Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory. Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory. Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA"

Transkript

1 Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA

2 Úvod Násilí z nenávisti má mnoho podob od slovních nadávek až po teroristické útoky. Objevuje se všude tam, kde soužití různých skupin lidi neprovází vzájemný respekt a tolerance k odlišnostem. Představuje významné porušení lidských práv dotčených osob, ohrožuje celou komunitu a demokratické základy právního státu. V České republice jsou nejzranitelnější skupinou čelící projevům násilí z nenávisti Romové. Skutečnou podobu a rozsah násilí z nenávisti vůči Romům v ČR neznáme. Řada případů i velmi brutálního násilí totiž není oznamována policii ani žádným jiným způsobem zachycována. Tato situace znemožňuje upozornit na závažnou situaci romských napadených, a případně i na to, jakým způsobem jsou případy násilí páchaného na Romech řešeny policií a soudy. Předkládaná příručka je určena romským mentorům, aktivistům a dalším osobám pohybujícím se v romské komunitě. Měla by jim pomoci k tomu, aby byli schopni poznat násilí z nenávisti, seznámit oběť násilí z nenávisti s jejími právy a zprostředkovat obětem a případně jejich sociálnímu okolí kontakt na pomáhající organizace. Romští mentoři jsou osoby, které se pohybují v romské komunitě a jsou ochotny pomáhat dalším Romům. Původně byli (a stále jsou) využíváni především ke spolupráci s romskými klienty Probační a mediační služby ČR. Motivují Romy, kterým byl uložen alternativní trest nebo opatření, k vykonání tohoto trestu, a tak předcházejí přeměně trestu v trest odnětí svobody. Romští mentoři tak významným způsobem přispívají k narovnání následků kriminality. Od roku 2011 jsou romští mentoři pilotně využíváni též pro vyhledávání a kontaktování romských obětí násilí z nenávisti přímo v romských lokalitách v Ústeckém kraji. Příručka vzniká v rámci projektu Hate Crime/Violence Monitoring in Ústí Region, realizovaný RUBIKON Centrem a podpořený v rámci programu Stop Hate Crime! Nadace Errinerung, Verantwortung und Zukunft, Německo. Příručku zpracovala Klára Kalibová a David Oplatek z občanského sdružení In IUSTITIA, který je partnerem projektu.

3 Cíle příručky Po přečtení této příručky bude romský mentor, případně další zájemce: Umět poznat incident z nenávisti a odlišit jej od diskriminace Rámcově znát a umět vysvětlit obětem jejich práva a možnosti pomoci po incidentu z nenávisti Vyhledat, shromáždit a předat data o násilí z nenávisti Znát kontakty na organizace, které poskytují pomoc obětem násilí z nenávisti a diskriminace Vědět, proč je důležité sbírat data o incidentech z nenávisti Incidenty z nenávisti Incidenty z nenávisti jsou verbální nebo fyzické útoky motivované předsudky útočníka vůči napadenému. změnit, nebo po něm není spravedlivé tuto změnu požadovat. Útok z nenávisti je symbolický útok vůči jednotlivci, který se nezakládá na pachatelově vztahu s konkrétní osobou, ale na jeho předsudcích a nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj napadený představuje. Napadený je tedy definován skupinovou charakteristikou, kterou buď nemůže Často dodává útočníkům pro spáchání násilí z nenávisti odvahu skutečnost, že napadený je v nevýhodné pozici vůči útočníkovi právě kvůli svému skupinovému statutu nemá vzdělání či informace, nerozumí jazyku, neorientuje se v systému národního práva a veřejné správy, patří ke skupině institucionálně diskriminované či ze své podstaty uzavřené (osoby bez domova, osoby skrývající svoji sexuální identitu či zdravotní stav). V České republice jsou skupinou nejvíce ohroženou násilím z nenávisti Romové. Tato příručka se nadále věnuje pouze incidentům z nenávisti páchaným na Romech. Napadení bývají napadáni z důvodu své barvy pleti národnosti či etnického původu víry sexuální orientace či identity zdravotního stavu věku pohlaví příslušnosti k subkultuře sociálnímu postavení aj. Česká společnost je bohužel v současné době silně protiromsky naladěna. Velkou vinu na tom mají média, která často zdůrazňují romskou národnost pachatelů (aniž by pro to byl jakýkoliv důvod) nebo přejímají lživé zprávy o trestných činech Romů, aniž by si je ověřili dle standardních novinářských postupů. Mnoho Romů má neustálý strach o svoji bezpečnost a nedůvěřuje orgánům veřejné moci. Proto, když se setkají s nějakou formou rasově motivovaného útoku, většinou tento incident neohlásí.

4 Co se týče útočníků, není pravidlem, že by se vždy jednalo o příslušníky či sympatizanty krajní pravice či rasistické skinheads. Násilí z nenávisti často páchají lidé, kteří z pohledu majority patří ke slušné společnosti. Incidenty z nenávisti mají různou podobu Verbální útoky, nadávky Slovní útoky tváří v tvář, telefonicky, písemně či prostřednictvím u. Útok může probíhat na vlastních internetových stránkách či formou internetového fóra nebo pomocí sociálních sítí. Verbální útoky mohou mít i podobu písňových textů, komiksů, sloganů či transparentů. K verbálním útokům může docházet jednotlivě, nebo také v souvislosti s demonstracemi krajní pravice nebo jiných subjektů. V poslední době se verbálních protiromských útoků dopouštějí i reprezentanti veřejné správy a politici. Ne všechny slovní útoky jsou trestné. Graffiti Protiromské nápisy na budovách obývaných Romy nebo v blízkosti romských obydlí, obrazce urážející Romy či podporující rasismus nebo rasistické chování. Fyzický útok a vražda Na osobu: útok pěstmi nebo se zbraní, nožem, baseballovou pálkou, střelnou zbraní. Následky se mohou lišit od lehčích zranění bez následků, přes těžší ublížení na zdraví až po smrt. Na majetek: ničení majetku Romů nebo s Romy spojovaného (komunitní centra, sídla organizací poskytujících služby Romům). Zastrašování či vydírání Osobní, písemné, telefonické či ové výhrůžky určené Romům a směřující k tomu, aby něco vykonali či něco strpěli, například se odstěhovali, nepobývali ve veřejném prostoru, nenavštěvovali restaurace, kina či sportoviště. Žhářské útoky Útoky zápalnou lahví nebo jinými předměty na romský majetek nebo přímo na Romy s cílem ublížit osobám, zničit majetek nebo donutit osoby k odstěhování. Násilí z nenávisti není diskriminace! Od násilí z nenávisti je nutné odlišovat diskriminaci. Diskriminací se rozumí takové jednání, při kterém není jednotlivec posuzován podle svých osobních kvalit a schopností, ale již dopředu podle příslušnosti k určité skupině, a z tohoto důvodu jsou mu upírána práva a oprávněné zájmy. Diskriminace není jen problémem menšin, ale obětí diskriminace se může stát každý člověk. Diskriminace může být přímá či nepřímá. Přímou diskriminací se rozumí K diskriminaci dochází v při hledání zaměstnání a v zaměstnání v povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti sociální zabezpečení a přiznání a poskytování sociálních výhod zdravotní péče vzdělání přístup ke zboží a službám přístup k bydlení méně příznivé zacházení s určitou osobou, než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to na základě určitého diskriminačního důvodu. Nepřímou diskriminací je pak zdánlivě neutrální

5 rozhodnutí, rozlišování nebo postup, který znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu podle vymezených diskriminačních důvodů. Diskriminace je zakázána. Násilí z nenávisti a právo Některé incidenty z nenávisti mohou být trestným činem. Podstatou stíhání trestné činnosti z nenávisti je zvýšení trestní sazby za ty trestné činy, které byly spáchány z nenávisti, resp. rasistické trestné činy. Příklady některých trestných činů z nenávisti: Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci Vyhrožování nebo užití násilí proti skupině Romů nebo Romům jako jednotlivcům. Příklad: Skupina příslušníků krajní pravice pochoduje městem a skanduje "Cikáni do plynu", "zlámeme vám nohy, když nebudete makat", aj. Skandování se děje veřejně. Romská dívka je nejprve verbálně a poté fyzicky napadena, protože "černý huby, tady nemaj co dělat". Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob Hrubé urážení Romů jako národa či romského jazyka jako národa a jazyka nedokonalého, primitivního a zaostalého. Projevy, která označují všechny Romy za zloděje, lichváře, nepřizpůsobivé občany, lháře či za osoby, které zneužívají sociální dávky. Urážlivé projevy na veřejnosti, v médiích, ale také v podobě hudebních textů, webových stránek či facebookových profilů. Nápisy urážející a ponižující Romy. Není přitom důležité, zda s takovými urážlivými projevy veřejnost souhlasí či nikoli. Příklad: Na facebooku byla vytvořena webová stránka, která všechny Romy označuje za zloděje a lichváře. Dle jejího autora za každého přidaného sympatizanta jeden Cikán umře. Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Veřejné projevy pronesené ústně nebo též v tištěné podobě nebo jako fotografie či video nabádající osoby k nesnášenlivosti, zášti nebo násilí vůči Romům. Příklad: Na podzim 2008 v Litvínově označil představitel krajně pravicové skupiny Autonomní nacionalisté Romy za parazity a podotkl, že na parazity je třeba vzít klacek. Tento projev pronesl na veřejnosti, několik set demonstrantů se pak vydalo směrem k romském sídlišti Janov. Střetu s ohroženými Romy zamezila až policie. Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia Během II. světové války byla zavražděna drtivá většina českých Romů. Ochranu před popíráním této genocidy poskytuje trestní zákoník stejně jako ochranu před popíráním holocaustu. Trestné je potom takové vyjadřování, které uvádí, že Romové během II. světové války netrpěli či že toto utrpení si způsobili sami svým nezdárným životem. Rasisticky motivovaná vražda či ublížení na zdraví O rasisticky motivovanou vraždu či ublížení na zdraví jde v situaci, kdy hlavním motivem útoku je národnost či etnický původ napadeného. Příklad: V roce 1993 zahnala v Písku početná skupina rasistických skinheadů čtyři mladé Romy do řeky Otavy a násilím jim bránila vylézt z vody. Jeden z Romů, osmnáctiletý T.B., kvůli tomu utonul. Pozor! Ne všechny útoky směřované vůči Romům jsou útoky motivováné předsudky a rasismem.

6 Mentoři se při své práci budou setkávat i s takovými projevy rasismu, které trestním právem postižitelné nejsou. Úkolem mentora není rozhodnout, zda jednání je, či není trestným činem, ale incident zaznamenat a postoupit k posouzení dál právníkovi či právničce. Kromě trestního práva je možné pro projevy národnostní nesnášenlivosti podat i civilní žalobu, v takovém případě ale poškozený musí prokázat, že se rasistický útok stal, učinila jej určitá osoba, která jej směřovala vůči poškozenému. Jak poznám incident z nenávisti/rasistický incident? Incident z nenávisti/rasistický incident není jednoduché poznat, ne každý útok na osobu jiné barvy pleti je současně rasistickým incidentem. Existují však znaky, které mohou jednotlivě nebo v souhrnu naznačovat, že se jedná o incident z nenávisti. Vyhodnocení toho, zda se jedná o incident z nenávisti, je však vždy na právníkovi či policistovi. Znaky napadení, kterým je třeba věnovat pozornost a které je třeba zaznamenat do záznamového archu, jsou následující: Oběť slovní a jiné projevy rasismu oběť provedení útoku informace útočník místo a čas reakce po útoku Ne všechny útoky, kdy útočník je jiné barvy pleti než napadený, jsou rasistickými útoky. Pokud se oběť a útočník neznají a útoku nepředcházel žádný konflikt mezi obětí a útočníkem, tedy napadení bylo bezdůvodné, velmi pravděpodobně se může jednat o incident z nenávisti. Mentor zjišťuje následující: Patřila oběť do romské komunity? Byla oběť jiné barvy pleti než útočník? Předcházel útoku konflikt mezi obětí a útočníkem nebo situace nastala bezdůvodně? Útoky mohou být vedeny též proti romským obydlím či lokalitám, ve kterých typicky žijí Romové. Mentor zjišťuje následující: Je všeobecně známo, kde v obci Romové žijí? Jsou členové napadené skupiny jedinými Romy, kteří v obci žijí? Slovní projevy rasismu Některé rasistické útoky jsou vedeny slovně (verbálně) a některé fyzické útoky jsou provázeny rasistickými nadávkami. Kromě slovních útoků mohou útoky z nenávisti provázet i jiné projevy rasismu. Útočník může hajlovat, na místě, kde k napadení došlo, mohou být zobrazeny symboly obecně spojované s rasismem (hákový kříž, číselné zkratky, oprátka a šibenice atd.), slovní projevy nemusí být přímo rasistické, ale jsou spojeny s rasismem (například použití slova nepřizpůsobiví) atd. Pokud jsou rasistické nadávky nebo podobné projevy součástí útoku na Romy, je pravděpodobné, že se jedná o incident z nenávisti. Mentor zjišťuje: přesné znění nadávek či podobných projevů rasismu, může též zaznamenat (vyfotografovat) grafické symboly, které se nacházejí na místě, kde k incidentu došlo. Provedení útoku Útoky z nenávisti jsou v některých případech provedeny velmi násilně, jednotlivé údery či útoky nožem či střelnou zbraní se opakují, často jsou útoky vedeny v podobě žhářských útoků aj. Některé útoky jsou též provázeny určitými symboly zanechávanými na těle oběti, na místě činu či v bezprostředním okolí (různé nápisy, symboly, graffiti). Mentor zjišťuje: Byl útok proveden nápadně násilně? Byly na místě zaznamenány nějaké grafické či symbolické projevy rasismu?

7 Útočník Pouze zhruba dvacet procent z útočníků, kteří se dopouštějí násilí z nenávisti, jsou příznivci krajní pravice, vč. rasistických skinheads. Ostatní útočníci jsou lidé z běžné populace. Přesto je informace o tom, zda útočník byl aktivním příznivcem některé neonacistické nebo rasistické skupiny či zda útoku předcházela demonstrace nebo koncert těchto uskupení, důležitým vodítkem pro zjištění, zda se jednalo o útok z nenávisti. Pro útočníky z řad krajní pravice je typický určitý styl oblečení (oděvní značky ThorSteinar, HH, EightyEight, Pretorian, Grassel aj.), tetování (typizované písmo, vikingská či germánská symbolika, runy aj.). Některé útoky z nenávisti jsou uskutečněny maskovanými útočníky a ve skupině. Mentor zjišťuje: Byl útok proveden příznivcem krajní pravice? Jak útočník vypadal? Co na něm bylo nápadného? Je v místě útoku aktivní rasistická buňka? Místo a čas Některé útoky z nenávisti se dějí bezprostředně po demonstraci nebo koncertu krajní pravice (např. populární zpěvačka Tonya Graves byla napadena po demonstraci Dělnické strany sociální spravedlnosti) či ve dny a období významné pro krajní pravici ( narozeniny Adolfa Hitlera, duben bombardování Ústí nad Labem, oslava 1. máje, druhá polovina července připomínka Vlastimila Pechance odsouzeného za rasistickou vraždu, svátek sv. Václava, 17. listopadu výročí Sametové revoluce obojí volný den, aj.). V některých případech dochází k útokům z nenávisti v přímé blízkosti nebo přímo v místech tradičně obývaných Romy. Zpravidla se však útoky z nenávisti nedějí v sociálně vyloučených lokalitách. Mentor zjišťuje: Kdy se útok stal a kde se útok stal? Bylo veřejně známé, kde v obci žijí Romové? Reakce po útoku Také po útoku z nenávisti se mohou v místě útoku a mezi lidmi objevovat podrobnější informace o tom, jak byl útok proveden, kým, z jakého důvodu, co útok provázelo aj. Jakákoli podrobnější informace o útoku je pro identifikování toho, zda se jednalo o trestný čin z nenávisti, důležitá. Mentor zjišťuje: Jakékoli podrobnější informace o útoku. Jaká je role romských mentorů? Příručka je určena především romským mentorům, tedy lidem, kteří pocházejí z romské komunity a kteří mají zájem pomáhat dalším Romům. Romští mentoři jsou pro pomoc obětem násilí z nenávisti a monitoringu násilí z nenávisti nenahraditelní. Mentor je součástí komunity, která je nejvíce ohrožena násilím z nenávisti, a zná velmi dobře její prostředí. Má zpravidla důvěru svého okolí a lidé se mu se svými problémy svěří častěji, než kdyby se svěřili osobám zvenčí komunity. Mentor vystupuje v roli kulturního mediátora důležitého prostředníka, který umožnuje lidem z různých prostředí potkat se a společně najít řešení v tíživé situaci po incidentu z nenávisti. V řadě případů, zejména v sociálně vyloučených lokalitách (SVL), nemají Romové důvěru v orgány veřejné správy, ani k lidem z neziskových organizací poskytujících v SVL služby. Mentor: osoba pocházející z romské komunity a mající zájem pomáhat romské komunitě Oběť: osoba, která byla zraněna, bylo jí ublíženo na důstojnosti nebo jí vznikla majetková škoda Osoby dotčené: rodina, přátelé a okolí oběti, které újmu oběti vnímají podobně, jako kdyby vznikla jim Mentor neposkytuje obětem a dalším dotčeným osobám odborné či právní poradenství. Je vyškolen k tomu, aby byl schopen poznat násilí z nenávisti, shromáždit odpovídající informace a tyto informace

8 předat pomáhající organizaci (v tomto případě pracovníkovi SPJ/RUBIKON Centra). Mentor může poskytovat obecné informace o násilí z nenávisti a o službách, která poskytují specializované organizace (SPJ/RUBIKON Centrum a organizace In IUSTITIA poskytující poradenstvím obětem násilí z nenávisti). V projektu Hate Crime/Violence monitoring in Ústí Region vznikla spolupráce mezi romskou komunitou, romskými mentory, SPJ/RUBIKON Centrem a organizací In IUSTITIA, o.s. Tuto unikátní spolupráci popisuje následující graf. romská komunita romský mentor SPJ/RUBIKON Centrum In IUSTITIA je ohrožena násilím z nenávisti potřebuje informace a podporu, případně právní poradenství má informace o násilí z nenávisti ve své lokalitě zná romskou komunitu a danou lokalitu, má důvěru Romů vyhledává a kontaktuje ohrožené skupiny, předává jim informace o násilí z nenávisti sbírá data a vyplňuje dotazník neposkytuje právní rady shromažďuje informace o násilí z nenávisti od mentorů poskytuje podporu mentorovi, dává mu zpětnou vazbu, případně informace, jak má v případě dále postupovat zprostředkovává kontakt již konkrétních vybraných případů s právní poradnou In IUSTITIA jiné než případy násilí z nenávisti postupuje dalším posytovatelům služeb expertně stanoví, zda předané případy jsou případy násilí z nenávisti přebírá vybrané případy, a dále poskytuje právní poradenství a případně zastupování případy, které nejsou incidenty z nenávisti vrací zpět SPJ/RC Činnost mentora Hlavní náplní činnosti mentora v případech incidentů z nenávisti je: vyhledávání a kontaktování osob vystavených násilí z nenávisti: mentor zná nejlépe romskou komunitu v dané lokalitě, je schopen se neformálně dozvědět o incidentu z nenávisti, navštívit oběti násilí z nenávisti a dotčené osoby, zjistit a zaznamenat jejich potřeby. Mentor při této své činnosti dbá základních zásad spolupráci s oběťmi násilí (viz dále). shromáždění všech informací důležitých pro rozhodnutí o tom, zda se jedná o incident z nenávisti: mentor shromažďuje informace a vyplňuje 1x měsíčně stručný dotazník, závažnější případy pak zpracovává do záznamového archu (viz příloha). Důležité informace jsou všechny informace o útoku, útočníkovi a událostech po útoku. představení možnosti spolupráce obětí a SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA: mentor vysvětlí obětem a dotčeným osobám, co je násilí z nenávisti a jaké jsou možnosti SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA.

9 o RUBIKON Centrum: vyhodnocuje ve spolupráci s In IUSTITIA, zda se jedná o incident z nenávisti, či nikoli. Mentorům dává zpětnou vazbu. V případě, že se nejedná o incident z nenávisti, zajišťuje jinou pomoc než pomoc skrze organizaci In IUSTITIA. o In IUSTITIA: poskytuje poradenství obětem násilí z nenávisti. In IUSTITIA vyhodnocuje na základě podkladů dodaných mentory, zda se skutečně jedná o incident z nenávisti a navrhuje nejvhodnější postup. In IUSTITIA nabízí napadeným zdarma: Právní konzultace Sepsání trestního oznámení, odvolání a dalších písemností Doprovod k výslechu Uplatnění nároku na náhradu škody V závažných případech zastupování před soudem zjišťování toho, co napadený či jiná dotčená osoba potřebují: mentor zjišťuje potřeby obětí a dotčených osob. Ptá se přitom na: o škody na zdraví: Vznikla v souvislosti s útokem z nenávisti škoda na zdraví? V jakém o rozsahu? Jak ovlivňuje napadeného a jeho bezprostřední okolí (rodinu, přátele)? bezprostřední potřeby: Přišli jste v souvislosti s útokem o bydlení? Cítíte se bezpečně ve svém bydlišti? Přišli jste o nějaký další majetek? Je osoba, která byla napadena, živitelem rodiny a z toho důvodu je rodina ohrožena? o psychické následky útoku: Trpí napadený úzkostí, strachem, nespavostí, nechutenstvím, je zvýšeně agresivní, uzavírá se do sebe či se projevuje jiným způsobem, než před útokem? o vyšetřování: Oznámil napadený nebo někdo jiný útok policii? Jak policie objasňuje útok? Proběhl již výslech poškozených? Pokud útok policii nebyl oznámen: Má napadený zájem podat trestní oznámení? Jestliže ne, proč? předání informací koordinátorovi SPJ/RUBIKON Centra: mentor vyplňuje dotazník a odesílá jej em nebo poštou koordinátorovi SPJ/RUBIKON Centra Základní zásady spolupráce s oběťmi Mentor je klíčovou osobou při jednání s oběťmi trestné činnosti z nenávisti, navazuje s napadenými rozhovor, zjišťuje jejich potřeby, informuje je o jejich základních možnostech a představuje důležitost sběru dat. Při jednání s napadenými musí mentor dodržovat tato základní pravidla: Mentor navštíví napadeného ve vhodnou dobu a na vhodném místě. Čím dříve se o incidentu z nenávisti pomáhající organizace dozví, tím lépe. Je třeba však dbát i zdravotního stavu a psychického rozpoložení oběti. Napadený se sám rozhodne, zda bude s mentorem spolupracovat. Napadeného nelze do ničeho nutit. Pokud napadený nechce situaci řešit, je to jeho právo. Mentor by se však měl pokusit zjistit důvod, proč napadený nechce situaci řešit, a pokusit se případné obavy a nejistoty vysvětlit. Napadený může svůj názor na řešení situace změnit. Napadený, který původně spolupráci odmítl, se může v průběhu času rozhodnout, že potřebuje podporu či konzultaci. Napadený, který se již pro spolupráci rozhodl, může naopak svůj názor změnit. Mentor zprostředkovává podporu a pomoc i v takovýchto případech. Zjišťuje přitom důvody změny postoje poškozených k podpoře a pomoci. Mentor nevyvíjí tlak na napadeného. Výpověď napadeného mentor pouze zaznamenává. Mentor žádným způsobem neupravuje výpověď poškozených. Kladením otázek se pouze doptává na detailní informace důležité pro to, aby se mohlo rozhodnout, zda se skutečně jednalo o incident z nenávisti.

10 Mentor neposkytuje právní rady. Mentor je vyškolený k tomu, aby rozeznal incident z nenávisti, v žádném případě však nemůže poškozenému poskytovat právní rady. Mentor nevzbuzuje falešné naděje. Ne všechny incidenty, o kterých se mentor dozví, jsou incidenty z nenávisti a ne vždy je možné poskytnout oběti podporu a pomoc. Mentor proto musí napadeným jednoznačně vysvětlit svoji roli a také roli SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA. Mentor sbírá i data o takových incidentech z nenávisti, které napadený nechce dál řešit. Proč? Policie ví a zabývá se pouze těmi incidenty, o kterých se dozví od napadených nebo svědků. Všechny ostatní případy jsou pro policii neviditelné. Rasistická trestná činnost je proto významným způsobem podceňována, napadeným osobám není pomáháno, pachatelé trestné činnosti z nenávisti nejsou potrestáni. Odhaduje se, že pouze 10% útoků z nenávisti se dostane k policii a je nějakým způsobem šetřeno. Důvodů pro neoznámení incidentů z nenávisti je mnoho. Velká část Romů se setkává s verbálními i fyzickými útoky na základě své národnosti tak často, že tyto útoky již považuje za běžnou součást svého života. Tyto nenávistné projevy jsou pro ně tak běžné, že je ani nestojí za to hlásit. Dalším důvodem je také hluboké přesvědčení, že s jejich oznámením stejně nikdo nic neudělá, obava z pomsty pachatele, obava z trestního řízení aj. Nikoho není možné do oznamování trestné činnosti nutit. Existuje však i možnost oznámit incident z nenávisti anonymně. In IUSTITIA vytváří databázi jednotlivých útoků z nenávisti. Osobní a citlivá data napadených jsou anonymizována. Následně jsou tato data využívána k informování veřejnosti o závažnosti trestné činnosti z nenávisti, zlepšení společenské situace na poli incidentů z nenávisti, zlepšování situace obětí, vytváření preventivních opatření. Možná rizika vyplývající z práce mentora Při pomáhání obětem násilí z nenávisti nebo při pouhém monitoringu může dojít k ohrožení samotného mentora. Je proto důležité případná rizika znát. Určitá rizika pro mentora mohou plynout přímo od pachatele útoku, z řad příslušníků krajní pravice, ale i od bezpečnostních složek či od členů komunity nebo od rodinných příslušníků. Pachatel útoku či jeho přátelé nebo sympatizanti se mohou chtít pomstít mentorovi za to, že napomohl jejich dopadení. Toto riziko by mentor neměl v žádném případě podceňovat a jakýkoliv náznak nebezpečí by měl hlásit pracovníkům organizace SPJ/RUBIKON Centrum nebo In IUSTITIA, případně se obrátit přímo na policii. Mentor se v rámci své práce může dostat i pod tlak lidí ze své komunity či rodinných příslušníků. Bohužel dochází i k případům, kdy se nepodaří pachatele nenávistných útoků dohledat nebo se nakonec nepodaří

11 konkrétnímu útočníkovi trestnou činnost prokázat v trestním řízení. Oběti mohou být celým procesem deprimovány a jejich zklamání se může obrátit i proti mentorovi, kterému mohou klást za vinu, že se se svým případem obrátili na pracovníky pomáhajících organizací či policii. Možná rizika pro mentora mohou plynout přímo od policistů. Není to pravidlem, ale dochází i k tomu, že někteří policisté mají tendenci bagatelizovat rasisticky motivované útoky a oběti spíše svým přístupem odrazují od podávání trestních oznámení. Tito policisté by mohli být vůči mentorovi naladěni nepřátelsky, protože jim přidělává práci. V takovýchto případech by se měl mentor obrátit na pracovníky organizace In IUSTITIA, kteří mu pomohou s řešením tohoto problému. Práva a povinnosti poškozených a svědků Jak již bylo popsáno v kapitole o činnosti mentora, mentor sám právní pomoc neposkytuje. Přesto je nutné, aby měl alespoň základní povědomí o právech a povinnostech poškozeného a svědka. Pojem poškozeného upravuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v 43 odst. 1 následovně: Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisu ( 65), zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením se k věci vyjádřit. Poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost tuto škodu nahradit. Co se týče náhrady škody na zdraví, tu určuje ošetřující lékař dle bodového ohodnocení, které je určeno příslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Majetková újma se nahrazuje podle hodnoty zničené věci. Komplikovanější je to však s náhradou nemajetkové újmy. Nemajetková újma představuje zásah do osobnostních práv poškozeného. Jedná se o práva související s osobní svobodou, tělesnou integritou, soukromím, rodinným životem, ctí, důstojností a postavením ve společnosti. Následky trestného činu mohou být pro poškozeného dlouhodobé. Typickým příkladem je to, že se oběť po spáchání trestného činu bojí vycházet ven, objevují se u ní obavy a nervozita, a to vše má samozřejmě následky pro její osobní, pracovní i rodinný život. Na určení výše nemajetkové újmy není stanovena žádná tabulka, výši nemajetkové škody určuje soud vždy individuálně, podle závažnosti důsledků, jaké měl útok pro oběť v oblasti osobnostních práv. Mezi hlavní práva poškozeného tedy patří: Nahlížet do spisu Nechat se zastupovat zmocněncem Navrhovat důkazy Uplatnit nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy Možnost být na žádost informován o propuštění/uprchnutí obviněného z vazby Mentor se při své činnosti bude setkávat nejen přímo s poškozenými, ale i s lidmi, kteří např. útok viděli. Svědkem může být každý, kdo může poskytnout důležité informace pro objasnění trestného činu. Svědkem může být např. i dítě nebo mentálně postižená osoba.

12 Povinnost svědčit je zásadně všeobecná obsahem této povinnosti je dostavit se na předvolání orgánu činného v trestním řízení (soud, státní zástupce nebo policejní orgán) a vypovídat jako svědek. Při podání vysvětlení má každý právo na pomoc advokáta. Svědek může odepřít výpověď proti svým blízkým jako obviněným nebo pokud by způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo svým blízkým. Pokud se řádně předvolaný svědek bez dostatečné omluvy nedostaví, může být policií předveden a může mu být udělena pokuta až ve výši Kč. V praxi velice často dochází k tomu, že svědek násilného trestného činu má (často oprávněně) strach vypovídat o tom, co viděl, protože se bojí pomsty pachatele. Pokud takové nebezpečí svědkovi nebo jeho blízkým hrozí, může zažádat policejní orgán o utajení své totožnosti a identity. Proti zamítavému rozhodnutí policejního orgánu je možné podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Pokud policejní orgán žádosti vyhoví a svědka utají, jeho jméno pak není uvedeno v žádném protokolu. Kontakty RUBIKON Centrum Korunní 101 Praha 3 - Vinohrady Tel.: předsedkyně sdružení: Dagmar Doubravová Tel.: koordinátor romského mentoringu: Marek Demner Tel.: , In IUSTITIA, o.s. Adresa: In IUSTITIA, o.s., P.O.Box 15, Praha 1 Tel/fax:

13 Příloha 1: Dotazník (měsíční report) Takto vypadá dotazník, který romský mentor bude 1x měsíčně vyplňovat ohledně incidentů násilí z nenávisti ve svém působišti. Mentor musí rozlišit, o jaký druh incidentu se jedná. Zpráva romského mentora o monitorování situace v Ústeckém kraji Jméno mentora: Město:.. Měsíc: 2012 Setkal/a jste se v uplynulém měsíci s: (označte možnost NE nebo ANO, v případě odpovědi ANO stručně napište, o co se jednalo) Násilím z nenávisti (napadení, fyzický útok hate crime) Vy osobně NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo z Vaší rodiny NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo ve Vašem nejbližším okolí NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo jiný z romské komunity NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Nenávistnými projevy (rasistické urážky, nadávky, poznámky hate speech) Vy osobně NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo z Vaší rodiny NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo ve Vašem nejbližším okolí čas: NE /ANO stručně popište, napište datum a

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Monitorování případů hate crime a dalších incidentů z nenávisti romskými mentory studie transferability do dalších regionů České republiky

Monitorování případů hate crime a dalších incidentů z nenávisti romskými mentory studie transferability do dalších regionů České republiky Monitorování případů hate crime a dalších incidentů z nenávisti romskými mentory studie transferability do dalších regionů České republiky vytvořeno v rámci realizace projektu Hate Crime / Violence Monitoring

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

In IUSTITIA. o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

In IUSTITIA. o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 In IUSTITIA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NÁS... 4 Kdo jsme?... 4 Čím se zabýváme?... 5 O NÁSILÍ Z NENÁVISTI... 7 ČINNOST V ROCE 2013... 9 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY... 11 PROJEKTY...

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Poučení poškozeného v trestním řízení

Poučení poškozeného v trestním řízení Poučení poškozeného v trestním řízení V trestní věci vedené proti obviněnému xxxxxxxxxxxxxxxxx, narozenému xxxxxxxxxxxx, stíhanému pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trestního zákoníku máte jako poškozený podle

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy V. Úplné znění zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012, a dalších

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Monitoring soudních rozhodnutí

Monitoring soudních rozhodnutí Monitoring soudních rozhodnutí Konference Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti 1. července 2015, Brno Jiří Šamánek Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně

Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Užití výchovných opatření sociálněprávní ochrany ve vztahu ke kybyršikaně Ivana Matoušková Základní principy NOZ 3 zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) 1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací

24.5.2015. Veřejný pořádek a právo shromažďovací Veřejný pořádek a právo shromažďovací Spravované území Obvodních oddělení PČR 2014 OOP Litvínov Hamr (PS Nová Ves v Horách) OOP Litvínov (PS Lom, PS Meziboří) OOP Obrnice OOP PS (policejní stanice) OOP

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci

Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti institucionální obrany proti diskriminaci Marína Urbániková (KVOP) 1. července 2015. Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Příjemce a realizátor projektu

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9.

K árný ř ád. pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu. schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. K árný ř ád pro řízení před Kárnou komorou Nejvyššího kontrolního úřadu schválený Kolegiem Nejvyššího kontrolního úřadu dne 21. 9. 1993 *) 1 Tento kárný řád upravuje postup Kárné komory Nejvyššího kontrolního

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 9 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Zákon o obětech trestných činů. zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Zákon o obětech trestných činů zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) Které zákony zákon o obětech trestných činů mění ČÁST PRVNÍ: Práva

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

02. Popište svá základní občanská práva a svobody a vysvětlete, jak vnímáte svobodu projevu a právo na informace z hlediska výkonu vašeho povolání?

02. Popište svá základní občanská práva a svobody a vysvětlete, jak vnímáte svobodu projevu a právo na informace z hlediska výkonu vašeho povolání? Detektiv koncipient Soubor typových situací pro ústní/praktickou zkoušku: Uchazeč losuje dvě otázky, vždy jednu z části A a jednu z části B. Tímto způsobem budou ověřeny všechny definované kompetence.

Více

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava-Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava-Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: aktivita HATE CRIME Co jsou zločiny z nenávisti? ANOTACE: Aktivita přímo navazuje na film a jeho ústřední téma negativní postoje vůči homosexuálům. Žáky vede k porozumění termínu hate crime a učí je rozeznávat

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější?

Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Rovnost a diskriminace: Všichni jsme si rovni, ale někteří jsme si rovnější? Maxim Tomoszek, Právnická fakulta UP 1. Otázky k diskusi Co je to diskriminace? Proč potřebujeme rovnost? Proč má být diskriminace

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Zpráva k jednání k rozšíření Programu pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu ze dne 4.prosince 2014 Dne 4. prosince 2014 proběhl na ředitelství PMS

Více

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH DISKRIMINACE V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0106.docx Autor

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Soukromí nade vše. Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější. Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Soukromí nade vše Čím víc toho o sobě prozradíme, tím jsme zranitelnější Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Ochrana osobních údajů Ochrana osobnosti Antispamový zákon Zákon o regulaci

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem.

Vaše oznámení či svědectví je důležitým momentem v trestním řízení i pro poškozeného, kterému může být nahrazena škoda způsobená trestným činem. Úvod Každý z nás se může v životě setkat s protiprávním jednáním jiných osob, můžeme se stát poškozeným, oznamovatelem či svědkem v této události. To protiprávní jednání, které označujeme jako trestný

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření

PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření PŘÍLOHA Č. 4: Dotazníkové šetření Cílová skupina 1: Hodnotitelé žádostí o projekt 1) V čem byly žádosti silné, kde byly dobře zpracovány? 2) Čím vás žádosti většinou nejspíše "přesvědčily"? 3) Které části

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více