Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720"

Transkript

1 Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

2 Obsah: 1. Činnost Zlínského kraje v roce Vedení Krajské rady Junáka Zlínského kraje v roce Skautská činnost v okresech Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín 4. Vzdělávání vedoucích 5. Krajské závody 6. Webové stránky k prezentaci 7. Spolupráce KRJ s jinými organizacemi 8. Zpráva o hospodaření v roce Závěr výhled na rok 2007 Přerov, květen Činnost Zlínského JK v roce 2006 Rok 2006 byl ve znamení přípravy přechodu na novou organizační strukturu v Junáku a začlenění krajů jako plnohodnotný článek v řídící struktuře. Zejména pak na akce vzdělávacího charakteru a decentralizace některých činností na okresy a střediska. Činnost krajských činovníků a činovnic byla soustředěna do následujících organizačních pilířů: a. Vzájemná spolupráce s jednotlivými Okresními radami a středisky předsedové okresních rad jsou současně členy krajské rady b. Organizační spolupráce vedení kraje s kanceláří Ústředí Junáka, ekonomem Junáka a především s NJ tajemník br. Sudolský byl zástupcem kraje v Náčelnictvu a br. Cepek byl voleným členem Náčelnictva a je realizována v co nejkratším čase. c. Maximální zaměření na problematiku výchovy a systému skautského vzdělávání je prioritou činovníků a činovnic a je soustředěna do Východomoravské lesní školy a dalších vzdělávacích akcí a kurzů. d. Spolupráce s jinými organizacemi NNO, orgány státní správy a samosprávy na území Zlínského kraje. Zasedání KRJ bylo vždy čtvrtletně a dle potřeby byly jednání předsednictva KRJ.

3 2. Vedení Krajské rady Junáka Zlínkého kraje v roce 2006 PŘEDSEDNICTVO: předseda: místopředsedkyně: Výchovný zpravodaj chlapeckého kmene: Výchovná zpravodajka dívčího kmene: Zpravodaj pro výchovu činovníků: hospodář: Tajemník JK a člen NJ za kraj: Cepek Aleš Kšanďák Fišerová Eva Sopka Jaroš Aleš Raf Mgr. Kamasová Eva Voženílek Stanislav Riki Janík Dušan - Amphora Sudolský Miloš - Zub PLÉNUM KRJ: Krajský zpravodaj pro kmen dospělých: Krajský kapitán vodních skautů: Rádce družiny Svojsíkova oddílu: Zdravotní zpravodaj: Členové: Revizní komise JK: předseda revizní komise: člen revizní komise JK: Stöhr Vladimír Maceček David Maca Pavlík František - Steve MUDr. Plintovič Michal - Ploutvička Magdalena Vázlerová Majda Snášelová Jarmila - Shewe Ing. Hrabec Jaroslav - Tavi Putala Antonín Čech Svatopluk Svaťa Procházka Vratislav ing. 3. Skautská činnost v jednotlivých Okresech Podrobně je dokumentována ve zprávách jednotlivých ORJ. Proto zde uvádíme jen významné akce, přesahující hranice okresu. Okres Kroměříž 721: Zpráva o činnosti Opět je tu za námi další rok činnosti a před námi bilancování, jaký to byl rok, ten který nesl označení 2006? Byl to rok, který na našem okrese přinesl hodně změn. Především to bylo stěhování střediska Mirka Svobody a tím i celé ORJ do nových prostor na ulici Purkyňovu, kde se díky větším prostorám vytvořilo vzdělávací středisko, kde si místo našla i naše každoměsíční setkání na okresní radě. Z Okresní rady odešel bratr Jan Kotek-Šotek z osobních důvodů a tak jsme do rady kooptovali bratra Zdeňka Opravila z Chropyně, který začal pracovat na místě org. zpravodaje.

4 Také naše snaha o ukončení vleklé likvidace 1.Přístavu VS Kojetín nabrala nových rozměrů a to žalobou na vedení střediska, nyní je již na soudech aby nám pomohly se domoci práv v této oblasti. Bohužel celé vedení ORJ tato záležitost mrzí, ale jiný postup již není možný, po vyčerpání všech možností smírčí cestou. Během roku proběhlo na JO Kroměříž mnoho akcí, za účasti okresní rady. Ples střediska Polárka, výstup na Ivančenu, okresní Závody vlčat a světlušek, Plajnerův memoriál na sv. Hostýně. Naše střediska se úspěšně prezentují na Dnu dětí, který probíhá v jejich městech. Dále zástupci VS se účastnili největší mezinárodní přehlídky vodních skautů Navigámus 2006 na štěrkovně v Hlučíně. V létě se pak účastnilo mnoho oddílů mezinárodní akce pozemních skautů ORBIS 2006 v Brně, která velmi prověřila jejich připravenost na nepředvídatelné věci, kdy byly postiženi přívalovými dešti a nuceni se během hodiny evakuovat do jiných prostor. Během léta a podzimu se někteří členové Junáku, kteří chtějí vést své mladší kamarády také účastnili vůdcovských kurzů, LŠ a Instruktorských LŠ a všichni je úspěšně absolvovali. Závěr roku je vždy vyvrcholením činnosti spojeným s bilancováním a i u nás tomu tak bylo. Oddíly, ale i střediska měli své besídky na závěr roku a ještě před samotnými Vánocemi naši skauti přinesli do našich domovů klid, pohodu a smír Betlémským svělem. Dovolte mi všem touto cestou poděkovat za jejich práci, usilovnost se kterou myšlenku skautingu rozdávají mezi děti a tím se snaží vychovávat novou generaci ke kamarádství a pomoci bližnímu, ale i uvědomit si sebe sama a svou cestu dál v životě. Složení řídících a kontrolních orgánů ORJ Kroměříž Předseda ORJ: Magdalena Vázlerová- Majda Místopředseda ORJ: Cepek- Kšanďák Hospodář ORJ: Výchovná zpravodajka DK a CHK: Zpravodaj pro OS: Tajemník ORJ: Zdravotní zpravodaj ORJ: Organizační zpravodaj: Aleš Jana Roubalová Hana Reimerová Hanka Viktor Spálovský- Shrek Miroslav Doubrava- Akela Michaela Jurčíková Zdeněk Opravil

5 Členové ORJ: Revizní komise: Alois Reimer(Holešov) Václav Šebestík(Chropyně) Jaroslava Soukupová Svatopluk Čech Žofie Nesvadbová Toto je jen zlomek z práce a akcí, které nás čekají a věříme v jejich úspěšný průběh Zprávu vypracovala: Magdalena Vázlerová Předsedkyně ORJ Kroměříž Okres Uherské Hradiště 722: 1. ORJ - základní údaje Okresní rada pracovala ve složení zvoleném na okr. sněmu dne Zasedání ORJ se koná pravidelně 1x měsíčně, vždy první úterý v měsíci, s výjimkou letních měsíců ( červenec, srpen ) v pronajatém salonku Klubu kultury v Uherském Hradišti. V roce 2006 se zasedání uskutečnila 10x v těchto termínech : 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 5.9., 3.10., 7.11., Registrace Členská základna dle registrace byla v celkovém počtu 808 registrovaných, z toho 800 platících. Proti roku 2005 jde o úbytek 53 členů. Dle jednotlivých středisek : Středisko název střediska místo platících neplatících celkem Psohlavci Uherské Hradiště Hradišťská dvojka Uherské Hradiště

6 Jantar Polešovice Buchlovice Prvních moravských Uherský Brod skautů Bojkovice Suchá Loz Modrá Celkem r Akce a závody Střediska okresu uskutečňují desítky akcí, o kterých se vzájemně informují jednak výměnou celoročních plánů akcí, jednak aktuálně při zasedání ORJ. Nejvíce akcí organizují střediska Modrá, Polešovice, " Psohlavci" Uherské Hradiště, Uherský Brod. Významnější akce organizované v roce 2006 : Zimní skautské vaření, Archeoskanzen Modrá Rikitanův memoriál - zimní závody dvoučlenných hlídek, St.Hutě Čekatelské zkoušky, Uh.Hradiště Ples Psohlavců, Sady HUDYFEST - hudebně-divadelní festival skautů, Modrá Okresní kolo Závodu vlčat a světlušek, Modrá org. UH Dvojka Květinový den, Buchlovice vybráno ,- Kč Jamboree hradišťských skautů, oslava Dne matek Uherské Hradiště- přes 500 účastníků Bambipark (náhrada Bambiriády v UH) Zdravotnická kvalifikace doplňkové přezkoušení vedoucích dle nových předpisů Pohádkový les, Modrá, org. UH Dvojka Skautský den, Uherský Brod Uskutečněno 16 tuzemských a 1 zahraniční (Slovensko) tábor dnů pro občanský sektor, Uherské Hradiště, výstava z činnosti ve vestibulu kina Hvězda oslava vzniku samostatného Československa: - Brdo-rozhledna, org. stř. Modrá - Polešovice, památník a Skautská lípa svobody - účast při pietních aktech v obcích Uh.Hradiště, Uh.Brod, Čekatelské zkoušky, Uh.Hradiště 4. Vzdělávací akce ORJ zorganizovala 2x čekatelské zkoušky.

7 5. veřejné a charitativní akce Střediska se zapojila v roce 2006 do těchto charitativních akcí: Tříkrálová sbírka Květinový den středisko Uherský Brod je zapojeno do adopce na dálku ( podpora možnosti vzdělání dítěte z rozvojové země ) Den dobré vůle Nadace Olgy Havlové Betlémské světlo 6. Prezentace organizace na veřejnosti ORJ a střediska se pravidelně prezentují na veřejnosti i ve sdělovacích prostředcích. Významnějších akce s prezentací na veřejnosti : Tříkrálová sbírka 30 dnů pro občanský sektor Výročí osvobození - v jednotlivých obcích dle data osvobození, účast při pietních akcích Den matek Bambipark ( Uh.Hradiště ) Skautský den ( Uherský Brod ) Květinový den Den dobré vůle Olgy Havlové Výročí 28. října - pietní akce u památníků v obcích - setkání u rozhledny na Brdu Betlémské světlo 7. Tábory V roce 2006 střediska okresu uskutečnila 17 táborů, kterých se zúčastnilo 459 dětí a 108 dospělých. Z tohoto počtu byl 1 tábor v zahraničí - na Slovensku ( odd.severka stř. Psohlavci Uh.Hradiště) Okres Vsetín 723: Při ORJ Vsetín pracovalo 8 středisek Středisko Vsetín , Středisko Valašské Meziříčí , Středisko Lidečko , Středisko Rožnov , Přístav Zlatá laň Ostrava , Středisko Kelč , Středisko Hovězí , Přístav Viribus Unitis Ostrava V těchto střediscích a přístavech působilo celkem 38 oddílů a v nich 724 členů.

8 Okresní závod vlčat a světlušek - se uskutečnilo v Hrachovci Vichury dne Soutěžilo se v disciplínách Kuchařská dovednost, příroda, zdravověda, vztah k vlasti, překvapení hlavolam, krmení Balůa, dopravní značky, manuální zručnost a překážková dráha. Na prvních místech se umístila ve světluškách hlídka Sovičky z Valašského Meziříčí a ve vlčatech hlídka Jelenů z Hrachovce. Akce: Květinový den DCB Březiny v roce 2006 dokončilo středisko Vsetín výstavbu Dětského bezbariérového centra Březiny v Kateřinicích. DCB bylo za pozornosti médií i politické reprezentace slavnostně otevřeno v květnu Betlémské světlo Pomoc při Tříkrálové sbírce Tábory V roce 2006 střediska okresu uskutečnila 20 táborů, kterých se zúčastnilo 374 dětí a 81 dospělých. Tábory se uskutečnily po celém území ČR. Okres Zlín 724: v roce 2006 se registrovalo celkem 1082 skautů a skautek (nárust o 3 členy oproti roku 2005) pod okresní radu Zlín spadá čtrnáct středisek s delegovanou právní subjektivitou a ve střediscích pracuje 52 oddílů mezi nejmladšími dětmi se registrovalo 136 vlčat a 173 světlušek. Skautů bylo registrováno 169 a skautek členů se zaregistrovalo mezi rovery a 103 mezi rangers. Největší počet 231 činí dospělí členové, což je 20% členské základny. Akce a činnost: celostátní akce i v letošním roce se střediska zapojila do několika celostátně pořádaných akcí. Jednalo se zejména o akce: Postavme školu v Africe, Bambiriádu, Den v krojích, Tříkrálovou sbírku, Kapku naděje nebo Velikonoční skautské kuřátko. Jde především o humanitární projekty a akce pro děti. akce určené pro veřejnost v roce 2006

9 se uskutečnil již 10. Ročník městské hry MHD ve Zlíně, střediska ve Zlíně, Brumově-Bylnici a Napajedlích pořádají každoročně Skautský ples, většina středisek se zapojuje i do akce Betlémské světlo. Z dalších akcí lze připomenout Hry skřítků v Luhačovicích, Silvestrovský pochod v Otrokovicích, nebo Pálení čarodějnic ve Vizovicích. Některá střediska organizují dětské dny nebo karnevaly pro děti. Ve Vizovicích se uskutečňuje Pochod se strašidly, v Brumově-Bylnici Pohádkový a strašidelný hrad nebo Kateřinské štrůdlování. z dalších akcí zlínská střediska již pravidelně provádějí Čištění Dřevnice, středisko v Pozlovicích akci Přehrada provádění úklidu kolem této lokality nebo středisko Otrokovice Jarní otevírání a čištění lesních chodníčků. Skautské závody skautské závody na regionální úrovni zde můžeme zařadit Memoriál Jerry Hodného v Napajedlích, Memoriál Šedého Vlka v Brumově-Bylnici a Junácký den v Pozlovicích. okresní kolo závodu světlušek a vlčat se uskutečnilo v Napajedlích. Závod našich nejmenších se konal za krásného slunného dne. Ze strany domácích pořadatelů byl výborně organizován a proběhl hladce. Byla to radostná přehlídka v zápolení a snaze našich světlušek a vlčat, pro které je skauting v prvé řadě hrou. Do krajského kola z vlčat postoupila hlídka č. 11, Zelená šestka Brumov-Bylnice a hlídka č. 2, Jestřábi Štítná nad Vláří. Ze světlušek postoupila hlídka č. 12, stř. Pozlovice a hlídka č. 4, stř. Brumov-Bylnice. 4. Vzdělávání vedoucích Každý vedoucí vede a vychovává členy oddílu k naplňování poslání Junáka, v duchu skautského slibu a zákona. Jde především o zajištění výchovné činnosti oddílu, zajištění bezpečnosti na všech akcích nebo organizační a technické zabezpečení všech akcí. Všechny tyto vědomosti a znalosti získává každý vedoucí postupně v několika fázích: - rádcovský kurz určený pro děti od let, které mají předpoklady pro vedení družin - čekatelská zkouška poskytuje kvalifikaci ke spoluúčasti na vedení oddílu nebo jednotlivých krátkodobých akcích - vůdcovská zkouška opravňuje k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je předpokladem pro výkon některých dalších funkcí v Junáku - lesní škola je místem pro výměnu zkušeností, hledání nových metod, přístupu a programu pro budoucí činovníky - zdravotní kurz spoluorganizovaný s ČČK, absolventi získají oprávnění Zdravotník zotavovacích akcí. Vůdcovské zkoušky, lesní školu i zdravotní kurzy zajišťuje Východomoravská lesní škola, která se podílí v našem kraji na výchově a vzdělávání vedoucích. Rádcovské kurzy jsou v kompetenci jednotlivých středisek. Více informací lze získat na

10 5. Závody Krajské kolo závodu světlušek a vlčat se uskutečnilo v Kateřinicích u Vsetína. Na všechny děti čekalo 10 disciplín, které měly prověřit jejich znalosti, schopnosti a dovednosti. Některé disciplíny byly připraveny originálním způsobem (např. Setonova hra jako minové pole nebo Vlast a skauting dle soutěže Kufr). Nejlépe se v kategorii vlčat s úkoly vypořádala hlídka Jestřábů ze Štítné nad Vláří a mezi světluškami to byla hlídka ze 3. roje světlušek z Brumova-Bylnice. Obě hlídky si vybojovaly postup do celostátního kola a budou reprezentovat náš Zlínský kraj v Letohradě. 5. Webové stránky k prezentaci Stále se pracuje na postupném přechodu a nových webových stránkách na adrese : které jsou postupně doplňovány o aktuální informace. 6. Spolupráce KRJ s jinými organizacemi Po ustálení práce státní správy Zlínského Kraje, byla přímým jednáním nastolena spolupráce s jeho školským odborem. Případné dotace se realizují jen na konkrétní akce. Výborná je spolupráce s obecními úřady. V některých městech byla vypracována obecná kriteria pro hodnocení činnosti dobrovolných organizací /NNO/, zabývající se výchovou dětí a mládeže. 7. Zpráva o hospodaření v roce 2006 Kompletní účetní uzávěrka k je k dispozici u hospodáře KRJ br. Janíka. Pro stručnost uvádíme tyto vybrané položky: 7.1. Finanční majetek: Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech v korunách. Zůstatek na bankovním účtu a pokladně činí ,- Kč

11 7.2. Pohledávky a závazky: O KRJ Zlín neeviduje k žádné pohledávky ani závazky 7.3. Přehled příjmu KRJ Zlín v roce 2006: celkové příjmy byly ve výši ,- Kč 7.4. Přehled výdajů KRJ Zlín v roce 2006: celkové výdaje byly ve výši ,- Kč 7.5. Výrok zprávy krajské revizní komise: Kontrola za běžný rok 2006 byla provedena a během kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Úkoly vyplývající z celkového závěru revize byly předány hospodáři KRJ. Zápis z revize provedl a za správnost odpovídá předseda krajské revizní komise bratr Svatopluk Čech. 8. Závěr hurá do další stovky Rok 2007 je ve znamení 100 let od vzniku skautingu. Před sto lety vzal britský důstojník Baden Powell dvacítku chlapců na ostrov Brownsea, aby v praxi zkoušel novou metodu, kterou vymyslel a do níž vkládal velké naděje. I za sto let se nic nezměnilo na podstatě skautingu, který vychází z družinového systému, oddílových schůzek, výprav, táborů. Na kamarádství a partě dětí, které na sebe mohou spolehnout. Ale Skauting není jen tak nějaké hraní, skauting je skvělá výchovná metoda, která vede mladí lidi ke skutečným životním hodnotám a to je právě výhled do dalších let, který zavazuje vychovat skauty a skautky. Naše krajská rada se vždy bude výrazně věnovat výchovné práci a veškeré úsilí bude zaměřeno tímto směrem, jak pomoci nižším jednotkám ve všech směrech. V Přerově dne Cepek Aleš Kšanďák Předseda Zlínského kraje 720

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah: 1. Činnost Zlínského JK v roce 2005 2. Vedení Krajské rady Junáka Zlínského kraje v roce 2005 3. Skautská činnost v okresech Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ]

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] Výroční zpráva 2014 Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] O poslání, Junáku a skautingu vůbec Skauting bez hranic Skauting je

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov. Výroční zpráva za rok 2013 Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Výroční zpráva za rok 2013 Bludov 2013 Autor textů: Jan Juránek Hanes, Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jiřího Znoje

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Junák -svaz skautů a skautek ČR. Středisko sdružuje následující oddíly: Velikost členské základny: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JUNÁK - svaz skautů a skautek České republiky středisko Moravská Orlice Moravské Budějovice IČ: 60418648 Organizační číslo jednotky: 614.04 č.ú. 1400002472/7940 Junák -svaz skautů a

Více

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Seznam charakterizovaných funkcí Vedoucí oddílu... 2 Vedoucí OJ (vedoucí střediska, předseda ORJ a KRJ)... 4 Zástupce vedoucího oddílu,

Více

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Výroční zpráva 2012 Annual report 2012 Stalo se v roce 2012 2 Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Výchova a vzdělávání činovnic a činovníků Junáka patří ke stěžejním úkolům nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín 2006 Výroční zpráva 2006-0 - HANDICAP (?) Zlín ÚVODNÍ SLOVO Už čtrnáctým rokem se životní cesty šedesáti klientů sociálních služeb, více než stovky dětí a mládeže a patnácti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SLOVO PŘEDSEDY OBSAH SLOVO PŘEDSEDY Bylo by to lehké, Pane Utéct z boje za lepší svět Ten, který se ustavičně rodí. Ano, bylo by to lehké, nestarat se o lidi okolo, zavřít

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a

U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m P e d a g o g i c k á f a k u l t a K A T E D R A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y Diplomová práce H i s t o r i e s

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR,

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, PŘÍSTAV ORION KARLOVY VARY VÝROČNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA PŘÍSTAVU ZA ROK 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JEDNOTCE Junák svaz skautů a skautek ČR, přístav ORION Karlovy Vary U Brodu 134

Více

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba

Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Výroční zpráva Pionýr 2003 Organizační výstavba Jsme sdružením dobrovolným, otevřeným hájíme zájmy nejen svých členů, ale i ostatních dětí. Své akce nabízíme i neorganizovaným dětem a mládeži, zabýváme

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut komunikačních studií a žurnalistiky Katedra marketingové komunikace a public relations Bakalářská práce 2012 Aneta Höschlová UNIVERZITA KARLOVA

Více

Základní škola Zlín, Mostní

Základní škola Zlín, Mostní Základní škola Zlín, Mostní VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A) Charakteristika školského zařízení Ve školním roce 2009/2010 je Základní škola praktická

Více

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014

Výroční zpráva. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Výroční zpráva Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. za rok 2014 Posláním Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. je zmírňovat důsledky zdravotního postižení

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

odem Co je skauting 4 Statistiky 5  Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko

Více

Bavíme se všichni už 20 let!!!

Bavíme se všichni už 20 let!!! Podzim 2010 ŽHAVÍK Informační občasník střediska Oheň Most Bavíme se všichni už 20 let!!! Víkendové oslavy 7. 10. 10. 2010 7.10. Sázení Lípy 8.10. Slavnostní odhalení památníku v Lomu 9.10. Mezistřediskové

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2013 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2013 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic

výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic výroční zpráva > 2002 < annual report Junák > svaz skautů a skautek ČR > Association of Scouts and Guides of the Czech Republic obsah >1 3 > profil 5 > úvodní slovo starosty Junáka 7 > mladí lidé ve skautingu

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Kde a jak probíhají obřady Rozhovor s matrikářkou Jarmilou Medkovou. Str. 11. Holešov a chorvatský Desinič podepsaly smlouvu o spolupráci

Kde a jak probíhají obřady Rozhovor s matrikářkou Jarmilou Medkovou. Str. 11. Holešov a chorvatský Desinič podepsaly smlouvu o spolupráci Zdravotně postižení rekapitulovali Aktivity sdružení neutuchají. Str. 7 Kde a jak probíhají obřady Rozhovor s matrikářkou Jarmilou Medkovou. Str. 11 Jaroslava Obermaierová pro Holešovsko Je fajn poznat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více