ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 2 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. února 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 2 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. února 2008"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. února 2008 V tomto čísle najdete: Czech POINT str. 2 Veřejná nabídka na prodej pozemku str. 3 Průmyslová zóna str. 4 Otevření Mateřského centra Benátky str. 9 Policie ČR informuje str. 11 Dotazníková akce v rámci přípravy strategického plánu města str U P O Z O R N Ě N Í V tomto čísle Zpravodaje Benátecka najdete formuláře na dotazníkovou akci v rámci přípravy strategického plánu města Jak zlepšit život v Benátkách nad Jizerou. Vyplněním dotazníku přispějete i Vy ke stanovení důležitých priorit pro další rozvoj a spokojený život v našem městé v letech ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Mladoboleslavsko čištění a odkanalizování odpadních vod Benátky nad Jizerou, Dražice dostavba kanalizace Zhotovitel: sdružení společností VCES SKANSKA: MLADO- BOLESLAVSKO Správce stavby: sdružení VOD-KA a VRV V měsíci lednu pokračovaly V ulici u Jizery v Dražicích byla zahájena výstavba kanalizace Foto: MěÚ Na ozdravném pobytu v Jizerských horách jsme sáňkovali, lyžovali, bobovali... Foto: ZŠ Husovo náměstí stavební práce v ulici Raabova směrem k Dražicím. Po ukončení prací na hlavním řadu bude dokončena pokládka vodovodního řadu. Ve druhém týdnu měsíce ledna byly zahájeny veškeré práce také v ulici u Jizery v Dražicích. Zde byla zahájena výstavba přečerpávací stanice, na kterou budou navazovat výkopové práce na hlavním kanalizačním řadu směrem od Rabakova k mostu přes Jizeru. Vzhledem k podmínkám v této lokalitě proběhla schůzka objednavatele, zhotovitele a představitelů města dne na stavbě, kde došlo k vyjasnění některých problémů (nedostatek místa na vozovce, omezení průjezdu touto komunikací a s tím související zabezpečení parkování, svozu komunálního odpadu, příjezdu vozu záchranné služby a hasičů a dalších). Na základě této schůzky připravil objednatel ve spolupráci s městem a zhotovitelem opatření, které bude platit během prací v této lokalitě. Toto opatření bylo rozesláno všem občanům dané lokality. Schůzka pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb v Benátkách n. Jiz. Setkání pracovních skupin se konalo dne od 17 hodin v Klubu seniorů, Nám. 17. listopadu. Celé jednání proběhlo pod vedením krajské metodičky Martiny Macurové (Mirovské). Jednání se účastnilo 23 osob, nejen z pracovních skupin, ale i z celé veřejnosti. Hlavním cílem setkání bylo zjistit data a informace pro vytvoření SWOT analýzy. Tato analýza je založena na definování silných a slabých stránek města v sociálních službách, jeho možnostech a rizicích. Nyní probíhá připomínkovací řízení návrhu SWOT analýzy, na které naváže zjišťování potřeb uživatelů. Současně bude (Pokračování na str. 2)

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka (Pokračování ze str. 1) vznikat finanční analýza a analýza poskytovatelů sociálních služeb. Po vzniku kompletní verze SWOT analýzy proběhne setkání řídící skupiny KPSS, kde se stanoví prioritní oblasti pracovních skupin jako podklad pro zjišťování potřeb. Výstavba veřejných toalet Na Burse Zhotovitel: GEO-ING spol. s r.o. JIHLAVA V lednu byla provedena montáž zrcadel, věšáků, zásobníků na mýdlo, toaletní papír a ručníky a byl proveden závěrečný úklid. Toalety budou v provozu od února, provozovatelem jsou Technické služby Města Benátky nad Jizerou. Provozní doba bude pondělí pátek v čase od do hod., v sobotu a v neděli bude zavřeno (mimo otevírací dobu bude možno využít toalety v Pivnici U Samce). Czech POINT v Informačním středisku v Benátkách nad Jizerou od poskytuje Informační středisko čtyři ověřené výpisy a těmi jsou: výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík. Největší zájem mají občané zatím o výpisy z katastru nemovitostí a výpisy z rejstříku trestů. 15. PLES MĚSTA V sobotu 19. ledna se uskutečnil v sále Záložny již 15. Ples města Benátky nad Jizerou. Akci zahájil místostarosta města RNDr. Pavel Štifter, poté pan Ladislav Fišer představil předtančení s názvem Z pohádky do pohádky Ing. Radka Ježka s Lenkou Brodskou a Pavla Mareše s Michaelou Ročejdlovou. Druhé vystoupení proběhlo po desáté hodině a chopily se ho tanečnice Základní umělecké školy J. A. Bendy. Ples navštívilo 170 hostů, na které čekala, díky štědrosti sponzorů, opět bohatá tombola. O půlnoci proběhlo losování hlavní tomboly té se již ujal starosta města Benátky nad Jizerou pan Jaroslav Král, který se k nám, díky povinnostem krajského radního, připojil o něco později. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Conto z Českého Brodu. Děkujeme sponzorům: Aranžování květin Jitka Poláková, Alena Jenčová, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Bilsing Automation Czech s.r.o., Brichovy potraviny, Cyklo sport Břetislav Ježek, DETA - Ing. Jan Novák, Csc., Drogerie TETA Hladík, Družstevní závody, Dražice strojírna s.r.o., Elektro PBK Miloš Pařízek, Josef Bartoš, Eva Rychtaříková květiny, GravoTech s.r.o. Ing. Ota Lang, Chovatelské potřeby Marie Brtková, Jan Dibitanzl zámečnictví, Jiří Rákosník reklama, K + L bytový textil, prádlo Romana Horáková, Ivana Lindová, Kosmetické studio JAFRA, Johana Matoušková, Knihy Na Burse - Jana Rákosníková, Jarmila Pšeničková, Lékárna VIOLA, Lékárna NA NÁMĚSTÍ Pharm.Dr. Zuzana Jelínková, Masérské služby Petra Urbanová, Městské centrum komplexní péče, MIJA pracovní oděvy s.r.o., MTC DOZA s.r.o., Ing. Miloslav Pískač, Optik optometrista, aplikace kontaktních čoček - Anna Cihlářová, Parfumerie dárky Jandová Ossendorfová, Přátelé Města Benátky nad Jizerou, Rehabilitace Na Zámku, Roman Truksa Trafika, Tabák VIDAM - Vladimír Machač, Tiskárna EX 05 Milan Frumar, SK Kopaná Karbo Benátky, Správa městských lesů, Sumikei Czech s.r.o., VEIN s.r.o. Jan Veirauch (Kuřecí ráj), Zámecká vinice, Jiří Urban. Informační středisko v zámeckém areálu Foto: MěÚ CENÍK Od v Informačním středisku v rámci projektu CZECH POINT poskytujeme tyto výpisy: KATASTR NEMOVITOSTÍ vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč Foto: Jaroslav Houštecký OBCHODNÍ REJSTŘÍK vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK vydání každé strany je zpoplatněno částkou 50 Kč REJSTŘÍK TRESTŮ za každý výpis se účtuje správní poplatek ve výši 50 Kč podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů OHLAŠOVNA POŽÁRŮ v případě požáru volejte 150 nebo 112

3 8. února 2008 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č. 60/4Z/2007 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat pozemek p.č. 882/9 o výměře 434 m 2 v k.ú. Staré Benátky v majetku Města Benátky nad Jizerou, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši 850,- Kč/ m 2 přes pozemek prochází domovní kanalizační přípojka KT DN 400 (viz situace) všechny inženýrské sítě v dosahu pozemku (možnost nahlédnutí) dle sdělení architekta města lze na tomto pozemku zrealizovat výstavbu rodinného domu V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám ing. Aleny Kratochvílové, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi pozemku p.č. 882/9 v k.ú. Staré Benátky NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 1 % z celkové nabízené ceny. Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 (jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. p. č. 882/9 V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na paní ing. Alenu Kratochvílovou, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Obchod na Náměstí 17. listopadu V Benátkách nad Jizerou dne PŘEHLED NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZÍSKANÝCH MĚSTEM V LETECH p. č. Název neinvestiční dotace Termín realizace Výše dotace (Kč) Poskytovatel Poznámka 01 Pečovatelská služba - provoz (MěCKP) STČK Humanitární fond 02 Pečovatelská služba - provoz (MěCKP) MPSV 03 Denní stacionář - provoz (MěCKP) STČK Humanitární fond 04 Denní stacionář - provoz (MěCKP) MPSV 05 Azylový dům - provoz STČK Humanitární fond 06 Azylový dům - provoz MPSV 07 Vybavení Městské knihovny STČK Fond kultury 08 Benátky filmových amatérů STČK Fond kultury 09 Benátecký pohár (taneční soutěž) STČK Fond kultury 10 Festival životní scény STČK Fond kultury 11 Zámecké slavnosti STČK Fond kultury 12 Sportovec roku STČK Fond hejtmana 13 Ochutnávka vín STČK Fond hejtmana 14 Sbor dobrovolných hasičů STČK 15 Obnova lesních porostů - Městské lesy STČK CELKEM DOTACE LEGENDA: Středočeský kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí STČK MPSV

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU PŘEHLED INVESTIC Rok Název investice Cena (Kč) Výše dotace (Kč) Poskytovatel dotace 2000 Výstavba přístupové komunikace MMR 2001 Výstavba vodovodu a kanalizace MMR 2001 Výstavba plynovodu Zhotovení geometrických plánů pro investory Prodloužení kanalizačního řadu Příspěvek na vybudování elektrického vedení Demolice a odstranění starých objektů Výstavba technické infrastruktury MMR 2005 Prodloužení komunikace MMR 2006 Dostavba komunikace MMR C E L K E M I N V E S T I C E C E L K E M D O T A C E C E L K E M (INVESTICE - DOTACE) LEGENDA: MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj PRODEJ POZEMKŮ Rok Investor Cena (Kč) 2001 Bilsing Automation Czech s.r.o Sumikei Czech s.r.o Hrůza Přemysl a Vladimíra (GSP Sign & Design s.r.o.) Kobras s.r.o Profika s.r.o Vojtěchovský František a Eva CS Servis s.r.o Kozáček Čeněk a Iva (Včas s.r.o.) RL - Nemovitosti s.r.o. (Gigasport) ISS a.s Alukrom s.r.o Bepatech s.r.o Kozáček Čeněk a Iva (Včas s.r.o.) C E L K E M Z A P R O D E J P O Z E M K Ů C E L K E M (PRODEJ POZEMKŮ - INVESTICE) Kč Záběry z benátecké průmyslové zóny pořízené v prvních dnech letošního roku Autor: Pavel Votrubec

5 8. února 2008 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Jak se občané dívají na třídění odpadů a vše co s tím souvisí? Občané využívají separovaný sběr komunálního odpadu prakticky ve všech obcích České republiky. Pro další zlepšování systému je však dobré vědět, jaké jsou postoje obyvatel k otázkám tříděného sběru odpadů. V roce 2006 byly zveřejněny výsledky komplexního výzkumného šetření, které tyto otázky zkoumalo. Sběr dat proběhl celkem od 1532 respondentů proporcionálně na celém území České republiky. Oblast, které se průzkum dotýkal, byla velmi rozsáhlá: od hodnocení práce svozových firem, přes postoje k třídění v domácnosti až po názory na škodlivost spaloven a skládek, nebo potřebu zavedení vratných obalů. Některé výsledky průzkumu přinesly zajímavé nové informace, jiné jen potvrdily to, co vlastně všichni víme. Svozové firmy Při hodnocení práce svozových firem nechali tazatelé respondentům volnost vyjádřit vlastními slovy, co jim na práci popelářů nejvíce vadí. Nejčastějším důvodem stížností byl nepořádek kolem popelnic a kontejnerů. Zmínilo se o něm téměř 70 procent všech tázaných občanů. Druhou nejčastější námitkou bylo nešetrné zacházení s kontejnerem, či popelnicí ze strany popelářů, a tím jejich ničení. Další dvě nejčastěji zmiňované námitky jdou tak trochu proti sobě a jen ukazují, jak osobní postoje průzkum zachytil. Čtyřicet procent respondentů si stěžovalo, že svozové firmy jezdí během dne a zatarasí celou ulici. Na druhé straně 34 procent dotázaných neslo nelibě, že firmy jezdí příliš brzy ráno a vzbudí je. Jak je vidět, nikdy se nedá zavděčit všem. Překvapivé je, že třetina obyvatel je stále přesvědčena, že svozové firmy sesypávají dohromady vytříděný a směsný odpad. Je zřejmé, že je nutno klást daleko větší důraz na informování veřejnosti. Za sesypávání odpadů dohromady může občan považovat například to, že stejný vůz sváží různé odpady. Může také být svědkem, že znečištěný obsah např. žlutého kontejneru musí jít do směsného odpadu. Rozhodně se však nedá vyloučit, že hlas lidu upozorňuje na nekvalitní práci svozových firem, které sice formálně zajišťují třídění odpadů, ve skutečnosti si ale občas zjednodušují situaci jejich odvezením na (často vlastní) skládku odpadů. Platby za odpady Jaké platí za odpady poplatky, to vědělo přesně, nebo alespoň řádově kolem 80 procent dotázaných. Necelá polovina z respondentů uvedla, že by mohli za odpady platit více, než platí, a pouze kolem 30 procent občanů řeklo, že poplatky jsou vyšší, než jim připadá přijatelné. Naprostá většina dotázaných (70-90 % podle jednotlivých regionů) platila poplatky formou kapitační platby, tj. formou místních poplatků podle členů domácnosti. Kapitační platba vyhovovala téměř polovině dotázaných, druhou možností, o které by uvažovali, byla platba podle množství odpadů, tj. známkový systém. Třídění jednotlivých složek Podle průzkumu nerozhoduje u těch, kdo skutečně třídí, vzdělání, věk, sociální skupina, místo bydliště, postavení v domácnosti, ani stupeň obezity. Kdo chce třídit, ten třídí. Preferovány jsou ale barevné kontejnery. Odnášení papíru do výkupny nebo sběrného dvora příliš populární není, je k němu ochotna jen zhruba desetina třídičů. Sklo se v roce 2006 spíše odkládalo do kontejnerů na smíšené sklo tři čtvrtiny dotázaných řeklo, že jiné nemají k dispozici. Nápojové kartony lidé dokládali do správných kontejnerů, pokud k nim měli přístup. Pokud se měli dotázaní rozhodnout, do kterého z barevných kontejnerů by nápojový karton odložili, zvolili většinou kontejner na papír. Třídění v obcích a v domácnosti Respondenti v průzkumu říkají, že v naprosté většině obcí (94 %) mají podmínky pro třídění komunálního odpadu. Obce vesměs využívaly systém s barevnými kontejnery, pouze ve 2 % obcí se třídilo do pytlů. Domácnosti samy sebe označily za soustavné třídiče ve 40 procentech případů. Ostatní třídí příležitostně, nebo vůbec ne (18 %). Průzkum také rozdělil domácnosti podle toho, zda třídí průběžně nebo jenom při větším úklidu, zda celý rok nebo jen v některých obdobích, jestli třídí doma nebo až u kontejneru, a jen některé odpady, nebo veškerý odpad. Analýzou se vydělily čtyři hlavní skupiny (jde o rozdělení skupiny obyvatel, která skutečně třídí odpad). 60 % dotázaných třídí jen některé druhy, ale zato během celého roku, 28 % třídí veškerý odpad stále stejně během celého roku - to jsou nejlepší třídiči, 4 % jsou příležitostní třídiči, kteří třídí jen některé druhy odpadů a jen někdy, 8 % jsou kolísaví třídiči, kteří třídí veškerý odpad z domácnosti, ale jen někdy. Skutečnosti, zjištěné v průzkumu, shrnují jeho autoři do obrazu ideálního třídiče komunálních odpadů: je to občan ve věku do 60 let, je přesvědčen, že je nutno chránit životní prostředí a snese, aby kontejnery byly dále, než 50 metrů od jeho bydliště. Hranice akceptovatelné vzdálenosti popelnic na směsný odpad přitom činí 88 metrů od bydliště, osm procent respondentů uvádí, že jsou popelnice dále, než jsou schopni akceptovat. U barevných kontejnerů je tato akceptovatelná vzdálenost 194 metrů. Pětina obyvatel je má dále, než se jim zamlouvá. Sběrné dvory Dotazy průzkumu také směřovaly na sběrné dvory v obcích. Tři čtvrtiny dotázaných uvedlo, že o sběrných dvorech ví velmi málo, případně vůbec nic. Přesto je nejvíce zajímá, co vše se tam může ukládat, kde je dvůr umístěn, co se děje s přivezeným odpadem, jaké jsou poplatky za uložení a jaká je otevírací doba. Za negativa sběrných dvorů považovali dotázaní hlavně nepořádek a špínu vně i uvnitř, hluk a větší provoz v jejich okolí, zápach a obecně neestetický vzhled sběrných dvorů. Umístění dvora v nejbližší vzdálenosti od bydliště by však velmi vadilo jen 7 % lidí, naopak naprosto by to nevadilo dvanácti procentům obyvatel. To je velký rozdíl například od umístění skládky, či spalovny, kde se jednoznačně negativně vyjádřilo kolem 80 % dotázaných. Překvapivě poučené byly postoje obyvatel k jednotlivým způsobům odstraňování odpadů z hlediska dopadu na životní prostředí. Za nejhorší se považuje spalování odpadů doma, po něm následuje skládkování, pak spalování ve spalovnách. Za nejlepší způsob, jak nakládat s komunálním odpadem, se považuje jeho třídění, a to je jistě potěšitelné zjištění. V článku byly využity údaje z průzkumu Postoje obyvatel ČR k vybraných otázkám nakládání s odpady, které zpracovala společnost Markent, s. r. o., pro AOS EKO-KOM, a. s.

6 strana 6 ZŠ HUSOVO NÁMĚSTÍ Zpravodaj Benátecka Zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok 2008/09 Vedení školy a učitelé především prvního stupně Základní školy v Benátkách nad Jizerou na Husově náměstí 23. ledna s napětím očekávali, kolik dětí přijde k zápisu do příštího prvního ročníku. Podle hemžení na chodbě během celého odpoledne bylo zřejmé, že skutečnost předčí naše očekávání. Byli jsme rádi, že přicházely děti nebojácné, které samostatně hledaly po škole úkoly, za jejichž splnění dostávaly do průvodní karty různé obrázky. S každým dítětem se tímto způsobem mělo možnost setkat 6 pedagogů. Školou proběhlo celkem 48 dětí. Jejich rodiče měli možnost si během odpoledne prohlédnout školu a promluvit si s pedagogy. Když školu opustili poslední adepti základního vzdělání, začaly si paní učitelky o jednotlivých dětech vyměňovat své poznatky. Letos jsme si pozvali zástupce spádových mateřských škol, kteří nám děti charakterizovali podle činnosti v předškolním zařízení. Tímto způsobem jsme se snažili utvořit si na dítě ucelenější názor. Protože nechceme nikomu ublížit, posíláme 8 dětí na posouzení školní zralosti do Pedagogicko-psychologické poradny v Mladé Boleslavi. Dnes již můžeme říci, že v září 2008 budou u nás otevřeny dvě první třídy s množstvím dětí, které po několika letech nezpůsobí celkový úbytek počtu žáků školy. Všem budoucím školákům a jejich rodičům přejeme, aby i všechna naše další střetnutí byla jenom příjemná. Alena Machová, zástupkyně ředitele školy Školníček Dne k nám do školy přišli na návštěvu předškoláci. Na cestě po škole je doprovázeli Skřítek a Školníček. Na jednotlivých stanovištích, kterých bylo celkem 9, se např. lezlo po umělých skalách, hrálo se na počítačích, na interaktivní tabuli, na zvonkohře, čichalo se, hmatalo se, ochutnávalo se. Děti si taky zacvičily v tělocvičně. Skřítek dětem maloval na ruce a tváře žlutě a Školníček červeně. Školníček rozdával bonbóny a Skřítek hrál na triangl, když šly na stanoviště. Byla to velká švanda, a to mi věřte, já u toho byla. Děti tak zjistily, že se nemusejí bát, že je ve škole zábava a legrace. A že máme hodně učitelů a učitelek. Doporučujeme vám, přijďte se podívat na Školníčka a Skřítka k nám do školy Husovo náměstí příští rok také. Uvidíte, že je u nás švanda! Předškolákům se u nás také moc líbilo, nejvíc asi v tělocvičně a u interaktivní tabule. Tak ahoj, zase za rok! Skřítek Eliška Hájková, 3. B Matematická olympiáda V letošním školním roce se po dlouhé odmlce na matematickém nebi Základní školy Husovo náměstí opět zablýskalo, i když jen čtyřikrát. Martin Kocourek z 9. A a Anežka Tůmová ze 7. B zaslouží pochvalu za píli a snahu ve školním kole. Valentina Jelínková a Tereza Tůmová, obě z 8. A, byly o stupeň lepší a postupují do oblastního kola v Mladé Boleslavi. Gratulujeme a držíme palce. Sandra Vašičková, 8. A Ozdravný pobyt v Pekle Již od září naše paní učitelka J. Svobodová zařizovala pro nás děti z 3. A a 2. A ozdravný pobyt v Jizerských horách (Josefův Důl - hotel Peklo). Všichni jsme se na hory moc těšili. Před vánočními prázdninami jsme se nemohli dočkat odjezdu. Nadešel vytoužený den. 7. ledna v 8 hodin najel ke škole pan Straka s autobusem, naložil nám tašky, batohy, lyže a boby a už jsme ujížděli do Pekla. Po ubytování a dobrém obědě jsme šli obhlédnout sjezdovky a terén na bobování. Celý týden jsme si pěkně užili. Většinou dopoledne jsme chodili lyžovat a bobovat, odpoledne jsme soutěžili v družstvech. Šikovní lyžaři si po dva dny vyzkoušeli i velký vlek Lucifer, který měří 500 m. Několik začínajících lyžařů se naučilo s paní učitelkou Novotnou sjíždět malou sjezdovku Peklo u hotelu. Ve čtvrtek jsme měli Děti si sněhu letos opravdu užily Fota poskytla ZŠ Husovo náměstí závody ve slalomu na lyžích a slalomu na bobech. Já jsem vybojoval na bobech 2. místo a stříbrnou medaili. I ostatní děti si také vezly domů diplomy, krásné medaile a drobné ceny. Jídlo bylo výborné. Pan kuchař se staral, abychom měli všeho dostatek. K večerním hrám jsme využívali velkou hernu a hotelový bazén. Voda v něm byla 28 C teplá a slaná. Potom se nám dobře usínalo v hezkých pokojích. Spali jsme po čtyřech, jeden pokoj po šesti. Pět dnů uteklo jako voda a my jsme se šťastně vrátili k maminkám. Hory byly bezva. Za rok zase hurá na lyže a boby. Bořivoj Nachtmann, Jan Kohl a děti 3. A O interaktivní tabuli byl velký zájem

7 8. února 2008 ZŠ PRAŽSKÁ strana 7 Překážková dráha Ve čtvrtek 10. ledna se konal přebor v překážkové dráze. Zúčastnili se ho žáci druhých a třetích tříd. Soutěž byla pojata jako přebor družstev. Každý ze zúčastněných bojoval, co mu síly stačily, aby jeho třída byla ta nejlepší. Před samotným závodem proběhlo pořádné rozcvičení a protažení a pak už se šlo bojovat. Na konci soutěže mohly paní učitelky Semerádová a Gürtlerová vyhlásit toto pořadí: 1. místo 3. B, 2. místo 3. A, 3. místo 2. B a 4. místo 2. A. Hanka Tichá Letos jako každý rok jsme zahájili celoroční, tradiční soutěž mezi třídami druhého stupně tzv. Školní ligu. Jako první jsme zařadili souboj v přetahované. Již vloni měla velký úspěch a letos nás nadšení sportovců opět nezklamalo. Souboje byly napínavé, vyčerpávající a každý účastník se vydal ze svých sil. Přesto vítězem mohla být jen jedna třída v každé kategorii. Mezi ročníky bylo pořadí následující: 1. místo 7. A, 2. místo 7. B, 3. místo 6. A a 4. místo 6. B. U starších byly výsledky takovéto: 1. místo 9. C, 2. místo 8. A, 3. místo 9. B, 4. místo 9. A a 5. místo 8. B. Nikdo ale nemusí být smutný z prohry, protože budou následovat další kola v jiných sportech a tam třeba můžou vyniknout ti, kteří byli v přetahované poslední. Jana Nejedlá Návštěva Lipníka Výsledky olympiád Začala,,Školní liga! 1. Angličtina šesté a sedmé třídy 1. místo Jakub Král 7. A 2. místo Vítek Souček 6. B 3. místo Tereza Jelínková 7. B 2. Angličtina osmé a deváté třídy 1. místo Vladimír Slušný 9. B 2. místo Noemi Pancová 9. B 3. místo Veronika Mikešová 9. C Vítězové soutěže Jakub Král a Vladimír Slušný postupují do okresního kola. Držíme palce. Všem zúčastněným děkujeme za odvahu a předvedené výkony a přejeme hodně zdaru v dalším studiu anglického jazyka. Lucie Koťátkova, Lucie Brzková, Hedvika Haráková, Jaroslav Fröhlich Karneval Poslední školní den roku 2007 jsme žákům zpestřili již 3. ročníkem,,karnevalu na ledě. Sešla se na něm spousta princezen, čertů, čarodějů, kouzelníků a jiných strašidelných bytostí. Bylo velmi těžké určit, která maska je ta skutečně nej. Proto jsme se rozhodli ocenit bez ohledu na pořadí na padesát krásných přestrojení. Jana Nejedlá Tradiční soutěž Školní liga byla zahájena souboji v přetahované Na Karnevalu na ledě bylo spousta princezen, čarodějů, čertů Fota poskytla ZŠ Pražská

8 strana 8 KLUB PRO SENIORY Zpravodaj Benátecka Program Klubu pro seniory ÚNOR 2008 úterý Cvičení pro tělesně postižené Červený kříž první pomoc čtvrtek Volná zábava Promítání s vedoucí městské knihovny úterý Cvičení pro tělesně postižené Volná zábava čtvrtek Beseda s RNDr. Pavlem Štifterem, místostarostou města Volná zábava úterý Cvičení pro tělesně postižené Volná zábava čtvrtek Literární hodinka (pí Bradáčová) Volná zábava úterý Cvičení pro tělesně postižené Volná zábava čtvrtek Beseda s MUDr. Cyrany BŘEZEN 2008 úterý Cvičení pro tělesně postižené Červený kříž první pomoc čtvrtek Přátelské posezení Záložna úterý Cvičení pro tělesně postižené Promítání s vedoucí městské knihovny čtvrtek Zdobení vejdunků Volná zábava úterý Velikonoce čtvrtek Beseda s tajemníkem Městského úřadu Benátky nad Jizerou Volná zábava úterý Cvičení pro tělesně postižené Volná zábava čtvrtek Literární posezení (pí Bradáčová) Volná zábava KLUB PRO SENIORY V úterý jsme se sešli na pravidelném programu Klubu pro seniory. Po ukončení cvičení pro tělesně postižené přišla na pořad beseda o canisterapii. Předsedkyně Červeného kříže, paní Lenka Fousková, která tuto besedu zajistila, nám představila paní Romanu Hanouskovou, která se canisterapií zabývá. S sebou přivedla dva psy fenky, které jsou na canisterapii vycvičené. Paní Hanousková má s canisterapií zkušenosti, např. z Domova pro důchodce v Lysé nad Labem, kam za obyvateli domova se svými psy chodí pravidelně. Canisterapie, zjednodušeně léčba psem, se v dnešní době začíná rozšiřovat a má úspěchy hlavně u tělesně i psychicky postižených dětí, seniorů a dospělých s psychiatrickou diagnózou. Při hlazení psí srsti dochází k uvolňování spasmů na končetinách, uvolňuje se nejen svalové, ale i psychické napětí. Na naší besedě paní Renata popsala průběh výcviku, co všechno je potřeba, aby pes prošel zkouškami pro canisterapii. Účastníci besedy si bez obav psy hladili, povídali si s nimi, i jim mohli dát mls piškoty. Můžeme říci, že psi paní Renaty si účastníky naší besedy plně získali. Paní Renata přislíbila, že na jaře nebo na podzim, kdy bude vhodné počasí, nám ukáže práci se psy venku. MV DEKA Krátké slovo a jak dlouhý život. Když mi byl asi jeden rok, dali mě rodiče vyfotografovat jak sedím na dece, a to byla právě ONA. Získala jsem si k ní prazvláštní vztah, k té dece. Pokaždé, když jsme se stěhovali, měla jsem na paměti, že musí s námi. Zprvu sloužila opravdu jako deka, vždy připravená na kanapi, buď pod polštářem, nebo složená na přikrytí. Častým praním, byla světle béžová s kostkou, začala být tenčí a tenčí, a tak začala sloužit jako deka na žehlení a mezi tím se nechávala na stole pod ubrusem, aby neklouzal. Dokonce jeden čas se dávala na postel pod prostěradlo, aby chudinka ještě trochu hřála. Nevím kdy a jak se to stalo, že jsem jí ztratila z očí. A pak jsem ji objevila špinavou a potrhanou ve psí boudě. To už byla opravdu vetchá stařenka. Momentálně ještě dožívá na schodech na dvoreček jako hadr na utírání bot. Stále jí ale ještě čas od času vyklepu ba i vyperu. Zaslouží si to. Je jí už 75 let a stále ještě ten zbytek je k poznání. Béžová se světlejší kostkou Bradáčová Zdeňka Promítání snímků z našeho města všechny zaujalo Autorka článku Deka pí Zdeňka Bradáčová čtvrtá zprava Fota: MV

9 8. února 2008 KLUBY PRO MAMINKY S DĚTMI strana 9 Otevření mateřského centra Mateřské centrum Benátky bylo otevřeno Byly jsme mile překvapené, kolik maminek s dětmi se přišlo podívat na nové místo, kde se budeme scházet. Děti byly nadšené. Hrály si s hračkami, schovávaly se ve stanu s polštářky, houpaly se na slonovi a nejvíce je zaujala klouzačka, která je velkým lákadlem. Zacvičili jsme si s říkadly, zazpívali a vychutnávali atmosféru. Starosta p. Král spolu s místostarostou p. Štifterem nám popřáli hodně štěstí do dalších dní a řekli: Doufáme, že zde naleznete téměř rodinné prostředí. Mateřské centrum funguje díky aktivitám benáteckých maminek a finanční podpoře místních firem. Těšíme se na Vaši návštěvu v úterý a pátek od 9 do 12 hodin. maminky z občanského sdružení Klub matek z Benátek PROGRAM MC Úterý Herna otevřena všem, program pro děti od 1 4 let rozcvička s říkadly a písničkami výtvarná půlhodinka Pátek Herna otevřena všem, program pro děti od 0 12 měsíců cvičení rodičů s dětmi 6 12 měsíců cvičení rodičů s dětmi 3 6 měsíců Páteční cvičení s dětmi do jednoho roku Kontakt: Mateřské centrum Benátky Nám. 17. listopadu Benátky nad Jizerou www stránky:www.mcbenatky.estranky.cz Rozcvička s dětmi Fota poskytl Klub matek z Benátek Klub Mondík pro děti ve věku 3 6 let Oznamujeme všem rodičům, že od září 2007 zahájil svou činnost klub Mondík. Klub funguje každé sudé pondělí od 9:00 11:00 na adrese Dražická 387. Přijďte se podívat, jak s dětmi pracujeme (prosíme po předchozí domluvě). Cílem klubu je alternativní využití volného času pro rodiče s dětmi zejména ve věku 3-6 let. Budeme se věnovat sobě a svým dětem, snaze dětem lépe porozumět a pochopit jejich potřeby. Program je zaměřen na přímou zkušenost a prožitek dětí společné sezení v kruhu / elipse s mluvícím kamenem (= mluví vždy jen ten, kdo má kámen), dílna výroba výrobků s pomocí Takhle jsme se učili stromová patra Foto: Monika Válková rodiče (chrastidlo z plechovky, prostírání z listů, malování skleněného kalíšku na svíčku, dřevěná bota s tkaničkou, barevný vánoční řetěz z pedigu, keramické sluníčko opletené slámou,...), společná svačina (společné krájení zeleniny, prostírání na stůl, samostatné nandavání si jídla, mytí po sobě nádobí), samostatná práce se speciálními pomůckami (z výukového programu Montessori - vkládací válce, geometrické obkreslovací tvary, přesýpání čočky z hrnku do hrnku, vázání tkaniček, skládání obrazců na předlohu z různě barevných tvarů, přendavání ořechů pinzetou, věšení kolíčků na šňůru, navlékání korálků, třídění červených a bílých fazolí podle barev,...), říkadla, písničky, pohádky (vždy se počítá s aktivním zapojením dětí, nikoli pasívní poslouchání). S chybou chceme pracovat jako se součástí života. Děláme program s úkoly, při jejichž řešení si děti na chyby přijdou a samy se je naučí opravovat nebo jen s naší minimální pomocí. Skrze každodenní aktivity budou děti rozvíjet také svou sebeobsluhu a samostatnost. Jednotlivá témata: např. muzika a hudební nástroje (poznávání nástrojů, výroba chrastidla (společná kapela, písničky o hudeb. nástrojích), stromy a jejich plody (listy a plody různých stromů, např. dubu, ořechu, kaštanu, výroba prostírání s tematikou listů, barvy padajícího listí, básnička o podzimu, sázení stromku, ), voda (led, pára, sníh, slaná a sladká voda s ochutnávkou, co žije ve vodě, písničky o vodě ), obilí (druhy obilí, mletí obilí na mlýnku, společné zadělávání těsta, pečení chleba), les, jaro, keramika,... Program tematicky navazuje a odehrává se v budově, na zahradě (dle počasí možnost využití pískoviště, travnaté plochy a prolézaček) nebo v terénu. V květnu plánujeme společný týden v Peruci u Loun s výukovým programem Montessori. KLUB MONDÍK Kontakt: Monika Válková / Jarušová Adresa: Dražická 387, Benátky nad Jizerou Mobil: Adresa pro informace o Montessori kurzu:

10 strana 10 KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpravodaj Benátecka Co jsme prožili v prosinci v Klubu dětí a mládeže I když tu již máme dávno nový rok, snad vám nebude vadit, když si připomeneme ten krásný, sváteční, vánoční čas a to, jak jsme ho prožívali v KDM. V pátek 14. prosince jsme se setkali s dětmi, rodiči, prarodiči a ostatními příznivci na,,vánočním těšení. Vystupovaly zde děti z těchto kroužků: Zobcové flétny, maminky s dětmi z klubu Krtek, Šikulky, Aerobic a Zpívánky. Všechny děti se snažily podat co nejlepší výkony, za které byly náležitě a oprávněně oceněny potleskem všech přítomných diváků, kterých bylo opravdu mnoho. Po skončení vystoupení jsme si dospělí i děti, a jsem opravdu moc ráda, že téměř nikdo neodešel, zazpívali několik vánočních koled za doprovodu kytary a zpěvu pana J. Dunovského. Dále jsme měli naplánované,,taneční odpoledne, na které se nikdo nedostavil, a proto tímto oznamujeme, že akci Taneční odpoledne rušíme. Po vánočních prázdninách již KDM opět pracuje v normálním režimu a já i moje nová kolegyně Hana Mašková Vás zveme na další akce, které Vás, doufejme, osloví a budete se jich rádi zúčastňovat. Jejich přehled najdete na jiném místě tohoto měsíčníku, dále na webových stránkách a všude tam, kde se na Vás bude smát sluníčko logo našeho DDM Mladá Boleslav. Za KDM Benátky nad Jizerou: Pavlína Smutná Na Vánočním těšení vystupovaly v KDM i děti z kroužku zobcových fléten Klub dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou oslaví v příštím roce kulaté jubileum Klub dětí a mládeže Benátkách nad Jizerou oslaví v příštím roce první kulaté jubileum. Za dobu jeho působnosti se mnohé změnilo. První návštěvníci pomalu dospívají a sám Klub již dávno odrostl dětským střevíčkům. Různorodé aktivity navštívilo za tu dobu úctyhodné množství účastníků a ve vedení se vystřídala celá škála zapálených pedagogů. Některým to odhodlání vydrželo déle, u některých pohaslo rychle. Nepátrejme po příčinách a pohleďme, jak to vidí současná vedoucí Klubu, Pavlína Smutná. V benáteckém Klubu dětí a mládeže pracuji pouhé čtyři měsíce a přesto se tu již nyní cítím jako doma, líbí se mi tu. Vážím si toho, že se mohu starat o tak krásný, starobylý dům, který znamená pro mnoho rodáků a občanů kus jejich života, protože v těchto prostorách bývala dlouhá léta škola, kterou navštěvovali a později pošta. Přišlo již několik starších i mladších občanů s přáním, zda si mohou nově zbudované prostory prohlédnout. S radostí jsem je všemi místnostmi a prostory provedla a současně je i informovala o tom, co vše v našem klubu veřejnosti nabízíme. Všem se tady moc líbilo a uznali, že zde byl odveden pořádný kus práce. Některé činnosti, které v KDM nabízíme, jsou již roky zaběhlé. Například Klub Krtek pro maminky s malými dětmi. Scházíme se 2x týdně a vznikají zde nová přátelství nejenom mezi dětmi a my jsme rádi, že můžeme být u toho. Dále se snažíme o aktivní spolupráci s dorůstajícími, pro které máme otevřený každý pátek večer Friday s club s předem ohlášeným programem a každou středu odpoledne Teenager club s volným programem. Myslíme na děti, které již nechodí do družiny, ale přesto nejsou ještě tak velké, aby jim doma, než přijdou rodiče, nebylo smutno. Každý den od do hodin mohou trávit čas s námi a my jim pro zpestření nabízíme tyto spontánní činnosti kulečník, stolní fotbálek, ping-pongový stůl, 6 zcela nových počítačů s přístupem na internet, stolní hry, knihy, hudební přehrávače na pouštění hudby. Nabízíme kroužky keramika, aranžování, aerobic, zobcové flétny, zpívánky, anglický jazyk pro děti i dospělé, šikulky, zdravověda, počítačové kurzy. Navštěvuje je zhruba 130 dětí. Kroužky vedli za ta dlouhá léta nejenom pedagogové, ale i nadšenci a odborníci v daném odvětví. Všichni dávali a dávají dětem veliký dar. Nejenom, že si děti ověří, zda činnost, ve které se u nás zdokonalují a rozvíjejí ji, by nemohla být třeba i tím jejich správným povoláním, ale je zde aspekt, pro mě jeden z nejdůležitějších: a to, že děti i dospělí dokáží trávit svůj volný čas smysluplně a kvalitně. A pokud se člověk někdy dostane do nelehké životní situace, může právě vhodný koníček být pro něho jedním z mála opěrných bodů. Proto si přeji, aby všechny kluby dětí a mládeže měly širokou podporu veřejnosti a aby je navštěvovalo co nejvíce zájemců. Mgr. Hana Vidlařová K l u b d ě t í a m l á d e ž e OTEVÍRÁ KURS KERAMIKY každou středu od do hodin Cena Kč 800, Rodiče, prarodiče, sourozenci, příbuzní a další příznivci benáteckého KDM prožili v pátek 14. prosince 2007 krásné, vánočně laděné odpoledne Fota poskytl Klub dětí a mládeže Klub dětí a mládeže oznamuje, že se úterní KLUB KRTEK od 2. pololetí RUŠÍ. Navštívit jej můžete pouze každý čtvrtek v době od 9.00 do hodin. Dle zájmu je možné opět otevřít i nový POČÍTAČOVÝ KURS, který by probíhal každé úterý od do hodin a od do hodin. Cena za 15 lekcí činí Kč 1.000, Přihlášky u Pavlíny Smutné,

11 8. února 2008 POLICIE strana 11 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMUJE Proraženou nádrž zjistil řidič až doma Ukrást benzín ze zaparkovaného auta se zřejmě pokusil zatím nezjištěný zloděj ve středu 2. ledna 2008 v Benátkách nad Jizerou. Pachatel v Ořechové ulici někdy kolem šesté v podvečer prorazil u Škody Octavia díru do nádrže a ukradl asi pět litrů benzínu. Uživatel vozidla zjistil, že je poškozená nádrž až po dojetí domů. Zatímco hodnota ukradeného benzínu je něco kolem 150 korun, škoda na vozidle je odhadována asi na deset tisíc korun. Případem se zabývají policisté z Benátek nad Jizerou. Zloděj řádil na farmě Litinové a ocelové radiátory, kabely, elekromotory a další věci demontoval a odcizil z opuštěné farmy živočišné výroby v Chotětově na Mladoboleslavsku zatím nezjištěný pachatel. Zloděj v období od konce vánočních svátků do 3. ledna odstranil visací zámky na garážích a vyrazil také dveře do administrativní budovy. Celkem se zmocnil věcí za více než 350 tisíc korun. Na zařízení navíc Pozemkovému fondu ČR způsobil škodu asi čtyřicet tisíc korun. Případem se nyní zabývají policisté z Benátek nad Jizerou. Ničil sklenice, židle i popelníky a také kradl Sklenice, popelníky i židle zřejmě poničil pětapadesátiletý muž v kiosku na hřišti v Předměřicích nad Jizerou. Podezřelý podle všeho v neděli 6. ledna 2008 brzy ráno vnikl do uzamčeného kiosku. Tam rozbil patnáct sklenic, tři popelníky, poškodil pět dřevěných židlí a dokonce vzal krabici peprmintových bonbónů a rozházel je po lokále. Následně ukradl asi tisíc korun v mincích a šest kartonů cigaret. Na místě byl viděn svědky a následně ho v místě bydliště zadrželi policisté. Není vyloučeno, že se do kiosku vloupal pod vlivem alkoholu. Celková škoda, kterou pachatel krádeží a poškozením zařízení způsobil, je odhadována na osm tisíc korun. Případem se dále zabývají policisté z Benátek nad Jizerou. Nepouštějte si do domu cizí osoby Důvěřivou důchodkyni okradla dvojice falešných energetiků. V neděli 20. ledna 2008 ráno uvěřila sedmaosmdesátiletá žena z Benátek nad Jizerou tvrzení muže a ženy, že jdou na odečet elektroměru a že jí nesou přeplatek tisíc korun. Muž střední postavy a tmavých kudrnatých vlasů společně s ženou střední postavy vstoupili do domu a požádali důchodkyni o rozměnění pěti tisícikorunové bankovky. Obyvatelka domu odešla pro drobné a pro doklady. Mezi tím sebrali desky, v nichž byla vkladní knížka se značně vysokým vkladem a také několik desítek tisíc korun v hotovosti. S lupem se ihned z domu vytratili. Stačili ještě přeříznout kabel k telefonu. Po penězích a také po zlodějích pátrají policisté z Benátek nad Jizerou. Apelujeme opět zejména na starší a osaměle žijící občany, aby do domu nepouštěli cizí osoby. Uvítáme také jakékoli informace k podezřelé dvojici, kterou tvořil muž střední postavy s černými kudrnatými vlasy v tmavém obleku a žena také střední postavy a tmavých vlasů. Podezřelí se pohybovali v neděli kolem osmé ráno v Lidické ulici v Benátkách nad Jizerou. Další podvod na seniorovi Dopoledne 22. ledna 2008, krátce po desáté hodině, zazvonil u šestasedmdesátileté ženy v Mnichově Hradišti podvodník. Tvrdil ženě, že jejímu synovi prodává garáž. Dále se jí zeptal, jestli o tom něco neví. Když mu žena odvětila, že o koupi nic neví, vyndal podvodník telefon, vytočil nějaké číslo a přitom tvrdil ženě, že volá jejímu synovi. Poté jí předal telefon. Ve sluchátku se skutečně ozval mužský hlas, který ji oslovil jako matku a požádal o vydání pětadvaceti tisíc korun. Protože byl signál mobilního telefonu zkreslený, žena nepoznala, že se nejedná o jejího syna a peníze muži vydala. Ten jí na převzatou částku dokonce vystavil stvrzenku. Přesto ale ženě nepřišlo vše v pořádku a proto volala svému skutečnému synovi, aby jí vše vysvětlil. Pak přišlo velice nepříjemné překvapení, to když se od syna dozvěděla, že nikdy žádnou garáž kupovat nechtěl, nikoho za ní neposlal a že to ani nemohl být on s kým telefonem hovořila, protože byl u lékaře a jeho telefon měla u sebe jeho manželka. Proto podvedená žena věc oznámila Policii ČR. Ta nyní pátrá po muži, pravděpodobně romského původu, vysokém 175 cm, ve věku přibližně let, silné postavy, který má tmavé oči, široký nos a rty. V době spáchání činu měl na hlavě černou kšiltovku a oblečen byl do montérek modré barvy. Obut byl do tzv. farmářek pískové barvy. Představuje se jménem Roman Havelka, ale může používat i jiná jména. S veškerými informacemi o osobě se mohou občané obracet na policisty v Mnichově Hradišti, nebo na kteroukoliv linku 158. Rozbil výlohu a stříkal kolem sebe benzínem Škodu za třicet tisíc korun způsobil na benzinovém čerpadle v Benátkách nad Jizerou jedenadvacetiletý cizinec. Násilník ve čtvrtek 24. ledna 2008 kolem půl třetí ráno rozbil skleněným popelníkem výlohu prodejny. To ale zdaleka nebylo vše. Ze stojanu vzal tankovací pistoli a po obsluze stříkal benzínem. Zpacifikovala ho až policejní hlídka. Při svém řádění způsobil škodu za více než třicet tisíc korun. Po přezkoumání jeho psychického stavu lékaři ho policisté obvinili z trestného činu poškozování cizí věci. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Zloděj šel po telecím Více než metrákové tele zmizelo v noci na pátek 25. ledna 2008 z farmy v Dolním Slivně na Mladoboleslavsku. Zatím nezjištěný pachatel sebral z nezajištěného výběhu farmy zemědělského družstva Mečeříž tele o hmotnosti 130 kilogramů v hodnotě přes osm tisíc korun. Případem se zabývají policisté z Benátek nad Jizerou. Rychlý průjezd pravotočivou zatáčkou řidič nezvládl Posílen alkoholem přecenil svoje schopnosti a havaroval. Osmadvacetiletý muž z Prahy se v noci na sobotu 26. ledna 2008 řítil se Škodou Octavia po silnici od Bezděčína na Jizerní Vtelno. V pravotočivé zatáčce u odbočky na Pískovou Lhotu nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel vlevo přes protisměrný pruh do příkopu, kde narazil do betonového mostku a vozidlo se převrátilo na střechu. Hmotná škoda je odhadována na pětačtyřicet tisíc korun. Ke zranění nedošlo, ale policisté na místě u řidiče při dechové zkoušce naměřili 1,38 promile alkoholu. Řidič byl dopraven na lékařské vyšetření a odběr krve. Policisté mu sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vloupání do seníku objasněno Dva muže ve věku kolem osmadvaceti let podezřívají policisté z vloupání do seníku v Kropáčově Vrutici na Mladoboleslavsku. Pachatelé koncem listopadu loňského roku vypáčili petlici vrat u seníku, vnikli dovnitř a ukradli nepojízdné vozidlo Tatra 613. Jeho vrak byl nalezen ve sběrně druhotných surovin. Navíc na místě poškodili další nepojízdné vozidlo Tatra 613. Celkově svým jednáním způsobili škodu více než padesát tisíc korun. Barevné kovy přilákaly zloděje Zloděj poškodil transformátor u železniční trati. Zatím nezjištěný pachatel v úterý 29. ledna 2008 odpoledne demontoval a poškodil stykový transformátor kolejového obvodu u železniční trati z Dobrovice na Mladou Boleslav u Bezděčína. Ze zařízení ukradl asi pět kilogramů měděných plechů. Firmě ČD způsobil škodu přes sto tisíc korun. Případ prošetřují policisté z obvodního oddělení Mladá Boleslav II. Rychlý zákrok policejní hlídky zabránil tragické události Oznámení o plánované sebevraždě obdrželi v pondělí 29. ledna 2008 krátce před třetí hodinou policisté na operačním středisku v Mladé Boleslavi. S žádostí o pomoc se na policisty obrátila dispečerka záchranné služby. Na záchranku krátce před tím volal z mobilního telefonu neznámý muž s tím, že je poblíž Mladé Boleslavi na parkovišti a chystá se zastřelit. Dispečerce se podařilo ještě zjistit, že je někde v Ptácké ulici a poblíž by měla být směrovka ke golfu. Telefon muže byl po hovoru již nedostupný. Operační důstojník ihned zalarmoval hlídku z obvodního oddělení, která vyrazila na parkoviště u odbočky na Podlázky. Tam policisté skutečně objevili jednapadesátiletého muže z Liberecka. Byl ve velmi špatném psychickém stavu. Policisté u něho našli legálně drženou střelnou zbraň. Tu zajistili a přivolali lékařskou pomoc. Muže převezli na ošetření a následně i k hospitalizaci do psychiatrické léčebny v Kosmonosích. Dobrá spolupráce záchranných složek a blesková reakce po-licistů zabránily tragické události. ppor. Ladislav Mareš, tiskový mluvčí OŘ PČR Mladá Boleslav

12 strana 12 DOPISY Zpravodaj Benátecka PŘEDJARNÍ UVAŽOVÁNÍ Je pátek, 11. ledna LP Píši příspěvek do Zpravodaje Benátecka a je mi dobře, protože jsem si přečetl lednové číslo. Dozvěděl jsem se, co je v našem městě nového, co se stalo, co se připravuje, co nás čeká a co by nás nemělo minout. Těším se na každé nové číslo, protože Viz předešlé řádky. V Benátkách jsem vyrůstal, chodil do obecné školy a pak, když jsem byl gymnazistou(!!!) jsem se vracel z Mladé Boleslavi každý den, v pozdním odpoledni a dvakrát týdně večer. Když jsem studoval v Praze na univerzitě, jezdil jsem domů jen na neděli. Jako předškolák jsem bydlel se svými rodiči nejdříve v dnešní Vaněčkově ulici č.166, pak dvacet let v Dražické ulici č.144, a od roku 1961, kdy jsem se natrvalo odstěhoval do Prahy, jsem jezdil za rodiči do Dražické ulice, do činžovního domu proti hřbitovu. Ale dost sentimentu a minulosti a více reality. Upravená náměstí a parky. Vylepšené ulice, knihovna (můj Ostrov pokladů), kostely, renovace kostelíků v Dražicích a Zdětíně, cesta do Sedlce, kafemlejnek byl kdysi klubovna skautíků, kterou zlikvidovali pionýři se soudruhy, je dnes zrestaurovaný a je to unikát, kterým bychom se mohli chlubit i v mezinárodním měřítku. Nedělám (a ani nesmím dělat) reklamu, ale vím kam mám zajít, dobře se najíst, posedět, povyprávět si atd. U hrocha, U barona, do restaurace Zahrádkovi, dnes Na baště (jak dobře dvojsmyslný název ), na Burzu. Bože, Bože, je toho tolik a tolik, že se to nedá ani popsat. Nové domy směrem na Dražice, za chvíli se obě lokality spojí. Rekonstrukce ulic ve všech městských částech, Jizera se svou typickou vůní třeba v Olšinách nebo v Akátovém údolí. Remízek, Kolářovka, skokanský můstek v dolní části parku to byl pro mne svět, právě tak, jako pro některé z Vás. A dnes je to příjemné a posilující vzpomínání, které také patří k životu. Dovolte mi vzpomenout si na Václava Černého, Zdeňka Kalistu, Jiřího Antoše, Fráňu Borovičku, arciděkana Ťupu a jeho bratra varhaníka, na Sokolovnu a na kinosál dole za Jizerou u kolejí, kam jsme chodili do bijáku Na muzikantské rodiny Vágnerů a Chramostů a na sl. Vrzákovou. Bylo by toho tolik, stejně bych všechno asi nepřipomenul. Líbí se mi i příspěvky malých žáků, kteří napsali pohádky o vzniku jména Benátky. Potěšilo mě to nesmírně. Takže: Díky za to, že jsou Benátky nad Jizerou takové jaké jsou, že se zviditelňují, a že život jede, tepe, probíhá atd. Těším se na jarní návštěvu u Vás a jsem Váš Benátčák stále, i když padesát kilometrů od Vás, ale přece jen jeden z Vás. Váš Jiří Pfeifer STŘÍPKY Z MĚSTSKÉHO DOMOVA PRO SENIORY Skončil nám rok Připili jsem si pěnivým sektem na ten nový rok s přáním zdraví, pohody a klidu a vzájemné shody a tolerance a respektu jeden k druhému. Hned 2. ledna jsme začali cvičit v našem cvičebním kroužku a rozhýbáváme naše svaly a klouby zlenivělé svátečním nicneděláním a větším příjmem vydatných dobrot. Den nato zahajujeme s úterky paměti. Potřebujeme to všichni, roztočit ty naše mozkové buňky. Těšíme se na naše oblíbené literární čtvrtky. A s velkou vervou a nadšením jsme začali pracovat v naší keramické dílně. Máme obrovskou radost, když se nám, úplným laikům, podaří z té mrtvé hmoty vytvořit něco pro oči pěkného a také účelného. A tak obracíme další list v knize našeho života a tou správnou nohou vyšlápneme do nového roku 2008! MW Na následujících řádkách pouze napíši to, kde si myslím, že je zakopaný pes. Myslím si, že pohled boleslavský je jiný než pohled benátecký. Benátky mají 7 tisíc obyvatel, Boleslav přes 40 tisíc. Benátky mají přes 30 spolků a sportovních klubů, kolik nabízí MB nevím. Ale mělo by se vycházet z relativních čísel. Troufám si říct, že v Benátkách je nabídka relativně větší a děti a jejich rodiče si mohou vybrat a mnozí zvolí variantu byť dražší, ale kvalitnější než nabízí KDM (mám na mysli např. ZUŠ J. A. Bendy, Keramický ateliér u Matouše, také si nedovedu představit, že by mladý hokejista měl čas navštěvovat kroužky KDM). A tady vidím první problém dětí (potenciálních zájemců o kroužky v KDM) je v Benátkách méně a boleslavské požadavky (byť oprávněné a ekonomicky zdůvodněné) se nemusí krýt s benáteckými možnostmi. Totéž platí i o vedoucích (zde svoji roli jistě hraje i velké procento dojíždějících za prací). Další rozdíl je, že šeptanda v menších Benátkách je určitě větší než v MB (i pomluvy se šíří rychleji a zasáhnou větší část lidí). Domnívám se, že jednou z příčin odchodu vedoucích je objektivní nemožnost splnit požadavky (na počet dětí, ekonomiku) boleslavského vedení. Další problém pravděpodobně souvisí s legislativou nutná (a nudná) administrativa. Otázkou je také, jak velká je autonomie vedoucího KDM, o čem může rozhodovat sám. Jestli si, obrazně řečeno, může koupit tužku a papír, nebo musí čekat na to, co mu přidělí z centra. Pokud s každou prkotinou potřebuje do Boleslavi, pak se nedivím, že ho to otráví a i původně energický, aktivní člověk po čase vyhoří. To si myslím, že jsou základní příčiny častého střídání vedoucích KDM v Benátkách. Otázkou je i to, zda nejde o manažerské selhání, zda boleslavské vedení dokáže benátecké podřízené správně motivovat. Vím, že tato práce není o penězích, ale o zápalu a nadšení. Zdá se, že nová paní vedoucí potřebný zápal a nadšení má. Uvidíme, jak dlouho vydrží. Po dosavadních zkušenostech příliš optimistou nejsem. Opravená budova Staré pošty je nádherná, je v majetku města a na městských zastupitelích záleží, jak bude v budoucnu využita. KDM svoji šanci má, zda ji využije tak, aby byli spokojeni občané, vedení města i DDM v Boleslavi (je-li to vůbec možné), je otázkou času. Ing. Jan Tichý DOMOV U ANEŽKY Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom se na těchto stránkách rozloučili s uplynulým rokem, a dali Vám nahlédnout za dveře našeho Domova. Po celý rok jsme se spolu s klienty snažili, aby nám dny ubíhaly radostně a byly naplněny klidem a pohodou. Myslíme si, že jsme rozhodně nezaháleli kromě každodenní nezbytné péče, pracovní terapie, cvičení a provětrávání mozkových závitů byly po celý rok připravovány různé společenské události (jako např. poslech hudby, opékání buřtíků, výlety, soutěžní klání ať už jen mezi námi, nebo s účastí ostatních domovů). Pravdou je, že každý jsme svým založením jiný a proto máme někdo rád společnost, jiný má raději svůj nerušený klid. Ať je to tak, či onak, byli bychom moc rádi, kdyby si v tomto novém roce každý přišel v našem Domově na své a své dny tu prožíval s maximální spokojeností. Přejeme všem hodně klidu, nám tolik potřebné zklidnění a zdravíčko. S pozdravem kolektiv zaměstnanců Domova U Anežky, p. s. s., stř. Benátky nad Jizerou PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší drahou maminkou, paní Květuší Nejedlovou. Naše poděkování patří i Městskému úřadu Benátky nad Jizerou a závodu Carborundum za květinové dary. rodina Nejedlova KDM V BENÁTKÁCH QUO VADIS? Jaká je budoucnost KDM v Benátkách? Kde je příčina neustálého střídání vedoucích? Cílem tohoto článku není najít odpověď. Jen se pokouším svým názorem vyvolat polemiku. Na benáteckém webu se diskuse týkala především mateřského centra a maminek s malými dětmi. Na internetové diskusi není tolik prostoru, člověk se musí vyjádřit zkratkovitě a nemá šanci říci vše. Chci poděkovat paní Mgr. Pelantové-Sukové, ředitelce DDM v Mladé Boleslavi, že se do diskuse zapojila a pokusila se vysvětlit některé okolnosti. Věřím, že se zapojí i zde. Nedělám si nárok na pravdu a opravdu to nevidím černobíle a nechci spekulovat. Foto poskytl Domov u Anežky

13 8. února 2008 ANKETA strana 13 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU Uvedený dotazník je umístěn také na internetových stránkách a je rovněž k vyzvednutí v podatelně Městského úřadu. Současně jsou k dispozici také speciální dotazníky týkající se rodin s dětmi, seniorů a občanů zdravotně postižených. Jak zlepšit život v Benátkách nad Jizerou? Dotazníková akce v rámci přípravy strategického plánu města Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, který nám všem má pomoci stanovit priority dalšího rozvoje našeho města. Konečným cílem tohoto průzkumu a dalších souvisejících aktivit je vytvoření Strategického plánu rozvoje města Benátky n. Jizerou pro období Strategický plán rozvoje města je založen na plánu udržitelného rozvoje města, tj. vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů s důrazem na oblast životního prostředí. Strategický plán je nejen klíčovým nástrojem rozvoje území, ale současně i platformou pro komunikaci o jeho nejdůležitějších tématech a zároveň nabídkou ke spolupráci při jeho tvorbě a realizaci. Má-li splnit svůj účel, musí být výsledkem dohody zastupitelů města s představiteli neziskových organizací, místními podnikateli a dalšími obyvateli. Nejde o rigidní dokument, plán bude pravidelně aktualizován tak, aby byl skutečným nástrojem pro zlepšení života všech obyvatel města. Proto se touto formou snažíme oslovit co nejširší okruh občanů a budeme velmi rádi, pokud i Vy přispějete svými názory a podněty ke zpracování kvalitního dokumentu. Vaše odpovědi významně napomohou našemu úsilí o zlepšení stávající situace. Zdvořile Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. V případě Vašeho zájmu o aktivní účast na přípravě Strategického plánu uvítáme Vaši spolupráci v pracovních skupinách, které jej připravují. Věřím, že se nám společně podaří vytvořit smysluplný strategický dokument, který reflektuje potřeby a přání občanů našeho města a který významným způsobem napomůže tomu, abychom se v našem městě cítili dobře a byli na něj právem hrdí. Děkuji Vám předem za Vaši pomoc a podporu Jaroslav Král starosta města POKYNY PRO VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU Dotazník je anonymní. Jeho vyplnění je dobrovolné a pokud se Vám některé otázky zdají být příliš osobní, nemusíte na ně odpovídat. U otázek, u kterých zjišťujeme míru Vaší spokojenosti, doplňujte prosím do rámečků na pravé straně čísla dle uvedené hodnotící škály: 1 velmi spokojen/a 2 stav je ucházející 3 nespokojen/a 4 - nezajímám se o tuto problematiku Vyplněné dotazníky odevzdejte laskavě na podatelně MěÚ Benátky n. Jiz., v Městské knihovně nebo v Infocentru nejpozději do DĚKUJEME. Jak se Vám žije v našem městě? 1. Co osobně považujete za největší přednost města, co se Vám na něm líbí? Co osobně považujete za největší nedostatek města, co se Vám na něm nelíbí?

14 strana 14 ANKETA Zpravodaj Benátecka Jaký je Váš celkový dojem ze života v Benátkách nad Jizerou? a) Jak jste spokojeni s místem Vašeho bydliště b) Jak jste spokojeni s možností získat byt nebo rodinný dům c) Jak jste spokojeni se vzhledem a péčí o památkové budovy d) Jak jste spokojeni s čistotou města, úklidem veřejných ploch e) Jak jste spokojeni s občanskou vybaveností v blízkosti Vašeho bydliště (zdravotnická zařízení, školka, škola, obchody, pošta, banka, bankomat apod.) 2. Jak jste spokojeni se stavem životního prostředí ve městě? a) Jak jste spokojeni se zajištěním likvidace a třídění odpadů b) Jak jste spokojeni s kvalitou ovzduší ve městě c) Jak jste spokojeni s hladinou hluku ve městě d) Jak jste spokojeni se stavem a rozsahem veřejných prostranství a zeleně 3. Kde v současné době bydlíte? a) Byt ve vlastnictví b) Nájemní byt c) Družstevní byt d) U rodičů e) Rodinný dům f) Jiný typ bydlení, uveďte jaký Jaký druh bydlení byste preferovali? a) Byt ve vlastnictví b) Nájemní byt c) Družstevní byt d) U rodičů e) Rodinný dům f) Jiný typ bydlení, uveďte jaký Pokud by Vám bylo nabídnuto srovnatelné bydlení a práce v jiném městě, přestěhovali byste se? a) Ano b) Ne 6. Jak jste spokojeni s bezpečností ve městě? a) Jak jste spokojeni s prací Policie ČR b) Jak jste pokojeni s celkovou bezpečností města (opatření k zamezení kriminality, výtržnictví, vandalismu) Jak hodnotíte dopravní situaci v našem městě 7. Jak se dopravujete do zaměstnání/školy? a) Osobním automobilem b) Na kole c) Pěšky d) Jinak jakým způsobem... Jak jste spokojeni se silniční dopravou ve městě? a) Jak jste spokojeni s průjezdností v dopravní špičce (ráno, odpoledne) b) Jak jste spokojeni s množstvím parkovacích ploch ve městě c) Jak jste spokojeni s kvalitou komunikací (silnice, chodníky, křižovatky) d) Jak jste spokojeni s dopravním značením

15 8. února 2008 ANKETA strana Jak jste spokojeni s podmínkami pro cyklistickou a pěší dopravu ve městě? a) Jak jste spokojeni s podmínkami pro dopravu na kole b) Jak jste spokojeni s podmínkami pro chodce 9. Jak jste spokojeni s podmínkami využití prostředků hromadné dopravy? a) Jak jste spokojeni kvalitou, dostupností a četností meziměstské hromadné dopravy 10. Co považujete Vy osobně za největší problém města v souvislosti s dopravou Dostupnost služeb pro občany 11. Jak jste spokojeni s dostupností veřejných služeb? a) Jak jste spokojeni s dostupností mateřských škol a základních škol b) Jak jste spokojeni s dostupností středních a vysokých škol (mimo město) c) Jak jste spokojeni s dostupností základní zdravotní péče (praktický lékař, zubař apod.) d) Jak jste spokojeni s dostupností sociálních služeb 12. Jak jste spokojeni s dostupností dalších služeb a obchodů ve městě? a) Jak jste spokojeni s rozsahem a dostupností služeb pro občany a domácnosti (čistírny, opravny, kadeřnictví, apod.) b) Jak jste spokojeni s dostupností služeb bank, pošty c) Jak jste spokojeni s rozsahem a dostupností veřejného stravování (jídelny, restaurace, hostince apod.) d) Jak jste spokojeni s dostupností obchodů se základním sortimentem (základní potraviny, textil, obuv, spotřebiče) e) Jak jste spokojeni s dostupností obchodů s ostatním sortimentem (bio potraviny, specializované prodejny, prodejny nadměrných velikostí apod.) 13. Jaký druh nakupování ve městě preferujete? a) Velké obchody b) Maloobchodní prodejny, menší obchody 14. Co považujete Vy osobně za největší problém města v souvislosti s veřejnou vybaveností Volný čas (kultura, sport a spolkový život) 15. Jak jste spokojeni s možnostmi trávení volného času v našem městě? a) Jak jste spokojeni s nabídkou kulturních akcí (divadlo, koncerty apod.) b) Jak jste spokojeni s nabídkou sport. vyžití (v oddílech, pro neregistrované sportovce apod.) c) Jak jste spokojeni s nabídkou ostatních možností trávení volného času (zájmové organizace, kurzy, veřejný internet apod.) 16. Které zařízení pro volný čas Vám ve městě nejvíce chybí? Práce a podnikání v našem městě 17. Jak se díváte na možnosti pracovního uplatnění a podmínky po podnikání v našem městě? a) Jak jste spokojeni s nabídkou pracovních míst ve městě b) Jak jste spokojeni obecně s podmínkami pro rozvoj podnikání ve městě (poradenství, bankovní služby, průmyslová zóna, ap.) c) Jak jste spokojeni s nabídkou prostor pro podnikání ve městě d) Jak jste spokojeni s možnostmi dalšího vzdělávání (rekvalifikační, jazykové kurzy ap.)

16 strana 16 ANKETA Zpravodaj Benátecka 18. Jaké hlavní obory podnikání považujete Vy osobně za perspektivní pro město (např. strojírenství, cestovní ruch, potravinářství, zpracování produktů, služby apod.)? Rozvojové priority města Benátky nad Jizerou 19. Které oblasti považujete pro další rozvoj města za klíčové? Vyznačte křížkem (max. 3 možnosti dle Vašich osobních priorit) a) Tvorba podmínek pro bydlení b) Vytváření nových pracovních míst c) Zlepšení podmínek v sociální oblasti d) Rozšiřování a zkvalitňování podmínek pro volnočasové aktivity e) Řešení dopravy f) Ochrana životního prostředí g Péče o historické dědictví města h) Rozvoj cestovního ruchu i) Rozvoj školství j) Rozvoj a rozšiřování zdravotních služeb k) Řešení otázek bezpečnosti, snižování kriminality ve městě l) Jiné? Uveďte, prosím: 20. Pokud byste měli rozhodnout o 3 nejdůležitějších investicích, které by město mělo realizovat, které by to byly? Identifikační údaje Jsem: Muž Žena Věk: Vzdělání:Sociální postavení: Základní Student Středoškolské Zaměstnanec Vysokoškolské Podnikatel Nezaměstnaný V důchodu a více Pracujete v Benátkách nad Jizerou či za prací dojíždíte mimo město? Pracuji v Benátkách nad Jizerou Dojíždím za prací mimo Benátky nad Jizerou Prostor pro Vaše náměty a připomínky

17 8. února 2008 OSOBNOSTI / ZPRAVODAJSTVÍ strana 17 Karel Prášek a František Hybš Na letošní osmičkový rok připadá shodou okolností 140. výročí narození dvou osobností české politiky konce devatenáctého a prvních desetiletí dvacátého století, které pocházely z okolí Benátek nad Jizerou, a které do víru politického života zasahovaly v zájmu rolníků a jako významní představitelé agrární strany. Karel Prášek byl o šest měsíců starší, neboť se v Hřivně narodil 4. února 1868, zatímco František Hybš spatřil světlo světa v Tuřicích až 15. srpna téhož roku. Pokud jde o dosažené vzdělání, byly jejich ambice značně nevyrovnané. Karel Prášek absolvoval pouze obecnou a měšťanskou školu a již od dětství byl plně zapojen do práce na rodném statku, jehož vedení se ujal krátce po dosažení dvaceti let. Naproti tomu Františku Hybšovi bylo umožněno nejen navštěvovat gymnázium v Roudnici, ale poté ještě studovat práva na Karlově univerzitě. Po ukončení studia jej nicméně čekal obdobný osud, když namísto předpokládaného zahájení advokátní praxe převzal řízení rodinného statku ve Starých Benátkách. Do agrárního hnutí se oba zapojili od samého počátku a stáli u zrodu strany na počátku devadesátých let, navíc jako blízcí přátelé otce-zakladatele Antonína Švehly. Prášek byl v roce 1898 jako jeden z nejmladších zvolen poslancem zemského sněmu za Horažďovicko a Sušicko, o dva roky později pronikl i do říšské rady. Hybš si na poslanecký mandát musel počkat poněkud déle, nicméně v roce 1908 jej voliči okresů Nové Benátky a Nymburk vybrali jako svého zástupce do zemského sněmu. Prášek ovšem vystoupal ve stranické i státní hierarchii výše než jeho stranický spolubojovník. V roce 1905 se stal předsedou poslaneckého klubu, o rok později místopředsedou strany, od 9. listopadu 1907 do 15. listopadu 1908 dokonce vykonával funkci ministra-krajana pro Předlitavsko ve vládě barona Becka. Síň slávy 2007 Milan Frumar z kapely EX prosince 2007 se v Sokolovně v Bělé pod Bezdězem sešlo mnoho muzikantů. Předávaly se totiž ceny ankety Boleslavský Otík, tedy ankety čtenářů Boleslavkého deníku. Anketa je odrazem oblíbenosti kapel, zpěváků a zpěvaček na okrese Mladá Boleslav. Při tomto předávání, na kterém se kapela EX 05 mimo jiné umístila na krásném 6. místě mezi cca 30 kapelami byl jmenován vyhlašovateli soutěže benátecký hudebník Milan Frumar do síně slávy v roce Je to čestné jmenování za celoživotní přínos v oblasti muziky pro boleslavský region. Toto ocenění pak získali i Vladimír Reinart (Generace), František Brunclík (Diskant, Na starý kolena) a Tomáš Kargl (in memoriam). Ceny předávali hosté z Rádia Beat, hudebního časopisu Rock a Pop a další. Pořad provázel slovem šéfredaktor Boleslavského deníku Jiří Macek. Oba agrární představitelé zůstali členy zákonodárných sborů i po vzniku samostatného československého státu, nejprve jako kooptovaní poslanci Revolučního Národního shromáždění, od roku 1920 již jako řádně zvolení poslanci Národního shromáždění (Hybš), resp. Senátu (Prášek). Právě Karel Prášek dosáhl v letech nejvyššího piedestalu své kariéry, když byl vybrán do čela horní komory parlamentu. V lednu 1924 se však neblaze zapletl do tzv. lihové aféry, navíc obhajoval zprofanovaného národního socialistu Jiřího Stříbrného proti Hradu i proti vedení vlastní strany. Následovalo soudní odnětí mandátu a o rok později i položení stranické legitimace. Krátkodobý a výrazně neúspěšný pokus se založením ministrany Na pravo, která zcela propadla ve volbách, znamenal definitivní konec Práškovy politické dráhy. Uchýlil se poté na zakoupený statek v Košeticích, kde stranou veřejného života žil ještě sedm let a kde také 13. února 1932 zemřel. František Hybš se účastnil politického dění sice jenom o rok déle, příčinou jeho odchodu však nebyla politická aféra, nýbrž jmenování do funkce generálního ředitele Hypoteční banky v roce Na tomto postu setrval až do poloviny třicátých let, poté odešel na odpočinek. Zemřel v Praze 2. dubna Dlouhodobější a méně pomíjivé dědictví po sobě oba politici zanechali díky svému působení v oblasti regionální ekonomiky. Karel Prášek patřil ke spoluzakladatelům Družstevních závodů v Dražicích, jejichž byl rovněž prvním předsedou a poté i dlouholetým funkcionářem. Ostatně rolnické družstevnictví vždy a všude prosazoval a podporoval a právě pro rolníky uspořádal během svého života stovky přednášek převážně s odbornou tématikou. Také František Hybš se dlouhodobě podílel na vedení dražických závodů, navíc působil i jako člen výboru Rolnického cukrovaru v Brodcích. PhDr. Luděk Beneš Divadlo Hvězdička zve na premiéru Premiéru nové pohádky Někde jinde, aneb jak to bylo s Rusalkou a Norbertem chystáme uvést v neděli 9. března 2008 v sále Záložny od 15 hodin. Můžete se těšit na tyto pohádkové postavy: vílu Rusalku, Serváce s Bobinou - vodnický manželský pár, loupežníky Alberta, Roberta a Norberta, hejkala, strašidla a divoženky. Kostýmy máme vcelku hotové, kulisy postupně tvoříme. Hra má 4 jednání, celkem 10 hudebních motivů, jejichž autorem je osvědčený Milan Frumar. Novinkou je tanec víly, divoženek a strašidel, jehož choreografii vymyslela a s dětmi nazkoušela paní učitelka ZUŠ Lenka Kudlová za přispění pana učitele Pavla Czikraje. Doufáme, že vše řádně nazkoušíme, že nás nestihnou nemoci a že premiéra v pořádku proběhne. Přijďte, těšíme se na vás. Ing. Jan Tichý Milan Frumar přebírá ocenění Text a foto poskytl Jan Frumar

18 strana 18 KULTURA Zpravodaj Benátecka BENÁTKY NAD JIZEROU IRENA JŮZOVÁ ITALSKÉ BENÁTKY A SVĚT BEZ HRANIC Foto z archivu Ireny Jůzové Nebytové prostory v Krohově domě na Husově náměstí slouží různým účelům. Všeobecně známé je zdravotnictví, lékárenské služby, poštovní služby, dětské divadélko Hvězdička. Ne každý z nás však ví, že jedním z nich je i umělecká tvorba paní Ireny Jůzové, kterou bychom Vám rádi, alespoň v krátkosti, představili. Irena Jůzová se narodila v roce 1965 v Hradci Králové. V roce 1994 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru monumentální tvorby profesora Aleše Veselého. Tam také po ukončení studia až do roku 2006 působila jako odborná asistentka. Jak sama říká, práce se studenty ji obohatila, byla to smysluplná činnost a velice dobrá zkušenost. Získala řadu stipendií a účastnila se mnoha residenčních pobytů v USA, Francii Svá díla prezentovala na řadě skupinových i samostatných výstav doma i v zahraničí, její díla bychom našli i ve sbírkách Národní galerie, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, v Galerii moderního umění v jejím rodném městě a v řadě soukromých sbírek. Co Vás přivedlo na cestu výtvarného umění? Moji rodiče jsou hudebníci a vyučují hru na lesní roh a klarinet. Vyrůstala jsem v prostředí nakloněném kulturním projevům, ale více než hudba mě lákala výtvarná tvorba. A věnovat se výtvarnému umění bylo moje rozhodnutí, které bylo mým nejbližším okolím respektováno. Proč právě tvorba v prostoru? Rozhodnutí věnovat se tvorbě v prostoru bylo pro moje rodiče dost velkým překvapením, domnívali se, že se budu věnovat spíše grafice nebo ilustraci. Mě však třetí rozměr vždy zajímal, dává velké možnosti a poskytuje potřebný pocit volnosti pro mě jako autorku. Jaký vztah máte k našemu městu? Benátky nad Jizerou mají bohatou historii a zajímají se o kulturní dění ve svém městě. Jsem ráda, že i já přispívám k obohacení současné zdejší kultury a mohla jsem svým způsobem město propagovat, zvláště v loňském roce, kdy bylo často zmiňováno v souvislosti s mojí reprezentací na bienále. Potěšilo mě a mile překvapilo, že si město zařadilo na svém webovém portále mé jméno k současným osobnostem v kultuře. Milovníky umění samozřejmě zajímají detaily týkající se umělce a zajímají se, kde tvoří a tak se často psalo o putování z Benátek do Benátek italských. Můj vztah k městu je naprosto vyjímečný a ráda bych se do budoucna více aktivně zapojila do jeho kulturního rozvoje. Jak Vám vyhovují pro Vaši práci pronajaté prostory v našem městě? Jsou pro mne místem, kde mám své zázemí pro práci, kde se dobře koncentruji a kde nacházím potřebný klid. Mám zde také umístěn depozitář a mohu si vyzkoušet část svých instalací. V ateliéru jsou vysoké stropy a vysoká okna, která přivádějí dovnitř spoustu světla potřebného pro uměleckou tvorbu. A jak jsem již řekla v jednom z rozhovorů, má to jedinou nevýhodu a to v době, kdy je potřeba okna umýt! Kde hledáte náměty pro své projekty? Nehledám, náměty a témata práce nějak vyvstanou, přijdou nenápadně samy. V té počáteční době nedovedu ještě přesně říci, jaký je jejich cíl, jakou podobu by mělo výsledné dílo mít. Něco mě však pak nutí zabývat se stále více navozeným tématem. A je to víra ve svoji intuici, která mě následně přivede až k jasné podobě projektu V loňském roce jste reprezentovala Českou republiku na prestižní mezinárodní přehlídce současného umění na 52. bienále v ital- Foto: Petr Jedinák ských Benátkách ( ). Jak k tomu došlo a jakým projektem jste se tam prezentovala? Úspěch ve výběrovém řízení, vypsaném Ministerstvem kultury a Národní galerií v Praze, do kterého se přihlásila řada vynikajících umělců, mi dal velkou příležitost účastnit se významné přehlídky s dlouholetou tradicí. Česká a Slovenská republika se v pavilonu střídají po dvou letech. Jeden rok se představuje architektura, druhý rok volné umění prostor pro výstavu českého umění tak vzniká jednou za čtyři roky. Účast na přehlídce spolu s dalšími 76 zastoupenými zeměmi je velký závazek a navíc to byla jedinečná příležitost také ve smyslu představení samostatné práce jednoho umělce, protože doposud se v minulých letech vystavovaly společné projekty dvou i více českých a slovenských umělců. Pro Benátky jsem zrealizovala svůj projekt KOLEKCE SÉRIE. Téma projektu se začalo rýsovat před třemi roky. V té době jsem hodně přemýšlela o tom, co svým dílem lidem dávám, o smyslu své práce. O tom, že vlastně chodím neustále na trh s vlastní kůží. Výsledným dílem jsou transparentní lukoprenové odlitky mého těla a na míru připravená architektonická stavba ve stavbě benátského pavilonu. Kurátor výstavy Tomáš Vlček (ředitel sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze) ve svém textu napsal, že jsem představila nejen hru s otiskem vlastního těla, ale i s otisky architektonických prvků jako odvážnou metaforu pomníku, či mauzolea umění zmanipulovaného trhem. Stavba připomíná svým způsobem i jakousi prodejnu, či luxusní butik, kde ve vitrínách a výlohách lemovaných papírovými segmenty je v krabicích nabízena moje,,kůže. Vysvlečená kůže v daném prostředí již vlastně nepředstavuje nic osobního, ale stává se nabízeným zbožím. Chtěla jsem, aby i název výstavy vyvolával představu možnosti výroby zboží na běžícím páse. Jaké pocity jste si z benátské výstavy přivezla? Odezvy na moji výstavu mě potěšily, moje práce byla kladně hodnocena především v zahraničním tisku. Samozřejmě, že jsem se setkala i s určitou závistivostí a nepřejícností, bohužel, vycházející z našeho prostředí. Moje pocity z celého benátského bienále 2007 jsou však příjemné, jsou pro mne dobrou uměleckou i poučnou životní zkušeností. Co chystáte v nejbližší budoucnosti? Před vánocemi jsem měla v příjemném prostředí benáteckého Zlatého barona hezké setkání s paní Janou Burianovou, která je rodačka z Benátek nad Jizerou a je na své rodiště jak se patří hrdá. Na podzim loňského roku se stala ředitelkou Českého centra v Bratislavě. Oslovila mě, abych pro ně připravila výstavu, která představí projekt Kolekce Série. Ráda jsem ji vyhověla a těším se na výstavu, kterou společně uskutečníme v březnu tohoto roku na Slovensku. Rozhovor připravila Emilie Jeřábková Podrobné informace o zajímavém pojetí umělecké tvorby paní Ireny Jůzové najdete na jejích webových stránkách, v časopisech, rozhovory a informace proběhly a probíhají i v dalších sdělovacích médiích. Málokdo měl asi možnost shlédnout v loňském roce osobně výstavu KOLEKCE SÉRIE v italských Benátkách. Do 2. března 2008 mohou však zájemci navštívit v respiriu mezaninu Veletržního paláce v Praze výstavu Ozvěny benátského bienále, na kterou Vás Irena Jůzová srdečně zve. V rámci doprovodných programů k výstavám pro studenty a dospělé je naplánovaná komentovaná prohlídka výstavy s autorkou v sobotu 16. února od 15 hodin setkání u vstupu v galerii. Více na OZVĚNY BENÁTSKÉHO BIENÁLE Výstava o vzniku, průběhu realizace a prezentace projektu IRENY JŮZOVÉ NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VELETRŽNÍ PALÁC Dukelských hrdinů 47, Praha 7 do 2. března 2008

19 8. února 2008 KULTURA strana 19 Beethoven, Hurník a Chopin v podání Miroslava Sekery Na únorovém koncertu Kruhu přátel umění v úterý 12. února se nám opět představí klavírista Miroslav Sekera. Jeho umělecký růst budeme moci posoudit na dílech tří hudebníků, kteří jsouce skvělými pianisty, zůstávají známější jako vynikající skladatelé. V první části uslyšíme dvě sonáty Ludwiga van Beethovena. První bude raná Sonáta C dur opus 2, číslo 3. Druhou pak v tónině Es dur komponovaná sonáta nazývaná Les Adieux s opusovým číslem 81, tedy dílo zralého již období autorova. Po přestávce uslyšíme skladbu jednoho z největších českých skladatelů druhé poloviny dvacátého století, Ilji Hurníka, čtyřvětou Hudbu pro klavír. Tuto skladbu složenou v roce 2006 Miroslav Sekera premiéroval a novobenátecké provedení proto bude o to zajímavější. Po výletu do 21. století se hudba vrátí do zlatého věku klavíru a ke skladateli pianisty snad nejmilovanějšímu, Fryderyku Chopinovi. Od něho to nejprve bude posthumní opus Nocturno cis moll a na závěr Scherzo cis moll, třetí číslo opusu 39. Všichni, kdo znají vynikající schopnosti Miroslava Sekery přenést notový zápis hudby do uší, duší a srdcí posluchačů, si to budou moci znovu ověřit v úterý 12. února o půl osmé večer v sále novobenátecké Záložny. Lubomír Filipec Veliký moravský gambista Gottfried Finger zazní v Benátkách Virtuózní skladby pro violu da gamba uslyšíme v březnu v podání Petra Wagnera Dávno před Antonínem Dvořákem dobyl Anglii náš největší hráč a skladatel na violu da gamba, olomoucký rodák Gottfried Finger. Stalo se tak již v osmdesátých letech sedmnáctého století. Finger, narozený okolo roku 1655 působil nejprve ve slavné kroměřížské kapele arcibiskupa Liechtensteina-Castelcorna, kde se stýkal s takovými mistry, jakými byli Slezan Pavel Josef Vejvanovský nebo Čech Heinrich Ignaz Franz Biber. V Londýně se stal členem Chapel Royal, později působil jako úspěšný nezávislý hudebník a skladatel. Po roce 1701 Anglii opustil a působil postupně ve Vídni a na dvorech v Berlíně, Vratislavi, Innsbrucku i Mannheimu, kde byl pochován 31. srpna Přestože za svého života vydal spoustu děl tiskem, nikdy nevydal žádné dílo pro violu da gamba. Podobně jako Paganini si je pravděpodobně nechával pouze v rukopisech pro svá vystoupení. Jeho hudba pro tento nástroj je představitelkou takzvaného rakousko-českého stylu, charakteristického pro houslovou tvorbu např. Bibera nebo Schmelzera. Skladby Gottfrieda Fingera, ale i jeho současníků, M. Maraise, Augusta Kuehnela a H. I. F. Bibera uslyšíme v podání našeho vynikajícího hráče na violu da gamba Petra Wagnera v doprovodu theorbisty Přemysla Vacka. Oba znamenité interprety staré hudby jsme již v Benátkách slyšeli. Petr Wagner hrál na zámku skladby Maraina Maraise a Přemysl Vacek účinkoval jako vedoucí vokálně-instrumentálního souboru Ad vocem. Virtuózní skladby Gottfrieda Fingera a jeho současníků zazní v úterý 4. března o půl osmé večer v modlitebně Církve bratrské v Dražické ulici v Nových Benátkách. Lubomír Filipec Latinské rytmy á la jazz Skvělý tah se povedl pořadatelům koncertu 15. ledna 2008 v sále Záložny. Kruh přátel umění zahájil sérii koncertů jazzovou kapelou s letním názvem Cuban summer. Kvintet klavíristy Ondřeje Kabrny (profesora na Konzervatoři Jar. Ježka v Praze a dvorního doprovazeče zpěvačky Jany Koubkové) rozehřál všechny početné přítomné. V obsazení: klavír, alt a soprán saxofon, basová kytara, bicí a perkuse, prezentovala tato přední česká kapela skladbu Jar. Ježka Carioca právě tak rytmicky, jako kompozice kubánských mistrů salsy. Muzikanti museli přidávat a posluchači se pak rozcházeli v dobré náladě, obohaceni o vynikající hudební zážitek. Kruh přátel umění, po úspěchu tohoto jazzového večera, hodlá do Benátek pozvat další soubory. A je to dobře. Jazz se již dostává na program velkých festivalů klasické hudby (Pražský podzim, Prague Proms apod.) Mladých jazzových hudebníků, absolventů Vyšší odborné školy Jar. Ježka, je za dobu její existence hodně. Potřebují a chtějí hrát jazz, nemají zájem stát za zády komerčních populárních hvězd za mnohem vyšší honoráře. Benátečtí přátelé dobré hudby, nepropásněte proto další jazz v nabídce Kruhu přátel umění. Rudy Kulka

20 strana 20 INZERCE ŠETŘTE SÍLU, ČAS I PENÍZE! Kvalitní prací a mycí prostředky DETA WERRA pro domácnost i servis mají VYSOKOU ÚâINNOST DOBROU CENU VELMI NÍZKÉ DÁVKOVÁNÍ. CENY BEZ VELKO A MALOOBCHODNÍCH P IRÁÎEK pfiímo z v roby Základní sortiment na Vyrábí a dodává: DETA výzkumný ústav spotřební chemie Husovo nám. 61, Benátky nad Jizerou Otevřeno Po-Pá hod. Tel./fax , Zpravodaj Benátecka

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze!

Přesný popis všech nových spojů a kompletní popis provedených změn k 31. srpnu 2014 je v příloze! AKTUÁLNÍ INFORMACE, 22. 8. 2014 TRANSCENTRUM bus, s.r.o., člen skupiny ARRIVA S novým školním rokem přichází řada nových autobusových spojů S novým školním rokem bude v provozu několik nových spojů. Na

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

"50+ v Evropě" SHARE

50+ v Evropě SHARE Číslo domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 č. Resp. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: "50+ v Evropě" SHARE Písemný dotazník pro respondenty, kterým je méně než 65 let B Hlavní studie 2006 / 2007

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více