Literární spolek Regent

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literární spolek Regent"

Transkript

1 Nejlepší čítárnou je dobrá krčma Literární spolek Regent Výroční zpráva k 12. výročí založení spolku

2 1.1 Příspěvek od Kronikáře honoris causa Stav členů & hodnostářů a obsazení hodnostářských funkcí Členská základna spolku klesla na počátku 12. spolkového roku na pouhé tři členy. Tento stav trval až do konce kalendářního roku, kdy si PRD konečně nalepil do legitimace členskou známku. Spolek Dement zůstává, k všeobecné úlevě, nadále bez členů. Za drobnou, téměř nezřetelnou skvrnu na systému spolkových funkcí, o níž se již dlouho hovoří a následně se na ni zapomíná, lze považovat naprostý nedostatek spolkového auditu, který by solidní a voleb se zúčastňující instituce měla mít. Přestože audit není v současné době vnímán jako priorita, podnikl spolek první krok otevřel jednání s kandidátem, jenž není členem spolku. To by mělo skýtat naději na nezávislost auditu (která nemá nic společného s nepodplatitelností auditorovou, to jsou zcela odlišné kategorie). Pakliže auditor hodnostářskou funkci přijme, bude spolkem pověřen k vypracování návrhu metodiky auditu, jež bude následně ošetřena ve Stanovách. Dalšími kroky budou stanovení termínu auditu a vlastní provedení. Auditor bude samozřejmě povinen informovat pravdivě a zároveň pozitivně. Vedlejším efektem jmenování auditora pak bude nárůst počtu hodnostářů spolku. Tím sice nebude splněn dříve definovaný cíl spolkového snažení nárůst počtu prostých členů (cílový počet: 1), nicméně i tak půjde o významný krok ke spolkovému růstu. Na druhou stranu, ani růst členské základny se nesmí uspěchat a z tohoto hlediska je zcela v pořádku, že hodnostářská funkce předchází členství. Počet aktivně vykonávaných funkcí, jež na svá bedra naložili hrdí hodnostáři, se proti minulému roku nezměnil, s jedinou výjimkou, naštěstí dočasnou, viz výše. PRD během roku přestal disponovat spolkovým vozidlem, pročež mu spolek schválil neplacené volno do doby nabytí zmíněného dopravního prostředku. Po větší část spolkového roku tedy bylo možno tuto spolkovou funkci považovat za ryze čestnou, bez jakékoli praktické náplně. O to víc si PRD užíval doposud neznámého požitku pití piva (Stanovy Clausthlaera mezi pivo nezařazují).

3 Poté, co se znovu stal ředitelem, byl jeho funkci navrácen praktický rozměr a výrobci Clausthlaera přestal hrozit úpadek Změny v legislativě spolku Na rozdíl od novelizační smršti, jež se strhla v předcházejícím spolkovém roce, spolek nyní po zásluze spokojeně spočinul na huňatém polštáři legislativní dokonalosti a stability a nepociťoval potřebu cokoli v této oblasti měnit. 1.2 Příspěvek od Hromadně sdělovacího sekretáře Veřejné působení spolku Zviditelnění spolku tento rok probíhalo významnou měrou přes spolkový pivovar, nepočítáme-li parlamentní volby, kdy komisaři našli v urnách tři hlasy ve prospěch spolku a nepochybně se velmi divili, ale zároveň zaznamenali, že se na politické scéně objevil subjekt, s nímž je třeba do budoucna počítat. Jak uvádí SS, veřejnost, pátrající po kvalitním moku, si na internetu našla spolkové stránky a první odběratelé piva Hodnostář si tento výjimečný výrobek nepochybně spojili se spolkem. to nade vší pochybnost dokládá internetí diskuse, kde spokojený konzument vychválil počin spolkového pivovaru a pochvalně se též zmínil o spolku jako takovém. Do budoucna lze očekávat, že tento způsob propagace spolu nabyde na významu. To dokládá i nedávný další kontakt veřejnosti s pivovarem, kdy si sběratel pivních etiket znovu vyžádal novou etiketu, tentokrát pšeničného piva Hodnostář. Dále je třeba vyzdvihnout povedený sestřih z videozáznamů sestavený v celistvý, vtipně ozvučený snímek. Veřejnosti je tak nyní přístupná prezentace spolku, jeho idejí, hodnostářů a činnosti na Málokdo by mohl pochybovat, že tímto způsobem v příštích parlamentních volbách dosáhne spolek ještě zářnějšího výsledku.

4 1.3 Příspěvek od Spolkového Sládka Spolkový pivovar Spolkový pivovar Hodnostář v uplynulém spolkovém roce rozhodně nezahálel, dokonce je u něj možno konstatovat výraznou činorodost a novátorství. Nejen že uvařil čtyři várky, ale tři z nich byly naprosto nové, až revoluční. Sezóna započala exkurzí do staré dobré Anglie, konkrétně pivem Great Eastern Ale, které spolkový sládek a někteří další hodnostáři hodnotí jako to nejlepší, co kdy opustilo plechové dveře pivovarského sklepa. Bezprostředně nato, těsně předtím, než byl sklep z důvodu teplého počasí odstaven, spatřil světlo Pohostinství u Hodnostáře a Spolkového domu English Pub Bitter. I toto pivo bylo neobyčejně povedené a jiní hodnostáři je staví na nejvyšší příčku pomyslného pivovarského žebříku slávy. Po nucené letní odstávce pivovar uvařil skvělé pšeničné pivo a protože předchozí bouřlivý zájem konzumentů zcela vyprázdnil pivovarské zásoby, přistoupil sládek k výrobě již tradičního Ležáku s dvěma druhy chmele. Pivovar v uplynulém roce pokračoval v dobře započaté tradici Hodnostářova dne, tentokrát již druhého, při příležitosti oslav výročí založení pivovaru. Slavnosti se zúčastnili 4 hosté. Pivovar Hodnostář požíval i obchodních úspěchů. Nejen že pivo pravidelně odebírá majitel Spolkového domu, ale tentokrát byl větší objem prodán i účastníkům Hodnostářova dne. Sládek si ale zejména váží zájemců z řad veřejnosti, kteří kontaktovali spolek s žádostí o vzorek piva. Na podzim se tedy uskutečnil historicky první prodej dvěma zákazníkům mimo členstvo spolku, a to s unikátní 100% slevou, kterou sládek a zároveň marketingový ředitel pivovaru vypracoval jen pro tuto příležitost. Je na místě zmínit i rozsáhlou technickou modernizaci pivovaru, k níž v tomto spolkovém roce díky sládkově láskyplné péči došlo. Prvních pět várek bylo nalahvováno s využitím dosti primitivní technologie bušením paličkou do korunky ve snaze nakonec (tj. po desítkách vteřin až jednotkách minut) upevnit zátku na hrdlo láhve. Tímto způsobem sice, jak praxe ukazuje, lze uzavřít láhev, avšak také

5 lze vzbudit půl paneláku, jakož i rozbít láhev za současného vylití drahocenného obsahu na pivovarskou betonovou podlahu. Od šesté várky již pivovar používá moderní technologii pákového uzavíracího zařízení, jež se vyznačuje nejen tichým a bezrizikovým chodem, ale zejména několikanásobně kratším časem potřebným na uzavření láhve. 1.4 Příspěvek od Regionálního ředitele Dolní Posázaví Správa regionu Dolní Posázaví Region Dolní Posázaví, svědomitě spravovaný svým regionálním ředitelem zaznamenal i v tomto spolkovém roce viditelný rozkvět. K ověření této hypotézy spolek podnikl inspekční návštěvu krásné krčmy v objektu bývalého pivovaru v Kostelci nad Černými lesy a shledal vše v tak uspokojivém stavu, že se rozhodl inspekci zopakovat i v následujícím roce. Láskyplnou péči, kterou regionu setrvale věnuje RŘDS, lze vidět i v tom, že nakupuje a poctivě ochutnává skutečné pivo, jež vaří spřátelený pivovar v samém centru regionu, tedy v Benešově. Regionální ředitel plánuje na příští spolkový rok nejméně jednu revizní návštěvu regionu.

6 2.1. Příspěvek od KR O administrativní aktivitě a nejvýznamnějších počinech spolku informuje v míře více než dostatečné příspěvek KHC. Za sebe bych zmínil významný milník v historii Regentu, který jsem coby koordinační rada zkoordinoval, a sice historickou první účast spolku v červnových parlamentních volbách, které spolek téměř vyhrál, získav celkem tři neplatné hlasy. Následné úvahy o sestavení stínové vlády nakonec nevedly k realizaci kvůli nadměrnému vytížení (pracovnímu i nepracovnímu) všech hodnostářů spolku. Péči o několik resortů najednou by nedokázali věnovat dostatek času a energie; přece jen chtít např. po PRD ovi, aby si kromě dopravy, zahraniční politiky a průmyslu přibral ještě životní prostředí a školství, to opravdu nešlo. Přehled spolkových akcí ve spolkovém roce 2010/11: Datum Typ akce Místo konání Účastníci Komentář VPZ U berana, Hrom do police MZ U hodnostáře Všichni členové + Mirka Všichni členové 11. výroční a jubilejní 70. pravidelné zasedání se vydařilo, zahájeno pietně u bývalého Regentu (účast: KHC a KR ), KHC obdržel uznání za činnost kronikářskou a přednesl návrh auditu spolkových procesů Degustace nové várky Hodnostáře: Great Eastern Pale Ale velmi lahodný, stejně jako pohled na stále atraktivnější Mirku PVZ Pivovar Kostelec nad Č.L. Všichni členové Vydařené zasedání v nádherném pivovarském šenku. KHC a SP měli jakýsi problém s návratem, asi jim dýl nejel bus nebo co (PRD si totiž vybral volno a jel do Moravy) MZ Pod Vyšehradem, Jamaika, U starýho Kočárka KR, KHC a PRD ; SP chyběl a nechť se stydí a lituje Památné chcaní KHC a PRD a ze železničního mostu do Vltavy, v Jamaice hnusné podmíráky a zahuláno travkou už tam nepůjdem PZ U prince Mroslava Všichni členové Přednesena naše spolková hymna (zhudebnil a zapěl KR ); kverulant PRD ji odmítl ratifikovat s tím, že by měla být v barokním stylu od té doby ale jinou verzi nemáme, takže tato je prostě platná PVZ Trnovská krčma Všichni členové Krásná krčma, dík PRD ovi za výběr a tím splnění role RŘDB; SP pil birell a byl všemi politován MZ U berana Všichni členové PRD přišel coby čerstvý ajznboňák a chlubil se, že se kurvil v Hamburku (nebo že tam

7 něco zkurvil, už nevíme, KHC to totiž v zápise zcenzuroval) PZ V cípu, Kulový blesk Všichni členové Mimořádně vydařené povánoční zasedání ve dvou skvělých krčmách (např. skvělá žebírka v Cípu); PRD nás coby čerstvý pošťák protáhl generálním ředitelstvím pošt, KHC se nabídl, že jeho ženě udělá dceru a zároveň slíbil, že ztrestá ženu svou; SP si dal k pivu zmrzlinový pohár MZ HD U hodnostáře Všichni členové + Mirka a Sam PZ Kulový blesk Všichni členové, SP ovšem pouze telefonicky Mirka opět o dost krásnější, pivo spolkové opět velmi lahodné a bramboráky Made in SP opět vynikající; SP nám promítl krásný desetiminutový sestřih z historie spolku; Samovi nabídnuta funkce auditora Fuj, hanba, stejně jako loni jsme se sešli až ve jmenovitém únoru, dokonce ve stejný den: 38. února. SP se fyzicky nezúčastnil, nedostav opušťák od své velitelky, takže se konala v rámci zasedání historická první telekonference. SP pohrdal a nepřiznal barvu; místo účasti na pravidelném zasedání spolku jel nakupovat (!!), což je nejtěžší spolkový hřích, jak se shodli všichni ostatní hodnostáři. KDC byl opět vyzván a opět slíbil, že PRD ově choti udělá céru. Jinak bylo zasedání kromobyčejně vydařené, výtečná piva i lahůdky. Vysvětlivky: PZ PVZ VPZ MZ HD Pravidelné Zasedání Pravidelné Výjezdní Zasedání Výroční Pravidelné Zasedání Mimořádné Zasedání Hodnostářův Den Celkem se tedy konalo 6 PZ, z toho 1 VPZ a 2 PVZ a 4 MZ, z toho 1 spojeno s HD. Nekonala se žádná příprava ani vyhodnocení zasedání. 2.2 Příspěvek od RŘSL Regionální ředitelství pro Střední Polabí prožilo klidnější rok, naplněný méně nápadnou prací, zaměřenou k delším perspektivám. Nekonalo se žádné zasedání v regionu, ovšem čile se chystá

8 nadcházející zasedání výroční, které proběhne s velkou slávou ve Spolkovém domě. RŘSL ovšem inicioval a zajistil zasedání v regionu jiného, nejmenovaného hodnostáře, čímž mu umožnil chlubiti se cizím peřím. Regionální ředitel šířil slávu spolku v regionu nenápadně, na tomto poli spíše pracoval v Praze. Hlavním jeho přínosem je péče o spolkovou vinici a speciálně o oficiální spolkový vinný keř Regent. Tento urodil při poslední sklizni celkem 4 hrozny, což nestačilo na výrobu samostatného vína, takže tyto byly použity na výrobu panenského směsného vína z celé vinice. Hodnostáři spolku budou podrobeni jeho degustaci v rámci výročního zasedání, což bude prvním krokem RŘSL v cestě za kandidaturou na dosud neexistující funkci Spolkového vinaře (SV). RŘSL se však nespokojil s tímto úspěchem a v lednu odebral ze jmenovaného keře 2 řízky, které se pokusí na jaře vysadit a rozmnožit tak počet spolkových keřů na 3. Pokud se to podaří, lze do budoucna očekávat úrodu dostatečnou k tomu, aby každý člen spolku mohl obdržet lahev spolkového vína vždy při výročním zasedání coby dárek od spolkového vinaře. 2.3 Příspěvek od WMS Webová prezentace spolku prošla v uplynulém spolkovém roce výraznou grafickou rekonstrukcí, poněkud byla upravena i navigace. Stránky nyní působí přehledněji a více profesionálně. Aktualizovány byly rovněž texty, průběžně jsou doplňovány čerstvé informace. Doplněno bylo počitadlo roků, měsíců a dní existence spolku. Na svou činnost v uplynulém roce je WMS náležitě spolkově hrd. V nastávajícím spolkovém roce je v plánu významnější navigační rekonstrukce, na úvodní stránce by se měl objevit sloupek Aktualit, který by měl být průběžně odmazáván do archivu. Stránka O Regentu bude tím pádem zeštíhlena, omezí se pouze na stěžejní události historie spolkové a přestane tak duplikovat stránku úvodní, čímž se zpřehlední a zatraktivní.

9 3.1 Příspěvek od ČZSP ČZSP ze svého piedestalu shlížel na stav spolkového pokladu, jež pradávno založil. Srdce mu sice nijak neplesalo při pohledu na mrzké úročení velmi slabého zůstatku, ještě menšího, než jaký byl v době založení pokladu. Ještě, že se poklad rozrostl alespoň o příspěvky za roční známky. Záměry ČZSP na zásadní dotaci spolkového pokladu zhatila ČZSPova ztráta zaměstnání. ČZSP se tak stal sockou a na zásadní dotaci pokladu si mohl nechat zajít chuť. Nicméně se těší, že v den výročního zasedání opět zůstatek poposkočí díky dalšímu vydání členských známek. 3.2 Příspěvek od RŘDB V příspěvku PRDa je psáno o PRDově dočasném řidičském půstu. To vedlo k jedné velmi podstatné skutečnosti. RŘDB začal projíždět region Dolního Poberouní na kole, což mu umožňovalo řádný průzkum krčem v regionu. Na kole RŘDB krčmy nejen objevoval, ale i řádně testoval! Jedním ze zásadních úspěchů byl objev Trnovské krčmy, v níž se po zásluze konalo říjnové výjezdní zasedání spolku. Hodnostáři spolku byla krčma oceněna, jako velmi podařená a hodna další návštěvy. RŘDB se nenechal uchlácholit tímto úspěchem a otestoval mnoho dalších krčem a občerstvoven v regionu. Za ty nejlepší krčmy, které se ukázaly být hodny návrhu RŘDB konání některého z příštích výjezdních zasedání, jmenuje RŘDB alespoň Hospodu u Zrzavého paviána v Halounech ležících na úpatí Brdských lesů. RŘDB si dává spolkový závazek ukecat ostatní hodnostáře k uskutečnění výjezdního zasedání v této okouzlující krčmě v nadcházejícím spolkovém roce. 3.3 Příspěvek od PRD Jak už bylo naznačeno v příspěvku ČZSP, ztráta zaměstnání PRDa měla za následek i krátkodobou nepřítomnost spolkového vozidla. To bylo záhy nahrazeno a už se čekalo jen na to, až skončí PRDův nedobrovolný řidičský půst. V další části spolkového roku se situace začala náramně měnit. Sice to nejdříve vypadalo, že spolek bude mít místo spolkového vozidla spolkový vlak, ale brzy se vše v dobré obrátilo. Spolkové vozidlo začalo opět fungovat. Ale ouha. PRD vyzkoušel spolkové vozidlo odvozem hodnostářů na výpravu z Boleslavi do Boleslavi přes Benátky a nedovybavenost a motorická

10 nedostatečnost vozidla hodnostáře příliš neuspokojila. Ne, že by řvali nepříčetností, ale stačila ne úplně velká pochvala a PRDovi se nové spolkové vozidlo rázem nezamlouvalo. Tak jej raději na R4 zrušil, a to tak důsledně, že z toho byla totálka. A protože se vše zlé obrací v dobré, znamenalo to v konečném důsledku, že spolkové vozidlo je nyní o několik kategorií vyšší. Velikostí i motorizací. Konečně může Spolek spokojeně odjet důstojným prostředkem na 12. výroční zasedání.

11 4.1 Příspěvek od SP Pokladna za spolkový rok 2010/2011 neprošla příliš revolučním obdobím. Z minulého období si přinesla kladná čísla a v tomto trendu se nesl celý rok. Velkým přírůstkem se stal poplatek za členské známky. Neméně významným přírůstkem je pravidelné úročení, jež bývá často ne příliš kladně hodnoceno ostatními hodnostáři. Úrok však nikterak není podhodnocen s ohledem na běžnou úrokovou úroveň na trhu. Výhledem bychom se mohli zamyslet nad způsobem lepšího zhodnocení našich financí, jiným než úrokovým. Investice však s sebou nese vždy jistá rizika. Zamyslet se můžeme i nad novými zdroji ať už z obětavosti, nebo z výdělečné činnosti. 4.2 Příspěvek od RŘDV Regionální ředitelství Dolního Povltaví (DV) se v tomto spolkovém roce nemá žel příliš čím pochlubit. Do akcí DV by bylo možno zařadit veškerá zasedání pražská. To by bylo ovšem málo. RŘ si je vědom, že pro čest své funkce je zapotřebí více dbát na rozvoj svého regionu a šíření slávy spolku. Věřím, že sebekritika nás může povznést k lepším zítřkům. 4.3 Příspěvek od PS PS v spolkovém roce 2010/2011 bedlivě střežil spolková razítka jako korunovační klenoty. O spolkovou šrajtofli bylo také dobře postaráno. Razítka i spolková šrajtofle se účastnila skoro každého zasedán a byla vždy připravena plnit svojí funkci. Nedílnou součástí těchto relikvií je zelená razítková barva a razítkový polštářek řádně udržovaný. Šrajtofle se také k výročnímu zasedání 2011 dočkala označení spolkovým logem. V uplynulém období byly vzneseny návrhy na spolková pečetidla, pera a saka, ale nic se nemá uspěchat, a proto vše zůstává v našich úvahách.

Literární spolek Regent

Literární spolek Regent Literární spolek Regent Nejlepší čítárnou je dobrá krčma ----------------------------------------------------- Výroční zpráva k 13. výročí založení spolku 1 1.1 Příspěvek od Kronikáře honoris causa Členská

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

2. HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE

2. HLAVNÍ FINANČNÍ UKAZATELE 7 SPñO [QS WB obsah Profil společnosti 2 Hlavní finanční ukazatele 3 Zpráva představenstva 4 Informace o činnosti společnosti 5 Zpráva auditora 14 Účetní závěrka 16 Příloha účetní závěrky 24 Zpráva představenstva

Více

1. 4. 2005 31. 3. 2006 Speciální vydání časopisu Za branou. pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje

1. 4. 2005 31. 3. 2006 Speciální vydání časopisu Za branou. pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje 1. 4. 2005 31. 3. 2006 Speciální vydání časopisu Za branou pro zaměstnance Plzeňského Prazdroje [ obsah ] 02 Gary Niederheitmann: Finance jsou v dobrém stavu 04 Derek Jones: Hlavní pozornost věnujeme našim

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Czech Internet Forum 2006. Server o českém Internetu www.lupa.cz. Ročenka českého Internetu

Czech Internet Forum 2006. Server o českém Internetu www.lupa.cz. Ročenka českého Internetu Server o českém Internetu www.lupa.cz Ročenka českého Internetu Praha, listopad 2006 1 Obsah: Předmluva...3 1. České elektronické komunikace v roce 2006...4 1.1 Konsolidace, aneb: kámen nezůstal na kameni...

Více

VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE The importance of volunteering for a non-govermental organizations Bakalářská

Více

FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008

FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008 FIKTIVNÍ FIRMY V ČESKÉ REPUBLICE 1992-2008 NÚOV, Praha 2008 Fiktivní firmy v České republice 1993-2008 Vydal: NÚOV, Centrum fiktivních firem Praha, prosinec 2008 2 Slovo úvodem Vážení čtenáři, přinášíme

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu

Vyhrál jsem nad nepřízní osudu projekt METROPOL pomáhá Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 6 číslo 9 květen 2013 Petr Koukal www.tydeniky.cz Narodil se 14. 12. 1985, pochází z Hořovic. Vyhrál evropský juniorský

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 6/2012. www.sunka.cz ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 6/2012. www.sunka.cz ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 6/2012 www.sunka.cz LE & CO - Ing. Jiří Lenc, s.r.o. průmyslová zóna Jirny Poděbradská 606 250 90 Jirny zelená linka: 800 100 172

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Rozhovor. Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman PK Petr Zimmermann. strana 3. Ustavující zasedání nově zvoleného

Rozhovor. Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman PK Petr Zimmermann. strana 3. Ustavující zasedání nově zvoleného Kultura Kasárny se proměnily na depozitář. Studijní a vědecká knihovna v Plzni získala jeho otevřením další prostory. strana 2 Rozhovor Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman

Více

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 02 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému strana 6 Rozhovor s Magdalénou Lukášovou

Více

Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007

Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007 0 Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007 Složení výboru SZO ČZS MARTAGON Předseda: Vratislav N o v á k, Hrdinova 2750,

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

Politika by se měla dělat s nadšením. Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele. Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou

Politika by se měla dělat s nadšením. Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele. Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou 9/2009 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Politika by se měla dělat s nadšením PŘÍLOHA: STAVEBNICTVÍ Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou JANOTŮV ÚSPORNÝ BALÍČEK Vydává: MegaArt

Více

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny

Jak je na tom česká ekonomika. 2013? Tedy v době, kdy volby do Poslanecké sněmovny www.abiaqr.cz Ročník Roãník 12 17 č. ã. 9 10/ 5/20082013 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy 2 bulletin institutu certifikace účetních Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy V prostorách Institutu certifikace účetních se 29. června letošního roku konal XIII. (mimořádný) sněm

Více

Vizuální styl značky Pilsner Urquell. Filip Cvrček

Vizuální styl značky Pilsner Urquell. Filip Cvrček Vizuální styl značky Pilsner Urquell Filip Cvrček Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Klíčová slova: Pilsner Urquell, Plzeňský Prazdroj, Prazdroj, Urquell, Plzeň, Měšťanský pivovar v Plzni, Corporate design,

Více

Součást české kultury

Součást české kultury Výroční zpráva Rok končící 31. března 2003 Součást české kultury 14. 10. 02 21. 8. 02 16. 1. 03 25. 11. 02 27. 7. 02 Rozvoj značky Pilsner Urquell podpořilo uvedení nové kampanězaložené na tématu inspirující

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

Zlínsko předalo štafetu Jihočechům

Zlínsko předalo štafetu Jihočechům ČSOB Pojišťovna vstoupila do nového roku s vyšším ratingem Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- INZERCE www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

ČTĚTE. Družstva na podzimních veletrzích Šperk roku 2013: GRANÁT Turnov. reportáž DDL. aktualita. Dřevozpracující družstvo Lukavec

ČTĚTE. Družstva na podzimních veletrzích Šperk roku 2013: GRANÁT Turnov. reportáž DDL. aktualita. Dřevozpracující družstvo Lukavec 11/2013 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV reportáž DDL Dřevozpracující družstvo Lukavec ČTĚTE Družstva na podzimních veletrzích Šperk roku 2013: GRANÁT Turnov

Více

Magazín společnosti New World Resources

Magazín společnosti New World Resources Magazín společnosti New World Resources č. 2 2012 6 9 interview Günter Verheugen: Těžba v Evropě má stále budoucnost 10 11 technologie Přípravné práce k prohloubení jámy ČSA 2 na Dole Karviná jsou v plném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více