Jinak přeji vše dobré do roku 2000, kdy začne vycházet Abahoa v novém kabátě. To budete koukat. Jinak prosinec je měsíc, kdy puká kůra.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jinak přeji vše dobré do roku 2000, kdy začne vycházet Abahoa v novém kabátě. To budete koukat. Jinak prosinec je měsíc, kdy puká kůra."

Transkript

1 Prosincové ABAHOA číslo 78 / 1999 Ježkova slova k u z Chorvatska Původně jsem chtěl psát o tom, jak jsme šli s vlčaty sedmnáctého rozsvěcet svíčky k Cyrilovi, ale pak to překryl dopis, který dostal Jezevec po Internetu (viz. uvedený níže). Na ORJ jsme se domluvili, že na nákup materiálu pro chorvatské skauty dá každý skautík z okresu 5 korun českých. Byl to Zbyňkův nápad a já si teď říkám, že činovníci by mohli přispět padesátikačkou... Jinak přeji vše dobré do roku 2000, kdy začne vycházet Abahoa v novém kabátě. To budete koukat. Jinak prosinec je měsíc, kdy puká kůra. - Ježek - Jak žijí skauti v Petrinji v Chorvatsku Original from 24.XI Scout unit "Kupa" Petrinja Croatia Hi there my scout sisters and brothers. After lot of thinking what to do I decided to contact my scouts around the Europe. My name is Igor, I am the scout leader of a scout unit from Croatia. My home town Petrinja was occupied during the war in Croatia. When we came back home after liberation of town we saw our houses pillaged and ruined, burned to the ground. My scout unit had to start from beginning. We had nothing but we were full of hope. Even secretary general of WOSM Jacques Moreillon was our guest, and he sad that he will help us as soon as possible, but he had forgotten us the minute he stepped out of the room. It's hard to work with children and to do what scouts oath to do when you do not have tents, compass, or anything else, when our fields and woods are fool of land mines. Everybody think that there is something more important than scouts in my town. Nowadays, houses are built up, everything is almost as it used to be, but scouts are as poor as they were for the last four years after the and of occupation. It's hard to spit on my pride and wipe for help but I hope that you could help us. We're not asking for much, just help us the way you can (it could be at least a word of understanding). Thank you. Be prepared. Faithfully Yours Igor Zilic Drazena Petrovica Petrinja Croatia Europe Ježkův překlad Skautský oddíl "Kupa" Petrinja Chorvatsko Ahoj, sestry a bratři. Po dlouhém přemýšlení, co dělat, rozhodl jsem se navázat kontakt se skauty v Evropě. Jmenuji se Igor a jsem vůdcem skautského oddílu v Chorvatsku.

2 Mé rodné město Petrinja bylo za války okupováno, a když jsme se po osvobození vrátili domů, našli jsme své domy zřícené a vypleněné. Můj skautský oddíl začínal z ničeho. Neměli jsme nic, ale byli jsme plni naděje. Navštívil nás dokonce Jacques Moreillon, generální sekretář WOSM a řekl, že nám pomůže jakmile to bude možné, ale zapomněl na nás minutu po tom, co vyšel z klubovny. Je těžké pracovat s dětmi a dodržovat skautský slib, když nemáte stany, kompasy a další věci, když jsou lesy a pole plné min. Všichni ve městě si myslí, že je spousta věcí důležitějších než skauting. Dnes jsou domy zase postaveny, všechno je skoro jako předtím, ale skauti jsou stejně chudí jako poslední čtyři roky po okupaci. Není pro mně jednoduché říkat si o pomoc, ale doufám, že nám pomůžete. Nechceme moc, můžete nám pomoci jakýmkoli způsobem (stačí aspoň slovo porozumění). Díky. Buď připraven! Poctivě se srdečným pozdravem Igor Zilič ZÁPIS ze schůze ORJ dne 2.prosince 1999 Přítomni: Pučalík, Vrána, Kopečná, Nožičková, Boček, Šťastný, Reegen, Laštovička, Kalendová, Nejezchleba, Brátka, Ficová, Zeibert, Dobrovolný, Novák, Křivánek, Bělková, Zábrš, Bublan, nepřítomen zástupce Koutů. 1. br.pučalík: zahájil schůzi 2. br.vrána podal zevrubná vysvětlení ve věci administrativy: a) Čerpání dotací na weekendové akce - vysvětlení a kontrola po střediscích - termín do b) Provozní náklady, vyúčtování - vysvětlení k pokynům a tiskopisům - termín do c) Vybavení kluboven a táborů (asi 109 tisíc Kč) - vysvětlení co lze do toho zahrnout - termín do br.pučalík: - zprávy z ÚRJ, zaslané tiskopisy jsou určeny k tomu, aby pro použití si je střediska xeroxovala sama! - evropské jamboree v Holandsku bude stát 6.000,- Kč, přihlášku je nutné podat do zájemci o vedení amerických skautských táborů, přihlášky na zahraniční odbor do zájemci o materiály o drogových závislostech jsou k dispozici u Bc. P.Doležalové, Masarykovo nám.6, Třebíč, telefon Časopisy z TDC - dlužníci K datumu jsou dluhy středisek následující: Budišov Kouty Velké Meziříčí Jemnice 2.075,-Kč 3.560,-Kč 405,-Kč 2.290,-Kč 4. - opravy a dodatečné objednávky na TDC do jediný odpovědný funkcionář TDC je br.patera. 5. ses.bělková: - chorvatští skauti z Petrinje prosí o pomoc na kompenzaci ztrát z války, doporučeno na příští ORJ ve formě peněz na nový účet u ČS Třebíč. 6. br.zeibert: informace o schůzi výchovných zpravodajů, schváleno cestovné. - debata o budoucích krajích.

3 - informace o LŠ a LK v r.2000.! urgence na vůdcovské dekrety, na br.blažka (br.nejezchleba)! 7. br.bublan: - Betlémské světlo: bude přivezeno do Třebíče rychlíkem R 664 "Junák" dne v hodin. - avizo kalendářů pro rodiče. - příští "Skautské prameny" se očekávají asi v únoru. - bude vydána nová skautská zdravověda. - bude proveden dotisk našeho "HandBooku". 8. br.laštovička: informoval o schůzi jihomoravské družiny Svojsíkova oddílu: - hlavním tématem jednání bylo naše členství v ČRDM. K této věci jsou rozdílné názory i informace, tyto záležitosti by měli objasnit členové ÚRJ. ORJ zašle kopii stanoviska ORJ Třebíč k uvedené záležitosti br. Ing.Pechovi. Příští schůze ORJ v roce 2000 budou: 6.1., 3.2., 2.3., 6.4., 4.5. a Zapsal: br.šťastný - Dostanete-li se do úzkých, kontaktujte skautského právníka: Stanislav Molák Královský vršek JIHLAVA advokát tel./fax. 066/ / pomoc, porady, smlouvy a zastupování ve věcech práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního (směnky, konkurs), převody bytů a nemovitostí, vymáhání pohledávek právní cestou, řízení před rozhodci, zastupování a obhajoba ve věcech trestních úřední hodiny: Po-Čt , Pá , případně dle dohody Dávali si brousit špačka... zpíval sbor rozhodčích F.I.CH.P.A. (Federation International de Chpachek) při slavnostně-recesním nástupu špačkových oddílů u nejmenovaného rybníka na samém konci Vysočiny letos v září už po čtyřiadvacáté. Tolikrát totiž zněla hymna špačkové ligy, kterou původně pořádala T.O. Vysočina jen pro pravověrné trampy. Jak však přibývalo hráčům let, přibývalo také na špačkovišti dětí, a když založil Fred v Brně oddíl tomíků, byl vznik dětského špačka dalším logickým krokem. A protože většina pořádných trampů jsou stejně odrostlí skauti, bylo zařazení špačkové ligy do programu řady třebíčských skautských oddílů rovněž nasnadě. Beztak má spousta dospělých hráčů děti ve středisku Srdíčko nebo v přístavu vodních skautů a naopak. Živena touto mezigenerační tradicí ožívá polozapomenutá hra (pravidla najdete ve Skautingu 1997, č.3) alespoň jednou do roka, kdy jsou malí i velcí (děvčata hrají pochopitelně také) schopni neuvěřitelných výkonů v touze po ročním držení putovní ceny zlaceného špačka na dřevěné destičce. Hraje se ovšem fér a třeba stokilový George neváhá opravit chybný výrok rozhodčího ve svůj neprospěch, k čemuž dodá: "Chodil jsem přeci do skautu." Alespoň autor těchto řádků má pocit, že tak nějak to před patnácti lety řekl. Letošní ročník, kterému mimořádně přálo počasí, měl už věkové kategorie tři, po skautsku bychom asi řekli vlčáckou, skautskou a společnou roverskou a oldovskou. V ní zvítězilo družstvo s tragickým názvem KENNY is DEAD (tvořili ho "zdivočelí" roveři 1.vodního oddílu) před pražskými NA CESTĚ, prostředního špačka si odvezli KOMÁŘI (90.oddíl skautů) a o malého bojovali ve finále brněnští tomíci s dětským domovem z Telče, který sponzoruje pan restauratér Bakus. Ten také děti z domova přivezl a připravil pro ně krásné dresy s nápisem Bakus team. Kdo z nich vyhrál, nevíme, naše vlčata byla vyřazena dávno před finálem, a tak jsme šli do Studence na vlak. Za rok budeme starší a lepší, a to by v tom byl čert, abychom putovního špačka do naší klubovny nedostali.

4 - Ježek, otištěno ve Skaut-Junáku č.2/ Hledáme "CIVILÁKA" -nabídka civilní služby v TDC Do Tiskového a distribučního centra Junáka. Máte-li někde ve svém okolí (na středisku, v oddíle nebo kdekoli jinde) brášku, který by si rád odsloužil svoji civilní službu v Junáku, dejte mu prosím o této možnosti vědět!!! Nástup je možný ihned, nejpozději však do poloviny února Zájemci, obracejte se se všemi dotazy a nabídkami na adresu TDC nebo přímo telefonicky na tajemníka TDC br. Jana Peteru, telefon: 02/ nebo 0603/ Také je možno poslat dopis na Prosím, šiřte tuto informaci dál všemi směry. Předem děkujeme všem za spolupráci. Indiánské léto ORJ Třebíč -výsledková listina skautského závodu Pořadí družin Oddíl Čas 1. Osamělé Julie 1. oddíl Budišov 0:31 2. Duo 3. oddíl Srdíčko 0:41 3. Veterán oddíl Srdíčko 0:41 4. Lurama 1. oddíl Budišov 0:48 5. Drsná trojka 3. oddíl Srdíčko 0:51 6. Modročervenožlutí 4. oddíl PVS 0:51 7. Majobo oddíl PVS 0:58 8. Gogo 5. oddíl PVS 1:07 9. Amren 7. oddíl Srdíčko 1: KG oddíl Srdíčko 1: Ufoni 1. oddíl Srdíčko 1: Budíci 1. oddíl Srdíčko 1:19 Podepsán ředitel závodu: Víte? v.r. Středisko Srdíčko blahopřeje vítězům a děkuje ostatním za účast v závodě. Za zmínku stojí i bohatá účast roverů a rangers, kteří se podíleli na zajištění závodů. I jim patří dík. Myslím si, že všichni příjemně prožili jeden z posledních téměř letních dnů v tomto roce. - Profesor Radek - Recenze na "Tábor Svazu třinácti" od J.Foglara (Jaroslav Foglar: Tábor Svazu třinácti. Jako 5. svazek edice Skautské deníky vydalo TDC Junáka v roce 1999.) Chápete tu konstrukci? Chcete získat dívku, jejíž bratr chodí do vašeho oddílu? Sepíšete tedy deník z tábora, na kterém vás dotyčná navštívila, a při vánoční besídce ho věnujete jejímu bráškovi. Předpokládáte pochopitelně, že si deník přečte i ona. Banální historka, pokud se ovšem nepřihodí celoživotnímu "starému mládenci", jakým byl Jaroslav Foglar. A banální jsou i popsané táborové příhody, pokud v nich nenajdete zárodky minimálně dvou slavných knih: Hochů od Bobří řeky a Tábora smůly. A pak je ještě jeden důvod proč číst Tábor Svazu třinácti; pro autentické svědectví o stylu skautského táboření v roce Jak na to TDC nadávám, kudy chodím, tohle se jim zase povedlo, to se musí nechat. - Jež -

5 RECEPTÁŘ - pro zpestření programu Skrývačky lze využít různým způsobem: - vsunout je do dopisů při honbě za pokladem, aby se děti jejich luštěním trochu vydýchaly - při soutěžních kvízech mezi družinami - v samostatném závodě, kdy jsou umístěny na stromech a pod. Stromy: Ve městě je stále více plakátů. V okolí Pardubic je rovina. Nedávej Liborovi celou čokoládu. Na řece viděl Kája vory. Naše město Polka navštívila. Mám moc ráda vepřové s mrkví. Naše babička nikdy nepálí papír ani textil. Kája s Andulkou často spolu hrají šachy. Řeky: Léto se ujalo vlády, je krásný slunný den. Zavane-li větřík, přinese od hor nádherný vzduch. Děti se od ranního rozbřesku těší na výlet. "Já taky půjdu," najednou zvolal malý Béďa. Maminka jej pohladila: "Bedříšku, jsi ještě malý". Béďa se schoval za hloh, ronil slzy a žaloval psovi. Pes poslouchal, ale když Petr hvízdl, neváhal a rozběhl se za chlapci. Pak zanotovali všichni: "Travičko zelená...". Sluníčko pálilo, hřejivé paprsky však ochlazoval stín lesa. Savci: Ta pírka mi neztrať, budu je nosit za kloboukem. Hrnec praskl a rozpuštěný cukr tekl na rozpálená kamna. Dítě vykřiklo: "Kanárek!" Ale bylo již pozdě, kanárek zmizel oknem v zahradě. Často vzpomínal na výlety Gruzií a říkal, že by tam rád jel znovu. Přijeďte s obědem na pole v poledne, nejpozději ale do půl jedné. Večer pas polehával, ráno Rek běhal a skákal zase jako dřív. Byla to pravda, někdo novou lavičku pořezal a poškrábal nožem. Nestarej se, kluci tam budou všichni a včas, bude to přeci zápas o 1.místo. Jirka se ohnal prudce po vose, letěla totiž na hrušku, kterou Mařka jedla. Co máš raději, knedlíky nebo brambory? Vším jste vinen vy, drahocenné věci se nenechávají ležet jen tak na stole. Ptáci: Přinesla víko bedny. Řemeslu každý nerozumí. Obličej kazí vrásky. Med rozdává dětem. Stále leknutím nekvete. U buka čekám. Budu deku prát. Však oni pasou. Legrace krátí nudu. Práh usadil pevně. Závodnice, která vyhrála skok do vody, byla sestra Karla Nevšímalů. Máme všechno, rohlíky, chleba, maso, vajíčka a salám. Řezník vzkázal, abych si přijela pro maso kolem osmé ráno. Jenda telátko několikrát pohladil, to pak za ním běhalo jako psík. Námaha byla marná, v rákosí jsme také žádné hnízdo nenašli. Byl to opravdu výborný výkon, dorostenecký rekord padl. Na zahrádce seděl starý, šedovlasý Koranda a hlídal vnuka. Paní chválila svého Luboška a dokonce tvrdila, že na světě není hodnější dítě. Přestaň, je šero, rýsovat budeš až rozsvítíme nebo ráno. Motýly: Vyběhl z domu, uviděl je oba, leč byli již příliš daleko. Tahle modrá se k té zelené barvě vůbec nehodí, namíchej něco světlejšího. Zase se najedl příliš a Jana musela pro sestru na ošetřovnu. Jak vypadá žito, Tereza ví, ječmen však nepozná. Jeďte přímo, lom je hned za tímto lesem asi dvěstě metrů vzdálený. Báseň přednesl sice s nějakou chybou, recitovat dovedl však velmi dobře. Tatínek říká, že hrávali fotbal na dva beky, někdy zaskakoval i half. Jeho příchod přinesl domů radost a veselou náladu. Nevíš, kam se zaběhlo káčátko, kterému říkáme Ťapka? - Sebrané opisy Rikitana - Betlémské světlo Bude ve všech kostelích již 23.prosince. Betlémské světlo bude přivezeno ve čtvrtek do Třebíče na hlavní vlakové nádraží rychlíkem R 664 "Junák" dne v hodin.

6 Mimo to si ho mohou zájemci vyzvednout: - v severní části města u Štěpničků, Obránců míru na jihu u Bublanů, Jiráskova 19 - na východě u Hlinků, Čeloudova 56 - na západě u Pořízů, Zahraničního odboje 594 Setkání duchovních rádců brněnské diecéze (sem patří i Třebíč) se uskutečnilo ve Střelicích 16.XI.. Byl tam projednán program společných akcí na příští rok 2000: I. - duchovní obnova na hoře Karmel u Kostelního Vydří 19.II. - již X.seminář v Blansku, zaměřený na celotáborové hry 28.IV. - skautská pouť v Bořitově 5.-8.V. - skautský máj pro starší v Kounicích, zřícenina kláštera Rosa Coeli V. - skautský máj pro vlčata a světlušky VII. - zájezd do Litvy Výstava skautských Betlémů se koná v Brně v křížové chodbě Nové radnice od do Kdo by chtěl prezentovat svůj Betlém (nemusí být skautské figurky), ať zavolá br.alešovi, telefon Advent Když slavíme advent, podílíme se na stesku lidstva po příchodu Boha. Věříme v tento příchod. Bůh se k nám blíží stále více, přichází do naší temnoty. Čekáme ne na svátky, čekáme na Boha. Nikdo Boha nemá tak, aby na něj nemusel čekat. A přece na Boha nemůže cekat nikdo, kdo by nevěděl, že Bůh na něj čeká už dávno. Přijď, osvoboditeli, a osvoboď mne od strachu plout proti proudu, od závisti každému, kdo je nebo má víc než já, od sklonu myslet jen na sebe, dej mi dobrou vůli dělat jen to, co je správné, dej, ať nezapomínáme v předvánočním shonu, že my sami jsme dárek, dej mi vůli vždy začínat znovu a lépe. Setkání tiskových zpravodajů Bylo konstatováno, že ještě 110 středisek neodebírá ani jeden skautský časopis. Ochuzují tak své členy o skautské dění u nás i ve světě, o propagaci skautingu mezi rodiči a příbuznými, o zpestření své činnosti, neboť v časopisech je nyní spousta dobrých nápadů k programu. A stačí tak málo - dát

7 dětem propagační čísla, doporučit rodičům odběr (i jako dárek pod stromeček), případně vybírat již při táborovém poplatku o stovku víc. V příštím roce vyjdou tyto příručky: - kalendář pro rodiče - kalendářík pro děti - Zdravověda - Cesty za uměním - Vůdcovské zkoušky -15 svazků - Rovering - Skautské stavby - Táborový oheň Každý má možnost časopisy svými příspěvky vylepšit. Bylo by dobré časopisy v rámci svých možností dodávat do lékařských ordinací, knihoven a pod. SKAUTSKÁ NAVŠTÍVENKA (10) - 1.chlapecký oddíl skautů střediska Srdíčko Letošní rok Okresní rada Junáka v Třebíči vyhlásila Rokem bratra Antonína Hobzy - Srdíčka. Byla to právě tato legenda třebíčského skautského hnutí, která v září roku 1923 po výstavě přátel přírody v nově postavené Masarykově škole seskupila kolem sebe kroužek hochů a vytvořila 1. chlapecký oddíl Svazu junáků. Hned v létě příštího roku se vypravili na letní tábor, který si postavili u Vevčic na říčce Jevišovce. Oddíl se zvětšoval a vyvíjel bohatou činnost: každé léto tábor, účast na akcích moravských i celostátních, výchova rádců a vůdců... až do roku Na začátku prázdnin - během tábora - gestapo rozpustilo Junák. Ihned po skončení války se oddíl opět zformoval a aktivně pracoval pod vedením Karla Vrány - Rajnišeho až do roku 1950, kdy byl Junák rozpuštěn podruhé. V padesátých a šedesátých letech se chlapci scházeli díky statečné a obětavé práci Josefa Bublana - Rikitana. Sice pod jinou hlavičkou a s omezeními, ale kontinuita oddílu nebyla přerušena. Proto v roce 1968 byl 1. chlapecký oddíl mezi prvními, kteří okamžitě přešli do obnovené organizace junáků. Další rozpuštění Junáka v roce 1970 znamenalo novou ránu, ale donutit ukončit činnost oddílu se státní moci nepodařilo. Až do roku 1989 provozoval svou činnost při Domu dětí, pionýrů a mládeže a zahrnoval právě jen kategorie dětí a mládeže. Vedení oddílu se ujal Jan Štěpnička - Roy, který byl více než důstojným nástupcem svých předchůdců. Oddíl každoročně tábořil a scházel se pravidelně jednou týdně. Na sklonku roku 1989 se oddíl počtvrté zformoval a přešel definitivně pod skautskou organizaci. S sebou si přinesl bohatou tradici, zkušenosti a dovednosti, které se doplňují a předávají mezi generacemi. Za oddílem stojí i zástupy vůdců a členů, kteří jím prošli a stali se skautskými vůdci a činovníky nebo jen zastávají významné místo ve společnosti lidí a kteří se stali legendami, "o kterých se vypráví u táborových ohňů". Oddíl se v současné době schází v klubovně střediska "Srdíčko" na ulici Švabinského. Kromě oddílových schůzek pořádá akce tradiční, jako například výlet na Rokštejn na Velikonoční pondělí spojený s vařením a zápisem do tajné schránky, na kterém se rok od roku setkává čím dál tím více bývalých členů, silvestrovský výlet na Ketkovák a Chvojnici, vánoční schůzku se soutěžemi, se svíčkami, kaprem a s cukrovím... Odehrávají se i podniky nové a netradiční jako byla letošní podařená drakiáda, výlety na pramicích, cyklistická putování a podobně. Činnost každoročně završuje letní tábor. Během posledních šesti let se oddíl vrátil shodou okolností na tradiční tábořiště ze třicátých let na říčce Rokytné pod Peklem. Bylo zajímavé pozorovat návštěvy pamatující předválečné tábory, jak se jim postupně rozzářily oči a připomenuly se příhody z mládí, i jejich údiv nad tím, že některé rituály se v oddíle dodržují dodnes. Tradičně je oddíl orientován na skupinu chlapců ve věku asi desíti let a starších a nezřídka se stává, že nejstarším je kolem osmnácti. Těmto věkovým skupinám je také podřízen program a veškerá činnost. Proto oddíl v současné době trápí menší zájem chlapců, neboť zájemci o činnost ve skautské organizaci přicházejí ve věku mladším do vlčat a pozdější přechod do jiných oddílů je problematický. I přes některé problémy 1.chlapecký oddíl skautů úspěšně rozjel další rok své činnosti, snaží se

8 navazovat na roky práce svých předchůdců a s optimismem hledí do dalších let. Členové a vůdcové přicházejí a odcházejí, ale oddíl zůstává! - brb - zveřejněno ve Zpravodaji města Třebíč č.12 /1999 Tak nám vypustily řeku,... aneb o Lorenzově stuze Tak nám vypustily řeku, zrovna když jsme druhou říjnovou sobotu jeli XXXVII. Lorenzovu stuhu. Řeka se jmenuje Jihlavka, protéká Třebíčí a v roce 1985 se vylily z břehů. Takže v rámci protipovodňových opatření nám letos zbořili splav a místo něj stavějí vakový jez, který se nebude dát sjíždět. Řeka zatím odtekla a tak jsme místo závodu pramic o Lorenzovu stuhu měli Lorenzovu struhu. Ten závod vznikl v říjnu 1982 v 1.vodním oddíle, organizuje ho N.A.S.L. (námořní akademie starého Lorenze) a koná se dvakrát ročně, pokaždé na začátek a konec vodácké sezony. (Kdo zná knihu Miloše Zapletala Sedmička, už ví, odkud si zakladatelé vypůjčili název závodu i pořádající společnosti.) Jezdí se v rozjížďkách po dvou pramicích na čas, vždy od přístavní loděnice až po invazní most ze zásob U.N.R.R.A.. Z mostu visí kecka (dřív to byla petrolejka, ale tu nám někdo ukrad...), pod kterou se lodí obrací a po proudu se vracejí k loděnici. Původně v Lorenzově stuze startovaly jen čtyři posádky = čtyři družiny 1.vodního oddílu. O plavbu však měli zájem i další včetně suchozemců, takže nyní se jezdí v pěti kategoriích (žabičky, vlčata, skautky, skauti, R&R) a posádky jsou často tvořeny z více oddílů. Místo toho se dbá na originální a vtipné názvy lodí. Lorenzova stuha je tak tradiční, že se prostě nesmí vynechat; jenom jednou byla na jarní rovnodennost ještě zamrzlá řeka a plavbu jsme museli posunout. Účast na ní je prestiží a je znám případ nešťastného rodiče, který svým dvěma synům předplatil zájezd do Prahy a pak nevěřícně zíral na plačící hochy, kteří odmítli ZOO a lední revui, protože v sobotu je čekala Stuha. (Tatínka pak starší členové oddílu viděli běhat po ulici, zatínat pěsti, počítat prodělek a zřetelně zaslechli něco o "blbé Stuze". (Letošní Struha byla díky nízkému stavu vody náročnější - několik posádek uvízlo na mělčinách, o to víc překvapilo, že plaketu pro absolutně nejrychlejší loď (R&R se nepočítají) si do své klubovny zavěsí vlčata z 5.vodní smečky, která jela na lodi Art. A proč je závod pojmenován po starém Lorenzovi? O tom někdy příště. - Ježek - Výsledky XXXVII. Lorenzovy stuhy na řece Jihlavce Žabičky Vlčata 1. Vodní papoušci 11:16,74 1. Art 9:35,84 2. Mořští koníci 13:06,53 2. Beze jména 12:10,80 3. Rychlí delfíni 13:13,67 Skautky Skauti 1. Bylo nás pět 9:48,39 1. Hůůůůů 9:43,88 2. Oliveři 10:12,48 2. Ponorka 10:33,88 3. Skoroutopení v půlce října 139:14,58 3. Bukanýři 10:47,24 4. Korzáři 12:18,28 Ze soutěže R&R se zachovaly pouze názvy lodí: Opilý koráb, Zlé výqěty a Angína na dohled. KALENDÁRIJUN -prosincové 30.XII.1852 Narodil se spisovatel Rudyard Kypling, autor "Knihy džunglí". - Ježek - 9.XII XII.1920 V těchto letech žil Karel Kovařovic, skladatel junácké hymny Bude rychlíkem R 664 "Junák" přivezeno do Třebíče Betlémské světlo v hodin Proběhne evropské jamboree v Holandsku za 6.000,-Kč, přihlášky do Schůze ORJ, - klubovna VS, 17 hodin. - Jezevec -

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

VÝROČNICE 80 LET SKAUTINGU V PRAZE 8 KOBYLISÍCH HISTORIE A SOUČASNOST 24. STŘEDISKA SEVER ČESKÉHO JUNÁKA V LETECH

VÝROČNICE 80 LET SKAUTINGU V PRAZE 8 KOBYLISÍCH HISTORIE A SOUČASNOST 24. STŘEDISKA SEVER ČESKÉHO JUNÁKA V LETECH VÝROČNICE 80 LET SKAUTINGU V PRAZE 8 KOBYLISÍCH HISTORIE A SOUČASNOST 24. STŘEDISKA SEVER ČESKÉHO JUNÁKA V LETECH 1921-2001 OBSAH: VÍTEJ NA SVĚT Rozhovor přes tři čtvrtiny století Řekli a napsali Skauting

Více

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ]

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] Výroční zpráva 2014 Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] O poslání, Junáku a skautingu vůbec Skauting bez hranic Skauting je

Více

PIONÝRA. Poselství 2009 To dáme! O čem se bude mluvit v září na Poselství? strana 7. Marat ve vaně Kvíz strana 16

PIONÝRA. Poselství 2009 To dáme! O čem se bude mluvit v září na Poselství? strana 7. Marat ve vaně Kvíz strana 16 PIONÝRA 9 KVĚTEN 2009 Poselství 2009 To dáme! O čem se bude mluvit v září na Poselství? strana 7 Aprílové rozuzlení 16. ročník zápolení O putovní pohár Zlaté růže strana 8 Marat ve vaně Kvíz strana 16

Více

Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný

Přítomni: Pučalík, Kopečná, Kuřitková, Brátka, Bublan, Bělková, Krahulcová, Novák, Zeibert, Molák, Šťastný Lednové ABAHOA číslo 69 / 1999 Kdo namaloval Monu Lisu? Ptal se u vůdcovských zkoušek (11.prosince ve vodácké klubovně) Radek asi dvacetiletého bratra z Telče. Ten sice věděl, ale zmátla ho další otázka,

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1 V té lipové aleji - jak v medové závěji Přesladce to v létě voní. Ve všech korunách to zvoní, Z každé větvičky to zpívá. Celé sbory ptačích hlásků zpívají tam s radostí.

Více

skautský svět magazín pro skauty a jejich příznivce září říjen 2009 reportáž Zemí ohně a ledu

skautský svět magazín pro skauty a jejich příznivce září říjen 2009 reportáž Zemí ohně a ledu skautský svět magazín pro skauty a jejich příznivce září říjen 2009 reportáž Zemí ohně a ledu fotoreportáž foto Roman Šantora - Bobo foto Roman Šantora - Bobo Navigámus 2009 Celostátní setkání vodních

Více

Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk Tip na hru: Headball. Roverský silvestr Oldskautské jamboree

Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk Tip na hru: Headball. Roverský silvestr Oldskautské jamboree Nová rubrika: Koutek poezie Rozhovor: Láďa Pražák Kurzy: SELŠ Erasmus ve Španělsku Kulturní koutek: Kutná hora Století českého junáka: Zlatá éra skautingu Nová rubrika: Survival skills Kam vyrazit: Kumburk

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Má vlast v srdci Evropy další ročník vyhlášen ProRock už podesáté

Má vlast v srdci Evropy další ročník vyhlášen ProRock už podesáté 8 2009 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE foto Michal Fanta Jak jsem potkala děti Má vlast v srdci Evropy další ročník vyhlášen ProRock už podesáté Izrael malá země, velké události

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

Dvacet let s Kunovským létem

Dvacet let s Kunovským létem ROČNÍK 24 8/2013 CENA 10 Kč Dvacet let s Kunovským létem Jubilejní ročník Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto se tradičně nesl v duchu toho, čím je charakteristický, tedy v duchu

Více

KLUBOVÉ NOVINY ROYAL GOLF CLUBU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ SMRŠŤ TITULŮ

KLUBOVÉ NOVINY ROYAL GOLF CLUBU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ SMRŠŤ TITULŮ GOLF IS GREAT IN MARIENBAD 2 ČERVEN 2015 MK ČR E 21670 KLUBOVÉ NOVINY ROYAL GOLF CLUBU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ GOOD WIND OF CHANGE Jaký byl rok 2014 a čím klub v současné době žije? Rok 2014 byl bezpochyby jedním

Více

Rozhovor: Tereza Vitvarová - Diblík Kurzy: VLK Quo Vadis Na cestě: Pohoří Apuseni Kulturní koutek: Beatnici Okénko: Hodnocení hradeckých oddílů

Rozhovor: Tereza Vitvarová - Diblík Kurzy: VLK Quo Vadis Na cestě: Pohoří Apuseni Kulturní koutek: Beatnici Okénko: Hodnocení hradeckých oddílů Rozhovor: Tereza Vitvarová - Diblík Kurzy: VLK Quo Vadis Na cestě: Pohoří Apuseni Kulturní koutek: Beatnici Okénko: Hodnocení hradeckých oddílů Tábory, tábory, tábory... BRK O poklad hradeckých měšťanů

Více

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Když rozkvetou první jarní květy a vůní jara naplní se vzduch, tehdy je všem známo, že odešel již zimní duch. Všechno voní, bzučí, zpívá, sluníčko se na to dívá.

Více

4 prosinec. Poselství 2011 téma podpora. Tak nám zvolili předsedu, paní Müllerová reportáž z VII. výročního zasedání Pionýra

4 prosinec. Poselství 2011 téma podpora. Tak nám zvolili předsedu, paní Müllerová reportáž z VII. výročního zasedání Pionýra MOZAIKA PIONÝRA 4 prosinec 2010 Poselství 2011 téma podpora Tak nám zvolili předsedu, paní Müllerová reportáž z VII. výročního zasedání Pionýra Sami o sobě zprávy ze sdružení 5 18 Smím prosit? kvíz 1213

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

Bavíme se všichni už 20 let!!!

Bavíme se všichni už 20 let!!! Podzim 2010 ŽHAVÍK Informační občasník střediska Oheň Most Bavíme se všichni už 20 let!!! Víkendové oslavy 7. 10. 10. 2010 7.10. Sázení Lípy 8.10. Slavnostní odhalení památníku v Lomu 9.10. Mezistřediskové

Více

SPOLEČENSTVÍ. naše. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč. z obsahu. Uvidět

SPOLEČENSTVÍ. naše. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ. Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč. z obsahu. Uvidět ÚNOR 2 0 0 5 naše MĚSÍČNÍK TŘEBÍČSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČENSTVÍ Ročník XVI. č.2 13. února 2005 Cena 7 Kč Uvidět O svátku Uvedení Páně do chrámu jsme slyšeli Simeonova slova: Nyní můžeš, Pane, propustit svého

Více

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři,

LISTOPAD 2011. číslo 6. Vážení čtenáři, LISTOPAD 2011 číslo 6 Vážení čtenáři, blíží se prosincové vánoční svátky, a tak jsme pro Vás připravili poslední číslo Vítonického zpravodaje v roce 2011. Vánoce jsou svátky klidu a já doufám, že obsah

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2001 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o strachu ze tmy ohlédnutí aneb chvála různorodosti byli jsme přitom cvvz olomouc 2001 můj pohled na cvvz kongres a valné shromáždění črdm

Více

PODČÁRNÍK. číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 9 září 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Havana club na biotopu Kotynka PODČÁRNÍK Časy se mění Patřím mezi ty, kteří v září vždy věnují vzpomínku roku 38. Tenhle měsíc se pro

Více

Žijeme ve škole. Stalo se: Stane se:

Žijeme ve škole. Stalo se: Stane se: 1 Žijeme ve škole Stalo se: 27.-28.11. proběhl projekt na téma Tolerance 27.11. jsme zahájili advent průvodem světýlek 1.12. se čtyři zástupci redakce účastnili v Brně vyhlášení výsledků celostátní soutěže

Více

Kunovský fašank 2012

Kunovský fašank 2012 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad

Více

PIONÝRA 6. Přiřaď stát k jídlu. únor. Dobrodružný koncert. Za krásami Brna. Reportáž (8) Geopozvánka (14) Kvíz (22)

PIONÝRA 6. Přiřaď stát k jídlu. únor. Dobrodružný koncert. Za krásami Brna. Reportáž (8) Geopozvánka (14) Kvíz (22) PIONÝRA 6 únor Dobrodružný koncert Za krásami Brna Přiřaď stát k jídlu 2013 Reportáž (8) Geopozvánka (14) Kvíz (22) Praha byla potřinácté Ledová Na první pohled sice ledu ani sněhu nikde moc nebylo, spíš

Více

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav

Pomoc. Rozhovor: pan školník. Boleslavsko hledá talent. Charitativní sbírka. Téma: časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav Ročník čtvrtý Číslo II Listopad - Prosinec 2012 NEPRODEJNÉ časopis pro studenty Gymnázia Mladá B oleslav skolnik-casopis.8u.cz g8mb.cz Pomoc Téma: 4 Taneční 5 Charitativní sbírka 12 Boleslavsko hledá talent

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

3/2008 říjen. Podzimní vydání

3/2008 říjen. Podzimní vydání 3/2008 říjen Podzimní vydání Rozhovor 2 V nedávné době jsem slyšel stížnosti na majitele psů, kteří po svých miláčcích neodklízí výkaly. Tento problém je v českých městech již dávno evergreenem. Jaká je

Více

prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze

prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze prosinec 2011 I ročník 54 junák Oslav 100 let se Skautem a Teepkem Otestuj se! Stoleté odborky Optické iluze akce Svojsíkův závod celostátní kolo Ve dnech 23. 25. 9. se v Mladé Boleslavi konala skautská

Více