Literární spolek Regent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literární spolek Regent"

Transkript

1 Nejlepší čítárnou je dobrá krčma Literární spolek Regent Výroční zpráva k 12. výročí založení spolku

2 1.1 Příspěvek od Kronikáře honoris causa Stav členů & hodnostářů a obsazení hodnostářských funkcí Členská základna spolku klesla na počátku 12. spolkového roku na pouhé tři členy. Tento stav trval až do konce kalendářního roku, kdy si PRD konečně nalepil do legitimace členskou známku. Spolek Dement zůstává, k všeobecné úlevě, nadále bez členů. Za drobnou, téměř nezřetelnou skvrnu na systému spolkových funkcí, o níž se již dlouho hovoří a následně se na ni zapomíná, lze považovat naprostý nedostatek spolkového auditu, který by solidní a voleb se zúčastňující instituce měla mít. Přestože audit není v současné době vnímán jako priorita, podnikl spolek první krok otevřel jednání s kandidátem, jenž není členem spolku. To by mělo skýtat naději na nezávislost auditu (která nemá nic společného s nepodplatitelností auditorovou, to jsou zcela odlišné kategorie). Pakliže auditor hodnostářskou funkci přijme, bude spolkem pověřen k vypracování návrhu metodiky auditu, jež bude následně ošetřena ve Stanovách. Dalšími kroky budou stanovení termínu auditu a vlastní provedení. Auditor bude samozřejmě povinen informovat pravdivě a zároveň pozitivně. Vedlejším efektem jmenování auditora pak bude nárůst počtu hodnostářů spolku. Tím sice nebude splněn dříve definovaný cíl spolkového snažení nárůst počtu prostých členů (cílový počet: 1), nicméně i tak půjde o významný krok ke spolkovému růstu. Na druhou stranu, ani růst členské základny se nesmí uspěchat a z tohoto hlediska je zcela v pořádku, že hodnostářská funkce předchází členství. Počet aktivně vykonávaných funkcí, jež na svá bedra naložili hrdí hodnostáři, se proti minulému roku nezměnil, s jedinou výjimkou, naštěstí dočasnou, viz výše. PRD během roku přestal disponovat spolkovým vozidlem, pročež mu spolek schválil neplacené volno do doby nabytí zmíněného dopravního prostředku. Po větší část spolkového roku tedy bylo možno tuto spolkovou funkci považovat za ryze čestnou, bez jakékoli praktické náplně. O to víc si PRD užíval doposud neznámého požitku pití piva (Stanovy Clausthlaera mezi pivo nezařazují).

3 Poté, co se znovu stal ředitelem, byl jeho funkci navrácen praktický rozměr a výrobci Clausthlaera přestal hrozit úpadek Změny v legislativě spolku Na rozdíl od novelizační smršti, jež se strhla v předcházejícím spolkovém roce, spolek nyní po zásluze spokojeně spočinul na huňatém polštáři legislativní dokonalosti a stability a nepociťoval potřebu cokoli v této oblasti měnit. 1.2 Příspěvek od Hromadně sdělovacího sekretáře Veřejné působení spolku Zviditelnění spolku tento rok probíhalo významnou měrou přes spolkový pivovar, nepočítáme-li parlamentní volby, kdy komisaři našli v urnách tři hlasy ve prospěch spolku a nepochybně se velmi divili, ale zároveň zaznamenali, že se na politické scéně objevil subjekt, s nímž je třeba do budoucna počítat. Jak uvádí SS, veřejnost, pátrající po kvalitním moku, si na internetu našla spolkové stránky a první odběratelé piva Hodnostář si tento výjimečný výrobek nepochybně spojili se spolkem. to nade vší pochybnost dokládá internetí diskuse, kde spokojený konzument vychválil počin spolkového pivovaru a pochvalně se též zmínil o spolku jako takovém. Do budoucna lze očekávat, že tento způsob propagace spolu nabyde na významu. To dokládá i nedávný další kontakt veřejnosti s pivovarem, kdy si sběratel pivních etiket znovu vyžádal novou etiketu, tentokrát pšeničného piva Hodnostář. Dále je třeba vyzdvihnout povedený sestřih z videozáznamů sestavený v celistvý, vtipně ozvučený snímek. Veřejnosti je tak nyní přístupná prezentace spolku, jeho idejí, hodnostářů a činnosti na Málokdo by mohl pochybovat, že tímto způsobem v příštích parlamentních volbách dosáhne spolek ještě zářnějšího výsledku.

4 1.3 Příspěvek od Spolkového Sládka Spolkový pivovar Spolkový pivovar Hodnostář v uplynulém spolkovém roce rozhodně nezahálel, dokonce je u něj možno konstatovat výraznou činorodost a novátorství. Nejen že uvařil čtyři várky, ale tři z nich byly naprosto nové, až revoluční. Sezóna započala exkurzí do staré dobré Anglie, konkrétně pivem Great Eastern Ale, které spolkový sládek a někteří další hodnostáři hodnotí jako to nejlepší, co kdy opustilo plechové dveře pivovarského sklepa. Bezprostředně nato, těsně předtím, než byl sklep z důvodu teplého počasí odstaven, spatřil světlo Pohostinství u Hodnostáře a Spolkového domu English Pub Bitter. I toto pivo bylo neobyčejně povedené a jiní hodnostáři je staví na nejvyšší příčku pomyslného pivovarského žebříku slávy. Po nucené letní odstávce pivovar uvařil skvělé pšeničné pivo a protože předchozí bouřlivý zájem konzumentů zcela vyprázdnil pivovarské zásoby, přistoupil sládek k výrobě již tradičního Ležáku s dvěma druhy chmele. Pivovar v uplynulém roce pokračoval v dobře započaté tradici Hodnostářova dne, tentokrát již druhého, při příležitosti oslav výročí založení pivovaru. Slavnosti se zúčastnili 4 hosté. Pivovar Hodnostář požíval i obchodních úspěchů. Nejen že pivo pravidelně odebírá majitel Spolkového domu, ale tentokrát byl větší objem prodán i účastníkům Hodnostářova dne. Sládek si ale zejména váží zájemců z řad veřejnosti, kteří kontaktovali spolek s žádostí o vzorek piva. Na podzim se tedy uskutečnil historicky první prodej dvěma zákazníkům mimo členstvo spolku, a to s unikátní 100% slevou, kterou sládek a zároveň marketingový ředitel pivovaru vypracoval jen pro tuto příležitost. Je na místě zmínit i rozsáhlou technickou modernizaci pivovaru, k níž v tomto spolkovém roce díky sládkově láskyplné péči došlo. Prvních pět várek bylo nalahvováno s využitím dosti primitivní technologie bušením paličkou do korunky ve snaze nakonec (tj. po desítkách vteřin až jednotkách minut) upevnit zátku na hrdlo láhve. Tímto způsobem sice, jak praxe ukazuje, lze uzavřít láhev, avšak také

5 lze vzbudit půl paneláku, jakož i rozbít láhev za současného vylití drahocenného obsahu na pivovarskou betonovou podlahu. Od šesté várky již pivovar používá moderní technologii pákového uzavíracího zařízení, jež se vyznačuje nejen tichým a bezrizikovým chodem, ale zejména několikanásobně kratším časem potřebným na uzavření láhve. 1.4 Příspěvek od Regionálního ředitele Dolní Posázaví Správa regionu Dolní Posázaví Region Dolní Posázaví, svědomitě spravovaný svým regionálním ředitelem zaznamenal i v tomto spolkovém roce viditelný rozkvět. K ověření této hypotézy spolek podnikl inspekční návštěvu krásné krčmy v objektu bývalého pivovaru v Kostelci nad Černými lesy a shledal vše v tak uspokojivém stavu, že se rozhodl inspekci zopakovat i v následujícím roce. Láskyplnou péči, kterou regionu setrvale věnuje RŘDS, lze vidět i v tom, že nakupuje a poctivě ochutnává skutečné pivo, jež vaří spřátelený pivovar v samém centru regionu, tedy v Benešově. Regionální ředitel plánuje na příští spolkový rok nejméně jednu revizní návštěvu regionu.

6 2.1. Příspěvek od KR O administrativní aktivitě a nejvýznamnějších počinech spolku informuje v míře více než dostatečné příspěvek KHC. Za sebe bych zmínil významný milník v historii Regentu, který jsem coby koordinační rada zkoordinoval, a sice historickou první účast spolku v červnových parlamentních volbách, které spolek téměř vyhrál, získav celkem tři neplatné hlasy. Následné úvahy o sestavení stínové vlády nakonec nevedly k realizaci kvůli nadměrnému vytížení (pracovnímu i nepracovnímu) všech hodnostářů spolku. Péči o několik resortů najednou by nedokázali věnovat dostatek času a energie; přece jen chtít např. po PRD ovi, aby si kromě dopravy, zahraniční politiky a průmyslu přibral ještě životní prostředí a školství, to opravdu nešlo. Přehled spolkových akcí ve spolkovém roce 2010/11: Datum Typ akce Místo konání Účastníci Komentář VPZ U berana, Hrom do police MZ U hodnostáře Všichni členové + Mirka Všichni členové 11. výroční a jubilejní 70. pravidelné zasedání se vydařilo, zahájeno pietně u bývalého Regentu (účast: KHC a KR ), KHC obdržel uznání za činnost kronikářskou a přednesl návrh auditu spolkových procesů Degustace nové várky Hodnostáře: Great Eastern Pale Ale velmi lahodný, stejně jako pohled na stále atraktivnější Mirku PVZ Pivovar Kostelec nad Č.L. Všichni členové Vydařené zasedání v nádherném pivovarském šenku. KHC a SP měli jakýsi problém s návratem, asi jim dýl nejel bus nebo co (PRD si totiž vybral volno a jel do Moravy) MZ Pod Vyšehradem, Jamaika, U starýho Kočárka KR, KHC a PRD ; SP chyběl a nechť se stydí a lituje Památné chcaní KHC a PRD a ze železničního mostu do Vltavy, v Jamaice hnusné podmíráky a zahuláno travkou už tam nepůjdem PZ U prince Mroslava Všichni členové Přednesena naše spolková hymna (zhudebnil a zapěl KR ); kverulant PRD ji odmítl ratifikovat s tím, že by měla být v barokním stylu od té doby ale jinou verzi nemáme, takže tato je prostě platná PVZ Trnovská krčma Všichni členové Krásná krčma, dík PRD ovi za výběr a tím splnění role RŘDB; SP pil birell a byl všemi politován MZ U berana Všichni členové PRD přišel coby čerstvý ajznboňák a chlubil se, že se kurvil v Hamburku (nebo že tam

7 něco zkurvil, už nevíme, KHC to totiž v zápise zcenzuroval) PZ V cípu, Kulový blesk Všichni členové Mimořádně vydařené povánoční zasedání ve dvou skvělých krčmách (např. skvělá žebírka v Cípu); PRD nás coby čerstvý pošťák protáhl generálním ředitelstvím pošt, KHC se nabídl, že jeho ženě udělá dceru a zároveň slíbil, že ztrestá ženu svou; SP si dal k pivu zmrzlinový pohár MZ HD U hodnostáře Všichni členové + Mirka a Sam PZ Kulový blesk Všichni členové, SP ovšem pouze telefonicky Mirka opět o dost krásnější, pivo spolkové opět velmi lahodné a bramboráky Made in SP opět vynikající; SP nám promítl krásný desetiminutový sestřih z historie spolku; Samovi nabídnuta funkce auditora Fuj, hanba, stejně jako loni jsme se sešli až ve jmenovitém únoru, dokonce ve stejný den: 38. února. SP se fyzicky nezúčastnil, nedostav opušťák od své velitelky, takže se konala v rámci zasedání historická první telekonference. SP pohrdal a nepřiznal barvu; místo účasti na pravidelném zasedání spolku jel nakupovat (!!), což je nejtěžší spolkový hřích, jak se shodli všichni ostatní hodnostáři. KDC byl opět vyzván a opět slíbil, že PRD ově choti udělá céru. Jinak bylo zasedání kromobyčejně vydařené, výtečná piva i lahůdky. Vysvětlivky: PZ PVZ VPZ MZ HD Pravidelné Zasedání Pravidelné Výjezdní Zasedání Výroční Pravidelné Zasedání Mimořádné Zasedání Hodnostářův Den Celkem se tedy konalo 6 PZ, z toho 1 VPZ a 2 PVZ a 4 MZ, z toho 1 spojeno s HD. Nekonala se žádná příprava ani vyhodnocení zasedání. 2.2 Příspěvek od RŘSL Regionální ředitelství pro Střední Polabí prožilo klidnější rok, naplněný méně nápadnou prací, zaměřenou k delším perspektivám. Nekonalo se žádné zasedání v regionu, ovšem čile se chystá

8 nadcházející zasedání výroční, které proběhne s velkou slávou ve Spolkovém domě. RŘSL ovšem inicioval a zajistil zasedání v regionu jiného, nejmenovaného hodnostáře, čímž mu umožnil chlubiti se cizím peřím. Regionální ředitel šířil slávu spolku v regionu nenápadně, na tomto poli spíše pracoval v Praze. Hlavním jeho přínosem je péče o spolkovou vinici a speciálně o oficiální spolkový vinný keř Regent. Tento urodil při poslední sklizni celkem 4 hrozny, což nestačilo na výrobu samostatného vína, takže tyto byly použity na výrobu panenského směsného vína z celé vinice. Hodnostáři spolku budou podrobeni jeho degustaci v rámci výročního zasedání, což bude prvním krokem RŘSL v cestě za kandidaturou na dosud neexistující funkci Spolkového vinaře (SV). RŘSL se však nespokojil s tímto úspěchem a v lednu odebral ze jmenovaného keře 2 řízky, které se pokusí na jaře vysadit a rozmnožit tak počet spolkových keřů na 3. Pokud se to podaří, lze do budoucna očekávat úrodu dostatečnou k tomu, aby každý člen spolku mohl obdržet lahev spolkového vína vždy při výročním zasedání coby dárek od spolkového vinaře. 2.3 Příspěvek od WMS Webová prezentace spolku prošla v uplynulém spolkovém roce výraznou grafickou rekonstrukcí, poněkud byla upravena i navigace. Stránky nyní působí přehledněji a více profesionálně. Aktualizovány byly rovněž texty, průběžně jsou doplňovány čerstvé informace. Doplněno bylo počitadlo roků, měsíců a dní existence spolku. Na svou činnost v uplynulém roce je WMS náležitě spolkově hrd. V nastávajícím spolkovém roce je v plánu významnější navigační rekonstrukce, na úvodní stránce by se měl objevit sloupek Aktualit, který by měl být průběžně odmazáván do archivu. Stránka O Regentu bude tím pádem zeštíhlena, omezí se pouze na stěžejní události historie spolkové a přestane tak duplikovat stránku úvodní, čímž se zpřehlední a zatraktivní.

9 3.1 Příspěvek od ČZSP ČZSP ze svého piedestalu shlížel na stav spolkového pokladu, jež pradávno založil. Srdce mu sice nijak neplesalo při pohledu na mrzké úročení velmi slabého zůstatku, ještě menšího, než jaký byl v době založení pokladu. Ještě, že se poklad rozrostl alespoň o příspěvky za roční známky. Záměry ČZSP na zásadní dotaci spolkového pokladu zhatila ČZSPova ztráta zaměstnání. ČZSP se tak stal sockou a na zásadní dotaci pokladu si mohl nechat zajít chuť. Nicméně se těší, že v den výročního zasedání opět zůstatek poposkočí díky dalšímu vydání členských známek. 3.2 Příspěvek od RŘDB V příspěvku PRDa je psáno o PRDově dočasném řidičském půstu. To vedlo k jedné velmi podstatné skutečnosti. RŘDB začal projíždět region Dolního Poberouní na kole, což mu umožňovalo řádný průzkum krčem v regionu. Na kole RŘDB krčmy nejen objevoval, ale i řádně testoval! Jedním ze zásadních úspěchů byl objev Trnovské krčmy, v níž se po zásluze konalo říjnové výjezdní zasedání spolku. Hodnostáři spolku byla krčma oceněna, jako velmi podařená a hodna další návštěvy. RŘDB se nenechal uchlácholit tímto úspěchem a otestoval mnoho dalších krčem a občerstvoven v regionu. Za ty nejlepší krčmy, které se ukázaly být hodny návrhu RŘDB konání některého z příštích výjezdních zasedání, jmenuje RŘDB alespoň Hospodu u Zrzavého paviána v Halounech ležících na úpatí Brdských lesů. RŘDB si dává spolkový závazek ukecat ostatní hodnostáře k uskutečnění výjezdního zasedání v této okouzlující krčmě v nadcházejícím spolkovém roce. 3.3 Příspěvek od PRD Jak už bylo naznačeno v příspěvku ČZSP, ztráta zaměstnání PRDa měla za následek i krátkodobou nepřítomnost spolkového vozidla. To bylo záhy nahrazeno a už se čekalo jen na to, až skončí PRDův nedobrovolný řidičský půst. V další části spolkového roku se situace začala náramně měnit. Sice to nejdříve vypadalo, že spolek bude mít místo spolkového vozidla spolkový vlak, ale brzy se vše v dobré obrátilo. Spolkové vozidlo začalo opět fungovat. Ale ouha. PRD vyzkoušel spolkové vozidlo odvozem hodnostářů na výpravu z Boleslavi do Boleslavi přes Benátky a nedovybavenost a motorická

10 nedostatečnost vozidla hodnostáře příliš neuspokojila. Ne, že by řvali nepříčetností, ale stačila ne úplně velká pochvala a PRDovi se nové spolkové vozidlo rázem nezamlouvalo. Tak jej raději na R4 zrušil, a to tak důsledně, že z toho byla totálka. A protože se vše zlé obrací v dobré, znamenalo to v konečném důsledku, že spolkové vozidlo je nyní o několik kategorií vyšší. Velikostí i motorizací. Konečně může Spolek spokojeně odjet důstojným prostředkem na 12. výroční zasedání.

11 4.1 Příspěvek od SP Pokladna za spolkový rok 2010/2011 neprošla příliš revolučním obdobím. Z minulého období si přinesla kladná čísla a v tomto trendu se nesl celý rok. Velkým přírůstkem se stal poplatek za členské známky. Neméně významným přírůstkem je pravidelné úročení, jež bývá často ne příliš kladně hodnoceno ostatními hodnostáři. Úrok však nikterak není podhodnocen s ohledem na běžnou úrokovou úroveň na trhu. Výhledem bychom se mohli zamyslet nad způsobem lepšího zhodnocení našich financí, jiným než úrokovým. Investice však s sebou nese vždy jistá rizika. Zamyslet se můžeme i nad novými zdroji ať už z obětavosti, nebo z výdělečné činnosti. 4.2 Příspěvek od RŘDV Regionální ředitelství Dolního Povltaví (DV) se v tomto spolkovém roce nemá žel příliš čím pochlubit. Do akcí DV by bylo možno zařadit veškerá zasedání pražská. To by bylo ovšem málo. RŘ si je vědom, že pro čest své funkce je zapotřebí více dbát na rozvoj svého regionu a šíření slávy spolku. Věřím, že sebekritika nás může povznést k lepším zítřkům. 4.3 Příspěvek od PS PS v spolkovém roce 2010/2011 bedlivě střežil spolková razítka jako korunovační klenoty. O spolkovou šrajtofli bylo také dobře postaráno. Razítka i spolková šrajtofle se účastnila skoro každého zasedán a byla vždy připravena plnit svojí funkci. Nedílnou součástí těchto relikvií je zelená razítková barva a razítkový polštářek řádně udržovaný. Šrajtofle se také k výročnímu zasedání 2011 dočkala označení spolkovým logem. V uplynulém období byly vzneseny návrhy na spolková pečetidla, pera a saka, ale nic se nemá uspěchat, a proto vše zůstává v našich úvahách.

Literární spolek Regent

Literární spolek Regent Literární spolek Regent Nejlepší čítárnou je dobrá krčma ----------------------------------------------------- Výroční zpráva k 11. výročí založení spolku 1 1.1 Příspěvek od Kronikáře honoris causa 1.1.1

Více

Literární spolek Regent

Literární spolek Regent Literární spolek Regent Nejlepší čítárnou je dobrá krčma ----------------------------------------------------- Výroční zpráva k 13. výročí založení spolku 1 1.1 Příspěvek od Kronikáře honoris causa Členská

Více

Chyběli a nemusejí se stydět Ivan Košteyn, čestný zakladatel spolku Přizvaní pozorovatelé

Chyběli a nemusejí se stydět Ivan Košteyn, čestný zakladatel spolku Přizvaní pozorovatelé Tajný zápis 61. PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ LITERÁRNÍHO SPOLKU REGENT Datum: 34. října 2008 Místo konání: U hodnostáře, Modřany Nejlepší čítárnou je dobrá krčma Účastni Senility George, koordinační rada, webmaster

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. za rok 2005 je zpracována v souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI

POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI POLOVIČNÍ NÁKLADY, DVOJNÁSOBNÝ EFEKT aneb JAK JSME SI PARDÁLA VYLADILI Pavlína Jandová Budějovický Budvar, n.p. Marketing Management 2007 Praha, 6. červen 2007 Zapojení zákazníka do vývoje produktu a do

Více

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza.

vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu OC Plzeň Plaza. Jménem pořadatelských agentur Pigs Production s r.o. a Motor AG s.r.o. vám chceme upřímně poděkovat za podporu čtvrtého ročníku APETIT FESTIVALU, který se konal ve dnech 17. - 18. 5. 2014 v Plzni v areálu

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014. Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní

Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014. Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní Stav připravenosti středních škol na náborovou kampaň uchazečů ve školním roce 2013/2014 Bleskový průzkum občanského sdružení Než zazvoní 4. června 2013 Metodika Studie byla provedena formou on-line dotazování

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s.

Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. Výroční zpráva o činnosti Plzeňské první fiktivní banky, a. s. za školní rok 2012/2013 Plzeňská první fiktivní banka, a. s. Plzeň, Klatovská 200 G OBSAH 1 Charakteristika Plzeňské první fiktivní banky,

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec

Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Bulletin číslo 11-12/2013, listopad prosinec Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení podnikatelé a přátelé, je neuvěřitelné,

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Monitorovací zpráva č.2 ( 1.1.2007 31.5.2007 )

Monitorovací zpráva č.2 ( 1.1.2007 31.5.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více

Zpráva DR VK Smíchov. Miloš Huněk 22.10.2014

Zpráva DR VK Smíchov. Miloš Huněk 22.10.2014 Zpráva DR VK Smíchov Miloš Huněk 22.10.2014 Dozorčí rada VK Smíchov Předseda: Člen: Člen: Ing. Miloš Huněk Ing. Václav Zoubek Ing. Josef Červinka REZIGNACE 15. ledna 2014 další působení v rezignaci REZIGNACE

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

Zpráva o činnosti hlavního výboru Svazu účetních za období od 24. 2. 2011 do listopadu 2013

Zpráva o činnosti hlavního výboru Svazu účetních za období od 24. 2. 2011 do listopadu 2013 Svaz účetních, hlavní výbor Zpráva o činnosti hlavního výboru Svazu účetních za období od 24. 2. 2011 do listopadu 2013 hlavní výbor Svazu účetních 2011 až 2013 J u g o s l á v s k á 5 6 7 / 1 6, P r a

Více

CH RY SLER Club slavil 10 let

CH RY SLER Club slavil 10 let CH RY SLER Club slavil 10 let V roce 2004 uplynulo 10 let od prvního oficiálního srazu Chrysler clubu v Poděbradech. První setkání majitelů a příznivců vozů Chrysler 160, 180 a 2 Litres se konalo již v

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU LECHOVICKÉ DÁRKOBRANÍ 1. Věrnostní program Lechovické dárkobraní Věrnostní program Lechovické dárkobraní je dlouhodobý program, který společnost Vinné

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Náklady na reprezentaci školy

Náklady na reprezentaci školy XIV. Náklady na reprezentaci školy 1 Základní údaje o směrnici Název Název vyjadřuje samu podstatu a účel této směrnice. Určité výdaje, u kterých mohou vznikat pochybnosti, zda nejde o dary, je možné čerpat

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK

PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK RYCHLEBSKÉ STEZKY PŘEDSTAVENÍ RYCHLEBSKÝCH STEZEK Rychlebské stezky leží v severním cípu Olomouckého kraje ve velmi chudém regionu, kde v minulosti nebyl žádný turistický ruch. Myšlenku vybudovat trailcentrum

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Projekt R7 MÚK Droužkovice. Vývoj událostí a chronologický přehled

Projekt R7 MÚK Droužkovice. Vývoj událostí a chronologický přehled Projekt R7 MÚK Droužkovice Vývoj událostí a chronologický přehled Projekt R7 MÚK Droužkovice V roce 2008 Ředitelství silnic a dálnic ČR vypsalo výběrové řízení na projekt R7. Společnosti Skanska, Geosan

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Spolek Místní akční skupina Stolové hory tímto prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči třetím osobám. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ název: sídlo: Masarykovo náměstí 98, 54954, 549 54 Police nad Metují IČO: 22741453 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. L 8158 Spolek tímto

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Statut nadace. Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Statut nadace Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Článek 1 - Název a sídlo nadace 1) Název nadace : Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského 2) Sídlo nadace : Praha 1, Malostranské nám.

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Příloha č. 1 k zápisu č. 6 ze dne 2. 9. 2015 z jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Pracovní skupina pro přípravu Domu sociálních služeb Praha 3 NÁVRH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s.

Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Sdružení rodičů při Gymnáziu Ústavní, z.s. Stanovy spolku Preambule Rodiče studentů Gymnázia v Ústavní ulici v Praze 8, vědomi si nezastupitelné úlohy podílu rodiny na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro Projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 11.3.2005 od 10:00 do 14:00 Místo konání: Způsob svolání: Praha 6, Thákurova 7, budova ČVUT, místnost č. 161 Valná hromada SPŘ byla

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, okres Frýdek-Místek 739 32

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

Hlava VI Vinařský fond

Hlava VI Vinařský fond Hlava VI Vinařský fond 31 (1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen Fond ) se sídlem v Brně. (2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 2012 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 2012 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/01 VYDÁNO DNE 10.. 01 VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 01: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 01 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI NAPROSTÁ VĚTŠINA HODNOCENÝCH OBLASTÍ. Změny na politické scéně,

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem

Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem V Praze 12. 9. 2014 Veřejnost chce přísnou regulaci trhu s alkoholem Tisková zpráva Veřejnost viní za rozsah černého trhu s alkoholem především stát jak politiky, tak kontrolní orgány. Loňské zpřísnění

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH

EVROPSKÝ PARLAMENT KVESTOŘI ZÁPIS. ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH PV QUAEST.13.12.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-15 EVROPSKÝ PARLAMENT P PV 15/2006 KVESTOŘI ZÁPIS ze schůze konané dne 13. prosince 2006 v 15:00 místnost S 3.4 budova Louise Weiss (LOW) ŠTRASBURK OBSAH Strana

Více