obce červen 2011 Veřejná schůze zastupitelstva obce Svatodušní vaječina Oznámení Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obce červen 2011 Veřejná schůze zastupitelstva obce Svatodušní vaječina Oznámení Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Zpravodaj červen 2011 obce Horní Bludovice obecní úřad informuje spolky sport inzerce Obecní úřad informuje Veřejná schůze zastupitelstva obce Dne 8. června 2011 proběhla 2. veřejná schůze zastupitelstva obce Horní Bludovice, které byli přítomni všichni členové zastupitelstva a přítomní hosté. Po úvodním vystoupení starostky obce byla předložena zpráva o činnosti rady obce, kterou přednesl místostarosta obce Ing. Jaroslav Grygar. Následovalo projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2011, hospodaření obce k a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010 a závěrečného účtu za tentýž rok. Dalším bodem programu bylo projednání změny územního plánu obce. Následovalo jednání o zrušení členství ve Sdružení pro přeložku a výstavbu komunikace I/11 v úseku Havířov Třanovice s následujícím výsledkem hlasování. Zastupitelé rozhodli, aby obec zůstala členem Sdružení, protože jedna z možných tras přeložky komunikace je plánována přes území obce. Zastupitelstvo poté projednalo a schválilo přijetí daru a koupi části pozemků parc. č. 870/1, 870/2, 870/3 v k.ú. Prostřední Bludovice, Organizační řád a Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 Požární řád. Následovala informace o Oznámení Regionální rady Moravskoslezského kraje o zařazení projektu rekonstrukce a modernizace objektu obecního úřadu mezi náhradní projekty. Po diskusi byla veřejná schůze starostkou obce ukončena a následně bylo předloženo Usnesení č. 2/2011. obec Horní Bludovice Oznámení Všem občanům dáváme na vědomí, že obec Horní Bludovice, ve spolupráci se společností 3A Desing, spol. s r.o. Ostrava, vydala podrobnou mapu obce, která je opatřena popisnými čísly budov a důležitých institucí v obci. Mapa obce je aktualizována a zpracována v barevném provedení. Vedení obce děkuje touto cestou sponzorům, kteří se finančně podíleli na vydání mapy. Jedná se o pana Josefa Tvardka, Stanislava Veselku, Roberta Kuchaře a Petra Smejkala. Při přípravě mapy obce byla právnickým a fyzickým osobám v obci předložena nabídka, otisknout na zadní straně mapy firemní reklamu. Zároveň se žadatelé o zveřejnění reklamy neoficiálně zavázali, že za tuto vstřícnou nabídku budou reagovat dobrovolným finančním příspěvkem obci. Doufáme, že tento příslib je stále aktuální. Těmito mapami byla vybavena Policie ČR a Rychlá záchranná zdravotnická služba. Občané, kteří mají o tuto mapu obce zájem, si ji mohou zakoupit na obecním úřadě v Horních Bludovicích. Cena mapy je stanovena na 50,-Kč/ks. V úterý dne 28. června 2011 bude v naší obci provedeno povinné očkování psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Tomáš Mašek na níže uvedených svodech: 8,00 hod u restaurace Na Záguří 8,30 hod u Lipek 8,45 hod u obecního úřadu 9,15 hod u chodníčku Pustky 9,45 hod u prodejny na Špluchově 10,15 hod u p. Matějíčka osada Amerika Cena za očkování jednoho psa činí 90,- Kč. Zároveň žádáme všechny majitele psů, aby při procházkách na území obce se svými čtyřnohými miláčky dbali na čistotu a pořádek a neznečisťovali psími výkaly obecní a soukromé pozemky. Svatodušní vaječina V sobotu pořádala ZO KDU ČSL Horní Bludovice a Kaňovice tradiční smažení vaječiny v areálu bývalé školy na Špluchově. Vzhledem k příznivému počasí se akce velice zdařila a zúčastnilo se téměř osmdesát spoluobčanů. Vaječina se smažila ve dvou etapách a spotřebovaly se necelé tři stovky vajíček. Kromě tradiční vaječiny se prodávaly domácí koláče, zákusky a bylo připraveno bohaté občerstvení včetně chlazeného čepovaného piva. Výbor ZO děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě této akce a hlavně starostce obce, která nám vytvořila ideální podmínky pro přípravu a konání celé akce. Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se této tradiční akce zúčastnili a vzhledem k úspěšnosti a tradici bude naší snahou celou akci v příštím roce opakovat. výbor ZO KDU-ČSL Vážení spoluobčané, v květnovém vydání Zpravodaje obce Horní Bludovice byla otištěna výzva na post kronikáře pro vedení obecní kroniky. Rada obce se na svém řádném zasedání dne touto problematikou zabývala a na základě předložených žádostí byla doporučena a schválena paní Mgr. Karla Maříková. Posláním kronikářky je chronologicky zapisovat dění v obci ve všech oblastech života. Naší nově zvolené kronikářce přejeme mnoho úspěchů při této náročné, ale záslužné práci. obec Horní Bludovice

2 Obecní úřad + Spolky Rada obce na svém řádném zasedání stanovila výši poplatků za zapůjčení obecního velkoprostorového stanu. Výše poplatku je závislá na celkové době pronájmu: 1 týden 1.000,-Kč 2 týdny 1.800,-Kč 3 týdny 2.600,-Kč 4 týdny 3.400,-Kč 5 týdnů 4.200,-Kč 6 týdnů 5.000,-Kč 7 týdnů 5.800,-Kč 8 týdnů 6.600,-Kč Při zapůjčení velkoprostorového stanu musí být složena kauce ve výši 5.000,-Kč, která je vratná. Zájmové organizace obce jsou od těchto poplatků osvobozeny. obecní úřad Důležité upozornění V pondělí 4. července 2011 bude ordinace praktického lékaře MUDr. Josefa Koutníka na obecním úřadě v Horních Bludovicích uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Akutní stavy mohou být ošetřeny na IPA (interní příjmová ambulance) Nemocnice s poliklinikou Havířov, popř. Nemocnice Frýdek - Místek, nebo na LSPP (lékařská služba první pomoci) Nemocnice Havířov popř. Nemonice Frýdek- Místek v době od 17:00 do 22:00 hodin. Děkuji za pochopení. MUDr. Josef Koutník Změna otevíracích hodin na poště Horní Bludovice Vážení občané, Česká pošta, s. p. Vám oznamuje, že s účinností od dochází ke změně otevíracích hodin na poště Horní Bludovice. Nově bude pro Vás pošta otevřena takto: pondělí 08:00 10:00 14:00 17:00 hodin úterý pátek 08:00 10:00 14:00 16:00 hodin Česká pošta, s. p. Ze života KDU ČSL Úspěšný zájezd do Vlčnova Základní organizace KDU-ČSL Horní Bludovice a Kaňovice pořádala v neděli 29. května 2011 jednodenní zájezd do Vlčnova, kde se konala tradiční Jízda králů. Autobusového zájezdu se zúčastnilo 44 občanů, které čekaly nevšední zážitky. Po příjezdu do Vlčnova jsme se zúčastnili v kostele sv. Jakuba Staršího slavnostní mše svaté, která byla sloužena za Krále a jeho královskou družinu, kterou tvořili děvčata a chlapci, kteří dosáhli v daném roce osmnácti let. Král a celá královská družina byli oblečeni ve slavnostních vlčnovských krojích, takže bylo co obdivovat. Poté se všichni účastníci odebrali za doprovodu dechové hudby do centra obce, kde na jednotlivých místech vystupovaly místní folklorní soubory a soubory z blízkého okolí. Živnostníci nabízeli krajové speciality ve svých prodejních stáncích a probíhaly další atrakce. Poté následoval hlavní program dne JÍZDA KRÁLŮ, která vyjížděla od domu krále a jela přes celou vesnici do centra obce. Tato kulturní a společenská akce má dlouholetou bohatou tradici, která je ojedinělá jak v České republice, tak i v Evropě. Pro svou ojedinělost této tradice, podali vlčnovští občané žádost o zápis do kulturního dědictví UNESCO. V odpoledních hodinách následovalo vystoupení všech zúčastněných folklorních a tanečních souborů. Všichni účastníci zájezdu se vraceli do svých domovů plni krásných dojmů, k čemuž zcela určitě přispělo i slunečné květnové počasí. Již dnes se všichni těší na další akce pořádané KDU-ČSL. Na krásné zážitky a příjemně prožitou neděli budou určitě vzpomínat všichni účastníci zájezdu. Sdělení obecního úřadu - omluva Na základě oficiální stížnosti občanky Horních Bludovic Věry Guňkové ze dne , která se zabývá, dle jejího názoru, problematikou nedomyšleného chování v souvislosti s konáním tradiční akce Smažení vaječiny, sdělujeme následující: Pořadatel výše uvedené akce, společně s obecním úřadem Horní Bludovice, který zapůjčil velkokapacitní stan s lavicemi, se touto cestou omlouvají jménem starostky obce, rady obce a zastupitelstva obce Horní Bludovice manželům Raškovým, paní Válkové, rodině Guňkové, paní Mikové, manželům Obtulovičovým, manželům Balonovým, paní Majerové, panu Grohmannovi a dalším poškozeným účastníkům. Důvodem této omluvy je skutečnost, že výše jmenovaní občané, případně další občané, kteří se akce zúčastnili, si na zmíněných lavicích ušpinili osobní oděv, čímž jim byla nechtěně způsobena škoda. K této nepříjemné události došlo z důvodu nedostatečně zaschlé krycí barvy v hnědém odstínu, protože stoly a lavice se vždy před zahájením jarní a letní sezóny opravují a natírají. Rada obce, na svém řádném zasedání dne , tuto problematiku řešila a obecní úřad se zavazuje, že občané, kteří své poškozené oděvy osobně přinesou na obecní úřad, budou dle vzniklé škody na základě osobní dohody odškodněni. obecní úřad Pořadatelé, ZO KDU-ČSL Horní Bludovice se velmi omlouvají za vzniklou, nechtěnou a nepříjemnou situaci, která vznikla v důsledku ušpinění oděvů u akce Smažení vaječiny. výbor ZO KDU-ČSL Sportovní aktivity Přijďte si zacvičit Břišní pekáč. Téměř každá žena by si ráda upravila postavu. Jednou z kritických partií lidského těla je oblast břicha. A právě proto je tady něco, co by Vám mohlo Váš problém vyřešit. Nabízíme Vám speciální cvičení pro ženy, které je opatřeno ochrannou známkou, Břišní pekáč. Cvičební lekce je specifická tím, že je určena nejen pro ženy, ale i pro opačné pohlaví. Předností tohoto speciálního cvičení je skutečnost, že nezískáte jen ploché bříško, ale posílíte pánevní svalstvo. Úpravu těchto partií ocení nejen mladé ženy po porodu, ale i dámy dříve narozené, které tíží inkontinence. Výběr cviků je sestaven tak, aby se posílilo veškeré svalstvo. Při cvičení se využívá zátěže vlastního těla, popř. balančního náčiní. Břišní pekáč není ani aerobik, ani bodystyling, ani p class a neobsahuje zahřívací část aerobního charakteru. A co je to? Je to posilovací cvičení zaměřené na střídavé zatěžování a posilování břicha, sedacích partií, dna pánevního a hlubokého svalstva, které je označováno jako svaly coru. A co jsou svaly coru? Volně přeloženo, jedná se o svaly trupu v oblasti hrudní a krční páteře, beder, pánve a kyčlí. Těchto přibližně 29 svalů je namáháno pro zajištění stability těla. Vzhledem ke špatnému držení trupu dochází mnohdy k trvalým deformacím střední části těla. Chceteli tento problém řešit, setkáme se v tělocvičně a dáme si do těla. Začínáme v pondělí 5. září 2011 od 18,00 hodin v tělocvičně Základní školy v Horních Bludovicích. Každé pondělí se pro nás stane dnem cvičebním a již dnes se na všechny těší Vaše Lenka Vaňková a Sportovní klubu HBSK. Zpravodaj obce Horní Bludovice 6/2011-2

3 Inzerce POHŘEBNÍ SLUŽBA MARIE MEJSTŘÍKOVÁ NONSTOP , Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendů a svátků. Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA Havířov-Město, Na Nábřeží 61, NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH Vaše starosti se zapleveleným pozemkem nechte na nás! NABÍZÍME MULČOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH (záběr mulčovače - 2 m) Cena - od 650kč/h (podle terénu) kontakt: J. Ondračka - tel ADVOKÁTNÍ PORADNA Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyøídí každé pondìlí od 15,30 do 17,00 hodin na obecním úøadì v Horních Bludovicích JUDr. Marcela Žoričová formou poradenství, sepisování listin, žalob, smluv včetnì kupních, také pøevody nemovitostí. Připojení k síti internet za přijatelné ceny v solidní kvalitě Vám u Vás doma poskytne: Radomír Hrabec Horní Bludovice 219 Tel.: Kontakt též možný na tel. čísle mobil: adresa: Havíøov-Mìsto, Na Fojtství 8 Projektování zahrad Zahradnické práce Støíhání a øezání stromù Terénní úpravy Karel Smejkal Horní Bludovice č. 373 Tel.: Zpravodaj obce Horní Bludovice 6/2011-3

4 Bukovina Myslivecké sdružení Bukovina V první polovině roku 2011 bylo v mysliveckém sdružení Bukovina zaznamenáno několika významných událostí. Hned v únoru honitbu Zálesí navštívila MŠ z Havířova - ulice Kosmonautů. Škoda jen, že naše děti z Horních Bludovic ještě nenavázaly kontakt s mysliveckým sdružením Bukovina. Proč bychom se neměli především věnovat místním dětem!? Březen je měsíc pro VČ schůzi a MDŽ, vše společně se uskutečnilo na myslivecké chatě. V dubnu nám navždy odešel náš dobrý a také druhý nejstarší myslivecký kamarád, pan Ladislav Kuboš, nositel zlaté plakety. Náš první a teď již jediný nejstarší myslivec, pan František Orság, mimochodem také nositel zlaté plakety, chvála Pánu Bohu žije a těší se nadále dobrému zdraví! V květnu jsme uspořádali pro mateřskou školu Dr. Holuba z Havířova výlet do přírody k mysliveckým zařízením. Je nám líto, že naše mateřská škola a ani základní škola se těchto setkání s myslivci nezúčastňuje. Mohli bychom pro naše děti, už od třetích tříd základní školy, založit kroužky mladých myslivců s účastí na soutěži o Zlatou srnčí trofej! V neděli 12. června jsme prověřovali mladé hasiče Soptíky společně s jejich instruktory ze znalostí lesní zvěře a přírody. V červenci, konkrétně , budou střelecké závody s bohatou mysliveckou kuchyní pro veřejnost. Závody nejsou určené jen pro uzavřenou společnost myslivců! Návštěva občanů je vítána. Zveme proto co nejsrdečněji všechny naše občany a širokou veřejnost! Pozvánka Dne pořádá myslivecké sdružení Bukovina Horní Bludovice na své myslivecké chatě v Horních Bludovicích, tradiční střeleckou soutěž na asfaltové holuby. Od 9.00 hod. se bude soutěžit ve střelbě na loveckém kole a baterii. Myslivci také připravují pro širokou veřejnost soutěž ve střelbě ze vzduchovky a to hlavní mysliveckou kuchyni se zvěřinovými specialitami. Na hojnou účast příznivců střelectví či skvělých zvěřinových jídel se těší hornobludovičtí myslivci pan Ladislav Kuboš a pan František Orság Zpravodaj obce Horní Bludovice 6/2011-4

5 SDH Horní Bludovice KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ SDH HORNÍ BLUDOVICE V sobotu proběhlo na hasičárně Kácení máje a smažení vaječiny. Až na počasí, které nám nepřálo, se tato akce vydařila. Šárka Mrkvicová nám večer zpříjemnila hrou na kytaru. O víkendu se Jiří Bernady, Lukáš Urbančík a Petr Havlas zúčastnili školení ve funkci dýchač v Jánských vzduchovky. Poté proběhlo vyhlášení vítězů a opékání buřtů. 1. místo Denisa Rakowská 2. místo Patrik Juchelka 3. místo Anička Burkotová Cenu útěchy obdržela nejmladší účastnice Terezka Urbančíková. Chtěli bychom poděkovat myslivcům, kteří nám pomohli na jednom stanovišti v lese s mysliveckou tematikou. Maruška Petrová, potěšila nejen děti, ale i přítomné dospělé, ukázkou živé lišky, tedy lišáka Ferka, který se nechal od všech pohladit. Jeden z plněných úkolů bylo lano přes potok. V sobotu byla zapůjčena naše Kačena na akci Havířov v květech. O víkendu strávili velcí i malí hasiči víkend na Os- Vybíjená strašidla pobíhající po lese. Také jsme hráli kufr a různé vědomostní soutěže. V sobotu dopoledne byla pěší túra, kde jsme měli možnost prohlédnout si oboru s daňky. Byl to krásně strávený víkend nejen na čerst- Hasiči Vás zvou: koupelích. V neděli připravili hasiči SPORTOVNÍ ODPOLEDNE pro děti místní ZŠ. Začínali jsme na hřišti za OÚ. Trasa vedla lesem, kde na děti V sobotu se uskuteční 1. ročník soutěže v požárním útoku o Pohár starostky obce spojené s 3. LETNÍM KARNEVALEM. Začátek soutěže bude od 14:00 hodin. Zúčastní se i sbory z okolních obcí. Těšíme se, že přijdete povzbudit naše soutěžní družstva. Místo konání bude upřesněno. Společné foto z akce travici. V pátek v 15 hodin nás čekal autobus u OÚ, který nás vém horském vzduchu, ale také plný dojmů a zážitků. Večer od 19:00 hodin bude hrát živá hudba. Po celé odpoledne a večer je zajištěno bohaté občerstvení. Tímto Vás všechny zveme na večerní zábavu s hudbou. Karneval, karneval račte dál, žádný nesmí stát opodál. Karneval, karneval začal bláznivý shon a rej, a každýmu je náhle hej. Karneval, karneval začal bál, začal slavností letní bál. U obory s daňky čekalo 13 bojových úkolů (např. vodní živočichové, poznávání květin a stromů, myslivecké téma, lano přes potok, ekologie, zdravověda či dopravní tématika). V cíli na myslivecké chatě děti čekal poslední úkol, a to střelba ze všechny dovezl na Rekreační středisko SKALKA. Pro děti jsme připravili např. hru o poklad a noční stezku odvahy, která se všem líbila ze všeho nejvíce. Je otázkou, jestli více malým nebo velkým, kteří se postarali o různá Zpravodaj obce Horní Bludovice 6/2011-5

6 Nová kancelář ČMSS Krátká 1110, Frýdek - Místek (v prostorách realitní kanceláře ELEFANT, 1. patro) Provozní doba: Po a St: 9 12 a hodin Út a Čt: 9 12 a hodin Pátek na objednání na mobilu: Lenka Edelsbergerová finanční poradce ČMSS mobil: Citáty Jubilanti červen 2011 SYLVA BERGLOWIECOVÁ JAN DOBIÁŠ JAROSLAV GRYGAR KAREL DRÁPAL JAROSLAVA KŘIBÍKOVÁ MILADA MARKOVÁ EMIL MESSERSCHMIDT STANISLAV PAWLAS Pranostika na červen Když na Medarda prší, voda břehy vrší. Červen studený sedlák krčí rameny. MALA MENS, MALUS ANIMUS ZLÁ MYSL, ZLÝ DUCH LITTERA SCRIPTA MANET CO JE PSÁNO, TO JE DÁNO IN VINO VERITAS VE VÍNĚ JE PRAVDA ANNA SCHNEIDEROVÁ MARTIN STAVINOHA ZDEŇKA ŠKOPKOVÁ VĚRA ŠOLCOVÁ STŘÍBRNÁ SVATBA MARIE A KAREL PETROVI JOSEF A ROMANA MOŠKOŘOVI Srdečně gratulujeme! SIMIA SIMIA EST, ETIAMSI AUREA GESTAT IN- SIGNIA OPICE ZŮSTÁVÁ OPICÍ, I KDYŽ NOSÍ ZLATÉ OZDOBY TERTIUM NON DATUR TŘETÍ MOŽNOST NEEXISTUJE Sport / různé Volejbal v naší obci Po dlouhé době sportovního půstu se v Horních Bludovicích otevřelo víceúčelové hřiště ve středu obce, zanedlouho se bude otevírat podobné hřiště na Špluchově. Nabízí se tedy otázka: Nestálo by zato obnovit v obci tradici volejbalového sportu? Volejbal se na víceúčelovém hřišti již hrál, ale jen krátce než došlo k jeho uzavření. Volejbal je kolektivní sport, všeobecně oblíbený a populární. Věřím tomu, že i v Horních Bludovicích je řada občanů, kteří by tuto aktivitu přivítali a rádi by se jednou až dvakrát týdně scházeli. V rámci mikroregionu se každoročně organizují volejbalové turnaje a pokud jsem dobře informován, v posledních letech byla účast naší obce na těchto akcích dost slabá. Pojďme i ostatním obcím ukázat, že i v Horních Bludovicích volejbal hrát umíme. V případě zájmu mohu všechny sportovní nadšence ujistit, že tuto aktivitu podporuje paní starostka i rada obce. Nyní jde tedy pouze o projevení iniciativy ze strany občanů, najít vhodný termín a můžeme se začít scházet. Kontakt pro přípravný organizační výbor: Petr Smejkal, tel.: Významné osobnosti a události červen 1. června 1953 měnová reforma v Československu 1. června 1908 zaveden signál SOS, mezinárodní signál pro volání o pomoc 3. června 1801 narozen František Škroup, český hudební skladatel, hudebník, dirigent, složil hudbu k písni Kde domov můj, /Rotterdam, Nizozemsko/ 8. června 1600 proběhla první veřejná pitva v českých zemích, provedl ji lékař Jan Jesenský 10. června 1942 nacisté vyhladili obec Lidice, byla to odveta za atentát na Haydricha 19. června 1941 narodil se Václav Klaus, český politik, od roku 2003 prezident ČR 23. června 1955 začala první spartakiáda, masová sportovní akce probíhala v Praze na Strahově 27. června 1968 vydán manifest Dva tisíce slov v Literárních listech a ve třech denících. Manifest vystoupil proti tlaku sovětské moci, autorem byl spisovatel Lukáš Vaculík Zpravodaj Obecního úřadu v Horních Bludovicích vychází jednou měsíčně. Uzávěrka je kolem 20. v měsíci, reg. č. MK ČR E Adresa: Horní Bludovice čp. 434, Grafika, zlom: Petr Smejkal, studio Carpe Diem, tisk: Tiskárna HAROK, Šenov

obce květen 2011 Bludovické šlápoty 2011 Obnovení provozu víceúčelového hřiště obecní úřad informuje spolky sport inzerce Obecní úřad informuje

obce květen 2011 Bludovické šlápoty 2011 Obnovení provozu víceúčelového hřiště obecní úřad informuje spolky sport inzerce Obecní úřad informuje Zpravodaj květen 2011 obce Horní Bludovice obecní úřad informuje spolky sport inzerce Obecní úřad informuje Bludovické šlápoty 2011 Bludovické šlápoty, které se staly tradicí naší obce, mají za sebou již

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015 1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno

Více

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015.

Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 2015 duben květen červen spolky informuje různé inzerce Informace Obecního úřadu 1. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 4. března 2015. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Více

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7

ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 ČERVENEC 2007 ZDARMA Číslo 7 Pranostika Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se. Významné dny v červenci 5. 7. - Státní svátek

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37, IČO 00494259 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 3 www.obeczermanice.cz 25. června 2012 KRÁTKÉ Dětský karneval Obecní úřad v Žermanicích ve spolupráci se Sportovním

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč Ročník ČÍSLO 6XVIII., č. 10 ČERVEN 15. října 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, čas neuvěřitelně rychle běží. Za pár dní začíná léto a někteří z vás jsou možná stejně jako já, netrpěliví,

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Obecní zpravodaj 2/2012

Obecní zpravodaj 2/2012 Obecní zpravodaj 2/2012 Duben 2012 Obec Hladké Životice SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, kdyby jste mě teď viděli, jak se tvářím při psaní tohoto slova pro Vás, taky by se Vám rozzářil obličej úsměvem.

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané,

Slovo starosty 2/2015. Vážení občané, 2/2015 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás již nyní pozval na další plánované jednání zastupitelstva obce, které se bude konat v pondělí dne 16. března 2015 v 17 hodin ve společenském sále

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2

ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2 KRHOVSKÝ ZPRAVODAJ I. ROČNÍK, číslo 2 Základní škola Krhová v novém školním roce Prázdniny utekly jako voda a najednou tu bylo pondělí 2. září 2013. V tento den, přesně v 8.00 hodin byla nová základní

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích

ZPRAVODAJ. Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 106 vyšel 1. 6. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Řepiště konaného dne 20.4.2011 v Osvětovém domě v Řepištích 97. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje

Více

kalendář akcí březen 2015

kalendář akcí březen 2015 kalendář akcí březen 2015 1. 3. Ne 2 od - do hod. více v rubr. 2. 3. Po BURZA KNIH po celý týden 9.00-17.00 Knihovna DAŇOVÉ PORADENSTVÍ 12.00-16.00 Městys Šachový kroužek Pionýra 16.00 Pionýr 3. 3. Út

Více

13.30 16.00 100,- K 5,- K

13.30 16.00 100,- K 5,- K Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany Z obsahu: Noční razie v Petřvald Z jednání samosprávy Dotační program Zelená úsporám Koutek včelařů Sport OČKOVÁNÍ PSŮ Termín: 19. května 2009 stanoviště: zastávka

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

Stašsko. Dotace Vážení spoluobčané, není snad obce v celé ČR, která by mohla říci, že má nadbytek finančních. Slovo starosty.

Stašsko. Dotace Vážení spoluobčané, není snad obce v celé ČR, která by mohla říci, že má nadbytek finančních. Slovo starosty. Stašsko Červenec 2011 Struktura volených orgánů obce Stachy po volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010 Starosta: RNDr. Petr Šebelík, CSc., starosta@stachy.net Místostarosta: Ing. Luděk Sáska, místostarosta@stachy.net

Více

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014 Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2014 Kanalizace Batňovice Naše obec získala dotaci na akci nazvanou Dostavba kanalizace Batňovice I. etapa. Obec podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více