Přístup, který není demokratický, se někdy nazývá silový. Uveďme několik příkladů jeho nasazení v ČR, počínaje rokem 2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup, který není demokratický, se někdy nazývá silový. Uveďme několik příkladů jeho nasazení v ČR, počínaje rokem 2010."

Transkript

1 NEDÁVNÉ PŘÍKLADY SILOVÉHO PŘÍSTUPU Připomeňme si znovu jeden dříve uvedený cíl demokratického přístupu přípravy zásadních společenských rozhodnutí: Dělat, co je v daných mezích možné, aby každý měl od začátku co největší příležitost diskutovat, připravovat, porovnávat a pochopit podklady pro rozhodnutí. Tak umožnit nezkreslenou maximální informovanost těch, kteří rozhodují a realizují, i jejich budoucí hodnocení občany. Přístup, který není demokratický, se někdy nazývá silový. Uveďme několik příkladů jeho nasazení v ČR, počínaje rokem Revize takzvaného herního zákona se připravovala asi osm let. Kritici tvrdili, že současný stav podporuje adikci k hazardu, pomáhá vytvářet společensky nebezpečná sousedství a umožnuje odklonit ve prospěch podnikatelů fondy, které by se měly podle zákona použít mimo jiné k podpoře sportu a kultury. Tvrdili také, že zdržení a projednávání změny zákona je ovlivněno podnikatelským lobbingem. Probíhaly hádky v médiích a v parlamentu. Revize, schválená po opakovaných sporech a hádkách sněmovnou, byla pak souhlasem všech poslanců označena ze zcela nevyhovující a potenciálně vážně zhoršující situaci. Byl požádán senát, aby zjednal nápravu. Výsledné řešení vyhovovalo vládním politickým stranám a některým krajům a obcím, nevyhovovalo zejména sportovním a kulturním organizacím. Řada významných reforem byla všeobecně považována za důležitou a urgentní. Některé z reforem byly dlouhou dobu připravovány a některých se zúčastnili špičkoví odborníci, většinou v konzultační roli. I o nich probíhaly hádky v médiích a parlamentu a i zde kritici tvrdili, že navrhované změny jsou buď nefunkční nebo škodlivé. Stoupenci a odpůrci se navzájem obviňovali z neochoty konzultovat, o možnosti demokratické spolupráce na přípravě se skoro nehovořilo. Některé návrhy byly předloženy parlamentu nebo tripartitě několik dní nebo týdnů před rozhodnutím. Jednání bylo ukončeno obstrukcí ve sněmovně, kde opozice četla irelevantní informace s přiznaným cílem jednání zdržet. Po ukončení obstrukce sněmovna reformy schválila. V žádném případě nedošlo k profesionálnímu věcnému porovnání vládních a odlišných variant. Jedna z reforem se například týkala zdravotnictví. V květnu 2011 vysvětlil ministr zdravotnictví, že osobně nesouhlasí s mnohými specifiky reformy, kterou připravuje, například v souvislosti s poplatky. Jako ministr však musí respektovat závěry koaličních jednání. Očekává, že v souvislosti s přípravou reformy může být jako ministr vyměněn a určitě nebude premiéra prosit, aby ho ve funkci ponechal. Dilema tohoto ministra je typické pro mnoho slušných lidí v jeho situaci. Při improvizovaném a silovém přístupu není řešitelné a i to je jedním z důvodů, proč se demokratická příprava rozšiřuje. Úkolem ministra je iniciovat přípravu návrhu. Každý přístup v uvažované situaci přípravu ministrovy i koaliční varianty buď umožňuje nebo přímo vyžaduje. Demokratický přístup navíc vyžaduje umožnit (nebo alespoň neztěžovat) přípravu a porovnání jiných variant, včetně varianty opoziční, doprovázené snahou přiblížit se konsenzu. Volba mezi variantami je pak obvykle na parlamentu. Opakované omluvy, nápadně podobné uvedeným omluvám ministra zdravotnictví, byly kdysi slyšet z úst ministra zemědělství Luxe. Byly jedním z důvodů, proč Lux intenzivně podporoval adaptaci a rozpracování demokratické přípravy návrhů strategií. Jeho předčasná smrt zavedení demokratického přístupu zdržela. Nelze bohužel čekat, že rozvoj účinně fungující demokracie bude rychlý a nepřerušovaný, ale je potěšitelné, že dílčí kroky tohoto rozvoje probíhají ve světě i u nás. priklady stránka 1 z 5

2 Státní rozpočet ČR na rok 2012 byl schválen za předpokladu meziročního vzrůstu, uvedeného v návrhu. V době schvalování bylo všeobecně známé, že toto tempo je velmi nepravděpodobné. Mezinárodní instituce (o světovém výhledu) i český ministr financí (o domácím výhledu) na to výslovně upozornili. V době schvalování nebyl k dispozici ani přibližný odhad skutečného meziročního vzrůstu ani aproximativní varianta rozpočtu, založená na přibližných odhadech. Taková takzvaná krizová varianta je reálná a prakticky důležitá v případech, když zhoršení situace má významnou pravděpodobnost, i když jde jen o hrubé odhady. To byla situace v době schvalování. Členové vlády a poslanci, kteří o návrhu rozhodovali, neměli k dispozici nejlepší dosažitelnou informaci a nikdo se nepokusil ji k tomuto datu alespoň aproximovat. V politickém světě se říkalo nevěděli, o čem rozhodují. Ústavní povinnosti vlády při přípravě rozpočtu nebyly pravděpodobně příliš porušeny. Varianty odhadů budoucího vzrůstu z úst odborníků byly v době schvalování známé, ale schvalující poslanci je neměli k dispozici. Ministr financí na ně později výslovně upozornil. Česká pošta přijala v roce 2010 strategii do roku V únoru 2011 příslušný ministr vyzval k resignaci generální ředitelku zejména proto, že strategie je podle jeho názoru chybná. Kritizoval celé vedení České pošty pro nekoncepčnost a vyzval je také k rezignaci. Kritici měli některé neformální a neverifikované připomínky: (a) Česká pošta má v březnu organizovat sčítání lidu v ceně dvě a půl miliardy korun a too není vhodná doba pro výměnu celého vedení. (b) Generální ředitelka byla jmenována předchozí vládou na podkladě stranických kritérií. (c) Není vhodný proces přijmout strategii, začít ji realizovat a po několika měsících řešit nesouhlas nového ministra tím, že se vymění celé vedení a strategie se zruší. Na jaře 2010 vláda schválila Národní akční plán inklusivního vzdělání (NAPIV) s cílem přivést do základních škol více handicapovaných (včetně romských) dětí. V únoru 2011 bylo svoláno první setkání vážných zájemců (byl užíván termín expertů ) od nastoupení nové vlády v létě Přítomní kritizovali, že není známé zadání pracovních skupin, způsob výběru jejich vedoucích, harmonogram další práce, způsob budoucího zpracování příspěvků a řada dalších informací. Někteří účastníci tvrdili, že uvažované řešení je v rozporu s rozhodnutím Štrasburského soudu (které nás výslovně kritizuje), že je odborně mylné a že mu chybí některé zásadní části. Již dříve před uvedeným setkáním navštívili dva ministři jednu z obecných škol a neformálně hovořili se žáky a hosty. Příspěvek této návštěvy, ani příspěvek popisovaného setkání v únoru, na realizaci NAPIV nebyly (pokud je známo) publikovány. Následují některá neformální a neverifikovaná hodnocení únorového setkání zájemci a účastníky: (a) Referentka, zastupující ministerstvo, se omlouvala, že se problémem zabývá teprve od ledna a že se v něm příliš nevyzná; příslušný ministr potvrdil, že setkání neproběhlo úplně dobře a že se problémem bude dále zabývat; šlo procedurální nedostatek, ke kterým bohužel občas dochází a který bude napraven. (b) Vláda považuje současný trend pozitivní diskriminace Romů za škodlivý, nesprávný a nákladný; dala by přednost přístupu každý zodpovídá za sebe a musí se snažit ; bylo by však politicky neprozíravé tento názor publikovat; je výhodnější pracovat neefektivně a předstírat, že je snaha plnit požadavky Štrasburského soudu i vizi NAPIV; to je v zájmu ČR a nakonec i Romů, které je třeba vychovávat tvrdou rukou. (c) Ministr a ministerstvo nejsou schopni plnit své úkoly. (d) Efektivní postup přípravy je již více než deset let vládě a veřejné správě opakovaně navrhován a ignorován. (e) Je to projev diskriminace a rasismu. (f) Je to projev obrácené (reverse) diskriminace, protože se vyžadují neoprávněné výhody pro jedno etnikum, to jest pro Romy. (g) Toto je zcela špatný způsob přípravy návrhu koncepce. priklady stránka 2 z 5

3 V roce 2010 byl připraven návrh Strategický rámec udržitelného rozvoje. Pracovalo na něm několik desítek úředníků. Dílčí příspěvky integroval pracovní tým s cílem přijetí konsenzuální nebo většinové pozice přítomných. Tento tým byl složen zejména z úředníků, delegovaných spolupracujícími úřady. Strategický rámec nebyl schválen z těchto důvodů: (a) Návrhy byly monovariantní. (b) Chyběla konzultace se stoupenci odlišných pozic. (c) Chyběla konzultace s možnými rozhodovateli. (d) Po předložení Strategického rámce se změnil ministr. (e) Předkládání návrhu Strategického rámce příslušnou Radou vlády ministrovi nemohlo vzít v úvahu (neexistující) variantní řešení ani pozice (nepřizvaných a nekonzultovaných) stoupenců odlišných pozic a po změně ministra nebylo řešení. (f) Řídicí výbor doporučil demokratický přístup k přípravě materiálu; toto doporučení bylo výslovně zahrnuto do materiálů, ale nebylo užíváno při práci a tím vznikly uvedené chyby. Příprava strategického rámce byla však významnou příležitostí k diskusím a k výměně zkušeností. Je k dispozici řada dalších příkladů silového přístupu. Jejich diskuse bude nejúspěšnější, až bude možné posoudit i jejich věcnou správnost a míru, jak se osvědčily. Uvedené a mnohé jiné příklady ilustrují silový přístup a měly několik dopadů, pro tento příklad typických: a. V každé strategii buď byla prosazena anebo pravděpodobně bude prosazena pozice současných nositelů moci. Bude to k prospěchu společnosti, budou-li splněny tyto podmínky: (i) Pozice nositelů moci je správná. (ii) Kdyby byly připraveny a porovnány i jiné horší varianty, mohly by být schváleny, buď omylem, nebo vzhledem k mylným názorům nositelů moci, nebo ve snaze zalíbit se občanům. (iii) Není riziko, že změna externích podmínek si vynutí jinou variantu strategie, která nebyla připravena. b. Bude posílena celková mocenská pozice nositelů moci, kteří silovou přípravu prosadili. To bude k prospěchu společnosti, pokud je tato celková pozice pro společnost lepší než možné varianty c. Bude podpořena představa, že silový přístup je vhodný. To bude k prospěchu společnosti, jestliže se současný světový trend k demokratizaci přípravy mýlí, nebo jestliže byl u nás chybně adaptován, nebo jestliže naše představa tržní demokracie je buď pro nás nebo vůbec nevhodná Pokud uvedené podmínky nebyly splněny, bylo v i těchto specifických případech nasazení silového přístupu pro společnost škodlivé. Ani v tomto případě nedošlo k vážnému porušení platných zákonů a pravidel, protože demokratická příprava podkladů není dosud závazně zavedena. Dobrá praxe správní a profesionální činnosti nebyla při tom porušována o mnoho více, než je obvyklé. Způsob přerušení spolupráce měl očekávatelný vliv na motivaci, ale to se zase zlepší. Z dlouhodobého hlediska je použitý silový přístup nevhodný a uvedené situace jsou zápornými příklady, jak návrhy nepřipravovat. Samotný návrh zavedení demokratické přípravy podkladů je také jedním z příkladů. Jak je jinde uvedeno podrobněji, měnící se světová praxe v podnikatelském a veřejném sektoru byla domácími a zahraničními odborníky na podkladě dobré praxe adaptována pro ČR, vyzkoušena a popsána mezi rokem 1999 a Jedna z konkrétních metod přípravy, Bloková metoda, byla u nás také adaptována a vyzkoušena. Demokratický přístup byl pro ČR navržen z pověření místopředsedy vlády a pak rozpracován z pověření předsedy vlády a byl jimi doporučen. Byl zpracován a/ nebo doporučen i odborníky a nositeli funkcí v ČR jako ministr a náměstek ministra, předseda Statistického úřadu a Senátního výboru, předsedkyně SÚJB, člen NERVu; v zahraničí podnikatel, eurokomisař, generální ředitel a ředitel ve veřejné správě atd. priklady stránka 3 z 5

4 Od roku 2008 podporovala rozvoj demokratické přípravy veřejná správa se souhlasem příslušného ministra v řadě směrů: částečně financovala její rozvoj, doporučovala její principy a metody, zajistila fondy z EU na pokračování práce, opakovaně ji projednávalo s předsedou vlády a navrhla mu její zavedení. Trvale upozorňovala na riziko, že nejbližší etapa připravovaných návrhů strategií nevyužije demokratického přístupu a vznikne tak vážná škoda. Předseda vlády doporučil zavést potřebnou metodiku svému nástupci, protože její zavedení nespadalo do mandátu úřednické vlády. Jako dočasné opatření bylo proto navrženo postupné řešení: (1) Předně veřejné správě doporučit připravené principy demokratické přípravy, podporované konzultačním servisem. (2) Potom jít integrovaně zároveň dvěma cestami: (2a) pokud možná využít principy v konkrétní přípravě návrhů strategií, a (2b) podrobně zpracovat podrobná technická, administrativní a organizační doporučení, zejména s ohledem na vztahy k EU. (3) Po vyzkoušení závazně zavést demokratickou přípravu i podrobná opatření. Po všeobecných volbách 2010 veřejná správa zastavila probíhající práci, nesdělila vypracovanou metodiku a připravená doporučení potenciálním uživatelům, zastavila spolupráci se všemi dosavadními odbornými spolupracovníky okamžitou výpovědí nebo jinak a přestala plnit dosavadní dohody. To byla zásadní změna pozice vůči výsledkům posledních deseti let práce domácích i zahraničních odborníků. Pokud je známo, důvody této změny přístupu se neopíraly o odborné posudky a nebyly veřejně oznámeny. Od začátku roku 2011 organizovala externí firma pro veřejnou správu úkol Metodika strategické práce. Úkol se zabývá technickými a organizačními otázkami a skončí v roce Pokud je známo, na úkolu nespolupracoval nikdo z odborných autorů demokratické přípravy, se závěry demokratické přípravy se spolupracovníci úkolu neměli možnost seznámit, na úkolu aktivně nespolupracoval nikdo s praktickými světovými zkušenostmi. Úkol však provedl rešerše relevantních publikovaných textů v několika zemích, popsal současnou domácí praxi, organizoval diskuse domácích praktiků, zahrnul názor jednoho zahraničního praktika a podrobně doporučil postup z hlediska technického, organizačního a administrativního. Zvláště významná a důležitá jsou doporučení úkolu o integraci, o spolupráci s orgány EU a o shrnutí názorů domácích praktiků. Z tohoto hlediska úkol splnil, co veřejná správa vyžadovala. Dodatečně byly k úkolu připojeny některé změněné principy původně navržené demokratické přípravy podkladů, upravené do obecné a neverifikovatelné formy. Výsledky dosavadní metodické práce (včetně principů, dříve doporučovaných) nebyly ani kritizovány, ani brány při práci v úvahu, což je jedním z typických rysů silového přístupu. V budoucnosti bude nutné výsledky obou uvedených směrů práce integrovat. To obvykle vyžaduje dílčí úpravy. Některé další zkušenosti lze ilustrovat porovnáním úkolu Metodika strategické práce s následujícím starším příkladem. Před rokem 1989 se odborníci snažili zlepšit organizaci a procesy řízení československého hospodářství. Některé jejich výsledky byly nesporně zajímavé, ale samozřejmě jim nelze vytýkat, že se nezabývali vztahem své práce k celkovému řízení společnosti. Je proto těžké dnes posoudit, do jaké míry se jejich výsledky uplatnily po přechodu k tržní demokracii. Nevíme ani, kteří z autorů by byli tento přechod podporovali, kdyby si uvědomili jeho konsekvence. Silový přístup byl tehdy jediný možný. Podobně zmíněný úkol Metodika strategické práce přináší dnes významné výsledky pro silovou přípravu v prostředí tržní demokracie. Nezabývá se však dostatečně celkovou rolí a pozicí strategické práce v řízení společnosti a nevymezuje vztahy materiálům, které se zabývají touto rolí a touto pozicí. Vzájemné porovnání zmíněného úkolu s verifikovatelnými principy demokratické přípravy, založené na praktické zkušenosti a znalosti prostředí u nás i v cizině, povede k posílení demokratické přípravy i u nás a je zároveň na tomto posílení priklady stránka 4 z 5

5 závislé. Samozřejmě je velký rozdíl mezi politickým významem přechodu diktatura demokracie a přechodu silový přístup demokratický přístup. V obou případech však platí, že organizační a metodické změny významně souvisí se způsobem celkového řízení společnosti a nakonec musí být nasazeny s vědomím této souvislosti. V rámci takzvané První Bezděkovy komise byly navržené principy vyzkoušeny z hlediska aplikovatelnosti v atmosféře ostrého vzájemného nesouhlasu účastníků na otázkách důchodové reformy. (Takzvaná Druhá Bezděkova komise i další práce na důchodové reformě probíhaly odlišně od doporučení První komise). Potvrdila se zahraniční zkušenost, že nelze vždy zajistit konsenzus, ale vždy lze zajistit společnou přípravu a věcné porovnání pozic, pokud se užívá prakticky vyzkoušený demokratický přístup. Jak známo, jediným ohrožením je skutečnost, že někdy je neochota spolupracovat taktickým a mocenským nástrojem některého z potenciálních účastníků. V popisované zkoušce byl zaznamenán jeden takový pokus přerušit z taktických důvodů spolupráci. K udržení spolupráce přispělo zejména vysvětlení podrobností, jak je na tuto situaci metodika připravena a jaké byly v minulosti konkrétní zkušenosti s podobným přístupem. Účastník dospěl během přátelské večeře k závěru, že přerušení spolupráce by pro něho nebylo takticky výhodné. Podrobnosti a doporučení užitého přístupu jsou uvedeny na odkazu B2. Demokratická a silová příprava podkladů se týká zásadních rozhodnutí, která souvisí s pozicemi občanů a jejich skupin a která mohou mít vliv na celkové řízení společnosti. Mnohá rozhodnutí, jakkoli důležitá, mají dopad věcně a profesionálně omezený a široká veřejnost se jimi málo zabývá. Spolupráce s veřejnost a s autory různých variant a jiných návrhů proto sleduje podobné cíle, jako demokratická příprava, ale probíhá jinak. Příkladem by možná mohla být Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a kterou schválila vláda v září S materiálem prý souhlasí i opozice, sociální partneři, Americká obchodní komora, OECD a Evropská komise. Proběhla integrace s Exportní strategií a s Národním programem reforem. Až veřejná správa přejde od silové k demokratické přípravě, bude zajímavé zajistit vzájemnou delimitaci a integraci dvou typů návrhů: (a) zásadní návrhy, zpracované demokratickým přístupem, (b) návrhy s omezeným dopadem, související s uvedeným příkladem a pravděpodobně i s úkolem Metodika veřejných strategií (a s velkým počtem pokusů v celém světě, zejména s některými příklady uvedenými v posledním odstavci těchto stránek). Uvedené přístupy jsou orientované na tržní demokracii. Ukázalo se důležité seznámit se s metodikou přípravy zásadních strategických rozhodnutí v jiných systémech. Příkladem takového systému s nízkým násilím vůči občanům může být Singapur, opačným příkladem Kazachstan. Na jedné straně je zajímavé vidět zásadní rozdíly mezi procesy v demokratických a jiných systémech. Na druhé straně jsou zde k dispozici významné zkušenosti, použitelné jako příklad nebo jako výstraha. Svět tržní demokracie je však velmi odlišný. priklady stránka 5 z 5

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PRINCIPY STRATEGICKÉ PRÁCE

PRINCIPY STRATEGICKÉ PRÁCE Předběžný koncept materiálu pro vládu PRINCIPY STRATEGICKÉ PRÁCE 1 NÁVRH USNESENÍ VLÁDY ČR Vláda: I Schvaluje II Ukládá Principy strategické práce Připravovat strategické materiály v souladu s principy

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Rada vlády ČR pro státní informační politiku Čj. 3161/00 V Praze dne 10. května 2000 Výtisk č.. Pro jednání vlády České republiky Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Důvod

Více

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Strategický plán Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Proč strategický plán Strategický plán je dokument sociálně ekonomického rozvoje, dokument,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. června 2008 č. 671 Statut Výboru pro obranné plánování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výbor pro obranné plánování (dále jen Výbor ) je stálým

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

IPN KREDO 8. úkol. část Revize interních předpisů. Vyhodnocení doplňkového dotazníku

IPN KREDO 8. úkol. část Revize interních předpisů. Vyhodnocení doplňkového dotazníku IPN KREDO 8. úkol část Revize interních předpisů Vyhodnocení doplňkového dotazníku 1 odevzdaných dotazníků: 50 Otázka č. 1 Pracovala Vaše škola na druhé části osmého úkolu? ano 42 ne 8 Otázka č. 2 Pokud

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Výsledky připomínkového řízení

Výsledky připomínkového řízení Výsledky připomínkového řízení Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády dne 1.4.2008, č.j. 5531/2008-32. Připomínky jednotlivých

Více

Grantová agentura České republiky: Profil organizace a hodnotící systém. Ivan Netuka místopředseda GAČR

Grantová agentura České republiky: Profil organizace a hodnotící systém. Ivan Netuka místopředseda GAČR Grantová agentura České republiky: Profil organizace a hodnotící systém Ivan Netuka místopředseda GAČR Profil organizace Založena v roce 1993 vládou České republiky Nezávislá státní instituce se statutem

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM KRITERIUM 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY, PARTNERSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ IPRM. 1.1 Soulad s nadřazenými dokumenty 1.1.1 Jak IPRM vychází ze strategií a programových

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci SCLLD, z. s. 2014-2020 s uvedením

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961, ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada

Více

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 5.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 5.3 oblasti podpory 3.2 prioritní osy 3 OP VaVpI sestává ze dvou částí.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí Čl. 1 - Předmět nařízení stanoví pravidla

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH Nastavení systému řídící kontroly ve smyslu ustanovení části čtvrté hlavy II zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném

Více

Na program jednání je

Na program jednání je Zápis z jednání Školské rady Základní škola a Mateřská škola Kladno, Školská 322 V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a zásadami školy

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková. Klepněte pro vložení textu Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí a my Mgr. Jindřiška Krpálková Klepněte pro vložení textu Konference Dejme (že)nám šanci, 20.11. 2014 Jindřiška Krpálková Pro

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více