Dary Na dvou schůzkách pro rodiče jsme požádali opomoc sfinancováním naší činnosti.ohlas byl vynikající. Podařilo se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dary Na dvou schůzkách pro rodiče jsme požádali opomoc sfinancováním naší činnosti.ohlas byl vynikající. Podařilo se"

Transkript

1

2 Úvodníček Konečněprázdniny! Ve škole máte již vše za sebou, ve skautském světě vás to nejlepší teprve čeká. V rukou držíte bonusové číslo Bezejmenného,kterésevážekprázdninám a to především díky našemu letošnímu táboru. Na táboře jako každý rok, vyzkoušíme několik novinek. Po sedmi letech pojedeme na svůj oddílový tábor, bez holek. Chystáme návštěvní 24hodinovkuprorodiče.Vyzkoušímezcela novou moderní aktivitu ta bude velkým táborovým překvapením. Samozřejmě toto překvapení nezůstane osamocené. Vrcholí přípravy tábora amy máme plné ruce práce. Čeká nás ještě několik desítek hodin práce na programu, abychom společně svámi zažili nezapomenutelné chvíle avěřím, žesi zletošního tábora odvezete vzpomínky,na které budete ipo letech rádi vzpomínat.tábor jepředevším vyvrcholením naší celoroční činnosti. Máme za sebou desítky družinových schůzek,výletů,víkendovekibrigád.zaten uplynulýrokjsmesetohospoustu naučili. Naučili jsme se poznat sami sebe, naučili jsme se tolerance aporozumnění. Vtom vem,budetemocpokra š čovatinatáboře. Budetemocpřekonatsamisebe,svéobavy atřeba istrach. Tábor bude především o dobrépartě,kamarádechaopříležitostech příležitosti zažít nezapomenutelné chvíle, příležitosti vyzkoušet netradiční věci a příležitostivledasčemsezlepšit. Tábor je vrcholem celého roku, to ovšem neznamená, ženás po táboře čeká strmý páddolů.budemesesvámisevemiitěmi, š kteří snámi na tábor nepojedou, těšit na září, kdy se společně sejdeme azahájíme nový skautský rok. Vněm připravujeme několik změn. Především je to otevření čtvrté družiny a spuštění nových skautskýchstezekvdružiněkamzíků. Všem členům přeji za celé vedení oddílu krásné prázdninyplné nevšeních zážitků a rodičůmpříjemnoudovolenou! StanislavŠéfr-Standa vůdceoddílu Brigády Musíme poděkovat vem, š kteří nám na brigádáchpomáhajíachodínaně.iletos platila podmínka opracovat alespoň 2hodinynabrigádě.Spotěšenímmusím konstatovat, že vichni š tuto podmínku splnili. Dokoncesezdeobjevujírekordmani,kteřímajíodpracovaných hodin9.vážímesiipomocivechrodi š čů.samibychomvechno š určitěnezvládli. Dary Na dvou schůzkách pro rodiče jsme požádali opomoc sfinancováním naší činnosti.ohlas byl vynikající. Podařilo se nám získat více než 2/3 prostředků, abychom pořídili jedno z táborových překvapení. Zbytek částečně doplatíme z oddílových prostředků a částečně zvlastníchzdrojů. Díkyrodičůmjsmezískaliivýraznouslevunadopravunatábor a byl zakoupen prostředek Pangamin. Děkujeme firmě Turnovský obchodní podnik, s.r.o., manželům Veselým, manželům Kyzivátovým, paní Poskočilové ipanu Vodhánělovi zapodporu,kterésinesmírněceníme.díky. Co nás čeká po prázdninách? Protože se nás čím dál tím více ptáte, jak to budepoprázdninách,tak zde přinášíme krátký odstaveček o tom, jak bychomrádivzářízačali. Termíny schůzek vúterý,ve středu ičtvrtek pravděpodobně zůstanou ve stávajícím čase adružiny budou až na výjimky fungovatvestejnémsložení. Byli bychom rádi, kdyby ti nejstarší kluci zúterních Tygrů (Ondra,Motyka)mohlichoditsKamzíkyvestředu.Vytvořiliby tak společně se stávajícími mladšími Kamzíky jádro nové družiny kluků ve věku 11-13let. Stím souvisí ito, že bychom několik nováčků vtomto věku do družiny nabrali. Podaří-li se nám nábor ve školkách, v Pátek by měli schůzky noví předškoláci.máte-liznámé,nebokamarády,neváhejtepředat nanáskontakt:-). O AKCÍCH V ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDETE INFORMOVÁNI PROSTŘEDNICTVÍM BEZEJMENNÉHO č.144, KTERÝ VÁM BUDE DORUČEN KE KONCI SRPNA DO VAŠICH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK. -1-

3 Stalose... PuťákproKamzíky( ) Oprodlouženémvíkendu sekonalaspeciálnínáročnějšívýpravaurčenápouzeproKamzíky.Jejímcílem bylo prozkoumat části předválečného československého opevnění. Jelikož byl ve čtvrtek státní svátek, dostali žáci základních škol volno překvapivě ivpátek. Pracující si museli vzít dovolenou. Tím byly vytvořenypodmínkyprodlouho plánovanou výpravu do Orlických hor.tatovýprava bylaurčenapro zdatné, otrléanebojácné? Ve čtvrtek ráno jsme se sešli na nádraží avydali se vlakem do stanice Lichkov.Někteří cestou nezřízeně debužírovali. Trpělivý čtenář vzávěru článku odhalí důsledky tohoto lehkovážného jednání. No ale zpátky kcestě.dvakrátjedemevýlukovýmautobusemakolempůldvanáctéseocitámevlichkově. JelikožpotřebujemestihnoutprohlídkunatvrziBouda,nasazujemerychlétempo.Nicméněcca2kmpředtvrzí apůlhodinypředprohlídkouserozhodujemeproobědaprohlídkuv15hod.prohlídkatvrzejezajímaváatéměř nestihnemepostřehnout,žejsmevpodzemíhodinuapůl.celkemtambyloasi4nadnulouadostturistů.jen průvodcebymohlbýtlepší.poprohlídcestudujememapu,prohlížímepřevrácenýobjetlehkéhoopevněnívz. 37apozvolnýmtempemhledámemístonanocleh.SpímenedalekoobjektuK28,kterýjeplnýsazenicstromků. Ránosnídáme,balímestanyaodcházímesměrMladkov,kdenásjižčekáVroub.Dopoledníprogramjetrochu monotónní,jelikožjenutnépřejítdelšíúsekkzemskébráně.ztohotodůvodujdemepoturistickéznačce,čímž míjímeobjektytěžkéhoopevnění.dopolednejsmetakprozkoumalipouzeřopíkvzor36(staršíhranatý). Krátcepopolednipřicházímekmostunamísto,kterésenazýváZemskábrána.Pooběděaasihodinovésiestě pokračujeme po červené značce. Tempo již polevilo aje čas zkoumat těžké opevnění. Procházíme lesem a hrajemebojovky.vpodvečerprocházímekolemzvláštníobory(asi4metryvysokýplot).nedalekopramene, předdělostřeleckýmsrubem,nocujeme.klucispívestanu,velcíspípodširákemvkulichu.nocjechladnějšínež předešlá,alepořádjeteplejšínežta,kterápřijdejakoposlední,tamdojdeinajinovatku. Ránovařímečajanastávajídohady,kdoskýmvaří.Všezabalímeahrajemeposledníbojovku.Pospíchámena tvrzhanička. Těsněpooběděsestupujemedopodzemí.TvrzjeatypickáajezcelajinánežBouda.Celýinteriérbylporoce 1975přestavěnvrámcioperaceKahannaprotiatomovýkryt.Průvodcenatvrzijenaprostýprofíkaumíukázati pravoupevnostnítmu.prohlídkatrváasihodinuapůl.prohlížímesijaktechnologiikrytu,takivnějšíobjekty, upravované do původního stavu. Po prohlídce nás opouští Machajda akosák. Ostatní pokračují volným tempemanalézajíiizolovanýsrubosazenýocelovýmizvony.vpodvečersinašiborcistavějístan,jemužpřímo předvchodemstojístromek,cožjimnevadí. Ráno je pro některé trochu hladové. Což je důsledek nedůsledného debužírování ve vlaku. Ale solidárně se dělíme.poténásčekáještěněkolikposledníchkilometrůkvlakuanásledněasičtyřihodinyjízdydomů. Přestožebylatatovýpravaurčenaprostaršíazkušenější,postihlonásiněkoliknemilýchpříhod.Zdejejejich výčet: Průjem:1x(Velmiintenzivně.Naštěstípouzeujednohoznás),Zmáchanékalhoty:1x,Odřenépředloktí:1x Roztrženékalhoty:2x, Naraženákostrč:1x -2- -Šk-,-jk-

4 Okresníkolozávoduvlčat,Riegrovastezka (So ) Po dvou letech opět závody pro vlčata. Vlakem se vydáváme do Železného Brodu. Protože však může díky omezenípořadatelůzávoditjenjednahlídkazoddílu.musímeserozdělit.dělámetedyspolečnouhlídkuzobou družin. Kdo nejede na závody,projde si Riegrovu stezku. SMatesem putuje soutěžící družina do klubovny střediskaúdolívželeznémbrodě.zbytekčtyřmedvědůjdesmachajdouastandounariegrovustezku.cestou dělámerůznéaktivityzeskautsképraxe-měřímevýškumostu,poznávámerostliny,povídámesiomravencích. Na Jizeře zkoušíme házet žabky,pořádáme velké závody lodiček auvody také stavíme mužíky zkamenů v jednomzmeandrů,kdesvačíme.cestounechybísamozřejměhradeset,kterásepozdějipřeměnilanahruna schovku.pomaluseblížímeksemilům,alehrajemeještěpetanquespapírovýmikoulemi.vydržínámtovíce nežpůlhodiny.nakonecmámeco dělat, abychomstihli vlak.semilyprocházímevelmisvižně,hlavněúseku bývalékoloryzasídlištěmřeky,kamjakjsemsepozdějidozvěděl,neníradnojezditaniautemakdyž,takradši nebrzdit. Jde opravdu onebezpečné místo. Kdo se sem podívá, uvidí proč... Poté se vracíme vlakem do Železného Brodu, kde čekáme na nádraží na naši soutěžící hlídku. Čas si krátíme hraním bitvy spapírovýma koulema. Nakonec přichází naši reprezentanti. Zase ta zdravověda.kdyby ji zmákli, mohli postupovatklidně oni.snadbudoumítštěstítedypřespříštírok... Brigáda(Ne ) Přesto,žejeNeděle,scházímesenaOstrově,abychomtroškuzvelebilinášareál.Bohuželjižodčasnýchranních hodinpršíataksetohovenkumocdělatnedá.jakonapotvorujeúčastobrovská,zejménadětípřišlotéměř25 aktomu ještě dalších 7rodičů. Tatínkové nám pomáhají snatíráním okenic, kluci natírají týpkové tyče a všechnoostatníokolo.uklízímeklubovnuamaminkysestarajíobarvsaloonu.kvůlipočasíamenšímupočtu vedoucíchzdepanujetaktrochuchaos.nakonecseurčenápráceuděláamůžemeserozejítdomů.všem,kteří přiložili ruku kdílu, děkujeme. Od podzimu se budou brigádykonat po jednotlivých družinách. Kdo nebude mocivýjimečněpřijít,můžesijinahraditjindy... Schůzkasrodiči(Pá ) Jeněcopočtvrtéhodiněarodičůjetolik,žesedonašíklubovnyjenobtížněvmáčkneme.Povídámesiotom,co seběhem posledníchdvou měsíců od minuléspolečné schůzky stalo nového.představujeme rodičůmnové skautskéstezkyahlavněsipovídámeotáboře.rozdávámeformuláře,kteréjsoupoúčastnatábořenutné.kdo naschůzcenebyl,musísiinformacenajítnanašemoddílovémwebu. VíkendnaOstrově( ) Ovíkendu jsmeuspořádalitábořenínaostrově. Cílembylovyzkoušetsispolečnéubytovánínejenvklubovně, aleipodstanem. Srazbylvpátekodpoledne,současnětaképroběhlaschůzkas rodiči. Na schůzce měli rodiče možnost, dozvědět se informace opřipravovaném táboře, který letosproběhne na břehu řeky Ploučnice. Ale zpět ktáboření. Ještě odpoledne jsmehráliněkolikher apotéjsmechystaliohništěnabuřtya klubovnunaspaní.poopečeníbuřtůanutnémumytíjsmese stáhlidoklubovny,kdebylodpromítánnástřelfilmuztábora. Pokudvšeklapne,takbykaždýúčastníkloňskéhotáboramohl dostat DVD sfilmem ztábora nejpozději na Ukončovačce. PotomjsmeshlédliPirátyzKaribiku. Ránojsmevstalikolempůlsedméráno.Jenžeprostorpředklubovnoujsmetéměřnepoznali.Jižasivpětráno se zde začala připravovat trať pro rádiem řízená autíčka. Tose stalo velikou atrakcí akluky jsme málem ani nemohlizostrovadostatpryč.ažasivpůldesátésenámpodařilovyrazitnaplánovanývýlet. PohodiněvycházkovéchůzejsmepřišlidolesapodhradKozlov.Zdejsmeposvačilitatrankuahuránahoru.Na zbytcích hradu jsme posvačili amezi skalami jsme zahráli průchod armád avylovili několik čepic ze studny. Kousíček za Kozlovem jsme zkoumali jeskyňku (možná spíše jezevčí noru). Od svaté Anny byla vidět průtrž -3-

5 mračennadturnovem,myjsmevšaknaštěstínezmokli.kolemjezírekjsmedošlipožlutéznačcenahlavatici. Zdejsmesepokoušelidokreslitmapuokolíareliéfhorizontu.NaOstrovějsmepakhladovýmmazalichlebaa připravovaliroštaražničí.bohuželsepřitomněkteřínechovalizrovnaskautsky. Někteří nedočkavci přebalovali ražničí ina třikrát, než jej měli úplně upečené. Večer jsme opět použily střediskový dataprojektor kpromítání filmu. Na noc se někteří odebrali ke spaní ve stanu. Ráno proběhla snídaně ajedna znejnáročnějších částí programu. BALENÍ. Na tomto místě musím požádat všechny,kteří v domavbatohunalezlijinévěcinežsvé,abyjedoručilinaostrovatamsivyzvedlivěci,cojimchybí.postrádáse jedenobalnaspacákavklubovnějejednaigelitovátaškaplnánejenčepic. Staročeskétrhy(So ) Stejnějakolonijsmesevydalidoprůvoduna Staročeskétrhy.Startprůvodubylnanáměstí. Letossenássešlooněcoméněnežloni,alei tak jsme zachraňovali čest Muzea Českého ráje, aby vprůvodu vůbec někdo šel. Prošli jsme si všechny stánky anakonec jsme opět zakoupili jeden bumerang. Letos jsme se rozhodli, že ho ale vytáhneme až na táboře. Loni jsme totiž oba ještě před táborem ztratili... VýletnaFrýdštejn(So ) sekonaljednodennívýlet.Počasínámpřálo,atakjsmesevydalinapřechodKopaniny,Frýdštejnaa Pantheonu.Mašinka nás dovezla do Rychnova. Odtamtud jsme se vydali po modré turistické značce směr Kopanina.JenžeouhamodránezačínápřímounádražíatakprocházímekřížemkrážemRychnovem. Pokrátkédoběsenámpodařilodostatsenaperfektnílouku, kdejsme hráli několik her,když bylo odhaleno, že jde opastvinu pro dobytek, popošlijsmedále,nakopaninu.zrozhlednybylkrásnýrozhledpookolía bylo vidětjakjevšude blízkoido Turnovabynebylonicsložitéhodojít pěšky. Cestou od vyhlídky neustále hrozil temný mrak. Na hradě Frýdštejnbylrozchodakaždýsiprošelzříceninuposvém. Nakonec jsme se všichni potkali ujiž téměř vykoupené pokladny.dále naše kroky vedli na Pantheon. Protože cesta těmi místy prochází po skalnímhřbetu, nebylomožnéhrátvíceher,taksnadpříště.zvyhlídky bylperfektnívýhlednamalouskalu,kdeprávěprobíhaladrenalincup. Potéužbylonutnéjítna mašinku.vlastně ani nevímjakým, ževlakem jsmetojeli,alevturnověbylvčas. Odpodzimusepokusímeuspořádatvícejednodenníchvýletů,abystes námimohlipoznávatibližšíoblasti.budetonutnéizejménakvůlinové družiněpředškoláků.tybudememusetteprvenaučitchodit... Generálka( ) Vpátek začala jedna zpoledních víkendových akcí našeho oddílu. Šlo otradiční generálku tedy výpravu se spaním ve stanech arežimem dne ne nepodobným tomu táborovému. Ajak to celé probíhalo, se dozvíte z následujícíchřádek.vpátekjsmesesešlinaostrověazačalovelkébalení.navlečňákvětšíchnežobrovských rozměrůjsmenaložili,cosedalo anakonecbylo nutno uznat, ževozíknení takvelký,jaksezdá.tinejmenší odešlisměrbus,kterýjedovezldopěnčína.staršípakzapomocisvýchsvalůodejelipovlastníose.netrvaloto anihodinuavichnijsmesese š šlinacílovéloucetedynapozici50 36'11.51"N,15 5'11.08"E.Tamsepočalose stavboustanů,sbíránímdřívíarozdělánímohně.vichniúastnícibylinejprveseřazeniapozdějirozdělenido š č třítýmů,takabymeziseboumohlivzájemněsoutěžitvnejrůznějšíchhrách.kvečeřijsmesiopeklibuřty,akdo chtělitopinku.následovaloobligátnímytíapotéjižvečernízpívání. -4-

6 Ovšemhitemvečerasestaloházeníchemickýmsvětlem,nooházeníbysesnadanimluvitnedalo, šlospíšeo jakýsibojstouhousáhnoutnaonumagickysvítícívěc.potéjižnezbylonicjinéhonežjítspát,nekaždémuse vakchtěloatakbylonutnohlídative š černíklid.ahlídaloseinadálevnoci,hlídkyabysenenudily,dostaliza úkolnakreslitreklamnípoutačnaolympijskéhry. Ránopřišlonečekaněbrzy,bylatotižjednaznejkratšíchnocívroce.Prototakérozcvičkaproběhlaoněcodříve, nežjenatábořeobvyklé.ponástupuasdělenírozkazujsmeseodebralidolesa,kdeproběhloněkoliktakticko- strategickýchher.jemožnozmínithryšípkovárůženka,tankovábitva,letištěamnohédalší.obědseneslve znameníhesla:vojáksestará,vojákmá.každáposádkanafasovalakotlík,polévkuvpytlíku,několikdobrých rad adalšíingredience. Apoté již každá skupinka započala svařením. Musím uznat, žese dařilo aoběd byl servírovánkrátcepopoledni.poledníklidbylcelkempříjemný,každýsinašelsvouzábavuasámzasebemusím uznat, žejsem si zdříml anebylo to nepříjemné. Mezi hry jsem zapomněl zmínit lov ptáků lukem. Více jednotlivé hry popisovat nebudu. Jen se zmíním, žejednotlivé posádky, bez Kamzíků, dostaly za úkol k večernímuohnisecvičitscénkynanásledujícítémata:odjezdnatábor,nejlepšídobrýskutek,prvníškolníden. Pokudbystesimyslely, žesekamzíciflákalytaktone,dostalyspecielnítéma.mojeprvnírande,jejichscénka bylazdařilástejnějakoostatní.uvečerníhoohněsepodivadélkutakézpívaloavrcholemvečerabylokrmení jogurtem, krmil vak š nemohoucí, slepýsnepohyblivou rukou.po večerce si Kamzíci zahrály ragby,úplně po tmě,brankutvořilyrozsvícenébaterkyamíčemsestalochemickésvětlo. Ránoposnídaniproběhlopětkratičkýnástup.Hráloseopětněkolikhersešátky.Přesnějijenemohupopsat, jelikožjsemsesnažilnajítzkratkunavlak.kobědubylyservíroványšpagetyatopovedené.snaddíkyvelkému vedrubylvcelémtábořištiklidivdoběvětšíhopředpoledníhoklidu.poobědějižnebylčasnanicjinéhonežna balení. Toprobíhalo vpoklidu. Poslední hra se jmenovala mýdlo na plocho. Úkolem hráčůbylo dopravit co nejdříve kostku mýdla po určené trati.no apo úplně závěrečném nástupu jsme se vydali zpět domů. Starší kolmomenšívlakem.sešlijsmeseještěnanádraží,kdebylarozdánazavazadlaasdělenasoupiskavytažených klíšťat.no aposlední informace,porozpočtenínákladůmezivech32úastníkůvy š č šlaplatbanakaždéhona 150K. č -Jk- CojetoGenerálka? Generálkajetradičnímoddílovýmpodnikem.Konásekaždýrok.Jetotakovávelkápřípravanatábor.Spíseve stanech,ránozačínározcvičkouanástupem.vnocifungujínočníhlídky.účastnícisivyzkoušítáborovýrežimv praxi

7 Cochcetevědětotáboře... Zavazadla Vybírání zavazadel na tábor proběhne vpátek mezi a Přineste ssebou ipotřebné vyplněné papíry ke kontrole, aby vám nic nechybělo. Zavazadla budou vsobotu odvezena přímo zostrova. Proto je nutné, aby vichni š měli vesbaleno š vkufrech. Vsobotu unádražíjiž nebude možné věci do kufrů doplnit!!! Odjezd Srazjev8.50nanádražíČD.Ssebousipřipravtemalýbatůžeksesvačinounacestuaspitím.Pojedemevlakem přesliberecdomimoně.zmimoněvyrazímenatábořištěpěšky.nazávěrnásbudečekatprvníadrenalinový zážitek-přebroděníploučnicenatábořiště. Návštěvníden Přestože se již několik letpřeme otom, zdanávštěvní den ano, či ne, ipro letošekplatí, žesenávštěvní den uskuteční.letosproběhnenavícvelkýexperimentsrodičovskýmtáborem.pakližeseosvědčí,možnáseujmei propříštírokatřebaivjinýchoddílechnastředisku. Začáteknávštěvníhodnejeve14.00.Důrazněžádámevechnyrodi š če,abydotétodobynevstupovalidotábora azůstávali do vyzvání na příjezdové cestě ktáboru. Protožeje tábořiště vuzavřeném prostoru, kam je motorovýmvozidlůmbezpovolení, vjezd zakázán, musíbýtvozidlaodstavenapřed závorouvobci Hradčany tak, aby nebránila provozu na místní komunikaci. Cesta ktáboru bude od parkoviště před závorou značena pomocíšipek.budevásčekatpěšíchůzedélkycca2,5km,zvelkéčástipoasfaltovékomunikaci. Plánekpříjezdu spodrobnýmvyznačenímmožnostíkparkovánívašichautomobilůdostanetevdenodjezdunatábor. Konec návštěvního dne bude v Poté bude zahájen rodičovský tábor.rodičese budou úastnit č vech š aktivit, jako ostatní úastníci č tábora, vetně č nočních hlídek. Stravování bude zajištěno vtáborové kuchyni. Stanypokudmožnovlastní,omezenýpočetjichjsmeschopnizapůjčit.Rodiče,kterésechtějízúčastnit,musí včas (nejpozději ) nahlásit počet osob, které na táboře přespí. Počítejte spoplatkem 100,-Kč za osobu.kdojedepouzenajedentýdenabudekončitvneděli,nemusísebát,žesvázavazadlaponesekzávoře pěšky.samozřejmějenaložímeaodvezemeažkvašemuautu. Bouránítáboraanávrat ProtožejsmenaPloučniciposlednímběhemznašehostřediska,musímetábortakébourat.Bouratbudemejiž během čtvrtka avpátek ty nejméně důležité věci. Samozřejmě je nutné zbourat všechny stany aveškerý materiál naložitnanáklaďák.přestožejenásdost,rádi uvítámevašipomocnejenpřibouráníanakládánína louce,aletaképřiskládánítáboravsekerkovýchloučkách.přesnéinformaceoskládáníanakládánítáboravám poskytneme nejpozději onávštěvním dnu. Předpokládanýnávrat účastníků tábora je ve na Ostrov. Kontaktnítelefon Vpřípadě vážných důvodů můžete kontaktovat vůdce tábora -Stanislava Šéfra- Standu prostřednictvímsms.tentotelefonsloužípouzeprokontaktovánívpřípaděopravduvelkénutnosti,rodinných důvodůapodobně.neníurčenkpodáváníinformacíotom,jaksevášsynmáapod.vpřípaděnaléhavésituace vásbudemeneprodleněinformovat. Adresatábora Jakodůležitýkontaktrodičůsdětminatábořejsoudopisy.Pištědětemtakčastojakmůžete.Opravdunadopisy čekají.nemusítepsátmnoho, stačí poslatpohled aje vidět, žena němyslíte.dobré jenapsatdopisjižpřed odjezdemnatábor,abyjižvpondělínějakýdostali. Jménoapříjmení Skautskýtábor ŠtikaTurnov InfocentrumHradčany Ralsko-Hradčany Mimoň -6-

8 Programnatáboře Program na táboře je zaměřen na nejrůznějšíaktivity. Velká část programu probíhá vúzkém kontaktu s přírodou. Kromě toho značnou část programu tvoří netradiční, tzv.teambuildingové aktivity,které sloužíke stmeleníkolektivu.specialitkoujsouprožitkovéprogramy,kteréjsouspojenyzejménastemnounocí,svíčkami aohněm. Vprogramu jsou zařazeny iaktivity,jejichž prostřednictvím se děti něco nového uí. č Samozřejmě nesmíchybětsportovníaktivity-zejménapopulárnílakrosafotbal.celýprogramtáborajevakpostavenna š velkécelotáborovéhře,kteroucelýtábordoslovažije-letošnítémajestarověkýsvět. Dětisiuijíidostatekno ž čníchhlídekaněcosenaučíivkuchyni.naučísenakrájetcibuli,oloupatčesnek,oistit č mrkev,rozbítvajíčko,okrábatbrambory,aleiumývatnádobí.maminkybudoumítur š čitěradost. Většinanováčků se stane právoplatnými členy druhého oddílu -vstoupí na svou skautskou nebo vlčáckou stezkusloženímslibuuslavnostníhoohněpředsvýmikamarády. Hygienaadennírežim Základnímpilířemtáborovéhodnejejídlo.Kolemnějsevechnoto š čí.programjepodlejídlarozdělennačtyři bloky.začíná se snídaní. Poté následuje program do svačiny.po svačině ho střídá druhý dopolední blok. Po odpolednímklidustartujeodpoledníblokaposvačiněidruhýodpoledníblok.povečeřinásledujeprograma večerkave Zhlediskahygienymusímesplňovatvelmipřísnépožadavkynahygienu-vyhlášku106/2001Sb.Opožadavcích nazotavovacíakce.vyhláškanámurčujepočetzáchodů,výtokovýchkohoutůvumývárněito,cosenatáboře smíanesmívařit.zatímjsmenikdynemělizávažnějšíproblémyshygienounanašichtáborech. Důvěřujtenám Důvěřujtenám,stáborymámeněkolikaletézkušenosti.Vichnizvedeníjsounasvémji š žosmnáctém skautskémtáboře. HlavnímvedoucímjeStandaŠéfr,jehozástupcemjeJanFojtík-Machajda.ZdravotníkemjeJanKos-Kosáka hospodářemmichalkubánek-škubis.všichnivevedení táboramajísloženzdravotnickýkurz,kterýjeurčen pro zotavovací akce pro děti adorost. Všichni máme nutné zkoušky zpedagogiky, psychologie adalších důležitých oblastí. Včem však máme obrovskou výhodu před ostatními organizacemi je to, že sdětmi pracujemeiběhemroku.vímeco,odkohomůžemečekat,jaksezachovávurčitésituaciaoniznajízasenás. Vědícovyžadujeme,včembudoumíttrochuvolnějiapod. Conedoporučujeme Nedoporučujemeavyslovenězakazujemebráttechnickévěcinatábor.Jednásepředevšímomobilnítelefony aposlední dobou také různé mp3 či mp4 přehrávače. Takovéto věci dokáží značně narušit běh tábora. Nedoporučujeme, aby děti měly ssebou mobilní telefon. Kontakt srodiči během tábora pomocí mobilního telefonuzejménaumladšíchdětímůžezcelaovlivnitjejichpsychiku.dítětisepakdalekovícestýská. Seznamvěcí Seznam věcí, který je přílohou tohoto Bezejmenného je pouze doporučený.záleží na vás, kolik věcí dítěti zabalíte. Důležité je, aby se většina věcí vešla do kufru. Spacák akarimatka mohou být volně. Snažte se vyvarovattoho,žedítěbudemítnavícještě3-4igelitky.radějivšedejtedodvouvětšíchzavazadelneždo10 menších.seznamvěcíjetakékestaženínaoddílovémwebu. Cosseboupřiodjezdunezapomenout Při odjezdu nezapomeňte na důležité věci, které musí mít každý účastník ssebou. Jedná se především o Zdravotní a očkovací průkaz dítěte, kartičku pojištěnce, nástupní list dítěte a posudek o zdravotní způsobilostikúčastinazotavovacíakciprodětiadorost.zdravotníposudekplatí12měsíců.pakližehomáte jižzdřívějška,nenínutnéhoznovupotvrzovatlékařem.zdravotníposudkyvámposkončenítáboravrátíme. VšechnypotřebnéformulářenajdetenanašichoddílovýchstránkáchvsekciTábor2008. Vpřípadějakýchkoli nejasností,dotazůiproblémůnáskontaktujte.jsmepřipravenivámjezodpovědět a vyjítvámvstřícsvašimipřípadnýmiproblémy. TáborováradaČervenákazatelna

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013

Maršovský zpravodaj. číslo 3/2013 září 2013 Maršovský zpravodaj číslo 3/2013 září 2013 ZDARMA Z Maršovské pouti 2013 Vážení spoluobčané, v tomto časně podzimním čase mi dovolte, abych se vrátil k některým věcným tématům, o kterých jsem slíbil informovat.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Nové parkoviště na Klučovské. Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Nové parkoviště na Klučovské Ze společnosti Setkání pošemberských podnikatelů Ze sportu Memoriál prof. Jaroslava Pelikána Z historie

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4

Rádcovský zápisník. Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Junák svaz skautů a skautek ČR Tiskové a distribuční centrum Junáka ISBN 978-80-86825-85-4 Rádcovský zápisník Obsah Můj rádcovský zápisník Role rádce v družině Postavení rádce v oddílové

Více

Středisková výprava spojená s lesní brigádou Tajemství lesa

Středisková výprava spojená s lesní brigádou Tajemství lesa Skautský měsíčník střediska Junáka Křtiny číslo 88 http://junak.euweb.cz duben 2007 Středisková výprava spojená s lesní brigádou Tajemství lesa sobota 31. 3. 2007 Jako každý rok, tak i letos se naše středisko

Více

2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222

2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222 2. číslo občasníku skautského střediska ŠIPKA 8 I 21 I 22 I 221 I 222 3 5 Fotoromán hrají: Míša Mango Petra byla hrozn líná holka, co nejradji ze všeho jenom umla na bednu. Základy v zdravovědě jsou součástí

Více

KUFR a ÚSVIT v listopadu 2004

KUFR a ÚSVIT v listopadu 2004 KUFR a ÚSVIT v ŘÍJNU 2004 každou středu Schůzky v klubovně 3. - neděle Lanování ve městě 9.-10. - víkend Lezení pro náctileté 22.-23. pátek-sobota Setkání vedoucích 24. - neděle Burčákový pochod 28.-31.

Více

dobrušských skautů roč. 6 květen/červen

dobrušských skautů roč. 6 květen/červen dobrušských skautů roč. 6 květen/červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí čtenáři, zdá se to až neskutečné, ale dva měsíce jsou za námi. V přírodě se toho událo hrozně moc - navždy zmizely poslední zbytky

Více

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ]

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] Výroční zpráva 2014 Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] O poslání, Junáku a skautingu vůbec Skauting bez hranic Skauting je

Více

Rozhovor: Tereza Vitvarová - Diblík Kurzy: VLK Quo Vadis Na cestě: Pohoří Apuseni Kulturní koutek: Beatnici Okénko: Hodnocení hradeckých oddílů

Rozhovor: Tereza Vitvarová - Diblík Kurzy: VLK Quo Vadis Na cestě: Pohoří Apuseni Kulturní koutek: Beatnici Okénko: Hodnocení hradeckých oddílů Rozhovor: Tereza Vitvarová - Diblík Kurzy: VLK Quo Vadis Na cestě: Pohoří Apuseni Kulturní koutek: Beatnici Okénko: Hodnocení hradeckých oddílů Tábory, tábory, tábory... BRK O poklad hradeckých měšťanů

Více

Veverky Police nad Metují Linoryt

Veverky Police nad Metují Linoryt Barevný rádcovský kurz Postavme školu v africe O poklad hradeckých měšťanů Drakiáda Krakonošův kerpálek Roverské akce Ringo Frisbee cup Petra Školoudová ČLK Pračolek Putování po Retezatu Open air festival

Více

střediska Junáka Křtiny sobota 21. 3. 2015

střediska Junáka Křtiny sobota 21. 3. 2015 Skautský měsíčník střediska Junáka Křtiny http://www.skautkrtiny.weebly.com http://www.facebook.com/skaut.krtiny číslo 168 duben 2015 Výroční oheň k 25 letům od obnovení střediska Junáka Křtiny sobota

Více

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. srpna 2007. Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč

Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání 15. schůze Rady města Cvikova ze dne 21. srpna 2007. Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč Zpravodaj města a Zpravodaj říjen 2007 města a Ročník 35 ŘÍJEN 2007 Cena 5 Kč I s takovým číslem se dá vyhrát Běh em... Vážení spoluobčané, stále více se setkávám se žádostmi občanů o možnost vybudování

Více

10 červen. Pálení čarodějnic fotoreportáž. Květinový den reportáž. Spartakovští Poutníci nesmrtelné oddíly. Poznáte komiksové hrdiny?

10 červen. Pálení čarodějnic fotoreportáž. Květinový den reportáž. Spartakovští Poutníci nesmrtelné oddíly. Poznáte komiksové hrdiny? MOZAIKA PIONÝRA 10 červen 2011 Pálení čarodějnic fotoreportáž 2 5 Květinový den reportáž Spartakovští Poutníci nesmrtelné oddíly 15 18 Poznáte komiksové hrdiny? kvíz Hoř ohýnku, plápolej! Dne 30. dubna

Více

Zpravodaj 35. střediska Jaroslava Rady, Skalka - Praha 10

Zpravodaj 35. střediska Jaroslava Rady, Skalka - Praha 10 JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, číslo: 5/2010 ročník XXV. Zpravodaj 35. střediska Jaroslava Rady, Skalka - Praha 10 Gangy Práglu 2010 Kterak jsme pouštěli draky Střediskový sraz Sedlo Válečná výprava

Více

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, krásné slunečné počasí posledních dnů láká k vodě a do přírody, prázdniny jsou za dveřmi a doba dovolených

Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, krásné slunečné počasí posledních dnů láká k vodě a do přírody, prázdniny jsou za dveřmi a doba dovolených 27. června 2014 1 Milé děti, vážení rodiče a přátelé školy, krásné slunečné počasí posledních dnů láká k vodě a do přírody, prázdniny jsou za dveřmi a doba dovolených je v plném proudu. Přesto mi dovolte

Více

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje

Více

Slovo starosty. srpen 2009 Hwww.mesto-dubi.czH strana 2

Slovo starosty. srpen 2009 Hwww.mesto-dubi.czH strana 2 srpen 2009 Hwww.mesto-dubi.czH strana 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, další měsíc roku máme za sebou a já spolu s novým číslem našeho Zpravodaje Vás opět mohu informovat o práci radnice. Měsíc červenec

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů

T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů T O T E M d o b r u š s k ý c h s k a u t ů ZÁŘÍ 2008 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé Totemu, prázdniny, doba dovolených, táborů, čundrů a nejrůznějších expedic do blízkých či dalekých krajin je nenávratně

Více

Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) www.jince.eu

Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) www.jince.eu Dětské hřiště u MŠ (Foto Miroslav Maršálek) ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 listopad 2011 1. 11. Út MC, Senior-klub od 14.00 hod. 2. 11. St Schůzka Klubu učitelů-důchodců (více: KS) 14.00 hod. 3. 11.

Více

SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI

SKAUTSKÝSVĚT JUNÁK A FINANCE MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝSVĚT prosinec 2013 leden 2014 ročník 51, číslo 5 MATÝSEK: HOSPODÁŘEM NA VŠECH FRONTÁCH JUNÁK A FINANCE POHÁDKA JAKO SEDIMENT LIDSKÉ ZKUŠENOSTI TÉMA ČÍSLA:

Více

zimní obce knežmost ZDARMA číslo 4 / 2013 zpravodaj obce kněžmost / číslo 4 / 2013

zimní obce knežmost ZDARMA číslo 4 / 2013 zpravodaj obce kněžmost / číslo 4 / 2013 zpravodaj zimní obce knežmost ZDARMA číslo 4 / 2013 zpravodaj obce kněžmost / číslo 4 / 2013 Radnice Radnice Úvodní slovo Vážení spoluobčané, věřím, že až budete číst tyto řádky, budete mít již hlavní

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

bylo letos pět, vězte, že zápis z týdenní R&R akce byl již v čísle minulém.

bylo letos pět, vězte, že zápis z týdenní R&R akce byl již v čísle minulém. TOTEM DOBRUŠSKÝCH SKAUTŮ Z Á Ř Í - Ř Í J E N ROČNÍK 7. 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, prázdniny utekly jako voda a další číslo našeho střediskového oběžníku je tu. Co Vás v něm čeká? Na tuto otázku

Více

ROČNÍK 7. 2014 C - S

ROČNÍK 7. 2014 C - S TOTEM DOBRUŠSKÝCH SKAUTŮ ROČNÍK 7. 2014 č E R V E N E C - S R P E N ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, léto je v plném proudu a stejně tak činnost dobrušského střediska. Vždyť právě nyní, na začátku července,

Více

OBSAH : Společnou cestou

OBSAH : Společnou cestou 18.12.2008 OBSAH : 1 Společnou cestou 2 Rozhovor. Ing. Dagmar Tomanová 3. Opakovaně žádám a požaduji 3. Jak se žije v Záluží a Kozlovicích 4..Chodník ke Glazuře a ke hřbitovu 5..Finanční kontrola, WWW

Více

Výroční zpráva. Jakub Hranický Klubové výlety Datum uzávěrky: 31.12. 2012

Výroční zpráva. Jakub Hranický Klubové výlety Datum uzávěrky: 31.12. 2012 2012 Výroční zpráva PF 2013 Jakub Hranický Klubové výlety Datum uzávěrky: 31.12. 2012 Slovo úvodem Úvodem bych chtěl především poděkovat všem, kteří se v roce 2012 zúčastnili aspoň jednoho z našich výletů.

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 Září Paprsku něžný, zářivý, Jen výš ti budou unikat vítr tě měkce vplétá před hlasem touhy uplakané, svým rychlým koním do hřívy hřívami koní vítr vane - je konec léta, konec

Více