Fakulta elektrotechnická. Jirka Roubal, Petr Hušek a spol.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta elektrotechnická. Jirka Roubal, Petr Hušek a spol."

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Základy regulační techniky vpříkladech Jirka Roubal, Petr Hušek a spol. Katedra řídicí techniky

2 Autoři: Jirka Roubal Petr Hušek Richard Bobek Karel Boček Karel Jonáš JiříMachač Miroslav Pech Tomáš Pešek Petr Procházka Martin Roman Adéla Šemelíková Jan Šíba Libor Šteffl Josef Valo Jan Váňa Pokud v tomto textu naleznete nějakou chybu, byt i sebemenšípřeklep, budeme rádi, kdyžnám o této chyběnapíšete, například na Taky nás zajímá názor těch z vás, kteří sřízením teprve začínáte, zda po přečtení předmluvy a hlavně kapitoly Motivace pro řízení, máte lepšípředstavu co budete studovat napište nám reakci, třeba až vdobě, kdy budete mít něco z řízení za sebou, jak vám tato část textu pomohla. Děkujeme!!!

3 Ševče, na nikoho se nepovyšuj, před nikým se neponižuj. Král Miroslav

4

5 Předmluva Kde se vzala, tu se vzala, zpětná vazba Obvykle je obtížnéříci, který pojemči která vlastnost je pro daný obornejdůležitější. Vnašem oboru, tedy v regulační technice, můžeme tento pojem vyslovit bez váhání. Je to zpětná vazba. Ptáme-li se, kdy tento pojem vznikl, musíme jít v minulosti mnohem dál než se na Zemi objevil první člověk, mnohem dál než vznikla naše planeta a Sluneční soustava. Musíme se vrátit ažkpočátkům vesmíru. Jižodtěch dob příroda zpětnou vazbu využívá. Lidé jiodpřírody pouze opsali. Zpětná vazba hrála například důležitou roli při vývoji teplotního klimatu na našíplane- tě (BBC The Learning Channel, 998). Země vesvé4,5 miliard let dlouhé historii dokázala jako jediná ve Sluneční soustavě udržet takové klima, aby zde mohl vzniknout život. Například oxid uhličitý způsobuje v atmosféře skleníkový efekt. To znamená, že pokud ho bylo v atmosféře přebytek, teplo se nemohlo dostat ze Země pryčdovesmíru, a planeta se díky slunečním paprskům a vlastním zdrojům energie oteplovala. To způsobilo větší bujeníživota (především rostlinstva), který naopak oxid uhličitý z atmosféry odnímal, což zabránilo přehřátí planety. Oxid uhličitý sepakzásluhou vápenců usazovalnadně oceánů adíky deskové tektonice (pohybu zemských desek), kterou umožňuje velké množství vody na Zemi, se tyto usazeniny spolu s deskami podsouvaly pod jiné desky. Tím se dostaly do hloubky, kde se vlivem vysoké teploty roztavily, a tak se oxid uhličitý vulkanickou činností mohlopět dostat do atmosféry. Geologické pochody v kombinaci se životem na Zemi řídily obsah oxidu uhličitého v atmosféře a tím stabilizovaly naše podnebí (BBC The Learning Channel, 998). i

6 Dalším příkladem zpětné vazbymůže být vývoj dravců (lovců) akořistí (obětí) ve volné přírodě. Pokud je málo kořisti, začnou dravci vymírat hlady. Tím má kořist méně nepřátel a začne se množit. To pro dravce znamenávíce potravy, a tak jejich počet začne opět růst. V určitou dobu jich však bude tolik, že počet kořistí začne opět klesat a dravci díky tomu začnou znovu vymírat (Volterra, V., 93). A tak to půjde stále dokola. Doposud uvedené zpětné vazby byly stabilní. Vždy docházelo ke konvergenci nějaké veličiny, případně knějakým periodicky se opakujícím oscilacím. Zpětná vazba však může být i opačného charakteru, může docházet k nestabilitě. Vrat me se například k vývoji teplotního klimatu na Zemi, kde docházelo k cyklickým stabilním oscilacím oxidu uhličitého v atmosféře. Podíváme-li se na naše nejbližšíplanetární sousedy, Venuši a Mars, víme, že na těchto planetách došlo k teplotním extrémům. Na Venuši došlo kpřehřátí planety,její atmosféra je hustá apřesycená oxidem uhličitým díky tomu, že je tato planeta blíže ke Slunci a teplo přijaté a teplo způsobenévlastní vulkanickou činností bylovětšínežteplo,které odcházelo pryčdoves- míru. Naopak na Marsu došlo k opačnému jevu. Vnitřní energie Marsu amenšípřísuntepla odsluncedíky většívzdálenosti nestačilo pokrýt únik tepla do vesmíru a Mars zamrzl (BBC The Learning Channel, 998). Obězpětné vazby, namarsuinavenuši, byly nestabilní. Zpětná vazbajevšude kolem nás Ikdyžsitomožná ani neuvědomujete, zpětná vazba je všude kolem nás. Například to, že dokážeme stát na nohou, aniž bychom spadli na zem, je také díky zpětné vazbě. Lidský mozek vyhodnocuje naši polohu pomocí senzorů, jako jsou například oči, a stimuluje jednotlivé svaly tak, abychom rovnováhu udrželi. Sami si můžete vyzkoušet, že je mnohem obtížnější udržet rovnováhu v momentě, kdy oči zavřete. V takovém případě dojde totiž k rozpojení zpětné vazby od senzorů zraku. Ptáte-li se, proč však někteřízvás rovnováhu přesto udrží, je to proto, že oko není veskutečnosti jediný senzor polohy. Mozek například vyhodnocuje polohu lidského těla také pomocí tekutiny ve vnitřním uchu. Zásadně je rozpojení zpětné vazby patrné v bezvědomí, kdy se lidské tělo okamžitě skácí k zemi. ii

7 Zpětná vazba zasahuje i do společenských věd. Představte si, že zákonodárci vymyslí snejlepším úmyslem nový zákon. Dokud tento zákon není prověřen v praxi, nemůžeme mít jistotu, zda je vyhovující. Až poté, jak na něj zareaguje společnost, je třeba zákon doladit tak, aby zajišt oval původnězamýšlené úmysly. Zpětnávazbasetakévýznamně projevuje i při Vašem studiu! Pokud posloucháte pozorně napřednášce a říkáte si: To je jasné, tomu dobře rozumím, tak jste se vlastně nic nenaučili. Překvapuje Vás to? Jistě jsteužzažili situaci, že jste poté přišli na test a najednou jste nevěděli, jak příklady vyřešit. Je to tím, že jste porušili zpětnou vazbu. Nevyzkoušeli jste si příklady vypočítatsami,atím jste nenarazili na spoustu zádrhelů, které seipři pečlivém poslechu přednášky neobjeví. Pokud byste si některépříklady zkusili před testem sami vyřešit, přišli byste na tyto problémy včasamohlisenaně zeptat vyučujících, a tím si rozšířit své znalosti. Možná Vás ted napadne otázka: Proč jsmenatytozádrhely nebyli upozorněni již napřednášce? Odpověd je jednoduchá. Jednak to není možné, protože těchto zádrhelů jepříliš mnoho a některé už ani samotného vyučujícího nenapadnou (on už látce dokonale rozumí) dokud na ně student nezavede řeč právě díky tomu, že on se to teprve učí. A jednak byste se opět nic nenaučili, protože by zpětná vazba nebyla uzavřená. Měli byste ve své paměti jen seznam nějakých dalších informací, ve kterém byste nemuseli vidět všechny souvislosti. Proto je nutné, abyste při Vašem studiu byli aktivní ařešili samostatně příklady, které Vás přivedou na spoustu zajímavých otázek. Přemýšlením nad nimi si časem uvědomíte spoustu souvislostí apříprava na zkoušky pro Vás bude mnohem snazší. Nemyslíme to ale tak, že si poslední denpřed zkouškou vyřešíte všechny příklady najednou. V takovém případě nebudete mít dostatek času, abyste si všechny souvislosti uvědomili. Jednoduše řečeno, chcete-li do nějakého oboru dobře proniknout, musíte ho studovat průběžně. Dalším negativním důsledkem toho, že by Vám vyučující sdělil úplněvšechno, je to, že byste přišli o možnost jednou sami něco vymyslet. Měli byste totiž dokonale vyšlapanou cestu poznání anebylbydůvod z ní sejít. Pokud budete ale E=mc 2 zavedeni pouze na první křižovatku, máte možnost prozkoumat další cesty poznání sami. Jen tak mohly v minulosti vzniknout nové nápady a vynálezy. To potvrzuje jedna velká moudrost, kteráříká, že student není nádoba, kterou mají učitelé naplnit, nýbrž pochodeň, kterou je třeba zapálit. To si ale bohužel uvědomuje jen málo lidí ;-(. iii

8 Co tím vším chceme říci? Když sesvého vyučujícího neptáte, porušujete tak zpětnou vazbu a on pak není schopen poznat, zda jste jeho výkladu porozuměli či nikoli. Ve Vašem životě jdepředevším o Váš život a pokud porušíte zpětnou vazbu, pak je to bohužel především Vaše chyba, když seněco nenaučíte nebo když vesvém životě něčeho nedosáhnete. Zpětná vazba je jediným způsobem, který nasvětě funguje! O tom jsme se Vás zde snažili přesvědčit. A tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Vezměme tedy na vědomí, že zpětná vazba je všude kolem nás, takproč ji nevyužít. Počátek teorie řízení O historii zpětné vazby bylo jistě napsáno mnoho zajímavé literatury. Jednou z nich je například (Mayr, O., 97). Zde se můžete například dočíst, že z důvodu nutnosti relativně přesného měření času vytvořil člověk první zpětnou vazbu již kolem roku 27 před naším letopočtem pro regulaci průtoku ve vodních hodinách. Mnoho dalších informací jetakémožnénalézt na internetu, například na stránkách (Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], 28). Zásadním zlomem v regulační technice však byla až průmyslová revolucevevropě v 7. století apředevším pak Wattův regulátor otáček parního stroje, viz obr., vynalezený v roce 769 (Mayr, O., 97). Šlo o jednoduchý princip. Když semotortočil rychle, závažísedíky odstředivé síle zdvihala a tím přivírala přísun páry a otáčky klesaly. Tento krásný a elegentní způsob regulace měl Obrázek : Wattův regulátor však jednu vadu. Někde fungoval a někde nefungoval. parního stroje Atakaž v roce 868, kdy James Clerk Maxwell publikoval první matematickou práciozpětnévazbě(maxwell, J. C., 868), se vysvětlilo, proč Wattův regulátor nefungoval. Regulační smyčka byla totiž někdy nestabilní vzávis- losti na rozměrech jednotlivých komponent regulátoru. Od tédobymluvíme až do konce 9. stoleníoprvotní etapěřízení. Dalšívelkýrozmach zaznamenala regulace bohužel až díky první adruhésvětové válce. Do roku 96 pak mluvíme o klasické etapě vycházející zpřenosového (vnějšího) popisu systémů. Šedesátá a sedmdesátá léta 2. století využívala stavový(vnitřní) popis systémů aříkáme jí moderní etapa. Vdalších letech mluvíme pak o etapě postmoderní. iv

9 O co vlastně v regulaci jde Jednou z nejčastěji používaných zpětných vazeb, se kterou se setká každýčlověk, je nastavení teploty vody ve sprše. Když nastavujete teplotu vody ve sprše, nevyužíváte nic složitějšího než jezpětnávazba. Pokud je voda příliš studená, otevřete více kohoutek s teplou vodou a naopak, když jevodapříliš horká, kohoutek teplé vodypřivřete. To jak rychle se Vám podařínastavitoptimální teplotu vody závisí navašíšikovnosti, neboli na kvalitě zpětné vazby.aprávě tímto se v regulační technice zabýváme. Základním principem v regulační technice je tedy navrhnout nějaký regulátor C (z anglického controller ) tak, aby se regulovaná soustava P (z anglického plant) chovala podle našich požadavků, viz obr. 2. Jinými slovy navrhnout takový bloček C, který bude generovat akční zásah (řídicí/manipulovatelnou veličinu) u(t) do řízeného systému tak, aby se výstup tohoto systému (regulovaná veličina) y(t) co nejvíce blížil jeho žádané hodnotě w(t). Veličinu e(t) = w(t) y(t) nazýváme regulační odchylka. w e u y w(t) e(t) C u(t) P y(t) Obrázek 2: Regulační smyčka Představte si situaci, že jdete prvnědoautoškoly a nikdy předtím jste žádné autoneřídili a ani o tom nic nevíte. V momentě, kdy Vám instruktor například řekne: Jed te rychlostí 5 kilometrů zahodinu, čímž definuježádanou veličinu w(t), tak nevíte a nemůžete vědět, co máte dělat, protože o řízení automobilůnicnevíte. Instruktor Vám tedy řekne: Ručičkanatachometru ukazuje aktuální rychlost automobilu, čímž definuje výstupní regulovanou veličinu y(t), asešlápnutím pedálu plynu je možné tuto rychlost zvyšovat a naopak povolením pedálu plynu snižovat, čímž definuje akční veličinu u(t). Nyní jižznáte vstup i výstup našísoustavyamůžete zkusit na základě těchto informací uvést automobil do pohybu. v

10 Protože stojící automobil máaktuálnírychlostmenšínežžádaných 5 km/h, sešlápnete pedál plynu a automobil začne zrychlovat. To pozorujete na tachometru. V momentě, kdy je aktuální rychlostvětšínežžádaná, tak, v souladu s radami od instruktora, pedál plynu uvolníte a rychlost automobilu začne klesat, až bude opět menšínežježáda- ných 5 km/h. Takto budete dokola sešlapávat a uvolňovat pedál plynu, až dosáhnete žádané rychlosti. Jistě sidovedete představit, že to, jak rychle dosáhnetežádané rychlosti, bude záviset nejen na vlastnostech samotného automobilu, ale také na vlastnostech Vašich. 9 8 Vpřípadě, že jste opatrnýřidič, budete se rozjíždět pomalu a rychlost se bude pomalinku blížit žádané. V případě, že jste zbrklýřidič, 4 sešlápnete pedál plynu až napodlahuaauto- mobil brzo hodně přesáhne žádanou hodnotu, 3 2 Opartný Zbrklý pak prudce uberete a rychlost zase hodně klesne Zkušený atakdále. V obou případech to není moc dobrý styl jízdy. V prvém případě serozjíždíte příliš Obrázek 3: Rychlost automobilu dlouho, jste tedy na vozovce překážkou a delší dobu unikají splodiny do ovzduší. Ve druhém případě je motor při extrémních otáčkách příliš hlučný, dochází k nekvalitnímu spalování aopět k úniku škodlivin do ovzdušíaani styl jízdy nepůsobí zrovna uklidňujícím dojmem na ostatnířidiče ani na dalšíúčastníky silničního provozu. Pro kvalitní dosaženížádané hodnotyrychlostijetřeba znát dynamický modelautomobilu. Tedy nejen sešlápni pedál plynu, uvolni pedál plynu, což můžeme považovat za statický model(v čase neproměnný), ale právě popis jak rychle se automobil rozjíždí, když takovým a takovým způsobem sešlápnete pedál plynu. V regulační technice budeme mít dynamický model systému tvořený převážně diferenciálními (pohybovými) rovnicemi. Procesu získávání modelufyzikální reality říkáme identifikace systému a v našem příkladě s automobilem ji vlastně provádíte tím, že se učíte jezdit. Tyto partie jsou vyučovány na ČVUT ( ) vbakalářském předmětu Systémy a modely. Pro praktickou výuku jsou využívány přípravky v Laboratoři teorie automatického řízení (Roubal, J., 28). Vmomentě, kdy máme dynamický model systému, přichází dalšíkrokatím je vlastní návrh regulátoru, nebolinávrh algoritmu řízení. Základní návrhy regulátorů jsouvy- učovány na ČVUT v rámci bakalářského předmětu Systémy a řízení. V momentě, kdy užřidič ví, jak automobil reaguje na změny vstupu, může dosáhnout žádané výstupní vi v [km/h]

11 veličiny mnohem lépe, viz obr. 3. On má jižvlastněnaučený regulátor ve své hlavě. My k tomu v regulační technice budeme využívat různé matematické metody,znichžněkteré zde i uvedeme. Možná Vás nyní napadne, že model automobilu není pouze závislost mezi pedálem plynu a rychlostí automobilu. Chování automobilu ovlivňuje samozřejmě mnoho dalších okolností, jako je přilnavost pneumatik k povrchu vozovky, vlhkost vozovky a podobně. Vmomentě, kdy například zaprší, tak můžetesesvým regulátorem ve Vašíhlavě lehce vzatáčce opustit vozovku, pokud jste příliš agresivnířidič, protože se reálný systém změnil, ale Váš model tuto informaci nemá. Opět tedy musíte vzít v potaz nové faktory a provést identifikaci znovu, naučit se o systému více. Pak budete schopni jezdit bezpečně zasuchaizamokraatakdále. V regulační technice je vždy přesnost modelu zásadní otázkou. Na jedné straně chceme mít model systému co nejpřesnější, abychom byli schopni navrhnout dobrý regulátor. Na druhé straně senám bude pro příliš složitý model navrhovat regulátor obtížněji. Proto vždy musíme zvolit model tak, aby v něm byly zahrnuty všechny podstatné vlastnosti systému. Tím ale regulace nekončí. Například cena paliva není již dnes zanedbatelná, atak budete třeba chtít jezdit s minimální spotřebou. To znamená, že musíte zjistit závislost spotřeby paliva na stylu jízdy. Poté musíte definovat nějaké kritérium kvality regulace obsahující tutozávislost a podle něho navrhnout nový regulátor, kterýzajistí minimální spotřebu paliva. Tento typ řízení je vyučován na ČVUT například v rámci předmětu Moderní teorieřízení. Problémů voblastiřízení je samozřejmě mnohem a mnohem víc anačvut se s nimi můžete seznámit například v předmětech Teorie dynamických systémů, adále v rámci volitelných předmětů Odhadování afiltrace, Robustní řízení a Nelineární systémy.myvšak zde tentopříklad ukončíme s konstatováním, že v regulační technice jde předevšímotytobody:. určení vstupů avýstupů systému, 2. identifikace systému (určení chování systému na výstupech pro nějaké chování vstupů), 3. návrh regulátoru pro zajištění požadovaných vlastností; testování regulátoru na počítači; aplikace regulátoru na reálném systému; případně návrh v nějakém smyslu optimálního regulátoru. vii

12 Pro koho je tato kniha určena Tato kniha je myšlena zejména jako podpora pro výuku v Laboratoři teorie automatického řízení (Roubal, J., 28) a je určena všem těm, kteřímajízájem dozvědět se něco o základech regulace a třebaizjistit,že je tento obor, jako řada dalších, velmi zajímavý. Nechceme nikoho mást, a tak hned zde narovinu říkáme, že Vám tato kniha nepomůže udělat snáze zkoušku tím, že si ji přes noc přečtete. Klademe důraz zejména na to, abyste hlavně pochopili spoustu souvislostí při samostatném řešenípříkladů atím se možná stal nášoborprovás zajímavý. Nechceme tu tajit, že pro to, abyste udělali zkoušku z nějakého předmětu, nemusíte zdaleka tolik věcí chápat. Stačí se je jen nabiflovat a můžete předmět zakončit i s výborným prospěchem. Něco pochopit stojí více námahy, ale přinášítovětší uspokojení ze studia, ve vyšších ročnících méněpráce a v odbornépraxiisnazší uplatnění. Rozhodněte se sami, zda chcete věci chápat a nebo zda se je budete pouze biflovat nazpamět. Oba způsoby vedou k úspěšnému ukončení studia. Volba je pouze na Vás! Proč tato kniha vznikla ve spolupráci se studenty Odpověd je velmi prostá. Mluvili jsme o tomto problému výše, když jsme popisovali zpětnou vazbu učitel-student. Učitelé sběžícím časem zapomínají, co bylo při studiu těžší acobylolehčí. Takéněkdy nemají rozumnou soudnost a snaží se do studentůnalít co nejvíce informací, což podlenás není zrovnaideální cesta poznání. Studenti též přinášejí mnoho zajímavých problémůprávě díky svým neznalostem, které by kantora užtřeba ani nenapadly. Jak tuto knihu studovat Rádi bychom zdůraznili, že si tato kniha neklade za cíl nahradit českou ani zahraniční literaturu, protože již existuje řada knížek o regulaci a modelování, například (Dorf, R. C. a Bishop, R. H., 27; Franklin, G. F. et al., 25). Naše představa je ta, že by měla sloužit zejména jako pomůcka při Vašem studiu v Laboratoři teorie automatického řízení (Roubal, J., 28). Nenaleznete tu nijak hlubokou teorii nebo dokonce vědu. Spíše se zde budeme snažit viii

13 nastínit různéproblémy na konkrétních příkladech a pokusíme se jednotlivé kapitoly opatřit zajímavými neřešenými příklady, jejichžvyřešení byvám mělo ukázat mnohé souvislosti, které nejsou při pouhém biflování teorievidět. Každá kapitola se skládázetříčástí, kterémůžeme rozdělit zhruba takto. Prvníčást je jakési shrnutí teorie, které bysteměli znát z přednášek nebo z jiné literatury. My zde tyto podkapitoly uvádíme spíše proto, abychom v této knize zavedli jednotné značení veličin, které není v literatuře vždy stejné. Druháčást obsahuje jednoduchéřešené příklady klepšímu pochopení pojmůatřetíčást se skládázneřešených příkladů spřiloženými výsledky. V hlavních kapitolách již nevysvětlujeme jednotlivé partie matematiky, které zde používáme. Ty byste měli znát již z matematických kurzů. Přesto však uvádíme stručný přehled matematiky v přílohách A až G. Doporučujeme Vám, abyste při studiu této knihy postupovali takto. Přečtěte si nejprve prvníčást kapitoly, abyste si ujasnili pojmy, které jste slyšeli na přednášce. Poté si pečlivě projděte řešené příklady, vrat te se k prvníčásti a znovu si ji pečlivě prostudujte. Tentokrát užbysteměli mít lepšípředstavu, co jednotlivé pojmy znamenají, protože jste se s nimi setkali v příkladech. Také problémy, na které jstevpříkladech narazili, by Vám měly být jasnější. Nyní ovšem neudělejte tu velkou chybu, kterou udělala již spousta lidí asivčetně nás autorů. Neřekněte si nyní, že danému tématu rozumíte dokonale a nepřejděte k další kapitole. Mluvili jsme o tomto problému výše, když jsme popisovali zpětnou vazbu učitel-student. Nezapomeňte, že nyní máte ve své paměti pouze seznam nějakých informací a to, zda je budete umět používat, se ukáže až vtéchvíli, kdy se pokusíte vyřešit neřešené příklady. Až nynímůžete opravdu říci, jak dobře jste danému tématu porozuměli. Proč je nutné nejprve studovat teorii a až potépřejít k praxi Lidé nalezli odpověd na tuto otázku již sproblémy s Wattovým regulátorem otáček parního stroje, viz obr.. Studenti ale svým učitelům často vyčítají, že volí příliš umělé příklady, které nemají s realitou nic společného. To je mnohdy pravda, ale musíte si uvědomit, že není možné vysvětlovat věci na složitých modelech. Již Jan Amos Komenský říkal, kromě Schola ludus (Škola hrou), postupovat od lehčího k těžšímu, cožje velké moudro! Představte si, že bychom Vám vysvětlovali nějaké principynasystémech typu letadlo Boeing 747. Musíte sami uznat, že užpři představětěch tisíců vstupních avýstupních signálů, tisíců snímačůaakčních členů, je skoro malý zázrak, že to celé funguje. ix

14 Jak říkal Richard P. Feynman (Feynman, R. P. et al., 2), držitel Nobelovy ceny za fyziku, svým studentům: My víme, že byste se chtěli naučit vše hned s co nejmenším úsilím, ale to není fér a ani to není možné. Je potřeba postupovat po jednotlivých krocích azískávat odborné znalosti postupně. Jen tak se z Vás mohou stát v budoucnu schopní lidé, kteří budou umět řešit problémy. Proto učitelé vysvětlují jednotlivé principyna umělých modelech, kde jsou tyto věci dobře vidět. Až tytozáklady pochopíte, budete je moci používat v praxi, a zabývat se mnohem složitějšími a komplikovanějšími problémy, které spraxípřicházejí. Jednoduše řečeno, zde, jako i v jiných oborech, se musíte hodně naučit než budete moci řídit Boeing 747. Nelze stavět dům od pátého patra, ale je třeba začít od základů! Bude to vyžadovat hodněvašípráce, ale až se budete blížit k cíli, sami uznáte, že to stálo za to. Přejeme Vám mnoho zdaru nejen při studiu této knihy, ale i ve Vašem osobním i profesním životě. Kniha je napsána v L A TEX2ε (Schenk, C., 26) a simulace jsou prováděné vprostředí MatLab/Simulink (The Mathworks, 28; Humusoft, 27) verze R26b ( ). Kniha vznikla po několikaletých zkušenostech jak studentských, tak pedagogických strávených nejen studiem teorie, ale zejména její aplikací v Laboratoři teorie automatického řízení katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. autoři Povídá jeden: Haló, pane. Váš pes támhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká: Hmm, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí. Felix Holzmann L A TEX2ε je rozšířenísystému L A TEX což je kolekce maker pro TEX. TEX je ochranná známka American Mathematical Society. x

15 Několik slov o autorech Jirka Roubal se narodil v Lounech v Československu a je zaměstnán na katedře řídicí techniky ČVUT FEL jako odborný asistent a správce Laboratoře teorie automatického řízení K jeho nejoblíbenějším zálibám patří tenis, pedagogika, hra na klavír a v neposladnířadě Divadlo Járy Cimrmana a Divadlo Spejbla ahurvínka. Jirka Roubal věří v pravdu, fair play a ve zpětnou vazbu. Je iniciátorem a koordinátorem této knihy, autorem předmluvy, kapitoly Motivace pro řízení, kapitol 2.., 2..2, 2.2., týkající se identifikace dynamických systémů, kapitoly 3 Několik závěrečných slov k modelování dynamických systémů 8 Regulace v praxi apříloh F Maticový počet, G Integrální počet, H MatLab/Simulink. Další informace oněm naleznete na stránkách (Roubal, J., 29). Petr Hušek se narodil v Chlumci nad Cidlinou a je zaměstnán na katedře řídicí techniky ČVUT FEL jako odborný asistent a vědecko výzkumný pracovník. Ve volném čase nejraději hraje tenis, cestuje po zemích, kam by ostatní nevkročili, a pěšky obdivuje krásy této a slovenské země. Richard Bobek se narodil v České Lípě a je studentem oboru Kybernetika a měření na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Mezi jeho záliby patří cyklistika, badminton a plavání. Je autorem kapitoly Bloková algebra. Karel Boček pochází zčeských Budějovic a je studentem oboru Kybernetika a měření na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Mezi jeho záliby patří spravování kol, cyklistika a rybolov. Je autorem modelovaných systémů s virtuální realitou, příklady.,.2 a.3. Karel Jonáš se narodil v Praze a studuje obor Kybernetika a měření načeském vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Mezi jeho záliby patří především matematika, programování, fotografování, cyklistika a turistika. Je autorem přílohy I GUI Navrh PID. Jiří Machač se narodil v Táboře a je studentem oboru Kybernetika a měření na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Mezi jeho záliby patří sport, filmy a literatura s fantasy a SCI-FI tématikou a Divadlo Járy Cimrmana. Je autorem kapitoly 4 Řešení stavových rovnic. Miroslav Pech se narodil v Hradci Králové a je studentem oboru Kybernetika a měření na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Je autorem kapitoly 4 Regulačnísmyčka a základnítypyregulátorůakapitoly5frekvenčnímetody xi

16 návrhu regulátorů spřílohou I GUI PID freq design. Tomáš Pešek se narodil v Mladé Boleslavi a je studentem oboru Kybernetika a měření na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Je autorem kapitoly 9 Diskretizace a přílohy D Z-transformace. Petr Procházka se narodil v Chomutově a je studentem oboru Kybernetika a měření na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Mezi jeho záliby patří sport (volejbal, cyklistika a jiné) a dopravní technika (železnice a letectví). Je autorem kapitol 6 Časové charakteristiky, 7 Souvislosti časový afrekvenčních charakteristik amodelusystému s virtuální realitou v příkladě.7. Martin Roman se narodil se v Frýdlantě včechách, je studentem oboru Kybernetika aměření načeském vysokém učení technickém v Praze. Mezi jeho záliby patří cestování, turistika a automobily. Je autorem kapitoly 3 Vnitřní avnější popis lineárních dynamických systémů a modelu systému s virtuální realitou,příklad.8. Adéla Šemelíková pochází z Kladna a je studentkou oboru Kybernetika a měření na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Mezi její záliby patří cyklistika a ekologie. Je autorkou kapitoly 2 Linearizace a přílohy E Metody aproximace funkcí. Jan Šíba se narodil v Praze a studuje obor Kybernetika a měření načeském vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Mezi jeho záliby patříbojovésporty a herpetofauna. Je autorem kapitoly 2 Identifikace systémů. Libor Šteffl se narodil v Praze a je studentem oboru Kybernetika a měření načeském vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Je autorem kapitoly 5 Frekvenční charakteristiky. Josef Valo pochazí z Ostrova u Karlových Varů a je mu 22 let. Momentalně je studentem na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické a pracuje jako programátor pro letecké systémy. Je autorem přílohy A Komplexníčísla. Jan Váňa pochází zlipníka nad Bečvou a je studentem oboru Kybernetika a měření na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické. Mezi jeho záliby patříhlavně tenis a plavání. Je autorem modelovaných systémů s virtuální realitou, příklady.4,.5 a.6. xii

17 Obsah Předmluva Seznam použitých symbolů i xix Motivace pro řízení I Modelování dynamických systémů Klasifikace systémů 3. Příklady Úlohy Linearizace 9 2. Lokální linearizace nelineárních systémů Příklady Úlohy Vnitřní avnější popis dynamických systémů Vnitřní stavovýpopis Vnějšípřenosový popis Příklady Úlohy Řešenístavových rovnic systému Analytickéřešení stavových rovnic systému Módy systému Řešení pomocílaplaceovytransformace Numerické řešení stavovýchrovnic xiii

18 4.3 Příklady Úlohy Frekvenční charakteristiky 8 5. Příklady Úlohy Časové charakteristiky 3 6. Časové charakteristiky lineárních dynamických systémů Impulsní charakteristika Přechodová charakteristika Odezva na obecný vstupní signál Příklady Úlohy... 7 Souvislosti časový afrekvenčních char Souvislost časové afrekvenční oblasti Příklady Úlohy Diskrétní systémy Popis a vlastnosti diskrétních systémů Vnitřnípopisdiskrétních systémů Vnějšípřenosovýpopisdiskrétních systémů Řešení stavových rovnic diskrétních systémů Stabilita diskrétních systémů Příklady Úlohy Diskretizace Příklady Úlohy Bloková algebra 59. Základní zapojenísystémů Příklady Úlohy xiv

19 Modelování fyzikálních systémů 69. Úlohy Identifikace systémů 2 2. Příklady Volba identifikačníhoexperimentu Postup při identifikaci reálného systému Úlohy Identifikace virtuálních modelů Identifikace laboratorních modelů Několik závěrečných slov k modelování 239 II Řízení dynamických systémů 24 4 Regulační smyčka Regulační smyčka RegulátorPID Příklady Úlohy Frekvenční metodynávrhu regulátorů Návrh regulátorů frekvenčnímimetodami Příklady Úlohy Nyquistovo kritérium stability Matematický aparát Nyquistovo kritérium stability z Cauchyovy věty Příklady Úlohy Metoda GMK Regulace v praxi Úlohy xv

20 Literatura 32 A Komplexní čísla I A. Základní definice, větyavlastnosti... II A.2 Příklady... IV A.3 Úlohy... VII B Fourierova transformace C Laplaceova transformace IX XI D Z-transformace XIII D. Základní definice, větyavlastnosti... XIV D.2 Příklady... XVIII D.3 Úlohy... XXIII E Metody aproximace funkcí XXV E. Základní definice, věty a vlastnosti XXVI E.2 Příklady XXVII E.3 Úlohy XXXII F Maticový počet XXXIII F. Základní definice, věty a vlastnosti XXXIV F.. Základní vlastnosti a operace s maticemi XXXIV F..2 Čtvercové matice XXXVII F.2 Příklady... XL F.2. Vlastníčísla a vlastní vektorymatic... XLII F.3 Úlohy... LIV G Integrální počet LIX G. Základní definice, větyavlastnosti... LX G.. Jednoduché integrály... LX G..2 Dvojné a trojné integrály... LXI G..3 Křivkové integrály... LXIII G.2 Příklady... LXVI G.3 Úlohy... LXXIII xvi

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

Pozorovatel, Stavová zpětná vazba

Pozorovatel, Stavová zpětná vazba Pozorovatel, Stavová zpětná vazba Teorie dynamických systémů Obsah Úvod 2 Příklady 2 3 Domácí úlohy 6 Reference 8 Úvod Pozorovatel stavu slouží k pozorování (odhadování) zejména neměřitelných stavů systému.

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

ZPĚTNOVAZEBNÍ ŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA REGULACI

ZPĚTNOVAZEBNÍ ŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA REGULACI ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY Modelování a simulace systémů cvičení 9 ZPĚTNOVAZEBNÍ ŘÍZENÍ, POŽADAVKY NA REGULACI Petr Hušek (husek@fel.cvut.cz)

Více

Kde se vzala, tu se vzala, zpětná vazba

Kde se vzala, tu se vzala, zpětná vazba Jiøí Roubal, Petr Hušek a kol. Regulaèní technika v pøíkladech Praha 2011 Knihu sestavil tento kolektiv autorù Jiøí Roubal Petr Hušek Richard Bobek Karel Boèek Karel Jonáš Jiøí Machaè Miroslav Pech Tomáš

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) 8) Kvalita

Více

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36 Diferenciální rovnice a jejich aplikace Zdeněk Kadeřábek (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36 Obsah 1 Co to je derivace? 2 Diferenciální rovnice 3 Systémy diferenciálních rovnic

Více

Aplikovaná numerická matematika

Aplikovaná numerická matematika Aplikovaná numerická matematika 6. Metoda nejmenších čtverců doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových systémů Příprava studijních

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

15 - Stavové metody. Michael Šebek Automatické řízení

15 - Stavové metody. Michael Šebek Automatické řízení 15 - Stavové metody Michael Šebek Automatické řízení 2016 10-4-16 Stavová zpětná vazba Když můžeme měřit celý stav (všechny složky stavového vektoru) soustavy, pak je můžeme využít k řízení u = K + r [

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Ṡystémy a řízení. Helikoptéra Petr Česák

Ṡystémy a řízení. Helikoptéra Petr Česák Ṡystémy a řízení Helikoptéra 2.......... Petr Česák Letní semestr 2001/2002 . Helikoptéra 2 Identifikace a řízení modelu ZADÁNÍ Identifikujte laboratorní model vodárny č. 2.; navrhněte a odzkoušejte vhodné

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 8. týden doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Ostrava 2013 doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská

Více

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Radim Pišan, František Gazdoš Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad stráněmi 45, 760 05 Zlín Abstrakt V článku je představena knihovna

Více

Zpětná vazba, změna vlastností systému. Petr Hušek

Zpětná vazba, změna vlastností systému. Petr Hušek Zpětná vazba, změna vlastností systému etr Hušek Zpětná vazba, změna vlastností systému etr Hušek husek@fel.cvut.cz katedra řídicí techniky Fakulta elektrotechnická ČVUT v raze MAS 2012/13 ČVUT v raze

Více

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P. ))I~~

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU'P. ))I~~ Jaroslav Baláte Praha 2003 -technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P ))I~~ @ ZÁKLADNí OZNAČENí A SYMBOLY 13 O KNIZE 24 1 SYSTÉMOVÝ ÚVOD PRO TEORII AUTOMATICKÉHO iízení 26 11 VYMEZENí POJMU - SYSTÉM 26 12 DEFINICE SYSTÉMU

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Diferenciální rovnice Průvodce studiem Touto kapitolou se náplň základního kurzu bakalářské matematiky uzavírá. Je tomu tak mimo jiné proto, že jsou zde souhrnně využívány poznatky získané studiem předchozích

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru Autor práce: Vedoucí

Více

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY TEMATICKÉ OKRUHY Signály se spojitým časem Základní signály se spojitým časem (základní spojité signály) Jednotkový skok σ (t), jednotkový impuls (Diracův impuls)

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Stavový popis, linearizace

Stavový popis, linearizace Stavový popis, linearizace Teorie dynamických systémů Obsah Úvod 2 Příklady 2 3 Domácí úlohy 4 Reference 5 Úvod Stavové rovnice nelineárního systému ẋ(t) f x(t), u(t), t () y(t) g x(t), u(t), t, kde první

Více

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy

Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy . Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti

Více

Odpružená sedačka. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Odpružená sedačka. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Petr Školník, Michal Menkina TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován

Více

Klasické pokročilé techniky automatického řízení

Klasické pokročilé techniky automatického řízení Klasické pokročilé techniky automatického řízení Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,

Více

KYBERNETIKA. Prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

KYBERNETIKA. Prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KYBERNETIKA Prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 28 . ÚVOD DO TECHNICKÉ KYBERNETIKY... 5 Co je to kybernetika... 5 Řídicí systémy... 6 Základní pojmy z teorie

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

Diferenciální rovnice 1

Diferenciální rovnice 1 Diferenciální rovnice 1 Základní pojmy Diferenciální rovnice n-tého řádu v implicitním tvaru je obecně rovnice ve tvaru,,,, = Řád diferenciální rovnice odpovídá nejvyššímu stupni derivace v rovnici použitému.

Více

i β i α ERP struktury s asynchronními motory

i β i α ERP struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

Diskretizace. 29. dubna 2015

Diskretizace. 29. dubna 2015 MSP: Domácí příprava č. 3 Vnitřní a vnější popis diskrétních systémů Dopředná Z-transformace Zpětná Z-transformace Řešení diferenčních rovnic Stabilita diskrétních systémů Spojování systémů Diskretizace

Více

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

D C A C. Otázka 1. Kolik z následujících matic je singulární? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 atum narození Otázka. Kolik z následujících matic je singulární? 4 A. B... 3 6 4 4 4 3 Otázka. Pro která reálná čísla a jsou vektory u = (,, 3), v = (3, a, ) a w = (,, ) lineárně závislé? A. a = 5 B. a

Více

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě Teoretická elektrotechnika - vybrané statě David Pánek EK 63 panek50@kte.zcu.cz Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni September 26, 202 David Pánek EK 63 panek50@kte.zcu.cz Teoretická

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Nejjednodušší, tzv. bang-bang regulace

Nejjednodušší, tzv. bang-bang regulace Regulace a ovládání Regulace soustavy S se od ovládání liší přítomností zpětné vazby, která dává informaci o stavu soustavy regulátoru R, který podle toho upravuje akční zásah do soustavy, aby bylo dosaženo

Více

26 Nelineární systémy a řízení

26 Nelineární systémy a řízení 6 Nelineární systémy a řízení Michael Šebek Automatické řízení 016 18-5-16 Lineární vs. nelineární Reálné systémy jsou většinou (ne vždy) nelineární, při relativně malých signálech (výchylkách) je často

Více

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace

Funkce komplexní proměnné a integrální transformace Funkce komplexní proměnné a integrální transformace Fourierovy řady I. Marek Lampart Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0332), na

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Reference 10. Předpokládejme stavový popis spojitého, respektive diskrétního systému

Reference 10. Předpokládejme stavový popis spojitého, respektive diskrétního systému Módy systému Teorie dynamických systémů Obsah Úvod 2 Příklady 2 3 Domácí úlohy 8 Reference Úvod Řešení stavových rovnic Předpokládejme stavový popis spojitého, respektive diskrétního systému ẋ(t)=ax(t)+bu(t)

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY

Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY Lineární a adaptivní zpracování dat 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY Daniel Schwarz Investice do rozvoje vzdělávání Osnova Úvodní informace o předmětu Signály, časové řady klasifikace, příklady, vlastnosti Vzorkovací

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VII Název: Studium kmitů vázaných oscilátorů Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: 27. 2. 2012 Odevzdal

Více

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS Michal HAJŽMAN Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vyšetřování pohybu vybraných mechanismů v systému ADAMS

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

Opakování z předmětu TES

Opakování z předmětu TES Opakování z předmětu TES A3B35ARI 6..6 Vážení studenti, v následujících měsících budete každý týden z předmětu Automatické řízení dostávat domácí úkol z látky probrané v daném týdnu na přednáškách. Jsme

Více

9. Úvod do teorie PDR

9. Úvod do teorie PDR 9. Úvod do teorie PDR A. Základní poznatky o soustavách ODR1 Diferenciální rovnici nazveme parciální, jestliže neznámá funkce závisí na dvou či více proměnných (příslušná rovnice tedy obsahuje parciální

Více

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada (Auto)korelační funkce 1 Náhodné procesy Korelace mezi náhodnými proměnnými má široké uplatnění v elektrotechnické praxi, kde se snažíme o porovnávání dvou signálů, které by měly být stejné. Příkladem

Více

POŽADAVKY NA REGULACI

POŽADAVKY NA REGULACI ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V RAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY Základy řízení systémů cvičení 5 OŽADAVKY NA REGULACI etr Hušek (husek@control.felk.cvut.cz) Základními požadavky

Více

Úvod do analytické mechaniky

Úvod do analytické mechaniky Úvod do analytické mechaniky Vektorová mechanika, která je někdy nazývána jako Newtonova, vychází bezprostředně z principů, které jsou vyjádřeny vztahy mezi vektorovými veličinami. V tomto případě např.

Více

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, CSc. INVESTICE Institut DO biostatistiky ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a analýz VII. SYSTÉMY ZÁKLADNÍ POJMY SYSTÉM - DEFINICE SYSTÉM (řec.) složené, seskupené (v

Více

Markovské metody pro modelování pravděpodobnosti

Markovské metody pro modelování pravděpodobnosti Markovské metody pro modelování pravděpodobnosti rizikových stavů 1 Markovský řetězec Budeme uvažovat náhodný proces s diskrétním časem (náhodnou posloupnost) X(t), t T {0, 1, 2,... } s konečnou množinou

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU PŘEHODOVÝ JEV V OBVOD Pracovní úkoly:. Odvoďte vztah popisující časovou závislost elektrického napětí na kondenzátoru při vybíjení. 2. Měřením určete nabíjecí a vybíjecí křivku kondenzátoru. 3. rčete nabíjecí

Více

Západočeská univerzita. Lineární systémy 2

Západočeská univerzita. Lineární systémy 2 Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Lineární systémy Semestrální práce vypracoval: Jan Popelka, Jiří Pročka 1. květen 008 skupina: pondělí 7-8 hodina 1) a) Jelikož byly měřící přípravky nefunkční,

Více

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu 9. Čidla napětí a proudu Čas ke studiu: 15 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu Výklad

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Regulační obvody se spojitými regulátory

Regulační obvody se spojitými regulátory Regulační obvody se spojitými regulátory U spojitého regulátoru výstupní veličina je spojitou funkcí vstupní veličiny. Regulovaná veličina neustále ovlivňuje akční veličinu. Ta může dosahovat libovolné

Více

2. Kinematika bodu a tělesa

2. Kinematika bodu a tělesa 2. Kinematika bodu a tělesa Kinematika bodu popisuje těleso nebo také bod, který se pohybuje po nějaké trajektorii, křivce nebo jinak definované dráze v závislosti na poloze bodu na dráze, rychlosti a

Více

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah

11. přednáška 10. prosince Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah 11. přednáška 10. prosince 2007 Kapitola 3. Úvod do teorie diferenciálních rovnic. Obyčejná diferenciální rovnice řádu n (ODR řádu n) je vztah F (x, y, y, y,..., y (n) ) = 0 mezi argumentem x funkce jedné

Více

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality. Modelování dynamických systémů Matematické modelování dynamických systémů se využívá v různých oborech přírodních, technických, ekonomických a sociálních věd. Použití matematického modelu umožňuje popsat

Více

Dynamika soustav hmotných bodů

Dynamika soustav hmotných bodů Dynamika soustav hmotných bodů Mechanický model, jehož pohyb je charakterizován pohybem dvou nebo více bodů, nazýváme soustavu hmotných bodů. Pro každý hmotný bod můžeme napsat pohybovou rovnici. Tedy

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky

Matematika III. Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská. Ústav matematiky Matematika III Řady Miroslava Dubcová, Daniel Turzík, Drahoslava Janovská Ústav matematiky Přednášky ZS 202-203 Obsah Číselné řady. Součet nekonečné řady. Kritéria konvergence 2 Funkční řady. Bodová konvergence.

Více

Elementární křivky a plochy

Elementární křivky a plochy Příloha A Elementární křivky a plochy A.1 Analytický popis geometrických objektů Geometrické vlastnosti, které jsme dosud studovali, se týkaly především základních geometrických objektů bodů, přímek, rovin

Více

Netradiční výklad tradičních témat

Netradiční výklad tradičních témat Netradiční výklad tradičních témat J. Musilová, P. Musilová: Matematika pro porozumění i praxi I. VUTIUM, Brno 2006 (291 s.), 2009 (349 s.). J. Musilová, P. Musilová: Matematika pro porozumění i praxi

Více

Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10

Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10 Obsah Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10 KAPITOLA 1 Úvod 11 Dostupná rozšíření Matlabu 13 Alternativa zdarma GNU Octave 13 KAPITOLA 2 Popis prostředí

Více

Středoškolská technika SCI-Lab

Středoškolská technika SCI-Lab Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SCI-Lab Kamil Mudruňka Gymnázium Dašická 1083 Dašická 1083, Pardubice O projektu SCI-Lab je program napsaný v jazyce

Více

VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY

VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY Jan Krejčí 31. srpna 2006 jkrejci@physics.ujep.cz http://physics.ujep.cz/~jkrejci Obsah 1 Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic 3 1.1 Gaussova eliminace...............................

Více

SIMULACE SYSTÉMŮ S ROZPROSTŘENÝMI PARAMETRY V SIMULINKU

SIMULACE SYSTÉMŮ S ROZPROSTŘENÝMI PARAMETRY V SIMULINKU SIMULACE SYSTÉMŮ S ROZPROSTŘENÝMI PARAMETRY V SIMULINKU M. Anderle, P. Augusta 2, O. Holub Katedra řídicí techniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze 2 Ústav teorie informace

Více

8.2. Exaktní rovnice. F(x, y) x. dy. df = dx + y. Nyní budeme hledat odpověd na otázku, zda a jak lze od této diferenciální formule

8.2. Exaktní rovnice. F(x, y) x. dy. df = dx + y. Nyní budeme hledat odpověd na otázku, zda a jak lze od této diferenciální formule Cíle Ve výkladu o funkcích dvou proměnných jsme se seznámili také s jejich diferenciálem prvního řádu, který je pro funkci F(x, y) vyjádřen výrazem df dx + dy. Nyní budeme hledat odpověd na otázku, zda

Více

Model helikoptéry H1

Model helikoptéry H1 Model helikoptéry H Jan Nedvěd nedvej@fel.cvut.cz Hodnoty a rovnice, které jsou zde uvedeny, byly naměřeny a odvozeny pro model vrtulníku H umístěného v laboratoři č. 26 v budově Elektrotechnické fakulty

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory Regulátory a vlastnosti regulátorů Jak již bylo uvedeno, vlastnosti regulátorů určují kvalitu regulace. Při volbě regulátoru je třeba přihlížet i k přenosovým vlastnostem regulované soustavy. Cílem je,

Více

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost 3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Obrázek 5: Vektor w je lineární kombinací vektorů u a v. Vektory u, v a w jsou lineárně závislé. Obrázek 6: Vektor q je lineární

Více

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie 1 Rezonanční obvod jako zdroj volné energie Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Úvod Dlouho mi vrtalo hlavou, proč Tesla pro svůj vynález přístroje pro bezdrátový přenos energie použil název zesilující vysílač

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ 56 12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ Těžiště I. impulsová věta - věta o pohybu těžiště II. impulsová věta Zákony zachování v izolované soustavě hmotných bodů Náhrada pohybu skutečných objektů pohybem

Více

Diferenciální rovnice

Diferenciální rovnice Obyčejné diferenciální rovnice - studijní text pro cvičení v předmětu Matematika - 2. Studijní materiál byl připraven pracovníky katedry E. Novákovou, M. Hyánkovou a L. Průchou za podpory grantu IG ČVUT

Více

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRHÉHO ŘÁD ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY A) Časová oblast integro-diferenciální rovnice K obvodu na obrázku je v čase t 0 napětí u b (t). t 0 připojen zdroj

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Úloha - rozpoznávání číslic

Úloha - rozpoznávání číslic Úloha - rozpoznávání číslic Vojtěch Franc, Tomáš Pajdla a Tomáš Svoboda http://cmp.felk.cvut.cz 27. listopadu 26 Abstrakt Podpůrný text pro cvičení předmětu X33KUI. Vysvětluje tři způsoby rozpoznávání

Více

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory

Mechatronické systémy struktury s asynchronními motory 1. Regulace otáček asynchronního motoru skalární řízení Skalární řízení postačuje pro dynamicky nenáročné pohony, které často pracují v ustáleném stavu. Je založeno na dvou předpokladech: a) motor je popsán

Více

Frekvenční charakteristiky

Frekvenční charakteristiky Frekvenční charakteristiky EO2 Přednáška Pavel Máša ÚVODEM Frekvenční charakteristiky popisují závislost poměru amplitudy výstupního ku vstupnímu napětí a jejich fázový posun v závislosti na frekvenci

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XVIII Název: Přechodové jevy v RLC obvodu Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 24.10.2008

Více

Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe.

Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe. 4 Afinita Afinita je stručný název pro afinní transformaci prostoru, tj.vzájemně jednoznačné afinní zobrazení bodového prostoru A n na sebe. Poznámka. Vzájemně jednoznačným zobrazením rozumíme zobrazení,

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Lineární a adaptivní zpracování dat. 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně

Lineární a adaptivní zpracování dat. 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně Lineární a adaptivní zpracování dat 2. SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně a frekvenční doméně Daniel Schwarz Investice do rozvoje vzdělávání Osnova Opakování: signály a systémy Vlastnosti systémů Systémy

Více

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu

verze 1.3 kde ρ(, ) je vzdálenost dvou bodů v R r. Redukovaným ε-ovým okolím nazveme ε-ové okolí bodu x 0 mimo tohoto bodu, tedy množinu Úvod Diferenciální počet více proměnných verze.3 Následující text popisuje základy diferenciálního počtu více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT na Univerzitě Hradec Králové

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty

Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I. řádu s konstantními koeficienty Soustavy lineárních diferenciálních rovnic I řádu s konstantními koeficienty Definice a) Soustava tvaru x = ax + a y + az + f() t y = ax + a y + az + f () t z = a x + a y + a z + f () t se nazývá soustava

Více

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině KMITÁNÍ PRUŽINY Pomůcky: LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině Postup: Těleso zavěsíme na pružinu a tu zavěsíme na pevně upevněný siloměr (viz obr. ). Sondu připojíme k LabQuestu a nastavíme

Více

9 Kolmost vektorových podprostorů

9 Kolmost vektorových podprostorů 9 Kolmost vektorových podprostorů Od kolmosti dvou vektorů nyní přejdeme ke kolmosti dvou vektorových podprostorů. Budeme se zabývat otázkou, kdy jsou dva vektorové podprostory na sebe kolmé a jak to poznáme.

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

2D transformací. červen Odvození transformačního klíče vybraných 2D transformací Metody vyrovnání... 2

2D transformací. červen Odvození transformačního klíče vybraných 2D transformací Metody vyrovnání... 2 Výpočet transformačních koeficinetů vybraných 2D transformací Jan Ježek červen 2008 Obsah Odvození transformačního klíče vybraných 2D transformací 2 Meto vyrovnání 2 2 Obecné vyjádření lineárních 2D transformací

Více

Nástin formální stavby kvantové mechaniky

Nástin formální stavby kvantové mechaniky Nástin formální stavby kvantové mechaniky Karel Smolek Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT Komplexní čísla Pro každé reálné číslo platí, že jeho druhá mocnina je nezáporné číslo. Např. 3 2 =

Více

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat 6. Extrémy funkcí více proměnných Průvodce studiem Hledání extrémů je v praxi často řešená úloha. Např. při cestě z bodu A do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Více