ODDÍLOVÁ STEZKA 5. ODDÍL PRAHA...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODDÍLOVÁ STEZKA 5. ODDÍL PRAHA..."

Transkript

1 ODDÍLOVÁ STEZKA 5. ODDÍL PRAHA

2

3 Oddílová stezka Předáno Potvrzuji splnění nováčkovské zkoušky a přijetí do 5. oddílu Pětka Praha I. stupně Oddílové stezky a povoluji nosit příslušný odznak II. stupně Oddílové stezky a povoluji nosit příslušný odznak III. stupně Oddílové stezky a povoluji nosit příslušný odznak Stezka 5. oddílu Praha 1

4 I 1.2 I 12.5 Nováčkovská zkouška I Můj život a skautský zákon 1 2 Skautské heslo, denní příkaz, pozdrav a znak I Středisko; adresy vedení a klubovny 4 Oddílový znak a vlajka I Oddílová tradice 6 Státní hymna ČR 7 Státní znak a vlajka I Zápis do kroniky I Skautský kroj 2 I 2.4 II 14.1 I Osobní věci 11 Zápisník 12 6 nováčkovských uzlů 13 Morseovka 14 Ruční práce I 12.1 I Píle ve škole, pomoc doma 3 I Okolí bydliště, klubovny 17 Tělesná zdatnost II Hovor o knize 2 I 20.2 I Potvrdí vůdce jako poslední bod. 2 Potvrdí vůdce. 3 Potvrdí rodiče. 2 PDF verze

5 Nováčkovská zkouška 1 Zná skautský zákon a řídí se jím. 2 Zná skautské heslo a denní příkaz. Snaží se jej plnit. Ví, jak se skauti zdraví. Popíše českou skautskou lilii. 3 Zná název a číslo našeho střediska a oddílu, jejich vůdce a pokřiky. Zná adresu vedoucího oddílu a klubovny, telefon vůdce a rádce. 4 Popíše oddílovou vlajku a znak, vysvětlí jeho symboliku. 5 Seznámí se s oddílovými tradicemi a zvyky: názvy družin, pokřik oddílu a družiny, datum založení oddílu, nabízení jídla, číslo třináct. Zná oddílové signály a povely používané při hrách a činnosti oddílu. 6 Zná slova, melodii a autory textu i hudby. Umí se chovat při hraní státní hymny. 7 Ví, jak vypadají. Umí se chovat při vztyčování státní vlajky. 8 Napíše zápis do oddílové kroniky a graficky jej upraví. 9 Vlastní úplný kroj a pečuje o něj. Nosí jej na akce, kterých se oddíl v kroji zúčastňuje. 10 Vlastní všechny osobní věci a nosí je na akce. 11 Založí si zápisník a pečlivě jej vede. 12 Uváže 6 nováčkovských uzlů a vysvětlí jejich použití. 13 Naučí se základním znakům morseovy abecedy. 14 Vyrobí si obal na oddílovou stezku. Přišije knoflík. 15 Oboje prokáže. 16 Ví, kde je policejní stanice, zdravotnické středisko, pošta a telefonní budka v okolí bydliště a klubovny. Popíše cestu do klubovny. 17 Prokáže tělesnou zdatnost na oddílových akcích. 18 Vypráví obsah přečtené knihy. Stezka 5. oddílu Praha 3

6 I. stupeň 1. Skauting N 1 N 2 II Skautský zákon 1 N 2 II Skautský slib 1 N 3 II 1.4 N 2 II Středisko 1.4 Skautské symboly, zakladatelé N 5 II 2.1 N 5 N 9 N 11 I 19.1 I 19.2 III 3.4 N 16 II 3.2 II 4.1 II Oddíl 2.1 Oddílová historie 2.2 Oddílová tradice 2.3 Hodnosti, odznaky oddílu 2.4 Zápisník 3. Občanství 3.1 Prezidenti ČSR až ČR 3.2 Památky Prahy 4. Pošta, spoje, doprava 4.1 Pošta 4.2 Telefon 1 Potvrzuje vůdce jako poslední bod. 4 PDF verze

7 I. stupeň 1.1 Vysvětlí jednotlivé body a uvede příklady jeho plnění v prostředí, ve kterém žije. Snaží se žít podle skautského zákona. 1.2 Zná text skautského slibu a způsob jeho složení. Souvislost se skautským heslem a denním příkazem. 1.3 Zná oddíly sdružené v našem středisku (světlušek, vlčat, skautek, skautů a oldskautů) a účel tohoto svazku. 1.4 Popíše mezinárodní skautské znaky (WAGGGS, WOSM), vysvětlí jejich symboliku. Zná jména zakladatelů skautského hnutí. 2.1 Zná stručně oddílovou historii a dobu založení oddílu a družin. 2.2 Vyjmenuje alespoň 13 tradičních akcí během roku. Ví co je gillwelský kruh a pochodňová noc. 2.3 Zná hodnostní označení v oddíle používaná (véčka), označení slibu, stupňů, Orlích per, Bílého losa, Odborky za prospěch, Ohně vigilií. Dovede je popsat. Ví, co jsou oddílové odborky. 2.4 Vede si zápisník (např. formou textu, kreseb, fota). Během šesti následných bodování získá alespoň 40 bodů. 3.1 Dokáže vyjmenovat všechny prezidenty ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR. Zná datum získání samostatnosti Československa a datum vzniku ČR. 3.2 Navštíví nějakou románskou, gotickou, barokní a renesanční památku Prahy a krátce o ní pohovoří, ev. část nakreslí či vyfotografuje. Ukáže na nich charakteristické slohové prvky. 4.1 Umí poslat pohled a dopis (mezinárodně, doporučeně, expres) a zná příslušné poplatky. 4.2 Zná pravidla při telefonování (pozdrav, představení, vzkaz); umí použít telefonní seznam a zná nejdůležitější telefonní čísla (policie, hasiči, záchranka). 4.3 Dovede najít jednoduché spoje ve vlakových jízdních řádech. Stezka 5. oddílu Praha 5

8 I. stupeň II Jízdní řád I 13.2 II 5.1 II 5.1 II 5.5 II 5.6 II 13.3 N 13 II 6.1 II 6.2 II Protipožární ochrana 5.1 Zabezpečení ohně 5.2 Protipožární ochrana 6. První pomoc 6.1 Ošetření lehkých poranění 6.2 Základní životní funkce 6.3 Jednoduché obvazy 6.4 Nejběžnější léky 6.5 Osobní čistota a hygiena 6.6 Drogy 7. Signalizace a šifrování 7.1 Morseovka 7.2 Šifrování 7.3 Semafor 8. Odhady a měření 8.1 Pomocné míry II Mapování a orientace 9.1 Mapové značky 6 PDF verze

9 I. stupeň 5.1 Zná zásady zabezpečení ohňů ve volné přírodě. 5.2 Umí přivolat požární sbor, zná základy hašení (elektřina), použití náhradních hasících prostředků. Ví, kde se nalézá hlavní vypínač plynu, elektřiny a vody a umí je použít. 6.1 Umí ošetřit oděrku, povrchovou ránu, opruzení, puchýř a krvácení z nosu. Dovede odstranit třísku, klíště; provést dezinfekci rány. Nebezpečí tetanu. 6.2 Zná základní životní funkce. Dovede provést umělé dýchání, zevní masáž srdce a zastavit silné krvácení. 6.3 Umí prakticky použít šátkové obvazy. 6.4 Zná použití a dávkování nejběžnějších léků (acylpyrin, živočišné uhlí, borová voda, dezinfekční prostředky na rány). 6.5 Zná a dodržuje pravidla osobní hygieny. Vysvětlí zásady hygieny bydlení, spánku, odívání, pohybu a sportu. Aktivní odpočinek. 6.6 Promluví si s vůdcem na téma Co drogy dávají a co berou. 7.1 Zná značky Morseovy abecedy včetně číslic, dovede je plynule přijímat i vysílat. 7.2 Rozluští 2 jednoduché šifry bez klíče a 2 zprávy zašifruje. 7.3 Zná a dokáže přijímat a vysílat semaforovou abecedu. 8.1 Zná průměrnou délku svého kroku, délku pídě, svou výšku. Dokáže ukázat 50 cm a jeden metr s přesností 5%. 9.1 Zná základní mapové značky a turistické značení. Stezka 5. oddílu Praha 7

10 I. stupeň II 8.2 II 8.4 II 8.1 I Stopařské značky 9.3 Mapa okolí Prahy 9.4 Orientace II 9.1 II 9.1 II Ochrana přírody 10.1 Čin pro prostředí 10.2 Čin pro zvěř 10.3 Domácí ekologie II 10.1 II 10.2 II Pozorování přírody 11.1 Hvězdná obloha 11.2 Byliny 11.3 Dřeviny 11.4 Ptáci 11.5 Zvířata 12. Sebevýchova N Výsledky ve škole 2 N Pomoc doma 2 III 11.5 N Zkouška odvahy 12.4 Pomoc kamarádovi 12.5 Dobrý skutek 2 Potvrdí rodiče. 8 PDF verze

11 I. stupeň 9.2 Zná stopařské značky. 9.3 Má tuto mapu, vozí ji na výpravy a udržuje ji. 9.4 Umí v terénu zacházet s mapou v jednoduchých situacích. Měřítko mapy. Světové strany a zorientování mapy podle buzoly. Sever podle hodinek Vyčistí určený kus lesa či potoka nebo studánku. Dodržuje princip co můžeš plné přinést, můžeš i prázdné odnést Podílí se na výrobě krmítka, nebo vymyslí a provede jiný čin pro zvěř Šetří domácími surovinami, vyjmenuje příklady recyklovatelných výrobků a ekologických obalů a příklady nevhodných výrobků na jedno použití. Problematika odpadů Dokáže najít Velký a Malý vůz, Cassiopeiu a Orion nebo Labuť. Sever podle hvězd Zná a na výpravě ukáže alespoň 13 bylin Zná a na výpravě ukáže alespoň 3 jehličnaté a 7 listnatých dřevin Pozná alespoň 5 volně žijících ptáků Pozná alespoň 10 volně žijících savců Dosahuje přiměřených výsledků ve škole, připravuje se na vyučování Pomáhá rodičům při domácích pracích Podle určení vykoná zkoušku odvahy Pomůže sám kamarádovi bez jeho požádání, ke všem se chová vstřícně Během třech týdnů vykoná denně alespoň jeden dobrý skutek. Stezka 5. oddílu Praha 9

12 I. stupeň II 12.1 I 5.1 II 12.2 I 13.6 II Tábornictví 13.1 Slavnostní ohně 13.2 Užitková ohniště 13.3 Použití stanového dílce 13.4 Stavba stanu 13.5 Kácení stromů 13.6 Nůž, sekera zimních výprav 14. Vaření II 13.2 II 13.1 II Příprava hlavního jídla Čaj z přírodnin 14.3 Strava na výpravu II 14.3 N Zručnost a dovednost 15.1 Obal na sekeru 15.2 Praní prádla 15.3 Osobní znak 15.4 Gong 16. Bystrost a pamět II 15.1 II Kimova hra 16.2 Setonova hra 10 PDF verze

13 I. stupeň 13.1 Vyrobí model třech slavnostních ohňů a zná pravidla chování během jejich konání Za klidného počasí rozdělá oheň bez použití papíru maximálně 3 zápalkami a uvede na něm do varu 3 litry vody Zná a prakticky předvede různá upotřebení stanového dílce (pláštěnka, nosítka, jehlan a roverák). Najde vhodné místo k postavení stanu Na táboře postaví se svým spolubydlícím stan s vnitřním vybavením. Ví, jak zabránit poškození a propršení plátna Porazí určený strom a zná zásady pro kácení (pouze soušky, zahlazování světlin a pařezů) Pořídí si kvalitní nůž a sekeru. Udržuje je v bezvadném stavu a umí je brousit Zúčastní se pěti zimních výprav. Zná a používá správnou výstroj a výzbroj, umí o ně pečovat Připraví bez použití konzerv hlavní jídlo pro svou rodinu Uvaří alespoň 2 chutné druhy čaje z přírodního materiálu, který si sám nasbírá a připraví Zná základní pravidla pro stravování na jednodenní i vícedenní výpravě. Zdroj pitné vody Vyrobí funkční obal na sekeru Pečuje o svůj kroj a vypere bezvadně košili Zhotoví svůj osobní znak do oddílové matriky a používá jej při vhodných příležitostech. Vysvětlí jeho symboliku Nakreslí nebo napíše příspěvek do Gongu Zapamatuje si 15 z 24 předmětů (1 minuta na pozorování a 3 min. na zápis) Zapamatuje si 6 z 10 obrazců (1 minuta na pozorování a 3 min. na zápis). Stezka 5. oddílu Praha 11

14 I. stupeň 16.3 Hra na postřeh 17. Vedení, hra II 16.1 II Vedení hry Softball III 16.2 III 16.1 I 2.4 I Zpěv 18.1 Oddílové písně 19. Kultura 19.1 Film 19.2 Muzeum 20. Tělesná zdatnost II Denní cviky 13 dní 4 N 17 II 19.3 N 17 II Indiánský krok 20.3 Plavání 20.4 Čtyřboj 21.??? II ??? 5 3 Potvrdí rádce. 4 Potvrzuješ si sám. 5 Zadává vůdce. 12 PDF verze

15 I. stupeň 16.3 Uspěje při hře na postřeh Připraví pěknou hru pro družinu a sám ji vede Zná pravidla oddílového softballu a umí jej hrát Má ve svém zpěvníku 25 oddílových písní dle vlastního výběru Navštíví filmové představení a své dojmy zaznamená do zápisníku Navštíví expozici muzea a své dojmy zaznamená do zápisníku Denně cvičí alespoň 13 dní Urazí indiánským krokem 1 km za 7 minut Uplave libovolným způsobem 50 m. Skočí po hlavě do vody z libovolné výšky Dosáhne alespoň 3 výkonů z tohoto čtyřboje: a) běh 60 m 12,5 s b) běh 600 m 2 min 45 s c) skok daleký 245 cm d) hod tenisákem 25 m 21.1 Splní zadaný úkol. Stezka 5. oddílu Praha 13

16 II. stupeň 1. Skauting I 1.1 III Skautský zákon 1 I 1.2 III Skautský slib 1 I 1.4 III 1.2 I Zakladatelé skautingu 1.4 Organizace Junáka 2. Oddíl I 2.1 III 2.1 N Oddílová historie 2.2 Oddílový příběh III Občanství 3.1 Historie národa I 3.2 I Zeměpis ČR III 3.8 III 3.9 III Křesťanství 3.4 Významná osobnost 4. Pošta, spoje, doprava, informace I 4.1 I Využití pošt 4.2 Telefon 1 Potvrzuje vůdce jako poslední bod. 14 PDF verze

17 II. stupeň 1.1 Uvede praktické příklady plnění skautského zákona i za ztížených podmínek a nepříznivých okolností. Uvede příklady jednání proti skautským zákonům a navrhne způsob nápravy. Dodržuje zásadu nekouřit a nepít alkoholické nápoje. 1.2 Pohovoří o závažnosti svého skautského slibu, o tom, jak jej dosud plnil a jak jej chce plnit do budoucna. Souvislost s heslem a denním příkazem. 1.3 Stručně zná život a dílo zakladatelů skautingu u nás a v zahraničí. 1.4 Zná organizační strukturu Junáka a jméno starosty. 2.1 Zná stručně oddílovou historii: založení, hlavní epochy a události, organizace, vůdcové a další oddílové osobnosti, klubovny, tábory. Význam tradic. 2.2 Při vhodné příležitosti vypráví příběh nebo událost z historie oddílu. 3.1 Zná hlavní období našich dějin do současnosti. Popíše jednu historickou událost podle vlastního výběru. 3.2 Orientuje se v mapě ČR a Prahy; zná tradiční oddílem navštěvovaná místa. 3.3 Zná části Bible, seznámí se s Desaterem přikázání a vyznáním víry. Zúčastní se bohoslužby a navštíví synagogu. 3.4 Seznámí se s životem a dílem významné osobnosti. 4.1 Umí poslat telegram, peníze, fax a balík. Ví, co znamená poste restante. Poštovní vkladní knížka. 4.2 Ovládá meziměstský a mezinárodní hovor a hovor na účet volaného. Stezka 5. oddílu Praha 15

18 II. stupeň I Jízdní řád 4.4 Dopravní předpisy 4.5 Informační zdroje I První pomoc 5.1 Ošetření poranění 5.2 Zlomeniny I 6.2 II První pomoc při nehodách 5.4 Nebezpečí infekčních chorob I 6.3 III Obvazy I Lékárnička 5.7 Tělověda III Signalizace a šifrování I 7.1 I Noční signalizace I Šifry 7. Odhady a měření I Odhad výšky a vzdálenosti 8. Mapování a orientace I 9.1 I Čtení mapy I Pochodová osa I Azimut 16 PDF verze

19 II. stupeň 4.3 Dovede najít složitější spoje ve vlakových i autobusových jízdních řádech. Umí poslat spoluzavazadlo. 4.4 Zná dopravní předpisy a značky. Pravidlo pravé ruky a přednosti na různých křižovatkách. 4.5 Zná a umí použít následující zdroje informací: knihovny, internet. 5.1 Umí ošetřit popáleniny, omrzliny, alergie a nevolnost. Ví, jak předcházet omrzlinám, podchladnutí a úžehu. Umí odstranit cizí těleso z oka. 5.2 Zná postup při ošetření poranění kostí a svalů. 5.3 Priority ošetření. Bezvědomí a šok, pravidlo 5T. Zná základy technické pomoci tonoucímu, při proboření ledu a zásahu el. proudem. Umí dopravovat lehce raněné. 5.4 Zná základní způsoby přenosu infekce, ví jak tomu zamezit. Význam izolace. 5.5 Provede obinadlové obvazy končetin. Zná základy sterilizace a desinfekce a dovede sterilizovat nouzový materiál. 5.6 Má vlastní lékárničku a nosí ji na výpravy. 5.7 Zná anatomii lidského těla, ví co to je poluce a menstruace. 6.1 Noční signalizace semaforem a morseovkou. 6.2 Zná 4 různé šifry a napíše text tajným inkoustem. 7.1 Zná alespoň jednu metodu odhadu výšky a jednu vzdálenosti. V praxi předvede. 8.1 Popíše neznámý terén podle mapy (reliéf, značky). Ví, jak na mapě měřit vzdálenosti i s ohledem na nerovnosti terénu. Umí podle mapy vybrat trasu a nocležiště pro výpravu. 8.2 Nakreslí pochodovou osu alespoň 1 km dlouhou, včetně časového plánu. Zná její účel. Stezka 5. oddílu Praha 17

20 II. stupeň I 9.4 II 8.1 III Orientace 8.5 Průzkumná cesta 9. Ochrana přírody I 10.1 I Čin pro přírodu I 10.3 III 7.1 I 11.1 I 11.2 I 11.3 III 8.1 III Ekologie 10. Pozorování přírody 10.1 Hvězdná obloha 10.2 Rostlinstvo 10.3 Stopy 10.4 Houby III 9.1 I 13.1 III 10.1 I 13.7 III Sebevýchova 11.1 Práce pro oddíl 11.2 Zkouška trpělivosti 11.3 Zkouška pevné vůle 11.4 Partnerství 12. Tábornictví 12.1 Táborový oheň 12.2 Nouzové táboření 12.3 Zimní putování 18 PDF verze

21 II. stupeň 8.3 Ví, co azimut je a umí jej měřit v terénu i na mapě. Uvede příklady použití azimutu. 8.4 Umí si zorientovat mapu podle teréních útvarů, uvede příklady základních orientačních bodů v terénu. Dokáže určit vlastní polohu s mapou i bez ní. Ví, co dělat při zabloudění v různém terénu, denní i roční době. 8.5 Provede jednodenní průzkumnou cestu podle určení vedoucího. Zhotoví záznam z cesty, popíše významné úseky, doprovodí fotografií nebo kresbou a odevzdá do oddílové kroniky. 9.1 Provede s družinou nebo sám čin pro přírodu. 9.2 Uvede příklady negativních zásahů do přírody a krajiny a navrhne způsoby jejich nápravy. Zná princip trvale udržitelného rozvoje Pozná na obloze celkem 8 souhvězdí Pozná 25 rostlin. Zná rostlinu, která obarví látku družinovou barvou Pořídí sádrový odlitek stopy, pozná stopu našich 6 volně žijících zvířat. Ví, kde stopy hledat Zná základní členění hub, jejich charakteristiky a 4 naše smrtelně jedovaté houby Vykoná sám z vlastní vůle a bez upozornění užitečnou práci v klubovně nebo jinak prospěšný čin pro oddíl Podle pokynů vykoná zkoušku trpělivosti Podle pokynů vykoná zkoušku pevné vůle Se zkoušejícím si popovídá o odlišném vnímání světa muže a ženy, kultuře něžnosti a zdvořilosti Připraví se svěřenými pomocníky táborové ohniště a upraví táborový kruh pro konání táborového ohně Rozdělá oheň za ztížených podmínek. Ví, kde v deštivém počasí sehnat suché dřevo. Nouzové strávení noci, bivak. Stezka 5. oddílu Praha 19

22 II. stupeň I 14.3 III 12.3 III 12.2 I 14.2 I 6.5 III Vaření 13.1 Večeře s družinou 13.2 Zálesácké vaření 13.3 Potraviny N 12 I 15.2 I 16.1 I Zručnost a dovednost 14.1 Další uzly 14.2 Domácí opravy Péče o oděv 15. Bystrost a paměť 15.1 Kimova hra 15.2 Setonova hra 15.3 Popis I Vedení, hra 16.1 Vedení a příprava hry I 17.1 III 1.1 III Vedení družinovky 17. Umění 17.1 Rukodělná práce 2 Potvrdí rodiče. 20 PDF verze

23 II. stupeň 12.3 Umí se pohybovat na sněhu (chůze, lyžování). Umí namazat lyže a ošetřovat je a ostatní zimní výzbroj a výstroj v sezoně i mimo ni Připraví s družinou kvalitní večeři Upeče na ohni kus masa a ochutí jej. Zná 5 druhů jedlých rostlin (příprava např. salátu, smažení, zeleniny, koření) Zná hodnotu potravin podle výživnosti, skladbu potravy, základy správné výživy a rizika jejího nedodržování. Uvede zásady skladování potravin a čistotu při jeho zpracování doma i na táboře Uváže 5 nenováčkovských uzlů a vysvětlí jejich použití Provede drobnou domácí opravu Vyžehlí kvalitně košili. Uvede příklady vhodného oblečení do přírody i na různé společenské události Napíše 18 z 24 předmětů (minuta na pozorování a 3 min. na zápis) Napíše 8 z 10 obrazců (minuta ma pozorování a 3 min. na zápis) Správně popíše místo a osobu bez předchozího upozornění Připraví pěknou hru pro oddíl a vede ji s pomocí vedoucího Připraví a vede družinovku. Zná obecné zásady programové skladby (během družinovky i během roku) Vytvoří ozdobný výrobek z kůže, dřeva, kůry, semen, ap. nebo upraví samorost, který si sám najde. Stezka 5. oddílu Praha 21

24 II. stupeň III 17.2 III 17.1 I 20.1 III 11.4 I 20.3 III 18.1 I 20.4 III Kultura 18.1 Koncert 18.2 Divadlo 19. Tělesná zdatnost 19.1 Posilování 19.2 Otužování 19.3 Plavání 19.4 Čtyřboj 20.??? I 21.1 III ??? 3 3 Zadává vůdce. 22 PDF verze

25 II. stupeň 18.1 Navštíví koncert dle vlastního výběru a pohovoří o něm se zkoušejícím Navštíví divadelní přestavení dle vlastního výběru a pohovoří o něm se zkoušejícím Jeden měsíc denně posiluje. Zná způsoby posilování různých částí těla, význam dobré fyzické kondice, nebezpečí posilování s nástroji u nedospělého člověka. Správné držení těla Sprchuje se studenou vodou nebo se koupe v potoce 13 dní za sebou Dokáže vytrvalostně plavat alespoň půl kilometru. Umí šlapat vodu Dosáhne alespoň 3 výkonů z tohoto čtyřboje: a) běh 100 m 15 s b) běh 1 km 4 min 30 s c) skok daleký 350 cm d) hod kamenem 350 g 30 m 20.1 Splní zadaný úkol. Stezka 5. oddílu Praha 23

26 III. stupeň 1. Skauting II 1.1 II Cíle a poslání skautingu II Historie skautingu 1.3 Woodcraft II Oddíl 2.1 Tradice a zvyky oddílu I Občanství 3.1 Ústava ČR 3.2 Mezinárodní organizace a úmluvy 3.3 Právní zásady 3.4 Život a dílo prezidentů II 3.1 III Historie republiky II Významná osobnost 3.7 Periodika 3.8 Judaismus II 3.3 III Světová náboženství 24 PDF verze

27 III. stupeň 1.1 Seznámí se s cíly a posláním skautského hnutí. Vysvětlí význam oddílové činnosti; družinový systém. 1.2 Seznámí se s vývojem skautingu u nás od založení do dneška. 1.3 Seznámí se se základy woodcraftu. Zákony lesní moudrosti. 2.1 Zná tradice a zvyky oddílu tak, aby tradiční akce mohl řídit v případě potřeby. 3.1 Seznámí se s ústavou ČR. Parlamentní demokracie. 3.2 Ví co je OSN, EU a NATO, zná význam těchto organizací. Přečte si Všeobecnou deklaraci lidských práv. 3.3 Zná právní zásady při pobytu v přírodě a při vedení družiny. Ví, jak postupovat v případě konfliktu s dopravcem, lesákem, ochranářem, majitelem pozemku, ap. 3.4 Zná život a dílo minimálně dvou našich prezidentů. 3.5 Zná základní období historie republiky, popíše události, které vedly ke vzniku Československého státu. 3.6 Seznámí se s životem a dílem významné osobnosti. 3.7 Orientuje se v periodikách v ČR včetně skautských. 3.8 Seznámí se se základními principy judaismu. 3.9 Seznámí se se základními principy světových náboženství (islám, hinduismus, budhismus). Zná nebezpečí sekt. Stezka 5. oddílu Praha 25

28 III. stupeň II 5.7 I První pomoc 4.1 Těhotenství 4.2 Pohlavní choroby I 6.1 I Závod na zdravovědu II Obvazy hlavy, hrudníku, pánve 5. Signalizace 5.1 Zhotovení signalizačních praporků II Mapování a orientace 6.1 Základy mapování, druhy map 6.2 Tradiční tábořiště oddílu 6.3 Dvoudenní průzkumná cesta 7. Ochrana přírody II 9.2 III Organizovaná ochrana přírody 7.2 Hnutí ochrany přírody u nás 8. Pozorování přírody II 10.2 II Pozná 50 druhů rostlin 8.2 Pozná 13 druhů brouků 8.3 Základní nerosty v okolí Prahy 26 PDF verze

29 III. stupeň 4.1 Zná fyziologii těhotenství. Plánování rodičovství, formy antikoncepce. 4.2 Seznámí se s nebezpečím pohlavních chorob. 4.3 Připraví, provede a vyhodnotí závod se zaměřením na zdravovědu. 4.4 Prakticky obváže tyto části těla. 6.1 Ví, jak vznikají mapy a plány, jejich odlišnosti. Dokáže nakreslit plánek pro potřeby oddílu. Zná druhy map pokrývající naše území. 6.2 Ukáže je na mapě a ví, kdy jich oddíl využívá. Zná v těchto místech dopravu, zdroj pitné vody a další podrobnosti. 6.3 Provede dvoudenní průzkumnou cestu podle určení vedoucího. Zhotoví záznam z cesty, popíše významné úseky, nocležiště, doprovodí fotografií nebo kresbou a odevzdá do oddílové kroniky. 7.1 Seznámí se s úlohou OSN v ochraně přírody a životního prostředí. Zná ochranářské Desatero a řídí se jím ve vztahu k přírodě. 7.2 Ochranářské organizace, ochranářská politika státu. Radikalismus v ekologii. Naše ochranářská periodika. 8.1 Ukáže a rozpozná v přírodě 50 druhů rostlin. U 10 zná použití v tábornické praxi. 8.3 Ví, kde a jaké nerosty se vyskytují v okolí Prahy. Tuto znalost prokáže na výpravách. Stezka 5. oddílu Praha 27

30 III. stupeň II Sbírka 7 odlitků stop 8.5 Hlasy 7 ptáků na magnetofonu II Sebevýchova 9.1 Manželství, rodičovství II Tábornictví 10.1 Chování oddílu v krizových situacích 10.2 Předpověď počasí 10.3 Přístřešek z přírodního materiálu II 12.3 II Zimní táboření 11. Tábor 11.1 Příprava tábora 11.2 Chod tábora 11.3 Návrh a stavba táborového objektu I 20.1 II Ranní cvičení na táboře 11.5 Cesta za důkazním lístkem 12. Vaření 12.1 Upéci buchty II 13.1 II Jídelníček a rozpočet 28 PDF verze

31 III. stupeň 8.4 Vytvoří si sbírku sedmi různých zvířecích stop. 8.5 Nahraje a pokusí se určit hlasy 7 různých ptáků. 9.1 Vysvětlí text manželského slibu. Význam a funkce rodiny (zázemí pro dospělého a pro vývoj dětí). Zodpovědnost za vlastní rodinu Zná zásady vedení skupiny v krizových situacích Zná předpověď počasí podle přírodních úkazů Zhotoví jej a přenocuje v něm Stráví alespoň jednu noc ve stanu na sněhu. Možnosti stanování a vaření V rámci možností se podílí na přípravě tábora V rámci možností se podílí na chodu tábora. S oddílem absolvoval alespoň 3 tábory Navrhne a řídí stavbu nějakého táborového objektu Zná poslání ranního cvičení a praxi (protahování, posilování, vytrvalost a vhodné hry) Po západu slunce vykoná cestu za důkazním lístkem Připraví jídelníček alespoň na jeden týden včetně rozpočtu. Stezka 5. oddílu Praha 29

32 III. stupeň II Vaření složitých jídel 12.4 Vlastní recept II Uzlování 13.1 Provazové vazby 13.2 Lasování 13.3 Zdolání překážky pomocí lana 14. Zručnost a dovednost 14.1 Vyřezat lžíci 14.2 Práce s fotoaparátem 14.3 Vazba zápisníku či kroniky 15. Vedení, hra 15.1 Program na akci oddílu 15.2 Oddílová rada 15.3 Svěřená funkce 15.4 Úvod do psychologie 15.5 Úvod do pedagogiky 15.6 Metodika vedení a plánování 15.7 Sbírka 50 her I Umění 16.1 Umělecká tvorba 30 PDF verze

33 III. stupeň 12.3 Umí zadělat knedlíky, připravit rýži a k oběma nějaké hlavní jídlo. Polévka z potravin. Spolu se službou předvede na táboře Dle vlastního receptu připraví hlavní jídlo Zná křížovou a šikmou vazbu, trojnožku. Umí lano smotat a zakončit Zná základy lasování, umí točit krinolínu a talíř Bezpečně slaní skálu, suchou nohou překoná potok nebo zdolá jinou překážku pomocí lana Vyřeže lžíci a alespoň týden s ní jí Udělá 13 kvalitních fotografií pomocí manuálního fotoaparátu. Zná zásady kompozice. Ví, jak by jednotlivé fotografie ovlivnila změna clony, času a citlivosti filmu Zhotoví vazbu svému zápisníku, zpěvníku nebo oddílové kronice Připraví program na určenou oddílovou akci a povede ji. Při přípravě přihlédne ke znalostem kolektivu i jednotlivců Řídí schůzku oddílové rady. Umí vysvětlit její cíl a náplň Vykonává dobře a svědomitě svěřenou funkci Dokáže charakterizovat základní typy lidí v oddíle a způsob práce s nimi Prokáže základní znalosti pedagogických zásad v teorii a praxi oddílové činnosti. Význam her. Motivace jednotlivce a skupiny Zná metodiku vedení oddílu a družiny. Podílí se na přípravě dlouhodobého plánu činnosti s přihlédnutím k jeho komplexnosti Má uspořádanou sbírku alespoň 50 her vhodných pro různé prostředí Buď dovede zahrát na nějaký hudební nástroj doprovod k alespoň dvěma písním nebo vytvoří kresbu a obraz nebo zhotoví sochu. Stezka 5. oddílu Praha 31

34 III. stupeň I 18.1 II 18.2 II 18.1 II 19.3 II národních a 10 oddílových písní 16.3 Oddíl a umění 17. Kultura 17.1 Divadlo 17.2 Hudba 17.3 Výstavy 18. Tělesná zdatnost 18.1 Plavání 18.2 Putovní tábor 18.3 Přespolní běh 5 km 18.4 Čtyřboj 19.??? II ??? 1 1 Zadává vůdce. 32 PDF verze

35 III. stupeň 16.2 Zná zpaměti S oddílem nebo s družinou nacvičí neznámou píseň nebo naučí zvolenou výtvarnou techniku Navštíví představení v Národním divadle dle vlastního výběru a libovolné jiné divadelní či klubové představení. Napíše o tom do Gongu Navštíví dva různé koncerty (klasika, jazz, folk, rock) dle vlastního výběru. Seznámí se s hudbou, kterou poslouchájí členové oddílu Navštíví sbírku starého evropského umění a další výstavu dle vlastního výběru Zná techniku pomoci tonoucímu ve vodě. Plavání v šatech Zúčastní se putovního tábora v horách nebo na kole Uběhne jej ve stanoveném limitu Dosáhne alespoň 3 výkonů z tohoto čtyřboje, které si sám stanoví: a) hod oštěpem b) jízda na kole 10 km c) šplh po laně d) běh 1,5 km 19.1 Splní zadaný úkol. Stezka 5. oddílu Praha 33

36 Udělené odborky Datum Název odborky Instruktor 34

37 Stezka 5. skautského oddílu v Praze. Vít Zýka Kvítek a kolektiv vedení 5. oddílu. Praha 1997, 2003 Důvody vytvoření této stezky a obecná východiska možno nalézt zde. Symboly nakreslil Petr Menčík Svišť. Sazbu navrhl a systémem TEX vytvořil Vít Zýka. Převod do PDF formátu pomocí pdftexu (1998, 2003).

38 FIVE PRESS

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie

Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Občanské sdružení skautů a skautek Lilie GALAXIS skautská stezka vědomostí a přátelství Nováčkovská zkouška, I. a stupeň Osobní data Jméno a příjmení:. Přezdívka: Datum narození:. Adresa:. Telefon:. Vstup

Více

KOTVA PLZEŇ. Nováčkovská zkouška

KOTVA PLZEŇ. Nováčkovská zkouška KTVA PLZEŇ Nováčkovská zkouška Být skautem, to není jen tak Budeš se muset snažit, ale určitě to zvládneš. Celá tvoje družina i všichni vedoucí se ti budou snažit pomáhat Moje skautské jméno: Družina:

Více

Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes

Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes Přezdívka:............................. Jméno Příjmení:............................. Adresa:.......................................................................................

Více

Zdravotník 1) PORANĚNÍ POHYBOVÉHO a) Rány řezné, bodné a odřeniny b) Zlomeniny končetin c) Vymknutí kloubů 2) ŽIVOTNÍ FUNKCE a) Dýchání, pozná zástavu

Zdravotník 1) PORANĚNÍ POHYBOVÉHO a) Rány řezné, bodné a odřeniny b) Zlomeniny končetin c) Vymknutí kloubů 2) ŽIVOTNÍ FUNKCE a) Dýchání, pozná zástavu Průzkumník 1) MRŠTNOST a) Doběhne indiánským během k seníku a zpět za 8 minut b) Dovede se v terénu dobře a tiše plížit, skrývat a maskovat 2) VODNÍ DOVEDNOSTI Umí plavat (N 10 m, M 25 m, S 50 m) 3) MAPA

Více

Zkoušky: Bílí turbánek. Rudé srdce

Zkoušky: Bílí turbánek. Rudé srdce Zkoušky: Bílí turbánek Tyto zkoušky jsou dalšími záslužnými a hodnotnými odznaky, které ozdobí Tvůj kroj. U těchto zkoušek je ale již potřeba vyplnit všechny zadané body, aby sis mohl(a) zkoušku splnit

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI

Ťapka. Moje osobní údaje. Ťapka. 11. Pionýrská skupina VLCI Moje osobní údaje Jméno: Adresa: Telefon:.. Email:. Datum narození/rodné číslo:.. Kontakt na rodiče: Družina:.. Přijat dne:.. Slib složen dne: Ťapka Moje foto Ťapka Výchovný systém 11. PS VLCI -určeno

Více

Metodika ke skautské stezce GALAXIS

Metodika ke skautské stezce GALAXIS Metodika ke skautské stezce GALAXIS Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Slovo úvodem: Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Na základě požadavků jednotlivých oddílů, zasedla odborná komise Občanského

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Stezka skautů a skautek

Stezka skautů a skautek Stezka skautů a skautek Junák - svaz skautů a skautek ČR 1997 Junácká hymna Slova: Fr. S. Procházka Hudba: K. Kovařovic Junáci vzhůru, volá den! Luh květem kývá orosen, sluníčko blankytem pílí, před námi

Více

KOTVA PLZEŇ. Pěšinka. Vodních Pidilidí

KOTVA PLZEŇ. Pěšinka. Vodních Pidilidí KTVA PLZEŇ Pěšinka Vodních Pidilidí Být vodním Pidičlověkem, to není jen tak Budeš se muset snažit, ale určitě to zvládneš. Celá tvoje družina i všichni vedoucí se ti budou snažit pomáhat Moje skautské

Více

L P V S V. Stezka Venety

L P V S V. Stezka Venety L P V S V Stezka Venety Tato stezka patří... Majitel stezky je členem 180.oddílu VENETA na Praze 4 Rozdělá oheň Tábornické dovednosti Dokáže pokácet strom Umí vybrat místo vhodné k přenocování Umí postavit

Více

stupeň: 1. stupeň Stezky

stupeň: 1. stupeň Stezky 11.1 11.2 Pohovořím s vůdcem o plnění zákona, slibu, hesla a denního příkazu. Naostřím nůž a mačetu a vím, jak s nimi zacházet. 11.3 Znám a používám Semafor. Jak se mi daří jej plnit/neplnit Zkoušet v

Více

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** ***

Myšlenkové základy skautingu, historie. **** *** Psychologie **** *** Myšlenkové základy skautingu, historie. * * 1.1 Předchůdci a inspirace (antika, křesťanství, rytíři, Komenský, Rousseau, Thoreau,...) 1 7 8 2 1.2 Zakladatelé skautingu. Dva základní směry v dějinách skautingu

Více

Instrukce k okruhu Moje družina a oddíl v Nováčkovské zkoušce

Instrukce k okruhu Moje družina a oddíl v Nováčkovské zkoušce Instrukce k okruhu Moje družina a oddíl v Nováčkovské zkoušce Seznámím se se všemi členy své družiny a poznám, co kdo umí. - Znáš název, pokřik, pravidla a signály vaší družiny máš vše vyplněné v Nováčkovi.

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život

Průřezová témata. Mezipředmět. vazby. Ročník Předmět. Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka. Strana 1/7 ŠVP ZV Škola pro život Vyučovací předmět: Prvouka (Pr) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Pr OSV 1 (zapamatování) Tč, Tv Orientuje se ve škole a jejím okolí (v okolí svého

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Druhy udělovaných per

Druhy udělovaných per Kniha Orlích Per Druhy udělovaných per Pera, o která si indiáni sami žádají Velké orlí pero za dovednost Velké orlí pero za dovednost se žíněmi Malé orlí pera Ptáka Bouře Velké orlí pero Ptáka Bouře Velké

Více

Bojov ník. Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se latinské názvy seků * Absolvuje soukromou hodinu s mistrem

Bojov ník. Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se latinské názvy seků * Absolvuje soukromou hodinu s mistrem dexter Bojov ník +1 D, +1ž * Udělá 8 kliků * Udělá 20 sedlehů do 1mimuty * Splní 2 body z stezky * Naučí se házet míčem Finta Když udělá brtníka, je nezranitelný * Vydrží v brtníkovi 30 sec * Naučí se

Více

Hodnoticí standard. Horský průvodce (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Horský průvodce (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Horský průvodce (kód: 65-020-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Člen horské služby Kvalifikační úroveň

Více

stupeň: 2. stupeň Stezky

stupeň: 2. stupeň Stezky 21.1 Znám alespoň 6 souhvězdí. Na základě praxe, kde je najdu, co je v nich zajímavého k pozorování 21.2 Znám historii skautingu. 21.3 21.4 21.5 Dokážu používat a udržovat vařiče (oddílový, družinový).

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3.

Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec. Ježborka Pøírodovìdec 3. stupeò. Ježborka Táborník 3. stupeò. Ježborka Cestovatel 3. Obsah strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 strana 9 strana 10 strana 11 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 Ježčí oddílové zkoušky úvod + základní zkouška Dutec Ježborka Ohnivec Ježborka

Více

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného

Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Junák český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s. Na Kapli 1060 IČO 46276165 763 61 Napajedla Propozice 32. ročníku Memoriálu Jerry Hodného Datum: 3. a 4. 10. 2015 Místo: Napajedla - klubovna

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy

Prvouka. Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka. Bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo Domov: prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Bezpečná cesta do školy Domov: prostředí domova, panelový dům, nájemní dům, byt, vesnice, město Obec: úřady,

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

CÍLE A PROSTŘEDKY Karambol

CÍLE A PROSTŘEDKY Karambol Stanovy Junáka - svazu skautů a skautek ČR Hlava druhá Poslání a principy Junáka Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M).

N, M, S, I 4:00 min. Slunce je objednáno, ale pro případ náhodného mraku bude připraveno umělé slunce (M). A. TURISTICKO - TÁBORNICKÁ OBLAST O ORIENTACE N M S I N První člen hlídky určí pomocí buzoly 4 základní světové strany. Druhý člen hlídky ukáže na mapě 4 základní světové strany. Třetí člen hlídky určí

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Závod bude probíhat v okolí chaty U Floriána v České Třebové v sobotu 7. února 2009. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: v 9:25 hod. dívčí kmen (registrace do 9:15 hod.)

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Kormidelnický kurz Arrašíd 2. víkend

Kormidelnický kurz Arrašíd 2. víkend Kormidelnický kurz Arrašíd 2. víkend Charakteristika Cílová skupina: skauti a skautky ve věku 13-15 let Kapacita: 21 účastníků (reálný odhad 14) Typ akce: rádcovský kurz se zaměřením na vodácké dovednosti

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017 -M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Povolání: Chůva Doklady potvrzující

Více

Nové odborky. Nových odborek je celkem 10: Přírodovědec Uzlař Zdravotník Morse Hvězdář Topograf Sportovec Kuchař Táborník Organizátor

Nové odborky. Nových odborek je celkem 10: Přírodovědec Uzlař Zdravotník Morse Hvězdář Topograf Sportovec Kuchař Táborník Organizátor Nové odborky Nových odborek je celkem 10: Přírodovědec Uzlař Zdravotník Morse Hvězdář Topograf Sportovec Kuchař Táborník Organizátor Každá odborka má čtyři stupně (1. - nejlehčí, 4. - nejtěžší). Jednotlivé

Více

Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: první Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně Tematický okruh: Místo, kde žijeme Minimální doporučená úroveň žák

Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: první Časová dotace: 2 vyučovací hodiny týdně Tematický okruh: Místo, kde žijeme Minimální doporučená úroveň žák Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Prvouka pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST:

VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ PODOBLAST: ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitosti přírody Člověk a zdraví PÁNI KLUCI Téma Rozvíjené kompetence, očekávané

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace:

1.třída. český jazyk: čtení a psaní. matematika a její aplikace: 1.třída český jazyk: - zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká - umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat - umí skládat slabiky, slova čte slabiky, slova - tvoří

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Atlet patroni Bobři. Botanik patronka Marťa. Badatel patron Borůvka

Atlet patroni Bobři. Botanik patronka Marťa. Badatel patron Borůvka DOVEDNOSTI U každé dovednosti jsou vypsány podmínky, které musíte splnit. Prvních 8 podmínek je povinných pro všechny, poslední 2 podmínky jsou povinné pouze pro skautky a skauty. Každá dovednost má svého

Více

Vlček č. 1 ~ Odborná zkouška pro Vlčata ~ Zdravotník

Vlček č. 1 ~ Odborná zkouška pro Vlčata ~ Zdravotník Vlček č. 1 Zdravotník 1. Víš, jaké úrazy můžeš ošetřit. 2. Dovedeš ošetřit povrchovou ránu. 3. Umíš stáhnout elastickým obinadlem kotník, koleno a zápěstí. 4. Víš, jak ošetřit lehčí omrzliny a popáleniny.

Více

Podrádce: 1) V nepřítomnosti rádce plní vše, co má plnit rádce.

Podrádce: 1) V nepřítomnosti rádce plní vše, co má plnit rádce. Rádce: 1) Chodí a připravuje se na oddílové rady, kde může přednést návrhy na činnost od členů své družiny. 2) Připravuje program na vymezenou část schůzky a případně i výpravy podle toho, co se domluvilo

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Roverské zkoušky Verze 12/2012

Roverské zkoušky Verze 12/2012 Roverské zkoušky Verze 12/2012 Začít plnit roverské zkoušky lze po dovršení 14 let věku. Úspěšné složení Roverských zkoušek je podmíněno dosažením 120 bodů. U bodů, kde je uvedeno max, posuzuje počet bodů

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3.

NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. NÁŠ SVĚT otázky k opakování pro žáky 3. ročníku 1. Jaký tvar mají značky zákazové? 2. Jaký tvar mají značky výstražné? Na něco upozorňující? 3. Jaký tvar mají značky informující? 4. Nakresli značku Dej

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

JUNÁK -svazskautùaskautek støedisko PsohlavciUherskéHradištì 68601 Uh.Hradištì,Rybárny 111

JUNÁK -svazskautùaskautek støedisko PsohlavciUherskéHradištì 68601 Uh.Hradištì,Rybárny 111 JUNÁK -svazskautùaskautek støedisko PsohlavciUherskéHradištì 68601 Uh.Hradištì,Rybárny 111 Sestryabratři, uplynuldalšírokaskautskéstřediskopsohlavcivuherskémhradištisivásdovoluje pozvat nasvétradičnízimnízávodydvoučlennýchhlídekvchřibech.

Více

Táborník 1. Přenocuje 30 nocí pod stanem (z toho nejméně 20 nocí na letním táboře, zbytek na vícedenních výpravách).

Táborník 1. Přenocuje 30 nocí pod stanem (z toho nejméně 20 nocí na letním táboře, zbytek na vícedenních výpravách). Táborník 1. Přenocuje 30 nocí pod stanem (z toho nejméně 20 nocí na letním táboře, zbytek na vícedenních výpravách). 2. Zná potřebnou tábornickou výstroj a nářadí. 3. Ví, jak se nejvhodněji obléci do každého,

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky

Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Kurz č. 7 TaD cykloturistiky Pokyny pro kurz Teorie a didaktika cykloturistiky - KTS/TDC Termín: 27. 5. 31. 5. 2013 Místo: Vedoucí kurzu: Instruktoři: Účastníci: Hranice penzion U Jiřího http://www.penzionujiriho.cz/

Více

Odborky VEDOUCÍ HER MALÁ ORLÍ PÉRA. Má v pracáku zapsaná pravidla těchto her: Pasák Zaváté stopy Mafie

Odborky VEDOUCÍ HER MALÁ ORLÍ PÉRA. Má v pracáku zapsaná pravidla těchto her: Pasák Zaváté stopy Mafie VEDOUCÍ HER Má v pracáku zapsaná pravidla těchto her: Pasák Zaváté stopy Mafie Tyto hry bezpečně ovládá a dovede je vysvětlit nováčkovi. Dále má v pracáku poznamenaných: 10 her pro místnost (drobné hry

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Roční plán družiny Modrá třída

Roční plán družiny Modrá třída Roční plán družiny Modrá třída 2017 / 2018 Kouzelné školy mateřská škola a základní škola Celoroční plán školní družiny Modrá třída Odpočinkové činnosti Odstraňování únavy žáků z vyučování Řešení odpočinku

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Zaostřeno na zdraví Žák: uplatňuje zásady zdravého způsobu života předvede kompenzační a relaxační cvičení vhodné k překonání únavy a stresu jedná citlivě a ohleduplně s handicapovanými

Více

ZKOUŠKY. Skaut abs Pangea Šlapanice DruŽina NetopýrŮ

ZKOUŠKY. Skaut abs Pangea Šlapanice DruŽina NetopýrŮ ZKOUŠKY DIVOČINY Skaut abs Pangea Šlapanice DruŽina NetopýrŮ 1 JDE SE DO LESA Milý bratře, dostává se ti do rukou brožurka Zkoušek divočiny, které prověří, nakolik jsi schopen obstát v přírodě. Pro tebe

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ

PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ PRAVIDLA KONTROLNÍCH STANOVIŠŤ A AZIMUT MSR Postup Podle zadaného azimutu a vzdálenosti (v metrech) najít ukryté karty a opsat z nich znaky. Hlídka plní úkol společně, má k dispozici jednu buzolu (mimo

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

1. Zúčastní se nejméně dvou letních stanových táborů a stráví tak v přírodě minimálně 40 dní. 2. Zná zásady výběru a uspořádání tábořišť. 3.

1. Zúčastní se nejméně dvou letních stanových táborů a stráví tak v přírodě minimálně 40 dní. 2. Zná zásady výběru a uspořádání tábořišť. 3. 1. Zúčastní se nejméně dvou letních stanových táborů a stráví tak v přírodě minimálně 40 dní. 2. Zná zásady výběru a uspořádání tábořišť. 3. Zná táborovou hygienu. 4. Zná zásady ochrany přírody (při výpravě

Více

Tematický plán pro školní rok: 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: první

Tematický plán pro školní rok: 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: první ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - hovoří o tom, co očekává od školy - orientuje se v prostoru školy - popíše polohu a vysvětlí funkci vybraných místností školy - uvede

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více