Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty"

Transkript

1 Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání) dat z místa jejich uložení do místa jejich zpracování data database engine jazyky pro definici, manipulaci a řízení dat Místo uložení dat (např. pevný disk) Operační paměť datový slovník (metadata) Databázová aplikace Typy SŘBD podle způsobu práce s daty databázový systém souborové data SŘBD aplikační program klient/server 1

2 souborové SŘBD program (aplikace) manipuluje přímo se soubory dat při víceuživatelském přístupu není možnost koordinace SŘBD klient/server oddělení SŘBD a databázové aplikace: program (aplikace) komunikuje s procesem (serverem), který obhospodařuje databázi a manipuluje s daty úloha serveru: manipulace s daty (podle požadavků klientských programů) koordinace víceuživatelského přístupu program 1 data program 2 program 1 server data program 3 program 2 program 3 Hierarchie datových struktur Kritéria pro srovnávání efektivnosti datových struktur databáze soubor záznam, věta (record) pole, položka (field) datové struktury datové typy Jak odpovídají reálným objektům, jež znázorňují (možnost vyjádřit vztahy 1:1, 1:N, N:1, N:M) Obtížnost návrhu Obtížnost dodatečných změn v uspořádání dat Efektivnost vyhledávání dat rychlost přístupu k datům vícekriteriální vyhledávání Míra redundance 2

3 Lineární (sekvenční) struktura Lineární (sekvenční) struktura Užití lineárních struktur zálohy dat (sekvenční ukládání na magnetickou pásku) fulltextové systémy (doplněné indexovými soubory) Lineární struktura klady a zápory možnost vyjádřit pouze vztahy 1:1 jednoduchý návrh obtížnost dodatečných změn v uspořádání dat rychlost přístupu k datům: malá sekvenční prohledávání vícekriteriální vyhledávání nelze redundance nutná při vyjádření vztahů 1:N a N:M 3

4 Stromová (hierarchická) struktura Stromová (hierarchická) struktura Užití stromových struktur Stromová struktura klady a zápory indexové soubory HTML a XML dokumenty objektově orientovaná technologie možnost vyjádřit jednosměrné vztahy 1:N obtížný návrh obtížnost dodatečných změn v uspořádání dat rychlost přístupu k datům: vysoká přímý přístup (navigace) vícekriteriální vyhledávání nelze redundance nutná při vyjádření vztahů N:M 4

5 Síťová struktura Síťová struktura Užití síťových struktur Síťová struktura klady a zápory hypertext World Wide Web možnost vyjádřit vztahy N:M obtížný návrh obtížnost dodatečných změn v uspořádání dat rychlost přístupu k datům: vysoká přímý přístup (navigace) vícekriteriální vyhledávání nelze redundance žádná 5

6 Nevýhoda lineárních, stromových a síťových datových struktur Relační struktura procedurálnost aby systém provedl požadovanou operaci s daty, je třeba mu přesně určit procedury, kterými to má realizovat trvalost vztahů vztahy mezi záznamy nelze v průběhu aktualizace systému ani v průběhu vyhledávání měnit Edgar F. Codd: Relační SŘBD je takový systém, který má 2 vlastnosti: 1. databáze je uživatelem chápána jako množina relací (a nic jiného) 2. jsou k dispozici minimálně operace selekce, projekce a spojení, aniž by se vyžadovaly explicitně předdefinované přístupové cesty pro realizaci těchto operací Kartézský součin spojení prvků různých množin stylem "každý s každým" výsledek: upořádané n-tice (relace) na pořadí prvků v n-ticích nezáleží doména: množina hodnot stejného významového typu (např. jména čtenářů), použitá v kartézském součinu 6

7 Kartézský součin Vznik relace kartézským součinem nad doménami 1 M x N = {[A,X],[A,W],[B,X],[B,W],[C,X],[C,W]} Vznik relace kartézským součinem nad doménami 2 Relační databáze = množina relací (relačních tabulek) 7

8 Relační struktura Srovnání databázových struktur možnost vyjádřit vztahy N:M jednoduchý návrh snadné dodatečné změny v uspořádání dat rychlost přístupu k datům: malá vícekriteriální vyhledávání lze redundance minimální Cíl návrhu informačního systému převést realitu do počítače Fyzický svět reálné objekty ("skutečné" i abstraktní) Počítačový svět reprezentace reálných objektů v podobě softwarových a datových objektů 8

9 ERA model Peter Pin Shan Chen 1976 typ konceptuálního modelu množina pojmů sloužící k statickému (datovému) popisu systému Cíl návrhu (modelu) databáze mít v systému všechna potřebná data nemít v systému žádná nepotřebná data vyjádřit vztahy mezi daty popsat transformaci dat v systému ERA model entita jakýkoli objekt, prvek, který nás zajímá atribut charakteristika (vlastnost) entity vymezuje hodnoty, kterých mohou nabývat její instance vztah sémantické spojení mezi dvěma nebo více prvky modelu Entitně relační diagram (ERA, E R, ER, ERD) 1. ENTITA (entity) 2. ATRIBUT (attribute) 3. VZTAH (relationship) 9

10 Kardinalita (mohutnost) počet prvků množiny určení počtu prvků nějakého vztahu kolik výskytů jedné entity má vztah k výskytu druhé entity? Kardinalita vztahu Kardinalita vztahu 1:1 role herců v nastudované divadelní hře 1:N role herců v divadelní sezóně N:M role herců v několika sezónách a divadlech spolupráce herců např. v jedné divadelní hře HEREC ROLE 10

11 Způsoby vyjádření kardinality Vladimír Koutecký z Prahy 4 si 14. října 2004 půjčil na tři týdny "Tajný deník Laury Palmerové" (signatura A1586) a) grafické vyjádření Vladimír Koutecký z Prahy 4 si 14. října 2004 půjčil na tři týdny "Tajný deník Laury Palmerové" (signatura A1586) b) lineární textový zápis E: ČTENÁŘ (Jméno, Adresa) KNIHA (Signatura, Název) R: VÝPŮJČKA (Datum, Lhůta) 11

12 ERA diagram pro pojišťovnu Pojišťovna nabízí klientům různé produkty (např. životní pojištění, pojištění domácnosti, povinné ručení, cestovní pojištění, úrazové pojištění ) Rozhodne-li se klient pro určitý produkt, uzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu. K uzavřeným pojistným smlouvám pak pojišťovna přiřazuje evidenci plateb sjednaných pojistných částek a dále evidenci pojistných událostí a jejich vyřízení. Entita 1. Popsatelný objekt (odlišitelný od okolí) atributy 2. Jednoznačně identifikovatelný objekt identifikátory Primární klíč (primary key) Pole nebo kombinace polí, jejichž hodnoty jednoznačně identifikují každý z řádků tabulky je jednoznačný nesmí mít 2x stejný obsah je minimální žádné pole z něj nelze vypustit musí vždy obsahovat hodnotu 12

13 Primární klíč pro seznam umělců Vstupenky do divadla Alternativní verze jména (např. v různých jazycích) Datum narození Muž / žena Národnost Pořadové číslo v seznamu Rodné jméno Rodné příjmení Umělecké jméno Umělecký obor Životopis Primární klíč pro vstupenky do divadla Cena Název představení Řada Sedadlo Termín (datum a čas) Umístění (přízemí balkón galerie) Primární klíč v Paradoxu ve struktuře tabulky musí být klíčová pole na prvním místě tabulka se automaticky setřídí podle klíčových hodnot vytvoří se indexový soubor s příponou.px v případě dodatečného definování primárního klíče budou záznamy s duplicitními hodnotami v klíčovém poli přemístěny do dočasné tabulky KEYVIOL 13

14 Odkazy v síťových databázích pointery (fyzické vazby) Odkazy v relačních databázích cizí klíče (logické vazby) Cizí klíč (foreign key) odkaz na primární klíč rodičovského záznamu prostřednictvím zopakování jeho hodnoty v dětském záznamu herec B hraje roli A (role odkazuje na herce) herec C hraje roli D (herec odkazuje na roli) pk fk HERCI B C pk fk ROLE A D Referenční integrita všechny odkazy z jednoho záznamu do druhého jsou kontrolovány na správnost správné je, když: hodnota či existence atributu v jednom záznamu (odkazujícím, dětském) závisí na hodnotě či existenci téhož atributu v jiném záznamu (odkazovaném, rodičovském) 14

15 Podstata omezení daného referenční integritou zabránění vzniku osiřelých záznamů sirotek: záznam, ke kterému chybí doplňující informace, jež má být obsažena v druhém (rodičovském) záznamu týká se vkládání dat, aktualizace i rušení dat Terminologie referenční integrity v Paradoxu Týká se záznamů nebo tabulek parent master rodič child detail dítě Referenční integrita 1. Pole společné oběma záznamům (propojovací primární a cizí klíč) musí být stejného datového typu a velikosti 2. Vazbu definujeme pro dětský záznam Referenční integrita 1. Rodičovská tabulka musí mít primární klíč propojovací pole musí být součástí primárního klíče ve složeném primárním klíči musí být propojovací pole na prvním místě 2. Dětská tabulka musí mít primární klíč propojovací pole (cizí klíč) může být umístěno kdekoli ve struktuře tabulky 15

16 Referenční integrita v Paradoxu Referenční integrita v Paradoxu Co se stane, když 1) Definujeme referenční integritu pro dětské záznamy, které mají v cizích klíčích hodnoty neodpovídající primárnímu klíči v rodičovském záznamu? Co se stane, když 2) Vložíme do cizího klíče hodnotu neodpovídající primárnímu klíči žádného rodičovského záznamu? vytvoří se tabulka KEYVIOL záznam se nepodaří uložit (master record missing) Referenční integrita v Paradoxu Referenční integrita v Paradoxu Co se stane, když 3) Při editaci cizího klíče stiskneme kombinaci kláves Ctrl Shift Mezerník? Co se stane, když 4) Definujeme referenční integritu jako Cascade? Objeví se pohled na rodičovské záznamy s možností výběru a vložení hodnoty Při změně hodnoty primárního klíče v rodičovském záznamu se automaticky změní hodnoty odpovídajících cizích klíčů 16

17 Referenční integrita v Paradoxu Referenční integrita v Paradoxu Co se stane, když 5) Definujeme referenční integritu jako Prohibit? Má-li rodičovský záznam odpovídající cizí klíče v dětském záznamu, nelze provést změnu jeho hodnoty (master has detail records) Co se stane, když 6) Budeme chtít smazat rodičovský záznam? LZE nejsou-li v dětských záznamech odpovídající cizí klíče NELZE jsou-li v dětských záznamech odpovídající cizí klíče (master has detail records) 17

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy

Relační databázové systémy. T1 Relační databázov zové systémy C1 T1 Relační databázov zové systémy Relační databázové systémy (1. část) 1. Základní pojmy 2. Struktura DBS 3. Vztahy a relace 4. Datová integrita 2 Proč používat DBS Základn kladní pojmy Poskytuje rychlejší

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby.

13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby. 1) V půjčovně sportovních potřeb půjčují boty, lyže, hole a snowboardy. Každý předmět má své evidenční číslo, nákupní cenu a značku a je zařazen do jedné kategorie sportovních aktivit, pro niž je určen

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD

RELAČNÍ ALGEBRA - ÚVOD Problémy návrhu relačního schématu - redundance ukládání stejné informace víckrát na různých místech (zvyšuje prostorové nároky) - mohou nastat aktualizační anomálie (insert/delete/update) - při vložení

Více

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět

ARCHITEKTURY SRBD. Centralizované platformy. Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět Arch itekturysri3d v ARCHITEKTURY SRBD Po absolvování přednášky Architektury SŘBD budeme umět vyjmcnovatjednodivé typy architektury SŘBD vysvětlit, v čem spočívá základní rozdíl mezi archi tekturam i stručně

Více

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI

3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3 Současný pohled na jednotlivé směry SWI 3.1 Úvod Chaotický a překotný vývoj programů vedl ke stavu, označovaném jako KRIZE PROGRAMOVÁNÍ. Poučení z krize bylo v několika směrech. Jedním z nich byl směr,

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Využití ontologií k řízení přístupu

Využití ontologií k řízení přístupu VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Teorie programovacích jazyků Využití ontologií k řízení přístupu Roman Petrucha leden 2005 1 Úvod V současné době je velice obtížné využít

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu

Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Ministerstvo informatiky Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu Verze 2.0 Obsah: Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu verze 2.0... 1 Obsah:... 2 Předmluva...

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Webové služby v knihovnictví

Webové služby v knihovnictví Webové služby v knihovnictví Vilém Jirouš * jirousv@fel.cvut.cz 1 Úvod Abstrakt: O technologii Webové služby (Web Sevices) je stále více slyšet. Jde o standardizaci prostředků využívání služeb internetu,

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Co je a co není informační systém veřejné správy

Co je a co není informační systém veřejné správy Komentář k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů Co je a co není informační systém veřejné správy Verze 2.00 Obsah ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT TOHOTO

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ZÁKLAD- NÍCH REGISTRŮ DOPLNĚK Projekt Informační systém základních registrů je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsah 1 Cíle dokumentu... 3

Více