Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste str. 3. Blanenské divadlo žije! str. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste str. 3. Blanenské divadlo žije! str. 7"

Transkript

1 Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste str. 3 Svoz biologicky rozložitelného odpadu str. 2 číslo 4 > 25. února 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > Blanenské divadlo žije! str. 7 Soutěž Bejvávalo aneb Za blanenských dávných časů str. 7 Hejtman Michal Hašek jednal v Blansku o krajských investicích i převodu muzea V úterý 3. února zavítal do Blanska hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Na programu měl jednání s vedením města Blanska, se starosty za ČSSD z blanenského regionu, návštěvu SŠ TEGA a firmy OMOS. Jsem velice rád, že hejtman přijal naše pozvání. Díky tomu jsme se mohli pobavit o investičních akcích a problémech ve městě Blansku, se kterými by mohl pomoci Jihomoravský kraj. Jednali jsme především o připravované rekonstrukci průtahu na ulici Svitavské a o eventuálním finančním podílu kraje na této akci, ale témat bylo víc, přiblížil účel návštěvy starosta Ivo Polák. Na setkání s vedením města zaznělo hned několik aktuálních témat. Jedním z nich bylo financování Nemocnice Blansko. Hejtman v loňském roce na zasedání zastupitelstva přislíbil pravidelné finanční prostředky pro nemocnici ještě v tomto volebním období. Chtěl jsem domluvit konkrétní termín finanční pomoci nemocnici, která je jedna z mála, již kraj nezřizuje. Shodli jsme se na termínu, o kterém má následně rozhodnout dubnové krajské zastupitelstvo, upřesnil Polák. Společně probírali také investiční akce týkají se dopravní infrastruktury ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, tedy nejen ve městě Blansku, ale v oblasti Moravského krasu, která je úzce navázána na cestovní ruch. Jedná se o nejnutnější opravy komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví kraje. Kraj má na tyto opravy více prostředků a vedení města má zájem na tom, aby se některé akce uskutečnily v našem regionu. Je zřejmé, že všechny navržené akce nebudou moci být uspokojeny, ale za přínos považuje starosta Ivo Polák i opravu jedné, nebo dvou komunikací. Rozsáhlá debata se vedla o podpoře Jihomoravského kraje dobrovolným hasičům. V Blansku a jeho částech je sedm okrsků. Město již podalo žádost na materiální zabezpečení, ale v současné době je také vyhlášen program na přestavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic a toho chce maximálně využít. Jedná se o dotaci do výše půl milionu korun. Se zástupci jednotek SDH máme podanou žádost a plánujeme větší či menší stavební úpravy Hejtman Michal Hašek jednal na radnici s vedením města Blanska. Podrobnosti v článku. Foto: S. Mrázek na všech zbrojnicích kromě Horní Lhoty, uvedl starosta. Hejtman Michal Hašek v Blansku potvrdil zájem kraje o jednání ohledně převodu muzea a zůstává otázkou, za jakých podmínek by měl být převod uskutečněn. Domluvili jsme se, že nejbližším krokem bude podnět Rady Jihomoravského kraje, která usnesením pověří k jednání radní odpovědné za kulturu. Věřím, že se sejdeme už v průběhu tohoto měsíce. Cílem bude dohodnout se na podmínkách převodu na Jihomoravský kraj. Ty jsme již uvedli v podané žádosti o převod. Vyřešit se musí hlavně výše nájmu, protože budovu zámku chceme ponechat ve vlastnictví města. Ani ji nemůžeme převést, protože zámek byl opraven z Norských fondů a musí být zajištěna udržitelnost této investice. Myslím, že ani kraj nepočítá s tím, že by bylo muzeum převedeno i s budovou zámku, vysvětlil Polák. Stanovené jsou i termíny. Vše musí být domluveno tak, aby o věci mohlo rozhodnout jak Zastupitelstvo města Blanska v září, tak ve stejném měsíci Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Převod by pak byl uskutečněn s účinností od 1. ledna Po jednání na radnici zamířila delegace do krajem zřizované Střední školy technické a gastronomické, kde se hejtman zajímal o uplatnění studentů učebních oborů a nejbližší investiční plány školy. Škola má momentálně 290 žáků. Z toho ve strojírenských oborech 110 žáků, z nichž jich 56 je v maturitním oboru programátor CNC strojů. Elektrotechniku studuje asi 100 žáků. Posílil především elektrikář silnoproudař. V rámci projektu na podporu automatizace škola pořídila 3D tiskárnu. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže založila technický» pokračování na straně 3 Koncem měsíce ledna zahájily opět činnost farmářské trhy na náměstí Republiky. Dalším nejbližším termínem je 5. březen. V nabídce jsou masné výrobky, koření, pečivo od malých výrobců. Nechybí ani mošty, sýry, cukrářské výrobky nebo domácí máslo. Zahřát se můžete medovinou. S končící zimou bude prodejců přibývat a nabídka se postupně rozšíří o sezonní produkty. Foto: J. Franchi Tolik očekávaná rekonstrukce průtahu městem má zelenou Rada Jihomoravského kraje schválila na svém zasedání dne seznam investičních akcí, které se budou v tomto roce realizovat. Mezi nimi nechyběla ani dlouho připravovaná dopravní stavba, která se týká bezprostředně našeho města. Jde o důležitou rekonstrukci průtahu Blanskem, konkrétně ulic Poříčí a Svitavské. Jedná se o investici zhruba ve výši 50 mil. korun. Tento investiční záměr byl projednán a schválen v Radě Jihomoravského kraje. Kromě úpravy povrchu silnice a chodníků by mělo také dojít k vybudování kruhového objezdu u hotelu Holiday Macocha. Ten bude hrazen z rozpočtu města, stejně jako nové chodníky, přeložky a veřejné osvětlení. V městském rozpočtu se na tuto akci počítá s částkou 12 mil. korun. V současné době probíhá výběrové řízení, které je zcela v gesci Jihomoravského kraje, Blansko však vyšle svého zástupce. Pokud nenastanou komplikace, do poloviny měsíce dubna by měla být podepsána smlouva s vítěznou firmou. Vzhledem k rozsahu a náročnosti této akce je třeba v úvodu stavby počítat s úplnou uzávěrou, v další fázi bude zprůjezdněna asi jen polovina trasy. Každá trasa navíc bude vyžadovat odlišný typ úprav. Termín dokončení této investiční akce záleží na možnostech vítěze výběrového řízení, v každém případě je reálné hovořit o konci měsíce září. V souvislosti s rekonstrukcí průtahu městem byl již v loňském roce opraven most ke Sportovnímu ostrovu Ludvíka Daňka. Práce na rekonstrukci probíhaly od poloviny září až do začátku prosince a vyžádaly si investici ve výši 5,2 mil. Kč včetně DPH. Oprava byla hrazena plně z rozpočtu města bez dalších dotací. Blansko usiluje o vytvoření destinačního managementu Jedním z bodů Programového prohlášení Rady města Blanska na období je podpora vytvoření destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu na Blanensku. Jedním z podnětů k tomuto rozhodnutí je možnost čerpání vypsaného dotačního titulu v rámci Jihomoravského kraje. Ideálním koordinačním orgánem je podle blanenských radních společnost MAS Moravský kras. Co je úkolem takového destinančního managementu a k čemu by jeho vytvoření na Blanensku mohlo přispět objasnil Jiří Crha, místostarosta: Jde o proces řízení, jehož základem je komunikace a spolupráce v rámci celého regionu. V současné době si jednotlivá města, obce či podnikatelské subjekty v oblasti CR vedou vlastní propagaci samostatně, což samozřejmě není efektivní. Z tohoto důvodu je podle mého názoru zcela na místě snaha o společný postup, o větší jednotnost a koordinovanost, od kterých si slibujeme nejen dosažení lepších výsledků, ale i podstatné snížení nákladů. Naším cílem je tedy vytvoření jakési ucelené nabídky v rámci CR pro dané území. Teď je naší prioritou najít vhodnou destinační společnost, která by se tohoto úkolu ujala. V žádném případě nehodláme takovou instituci zakládat, byly by to jen další náklady navíc. V rámci Blanenska bychom proto velice rádi využili potenciálu stávající společnosti MAS Moravský kras, se kterou velice úzce spolupracujeme. Nabízí se možnost dotačního titulu vypsaného pro tento účel Jihomoravským krajem, jistě by byla škoda těchto prostředků nevyužít, věří první místostarosta. Snahy města Blanska o větší spolupráci na poli CR jsou již dlouhodobé, výsledkem je např. společná prezentace na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, společné Zahajování turistické sezony v Černé Hoře apod. Rádi bychom zintenzivnili spolupráci s místními podnikateli, nové podněty očekáváme také od komise pro podporu cestovního ruchu při Radě města Blanska. Vytvoření destinančního managementu na Blanensku je jednou z priorit programového prohlášení, jde však o kontinuální práci, jejíž výsledky budeme moci zhodnotit v závěru tohoto volebního období, uzavřel Crha. Jana Franchi V Nemocnici Blansko startuje preventivní onkologický program Preventivní onkologický program zahrnuje komplexní klinické vyšetření onkologem s podrobnou anamnézou a spektrum laboratorních, rentgenových a ultrazvukových vyšetření se zaměřením na záchyt nejčastějších nádorových onemocnění. Tato vyšetření nabízí blanenská nemocnice svým klientům pod jednou střechou, a to v rámci jedné návštěvy, která trvá maximálně 2 hodiny. TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na Pro koho je program určen? Vyšetření je určeno jak pro subjektivně zdravého člověka, který žádné potíže nepociťuje, ale rád by se nechal tzv. proklepnout, tak pro pokrevní příbuzné onkologického pacienta, kde je vždy zvýšené riziko. Program je však vhodný i pro maximálně pracovně vytížené lidi, kteří nemají čas trávit dlouhou dobu u lékařů. Co obsahuje balíček Preventivního onkologického programu? anamnéza s lékařem (je vhodné si předem připravit informace z rodinné anamnézy týkající» pokračování na straně 3

2 2 > číslo února 2015 Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent správního řízení v oddělení stavebního řádu Odboru stavební úřad MěÚ Blansko Požadované obecné předpoklady: státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost Požadované kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního směru nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví Další požadované předpoklady: flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti) schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů znalost zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), orientace v jeho prováděcích vyhláškách znalost zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) znalost práce na PC řidičský průkaz sk. B praxe ve veřejné správě výhodou Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k , nebo dle dohody, MěÚ Blansko Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9 Lhůta pro podání písemné přihlášky: Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou SÚ NEOTVÍRAT na adresu: Město Blansko Ing. Josef Kupčík, tajemník nám. Svobody 32/ Blansko Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. odbor kancelář tajemníka Budovy je třeba řádně označovat čísly Podle Vyhlášky č. 3 ze dne (dále jen vyhláška) je každý vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu čísly a udržovat je v řádném stavu. Ve městě Blansku tomu tak v mnoha případech není. Tabulky s orientačními čísly se umísťují při vchodu do budovy. Zároveň musí být viditelné z veřejné komunikace. V případě, že tato podmínka nebude splněna, je nutno umístit druhou tabulku tak, aby z veřejné komunikace viditelná byla. Ilustrační foto. Foto: J. Franchi Tabulky s čísly popisnými budou umístěny nad tabulkami s čísly orientačními. Pro označení chat a garáží budou použita čísla evidenční. Pro jejich umístění platí totéž, co pro čísla orientační. Tabulky s čísly budou umístěny ve výšce 2 3 m nad zemí. K označení budov a objektů čísly a názvy ulic se používají jednotné smaltované tabulky, v odůvodněných případech z jiného trvanlivého materiálu. Tabulka orientačního čísla bude o rozměrech mm modré barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí vysokou 80 mm. Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének. Tabulka popisného čísla bude o rozměrech mm bílé barvy s červenou obrubou a červenou arabskou číslicí vysokou 60 mm. Tabulka evidenčního čísla bude o rozměrech mm bledě modré barvy s bílou obrubou a bílou arabskou číslicí vysokou 40 mm. Na dodržování této obecně závazné vyhlášky dohlížejí orgány města Blanska. odbor komunální údržby PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel Komunitní plánování: Lidé mohou sami ovlivnit nabídku sociálních služeb Stáří, vlastní nemoc nebo péče o zdravotně postiženého člena rodiny, drogová závislost, ztráta zázemí. To všechno jsou situace, které člověk vlastními silami často není schopen zvládnout. Proto existuje systém sociálních služeb, který lidem v nouzi pomáhá nepříznivý stav věcí řešit. Víme však vždy, kam se v případě potřeby obrátit a jakých možností můžeme využít? Mohu jako uživatel sociálních služeb nějak ovlivnit jejich nabídku a kvalitu v místě svého bydliště? Možnost přímo se podílet na tvorbě a podobě nabídky sociálních služeb občanům dává metoda komunitního plánování. Při diskuzi o sociálních službách i sociálních problémech obecně si sednou u jednoho stolu zástupci zadavatelů, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Jejich společné snažení přináší dvojí efekt. Nejlepším a rychlým výsledkem je zlepšení informovanosti. Informace o nabídce sociálních služeb se prostřednictvím různých informačních materiálů, článků i skrze poskytovatele samotné dostávají do povědomí veřejnosti, ať už laické či odborné. Pracovníci Centra pro podporu komunitního plánování se ve spolupráci s poskytovateli služeb intenzivně snaží komunikovat Vodní díla v rámci čisté vody v roce 2014 Úsek vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko působí, kromě jiných činností, i jako speciální stavební úřad (vodoprávní úřad). Přísluší mu povolování a kolaudace staveb, které se dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) označují jako vodní díla. Jedná se zejména o stavby vodních nádrží, úprav koryt vodních toků, vodovodních a kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod, o stavby na ochranu před povodněmi, k využití vodní energie, studny a jiné stavby, ke kterým je potřeba povolení k nakládání s vodami. Na úseku tzv. čisté vody bylo za rok 2014 vydáno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) celkem 75 rozhodnutí. Z uvedeného počtu se jednalo o 30 stavebních povolení, přičemž více než z poloviny (celkem 18) se povolovala stavba nových studní. Ostatní rozhodnutí se týkají povolení vodovodních a kanalizačních řadů, povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod, schválení manipulačních řádů, rozhodnutí v pochybnostech u koryt vodních toků a změn rozhodnutí. s jednotlivými představiteli obcí na Blanensku tak, aby měli i občané obcí menších možnost zjistit, kdo jim může pomoci v jejich nepříznivé situaci. Druhá oblast je důležitá a strategická pro obce, město Blansko i kraj. Pomocí společných jednání, diskuzí i dotazníkových šetření se získávají informace o tom, které služby jsou na Blanensku potřebné a v jakém rozsahu, které zde chybějí a o které naopak není velký zájem, a jejich činnost tak může být utlumena, přeměněna nebo zrušena. Jelikož je činnost sociálních služeb závislá na veřejných financích, je pro účelné vynakládání těchto prostředků nezbytné, aby síť poskytovaných služeb pokrývala potřeby občanů a zároveň byla zajišťována kvalitně, efektivně a hospodárně. Možnost spolupracovat na procesu komunitního plánování mají nejen odborníci, ale také uživatelé služeb a veřejnost. Pokud nám chcete cokoliv k sociálním službám sdělit nebo být přímo aktivním účastníkem celého procesu, můžete se spojit s koordinátorkou komunitního plánování Mgr. Ivanou Kouřilovou, která vám sdělí bližší informace. Najdete nás na MěÚ v Blansku, Odboru sociálních věcí, nám. Republiky 1. Informace o procesu plánování jsou také dostupné na webu odbor sociálních věcí Kolaudačních souhlasů v rámci ORP Blansko bylo vydáno 32, z toho 23 se týkalo domovních studní, nejvíce jich bylo dáno do užívání v obcích Bukovinka, Senetářov, Křtiny a v městské části Blansko-Těchov. Nejvýznamnějšími povolenými stavbami byly v roce 2014 tyto: Zásobení obcí Svinošice a Lipůvka pitnou vodou Blansko-Klepačov optimalizace vodovodní sítě Prodloužení zásobovacího řadu Blansko-Hořice Vodovod Blansko-Zborovce (byl v roce 2014 i zkolaudován) V roce 2014 byla dokončena a předána do užívání část stavby Blanensko, rekonstrukce vodovodních páteřních přivaděčů část B-03 Vodovodní přivaděč Bořitov Blansko. Z akcí, které se týkají ochrany životního prostředí, byly v roce 2014 povoleny stavby: Šebrovka, k. ú. Svatá Kateřina zkapacitnění a opevnění koryta Vranovský potok, k. ú. Svatá Kateřina stabilizace koryta Levostranný přítok Krasovského potoka údržba Křtinský potok údržba Oprava Salmova jezu ve městě Blansku odbor životního prostředí Zubní pohotovost v březnu 2015 Služba je sloužena od 08:00 do 13:00 hodin. Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 17:00 hodin do 07:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/ MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice MUDr. Paděrová Šebetov, MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno, přijme pro realizaci dopravních a vodohospodářských staveb v Jihomoravském kraji zaměstnance: THP pracovník a) do oddělení přípravy výroby b) pro realizaci staveb (mistr, stavbyvedoucí) požadavky: SŠ, VŠ stavebního směru, ŘP sk. B, znalost práce na PC, praxe vítána stavební dělník požadavky: praxe v oboru (výstavba komunikací, kanalizací), ŘP sk. B, strojnický průkaz vítán strojník pro obsluhu silničních stavebních strojů (finišer, válec, nakladač) požadavky: praxe Nabízíme: zaměstnání u stabilní stavební společnosti dobré platové ohodnocení Kontakt pro zaslání životopisu: tel.: Svoz biologicky rozložitelného odpadu Evidence zemědělského podnikatele zaznamenala změny Město Blansko se společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. připravilo pro občany Blanska osmnáct lokalit pro sběr biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Dále bude letos pokračovat pytlový sběr, který má v Blansku již svou nepřehlédnutelnou tradici. Město Blansko a společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. se dohodly, že opět v několika zahrádkářských lokalitách osadí kontejnery na svoz biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO) a taktéž, tentokráte zkušebně, i v sídlištích Písečná, Sever a Zborovce. Kontejnery o objemu l uzpůsobené a označené pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů budou rozmístěny na těchto stanovištích: Pro chataře (zahrádkáře): na ul Komenského u Technických služeb Blansko 2 ks, ul. Hořická u separace v horní části 1 ks, na Bačině 2 ks, Hořice (točna MHD) 1 ks, Olešná 1 ks, u křižovatky ul. 9. května a ul. Nad Žlíbkem 2 ks, Sadová u prodejny koberců 1 ks, Žižlavice 2 ks, Češkovice pod hotelem Panorama 3 ks, Zahradní město u separace 2 ks, lokalita Újezd (lom) 1 ks a Zborovec u restaurace 2 ks. Jedná se tak celkově o 20 ks kontejnerů. Dále budou zkušebně osazeny tyto kontejnery i v sídlištích: Písečná zač. ul. Jasanová 1 ks a Pod Javory 1 ks, Sever ul. Dvorská u č ks, Absolonova vrch 1 ks, Zborovce Kamnářská střed 1 ks, Okružní nad restaurací Zátiší 1 ks. Jedná se tak o 6 kontejnerů. Všech 26 ks kontejnerů by na těchto stanovištích mělo být umístěno od měsíce dubna do listopadu, kdy se budou podle vývoje počasí kontejnery odvážet a celá akce se vyhodnotí. Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat jemné části bioodpadu ze zahrad, jako je tráva, listí, košťály, plevel a podobně. Větve o průměru silnějším než cca 5 mm je třeba nalámat nebo nasekat, případně rozdrtit (naštěpkovat). Dále sem mohou ukládat např. jadřince, slupky z citrusů a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilnin, odpady ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček i čajový odpad. V žádném případě do těchto nádob nepatří žádné živočišné zbytky jako např. maso, kůže, kosti a další. Žádáme taktéž občany, aby s ukládanými odpady do těchto nádob nevhazovali igelity, ve kterých kompostovatelný odpad donesli, pokud se nejedná o speciální kompostovatelné sáčky, které lze kompostovat i s odpadem. Je třeba apelovat na disciplinovanost občanů, jelikož tento druh odpadu se bude odvážet přímo na kompostárnu do Blanska a následné dotřiďování značně navýší cenu. Nádoby se budou vyvážet jednou týdně. Tento druh odpadu je možno odvážet celoročně i do obou sběrných středisek odpadů (ul. Na Brankách a u Horní Lhoty u Blanska) v jejich provozních hodinách. Odvoz je také možný přímo na kompostárnu, a to každé pondělí od 10:00 17:00 hodin a ve středu a pátek od 08:00 14:00 hodin mimo zimní období. SSO Horní Lhota u Blanska tel.: SSO na ul. Na Brankách tel.: Kompostárna Bačina tel.: odbor komunální údržby Díky novele zákona o zemědělství, účinné od 1. ledna 2015, došlo v Evidenci zemědělského podnikatele k některým změnám. Zrušila místní příslušnost obecních úřadů, odstranila zaměření zemědělské výroby, rozšířila výčet důvodů pro vyřazení z evidence, zrušila povinnost vyrozumět příslušné orgány o vydání osvědčení, dále doplnila povinnost zemědělského podnikatele oznámit pokračování v provozování zemědělské výroby a zpřesnila požadavky na evidenci zemědělských podnikatelů a vydávání změnových osvědčení. Nadále podle této právní úpravy není k provozování zemědělské výroby třeba žádného zvláštního oprávnění a provozovat ji může každá osoba, která má zájem tímto způsobem podnikat. Zápis do Evidence zemědělského podnikatele je možné vyřídit na Městském úřadu Blansko, Odbor obecní živnostenský úřad. odbor obecní živnostenský úřad Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. různé klíče

3 25. února 2015 Do června bude uzavřena krajská silnice v Ostrově u Macochy v souvislosti s její kompletní rekonstrukcí V souvislosti s prováděním opravy krajské silnice III/ v městysi Ostrov u Macochy průtah, ve směru do centra obce, se připravuje její uzavírka. Opravy bude provádět společnost Porr a. s., odštěpný závod Morava. V první etapě se o následující část silnice: Silnice III/ v Ostrově u Macochy v úseku od místního hřbitova po křižovatku s místní komunikací vedoucí k Obecnímu úřadu v městysi Ostrov u Macochy. Délka uzavírky: cca 0,520 km jedná se o úplnou uzavírku silnice s tím, že zhotovitel stavby zajistí obslužnost v uzavřeném úseku silnice, tj. zásobování obce a dostupnost pro místní občany. Doba trvání: nepřetržitě od (záleží na klimatických podmínkách) do Činnost na silnici bude spočívat v provádění prací na kompletní rekonstrukci silnice, tj. bagrování, pokládka ložných ploch, pokládka obrusné vrstvy AB. Dále bude provedena oprava místních chodníků. Spoje linkové osobní dopravy vnitrostátní nejsou v tomto uzavřeném úseku silnice vedeny. odbor stavební úřad Hejtman Michal Hašek jednal v Blansku o krajských investicích i převodu muzea» pokračování ze strany 1 kroužek, ve kterém děti pracují s touto technikou. S hejtmanem pracovníci školy probírali také potřebu technické výuky na základních školách. Ačkoliv má škola i nové technologie, spousta strojů je starších padesáti roků. Výhodou je, že jsou to konvenční obráběcí stroje, a díky tomu fungují dodneška. Potřebují ale často generálky. Vedení školy tak má zájem doplnit nové technologie, např. pětiosé obráběcí centrum, moderní soustruh s poháněnými nástroji nebo ohraňovací lis. Kromě výměny starých strojů stojí o vybudování speciální učebny pro programátory CNC strojů přímo s programovacími panely v lavicích a testovacím strojem v učebně. Představili také záměr na vybudování nového hřiště na ploše za budovou školy. Poslední zastávka se uskutečnila ve strojírenské firmě OMOS, která modernizuje a provádí generální opravy velkých obráběcích strojů, převážně svislých soustruhů. Na základě dlouholetých zkušeností vyvinula a uvedla do výroby vlastní řadu svislých soustruhů SSK. Diskuze se tak vedla o uplatnění studentů strojírenských oborů v praxi. Na schůzce zaznělo, že učni mají ze školy jen omezený rozsah znalostí, které by bylo třeba rozšířit. S ohledem na účast Jihomoravského kraje v partnerství s čínskými provinciemi byla zmíněna i možnost uchycení zdejších strojírenských firem na čínském trhu. Stanislav Mrázek V Nemocnici Blansko startuje preventivní onkologický program číslo 4 < 3» pokračování ze strany 1 se onkologických onemocnění, případně jiných sledovaných onemocnění v rodině) EKG vyšetření změření krevního tlaku, pulsu odběry krve, vyšetření moče (zkumavka Vám bude zaslána poštou), krevní obraz, kompletní biochemie včetně jaterních a ledvinných funkcí, sedimentace, tukový metabolismus, CRP, řídící hormon štítné žlázy TSH, tumorové markery test stolice na vyšetření skrytého krvácení (taktéž vám bude zaslán poštou) vyšetření konečníku rentgen plic (jestliže jste ho neměli za poslední rok) ultrazvuk břicha (ledviny, játra, slinivka, žlučník, žlučové cesty, močový měchýř, prostata, děloha, vaječníky, slezina) ultrazvuk prsou (u žen) kožní vyšetření zaměřené na prevenci melanomu Cena programu? Cena balíčku je Kč. Je možné zakoupit i dárkový poukaz. Kde nás najdete? Ambulance se nachází v ambulantní chodbě v lůžkové části nemocnice ve 3. patře vpravo vedle centrálního příjmu. Po dobu vyšetření vám zajistíme vyhrazené parkovací stání v areálu nemocnice. Výsledek: Vyhotovená zpráva včetně všech výsledků a vyhodnocení možných rizik Vám bude zaslána doporučeně poštou na Vaši adresu, nebo po domluvě lze i jinak. V případě příznivého výsledku Vám současně doporučíme vhodný interval pro další preventivní prohlídku. Pokud lékař zhodnotí průkaz rizikových změn, navrhneme Vám současně další postup, tzn. doplňující vyšetření. V případě jakéhokoli pozitivního nálezu se samozřejmě o klienty postaráme. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat! Kontakty: nemobk.cz, mobil: Oficiálními tvářemi Preventivního onkologického programu v Nemocnici Blansko jsou zpěvačka Tereza Kerndlová a brněnský fotbalista Petr Švancara. Oba si programem na vlastní kůži prošli a oba vzkazují jedno: Zdraví je nejcennější, co máte! Přijďte včas!. Bc. Kateřina Ostrá tisková mluvčí Český statistický úřad provede šetření o životních podmínkách ve vybraných domácnostech Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice EU-SILC 2015 (Životní podmínky 2015), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v domácnostech, z nichž se zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 15. května 2015 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v Brně, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných V Blansku funguje od roku 2011 kompostárna, částečně postavená díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Městu Blansku se podařilo splnit stanovené podmínky její udržitelnosti ve sledovaném pětiletém období. Subjektů, které využívají služeb tohoto zařízení, nadále přibývá. Kompostárna byla uvedena do zkušebního provozu v roce 2011 s tím, že její provoz zajišťovaly původně Technické služby Blansko. V roce 2012 se stala jejím provozovatelem společnost VIA ALTA, a. s. Jsem velice rád, že stanovené podmínky udržitelnosti, tedy zejména alespoň jedno naplnění ze 70 %, bylo splněno. Získanou dotaci tedy město vracet nemuselo, říká místostarosta Jiří Crha. OLMAN SERVICE s. r. o. hledá pracovníky osoby se zdravotním omezením na pozici uklízeč/ka na HPP v Blansku. Volejte V roce 2012 zde bylo uloženo a zpracováno tun biologicky rozložitelného odpadu, v roce tun a v loňském roce to bylo dokonce tun bioodpadu. Věřím, že k nárůstu jejího využití přispěla určitě i propagace ze strany města. Jezdí sem nejen sami občané, ale spolupracujeme také s okolními obcemi. Do jisté míry však záleží i na klimatických podmínkách, vloni hodně pršelo, což bylo dalším příznivým faktorem, vysvětluje Crha a pokračuje údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě. Případné dotazy Vám zodpoví pracovník Krajské správy ČSÚ v Brně, pověřený řízením šetření Životní podmínky 2015, Bc. Martina Nováková, tel Helena Kratochvílová ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně Vedení města informuje o svozu a zpracování bioodpadu v Blansku výčtem subjektů, které nejvíc využívají služeb blanenské kompostárny: Nejvíce bioodpadu sem ukládá samo město Blansko, jedná se zejména o městskou zeleň, konkrétně je to asi tun, 155 tun přivezou občané, pytlový sběr představuje 180 tun, nádobový pak asi 75 tun, zbytek dováží mimoblanenské subjekty: hodně přispívá obec Vavřinec (81 tun), obec Olomučany (49 tun), KTS Ekologie, s. r. o. (370 tun), CTS Kuřim, s. r. o. (413 tun) nebo společnost AVE CZ (necelých 90 tun). V letošním roce město Blansko připravilo pro své občany také svoz biologicky rozložitelného odpadu, o kterém se více dočtete v článku na předchozí straně. Projít kompletním vyšetřením si na vlastní kůži vyzkoušel také brněnský fotbalista Petr Švancara. Společně se zpěvačkou Terezou Kerndlovou jsou oficiálními tvářemi nového programu. Foto: B. Alexandr Výhledově počet žáků v blanenských školách poroste Ve dnech února 2015 proběhl v Blansku zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. Celkem do čtyř blanenských základních škol se zapsalo 259 dětí, z nichž zhruba dvacet žádá o odklad. Předpokládá se, že k nastoupí do školy asi 237 nových žáků, a to do dvanácti samostatných tříd. Zápis dětí do 1. třídy na ZŠ T. G. M. Tylex Letovice, a. s. Výrobce záclon, závěsů, ubrusů, tylů, krajek, hladkých elas ckých úpletů, technických tex lií a 3D úpletů zve své zákazníky na již tradiční jarní sobotní nákupy. Otevřeno: 28. března, 11. a 25. dubna a 16. května, vždy od 8 do 14 hodin. Podniková prodejna se nachází v areálu společnos Tylex Letovice, a. s., v Brněnské ulici č. 4. Běžná pracovní doba Po Pá 8 16 hodin. kompletní výrobní sor ment konfekční dílna (ši záclon na míru) internetový obchod ceny, které uspokojí každého O výsledcích zápisu dětí do 1. ročníku informoval Jiří Crha, první místostarosta: Počet letos zapsaných dětí zhruba odpovídá situaci v loňském roce, kdy se k zápisu dostavilo celkem 261 budoucích prvňáčků, z nichž 27 dětí tehdy požádalo o odklad plnění školní docházky. Ze statistického hlediska si všímáme mnoha faktorů. Je např. zajímavé sledovat, kolik dětí přijde k zápisu do Blanska, aniž by mělo v našem městě trvalý pobyt. Letos jich bylo 30, v loňském roce o 5 dětí méně. Dalším sledovaným údajem je i počet dětí cizích státních příslušníků. Pro příští školní rok se zápisu zúčastnilo 7 takových dětí, tedy o 3 více Foto: J. Franchi než ve školním roce 2014/15. Zápis do 1. třídy a samotný nástup do školy je jedna věc, rodiče však také mohou požádat o odklad plnění povinné školní docházky, každoročně se počet podobných žádostí pohybuje zhruba okolo třiceti, uvedl Crha. Podle statistických údajů od roku 2004, kdy bylo k základnímu vzdělávání zapsáno celkem 180 dětí, jejich počet v následujících letech postupně klesal. Vůbec nejméně bylo v 1. třídách 145 dětí v roce Od roku 2008 se pak jejich počet začal opět navyšovat. Pro školní rok 2015/16 tedy počítáme s 237 novými prvňáčky. Po třech třídách otevřou pro nové žáky na ZŠ Dvorské (57 dětí), ZŠ Erbenově (56 dětí) a ZŠ T. G. M. (66 dětí). Na ZŠ Salmově ( dětí v Dolní Lhotě) to budou třídy dvě. Právě ZŠ a MŠ Salmova zaznamenala největší nárůst zájmu o zápis na této škole. Letos sem přišlo 62 dětí, tedy o 17 více než v loňském roce. Zápis dětí samozřejmě není nijak limitován spádovou oblastí školy, rodiče využívají svého práva vlastní volby školského zařízení, které jim nejlépe vyhovuje. Jen pro zajímavost mohu uvést, že spádovost školy je dodržována zhruba v 60 % případů. V Blansku je nyní celkem 75 tříd s žáky. V novém školním roce 2015/16 tedy dojde na základě výsledku letošního zápisu k navýšení zhruba o 100 žáků, tzn. že jejich celkový počet dosáhne hranice žáků. Podle demografické křivky by se tento údaj měl i nadále navyšovat, po čtyřech letech však očekáváme opět určitý pokles, uzavřel místostarosta.

4 4 > číslo února 2015 Autobus s reklamou a medvědi byli překvapením Sousedského bálu 23. Sousedský bál patřil mezi několik letošních vybraných akcí, které se rozhodlo vedení města podpořit v rámci slavnostního roku 2015, kdy uplynulo 110 let od povýšení Blanska na město. Výzdoba plesu se nesla v duchu oslav 110. výročí povýšení Blanska na město. Tato výročí připomínala nejen čísla na stole, ale také logo a velká číslice 110 na pódiu. Ani letos nechybělo již tradiční uvítání návštěvníků plesu v podobě bylinného likéru a vynikajících koláčků. Ples zahájil starosta města Blanska Ivo Polák. Připomněl, že v tomto roce slavíme dvě výročí, a to již zmíněné povýšení Blanska na město, ale také 200 let od úmrtí Karoliny Meineke. Město Blansko podpoří letos ještě další akce k těmto výročím, takže se můžete těšit na bohatý program například jarmarku, Vítání svatého Martina nebo Noci kostelů. O předtančení se postarali členové Soukromé ZUŠ Blansko. Neslo název Pocta klasikům a byl to mix standardních tanců v choreografii Viktora Janče. Pak se mikrofonu chopil hlavní host slavnostního večera zpěvák Petr Kolář. Začal zvolna a postupně přidával na tempu, aby v závěru svého vystoupení zase zpomalil a zazpíval Šípkovou Růženku za baletního doprovodu v podání Michaely Musilové. O hudební pohodu na velkém sále se starala skupina Kreyn. Horní hala patři- la cimbálové muzice Drahan a malý sál diskotéce Pavla Borka. Každý si tak mohl vybrat styl, který mu nejvíce vyhovoval. Na horní hale byly také instalovány fotografie z historie města Blanska. Výstava ukázala, jak se město za sto let změnilo místa dávno úplně proměněná i budovy, o které je dobře postaráno a dnes vypadají lépe než kdysi. Mezi lákadla plesu patřila také bohatá tombola čítající více jak 400 cen. O losy byl velký zájem. V hlavním slosování se hrálo o zájezdy, kuchyňské spotřebiče, jízdní kolo, let balonem nebo velký LED televizor. Na půl desátou bylo oznámeno překvapení. Kdo je chtěl vidět, musel ven do mrazu. Před Dělnický dům přijel autobus městské hromadné dopravy vyvedený ve fotografiích z velkých městských akcí, které pro vás připravuje Kulturní středisko města Blanska jarmarku, Vítání sv. Martina, oslavy Dne dětí, rozsvícení vánočního stromu a dalších. Nechybí na něm samozřejmě ani slavnostní loga k výročím v letech Na trase po Blansku se s ním tedy budete setkávat nejméně jeden rok. Nevšedními partnery křtu byly hvězdy filmu, reklam i televizního vysílání, dva mladí medvědi Hugo a Bára. Jejich chovatel je přivedl až na sál, kde je podrobně představil. Jednalo se o medvědy hnědé karpatské. Jsou to sourozenci narození a žijí v obci Veletice u Žatce. Plánováno bylo i focení a někteří z návštěvníků plesu se s medvíďaty stihli vyfotit. Ale na Huga a Báru už byl večer příliš náročný a hlučný, takže se museli vydat zpět k domovu. K hudebním vystoupením přibyla ještě před půlnocí jedna hvězda světového formátu, a to Freddie Mercury v podání Petera Pačuta.

5 25. února 2015 Na Obůrce proběhla valná hromada SDH okrsku Blansko V sobotu 31. ledna se sjeli zástupci dobrovolných hasičských sborů okrsku Blansko na Obůrku, kde v místní společenské budově zvané Veranda proběhla okrsková valná hromada, po pěti letech opět volební. Důležitost jednání potvrdili i přítomní hosté, bratr František Kuchař z Rájce-Jestřebí za výkonný výbor OSH v Blansku, senátor za blanenskou oblast Jozef Regec, za město Blansko byl přítomen vedoucí odboru hospodářské správy Ing. Miroslav Peterka a za občanskou aktivitu Obůrka pan Ivo Durník. Nechybělo 23 delegátů z šesti sborů, dva sbory své delegáty nevyslaly a nemají ani své zástupce v novém výboru okrsku. V hlavní zprávě starosty okrsku bratra Milana Křivánka z Olešné zazněla připomínka 150. výročí založení dobrovolného hasičstva v českých zemích, při této příležitosti bylo konáno mnoho vzpomínkových akcí. Od 1. ledna 2014 nabyla účinnost také novela zákona o pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla, která mimo jiné zavedla hasiči tolik očekávaný fond zábrany škod, ze kterého se bude financovat i pořízení techniky nebo věcných prostředků hasičů. K rozdělení ročního výnosu byla stanovena komise, která rozhodla, že pro rok 2015 budou dotovanou oblastí pouze hasičské cisterny. 66 milionů korun bude stačit asi pro 35 jednotek SDH obcí. Obnova techniky z těchto zdrojů by při současném nastoleném trendu postihla všechny sbory jednou za 50 let. Společnými akcemi pro všechny sbory okrsku bylo teoretické školení členů zásahových jednotek na Klepačově, praktický nácvik mezních situací formou soutěže pro jednotky SDH, které se konalo na Olešné, soutěž žen a mužů v požárním sportu, pomoc zástupců sborů při organizaci Půlmaratonu Moravským krasem a v oblasti kulturní je připravován 1. Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko, jehož pořadatelství se ujali hasiči z Obůrky, Olešné a Spešova. Uznání a poděkování si zaslouží ti, kteří se starají ve sborech o mladé hasiče. Je to práce časově a materiálně náročná, ale její vliv na budoucnost sborů je rozhodující. Tři sbory mají svá družstva zařazena do celoroční hry Plamen. Je to SDH Dolní Lhota, SDH Olešná a SDH Těchov. Tyto sbory také uspořádaly společné třídenní soustředění žáků s hasičskou tematikou v prostorách tábora v Újezdu u Černé Hory. Během roku došlo také k dalšímu vylepšení vybavenosti jednotek i zlepšení úrovně hasičských zbrojnic z rozpočtu města Blanska a dotace z Jihomoravského kraje. Postupně jsou ve zbrojnicích vyměňována nevyhovující okna, vjezdová vrata, je zaváděna voda a budováno sociální zařízení. Starosta okrsku poděkoval za finanční přispění i za dobrou spolupráci s městským úřadem. Kromě svého hlavního poslání v oblasti výcviku a prevence však hasiči fungují v městských částech mnohdy jako jediní pořadatelé akcí společenských, kulturních i sportovních. Sbírají železný šrot, starý papír, vysloužilé elektrické spotřebiče, sází lesní stromky. Hasiči mají dle průzkumů veřejného mínění dlouhodobě největší renomé. Je třeba si tohoto ocenění vážit a udržet je. V další části jednotliví zástupci seznámili podrobněji ostatní s činností svého sboru a zásahové jednotky: Na Obůrce vzniklo historicky první soutěžní družstvo žen, hasiči uspořádali mnoho akcí pro mládež i spoluobčany. Jednotka se zúčastnila hašení velkého lesního požáru za účasti 14 jednotek. Dění u spešovských hasičů se soustředilo kolem stavby nové hasičské zbrojnice. Uspořádali místní ples a mnoho další akcí a ukázek. Zúčastnili se soutěží v útoku z požárních vozíků. V Těchově se podařilo po dlouhé době zrekonstruovat požární nádrž. Pravidelným výsledkům z požárních soutěží vévodí vítězství družstva žen v okresním kole a 2. místo v kole krajském. Pracují s 32 žáky a 4 dorostenci. Jednotka se podílela na hašení dvou velkých lesních požárů za účasti 14 a 10 jednotek. Na Olešné se věnují mládeži, zvítězili v okrskovém kole soutěže v požárním sportu v kategorii mužů a zásahová jednotka zvítězila v soutěži Je lepší jednou vidět než třikrát číst, pořádané také na Olešné. Uspořádali místní ples, Vatru vítězství, Mikulášskou nadílku s výletem do jeskyně Výpustek a další akce pro veřejnost. Také na Klepačově hasiči nezahálejí. Spolupracují s KSMB, oblastní jednotkou humanitární pomoci Velan, se skautským oddílem a Technickým muzeem v Brně. Mají mnoho požárních dozorů, technických zásahů a ukázek. Účastní se akcí jako je Den země, Bambiriáda a mnoha dalších. V Dolní Lhotě se pak hasiči těší na dokončení všestranného sportovního areálu, kde bude také dráha pro požární sport. Pracují s 29 dětmi. Sbírali železný šrot, uspořádali Pálení čarodějnic, Partyzánskou stezku, Martinskou zábavu. Celkově lze říci, že okrsek je rozdělen na dvě části. V jedné jsou sbory, které dělají hodně záslužné, prospěšné a propagační práce a zviditelňují blanenský okrsek. Na druhé straně jsou dva sbory, které celkovou práci okrsku jako celku znehodnocují, protože jejich příspěvek do společné práce je minimální, nebo téměř žádný. Po celkovém zhodnocení činnosti a diskuzi, v které zaznělo hlavně poděkování hostů za práci v uplynulém období, následovala volba nového výboru, v kterém jsou zastoupeni funkcionáři šesti sborů z osmi. Post starosty okrsku obhájil bratr Milan Křivánek z Olešné a ve funkci velitele zůstává bratr Jaroslav Procházka ze Spešova. I téměř shodné rozložení dalších funkcí dává záruku, že práce těch, kteří něco dělat chtějí, bude alespoň na takové úrovni jako v uplynulém pětiletém období. Pavel Bezděk člen výboru hasičů okrsku Blansko V sobotu 14. února se v Galerii města Blanska uskutečnila vernisáž výstavy konceptualisty Tomáše Polcara s názvem Šířka Výška Hloubka. Úvodního slova se ujala jeho dlouholetá spolupracovnice a současně i kurátorka výstavy Lucie Šiklová. Autorův nevšední vztah k formě, již volí podle pocitu a potřeby, můžete odhalit do 11. března Foto: J. Franchi Dětský karneval v Katolickém domě V neděli 8. února proběhl v Katolickém domě tradiční dětský karneval. Děti provázely odpolednem sympatické postavičky ze známého kresleného seriálu Mach a Šebestová. Foto: J. Franchi číslo 4 < 5 Veselá dvojice si pro děti připravila řadu zajímavých her, soutěží, nechyběla však ani diskotéka, tombola nebo závěrečné defilé v maskách. Porota pak měla nelehký úkol vybrat výherce v soutěži o nejzdařilejší, nejmladší a nejstarší masku. Odměnu za nejstaršího zamaskovaného účastníka si odnesla jedna z maminek Lenka Prokopová v masce růžové víly. Nejmladším odměněným byl jedenáctiměsíční Tobiáš Přikryl převlečený za Ferdu Mravence. Jako nejhezčí masky byly vyhodnoceny a odměněny tři děti: Nikola Vondrová (6 roků) drak, Markéta Mojžíšková (5 roků) lední medvěd a Bruno Strelička (1 rok) sněhulák.

6 6 > číslo února 2015 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Nedokončená dálnice Vratislav Brno Vídeň Výstava ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a panem Tomášem Jandou. do , Galerie Jonáš Vladimír Michálek Dřevořezby Výstava blanenského řezbáře představí ucelený přehled jeho tvorby za období Galerie je otevřena v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma. do v 18:00 h, knihovna Blanenská radnice Dokumentární výstava. Stěžejní příspěvek knihovny k oslavám povýšení Blanska na město. do , Galerie města Blanska Tomáš Polcar: ŠÍŘKA VÝŠKA HLOUBKA Tomáš Polcar patří do umělecké generace, která výrazně vystoupila koncem předchozího století. I přes klasický výraz sochařských a malířských technik je konceptualista, a jde mu o sdělení. Odtud se odvíjí jeho vztah k formě, ve které se nezabydluje, ale volí ji podle pocitu a potřeby v 18:00 h, knihovna Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme Klub přátel červenobílé hole uvede putovní výstavu věnovanou problematice hluchoslepoty, životu lidí s tímto vážným postižením a také jejich výtvarné tvorbě. Klade si za cíl seznámit co nejširší veřejnost s hluchoslepotou a vším, co toto postižení obnáší. Součástí výstavy jsou výrobky hluchoslepých klientů a fotografie z akcí klubu. Vernisáž výstavy v pátek 13. března v 18:00 hodin v dětském oddělení knihovny. Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘEZEN MĚSÍC ČTE- NÁŘŮ Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů v 17:30 h, kino KOBRY A UŽOVKY Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve svém vlastním životě. Přesto, že je mu už skoro čtyřicet, nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. ČR / 111 minut ve 20:00 h, kino PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Studentka literatury Anastasia přišla vyzpovídat Christiana Greye pro článek do studentského časopisu. Anastasia jeho přitažlivosti není Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN BYT 2+1 JEDOVNICE Cihlový byt 2+1, 54 m 2, 2. NP, moderní, zajímavě řešený. Hezké bydlení za dobrou cenu. schopná odolat. Ani Grey však není vůči téhle plaché dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Na posteli určené jen pro vyvolené pozná pravého Greye a zároveň pravou Anastasii své touhy, své vášně, svou živočišnost. USA / 124 minut v 15:00 h, kino ZVONILKA A TVOR NETVOR (2D) Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. USA / 76 minut / česká verze ve 20:00 h, kino AMERICKÝ SNIPER Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku Legenda. Ale po návratu domů Chris zjišťuje, že na válku nedokáže zapomenout. Režie: Clint Eastwood. USA / 133 minut v 17:30 h, kino DIVOČINA Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno se kolem něj hroutí. Cheryl (Reese Witherspoon) si po smrti matky a krachu manželství myslí, že už přišla o všechno. A když už má pocit, že nemá co ztratit, udělá nejimpulzivnější rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností s divokou přírodou a s obludně těžkým batohem se rozhodne úplně sama zdolat km dlouhou vysokohorskou trasu pojmenovanou PCT Pacifik Crest Trail nejdelší, nejtěžší a nejdivočejší stezku v celé Americe. USA / 115 minut / do 15 let nepřístupný v 15:00 h, kino SPONGEBOB VE FILMU: HOU- BA NA SUCHU (2D) Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně našla cestu na filmové plátno. Jak napovídá název, v tomhle filmu ho patrně humor přejde, protože se ocitne v pro něho naprosto šokujícím prostředí tedy na souši. USA / 94 minut / česká verze / přístupný ve 20:00 h, kino WHIPLASH Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Jednoho večera na Andrewa, který právě cvičí na bicí, narazí Terence Fletcher, dirigent proslavený svým učitelským talentem ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. K Andrewovu překvapení dalšího dne BYT 2+1 BLANSKO Byt v OV, 54 m 2. Byt je světlý se samostatnými vstupy. Balkon, šatna. Výhled z celého bytu na Hořice. POPTÁVKA Kč Fletcher požádá o to, aby byl Andrew přidělen k jeho kapele. Tento jediný čin mladíkovi navždy změní život. USA / 106 minut / přístupný ve 20:00 h, kino FOCUS Dvojnásobný držitel nominace na Oscara Will Smith hraje podvodníka, který se romanticky zamiluje do začínající podfukářky (Margot Robbie), a když se s ní příliš sblíží, rozejde se s ní. O tři roky později se jeho bývalá láska objeví v Buenos Aires a on je vyšachován ze hry, kterou sám rozehrál. USA / 105 minut v 17:30 h, kino v 15:00 h, 17:30 h, kino ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ (3D) Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?! Ale kdeže! Nyní má Caesar geniálně lstivý plán jak se drzých Galů zbavit jednou provždy: svést prostoduché vesničany kouzlem civilizace v podobě monumentálních římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních paneláků)... Ale rozhodně s honosným názvem Sídliště Bohů. Jenže Asterix a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v hlubokém lese oplývajícím chutnými divočáky, nadevše milují. Francie / 86 minut / česká verze / přístupný ve 20:00 h, kino VZKŘÍŠENÍ DÉMONA V hororu Vzkříšení démona Olivia Wilde ukáže, že není nic děsivějšího než kráska a zvíře v jedné osobě. Při vědeckém experimentu vstane z mrtvých a ze zapovězeného území si v sobě přinese kus samotného pekla a ničím neředěné zlo. USA / 82 minut / do 15 let nepřístupný. Další akce v 19:30 h, Katolický dům Záchranářská plesová zábava Již 4. ročník Záchranářské plesové zábavy se uskuteční letos poprvé v Katolickém domě v Blansku. Zahraje kapela Medium. Čeká Vás bohatá tombola a spousta zábavy. Předprodej vstupenek v ČČK Blansko, Sadová 2. Na sebe méně formální oblečení. Info na ve 20:00 h, Dělnický dům, Blansko-Klepačov Ples SDH Klepačov Tradiční Hasičský ples na Klepačově. K tanci a poslechu zahraje oblíbená Skupina Pavla Kršky. Bohatá tombola zajištěna. Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici na Klepačově. Více info na GARÁŽ BLANSKO Kč Zděná garáž, ul. Divišova. Výhodná cena. STP PETROVICE Naléhavě hledáme moderní byt 3+1 v Blansku. Do 2,3 mil. Kč. Platba hotovostí Kč Tel.: Kč/m 2 STP 3395 m 2. IS 15 metrů od hranice pozemku. Možnost rozdělení na 4 parcely. (700 m Kč) Najdete nás: Blansko, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL v 17:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A 6. ročník filmového festivalu Expediční kamera Na návštěvníky tohoto festivalu čekají výborné filmové snímky plné dobrodružství s pokořováním osobních limitů, s potěšením oka nádhernými scenériemi. Program přehlídka filmů 17:30 Uvítání a začátek festivalu 17:35 Fyrst příběh pěti slacklinerů při pokusu první highline na Islandu 18:05 The nobody s river sjezd km dlouhé řeky Amur v Mongolsku 18:40 A fine line rychlostních rekordy výstupů a sestupů nejdůležitějších hor planety 19:35 Přestávka 19:40 Horace příběh tří mužů, jednoho snu a 80 let historie cyklistiky 20:00 Into the light ojedinělé lezení ze 180 m hluboké jeskyně Majlis al Jinn v Ománu 20:25 And then we swam pokus o přeplutí Indického oceánu na dvojveslici bez doprovodu 21:05 Přestávka 21:10 Alegria film vypráví o tom, jak pomoc druhým dovede člověka až na střechu světa 21: Miles to nowhere 500 mil vzdušné cesty na paraglidu v USA 21:50 Poděkování a rozloučení Čajovna bude otevřena již od 17:00 h. Vstupenky je možné rezervovat na u: Více informací a ukázky z jednotlivých filmů naleznete na hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera/ v 18:00 h, knihovna Masáže a my Populárně-naučná přednáška pana Jiřího Pospíšila, maséra s bohatou klinickou praxí v prestižních tuzemských léčebných zařízeních. Akce se koná v rámci celostátního projektu BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁ- ŘŮ v 9:00 h, nám. Republiky Farmářské trhy v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Jak správně napsat životopis a motivační dopis Odborná beseda s Mgr. Miroslavou Sedláčkovou, odbornicí na personalistiku v 17:30 h, dřevěný kostelík Světový den modliteb 2015 Letošním tématem je: Dal jsem vám příklad, čiňte podobně. Program připravily bahamské ženy. Připojíme se tak k lidem ve více než 170 zemích světa, kteří se od roku 1887 vždy 1. pátek v březnu scházejí při společných modlitbách a sbírkou přispějeme k celorepublikové sbírce. Sbírka 2015: Velkým problémem na Bahamách je výskyt rakoviny prsu, největší na světě, proto bude letošní sbírka věnována organizacím, které takto postiženým ženám pomáhají ve 20:00 h, Dělnický dům Ples ZŠ T. G. M ve 20:00 h, Dělnický dům Ples Futurum ZŠ Erbenova , Dělnický dům Oslava MDŽ v 10:30 h, Rekreační oblast Palava Pochod lesem se psem 10. ročník akce pro všechny pejskaře. Výlet z Blanska do Horní Lhoty. V cíli budou přichystány soutěže, táborák, opékání špekáčků a dárek pro každého účastníka akce. Sraz na parkovišti nad přehradou Palava. Podrobnosti na: -blansko.net v 17:00 h, kostel sv. Martina Duchovní koncert Felix Mendelssohn-Bartholdy: Pavel výběr z oratoria, op. 36. S projekcí fotografií k meditaci foto: Aleš Šnek Bláha. Účinkují: Hana Škarková soprán, Jan Král klavír, Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko. Diriguje Jaroslav Martinásek v 18:00 h, ZUŠ, Zámek 3 Poznáváme hudební nástroje Cyklus deseti přednášek pro rodiny s dětmi, každé pondělí od , vždy od hodin. Více na v 17:00 h, knihovna Cesty za poznáním Michal Tučný Březnové pokračování projektu Cesty za poznáním představí českého country zpěváka Michala Tučného v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Ošetřování ovocných plodin Přednáší Bc. Tomáš Jan, vedoucí ÚKZÚZ ZS Chrlice ZS Želešice. Nákup materiálu, výsadba, agrotechnika. Vstup volný v 10:30 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Rizikové faktory pro optimální vývoj komunikace u dětí Vliv prenatálního a postnatálního vývoje, faktory nedostatku podnětů pro dítě, častá nemocnost nebo naopak zahlcení dítěte médii (televize apod.), vlivy na vývoj řeči a rozvoj komunikace dítěte. Odborná beseda s logopedkou Mgr. J. Bártovou v 18:00 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Vyhlášení výsledků výtvarné a literární soutěže Již pátým rokem pořádá Sdružení Ulita výtvarnou a literární soutěž pro žáky, studenty a všechny nadané mladé lidi do 26 let. Kdo se letos nejlépe popral s tématem Džungle? To se dozvíme 12. března na vyhlášení výsledků spojeném s vernisáží výtvarných děl v 19:00 h, Zámecká sýpka Blansko Řízená degustace Lahofer, Dobšice Vinařství LAHOFER vyrábí vína především z hroznů z vlastních vinic (s výjimkou speciální řady francouzských vín), část produkce hroznů navíc prodává společnosti Znovín Znojmo, Vínselekt Michlovský či Vino Hort. Rezervace na telefonu nebo na u: ve 14:30 h, Dělnický dům Pomáhat je v módě... Tak pomozte i Vy! charitativní módní přehlídka Farnost sv. Martina v Blansku zve ve spolupráci s neformálním seskupením Dealeři naděje na již 8. ročník charitativní módní přehlídky. V doprovodném programu proběhne i dobročinná burza. Výtěžek tohoto charitativního svátku bude opět určen salesiánskému středisku mládeže v Malawi, kde působí český salesián František Radecky. Více na nebo Pořádá: Farnost svatého Martina Blansko a KSMB Blansko v 10:30 h, divadelní sál, Kollárova 8 Divadlo Plyšového Medvídka: Policejní pohádka (HOST) Policie řeší další zapeklitý případ. Ve vašem městě se zčistajasna objevil drak! Nikoho sice neohrožuje, ale co ve městě s drakem, že? V útulku pro pejsky ho nechtějí, na to je moc velký a má moc hlav. Tak se o něj postará dobrosrdečný policejní strážník. Jenže z draka se vyklube začarovaná princezna. Co všechno se přihodí, když se policista zamiluje do draka? To vše se dozvíte v Policejní pohádce určené už pro děti od tří let. Autor textu na motivy pohádky K. Čapka: Konrád Popel. Režie: Miroslav Černý. Výprava a loutky: Jana Černá. Sport , ZŠ T.G.M. XI. Blanenský turnaj v GO Turnaj ve strategické deskové hře na základní škole T. G. Masaryka. Registrace v sobotu od 8:00 do 9:00 hodin. Přístupno i amatérské veřejnosti. Pro závodní špičku kvalifikace na mistrovství republiky. Podrobnosti na webu go.ulitablansko.cz v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS Blansko HK SK Minerva Boskovice Odložené utkání. Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína 2014/ v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KK Slovan Rosice C Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 8:30 h, kryté lázně Blanenská dvěstěpadesátka Náročný republikový závod vodních záchranářů v 18:30 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis: KST Blansko Orel Boskovice muži C, KS v 9:15 h, kryté lázně 12. ročník Blanenského závodu v plavání nejmladšího žactva Kategorie: hoši a dívky ročník narození a ml. Přihlášky: On-line na stránkách ČSPS, elektronicky do soboty v 10:00 h, 12:45 h, 15:30 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko Duchcov, Rosice, Brno 10:00 h KK Blansko TJ Sokol Duchcov 1. kuželkářská liga žen 12:45 h KK Blansko KK Slovan Rosice 2. kuželkářská liga mužů, sk. B 15:30 h KK Blansko B KK Mor. Slavia Brno B 3. kuželkářská liga mužů, sk. D v 10:00 h, 13:30 h, 16:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis 10:00 h muži C Sokol Žďárná, KS2 13:30 h ženy SKST Hodonín B, 1. liga 16:00 h muži A - MS Brno C, 2. liga v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS Blansko HK HC Štika Rosice Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v 8:30 h, 11:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis 08:30 h ženy SKST Dubňany, 1. liga 11:00 h muži A - MS Brno B, 2. liga v 16:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Turnaj baseballistů do 7 let Turnaj mladých baseballistů za účasti domácího Olympia Blansko a dalších týmů z České republiky v 17:30 h, ASK Blansko Basketbal: BBK Blansko A TJ Slavia Kroměříž B Muži A v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KK Orel Telnice B Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 10:30 h, ASK Blansko Basketbal: BBK Blansko A BK Vyškov A Muži A.

7 25. února 2015 Světový den modliteb 2015 v Blansku Světový den modliteb se slaví první pátek v březnu. Letošním tématem je: DAL JSEM VÁM PŘÍKLAD, ČIŇTE PODOB- NĚ. Program připravily bahamské ženy. V Blansku se koná tradičně v Husově sboru dřevěném kostelíku Církve československé husitské na ul. Rodkovského. Srdečně vás zveme na toto setkání, které se uskuteční 6. března 2015 v 17:30 hodin. Na programu v Blansku se budou podílet křesťané církve římskokatolické, Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Bratrské jednoty baptistů, Apoštolské církve, Církve Slovo života a Křesťanské sbory občanské sdružení LA- VINA Připojíme se tak k lidem ve více než 170 zemích světa, kteří se od roku 1887 vždy 1. pátek v březnu scházejí při společných modlitbách a sbírkou přispějeme k celorepublikové sbírce. Sbírka 2014 Z loňské sbírky, konané v roce programu SDM z Egypta, byly podpořeny 2 projekty v zahraničí: budování studní v Etiopii a na pomoc pro Filipíny v celkové částce 75 tisíc Kč. Sbírka 2015 Velkým problémem na Bahamách je výskyt rakoviny prsu, největší na světě, proto bude letošní sbírka věnována organizacím, které takto postiženým ženám pomáhají. Sbírka má vyjádřit poslání SDM: poznávat modlit se konat (pomáhat). HL Plesová sezona 2015 Plesová sezona v Blansku je svou nabídkou tradičně bohatá. Přinášíme přehled plesů v Blansku a částech města. Pokud pořádáte ples a není uvedený v přehledu níže, zadejte ho do formuláře pro přidání kulturních akcí. Rádi Vaši akci doplníme. 28. února 2015, h, Dělnický dům na Klepačově Ples SDH Klepačov K tanci a poslechu zahraje oblíbená Skupina Pavla Kršky. Bohatá tombola zajištěna. Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici na Klepačově. 28. února 2015, 19:30 h, Katolický dům Záchranářská plesová zábava Již 4. ročník Záchranářské plesové zábavy se uskuteční letos poprvé v Katolickém domě v Blansku. Zahraje kapela Medium. Čeká Vás bohatá tombola a spousta zábavy. Cena v předprodeji na ČČK Blansko (Sadová 2) je 100 Kč, na místě pak 150 Kč. Na sebe méně formální oblečení. Informace na března 2015, 20:00 h, Dělnický dům Ples ZŠ T. G. M. 7. března 2015, 20:00 h, Dělnický dům Ples Futurum ZŠ Erbenova 20. března 2015, 20:00 h, Dělnický dům Ples Gymnázia Blansko řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , nemovitosti» Hledáme ke koupi byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku. Ne od RK! Tel » Byt 1+1, 55 m 2 k pronájmu, lokalita Blansko Písečná, volný» Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Skupina B již od Kč. Smetanova 4, Blansko, cz, tel ihned, Kč/m vč. inkasa, tel » Hledám levný podnájem 1+1 v Blansku mimo RK. Mob soukromá inzerce» Městský klub důchodců Blansko hledá pro soubor Lipka klavíristu, který bude současně i sbormistrem tohoto literárně pěveckého souboru. Další informace sdělí paní Maulisová, tel , číslo 4 < 7» Prodám manžel. dřevěnou postel borovice, součástí noční stolky, pevný, pružný ortopedický rošt, lůžko š cm. Velice pěkná, zachovalá. Cena komplet Kč. Tel Blanenské divadlo žije! Dvakrát týdně se v současné době scházejí na zkouškách blanenští divadelní ochotníci, nově posílení o pěvecký sbor, a nacvičují tak společně písně, které v minulosti již zazněly během mnoha jimi ztvárněných divadelních kusů. Připravují však i skladby zcela nové. Máme se tedy na co těšit, protože není pochyb o tom, že Blanenské divadlo žije! Jak vůbec vznikl nápad nastudovat nové představení objasnil Vladimír Vrtěl, vedoucí souboru: Obdrželi jsme grant na výrobu DVD s průřezem z historie Blanenského divadla, tak jsme si řekli, proč neudělat živé představení, když už máme nazkoušeno tolik materiálu. V jaké fázi se nyní nachází přípravy na vystoupení a kdy se můžeme těšit na jeho premiéru? V současné době se scházíme dvakrát v týdnu na společných zkouškách, pokud všechno půjde podle plánu a nenastanou nečekané komplikace, premiérové vystoupení by mohlo proběhnout koncem dubna, nejpozději však v měsíci květnu. Mohl byste čtenářům toto zbrusu nové představení blíže představit? Tento počin jsme nazvali Mezipísně Blanenského divadla, po vzoru jednoho z našich původních kusů Meziřeči. Jde o jakousi sondu do třicetileté historie našeho hudebního divadla. Chtěli bychom se v něm prezentovat nejen vlastní písničkovou tvorbou, ale i písněmi pánů Suchého, Šlitra, Voskovce, Wericha a Ježka. Nového aranžmá a nastudování se opět ujal Miloš Libra, ve sborech i v některých sólových výstupech se pak představí děvčata z bývalého pěveckého sboru Cavatina. Věřím, že budou pro naše představení velkým a především svěžím oživením. Jinak diváci uvidí původní členy divadla, které znají již z dřívějška. Orchestr pak povede Miloš Libra, těšit se můžete na Petra Staňka, Jana Vrtěla a Jarka Kubiše, vedou si vcelku slušně, takže jsme s jejich prací velmi spokojeni. Podstatnou část představení tvoří skladby Miloše Libry na texty Jiřího Poláška, kterému se na tomto místě patří poděkovat za jeho spolupráci. Ujal se režie textové části písní a vůbec celkového dojmu, počítáme i s jeho účastí, co se týče výtvarného zpracování scény. Za rozhovor poděkovala Jana Franchi Bejvávalo aneb Za blanenských dávných časů V letošním i roce příštím slaví Blansko hned několik výročí, jež se vážou k historii našeho města. Abyste se s historickým Blanskem seznámili ještě lépe, připravili jsme pro vás poznávací soutěž. V letech 2015 a 2016 si Město Blansko připomene hned tři významná historická výročí: V roce 2015 to bude 110. výročí povýšení Blanska na město (1905) a 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke na blanenském zámku (1815), v nadcházejícím roce 2016 to bude 880. výročí první písemné zmínky o městě v Letopise kanovníka Vyšehradského (1136). K výše uvedeným blanenským výročím jsme pro Vás ve spolupráci s Galerií a antikvariátem Jonáš Blansko připravili poznávací soutěž. Vaším úkolem bude odpovědět na otázky, které se vztahují ke zveřejněnému snímku. Soutěžní snímek uveřejníme vždy jednou za měsíc (v tištěné podobě počínaje Zpravodajem č. 4) až do konce roku Ze správných odpovědí bude vždy vylosován výherce, který obdrží věcnou cenu věnovanou městem Blansko nebo Galerií a antikvariátem Jonáš. A hned zde máme první soutěžní snímek: 1. Jaká budova je na fotografii zachycena? 2. Na kterém rohu dvou ulic se nacházela? Odpovědi se svým jménem a poštovní adresou zasílejte buď na nebo na adresu redakce: Zpravodaj města Blanska, Hybešova 1, Blansko nejpozději do 12. března Jméno výherce zveřejníme v dalším kole soutěže. Zleva: Vladimír Vrtěl, Irena Vrtělová a Lucie Odehnalová na zkoušce na nové DVD v Dělnickém domě. Foto: Audiovisual Dokumentární výstavu k historii blanenské radnice připravila Městská knihovna v Blansku. Na panelech mapuje přestavby budovy i nerealizované návrhy až do loňského roku, kdy radnice získala staronový kabát z roku Připomíná organizace, které zde sídlily a také jednotlivé starosty města. Výstavu můžete zhlédnout ve výstavní síni knihovny do 6. března. Foto: S. Mrázek Pozvání odjinud Jedovnice v 17:00 h, kino, Jedovnice Ve škole je bomba! Repríza autorského divadelního představení DS Vlastimil Jedovnice s živou hudbou v 8:00 h, kulturní dům, Jedovnice Jarní knižní jarmark a veletrh produktů označených Moravský kras regionální produkt Otevřeno od 8:00 do 16:30 hodin. Připravena burza knih, možnost nákupu regionálních potravin. Další informace na tel INZERCE VE ZPRAVODAJI února uspořádal Klub Ratolest v Dělnickém domě dětský karneval. Na své si ale přišli i rodiče, protože také pro ně byly připraveny speciální soutěže. Foto: S. Mrázek Společenská kronika Úmrtí Jan Pernica 85 roků Adamov Adolf Novotný 86 roků Blansko Ludvíka Handl 78 roků Blansko Blažena Pavlíčková 96 roků Lipůvka Jaroslava Racková 78 roků Blansko Alexandra Janků 56 roků Boskovice Jiří Páviš 78 roků Horní Lhota Jaroslava Mlčochová 83 roků Blansko Jiřina Konvalinková 93 roků Blansko Miloslav Klimeš 55 roků Blansko Marie Holcnerová 87 roků Blansko Lenka Klevetová 88 roků Blansko Jarmila Bursová 62 roků Blansko Kristina Bartošová 90 roků Šebrov Širůček Jan 55 roků Rájec-Jestřebí Miroslav Pásek 55 roků Jan Martinek 77 roků Blansko Ladislav Daniel 53 roků Blansko Milada Svobodová 93 roků Blansko Jaroslava Slouková 87 roků Obůrka Stanislav Švancara 83 roků Blansko František Fodor 58 roků Olomučany

8 8 > číslo února 2015 Blanenským kuželkářům se letos daří Hned jedenáct zástupců blanenského klubu kuželkářů míří k mistrovství ČR. Postupující senioři, junioři a ženy si o účast na MČR ještě zahrají v semifinále. Krajské přebory v kuželkách, které jsou rozděleny do kategorií podle věku: muži, ženy, senioři a seniorky (50+), dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky, žáci a žákyně, jsou už odehrané. Blanenští kuželkáři na nich měli zastoupení ve všech zmíněných kategoriích, jedinou výjimkou byla Blanskem neobsazená kategorie žáků. Blansko má tři přeborníky JmK v kategorii juniorek, juniorů a dorostenek. Početnější kategorie, kterými jsou muži, ženy, senioři a junioři, čeká ještě semifinále, kdy o postup na MČR bojují společně tři kraje. Všechna semifinálová kola proběhnou 14. února Ženy jedou do Ivančic, senioři do Kroměříže, junioři do Rosic. MČR juniorů pak proběhne v Blansku ve dnech dubna, MČR dorostenců v Třebíči a MČR dorostenek v témže termínu v Rokycanech. Do semifinále postoupila v kategorii ženy Zuzana Musilová, nejvíc postupujících zaznamenala kategorie senioři. Blansko v ní budou reprezentovat Ladislav Musil, Josef Kotlán a Ladislav Novotný. Seniorky postupují pouze dvě, MČR tak těsně uniklo třetí Soně Lahodové i čtvrté Nadě Musilové. V kategorii juniorů zazářili Jakub Flek, Martin Procházka a Jakub Šplíchal. Nejúspěšnější juniorkou je Lucie Nevřivová, která postoupila z 1. místa přímo na MČR, stejně jako Petr Sehnal v kategorii dorostenců nebo dorostenka Eliška Petrů. Kuželkářský klub Blansko se tak stal v rámci Jihomoravského kraje nejúspěšnějším oddílem jak co do počtu získaných medailí, tak v olympijském bodování. Úspěch blanenských kuželkářů potvrdil i místopředseda Nové kvalitní dráhy táhnou do Blanska na tréninky i závody týmy z daleka. klubu Lukáš Hlavinka. Máme silné všechny vedlejší kategorie. Například Brno je silnější v mužích, ale nemá zase žádné žáky, dorostenky apod. To ale není problém Blanska, navíc se všichni umísťují. Náš klub má aktuálně padesát sedm členů. Rádi bychom však získali pro kuželky nové hráče, letos je však zájem veřejnosti slabší, a to i přesto, že máme zbrusu novou kuželnu. 26. února proto uspořádáme Prázdninový turnaj v kuželkách o ceny pro kluky a holky ve věku let. Začátek turnaje bude v 17:30 hodin, startovné je zdarma. Třeba se nám podaří nalákat zájemce o tento krásný sport a objevit tak i nějaké nové talenty, věří Hlavinka. Blanenská kuželna má tu výhodu, že je nyní na špičkové úrovni a navíc má třeba na rozdíl od Třebíče dvě dráhy navíc. To je ideální stav pro pořádání větších akcí. Další nezanedbatelnou výhodou je spojení se sportovní halou a nedalekým ubytováním. Požádali jsme proto o pořadatelství Mistrovství ČR juniorů, které nám bylo přiděleno a bude se konat ve dnech dubna Doufám, že tam budeme mít také účastníky, když se tři dostali do semifinále. V Blansku se však uskuteční dubna výcvikový tábor české reprezentace mužů a žen a o víkendu dubna pak proběhne i mezinárodní utkání Česko Slovensko dorostenců, dorostenek, mužů a žen pro celkem 75 účastníků, pokračuje ve výčtu připravovaných akcí místopředseda klubu. Jak se Kuželkářskému klubu Blansko daří po jeho osamostatnění? Lukáš Hlavinka: Jsme spokojení, protože si kontrolujeme tok financí, jednoduše víme, kam peníze jdou. Jako samostatný subjekt můžeme získat podporu od kraje a města a jsme především schopni na vše pružněji reagovat. Naše spolupráce se Službami Blansko funguje bez problémů. Díky rekonstrukci drah se zde budou konat nové dobře obsazené turnaje. To vše klubu pomáhá k získání dalších financí na vlastní činnost, ale také to zvyšuje jeho prestiž. Jak se členové kluby sžili s novými drahami? Ladislav Musil: S novou technologií se stále ještě sžíváme. Těžko se to vysvětluje, ale hráč tu změnu cítí. Koule se na nové dráze chová úplně jinak. Většinou to vyžaduje citlivější přístup, hrát na nové dráze je rozhodně těžší. Je však na rozdíl od původní dráhy rovná. Zbrusu nová jsou i náhozová prkna. Pro nás to znamená hlavně zpřesnit přípravu hodu. V ligových soutěžích se nám kvůli tomu moc nedařilo, zatímco soupeři si sem jezdili zahrát. Většinou jsme doma neprohrávali, ale teď se nám to bohužel stávalo častěji. Blanenská kuželna se tedy zdá být pro hráče atraktivní? Lukáš Hlavinka: Určitě je. Bez nadsázky je to jedna z nejpadavějších kuželen v republice. Když se podíváte do statistik soutěží, tak i Moravská Slavie Brno, která v tomto měla vždy prvenství, je teď až druhá za blanenskou kuželnou. Hráči se sem těší. Ti, kteří se jinde musí podstatně víc snažit, si zde zahrají, je to pro ně jednodušší. Výkony družstev se obecně zvedly až o dvě stě kolků na zápas. Co stačilo na staré kuželně k výhře, dnes rozhodně nestačí. Na vánočním Memoriálu J. Habřiny bylo čtrnáct šestistovek, většinou bývají tak tři nebo čtyři. Ale vliv na to měla i vysoká účast asi 125 dvojic z celé ČR. Nová kuželna tak nalákala dobré hráče. Stanislav Mrázek Foto: S. Mrázek Přijďte si změřit síly s vodními záchranáři na Blanenskou dvěstěpadesátku! Téměř každý ví, jak významné pro naše město je slovní spojení: voda, plavat, pomoci, zachránit. Ne každému je však známo, že se v Blansku pravidelně v únoru pořádají závody vodních záchranářů zvané Blanenská dvěstěpadesátka. Letos proběhne již 19. ročník této výjimečné akce, novinkou je kromě štafet také možný start v kategorii OPEN pro zájemce z řad veřejnosti. Závod ve sdružené záchranářské disciplíně je složen z nejrůznějších plaveckých dovedností a technik, které by měl plavčík samozřejmě zvládnout v co nejkratším čase: hod záchrannou pomůckou, plavání v mokrém oděvu, s ploutvemi, s břemenem to vše v 250 metrech. Kromě poměření sil jednotlivců (není podmínkou být členem VZS, proto máme také kategorii OPEN), jsou pro letošní, již 19. ročník, novinkou štafety. Pokud tedy vytrvale,,brázdíte bazény na kondičním plavání a chcete zkusit něco nového, nebo se jen přijít podívat a povzbudit, jste 28. února 2015 vítáni. Podrobnosti závodu najdete na internetových stránkách O tom, co vodní záchranná služba obnáší a jak se záchranáři udržují v kondici, si můžete přečíst v jednom z našich předchozích článků. Tereza Dostálová Ilustrační foto. Foto: archiv VZS VZS Ráječkovská desítka otevřela běžeckou sezonu na Blanensku Nový ročník Okresní běžecké ligy odstartoval desetikilometrový závod v Ráječku. Běžecká liga letos zahrnuje 29 závodů, o jeden víc než v loňském roce. V běžecké lize došlo k několika změnám. Po loňských zkušenostech vypadl jedovnický závod, naopak do termínovky se vrátil nejstarší podnik na okrese, Běh Černou Horou. Novinkou je Blanenská desítka, která si vloni odbyla úspěšnou premiéru. Na silnici z Blanska do Ráječka závodili běžci, koloběžkáři i inlajnisté. Přibude také jedna kategorie: Valná hromada OBL odsouhlasila zařazení kategorie ženy veteránky II pro ženy starší 50 let, podotýká ředitel OBL Jiří Vrtílka. Vedení soutěže tak reaguje na větší účast žen tohoto věku v závodech. Veškeré informace včetně propozic a kompletní termínovky závodů, fotografií, výsledků a článků najdete na webu nebo na facebookové stránce Běh Černou Horou letos čeká úctyhodný 57. ročník, další závody oslaví kulatá jubilea. Jarní pětka a podzimní desítka na dráze třicet let, Půlmaraton Moravským krasem dvacet let, stejně tak Hraběnčino běhání. Ráječkovská desítka I letos půjde o body do celkového hodnocení i o důležitější věci: tedy dobrý pocit z pohybu a setkání s dalšími běžci a kamarády. Závody v Okresní běžecké lize jsou pro všechny, výkonnostní běžce, děti i dospělé, aniž by museli myslet na body, budeme se těšit na setkání, uzavírá za OBL Tomáš Mokrý. Foto: Nikol Škvareninová ZASE TA SBOROVNA 8. dubna v 19:30 h, Dělnický dům Hořká komedie z prostředí provinčního učňovského střediska navazuje na úspěšnou komedii Sborovna z roku Předprodej vstupenek od 2. března v Informační kanceláři Blanka na ul. Rožmitálově, tel Projekt Rákosníčkova hřiště pokračuje i letos Tvůrcem projektu Rákosníčkova hřiště, který je zaměřen na rozvoj volnočasových aktivit dětí, je společnost Lidl Česká republika. Již čtvrtým rokem staví v jednotlivých městech republiky jedinečná dětská hřiště, kterých je po celé zemi už celkem padesát. V letošním roce má Lidl v plánu postavit dalších deset Rákosníčkových hřišť. Všechna hřiště spojuje známý motiv pohádkové postavy Rákosníčka, který se zároveň stal i aktivní součástí herních prvků. Ty jsou vyrobeny z odolných materiálů a splňují přísná kvalitativní i bezpečnostní kritéria. Rákosníčkova hřiště nabízejí dětem k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku, nechybí kolotoč a různé druhy houpaček. Jedno z těchto hřišť v hodnotě 1,5 mil. Kč může stát i v Blansku. Do projektu jsou totiž zařazena všechna města a městské části, v nichž stojí prodejna Lidl a která Rákosníčkovo hřiště dosud nezískala. Města jsou rozdělena do čtyř kategorií podle počtu obyvatel. O tom, kde hřiště vyrostou, rozhodne veřejnost v hlasování, které potrvá od 9. února do 8. března Hlasovat je možné prostřednictvím webových stránek nebo na Facebooku. Podpořte i Vy své město a zúčastněte se hlasování! Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. tiskárna Novotisk Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SOUSTŘEDĚNÍ A SBĚRU BIOLOGICKÝCH ODPADŮ rostlinného původu:

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SOUSTŘEDĚNÍ A SBĚRU BIOLOGICKÝCH ODPADŮ rostlinného původu: SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SOUSTŘEDĚNÍ A SBĚRU BIOLOGICKÝCH ODPADŮ rostlinného původu: I. Smluvní strany Městské služby Vimperk, s. r. o., se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, PSČ 385 01, IČ:

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015

Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Zápis č. 32 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 31.8.2015 Přítomni: Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Omluven: Antonín Merhaut Program: 1. Hosté rady p. Hirschová

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015

Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Zápis č. 23 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 1.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík,Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté : Mgr. Koppová, p. Vondal zástupci zřizovatele

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více