Místní Informační Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 27. ledna 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So tel./fax: TEL SOS UHELNÉ SKLADY KAUCKÝ OSTROV nejnižší ceny uhlí v regionu Informujte se na telefonním čísle Uzávěrka příštího čísla pátek Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba V tomto čísle najdete: * Splácení dluhů * Změny vyhlášek * Rekonstrukce aut. nádraží * Taneční * Ťukám, ťukám * Došlo na naši adresu inzerce KY inzerce KY TEL SOS První občánek našeho města Vejprtské náměstí v letošní zimě. Foto KADYO Už dne 10. ledna 2011 se prvním občánkem našeho města stala holčička Vanesa, která se na porodním oddělení kadaňské nemocnice narodila mamince Lucii Hörlové. Vedení města má pro malou Vanesu přichystaný finanční dar s přáním pevného zdraví a krásného nového života. Mit.J. Žádosti o dotace v roce 2011 Jedním z bodů čtvrtečního zasedání zastupitelstva města je přehled žádostí o dotace města a jím zřízených organizací pro rok V podkladovém materiálu jsou uvedené projekty, na které byly již schválené dotace, i projekty připravované teprve k podání. Mezi nejvýznamnější projekty, jejichž realizace v letošním roce bude zahájena a na které probíhají výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, bezesporu patří projekt Revitalizace Kostelního náměstí a projekt Společného centra Bärenstein/Vejprty. O obou projektech a jejich schválení (Kostelní náměstí v rámci regionálního programu ROP Severozápad a centrum z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3) jsme opakovaně na stránkách MIZu informovali. V letošním roce budou dokončeny další dva významné projekty v podobě zateplení objektu mateřské školy a základní školy v Husově ulici, které byly zahájeny v loňském roce. Ani dokončením projektu, zpracováním závěrečné zprávy s vyúčtováním a přijetím podpory z příslušného programu projekty nekončí. Je nezbytné tyto projekty dále sledovat a poskytovatelům podpory podávat monitorovací zprávy v době udržitelnosti projektu, zpravidla po dobu pěti let. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a proto zveme občany města, aby se tohoto jednání zúčastnili jako diváci, kteří se mohou zapojit do diskuze nejen k projednávaným bodům programu. Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok se koná ve dnech 31. ledna a 1. února Na všechny děti a jejich rodiče se budeme těšit v přízemních prostorách školy v době od do hod.. K zápisu se dostaví děti narozené od do V případě nemoci si rodiče mohou domluvit s vedením školy termín dodatečného zápisu osobně nebo na telefonním čísle S sebou k zápisu přineste rodný list dítěte. Tomáš Kluc strana 1

2 Pracovní nasazení našich hasičů V měsíci prosinci měli naši hasiči velmi napilno. Byl to jeden z nejnáročnějších měsíců v roce. Jezdili téměř každý den k nějakému výjezdu díky sněhové kalamitě, nejvíce to bylo k likvidaci nebezpečných převisů a rampouchů, padlých a nakloněných stromů, vyprošťování autobusu, vozidla a posádky při sněhové bouři a dokonce i v jednom případě zahoření budovy. Hlavně, že krocení přívalů sněhu vždycky dobře dopadlo, bez poškození lidského zdraví. Za to jim moc děkujeme a určitě děkují i ti, kterým byla poskytnuta pomoc. Mit.J. Splácení dluhů Od tohoto roku bylo umožněno splácení dluhů na nájemném i formou práce pro SBF Vejprty. V současné době takto zaměstnáváme tři lidi. Dva muži opravují omítky a provádí drobné opravy v bytech, ze kterých byli vystěhováni neplatiči, jedna žena provádí konečný úklid. Za hodinu práce činí odměna 50,- Kč. Po ukončení práce je pak částka převedena na úhradu dluhu. Vše je smluvně ošetřeno a je prováděna pravidelná kontrola provedených prací. Po opravách bytů bude následovat oprava a nátěry omítek na chodbách a ve vestibulech panelových domů. Závěrem chceme dodat, že vynaložené prostředky na opravy poničených bytů jsou naúčtovány jejich nájemcům. Ve Vejprtech sice již nebydlí, mnoho z nich neuvedlo žádnou kontaktní adresu, ale jejich dluhy je přesto dříve či později dostihnou. Od prosince 2010 máme nasmlouvány již dvě exekutorské firmy, které dokáží dlužníka najít i po deseti letech. SBF Vejprty MěKaSS NABÍZÍ Fotografování na občanský průkaz, řidičský průkaz aj., každou středu v MěKaSSu od do V jiných termínech a jiné fotografování (děti, rodinné foto, kostýmy, žánrové foto v ateliéru po dohodě na tel Termíny svozu separovaného odpadu 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince. MIZ VEJPRTY Změny vyhlášek a splatnost poplatků Chtěli bychom touto cestou informovat občany o skutečnosti, že v prosinci 2010 zastupitelstvo města v návaznosti na změnu legislativy schvalovalo nové OZV k místním poplatkům. Tyto OZV byly zpracovány bez jakékoli změny výše poplatků a ani ZM se nepřistoupilo k žádnému navýšení. Dovolujeme si touto cestou občanům -poplatníkům připomenout některá z ustanovení platných obecně závazných vyhlášek vztahující se k nejběžnějším poplatkům: Rekonstrukce autobusového nádraží V minulém roce získalo Město Vejprty na základě 3. Výzvy MAS Sdružení Západní Krušnohoří dotaci na projekt Rekonstrukce autobusového nádraží ve Vejprtech. Byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace se SZIF a v zadávací řízení byla vybrána nejvýhodnější nabídka, podaná Službami města Vejprty. Původní záměr vedení města bylo uskutečnit realizaci nového veřejného osvětlení do konce loňského roku, ale s ohledem na klimatické podmínky nebylo možné práce zahájit. Realizace celého projektu tak bude zahájena na jaře letošního roku. M. Dučai strana 2 Poplatek ze psů: 1) Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců, tzn. majitelé těchto psů mají povinnost přihlásit psa na ekonomickém odboru MěÚ Vejprty osobně nebo zaslat vyplněnou přihlášku, která je k dispozici na stránkách města (www.vejprty.cz) v záložce formuláře 2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu města Vejprty 3) Sazby poplatku za prvního psa: v rodinných domcích - 250,- Kč v obytných domech do 3 bytových jednotek 350,- Kč v obytných domech se 4 a více byt. jednotkami 1.200,- Kč poživatelé důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmů 100,- Kč 4) Splatnost poplatku: poplatek, který činí méně než 600,- Kč ročně je splatný nejpozději do každého roku, poplatek, který činí více než 600,- Kč (tj. v bytových domech se 4 a více bytovými jednotkami) je možné hradit ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3., 31.5., a každého roku 5) Poplatek se platí ročně v poměrné výši, odpovídající počtu i započatých kalendářních měsíců ode dne vzniku poplatkové povinnosti. 6) Vznikne nebo zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost majitel psa poplatník oznámit správci poplatku, tj. ekonomickému odboru do 15 dnů (opět osobně nebo je možné zaslat vyplněnou odhlášku, která je taktéž k dispozici na záložka formuláře. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (TKO): 1) Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem) nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 2) Sazba poplatku 500,- Kč na osobu a rok 3) Splatnost poplatku 31. ledna, poplatek lze hradit ve čtyřech stejných splátkách vždy nejpozději do 31.1., 30.4., a příslušného kalendářního roku 4) Poplatek se platí ročně v poměrné výši, odpovídající počtu i započatých kalendářních měsíců ode dne vzniku poplatkové povinnosti 5) Vznik a změny poplatkové povinnosti je poplatník povinen oznámit do 15. dnů de dne, kdy povinnost případně změna nastala. Zároveň upozorňujeme občany na skutečnost, že za splnění poplatkové povinnosti odpovídá poplatník a včas neuhrazené poplatky mohou být již předchozího upozornění vymáhány dle platné legislativy, což v případě neuhrazených poplatků znamená, že bude docházet k jejich navýšení až na trojnásobek. ekonomický odbor

3 Když jsme zahajovali první taneční hodinu, doufali jsme, že se budou taneční líbit a že se všichni budou bavit a o to nám hlavně šlo. Každý pátek jsme postupně zvládali další a další taneční kroky a figury a nikdo se nemusel ani stydět ani bát posměchu, že mu snad něco nejde. Dlouho netrvalo a ze všech, ač různého věku, se stala výborná parta. Po naší první prodloužené následovala Mikulášská zábava, na které si všichni dávali dárečky a pobavili se skvělými kousky rozpustilých čertů, kteří nikoho nenechali nepokoji. Zatímco andělé poletovali po sále a Mikuláš rozdával dárky a vyhlašoval úkoly, které každý musel splnit, když chtěl dárek dostat. Spousta legrace a zábavy, která nebrala konce inspirovala tanečníky a tak vznikl nápad, aby jsme si v tanečních uspořádali i Silvestra. Ač byla tato akce neplánovaná a připravovaná narychlo, všichni se výborně bavili a to, až do časných ranních hodin. Uteklo to jako voda a byl tady náš poslední pátek a na ten byl naplánován Věneček, MIZ VEJPRTY Taneční ve Vejprtech píseň Žralok zuby. S hůlkou si pohrával jako opravdový elegán a v dobové buřince a v tmavém obleku byl okouzlující. Pak následovalo vystoupení děvčat ze ZŠ Vejprty, která zatančila v trávových sukénkách a květinových věncích na krku havajský tanec. Jejich ladné pohyby upoutaly pozornost všech diváků. Další vystoupení ovšem vzalo dech nejednomu muži, břišní tanečnice mistrně ovládající své tělo v úžasných kostýmech postupně zatančila s různými pomůckami. Lehoučký orientální šátek, šavle, dokonce i oheň ovládala bravurně. Kdo neviděl toto úžasné vystoupení, těšte se na květen, kdy opět máte možnost vidět skvělou břišní tanečnici Alici Salaovou. O půlnoci předvedl ještě svoje taneční umění skvělý Vincek Bady, který zatančil ve stylovém oblečení jako Michael Jackson. Je to rozený tanečník a výdrž, kterou má, je opravdu obdivuhodná. Hudba, která hrála a doprovázela nás při tanci, neměla chybu a podle ohlasů se opravdu líbila. S velkým ohlasem se setkal i nápad pozvat na Věneček pana Kadlece. O jeho parádní fotky byl obrovský zájem a snad každý využil toho, aby se nechal vyfotit s partnerem, rodiči, kamarády, zkrátka pan Kadlec byl na roztrhání. Na plese byla vyhlášena také Královna Věnečku, kterou se stala v, okouzlujících šatech, Jana Třečková. V taneční soutěži o nejlepší pár zvítězili manželé Kameničtí. Jejich elegance a úžasná lehkost, s jakou se pohybovali po tanečním parketu, jim zajistila první místo. Věneček spletený z tanců, předtaneční a různých soutěží se povedl a byla to důstojná tečka za prvními tanečními ve Vejprtech, které jsme pro Vás po letech uspořádali. Věříme že, i příští rok se taneční povedou a že se přihlásí další zájemci. Tak to byly naše taneční a že se povedly za to vděčíme nejen velké podpoře vedení našeho města, ale i paní starostce Jitce Gavdunové, která od počátku za tímto nápadem stála. Mezi lidmi, kterým chci moc poděkovat, že tento projekt podpořili, je samozřejmě i pan ředitel Tomáš Kluc. Děkuji také všem zaměstnancům Měkassu, kteří pro nás trpělivě připravovali pátek co pátek sál a pomáhali při tanečních nejen s pouštěním hudby, ale i při větších akcích jsme se na ně mohli kdykoli obrátit o pomoc i radu. V čele s panem Kratochvílem nás velmi podpořili a pomohli, tak díky. Děkuji také zaměstnancům restaurace v Měkassu, kteří zajistili pro tanečníky občerstvení. Nejvíce chci, ale poděkovat svojí taneční partnerce Yvoně Stützové, že se mnou do toho šla a vydržela. Doufám, že taneční budou další tradicí v našem městě, stanou se samozřejmostí a slavnostní ples k příležitosti zakončení tanečního kurzu. Všichni se hodili do gala. Dámy oblékly krásné šaty, ať už dlouhé nebo krátké a zářily na parketu, jako Star Dance o zábavu se postarala pestrá směska účinkujících a úžasná kapela Mini Band z Mostu. Diváci mohli shlédnout vystoupení vycházející hvězdy, Samuela Košelji, který ač prvňáček, suverénně zazpíval na pódiu strana 3 každá mladá dáma i mladý muž po dovršení patnácti let, projdou tanečními, aby byli na život připraveni i po této stránce. Protože se naučí nejen tančit, ale i společenskému chování a to, zvláště v dnešní době je velmi potřeba. Takže nashledanou v dalších tanečních se na Vás těší Anna Šťastná

4 Žijí mezi námi Ťukám, ťukám na dveře kdopak asi otevře Krásná paní prodavačka Regína v barevném obchůdku MÍŠA Minulého roku po dlouhé době jsem šla ulicí Maxima Gorkého k nádraží něco nafotit. A jak jsem se tak dívala, co kde pěkného a ono ejhle, přímo něco parádního. V úžasu jsem hleděla na skvěle upravené barevné okýnko. Teda, tady zaťukám na dveře, ten někdo, kdo mi otevře, ten tedy má cit pro barvy a vytříbený vkus. Jak tak jsem o tom přemýšlela, lehce zaťukala na dveře a už mi přicházela v ústrety mladá, velmi zajímavá žena. Dobrý den, pojďte dál a podívejte se, co všechno máme, třeba budete něco potřebovat povídala s milým úsměvem. Dobrý den, to je krása, obdivuji vaši výlohu, kdo jí aranžoval, zeptala jsem se. A paní prodavačka tak nesměle povídala: To já Od té doby jsem zašla do tohoto barevného obchůdku mnohokrát. Nakoupila jsem kvalitní vlnu pěkných barev na svetry dcerám, sobě a manželovi na ponožky. Rovněž vyzkoušela jejich službu s čištěním starého peří. Tedy vážení, to je perfektní služba. Staré peří vyčisti, ušijí polštáře, peřiny tak jsem si k nim dala ušít nové prošívané deky, pro naší malou Veroniku parádní prošívanou dětskou deku s polštářkem, manžel tady koupil záclony, které jsme do týdne měli ušité i s nařasením. Ještě, že jsem nevyhodila ty moje staré polštáře a peřinu. Takhle mám všechno nové a za skvělou cenu. Dneska již vím, že mladá paní prodavačka se jmenuje Regína a nejen to, že je zajímavá šikovná žena, avšak navíc je velmi spolehlivá a starostlivá. Kvůli mně a manželovi přišla do obchůdku dokonce v sobotu, ve svém volném čase. Nyní, hned po Novém roce jsem se vydala do obchůdku MÍŠA, abych popřála, podívala se na pěkné věci a konečně se zeptala, čí to byl skvělý nápad tady ve Vejprtech vytvořit tak šikovný obchůdek. Pozdravily jsme se s paní prodavačkou Regínou a ještě s jednou dámou. Jééé, vy si určitě jdete pro vlnu smála se Regína. To bude později, dneska jdu nafotit ty nádherné barvy vlny, ježto naše dcerky si přejí svetry, jako mám já. Mohu? A potom, přišla jsem hlavně proto, abych se zeptala, kde jste se tu prosím vzala Vy a čí byl ten skvělý nápad vybudovat tady ve Vejprtech strana 4 Došlo na naši adresu tento obchůdek. Přistěhovala jsem se do Vejprt za manželem a dětmi před třemi roky, hledala jsem práci, což tady vůbec není jednoduché a ten skvělý nápad měla tady paní majitelka Jana Bohuňková, představila mne Regína mladou ženu. Dobrý den, velmi mě těší, že se mohu zeptat přímo paní majitelky, tedy, jak to bylo s tím nápadem? Dlouho jsem nebyla ve Vejprtech a tak jsem se rozhodla přijet a jak jsem procházela městem, zjistila jsem, že tady pro šikovné ruce žen nic není, tak jsem se rozhodla, že to tady zkusíme. Nu a vznikl tento malý obchůdek. Velkou prodejnu máme v Klášterci. Zboží bereme pouze od českých dodavatelů. A máme také svoji šicí dílnu. Tedy všechny polštáře a polštářky jsou od nás... vyprávěla paní majitelka. A tady ve Vejprtech jste si našla šikovnou paní prodavačku, nebo jste se již znaly z dřívějška, zeptala jsem se. Kdepak, vůbec jsme se neznaly. Hledala jsem pro tento obchůdek spolehlivou prodavačku a přišla tato mladá paní a jelikož již dříve prodávala, tak jsme se domluvily. A já mám radost, že jsem si vybrala právě ji, odpověděla paní majitelka. Dámy, mnohokráte děkuji za vaše vyprávění a za tento pěkný obchůdek. Barevný krámeček MÍŠA se určitě líbí mnoha vejprtským lidem. Nám ženám přináší práci, ze které máme radost. A ženy z Vejprt - nejen že jsou velmi pohledné, navíc umí uplést nádherné svetry, čepice, šály, ponožky i rukavice. A to je paráda a velká krása. Marie Ela Mohli by jste mi prosím zveřejnit tento článek. Je mi 38 let bydlím ve Vejprtech od svého narození, a z toho 17 let v ulici Moskevská 39. Nevím čím to je ale poslední 3-4 roky je v zimě když se topí v paneláku zima. V jedné místnosti, když byly ty kruté mrazy, jsem měl při topení na stupni číslo 5 pouze 18 C, víc ne a v celém bytě pouze 21 C. To není žádné teplo. Když jdu na bytový úřad, tak mi nikdo nepomůže, prý to není jejich problém. Lidé v našem vchodě prý mají doma také zimu, ale prý to v létě vyřeší že si nechají vyměnit radiátor velký z malé místnosti za malý ve velké místnosti. Ale to přeci nevyřeší problém s teplem. Já si myslím že je problém jinde, na začátku našeho paneláku. Tam se vytápí chodník, který i při -30C není pod sněhem, jde z něj teplo. Myslím si že je problém tady špatná izolace trubek. A s teplou vodou je to také tak. Teče studená pardon teplá, tak teplá že si musím vodu na nádobí ohřívat. Jeden můj soused to vyřešil, koupil jsi myčku, ale zadek do myčky nestrčím. Když pustím vanu teplé vody tak si do ní rovnou vlezu a neopařím se. Někdy neteče teplá vůbec. Když si jdu stěžovat, tak mi dámy na bytovém úřadě řekly, že je to problém s nějakou pračkou vedle u sousedů napojenou na teplou vodu. A že prý už to řeší, že jim to nechají předělat na vlastní náklady (úřadu). Tak snad problém s teplou vodou vyřeší. Ale už mi nikdo nevysvětlí, jak je možné, že u rodičů v ulici Pohraniční stráže také v panelovém domě, když pustím teplou vodu, tak se po pár vteřinách opařím a teplo tam mají, že se musím vysvléci do trička a já doma chodím v mikině. Tak mi prosím vysvětlete jak je možné že jedni mají doma teplo a druzí zimu, přitom za služby platím stejně. Nechci si jenom stěžovat ani mě nebaví chodit pořád na úřad chci jenom to za co si řádně platím a stejné teplo jako mají ostatní lidé bydlící v panelovém domě. Děkuji za pochopení, Váš občan Vejprt Miroslav Siegert

5 Chcete pilotovat dopravní letadlo? Žádný problém! Mezi po desetiletí neměnné klukovské sny patří určitě se stát, vedle popeláře a hasiče, také pilotem velkého dopravního letadla. Vejprtským klukům, těm malým, ale i těm do 99 let, se tenhle sen může, alespoň na chvíli, splnit. V nedalekém Klášterci n.o., vedle Weberova domu, kousek od Tesca, totiž parta nadšenců postavila dokonalý simulátor pilotní kabiny letadla Boeing 737 NG. A samozřejmě nejen postavila, ale i zprovoznila. V našem blízkém okolí tak vznikla naprosto ojedinělá rarita, přičemž druhá podobná, ovšem menšího rozsahu, bez řídící věže a bočních výhledů, je ještě v Praze a pak už v republice nikde. níkem nebo Cesnou 970 korun a za hodinu v Boeingu zaplatíte 1950 korun, přičemž o tuto cenu se mohou podělit, vzhledem k počtu míst pro piloty, dva lidé. Náš simulátor byl zařazen do systému tzv. zážitkových dárků a tak jej můžete koupit někomu, jako dar. Všechny potřebné informace najdou zájemci na našem webu zrovna tak veškeré kontakty na nás, říká na úplný závěr Kadlec s tím, že nezávazná prohlídka simulátoru je možná vždy, letové hodiny je pak lepší domlouvat předem. (KY) Náš simulátor splňuje vysoké parametry a to do té míry, že i profesionálním pilotům může poskytnout kondiční hodiny, říká Karel Kadlec, zástupce firmy Red Dwarf s.r.o., která supermoderní simulátorové centrum v Klášterci postavila a provozuje. Boeing 737 ovšem není jediným strojem, který zde máme, dodává ještě. Zatímco tatínkové se u nás mohou prolétnou dopravním letadlem, jejich menší chlapci si zatím zajezdí v simulátoru závodního auta a maminky se můžou proletět vrtulníkem Robinson R22. Dědečkovi pak čas čekání můžeme zkrátit několika výkruty ve sportovním letadle Cesna, říká s úsměvem Kadlec, hned ale dodává, že vrtulník i Cesna budou veřejnosti definitivně zpřístupněny až na konci března tohoto roku. Na co se tedy máte připravit, rozhodnete-li se prolétnout se Boeingem? Samotný simulovaný let trvá hodinu, ale určitě si rezervujte více času. Do letového času se totiž nezapočítává, jak je tomu jinde, čas přípravy. Ten je nutný, protože právě v něm si vyberete nejen z kterého do kterého státu chcete letět, ale dokonce i z kterého letiště chcete startovat a na kterém přistát. Vyberete si také denní, či noční dobu a dokonce i počasí, ve kterém chcete letět. Vyberete si také, zda budete kapitán, nebo druhý pilot a vyberete si, zda chcete mít na věži řídícího, nebo ne. Jediné, co si vybrat nemůžete, je letuška. Tu si musí přivést každý sám. Pak již přejdete do kokpitu letadla, zde začíná váš placený čas, počkáte na pokyn z věže a odstartujete. Během letu lze samozřejmě nasimulovat různé technické stavy a celou plejádu poruch, seznamuje s provozem Kadlec a dodává, že určitě nejtěžším úkonem pro každého pilota je pak samotné přistání. S letadlem, které veze 180 lidí a váží 50 tun to lze buďto za pomoci autopilota, toho ovšem musíte předem naprogramovat, nebo tzv. na ruku. Když pak letadlo dosedne, vypnete motory, uděláte poletovou kontrolu a tím váš placený čas vyprší. O třetím, velice častém způsobu přistání v simulátoru Karel Kadlec ovšem taktně mlčí. S letadlem lze totiž, jak nechtěně vyzkoušel i autor těchto řádků, třísknout o zem a zabít všechny pasažéry i posádku. Naštěstí bez následků. A kolik že to všechno stojí? Za hodinu jízdy autem zaplatíte 390 korun, za let vrtul- strana 5

6 PODĚKOVÁNÍ Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Tomáši Sieglovi za jeho ochotu a vstřícnost i v době pracovního volna. Libuše Kráčmerová KAM ZA KULTUROU KADAŇ Kulturní dům Střelnice - klub V pátek 4.února od hodin. ZAPASKA (uk) Ukrajinské minimalistické duo v klubu na Střelnici. Zajímavá hudba, milí lidé. Support: El Checo V sobotu 5. února od hodin. Hala-bala-galavečer sportovců a talentů Tradiční společenská akce. Neoblíbenější sportovci Kadaně převezmou ceny. Poprvé bude také vyhodnocena anketa Talent roku. ORFEUM V sobotu 12. února od hodin. Country večer se skupinou Country rodeo KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Kulturní dům V sobotu 29. ledna od hodin. Dance párty pro mládež Show DJ Lehkej Ventil. Vstupné: 60 Kč Ve středu 16. února od hodin. Divadelní představení: Smíšené (po)city Vynikající komedie Richarda Baera o dvou stárnoucích přátelích s překvapivým koncem. Hrají: Jana Hlaváčová, Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Ladislav Hampl, (Josef Zýka, Michal Galecký). Vstupné: 200 Kč / KMD 150 Kč CHOMUTOV Městské divadlo V pondělí 14. února od hodin. Koncert: Honza a František Nedvědi Zazní také skladby z jejich sólových alb Kulturní dům Zahradní Ve čtvrtek 17. února od hodin. Ze dvou se to lépe táhne zábavný program imitátora a baviče Zdeňka Izera Cafe Atrium V pátek 18. února od hodin. Koncert world-acoustic IVORY GATE e Zdeňka Izera Kominictví-Kesl Michal kominické práce, opravy a vložkování, kontroly komínových těles. Tel.: , , Nerudova 76, Vejprty Sportovně relaxační víkend - HOTEL TOMMY HOTEL TOMMY JE SVOJI POLOHOU JEDNÍM Z NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍCH HOTELŮ V MEZIHOŘÍ KRKONOŠ A ORLICKÝCH HOR Náplň pobytu : pobyt v krásném prostředí Krkonoš a orlických hor je zaměřený na zdravý pohyb, relaxaci a uvolnění organismu. Poznáte zde, jak se správně naučit chodit s holemi, jak cvičit ve vodě, jak správně dýchat, jak relaxovat! Zkrátka jak si užít každý den! KDE? - Mezihoří Krkonoš a Orlických hor KDY? CENA? ,- Kč Cena zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích strava formou plné penze (snídaně,oběd,večeře ) Využití přiloženého programu Doprava autobusem!!! DOPRAVA autobus 16 míst nebo vlastní. Odjezd ve 12,00 hod. od lázní Evženie Klášterec nad Ohří. Vzhledem k omezenému počtu míst, prosím skupiny o více něž 5ti osob, aby nečekaly s rezervací na poslední chvíli. V případě volby vlastní dopravy, mne prosím informujte. Podobné sportovně relaxační víkendy lze ušít na míru jednotlivým skupinám od 13 a více osob. Přihláška je považována za závaznou až v okamžiku zaplacení zálohy (celé částky), do té doby vám nemůže být rezervováno místo. Při platbě převodem napište do poznámky vaše jméno a název hotelu. Nejpozději však do Děkujeme za pochopení. Storno poplatky Při stornování účasti vám bude účtováno: Kč 500,- při zrušení dříve než 28 dnů před akcí. 50% ze zaplacené částky při zrušení od 28 do 14 dnů před akcí. 100% ze zaplacené částky při zrušení během 14 dnů před akcí. Při stornování akce a převodu částky na jinou akci vám bude účtováno Kč 100,- Rezervaci lze zaslat po vyplnění elektronicky, nebo po vytisknutí a vyplnění, poštou na adresu: Hana Seidlová, Krátká 5, Vejprty Připravujeme: Velikonoční prodloužený víkend bez pomlázky s NORDICK WALKIN- GEM na Šumavě. Těším se na Vás Hanka Seidlová mob PS: Prosím nezasílejte mi na tuto .adresu nic jiného než jen to co se týče bezprostředně cvičení a pobytů. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ strana 6

7 13. ročník soutěže v sólovém zpěvu Vejprtský drozd Městské kulturní a sportovní středisko ve Vejprtech pořádá pod záštitou Města Vejprty již 13. ročník písničkové soutěže Vejprtský drozd. Stejně jako v předchozích ročnících se jedná o soutěž v sólovém zpěvu. Přihlášku, pošlete do 21. března 2011 na adresu: Petr Kratochvíl, MěKaSS, Pohraniční stráže 2, Vejprty nebo Přihlásit děti můžete taktéž telefonicky na číslech: nebo Stručné propozice soutěže Soutěží se v těchto kategoriích: I. kategorie - předškoláci II. kategorie - 1. třída -10 let III. kategorie let IV. kategorie - 15 let a výše bez omezení Soutěžící si mohou vybrat tyto formy hudebního doprovodu: - vlastní hudební nahrávka (CD, kazeta) pouze hudba!!! - hudební doprovod vlastní nebo jiné osoby (klávesy, kytara a.j.) Soutěžní výběrové předkolo se uskuteční v pátek 25. března 2011 od 15, 30 hod. na velkém sále Městského kulturního a sportovního střediska. Termín finálového galavečera bude upřesněn. Potřebujete opravit nebo vyměnit výfuk? Potřebujete vyměnit olej? Potřebujete náhradní díl nebo příslušenství? Pneuservis VEJPRTY, Moskevská 891 (bývalá puškárna), tel.: rozšiřuje své služby o údržbu motorových vozidel, prodej náhradních dílů a příslušenství a nadále veškeré služby s opravami přezouváním a vyvažováním kol pro osobní a dodávková vozidla a prodej pneu, disků a sad kol. MO ČSSD KOVÁŘSKÁ ZVE VŠECHNY DĚTI Z HOR NA MAŠKARNÍ KARNEVAL, KTERÝ SE USKUTEČNÍ , V DOBĚ OD 14 DO 17 HODIN V PENZIONU AVIONIKA V KOVÁŘSKÉ. ČEKAJÍ NA VÁS SOUTĚŽE O ODMĚNY A HROMADA SLADKOSTÍ. VSTUP ZDARMA. KARNEVAL JE URČEN PRO DĚTI OD 0 DO 15 LET. strana 7 UHELNÉ SKLADY!!! NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Nabízíme také kovářské uhlí už za cenu 590,- MOSTECKÉ ořech 1 330,- ořech 2 250,- kostka 343,- LEDVICKÉ ořech 2 256,- ceny jsou včetně DPH a dopravy Pro obce Č.Hamry, Loučná a Háj platí ceny nižší o 7,- Kč/1q PALIVO DODÁVÁME PŘETŘÍDĚNÉ A SUCHÉ, VÁŽÍME NA PŘES- NÉ AUTOMATICKÉ DIGITÁLNÍ VÁZE S PŘESNOSTÍ NA 1 KG, SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM. DODÁVKY DO 24 HODIN POLSKÉ koořech 260,- BRIKETY 7 Heiz 440,- německé 460,- Tel. zdarma nebo přímo v prodejním skladě v Ostrově, Moříčovské ulici, pod nádražím ČD UHELNÉ SKLADY VEJPRTY Možnost skládání pásovým dopravníkem!!! Mostecké uhlí ořech 1 310,- ořech 2 230,- kostka 340,- NOVINKA Polský kostkoořech 230,- Ledvické uhlí ořech 1 330,- ořech 2 240,- kostka 360,- Palivo dodáváme přetříděné a suché. Vážíme na přesné váze. Při odběru nad 30q neúčtujeme dovoz! DÁLE NABÍZÍME PÍSEK, ŠTĚRK, KRAJINY OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD , NEPŘETRŽITĚ inzerce KY inzerce KY

8 Novoroční turnaj v nohejbalu Sportovní fandové si jistě doplní příjmení jednotlivých hráčů dle přiložené fotografie. Tradiční novoroční turnaj přinesl velmi zajímavé zápasy dvojic. Po skončení turnaje pokračoval zápas trojic Vejprty proti Pražákům, domácí vyzývací zápas vyhráli 2 : 1 na sety. Martina opět krajskou přebornicí Další plánovaný turnaj v nohejbalu se uskuteční o velikonocích.pořadí letošního ročníku : 1. Puťa Franta 2. Luděk Gusta 3. Libor Patrik 4. Josef - Tomáš Extraligové družstvo TTC Litoměřice: zleva Štiková, Drobná, Ságlová Jarní část sezóny ve stolním tenisu začala tradičně krajskými přebory. Dorostenecké přebory uspořádal SKST Děčín v neděli Martina Štiková startovala s cílem získat v obou disciplínách (dvouhra a čtyřhra) medaili. Ve čtyřhře nastoupila s Ivou Meidlovou z SKST Děčín a v celé soutěži nenašly přemožitele. Získaly tak zlaté medaile a titul Přeborník ústeckého kraje. Ve dvouhře pak Martina porazila postupně všechny soupeřky a postoupila až do finále, kde těsně podlehla své partnerce ze čtyřhry, Ivě Meidlové z SKST Děčín. Stříbrná medaile je i tak úspěchem. V lednu také vstoupila do své druhé poloviny extraliga žen. Martina v této soutěži nastupuje v družstvu TTC Litoměřice. Po podzimní části jim v této nejvyšší domácí soutěži patřila 7. příčka. K prvnímu utkání jsme zajeli v sobotu do Děčína, nad kterým děvčata na podzim zvítězila 6:1. V domácím prostředí bývá Děčín nepříjemným soupeřem. Martina i její dvě spoluhráčky však soustředěným a bojovným výkonem nepřipustily překvapení. Výsledek opět 6:1 jako na podzim. Toto vítězství posunulo děvčata na 6. místo v tabulce, které zajišťuje účast v play off, což by byl pro tyto mladé hráčky rozhodně úspěch. ST strana 8 inzerce KY Kuželky Do prvního zápasu jarní části krajského kola se Slovan připravil velice dobře a deklasuje soupeře na jeho půdě jasným výsledkem. Nejlepší hráč utkání Budský Martin. 12. kolo Sokol Spořice - Slovan Vejprty 1 : 7 VÝSLEDKY A BODY: FARKAŠ - 420k. 1b; HUDEC JAK k. 1b; AUGUSTOVIČ - 402k. 1b; UHER - 388k. 0b; BUDSKÝ - 420k. 1b; HUDEC JOS k. 1b SPORTOVNÍ PLES od do Vstupné 130,- Kč v prodeji od v MěKaSSu K tanci hraje Play-Off Chomutov 1. cena v tombole: barevný televizor tel , Uhelné sklady Chomutov mostecké ořech 1, ořech 2, kostka brikety Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr Tel.: Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 13. ledna 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 1ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku ). 1. Článek 2 Poplatník

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku ). 1. Článek 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška obce Krasová č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 18. prosince 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Společné vánoční trhy se povedly

Více

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA

OBEC LHOTY U POTŠTEJNA OBEC LHOTY U POTŠTEJNA Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lhoty u Potštejna se usneslo dne 31. 8. 2007 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce OSTROV č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se usneslo dne 21. prosince 2010 vydat podle 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění

Více

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11 Č.1-11 Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1-11 Obecně závazná vyhláška města Jirkova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á OBEC NASAVRKY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Nasavrky schválilo dne 30.11. 2005 podle ustanovení 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích OBEC DEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dešná se na svém zasedání dne 10.12.2012 usnesením Č. 7/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Měňany č. 1/2014 ze dne 2.12.2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Měňany vydalo dne 2.12.2013 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005

Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 Obec SEMČICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Semčice č. 2/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Semčice schválilo a vydává dne 7. 12. 2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 9. PROSINCE 2010 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 23 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení

OBEC CíRKVICE. Či. 1. Úvodní ustanovení OBEC CíRKVICE Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Církvice

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 22. prosince 2011 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY LÉKÁRNA U SPASITELE

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 7/2003 ze dne Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 7/2003 ze dne 9.12.2003 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Jíkev č. 1/2010 ze dne 15. ledna 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Jíkev vydalo dne 15. ledna 2010 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi

Obecně závazná vyhláška města Břeclavi Obecně závazná vyhláška města Břeclavi - ^ ^íxuyxel_ č. 10/2011 o místním poplatku ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku. Čl. 3 Poplatník Úplné znění obecně závazné vyhlášky obce Mokrá-Horákov č. 2/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice

Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice Obec Otaslavice Zastupitelstvo obce Otaslavice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 15. února 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 3ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 24. listopadu 2011 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 21 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ

MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ MĚSTO U H E R S K É H R A D I Š TĚ vydána dne: 2. 4. 2007 účinnost: 1. 5. 2007 Vyhláška č. 1/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ č. 1/2007 ze dne 2. dubna 2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

Více

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I.

OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. OBEC Hospozín Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce.hospozín se na svém zasedání dne 29.11.2010.. "... usnesením č.9... usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích

NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích NOVELA č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Desná č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Desná schválilo dne 4. 3. 2004 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Pěnčín č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěnčín vydalo dne 16.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích

OBEC CHRÁŠŤANY. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích OBEC CHRÁŠŤANY Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Chrášťany se na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Město Mirošov Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Mirošov se

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, OBEC KOKORY Obecně závazná vyhláška obce 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kokory se usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012

Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012 Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlá č. 2 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Okrouhlá se

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 8. srpna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9. Vejprtská pouť 13 ČÍSLO VEJPRTY

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 4. října 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 17 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves pod Pleší č. 1/2009 ze dne o používání hlučných strojů a nočním klidu

Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves pod Pleší č. 1/2009 ze dne o používání hlučných strojů a nočním klidu Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves pod Pleší č. 1/2009 ze dne 25. 6. 2009 o používání hlučných strojů a nočním klidu Zastupitelstvo obce Nová Ves pod Pleší na svém zasedání dne 25. 6. 2009 schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích

Obec Praskačka. Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Praskačka se na svém zasedání dne 17.července 2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Co připravujeme na rok 2010...

Co připravujeme na rok 2010... Leden 2010 OBEC PASEKA Co připravujeme na rok 2010... Prioritou v letošním roce je získání dotace na půdní vestavbu učeben cizího jazyka a počítačové učebny v naší ZŠ. O zafinancování této akce se snažíme

Více

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH:

Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března OBSAH: Ročník 2017 Částka 1 Vyhlášena 6. března 2017. OBSAH: 1. Obecně závazná vyhláška o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů 2. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 3. Obecně závazná

Více

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice Město Čelákovice, nám. 5. května, 250 88 Čelákovice Obecně závazná vyhláška E 2/2013 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška 12/2014 ZRUŠENO o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města se usneslo dne 17.12.2014

Více

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

MĚSTYS HAVLíČKOVA Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí MĚSTYS HAVLíČKOVA BOROVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1 I 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse se na svém zasedání dne 25. 11. 2010 usnesením č.15/11/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška města Bělá pod Bezdězem č. 4/2005 ze dne 14. 12. 2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem schválilo a vydává dne 14. 12. 2005, č.

Více

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ:

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE, IČ: 00284653 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIZOVICE Č. 2 /2014 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 10/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 12. 12. 2012 usnesením č. 426/ZM/2012 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích

Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Město Vlašim Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Vlašimi se na svém zasedání dne 20.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007

OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 OBEC KRÁLOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2007 o místních poplatcích ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OLEŠNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Olešná se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č.7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ

MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ MĚSTYS LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 LÁZNĚ TOUŠEŇ, okres Praha východ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Drunče Obecně závazná vyhláška Obce Drunče č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Drunče

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Vydává město Šumperk

Vydává město Šumperk MĚSTO ŠUMPERK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2014, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (OZV o místním poplatku za odpad)

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 11/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Schváleno: 04.12.2012

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl.1. ČÁST DRUHÁ Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška obce Stařechovice č. 2/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stařechovice schválilo dne 2. 12. 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 Obec Studená Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Vyvěšeno na úřední desce dne:

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více