Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory. Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory. Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA"

Transkript

1 Jak poznat násilí z nenávisti manuál pro romské mentory Pro SPJ/RUBIKON Centrum vypracovali Klára Kalibová, David Oplatek, In IUSTITIA

2 Úvod Násilí z nenávisti má mnoho podob od slovních nadávek až po teroristické útoky. Objevuje se všude tam, kde soužití různých skupin lidi neprovází vzájemný respekt a tolerance k odlišnostem. Představuje významné porušení lidských práv dotčených osob, ohrožuje celou komunitu a demokratické základy právního státu. V České republice jsou nejzranitelnější skupinou čelící projevům násilí z nenávisti Romové. Skutečnou podobu a rozsah násilí z nenávisti vůči Romům v ČR neznáme. Řada případů i velmi brutálního násilí totiž není oznamována policii ani žádným jiným způsobem zachycována. Tato situace znemožňuje upozornit na závažnou situaci romských napadených, a případně i na to, jakým způsobem jsou případy násilí páchaného na Romech řešeny policií a soudy. Předkládaná příručka je určena romským mentorům, aktivistům a dalším osobám pohybujícím se v romské komunitě. Měla by jim pomoci k tomu, aby byli schopni poznat násilí z nenávisti, seznámit oběť násilí z nenávisti s jejími právy a zprostředkovat obětem a případně jejich sociálnímu okolí kontakt na pomáhající organizace. Romští mentoři jsou osoby, které se pohybují v romské komunitě a jsou ochotny pomáhat dalším Romům. Původně byli (a stále jsou) využíváni především ke spolupráci s romskými klienty Probační a mediační služby ČR. Motivují Romy, kterým byl uložen alternativní trest nebo opatření, k vykonání tohoto trestu, a tak předcházejí přeměně trestu v trest odnětí svobody. Romští mentoři tak významným způsobem přispívají k narovnání následků kriminality. Od roku 2011 jsou romští mentoři pilotně využíváni též pro vyhledávání a kontaktování romských obětí násilí z nenávisti přímo v romských lokalitách v Ústeckém kraji. Příručka vzniká v rámci projektu Hate Crime/Violence Monitoring in Ústí Region, realizovaný RUBIKON Centrem a podpořený v rámci programu Stop Hate Crime! Nadace Errinerung, Verantwortung und Zukunft, Německo. Příručku zpracovala Klára Kalibová a David Oplatek z občanského sdružení In IUSTITIA, který je partnerem projektu.

3 Cíle příručky Po přečtení této příručky bude romský mentor, případně další zájemce: Umět poznat incident z nenávisti a odlišit jej od diskriminace Rámcově znát a umět vysvětlit obětem jejich práva a možnosti pomoci po incidentu z nenávisti Vyhledat, shromáždit a předat data o násilí z nenávisti Znát kontakty na organizace, které poskytují pomoc obětem násilí z nenávisti a diskriminace Vědět, proč je důležité sbírat data o incidentech z nenávisti Incidenty z nenávisti Incidenty z nenávisti jsou verbální nebo fyzické útoky motivované předsudky útočníka vůči napadenému. změnit, nebo po něm není spravedlivé tuto změnu požadovat. Útok z nenávisti je symbolický útok vůči jednotlivci, který se nezakládá na pachatelově vztahu s konkrétní osobou, ale na jeho předsudcích a nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj napadený představuje. Napadený je tedy definován skupinovou charakteristikou, kterou buď nemůže Často dodává útočníkům pro spáchání násilí z nenávisti odvahu skutečnost, že napadený je v nevýhodné pozici vůči útočníkovi právě kvůli svému skupinovému statutu nemá vzdělání či informace, nerozumí jazyku, neorientuje se v systému národního práva a veřejné správy, patří ke skupině institucionálně diskriminované či ze své podstaty uzavřené (osoby bez domova, osoby skrývající svoji sexuální identitu či zdravotní stav). V České republice jsou skupinou nejvíce ohroženou násilím z nenávisti Romové. Tato příručka se nadále věnuje pouze incidentům z nenávisti páchaným na Romech. Napadení bývají napadáni z důvodu své barvy pleti národnosti či etnického původu víry sexuální orientace či identity zdravotního stavu věku pohlaví příslušnosti k subkultuře sociálnímu postavení aj. Česká společnost je bohužel v současné době silně protiromsky naladěna. Velkou vinu na tom mají média, která často zdůrazňují romskou národnost pachatelů (aniž by pro to byl jakýkoliv důvod) nebo přejímají lživé zprávy o trestných činech Romů, aniž by si je ověřili dle standardních novinářských postupů. Mnoho Romů má neustálý strach o svoji bezpečnost a nedůvěřuje orgánům veřejné moci. Proto, když se setkají s nějakou formou rasově motivovaného útoku, většinou tento incident neohlásí.

4 Co se týče útočníků, není pravidlem, že by se vždy jednalo o příslušníky či sympatizanty krajní pravice či rasistické skinheads. Násilí z nenávisti často páchají lidé, kteří z pohledu majority patří ke slušné společnosti. Incidenty z nenávisti mají různou podobu Verbální útoky, nadávky Slovní útoky tváří v tvář, telefonicky, písemně či prostřednictvím u. Útok může probíhat na vlastních internetových stránkách či formou internetového fóra nebo pomocí sociálních sítí. Verbální útoky mohou mít i podobu písňových textů, komiksů, sloganů či transparentů. K verbálním útokům může docházet jednotlivě, nebo také v souvislosti s demonstracemi krajní pravice nebo jiných subjektů. V poslední době se verbálních protiromských útoků dopouštějí i reprezentanti veřejné správy a politici. Ne všechny slovní útoky jsou trestné. Graffiti Protiromské nápisy na budovách obývaných Romy nebo v blízkosti romských obydlí, obrazce urážející Romy či podporující rasismus nebo rasistické chování. Fyzický útok a vražda Na osobu: útok pěstmi nebo se zbraní, nožem, baseballovou pálkou, střelnou zbraní. Následky se mohou lišit od lehčích zranění bez následků, přes těžší ublížení na zdraví až po smrt. Na majetek: ničení majetku Romů nebo s Romy spojovaného (komunitní centra, sídla organizací poskytujících služby Romům). Zastrašování či vydírání Osobní, písemné, telefonické či ové výhrůžky určené Romům a směřující k tomu, aby něco vykonali či něco strpěli, například se odstěhovali, nepobývali ve veřejném prostoru, nenavštěvovali restaurace, kina či sportoviště. Žhářské útoky Útoky zápalnou lahví nebo jinými předměty na romský majetek nebo přímo na Romy s cílem ublížit osobám, zničit majetek nebo donutit osoby k odstěhování. Násilí z nenávisti není diskriminace! Od násilí z nenávisti je nutné odlišovat diskriminaci. Diskriminací se rozumí takové jednání, při kterém není jednotlivec posuzován podle svých osobních kvalit a schopností, ale již dopředu podle příslušnosti k určité skupině, a z tohoto důvodu jsou mu upírána práva a oprávněné zájmy. Diskriminace není jen problémem menšin, ale obětí diskriminace se může stát každý člověk. Diskriminace může být přímá či nepřímá. Přímou diskriminací se rozumí K diskriminaci dochází v při hledání zaměstnání a v zaměstnání v povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti sociální zabezpečení a přiznání a poskytování sociálních výhod zdravotní péče vzdělání přístup ke zboží a službám přístup k bydlení méně příznivé zacházení s určitou osobou, než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to na základě určitého diskriminačního důvodu. Nepřímou diskriminací je pak zdánlivě neutrální

5 rozhodnutí, rozlišování nebo postup, který znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu podle vymezených diskriminačních důvodů. Diskriminace je zakázána. Násilí z nenávisti a právo Některé incidenty z nenávisti mohou být trestným činem. Podstatou stíhání trestné činnosti z nenávisti je zvýšení trestní sazby za ty trestné činy, které byly spáchány z nenávisti, resp. rasistické trestné činy. Příklady některých trestných činů z nenávisti: Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci Vyhrožování nebo užití násilí proti skupině Romů nebo Romům jako jednotlivcům. Příklad: Skupina příslušníků krajní pravice pochoduje městem a skanduje "Cikáni do plynu", "zlámeme vám nohy, když nebudete makat", aj. Skandování se děje veřejně. Romská dívka je nejprve verbálně a poté fyzicky napadena, protože "černý huby, tady nemaj co dělat". Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob Hrubé urážení Romů jako národa či romského jazyka jako národa a jazyka nedokonalého, primitivního a zaostalého. Projevy, která označují všechny Romy za zloděje, lichváře, nepřizpůsobivé občany, lháře či za osoby, které zneužívají sociální dávky. Urážlivé projevy na veřejnosti, v médiích, ale také v podobě hudebních textů, webových stránek či facebookových profilů. Nápisy urážející a ponižující Romy. Není přitom důležité, zda s takovými urážlivými projevy veřejnost souhlasí či nikoli. Příklad: Na facebooku byla vytvořena webová stránka, která všechny Romy označuje za zloděje a lichváře. Dle jejího autora za každého přidaného sympatizanta jeden Cikán umře. Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Veřejné projevy pronesené ústně nebo též v tištěné podobě nebo jako fotografie či video nabádající osoby k nesnášenlivosti, zášti nebo násilí vůči Romům. Příklad: Na podzim 2008 v Litvínově označil představitel krajně pravicové skupiny Autonomní nacionalisté Romy za parazity a podotkl, že na parazity je třeba vzít klacek. Tento projev pronesl na veřejnosti, několik set demonstrantů se pak vydalo směrem k romském sídlišti Janov. Střetu s ohroženými Romy zamezila až policie. Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia Během II. světové války byla zavražděna drtivá většina českých Romů. Ochranu před popíráním této genocidy poskytuje trestní zákoník stejně jako ochranu před popíráním holocaustu. Trestné je potom takové vyjadřování, které uvádí, že Romové během II. světové války netrpěli či že toto utrpení si způsobili sami svým nezdárným životem. Rasisticky motivovaná vražda či ublížení na zdraví O rasisticky motivovanou vraždu či ublížení na zdraví jde v situaci, kdy hlavním motivem útoku je národnost či etnický původ napadeného. Příklad: V roce 1993 zahnala v Písku početná skupina rasistických skinheadů čtyři mladé Romy do řeky Otavy a násilím jim bránila vylézt z vody. Jeden z Romů, osmnáctiletý T.B., kvůli tomu utonul. Pozor! Ne všechny útoky směřované vůči Romům jsou útoky motivováné předsudky a rasismem.

6 Mentoři se při své práci budou setkávat i s takovými projevy rasismu, které trestním právem postižitelné nejsou. Úkolem mentora není rozhodnout, zda jednání je, či není trestným činem, ale incident zaznamenat a postoupit k posouzení dál právníkovi či právničce. Kromě trestního práva je možné pro projevy národnostní nesnášenlivosti podat i civilní žalobu, v takovém případě ale poškozený musí prokázat, že se rasistický útok stal, učinila jej určitá osoba, která jej směřovala vůči poškozenému. Jak poznám incident z nenávisti/rasistický incident? Incident z nenávisti/rasistický incident není jednoduché poznat, ne každý útok na osobu jiné barvy pleti je současně rasistickým incidentem. Existují však znaky, které mohou jednotlivě nebo v souhrnu naznačovat, že se jedná o incident z nenávisti. Vyhodnocení toho, zda se jedná o incident z nenávisti, je však vždy na právníkovi či policistovi. Znaky napadení, kterým je třeba věnovat pozornost a které je třeba zaznamenat do záznamového archu, jsou následující: Oběť slovní a jiné projevy rasismu oběť provedení útoku informace útočník místo a čas reakce po útoku Ne všechny útoky, kdy útočník je jiné barvy pleti než napadený, jsou rasistickými útoky. Pokud se oběť a útočník neznají a útoku nepředcházel žádný konflikt mezi obětí a útočníkem, tedy napadení bylo bezdůvodné, velmi pravděpodobně se může jednat o incident z nenávisti. Mentor zjišťuje následující: Patřila oběť do romské komunity? Byla oběť jiné barvy pleti než útočník? Předcházel útoku konflikt mezi obětí a útočníkem nebo situace nastala bezdůvodně? Útoky mohou být vedeny též proti romským obydlím či lokalitám, ve kterých typicky žijí Romové. Mentor zjišťuje následující: Je všeobecně známo, kde v obci Romové žijí? Jsou členové napadené skupiny jedinými Romy, kteří v obci žijí? Slovní projevy rasismu Některé rasistické útoky jsou vedeny slovně (verbálně) a některé fyzické útoky jsou provázeny rasistickými nadávkami. Kromě slovních útoků mohou útoky z nenávisti provázet i jiné projevy rasismu. Útočník může hajlovat, na místě, kde k napadení došlo, mohou být zobrazeny symboly obecně spojované s rasismem (hákový kříž, číselné zkratky, oprátka a šibenice atd.), slovní projevy nemusí být přímo rasistické, ale jsou spojeny s rasismem (například použití slova nepřizpůsobiví) atd. Pokud jsou rasistické nadávky nebo podobné projevy součástí útoku na Romy, je pravděpodobné, že se jedná o incident z nenávisti. Mentor zjišťuje: přesné znění nadávek či podobných projevů rasismu, může též zaznamenat (vyfotografovat) grafické symboly, které se nacházejí na místě, kde k incidentu došlo. Provedení útoku Útoky z nenávisti jsou v některých případech provedeny velmi násilně, jednotlivé údery či útoky nožem či střelnou zbraní se opakují, často jsou útoky vedeny v podobě žhářských útoků aj. Některé útoky jsou též provázeny určitými symboly zanechávanými na těle oběti, na místě činu či v bezprostředním okolí (různé nápisy, symboly, graffiti). Mentor zjišťuje: Byl útok proveden nápadně násilně? Byly na místě zaznamenány nějaké grafické či symbolické projevy rasismu?

7 Útočník Pouze zhruba dvacet procent z útočníků, kteří se dopouštějí násilí z nenávisti, jsou příznivci krajní pravice, vč. rasistických skinheads. Ostatní útočníci jsou lidé z běžné populace. Přesto je informace o tom, zda útočník byl aktivním příznivcem některé neonacistické nebo rasistické skupiny či zda útoku předcházela demonstrace nebo koncert těchto uskupení, důležitým vodítkem pro zjištění, zda se jednalo o útok z nenávisti. Pro útočníky z řad krajní pravice je typický určitý styl oblečení (oděvní značky ThorSteinar, HH, EightyEight, Pretorian, Grassel aj.), tetování (typizované písmo, vikingská či germánská symbolika, runy aj.). Některé útoky z nenávisti jsou uskutečněny maskovanými útočníky a ve skupině. Mentor zjišťuje: Byl útok proveden příznivcem krajní pravice? Jak útočník vypadal? Co na něm bylo nápadného? Je v místě útoku aktivní rasistická buňka? Místo a čas Některé útoky z nenávisti se dějí bezprostředně po demonstraci nebo koncertu krajní pravice (např. populární zpěvačka Tonya Graves byla napadena po demonstraci Dělnické strany sociální spravedlnosti) či ve dny a období významné pro krajní pravici ( narozeniny Adolfa Hitlera, duben bombardování Ústí nad Labem, oslava 1. máje, druhá polovina července připomínka Vlastimila Pechance odsouzeného za rasistickou vraždu, svátek sv. Václava, 17. listopadu výročí Sametové revoluce obojí volný den, aj.). V některých případech dochází k útokům z nenávisti v přímé blízkosti nebo přímo v místech tradičně obývaných Romy. Zpravidla se však útoky z nenávisti nedějí v sociálně vyloučených lokalitách. Mentor zjišťuje: Kdy se útok stal a kde se útok stal? Bylo veřejně známé, kde v obci žijí Romové? Reakce po útoku Také po útoku z nenávisti se mohou v místě útoku a mezi lidmi objevovat podrobnější informace o tom, jak byl útok proveden, kým, z jakého důvodu, co útok provázelo aj. Jakákoli podrobnější informace o útoku je pro identifikování toho, zda se jednalo o trestný čin z nenávisti, důležitá. Mentor zjišťuje: Jakékoli podrobnější informace o útoku. Jaká je role romských mentorů? Příručka je určena především romským mentorům, tedy lidem, kteří pocházejí z romské komunity a kteří mají zájem pomáhat dalším Romům. Romští mentoři jsou pro pomoc obětem násilí z nenávisti a monitoringu násilí z nenávisti nenahraditelní. Mentor je součástí komunity, která je nejvíce ohrožena násilím z nenávisti, a zná velmi dobře její prostředí. Má zpravidla důvěru svého okolí a lidé se mu se svými problémy svěří častěji, než kdyby se svěřili osobám zvenčí komunity. Mentor vystupuje v roli kulturního mediátora důležitého prostředníka, který umožnuje lidem z různých prostředí potkat se a společně najít řešení v tíživé situaci po incidentu z nenávisti. V řadě případů, zejména v sociálně vyloučených lokalitách (SVL), nemají Romové důvěru v orgány veřejné správy, ani k lidem z neziskových organizací poskytujících v SVL služby. Mentor: osoba pocházející z romské komunity a mající zájem pomáhat romské komunitě Oběť: osoba, která byla zraněna, bylo jí ublíženo na důstojnosti nebo jí vznikla majetková škoda Osoby dotčené: rodina, přátelé a okolí oběti, které újmu oběti vnímají podobně, jako kdyby vznikla jim Mentor neposkytuje obětem a dalším dotčeným osobám odborné či právní poradenství. Je vyškolen k tomu, aby byl schopen poznat násilí z nenávisti, shromáždit odpovídající informace a tyto informace

8 předat pomáhající organizaci (v tomto případě pracovníkovi SPJ/RUBIKON Centra). Mentor může poskytovat obecné informace o násilí z nenávisti a o službách, která poskytují specializované organizace (SPJ/RUBIKON Centrum a organizace In IUSTITIA poskytující poradenstvím obětem násilí z nenávisti). V projektu Hate Crime/Violence monitoring in Ústí Region vznikla spolupráce mezi romskou komunitou, romskými mentory, SPJ/RUBIKON Centrem a organizací In IUSTITIA, o.s. Tuto unikátní spolupráci popisuje následující graf. romská komunita romský mentor SPJ/RUBIKON Centrum In IUSTITIA je ohrožena násilím z nenávisti potřebuje informace a podporu, případně právní poradenství má informace o násilí z nenávisti ve své lokalitě zná romskou komunitu a danou lokalitu, má důvěru Romů vyhledává a kontaktuje ohrožené skupiny, předává jim informace o násilí z nenávisti sbírá data a vyplňuje dotazník neposkytuje právní rady shromažďuje informace o násilí z nenávisti od mentorů poskytuje podporu mentorovi, dává mu zpětnou vazbu, případně informace, jak má v případě dále postupovat zprostředkovává kontakt již konkrétních vybraných případů s právní poradnou In IUSTITIA jiné než případy násilí z nenávisti postupuje dalším posytovatelům služeb expertně stanoví, zda předané případy jsou případy násilí z nenávisti přebírá vybrané případy, a dále poskytuje právní poradenství a případně zastupování případy, které nejsou incidenty z nenávisti vrací zpět SPJ/RC Činnost mentora Hlavní náplní činnosti mentora v případech incidentů z nenávisti je: vyhledávání a kontaktování osob vystavených násilí z nenávisti: mentor zná nejlépe romskou komunitu v dané lokalitě, je schopen se neformálně dozvědět o incidentu z nenávisti, navštívit oběti násilí z nenávisti a dotčené osoby, zjistit a zaznamenat jejich potřeby. Mentor při této své činnosti dbá základních zásad spolupráci s oběťmi násilí (viz dále). shromáždění všech informací důležitých pro rozhodnutí o tom, zda se jedná o incident z nenávisti: mentor shromažďuje informace a vyplňuje 1x měsíčně stručný dotazník, závažnější případy pak zpracovává do záznamového archu (viz příloha). Důležité informace jsou všechny informace o útoku, útočníkovi a událostech po útoku. představení možnosti spolupráce obětí a SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA: mentor vysvětlí obětem a dotčeným osobám, co je násilí z nenávisti a jaké jsou možnosti SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA.

9 o RUBIKON Centrum: vyhodnocuje ve spolupráci s In IUSTITIA, zda se jedná o incident z nenávisti, či nikoli. Mentorům dává zpětnou vazbu. V případě, že se nejedná o incident z nenávisti, zajišťuje jinou pomoc než pomoc skrze organizaci In IUSTITIA. o In IUSTITIA: poskytuje poradenství obětem násilí z nenávisti. In IUSTITIA vyhodnocuje na základě podkladů dodaných mentory, zda se skutečně jedná o incident z nenávisti a navrhuje nejvhodnější postup. In IUSTITIA nabízí napadeným zdarma: Právní konzultace Sepsání trestního oznámení, odvolání a dalších písemností Doprovod k výslechu Uplatnění nároku na náhradu škody V závažných případech zastupování před soudem zjišťování toho, co napadený či jiná dotčená osoba potřebují: mentor zjišťuje potřeby obětí a dotčených osob. Ptá se přitom na: o škody na zdraví: Vznikla v souvislosti s útokem z nenávisti škoda na zdraví? V jakém o rozsahu? Jak ovlivňuje napadeného a jeho bezprostřední okolí (rodinu, přátele)? bezprostřední potřeby: Přišli jste v souvislosti s útokem o bydlení? Cítíte se bezpečně ve svém bydlišti? Přišli jste o nějaký další majetek? Je osoba, která byla napadena, živitelem rodiny a z toho důvodu je rodina ohrožena? o psychické následky útoku: Trpí napadený úzkostí, strachem, nespavostí, nechutenstvím, je zvýšeně agresivní, uzavírá se do sebe či se projevuje jiným způsobem, než před útokem? o vyšetřování: Oznámil napadený nebo někdo jiný útok policii? Jak policie objasňuje útok? Proběhl již výslech poškozených? Pokud útok policii nebyl oznámen: Má napadený zájem podat trestní oznámení? Jestliže ne, proč? předání informací koordinátorovi SPJ/RUBIKON Centra: mentor vyplňuje dotazník a odesílá jej em nebo poštou koordinátorovi SPJ/RUBIKON Centra Základní zásady spolupráce s oběťmi Mentor je klíčovou osobou při jednání s oběťmi trestné činnosti z nenávisti, navazuje s napadenými rozhovor, zjišťuje jejich potřeby, informuje je o jejich základních možnostech a představuje důležitost sběru dat. Při jednání s napadenými musí mentor dodržovat tato základní pravidla: Mentor navštíví napadeného ve vhodnou dobu a na vhodném místě. Čím dříve se o incidentu z nenávisti pomáhající organizace dozví, tím lépe. Je třeba však dbát i zdravotního stavu a psychického rozpoložení oběti. Napadený se sám rozhodne, zda bude s mentorem spolupracovat. Napadeného nelze do ničeho nutit. Pokud napadený nechce situaci řešit, je to jeho právo. Mentor by se však měl pokusit zjistit důvod, proč napadený nechce situaci řešit, a pokusit se případné obavy a nejistoty vysvětlit. Napadený může svůj názor na řešení situace změnit. Napadený, který původně spolupráci odmítl, se může v průběhu času rozhodnout, že potřebuje podporu či konzultaci. Napadený, který se již pro spolupráci rozhodl, může naopak svůj názor změnit. Mentor zprostředkovává podporu a pomoc i v takovýchto případech. Zjišťuje přitom důvody změny postoje poškozených k podpoře a pomoci. Mentor nevyvíjí tlak na napadeného. Výpověď napadeného mentor pouze zaznamenává. Mentor žádným způsobem neupravuje výpověď poškozených. Kladením otázek se pouze doptává na detailní informace důležité pro to, aby se mohlo rozhodnout, zda se skutečně jednalo o incident z nenávisti.

10 Mentor neposkytuje právní rady. Mentor je vyškolený k tomu, aby rozeznal incident z nenávisti, v žádném případě však nemůže poškozenému poskytovat právní rady. Mentor nevzbuzuje falešné naděje. Ne všechny incidenty, o kterých se mentor dozví, jsou incidenty z nenávisti a ne vždy je možné poskytnout oběti podporu a pomoc. Mentor proto musí napadeným jednoznačně vysvětlit svoji roli a také roli SPJ/RUBIKON Centra a In IUSTITIA. Mentor sbírá i data o takových incidentech z nenávisti, které napadený nechce dál řešit. Proč? Policie ví a zabývá se pouze těmi incidenty, o kterých se dozví od napadených nebo svědků. Všechny ostatní případy jsou pro policii neviditelné. Rasistická trestná činnost je proto významným způsobem podceňována, napadeným osobám není pomáháno, pachatelé trestné činnosti z nenávisti nejsou potrestáni. Odhaduje se, že pouze 10% útoků z nenávisti se dostane k policii a je nějakým způsobem šetřeno. Důvodů pro neoznámení incidentů z nenávisti je mnoho. Velká část Romů se setkává s verbálními i fyzickými útoky na základě své národnosti tak často, že tyto útoky již považuje za běžnou součást svého života. Tyto nenávistné projevy jsou pro ně tak běžné, že je ani nestojí za to hlásit. Dalším důvodem je také hluboké přesvědčení, že s jejich oznámením stejně nikdo nic neudělá, obava z pomsty pachatele, obava z trestního řízení aj. Nikoho není možné do oznamování trestné činnosti nutit. Existuje však i možnost oznámit incident z nenávisti anonymně. In IUSTITIA vytváří databázi jednotlivých útoků z nenávisti. Osobní a citlivá data napadených jsou anonymizována. Následně jsou tato data využívána k informování veřejnosti o závažnosti trestné činnosti z nenávisti, zlepšení společenské situace na poli incidentů z nenávisti, zlepšování situace obětí, vytváření preventivních opatření. Možná rizika vyplývající z práce mentora Při pomáhání obětem násilí z nenávisti nebo při pouhém monitoringu může dojít k ohrožení samotného mentora. Je proto důležité případná rizika znát. Určitá rizika pro mentora mohou plynout přímo od pachatele útoku, z řad příslušníků krajní pravice, ale i od bezpečnostních složek či od členů komunity nebo od rodinných příslušníků. Pachatel útoku či jeho přátelé nebo sympatizanti se mohou chtít pomstít mentorovi za to, že napomohl jejich dopadení. Toto riziko by mentor neměl v žádném případě podceňovat a jakýkoliv náznak nebezpečí by měl hlásit pracovníkům organizace SPJ/RUBIKON Centrum nebo In IUSTITIA, případně se obrátit přímo na policii. Mentor se v rámci své práce může dostat i pod tlak lidí ze své komunity či rodinných příslušníků. Bohužel dochází i k případům, kdy se nepodaří pachatele nenávistných útoků dohledat nebo se nakonec nepodaří

11 konkrétnímu útočníkovi trestnou činnost prokázat v trestním řízení. Oběti mohou být celým procesem deprimovány a jejich zklamání se může obrátit i proti mentorovi, kterému mohou klást za vinu, že se se svým případem obrátili na pracovníky pomáhajících organizací či policii. Možná rizika pro mentora mohou plynout přímo od policistů. Není to pravidlem, ale dochází i k tomu, že někteří policisté mají tendenci bagatelizovat rasisticky motivované útoky a oběti spíše svým přístupem odrazují od podávání trestních oznámení. Tito policisté by mohli být vůči mentorovi naladěni nepřátelsky, protože jim přidělává práci. V takovýchto případech by se měl mentor obrátit na pracovníky organizace In IUSTITIA, kteří mu pomohou s řešením tohoto problému. Práva a povinnosti poškozených a svědků Jak již bylo popsáno v kapitole o činnosti mentora, mentor sám právní pomoc neposkytuje. Přesto je nutné, aby měl alespoň základní povědomí o právech a povinnostech poškozeného a svědka. Pojem poškozeného upravuje zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v 43 odst. 1 následovně: Ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil (poškozený), má právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisu ( 65), zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením se k věci vyjádřit. Poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost tuto škodu nahradit. Co se týče náhrady škody na zdraví, tu určuje ošetřující lékař dle bodového ohodnocení, které je určeno příslušnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Majetková újma se nahrazuje podle hodnoty zničené věci. Komplikovanější je to však s náhradou nemajetkové újmy. Nemajetková újma představuje zásah do osobnostních práv poškozeného. Jedná se o práva související s osobní svobodou, tělesnou integritou, soukromím, rodinným životem, ctí, důstojností a postavením ve společnosti. Následky trestného činu mohou být pro poškozeného dlouhodobé. Typickým příkladem je to, že se oběť po spáchání trestného činu bojí vycházet ven, objevují se u ní obavy a nervozita, a to vše má samozřejmě následky pro její osobní, pracovní i rodinný život. Na určení výše nemajetkové újmy není stanovena žádná tabulka, výši nemajetkové škody určuje soud vždy individuálně, podle závažnosti důsledků, jaké měl útok pro oběť v oblasti osobnostních práv. Mezi hlavní práva poškozeného tedy patří: Nahlížet do spisu Nechat se zastupovat zmocněncem Navrhovat důkazy Uplatnit nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy Možnost být na žádost informován o propuštění/uprchnutí obviněného z vazby Mentor se při své činnosti bude setkávat nejen přímo s poškozenými, ale i s lidmi, kteří např. útok viděli. Svědkem může být každý, kdo může poskytnout důležité informace pro objasnění trestného činu. Svědkem může být např. i dítě nebo mentálně postižená osoba.

12 Povinnost svědčit je zásadně všeobecná obsahem této povinnosti je dostavit se na předvolání orgánu činného v trestním řízení (soud, státní zástupce nebo policejní orgán) a vypovídat jako svědek. Při podání vysvětlení má každý právo na pomoc advokáta. Svědek může odepřít výpověď proti svým blízkým jako obviněným nebo pokud by způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo svým blízkým. Pokud se řádně předvolaný svědek bez dostatečné omluvy nedostaví, může být policií předveden a může mu být udělena pokuta až ve výši Kč. V praxi velice často dochází k tomu, že svědek násilného trestného činu má (často oprávněně) strach vypovídat o tom, co viděl, protože se bojí pomsty pachatele. Pokud takové nebezpečí svědkovi nebo jeho blízkým hrozí, může zažádat policejní orgán o utajení své totožnosti a identity. Proti zamítavému rozhodnutí policejního orgánu je možné podat žádost o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Pokud policejní orgán žádosti vyhoví a svědka utají, jeho jméno pak není uvedeno v žádném protokolu. Kontakty RUBIKON Centrum Korunní 101 Praha 3 - Vinohrady Tel.: předsedkyně sdružení: Dagmar Doubravová Tel.: koordinátor romského mentoringu: Marek Demner Tel.: , In IUSTITIA, o.s. Adresa: In IUSTITIA, o.s., P.O.Box 15, Praha 1 Tel/fax:

13 Příloha 1: Dotazník (měsíční report) Takto vypadá dotazník, který romský mentor bude 1x měsíčně vyplňovat ohledně incidentů násilí z nenávisti ve svém působišti. Mentor musí rozlišit, o jaký druh incidentu se jedná. Zpráva romského mentora o monitorování situace v Ústeckém kraji Jméno mentora: Město:.. Měsíc: 2012 Setkal/a jste se v uplynulém měsíci s: (označte možnost NE nebo ANO, v případě odpovědi ANO stručně napište, o co se jednalo) Násilím z nenávisti (napadení, fyzický útok hate crime) Vy osobně NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo z Vaší rodiny NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo ve Vašem nejbližším okolí NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo jiný z romské komunity NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Nenávistnými projevy (rasistické urážky, nadávky, poznámky hate speech) Vy osobně NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo z Vaší rodiny NE /ANO stručně popište, napište datum a čas: Někdo ve Vašem nejbližším okolí čas: NE /ANO stručně popište, napište datum a

Zpráva o násilí z nenávisti

Zpráva o násilí z nenávisti Zpráva o násilí z nenávisti v České republice za rok 2011 In IUSTITIA, o. s. 1 Zpráva o násilí z nenávisti v České republice za rok 2011 Klára Kalibová (ed.) Martina Dvořáková: kap. 3, 5.1., 8 Vydala In

Více

PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU

PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Název: Práva oběti trestného činu Autor: Bílý kruh bezpečí, o.s. Ilustrace: Último Take Složení: lsfolio První vydání: Září 2013 PRÁVA OBĚTI TRESTNÉHO ČINU Stali jste se vy,

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

Zapomenuté oběti. Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice Praha, 22. 23.

Zapomenuté oběti. Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice Praha, 22. 23. Zapomenuté oběti Mezinárodní konference k situaci obětí zločinů/násilí z nenávisti a pomoci těmto obětem v České republice Praha, 22. 23. dubna 2010 Sborník z konference Zapomenuté oběti Mezinárodní konference

Více

předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek

předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek NÁPADY A NÁMĚTY PRO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek Andrea Holá Věra Jirásková Šárka Kadlecová Klára Kalibová 1 Nápady a náměty pro multikulturní výchovu Já

Více

Zpráva o stavu lidských práv

Zpráva o stavu lidských práv Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2012 Obsah Úvodní slovo... 5 1. Diskriminace... 7 1.1. Vzdělávání... 7 1.2. Zaměstnávání...10 1.3. Bydlení...11 1.4. Zdravotní péče...12 2. Hate crime zločiny z

Více

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka

Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o Domácí násilí z pohledu sociálního pracovníka Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Práci vypracovala: Ivana Procházková Čelákovice

Více

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NÁS... 4 HISTORIE... 5 ČINNOST ORGANIZACE 2014... 8 Poradenská činnost... 8 Monitoring násilí z nenávisti a vzdělávání...

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

PRÁVNÍ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ. Mgr. Katarína Danková JUDr. Vladimír Pelc

PRÁVNÍ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ. Mgr. Katarína Danková JUDr. Vladimír Pelc PRÁVNÍ POMOC OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ Mgr. Katarína Danková JUDr. Vladimír Pelc CSSP 2014 Publikace vznikla díky finanční podpoře z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Odpovědný redaktor: PhDr.

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu. domácího násilí v Jihomoravském kraji.

Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu. domácího násilí v Jihomoravském kraji. Bílá místa v péči o oběti domácího násilí Analýza systému pomoci obětem domácího násilí s výstupy monitoringu domácího násilí v Jihomoravském kraji. Mgr. Madla Čechová Bc. Jitka Čechová Mgr. Anna Hořínová

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva

Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva Často kladené otázky v oblasti školského, mediálního, zdravotnického a spolkového práva PROJEKT Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

ROMEA. poskytuje pomoc obětem násilí z nenávisti PŘÍLOHA ČASOPISU ROMANO VOĎI V JAKÝCH PŘÍPADECH POMÁHÁME:

ROMEA. poskytuje pomoc obětem násilí z nenávisti PŘÍLOHA ČASOPISU ROMANO VOĎI V JAKÝCH PŘÍPADECH POMÁHÁME: PŘÍLOHA ČASOPISU ROMANO VOĎI ROMEA poskytuje pomoc obětem násilí z nenávisti Dne 1. července zahájilo občanské sdružení ROMEA roční projekt s názvem Medializace a prosazování lidských práv. Na projektu

Více

Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz

Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz 1 Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, Palackého 49, Ostrava Přívoz Občanská poradna SPOLEČNĚ JEKHETANE, kontaktní místo Dělnická 20, Ostrava Poruba INFORMACE POSKYTOVANÉ OBĚTEM DLE ZÁKONA O OBĚTECH TRESTNÝCH

Více

Domácí násilí na ženách - prevence a řešení. Milena Dostálová

Domácí násilí na ženách - prevence a řešení. Milena Dostálová Domácí násilí na ženách - prevence a řešení Milena Dostálová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Autorka předkládané bakalářské práce se snaží o analýzu problému informovanosti o možnostech domácího násilí

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Kód oboru: Sociální pracovník 7502R022 Název bakalářské

Více

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

Oběti trestné činnosti

Oběti trestné činnosti Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Oběti trestné činnosti Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Autor: Tereza Dleštíková, 3. ročník 2012 Konzultant: JUDr. Lukáš

Více

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení

Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji. Metodické doporučení Multidisciplinární spolupráce při řešení syndromu CAN v Plzeňském kraji Metodické doporučení Metodické doporučení vzniklo díky projektu Nové poznatky v syndromu CAN a interdisciplinární spolupráce reg.

Více

PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI projekt: Vzdělávání napříč KHK PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI autorka Mgr. Kateřina Hofmannová žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Projekt: Vzdělávání napříč KHK Prevence násilí na pracovišti Autorka:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Domácí násilí- násilí na ženách PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Domácí násilí- násilí na ženách PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Domácí násilí- násilí na ženách Diplomová práce Brno 2006 Autor práce: Bc. Jiří Řeřucha Vedoucí práce: Mgr.Lenka Gulová Prohlášení

Více

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST...3 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST...4 Článek 2...4 Článek 3...10

Více

V roce 2010 vydali: Foundation Remembrance, Responsibility and Future. Kulturbüro Sachsen e. V. In IUSTITIA, o.s.

V roce 2010 vydali: Foundation Remembrance, Responsibility and Future. Kulturbüro Sachsen e. V. In IUSTITIA, o.s. I V roce 2010 vydali: Foundation Remembrance, Responsibility and Future Kulturbüro Sachsen e. V. In IUSTITIA, o.s. Kolektiv autorů ZAPOMENUTÉ OBĚTI Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014

Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 Program proti šikanování Gymnázium Šternberk 2013/2014 OBSAH 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických

Více

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Projekt profem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel. 02/2491 7224, e-mail: info@profem.cz Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Praha, březen 2002 Autorky: JUDr. Jiřina Voňková,

Více