Přístup, který není demokratický, se někdy nazývá silový. Uveďme několik příkladů jeho nasazení v ČR, počínaje rokem 2010.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup, který není demokratický, se někdy nazývá silový. Uveďme několik příkladů jeho nasazení v ČR, počínaje rokem 2010."

Transkript

1 NEDÁVNÉ PŘÍKLADY SILOVÉHO PŘÍSTUPU Připomeňme si znovu jeden dříve uvedený cíl demokratického přístupu přípravy zásadních společenských rozhodnutí: Dělat, co je v daných mezích možné, aby každý měl od začátku co největší příležitost diskutovat, připravovat, porovnávat a pochopit podklady pro rozhodnutí. Tak umožnit nezkreslenou maximální informovanost těch, kteří rozhodují a realizují, i jejich budoucí hodnocení občany. Přístup, který není demokratický, se někdy nazývá silový. Uveďme několik příkladů jeho nasazení v ČR, počínaje rokem Revize takzvaného herního zákona se připravovala asi osm let. Kritici tvrdili, že současný stav podporuje adikci k hazardu, pomáhá vytvářet společensky nebezpečná sousedství a umožnuje odklonit ve prospěch podnikatelů fondy, které by se měly podle zákona použít mimo jiné k podpoře sportu a kultury. Tvrdili také, že zdržení a projednávání změny zákona je ovlivněno podnikatelským lobbingem. Probíhaly hádky v médiích a v parlamentu. Revize, schválená po opakovaných sporech a hádkách sněmovnou, byla pak souhlasem všech poslanců označena ze zcela nevyhovující a potenciálně vážně zhoršující situaci. Byl požádán senát, aby zjednal nápravu. Výsledné řešení vyhovovalo vládním politickým stranám a některým krajům a obcím, nevyhovovalo zejména sportovním a kulturním organizacím. Řada významných reforem byla všeobecně považována za důležitou a urgentní. Některé z reforem byly dlouhou dobu připravovány a některých se zúčastnili špičkoví odborníci, většinou v konzultační roli. I o nich probíhaly hádky v médiích a parlamentu a i zde kritici tvrdili, že navrhované změny jsou buď nefunkční nebo škodlivé. Stoupenci a odpůrci se navzájem obviňovali z neochoty konzultovat, o možnosti demokratické spolupráce na přípravě se skoro nehovořilo. Některé návrhy byly předloženy parlamentu nebo tripartitě několik dní nebo týdnů před rozhodnutím. Jednání bylo ukončeno obstrukcí ve sněmovně, kde opozice četla irelevantní informace s přiznaným cílem jednání zdržet. Po ukončení obstrukce sněmovna reformy schválila. V žádném případě nedošlo k profesionálnímu věcnému porovnání vládních a odlišných variant. Jedna z reforem se například týkala zdravotnictví. V květnu 2011 vysvětlil ministr zdravotnictví, že osobně nesouhlasí s mnohými specifiky reformy, kterou připravuje, například v souvislosti s poplatky. Jako ministr však musí respektovat závěry koaličních jednání. Očekává, že v souvislosti s přípravou reformy může být jako ministr vyměněn a určitě nebude premiéra prosit, aby ho ve funkci ponechal. Dilema tohoto ministra je typické pro mnoho slušných lidí v jeho situaci. Při improvizovaném a silovém přístupu není řešitelné a i to je jedním z důvodů, proč se demokratická příprava rozšiřuje. Úkolem ministra je iniciovat přípravu návrhu. Každý přístup v uvažované situaci přípravu ministrovy i koaliční varianty buď umožňuje nebo přímo vyžaduje. Demokratický přístup navíc vyžaduje umožnit (nebo alespoň neztěžovat) přípravu a porovnání jiných variant, včetně varianty opoziční, doprovázené snahou přiblížit se konsenzu. Volba mezi variantami je pak obvykle na parlamentu. Opakované omluvy, nápadně podobné uvedeným omluvám ministra zdravotnictví, byly kdysi slyšet z úst ministra zemědělství Luxe. Byly jedním z důvodů, proč Lux intenzivně podporoval adaptaci a rozpracování demokratické přípravy návrhů strategií. Jeho předčasná smrt zavedení demokratického přístupu zdržela. Nelze bohužel čekat, že rozvoj účinně fungující demokracie bude rychlý a nepřerušovaný, ale je potěšitelné, že dílčí kroky tohoto rozvoje probíhají ve světě i u nás. priklady stránka 1 z 5

2 Státní rozpočet ČR na rok 2012 byl schválen za předpokladu meziročního vzrůstu, uvedeného v návrhu. V době schvalování bylo všeobecně známé, že toto tempo je velmi nepravděpodobné. Mezinárodní instituce (o světovém výhledu) i český ministr financí (o domácím výhledu) na to výslovně upozornili. V době schvalování nebyl k dispozici ani přibližný odhad skutečného meziročního vzrůstu ani aproximativní varianta rozpočtu, založená na přibližných odhadech. Taková takzvaná krizová varianta je reálná a prakticky důležitá v případech, když zhoršení situace má významnou pravděpodobnost, i když jde jen o hrubé odhady. To byla situace v době schvalování. Členové vlády a poslanci, kteří o návrhu rozhodovali, neměli k dispozici nejlepší dosažitelnou informaci a nikdo se nepokusil ji k tomuto datu alespoň aproximovat. V politickém světě se říkalo nevěděli, o čem rozhodují. Ústavní povinnosti vlády při přípravě rozpočtu nebyly pravděpodobně příliš porušeny. Varianty odhadů budoucího vzrůstu z úst odborníků byly v době schvalování známé, ale schvalující poslanci je neměli k dispozici. Ministr financí na ně později výslovně upozornil. Česká pošta přijala v roce 2010 strategii do roku V únoru 2011 příslušný ministr vyzval k resignaci generální ředitelku zejména proto, že strategie je podle jeho názoru chybná. Kritizoval celé vedení České pošty pro nekoncepčnost a vyzval je také k rezignaci. Kritici měli některé neformální a neverifikované připomínky: (a) Česká pošta má v březnu organizovat sčítání lidu v ceně dvě a půl miliardy korun a too není vhodná doba pro výměnu celého vedení. (b) Generální ředitelka byla jmenována předchozí vládou na podkladě stranických kritérií. (c) Není vhodný proces přijmout strategii, začít ji realizovat a po několika měsících řešit nesouhlas nového ministra tím, že se vymění celé vedení a strategie se zruší. Na jaře 2010 vláda schválila Národní akční plán inklusivního vzdělání (NAPIV) s cílem přivést do základních škol více handicapovaných (včetně romských) dětí. V únoru 2011 bylo svoláno první setkání vážných zájemců (byl užíván termín expertů ) od nastoupení nové vlády v létě Přítomní kritizovali, že není známé zadání pracovních skupin, způsob výběru jejich vedoucích, harmonogram další práce, způsob budoucího zpracování příspěvků a řada dalších informací. Někteří účastníci tvrdili, že uvažované řešení je v rozporu s rozhodnutím Štrasburského soudu (které nás výslovně kritizuje), že je odborně mylné a že mu chybí některé zásadní části. Již dříve před uvedeným setkáním navštívili dva ministři jednu z obecných škol a neformálně hovořili se žáky a hosty. Příspěvek této návštěvy, ani příspěvek popisovaného setkání v únoru, na realizaci NAPIV nebyly (pokud je známo) publikovány. Následují některá neformální a neverifikovaná hodnocení únorového setkání zájemci a účastníky: (a) Referentka, zastupující ministerstvo, se omlouvala, že se problémem zabývá teprve od ledna a že se v něm příliš nevyzná; příslušný ministr potvrdil, že setkání neproběhlo úplně dobře a že se problémem bude dále zabývat; šlo procedurální nedostatek, ke kterým bohužel občas dochází a který bude napraven. (b) Vláda považuje současný trend pozitivní diskriminace Romů za škodlivý, nesprávný a nákladný; dala by přednost přístupu každý zodpovídá za sebe a musí se snažit ; bylo by však politicky neprozíravé tento názor publikovat; je výhodnější pracovat neefektivně a předstírat, že je snaha plnit požadavky Štrasburského soudu i vizi NAPIV; to je v zájmu ČR a nakonec i Romů, které je třeba vychovávat tvrdou rukou. (c) Ministr a ministerstvo nejsou schopni plnit své úkoly. (d) Efektivní postup přípravy je již více než deset let vládě a veřejné správě opakovaně navrhován a ignorován. (e) Je to projev diskriminace a rasismu. (f) Je to projev obrácené (reverse) diskriminace, protože se vyžadují neoprávněné výhody pro jedno etnikum, to jest pro Romy. (g) Toto je zcela špatný způsob přípravy návrhu koncepce. priklady stránka 2 z 5

3 V roce 2010 byl připraven návrh Strategický rámec udržitelného rozvoje. Pracovalo na něm několik desítek úředníků. Dílčí příspěvky integroval pracovní tým s cílem přijetí konsenzuální nebo většinové pozice přítomných. Tento tým byl složen zejména z úředníků, delegovaných spolupracujícími úřady. Strategický rámec nebyl schválen z těchto důvodů: (a) Návrhy byly monovariantní. (b) Chyběla konzultace se stoupenci odlišných pozic. (c) Chyběla konzultace s možnými rozhodovateli. (d) Po předložení Strategického rámce se změnil ministr. (e) Předkládání návrhu Strategického rámce příslušnou Radou vlády ministrovi nemohlo vzít v úvahu (neexistující) variantní řešení ani pozice (nepřizvaných a nekonzultovaných) stoupenců odlišných pozic a po změně ministra nebylo řešení. (f) Řídicí výbor doporučil demokratický přístup k přípravě materiálu; toto doporučení bylo výslovně zahrnuto do materiálů, ale nebylo užíváno při práci a tím vznikly uvedené chyby. Příprava strategického rámce byla však významnou příležitostí k diskusím a k výměně zkušeností. Je k dispozici řada dalších příkladů silového přístupu. Jejich diskuse bude nejúspěšnější, až bude možné posoudit i jejich věcnou správnost a míru, jak se osvědčily. Uvedené a mnohé jiné příklady ilustrují silový přístup a měly několik dopadů, pro tento příklad typických: a. V každé strategii buď byla prosazena anebo pravděpodobně bude prosazena pozice současných nositelů moci. Bude to k prospěchu společnosti, budou-li splněny tyto podmínky: (i) Pozice nositelů moci je správná. (ii) Kdyby byly připraveny a porovnány i jiné horší varianty, mohly by být schváleny, buď omylem, nebo vzhledem k mylným názorům nositelů moci, nebo ve snaze zalíbit se občanům. (iii) Není riziko, že změna externích podmínek si vynutí jinou variantu strategie, která nebyla připravena. b. Bude posílena celková mocenská pozice nositelů moci, kteří silovou přípravu prosadili. To bude k prospěchu společnosti, pokud je tato celková pozice pro společnost lepší než možné varianty c. Bude podpořena představa, že silový přístup je vhodný. To bude k prospěchu společnosti, jestliže se současný světový trend k demokratizaci přípravy mýlí, nebo jestliže byl u nás chybně adaptován, nebo jestliže naše představa tržní demokracie je buď pro nás nebo vůbec nevhodná Pokud uvedené podmínky nebyly splněny, bylo v i těchto specifických případech nasazení silového přístupu pro společnost škodlivé. Ani v tomto případě nedošlo k vážnému porušení platných zákonů a pravidel, protože demokratická příprava podkladů není dosud závazně zavedena. Dobrá praxe správní a profesionální činnosti nebyla při tom porušována o mnoho více, než je obvyklé. Způsob přerušení spolupráce měl očekávatelný vliv na motivaci, ale to se zase zlepší. Z dlouhodobého hlediska je použitý silový přístup nevhodný a uvedené situace jsou zápornými příklady, jak návrhy nepřipravovat. Samotný návrh zavedení demokratické přípravy podkladů je také jedním z příkladů. Jak je jinde uvedeno podrobněji, měnící se světová praxe v podnikatelském a veřejném sektoru byla domácími a zahraničními odborníky na podkladě dobré praxe adaptována pro ČR, vyzkoušena a popsána mezi rokem 1999 a Jedna z konkrétních metod přípravy, Bloková metoda, byla u nás také adaptována a vyzkoušena. Demokratický přístup byl pro ČR navržen z pověření místopředsedy vlády a pak rozpracován z pověření předsedy vlády a byl jimi doporučen. Byl zpracován a/ nebo doporučen i odborníky a nositeli funkcí v ČR jako ministr a náměstek ministra, předseda Statistického úřadu a Senátního výboru, předsedkyně SÚJB, člen NERVu; v zahraničí podnikatel, eurokomisař, generální ředitel a ředitel ve veřejné správě atd. priklady stránka 3 z 5

4 Od roku 2008 podporovala rozvoj demokratické přípravy veřejná správa se souhlasem příslušného ministra v řadě směrů: částečně financovala její rozvoj, doporučovala její principy a metody, zajistila fondy z EU na pokračování práce, opakovaně ji projednávalo s předsedou vlády a navrhla mu její zavedení. Trvale upozorňovala na riziko, že nejbližší etapa připravovaných návrhů strategií nevyužije demokratického přístupu a vznikne tak vážná škoda. Předseda vlády doporučil zavést potřebnou metodiku svému nástupci, protože její zavedení nespadalo do mandátu úřednické vlády. Jako dočasné opatření bylo proto navrženo postupné řešení: (1) Předně veřejné správě doporučit připravené principy demokratické přípravy, podporované konzultačním servisem. (2) Potom jít integrovaně zároveň dvěma cestami: (2a) pokud možná využít principy v konkrétní přípravě návrhů strategií, a (2b) podrobně zpracovat podrobná technická, administrativní a organizační doporučení, zejména s ohledem na vztahy k EU. (3) Po vyzkoušení závazně zavést demokratickou přípravu i podrobná opatření. Po všeobecných volbách 2010 veřejná správa zastavila probíhající práci, nesdělila vypracovanou metodiku a připravená doporučení potenciálním uživatelům, zastavila spolupráci se všemi dosavadními odbornými spolupracovníky okamžitou výpovědí nebo jinak a přestala plnit dosavadní dohody. To byla zásadní změna pozice vůči výsledkům posledních deseti let práce domácích i zahraničních odborníků. Pokud je známo, důvody této změny přístupu se neopíraly o odborné posudky a nebyly veřejně oznámeny. Od začátku roku 2011 organizovala externí firma pro veřejnou správu úkol Metodika strategické práce. Úkol se zabývá technickými a organizačními otázkami a skončí v roce Pokud je známo, na úkolu nespolupracoval nikdo z odborných autorů demokratické přípravy, se závěry demokratické přípravy se spolupracovníci úkolu neměli možnost seznámit, na úkolu aktivně nespolupracoval nikdo s praktickými světovými zkušenostmi. Úkol však provedl rešerše relevantních publikovaných textů v několika zemích, popsal současnou domácí praxi, organizoval diskuse domácích praktiků, zahrnul názor jednoho zahraničního praktika a podrobně doporučil postup z hlediska technického, organizačního a administrativního. Zvláště významná a důležitá jsou doporučení úkolu o integraci, o spolupráci s orgány EU a o shrnutí názorů domácích praktiků. Z tohoto hlediska úkol splnil, co veřejná správa vyžadovala. Dodatečně byly k úkolu připojeny některé změněné principy původně navržené demokratické přípravy podkladů, upravené do obecné a neverifikovatelné formy. Výsledky dosavadní metodické práce (včetně principů, dříve doporučovaných) nebyly ani kritizovány, ani brány při práci v úvahu, což je jedním z typických rysů silového přístupu. V budoucnosti bude nutné výsledky obou uvedených směrů práce integrovat. To obvykle vyžaduje dílčí úpravy. Některé další zkušenosti lze ilustrovat porovnáním úkolu Metodika strategické práce s následujícím starším příkladem. Před rokem 1989 se odborníci snažili zlepšit organizaci a procesy řízení československého hospodářství. Některé jejich výsledky byly nesporně zajímavé, ale samozřejmě jim nelze vytýkat, že se nezabývali vztahem své práce k celkovému řízení společnosti. Je proto těžké dnes posoudit, do jaké míry se jejich výsledky uplatnily po přechodu k tržní demokracii. Nevíme ani, kteří z autorů by byli tento přechod podporovali, kdyby si uvědomili jeho konsekvence. Silový přístup byl tehdy jediný možný. Podobně zmíněný úkol Metodika strategické práce přináší dnes významné výsledky pro silovou přípravu v prostředí tržní demokracie. Nezabývá se však dostatečně celkovou rolí a pozicí strategické práce v řízení společnosti a nevymezuje vztahy materiálům, které se zabývají touto rolí a touto pozicí. Vzájemné porovnání zmíněného úkolu s verifikovatelnými principy demokratické přípravy, založené na praktické zkušenosti a znalosti prostředí u nás i v cizině, povede k posílení demokratické přípravy i u nás a je zároveň na tomto posílení priklady stránka 4 z 5

5 závislé. Samozřejmě je velký rozdíl mezi politickým významem přechodu diktatura demokracie a přechodu silový přístup demokratický přístup. V obou případech však platí, že organizační a metodické změny významně souvisí se způsobem celkového řízení společnosti a nakonec musí být nasazeny s vědomím této souvislosti. V rámci takzvané První Bezděkovy komise byly navržené principy vyzkoušeny z hlediska aplikovatelnosti v atmosféře ostrého vzájemného nesouhlasu účastníků na otázkách důchodové reformy. (Takzvaná Druhá Bezděkova komise i další práce na důchodové reformě probíhaly odlišně od doporučení První komise). Potvrdila se zahraniční zkušenost, že nelze vždy zajistit konsenzus, ale vždy lze zajistit společnou přípravu a věcné porovnání pozic, pokud se užívá prakticky vyzkoušený demokratický přístup. Jak známo, jediným ohrožením je skutečnost, že někdy je neochota spolupracovat taktickým a mocenským nástrojem některého z potenciálních účastníků. V popisované zkoušce byl zaznamenán jeden takový pokus přerušit z taktických důvodů spolupráci. K udržení spolupráce přispělo zejména vysvětlení podrobností, jak je na tuto situaci metodika připravena a jaké byly v minulosti konkrétní zkušenosti s podobným přístupem. Účastník dospěl během přátelské večeře k závěru, že přerušení spolupráce by pro něho nebylo takticky výhodné. Podrobnosti a doporučení užitého přístupu jsou uvedeny na odkazu B2. Demokratická a silová příprava podkladů se týká zásadních rozhodnutí, která souvisí s pozicemi občanů a jejich skupin a která mohou mít vliv na celkové řízení společnosti. Mnohá rozhodnutí, jakkoli důležitá, mají dopad věcně a profesionálně omezený a široká veřejnost se jimi málo zabývá. Spolupráce s veřejnost a s autory různých variant a jiných návrhů proto sleduje podobné cíle, jako demokratická příprava, ale probíhá jinak. Příkladem by možná mohla být Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a kterou schválila vláda v září S materiálem prý souhlasí i opozice, sociální partneři, Americká obchodní komora, OECD a Evropská komise. Proběhla integrace s Exportní strategií a s Národním programem reforem. Až veřejná správa přejde od silové k demokratické přípravě, bude zajímavé zajistit vzájemnou delimitaci a integraci dvou typů návrhů: (a) zásadní návrhy, zpracované demokratickým přístupem, (b) návrhy s omezeným dopadem, související s uvedeným příkladem a pravděpodobně i s úkolem Metodika veřejných strategií (a s velkým počtem pokusů v celém světě, zejména s některými příklady uvedenými v posledním odstavci těchto stránek). Uvedené přístupy jsou orientované na tržní demokracii. Ukázalo se důležité seznámit se s metodikou přípravy zásadních strategických rozhodnutí v jiných systémech. Příkladem takového systému s nízkým násilím vůči občanům může být Singapur, opačným příkladem Kazachstan. Na jedné straně je zajímavé vidět zásadní rozdíly mezi procesy v demokratických a jiných systémech. Na druhé straně jsou zde k dispozici významné zkušenosti, použitelné jako příklad nebo jako výstraha. Svět tržní demokracie je však velmi odlišný. priklady stránka 5 z 5

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PRINCIPY STRATEGICKÉ PRÁCE

PRINCIPY STRATEGICKÉ PRÁCE Předběžný koncept materiálu pro vládu PRINCIPY STRATEGICKÉ PRÁCE 1 NÁVRH USNESENÍ VLÁDY ČR Vláda: I Schvaluje II Ukládá Principy strategické práce Připravovat strategické materiály v souladu s principy

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce května 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 72 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce dubna 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 65 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce dubna

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí

Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku

Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku. Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 48 Statut Stálého výboru pro jadernou energetiku Článek 1 Stálý výbor pro jadernou energetiku Stálý výbor pro jadernou energetiku (dále jen Výbor )

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 791/0 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011

Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011 Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce března 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 76 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce března

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)

Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha usnesení vlády ze dne 3. února 2016 č. 76 Změna Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA), schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod.

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod. Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 29. 5. 2015 v 9.30 hod. Přítomni: Viz prezenční listina. Průběh zasedání: 1. Zahájení zasedání Jednání zahájila místopředsedkyně Rady

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU

Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU Projev předsedy vlády ČR na Národním fóru k budoucnosti EU 26. dubna 2013 autor: Petr Nečas zdroj: Parlamentnilisty.cz Vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vážený pane předsedo Evropské

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012

Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012 Úřad vlády ČR Sekce pro koordinaci boje s korupcí Záznam z 7. jednání Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí konaného dne 26. června 2012 Přítomni: Mgr. Karolína Peake, předsedkyně Vládního výboru

Více

P R O G R A M Y (skupiny projektů)

P R O G R A M Y (skupiny projektů) PRACOVNI PŘKLAD P R O G R A M Y (skupiny projektů) Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 Obsah 1. OBECNĚ... 3 1.1 CO JE TO PROGRAM?... 3 1.3 PODÍL GRANTOVÉ POMOCI A SPOLUFINANCOVÁNÍ...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s.

Program rozvoje Karlovarského kraje Úvod Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: EC Consulting a.s. Program rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Úvod Zadavatel: Zpracovatel: Karlovarský kraj EC Consulting a.s. 1. Poslání Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013 Program rozvoje územního obvodu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu zdraví Národní strategie ochrany a podpory

Více

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011

II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011 II. Kontrolní zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky s termínem plnění v průběhu měsíce února 2011 Úřad vlády provedl kontrolu 61 úkolů s předpokládaným termínem splnění v průběhu měsíce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002

Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Rada vlády ČR pro státní informační politiku Čj. 3161/00 V Praze dne 10. května 2000 Výtisk č.. Pro jednání vlády České republiky Akční plán realizace státní informační politiky do konce roku 2002 Důvod

Více

U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne v Mostě od 11:00 hod.

U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne v Mostě od 11:00 hod. 434 37 Most, Budovatelů 2532 U S N E S E N Í z 80. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 2. 9. 2016 v Mostě od 11:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny (originál

Více

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013

Strategický plán. Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města. Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Strategický plán Radim Perlín Útvar rozvoje hlavního města Konference: O územním rozvoji Praha 2013, 11.4. 2013 Proč strategický plán Strategický plán je dokument sociálně ekonomického rozvoje, dokument,

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut Výboru pro obranné plánování. Článek 1 Úvodní ustanovení VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 2. června 2008 č. 671 Statut Výboru pro obranné plánování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výbor pro obranné plánování (dále jen Výbor ) je stálým

Více

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020

GeoInfoStrategie. Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace včeské republice do roku 2020 Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra, koordinátorka projektu GIS VS 2015, Praha, 4. 5. května 2015

Více

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko

Dopad (D) V=P*D. Finanční riziko Název rizika prostředků na realizaci SCLLD, nemožnost financovat SCLLD z evropských fondů prostředků určených na režii Buchlov vlastních zdrojů Buchlov Výskyt neočekávaných výdajů Buchlov Nedostatečná

Více

Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti?

Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti? Jak přimět politiky, aby sloužili veřejnosti? Konference Dobrá správa pro všechny? Evropské hnutí v České republice, Praha 24. září 2014 Prof. Martin POTŮČEK Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o předběžných podmínek Podklad pro jednání 133. Plenární schůze RHSD ČR Říjen 2016 Předběžné podmínky 1. Čtvrtletní reporting a mechanismus

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy

Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy Postoj ČMKOS k vládnímu návrhu důchodové reformy I. Deficit státního rozpočtu způsobený vyvedením části pojistného Návrh vládní důchodové reformy představený panem ministrem práce a sociálních věcí Ing.

Více

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

Příloha 4 - Registr rizik k Implementačnímu plánu pro strategický cíl 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Klíčové riziko (významnost 15,00-25,00) Závažné riziko (významnost 7,00-14,99) Běžné riziko (významnost 1,00-6,99) V sešitě Registr rizik jsou seřazena dle jejich významnosti (od nejvýznamnějšího po nejméně

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Jirovec Ministerstvo vnitra Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly e-mail: tomas.jirovec@mvcr.cz tel.:

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 961, ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada

Více

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci SCLLD, z. s. 2014-2020 s uvedením

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 18. ledna 2016 v 10:00 h V Praze 12. ledna 2016 Čj. 2201/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více