Barry Gasson Fellow a examinátor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barry Gasson Fellow a examinátor"

Transkript

1

2

3 NÁHODNÉ ÚVAHY

4

5 NÁHODNÉ ÚVAHY Nevážně vážný pohled na nebezpečí a nástrahy společenského tance v dnešní době Barry Gasson Fellow a examinátor doživotní člen vedení porotce FEDERACE UČITELŮ TANCE NOVÉHO ZÉLANDU

6 Tento dokument je elektronickou verzí českého vydání knihy Náhodné úvahy od Barryho Gassona, jejíž náležitosti jsou uvedeny pod hlavičkou Knižní vydání níže. Oproti knižnímu vydání může zahrnovat errata. Dokument je v elektronické podobě k dispozici na Jakákoliv fyzická osoba má právo si tento text stáhnout a užívat i vytisknout jeho části či celek, vše pouze pro svou osobní potřebu. Veškerá ostatní práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být, s výjimkou osobní potřeby popsanou výše, bez písemného svolení vlastníků autorských práv rozmnožována, uložena ve vyhledávacím souboru ani přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv mechanickými, fotografickými či záznamovými prostředky. Dokument vytvořen dne: 26. ledna Knižní vydání Gasson, Barry: Náhodné úvahy. 1. čes. vyd. Praha, vydavatelství powerprint s.r.o., xx+182 s. ISBN Orig. ISBN (Barry Gasson) Z anglického originálu Random Thoughts (Barry Gasson tiskem u FirstPublishers.com, Wellington, New Zealand 2007) přeložili Jan Kučera a Eva Lačňáková. Text and images copyright c Barry Gasson, 2007 Translation c Jan Kučera & Eva Lačňáková, 2009, translated under licence from Barry Gasson. Czech edition c Jan Kučera, The moral right of the author has been asserted.

7 Mé drahé manželce Penelopě za její neúnavnou podporu a stálou důvěru... A malé Jenny, jež mi vložila do ruky pero.

8 TŘI MISTŘI SVĚTA: Len Scrivener a Nellie Duggan, Walter Laird a Lorraine, Robert a Helen Richey. Snímek ze slavnostní večeře Ballroom Dancers Federation v restauraci Quaglinos ve West Endu v Londýně v r Zleva doprava: Robert Richey, Lorraine, Barry Gasson (autor knihy), Nellie Duggan, Russ Hesketh, Wynn Hesketh, Walter Laird, Helen Richey a Len Scrivener.

9 Předmluva Je mi velkým potěšením psát tuto předmluvu k Barryho knize Náhodné úvahy. Živě si pamatuji, když tenhle hnusný Anglán dorazil na taneční scénu v Aucklandu na Novém Zélandu. Spolu se svou první ženou Joan odešli v roce 1957 ze Spojeného království a usadili se v Mt Munganui. Museli být jedním z nemnoha lidí ve Spojeném království, kteří tehdy nebyli posedlí tancem, jelikož v padesátých letech dosahovala horečka společenského tancování ve Spojeném království svého vrcholu. Tanečních sálů, jako byl Hammersmith Palais, bylo v celém Londýně a v každém významnějším městě ve Spojeném království nepočítaně. To, co dnes známe jako taneční sport, ho k sobě připoutalo až poté, co shodil okovy obchodního námořnictva a stal se horlivým Novozéland anem. Jeho oddanost tomuto sportu se stala důležitou součástí jeho života. V příštích téměř padesáti letech jste jej a jeho ženu Joan mohli vídat pravidelně dojíždět z Mt Maunganui do Aucklandu nejen kvůli lekcím s legendární Ivy Biberstein z aucklandské taneční akademie, ale také k pravidelnému soutěžení o víkendech. Tato oddanost si zaslouží obdiv. Kilometry silnic si nakonec vybraly svou daň a Barry a Joan se přestěhovali do Aucklandu. Ukázalo se, že tento přesun Barryho vii

10 život velmi ovlivnil. Nejenže Barry pokračoval ve své spolupráci s Ivy a s aucklandskou akademií, ale stal se Ivyným obchodním partnerem a vysoce kvalifikovaným profesionálním učitelem, trenérem a porotcem. Učitelem tance na plný úvazek se stal v r Žádostiv jakožto taneční učitel a porotce vědomostí, zajížděl pravidelně do Londýna, aby zde studoval a pracoval s největšími osobnostmi v tanečním byznysu. Len Scrivener, Walter Laird a úžasná Lorraine jsou nejpřednějšími z lidí, u nichž studoval. Pokračoval tím, že se stal řádným členem a examinátorem novozélandské federace učitelů tance ve všech stylech, jež se na Novém Zélandě provozují. Barry bývá pravidelně porotcem při významných soutěžích pořádaných na Novém Zélandě. Ačkoliv možná nenajdete jeho jméno na svitku cti na Novém Zélandě či v jiných zemích jižní polokoule, můžete si být jisti tím, že nikdy nezakolísal ve svém zaujetí pro sport, který většina z nás oddaných vyznavačů bere velmi vážně. Mnozí z jeho žáků pokračovali v soutěžení na nejvyšší úrovni a někteří stále soutěží. Jeden takový žák, můj velmi dobrý přítel, v sobě právě znovu roznítil nadšení, které do něj Barry vlil, a po šestatřicetileté přestávce se znovu zapojil do soutěžního klání na Masters II v Sydney. Jelikož dovede mluvit snad i pod vodou, bývá Barry často zván do role moderátora 1 či ceremoniáře při mnoha příležitostech po celém Aucklandu. Za časů mého prezidentství Amatérské taneční asociace Aucklandu byl vždy naším upřednostňovaným moderátorem při všech akcích, které jsme tehdy pořádali. S jednou takovou příležitostí v sále gymnázia v Roskillu se mi pojí velmi zvláštní, veselé vzpomínky, jež ale pro tuto chvíli zůstanou naším tajemstvím, jelikož by mohly svědčit proti nám oběma. 1 Compere bývá to někdy vedoucí soutěže i moderátor v jedné osobě (pozn. překl.). viii

11 Nyní se se svou ženou Penelopou vcelku pohodlně usadil poblíž idylického pobřeží Pohutukawa, hned za humny Aucklandu. Ve svých voliérách Bazzalon 2 tam chovají množství exotického ptactva, jež jim poskytuje nevýslovnou radost. Barry zůstane osobností, díky jejímuž působení už bude tancování na Novém Zélandu jednou provždy lepší. Peter Smith bývalý amatérský mistr Nového Zélandu ve standardu i v latině, ředitel DanceSport Australia. 2 (Pozn. překl.) ix

12

13 Recenze Richard & Natalie Perry Sedminásobní profesionální mistři Nového Zélandu ve standardních tancích, finalisté profesionální soutěže vycházejících hvězd ve standardu na British Open, profesionální mistři Austrálie ve standardu. Je dobré vidět knihu o tancování, jež bude užitečná jak tanečníkům, tak i porotcům. Nejenže tato kniha obsahuje důkladná technická doporučení, ale poskytuje i významný vhled do důležitosti hudby. Zabývá se otázkou pohybu do hudby ve standardních tancích, jež vyžaduje velké odborné dovednosti, protože dva lidé musí tančit v kontaktu jako jeden. Důležitost koordinovaného pohybu mezi partnery je často podceňována. Je to cosi, co je daleko obtížnější, než vypadá, a vyžaduje to veliké technické dovednosti a zkušenosti. Tato kniha rovněž diskutuje veskrze významné téma porotování. Znám Barryho po dlouhou řadu let; snad déle, než by si kdokoliv z nás měl chut pamatovat. Můj první obrázek Barryho je z doby, kdy jsem byl mladým tanečníkem a on stál na okraji soutěžního xi

14 parketu jako porotce při mistrovství Nového Zélandu. Respektuji jeho taneční znalosti a obdivuji jej, že napsal knihu, jež se jistě stane průvodcem mladých tanečníků na jejich cestě. Pro laiky a nezkušené může být taneční svět skličujícím místem. Pokud kniha našim mladým tanečníkům jejich pout alespoň trochu usnadní, prokáže Barry jejím prostřednictvím tancování velkou službu. Na Novém Zélandě jsem se narodil, ale žiji, studuji a soutěžím jako tanečník společenských tanců už po mnoho let jinde. Pokaždé, když jsem se vrátil domů, abych bojoval o každý z našich sedmi titulů, jsem měl ohromné štěstí, že jsme si s Barrym a jeho báječnou manželkou Penelopou mohli pohovořit a snad i vypít sklenku vína. Mám štěstí, stejně jako měl Barry přede mnou, že mohu trávit spoustu času ve Spojeném království s nejskvělejšími Tanečníky, trenéry a tanečními mysliteli dnešní doby. V roce 2006 jsme se s Natálií stali prvními reprezentanty Nového Zélandu, kteří zvítězili v profesionálním mistrovství Austrálie ve standardních tancích a stali se, co se umístění na všech významných soutěžích po celém světě týče, po dobu několika let nelepším párem z oblasti Australasie. 3 Byli jsme dvakrát finalisty British Open a vždycky nás zaujalo, jak naši taneční formu interpretují slovem či písmem jiní. Obzvláště si cením mnohých z článků, jež nám Barry posílal v souvislosti s touto knihou. Přejeme Barrymu s jeho novou publikací mnoho zdaru. S tolika lety zkušeností jako student, učitel a porotce je Barry při psaní o oboru, jejž tak dobře zná, mužem na svém místě. Richard Perry 3 Termín používaný pro část Oceánie mezi rovníkem a 47. stupněm jižní šířky (pozn. překl.). xii

15 Glen Tierney Mezinárodně působící trenér, porotce na mistrovstvích světa. Milý Barry! Při cestě k tomu, aby se člověk stal dobrým tanečníkem, je třeba se naučit takovou spoustu věcí, že z toho všeho lidé někdy dokážou udělat vědu. Za složitostí se však nachází ona jednoduchost, již spatřujeme u dobrých tanečníků, nad nimiž se tají dech. Jsem dosti velkým puristou a velmi rád tedy čtu o myšlenkách zkušených, vzdělaných učitelů, kteří opravdu znají svůj obor. Bývám (a jsem si jist, že i Ty) často obklopen lidmi, kteří hodně mluví, ale nikdy doopravdy nic neřeknou. Nestává se často, aby člověk četl smysluplný text o složitých námětech. Ty svůj obor opravdu znáš. Glen Tierney Bryan Allen Bryan má týdenní sloupek v časopise Dance News, publikovaném v Londýně. Je rovněž hodnotitelem a kritikem významných britských a světových mistrovství pro Dance Today (dříve Ballroom Dancing Times). Není pochyb o tom, že svět společenského tance po léta trpí v důsledku toho, že velikáni, kteří náš báječný styl rozvíjeli, své názory nezaznamenávali. Až do doby poměrně nedávné jsme neměli DVD či podobné videozáznamy z lekcí a j. a nemohli jsme tudíž vidět, jak tanečníci nejvyšší třídy své pohyby vytvářeli. xiii

16 Mnozí nemohli cestovat a brát lekce u těchto osobností a učit se tak z první ruky. Právě uvedená skutečnost mne podnítila, abych před pár lety sebral články a poznámky k přednáškám Lena Scrivenera a uveřejnil je v knižní podobě. 4 Nechtěl jsem, aby svět přišel o názory jednoho z těchto velikánů, který vpravdě psal o tom, JAK, zatímco knihy o technice hovoří pouze o tom, CO. Já jsem se, stejně jako Barry Gasson, u Lena Scrivenera učil a moje vlastní výuka je z velké části produktem tohoto velkého muže. Barry vytvořil audionahrávky mnohých z lekcí, které s Lenem Scrivenerem měl, a byl tak laskav, že mne jich pár nechal zkopírovat. Jak plyne čas, nadšenci, jakým je třeba Barry, zdokonalili své zkušenosti tím, že předávali dále tyto informace, získané léty tréninku, dnešním tanečníkům. Opravdu dobrou zprávou je, že namísto slov vyslechnutých při lekci zde máme úžasnou knihu, sbírku myšlenek a úvah, která stojí za celé jmění. Kategoricky prohlašuji (jak to říkával sám Len Scrivener!), že tato kniha je tím nejhodnotnějším, nejužitečnějším a nejlepším příspěvkem k taneční literatuře, jaký jsem kdy četl. Srdečně blahopřeji Barrymu Gassonovi k výsledku jeho práce při zaznamenání jeho myšlenek a nápadů v této knize. Bryan Allen Carol-Ann Hickmore Manažerka talentů, Simpl 5 Byla jsem velmi poctěna žádostí, abych přečetla a okomentovala tento nádherný vhled do pompézního, okouzlujícího a někdy zlo- 4 Bryan Allen: Just One Idea: The Collected Articles and Lecture Notes of Len Scrivener, 1983, 180 stran (pozn. překl.). 5 (Pozn. překl.) xiv

17 volného světa společenského tance, a možností přispět k hodnotné a dobře vyvážené syntéze techniky a k prezentaci soutěžního tance, jež nám předvádí můj rádce a přítel Barry Gasson. Barry je legendou ve světě tanečního sportu po spoustu dlouhých let a většina z nás nezná veškeré zkušenosti a vědomosti, jež tento neuvěřitelný muž nosí ve své hlavě. Studoval pod vedením nejvyhledávanějších trenérů světa. Máme velké štěstí, že se Barry rozhodl sdílet s námi tyto úžasné znalosti. Toto je kniha, již MUSÍ číst každý horlivý tanečník společenského tance. Barry mne jako trenér přivedl k mému prvnímu titulu na Novém Zélandě. Od těch časů je mi učitelem, trenérem, rádcem a velmi dobrým přítelem. Jsem ráda, že současným vyznavačům tanečního sportu se dostane možnosti číst a používat tuto knihu ku svému prospěchu na soutěžním parketu. Barry je výjimečně talentovaným učitelem tance. Čtěte, pochopte, čtěte znovu, uved te to do praxe a stále se vracejte k této velmi snadno srozumitelné, zábavné, především však skvělé publikaci... je plná bazzaismů, nad nimiž se zasmějete, ale zapamatujete si je i to, co znamenají... Pěkné počtení! Carol-Ann Hickmore xv

18

19 Len Scrivener. Spolu se svou partnerkou Nellie Duggan vyhráli v letech nejméně třikrát jak Star Championship, tak British Professional Championship. Zemřel 17. února r

20

21 Obsah I II Běžná úskalí Obecná pozorování Jednoduše samba Rytmické tancování Timing slowfoxu Proč nemůže tango vypadat jako Tango? Základní zásady Rumby Quickstepové kodrcání Zášvih ve všech svých podobách Abeceda waltzu Náhodné úvahy Co zajímá porotce? Důvody pro omezený sylabus Týden ve znamení techniky Practice trénování Hudební frázování Syndrom Robina Hooda Kladení chodidel a hadí nohy Fetiš chodidla xix

22 III IV Běžné chyby chodidel První polovina otáčky vpravo Spádná otáčka vlevo Co se vlastně stalo s hladkým tancováním? Existuje afinita mezi nohama? Technická hlediska Sklon Švih Polohy chodidel Zdvih a snížení Velikost otočení Protipohyb Trojkrok Všeobecně Včerejšek Vzpomínky na národní mistrovství Dopis redakci NZDSA Šampióni Portrét Ivy Biberstein Poznámka autora xx

23 Část prvá Běžná úskalí

24

25 Obecná pozorování Jak se přibližuji střednímu věku, neboli soumraku své kariéry, a staré nohy stále více chátrají, shledávám, že mne stále častěji zvou jakožto poradce do nejrůznějších center a tanečních studií, na workshopy, lekce a porady. Svým způsobem tak získávám prospěch ze svých letitých zkušeností, předtím, než se odštrachám do velkého tanečního studia kdesi na nebesích. V mnoha případech je to vždycky tatáž hrstka figur a kroků, jež bud to působí problémy dotyčným párům, nebo mému citlivému vnímání, když je vidím zatančené, pokud ovšem tyto figury či kroky dokážu rozpoznat. Snad bychom se tedy měli podívat na pohyby, jichž se špatně užívá nejčastěji; doufejme, že s pár dobrými radami, jak zmírnit potíže, jež tím vznikají. Zkušení taneční učitelé vědí, že stát se dobrým učitelem vyžaduje dlouhou dobu a spoustu studia. Nemám na mysli úspěšným úspěch se často měří velikostí vašich skupin, která má vliv na výši vašeho bankovního konta, jež zase může být dána vaší bystrostí a/nebo vaší schopností pracovat s veřejností. Všichni dobří taneční učitelé vědí, že patrně zničili zhruba první stovku žáků, jež měli, když se učili své profesi a získávali zkušenosti. Jak vroucně by si přáli začít s nimi nanovo, pokud by měli znalosti a dovednosti, jež mají nyní. Je-li tedy čtenář zkušeným učitelem, lze mu odpustit, jestliže nyní přeskočí ku kapitole příští. Necht však prosím 3

26 nezapomíná, že velmi pravděpodobně to byl i on, kdo tyto obvyklé chyby svého času vyučoval. (1) Převedení (The Wing.) Neobyčejně obtížný pohyb, jenž je součástí omezeného soutěžního sylabu u dětí na všech stupních a na nejnižší úrovni pro všechny ostatní věkové skupiny. Vřele doporučuji začínat převedení čelem šikmo ke středu. Spousta párů začíná převedení tančit čelem do směru tance, což činí následující levotočivou figuru poněkud mučivou. Když dáma jde kolem pána, musí otočit hlavu doleva, vyžaduje to mechanika tohoto pohybu. Pán nesmí otáčet hlavu doleva. Když rotuje svým tělem, aby vyhověl pohybu dámy od své levé strany ke své pravé straně, musí udržet stálou linii hlavy, jako když vstoupil do promenádního postavení. (2) Otevřená otáčka vpravo (The Open Natural Turn.) Objevuje se ve většině tanců a obvykle vyvolá pánovo žalostné zvolání: Nemohu Ji obejít! Toto je obvykle způsobeno tím, že učitel říká dámě, aby vypomohla pánovi tím, že půjde ve druhém kroku doleva. To znamená, že dáma se napřed točí doleva namísto doprava a když to dělá, vždycky hodí svou hlavu doleva. Musí být zřejmé, že pokud se dáma otočí o určitý úhel doleva, musí se následně k požadované velikosti otáčky, kterou měla provést především, otočit o stejný úhel navíc. Dámě říkám, aby zaměřila pohled do jednoho bodu tak, že pokud se začne v promenádním postavení dívat směrem doprava, a bude se stále dívat do stejného bodu v prostoru, skončí díky rotaci svého těla s hlavou v obvyklé 4

27 poloze, dívajíc se přes partnerovo pravé rameno. Navíc, když pán přechází před jejím tělem, musí dáma kontrolovat své zadní chodidlo (viz teorie tažení a tlačení, kapitola Existuje afinita mezi nohama?, str. 104) tak, aby její druhý krok, pravým chodidlem, byl zadržený a co nejmenší. Když dáma tančí třetí krok, musí došlápnout na své pravé chodidlo a váhu udržet rovnoměrně rozloženou mezi chodidly. Mnohé dámy nechají své levé chodidlo převzít celou váhu příliš brzy a trpělivého pána, který na sebe přebírá vinu za většinu problémů, vytlačí OPĚT ven z rovnováhy. Stojí za komentář, že v knihách o technice se otevřená otáčka vpravo objevuje pouze jako součást složeného pohybu ve slowfoxu, zvaného otevřený telemark, otevřená otáčka vpravo a výkrut mimo (the Open Telemark, Open Natural Turn and Outside Swivel), nikoliv však ve waltzu a v quickstepu není to legrační? (3) Otevřený telemark (The Open Telemark.) Tento pohyb může často představovat problém dokonce i pro vyspělé páry. Jednou z věcí, které je třeba si zapamatovat o tomto kroku je skutečnost, že technika pro první dva kroky je naprosto stejná jako u otáčky vlevo ve slowfoxu. Nezdá se, že ta by představovala nějaký problém. Zatančete otáčku vlevo, kroky 1 a 2, udržte váhu mezi oběma chodidly a otočte se o potřebný úhel předtím, než uvolníte levé chodidlo. Když se uvolňuje levé chodidlo, hlava už je plně otočená doleva. To znamená, že otáčka je vlastně dokončena, zatímco váha je hlavně na pravém chodidle. Jelikož točení obvykle zahrnuje sklon a zde při pohybu levého chodidla do strany vlastně žádné točení není, pak, jak praví technika: žádný sklon v kroku 3. Při prvních dvou krocích by měla pánova 5

28 hlava zůstat doleva. Objeví-li se až příliš časté vpravo-hled, je to obvykle z naprosté beznaděje. Pak se během kroku 3 pánova hlava otočí doleva, aby napomohla točení do promenádního postavení. Při točení doleva je tím, kdo se otevírá do promenádního postavení pán, nikoliv dáma. Dáma se otevírá pouze při točení doprava. Neexistuje žádný pohyb, kdy by se pán i dáma otevírali do promenádního postavení oba. (4) Postavení s otevřením levé strany pána Pán by se měl se svou partnerkou snažit vytvořit postavení, jímž uzamyká svůj levý bok prostřednictvím své partnerky do své pravé ruky, a k tomu by se měla připojit jeho levá ruka i oblast bránice, v níž má s partnerkou kontakt. Tedy levý bok, levá ruka a bránice by měly všechny být prostřednictvím partnerky vedeny do pánovy pravé ruky. Partnerova touha vytvořit velký tvar ho často svádí z poctivých cest a způsobuje, že odklání dámu. Obvykle tím, že tlačí svou levou paži směrem ven a dopředu. To má za následek zkroucení glenohumerálního kloubu dámy (kloub v místě zaoblení a jamky na vrcholu její pravé paže), takže paže je uměle napřímena a pravou ruku 6 má dáma velmi, velmi daleko za svým uchem. Vyrůstá ve mně přesvědčení, že spousta dívek dokonce věří, že bolavé pravé rameno je součástí ceny, kterou musejí platit za privilegium, že mohou tančit S NÍM. Tak tedy do toho, pánové, podrobte své postavení zkoušce. Pohled te jemně do očí své partnerky a zeptejte se jí: Bolí Tě někdy rameno, když se mnou tančíš? Vyzývám vás k tomu! 6 Od zápěstí po prsty (pozn. překl.). 6

29 (5) Otáčka vlevo ve slowfoxu Na konci pérového kroku (the Feather Step), pérového uzavření (the Feather Finish) nebo pérového zakončení (the Feather Ending), jež se tančí šikmo ke středu, je běžnou chybou, že partner při vchodu do otáčky vlevo (the Reverse Turn) sklouzne stranou ke své pravé straně. Jeho levé chodidlo pak bude směřovat do směru tance namísto ke středu... Že by to bylo tím, že tančí předem naplánovaný program? Tančil by pán jinak, kdyby tančil s dámou, jež není jeho normální partnerkou, tudíž není uvyklá jeho normálním postupům? Ovšem, že ano! Vyjděme z postavení, kdy udělal krok mimo pravou nohu dámy. Začal by se točit doleva a navedl by svou dámu do postavení směrem ke své levé straně a s jejím těžištěm pohybujícím se doprava. Přitom by se linie těla pána změnila do levé křivky, jež je vlastní veškerým otáčivým pohybům doleva. Pánové!... jste to vy, kdo má odpovědnost, vy musíte vést dámu a přihlížejícím musí být jasné, že to opravdu děláte. (6) Přeměna ke středu (The Chassé to Centre.) Jednou ze zrůdností, jež vídám stále, je spinová otáčka vpravo (the Natural Spin Turn) následovaná přeměnou ke středu; poté se pán namísto nezbytného pohybu doleva uleje a tančí křížení vpřed (the Forward Lock Step) šikmo ke stěně!! A toto, prosím, tančí obvykle se svou žačkou při medailové zkoušce učitel! (7) Patové otáčky Slíbil jsem své ženě, že se pokusím napsat celou stránku prostou slov, tvořených čtyřmi hláskami. Je mi líto, není to možné. Tak tedy 7

30 H-E-E-L T-U-R-N (patová otáčka). Pánové, jste to vy, kdo musí připravit pro patovou otáčku podmínky. Vaše partnerka bude rostoucí měrou frustrována, pokud ji nedokážete patřičně vést. Přečtěte si tedy prosím tento oddíl, který Vám ukáže, jak vést dámu. Až si jej přečtete, přečtěte si jej znovu a položte si otázku: Je to to, co dělám? Pak s myslí doširoka otevřenou zatančete otáčku způsobem, který doporučuji, popatřete na svou partnerku a potěšte své oko úlevou, kterou v její tváři vyčtete. Napřed, v poloze čelem šikmo ke středu, ji vezměte do svých paží (št astná to žena pokusný králík), poté udělejte krok levou nohou dopředu a nechte své levé koleno absorbovat kompresí váhu. Nu, to je přeci to, co děláte normálně... a ona stále nedělá patovou otáčku. Ovšem, že ne! Jakékoliv ohnutí vašeho levého kolene je tu pro to, aby její nohy a chodidla otevřelo (odsunulo od sebe), a vy je přeci chcete uzavřít (přisunout k sobě). Co je potřeba udělat? Pán se musí odtlačit vzhůru prostřednictvím napřímení levé nohy a vyvolat tak fyzickou změnu směru vzhůru, aby dáma přisunula chodidlo. Není to postupové, jelikož patová otáčka dámy není postupový pohyb, její chodidla se přisunují na místě! Nemá to co do činění s točením dámy, jelikož vliv na točení je zde malý. K točení dochází hlavně na pánově pravém chodidle, jež by mělo došlápnout ve druhé polovině třetí doby, poté, co se chodidla dámy přisunula zdvihovou akcí. Nuže, zafungovalo to? Rozlil se dámě po tváři výraz radosti a úžasu? Co je však důležitější je to ono, co jste vždycky dělal? Tak to si nemyslím, seňore! Často se proviním tím, že kopíruji kapitána Mainwaringa z Dad s Army 7 a říkám svým žákům mužského pohlaví: Ty hloupý kluku!! Pomáhá to zabetonovat do paměti jádro toho, co jsem jim právě říkal, a přitom mi ještě žádný z mých mladých žáků nedal ránu, s výjimkou oné mladé dámy, jejíž 7 Klasický, velmi úspěšný britský sitcom (pozn. překl.). 8

31 prst náhodou uvízl v mém nose, když tančila sambu... avšak to je jiná historie. Toho dne tekla krev. Asi jste získali dojem, že za většinu potíží, jež se při tanci objevují, může partner. Ano, to je pravda. Málokdy však slyšíte dámu, že by si na pána stěžovala! Vždy je tomu naopak. Avšak nemůžeme zakončit tuto kapitolu, aniž bychom našli obecně u dam něco, nač si můžeme stěžovat právem. Dámy, vy tam stojíte vznosně, v rovnováze, znamenitě upraveny, na své levé noze, připraveny vyrazit. Pán stlačí své pravé koleno, díky čemuž se odpovídajícím způsobem ohne jeho koleno levé. V tomto okamžiku by se vaše pravá noha měla protáhnout dozadu z oblasti zrovna pod ňadry. Vaše kolena se tak začnou pohybovat v opačných směrech pravé koleno dozadu, levé koleno dopředu. Dosáhněte tohoto pohybu patřičným způsobem ještě předtím, než vůbec uděláte svůj první krok, tak, aby partner vůbec nikdy neucítil vaši pravou nohu. Pokud ji ucítí, daly jste mu konečně něco, nač si může oprávněně stěžovat. Pokud člověk uvažuje o nepsaných pravidlech: Při kroku chůze dopředu (the Forward Walk) se kolena pohybují ve stejném směru... tj. dopředu. Při kroku chůze dozadu (the Backward Walk) se kolena pohybují do opačných směrů: Chodidlo stojné nohy se díky stlačení pohybuje vpřed. Kročná noha se protáhne dozadu před tím, než se pohne tělo. A proto tvrdím, že platí následující obecný popis kroku chůze vpřed: 9

32 KROK CHŮZE VPŘED JE POHYB TĚLA Z JEDNOHO ROV- NOVÁŽNÉHO POSTAVENÍ S CHODIDLY U SEBE (S UZAVŘE- NÝMI CHODIDLY) DO DALŠÍHO ROVNOVÁŽNÉHO POSTA- VENÍ S CHODIDLY U SEBE (S UZAVŘENÝMI CHODIDLY). Obecný popis kroku chůze vzad: KROK CHŮZE VZAD JE POHYB TĚLA Z JEDNOHO ROVNO- VÁŽNÉHO POSTAVENÍ S CHODIDLY OD SEBE (S OTEVŘE- NÝMI CHODIDLY) DO DALŠÍHO ROVNOVÁŽNÉHO POSTA- VENÍ S CHODIDLY OD SEBE (S OTEVŘENÝMI CHODIDLY). Z toho pak plyne, že když při kroku (step) vzad zadní chodidlo přijímá váhu, musí být přisunutí přední nohy a její následné protažení vzad (do okamžiku těsně před převzetím váhy touto nohou) v souladu s tímto výchozím krokem (je součástí téhož kroku chůze (walk)). Dále tvrdím, že když dáma před pohybem vzad provádí akci snížení, musí považovat protažení nohy vzad za součást předchozího kroku, tj. kroku šest tkáně ve waltzu, kroku čtyři všech přeměn a křížení, kroku tři uzavřeného telemarku (the Closed Telemark), kroku tři změny mimo (the Outside Change), atd, atp. To ovšem předvytváří tvarování pro následující pohyb, jímž shodou okolností obvykle bývá první polovina otáčky vpravo! Dále, tančíme-li pohyb s přísunem ve waltzu, např. první polovinu otáčky vlevo, při kroku tři se levé chodidlo přisunuje k pravému chodidlu a pravá noha je prakticky napřímená. Váha se pak přenese na levou nohu na vrcholu zdvihu, pravá noha je stále napřímena. Levé koleno se stlačí (sníží se) na konci tři a napřímená pravá noha začne akci vytažení vzad. 10

33 Závěr: Klesá jen jedna pata; pravá pata neklesne, dokud není váha plně na pravém chodidle, když se chodidla míjejí. 11

34 Jednoduše samba Odjakživa jsem miloval sambu, nakažlivou veselost hudby a to, jak evokuje karnevalové období v Riu. Měl jsem rád nádherné pulsující rytmy a strukturu tance, jenž snadno plynul z jednoho typu pohybu do druhého, z nichž každý měl odlišnou rytmizaci a odlišné linie nohou. A také všudypřítomnou akci zhoupnutí, jež vycházela z užití stlačeného kolene. V současnosti hledívám na sambu s pocitem hrůzy, jelikož mohu vidět stále méně rytmického pulsování a jen sem tam pár charakteristických linií nohou. Akce zhoupnutí se tu nedá postřehnout a kdyby nehrála hudba, musel bych se hodně namáhat, abych sambu rozpoznal. Stále si mohu užívat tradičního tance, když vidím sambu tančit při medailových testech a soutěžích s omezeným sylabem, avšak na vyšších úrovních z ní nemám dobrý pocit. Po léta kladu důraz na to, aby charakteristickými liniemi nohou sambové chůze (Samba Walks) a kroků botafogo (nůžek) byly stlačené koleno stojné nohy a vypíchnutá protažená noha s částečnou váhou a posuvem pánve. Ta druhá linie nohou, jež tento tanec charakterizuje, patří voltě se stylizovanými liniemi nohou a chodidel latinského křížení (the Latin Cross). Kladu důraz na to, že v pohybech počítaných na 1 & 2 musím vidět dva kroky s napřimováním kolene, ale dva kroky se stlačenými koleny se počítají & 1 & 2 a takt 12

35 hudby končí silným důrazem na druhou dobu, s níž časově splývá absorbce váhy do stlačeného kolene. Když sleduji vrcholné interprety latinskoamerického stylu tančit sambu, je mi zcela jasné, jaký tanec se tančí, právě tak, jako když sleduji medailové kandidáty a soutěžící na soutěžích s omezeným repertoárem. Základní téma předvádějí jasně a rytmicky. Proč tedy naši zkušenější soutěžící tolik usilují o to, řítit se po parketu ve zběsilém tempu a přitom se stavět a pózovat? Kdybyste vypnuli muziku, nemáte tušení, co že to dělají natolik zřídka je v tom patrný jakýkoliv rytmus. 13

36 Rytmické tancování Rytmické tancování (Rhythm Dancing) je patrně nejužívanější formou tance, kdy dva tančí spolu, a je patrně rovněž tím, čemu v tanečních studiích nejhůře vyučují. Vstoupí-li do tanečního studia nový klient, je tím prvním tancem, kterému jej učí, nevyhnutelně Rhythm. Je to pro učitele příležitost položit solidní základnu techniky, aby podpořil rovnováhu a harmonii páru. Různé aspekty techniky, jako jsou práce chodidel, akce chůze, velikost točení, vnitřní strana otáčení, začátek točení, atd... by měly být osvojeny na této úrovni, aby si žáci vštípili návyky, jež se uplatní ve všech tancích, kde pán drží dámu. Při medailových testech nižší úrovně a přípravných soutěžích se tento tanec hojně využívá. Mne vždycky vyděsí velmi nízká úroveň, již tanečníci předvádějí, zřejmě proto, že jejich učitelé bud nevědí nebo neberou v úvahu, jak důležitý tento tanec je. Existuje zde velká prázdnota obsahu, co se tančených figur týče a provedení těch pár figur, jež se doopravdy učí, nechává hodně požadavků nenaplněných. Všechno, co kdy bývá k vidění, jsou čtvrtotáčky (přičemž otáčky o celou čtvrtinu nebývá ve skutečnosti obvykle dosaženo), úkroky stranou (Side Balances) a promenáda (the Promenade), při níž se dáma podtočí pod paží partnera (bud jednou nebo dvakrát v synkopované rytmizaci), což má ovšem často s pánem velmi málo co do činění. 14

37 Pánové jsou neustále čelem ke stěně, takže pro porotce je nejúčinnějším způsobem, jak je ve vymezeném čase posoudit, stát uprostřed místnosti, což je postavení obvyklé při posuzování tanců ve stylu New Vogue. Nedávno jsem zpozoroval, že mladý pár tančil pivotovou otáčku vpravo (the Natural Pivot Turn). Okamžitě jsem jim dal křížek. Bylo tak osvěžující vidět standardní figuru vzácně vídaný jev! Projděme si tedy různé pohyby, jež tvoří základnu rytmického tancování. (1) Čtvrtotáčky (The Quarter Turns.) Jak je patrno z názvu, jde o otáčky přibližně o devadesát stupňů (to je jedna čtvrtina, že?) Měly by zahrnovat směrování čelem šikmo ke stěně a pak zády šikmo ke středu. Dobrý způsob, jak učit tomuto směrování, je užívat ciferníku hodin a popsat je jako od jedenácti do jedné 8 podle hodinové ručičky to ovšem platívalo tenkrát, když jsme ještě měli hodiny s ciferníkem a ne digitální, jako dnes. Hlavní myšlenkou je dostat se dál, než dáma minout ji a ne ji porazit. Rovněž to nezbytně vyžaduje, aby pán při přísunu dělal výkrut na levém chodidle. (2) Otáčka vpravo (The Natural Turn.) Lze ji tančit podél stěny místnosti či v rohu. První čtyři kroky jako u čtvrtotáčky, ale otočte se o 3/8 do směru zády ke směru tance (slow, slow, quick, quick). Levým chodidlem vzad, přitom se začněte točit doprava, pravé chodidlo stranou, špička 8 Hnidopich by řekl, že od půl jedenácté do půl druhé, pokud hodiny leží před stěnou dvanáctkou nahoru (pozn. překl.). 15

Taneční kroky vybraných tanců pro praktickou část. Základní směry pohybu po sále

Taneční kroky vybraných tanců pro praktickou část. Základní směry pohybu po sále Taneční kroky vybraných tanců pro praktickou část Základní směry pohybu po sále Obr. 8 Základní směry pohybu a postavení. SMT směr tance, 1 čelem nebo zády po SMT, 2 čelem nebo zády ke stěně, 3 čelem nebo

Více

Created by emko, 2008. Stručná historie tanců

Created by emko, 2008. Stručná historie tanců Stručná historie tanců Waltz standardní švihový tanec 3/4 rytmus 30 taktů za minutu plavný pohyb, harmonie Waltz * poč. 19. stol. - Rakousko, Německo původní předchůdce ländler těžké boty, poskoky, pomalé

Více

Waltz. Používané zkratky

Waltz. Používané zkratky Waltz Všechny tance mezinárodního soutěžního programu jsou rozděleny do dvou disciplín standardní a latinskoamerické tance. Toto rozdělení vychází z původu a charakteru tanců. Standardní tance jsou charakterizovány

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

POHÁR TŠ MAESTRO 2014

POHÁR TŠ MAESTRO 2014 POHÁR TŠ MAESTRO 2014 Soutěž PRO-AM profesionálů s amatéry Neděle 7. 12. 2014 od 14:00 Taneční studio DanceHall, Na Strži 40, Praha 4 (vchod z ulice Neveklovská) Kontakt: Kateřina Hrstková, info@tsmaestro.cz,

Více

a) Charakteristická je pro ni triola zpívaná slabikami cha-cha-cha. d) Postavení: šachovitě po sále, pánové čelem k pódiu

a) Charakteristická je pro ni triola zpívaná slabikami cha-cha-cha. d) Postavení: šachovitě po sále, pánové čelem k pódiu Chacha Latinskoamerické tance jsou mladší než tance standardní, jsou na první pohled typické uvolněnějším držením, oblečením a rozmanitostí hudebního doprovodu a velkou dynamikou a expresivitou v projevu.

Více

Soutěžní řád ČSTS - Příloha č. 2 KATALOG FIGUR platný od 1.9.2001

Soutěžní řád ČSTS - Příloha č. 2 KATALOG FIGUR platný od 1.9.2001 - Příloha č. 2 KATALOG FIGUR platný od 1.9.2001 WALTZ 1.Uzavřené změny - Closed Changes 2.Otáčka vpravo - Natural Turn 3.Otáčka vlevo - Reverse Turn 4.Spinová otáčka vpravo - Natural Spin Turn 5.Zášvih

Více

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách.

Osm Kusů Brokátu. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Vyprávění cestovatele po mořích a horách. Osm Kusů Brokátu Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to : "K zahnání nemoci - to je první použití. Nikdy neonemocnět - druhé. Celý život být silný muž -

Více

Jive. Základní principy:

Jive. Základní principy: Jive Latinskoamerické tance jsou mladší než tance standardní, jsou na první pohled typické uvolněnějším držením, oblečením a rozmanitostí hudebního doprovodu a velkou dynamikou a expresivitou v projevu.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013

Přílohy. k 5. opravenému vydání ČHS 2013. Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 Přílohy k 5. opravenému vydání ČHS 2013 Toto vydání příloh k paravoltižním pravidlům je platné od 1. 1. 2013 (Zpracovala sekce paravoltiže České hiporehabilitační společnosti) 1. 1. 2013 Obsah Příloha

Více

MAESTRO CUP 2016. Soutěž PRO-AM profesionálů s amatéry

MAESTRO CUP 2016. Soutěž PRO-AM profesionálů s amatéry MAESTRO CUP 2016 Soutěž PRO-AM profesionálů s amatéry sobota 9.1.2016 od 14:00 Taneční studio DanceHall, Na Strži 40, Praha 4 (vchod z ulice Neveklovská) Kontakt: Kateřina Hrstková, info@tsmaestro.cz,

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

STRUČNÝ VÝKLAD DISCIPLÍN WADF MISTROVSTVÍ SVĚTA LIBEREC BABYLON 29.10.-2.11.2014

STRUČNÝ VÝKLAD DISCIPLÍN WADF MISTROVSTVÍ SVĚTA LIBEREC BABYLON 29.10.-2.11.2014 STRUČNÝ VÝKLAD DISCIPLÍN WADF MISTROVSTVÍ SVĚTA LIBEREC BABYLON 29.10.-2.11.2014 CELOSVĚTOVÁ SOUTĚŽ SPOLEČENSKÉHO A UMĚLECKÉHO TANCE V ČR VE SPOLUPRÁCI A POD ZÁŠTITOU SVAZU UČITELŮ TANCE ČR A ČESKÉ ASOCIACE

Více

ComfortControl 01 ARETACE POLOHY 05 VÝŠKA OPĚRADLA 02 NASTAVENÍ TUHOSTI POHYBU 06 ÚHEL OPĚRADLA 03 HLOUBKA SEDÁKU 07 OPĚRKA RUKY VÝŠKA 04 VÝŠKA SEZENÍ

ComfortControl 01 ARETACE POLOHY 05 VÝŠKA OPĚRADLA 02 NASTAVENÍ TUHOSTI POHYBU 06 ÚHEL OPĚRADLA 03 HLOUBKA SEDÁKU 07 OPĚRKA RUKY VÝŠKA 04 VÝŠKA SEZENÍ Krok 1: Odjistěte křeslo. 01 ARETACE POLOHY Krok 2: Nastavte křeslo podle své postavy. 02 NASTAVENÍ TUHOSTI POHYBU 03 HLOUBKA SEDÁKU 04 VÝŠKA SEZENÍ Krok 3: Nastavte křeslo podle způsobu vaší práce. 05

Více

TANEC STANDARTNÍ TANCE

TANEC STANDARTNÍ TANCE Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková TANEC STANDARTNÍ TANCE Datum (období) tvorby: 7.9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast:hudební výchova na 2.stupni ZŠ Anotace: Žáci se seznámí s různými druhy společenských

Více

WORKSHOP PRO PÁRY SVEN TRAUT PRAHA WALTZ

WORKSHOP PRO PÁRY SVEN TRAUT PRAHA WALTZ WORKSHOP PRO PÁRY SVEN TRAUT 6.1.08 PRAHA WALTZ Pár by měl především vytvořit pěkný obraz. Image pána je byt vzpřímený a silný, image dámy je zakřivená linie. Tedy úplně opoziční strana, ale se svou samostatnou

Více

POHÁR TŠ MAESTRO 2014

POHÁR TŠ MAESTRO 2014 POHÁR TŠ MAESTRO 2014 Soutěž PRO-AM profesionálů s amatéry Neděle 1.června 2014 od 14:00 Taneční studio DanceHall, Na Strži 40, Praha 4 (vchod z ulice Neveklovská) Kontakt: Kateřina Hrstková, info@tsmaestro.cz,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

TANEČNÍ RYTMY. Téma, třída(y) CZ.1.07/1.3.06/02.0005. Identifikace MI 06.43.10. Kom.-1a, 5, Prac. - 8 Probl. - 4, Pers. -2a. OSV -8a, 6b, MKV - 3d

TANEČNÍ RYTMY. Téma, třída(y) CZ.1.07/1.3.06/02.0005. Identifikace MI 06.43.10. Kom.-1a, 5, Prac. - 8 Probl. - 4, Pers. -2a. OSV -8a, 6b, MKV - 3d Klíčové kompetence Kom.-1a, 5, Prac. - 8 Probl. - 4, Pers. -2a Klíčové kompetence Téma, třída(y) Téma, třída(y) Hudebně - pohybové činnosti v hudební výchově pro 6.-9. ročník Průřezová témata Průřezová

Více

Seřazení družstev a rozhodčích do trojstupu, v čele každého družstva půjde velitel a za ním družstvo.

Seřazení družstev a rozhodčích do trojstupu, v čele každého družstva půjde velitel a za ním družstvo. V případě, že se bude konat slavnostního průvodu: Bude proveden nástup: Družstva POZOR!, za mnou do trojstupu nastoupit!. Vyrovnat! Pohov! POZOR! - velí se před povely k provedení určité činnosti, jestliže

Více

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné.

Udržovat správnou formu a cviky vykonávejte pomalu a kontrolovaně. Lokty, kolena a ramena by měly být vždy uvolněné. Seznámení s Pilates Pilates formuje a posiluje střední svaly v těle. Zaměřuje se na základní posturální svaly, které udržují tělo v rovnováze poskytují podporu pro páteř. Zejména se při cvičení pilates

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Školení trenérů II. třídy specializace Moderní gymnastika Vazby pro povinnou sestavu se švihadlem I. kategorie KPMG Vypracovala: Martina Havelíková Odborný konzultant: Mgr. Šárka Panská

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ

JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ JAK ZÍSKAT OSVĚDČENÍ REVIZNÍHO TECHNIKA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZA 6 DNÍ Naučte se pomocí učebních technik snadno a rychle pravidla pro elektrotechniku k prověření odborné způsobilosti s vydáním osvědčení

Více

Hokejbalový brankař Základní pohyb Obecná pravidla Dopředu Dozadu Stranou ( shuffle ) Odrazová noha (vstávání) Jak jsme psali v prvním díle o Základním postoji (ZP), kde jsme zdůrazňovali jeho důležitost,

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2.

Strečink - ohybače kyčlí a hýžďové svaly - 2. svaly - 1. Položte se na záda na kraj lavice tak, aby bérce obou kolenou pokrčených dolních končetin - visely dolů. S nádechem zvedněte jedno koleno k hrudníku. S dalším nádechem oběma rukama přitáhněte

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller

Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller Příloha č. 1: Notový zápis české besedy, autor Ferdinand Heller Příloha č. 2: Choreografický popis jednotlivých tanečních částí české besedy Nástup: tanečníci vpochodují do sálu za hraní libovolného

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace

Vlastní praxe 1. Sarvótan relaxace Vlastní praxe Jak již bylo řečeno, jedná se o sestavu velmi dynamických cviků, které musí být vykonávány v přesném pořadí tak, jak budou uvedeny nyní. Popis jednotlivých cviků jsem doplnila dokumentujícími

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obří prvky: jak postavit větší kostky

Obří prvky: jak postavit větší kostky Obří prvky: jak postavit větší kostky KAPITOLA 5 V této kapitole: Zvětšení měřítka: jak na to Ostatní měřítka: která fungují a proč Shrnutí: obří kostky jsou jen začátek V kapitole 3 jsme pracovali s měřítkem

Více

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA

PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA PSANÍ VŠEMI DESETI DESETIPRSTOVÁ HMATOVÁ METODA Zvládnutí psaní všemi deseti pro obsluhu počítače znamená hned několik výhod. Především zrychlení ovládání klávesnice, tedy komunikace s osobním počítačem.

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení

Cvičení 5 Tibeťanů. Harmonizační cvičení Cvičení 5 Tibeťanů Harmonizační cvičení Historie: Na 19.stol se vysloužilý důstojník britské koloniální armády plukovník Bradford odjel do tibetského kláštera s cílem najít tajemství věčného mládí. Po

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? DOBRÁ PAMĚŤ ZÁKLAD ÚSPĚCHU PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? Lidé, kteří si zapamatují celý balíček karet za dvě minuty nebo si uloží do paměti dvě stě cizích slovíček za pět minut, nemusí mít fotografickou paměť. Oni pouze znají paměťové techniky

Více

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme

dokumentu, respektive oddílu (více o oddílech v další kapitole). Nemůžeme Microsoft Office IV Sloupce Chtěli bychom psát školní noviny a máme pocit, že jsou málo profesionální. Chtěli bychom využít možnost psaní v několika sloupcích. Nastavíme si na stránce místo jednoho sloupce

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

LATINSKO AMERICKÉ TANCE

LATINSKO AMERICKÉ TANCE LATINSKO AMERICKÉ TANCE Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: 13.9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Anotace: Žáci se seznámí s různými druhy latinsko-amerických

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0).

Výroková logika II. Negace. Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Výroková logika II Negace Již víme, že negace je změna pravdivostní hodnoty výroku (0 1; 1 0). Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak se dají výroky negovat. Obecně se výrok dá negovat tak, že před

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTACE ČSTS ZÁZNAMY Z WORKSHOPŮ

SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTACE ČSTS ZÁZNAMY Z WORKSHOPŮ SOUSTŘEDĚNÍ REPREZENTACE ČSTS ZÁZNAMY Z WORKSHOPŮ 10. a 11. 9. 2012 DANCEHALL PRAHA WORKSHOP - STANDARDNÍ TANCE - LASSE ODEGAARD WALTZ DLOUHÁ OTÁČKA VPRAVO: Nohy vlastně začínají v tomto bodě v zádech

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu

pokaždé za Gymnasta mimo formaci gymnastu Gymnasta je o 1 dobu dopředu nebo pozadu za družstvem pokaždé za gymnastu Příloha A5 Tabulka všeobecných chyb a srážek A 5.1 Pohybová skladba Malá Velká 0.1 0.2 0.3 / 0.5 / 1.0 1. Přesnost formací Všichni gymnasté musí být na přesném místě tak, jak to je uvedeno ve formuláři

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací

Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Příloha A - Dotazník průběhu procesu vyhledávání informací Zde naleznete první dotazník průběhu procesu vyhledávání informací ve verzi pro MS Word. Původní dotazník byl vytvořen v aplikaci Google Form

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7. lekce Jak se stát doporučitelným Chcete si udělat z doporučení seriózní nástroj, díky kterému budete stabilně získávat nové zakázky a obchodní

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ!

SOUBOR. protahovacích cviků. Soubor protahovacích cviků - ŽELVA. Úvod: Přesně dodržuj instrukce! Ozve-li se při protahování bolest - PŘESTAŇ! Před cvičením se poraď se svým doktorem! Nikdy se neprotahuj za hranice bolesti! Když to bolí - PŘESTAŇ! SOUBOR protahovacích cviků Úvod: V průběhu protahování se uvolni a vydechuj! A nikdy nezadržuj dech!

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 531 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

schválil: VR ČSTS dne: Příloha SC02 Katalog figur platnost od: účinnost od: Úplné znění

schválil: VR ČSTS dne: Příloha SC02 Katalog figur platnost od: účinnost od: Úplné znění , příloha SC02 Katalog figur 1. Katalog figur vychází z dokumentu WDSF Syllabus. VpS ve spolupráci s VpP v něm vymezuje třídy, ve kterých je možné označené figury používat. 2. Podrobný popis figur a akcí

Více

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry.

V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. PODÁNÍ V SOUČASNÉM pojetí volejbalu podání jíž dávno není pouhým zahájením hry. Z tohoto pohledu vyžadujeme, aby podání splňovalo následující úlohy: - znesnadnit soupeři kvalitně přihrát - omezit možnost

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let

Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let Napínavé letecké závody pro dva chytré havrany od 10 let CELKOVÝ POHLED Odin, otec bohů, posílá své dva havrany: Hugina a Mugina do světa, aby dohlíželi na Zemi. Hráči vykládají karty, aby pohybovali opeřenými

Více

CZE. Výsledky používání

CZE. Výsledky používání CZE Výsledky používání Gel RENU 28 je šetrný, ale účinný přípravek, který pomáhá přirozeným způsobem zmírňovat projevy stárnutí, zklidňuje pokožku a zlepšuje její celkový stav. Není jen dalším z řady běžných

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více