Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012. Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012. Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Základní škola Sokolov, Boženy Němcové Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

2 1.Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Sokolov, Boženy Němcové 1784 Charakteristika školy: Úplná základní škola o 13 ách ( 6 na 1.stupni,7 na 2.stupni ), škola je v právní subjektivitě, na 2.stupni jsou y s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Zřizovatel školy: Vedení školy : Město Sokolov Mgr. Luboš Beran ředitel od Mgr. Hana Hrubá - ředitelka Mgr. Adéla Kailová zástupce ředitele Mgr. Michala Klementová výchovná poradkyně Adresa pro dálkový přístup: Počty : 13 kmenových a 12 odborných učeben Odborné učebny : Výuka na škole probíhala v těchto odborných učebnách 2x počítačová, výtvarná výchova,chemie,přírodopis,3 učebny cizího jazyka, hudební výchova, žákovská kuchyňka, dílny, žákovská knihovna. Charakteristika vybavení: Třídy standardně vybaveny, škola se potýká s nedostatkem financí, které by přispěly k dovybavení odborných učeben a kabinetů nábytkem a pomůckami. Údaje o počtu a žáků: I.A Mgr. Alena Jiříková - 22 žáků II.A Mgr. Alena Šnicerová - 15 žáků III.A Mgr. Věra Berková - 22 žáků IV.A Mgr.Eva Suchopárová - 21 žáků

3 IV.B Mgr. Kateřina Trnková ( do ) 18 žáků Mgr. Petra Mlýnková ( od ) V.A Mgr. Veronika Brodíková - 13 žáků VI.A Dagmar Slámová - 23 žáků VI.B Hana Hrdličková - 24 žáků VII.A Miloslava Váchová - 18 žáků VII.B Mgr.Michaela Hubená - 19 žáků VIII.A Mgr.Lenka Kaloudová - 18 žáků VIII.B Mgr.Josef Hubený - 19 žáků IX.B Mgr.Irena Frimlová - 26 žáků Předmětové komise : MS 1 stupně + ŠD PK cizích jazyků PK společenských věd PK M,F,CH,INF PK PŘ,Z,PV PK TV PK HV,VV PK ČJ Mgr. A. Jiříková Mgr. M. Hubená Mgr. I. Frimlová Mgr. J. Hubený D. Slámová Mgr. L. Kaloudová J. Burianová Mgr. A. Kailová Správci kabinetů: kabinet 1.stupně kabinet ČJ kabinet cizích jazyků Mgr.A. Šnicerová Mgr. A. Kailová Mgr. M. Hubená

4 kabinet D kabinet CH kabinet Z kabinet PŘ kabinet M kabinet F kabinet TV kabinet VV kabinet HV kabinet dílen kabinet pozemků kabinet OV správce žákovské knihovny správce učitelské knihovny správce žákovské kuchyně výchovné poradenství KMČ koordinátor ICT primární preventista koordinátor ŠVP Mgr. I. Frimlová Mgr. M. Klementová Mgr. J. Hubený D. Slámová M. Váchová D. Slámová Mgr. L. Kaloudová J. Burianová D. Slámová Mgr. M. Klementová Mgr. M. Klementová D. Slámová Mgr. V. Brodíková H. Hrdličková M. Váchová Mgr. M. Klementová Mgr. A.Kailová M. Váchová Mgr. M. Klementová Mgr. I. Frimlová Početní stavy zaměstnanců: Na škole pracovalo do celkem 22 pedagogických pracovníků, z toho 2 vychovatelky školní družiny a 1 asistentka žáka L. Budíka ze 6. B a dále 10 provozních zaměstnanců. K datu ukončila pracovní poměr Mgr. Kateřina Trnková a její úvazek převzala Mgr. Petra Mlýnková. Dnem ukončil pracovní poměr Jakub Formánek a vedoucí školní jídelny p. Jana Jasanská.

5 Od došlo ke sloučení škol ZŠ Sokolovská 1507 a ZŠ Boženy Němcové 1784 pod ZŠ Běžecká Ředitelkou školy se stala p. ředitelka Mgr. Hana Hrubá (ředitelka ZŠ Běžecká 2055 ), stávající ředitel školy Mgr. Luboš Beran přešel do funkce učitele a od se vedoucí školní jídelny stala p. Eva Vodičková (přestup z pracoviště ZŠ Běžecká ).Na výpomoc do školní jídelny byla do přijata důchodkyně p. Terezie Csáková. Změny v počtu zaměstnanců nastaly také k ,kdy ukončil pracovní poměr Mgr. Luboš Beran, p. vychovatelka Eva Haladová, p. sekretářka Renata Davídková a p. uklízečka Daniela Šulcová. Hodnocení školní družiny ZŠ je dobře situovaná a dostupná díky blízkosti autobusových zastávek. Její součástí je ŠD. Děti využívají dvě vybavené y, učebnu s audiovizuální technikou, šatny, zimní zahradu, ve které je stůl na stolní tenis a fotbal, a také tělocvičny. V areálu školy pak děti mohou sportovat na upraveném hřišti. V okolí školy je dostatek možností k zajímavým procházkám. Činnost družiny vychází ze vzdělávacího programu ŠD, který je součástí vzdělávacího programu školy. Ve školním roce 2011/2012 bylo do ŠD zapsáno 50 žáků 1. stupně ZŠ. Vychovatelky během roku naplňují klíčové kompetence různými činnostmi tak, aby se děti rozvíjely ve všech oblastech. Společnými akcemi ŠD jsou například mikulášská besídka nebo karneval. Speciálními pak v letošním roce bylo vystoupení klaunů a divadélko pana Pohody. Materiální podmínky ŠD jsou velmi dobré a je vedeno hospodaření ŠD. 2. Přehled oborů vzdělávání : Učitelé základní školy vyučovali podle ŠVP ZV Kalokagathia. Profilace školy: Škola má na 2. stupni y s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

6 12. Přehled o výuce cizích jazyků v jednotlivých ách ve šk. roce a anglický jazyk německý jazyk základy AJ základy NJ 2. A A A B A A B A B A B B Celkem Personální zabezpečení činnosti školy : Pedagogičtí pracovníci : příjmení,jméno,titul funkce aprobace Beran Luboš Mgr. ŘŠ M Z Kailová Adéla Mgr. ZŘŠ ČJ - D Klementová Michala Mgr. VP CH ZPV Jiříková Alena Mgr. / NŠ VV Šnicerová Alena Mgr. / NŠ Berková Věra Mgr. / Spec.pedag. Suchopárová Eva Mgr. / NŠ Trnková Kateřina Mgr. / NŠ Mlýnková Petra Mgr. / NŠ Brodíková Veronika Mgr. / ČJ OV Slámová Dagmar / / Hrdličková Hana / / Váchová Miloslava / /

7 Hubená Michaela Mgr. / F AJ NJ Kaloudová Lenka Mgr. / TV Hubený Josef Mgr. / M Z Frimlová Irena Mgr. / ČJ D Formánek Jakub / / Burianová Jarmila / / Krčková Renata Bc. / / Školní družina : Černá Jana vychovatelka Haladová Eva vychovatelka Asistentka pedagoga : p.ivona Hofmannová Přehled nepedagogických pracovníků školy: Davídková Renata sekretářka Sepeši Ján školník Jasanská Jana vedoucí ŠJ (do ) Vodičková Eva vedoucí ŠJ ( od ) Fritusová Alžběta uklízečka Pavelková Jitka uklízečka Šimáčková Jitka uklízečka Šulcová Daniela uklízečka Vyrobiková Eva uklízečka Krassová Veronika hlavní kuchařka Jungmannová Jana kuchařka Csáková Terezie - kuchařka

8 4. Seznam žáků vycházejících ve školním roce 2011/2012 Ročník: 9.B Jméno žáka Název školy Učební obor Bekr Josef ISŠTE Sokolov elektrotechnik Čapková Eliška Obchodní akademie Sokolov obchodní akademie Černá Ivana ISŠ Cheb kadeřnice Červenická Markéta SŠ Živnostenská Sokolov cukrářka Hejlková Barbora SŠ Živnostenská Sokolov aranžér Hladká Petra SOU Stravování a služeb Karlovy Vary gastronomie Hladký Petr SPŠ Loket informační technologie Chink Nguyen Thi SŠ Živnostenská Sokolov kadeřnice Janda Dominik Václav ISŠTE Sokolov Jůnová Libuše ISŠ Cheb kadeřnice Kleinová Nikola SŠ Živnostenská Sokolov cukrářka mechanik a opravář motorových vozidel Kovář Kamil ISŠTE Sokolov elektrotechnik Láník Dominik SOU Stravování a služeb Karlovy Vary gastronomie Marhanová Zuzana SPŠ Keramická Karlovy Vary grafický design Mazurkovič Vladimír SOŠ Ochrany majetku a osob Plzeň bezpečnostně právní činnost Miksa Jan SOU Toužim mechanik a opravář motorových vozidel Pleier Jan ISŠTE Sokolov elektrotechnik Roštínský Rostislav SPŠ Loket informační technologie Saleta Martin ISŠ Cheb obsluha CNC strojů Strádalová Nikola SOŠ Logistická Karlovy Vary provoz a ekonomika dopravy Šajtoš Lukáš ISŠTE Sokolov elektrotechnik Vogl Jakub ISŠTE Sokolov elektrotechnik Vu Thi Hong Hanh Gymnázium Sokolov všeobecné gymnázium mechanik a opravář motorových Železný Radek SOŠ Karlovy Vary, s.r.o. vozidel Zuleger Adam nepřijat Čopák Pavel ISŠ Cheb opravář zemědělských strojů

9 Tab. Č. 1 : Seznam žáků vycházejících z 9. ročníku Ročník: 8.A Jméno žáka Název školy Učební obor Petrlík David povolen další rok povinné školní docházky Vláčil Martin ISŠ Cheb mechanik a opravář motorových vozidel Tab. Č. 2 : Seznam žáků vycházejících z nižších ročníků Ročník: 8.B Jméno žáka Název školy Učební obor Čapek David SŠ Živnostenská Sokolov kuchař - číšník Nesvadbová Helena Mai Quyen Luc povolen další rok povinné školní docházky povolen další rok povinné školní docházky Tab. Č. 3 : Seznam žáků vycházejících z nižších ročníků Ročník: 7.A Jméno žáka Název školy Učební obor Horák Karel Střední odborné učiliště Toužim mechanik a opravář motorových vozidel Tab. Č. 4 : Seznam žáků vycházejících z nižších ročníků Ročník: 7.B Jméno žáka Název školy Učební obor Gáborová Margita SŠ Živnostenská Sokolov práce ve stravování Husár František Nepřijat Tab. Č. 5 : Seznam žáků vycházejících z nižších ročníků Zápis do 1.ročníku Zápis proběhl společně se ZŠ Běžecká, budou otevřeny dvě první y,jedna na ZŠ Běžecká a jedna na ZŠ Boženy Němcové ( zde je zapsáno 21žáků ).

10 5. Tabulka výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2011/2012 Ročník Počet žáků / toho dívek 22/6 15/10 22/7 39/15 12/3 46/23 37/12 37/17 26/12 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování 3.stupeň z chování Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Počet IVP zdravotní postižení/sociální znevýhodnění Primární prevence Začátkem školního roku 2011/2012 proběhly adaptační kurzy v ročnících, ve kterých vznikl nový kolektiv. Třídní učitelé pracovali se ou pomocí seznamovacích a jiných her. Cílem těchto aktivit bylo utvoření dobrého ního kolektivu, minimalizace problémových situací. Výchovný poradce seznámil rodiče na ních schůzkách s možným výskytem patologických jevů a podal informace o tom, jak se dané problémy řeší na ZŠ.

11 V prvním pololetí pracovali žáci společně s ními učiteli na projektu Vánoční jarmark, kde se opět učili tolerantnímu chování, práci ve skupině. Výsledky své práce představili rodičům a široké veřejnosti, což je pozitivně motivovalo k lepším výkonům ve škole. Osmé ročníky byly testovány prostřednictvím projektu Správná volba. Žáci měli tak možnost ověřit si své znalosti a schopnosti, získat představu o svém budoucím studijním oboru, což je kladnou motivací ke zlepšení výsledků ve škole. Během výuky probíhala prevence patologických jevů v chemii (výchova ke zdraví, nebezpečné situace), občanské výchově (návykové látky, osobní násilí, mezilidské vztahy, sexualita prevence násilí), cestě kolem světa (multikulturní výchova). Na prvním stupni byla v prvouce zařazena tato témata: prevence šikany, zdravověda, bezpečnost. Ve třetím ročníku probíhal projekt Záchranný kruh. Ve druhém pololetí se osmé ročníky účastnily přednášky o sexu s panem MUDr. Kolářem. Během celého školního roku byly řešeny problémové situace pomocí úzké spolupráce ních učitelů, výchovného poradce, rodičů a organizací: Středisko výchovné péče Karlovy Vary, Policie ČR, Odbor péče o dítě. Využívána byla i služba psycholožky Mgr. Kelucové. Poslední možností kooperace ních učitelů a žáků napříč všemi ročníky byla školní akademie. Žáci měli možnost vzájemně si ukázat své schopnosti a nadání, posílit toleranci vůči ostatním i sama sebe, naučit se pomáhat druhým a podporovat jejich snažení. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Při plnění plánu dalšího vzdělávání vycházíme především z nabídky vzdělávacích organizací Karlovarského kraje. Výběr školení vychází z potřeb Školy, z vlastního zájmu pedagogů a finančních možností školy. Přenos informací probíhá na pedagogické radě, předmětových komisích či metodických sdružení. Studium pro získávání kvalifikace: Mgr. Luboš Beran Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky UK Praha Bc. Renata Krčková FTVS UK Praha magisterské kombinované studium Hana Hrdličková PF Plzeň studium AJ a ČJ Školení jednotlivců: Mgr. M. Klementová Modelové řešení šikany Mgr. V. Berková Základy reedukace SPU D. Slámová Úvodní seminář programu Ekoškola Mgr. I. Frimlová, Mgr. V. Berková Učení na míru Mgr. A. Šnicerová 7a ( 7x o alergii a astmatu pro školu) M. Váchová Školení pro zadavatele testování ICILS Mgr. V. Berková Specifika předškolního vzdělávání soc.znevýhodněných dětí

12 D. Slámová Bezplatný kurz Environmentálního vzdělávání Mgr. M. Hubená Seminář koordinátorů českých škol zapojených do projektu Comenius Mgr. M. Klementová Školení metodiků prevence Vzdělávání v oblasti ICT : V rámci realizace projektu ISŠTE Další vzdělávání pedagogických pracovníků ( č. projektu CZ.1.07/1.3.11/ ) byli v modulu č.2 proškoleni 2 pedagogové a v modulu č. 3 bylo proškoleno 10 pedagogů. V rámci realizace projektu Krajského vzdělávacího centra pro další vzdělávání pedag. pracovníků (č. projektu CZ.1.07/1.3.00/ ) byl proškolen 1 učitel. V rámci Projektu IT ve škole absolvovalo 10 pedagogů kurz Zpracování sad digitálních učebních materiálů pro základní školy. Proškolení celého pedagogického sboru nebylo v tomto školním roce realizováno 8.Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Projekty ve školním roce 2011/2012: Projekt Správná volba Již druhým školním rokem probíhal tento projekt v osmých ročnících ZŠ. Žáci byli testováni prostřednictvím počítačového programu COMDI. Program testoval znalosti z českého jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Dále se zaměřil na zájmy žáků, jejich schopnosti a dovednosti. Výsledky testů hodnotila nezávislá osoba (psycholog). Žáci obdrželi hodnocení prostřednictvím tabulek a grafů, kde bylo možno vyčíst, zda dosahují maximálních výsledků, kterých by byli schopni. Nedílnou součástí vyhodnocení byly obory doporučené pro jejich další vzdělávací cestu. Projekt Jupiter Tento projekt volně navazuje na projekt Merkur, který na škole probíhal v předchozích letech. Cílem projektu je seznámit žáky s praxí v jednotlivých oborech, které se vyučují na ISŠTE Sokolov. Za tímto účelem navštívili žáky zástupci různých firem a prostřednictvím prezentace seznámili žáky s jednotlivými profesemi. Součástí prezentace byly soutěže, kde žáci mohli získat propagační materiál firem. Dále byly zhotoveny informační panely, představující žákům technické obory a uplatnění na trhu práce. Panely byly v průběhu školního roku vyměňovány a vystavovány na chodbách ZŠ.

13 Vánoční jarmark se odpoledne otevřela naše škola široké veřejnosti a k vidění byly výsledky práce žáků a učitelů. Žáci své výrobky připravovali již od podzimu a y na 2. stupni měly za úkol mimo jiné vymyslet aktivitu, kterou by pobavili své mladší spolužáky. Pozvání přijali také profesionálové ( např. ze statku Bernard). Školní akademie V květnu se uskutečnil již 3. ročník školní akademie, kde žáci rodičům i prarodičům předvedli své umění nejen v oblasti umělecké, ale také sportovní. Zastoupeny byly všechny y a účinkujícím se vystoupení povedlo. Mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2011/2012 byl na naší škole dokončován multilaterální dvouletý projekt s názvem Frame a game, který byl financován z programu EU Comenius partnerství škol a z Česko německého fondu budoucnosti. Projektu se účastnily čtyři školy, kromě naší také Realschule Coburg I z Německa, Gimnazjum w Zespole Szkół w Pińczycach z Polska a Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola z Maďarska. V rámci projektu hostila naše škola v říjnu 2010 setkání koordinátorů ze všech zúčastněných zemí, v květnu 2011 se konalo setkání žáků v České republice, v září 2011 v Maďarsku, v prosinci 2011 v Německu a v květnu 2012 v Polsku. Cílem projektu byl rozvoj porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomoc při osvojování základních životních dovedností nezbytných pro osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech, ztráta zábran a ostychu při komunikaci s cizincem, posílení respektu a tolerance k cizím kulturám a rozvoj různých kompetencí: práce s informacemi, ICT, umění prezentace. Produkty projektu jsou: logo projektu, dvě stolní hry (pexeso 10 památek z každé země - 40 dvojic) a kvízová hra otázky k zúčastněným zemím, kniha představující památky a závěrečná výstava prezentující jak projekt jako takový, tak jeho produkty. Na projektu pracovali Mgr. Michaela Hubená, Mgr. Josef Hubený a osm vybraných žáků. Spolupráce s mateřskou školou V listopadu se uskutečnila pracovní schůzka mezi vyučujícími z MŠ a ní učitelkou 1. y ZŠ se uskutečnil projekt "Školička". Děti z MŠ přišly do školy, kde zhlédly jednu vyučovací hodinu v 1. a 2. ě. Na další hodinu pro ně byly připraveny sportovní soutěže v tělocvičně se žáci 1. A vypravili za dětmi do MŠ. Tam zhlédli muzikál O Budulínkovi. Na oplátku pak školkovým dětem předvedli country tanec, se kterým vystoupili na školní akademii. Nakonec si společně všichni pohráli.

14 Zájmové kroužky V letošním školním roce žáci navštěvovali tyto kroužky : barevný minivolejbal, atletický kroužek, míčové hry, šikovné ruce, klub mladých umělců, hudební kroužek, turisticko - přírodovědný, informatiku, nápravu SPU. Enviromentální výchova ve škol.roce 2011/2012 Na naší škole je EVVO realizována v těchto předmětech: I. stupeň prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní výchova II. stupeň přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, občanská výchova, rodinná výchova, cesta kolem světa. Projekt Ekoškola Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Ekoškola. Od září se ekotým, doplněný o nové členy, scházel a zjišťoval informace, které vedly k vytyčení úkolů, které povedou ke zlepšení prostředí na naší škole. Recyklohraní V rámci této soutěže zajišťujeme zpětný odběr drobného elektroodpadu a baterií a plníme různé úkoly týkající se oblasti elektroodpadu. Sběr druhotných surovin I v letošním roce jsme pokračovali ve sběru papíru, víček a PET lahví. Touto činností podporujeme ění odpadu v domácnostech. Spolupráce s DDM Sokolov Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili Dne Země.

15 Praktická environmentální výchova Na naší škole proběhl projekt ke Dni zvířat, kdy se děti seznámily s chovem domácích mazlíčků, s jejich původním prostředím před domestikací. Žáci sedmých ročníků vytvářeli herbáře, v rámci přírodopisu poznávali biotopy okolí školy. Předmětové a umělecké soutěže 1. stupeň ve školním roce 2011/2012 MĚSÍC NÁZEV UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA AJAX - BEZPEČNÉ 3.A Elena Ivaničová ZÁŘÍ PRÁZDNINY místo ocenění 3.A Martin Sajdák CO VÍŠ O KK 3. místo 4.A Adam Bauer BŘEZEN KARLOVARSKÉM KRAJI 3.místo 5.A. Aleš Hoch CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA OK 3. místo 2.A Veronika Urbánková DĚTSKÉ RECITACE 2. místo 4.A Natálie Žippaiová DUBEN CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA KK ocenění 2.A Veronika Urbánková DĚTSKÉ RECITACE ocenění 1.A Jan Halberštát HRAVĚ O SOKOLOVĚ 3.místo 3.A Klára Nečová výtvarná soutěž HRAJEME SI A SOUTĚŽÍME postup do KK 4.B Carolina Kurčinová S AJAXEM místo 4.A Matyáš Vondráček 12.místo 4.A Radomír Ryška 41.místo 4.A Margita Tatýrková 54.místo 4.A Michaela Loudová 63.místo 4.A Martin Schmid DEN ZEMĚ OK 2.místo 4.A Kolektiv 10 žáků NĚMČINA NÁS BAVÍ OK 1.místo 4.A Adam Bauer OK 4. místo 4.A Natalie Žippaiová KVĚTEN NĚMČINA NÁS BAVÍ KK 5. místo 4.A Adam Bauer 3.5. KK 9. místo 4.A Natálie Žippaiová DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Oblast. 12.místo MLADÝCH CYKLISTŮ 3.5. kolo 4.A Denisa Cekovová, Tereza Kalendová, Martin Schmid, Matyáš Vondrášek

16 Předmětové a umělecké soutěže 2.stupeň Název soutěže Měsíc Umístění Jméno žáka Recitační soutěž březen OK 1. místo 6. A Jiří Halberštát duben KK Čestné uznání 6. A Jiří Halberštát Olympiáda z českého jazyka březen OK 14. místo 8. B Hana Hrdličková Pythagoriáda leden OK 3. místo 6.A Jiří Halberštát Matematická olympiáda duben OK Z6 Z7 Z8 4. místo 9. místo 2. místo 4. místo 5. místo 7. místo 8. místo 6.A Jiří Halberštát 6. A Karel Chval 7. A Karel Štěrba 7. A Karel Soural 8. A Karolína Dietlová 8. A Marek Mikš 8. A Tereza Škrabalová Dějepisná olympiáda únor OK 25. místo 8. B Jiří Švec Soutěž v anglické konverzaci únor OK 6. místo 3. kat. 4. místo 4. kat. 6. A Jiří Halberštát 9. B Vu Thi Hong Hanh 6. B Eva Výborná Soutěž v německé únor OK 5. místo 3. kat. konverzaci 6. místo 3. kat. 7. místo 3. kat. 6. A Dominik Jedlička květen KK 9. místo 4. kat. 6. B Eva Výborná březen KK 8. B Nikola Mifkovičová Dopravní soutěž Besip květen 3. místo 6. A K. Chval D. Chylík K. Matoušková K. Myslivcová Hlídka mladých zdravotníků Hravě o Sokolově výtvarná soutěž Hravě o Sokolově sportovně/znalostní soutěž duben 3. místo 6. B K. Janečková 8. A Č. Výborný 8. B H. Hrdličková M. Trantinová 9. B Vu Thi Hong Hanh duben 2. místo 6. A Veronika Hladilová duben 4. místo 8. B A. Mannertová Z. Slámová H. Hrdličková

17 Soutěže - sportovní - 1. stupeň ZŠ ve školním roce 2011/2012 MĚSÍC NÁZEV UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA ZÁŘÍ MINITENIS OK 2. místo 1. A - Jedlička A., Halberštát J A - Bauerová M. 4. A - Cekovová D., Horvátová T., Vondrášek M. 5. A - Hoch A. ŘÍJEN PŘESPOLNÍ BĚH OK 1. místo 1. A - Münzer R., Schmid J., Štísová K., Vrbová K A - Bauerová M., Fiala M. KK 5. místo 3. A - Benc T., Nečová K. 4. A - Burešová M.,Vítová L.,Bauer A. 5. A - Hafijanyč D. LISTOPAD STOLNÍ TENIS OK 1.místo 2. A - Bauerová M A - Žippaiová N., Bauer A. 5. A - Hoch A. PROSINEC BOWLING OK 6. místo 2. A - Bauerová M A - Nečová K. 4. A - Burešová M. Bauer A. 5. A - Hoch A. ÚNOR PŘEHAZOVANÁ OKR 3. místo 2. A - Bauerová M A - Boháčková B., Vítová L.Horvátová T., Bauer A.,Stangar A., Charvát J., Hladký O., Saleta D. BŘEZEN FLORBAL OK 3. místo 2. A - Bauerová M A - Gašpar A. 4. A - Cekovová D., Horvátová T., Vondrášek M., Kalendová T., Žippaiová N.,Trantinová S., Bauer A. Stangar A., Vácha T., Charvát J., Schmid M., Saleta D. DUBEN ŠPLH OK 3. místo 1. A - Vrbová K., Halberštát J A - Bauerová M., Dvořák P. 3. A Vuová Thuy Trang, Sajdák M. 4. A - Cekovová D., Bauer A. 5. A - Pachmannová A., Knichal M. KVĚTEN PETANQUE OK 6. místo 2. A - Bauerová M A - Cekovová D., Horvátová T., Boháčková B., Tatýrková M., Žippaiová N. Bauer A., Vácha T., Stangar A.,Charvát J.,Vondrášek M. 5. A - Hoch A. ČERVEN RINGO OK 5. místo 2. A - Bauerová M. 4. A - Cekovová D., Kalendová T., Horvátová T., Tatýrková M.,

18 CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ VE SPORTOVNÍ LIZE ŠKOL - 3. MÍSTO Žippaiová N., Bauer A., Vácha T., Stangar A., Saleta D., Hladký O. 5. A - Hoch A., Knichal M. Ostatní sportovní soutěže ve školním roce 2011/2012 MĚSÍC NÁZEV UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA LISTOPAD PLAVÁNÍ OK 3. místo 3. A - Nečová K., Havlíček A A - Boháčková B., Tatýrková M. Žippaiová N., Vondrášek M., Bauer A. 4. B - Gitterová E., Gitter P. 5. A - Ottová K., Hoch A.,Petrov J. 4. A - Boháčková B., Cekovová D., DUBEN VYBÍJENÁ OKR 2. místo Kalendová T., Vítová L Bauer A.,Vácha T., Stangar A., Krčín M., Saleta D., Charvát J., Hladký O. KVĚTEN ČERVEN MCDONALD'S CUP OK kat.a 3. místo 1. A - Parihuzič M.,Sentelik F., Münzer R. 2. A - Bauerová M., Fiala M. 3. A - Benc T., Gašpar A. kat. B 5. místo 4. A - Bauer A., Vácha T., Charvát T., Krčín M., Hladký O. 5. A - Hoch A., Knichal M. ORANŽOVÝ 5BOJ republik. 9. místo všechny y 1. stupně ATLETICKÝ 3BOJ OK 3. místo 2. A - Fiala M. 3. A - Nečová K., Lagronová T., Gašpar A. 4. A - Bauer A., Burešová M.,Vítová L. 5. A - Hoch A.

19 Sportovní soutěže 2. stupeň /2012 název postupové kolo umístění kategorie účastníci umístění v lize škol Atletický čtyřboj okresní 2. mladší 3.místo Přespolní běh 6. mladší 5. starší 8. starší okresní 8. mladší 1. mladší 8. starší 9. starší Minifotbal okrskové/okresní 1. mladší + starší 6. Plavání okresní 3. starší 5. starší Stolní tenis okresní 2. mladší 1. mladší 4. starší 5. starší Florbal Orion cup okrskové 1. mladší 20 žáků a žákyň žáků a žákyň žáků žáků a žákyň žáků žáků a žákyň mladší 3. starší 2. starší okresní 1. mladší 10 žáků místo 4. místo 4. místo 3. místo 7. místo

20 krajské 3. mladší Sálová okrskové 2. mladší + kopaná starší Šplh okresní 10. mladší + starší Silový víceboj 2. + krajské 3. mladší + starší okresní 3. mladší + starší 7. Basketbal okrskové mladší + starší + Minivolejbal okresní 2. mladší 4. mladší krajské 3. mladší Volejbal okrskové 1. starší Pohár rozhlasu 1. starší okresní 2. starší 4. starší okresní 3. mladší 3. mladší 6. starší 8. starší krajské 6. mladší 15 žáků žáků a žákyň žákyň žáků žáků a žákyň žáků a žákyň žáků a žákyň žáků a žákyň místo 7. místo 4. místo 8. místo 3. místo 1. místo 4. místo

21 Coca-cola cup Oranžový pětiboj okresní 3. mladší + starší 2. + celostátní 9. mladší + starší žáků a žákyň Všichni žáci a žákyně naší školy nehodnoceno nehodnoceno Příloha: Úspěšní sportovci, kteří nejčastěji reprezentovali naši školu: 6.A Alvarezová, Matoušková, Münzerová, Sotáková, Proftová, Halberštát, Chval, Goralka, Havlíček 6.B Matoušek P.,Štiáková 7.A Alvarez, Tichý, Mecner, Walisch, Šmídl, Prajka, Drástová, Žáková 8.A Čtrnáctová, Dietlová, Lagronová, Sirůčková, Škrabalová, Dvořáková, Horecký, Petrlík, Sýs 8.B Čech, Gruber, Čapek, Trantinová 9.B Bekr, Janda, Mazurkovič, Vogl, Zuleger, Hladká Celkové umístění v Lize škol AŠSK ve školním roce 2011/ místo 9.Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V letošním školním roce nebyla provedena žádná kontrola. 10.Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů Ve školním roce 2011/2012 byl na naší škole dokončován multilaterální dvouletý projekt s názvem Frame a game, který byl financován z programu EU Comenius partnerství škol a z Česko německého fondu budoucnosti (dále viz bod 8 Mezinárodní spolupráce).

22 11.Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Do programu celoživotního učení pro roky , který vznikl na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, se žádný pedagog nezapojil. 12.Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola získala finanční dotaci v rámci projektu EU Peníze do škol. 13.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráci s dalšími zaměstnavateli škola nevykazuje. V Sokolově dne Mgr. Adéla Kailová zástupce ředitele

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola Holýšov, okres Domažlice - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 2012-2013 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne 14. 10. 2013 školní rok 2012 2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013

Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2012/2013 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy:

Výroční zpráva o činnosti školy: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12) a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2012/2013 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. srpna 2013 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Výroční zpráva. Školní rok 2009-2010

Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Výroční zpráva. Školní rok 2009-2010 Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Výroční zpráva Školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr.Alexandra Gabrielová V Bystřici nad Pernštejnem dne 26.8.2010 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KARLOVA VARY, KOLLÁROVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014 Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za šk. rok 2013/2014 Ve Žďáře nad Sázavou dne 26. září 2014 Mgr. Miroslav Kadlec ředitel školy 1. Charakteristika školy Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 V Roztokách 24. 9. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více