PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE"

Transkript

1 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE HISTORIE, TEORIE A PRAXE DIVADLA k, kl, k, kl, Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Seminář k dějinám českého divadla Světové alternativní divadlo - úvod Teorie a metody herecké tvorby Trtílek k 2 Osllý kl/k kl/k 2 Bergman Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Vybrané kapitoly dějin režie Francisci Interpretace textů současné dramatiky Horoščák Dějiny odívání k 2 Matulová Kostým ve výtvarném umění 3 víkendové dílny 3 3 víkendové dílny 3 Hosté Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Autorská tvorba Trtílek Panorama současného světového divadla [1] [1] bude realiován jednou a 14 dní Buraj, Herčíková a hosté FILOZOFIE, ESTETIKA, LITERATURA, ITIKA, FILM, VÝTVARNÉ UMĚNÍ Kořeny evropské kultury antika a křesťanství k, kl, k, kl, k 2 Osolsobě Umění eseje kl kl 2 Švanda Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Periferní vidění Krist Filoofie a postmoderní situace Krist Filoofická východiska umění kl kl 2 Motal Internetový rohlasový projekt Black Box Slavíková Světové mýty I, II k k 2 Trtílek Herectví před kamerou Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Záboj, pedagog herectví

2 DABING k, kl, k, kl, Dabingové herectví 1 týden 2 1 víkend 1 Talpová Dabingová režie 1 týden 2 1 víkend 2 Talpová Zvuk v dabingu 1 týden 2 1 víkend 2 Mareš Úpravy českých dialogů 1 týden 2 1 víkend 2 Talpová MÉDIA[1] k, kl, k, kl, Tvůrčí fotografie I - IV Francán Multimediální pracování projektů [2] Gruna Grafika na PC I [2] Gruna 3D grafika [2] Gruna [1] Předpokladem je absolvování předmětu Základy práce s médii a na PC [2] Studenti budou přiřaeni do stávajících skupin výuky CIZÍ JAZYKY k, kl, Angličtina kl kl 2 Pala, Hundhausen k, kl, Němčina kl kl 2 Spitbardt Francouština kl kl 2 Glombíčková Španělština kl kl 2 Hundhausen Ruština kl kl 2 Spitbardt Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání Spitbardt Židovství v okcidentální kultuře Spitbardt Znakový jayk kl kl 2 Gottwald Literárně-překladatelský seminář (NJ) Spitbardt POHYB k, kl, k, kl, Kondiční tanec Halberstadt Základy scénického tance kl 1 Halberstadt Žonglování Záboj Step Pešková Scénický šerm Olšan

3 DÍLNY A PROJEKTY k, kl, Salon původní tvorby 1 týden 2 Vedoucí ateliéru k, kl, Projekční technologie 1 týden 2 Hrůa Světelný design 1 týden 2 1 týden 2 Zetel Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER (spolupráce na ceremoniálech a obsahu mimo program fest.) 3 týdny (příprava, realiace, postprodukce) 2 Chládková Kostým ve výtvarném umění 3x5 denní kur 3 3x5 denní kur 3 Jirásková, Preková a hosté (ESF)

4 ČINOHERNÍ HERECTVÍ Ateliér činoherního herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. ové: Mgr. Eva Jelínková k, kl, k, kl, Herecká výchova kl kl 12 Rieger, Zetel Herecká interpretace textu I kl kl 1 Jelínková, Derfler Technika jevištní mluvy I kl kl 1 Horáková Zpěv 0 1,5 2 kl 2 0 1,5 2 kl 2 Kabinet pěvu Ansámblový pěv kl kl 1 Svoílek Akrobacie kl kl 1 Jiráček Herecká pohybová průprava kl kl 1 Strnad Rytmická a taneční cvičení kl kl 1 Halberstadt Rituál a hra kl kl 1 Košíková Divadelní seminář kl kl 1 Rieger Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Cií jayk (A,N,F,R,S) kl kl 2 Kabinet ciích jayků Vstupní kur 1 týden 1 Rieger, Zetel, Slovák, Ondra Kredity celkem y osobní specialiace: Step Matal Žonglování Záboj Klavír Michalíková

5 ČINOHERNÍ HERECTVÍ Ateliér činoherního herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: prof. MgA. Nika Brettschneiderová k, kl, Kr k, kl,. Kr Herecká tvorba kl kl 10 Brettschneiderová, Dostálek Herecká pohybová výchova kl kl 1 Dostálek Herecká interpretace textu (individuální) kl kl 1 Valešová, Buršová, Kolařík Zpěv (individuální) 0 1,5 2 kl 2 0 1,5 2 kl 2 Kabinet pěvu Klasický tanec kl 2 Halberstadt Ansámblový pěv kl 1 Svoílek Akrobacie kl 1 Jiráček Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Divadelní proseminář Rieger, Dostálek Základy psychologie Lípová Cií jayk (A,N,F,R,S) k 2 Kabinet ciích jayků Práce se studenty režie Krobot, Osllý, Brettschneiderová, Dostálek Technika mluveného projevu Horáková Melodram 0 1,5 1 1 Valešová, Svoílek Kredity celkem y osobní specialiace: Scénický šerm Olšan Step Pešková Klavír Michalíková Dílna herectví před kamerou 10 dní 2 Filmová škola Zlín Žonglování Záboj Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

6 ČINOHERNÍ HERECTVÍ Ateliér činoherního herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 3. Vedoucí ateliéru: doc. Aleš Bergman, Ph.D. k, kl, k, kl, Herecká výchova kl 5 Bergman, Štvrtecká Herectví před kamerou kl 5 Bergman, Záboj Projekt I kl 9 Projekt II kl 9 Projekt III kl 9 Bergman, Štvrtecká a pedagogové režie Bergman, Štvrtecká a pedagogové režie Bergman, Štvrtecká a pedagogové režie Projekt IV - Studio Marta kl 9 Bergman, Štvrtecká Interpretace textu - individuální 0 1,5 1 kl 1 0 1,5 1 kl 1 Štvrtecká Zpěv (individuální) kl kl 1 Kabinet pěvu Akrobacie kl kl 1 Jiráček Společenský tanec Halberstadt Teorie a metody herecké tvorby kl kl 2 Bergman Kredity celkem y osobní specialiace: Kondiční tanec Halberstadt Ansámblový pěv Svoílek Státní kouška: Teorie a metody herecké tvorby

7 ČINOHERNÍ HERECTVÍ Ateliér činoherního herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 4. Vedoucí ateliéru: doc. Oxana Smilková, CSc. ové: doc. Miloš Kročil, Mgr. Inka Horáková k, kl, k, kl, Magisterský absolventský projekt I Magisterský absolventský projekt II Magisterský absolventský projekt III Magisterský absolventský projekt IV Magisterský absolventský projekt V Seminář k magisterské diplomové práci 1 týden 8 týdnů 7 týdnů 2 10 Smilková, Kročil, Horáková, Pitinský Smilková, Kročil, Horáková, Halberstadt 10 Smilková, Osllý, Krobot 7 týdnů 7 týdnů 10 Smilková, Osllý, Krobot 10 Smilková, Osllý, Krobot Kovalčuk Magisterská diplomová práce Vedoucí DP, Kročil Kredity celkem Státní kouška: Obhajoba magisterské diplomové práce Obhajoba magisterského absolventského projektu

8 MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ Ateliér muikálového herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: MgA. Stanislav Slovák k, kl, k, kl, Herecká tvorba kl kl 8 Slovák, Zetel, Ondra Zpěv kl kl 3 Kabinet pěvu Klasický tanec kl kl 3 Kabinet tance a pohybu Jaový tanec kl kl 2 Kabinet tance a pohybu Základy komedie k k 2 Ressler Ansámblový pěv kl kl 2 Klementová Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Cií jayk (A,N,F,R,S) kl kl 2 Kabinet ciích jayků Úvod do teorie divadla kl kl 1 Ondra Technika mluveného projevu - individuální Technika mluveného projevu - kolektivní kl kl 1 Talpová kl kl 1 Talpová Kredity celkem Moderní tanec kl kl 2 Kabinet tance a pohybu Akrobacie Kabinet tance a pohybu Specifika režie, dramaturgie, herectví a autorství v hudebním-muikálovém divadle. y osobní specialiace: k k 2 Moša Vstupní kur k k 2 Slovák, Zetel, Ondra, Rieger, Strnad, Ressler

9 MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ Ateliér muikálového herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: Mgr. Petr Štěpán, Mgr. Miroslav Ondra k, kl, k, kl, Herecká tvorba kl kl 7 Štěpán, Ondra Zpěv kl kl 2 Kabinet pěvu Ansámblový pěv kl kl 2 Klementová Umělecký přednes Štěpán Moderní tanec kl kl 2 Strnad Klasický tanec kl kl 2 Kabinet tance a pohybu Jaový tanec kl kl 3 Kabinet tance a pohybu Step Zedníček Technika mluveného projevu kl kl 2 Poláčková, Hrabalová Teorie muikálové tvorby kl 1 Ondra Akrobacie kl 1 Kabinet tance a pohybu Cií jayk kl kl 2 Kabinet ciích jayků Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek,Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek,Trtílek, Šotkovský Kredity celkem y osobní specialiace: Intonace a hudební nauka Albrecht Scénický šerm Olšan Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

10 MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ Ateliér muikálového herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 4. Vedoucí ateliéru: doc. Mgr. Sylva Talpová Magisterský diplomový projekt I Magisterský diplomový projekt II Magisterský diplomový projekt III Magisterský diplomový projekt IV k, kl, k, kl, Talpová, Strnad Talpová, Studený, Halberstadt Talpová, Mikolášková, Ondra, Strnad Talpová, Kopecký Individuální herecká výchova Talpová Sólový pěv kl kl 1 Kabinet pěvu Ansámblový pěv kl kl 1 Klementová Klasický tanec Kabinet tance a pohybu Moderní tanec Strnad Seminář k magisterské diplomové práci Rieger, Talpová Magisterská diplomová práce Vedoucí DP Kredity celkem y osobní specialiace: Dabingové herectví Talpová Státní kouška: Obhajoba magisterského absolventského projektu Obhajoba magisterské diplomové práce

11 KLAUNSKÁ SCÉNICKÁ A FILMOVÁ TVORBA Ateliér autorského a experimentálního divadla s důraem na osobnost tvůrce-interpreta, fyické divadlo, site-specific a pouliční divadlo, využití jiných médií (vuk, film, animace, hudba) a workshopy a coaching se ahraničními tvůrci. Ateliér klaunské scénické a filmové tvorby, bakalářské studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: MgA. Mgr. Pierre Nadaud k, kl, k, kl, Klaunská tvorba kl kl 2 Nadaud Choreografická tvorba kl kl 2 Nadaud, kabinet tance a pohybu Herecká tvorba kl kl 2 Nadaud, Poláčková Scénáristicko-dramaturgická tvorba a multimediální tvorba kl kl 2 Hubáček Multimediální tvorba 1 týden 1 1 týden 1 Hubáček Projekt Tvorba pod vedením výnamného umělce Vývoj a tendence fyického divadla od konce 19. století 2 Gulko k k 2 Dvořáková Dialogické jednání Musilová Autorské skeče Seriš Moderní tanec kl kl 3 Kabinet tance a pohybu Zpěv (individuální) Kabinet pěvu Akrobacie Jiráček Jóga a cesty rocvičení Nadaud Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny českého divadla k k 3 Havlíčková Divadlo a šílenství kl 2 Drod Produkce uměleckého projektu Dílna 2 a 2 týdny Dílna 3 dny y uskutečňované společně s jinými obory: 1 Chládková, Krejčí Cií jayk (A,N,F,R,S) kl kl 1 Kabinet ciích jayků Jarní projekty 2015: cirkusový multimedialní projekt L'amour a/nebo hudební divadelní Kabaret Projekt 2 Ateliér KSFT, Hubáček, Nadaud, Smreková, Černický Kredity celkem Dějiny evropské kultury - antika a křesťanství y osobní specialiace: k k 2 Osolsobě Filmová tvorba 2 týdny 1 Hubáček Žonglování Záboj Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

12 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Josef Kovalčuk hlavního oboru: Břetislav Rychlík k, kl, k, kl, Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Režijně-dramaturgický seminář kl kl 4 Rychlík, Kovalčuk Dramaturgie kl kl 2 Kovalčuk Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Interpretace textů současné dramatiky kl kl 2 Horoščák Herecká výchova Smilková Projekt I kl 4 Rychlík, Kovalčuk Autorský seminář Horoščák, Goldflam Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství k k 2 Osolsobě Scénická hudba Hromádka Psychologie Turbová Základy práce s médii a na PC Laboratoř médií Cií jayk I kl kl 4 Kabinet ciích jayků Kredity celkem y osobní specialiace: Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Základy scénického tance Halberstadt Salon původní tvorby Kovalčuk Základy scénografie Zavarský Proměny literatury kl kl 2 Přidal

13 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: prof. Petr Osllý Vedoucí ročníku: prof. Ivo Krobot k, kl, k, kl, Teorie a praxe režie kl k 2 Krobot Teorie a praxe dramaturgie kl k 2 Osllý, Baďura Dramaturgický, režijní a analytický seminář kl 2 Osllý, Krobot, Kubíková, Buraj, Saavedra Projekt I - monodrama Krobot, Osllý Projekt II Salon původní tvorby Krobot, Osllý Projekt III inscenační črty Krobot, Osllý Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny režie I k k 2 Francisci Teorie dramatu kl kl 2 Drod Alternativní divadlo II Grotowski a Kantor k 2 Osllý (FF MU) Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Evropské mýty k k 2 Trtílek Světelný design Dílna 1 týden 2 Ateliér SD Základy teorie kompoice I, II k 2 Smolka (HF) Cií jayk (A, N, Fr) kl kl 3 Kabinet ciích jayků Stáž v divadle 5 týdnů 4 Kredity celkem y osobní specialiace [1]: Proměny literatury kl kl 2 Přidal Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Periferní vidění (filoofie) k 2 Krist [1] Dále vi společná nabídka předmětů osobní specialiace. Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

14 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 3. Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Václav Cejpek Vedoucí ročníku: doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. k, kl, k, kl, Režijní výchova k 3 Z. Srba Teorie dramatu k k 3 Cejpek Režijní projekt V 6 týdnů kl 8 Z. Srba Režijní projekt - Evropský sociální fond Bakalářský absolventský projekt 6 týdnů kl 8 Z. Srba, P. Mikulík 8 týdnů 10 Z. Srba Bakalářská diplomová práce Z. Srba Společný seminář ateliéru Cejpek, Plešák, Z. Srba, Trtílek Dějiny režie II k k 2 Francisci Autorské právo a právní formy divadel 1 1 l kl 2 Valová Světelný design Dílna 1 týden 2 Ateliér SD Kredity celkem y osobní specialiace: Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Stáž v divadle 4 Z. Srba Periferní vidění (filoofie) Krist Cií jayk II kl kl 2 Kabinet ciích jayků Státní kouška: Dějiny a teorie režie Teorie divadla Obhajoba bakalářského absolventského projektu Obhajoba bakalářské práce

15 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, magisterské navaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Josef Kovalčuk hlavního oboru: Břetislav Rychlík k, kl, k, kl, Režijní projekt 8 týdnů kl 12 Rychlík Seminář k projektu Rychlík, Kovalčuk Studium v ahraničí nebo stáž v divadle Seminář ke studiu v ahraničí/k pracovní stáži 25 Rychlík 5 Rychlík Rohlasová hra a její režie kl 2 Horoščák, Bureš Současná inscenační tvorba kl 3 Buraj a kol. Postdramatické divadlo Herčíková Diplomový proseminář Kovalčuk Verš v dramatu Derfler Kredity celkem y osobní specialiace: Mediální projekt 2 týdny 4 Laboratoř médií Základy multimediálních technologií 1 týden 2 Hrůa, Zetel

16 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, magisterské navaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: prof. Petr Osllý Vedoucí ročníku: prof. Ivo Krobot Magisterský absolventský projekt inscenace (Marta) k, kl, k, kl, Krobot Režijní projekt Krobot Seminář k projektům Osllý, Krobot Diplomová práce Krobot Diplomový seminář Osllý, Krobot Rohlasová hra a její režie kl 2 Horoščák, Bureš Kredity celkem y osobní specialiace [1]: [1] Vi společná nabídka předmětů osobní specialiace. Státní kouška: Teorie divadla (s aspektem k teorii režie) Obhajoba diplomové práce Obhajoba absolventského magisterského projektu

17 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Josef Kovalčuk k, kl, k, kl, Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Dramaturgie kl kl 2 Kovalčuk Režijně-dramaturgický seminář kl kl 4 Rychlík, Kovalčuk Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Interpretace textů současné dramatiky kl kl 2 Horoščák Herecká výchova Smilková Projekt I kl 4 Rychlík, Kovalčuk Autorský seminář Horoščák, Goldflam Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství k k 2 P. Osolsobě Scénická hudba Hromádka Psychologie Turbová Základy práce s médii a na PC Laboratoř medií Cií jayk I kl kl 4 Kabinet ciích jayků Kredity celkem y osobní specialiace: Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Základy scénického tance Halberstadt Salon původní tvorby Kovalčuk Základy scénografie Zavarský Proměny literatury kl kl 2 Přidal

18 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Petr Osllý k, kl, Teorie a praxe dramaturgie kl k 2 Osllý, Baďura k, kl, Teorie a praxe režie kl k 2 Krobot Dramaturgický, režijní a analytický seminář kl 2 Osllý, Krobot, Kubíková, Buraj, Saavedra Projekt I - monodrama Osllý, Krobot Projekt II Salon původní tvorby Osllý, Krobot Projekt III inscenační črty Osllý, Krobot Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny režie I k k 2 Francisci Teorie dramatu kl kl 2 Drod Alternativní divadlo II Grotowski a Kantor k 2 Osllý (FF MU) Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Evropské mýty k k 2 Trtílek Světelný design Dílna 1 týden 2 Ateliér SD Základy teorie kompoice I, II k 2 Smolka (HF) Cií jayk (A, N, Fr) kl kl 3 Kabinet ciích jayků Stáž v divadle 5 týdnů 4 Kredity celkem y osobní specialiace [1]: Proměny literatury kl kl 2 Přidal Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Periferní vidění (filoofie) k 2 Krist [1] Dále vi společná nabídka předmětů osobní specialiace. Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

19 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 3. Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Václav Cejpek ové: prof. PhDr. Miroslav Plešák, MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. k, kl, k, kl, Teorie dramatu (pro DD) k k 4 Cejpek Divadelní seminář Plešák Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Evropské mýty k k 2 Trtílek Společný seminář ateliéru Cejpek, Plešák, Z. Srba, Trtílek Dramaturgický projekt V Cejpek, Plešák, Trtílek Dramaturgický projekt - Evropský sociální fond Cejpek, Plešák, Trtílek, Mikulík Bakalářský projekt Cejpek, Plešák, Trtílek Bakalářská práce Cejpek, Plešák, Trtílek Autorské právo a právní formy divadel kl 2 Valová Cií jayk kl kl 4 Kabinet ciích jayků Kredity celkem y osobní specialiace: Salon původní tvorby 2 Cejpek, Plešák, Trtílek Festival Setkání 2 Cejpek Autorská tvorba Trtílek Stáž v divadle 4 Cejpek, Plešák, Trtílek Státní kouška: Teoretická a praktická dramaturgie (Teorie dramatu, Drama jako komunikační systém, Dramaturgie) Obhajoba bakalářského absolventského projektu Obhajoba bakalářské práce

20 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, magisterské navaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Josef Kovalčuk k, kl, k, kl, Dramaturgický projekt 8 týdnů kl 12 Kovalčuk Seminář k projektu Kovalčuk Studium v ahraničí/pracovní stáž Seminář ke studiu v ahraničí/k pracovní stáži 25 Kovalčuk 5 Kovalčuk Rohlasová hra a její režie kl 2 Horoščák, Bureš Současná inscenační tvorba kl 3 Buraj a kol. Postdramatické divadlo Herčíková Diplomový proseminář Kovalčuk Základy ediční práce kl 2 Kunderová Verš v dramatu Derfler Kredity celkem y osobní specialiace [1]: [1] Studenti mohou volit předměty osobní specialiace nabídky školy.

21 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, magisterské navaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru a ročníku: prof. Petr Osllý k, kl, k, kl, Magisterský absolventský projekt inscenace (Marta) Osllý Dramaturgický projekt Osllý Seminář k projektům Osllý, Krobot Diplomová práce Osllý Diplomový seminář Osllý, Krobot Rohlasová dramaturgie kl 2 Horoščák, Bureš Kredity celkem y osobní specialiace [1]: [1] Vi společná nabídka předmětů osobní specialiace. Státní kouška: Teorie divadla (s aspektem k teoretické dramaturgii) Obhajoba magisterské diplomové práce Obhajoba magisterského absolventského projektu

22 ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA Ateliér rohlasové a televiní dramaturgie a scenáristiky, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Jan Gogola k, kl, k, kl, Scenáristická tvorba I Gogola Rohlasové žánry I kl kl 2 Blažejovská Televiní žánry kl kl 1 Hlavica Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Kapitoly dějin světového filmu k k 2 Aujedský Rohlasové praktikum I kl kl 2 Bureš Teorie dramatu kl kl 2 Drod Proměny literatury I kl kl 2 Přidal Média a společnost kl kl 2 Slavíková Internetový rohlasový projekt Black Box Slavíková Audioviuální tvorba Francán Literární tvorba Hlavica, Slavíková Cií jayk I kl kl 4 Kabinet ciích jayků Kredity celkem y osobní specialiace: Umění kritiky kl kl 2 Švanda Realiace rohlasových a televiních děl Gogola, externí lektoři Rohlasová režie Nejedlý

23 ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA Ateliér rohlasové a televiní dramaturgie a scenáristiky, bakalářské studium Ročník: 3. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Jan Gogola k, kl, k, kl, Seminář k bakalářské práci Bakalářská diplomová práce Absolventský projekt Rohlasový/ Televiní projekt Gogola, Hlavica, Slavíková, Schulová Gogola, Hlavica, Slavíková, Schulová Blažejovská, Gogola, Hlavica, Slavíková Blažejovská, Gogola, Hlavica, Slavíková Rohlasový dokument kl 2 Blažejovská Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Audioviuální projekt II kl kl 2 Gogola, Hlavica, Slavíková Kredity celkem y osobní specialiace: Realiace rohlasových a televiních děl Internetový rohlasový projekt Black Box Gogola, externí lektoři Slavíková Od textu k obrau Uličná Umění kritiky kl kl 2 Švanda Rohlasové praktikum III Bureš Umění v podně moderní situaci kl kl 2 Motal Dílna televiního seriálu Gotthard Současná televiní tvorba Slavíková Kapitoly české rohlasové hry po roce kl kl 2 Schulová Státní kouška: Rohlasová a televiní dramaturgie I Obhajoba bakalářského absolventského projektu Obhajoba bakalářské práce

24 ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA Ateliér rohlasové a televiní dramaturgie a scenáristiky, magisterské navaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Jan Gogola k, kl, k, kl, Dílna magisterské práce kl kl 3 Dílna magisterského projektu kl kl 3 Rohlasová dramaturgická dílna kl kl 2 Blažejovská Blažejovská, Gogola, Hlavica, Slavíková Blažejovská, Gogola, Hlavica, Slavíková Audioviuální projekt III kl kl 3 Gogola, Hlavica, Slavíková Typologie filmové tvorby kl L kl 2 Švanda Producentství Aujedský Současná audioviuální dramatická tvorba kl 2 Hlavica Oscarový scénář kl 2 Hlavica Proměny literatury IV kl kl 2 Přidal Vývoj televiní dramatické tvorby II Současná evropská rohlasová hra kl kl 2 Slavíková kl kl 2 Schulová Kredity celkem y osobní specialiace: Umění kritiky kl kl 2 Švanda Od textu k obrau Uličná Internetový rohlasový projekt Black Box Slavíková Současná televiní tvorba kl kl 2 Slavíková Teoretické aspekty soudobé umělecké tvorby kl kl 2 Motal Dílna televiního seriálu Gotthard Rohlasová režie Nejedlý Umění a multimedia (vi nabídka ESF)

25 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO Ateliér audioviuální tvorby a divadla, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Petr Francán k, kl, k, kl, Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Audioviuální dokumentace divadla k 2 Roubal, Kunderová Grafika na PC Gruna Technika a technologie videotvorby Vlašín, externí ped. Tvůrčí fotografie I Francán Dějiny světového divadla I Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Práce se světlem (světelný design) Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Externí ped. Technologie vukové tvorby Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Záboj, Mareš Praktikum AV technologií a televiní praxe Dílna, praxe 6x4 hod. 2 Dílna, praxe 6x4 hod. 2 Záboj, externí ped. Jirásek, Vlašín Scénický projekt Doktorandi, Záboj, Francán Základy práce na PC Gruna Angličtina kl kl 2 Kabinet ciích jayků Elektrotechnika I, II k 2 Jan Holešínský Zvukotechnika I, II k k 2 Kos Herecká propedeutika Doktorandi Salon původní tvorby Vedoucí projektu Dokumentární tvorba DIFA dílny Servis technologických řetěců Dílna, projekt 6x4 hod Vedoucí dílny, projektu, Záboj Záboj, Vlašín, externí pedagog Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Kredity celkem y osobní specialiace [1]: [1] Studenti si volí předměty osobní specialiace nabídky studijních plánů.

26 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO Ateliér audioviuální tvorby a divadla, magisterské navaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Petr Francán k, kl, k, kl, Dějiny světového divadla I Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Úvod do teorie divadla k 2 Roubal, Kunderová Audioviuální dokumentace divadla Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství k 2 Roubal, Kunderová k k 2 P. Osolsobě Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Adaptace dramatických děl v audiovii a divadle I Kapitoly jayka audioviuálního díla k 2 Slavíková k 2 Jirásek Dramaturgie a filmová řeč k 2 Vanýsek Televiní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I kl 2 Jirásek Grafika na PC Gruna Divadelní dokumentární fotografie Scénický audioviuální projekt Audioviuální ánam divadelního představení Technika a technologie videotvorby Francán Gruna Záboj Vlašín, externí ped. Meinárodní divadelní festival Encounter Dílna 6x4 hod. 1 Ved. dílny projektu Práce se světlem (světelný design) Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Externí ped. Technologie vukové tvorby Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Záboj, externí ped. Herectví před kamerou Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Ved. projektu, Záboj Praktikum AV technologií a televiní praxe Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Záboj, externí ped., Jirásek, Vlašín Kredity celkem [1] Studenti si volí předměty osobní specialiace nabídky studijních plánů. y osobní specialiace [1]: Státní kouška: I. Divadlo a audiovie I II. Dějiny českého divadla

27 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO Ateliér audioviuální tvorby a divadla, magisterské navaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Petr Francán k, kl, k, kl, Dějiny světového divadla I Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Teorie divadelního herectví k 2 Roubal Adaptace dramatických děl v audiovii a divadle II Umění filmové a televiní režie Televiní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II Multimediální pracování projektů k 2 Slavíková k 2 Vanýsek k 2 Jirásek Gruna Tvůrčí fotografie Francán Seminář k magisterské diplomové práci Roubal, vedoucí práce Magisterská diplomová práce Vedoucí práce Magisterský absolventský projekt I (váaný) 18x8 hod. 6 Vedoucí projektu Magisterský absolventský projekt II (volný) Meinárodní divadelní festival Encounter 18x8 hod. Dílna 12x6 hod 6 Vedoucí projektu 3 Vedoucí dílny, projektu Dokumentární tvorba DIFA dílny Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Vedoucí dílny, projektu Herectví před kamerou Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Vedoucí projektu, Záboj Zánam divadelních představení festivalu Divadlo, Pleň Dílna, projekt 1 týden 2 Roubal, Záboj Kredity celkem [1] Studenti si volí předměty osobní specialiace nabídky studijních plánů. y osobní specialiace [1]: Státní kouška: III. Divadlo a audiovie II IV. Dějiny světového divadla Obhajoba magisterské diplomové práce Obhajoba magisterského absolventského projektu umělecký výkon, teoretická reflexe

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010)

PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) PŘEHLED ARTSMANAGERSKÝCH OBORŮ V ČR (2009-2010) přehled byl vytvořen v rámci výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR Produkce Vysoká škola / fakulta Typ studia Divadelní

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace... Informace o AMU... Struktura AMU... Vedení AMU...7 Studentské průkazy...9 Pedagogická

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY

INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY Umění a multimédia INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY Akademický rok 2007/2008 Nabídka studijních předmětů Projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 je spolufinancován

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08

INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 07/08 INFORMAČNÍ BROŽURA PRŮVODCE STUDIEM 7/8 FAMU Akademie múzických umění v Praze, 7 ISBN 978-8-7-98- Obsah Úvodní informace...5 Slovo rektora AMU...5 Informace o AMU...6 Struktura AMU...7 Vedení AMU...8 Studentské

Více

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2012 Adresa JAMU (majitel

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha4-Michle 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké, s. r. o., Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 za školní rok 2013/2014 V souladu

Více

JAMU 2010/II. uvnitř čísla: Stavíme divadlo! str. 1. Diploma Supplement Label pro JAMU. Jazzové interpretace na Hudební fakultě

JAMU 2010/II. uvnitř čísla: Stavíme divadlo! str. 1. Diploma Supplement Label pro JAMU. Jazzové interpretace na Hudební fakultě JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ Stavíme divadlo! JAMU 2010/II Dlouhodobě připravovaná výstavba nového objektu JAMU konečně dospěla do fáze vlastní stavební realizace (investiční záměr akce byl

Více

UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS

UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS SEZNAM PŘEDNÁŠEK NA UK v Praze PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ V akademickém ROCE 2008/2009 Studijní plány Praha 2008 1 Studijní plány OBSAH 3. Harmonogram akademického roku 2008/09...6

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více

I N F O R M A C E O S T U D I U

I N F O R M A C E O S T U D I U I N F O R M A C E O S T U D I U Obsah přijímací zkoušky pro akademický rok 2004 / 2005 strana Všeobecné informace 1 6 Informace pro zahraniční uchazeče 7 Animovaná a multimediální tvorba 8 9 Dokumentární

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ARCHITEKTURY studijní program 013/014 České vysoké učení technické v Praze OBSAH I. Úvodní informace ČVUT FA 5 A. FORMÁLNÍ STRUKTURA ČVUT/FA B. OBECNĚ O STUDIU NA FA II. Informace o ústavech a

Více

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy

43. celostátní přehlídka dětského divadla 43. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů 13. 19. června 2014, Svitavy 1 DĚTSKÉ A MLADÉ DIVADLO, PŘEDNES, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DĚTSKÉ A mladé DIVADLO, PŘEDNES A DRAMATICKÁ VÝCHOVA Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických aktivit dětí a mládeže, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám.

Více

Studijní plány pro akademický rok 2015/16

Studijní plány pro akademický rok 2015/16 Studijní plány pro akademický rok 2015/16 STUDIJNÍ PROGRAM EKONOMIKA A MANAGEMENT BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (BC.): Obor Podnikání (P) Obor Podnikání a management v obchodu a službách (PMOS) Obor Informatika a

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov

JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov JIRÁSKŮV HRONOV 2015 NABÍDKA SEMINÁŘŮ 31. 7. 9. 8. 2015, Hronov DP jako DIVADLO POÉZIE / POÉZIA DIVADLA... PETER JANKŮ Ako preniesť dušu básnika a jeho poézie na javisko a zároveň ho povýšiť do autentickej

Více

NABÍDKA DÍLEN A SEMINÁŘŮ 81. JIRÁSKOVA HRONOVA 4. 13. SRPNA 2011

NABÍDKA DÍLEN A SEMINÁŘŮ 81. JIRÁSKOVA HRONOVA 4. 13. SRPNA 2011 NABÍDKA DÍLEN A SEMINÁŘŮ 81. JIRÁSKOVA HRONOVA 4. 13. SRPNA 2011 A jako ABECEDA DIVADLA LUDĚK HORKÝ Seminář je určen především začínajícím divadelníkům. Seznámíte se v něm takříkajíc na vlastním těle a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň. Školní vzdělávací program

Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň. Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s. Staniční 2, Plzeň Školní vzdělávací program 1 Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Trnka o.p.s. Předkladatel: Soukromá základní umělecká

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce

Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů. Diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér muzikálového herectví Obor muzikálového herectví, VUS Ondráš, Hradišťan: srovnání tří postupů Diplomová práce Autor práce: Jiří Daniel

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více