Dary Na dvou schůzkách pro rodiče jsme požádali opomoc sfinancováním naší činnosti.ohlas byl vynikající. Podařilo se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dary Na dvou schůzkách pro rodiče jsme požádali opomoc sfinancováním naší činnosti.ohlas byl vynikající. Podařilo se"

Transkript

1

2 Úvodníček Konečněprázdniny! Ve škole máte již vše za sebou, ve skautském světě vás to nejlepší teprve čeká. V rukou držíte bonusové číslo Bezejmenného,kterésevážekprázdninám a to především díky našemu letošnímu táboru. Na táboře jako každý rok, vyzkoušíme několik novinek. Po sedmi letech pojedeme na svůj oddílový tábor, bez holek. Chystáme návštěvní 24hodinovkuprorodiče.Vyzkoušímezcela novou moderní aktivitu ta bude velkým táborovým překvapením. Samozřejmě toto překvapení nezůstane osamocené. Vrcholí přípravy tábora amy máme plné ruce práce. Čeká nás ještě několik desítek hodin práce na programu, abychom společně svámi zažili nezapomenutelné chvíle avěřím, žesi zletošního tábora odvezete vzpomínky,na které budete ipo letech rádi vzpomínat.tábor jepředevším vyvrcholením naší celoroční činnosti. Máme za sebou desítky družinových schůzek,výletů,víkendovekibrigád.zaten uplynulýrokjsmesetohospoustu naučili. Naučili jsme se poznat sami sebe, naučili jsme se tolerance aporozumnění. Vtom vem,budetemocpokra š čovatinatáboře. Budetemocpřekonatsamisebe,svéobavy atřeba istrach. Tábor bude především o dobrépartě,kamarádechaopříležitostech příležitosti zažít nezapomenutelné chvíle, příležitosti vyzkoušet netradiční věci a příležitostivledasčemsezlepšit. Tábor je vrcholem celého roku, to ovšem neznamená, ženás po táboře čeká strmý páddolů.budemesesvámisevemiitěmi, š kteří snámi na tábor nepojedou, těšit na září, kdy se společně sejdeme azahájíme nový skautský rok. Vněm připravujeme několik změn. Především je to otevření čtvrté družiny a spuštění nových skautskýchstezekvdružiněkamzíků. Všem členům přeji za celé vedení oddílu krásné prázdninyplné nevšeních zážitků a rodičůmpříjemnoudovolenou! StanislavŠéfr-Standa vůdceoddílu Brigády Musíme poděkovat vem, š kteří nám na brigádáchpomáhajíachodínaně.iletos platila podmínka opracovat alespoň 2hodinynabrigádě.Spotěšenímmusím konstatovat, že vichni š tuto podmínku splnili. Dokoncesezdeobjevujírekordmani,kteřímajíodpracovaných hodin9.vážímesiipomocivechrodi š čů.samibychomvechno š určitěnezvládli. Dary Na dvou schůzkách pro rodiče jsme požádali opomoc sfinancováním naší činnosti.ohlas byl vynikající. Podařilo se nám získat více než 2/3 prostředků, abychom pořídili jedno z táborových překvapení. Zbytek částečně doplatíme z oddílových prostředků a částečně zvlastníchzdrojů. Díkyrodičůmjsmezískaliivýraznouslevunadopravunatábor a byl zakoupen prostředek Pangamin. Děkujeme firmě Turnovský obchodní podnik, s.r.o., manželům Veselým, manželům Kyzivátovým, paní Poskočilové ipanu Vodhánělovi zapodporu,kterésinesmírněceníme.díky. Co nás čeká po prázdninách? Protože se nás čím dál tím více ptáte, jak to budepoprázdninách,tak zde přinášíme krátký odstaveček o tom, jak bychomrádivzářízačali. Termíny schůzek vúterý,ve středu ičtvrtek pravděpodobně zůstanou ve stávajícím čase adružiny budou až na výjimky fungovatvestejnémsložení. Byli bychom rádi, kdyby ti nejstarší kluci zúterních Tygrů (Ondra,Motyka)mohlichoditsKamzíkyvestředu.Vytvořiliby tak společně se stávajícími mladšími Kamzíky jádro nové družiny kluků ve věku 11-13let. Stím souvisí ito, že bychom několik nováčků vtomto věku do družiny nabrali. Podaří-li se nám nábor ve školkách, v Pátek by měli schůzky noví předškoláci.máte-liznámé,nebokamarády,neváhejtepředat nanáskontakt:-). O AKCÍCH V ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDETE INFORMOVÁNI PROSTŘEDNICTVÍM BEZEJMENNÉHO č.144, KTERÝ VÁM BUDE DORUČEN KE KONCI SRPNA DO VAŠICH POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK. -1-

3 Stalose... PuťákproKamzíky( ) Oprodlouženémvíkendu sekonalaspeciálnínáročnějšívýpravaurčenápouzeproKamzíky.Jejímcílem bylo prozkoumat části předválečného československého opevnění. Jelikož byl ve čtvrtek státní svátek, dostali žáci základních škol volno překvapivě ivpátek. Pracující si museli vzít dovolenou. Tím byly vytvořenypodmínkyprodlouho plánovanou výpravu do Orlických hor.tatovýprava bylaurčenapro zdatné, otrléanebojácné? Ve čtvrtek ráno jsme se sešli na nádraží avydali se vlakem do stanice Lichkov.Někteří cestou nezřízeně debužírovali. Trpělivý čtenář vzávěru článku odhalí důsledky tohoto lehkovážného jednání. No ale zpátky kcestě.dvakrátjedemevýlukovýmautobusemakolempůldvanáctéseocitámevlichkově. JelikožpotřebujemestihnoutprohlídkunatvrziBouda,nasazujemerychlétempo.Nicméněcca2kmpředtvrzí apůlhodinypředprohlídkouserozhodujemeproobědaprohlídkuv15hod.prohlídkatvrzejezajímaváatéměř nestihnemepostřehnout,žejsmevpodzemíhodinuapůl.celkemtambyloasi4nadnulouadostturistů.jen průvodcebymohlbýtlepší.poprohlídcestudujememapu,prohlížímepřevrácenýobjetlehkéhoopevněnívz. 37apozvolnýmtempemhledámemístonanocleh.SpímenedalekoobjektuK28,kterýjeplnýsazenicstromků. Ránosnídáme,balímestanyaodcházímesměrMladkov,kdenásjižčekáVroub.Dopoledníprogramjetrochu monotónní,jelikožjenutnépřejítdelšíúsekkzemskébráně.ztohotodůvodujdemepoturistickéznačce,čímž míjímeobjektytěžkéhoopevnění.dopolednejsmetakprozkoumalipouzeřopíkvzor36(staršíhranatý). Krátcepopolednipřicházímekmostunamísto,kterésenazýváZemskábrána.Pooběděaasihodinovésiestě pokračujeme po červené značce. Tempo již polevilo aje čas zkoumat těžké opevnění. Procházíme lesem a hrajemebojovky.vpodvečerprocházímekolemzvláštníobory(asi4metryvysokýplot).nedalekopramene, předdělostřeleckýmsrubem,nocujeme.klucispívestanu,velcíspípodširákemvkulichu.nocjechladnějšínež předešlá,alepořádjeteplejšínežta,kterápřijdejakoposlední,tamdojdeinajinovatku. Ránovařímečajanastávajídohady,kdoskýmvaří.Všezabalímeahrajemeposledníbojovku.Pospíchámena tvrzhanička. Těsněpooběděsestupujemedopodzemí.TvrzjeatypickáajezcelajinánežBouda.Celýinteriérbylporoce 1975přestavěnvrámcioperaceKahannaprotiatomovýkryt.Průvodcenatvrzijenaprostýprofíkaumíukázati pravoupevnostnítmu.prohlídkatrváasihodinuapůl.prohlížímesijaktechnologiikrytu,takivnějšíobjekty, upravované do původního stavu. Po prohlídce nás opouští Machajda akosák. Ostatní pokračují volným tempemanalézajíiizolovanýsrubosazenýocelovýmizvony.vpodvečersinašiborcistavějístan,jemužpřímo předvchodemstojístromek,cožjimnevadí. Ráno je pro některé trochu hladové. Což je důsledek nedůsledného debužírování ve vlaku. Ale solidárně se dělíme.poténásčekáještěněkolikposledníchkilometrůkvlakuanásledněasičtyřihodinyjízdydomů. Přestožebylatatovýpravaurčenaprostaršíazkušenější,postihlonásiněkoliknemilýchpříhod.Zdejejejich výčet: Průjem:1x(Velmiintenzivně.Naštěstípouzeujednohoznás),Zmáchanékalhoty:1x,Odřenépředloktí:1x Roztrženékalhoty:2x, Naraženákostrč:1x -2- -Šk-,-jk-

4 Okresníkolozávoduvlčat,Riegrovastezka (So ) Po dvou letech opět závody pro vlčata. Vlakem se vydáváme do Železného Brodu. Protože však může díky omezenípořadatelůzávoditjenjednahlídkazoddílu.musímeserozdělit.dělámetedyspolečnouhlídkuzobou družin. Kdo nejede na závody,projde si Riegrovu stezku. SMatesem putuje soutěžící družina do klubovny střediskaúdolívželeznémbrodě.zbytekčtyřmedvědůjdesmachajdouastandounariegrovustezku.cestou dělámerůznéaktivityzeskautsképraxe-měřímevýškumostu,poznávámerostliny,povídámesiomravencích. Na Jizeře zkoušíme házet žabky,pořádáme velké závody lodiček auvody také stavíme mužíky zkamenů v jednomzmeandrů,kdesvačíme.cestounechybísamozřejměhradeset,kterásepozdějipřeměnilanahruna schovku.pomaluseblížímeksemilům,alehrajemeještěpetanquespapírovýmikoulemi.vydržínámtovíce nežpůlhodiny.nakonecmámeco dělat, abychomstihli vlak.semilyprocházímevelmisvižně,hlavněúseku bývalékoloryzasídlištěmřeky,kamjakjsemsepozdějidozvěděl,neníradnojezditaniautemakdyž,takradši nebrzdit. Jde opravdu onebezpečné místo. Kdo se sem podívá, uvidí proč... Poté se vracíme vlakem do Železného Brodu, kde čekáme na nádraží na naši soutěžící hlídku. Čas si krátíme hraním bitvy spapírovýma koulema. Nakonec přichází naši reprezentanti. Zase ta zdravověda.kdyby ji zmákli, mohli postupovatklidně oni.snadbudoumítštěstítedypřespříštírok... Brigáda(Ne ) Přesto,žejeNeděle,scházímesenaOstrově,abychomtroškuzvelebilinášareál.Bohuželjižodčasnýchranních hodinpršíataksetohovenkumocdělatnedá.jakonapotvorujeúčastobrovská,zejménadětípřišlotéměř25 aktomu ještě dalších 7rodičů. Tatínkové nám pomáhají snatíráním okenic, kluci natírají týpkové tyče a všechnoostatníokolo.uklízímeklubovnuamaminkysestarajíobarvsaloonu.kvůlipočasíamenšímupočtu vedoucíchzdepanujetaktrochuchaos.nakonecseurčenápráceuděláamůžemeserozejítdomů.všem,kteří přiložili ruku kdílu, děkujeme. Od podzimu se budou brigádykonat po jednotlivých družinách. Kdo nebude mocivýjimečněpřijít,můžesijinahraditjindy... Schůzkasrodiči(Pá ) Jeněcopočtvrtéhodiněarodičůjetolik,žesedonašíklubovnyjenobtížněvmáčkneme.Povídámesiotom,co seběhem posledníchdvou měsíců od minuléspolečné schůzky stalo nového.představujeme rodičůmnové skautskéstezkyahlavněsipovídámeotáboře.rozdávámeformuláře,kteréjsoupoúčastnatábořenutné.kdo naschůzcenebyl,musísiinformacenajítnanašemoddílovémwebu. VíkendnaOstrově( ) Ovíkendu jsmeuspořádalitábořenínaostrově. Cílembylovyzkoušetsispolečnéubytovánínejenvklubovně, aleipodstanem. Srazbylvpátekodpoledne,současnětaképroběhlaschůzkas rodiči. Na schůzce měli rodiče možnost, dozvědět se informace opřipravovaném táboře, který letosproběhne na břehu řeky Ploučnice. Ale zpět ktáboření. Ještě odpoledne jsmehráliněkolikher apotéjsmechystaliohništěnabuřtya klubovnunaspaní.poopečeníbuřtůanutnémumytíjsmese stáhlidoklubovny,kdebylodpromítánnástřelfilmuztábora. Pokudvšeklapne,takbykaždýúčastníkloňskéhotáboramohl dostat DVD sfilmem ztábora nejpozději na Ukončovačce. PotomjsmeshlédliPirátyzKaribiku. Ránojsmevstalikolempůlsedméráno.Jenžeprostorpředklubovnoujsmetéměřnepoznali.Jižasivpětráno se zde začala připravovat trať pro rádiem řízená autíčka. Tose stalo velikou atrakcí akluky jsme málem ani nemohlizostrovadostatpryč.ažasivpůldesátésenámpodařilovyrazitnaplánovanývýlet. PohodiněvycházkovéchůzejsmepřišlidolesapodhradKozlov.Zdejsmeposvačilitatrankuahuránahoru.Na zbytcích hradu jsme posvačili amezi skalami jsme zahráli průchod armád avylovili několik čepic ze studny. Kousíček za Kozlovem jsme zkoumali jeskyňku (možná spíše jezevčí noru). Od svaté Anny byla vidět průtrž -3-

5 mračennadturnovem,myjsmevšaknaštěstínezmokli.kolemjezírekjsmedošlipožlutéznačcenahlavatici. Zdejsmesepokoušelidokreslitmapuokolíareliéfhorizontu.NaOstrovějsmepakhladovýmmazalichlebaa připravovaliroštaražničí.bohuželsepřitomněkteřínechovalizrovnaskautsky. Někteří nedočkavci přebalovali ražničí ina třikrát, než jej měli úplně upečené. Večer jsme opět použily střediskový dataprojektor kpromítání filmu. Na noc se někteří odebrali ke spaní ve stanu. Ráno proběhla snídaně ajedna znejnáročnějších částí programu. BALENÍ. Na tomto místě musím požádat všechny,kteří v domavbatohunalezlijinévěcinežsvé,abyjedoručilinaostrovatamsivyzvedlivěci,cojimchybí.postrádáse jedenobalnaspacákavklubovnějejednaigelitovátaškaplnánejenčepic. Staročeskétrhy(So ) Stejnějakolonijsmesevydalidoprůvoduna Staročeskétrhy.Startprůvodubylnanáměstí. Letossenássešlooněcoméněnežloni,alei tak jsme zachraňovali čest Muzea Českého ráje, aby vprůvodu vůbec někdo šel. Prošli jsme si všechny stánky anakonec jsme opět zakoupili jeden bumerang. Letos jsme se rozhodli, že ho ale vytáhneme až na táboře. Loni jsme totiž oba ještě před táborem ztratili... VýletnaFrýdštejn(So ) sekonaljednodennívýlet.Počasínámpřálo,atakjsmesevydalinapřechodKopaniny,Frýdštejnaa Pantheonu.Mašinka nás dovezla do Rychnova. Odtamtud jsme se vydali po modré turistické značce směr Kopanina.JenžeouhamodránezačínápřímounádražíatakprocházímekřížemkrážemRychnovem. Pokrátkédoběsenámpodařilodostatsenaperfektnílouku, kdejsme hráli několik her,když bylo odhaleno, že jde opastvinu pro dobytek, popošlijsmedále,nakopaninu.zrozhlednybylkrásnýrozhledpookolía bylo vidětjakjevšude blízkoido Turnovabynebylonicsložitéhodojít pěšky. Cestou od vyhlídky neustále hrozil temný mrak. Na hradě Frýdštejnbylrozchodakaždýsiprošelzříceninuposvém. Nakonec jsme se všichni potkali ujiž téměř vykoupené pokladny.dále naše kroky vedli na Pantheon. Protože cesta těmi místy prochází po skalnímhřbetu, nebylomožnéhrátvíceher,taksnadpříště.zvyhlídky bylperfektnívýhlednamalouskalu,kdeprávěprobíhaladrenalincup. Potéužbylonutnéjítna mašinku.vlastně ani nevímjakým, ževlakem jsmetojeli,alevturnověbylvčas. Odpodzimusepokusímeuspořádatvícejednodenníchvýletů,abystes námimohlipoznávatibližšíoblasti.budetonutnéizejménakvůlinové družiněpředškoláků.tybudememusetteprvenaučitchodit... Generálka( ) Vpátek začala jedna zpoledních víkendových akcí našeho oddílu. Šlo otradiční generálku tedy výpravu se spaním ve stanech arežimem dne ne nepodobným tomu táborovému. Ajak to celé probíhalo, se dozvíte z následujícíchřádek.vpátekjsmesesešlinaostrověazačalovelkébalení.navlečňákvětšíchnežobrovských rozměrůjsmenaložili,cosedalo anakonecbylo nutno uznat, ževozíknení takvelký,jaksezdá.tinejmenší odešlisměrbus,kterýjedovezldopěnčína.staršípakzapomocisvýchsvalůodejelipovlastníose.netrvaloto anihodinuavichnijsmesese š šlinacílovéloucetedynapozici50 36'11.51"N,15 5'11.08"E.Tamsepočalose stavboustanů,sbíránímdřívíarozdělánímohně.vichniúastnícibylinejprveseřazeniapozdějirozdělenido š č třítýmů,takabymeziseboumohlivzájemněsoutěžitvnejrůznějšíchhrách.kvečeřijsmesiopeklibuřty,akdo chtělitopinku.následovaloobligátnímytíapotéjižvečernízpívání. -4-

6 Ovšemhitemvečerasestaloházeníchemickýmsvětlem,nooházeníbysesnadanimluvitnedalo, šlospíšeo jakýsibojstouhousáhnoutnaonumagickysvítícívěc.potéjižnezbylonicjinéhonežjítspát,nekaždémuse vakchtěloatakbylonutnohlídative š černíklid.ahlídaloseinadálevnoci,hlídkyabysenenudily,dostaliza úkolnakreslitreklamnípoutačnaolympijskéhry. Ránopřišlonečekaněbrzy,bylatotižjednaznejkratšíchnocívroce.Prototakérozcvičkaproběhlaoněcodříve, nežjenatábořeobvyklé.ponástupuasdělenírozkazujsmeseodebralidolesa,kdeproběhloněkoliktakticko- strategickýchher.jemožnozmínithryšípkovárůženka,tankovábitva,letištěamnohédalší.obědseneslve znameníhesla:vojáksestará,vojákmá.každáposádkanafasovalakotlík,polévkuvpytlíku,několikdobrých rad adalšíingredience. Apoté již každá skupinka započala svařením. Musím uznat, žese dařilo aoběd byl servírovánkrátcepopoledni.poledníklidbylcelkempříjemný,každýsinašelsvouzábavuasámzasebemusím uznat, žejsem si zdříml anebylo to nepříjemné. Mezi hry jsem zapomněl zmínit lov ptáků lukem. Více jednotlivé hry popisovat nebudu. Jen se zmíním, žejednotlivé posádky, bez Kamzíků, dostaly za úkol k večernímuohnisecvičitscénkynanásledujícítémata:odjezdnatábor,nejlepšídobrýskutek,prvníškolníden. Pokudbystesimyslely, žesekamzíciflákalytaktone,dostalyspecielnítéma.mojeprvnírande,jejichscénka bylazdařilástejnějakoostatní.uvečerníhoohněsepodivadélkutakézpívaloavrcholemvečerabylokrmení jogurtem, krmil vak š nemohoucí, slepýsnepohyblivou rukou.po večerce si Kamzíci zahrály ragby,úplně po tmě,brankutvořilyrozsvícenébaterkyamíčemsestalochemickésvětlo. Ránoposnídaniproběhlopětkratičkýnástup.Hráloseopětněkolikhersešátky.Přesnějijenemohupopsat, jelikožjsemsesnažilnajítzkratkunavlak.kobědubylyservíroványšpagetyatopovedené.snaddíkyvelkému vedrubylvcelémtábořištiklidivdoběvětšíhopředpoledníhoklidu.poobědějižnebylčasnanicjinéhonežna balení. Toprobíhalo vpoklidu. Poslední hra se jmenovala mýdlo na plocho. Úkolem hráčůbylo dopravit co nejdříve kostku mýdla po určené trati.no apo úplně závěrečném nástupu jsme se vydali zpět domů. Starší kolmomenšívlakem.sešlijsmeseještěnanádraží,kdebylarozdánazavazadlaasdělenasoupiskavytažených klíšťat.no aposlední informace,porozpočtenínákladůmezivech32úastníkůvy š č šlaplatbanakaždéhona 150K. č -Jk- CojetoGenerálka? Generálkajetradičnímoddílovýmpodnikem.Konásekaždýrok.Jetotakovávelkápřípravanatábor.Spíseve stanech,ránozačínározcvičkouanástupem.vnocifungujínočníhlídky.účastnícisivyzkoušítáborovýrežimv praxi

7 Cochcetevědětotáboře... Zavazadla Vybírání zavazadel na tábor proběhne vpátek mezi a Přineste ssebou ipotřebné vyplněné papíry ke kontrole, aby vám nic nechybělo. Zavazadla budou vsobotu odvezena přímo zostrova. Proto je nutné, aby vichni š měli vesbaleno š vkufrech. Vsobotu unádražíjiž nebude možné věci do kufrů doplnit!!! Odjezd Srazjev8.50nanádražíČD.Ssebousipřipravtemalýbatůžeksesvačinounacestuaspitím.Pojedemevlakem přesliberecdomimoně.zmimoněvyrazímenatábořištěpěšky.nazávěrnásbudečekatprvníadrenalinový zážitek-přebroděníploučnicenatábořiště. Návštěvníden Přestože se již několik letpřeme otom, zdanávštěvní den ano, či ne, ipro letošekplatí, žesenávštěvní den uskuteční.letosproběhnenavícvelkýexperimentsrodičovskýmtáborem.pakližeseosvědčí,možnáseujmei propříštírokatřebaivjinýchoddílechnastředisku. Začáteknávštěvníhodnejeve14.00.Důrazněžádámevechnyrodi š če,abydotétodobynevstupovalidotábora azůstávali do vyzvání na příjezdové cestě ktáboru. Protožeje tábořiště vuzavřeném prostoru, kam je motorovýmvozidlůmbezpovolení, vjezd zakázán, musíbýtvozidlaodstavenapřed závorouvobci Hradčany tak, aby nebránila provozu na místní komunikaci. Cesta ktáboru bude od parkoviště před závorou značena pomocíšipek.budevásčekatpěšíchůzedélkycca2,5km,zvelkéčástipoasfaltovékomunikaci. Plánekpříjezdu spodrobnýmvyznačenímmožnostíkparkovánívašichautomobilůdostanetevdenodjezdunatábor. Konec návštěvního dne bude v Poté bude zahájen rodičovský tábor.rodičese budou úastnit č vech š aktivit, jako ostatní úastníci č tábora, vetně č nočních hlídek. Stravování bude zajištěno vtáborové kuchyni. Stanypokudmožnovlastní,omezenýpočetjichjsmeschopnizapůjčit.Rodiče,kterésechtějízúčastnit,musí včas (nejpozději ) nahlásit počet osob, které na táboře přespí. Počítejte spoplatkem 100,-Kč za osobu.kdojedepouzenajedentýdenabudekončitvneděli,nemusísebát,žesvázavazadlaponesekzávoře pěšky.samozřejmějenaložímeaodvezemeažkvašemuautu. Bouránítáboraanávrat ProtožejsmenaPloučniciposlednímběhemznašehostřediska,musímetábortakébourat.Bouratbudemejiž během čtvrtka avpátek ty nejméně důležité věci. Samozřejmě je nutné zbourat všechny stany aveškerý materiál naložitnanáklaďák.přestožejenásdost,rádi uvítámevašipomocnejenpřibouráníanakládánína louce,aletaképřiskládánítáboravsekerkovýchloučkách.přesnéinformaceoskládáníanakládánítáboravám poskytneme nejpozději onávštěvním dnu. Předpokládanýnávrat účastníků tábora je ve na Ostrov. Kontaktnítelefon Vpřípadě vážných důvodů můžete kontaktovat vůdce tábora -Stanislava Šéfra- Standu prostřednictvímsms.tentotelefonsloužípouzeprokontaktovánívpřípaděopravduvelkénutnosti,rodinných důvodůapodobně.neníurčenkpodáváníinformacíotom,jaksevášsynmáapod.vpřípaděnaléhavésituace vásbudemeneprodleněinformovat. Adresatábora Jakodůležitýkontaktrodičůsdětminatábořejsoudopisy.Pištědětemtakčastojakmůžete.Opravdunadopisy čekají.nemusítepsátmnoho, stačí poslatpohled aje vidět, žena němyslíte.dobré jenapsatdopisjižpřed odjezdemnatábor,abyjižvpondělínějakýdostali. Jménoapříjmení Skautskýtábor ŠtikaTurnov InfocentrumHradčany Ralsko-Hradčany Mimoň -6-

8 Programnatáboře Program na táboře je zaměřen na nejrůznějšíaktivity. Velká část programu probíhá vúzkém kontaktu s přírodou. Kromě toho značnou část programu tvoří netradiční, tzv.teambuildingové aktivity,které sloužíke stmeleníkolektivu.specialitkoujsouprožitkovéprogramy,kteréjsouspojenyzejménastemnounocí,svíčkami aohněm. Vprogramu jsou zařazeny iaktivity,jejichž prostřednictvím se děti něco nového uí. č Samozřejmě nesmíchybětsportovníaktivity-zejménapopulárnílakrosafotbal.celýprogramtáborajevakpostavenna š velkécelotáborovéhře,kteroucelýtábordoslovažije-letošnítémajestarověkýsvět. Dětisiuijíidostatekno ž čníchhlídekaněcosenaučíivkuchyni.naučísenakrájetcibuli,oloupatčesnek,oistit č mrkev,rozbítvajíčko,okrábatbrambory,aleiumývatnádobí.maminkybudoumítur š čitěradost. Většinanováčků se stane právoplatnými členy druhého oddílu -vstoupí na svou skautskou nebo vlčáckou stezkusloženímslibuuslavnostníhoohněpředsvýmikamarády. Hygienaadennírežim Základnímpilířemtáborovéhodnejejídlo.Kolemnějsevechnoto š čí.programjepodlejídlarozdělennačtyři bloky.začíná se snídaní. Poté následuje program do svačiny.po svačině ho střídá druhý dopolední blok. Po odpolednímklidustartujeodpoledníblokaposvačiněidruhýodpoledníblok.povečeřinásledujeprograma večerkave Zhlediskahygienymusímesplňovatvelmipřísnépožadavkynahygienu-vyhlášku106/2001Sb.Opožadavcích nazotavovacíakce.vyhláškanámurčujepočetzáchodů,výtokovýchkohoutůvumývárněito,cosenatáboře smíanesmívařit.zatímjsmenikdynemělizávažnějšíproblémyshygienounanašichtáborech. Důvěřujtenám Důvěřujtenám,stáborymámeněkolikaletézkušenosti.Vichnizvedeníjsounasvémji š žosmnáctém skautskémtáboře. HlavnímvedoucímjeStandaŠéfr,jehozástupcemjeJanFojtík-Machajda.ZdravotníkemjeJanKos-Kosáka hospodářemmichalkubánek-škubis.všichnivevedení táboramajísloženzdravotnickýkurz,kterýjeurčen pro zotavovací akce pro děti adorost. Všichni máme nutné zkoušky zpedagogiky, psychologie adalších důležitých oblastí. Včem však máme obrovskou výhodu před ostatními organizacemi je to, že sdětmi pracujemeiběhemroku.vímeco,odkohomůžemečekat,jaksezachovávurčitésituaciaoniznajízasenás. Vědícovyžadujeme,včembudoumíttrochuvolnějiapod. Conedoporučujeme Nedoporučujemeavyslovenězakazujemebráttechnickévěcinatábor.Jednásepředevšímomobilnítelefony aposlední dobou také různé mp3 či mp4 přehrávače. Takovéto věci dokáží značně narušit běh tábora. Nedoporučujeme, aby děti měly ssebou mobilní telefon. Kontakt srodiči během tábora pomocí mobilního telefonuzejménaumladšíchdětímůžezcelaovlivnitjejichpsychiku.dítětisepakdalekovícestýská. Seznamvěcí Seznam věcí, který je přílohou tohoto Bezejmenného je pouze doporučený.záleží na vás, kolik věcí dítěti zabalíte. Důležité je, aby se většina věcí vešla do kufru. Spacák akarimatka mohou být volně. Snažte se vyvarovattoho,žedítěbudemítnavícještě3-4igelitky.radějivšedejtedodvouvětšíchzavazadelneždo10 menších.seznamvěcíjetakékestaženínaoddílovémwebu. Cosseboupřiodjezdunezapomenout Při odjezdu nezapomeňte na důležité věci, které musí mít každý účastník ssebou. Jedná se především o Zdravotní a očkovací průkaz dítěte, kartičku pojištěnce, nástupní list dítěte a posudek o zdravotní způsobilostikúčastinazotavovacíakciprodětiadorost.zdravotníposudekplatí12měsíců.pakližehomáte jižzdřívějška,nenínutnéhoznovupotvrzovatlékařem.zdravotníposudkyvámposkončenítáboravrátíme. VšechnypotřebnéformulářenajdetenanašichoddílovýchstránkáchvsekciTábor2008. Vpřípadějakýchkoli nejasností,dotazůiproblémůnáskontaktujte.jsmepřipravenivámjezodpovědět a vyjítvámvstřícsvašimipřípadnýmiproblémy. TáborováradaČervenákazatelna

nesmíchybětsportovníaktivity-zejménapopulárnílakrosafotbal.celýprogramtáborajevakpostavenna

nesmíchybětsportovníaktivity-zejménapopulárnílakrosafotbal.celýprogramtáborajevakpostavenna Programnatáboře Program na táboře je zaměřen na nejrůznějšíaktivity. Velká část programu probíhá vúzkém kontaktu s přírodou. Kromě toho značnou část programu tvoří netradiční, tzv.teambuildingové aktivity,které

Více

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Odjezd je v pátek 1. srpna 2008 (pro skauty) Sraz je u klubovny v 8:00 hodin Na tábor pojedeme na kole, na tábořiště dorazíme v sobotu v poledne Účast je dobrovolná Odjezd

Více

Automobily je nutné nechat před zákazem vjezdu ve vesnici. Vjezd na tábořiště není možný!

Automobily je nutné nechat před zákazem vjezdu ve vesnici. Vjezd na tábořiště není možný! Začátek a konec tábora Letošní rok zveme rodiče na stavbu a bourání tábora. Budeme rádi za Vaší pomoc spojenou i s dopravou Vašich dětí na tábor. Můžete se zúčastnit celé stavby od pátku do neděle a bourání

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor

NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014. Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor NEJENRODIČOVSKÝ INFORMÁTOR TÁBOR 2014 Důležité informace než odjedeme na letní skautský tábor Po celý rok přicházíme jako skauti do kontaktu s přírodou. Až tábor nás k ní ale přiblíží natolik, abychom

Více

Návratka doručte na nejbližší družinovou schůzku

Návratka doručte na nejbližší družinovou schůzku Vážení rodiče a vlčata! V rukou držíte Džungli, která přináší informace o letním táboře našeho oddílu a jejíž součástí je i závazná přihláška. Tábor bude na místě, na kterém náš oddíl tábořil v letech

Více

Co má Housenka na srdci

Co má Housenka na srdci Říjen 2015 ORONGONG Co má Housenka na srdci Zdravím všechny čtenáře, září nám uteklo jako voda a už je tu říjen. Vítám v našem oddílu všechny nováčky a také samozřejmě Benjamínky. Díky moc těm, kteří nám

Více

JARNÍ TÁBOR 2015. pátek 20. března neděle 22. března Děti a mládež od 7 do 15 let Hodoňovice, okres Frýdek-Místek

JARNÍ TÁBOR 2015. pátek 20. března neděle 22. března Děti a mládež od 7 do 15 let Hodoňovice, okres Frýdek-Místek JARNÍ TÁBOR 2015 Pojeďte s námi na jarní tábor do podhůří Beskyd. Zažijete aktivity pod širým nebem, nová kamarádství a učení se novým věcem. Tábor je pořádán pod patronátem Diecézní Charity Ostravsko-Opavské.

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV

INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV V Praze, 12.5.2008 INFORMACE O LETNÍM TÁBOŘE SKAUTŮ A SKAUTEK STŘEDISKA URAGAN ZBRASLAV Dobrý den, Tímto se vám do rukou dostávají kompletní informace o našem táboře. Tábor se bude konat od úterý 22.7.

Více

Skaut Přelouč Tábor Hradčany 2011. Předtáborová schůzka pro rodiče

Skaut Přelouč Tábor Hradčany 2011. Předtáborová schůzka pro rodiče Skaut Přelouč Tábor Hradčany 2011 Předtáborová schůzka pro rodiče Od roku 1990 jsme uspořádali již 26 úspěšných táborů. Máme zkušené vedoucí, kvalifikace, zdravotnické kurzy a materiál potřebný k uspořádání

Více

Tábor 2015 Hrádek u Sušice

Tábor 2015 Hrádek u Sušice Tábor 2015 Hrádek u Sušice Vážení rodiče, Vedoucí našeho oddílu již začínají připravovat tábor 2015. Proto jsme pro vás připravili krátký sešit s prvními informacemi o táboře. Podrobnější informace přijdou

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Přeshraniční spolupráce mládeže Informace o projektu. Datum projektu: od 3.8. (pondělí) 2015 do 9.8.2015(neděle) celkem 7 dní

Přeshraniční spolupráce mládeže Informace o projektu. Datum projektu: od 3.8. (pondělí) 2015 do 9.8.2015(neděle) celkem 7 dní CPDM, o.p.s. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov CZ-381 01 Český Krumlov Špičák 114 Tel. / fax 380 712 427 E-mail:cpdm@icmck.cz www.cpdm.cz Přeshraniční spolupráce mládeže Informace

Více

Jihlavská astronomická společnost

Jihlavská astronomická společnost Pokyny pro účastníky Letního astronomického soustředění LASO 2010 Hájenka Černé lesy, Brtnice na Jihlavsku, 21. až 30. července 2010 Vážení rodiče a účastníci, na základě Vámi zaslané přihlášky Vám prostřednictvím

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR SPOLEK BLESK WWW.SDRUZENIBLESK.CZ, 777 624 456 AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR Ahoj, tady jsou nové akce na letošní jaro a léto!!!

Více

Schůzka rodičů 5. 2. 2014

Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Schůzka rodičů 5. 2. 2014 Program Informace o oddíle Složení vedení Informační zdroje Placení příspěvků Plán akcí Tábor Informace o skupinách Ostatní Informace o oddíle Pravidelná činnost Celoroční program

Více

na 19. ročník turistické akce

na 19. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz,camp Valdek za podpory MÚ Šluknov a CDS holding s.r.o. Český Dub připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, na toulky

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Zimní soustředění hlubockých softballistek. Kvilda 2006

Zimní soustředění hlubockých softballistek. Kvilda 2006 Zimní soustředění hlubockých softballistek Kvilda 2006 Termín: Kontaktní osoba: Odjezd: 6. 8. ledna 2006 (pátek neděle) Michal Pirgl, trenér V pátek ráno, sraz v 10h na Kvildě na parkovišti. Návrat: V

Více

LETNÍ TÁBOR DOMAŠOV. Organizační pokyny pro rodiče účastníků

LETNÍ TÁBOR DOMAŠOV. Organizační pokyny pro rodiče účastníků LETNÍ TÁBOR DOMAŠOV Organizační pokyny pro rodiče účastníků Pořadatel: Rozjeď se z.s., IČ: 03268420, Hlavní vedoucí: Adam Fiala, tel.: 604 281 306, e-mail: adam.fiala@rozjedse.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Pořadatel:

Více

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015

Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 Bournemouth 2.-8. listopadu 2015 1. den Skřipov Odjezd ze Skřipova v ranních hodinách. Klimatizovaný zahraniční autobus pravděpodobně externího dopravce bude přistaven ke škole. Autobus bude vybaven DVD,

Více

Informace pro rodiče Indiánský letní tábor Nýdek - Hluchová

Informace pro rodiče Indiánský letní tábor Nýdek - Hluchová Informace pro rodiče Indiánský letní tábor Nýdek - Hluchová hl. vedoucí tábora: Jana Hrubcová e-mail:estetika@ddmtrinec.cz tel. číslo: 607 402 150 tel. číslo na tábor: 558 356 222 Přihlášení na tábor probíhá

Více

Mýto pod Ďumbierom. 62. letní expedice POKYNY. starší 28.6. 19.7. 2014. mladší 5. - 19. 7. 2014. 14. tábornická skupina pionýra

Mýto pod Ďumbierom. 62. letní expedice POKYNY. starší 28.6. 19.7. 2014. mladší 5. - 19. 7. 2014. 14. tábornická skupina pionýra 14. tábornická skupina pionýra Zeměpisná společnost Po cestách vlasti Brno POKYNY 62. letní expedice Mýto pod Ďumbierom starší 28.6. 19.7. 2014 mladší 5. - 19. 7. 2014 nejmladší 12.7. 19.7. 2014 Vážení

Více

Informační schůzka o Táboře

Informační schůzka o Táboře Informační schůzka o Táboře Křelovice 2013 ( 29.6. - 19. 7. 2013) Oddíl Bronco jako součást světové organizace Světový skauting WOSM, WAGGS,... Junák svaz skautů a skautek ČR 52. středisko Stopaři 120.

Více

Nazdar bratři a sestro,

Nazdar bratři a sestro, Červen 2015 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestro, na začátek tohoto úvodníku bych rád pogratuloval všem, kdo úspěšně složili Maturitní zkoušku. Osobně považuji Maturitu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme

Cena: 3.000,- Kč/dítě cena zahrnuje 6-ti denní pobyt včetně všech poplatků, plnou penzi + klukům koupíme Místo: Letní koupaliště Litoměřice / Kalich Aréna Litoměřice Termín: 16. 21. 8. 2015 (neděle - pátek, tedy 5 nocí) Ubytování: ubytováni budeme v prostorách městského koupaliště, budeme to tak mít blíže

Více

v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015

v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015 Škola čar a kouzel MRAVENEČCI BENJAMÍNCI v Bradavicích Skautský stanový tábor v termínu 14. 7. - 19. 7. 2015 Cena: Začátek: 900,- Kč Mravenečci - nástup na tábořiště 14. 7. 2015 od 15:00 do 16:30 hodin

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

TVRZ ORENOv junior 2015

TVRZ ORENOv junior 2015 TVRZ ORENOv junior 2015 Nechť souboj čaroděje a dobrodruhů započne! 2. ročník soutěže pro členy mladší 12 let Letohrad 21. listopadu 2015 propozice k soutěži 08092015 Organizační část Pořádající jednotka:

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

Táborové noviny MAHIGANI BABYLON. Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov. 13. smečka vlčat MAHIGANI Trutnov

Táborové noviny MAHIGANI BABYLON. Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov. 13. smečka vlčat MAHIGANI Trutnov Táborové noviny MAHIGANI BABYLON Junák - český skaut, z.s. Středisko Hraničář Trutnov ZÁKLADNÍ INFORMACE střediskového letního tábora: TERMÍN 18.7.- 1.8. 2015 TÁBOŘIŠTĚ GPS SRAZ ODJEZD Rybná nad Zdobnicí

Více

Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016

Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016 Šmoulové Skautský stanový tábor v termínu 10.7. - 17.7.2016 Cena: 1400,- Kč Začátek: Mravenečci - nástup na tábořiště 10.7.2014 od 14:00 do 17:00 Konec: neděle 17.7. okolo 12:00 - více informací na schůzkách

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Vážení rodiče, milé děti,

Vážení rodiče, milé děti, Vážení rodiče, milé děti, tímto dopisem Vás chceme informovat o nezbytnostech, které je třeba znát a zajistit pro bezproblémovou účast Vašeho dítěte na táboře pořádaném STČ v tomto roce. Tábor se koná

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

,,Týden nových zážitků,,

,,Týden nových zážitků,, Přihláška na letní příměstský dětský tábor Termíny: 13. 18. července 2015 17. 22. srpna 2015 (vybraný termín označte podtržením) denně od 8:00 16:00,,Týden nových zážitků,, Údaje o dítěti Jméno:, příjmení:..

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXIII. SKAUTSKÝ TÁBOR 7. - 17. 7. 2013

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXIII. SKAUTSKÝ TÁBOR 7. - 17. 7. 2013 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA XXIII. SKAUTSKÝ TÁBOR 7. - 17. 7. 2013 Místo tábora : JEDNOV, okr. Prostějov Typ tábora: STANOVÝ PODSADOVÉ STANY Organizace : JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR - STŘEDISKO KELČ

Více

Předtáborový zpravodaj

Předtáborový zpravodaj Předtáborový zpravodaj LT Kačlehy 2011 16. 7. - 30. 7. 2011 Všeobecné informace Náš tábor se nachází poblíž Jindřichova Hradce na hrázi Kačležského rybníka, 3 km od vesnice Kačlehy v blízkosti rakouských

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

V ZEMI DRAČÍCH CÍSAŘŮ

V ZEMI DRAČÍCH CÍSAŘŮ V ZEMI DRAČÍCH CÍSAŘŮ 3.-16. srpna 2014 Chedrbí (okr. Čáslav) Vážení zájemci, tento tábor je určen jakémukoli dítěti, které chce zažít spoustu zábavy a dobrodružství. Vyzkoušet si žít čtrnáct dní v přírodě,

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015.

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. Termín - pátek 15. - středa 20. května 2015. Místo konání: Berounka + Višňová u Křivoklátu. Účastníci: Studentky DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013)

Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013) Oddílový zpravodaj 1. oddílu skautů Dúnadan (září prosinec 2013) Zdravíme všechny Dúnadany a jejich rodiče! Máme za sebou letní prázdniny a s nimi i letní tábor, který se letos konal na našem tábořišti

Více

Leden 2015. 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz. Nazdar bratři a sestro,

Leden 2015. 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz. Nazdar bratři a sestro, Leden 2015 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestro, doufám, že jste zdárně oslavili Vánoce i Silvestr! Skautská oslava Vánoc byla letos opravdu parádní a všichni si ji

Více

Tábor 2014 Hrádek u Sušice WESTERN

Tábor 2014 Hrádek u Sušice WESTERN Tábor 2014 Hrádek u Sušice WESTERN 1 Vážení rodiče, Vedoucí našeho oddílu jiţ začínají připravovat tábor 2014. Proto jsme pro vás připravili krátký sešit s prvními informacemi o táboře. Podrobnější informace

Více

Co je ještě potřeba zajistit ze zásadních věcí před odjezdem?!

Co je ještě potřeba zajistit ze zásadních věcí před odjezdem?! EXPEDICE BANÁT 2011 - organizační pokyny a základní informace Důležitá předmluva: Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli vyrazit s námi za nefalšovaným dobrodružstvím. Důrazně Vás ale žádáme - berte následující

Více

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. 15. - 20. května 2015

Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. 15. - 20. května 2015 Informace o 1. sportovně turistickém kurzu DS. 15. - 20. května 2015 Místo konání: Berounka + Višňová u Křivoklátu. Účastníci: Studentky DS oboru vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika Zahájení kurzu

Více

PRÁZDNINY V PLNÉM PROUDU

PRÁZDNINY V PLNÉM PROUDU Číslo, vyšlo 10. 8. 2015 PRÁZDNINY V PLNÉM PROUDU Užívat života už teď Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: Proč nerybaříš?

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Bezejmenný 159. Září - Říjen 1/2013. Z obsahu čísla: Rozhovor s novým zástupcem Skautské stezky ve družinách Reklama T-mobile a skauti Družina Orlů

Bezejmenný 159. Září - Říjen 1/2013. Z obsahu čísla: Rozhovor s novým zástupcem Skautské stezky ve družinách Reklama T-mobile a skauti Družina Orlů Září - Říjen 1/2013 Bezejmenný 159. Z obsahu čísla: Rozhovor s novým zástupcem Reklama T-mobile a skauti Dvouměsíčník 2. chlapeckého oddílu skautského střediska Štika Turnov Bezejmenný 159. Milí čtenáři,

Více

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno

I. ligy, 4. kolo. pořádá. 15. 17. října 2010 SOŠ a SOU informatiky a spojů Čichnova 23, Brno Sportovní klub Kociánka Brno o. s. ve spolupráci s ÚSP pro TPM KOCIÁNKA a SOŠ a SOU informatiky a spojů, Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, pořádá OZP CUP v BOCCIE

Více

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA I. Historie Založen v roce 1990, kdy registroval okolo 50-60 členů Během dalšího roku došlo odpojením dvou družin ke snížení počtu členů na cca 30 V září 1992 po půl roce

Více

U starého mlýna Orlické hory

U starého mlýna Orlické hory Letní tábor Prorubky (tradice v pořádání táborů od roku 1990) U starého mlýna Orlické hory Pořadatel: Pionýrská skupina Kamarádi Hradec Králové (zal. roku 1990) Celotáborová hra: OBJEVY A VYNÁLEZY Letní

Více

Staň se účastníkem letního dětského tábora

Staň se účastníkem letního dětského tábora Staň se účastníkem letního dětského tábora Pojeď s námi a mimo hezkých zážitků z krásné přírody se zúčastni ústřední celotáborové hry na téma Přihlášky odešlete do 31. května 2014 na adresu: Petr MATĚJKA

Více

na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ

na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRASEK Prasek 157, 504 01 Nový Bydžov pořádá Letní dětský tábor FUJAVEC na téma STAR DANCE aneb VŠICHNI TANČÍ Cena: 4 190,-- Kč v rekreačním areálu Lev na okraji města

Více

Nezapomeňte: Dokumenty: 30. 6. Kon - tiky Sázava 2012 32. PTO Sevrka

Nezapomeňte: Dokumenty: 30. 6. Kon - tiky Sázava 2012 32. PTO Sevrka Nezapomeňte: 30. 6. odevzdání závazné přihlášky uhrazení platby vyzvedávání lodních vaků (18-19 h) sraz 9:45 na hlavním nádraží návrat 19:14 na hlavní nádraží 31. 7. 19. 8. 20. 8. 25. 8. Dokumenty: Závazná

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2015...všichni se při výrobě originálních klobouků opravdu vyřádili... Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

na 22. ročník turistické akce

na 22. ročník turistické akce KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Tonerman, CDS holding s.r.o Český Dub, město Mikulášovice připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, na toulky

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Návratka doručte na nejbližší družinovou schůzku

Návratka doručte na nejbližší družinovou schůzku Vážení rodiče a členové 20. oddílu! V rukou držíte List Ginkga, který přináší informace o letním táboře našeho oddílu a jehož součástí je i závazná přihláška. Letos bude mít tábor dvě části: putovní tábor

Více

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola.

Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají. 35.ročník Národního kola. Odbor mládeže Rady ČRS ve spolupráci se Středočeským územním svazem a MO Mladá Boleslav pořádají 35.ročník Národního kola Zlatá udice 2008 Mladá Boleslav 20.6. 22.6.2008 Obsah : Organizační výbor Všeobecné

Více

309. oddíl skautů Střelka, 309. smečka vlčat Lišáci Tábor Sedlo u Jindřichova Hradce, 10. 31. 7. 2010 Nakládání zavazadel na tábor se uskuteční v

309. oddíl skautů Střelka, 309. smečka vlčat Lišáci Tábor Sedlo u Jindřichova Hradce, 10. 31. 7. 2010 Nakládání zavazadel na tábor se uskuteční v 309. oddíl skautů Střelka, 309. smečka vlčat Lišáci Tábor Sedlo u Jindřichova Hradce, 10. 31. 7. 2010 Nakládání zavazadel na tábor se uskuteční v pátek 9. 7. 2010 v 17 hod. u klubovny Černokostelecká 50

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

R O D I Č Ů M. Termín sobota 27.2. - sobota 5.3. Sraz 8.30 na Hlavním nádraží pod hodinami. Návrat 18:45 tamtéž vlakem od Jeseníku

R O D I Č Ů M. Termín sobota 27.2. - sobota 5.3. Sraz 8.30 na Hlavním nádraží pod hodinami. Návrat 18:45 tamtéž vlakem od Jeseníku Leden 2016 Džungle R O D I Č Ů M Informační list 48. smečky Vlčat a 54. oddlíu Traperů úvodem Vtom se mraky rozestoupily a objevil se neúplný kotouč měsíce, jehož jasné světlo ozářilo mrtvé město a mnohonásobně

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s.

Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Všeobecné podmínky Příměstský tábor - prázdniny v pohybu - sportovní soustředění Elitavers Akademy, z. s. Pořadatel: Elitavers Akademy, z. s., Na Vyhlídce 2324/16, 586 01 Jihlava Místo konání: Lezecké

Více

Termín: 11. 15.7. Informace pro rodiče. Příměstský tábor Putování mladého badatele. Hlavní vedoucí tábora: Věra Mrkvová

Termín: 11. 15.7. Informace pro rodiče. Příměstský tábor Putování mladého badatele. Hlavní vedoucí tábora: Věra Mrkvová Informace pro rodiče Příměstský tábor Putování mladého badatele Termín: 11. 15.7. Hlavní vedoucí tábora: Věra Mrkvová e-mail: : krouzky@ddmtrinec.cz tel. číslo: 558989014 Věk dětí: 6-13 let Scházení dětí

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/

Fénix Brno. Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Fénix Brno Zámecká 42a, Brno 643 00 731453837; 774233247; oddil.fenix@gmail.com; http://fenixbrno.cekuj.net/ Vážení rodiče, Dostávají se Vám do rukou kompletní informace k letnímu táboru našeho oddílu.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zpravodaj 1. Oddílu skautů Dúnadan Výprava sv. Jiří Intercamp 2010 Sjíždění Sázavy Tábor 2010

Zpravodaj 1. Oddílu skautů Dúnadan Výprava sv. Jiří Intercamp 2010 Sjíždění Sázavy Tábor 2010 Zpravodaj 1. Oddílu skautů Dúnadan Dobrý den, Nahromadilo se nám několik akcí najednou, do toho už táborové přihlášky, proto zasíláme další zpravodaj, který by měl o všem přehledně informovat. Výprava

Více

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ)

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ) Měsíční plán: II. A Duben Informac e Akce a pomůcky Učivo 2.-3. 4. Velikonoční prázdniny 4.-6. 4. Velikonoce 16. 4. Od 16:30 třídní schůzky společné Neustálé připomínání pro rodiče: Vstup do budovy je

Více