Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services"

Transkript

1 Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012

2 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Verze dkumentu: Verze Datum Autr Část, ppis změny Z. Teska (NESS Czech s.r..) Verze J.Smlík (ČNB, dbr 722) Drbné věcné a frmální dplňky a úpravy J.Smlík (ČNB, dbr 722) Úpravy v dst a , změněn příklad v přílze J.Smlík (ČNB, dbr 722) Drbné frmální úpravy a pravy J.Smlík (ČNB, dbr 722) Drbné zpřesnění v dst J.Ivanvvá (ČNB, dbr 722) Dplnění úprav pr dělitelné výkazy: Úpravy v dst a v přílze J.Ivanvvá (ČNB, dbr 722) Dplnění úpravy služby Výsledky zpracvání. D služby byly dplněny detaily výsledků frmátvých kntrl, Dplnění nvé služby Seznam dšlých zpráv s chybu v hlavičce, nvá kapitla 3.5 Aktualizace Přílhy 5 Dplnění Přílhy 8,9 Přejmenvání půvdní přílhy 8 na J.Ivanvvá (ČNB, dbr 722) Úprava WS Zasílání dat : dplnění vhdnějšíh frmátu dat pr velké zprávy J. Diviš (ČNB, dbr 722) Aktualizace přílhy 3 Přílhy: 1. WSDL definice webvé služby Zaslání dat 2. WSDL definice webvé služby Výsledky zpracvání 3. DTD definice vydani.dtd a schéma vydani.xsd 4. XML schéma ews-par.xsd 5. XML schéma ews-result.xsd 6. DTD definice dpvědi WS Zaslání dat 7. Příklad předávací XML struktury 8. Příklad ews-result-vydani_seznam_jh 9. Příklad ews-par-dz_err_seznam.xml, ews-result-dz_err_seznam.xml 10 Příklady ptimalizvané předávací XML struktury 11 Uživatelská dkumentace SDNS 2

3 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services OBSAH 1. ÚVOD - ÚČEL A OBSAH DOKUMENTACE 5 2. KONCEPCE AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU DAT SCHÉMA KOMPONENT AUTOMATIZOVANÉHO SBĚRU DAT 6 3. ROZHRANÍ SDNS-WS SDNS-WS CHARAKTERISTIKA BEZPEČNOST SLUŽBA ZASLÁNÍ DAT Ppis Pžadavek Parametry Odpvěď Frmát XML struktura dpvědi Pdrbnější rzbr k DTD definici vydani.dtd SLUŽBA VÝSLEDKY ZPRACOVÁNÍ Ppis Metda getparams Ppis Parametry Odpvěď - frmát XML struktura dpvědi Metda perfrmquery Ppis Parametry Odpvěď - frmát XML struktura dpvědi (uváděn jen pr VYDANI_SEZNAM_JH) 18 3

4 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 3.5 SLUŽBA SEZNAM DOŠLÝCH ZPRÁV S CHYBOU V HLAVIČCE Ppis Metda getparams Ppis Parametry Odpvěď frmát stejné jak pr Výsledky zpracvání XML struktura dpvědi stejné jak Výsledky zpracvání Metda perfrmquery Ppis Parametry Odpvěď - frmát XML struktura dpvědi (pr DZ_ERR_SEZNAM_JH) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE URL STAVOVÉ KÓDY ODPOVĚDI WS ZASLÁNÍ DAT PŘÍLOHY 23 4

5 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 1. Úvd - účel a bsah dkumentace Pr účel sběru dat d nebankvních subjektů (dále pužívána zkratka SDNS) je realizvána internetvá aplikace SDNS, umžňující vykazujícím subjektům zbrazvat si metdické infrmace a zasílat pžadvaná data d ČNB prstřednictvím webvéh rzhraní. Nad aplikací SDNS existuje dále rzhraní realizvané technlgií Web Services (dále pužívána zkratka SDNS-WS), které umžňuje vykazujícím subjektům získávat metdické infrmace autmatizvaně v pdbě XML subrů. Přestže aplikace SDNS pskytuje vykazujícím subjektům veškeru ptřebnu funkcinalitu pr vykázání dat (prezentace metdických infrmací, manuální vyplnění výkazů, imprt dat připravených jinu aplikací, deslání dat, infrmvání výsledcích zpracvání), je určena především pr menší bjemy dat a interaktivní bsluhu. Především pr účely sběru dat bchdech na kapitálvém trhu byla aplikace SDNS rzšířena rzhraní SDNS-WS s webvu službu umžňující vykazujícím subjektům zasílání dat. V tét dkumentaci je ppsána základní kncepce autmatizvanéh sběru dat a způsb využití SDNS-WS pr vykazvání dat d ČNB a získávání infrmací výsledcích zpracvání vykázaných dat. 5

6 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 2. Kncepce autmatizvanéh sběru dat 2.1 Schéma kmpnent autmatizvanéh sběru dat Na následujícím brázku je uveden jednduché schéma kmpnent systému sběru dat d nebankvních subjektů d ČNB. V dalších kapitlách je detailně ppsána kmpnenta SDNS-WS. Základem výkaznictví ČNB je infrmační systém ČNB (IS ČNB), který zabezpečuje veškeru funkcinalitu spjenu s výkaznictvím na straně ČNB. Jádrem systému vlastníh sběru dat je kmpnenta Aplikace SDNS, rzšířená rzhraní SDNS-WS. Na straně vykazujícíh subjektu jsu d sběru dat zapjeny kmpnenty IS vykazujícíh subjektu jak zdrj dat a Autmatizace sběru dat jak kmunikační kmpnenta na straně vykazujícíh subjektu. Některé činnsti nelze autmatizvat (registrace subjektu, uživatele, správa uživatelskéh účtu) - na straně vykazujícíh subjektu je nutná sučinnst dpvědné sby. Vykazující subjekt Odpvědná sba IS vykazujícíh subjektu Autmatizace sběru dat Rzhraní Aplikace SDNS SDNS-WS ČNB IS ČNB Kmpnenty řešení je mžn rzdělit d tří vrstev ČNB Rzhraní Vykazující subjekt. Vrstva značená Vykazující subjekt je v kmpetenci každéh vykazujícíh subjektu, statní dvě vrstvy jsu v kmpetenci ČNB. Ppis kmpnent IS ČNB zabezpečuje funkcinalitu suvisející s výkaznictvím na straně ČNB (především tvrbu metdiky a zpracvání dat). 6

7 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Rzhraní mezi ČNB a vykazujícím subjektem je tvřen dvěma kmpnentami: Aplikace SDNS internetvá aplikace pskytuje vykazujícím subjektům následující hlavní funkce: prezentace metdických infrmací (veřejná část) autentifikace a autrizace k přístupu d registrvané části prezentace přehledu pžadavků (registrvaná část) ruční vyplnění výkazu (registrvaná část) imprt dat (v XML) připravených aplikací vykazujícíh subjektu (registrvaná část) mžnst dpčtu sučtvých buněk (registrvaná část) předběžné prvedení jednvýkazvých kntrl před desláním výkazu (registrvaná část) sestavení zprávy v XML a deslání, včetně elektrnickéh pdpisu (registrvaná část) přehled výsledků zpracvání (registrvaná část) registrace a administrace uživatelských účtů tat část aplikace je využívána i v případě autmatizvanéh zasílání dat prstřednictvím Web Services. SDNS-WS. Rzhraní je realizván technlgií Web Services - vykazující subjekt má dispzici ppis služby v jazyce WSDL a musí si vytvřit klientsku aplikaci pr kmunikaci s tut službu. Rzhraní pskytuje následující služby: zaslání vykazvaných dat d ČNB získání infrmací výsledcích zpracvání. Vykazující subjekt IS vykazujícíh subjektu infrmační systém, který je zdrjem dat pr výkaznictví ČNB. Autmatizace sběru dat kmpnenta, která v nějaké pdbě pskytuje alespň následující funkce: imprt/transfrmace zdrjvých dat klient pr kmunikaci s rzhraním SDNS-WS sestavení zprávy v XML frmátu a deslání pmcí Web Service klienta sestavení a deslání dtazu na výsledky zpracvání (pět pmcí Web Service klienta) reakce na výsledek dtazu zpracvání. Odpvědná sba jeden neb něklik pracvníků vykazujícíh subjektu, kteří musí zajišťvat: registrace subjektu v ČNB registrace uživatele pužívajících a) registrvaný přístup d SDNS, b) SDNS-WS správa uživatelskéh účtu prstřednictvím SDNS sbní kmunikace s ČNB při řešení prblémů spjených s vykazváním dat. 7

8 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 3. Rzhraní SDNS-WS 3.1 SDNS-WS charakteristika Rzhraní SDNS-WS je realizván technlgií Web Services. Pžadavek na službu lze deslat SOAP prtklem (SOAP verze 1.1). Kmunikačním prtklem je prtkl HTTPS. Webvé služby jsu ppsány jazykem WSDL (verze 1.1, wsdl definice viz WSDL definice webvé služby Zaslání dat, WSDL definice webvé služby Výsledky zpracvání, Seznam DZ s chybu v hlavičce ). Rzhraní SDNS-WS bsahuje 2 služby: EwiQueryWS, ZaslaniDat. Služba ZaslaniDat umžňuje zaslat data výkazů d ČNB, služba EwiQueryWS umžňuje získat infrmace výsledku zpracvání zaslaných dat. Zmíněné definice jsu uvedeny v přílhách. 3.2 Bezpečnst Zabezpečení systému na straně vykazujícíh subjektu je v kmpetenci tht subjektu. Kmunikace s aplikací SDNS i rzhraním SDNS-WS je vedena prtklem HTTPS, server se prkazuje servervým certifikátem ČNB. Samtná vykazvaná data mhu být zasílána jak digitálně pdepsaná. Vlba vlitelnsti/pvinnsti desílat data digitálně pdepsaná je mim rzsah tht dkumentu (závisí na příslušné legislativě), rzhraní SDNS-WS umžňuje nastavit vynucení puze digitálně pdepsaných dat. Přístup d registrvané části aplikace SDNS i deslání pžadavků prstřednictvím SDNS-WS je zajištěn uživatelským jménem a heslem. Uživatel musí být registrván v ČNB. V případě, že uživatel desílá data digitálně pdepsaná, musí být v ČNB registrván i certifikát, kterým jsu data pdepsána. 3.3 Služba Zaslání dat Ppis Služba pskytuje jednu metdu typu RPC, která umžňuje zaslat vykazvaná data d ČNB. Zdrjem dat je XML subr vyhvující definici ppsané v DTD subru vydani.dtd (viz DTD definice vydani.dtd v přílze č. 3). Subr může být pdepsán s následně kmprimván. Výsledný binární tvar musí být kódván algritmem Base64. Takt kódvaný tvar zdrjvých dat je jedním z parametrů vlání služby. Dalšími parametry jsu: jmén subru, autrizační údaje (username, passwrd), kódvé značení frmy digitálníh pdpisu, kódvé značení pužitéh kmprimačníh algritmu detailní ppis parametrů viz níže. Odesláním SOAP pžadavku na URL služby jsu data zaslána d ČNB. Služba je typu RPC, server vygeneruje SOAP dpvěď, která má pdbu řetězce ve frmátu XML. Odpvěď vyhvuje DTD definici ppsané v subru ZaslaniDatOdpved.dtd (viz DTD definice dpvědi WS Zaslání dat v přílze č. 6). Odpvěď bsahuje jmén subru (zkpírván z pžadavku), datum a čas přijetí pžadavku, datum a čas deslání dpvědi, stavvé infrmace zpracvání pžadavku (status + něklik hlášení) detailní ppis bsahu dpvědi viz níže. 8

9 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Pžadavek Parametry becně - všechny řetězcvé parametry mají mezenu maximální délku na 500 znaků při překrčení maximální délky je pžadavek dmítnut status categry = Invalid parameters (viz Odpvěď). filename zipmethd pvinný case-sensitive řetězec význam - jmén subru včetně přípny, jak přípna je chápán pdřetězec za psledním výskytem znaku ".". Tt zaslané jmén subru reprezentuje zaslaná data v IS ČNB má význam lgickéh pjmenvání zaslaných dat. Jmén subru nemusí suhlasit s fyzickým jménem XML subru bsahujícím data, ani žádným jiným fyzickým jménem subru vystupujícím v dalším prcesu přípravy dat před desláním (tj. digitální pdpis, kmprimace, Base64 kódvání) další pžadavky na syntaxi hdnty parametru: pvinný přípna musí mít hdntu "xml" vlastní jmén subru (část bez přípny) musí vyhvvat masce "ws(nnn)[0-9]{7} ", kde nnn je třímístný numerický kód přidělený ČNB vykazujícímu subjektu, sedmimístná numerická hdnta následující za tímt kódem musí být unikátní v rámci všech zpráv (=subrů) zasílaných subjektem; dpručujeme pužít hdntu elementu <CISLO-ZPRÁVY> z hlavičkvé části zasílaných dat (viz dst Pdrbnější rzbr k DTD definici vydani.dtd ). case-sensitive řetězec musí nabývat jedné ze tří hdnt ZIP / GZIP / DEFLATE / NONE význam hdnt určuje algritmus, kterým jsu kmprimvána data; pr implementaci na straně ČNB je pužita J2SE 1.4 (1.4.2_06) - bližší specifikace k uvedeným algritmům ZIP/GZIP/DEFLATE je uvedena na adrese hdnta NONE = nekmprimván. signaturemethd username pvinný case-sensitive řetězec musí nabývat jedné ze dvu hdnt: PKCS7, NONE význam hdnt určuje specifikaci, pdle které jsu data digitálně pdepsána: PKCS7 pdpis dpvídá RFC3852(Cryptgraphic Message Syntax (CMS)); hdnta NONE = data nejsu pdepsána. pvinný case-insensitive řetězec 9

10 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services passwrd inputdata význam - viz uživatelská dkumentace k aplikaci SDNS, část "Veřejný a registrvaný přístup", kapitla Registrvaný přístup s certifikátem vydaným veřejnu certifikační autritu (https://apl.cnb.cz/ewi/dc/index.htm). pvinný case-sensitive řetězec význam - viz uživatelská dkumentace k aplikaci SDNS, část "Veřejný a registrvaný přístup", kapitla Registrvaný přístup s certifikátem vydaným veřejnu certifikační autritu (https://apl.cnb.cz/ewi/dc/index.htm). pvinný binární data kódvaná algritmem Base64 význam vlastní vykazvaná data; vstupem je XML subr dpvídající definici "vydani.dtd" (viz DTD definice vydani.dtd v přílze č. 3; ppis elementů viz dst Pdrbnější rzbr k DTD definici vydani.dtd ), subr může být digitálně pdepsán, pdepsaná neb nepdepsaná data mhu být následně kmprimvána. Pkud jsu data pdepsána, musí mít parametr signaturemethd hdntu PKCS7 a výsledná data musí vyhvvat uvedenému standardu. Pkud jsu následně data kmprimvána (ať pdepsaná, či nepdepsaná), musí parametr zipmethd nabývat jedné z hdnt (ZIP/ GZIP/ DEFLATE) a výsledná data musí vyhvvat uvedeným standardům. Výsledná data musí být vždy kódvána algritmem Base64. language, cuntry pvinné case-sensitive řetězce, splňující specifikaci ISO-639 (ISO language cdes), resp. ISO-3166(ISO cuntry cdes) význam určení lkalizace dpvědi; dvjice parametrů má vliv puze na lkalizvanu pdbu hlášení v dpvědi, stavvé kódy bsažené v dpvědi lkalizvané nejsu; pkud dvjice parametrů neurčuje některu z pdprvaných lkalizací (aktuálně jsu pdprvány lkalizace jsu cs_cz, en_us), není pžadavek dmítnut jak chybvý, ale míst pžadvané lkalizace je pužita default lkalizace (default lkalizace je dána aktuálním nastavením na straně ČNB) Odpvěď Frmát Odpvěď je řetězec v XML frmátu vyhvující definici ppsané v DTD subru ZaslaniDatOdpved.dtd (viz DTD definice dpvědi WS Zaslání dat ). Řetězec je kódvaný algritmem Base XML struktura dpvědi <LadDataRespnse> rt element <filename> pvinný 10

11 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services case-sensitive řetězec kpírvaný z pžadavku. <requestreceived> pvinný význam datum a čas přijetí pžadavku (čas aplikačníh serveru ČNB) s přesnstí na tisíciny, frmát dd.mm.yyyy HH:mm:ss,SSS pdle specifikace J2SE. <respnsesent> <status> pvinný význam datum a čas vygenervání dpvědi (čas aplikačníh serveru ČNB) s přesnstí na tisíciny, frmát dd.mm.yyyy HH:mm:ss,SSS pdle specifikace J2SE. pvinný case-sensitive řetězec význam status zpracvání pžadavku; má dva atributy: categry (kategrie stavu), cde (knkrétní stavvý kód v rámci dané kategrie). Hdnty atributů specifikují status, jsu v angličtině, nejsu lkalizvány, seznam kategrií a stavvých kódů viz dst. 4.2 Stavvé kódy dpvědi WS Zaslání dat. <messages> nepvinný nemá vlastní hdntu. <message> nepvinný, 0 neb něklik význam hlášení ze zpracvání pžadavku; má dva atributy: type (typ hlášení, může nabývat jedné z hdnt: errr / warn / inf ), value (bsah hlášení). Hdnta atributu type není lkalizvána, hdnta atributu value je lkalizvána pdle pžadvané lkalizace zaslané v pžadavku (viz parametry pžadavku: language, cuntry) Pdrbnější rzbr k DTD definici vydani.dtd <VYDANI> - rt element <IDENTIFIKACE-ZPRÁVY> - element ppisující zasílaná data v kntextu zprávy desílané d ČNB <ZASLAL> - identifikace zasílajícíh subjektu numerický kód (většinu se pužívá IČO) přidělený vykazujícímu subjektu při registraci v ČNB <CISLO-ZPRAVY> - sekvenční unikátní čísl zprávy v rámci zasílajícíh subjektu; zdpvědnst za udržvání unikátníh číslvání desílaných zpráv má vykazující subjekt, zprávy sduplicitním číslem budu dmítnuty při zpracvání (při kntrle hlavičky) 11

12 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <CASTECNA-ZPRAVA PORADI=1 TYP= První > - nepvinný element bsahující hdnty přadí zprávy a příznak první resp. pslední zprávy. Element Částečnázpráva se pužívá při zasílání extrémně velkých výkazů, které musí být z důvdů technlgických limitů rzděleny d něklika zpráv, tzv. dělitelné výkazy. Atributy mhu nabývat hdnt: PORADI je kladné čísl, Typ je nepvinný a může nabývat hdnt První a Pslední. Atribut přadí uvádí přadí zprávy v sekvenci zpráv zaslaných k dělenému vydání výskytuvýkazu. <CISLO-VYDANI> - identifikace vydání výskytu výkazu vpřípadě, že je slžen z více zpráv. Nepužívá se, pkud je vydání výskytu tvřen jednu zprávu. <NAZEV-DOKUMENTU> - prázdný element; atribut KOD musí mít hdntu Vydání-výskytu-výkazu <METODIKA> - pjem výkaznictví ČNB; kód metdiky, pdle které je sestaven výkaz. Např. MKT Kód metdiky začíná značením blasti vykazvání, následuje datum začátku platnsti metdiky, za tečku následuje čísl verze (zpravidla 01). K nalezení je např. v aplikaci SDNS (https//apl.cnb.cz/ewi ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. Obdbí platnsti metdiky musí dpvídat datu, ke kterému se data výkazu zasílají, viz níže atribut <STAV-KE-DNI> <FUNKCE-ZPRAVY> - prázdný element; atribut KOD musí nabývat jedné z hdnt Ostrá / Testvací pdle th, zda jsu zasílána strá neb testvací data <DATUM> - datum vytvření dat pdle masky yyyymmdd ; nemusí suhlasit s datem desílání dat d ČNB ani s hdntu atributu STAV-KE-DNI (viz níže). <ADRESA> - element ppisující subjekty, které se účastní prcesu vykazvání dat: - atribut STRANA musí mít hdntu Odesílatel <KOD-SUBJEKTU> - zpravidla IČO vykazujícíh subjektu <NAZEV-SUBJEKTU> - <MESTO> - <PSC> - <ULICE> - <KONTAKT> - definuje kntaktní sbu zdpvědnu za výkaz; nemusí t být tatáž sba, která výkaz desílá (tj. ta jejíž autentifikační údaje jsu pužity při zasílání dat). Element nemusí být vyplněn, pkud je vyplněn, má při zpracvání ten význam, že v případě řešení nejasnstí spjených se zpracváním dat umžní pracvníkvi ČNB kntaktvat tut dpvědnu sbu - atribut KOD-FUNKCE musí mít hdntu Osba-dpvědná-za-bsah <KOD-ODDELENI> - kód rganizační jedntky sby zdpvědné za bsah <JMENO-OSOBY> - jmén a příjmení sby zdpvědné na bsah <SPOJENI> - vlastní kntaktní infrmace, jejíž hdnta by měla dpvídat vybranému typu (atribut TYP) - atribut TYP by měl nabývat jedné z hdnt: Telefn / , ve výjimečných případech i Fax / EDI / Telex. <IDENTIFIKACE-VYKAZU> - element ppisující zasílaná data v kntextu výkaznictví ČNB 12

13 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <DATOVY-SOUBOR> - pjem výkaznictví ČNB; kód výkazu, např. MOKAS Kód datvéh subru je k nalezení např. v aplikaci SDNS (https://apl.cnb.cz/ewi ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. V přehledu datvých subrů se kliknutím na žlutu šipku na začátku řádky vybere knkrétní datvý subr, kliknutím na plžku Detail se zbrazí pdrbnější infrmace včetně čísel verze a varianty datvéh subru. <VYSKYT> - pjem z výkaznictví ČNB; určuje unikátní instanci výkazu <SUBJEKT> - kód vykazujícíh subjektu, za který se data výkazu zasílají (zpravidla IČO) <ROZSAH-SUBJEKTU> kód rzsahu vykazujícíh subjektu, za který se data výkazu zasílají, např. S_BCRPZB. Kód je k nalezení např. v aplikaci SDNS (https://apl.cnb.cz/ewi ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. V přehledu datvých subrů se kliknutím na žlutu šipku na začátku řádky vybere knkrétní datvý subr, kliknutím na plžku Vykazvací pvinnsti se zbrazí pdrbnější infrmace, řádek s parametrem P0046 bsahuje rzsah vykazujícíh subjektu. <STAV-KE-DNI> - datum, ke kterému se data výkazu zasílají (vztahují), maska yyyymmdd <STATUS> - atribut KOD určuje jaká data se zasílají; musí nabývat jedné z hdnt: Nvá-data / Oprava / Strn /, Ptvrzení / Změnvá-prava / Strn-DZ. Pkud bude vyplněna hdnta Nvá-data, nesmí být krmě dělitelných výkazů vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. Hdnty Změnvá-prava, Strn- DZ a Nvá-data s referencí na aktuální vydání je mžn pužít puze pr dělené výkazy, tj. výkazy s Identifikačním parametrem zajišťujícím jednznačnu identifikací řádků. Infrmace dělitelnsti je k nalezení např. v aplikaci SDNS (https://apl.cnb.cz/ewi ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. V přehledu datvých subrů se kliknutím na žlutu šipku na začátku řádky vybere knkrétní datvý subr, kliknutím na plžku Detail se dle zbrazí Dělitelnst: An V případě, že zpracvání půvdních nvých dat sknčil a) dmítnutím dat při vlání Web Service, b) data byla prstřednictvím Web Service přijata, ale zpracvání sknčil chybu hlavičky dšlé zprávy (tt lze zjistit prstřednictvím SDNS neb vláním SDNS-WS služby DZ_ERR_SEZNAM_JH ), je nutn data pslat znvu jak Nvá-data, nebť IS ČNB je dmítl jak celek, není c pravvat. Hdnta Oprava se může pužít v případech, kdy zpráva s nvými daty nebyla dmítnuta, ale byly zjištěny: a) frmátvé chyby v těle zprávy, b) lgické chyby v těle zprávy (jednvýkazvé kntrly typu Opravit ), c) lgické chyby v těle zprávy (jednvýkazvé kntrly typu Ptvrdit ) neb pdezřelé hdnty zjištěné při kntrlách časvých řad, které dle zjištění vykazujícíh subjektu je třeba pravdu pravit neb d) z rzhdnutí vykazujícíh subjektu, když zjistí, že dříve zaslaná a ČNB přijatá data nebyla správná, e) z rzhdnutí vykazujícíh subjektu, když zjistí, že dříve zaslaná a ČNB přijatá data dělenéh vydání byla chybná. Lze pravit knkrétní zprávu předchzíh dělenéh vydání. Ve většině případů se psílají všechna data danéh datvéh subru znvu. Ve výjimečných případech např. datvé subry MOKAS50 a MOKAS40 s hlášeními bchdech na kapitálvém trhu, se v případech chyb zjištěných kntrlami typu lkálně pravit v rámci pravy zasílají jen data chybných řádků/transakcí a 13

14 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services případně i dplňky již zaslaných dat. Pkud bude vyplněna hdnta Oprava, musí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. Vyplňuje se reference na knkrétní předchzí zprávu. Hdnta Ptvrzení se pužívá v případě, že vykazující subjekt trvá na tm, že zjištěné nesrvnalsti v časvých řadách neb v lgických kntrlách typu K ptvrzení jsu v přádku. Těl zprávy (element DATA, viz níže) se v tmt případě vynechává. Pkud bude vyplněna hdnta Ptvrzení, musí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. Vyplňuje se reference na předchzí vydání. Hdnta Strn se může pužít pr lgické strnvání dříve přijatých dat. Pužívá se zcela výjimečně v situacích, kdy jsu přijatá data z phledu vykazujícíh subjektu nesprávná a není mžné ihned prvést jejich pravu. Těl zprávy (element DATA, viz níže) se v tmt případě vynechává. Pkud bude vyplněna hdnta Strn, musí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. Vyplňuje se reference na předchzí vydání. Hdnta Změnvá prava se může pužít puze pr dělitelné výkazy. Změnvá prava vydání umžní zaslání změnvéh subru k vydání výskytu výkazu, který bude bsahvat puze skutečné změny, přidané neb rušené řádky. Pr tent účel se pužívá jednznačný identifikátr dynamickéh řádku, který umžní jednduše identifikvat dynamické řádky a zasílat změny. Pkud bude vyplněna hdnta Změnvá-prava, musí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. Vyplňuje se reference na předchzí vydání. Hdnta Strn-DZ se může pužít puze pr dělitelné výkazy. Hdnta Strn- DZ se může pužít pr lgické strnvání části dříve přijatých dat. Těl zprávy (element DATA, viz níže) se v tmt případě vynechává. Pkud bude vyplněna hdnta Strn-DZ, musí být vyplněn element <REFERENCNI-ZPRAVA>. Vyplňuje se reference na knkrétní zprávu předchzíh vydání. <DUVOD> - atribut KOD určuje důvd zasílání dat; musí nabývat jedné z hdnt Na-základě-metdiky / Na-základě-pžadavku-centrální-banky / Úmyslvykazujícíh-subjektu. Hdnta Na-základě-metdiky se pužije pr zaslání nvých dat (STATUS.KOD = Nva-data ). Hdnta Na-základě-pžadavku-centrální-banky se pužije při zaslání pravy (STATUS.KOD = Oprava, Ptvrzení, příp. i Strn resp. Strn-DZ, Změnvá-prava ) z důvdu pžadavku ČNB (autmatizvaně zjištěné chyby, případně i pravy pžadvané pracvníky ČNB). Hdnta Úmysl-vykazujícíhsubjektu (STATUS.KOD = Oprava, Strn resp. Strn-DZ, Změnváprava ) se pužije v případě, že rzhdnutí pravě neb strnu dat vychází z úmyslu vykazujícíh subjektu. <REFERENCNI-ZPRAVA> - pužije se při zasílání pravy dat, ptvrzení, strna neb strna dšlé zprávy; dkazuje na hdntu elementu <CISLO-ZPRÁVY> neb <CISLO-VYDANI> předchzích zasílaných dat. Pr dělené výkazy je mžné pužít jak Opravu dplněním Nvá data s referencí na předchzí vydání. Pzn.: v případě dat psílaných vjedné zprávě <CISLO-ZPRÁVY> je i <CISLO- VYDANI> <AUDIT> - mžné hdnty jsu Data-před-auditem a Data-p-auditu. Ve většině případů (závisí t na legislativě) není tt rzlišvání pžadván; pkud není vyžadván nevyplňvat. <DATA> - element bsahuje vlastní data výkazu; skládá se z datvých blastí (element <DATOVA-OBLAST> neb alternativně DO_COMPRESSED pr velké subry. Nvu 14

15 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services reprezentaci lze případně zvlit i jen pr jedntlivé datvé blasti) neb blků (element <BLOK>) <DATOVA-OBLAST> - pjem výkaznictví ČNB, dpvídá pjmu tabulka výkazu ); element bsahuje data jedné datvé blasti výkazu; skládá se z řádků (element <RADEK>) - atribut KOD bsahuje kód datvé blasti. Kód je k nalezení např. v aplikaci SDNS (https://apl.cnb.cz/ewi ), plžka menu Metdické infrmace, zvlí se Oblast. V přehledu datvých subrů se kliknutím na žlutu šipku na začátku řádky vybere knkrétní datvý subr, kliknutím na plžku Části se zbrazí pdrbnější infrmace, včetně kódů datvých blastí. <RADEK> - element bsahuje data jednh řádku výkazu; skládá se ze slupců (element SLOUPEC) - atribut PORADI určuje přadí tht řádku <SLOUPEC> - element bsahuje hdntu jedné buňky výkazu - atribut PORADI určuje přadí buňky v řádku Neb alternativně pr DO_COPRESSED: <R> pr řádek a <S> pr slupec. Oba tagy bez atributu určujícíh přadí. Prázdný řádek neb slupec bude uváděn jak prázdný tag s tím, že prázdné řádky na knci datvé blasti a prázdné slupce na knci řádku nebude třeba uvádět. <POZNAMKA> - bvykle nemá element žádný význam, nevyplňvat V SDNS se uplatňuje princip c není zadané, je prázdné, není tedy třeba explicitně zadávat infrmace nevyplnění jedntlivých údajů. Knkrétně: a) Je mžn vynechat celé datvé blasti, pkud jsu prázdné. Například, je-li datvá blast JIS40_11 prázdná, je mžn níže uvedený úsek vynechat: <DATOVA-OBLAST KOD="JIS40_11"> </DATOVA-OBLAST> b) Je mžn vynechat celý řádek datvé blasti, pkud je prázdný. Například, je-li celý řádek 5 prázdný, není třeba příslušný úsek vůbec uvádět (v příkladu vyznačen přeškrtnutím): <RADEK PORADI="4"> <SLOUPEC PORADI="1">06</SLOUPEC> </RADEK> <RADEK PORADI="5"> </RADEK> <RADEK PORADI="6"> <SLOUPEC PORADI="1">14</SLOUPEC> </RADEK> c) Jsu-li v řádku některé údaje prázdné, musí být úsek s příslušným slupcem vynechán. V níže uvedeném příkladu jsu v řádku 6 údaje ve slupcích 9 a 11 až 14 prázdné, příslušné části musí být vynechány (vyznačen přeškrtnutím), nebť daná syntaxe není implementvána.ř <RADEK PORADI="6"> <SLOUPEC PORADI="1">83</SLOUPEC> 15

16 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <SLOUPEC PORADI="2"> </SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="3"> </SLOUPEC> <SLOUPEC <SLOUPEC PORADI="5"> </SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="6">Mgr.</SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="7">0</SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="8">Petr</SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="9"></SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="10">Nvák</SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="11"></SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="12"></SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="13"></SLOUPEC> <SLOUPEC PORADI="14"></SLOUPEC> </RADEK> 3.4 Služba Výsledky zpracvání Ppis Služba pskytuje dvě metdy typu RPC (v jazyce WSDL messages): getparams, perfrmquery, které umžňují získat infrmace výsledcích zpracvání vydání k výskytu. Jeden dtaz na infrmace výsledku zpracvání (v lgickém smyslu) se skládá ze třech (resp. dvu) krků: vlání getparams (vlitelný krk) pkud již parametrická sada na straně vykazujícíh subjektu existuje, není nutné krk prvádět, zadání hdnt parametrů (pvinný krk). Význam a frmát jedntlivých parametrů v parametrické sadě z jejich definice v XML zřejmý. Parametr Datvý subr se zadává bez kódu verze a varianty, tj. např. jen MOKAS40, vlání perfrmquery (pvinný krk) Metda getparams Ppis Účelem metdy je získat parametricku sadu k danému typu dtazu. Parametrická sada v pdbě XML subru je dpvědí vlání tét metdy. Ppisuje parametry pr vlání metdy perfrmquery. U každéh parametru je definván jmén, datvý typ, maska, rzlišení zda je parametr pvinný či nepvinný, seznam přípustných hdnt (pkud existuje) a hdnta zatím nevyplněná. XML subr vyhvuje schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Uživatel dplní hdnty parametrů a takt upravený XML subr zašle jak vstupní parametr vlání metdy perfrmquery Parametry querytype pvinný case-insensitive řetězec význam - kód dtazu: VYDANI_SEZNAM_JH. Pznámka: V případě vykazvání více výkazů by se výjimečně mhl uplatnit i VYSKYTY_SEZNAM_JH, jež by umžnit získat infrmace výskytech. 16

17 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Odpvěď - frmát řetězec bsahující subr v XML frmátu vyhvující schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Řetězec je kódván algritmem Base XML struktura dpvědi <DefiniceDtazu> - rt element <TypDtazu> - hdnta parametru querytype, zkpírvaná z pžadavku <Ppis> - ppis typu dtazu, vysvětluje účel dtazu a c je bsahem dpvědi <Parametr> - něklik výskytů, jeden výskyt elementu ppisuje jeden parametr danéh typu dtazu - atributy Datatyp, Maska ppisují syntaxi hdnty parametru - atributy Nazev název parametru - atribut Pvinny určuje pvinnst/vlitelnst zadání hdnty parametru při vlání metdy perfrmquery <Ppis> - stručný ppis významu parametru <SeznamHdnt> - seznam mžných hdnt parametru, bsahuje jeden neb něklik výskytů subelementu <Hdnta> <Hdnta> - mžná hdnta parametru <HdntaPar/> Metda perfrmquery Ppis Úklem vykazujícíh subjektu je d dkumentu získanéh pmcí vlání metdy getparams dplnit hdnty parametrů (tj. dplnit hdntu elementů <HdntaPar>) a takt vyplněný subr deslat jak parametr vlání metdy perfrmquery. Výsledkem vlání metdy perfrmquery je pět XML dkument. Tent dkument bsahuje výsledek dtazu. Dkument vyhvuje schématu ews-result.xsd (viz XML schéma ews-result.xsd ) Parametry querytype xmlparam pvinný case-insensitive řetězec význam - kód dtazu: VYDANI_SEZNAM_JH. Pznámka: V případě vykazvání více výkazů by se výjimečně mhl uplatnit i VYSKYTY_SEZNAM_JH, jež by umžnil získat infrmace výskytech pvinný řetězec bsahující subr v XML frmátu vyhvující schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Řetězec je kódván algritmem Base64. 17

18 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Odpvěď - frmát řetězec bsahující subr v XML frmátu vyhvující schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Řetězec je kódván algritmem Base XML struktura dpvědi (uváděn jen pr VYDANI_SEZNAM_JH) Struktura dpvědi je pdrbně ppsána ve schématu ews-result.xsd (viz XML schéma ewsresult.xsd ), zde je ppsána puze stručně. Lgický význam některých elementů (datvý subr, výskyt, rzsah, vydání, apd.) je mim rzsah tht dkumentu tyt pjmy výkaznictví ČNB jsu ppsány v Uživatelské dkumentaci SDNS (viz Uživatelská dkumentace SDNS)) <EwiWSResult> - rt element <Dtaz> - vdpvědi jsu pd tímt elementem zkpírvány parametry zxml parametrické sady pžadavku s hdntami (krmě hdnty hesla) <VydaniSeznam> - výsledek dtazu <DatvySubr> - identifikace výkazu (kód, verze, varianta) <Kd> <Verze> <Varianta> <Vyskyt> - identifikace výskytu výkazu, jeh stavvé infrmace <Subjekt> - kód vykazujícíh subjektu <Obdbi> - datum, ke kterému byla data vykázána <Rzsah> - rzsah vykázaných dat <StavKd> - numerický kód stavu výskytu: -1 Termín uplynul, k dispzici jsu jen data replikvána 10 Nejsu žádná data, termín dsud neuplynul 15 Nejsu žádná data, je urgván jejich ddání 18 Nejsu žádná data, všechny stupně upmínek vyčerpány 20 Právě je zpracváván vydání k výskytu 30 Je pžadván zaslání ptvrzení dat vykazujícím subjektem 40 Je pžadván zaslání pravy dat vykazujícím subjektem 50 K výskytu jsu platná data 55 Výskyt je uzavřen, jsu platná data, nelze je již změnit 65 Výskyt je prmlčen, nejsu platná data <Stav> - krátký textvý ppis stavu výskytu <PlanD> - pžadvaný termín ddání dat k výskytu <Termin> - aktuální pžadvaný termín ddání dat k výskytu (např. v případě ptřeby pravy) <Testvaci> - kódvé značení Testvací/Ostrý výskyt <Vydani> <SubrExt> - jmén subru (včetně přípny) zprávy, ve které byla data zaslána; je shdné s hdntu parametru filename th vlání služby Zaslání dat, kterým byla data zaslána 18

19 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services <CislVydani> - numerické čísl vydání, unikátní v rámci vykazujícíh subjektu <DatumPrijmu> - datum a čas přijetí dat d zpracvání (maska dd.mm.yyyy HH:mi ); není t tentýž kamžik jak příjem zprávy prstřednictvím webvé služby Zaslání dat (ten je uveden v dpvědi vlání tét služby); mezi přijetím zprávy prstřednictvím webvé služby a časem přijetí d zpracvání je určitá technlgická prdleva za nrmálních klnstí něklik minut, může být všem větší <StavKd> - numerický kód stavu vydání -1 Replikvané vydání vzniklé z psledních platných hdnt danéh datvéh subru 0 Fiktivní vydání pr dšlé zprávy typu strn, ptvrzení aj. 5 Data vydání připravena uživatelem SDNS, data nejsu v db 10 Vydání zalžen 15 Fatální chyba v JVK (např. dělení nulu) 16 Zjištěny chyby v JVK, pžadavek na pravu dat 17 Zjištěny chyby v JVK, pžadavek na ptvrzení 18 t.č. nepužíván 19 V rámci JVK nebyla zjištěna chyba 31 Data jsu ulžena v db a je pžadván jejich ptvrzení z důvdu chyby v JVK 32 Data jsu ulžena v db a je pžadván jejich ptvrzení z důvdu chyby v KČŘ 51 Data jsu ulžena v db a jsu platná 52 Data jsu ulžena v db a jsu platná (byla ptvrzena) 59 Data byla strnvána 61 Chybné vydání, jehž data nebyla ulžena d db 62 Strnvané vydání před ptvrzením dat 99 Interní chyba, vydání není mžné zpracvat <Stav> - krátký textvý ppis stavu výskytu <StavOd> - datum a čas, d kdy je vydání v uvedeném stavu (maska dd.mm.yyyy HH:mi ) <Druh> - kódvé značení Odeslané/Připravené vydání <ChybaZpracvani> - chybvé hlášení ze zpracvání vydání (kód, text chyby); element <Vydani> může bsahvat 0..n těcht subelementů 19 <DetailChyby> - Detail chyby zpracvání bsahuje identifikaci řádku, na kterém byla chyba zjištěna <ChybnyKrkKntrly> - element bsahuje ppis s chybnéh krku kntrly včetně jednh neb více detailních hlášení k dané chybě; element <Vydani> může bsahvat 0..n těcht subelementů <DetailChyby> - Detail chyby krku kntrly bsahuje identifikaci řádku, na kterém byla chyba zjištěna <ErrrLg> - stavvé infrmace vztahující se ke zpracvání pžadavku (chybné parametry, neúspěšné přihlášení, nespecifikvaná interní chyba, úspěšné zpracvání)

20 Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services 3.5 Služba Seznam Dšlých Zpráv s chybu v hlavičce Ppis Služba pskytuje dvě metdy typu RPC (v jazyce WSDL messages): getparams, perfrmquery, které umžňují získat infrmace výsledcích zpracvání dšlých zpráv, které sknčil chybu hlavičky zprávy. Jeden dtaz na infrmace výsledku zpracvání (v lgickém smyslu) se skládá ze tří (resp. dvu) krků: vlání getparams (vlitelný krk) pkud již parametrická sada na straně vykazujícíh subjektu existuje, není nutné krk prvádět, zadání hdnt parametrů (pvinný krk). Význam a frmát jedntlivých parametrů v parametrické sadě z jejich definice v XML zřejmý, vlání perfrmquery (pvinný krk) Metda getparams Ppis Účelem metdy je získat parametricku sadu k danému typu dtazu. Parametrická sada v pdbě XML subru je dpvědí vlání tét metdy. Ppisuje parametry pr vlání metdy perfrmquery. U každéh parametru je definván jmén, datvý typ, maska, rzlišení zda je parametr pvinný či nepvinný, seznam přípustných hdnt (pkud existuje) a hdnta zatím nevyplněná. XML subr vyhvuje schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Uživatel dplní hdnty parametrů a takt upravený XML subr zašle jak vstupní parametr vlání metdy perfrmquery Parametry querytype pvinný case-insensitive řetězec význam - kód dtazu: DZ_ERR_SEZNAM_JH Odpvěď frmát stejné jak pr Výsledky zpracvání řetězec bsahující subr v XML frmátu vyhvující schématu ews-par.xsd (viz XML schéma ews-par.xsd ). Řetězec je kódván algritmem Base XML struktura dpvědi stejné jak Výsledky zpracvání <DefiniceDtazu> - rt element <TypDtazu> - hdnta parametru querytype, zkpírvaná z pžadavku <Ppis> - ppis typu dtazu, vysvětluje účel dtazu a c je bsahem dpvědi <Parametr> - něklik výskytů, jeden výskyt elementu ppisuje jeden parametr danéh typu dtazu - atributy Datatyp, Maska ppisují syntaxi hdnty parametru - atributy Nazev název parametru 20

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard

mtransfer Technická dokumentace Varianta Standard mtransfer Technická dkumentace Varianta Standard mbank S.A., se sídlem ul. Senatrska 18, 00-950 Warszawa, Plsk, zapsaná v Celstátním sudním rejstříku (KRS) Rejstříku pdnikatelů vedeném u Obvdníh sudu hl.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER)

MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) MODULÁRNÍ SYSTÉM KOMUNIKACE (MSGSERVER) Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Velmi blíbenu frmu elektrnické kmunikace se krmě e-mailu stal zasílání krátkých textvých zpráv tzv.

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku

Příloha č. 1. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro elektroenergetiku OTE, a.s. Sklvská 192/79 186 00 Praha 8 Přílha č. 1 Obchdních pdmínek OTE, a.s. pr elektrenergetiku Revize 18 říjen 2014 FORMÁTY ZPRÁV XML Přílha č. 1 OPE OBSAH 1. POUŽITÉ ZKRATKY... 3 2. ÚVOD... 4 3.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití

HiPath 3000. Assistant TC optipoint pro správu systému. Návod k použití HiPath 3000 Assistant TC ptipint pr správu systému Návd k pužití Infrmace k návdu k pužití Tent návd k pužití ppisuje, jak můžete jak správce systému přizpůsbit svůj systém HiPath 3000 svým pžadavkům.

Více

(Příloha č.1 zadávací dokumentace - Specifikace požadavků na předmět plnění - příloha bude přiložena Objednatelempři podpisu smlouvy)

(Příloha č.1 zadávací dokumentace - Specifikace požadavků na předmět plnění - příloha bude přiložena Objednatelempři podpisu smlouvy) Přílha č. 1 - Specifikace pžadavků na předmět plnění (Přílha č.1 zadávací dkumentace - Specifikace pžadavků na předmět plnění - přílha bude přilžena Objednatelempři pdpisu smluvy) l' t 1-1 \.. J Přílha

Více

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1

NEC CLOUD STORAGE. Uživatelská příručka. Verze: R03.1 NEC CLOUD STORAGE Uživatelská příručka Verze: R03.1 2013 1 ÚVOD... 5 1.1 ÚČEL TOHOTO DOKUMENTU... 5 1.2 POJMY, AKRONYMY A ZKRATKY... 5 2 ÚVOD K NEC CLOUD STORAGE... 6 2.1 CO JE PRO POUŽÍVÁNÍ CLOUD STORAGE

Více

Jak se zúčastnit dražby

Jak se zúčastnit dražby Jak se zúčastnit dražby Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek nemvitstí, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál www.elektrnickedrazby.cz, přihlaste se d knkrétní(ch) dražby(eb),

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact.

Bezpečnostní programovatelný modul TRISAFE od Phoenix Contact. Bezpečnstní prgramvatelný mdul TRISAFE d Phenix Cntact. Prgramvatelných bezpečnstních mdulů je na trhu hdně, každý větší výrbce je už má ve své nabídce. Mdul TRISAFE d splečnsti Phenix Cntact nabízí ale

Více

<knihy:clanek xmlns:kniha= http://www.moje_stranka.cz/knihy> ZÁKLADY XML JMENNÉ PROSTORY při spjení XML dat z různých zdrjů může djít ke knfliktu v názvech elementů a atributů elementy mhu přidělit k různým jmenným prstrům, a tak je rzliším jmenný prstr musíme deklarvat

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK

ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA. Jak zvýšit zájem žáků o jejich učení? Miroslava ČERNOCHOVÁ Viktor FUGLÍK Mirslava ČERNOCHOVÁ Viktr FUGLÍK Katedra infrmačních technlgií a technické výchvy Pedaggická fakulta Univerzity Karlvy v Praze ŽÁKOVSKÁ E-PORTFOLIA Jak zvýšit zájem žáků jejich učení? Malstranský palác,

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více