Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012. Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012. Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Sokolov, Boženy Němcové Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

2 1.Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784 Charakteristika školy: Úplná základní škola o 13 ách ( 6 na 1.stupni,7 na 2.stupni ), škola je v právní subjektivitě, na 2.stupni jsou y s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zřizovatel školy: Vedení školy : Město Sokolov Mgr. Luboš Beran ředitel od Mgr. Hana Hrubá - ředitelka Mgr. Adéla Kailová zástupce ředitele Mgr. Michala Klementová výchovná poradkyně Adresa pro dálkový přístup: Počty : 13 kmenových a 12 odborných učeben Odborné učebny : Výuka na škole probíhala v těchto odborných učebnách 2x počítačová, výtvarná výchova,chemie,přírodopis,3 učebny cizího jazyka, hudební výchova, žákovská kuchyňka, dílny, žákovská knihovna. Charakteristika vybavení: Třídy standardně vybaveny, škola se potýká s nedostatkem financí, které by přispěly k dovybavení odborných učeben a kabinetů nábytkem a pomůckami. Údaje o počtu a žáků: I.A Mgr. Alena Jiříková - 22 žáků II.A Mgr. Alena Šnicerová - 15 žáků III.A Mgr. Věra Berková - 22 žáků IV.A Mgr.Eva Suchopárová - 21 žáků

3 IV.B Mgr. Kateřina Trnková ( do ) 18 žáků Mgr. Petra Mlýnková ( od ) V.A Mgr. Veronika Brodíková - 13 žáků VI.A Dagmar Slámová - 23 žáků VI.B Hana Hrdličková - 24 žáků VII.A Miloslava Váchová - 18 žáků VII.B Mgr.Michaela Hubená - 19 žáků VIII.A Mgr.Lenka Kaloudová - 18 žáků VIII.B Mgr.Josef Hubený - 19 žáků IX.B Mgr.Irena Frimlová - 26 žáků Předmětové komise : MS 1 stupně + ŠD PK cizích jazyků PK společenských věd PK M,F,CH,INF PK PŘ,Z,PV PK TV PK HV,VV PK ČJ Mgr. A. Jiříková Mgr. M. Hubená Mgr. I. Frimlová Mgr. J. Hubený D. Slámová Mgr. L. Kaloudová J. Burianová Mgr. A. Kailová Správci kabinetů: kabinet 1.stupně kabinet ČJ kabinet cizích jazyků Mgr.A. Šnicerová Mgr. A. Kailová Mgr. M. Hubená

4 kabinet D kabinet CH kabinet Z kabinet PŘ kabinet M kabinet F kabinet TV kabinet VV kabinet HV kabinet dílen kabinet pozemků kabinet OV správce žákovské knihovny správce učitelské knihovny správce žákovské kuchyně výchovné poradenství KMČ koordinátor ICT primární preventista koordinátor ŠVP Mgr. I. Frimlová Mgr. M. Klementová Mgr. J. Hubený D. Slámová M. Váchová D. Slámová Mgr. L. Kaloudová J. Burianová D. Slámová Mgr. M. Klementová Mgr. M. Klementová D. Slámová Mgr. V. Brodíková H. Hrdličková M. Váchová Mgr. M. Klementová Mgr. A.Kailová M. Váchová Mgr. M. Klementová Mgr. I. Frimlová Početní stavy zaměstnanců: Na škole pracovalo do celkem 22 pedagogických pracovníků, z toho 2 vychovatelky školní družiny a 1 asistentka žáka L. Budíka ze 6. B a dále 10 provozních zaměstnanců. K datu ukončila pracovní poměr Mgr. Kateřina Trnková a její úvazek převzala Mgr. Petra Mlýnková. Dnem ukončil pracovní poměr Jakub Formánek a vedoucí školní jídelny p. Jana Jasanská.

5 Od došlo ke sloučení škol ZŠ Sokolovská 1507 a ZŠ Boženy Němcové 1784 pod ZŠ Běžecká Ředitelkou školy se stala p. ředitelka Mgr. Hana Hrubá (ředitelka ZŠ Běžecká 2055 ), stávající ředitel školy Mgr. Luboš Beran přešel do funkce učitele a od se vedoucí školní jídelny stala p. Eva Vodičková (přestup z pracoviště ZŠ Běžecká ).Na výpomoc do školní jídelny byla do přijata důchodkyně p. Terezie Csáková. Změny v počtu zaměstnanců nastaly také k ,kdy ukončil pracovní poměr Mgr. Luboš Beran, p. vychovatelka Eva Haladová, p. sekretářka Renata Davídková a p. uklízečka Daniela Šulcová. Hodnocení školní družiny ZŠ je dobře situovaná a dostupná díky blízkosti autobusových zastávek. Její součástí je ŠD. Děti využívají dvě vybavené y, učebnu s audiovizuální technikou, šatny, zimní zahradu, ve které je stůl na stolní tenis a fotbal, a také tělocvičny. V areálu školy pak děti mohou sportovat na upraveném hřišti. V okolí školy je dostatek možností k zajímavým procházkám. Činnost družiny vychází ze vzdělávacího programu ŠD, který je součástí vzdělávacího programu školy. Ve školním roce 2011/2012 bylo do ŠD zapsáno 50 žáků 1. stupně ZŠ. Vychovatelky během roku naplňují klíčové kompetence různými činnostmi tak, aby se děti rozvíjely ve všech oblastech. Společnými akcemi ŠD jsou například mikulášská besídka nebo karneval. Speciálními pak v letošním roce bylo vystoupení klaunů a divadélko pana Pohody. Materiální podmínky ŠD jsou velmi dobré a je vedeno hospodaření ŠD. 2. Přehled oborů vzdělávání : Učitelé základní školy vyučovali podle ŠVP ZV Kalokagathia. Profilace školy: Škola má na 2. stupni y s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

6 12. Přehled o výuce cizích jazyků v jednotlivých ách ve šk. roce a anglický jazyk německý jazyk základy AJ základy NJ 2. A A A B A A B A B A B B Celkem Personální zabezpečení činnosti školy : Pedagogičtí pracovníci : příjmení,jméno,titul funkce aprobace Beran Luboš Mgr. ŘŠ M Z Kailová Adéla Mgr. ZŘŠ ČJ - D Klementová Michala Mgr. VP CH ZPV Jiříková Alena Mgr. / NŠ VV Šnicerová Alena Mgr. / NŠ Berková Věra Mgr. / Spec.pedag. Suchopárová Eva Mgr. / NŠ Trnková Kateřina Mgr. / NŠ Mlýnková Petra Mgr. / NŠ Brodíková Veronika Mgr. / ČJ OV Slámová Dagmar / / Hrdličková Hana / / Váchová Miloslava / /

7 Hubená Michaela Mgr. / F AJ NJ Kaloudová Lenka Mgr. / TV Hubený Josef Mgr. / M Z Frimlová Irena Mgr. / ČJ D Formánek Jakub / / Burianová Jarmila / / Krčková Renata Bc. / / Školní družina : Černá Jana vychovatelka Haladová Eva vychovatelka Asistentka pedagoga : p.ivona Hofmannová Přehled nepedagogických pracovníků školy: Davídková Renata sekretářka Sepeši Ján školník Jasanská Jana vedoucí ŠJ (do ) Vodičková Eva vedoucí ŠJ ( od ) Fritusová Alžběta uklízečka Pavelková Jitka uklízečka Šimáčková Jitka uklízečka Šulcová Daniela uklízečka Vyrobiková Eva uklízečka Krassová Veronika hlavní kuchařka Jungmannová Jana kuchařka Csáková Terezie - kuchařka

8 4. Seznam žáků vycházejících ve školním roce 2011/2012 Ročník: 9.B Jméno žáka Název školy Učební obor Bekr Josef ISŠTE Sokolov elektrotechnik Čapková Eliška Obchodní akademie Sokolov obchodní akademie Černá Ivana ISŠ Cheb kadeřnice Červenická Markéta SŠ Živnostenská Sokolov cukrářka Hejlková Barbora SŠ Živnostenská Sokolov aranžér Hladká Petra SOU Stravování a služeb Karlovy Vary gastronomie Hladký Petr SPŠ Loket informační technologie Chink Nguyen Thi SŠ Živnostenská Sokolov kadeřnice Janda Dominik Václav ISŠTE Sokolov Jůnová Libuše ISŠ Cheb kadeřnice Kleinová Nikola SŠ Živnostenská Sokolov cukrářka mechanik a opravář motorových vozidel Kovář Kamil ISŠTE Sokolov elektrotechnik Láník Dominik SOU Stravování a služeb Karlovy Vary gastronomie Marhanová Zuzana SPŠ Keramická Karlovy Vary grafický design Mazurkovič Vladimír SOŠ Ochrany majetku a osob Plzeň bezpečnostně právní činnost Miksa Jan SOU Toužim mechanik a opravář motorových vozidel Pleier Jan ISŠTE Sokolov elektrotechnik Roštínský Rostislav SPŠ Loket informační technologie Saleta Martin ISŠ Cheb obsluha CNC strojů Strádalová Nikola SOŠ Logistická Karlovy Vary provoz a ekonomika dopravy Šajtoš Lukáš ISŠTE Sokolov elektrotechnik Vogl Jakub ISŠTE Sokolov elektrotechnik Vu Thi Hong Hanh Gymnázium Sokolov všeobecné gymnázium mechanik a opravář motorových Železný Radek SOŠ Karlovy Vary, s.r.o. vozidel Zuleger Adam nepřijat Čopák Pavel ISŠ Cheb opravář zemědělských strojů

9 Tab. Č. 1 : Seznam žáků vycházejících z 9. ročníku Ročník: 8.A Jméno žáka Název školy Učební obor Petrlík David povolen další rok povinné školní docházky Vláčil Martin ISŠ Cheb mechanik a opravář motorových vozidel Tab. Č. 2 : Seznam žáků vycházejících z nižších ročníků Ročník: 8.B Jméno žáka Název školy Učební obor Čapek David SŠ Živnostenská Sokolov kuchař - číšník Nesvadbová Helena Mai Quyen Luc povolen další rok povinné školní docházky povolen další rok povinné školní docházky Tab. Č. 3 : Seznam žáků vycházejících z nižších ročníků Ročník: 7.A Jméno žáka Název školy Učební obor Horák Karel Střední odborné učiliště Toužim mechanik a opravář motorových vozidel Tab. Č. 4 : Seznam žáků vycházejících z nižších ročníků Ročník: 7.B Jméno žáka Název školy Učební obor Gáborová Margita SŠ Živnostenská Sokolov práce ve stravování Husár František Nepřijat Tab. Č. 5 : Seznam žáků vycházejících z nižších ročníků Zápis do 1.ročníku Zápis proběhl společně se ZŠ Běžecká, budou otevřeny dvě první y,jedna na ZŠ Běžecká a jedna na ZŠ Boženy Němcové ( zde je zapsáno 21žáků ).

10 5. Tabulka výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2011/2012 Ročník Počet žáků / toho dívek 22/6 15/10 22/7 39/15 12/3 46/23 37/12 37/17 26/12 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování 3.stupeň z chování Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Počet IVP zdravotní postižení/sociální znevýhodnění Primární prevence Začátkem školního roku 2011/2012 proběhly adaptační kurzy v ročnících, ve kterých vznikl nový kolektiv. Třídní učitelé pracovali se ou pomocí seznamovacích a jiných her. Cílem těchto aktivit bylo utvoření dobrého ního kolektivu, minimalizace problémových situací. Výchovný poradce seznámil rodiče na ních schůzkách s možným výskytem patologických jevů a podal informace o tom, jak se dané problémy řeší na ZŠ.

11 V prvním pololetí pracovali žáci společně s ními učiteli na projektu Vánoční jarmark, kde se opět učili tolerantnímu chování, práci ve skupině. Výsledky své práce představili rodičům a široké veřejnosti, což je pozitivně motivovalo k lepším výkonům ve škole. Osmé ročníky byly testovány prostřednictvím projektu Správná volba. Žáci měli tak možnost ověřit si své znalosti a schopnosti, získat představu o svém budoucím studijním oboru, což je kladnou motivací ke zlepšení výsledků ve škole. Během výuky probíhala prevence patologických jevů v chemii (výchova ke zdraví, nebezpečné situace), občanské výchově (návykové látky, osobní násilí, mezilidské vztahy, sexualita prevence násilí), cestě kolem světa (multikulturní výchova). Na prvním stupni byla v prvouce zařazena tato témata: prevence šikany, zdravověda, bezpečnost. Ve třetím ročníku probíhal projekt Záchranný kruh. Ve druhém pololetí se osmé ročníky účastnily přednášky o sexu s panem MUDr. Kolářem. Během celého školního roku byly řešeny problémové situace pomocí úzké spolupráce ních učitelů, výchovného poradce, rodičů a organizací: Středisko výchovné péče Karlovy Vary, Policie ČR, Odbor péče o dítě. Využívána byla i služba psycholožky Mgr. Kelucové. Poslední možností kooperace ních učitelů a žáků napříč všemi ročníky byla školní akademie. Žáci měli možnost vzájemně si ukázat své schopnosti a nadání, posílit toleranci vůči ostatním i sama sebe, naučit se pomáhat druhým a podporovat jejich snažení. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Při plnění plánu dalšího vzdělávání vycházíme především z nabídky vzdělávacích organizací Karlovarského kraje. Výběr školení vychází z potřeb Školy, z vlastního zájmu pedagogů a finančních možností školy. Přenos informací probíhá na pedagogické radě, předmětových komisích či metodických sdružení. Studium pro získávání kvalifikace: Mgr. Luboš Beran Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky UK Praha Bc. Renata Krčková FTVS UK Praha magisterské kombinované studium Hana Hrdličková PF Plzeň studium AJ a ČJ Školení jednotlivců: Mgr. M. Klementová Modelové řešení šikany Mgr. V. Berková Základy reedukace SPU D. Slámová Úvodní seminář programu Ekoškola Mgr. I. Frimlová, Mgr. V. Berková Učení na míru Mgr. A. Šnicerová 7a ( 7x o alergii a astmatu pro školu) M. Váchová Školení pro zadavatele testování ICILS Mgr. V. Berková Specifika předškolního vzdělávání soc.znevýhodněných dětí

12 D. Slámová Bezplatný kurz Environmentálního vzdělávání Mgr. M. Hubená Seminář koordinátorů českých škol zapojených do projektu Comenius Mgr. M. Klementová Školení metodiků prevence Vzdělávání v oblasti ICT : V rámci realizace projektu ISŠTE Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( č. projektu CZ.1.07/1.3.11/ ) byli v modulu č.2 proškoleni 2 pedagogové a v modulu č. 3 bylo proškoleno 10 pedagogů. V rámci realizace projektu Krajského vzdělávacího centra pro další vzdělávání pedag. pracovníků (č. projektu CZ.1.07/1.3.00/ ) byl proškolen 1 učitel. V rámci Projektu IT ve škole absolvovalo 10 pedagogů kurz Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro základní školy. Proškolení celého pedagogického sboru nebylo v tomto školním roce realizováno 8.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Projekty ve školním roce 2011/2012: Projekt Správná volba Již druhým školním rokem probíhal tento projekt v osmých ročnících ZŠ. Žáci byli testováni prostřednictvím počítačového programu COMDI. Program testoval znalosti z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Dále se zaměřil na zájmy žáků, jejich schopnosti a dovednosti. Výsledky testů hodnotila nezávislá osoba (psycholog). Žáci obdrželi hodnocení prostřednictvím tabulek a grafů, kde bylo možno vyčíst, zda dosahují maximálních výsledků, kterých by byli schopni. Nedílnou součástí vyhodnocení byly obory doporučené pro jejich další vzdělávací cestu. Projekt Jupiter Tento projekt volně navazuje na projekt Merkur, který na škole probíhal v předchozích letech. Cílem projektu je seznámit žáky s praxí v jednotlivých oborech, které se vyučují na ISŠTE Sokolov. Za tímto účelem navštívili žáky zástupci různých firem a prostřednictvím prezentace seznámili žáky s jednotlivými profesemi. Součástí prezentace byly soutěže, kde žáci mohli získat propagační materiál firem. Dále byly zhotoveny informační panely, představující žákům technické obory a uplatnění na trhu práce. Panely byly v průběhu školního roku vyměňovány a vystavovány na chodbách ZŠ.

13 Vánoční jarmark se odpoledne otevřela naše škola široké veřejnosti a k vidění byly výsledky práce žáků a učitelů. Žáci své výrobky připravovali již od podzimu a y na 2. stupni měly za úkol mimo jiné vymyslet aktivitu, kterou by pobavili své mladší spolužáky. Pozvání přijali také profesionálové ( např. ze statku Bernard). Školní akademie V květnu se uskutečnil již 3. ročník školní akademie, kde žáci rodičům i prarodičům předvedli své umění nejen v oblasti umělecké, ale také sportovní. Zastoupeny byly všechny y a účinkujícím se vystoupení povedlo. Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2011/2012 byl na naší škole dokončován multilaterální dvouletý projekt s názvem Frame a game, který byl financován z programu EU Comenius partnerství škol a z Česko německého fondu budoucnosti. Projektu se účastnily čtyři školy, kromě naší také Realschule Coburg I z Německa, Gimnazjum w Zespole Szkół w Pińczycach z Polska a Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola z Maďarska. V rámci projektu hostila naše škola v říjnu 2010 setkání koordinátorů ze všech zúčastněných zemí, v květnu 2011 se konalo setkání žáků v České republice, v září 2011 v Maďarsku, v prosinci 2011 v Německu a v květnu 2012 v Polsku. Cílem projektu byl rozvoj porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomoc při osvojování základních životních dovedností nezbytných pro osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech, ztráta zábran a ostychu při komunikaci s cizincem, posílení respektu a tolerance k cizím kulturám a rozvoj různých kompetencí: práce s informacemi, ICT, umění prezentace. Produkty projektu jsou: logo projektu, dvě stolní hry (pexeso 10 památek z každé země - 40 dvojic) a kvízová hra otázky k zúčastněným zemím, kniha představující památky a závěrečná výstava prezentující jak projekt jako takový, tak jeho produkty. Na projektu pracovali Mgr. Michaela Hubená, Mgr. Josef Hubený a osm vybraných žáků. Spolupráce s mateřskou školou V listopadu se uskutečnila pracovní schůzka mezi vyučujícími z MŠ a ní učitelkou 1. y ZŠ se uskutečnil projekt "Školička". Děti z MŠ přišly do školy, kde zhlédly jednu vyučovací hodinu v 1. a 2. ě. Na další hodinu pro ně byly připraveny sportovní soutěže v tělocvičně se žáci 1. A vypravili za dětmi do MŠ. Tam zhlédli muzikál O Budulínkovi. Na oplátku pak školkovým dětem předvedli country tanec, se kterým vystoupili na školní akademii. Nakonec si společně všichni pohráli.

14 Zájmové kroužky V letošním školním roce žáci navštěvovali tyto kroužky : barevný minivolejbal, atletický kroužek, míčové hry, šikovné ruce, klub mladých umělců, hudební kroužek, turisticko - přírodovědný, informatiku, nápravu SPU. Enviromentální výchova ve škol.roce 2011/2012 Na naší škole je EVVO realizována v těchto předmětech: I. stupeň prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní výchova II. stupeň přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, občanská výchova, rodinná výchova, cesta kolem světa. Projekt Ekoškola Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola. Od září se ekotým, doplněný o nové členy, scházel a zjišťoval informace, které vedly k vytyčení úkolů, které povedou ke zlepšení prostředí na naší škole. Recyklohraní V rámci této soutěže zajišťujeme zpětný odběr drobného elektroodpadu a baterií a plníme různé úkoly týkající se oblasti elektroodpadu. Sběr druhotných surovin I v letošním roce jsme pokračovali ve sběru papíru, víček a PET lahví. Touto činností podporujeme ění odpadu v domácnostech. Spolupráce s DDM Sokolov Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili Dne Země.

15 Praktická environmentální výchova Na naší škole proběhl projekt ke Dni zvířat, kdy se děti seznámily s chovem domácích mazlíčků, s jejich původním prostředím před domestikací. Žáci sedmých ročníků vytvářeli herbáře, v rámci přírodopisu poznávali biotopy okolí školy. Předmětové a umělecké soutěže 1. stupeň ve školním roce 2011/2012 MĚSÍC NÁZEV UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA AJAX - BEZPEČNÉ 3.A Elena Ivaničová ZÁŘÍ PRÁZDNINY místo ocenění 3.A Martin Sajdák CO VÍŠ O KK 3. místo 4.A Adam Bauer BŘEZEN KARLOVARSKÉM KRAJI 3.místo 5.A. Aleš Hoch CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA OK 3. místo 2.A Veronika Urbánková DĚTSKÉ RECITACE 2. místo 4.A Natálie Žippaiová DUBEN CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA KK ocenění 2.A Veronika Urbánková DĚTSKÉ RECITACE ocenění 1.A Jan Halberštát HRAVĚ O SOKOLOVĚ 3.místo 3.A Klára Nečová výtvarná soutěž HRAJEME SI A SOUTĚŽÍME postup do KK 4.B Carolina Kurčinová S AJAXEM místo 4.A Matyáš Vondráček 12.místo 4.A Radomír Ryška 41.místo 4.A Margita Tatýrková 54.místo 4.A Michaela Loudová 63.místo 4.A Martin Schmid DEN ZEMĚ OK 2.místo 4.A Kolektiv 10 žáků NĚMČINA NÁS BAVÍ OK 1.místo 4.A Adam Bauer OK 4. místo 4.A Natalie Žippaiová KVĚTEN NĚMČINA NÁS BAVÍ KK 5. místo 4.A Adam Bauer 3.5. KK 9. místo 4.A Natálie Žippaiová DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Oblast. 12.místo MLADÝCH CYKLISTŮ 3.5. kolo 4.A Denisa Cekovová, Tereza Kalendová, Martin Schmid, Matyáš Vondrášek

16 Předmětové a umělecké soutěže 2.stupeň Název soutěže Měsíc Umístění Jméno žáka Recitační soutěž březen OK 1. místo 6. A Jiří Halberštát duben KK Čestné uznání 6. A Jiří Halberštát Olympiáda z českého jazyka březen OK 14. místo 8. B Hana Hrdličková Pythagoriáda leden OK 3. místo 6.A Jiří Halberštát Matematická olympiáda duben OK Z6 Z7 Z8 4. místo 9. místo 2. místo 4. místo 5. místo 7. místo 8. místo 6.A Jiří Halberštát 6. A Karel Chval 7. A Karel Štěrba 7. A Karel Soural 8. A Karolína Dietlová 8. A Marek Mikš 8. A Tereza Škrabalová Dějepisná olympiáda únor OK 25. místo 8. B Jiří Švec Soutěž v anglické konverzaci únor OK 6. místo 3. kat. 4. místo 4. kat. 6. A Jiří Halberštát 9. B Vu Thi Hong Hanh 6. B Eva Výborná Soutěž v německé únor OK 5. místo 3. kat. konverzaci 6. místo 3. kat. 7. místo 3. kat. 6. A Dominik Jedlička květen KK 9. místo 4. kat. 6. B Eva Výborná březen KK 8. B Nikola Mifkovičová Dopravní soutěž Besip květen 3. místo 6. A K. Chval D. Chylík K. Matoušková K. Myslivcová Hlídka mladých zdravotníků Hravě o Sokolově výtvarná soutěž Hravě o Sokolově sportovně/znalostní soutěž duben 3. místo 6. B K. Janečková 8. A Č. Výborný 8. B H. Hrdličková M. Trantinová 9. B Vu Thi Hong Hanh duben 2. místo 6. A Veronika Hladilová duben 4. místo 8. B A. Mannertová Z. Slámová H. Hrdličková

17 Soutěže - sportovní - 1. stupeň ZŠ ve školním roce 2011/2012 MĚSÍC NÁZEV UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA ZÁŘÍ MINITENIS OK 2. místo 1. A - Jedlička A., Halberštát J A - Bauerová M. 4. A - Cekovová D., Horvátová T., Vondrášek M. 5. A - Hoch A. ŘÍJEN PŘESPOLNÍ BĚH OK 1. místo 1. A - Münzer R., Schmid J., Štísová K., Vrbová K A - Bauerová M., Fiala M. KK 5. místo 3. A - Benc T., Nečová K. 4. A - Burešová M.,Vítová L.,Bauer A. 5. A - Hafijanyč D. LISTOPAD STOLNÍ TENIS OK 1.místo 2. A - Bauerová M A - Žippaiová N., Bauer A. 5. A - Hoch A. PROSINEC BOWLING OK 6. místo 2. A - Bauerová M A - Nečová K. 4. A - Burešová M. Bauer A. 5. A - Hoch A. ÚNOR PŘEHAZOVANÁ OKR 3. místo 2. A - Bauerová M A - Boháčková B., Vítová L.Horvátová T., Bauer A.,Stangar A., Charvát J., Hladký O., Saleta D. BŘEZEN FLORBAL OK 3. místo 2. A - Bauerová M A - Gašpar A. 4. A - Cekovová D., Horvátová T., Vondrášek M., Kalendová T., Žippaiová N.,Trantinová S., Bauer A. Stangar A., Vácha T., Charvát J., Schmid M., Saleta D. DUBEN ŠPLH OK 3. místo 1. A - Vrbová K., Halberštát J A - Bauerová M., Dvořák P. 3. A Vuová Thuy Trang, Sajdák M. 4. A - Cekovová D., Bauer A. 5. A - Pachmannová A., Knichal M. KVĚTEN PETANQUE OK 6. místo 2. A - Bauerová M A - Cekovová D., Horvátová T., Boháčková B., Tatýrková M., Žippaiová N. Bauer A., Vácha T., Stangar A.,Charvát J.,Vondrášek M. 5. A - Hoch A. ČERVEN RINGO OK 5. místo 2. A - Bauerová M. 4. A - Cekovová D., Kalendová T., Horvátová T., Tatýrková M.,

18 CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ VE SPORTOVNÍ LIZE ŠKOL - 3. MÍSTO Žippaiová N., Bauer A., Vácha T., Stangar A., Saleta D., Hladký O. 5. A - Hoch A., Knichal M. Ostatní sportovní soutěže ve školním roce 2011/2012 MĚSÍC NÁZEV UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA LISTOPAD PLAVÁNÍ OK 3. místo 3. A - Nečová K., Havlíček A A - Boháčková B., Tatýrková M. Žippaiová N., Vondrášek M., Bauer A. 4. B - Gitterová E., Gitter P. 5. A - Ottová K., Hoch A.,Petrov J. 4. A - Boháčková B., Cekovová D., DUBEN VYBÍJENÁ OKR 2. místo Kalendová T., Vítová L Bauer A.,Vácha T., Stangar A., Krčín M., Saleta D., Charvát J., Hladký O. KVĚTEN ČERVEN MCDONALD'S CUP OK kat.a 3. místo 1. A - Parihuzič M.,Sentelik F., Münzer R. 2. A - Bauerová M., Fiala M. 3. A - Benc T., Gašpar A. kat. B 5. místo 4. A - Bauer A., Vácha T., Charvát T., Krčín M., Hladký O. 5. A - Hoch A., Knichal M. ORANŽOVÝ 5BOJ republik. 9. místo všechny y 1. stupně ATLETICKÝ 3BOJ OK 3. místo 2. A - Fiala M. 3. A - Nečová K., Lagronová T., Gašpar A. 4. A - Bauer A., Burešová M.,Vítová L. 5. A - Hoch A.

19 Sportovní soutěže 2. stupeň /2012 název postupové kolo umístění kategorie účastníci umístění v lize škol Atletický čtyřboj okresní 2. mladší 3.místo Přespolní běh 6. mladší 5. starší 8. starší okresní 8. mladší 1. mladší 8. starší 9. starší Minifotbal okrskové/okresní 1. mladší + starší 6. Plavání okresní 3. starší 5. starší Stolní tenis okresní 2. mladší 1. mladší 4. starší 5. starší Florbal Orion cup okrskové 1. mladší 20 žáků a žákyň žáků a žákyň žáků žáků a žákyň žáků žáků a žákyň mladší 3. starší 2. starší okresní 1. mladší 10 žáků místo 4. místo 4. místo 3. místo 7. místo

20 krajské 3. mladší Sálová okrskové 2. mladší + kopaná starší Šplh okresní 10. mladší + starší Silový víceboj 2. + krajské 3. mladší + starší okresní 3. mladší + starší 7. Basketbal okrskové mladší + starší + Minivolejbal okresní 2. mladší 4. mladší krajské 3. mladší Volejbal okrskové 1. starší Pohár rozhlasu 1. starší okresní 2. starší 4. starší okresní 3. mladší 3. mladší 6. starší 8. starší krajské 6. mladší 15 žáků žáků a žákyň žákyň žáků žáků a žákyň žáků a žákyň žáků a žákyň žáků a žákyň místo 7. místo 4. místo 8. místo 3. místo 1. místo 4. místo

21 Coca-cola cup Oranžový pětiboj okresní 3. mladší + starší 2. + celostátní 9. mladší + starší žáků a žákyň Všichni žáci a žákyně naší školy nehodnoceno nehodnoceno Příloha: Úspěšní sportovci, kteří nejčastěji reprezentovali naši školu: 6.A Alvarezová, Matoušková, Münzerová, Sotáková, Proftová, Halberštát, Chval, Goralka, Havlíček 6.B Matoušek P.,Štiáková 7.A Alvarez, Tichý, Mecner, Walisch, Šmídl, Prajka, Drástová, Žáková 8.A Čtrnáctová, Dietlová, Lagronová, Sirůčková, Škrabalová, Dvořáková, Horecký, Petrlík, Sýs 8.B Čech, Gruber, Čapek, Trantinová 9.B Bekr, Janda, Mazurkovič, Vogl, Zuleger, Hladká Celkové umístění v Lize škol AŠSK ve školním roce 2011/ místo 9.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V letošním školním roce nebyla provedena žádná kontrola. 10.Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů Ve školním roce 2011/2012 byl na naší škole dokončován multilaterální dvouletý projekt s názvem Frame a game, který byl financován z programu EU Comenius partnerství škol a z Česko německého fondu budoucnosti (dále viz bod 8 Mezinárodní spolupráce).

22 11.Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do programu celoživotního učení pro roky , který vznikl na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, se žádný pedagog nezapojil. 12.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola získala finanční dotaci v rámci projektu EU Peníze do škol. 13.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráci s dalšími zaměstnavateli škola nevykazuje. V Sokolově dne Mgr. Adéla Kailová zástupce ředitele

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1 Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více