Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory. Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory. Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA"

Transkript

1 Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA

2 Úvod Násilí z nenávisti má mnoho podob od slovních nadávek až po teroristické útoky. Objevuje se všude tam, kde soužití různých skupin lidi neprovází vzájemný respekt a tolerance k odlišnostem. Představuje významné porušení lidských práv dotčených osob, ohrožuje celou komunitu a demokratické základy právního státu. V České republice jsou nejzranitelnější skupinou čelící projevům násilí z nenávisti Romové. Skutečnou podobu a rozsah násilí z nenávisti vůči Romům v ČR neznáme. Řada případů i velmi brutálního násilí totiž není oznamována policii ani žádným jiným způsobem zachycována. Tato situace znemožňuje upozornit na závažnou situaci romských napadených, a případně i na to, jakým způsobem jsou případy násilí páchaného na Romech řešeny policií a soudy. Předkládaná příručka je určena romským mentorům, aktivistům a dalším osobám pohybujícím se v romské komunitě. Měla by jim pomoci k tomu, aby byli schopni poznat násilí z nenávisti, seznámit oběť násilí z nenávisti s jejími právy a zprostředkovat obětem a případně jejich sociálnímu okolí kontakt na pomáhající organizace. Romští mentoři jsou osoby, které se pohybují v romské komunitě a jsou ochotny pomáhat dalším Romům. Původně byli (a stále jsou) využíváni především ke spolupráci s romskými klienty Probační a mediační služby ČR. Motivují Romy, kterým byl uložen alternativní trest nebo opatření, k vykonání tohoto trestu, a tak předcházejí přeměně trestu v trest odnětí svobody. Romští mentoři tak významným způsobem přispívají k narovnání následků kriminality. Od roku 2011 jsou romští mentoři pilotně využíváni též pro vyhledávání a kontaktování romských obětí násilí z nenávisti přímo v romských lokalitách v Ústeckém kraji. Příručka vzniká v rámci projektu Hate Crime/Violence Monitoring in Ústí Region, realizovaný RUBIKON Centrem a podpořený v rámci programu Stop Hate Crime! Nadace Errinerung, Verantwortung und Zukunft, Německo. Příručku zpracovala Klára Kalibová a David Oplatek z občanského sdružení In IUSTITIA, který je partnerem projektu.

3 Cíle příručky Po přečtení této příručky bude romský mentor, případně další zájemce: Umět poznat incident z nenávisti a odlišit jej od diskriminace Rámcově znát a umět vysvětlit obětem jejich práva a možnosti pomoci po incidentu z nenávisti Vyhledat, shromáždit a předat data o násilí z nenávisti Znát kontakty na organizace, které poskytují pomoc obětem násilí z nenávisti a diskriminace Vědět, proč je důležité sbírat data o incidentech z nenávisti Incidenty z nenávisti Incidenty z nenávisti jsou verbální nebo fyzické útoky motivované předsudky útočníka vůči napadenému. změnit, nebo po něm není spravedlivé tuto změnu požadovat. Útok z nenávisti je symbolický útok vůči jednotlivci, který se nezakládá na pachatelově vztahu s konkrétní osobou, ale na jeho předsudcích a nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj napadený představuje. Napadený je tedy definován skupinovou charakteristikou, kterou buď nemůže Často dodává útočníkům pro spáchání násilí z nenávisti odvahu skutečnost, že napadený je v nevýhodné pozici vůči útočníkovi právě kvůli svému skupinovému statutu nemá vzdělání či informace, nerozumí jazyku, neorientuje se v systému národního práva a veřejné správy, patří ke skupině institucionálně diskriminované či ze své podstaty uzavřené (osoby bez domova, osoby skrývající svoji sexuální identitu či zdravotní stav). V České republice jsou skupinou nejvíce ohroženou násilím z nenávisti Romové. Tato příručka se nadále věnuje pouze incidentům z nenávisti páchaným na Romech. Napadení bývají napadáni z důvodu své barvy pleti národnosti či etnického původu víry sexuální orientace či identity zdravotního stavu věku pohlaví příslušnosti k subkultuře sociálnímu postavení aj. Česká společnost je bohužel v současné době silně protiromsky naladěna. Velkou vinu na tom mají média, která často zdůrazňují romskou národnost pachatelů (aniž by pro to byl jakýkoliv důvod) nebo přejímají lživé zprávy o trestných činech Romů, aniž by si je ověřili dle standardních novinářských postupů. Mnoho Romů má neustálý strach o svoji bezpečnost a nedůvěřuje orgánům veřejné moci. Proto, když se setkají s nějakou formou rasově motivovaného útoku, většinou tento incident neohlásí.

4 Co se týče útočníků, není pravidlem, že by se vždy jednalo o příslušníky či sympatizanty krajní pravice či rasistické skinheads. Násilí z nenávisti často páchají lidé, kteří z pohledu majority patří ke slušné společnosti. Incidenty z nenávisti mají různou podobu Verbální útoky, nadávky Slovní útoky tváří v tvář, telefonicky, písemně či prostřednictvím u. Útok může probíhat na vlastních internetových stránkách či formou internetového fóra nebo pomocí sociálních sítí. Verbální útoky mohou mít i podobu písňových textů, komiksů, sloganů či transparentů. K verbálním útokům může docházet jednotlivě, nebo také v souvislosti s demonstracemi krajní pravice nebo jiných subjektů. V poslední době se verbálních protiromských útoků dopouštějí i reprezentanti veřejné správy a politici. Ne všechny slovní útoky jsou trestné. Graffiti Protiromské nápisy na budovách obývaných Romy nebo v blízkosti romských obydlí, obrazce urážející Romy či podporující rasismus nebo rasistické chování. Fyzický útok a vražda Na osobu: útok pěstmi nebo se zbraní, nožem, baseballovou pálkou, střelnou zbraní. Následky se mohou lišit od lehčích zranění bez následků, přes těžší ublížení na zdraví až po smrt. Na majetek: ničení majetku Romů nebo s Romy spojovaného (komunitní centra, sídla organizací poskytujících služby Romům). Zastrašování či vydírání Osobní, písemné, telefonické či ové výhrůžky určené Romům a směřující k tomu, aby něco vykonali či něco strpěli, například se odstěhovali, nepobývali ve veřejném prostoru, nenavštěvovali restaurace, kina či sportoviště. Žhářské útoky Útoky zápalnou lahví nebo jinými předměty na romský majetek nebo přímo na Romy s cílem ublížit osobám, zničit majetek nebo donutit osoby k odstěhování. Násilí z nenávisti není diskriminace! Od násilí z nenávisti je nutné odlišovat diskriminaci. Diskriminací se rozumí takové jednání, při kterém není jednotlivec posuzován podle svých osobních kvalit a schopností, ale již dopředu podle příslušnosti k určité skupině, a z tohoto důvodu jsou mu upírána práva a oprávněné zájmy. Diskriminace není jen problémem menšin, ale obětí diskriminace se může stát každý člověk. Diskriminace může být přímá či nepřímá. Přímou diskriminací se rozumí K diskriminaci dochází v při hledání zaměstnání a v zaměstnání v povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti sociální zabezpečení a přiznání a poskytování sociálních výhod zdravotní péče vzdělání přístup ke zboží a službám přístup k bydlení méně příznivé zacházení s určitou osobou, než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to na základě určitého diskriminačního důvodu. Nepřímou diskriminací je pak zdánlivě neutrální

5 rozhodnutí, rozlišování nebo postup, který znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu podle vymezených diskriminačních důvodů. Diskriminace je zakázána. Násilí z nenávisti a právo Některé incidenty z nenávisti mohou být trestným činem. Podstatou stíhání trestné činnosti z nenávisti je zvýšení trestní sazby za ty trestné činy, které byly spáchány z nenávisti, resp. rasistické trestné činy. Příklady některých trestných činů z nenávisti: Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci Vyhrožování nebo užití násilí proti skupině Romů nebo Romům jako jednotlivcům. Příklad: Skupina příslušníků krajní pravice pochoduje městem a skanduje "Cikáni do plynu", "zlámeme vám nohy, když nebudete makat", aj. Skandování se děje veřejně. Romská dívka je nejprve verbálně a poté fyzicky napadena, protože "černý huby, tady nemaj co dělat". Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob Hrubé urážení Romů jako národa či romského jazyka jako národa a jazyka nedokonalého, primitivního a zaostalého. Projevy, která označují všechny Romy za zloděje, lichváře, nepřizpůsobivé občany, lháře či za osoby, které zneužívají sociální dávky. Urážlivé projevy na veřejnosti, v médiích, ale také v podobě hudebních textů, webových stránek či facebookových profilů. Nápisy urážející a ponižující Romy. Není přitom důležité, zda s takovými urážlivými projevy veřejnost souhlasí či nikoli. Příklad: Na facebooku byla vytvořena webová stránka, která všechny Romy označuje za zloděje a lichváře. Dle jejího autora za každého přidaného sympatizanta jeden Cikán umře. Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Veřejné projevy pronesené ústně nebo též v tištěné podobě nebo jako fotografie či video nabádající osoby k nesnášenlivosti, zášti nebo násilí vůči Romům. Příklad: Na podzim 2008 v Litvínově označil představitel krajně pravicové skupiny Autonomní nacionalisté Romy za parazity a podotkl, že na parazity je třeba vzít klacek. Tento projev pronesl na veřejnosti, několik set demonstrantů se pak vydalo směrem k romském sídlišti Janov. Střetu s ohroženými Romy zamezila až policie. Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia Během II. světové války byla zavražděna drtivá většina českých Romů. Ochranu před popíráním této genocidy poskytuje trestní zákoník stejně jako ochranu před popíráním holocaustu. Trestné je potom takové vyjadřování, které uvádí, že Romové během II. světové války netrpěli či že toto utrpení si způsobili sami svým nezdárným životem. Rasisticky motivovaná vražda či ublížení na zdraví O rasisticky motivovanou vraždu či ublížení na zdraví jde v situaci, kdy hlavním motivem útoku je národnost či etnický původ napadeného. Příklad: V roce 1993 zahnala v Písku početná skupina rasistických skinheadů čtyři mladé Romy do řeky Otavy a násilím jim bránila vylézt z vody. Jeden z Romů, osmnáctiletý T.B., kvůli tomu utonul. Pozor! Ne všechny útoky směřované vůči Romům jsou útoky motivováné předsudky a rasismem.

6 Mentoři se při své práci budou setkávat i s takovými projevy rasismu, které trestním právem postižitelné nejsou. Úkolem mentora není rozhodnout, zda jednání je, či není trestným činem, ale incident zaznamenat a postoupit k posouzení dál právníkovi či právničce. Kromě trestního práva je možné pro projevy národnostní nesnášenlivosti podat i civilní žalobu, v takovém případě ale poškozený musí prokázat, že se rasistický útok stal, učinila jej určitá osoba, která jej směřovala vůči poškozenému. Jak poznám incident z nenávisti/rasistický incident? Incident z nenávisti/rasistický incident není jednoduché poznat, ne každý útok na osobu jiné barvy pleti je současně rasistickým incidentem. Existují však znaky, které mohou jednotlivě nebo v souhrnu naznačovat, že se jedná o incident z nenávisti. Vyhodnocení toho, zda se jedná o incident z nenávisti, je však vždy na právníkovi či policistovi. Znaky napadení, kterým je třeba věnovat pozornost a které je třeba zaznamenat do záznamového archu, jsou následující: Oběť slovní a jiné projevy rasismu oběť provedení útoku informace útočník místo a čas reakce po útoku Ne všechny útoky, kdy útočník je jiné barvy pleti než napadený, jsou rasistickými útoky. Pokud se oběť a útočník neznají a útoku nepředcházel žádný konflikt mezi obětí a útočníkem, tedy napadení bylo bezdůvodné, velmi pravděpodobně se může jednat o incident z nenávisti. Mentor zjišťuje následující: Patřila oběť do romské komunity? Byla oběť jiné barvy pleti než útočník? Předcházel útoku konflikt mezi obětí a útočníkem nebo situace nastala bezdůvodně? Útoky mohou být vedeny též proti romským obydlím či lokalitám, ve kterých typicky žijí Romové. Mentor zjišťuje následující: Je všeobecně známo, kde v obci Romové žijí? Jsou členové napadené skupiny jedinými Romy, kteří v obci žijí? Slovní projevy rasismu Některé rasistické útoky jsou vedeny slovně (verbálně) a některé fyzické útoky jsou provázeny rasistickými nadávkami. Kromě slovních útoků mohou útoky z nenávisti provázet i jiné projevy rasismu. Útočník může hajlovat, na místě, kde k napadení došlo, mohou být zobrazeny symboly obecně spojované s rasismem (hákový kříž, číselné zkratky, oprátka a šibenice atd.), slovní projevy nemusí být přímo rasistické, ale jsou spojeny s rasismem (například použití slova nepřizpůsobiví) atd. Pokud jsou rasistické nadávky nebo podobné projevy součástí útoku na Romy, je pravděpodobné, že se jedná o incident z nenávisti. Mentor zjišťuje: přesné znění nadávek či podobných projevů rasismu, může též zaznamenat (vyfotografovat) grafické symboly, které se nacházejí na místě, kde k incidentu došlo. Provedení útoku Útoky z nenávisti jsou v některých případech provedeny velmi násilně, jednotlivé údery či útoky nožem či střelnou zbraní se opakují, často jsou útoky vedeny v podobě žhářských útoků aj. Některé útoky jsou též provázeny určitými symboly zanechávanými na těle oběti, na místě činu či v bezprostředním okolí (různé nápisy, symboly, graffiti). Mentor zjišťuje: Byl útok proveden nápadně násilně? Byly na místě zaznamenány nějaké grafické či symbolické projevy rasismu?

7 Útočník Pouze zhruba dvacet procent z útočníků, kteří se dopouštějí násilí z nenávisti, jsou příznivci krajní pravice, vč. rasistických skinheads. Ostatní útočníci jsou lidé z běžné populace. Přesto je informace o tom, zda útočník byl aktivním příznivcem některé neonacistické nebo rasistické skupiny či zda útoku předcházela demonstrace nebo koncert těchto uskupení, důležitým vodítkem pro zjištění, zda se jednalo o útok z nenávisti. Pro útočníky z řad krajní pravice je typický určitý styl oblečení (oděvní značky ThorSteinar, HH, EightyEight, Pretorian, Grassel aj.), tetování (typizované písmo, vikingská či germánská symbolika, runy aj.). Některé útoky z nenávisti jsou uskutečněny maskovanými útočníky a ve skupině. Mentor zjišťuje: Byl útok proveden příznivcem krajní pravice? Jak útočník vypadal? Co na něm bylo nápadného? Je v místě útoku aktivní rasistická buňka? Místo a čas Některé útoky z nenávisti se dějí bezprostředně po demonstraci nebo koncertu krajní pravice (např. populární zpěvačka Tonya Graves byla napadena po demonstraci Dělnické strany sociální spravedlnosti) či ve dny a období významné pro krajní pravici ( narozeniny Adolfa Hitlera, duben bombardování Ústí nad Labem, oslava 1. máje, druhá polovina července připomínka Vlastimila Pechance odsouzeného za rasistickou vraždu, svátek sv. Václava, 17. listopadu výročí Sametové revoluce obojí volný den, aj.). V některých případech dochází k útokům z nenávisti v přímé blízkosti nebo přímo v místech tradičně obývaných Romy. Zpravidla se však útoky z nenávisti nedějí v sociálně vyloučených lokalitách. Mentor zjišťuje: Kdy se útok stal a kde se útok stal? Bylo veřejně známé, kde v obci žijí Romové? Reakce po útoku Také po útoku z nenávisti se mohou v místě útoku a mezi lidmi objevovat podrobnější informace o tom, jak byl útok proveden, kým, z jakého důvodu, co útok provázelo aj. Jakákoli podrobnější informace o útoku je pro identifikování toho, zda se jednalo o trestný čin z nenávisti, důležitá. Mentor zjišťuje: Jakékoli podrobnější informace o útoku. Jaká je role romských mentorů? Příručka je určena především romským mentorům, tedy lidem, kteří pocházejí z romské komunity a kteří mají zájem pomáhat dalším Romům. Romští mentoři jsou pro pomoc obětem násilí z nenávisti a monitoringu násilí z nenávisti nenahraditelní. Mentor je součástí komunity, která je nejvíce ohrožena násilím z nenávisti, a zná velmi dobře její prostředí. Má zpravidla důvěru svého okolí a lidé se mu se svými problémy svěří častěji, než kdyby se svěřili osobám zvenčí komunity. Mentor vystupuje v roli kulturního mediátora důležitého prostředníka, který umožnuje lidem z různých prostředí potkat se a společně najít řešení v tíživé situaci po incidentu z nenávisti. V řadě případů, zejména v sociálně vyloučených lokalitách (SVL), nemají Romové důvěru v orgány veřejné správy, ani k lidem z neziskových organizací poskytujících v SVL služby. Mentor: osoba pocházející z romské komunity a mající zájem pomáhat romské komunitě Oběť: osoba, která byla zraněna, bylo jí ublíženo na důstojnosti nebo jí vznikla majetková škoda Osoby dotčené: rodina, přátelé a okolí oběti, které újmu oběti vnímají podobně, jako kdyby vznikla jim Mentor neposkytuje obětem a dalším dotčeným osobám odborné či právní poradenství. Je vyškolen k tomu, aby byl schopen poznat násilí z nenávisti, shromáždit odpovídající informace a tyto informace

8 předat pomáhající organizaci (v tomto případě pracovníkovi SPJ/RUBIKON Centra). Mentor může poskytovat obecné informace o násilí z nenávisti a o službách, která poskytují specializované organizace (SPJ/RUBIKON Centrum a organizace In IUSTITIA poskytující poradenstvím obětem násilí z nenávisti). V projektu Hate Crime/Violence monitoring in Ústí Region vznikla spolupráce mezi romskou komunitou, romskými mentory, SPJ/RUBIKON Centrem a organizací In IUSTITIA, o.s. Tuto unikátní spolupráci popisuje následující graf. romská komunita romský mentor SPJ/RUBIKON Centrum In IUSTITIA je ohrožena násilím z nenávisti potřebuje informace a podporu, případně právní poradenství má informace o násilí z nenávisti ve své lokalitě zná romskou komunitu a danou lokalitu, má důvěru Romů vyhledává a kontaktuje ohrožené skupiny, předává jim informace o násilí z nenávisti sbírá data a vyplňuje dotazník neposkytuje právní rady shromažďuje informace o násilí z nenávisti od mentorů poskytuje podporu mentorovi, dává mu zpětnou vazbu, případně informace, jak má v případě dále postupovat zprostředkovává kontakt již konkrétních vybraných případů s právní poradnou In IUSTITIA jiné než případy násilí z nenávisti postupuje dalším posytovatelům služeb expertně stanoví, zda předané případy jsou případy násilí z nenávisti přebírá vybrané případy, a dále poskytuje právní poradenství a případně zastupování případy, které nejsou incidenty z nenávisti vrací zpět SPJ/RC Činnost mentora Hlavní náplní činnosti mentora v případech incidentů z nenávisti je: vyhledávání a kontaktování osob vystavených násilí z nenávisti: mentor zná nejlépe romskou komunitu v dané lokalitě, je schopen se neformálně dozvědět o incidentu z nenávisti, navštívit oběti násilí z nenávisti a dotčené osoby, zjistit a zaznamenat jejich potřeby. Mentor při této své činnosti dbá základních zásad spolupráci s oběťmi násilí (viz dále). shromáždění všech informací důležitých pro rozhodnutí o tom, zda se jedná o incident z nenávisti: mentor shromažďuje informace a vyplňuje 1x měsíčně stručný dotazník, závažnější případy pak zpracovává do záznamového archu (viz příloha). Důležité informace jsou všechny informace o útoku, útočníkovi a událostech po útoku. představení možnosti spolupráce obětí a SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA: mentor vysvětlí obětem a dotčeným osobám, co je násilí z nenávisti a jaké jsou možnosti SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA.

9 o RUBIKON Centrum: vyhodnocuje ve spolupráci s In IUSTITIA, zda se jedná o incident z nenávisti, či nikoli. Mentorům dává zpětnou vazbu. V případě, že se nejedná o incident z nenávisti, zajišťuje jinou pomoc než pomoc skrze organizaci In IUSTITIA. o In IUSTITIA: poskytuje poradenství obětem násilí z nenávisti. In IUSTITIA vyhodnocuje na základě podkladů dodaných mentory, zda se skutečně jedná o incident z nenávisti a navrhuje nejvhodnější postup. In IUSTITIA nabízí napadeným zdarma: Právní konzultace Sepsání trestního oznámení, odvolání a dalších písemností Doprovod k výslechu Uplatnění nároku na náhradu škody V závažných případech zastupování před soudem zjišťování toho, co napadený či jiná dotčená osoba potřebují: mentor zjišťuje potřeby obětí a dotčených osob. Ptá se přitom na: o škody na zdraví: Vznikla v souvislosti s útokem z nenávisti škoda na zdraví? V jakém o rozsahu? Jak ovlivňuje napadeného a jeho bezprostřední okolí (rodinu, přátele)? bezprostřední potřeby: Přišli jste v souvislosti s útokem o bydlení? Cítíte se bezpečně ve svém bydlišti? Přišli jste o nějaký další majetek? Je osoba, která byla napadena, živitelem rodiny a z toho důvodu je rodina ohrožena? o psychické následky útoku: Trpí napadený úzkostí, strachem, nespavostí, nechutenstvím, je zvýšeně agresivní, uzavírá se do sebe či se projevuje jiným způsobem, než před útokem? o vyšetřování: Oznámil napadený nebo někdo jiný útok policii? Jak policie objasňuje útok? Proběhl již výslech poškozených? Pokud útok policii nebyl oznámen: Má napadený zájem podat trestní oznámení? Jestliže ne, proč? předání informací koordinátorovi SPJ/RUBIKON Centra: mentor vyplňuje dotazník a odesílá jej em nebo poštou koordinátorovi SPJ/RUBIKON Centra Základní zásady spolupráce s oběťmi Mentor je klíčovou osobou při jednání s oběťmi trestné činnosti z nenávisti, navazuje s napadenými rozhovor, zjišťuje jejich potřeby, informuje je o jejich základních možnostech a představuje důležitost sběru dat. Při jednání s napadenými musí mentor dodržovat tato základní pravidla: Mentor navštíví napadeného ve vhodnou dobu a na vhodném místě. Čím dříve se o incidentu z nenávisti pomáhající organizace dozví, tím lépe. Je třeba však dbát i zdravotního stavu a psychického rozpoložení oběti. Napadený se sám rozhodne, zda bude s mentorem spolupracovat. Napadeného nelze do ničeho nutit. Pokud napadený nechce situaci řešit, je to jeho právo. Mentor by se však měl pokusit zjistit důvod, proč napadený nechce situaci řešit, a pokusit se případné obavy a nejistoty vysvětlit. Napadený může svůj názor na řešení situace změnit. Napadený, který původně spolupráci odmítl, se může v průběhu času rozhodnout, že potřebuje podporu či konzultaci. Napadený, který se již pro spolupráci rozhodl, může naopak svůj názor změnit. Mentor zprostředkovává podporu a pomoc i v takovýchto případech. Zjišťuje přitom důvody změny postoje poškozených k podpoře a pomoci. Mentor nevyvíjí tlak na napadeného. Výpověď napadeného mentor pouze zaznamenává. Mentor žádným způsobem neupravuje výpověď poškozených. Kladením otázek se pouze doptává na detailní informace důležité pro to, aby se mohlo rozhodnout, zda se skutečně jednalo o incident z nenávisti.

10 Mentor neposkytuje právní rady. Mentor je vyškolený k tomu, aby rozeznal incident z nenávisti, v žádném případě však nemůže poškozenému poskytovat právní rady. Mentor nevzbuzuje falešné naděje. Ne všechny incidenty, o kterých se mentor dozví, jsou incidenty z nenávisti a ne vždy je možné poskytnout oběti podporu a pomoc. Mentor proto musí napadeným jednoznačně vysvětlit svoji roli a také roli SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA. Mentor sbírá i data o takových incidentech z nenávisti, které napadený nechce dál řešit. Proč? Policie ví a zabývá se pouze těmi incidenty, o kterých se dozví od napadených nebo svědků. Všechny ostatní případy jsou pro policii neviditelné. Rasistická trestná činnost je proto významným způsobem podceňována, napadeným osobám není pomáháno, pachatelé trestné činnosti z nenávisti nejsou potrestáni. Odhaduje se, že pouze 10% útoků z nenávisti se dostane k policii a je nějakým způsobem šetřeno. Důvodů pro neoznámení incidentů z nenávisti je mnoho. Velká část Romů se setkává s verbálními i fyzickými útoky na základě své národnosti tak často, že tyto útoky již považuje za běžnou součást svého života. Tyto nenávistné projevy jsou pro ně tak běžné, že je ani nestojí za to hlásit. Dalším důvodem je také hluboké přesvědčení, že s jejich oznámením stejně nikdo nic neudělá, obava z pomsty pachatele, obava z trestního řízení aj. Nikoho není možné do oznamování trestné činnosti nutit. Existuje však i možnost oznámit incident z nenávisti anonymně. In IUSTITIA vytváří databázi jednotlivých útoků z nenávisti. Osobní a citlivá data napadených jsou anonymizována. Následně jsou tato data využívána k informování veřejnosti o závažnosti trestné činnosti z nenávisti, zlepšení společenské situace na poli incidentů z nenávisti, zlepšování situace obětí, vytváření preventivních opatření. Možná rizika vyplývající z práce mentora Při pomáhání obětem násilí z nenávisti nebo při pouhém monitoringu může dojít k ohrožení samotného mentora. Je proto důležité případná rizika znát. Určitá rizika pro mentora mohou plynout přímo od pachatele útoku, z řad příslušníků krajní pravice, ale i od bezpečnostních složek či od členů komunity nebo od rodinných příslušníků. Pachatel útoku či jeho přátelé nebo sympatizanti se mohou chtít pomstít mentorovi za to, že napomohl jejich dopadení. Toto riziko by mentor neměl v žádném případě podceňovat a jakýkoliv náznak nebezpečí by měl hlásit pracovníkům organizace SPJ/RUBIKON Centrum nebo In IUSTITIA, případně se obrátit přímo na policii. Mentor se v rámci své práce může dostat i pod tlak lidí ze své komunity či rodinných příslušníků. Bohužel dochází i k případům, kdy se nepodaří pachatele nenávistných útoků dohledat nebo se nakonec nepodaří

11 konkrétnímu útočníkovi trestnou činnost prokázat v trestním řízení. Oběti mohou být celým procesem deprimovány a jejich zklamání se může obrátit i proti mentorovi, kterému mohou klást za vinu, že se se svým případem obrátili na pracovníky pomáhajících organizací či policii. Možná rizika pro mentora mohou plynout přímo od policistů. Není to pravidlem, ale dochází i k tomu, že někteří policisté mají tendenci bagatelizovat rasisticky motivované útoky a oběti spíše svým přístupem odrazují od podávání trestních oznámení. Tito policisté by mohli být vůči mentorovi naladěni nepřátelsky, protože jim přidělává práci. V takovýchto případech by se měl mentor obrátit na pracovníky organizace In IUSTITIA, kteří mu pomohou s řešením tohoto problému. Práva a povinnosti poškozených a svědků Jak již bylo popsáno v kapitole o činnosti mentora, mentor sám právní pomoc neposkytuje. Přesto je nutné, aby měl alespoň základní povědomí o právech a povinnostech poškozeného a svědka. Pojem poškozeného upravuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v 43 odst. 1 následovně: Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisu ( 65), zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením se k věci vyjádřit. Poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost tuto škodu nahradit. Co se týče náhrady škody na zdraví, tu určuje ošetřující lékař dle bodového ohodnocení, které je určeno příslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Majetková újma se nahrazuje podle hodnoty zničené věci. Komplikovanější je to však s náhradou nemajetkové újmy. Nemajetková újma představuje zásah do osobnostních práv poškozeného. Jedná se o práva související s osobní svobodou, tělesnou integritou, soukromím, rodinným životem, ctí, důstojností a postavením ve společnosti. Následky trestného činu mohou být pro poškozeného dlouhodobé. Typickým příkladem je to, že se oběť po spáchání trestného činu bojí vycházet ven, objevují se u ní obavy a nervozita, a to vše má samozřejmě následky pro její osobní, pracovní i rodinný život. Na určení výše nemajetkové újmy není stanovena žádná tabulka, výši nemajetkové škody určuje soud vždy individuálně, podle závažnosti důsledků, jaké měl útok pro oběť v oblasti osobnostních práv. Mezi hlavní práva poškozeného tedy patří: Nahlížet do spisu Nechat se zastupovat zmocněncem Navrhovat důkazy Uplatnit nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy Možnost být na žádost informován o propuštění/uprchnutí obviněného z vazby Mentor se při své činnosti bude setkávat nejen přímo s poškozenými, ale i s lidmi, kteří např. útok viděli. Svědkem může být každý, kdo může poskytnout důležité informace pro objasnění trestného činu. Svědkem může být např. i dítě nebo mentálně postižená osoba.

12 Povinnost svědčit je zásadně všeobecná obsahem této povinnosti je dostavit se na předvolání orgánu činného v trestním řízení (soud, státní zástupce nebo policejní orgán) a vypovídat jako svědek. Při podání vysvětlení má každý právo na pomoc advokáta. Svědek může odepřít výpověď proti svým blízkým jako obviněným nebo pokud by způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo svým blízkým. Pokud se řádně předvolaný svědek bez dostatečné omluvy nedostaví, může být policií předveden a může mu být udělena pokuta až ve výši Kč. V praxi velice často dochází k tomu, že svědek násilného trestného činu má (často oprávněně) strach vypovídat o tom, co viděl, protože se bojí pomsty pachatele. Pokud takové nebezpečí svědkovi nebo jeho blízkým hrozí, může zažádat policejní orgán o utajení své totožnosti a identity. Proti zamítavému rozhodnutí policejního orgánu je možné podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Pokud policejní orgán žádosti vyhoví a svědka utají, jeho jméno pak není uvedeno v žádném protokolu. Kontakty RUBIKON Centrum Korunní 101 Praha 3 - Vinohrady Tel.: předsedkyně sdružení: Dagmar Doubravová Tel.: koordinátor romského mentoringu: Marek Demner Tel.: , In IUSTITIA, o.s. Adresa: In IUSTITIA, o.s., P.O.Box 15, Praha 1 Tel/fax:

13 Příloha 1: Dotazník (měsíční report) Takto vypadá dotazník, který romský mentor bude 1x měsíčně vyplňovat ohledně incidentů násilí z nenávisti ve svém působišti. Mentor musí rozlišit, o jaký druh incidentu se jedná. Zpráva romského mentora o monitorování situace v Ústeckém kraji Jméno mentora: Město:.. Měsíc: 2012 Setkal/a jste se v uplynulém měsíci s: (označte možnost NE nebo ANO, v případě odpovědi ANO stručně napište, o co se jednalo) Násilím z nenávisti (napadení, fyzický útok hate crime) Vy osobně NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo z Vaší rodiny NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo ve Vašem nejbližším okolí NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo jiný z romské komunity NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Nenávistnými projevy (rasistické urážky, nadávky, poznámky hate speech) Vy osobně NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo z Vaší rodiny NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo ve Vašem nejbližším okolí čas: NE /ANO stručně popište, napište datum a

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Průběžná zpráva o předsudečném násilí/násilí z nenávisti In IUSTITIA, o.p.s.

Průběžná zpráva o předsudečném násilí/násilí z nenávisti In IUSTITIA, o.p.s. Průběžná zpráva o předsudečném násilí/násilí z nenávisti 1.4. - 30.6. 016 In IUSTITIA, o.p.s. Shrnutí Terčem předsudečného násilí se znovu stávali lidé z důvodu své skutečné nebo domnělé víry nebo politického

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování In IUSTITIA Odborné sociální poradenství Ambulantní, terénní

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Monitorování případů hate crime a dalších incidentů z nenávisti romskými mentory studie transferability do dalších regionů České republiky

Monitorování případů hate crime a dalších incidentů z nenávisti romskými mentory studie transferability do dalších regionů České republiky Monitorování případů hate crime a dalších incidentů z nenávisti romskými mentory studie transferability do dalších regionů České republiky vytvořeno v rámci realizace projektu Hate Crime / Violence Monitoring

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

In IUSTITIA. o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

In IUSTITIA. o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 In IUSTITIA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NÁS... 4 Kdo jsme?... 4 Čím se zabýváme?... 5 O NÁSILÍ Z NENÁVISTI... 7 ČINNOST V ROCE 2013... 9 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY... 11 PROJEKTY...

Více

Online setkání , h

Online setkání , h Online setkání 19. 2. 2014, 20.00 h Multikulturní výchova: projevy předsudků, rasismu a násilí z nenávisti Mgr. Šárka Kadlecová In IUSTITIA, o. p. s. Motto In IUSTITIA: Nikdo nesmí být napadán pro to,

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník

Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby. 17. března 2016 J. Provazník Trestní právo procesní III. Obviněný, obhájce, poškozený a další osoby 17. března 2016 J. Provazník Osoba, proti které se řízení vede subjekt trestněprocesního vztahu cílem je zjistit, je-li pachatelem

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma

Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví. - způsobena majetková škoda. - způsobena nemajetková újma Poškozeným je ten, komu bylo trestným činem: - ublíženo na zdraví - způsobena majetková škoda - způsobena nemajetková újma - nebo, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozeným je i osoba,

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Poučení poškozeného v trestním řízení

Poučení poškozeného v trestním řízení Poučení poškozeného v trestním řízení V trestní věci vedené proti obviněnému xxxxxxxxxxxxxxxxx, narozenému xxxxxxxxxxxx, stíhanému pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trestního zákoníku máte jako poškozený podle

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád.

Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní řád. Otázka: Trestní právo procesní Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řád Zdroj trestního práva procesního Zdrojem trestního práva procesního je Zákon o trestním řízení soudním trestní

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.)

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Obecně. Znaky domácího násilí. VIII. Trestněprávní instituty. Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ Trestněprávní aspekty Obecně VIII. Trestněprávní instituty Eva Žatecká, 2011 Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) Účinný od 1.1.2010 Ultima ratio trestního práva Subsidiární

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu 181/2011 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK

Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Bagatelní kriminalita neexistuje MP HK Lze to zvládnout? Přehlížená menší kriminalita vede rychle k následujícím rizikům: - ztráta důvěry veřejnosti a snaha brát spravedlnost do vlastních rukou - nárůst

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Strana: 1/5 PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Platí od: Ověřil: Schválil: Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Jméno: Mgr. Jiří Reiniš Datum: 16. 8. 2015 16. 8. 2015 Strana: 2/5 Obsah: 1. Účel 2. Platnost směrnice.

Více

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní

Věk: Do 15 let let let let let 60 a více let. Pohlaví: Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Věk: Do 15 let 20 29 let 45-59 let 15 19 let 30-44 let 60 a více let Pohlaví: Muž Žena Nejvyšší dosažené vzdělání: Neukončené základní Základní škola SOU SŠ Vyšší odborná škola VŠ Socioekonomický status

Více

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze

usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 sp. zn. 3 T 160/2013 ze Ústavní soud 10. února 2015 Brno, Joštova 8 Stěžovatel: Jiří Blažek, K parku 733 164 00 Praha 6 Nebušice Zastoupen: Mgr. Pavlem Krasem, V Jirchářích 60/6 400 01 Ústí nad Labem Orgány veřejné moci: 1. Policie

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D.

Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Rizikové skupiny 7 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D. Opakování Jaký je rozdíl mezi latentní a registrovanou kriminalitou? Která je vyšší? Jaké máme prameny informací o latentní kriminalitě? Jaké

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU

VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU VYHLÁŠKA O MĚSTSKÉ POLICII V LIPNÍKU NAD BEČVOU Městské zastupitelstvo v Lipníku nad Bečvou se na svém zasedání dne 31.3.1992 usneslo vydat na základě ust. 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy,

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy, Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů Členské státy Rady Evropy a další smluvní strany

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv

Rovnost v odměňování právo versus praxe. Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Rovnost v odměňování právo versus praxe Mgr. Veronika Bazalová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Co je to rovnost? nedosažitelný ideál, ale zároveň hodnota, která se stala právním

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

Sexuální zneužívání. je každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, které vede k uspokojování potřeb zneuživatele.

Sexuální zneužívání. je každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, které vede k uspokojování potřeb zneuživatele. Sexuální zneužívání je každé nepřiměřené vystavení dítěte sexuálnímu činu nebo chování, které vede k uspokojování potřeb zneuživatele. Co musím: Pohlavní zneužívání ( 242 zákona č. 140/1961 Sb., trestního

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací Veřejný pořádek a právo shromažďovací Spravované území Obvodních oddělení PČR 2014 OOP Litvínov Hamr (PS Nová Ves v Horách) OOP Litvínov (PS Lom, PS Meziboří) OOP Obrnice OOP PS (policejní stanice) OOP

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha

Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování Sekce pro státní službu MV Praha Workshop Whistleblowing Postup při prošetřování 7. 12. 2015 Sekce pro státní službu MV Praha Právní rámec Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Podání vysvětlení I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 3.1.2014

Více

Přílohy. Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok

Přílohy. Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok Přílohy Příloha 1 Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle věku (počet v tisících, zaokrouhleno) Kalendářní rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Věk uchazeče Do

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. VYBRANÁ TÉMATA Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. 2006 - (5/2006) Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Parlament České republiky Kancelář

Více