se od 10:00 do 17:00 koná 13. jarní umisťovací výstava opuštěných koček; vstupenkou je konzerva krmení pro kočky (k dostání i na výstavě). van Klub aktivního stáří CSS Praha 2, Záhřebská 15 Otevřeno pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 Kontakt: Pravidelné aktivity každý týden ve stejnou dobu Pondělí, 9:00 17:00 Zábava pro milovníky šachů, karetních her, povídání u kafíčka Radost pro duši pěvecká dílna s Jiřím Vondrovicem pro všechny, kdo rádi zpívají 13:30 14:30 Zdravotní cvičení na židlích pro mladé duchem 15:00 16:00 Zdravotní cvičení pro ženy i muže v nejlepších letech 60+ Úterý, 11:00 13:00 Středa, 14:00 15:00 Nenechte mysl rezavět trénink paměti s humorem Čtvrtek, 15:00 16:00 Zdravotní cvičení pro ženy i muže v nejlepších letech :00 17:00 Hravé odpoledne pro milovníky šachů, karetních her atd. Pátek, 9:00 17:00 Zábava pro milovníky šachů, karetních her, povídání u kafíčka Pěveckou dílnu, zdravotní cvičení, výtvarnou dílnu a trénink paměti realizuje občanské sdružení Buena Vista Vinohrad, tel.: Něco navíc lahůdkový program pro radost , 11:00 Společné vaření a konzumace s profesionálním kuchařem , 9:30 Krásné ruce v každém věku , 14:00 Biograf na přání , 15:00 Dejte prostor fantazii výtvarná dílna , 15:15 Pečeme to společně (posezení s ruskou kuchyní) , 15:00 Kapelka Bejvávalo zahraje české národní písničky za doprovo- du strunných nástrojů a fléten , 14:00 Společné zdobení velikonočních kraslic Pomocná ruka JAK NA NEPLACENÉ VÝŽIVNÉ Vyživovat své děti v době, kdy se nejsou schopny samy živit, je jednou ze základních povinností rodičů. Bohužel není výjimkou, že některý z rodičů po rozpadu společného soužití soudem stanovenou vyživovací povinnost řádně neplní. Jakým způsobem lze situaci řešit? Je-li to jen trochu možné, bývá pro všechny zúčastněné nejednoduší, nejrychlejší a nejlevnější řešit situaci dohodou. Vztahy mezi bývalými partnery jsou však někdy napjaté, a proto může být účelnější přizvat k jednání jako prostředníka nezúčastněnou osobu. Lze se obrátit na rodinného mediátora či na rodinnou poradnu, ale této úlohy se může zhostit i společný známý, mají-li k němu obě strany důvěru. Se žádostí o pomoc při řešení rodinné situace se lze obrátit i na oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 2. Není-li možné situaci řešit smírně, je obvykle dalším krokem zaslání upomínky a podání návrhu na soudní výkon rozhodnutí či na nařízení exekuce. Podle současné právní úpravy nesmí soudní exekutor u vymáhání výživného na nezletilé dítě požadovat zálohu na náklady exekuce. Vyhledat soudního exekutora lze již proto bez obav, že by pro nedostatek finančních prostředků nebylo možné uhradit požadovanou zálohu. Neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce či úmyslné vyhýbání se této povinnosti může být také posouzeno jako trestný čin zanedbání povinné výživy. Cestou k získání výživného může být tudíž i hrozba podáním či podání trestního oznámení. Ondřej Načeradský, o. s. Společnou cestou BLAHOPŘÁNÍ: Letos není u manželů Věry a Františka Symonových o velké oslavy nouze: 6. března pan František oslavil krásné devadesáté narozeniny. A 13. dubna se zde bude slavit svatba železná (65 let společného života). Manželé Symonovi byli oddáni u sv. Ludmily. Od té doby žijí v naší městské části, kde vychovali dceru a syna. Přejeme jim ještě mnoho klidných a spokojených společných chvil. red Výstavy Ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech prezentuje od 2. do svoje Ilustrace pro ekonomický týdeník Euro ilustrátor a grafik Vojtěch Velický. Ve studovně Zemědělské a potravinářské knihovny, Slezská 7, vystavuje do pod názvem Krajina domova své obrazy malíř Petr Ettler. Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Ivana Fuksy. Při příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 je v Evropském domě, Jungmannova 24, k vidění výstava obrazů dětí a mladých lidí z dětských domovů Dobro volná komunikace barev ( , 10:00 18:00). Klub skalničkářů Praha pořádá ve dnech svou největší výstavní akci roku, 42. májovou výstavu skalniček. Koná se v areálu zahrad za Faustovým domem a otevřeno je denně od 9:00 do 18:00. Součástí výstavy bude i letos soutěž o Cenu návštěvníka. Nejkvalitnější exponát ohodnotí odborná porota Pohárem Karla Čapka. Akce V pobočce Městské knihovny v Praze, Ostrčilovo náměstí 1, je otevřena výstava Kamily Novotné Obrázky z cest (do ). Na velikonoční dílnu Pletení pomlázek, která se koná od 17:00, jsou zváni dospělí i děti; vrbové proutky s sebou! Pražský literární dům ve Slezské 21 připravil na v 17:00 autorské čtení německého spisovatele a rodáka z Tachova Petera Kurzecka. Spisovatel uvede svůj román Vorabend. www. prager-literaturhaus.com Divadla Divadlo U Hasičů uvede francouzskou komedii Oskar, podle které byl natočen oblíbený film, a můžete sledovat tragikomický příběh K. Waterhouse Jeffreymu je šoufl. Veřejné nahrávky pořadu Tobogan se konají 9., 16., 23. a Malé vinohradské divadlo připravilo na komedii Zvířata na toustech, která pojednává o hercích, co se mění ve zvířata. Inscenace 1984 podle románu G. Orwella se bude hrát Kino Kino Mat v dubnu promítá americký western Opravdová kuráž, britské drama Králova řeč, dokument Nickyho rodina a z domácí produkce komedii Odcházení. V přímém přenosu z Metropolitní opery New York si můžete poslechnout operu G. Rossiniho Hrabě Ory, operu R. Strausse Capriccio a operu G. Verdiho Trubadúr. Kluby, kavárny Balbínova poetická hospůdka uvádí divadelní inscenaci O myších a lidech podle J. Steinbecka a Poetický salon Zb. Benýška & K. Malíka. Mirek Paleček zazpívá Ježkárny a Laco Deczi & Jazz Celula New York budou hrát 24. a V kavárně Caféidoskop se koná Slovinsko-český literární večer. Literární večer věnovaný Krylovovým bajkám můžete navštívit Písně a próza Vladimíra Vysockého zazní v pořadu Román o holkách. V Salmovské literární kavárně zazpívá francouzské a české šansony Luděk Kanda a vystoupí Radek Tomášek. Irské písně a balady převážně s českými texty zahraje kapela Fiannan.

8 8 ČÍSLO 4 - DUBEN 2011 Společnost a vzdělání Noviny Prahy 2 Nástup! Hlásí se Amos tour! A je to tady! Druhá fáze Amos tour začala. Tělocvičnou Sokola Královské Vinohrady se vine povzbuzování kamarádů, no, řekněme řev dětí Již jde o hodně, meziškolní část soutěže v celkem pěti termínech skutečně prověří fyzické a pohybové dovednosti nejšikovnějších a nejsportovnějších dětí ze třetích až osmých tříd základních škol. Děti si sem vybojovaly účast ve školním kole soutěže. Tady, v Sokole Královské Vinohrady, v celkem osmnáctičlenném školním týmu složeném z nejlepších tří dívek a chlapců vždy ze dvou ročníků , a třída jde o účast na finálovém dni Amos tour. Jen nejlepší dvě školy z deseti škol městské části Praha 2 mohou postoupit a reprezentovat městskou část ve finále. Smíšené družstvo reprezentující školu má jasný cíl. Věkově smíšené družstvo boří hranice mezi různě starými dětmi. Sblížení dětí a jednotný tah na branku, to jsou nejvyšší cíle projektu, takový malý teambuilding dětí. Tak jim držme všem palce! Vít Mařík, organizátor, MKC Group, s. r. o. Viděno dětskýma očima Ve výstavních prostorách v prvním patře radnice Prahy 2 se 9. března odpoledne konala vernisáž velmi zajímavé výstavy. Děti z mateřských škol z České republiky, které se zúčastnily projektu vyhlášeného v roce 2009 Světovou organizací pro předškolní výchovu (OMEP), zde ve svých kresbách vyjadřují svoji představu pojmu udržitelný rozvoj. Vernisáž zahájila ředitelka MŠ Šumavská a místopředsedkyně Českého výboru OMEP Marie Marxtová, která přivítala zástupce starosty Jana Pecha, jenž převzal nad výstavou záštitu, a zástupkyni starosty Michaelu Marksovou. Po koncertu dětského pěveckého sboru Štěpánka ze ZŠ U sv. Štěpána a vystoupení malých tanečnic z MŠ Šumavská byla výstava po úvodních krátkých vystoupeních J. Pecha a M. Marksové slavnostně otevřena. Mezinárodní nevládní organizace OMEP, založená roku 1948 v Praze, sdružuje osoby bez rozdílu rasy, národnosti a politického přesvědčení. Jejím cílem je zlepšení výchovy a péče o děti od jednoho do osmi let. Myšlenkou projektu bylo představit dětem i odborníkům program OMEP na téma Vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zároveň je vyzvat k diskuzi. Po celém světě proto zorganizovaly národní výbory Světové organizace pro předškolní výchovu neformální rozhovory v mateřských školách odborníci chtěli zjistit, jak malé děti vnímají, komentují a chápou udržitelný rozvoj. V České republice se do pilotního projektu zapojily děti ze čtyř školek, z toho dvě byly z naší městské části (MŠ Šumavská 37 a MŠ Čtyřlístek, Římská 27). Následně se do mezinárodního projektu zapojilo 44 pražských i mimopražských mateřských škol. Paní učitelky děti seznámily s obrázkem loga na toto téma a ty jim pak odpovídaly na čtyři jednoduché otázky. Svůj pohled na věc děti vyjádřily také ve výtvarné soutěži, vyhlášené jako pokračování projektu. Kresby se jim moc povedly, a tak bylo rozhodnuto, že z nich bude vytvořena putovní výstava. Expozice Udržitelný rozvoj očima našich dětí měla premiéru na naší radnici. S obrázky plnými fantazie a čistého pohledu na okolní svět se můžete seznámit do konce dubna. Text: van, foto: vin Na slovíčko, pane řediteli Řekni a já zapomenu, ukaž a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím. Tak zní motto ZŠ v Resslově ulici. Se ZŠ Botičskou souvisí nejen svým sportovním zaměřením, ale i tendencí podporovat samostatné myšlení a vstřícnou komunikaci. A společného mají i ředitele Jaroslava Procházku, pro něhož je vedení těchto dvou škol velkou životní zkušeností. Každá ze škol je zaměřena na jiný sport. V Resslově je jednou z profilací basketbal a spolupracuje s USK Praha, Botičská se specializuje na výchovu fotbalových talentů a znovu jsme navázali na spolupráci s Bohemians 1905 Praha. Obě školy jsou ekologicky zaměřeny, Botičská s trochu větším úspěchem, který je dán i její polohou je umístěna v krásném prostředí a má devizu velkého sportovního areálu. Každá ze škol se také zaměřuje na informační technologie, v čemž má náskok svým dosavadním vybavením Resslova. Možnosti srovnání provozu, sboru, umístění nebo reakcí rodičů, které mi poskytuje vedení těchto dvou škol, jsou pro mě obrovsky cenné. Jaká je aktuální naplněnost obou škol? Příliv žáků je větší než v předchozích letech, rodiče se o školy zajímají. V Resslově jsme letos zapsali dvě první třídy, v Botičské je zatím jedna velká třída, ale renomé se jí jednoznačně navrací. Tendence je tedy určitě vzestupná. Milí čtenáři, milé čtenářky, s příchodem prvních jarních dní je pravděpodobnost, že ještě uvidíme pražské domy a ulice pod příkrovem sněhu, už jen minimální. A tak se naše fotografická soutěž na téma Zimní tóny Prahy 2 uzavírá nutno říci, že bylo hodně těžké posoudit, které ze zimně laděných snímků jsou těmi nejpovedenějšími. Všem autorům děkujeme a skutečnost, že můžeme ocenit jen tři z nich, nijak neubírá na zajímavosti těm ostatním. Po dlouhém zvažování jsme v redakci dospěli k tomuto pořadí: 1. místo Tereza Schneiderová 2. místo Dobromil Pryl 3. místo Petra Pavelková Všichni tři vybraní se mohou těšit na zajímavý dárek od nás. Vyhlašujeme nové téma, opět související s ročním obdobím. JARO VE MĚS- TĚ snad bude pro naše čtenáře-fotografy dostatečnou inspirací a nabídne jim náměty podobně kouzelné, jako tomu bylo v případě paní Zimy. Tentokrát můžete fotit v prů- 3. místo běhu dubna a května a snímky nám posílat až do 25. května na p2.mepnet.cz. Nezapomeňte vždy uvést svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli poslat případnou výhru. ZŠ Resslova a ZŠ Botičská Hlásí se k vám většinou sportovně zaměřené děti? Řekl bych, že jich je tak polovina. Specifikem je, že Bohemians Praha a USK Praha do našich vyšších ročníků umisťují své sportovní naděje a to i mimopražské, bydlící na internátech. Proč jsou podle vás důležité SCIO testy, které žáci ZŠ Resslova každoročně absolvují? SCIO testy nesmějí být absolvovány samoúčelně. Chci pevně věřit tomu, že mají objektivní výpovědní hodnotu vzorku dětí v určitém předmětu. S výsledky je pak možné pracovat v regionálním nebo i celostátním měřítku. Naše škola získala zlatý certifikát, takže lze říct, že jsme klasifikováni SCIem jako jejich nejlepší škola. Co dětem z Botičské nabízí Centrum volného času (CVČ), které při škole funguje? Veškeré volnočasové aktivity jsou soustředěny do blízké vily, která je Centrem volného času dnes už jako součást právní subjektivity školy. Přináší nepřebernou škálu možností už od předškolního věku. MŠ Na Děkance je se školou přirozeně propojena a tato provázanost a spolupráce je velmi přínosná. CVČ dává možnosti zapojit se nejen samotným dětem, ale i rodičům, vše je korigováno psychologem a lékařem. Co podstatného by podle vás měla základní škola žáku poskytnout? Považuji za důležité připravit je na to, co je čeká: aby byli konkurenceschopní na trhu práce. Prvotní by měla být i jazyková vybavenost v každé škole, ať je školní vzdělávací program jakýkoli. Prioritou je pro mě také slušnost. A do třetice: škola nesmí žádné dítě odradit od vzdělání ať je podprůměrné, průměrné nebo nadprůměrné. Měla by u dítěte podpořit chuť vzdělávat se dál. Za předpoklad k tomu ovšem považuji předškolní vzdělávání, které je, podle mě, podceňováno. Bylo by třeba otevřít dostatečný počet mateřských škol, protože izolované dětství nenahradí podnětnou komunitu. Dítě potřebuje kontinuitu už od předškolního věku. Veronika Kouteshová, dopisovatelka Vyhlášení soutěže pro vás, kteří rádi fotíte 1. místo 2. místo Šťastné třináctiny stonožkové výstavy v Kladské Ve čtvrtek 10. března 2011 se v Základní škole Kladská uskutečnil v pořadí již 13. ročník stonožkové vernisáže výtvarných prací všech žáků školy. Tentokrát na téma Pražské výstavy v zrcadle Kladské. Od loňského září se v Praze konalo mnoho krásných výstav, které jsme s žáky navštívili, např. Warhol Monet ve Veletržním paláci, Modigliani v Obecním domě, Petr Nikl v Mánesu, Jan Kaplický v DOXu a Staré pověsti české v Národním muzeu. Děti malovaly své dojmy, zážitky a vzpomínky z těchto výstav. Slavnostního zahájení se zúčastnila prezidentka hnutí Na vlastních nohou Stonožka paní Běla Gran Jensen, místostarosta MČ Praha 2 Jan Pech a místostarostka Michaela Marksová, vedoucí odboru školství a kultury Zuzana Folprechtová, náměstek ministra obrany pro ekonomiku Libor Karásek a zástupce NGŠ generál Miroslav Žižka. Přítomnost zástupců Armády ČR symbolizovala výročí vynikající 11leté spolupráce Stonožky a armády. Po celé odpoledne přicházeli návštěvníci, většinou z řad rodičů žáků, a koupí obrázků ze stonožkové výstavy přispívali na pomoc dětem v afghánské provincii Lógar. Text: vav, foto: vin

9 Noviny Prahy 2 Volnočasové organizace ČÍSLO 4 - DUBEN Vážení čtenáři, vážené čtenářky, na tomto místě Vás dnes chceme alespoň zevrubně seznámit s organizacemi, pracujícími v oblasti volného času dětí a mládeže v Praze 2. Věříme, že v bohatém spektru nabízených aktivit najdou inspiraci děti a mladí lidé nejrůznějšího zaměření a zájmů a to jak sportovci, tak tvůrčí typy, jedinci s výtvarnými sklony nebo ti poznání chtiví. Zde je prezentace devatenácti neziskových organizací, které reagovaly na naši výzvu a poslaly nám malou vizitku svých aktivit. Ambassadors o.s. Polská 2400/1, Praha 2 Mezinárodní Fotbalová Křesťanská Organizace Ambassadors In Sport Organizuje fotbalové kroužky a týmy pro: děti 6 10 let (chlapci i dívky) muži a dorost 15+ let ženy a dorostenky 15+ let Více na: nebo na tel.: Občanské sdružení Blesk je táborovo-lyžařsko-vodácko-cyklisticko-turistický oddíl. Pořádá akce plné sportování, her a legrace pro děti z Prahy ve věku 7 15 let, aby se ve volném čase nenudily. Informace o pořádaných akcích je možno získat na v sekci Plánované akce, kde si také můžete prohlédnout fotky z akcí předchozích. Na činnost sdružení přispívá městská část Praha 2, Praha 4, Magistrát hl. m. Prahy a Ministerstvo školství, takže cena akcí je pro rodiče příznivá. Přihlašování dětí probíhá pouze telefonicky a veškeré formality vyřizujeme až u odjezdu autobusu. Kontakt: tel.: , CONTEMPORARY, O. S. prostor pro tanec TANEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ I DOSPĚLÝCH Lekce z nabídky contemporary: moderna, street, jazz, latina, house, wack tanečky pro předškolní děti pohybovka a cvičení rodičů s dětmi jóga pro děti i dospělé balet, zumba, fit-brasil, portdebras... Národní dům na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha Malé Vinohradské divadlo (MVd) Divadlo, které sídlí v Praze 2 již osm let, působí ve vnitrobloku domu v Záhřebské ulici 21 (naproti městské knihovně). Zaměřuje se na diváky všech generací. Pravidelně jednou měsíčně hraje nedělní odpolední pohádky pro děti a měsíčně šest až osm večerních představení pro dospělé. Zdejší produkce maximálně využívá specifického prostoru a vzájemné blízkosti s divákem jak bezprostředně fyzické, tak tvůrčí. Zvláště představení pro nejmenší diváky jsou založena na komunikaci a interaktivitě. MVd se zabývá několika různými projekty a pořádá pro své diváky speciální akce Valentýnský Revizor, Masopustní karneval apod. Navštivte nás a přesvědčte se! PALAESTRA, o. s. sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity, Trojanova 7 Občanské sdružení Palaestra založil v r boxer Jan Balog, juniorský mistr republiky z roku Hlavní náplní sportovního klubu je umožnit smysluplné trávení času dětem ze sociálně slabých rodin, které by si nemohly dovolit platit svým dětem žádnou zájmovou činnost. V klubu Palaestra může trénovat každý, funguje na principu nízkoprahového centra. Platí tu jedna pravidla pro všechny, a dochází proto k překonávání bariér, s nimiž se děti v naší společnosti potýkají dnes a denně. Palaestra je pro některé z dětí jedinou alternativou k bezcílnému bloumání na ulici. Otevřeno: pondělí, středa 17:30 20:30 pátek 18:00 20:00 Kontakt: Jan Balog, tel.:

10 10 ČÍSLO 4 - DUBEN 2011 Volnočasové organizace Noviny Prahy 2 P7. oddíl Dívky táborového ohně Odrostla nám generace, přijímáme nové členky! Jsme dívčí skautský oddíl známý jako Sedmička. Náš oddíl je rozdělen na skautky a světlušky, kterým u nás říkáme Lasičky. Webové stránky: sedmicka.palia.cz Pravidelně jednou týdně se scházíme, jednou za čtrnáct dní jezdíme na výlety, chodíme do bazénu a do divadla nebo na výstavy. Na začátku července jezdíme na tábor kde spíme v tee-pee, které si samy stavíme. Naše klubovna se nachází v Bělehradské ulici 51. Vedoucí oddílu: Anča Anna Somerová, tel.: , Vedoucí Lasiček: Rozárka Barbora Plháková, tel.: , Nudíš se? Přijď k nám prožívat nevšední zážitky! Jsme dívčí skautský oddíl, který funguje již více než 30 let. Jmenujeme se podle souhvězdí Velká medvědice. Jsme parta kamarádek, která podniká výpravy do lesů, na vodu, na kolech, do zahraničí, na kulturní akce, hraje hry, sportuje, účastní se některých charitativních akcí. V zimě jezdíme na hory a v létě na tábor. Oddíl vede 5 vedoucích ve věku let. Klubovnu máme U Kanálky 5, Praha 2. Scházíme se: Sovičky: 7 10 let úterý 16:30 18:30 Ještěrky:10 12 let středa 18:00 20:00 Rosničky: nad 17 let, schůzky nepravidelně V případě zájmu napiš vůdkyni oddílu: Lucie Knoblochová Také se můžeš podívat na náš web: kde se dozvíš o nás i o chlapeckých oddílech v našem středisku. AKROBATICKÝ ROCK AND ROLL Chceš reprezentovat ČR? Staň se nejlepším a přijď mezi nás. Nábor začínajících tanečníků ve věku 5 20 let. tel.: Štěpánka Slámová Sokol Vyšehrad Již přes sto let podporuje sportovní aktivitu. Velkých úspěchů dosahuje v posledním desetiletí oddíl všestrannosti v soutěžích TeamGym. Tato soutěž se skládá ze tří disciplín pódiová skladba, akrobatické řady na koberci a proudové cvičení na malé trampolíně. Náš jedenáctičlenný tým žen se letos již podruhé za sebou probojoval na Mistrovství ČR. Úspěšné jsou i týmy dorostenek a mladších žákyň. V této soutěži jsme získali desítky pohárů. Každý rok se také účastníme závodů ve všestrannosti (sportovní gymnastika, atletika a plavání). Často vídáme vlastní závodníky na stupních vítězů i na přeboru ČOS. Každé úterý cvičí předškolní děti a rodiče s dětmi. Letos pořádáme již 10. ročník Vyšehradského dvojboje, závodů žen na bradlech a kladině s hudbou a mužů na kruzích a prostných. Pořádáme akce pro veřejnost Karneval a Lucky setkání s Vánočními tradicemi. Posledních čtrnáct srpnových dní je tradičně vyhrazeno gymnastickému soustředění v Počátkách. Již dvacet let zde využíváme velmi dobře vybavenou sportovní halu, sokolovnu a atletické hřiště. Rádi mezi námi přivítáme každého, kdo se chce hýbat. Tréninky jsou každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 19:00. Informace na tel.: , Alena Dvořáková. Sport Jerry klub má ve svém programu všestrannou sportovní činnost s výukou angličtiny a je určen pro děti od 4 do 12 let. Cílem je rozvíjet pohybovou aktivitu dětí. Seznamují se zde s různými druhy sportů, poznávají základy míčových her, zkoušejí tenis a další raketové sporty, učí se plavat a základům angličtiny. Záleží na každém rodiči, jakou kombinaci kroužku pro své dítě zvolí. Klub funguje již dvacátým rokem, mimo jiné díky dotacím MČ Praha 2. Do kroužků je možné se přihlásit během celého školního roku. Více o nás na Sídlo: Polská 1, Praha 2 (Vinohradská sokolovna). Kontakt: pí. Danihelková, GSM: ,

11 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 4 - DUBEN NP2/38/2006 NP2/14/2011 NP2/5/2011 NP2/73/2003 Hledáte práci? Chcete pracovat v sociálních službách a nemáte kvalifikaci? O. s. AKORD nabízí rekvalifikační kurzy Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením. Kurz probíhá od do Informace na tel.: a , na u: a na Oznámení GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE NOVĚ OTEVŘENO, MOŽNOST REGISTRACE MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc. Gynekologie a porodnictví Sokolská 1662/35, Praha 2 Tel.: OPRAVY Tel.: NP2/18/2011 NP2/20/2007 NP2/9/2010 NP2/3/2011 HLEDÁME DOBROVOLNÍKY! Diakonie ČCE, Středisko křesťanské pomoci v Praze DOBRODUŠ služba následné péče, jejíž významnou součástí je pravidelné setkávání DOBROvolníka a člověka s DUŠevním onemocněním, hledá nové DOBROVOLNÍKY starší 20 let. Kontakt: , , Oznámení INFOLINKA ULICE PRAHY 2 TEL.: K dispozici je také NP2/16/2011 Oznámení NP2/2/2011 Svoz velkoobjemového odpadu NP2/27/2010 NP2/19/2011 KOUPÍM BYT NEBO RODINNÝ DŮM KDEKOLIV V PRAZE I ve špatném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, služební, podnikový apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt či domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned. TEL.: n NP2/7/2010 Duben PO Chopinova/Krkonošská ÚT Ostrčilovo nám. ST Polská 36 ST Chodská/Korunní SO Jaromírova/Svatoplukova ÚT Vocelova PO Lublaňská/Koubkova ST Na Hrobci ST Neklanova 30 ČT Štěpánská/Na Rybníčku PO Římská/Italská ČT Anny Letenské Kontejnery budou přistavovány na čtyři hodiny; nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. Nejsou určeny k odkládání živnostenského odpadu! Oznámení NP2/10/2011 LÁZNĚ Lázeňské pobyty medikal, léčebné dovolené, víkendy v lázních v ČR, SR, HU. Třeboň, Poděbrady, Libverda a další. RELAX Relaxační a romantické víkendy, aktivní dovolené, pobyty na horách, u moře i v termálních lázních. SVATBY Svatební obřad přímo na přístavním molu, jak z hollywoodského filmu Marina Píšťany u Litoměřic. Romantické pobyty s večeří při svíčkách. PRO SENIORY Zvýhodněné pobyty pro seniory s lékařskou konzultací. FIREMNÍ AKCE Firemní školení. Zúčastněte se: Bossaball Cup pro firmy na Marině a další aktivity! DÁRKOVÉ POUKAZY NA VŠECHNY DRUHY POBYTŮ Darujte zdraví, darujte relax! Relax-lázně UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM Dnem zahajuje TSK ve vybraných oblastech obvodu Prahy 2 komplexní údržbu komunikací (KUK). Ta spolu s každodenním strojním a ručním čištěním přispívá ke zlepšení čistoty obvodu. Žádáme řidiče a majitele motorových vozidel, aby ve vlastním zájmu ve dnech provádění KUK neparkovali v oblastech vyznačených dopravními značkami a nebránili tak průjezdu strojů pro úklid komunikací. Přesné termíny komplexní údržby komunikací najdete na SLEDUJTE DOPRAVNÍ ZNAČKY V OKRUHU SVÉHO BYDLIŠTĚ! NP2/6/2011 Oznámení

12 Kaleidoskop 12 ČÍSLO 4 - DUBEN 2011 Prahy Noviny 2 Vážení čtenáři, vážené čtenářky, bronzovou bustu skladatele Antonína Dvořáka si můžete prohlédnout na domě zvaném Bílý lev, který stojí v Žitné ulici čp. 564/14. Dárek za správnou odpověď zasíláme J. Vrubelovi z Prahy 10, J. Závorkovi z Varšavské ul. a L. Zetkové z ul. Pod Zvonařkou. S přicházejícím jarem se opět zaplní dětská hřiště. Jednomu z nich, zrekonstruovanému péčí MČ Praha 2, vévodí dřevěná, mnohonásobně Fotosoutěž zmenšená replika Vinohradské vodárenské věže. Její novorenesanční kamenná předloha z roku 1882 byla postavena podle projektu arch. Antonína Turka. Patřila do systému, zásobujícího vodou Královské Vinohrady (Vinohradská vodárna v Podolí, podzemní vodojemy, čerpací stanice a věžový vodojem na Korunní třídě vč. přívodných a rozvodných vodovodních řadů). Věž má sedm podlaží nahoře překrytých terasou, která v minulosti sloužila jako rozhledna. Za nepatrný poplatek se tady půjčovaly i dalekohledy a za jasného počasí byla dokonce vidět i Sněžka. Architekt Jindřich Fialka navrhl vyzdobit horní rohy věže námětem andělů trubačů, kteří svými trubkami ohlašovali dokončení stavby. Nad hlavní římsou jsou hodiny, pod ní znak stavebníka, samostatného města Královské Vinohrady. Věž ztratila svoji původní funkci v roce Soutěžní otázka zní: Jak se jmenuje dětské hřiště s miniaturní vodárenskou věží? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru. Text: Eva Hrubešová/van, foto: archiv hru Busta A. Dvořáka se nachází na domě čp. 564/14 v Žitné ulici Koncert v kostele sv. Kateřiny Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou a Společnost pro duchovní hudbu spolu s MČ Praha 2 a Všeobecnou fakultní nemocnicí pořádají v úterý 26. dubna 2011 v 18:00 koncert v kostele sv. Kateřiny. Kromě díla T. L. Victorii, J. N. Hummela, A. Pärta, J. Nováka a Z. Lukáše provede Foersterovo komorní pěvecké sdružení pod vedením hlavního sbormistra J. Brycha kantátu B. Martinů OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK za účasti barytonisty Romana Janála a Josefa Somra (recitace). Projekt probíhá za podpory MČ Praha 2. český motocykl mužské jméno omezení přísunu kalorií pravá strana účetní knihy osobní zájmeno latinskoamerický tanec sundavat řemen domorodý kouzelník toxická látka čokoládový zákusek zkratka souhvězdí Beran dánský malíř kladná elektroda druhá část tajenky symbol krutosti na toto místo úřední spisy odhad výsledku orientační plán opravna lodí symetrála první část tajenky předložka zbavovat zraku římsky 51 umělé vlákno chemická značka tantalu biblická postava bouda Žák Josefa Zítka (viz tajenka) se narodil Vytvořil mj. architektonický návrh vyšehradského Slavína, Schnirchova domu v Mikovcově ul., administrační budovy při sv. Janu Nepomuckém na Skalce, podílel se na rekonstrukci Novoměstské radnice. Zemřel v Praze. Dům na Václavském nám. i značné jmění odkázal České akademii věd. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: Vltavan Praha. Vylosované výherkyni, P. Rykové z Mostu, zasíláme dárek. V Pavilonu v Havlíčkových sadech byla 10. března otevřena dlouhodobá expozice Karla Kuklíka. U příležitosti vydání své nové knihy Praha, Krajina návratů zde tento klasik české fotografie prezentuje malou expozici snímků ze souboru zařazeného v publikaci, jehož podstatná část vznikla na základě grantu hl. m. Prahy uděleného v rámci soutěže Czech Press Foto Karel Kuklík představuje fotograficky ojedinělé téma přírodní lokality naší metropole. Nejstaršími fotografiemi jsou snímky Grébovky, pořízené v roce Ve 2. polovině 20. století kdysi nádherný a živý park chátral a byl velmi zanedbaný, což se spolu s nevlídným podzimním počasím odrazilo v poněkud nostalgické náladě záběrů. K vidění jsou dále zahrady v okolí Pražského hradu, známé pražské parky Stromovka a Cibulka nebo přírodní rezervace v Prokopském údolí a Divoké Šárce. Návštěvníkům Pavilonu je výstava přístupna v otevírací době kavárny (pondělí až neděle od 10:00 do 21:00), knihu si mohou také zakoupit. van LUDMILA V NOVÉM SVĚTLE: Symbolicky s příchodem jara se 21. března 2011 po sedmé hodině večerní poprvé rozzářilo nové osvětlení kostela sv. Ludmily na náměstí Míru. Této premiéře předcházela mše celebrovaná biskupem Mons. Karlem Herbstem, který pak novému světlu dal požehnání. U slavnostního rozsvícení nechyběli zástupci městské části, která se o zřízení osvětlení zasadila starosta Jiří Paluska ocenil spolupráci mezi radnicí a farností u svaté Ludmily a vyslovil přání, aby v budoucnu ještě více posílila. Slavnostní osvětlení centrálního vinohradského kostela zajistila firma EL- TODO, jejíž zástupci se malé premiéry také zúčastnili. Text a foto: len Grébovka v černobílé fotografii Sochu Neptuna v Grottě mohl fotograf Karel Kuklík takto zachytit v roce Již brzy se dočkají i dnešní fotografové Neptun byl 23. března 2011 převezen zpět na území městské části Praha 2 a poté, co bude vyrobena replika Schnirchovy sochy, vrátí se bůh moří opět na své původní místo. Kam za kulturou NOVOMĚSTSKÁ RADNICE VÝSTAVY (vstup z Vodičkovy ul. 1/3, Galerie Showroom): Noční zahrady, prezentace díla portugalského výtvarníka Miguela de Carvalho viz foto ( ). Neviditelná výstava chce představit svět nevidomých lidí (od 1. 4.). Otevřeno v pondělí až pátek 10:00 18:00. AKCE: Pražská výstava nožů, prodejní výstava nožů a nožířských materiálů z ČR a ze zahraničí (10. 4., 10:00 17:00). KONCERTY: Mezi námi dětmi, charitativní koncert pro Dětský kojenecký ústav v Praze. Vystoupí mj. dětský školní sbor ZŠ Londýnská, Strom stínu, Arnošt Goldflam, Simona Babčáková a další (7. 4., 18:00). Věž Novoměstské radnice je otevřena od (10:00 18:00). NKP VYŠEHRAD GALERIE VYŠEHRAD: Výstava Keramika představuje díla Jany Jirušové ( ). Vzkříšení, sochy a svícny Miroslava a Olgy Hudečkových ( ). KOMORNÍ SÁL STARÉHO PUR- KRABSTVÍ: Pro děti (od 15:00): Kde přespávají pohádky, pro děti od tří let (10. 4.). Mise Vyšehrad, interaktivní procházka po Vyšehradu (17. 4.). VyšeHrátky: ve 14:00 pohádkový seriál Tonička Bažantová a v 15:00 dílny. Vyšehradský hřbitov se Slavínem je otevřen denně od 8:00 do 18:00. Historický areál NKP Vyšehrad je bezbariérový. www. praha-vysehrad.cz MUZEUM POLICIE ČR STŘEDEČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI (od 14:00): Babička dráždí psa, kabaret Jany Kepkové (6. 4.). Co nevíš o zbraních (13. 4.). S policií na zahraniční misi (20. 4.). AKCE: Den bezpečnosti silničního provozu, znalostní soutěže, cyklojízdy, první pomoc, motocyklový trenažér atd. (27. 4., 10:00 16:00, vstup zdarma). VÝSTAVA: Papírová romantika aneb Nenaplněné smysly, vystřihovánky, jak je neznáme unikátní grafické listy z přelomu 19. a 20. století (do ). STÁLÉ EXPOZICE: Ochrana obyvatelstva, o činnosti Hasičského záchranného sboru. Ochrana osob a majetku, stálá výstava. Otevřeno denně, kromě pondělí, od 10:00 do 17:00. FILMOVÝ ČTVRTEK (od 17:00): Pulp Fiction: Historky z podsvětí, kultovní americký film (7. 4.). Informace o programech a případné objednávky na tel.: Dětské dopravní hřiště pro veřejnost: Cyklisté jsou povinni používat na dopravním hřišti cyklistickou přilbu (čtvrtek 13:00 15:00, sobota a neděle 10:00 12:00 a 14:00 16:00). Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad MČ Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 13, číslo 4. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Mgr. Michal Uhl místopředsedové Mgr. Michaela Marksová, Tomáš Jubánek Ing. Otto Hoffmann MUDr. Otto Schwarz vedoucí redaktorka Mgr. Lenka Prokopová redakce Mgr. Naděžda Vandurková Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: Ringier Axel Springer Print CZ a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků.

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Ing.

Více

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2

Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení. Kateřina Jechová MČ Praha 2 Sociální bytová politika v Praze 2 zatím bez zákona o sociálním bydlení Kateřina Jechová MČ Praha 2 Praha 2 charakteristika obce Rozloha 418 ha Počet obyvatel cca 50 tis. 4 katastrální území Nové Město

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2010 a) Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel

Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Žádost o pronájem* nebo výpůjčku* veřejného prostranství ve veřejné zeleni na území městské části Praha 2, včetně povolování vjezdu Název akce Žadatel Jméno, příjmení, titul nebo obchodní jméno: Adresa:

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 24. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 10.12.2013 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 16.3.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 6. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 16.3.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.11.2007 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.11.2007 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing.

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora.

Projekt Barbora. Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Projekt Barbora Obsah : 1/ Pozemky 2/ Barbora 3/ Parkování 4/ Ekonomická rozvaha 5/ Závěr Ad1/a) Pozemky týkající se obsluhy jezera Barbora jsou shodné s navrhovanými k pronájmu jezera Barbora. Ad1/b)

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více