PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE"

Transkript

1 PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE HISTORIE, TEORIE A PRAXE DIVADLA k, kl, k, kl, Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Seminář k dějinám českého divadla Světové alternativní divadlo - úvod Teorie a metody herecké tvorby Trtílek k 2 Osllý kl/k kl/k 2 Bergman Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Vybrané kapitoly dějin režie Francisci Interpretace textů současné dramatiky Horoščák Dějiny odívání k 2 Matulová Kostým ve výtvarném umění 3 víkendové dílny 3 3 víkendové dílny 3 Hosté Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Autorská tvorba Trtílek Panorama současného světového divadla [1] [1] bude realiován jednou a 14 dní Buraj, Herčíková a hosté FILOZOFIE, ESTETIKA, LITERATURA, ITIKA, FILM, VÝTVARNÉ UMĚNÍ Kořeny evropské kultury antika a křesťanství k, kl, k, kl, k 2 Osolsobě Umění eseje kl kl 2 Švanda Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Periferní vidění Krist Filoofie a postmoderní situace Krist Filoofická východiska umění kl kl 2 Motal Internetový rohlasový projekt Black Box Slavíková Světové mýty I, II k k 2 Trtílek Herectví před kamerou Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Záboj, pedagog herectví

2 DABING k, kl, k, kl, Dabingové herectví 1 týden 2 1 víkend 1 Talpová Dabingová režie 1 týden 2 1 víkend 2 Talpová Zvuk v dabingu 1 týden 2 1 víkend 2 Mareš Úpravy českých dialogů 1 týden 2 1 víkend 2 Talpová MÉDIA[1] k, kl, k, kl, Tvůrčí fotografie I - IV Francán Multimediální pracování projektů [2] Gruna Grafika na PC I [2] Gruna 3D grafika [2] Gruna [1] Předpokladem je absolvování předmětu Základy práce s médii a na PC [2] Studenti budou přiřaeni do stávajících skupin výuky CIZÍ JAZYKY k, kl, Angličtina kl kl 2 Pala, Hundhausen k, kl, Němčina kl kl 2 Spitbardt Francouština kl kl 2 Glombíčková Španělština kl kl 2 Hundhausen Ruština kl kl 2 Spitbardt Teoretické a praktické aspekty uměleckého překládání Spitbardt Židovství v okcidentální kultuře Spitbardt Znakový jayk kl kl 2 Gottwald Literárně-překladatelský seminář (NJ) Spitbardt POHYB k, kl, k, kl, Kondiční tanec Halberstadt Základy scénického tance kl 1 Halberstadt Žonglování Záboj Step Pešková Scénický šerm Olšan

3 DÍLNY A PROJEKTY k, kl, Salon původní tvorby 1 týden 2 Vedoucí ateliéru k, kl, Projekční technologie 1 týden 2 Hrůa Světelný design 1 týden 2 1 týden 2 Zetel Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER (spolupráce na ceremoniálech a obsahu mimo program fest.) 3 týdny (příprava, realiace, postprodukce) 2 Chládková Kostým ve výtvarném umění 3x5 denní kur 3 3x5 denní kur 3 Jirásková, Preková a hosté (ESF)

4 ČINOHERNÍ HERECTVÍ Ateliér činoherního herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. ové: Mgr. Eva Jelínková k, kl, k, kl, Herecká výchova kl kl 12 Rieger, Zetel Herecká interpretace textu I kl kl 1 Jelínková, Derfler Technika jevištní mluvy I kl kl 1 Horáková Zpěv 0 1,5 2 kl 2 0 1,5 2 kl 2 Kabinet pěvu Ansámblový pěv kl kl 1 Svoílek Akrobacie kl kl 1 Jiráček Herecká pohybová průprava kl kl 1 Strnad Rytmická a taneční cvičení kl kl 1 Halberstadt Rituál a hra kl kl 1 Košíková Divadelní seminář kl kl 1 Rieger Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Cií jayk (A,N,F,R,S) kl kl 2 Kabinet ciích jayků Vstupní kur 1 týden 1 Rieger, Zetel, Slovák, Ondra Kredity celkem y osobní specialiace: Step Matal Žonglování Záboj Klavír Michalíková

5 ČINOHERNÍ HERECTVÍ Ateliér činoherního herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: prof. MgA. Nika Brettschneiderová k, kl, Kr k, kl,. Kr Herecká tvorba kl kl 10 Brettschneiderová, Dostálek Herecká pohybová výchova kl kl 1 Dostálek Herecká interpretace textu (individuální) kl kl 1 Valešová, Buršová, Kolařík Zpěv (individuální) 0 1,5 2 kl 2 0 1,5 2 kl 2 Kabinet pěvu Klasický tanec kl 2 Halberstadt Ansámblový pěv kl 1 Svoílek Akrobacie kl 1 Jiráček Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Divadelní proseminář Rieger, Dostálek Základy psychologie Lípová Cií jayk (A,N,F,R,S) k 2 Kabinet ciích jayků Práce se studenty režie Krobot, Osllý, Brettschneiderová, Dostálek Technika mluveného projevu Horáková Melodram 0 1,5 1 1 Valešová, Svoílek Kredity celkem y osobní specialiace: Scénický šerm Olšan Step Pešková Klavír Michalíková Dílna herectví před kamerou 10 dní 2 Filmová škola Zlín Žonglování Záboj Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

6 ČINOHERNÍ HERECTVÍ Ateliér činoherního herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 3. Vedoucí ateliéru: doc. Aleš Bergman, Ph.D. k, kl, k, kl, Herecká výchova kl 5 Bergman, Štvrtecká Herectví před kamerou kl 5 Bergman, Záboj Projekt I kl 9 Projekt II kl 9 Projekt III kl 9 Bergman, Štvrtecká a pedagogové režie Bergman, Štvrtecká a pedagogové režie Bergman, Štvrtecká a pedagogové režie Projekt IV - Studio Marta kl 9 Bergman, Štvrtecká Interpretace textu - individuální 0 1,5 1 kl 1 0 1,5 1 kl 1 Štvrtecká Zpěv (individuální) kl kl 1 Kabinet pěvu Akrobacie kl kl 1 Jiráček Společenský tanec Halberstadt Teorie a metody herecké tvorby kl kl 2 Bergman Kredity celkem y osobní specialiace: Kondiční tanec Halberstadt Ansámblový pěv Svoílek Státní kouška: Teorie a metody herecké tvorby

7 ČINOHERNÍ HERECTVÍ Ateliér činoherního herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 4. Vedoucí ateliéru: doc. Oxana Smilková, CSc. ové: doc. Miloš Kročil, Mgr. Inka Horáková k, kl, k, kl, Magisterský absolventský projekt I Magisterský absolventský projekt II Magisterský absolventský projekt III Magisterský absolventský projekt IV Magisterský absolventský projekt V Seminář k magisterské diplomové práci 1 týden 8 týdnů 7 týdnů 2 10 Smilková, Kročil, Horáková, Pitinský Smilková, Kročil, Horáková, Halberstadt 10 Smilková, Osllý, Krobot 7 týdnů 7 týdnů 10 Smilková, Osllý, Krobot 10 Smilková, Osllý, Krobot Kovalčuk Magisterská diplomová práce Vedoucí DP, Kročil Kredity celkem Státní kouška: Obhajoba magisterské diplomové práce Obhajoba magisterského absolventského projektu

8 MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ Ateliér muikálového herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: MgA. Stanislav Slovák k, kl, k, kl, Herecká tvorba kl kl 8 Slovák, Zetel, Ondra Zpěv kl kl 3 Kabinet pěvu Klasický tanec kl kl 3 Kabinet tance a pohybu Jaový tanec kl kl 2 Kabinet tance a pohybu Základy komedie k k 2 Ressler Ansámblový pěv kl kl 2 Klementová Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Cií jayk (A,N,F,R,S) kl kl 2 Kabinet ciích jayků Úvod do teorie divadla kl kl 1 Ondra Technika mluveného projevu - individuální Technika mluveného projevu - kolektivní kl kl 1 Talpová kl kl 1 Talpová Kredity celkem Moderní tanec kl kl 2 Kabinet tance a pohybu Akrobacie Kabinet tance a pohybu Specifika režie, dramaturgie, herectví a autorství v hudebním-muikálovém divadle. y osobní specialiace: k k 2 Moša Vstupní kur k k 2 Slovák, Zetel, Ondra, Rieger, Strnad, Ressler

9 MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ Ateliér muikálového herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: Mgr. Petr Štěpán, Mgr. Miroslav Ondra k, kl, k, kl, Herecká tvorba kl kl 7 Štěpán, Ondra Zpěv kl kl 2 Kabinet pěvu Ansámblový pěv kl kl 2 Klementová Umělecký přednes Štěpán Moderní tanec kl kl 2 Strnad Klasický tanec kl kl 2 Kabinet tance a pohybu Jaový tanec kl kl 3 Kabinet tance a pohybu Step Zedníček Technika mluveného projevu kl kl 2 Poláčková, Hrabalová Teorie muikálové tvorby kl 1 Ondra Akrobacie kl 1 Kabinet tance a pohybu Cií jayk kl kl 2 Kabinet ciích jayků Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek,Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek,Trtílek, Šotkovský Kredity celkem y osobní specialiace: Intonace a hudební nauka Albrecht Scénický šerm Olšan Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

10 MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ Ateliér muikálového herectví, magisterské nenavaující studium Ročník: 4. Vedoucí ateliéru: doc. Mgr. Sylva Talpová Magisterský diplomový projekt I Magisterský diplomový projekt II Magisterský diplomový projekt III Magisterský diplomový projekt IV k, kl, k, kl, Talpová, Strnad Talpová, Studený, Halberstadt Talpová, Mikolášková, Ondra, Strnad Talpová, Kopecký Individuální herecká výchova Talpová Sólový pěv kl kl 1 Kabinet pěvu Ansámblový pěv kl kl 1 Klementová Klasický tanec Kabinet tance a pohybu Moderní tanec Strnad Seminář k magisterské diplomové práci Rieger, Talpová Magisterská diplomová práce Vedoucí DP Kredity celkem y osobní specialiace: Dabingové herectví Talpová Státní kouška: Obhajoba magisterského absolventského projektu Obhajoba magisterské diplomové práce

11 KLAUNSKÁ SCÉNICKÁ A FILMOVÁ TVORBA Ateliér autorského a experimentálního divadla s důraem na osobnost tvůrce-interpreta, fyické divadlo, site-specific a pouliční divadlo, využití jiných médií (vuk, film, animace, hudba) a workshopy a coaching se ahraničními tvůrci. Ateliér klaunské scénické a filmové tvorby, bakalářské studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: MgA. Mgr. Pierre Nadaud k, kl, k, kl, Klaunská tvorba kl kl 2 Nadaud Choreografická tvorba kl kl 2 Nadaud, kabinet tance a pohybu Herecká tvorba kl kl 2 Nadaud, Poláčková Scénáristicko-dramaturgická tvorba a multimediální tvorba kl kl 2 Hubáček Multimediální tvorba 1 týden 1 1 týden 1 Hubáček Projekt Tvorba pod vedením výnamného umělce Vývoj a tendence fyického divadla od konce 19. století 2 Gulko k k 2 Dvořáková Dialogické jednání Musilová Autorské skeče Seriš Moderní tanec kl kl 3 Kabinet tance a pohybu Zpěv (individuální) Kabinet pěvu Akrobacie Jiráček Jóga a cesty rocvičení Nadaud Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny českého divadla k k 3 Havlíčková Divadlo a šílenství kl 2 Drod Produkce uměleckého projektu Dílna 2 a 2 týdny Dílna 3 dny y uskutečňované společně s jinými obory: 1 Chládková, Krejčí Cií jayk (A,N,F,R,S) kl kl 1 Kabinet ciích jayků Jarní projekty 2015: cirkusový multimedialní projekt L'amour a/nebo hudební divadelní Kabaret Projekt 2 Ateliér KSFT, Hubáček, Nadaud, Smreková, Černický Kredity celkem Dějiny evropské kultury - antika a křesťanství y osobní specialiace: k k 2 Osolsobě Filmová tvorba 2 týdny 1 Hubáček Žonglování Záboj Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

12 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Josef Kovalčuk hlavního oboru: Břetislav Rychlík k, kl, k, kl, Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Režijně-dramaturgický seminář kl kl 4 Rychlík, Kovalčuk Dramaturgie kl kl 2 Kovalčuk Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Interpretace textů současné dramatiky kl kl 2 Horoščák Herecká výchova Smilková Projekt I kl 4 Rychlík, Kovalčuk Autorský seminář Horoščák, Goldflam Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství k k 2 Osolsobě Scénická hudba Hromádka Psychologie Turbová Základy práce s médii a na PC Laboratoř médií Cií jayk I kl kl 4 Kabinet ciích jayků Kredity celkem y osobní specialiace: Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Základy scénického tance Halberstadt Salon původní tvorby Kovalčuk Základy scénografie Zavarský Proměny literatury kl kl 2 Přidal

13 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: prof. Petr Osllý Vedoucí ročníku: prof. Ivo Krobot k, kl, k, kl, Teorie a praxe režie kl k 2 Krobot Teorie a praxe dramaturgie kl k 2 Osllý, Baďura Dramaturgický, režijní a analytický seminář kl 2 Osllý, Krobot, Kubíková, Buraj, Saavedra Projekt I - monodrama Krobot, Osllý Projekt II Salon původní tvorby Krobot, Osllý Projekt III inscenační črty Krobot, Osllý Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny režie I k k 2 Francisci Teorie dramatu kl kl 2 Drod Alternativní divadlo II Grotowski a Kantor k 2 Osllý (FF MU) Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Evropské mýty k k 2 Trtílek Světelný design Dílna 1 týden 2 Ateliér SD Základy teorie kompoice I, II k 2 Smolka (HF) Cií jayk (A, N, Fr) kl kl 3 Kabinet ciích jayků Stáž v divadle 5 týdnů 4 Kredity celkem y osobní specialiace [1]: Proměny literatury kl kl 2 Přidal Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Periferní vidění (filoofie) k 2 Krist [1] Dále vi společná nabídka předmětů osobní specialiace. Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

14 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 3. Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Václav Cejpek Vedoucí ročníku: doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. k, kl, k, kl, Režijní výchova k 3 Z. Srba Teorie dramatu k k 3 Cejpek Režijní projekt V 6 týdnů kl 8 Z. Srba Režijní projekt - Evropský sociální fond Bakalářský absolventský projekt 6 týdnů kl 8 Z. Srba, P. Mikulík 8 týdnů 10 Z. Srba Bakalářská diplomová práce Z. Srba Společný seminář ateliéru Cejpek, Plešák, Z. Srba, Trtílek Dějiny režie II k k 2 Francisci Autorské právo a právní formy divadel 1 1 l kl 2 Valová Světelný design Dílna 1 týden 2 Ateliér SD Kredity celkem y osobní specialiace: Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Stáž v divadle 4 Z. Srba Periferní vidění (filoofie) Krist Cií jayk II kl kl 2 Kabinet ciích jayků Státní kouška: Dějiny a teorie režie Teorie divadla Obhajoba bakalářského absolventského projektu Obhajoba bakalářské práce

15 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, magisterské navaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Josef Kovalčuk hlavního oboru: Břetislav Rychlík k, kl, k, kl, Režijní projekt 8 týdnů kl 12 Rychlík Seminář k projektu Rychlík, Kovalčuk Studium v ahraničí nebo stáž v divadle Seminář ke studiu v ahraničí/k pracovní stáži 25 Rychlík 5 Rychlík Rohlasová hra a její režie kl 2 Horoščák, Bureš Současná inscenační tvorba kl 3 Buraj a kol. Postdramatické divadlo Herčíková Diplomový proseminář Kovalčuk Verš v dramatu Derfler Kredity celkem y osobní specialiace: Mediální projekt 2 týdny 4 Laboratoř médií Základy multimediálních technologií 1 týden 2 Hrůa, Zetel

16 ČINOHERNÍ REŽIE Ateliér režie a dramaturgie, magisterské navaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru: prof. Petr Osllý Vedoucí ročníku: prof. Ivo Krobot Magisterský absolventský projekt inscenace (Marta) k, kl, k, kl, Krobot Režijní projekt Krobot Seminář k projektům Osllý, Krobot Diplomová práce Krobot Diplomový seminář Osllý, Krobot Rohlasová hra a její režie kl 2 Horoščák, Bureš Kredity celkem y osobní specialiace [1]: [1] Vi společná nabídka předmětů osobní specialiace. Státní kouška: Teorie divadla (s aspektem k teorii režie) Obhajoba diplomové práce Obhajoba absolventského magisterského projektu

17 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Josef Kovalčuk k, kl, k, kl, Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Dramaturgie kl kl 2 Kovalčuk Režijně-dramaturgický seminář kl kl 4 Rychlík, Kovalčuk Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Interpretace textů současné dramatiky kl kl 2 Horoščák Herecká výchova Smilková Projekt I kl 4 Rychlík, Kovalčuk Autorský seminář Horoščák, Goldflam Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství k k 2 P. Osolsobě Scénická hudba Hromádka Psychologie Turbová Základy práce s médii a na PC Laboratoř medií Cií jayk I kl kl 4 Kabinet ciích jayků Kredity celkem y osobní specialiace: Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Základy scénického tance Halberstadt Salon původní tvorby Kovalčuk Základy scénografie Zavarský Proměny literatury kl kl 2 Přidal

18 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Petr Osllý k, kl, Teorie a praxe dramaturgie kl k 2 Osllý, Baďura k, kl, Teorie a praxe režie kl k 2 Krobot Dramaturgický, režijní a analytický seminář kl 2 Osllý, Krobot, Kubíková, Buraj, Saavedra Projekt I - monodrama Osllý, Krobot Projekt II Salon původní tvorby Osllý, Krobot Projekt III inscenační črty Osllý, Krobot Dějiny světového divadla I k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny režie I k k 2 Francisci Teorie dramatu kl kl 2 Drod Alternativní divadlo II Grotowski a Kantor k 2 Osllý (FF MU) Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Evropské mýty k k 2 Trtílek Světelný design Dílna 1 týden 2 Ateliér SD Základy teorie kompoice I, II k 2 Smolka (HF) Cií jayk (A, N, Fr) kl kl 3 Kabinet ciích jayků Stáž v divadle 5 týdnů 4 Kredity celkem y osobní specialiace [1]: Proměny literatury kl kl 2 Přidal Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Periferní vidění (filoofie) k 2 Krist [1] Dále vi společná nabídka předmětů osobní specialiace. Státní kouška: Dějiny světového divadla Dějiny českého divadla

19 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, bakalářské studium Ročník: 3. Vedoucí ateliéru: prof. PhDr. Václav Cejpek ové: prof. PhDr. Miroslav Plešák, MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. k, kl, k, kl, Teorie dramatu (pro DD) k k 4 Cejpek Divadelní seminář Plešák Režisér Frank Castorf k 2 Cejpek Evropské mýty k k 2 Trtílek Společný seminář ateliéru Cejpek, Plešák, Z. Srba, Trtílek Dramaturgický projekt V Cejpek, Plešák, Trtílek Dramaturgický projekt - Evropský sociální fond Cejpek, Plešák, Trtílek, Mikulík Bakalářský projekt Cejpek, Plešák, Trtílek Bakalářská práce Cejpek, Plešák, Trtílek Autorské právo a právní formy divadel kl 2 Valová Cií jayk kl kl 4 Kabinet ciích jayků Kredity celkem y osobní specialiace: Salon původní tvorby 2 Cejpek, Plešák, Trtílek Festival Setkání 2 Cejpek Autorská tvorba Trtílek Stáž v divadle 4 Cejpek, Plešák, Trtílek Státní kouška: Teoretická a praktická dramaturgie (Teorie dramatu, Drama jako komunikační systém, Dramaturgie) Obhajoba bakalářského absolventského projektu Obhajoba bakalářské práce

20 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, magisterské navaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. PhDr. Josef Kovalčuk k, kl, k, kl, Dramaturgický projekt 8 týdnů kl 12 Kovalčuk Seminář k projektu Kovalčuk Studium v ahraničí/pracovní stáž Seminář ke studiu v ahraničí/k pracovní stáži 25 Kovalčuk 5 Kovalčuk Rohlasová hra a její režie kl 2 Horoščák, Bureš Současná inscenační tvorba kl 3 Buraj a kol. Postdramatické divadlo Herčíková Diplomový proseminář Kovalčuk Základy ediční práce kl 2 Kunderová Verš v dramatu Derfler Kredity celkem y osobní specialiace [1]: [1] Studenti mohou volit předměty osobní specialiace nabídky školy.

21 DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér režie a dramaturgie, magisterské navaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru a ročníku: prof. Petr Osllý k, kl, k, kl, Magisterský absolventský projekt inscenace (Marta) Osllý Dramaturgický projekt Osllý Seminář k projektům Osllý, Krobot Diplomová práce Osllý Diplomový seminář Osllý, Krobot Rohlasová dramaturgie kl 2 Horoščák, Bureš Kredity celkem y osobní specialiace [1]: [1] Vi společná nabídka předmětů osobní specialiace. Státní kouška: Teorie divadla (s aspektem k teoretické dramaturgii) Obhajoba magisterské diplomové práce Obhajoba magisterského absolventského projektu

22 ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA Ateliér rohlasové a televiní dramaturgie a scenáristiky, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Jan Gogola k, kl, k, kl, Scenáristická tvorba I Gogola Rohlasové žánry I kl kl 2 Blažejovská Televiní žánry kl kl 1 Hlavica Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Kapitoly dějin světového filmu k k 2 Aujedský Rohlasové praktikum I kl kl 2 Bureš Teorie dramatu kl kl 2 Drod Proměny literatury I kl kl 2 Přidal Média a společnost kl kl 2 Slavíková Internetový rohlasový projekt Black Box Slavíková Audioviuální tvorba Francán Literární tvorba Hlavica, Slavíková Cií jayk I kl kl 4 Kabinet ciích jayků Kredity celkem y osobní specialiace: Umění kritiky kl kl 2 Švanda Realiace rohlasových a televiních děl Gogola, externí lektoři Rohlasová režie Nejedlý

23 ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA Ateliér rohlasové a televiní dramaturgie a scenáristiky, bakalářské studium Ročník: 3. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Jan Gogola k, kl, k, kl, Seminář k bakalářské práci Bakalářská diplomová práce Absolventský projekt Rohlasový/ Televiní projekt Gogola, Hlavica, Slavíková, Schulová Gogola, Hlavica, Slavíková, Schulová Blažejovská, Gogola, Hlavica, Slavíková Blažejovská, Gogola, Hlavica, Slavíková Rohlasový dokument kl 2 Blažejovská Typologie filmové tvorby kl kl 2 Švanda Audioviuální projekt II kl kl 2 Gogola, Hlavica, Slavíková Kredity celkem y osobní specialiace: Realiace rohlasových a televiních děl Internetový rohlasový projekt Black Box Gogola, externí lektoři Slavíková Od textu k obrau Uličná Umění kritiky kl kl 2 Švanda Rohlasové praktikum III Bureš Umění v podně moderní situaci kl kl 2 Motal Dílna televiního seriálu Gotthard Současná televiní tvorba Slavíková Kapitoly české rohlasové hry po roce kl kl 2 Schulová Státní kouška: Rohlasová a televiní dramaturgie I Obhajoba bakalářského absolventského projektu Obhajoba bakalářské práce

24 ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA Ateliér rohlasové a televiní dramaturgie a scenáristiky, magisterské navaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): prof. Jan Gogola k, kl, k, kl, Dílna magisterské práce kl kl 3 Dílna magisterského projektu kl kl 3 Rohlasová dramaturgická dílna kl kl 2 Blažejovská Blažejovská, Gogola, Hlavica, Slavíková Blažejovská, Gogola, Hlavica, Slavíková Audioviuální projekt III kl kl 3 Gogola, Hlavica, Slavíková Typologie filmové tvorby kl L kl 2 Švanda Producentství Aujedský Současná audioviuální dramatická tvorba kl 2 Hlavica Oscarový scénář kl 2 Hlavica Proměny literatury IV kl kl 2 Přidal Vývoj televiní dramatické tvorby II Současná evropská rohlasová hra kl kl 2 Slavíková kl kl 2 Schulová Kredity celkem y osobní specialiace: Umění kritiky kl kl 2 Švanda Od textu k obrau Uličná Internetový rohlasový projekt Black Box Slavíková Současná televiní tvorba kl kl 2 Slavíková Teoretické aspekty soudobé umělecké tvorby kl kl 2 Motal Dílna televiního seriálu Gotthard Rohlasová režie Nejedlý Umění a multimedia (vi nabídka ESF)

25 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO Ateliér audioviuální tvorby a divadla, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Petr Francán k, kl, k, kl, Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Audioviuální dokumentace divadla k 2 Roubal, Kunderová Grafika na PC Gruna Technika a technologie videotvorby Vlašín, externí ped. Tvůrčí fotografie I Francán Dějiny světového divadla I Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Práce se světlem (světelný design) Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Externí ped. Technologie vukové tvorby Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Záboj, Mareš Praktikum AV technologií a televiní praxe Dílna, praxe 6x4 hod. 2 Dílna, praxe 6x4 hod. 2 Záboj, externí ped. Jirásek, Vlašín Scénický projekt Doktorandi, Záboj, Francán Základy práce na PC Gruna Angličtina kl kl 2 Kabinet ciích jayků Elektrotechnika I, II k 2 Jan Holešínský Zvukotechnika I, II k k 2 Kos Herecká propedeutika Doktorandi Salon původní tvorby Vedoucí projektu Dokumentární tvorba DIFA dílny Servis technologických řetěců Dílna, projekt 6x4 hod Vedoucí dílny, projektu, Záboj Záboj, Vlašín, externí pedagog Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Kredity celkem y osobní specialiace [1]: [1] Studenti si volí předměty osobní specialiace nabídky studijních plánů.

26 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO Ateliér audioviuální tvorby a divadla, magisterské navaující studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Petr Francán k, kl, k, kl, Dějiny světového divadla I Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny českého divadla k k 2 Havlíčková Úvod do teorie divadla k 2 Roubal, Kunderová Audioviuální dokumentace divadla Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství k 2 Roubal, Kunderová k k 2 P. Osolsobě Principy režie a dramaturgie k k 2 Kovalčuk a kol. Adaptace dramatických děl v audiovii a divadle I Kapitoly jayka audioviuálního díla k 2 Slavíková k 2 Jirásek Dramaturgie a filmová řeč k 2 Vanýsek Televiní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I kl 2 Jirásek Grafika na PC Gruna Divadelní dokumentární fotografie Scénický audioviuální projekt Audioviuální ánam divadelního představení Technika a technologie videotvorby Francán Gruna Záboj Vlašín, externí ped. Meinárodní divadelní festival Encounter Dílna 6x4 hod. 1 Ved. dílny projektu Práce se světlem (světelný design) Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Externí ped. Technologie vukové tvorby Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Záboj, externí ped. Herectví před kamerou Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Ved. projektu, Záboj Praktikum AV technologií a televiní praxe Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Dílna, praxe 6x4 hod. 1 Záboj, externí ped., Jirásek, Vlašín Kredity celkem [1] Studenti si volí předměty osobní specialiace nabídky studijních plánů. y osobní specialiace [1]: Státní kouška: I. Divadlo a audiovie I II. Dějiny českého divadla

27 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO Ateliér audioviuální tvorby a divadla, magisterské navaující studium Ročník: 2. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. Mgr. Petr Francán k, kl, k, kl, Dějiny světového divadla I Cejpek, Trtílek, Šotkovský Dějiny světového divadla II k 3 Cejpek, Trtílek, Šotkovský Teorie divadelního herectví k 2 Roubal Adaptace dramatických děl v audiovii a divadle II Umění filmové a televiní režie Televiní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II Multimediální pracování projektů k 2 Slavíková k 2 Vanýsek k 2 Jirásek Gruna Tvůrčí fotografie Francán Seminář k magisterské diplomové práci Roubal, vedoucí práce Magisterská diplomová práce Vedoucí práce Magisterský absolventský projekt I (váaný) 18x8 hod. 6 Vedoucí projektu Magisterský absolventský projekt II (volný) Meinárodní divadelní festival Encounter 18x8 hod. Dílna 12x6 hod 6 Vedoucí projektu 3 Vedoucí dílny, projektu Dokumentární tvorba DIFA dílny Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Vedoucí dílny, projektu Herectví před kamerou Dílna, projekt 6x4 hod. 1 Vedoucí projektu, Záboj Zánam divadelních představení festivalu Divadlo, Pleň Dílna, projekt 1 týden 2 Roubal, Záboj Kredity celkem [1] Studenti si volí předměty osobní specialiace nabídky studijních plánů. y osobní specialiace [1]: Státní kouška: III. Divadlo a audiovie II IV. Dějiny světového divadla Obhajoba magisterské diplomové práce Obhajoba magisterského absolventského projektu umělecký výkon, teoretická reflexe

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: MgA. Eva Herogová DRAMATICKÁ VÝCHOVA Úvod do dramatické 0 4 1 2 0 4 1 2 Konývka výchovy Úvod do dramaturgie 1 1 2 k 2 1 1 2 k 2

Více

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE HISTORIE, TEORIE A PRAXE DIVADLA předmět zimní semestr letní semestr pedagog divadla III divadla IV Cejpek, Trtílek,

Více

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE PŘEHLED PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ ZAPSAT JAKO PŘEDMĚTY OSOBNÍ SPECIALIZACE HISTORIE, TEORIE A PRAXE DIVADLA D60007B I.II 2 0 4 zk 3 2 0 4 zk 3 Cejpekt, Trtílek, Šotkovský D30580 Seminář k dějinám

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková)

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) Recepce a reflexe divadelního díla I (Konývková) AK. ROK 05/6 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková 8.30-0.00 0.5 -.5.00-3.30 Seminář k praxi I Seminář dramaturgie a režie v DaV Divadlo a výchova Divadlo a výchova divadelního díla I Organizace

Více

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK. Seminář dramaturgie a režie v DaV (Klíč) 2. LS: Společná praxe I (Jindra) LAB AK. ROK 06/7 Ročník:. BC Vedoucí ročníku: BcA. Jakub Cír 8.30-0.00 Společná praxe I LAB Literatura pro děti a mládež (Lípová, Jindra) Teorie divadla I 0.5 -.5 Organizace festivalu Sítko Seminář dramaturgie

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér ho manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Vedoucí ateliéru (ročníku): doc. MgA. Blanka DDML11 Projektový management

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ročníku: Mgr. Veronika Rodriguezová DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické 0 6 2 z 3 Rodriguezová

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová

DRAMATICKÁ VÝCHOVA. předmět zimní semestr letní semestr pedagog P C S zk, klz, z. KR P C S zk, klz, z z 3 Rodriguezová Ateliér: Divadlo a výchova bakalářské studium Ročník:. Vedoucí ročníku: MgA. Radka Macková DRAMATICKÁ VÝCHOVA předmět zimní semestr letní semestr pedagog Úvod do dramatické výchovy 0 6 z 3 Rodriguezová

Více

DIVADELNÍ DRAMATURGIE

DIVADELNÍ DRAMATURGIE Ateliér: Dramaturgie a režie, bakalářské studium Ročník: 1. Vedoucí ateliéru: prof. Mgr. Petr Oslzlý ové: prof. Mgr. Petr Oslzlý Letní lemestr P C S zk, zkl, z KR P C S zk, zkl, z KR DDBZ101 DDBL101 Úvod

Více

Pedagogové schválení Uměleckou radou pro státní bakalářské a magisterské zkoušky Jméno Vzdělání Zaměstnavatel U SZ zkouší Abbodová Hana, Mgr. Univerzita Palackého Olomouc, PdF, obor speciální ZŠ pro sluchově

Více

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně V Brně 12. listopadu 2012 Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2012/2013 Přijímací řízení na Divadelní fakultě JAMU (dále jen fakulta) pro akademický rok 2012/2013

Více

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA Ročník: 1. DRTZ101 DRTZ102 DRTZ103 DRTL101 DRTL102 DRTL103 Scenáristická I žánry I Televizní žánry 0 4 2 z 3 0 4 2 z 3 Gogola 1 1 2 klz 2 1 1 2 klz 2 Blažejovská 0 2 1 klz 1 0 2 1 klz 1 Hlavica 2 2 1 klz

Více

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně V Brně 18. listopadu 2009 Věc: Zpráva o m řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2009/2010 Přijímací řízení na Divadelní fakultě JAMU (dále jen fakulta) pro akademický rok 2009/2010 bylo vyhlášeno

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní fakulta JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka kurzů: Kurz č. 1: Jak vzniká divadlo I (Úvod do dějin, teorie a praxe

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

AKADEMICKÝ SENÁT Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. PŘÍLOHA č. 1 Pořadí jednotlivých kandidátů

AKADEMICKÝ SENÁT Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. PŘÍLOHA č. 1 Pořadí jednotlivých kandidátů PŘÍLOHA č. 1 Pořadí jednotlivých kandidátů Studenti 1 Stanislav Čaban (45) 2 Petr Theodor Pidrman (34) 3 Adam Steinbauer (30) 4-5.. František Maňák (26) Martin Srba (26) 6 Olívia Fantúrová (24) 7 Denisa

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium

Instrukce pro zápis školní rok Bakalářské studium Instrukce pro zápis školní rok 2016 2017 Pro 2., 3. Bc a 1., 2. NMg pokud si chcete jako volitelný zapsat předmět, který není v nabídce, je třeba zkonzultovat s vyučujícím a s tajemnicí katedry; je možné

Více

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004

Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Věc: Zpráva o přijímacím řízení na Divadelní fakultě JAMU pro akademický rok 2003/2004 Přijímací řízení na Divadelní fakultě JAMU (dále jen fakulta) pro akademický rok 2003/2004 bylo vyhlášeno v souladu

Více

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017

Zpráva. o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. pro akademický rok 2016/2017 Zpráva o přijímacím řízení ke studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pro akademický rok 2016/2017 na bakalářské, magisterské navazující a magisterské nenavazující obory Brno,

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Studijní plán 2. ročník Dramatická výchova - tříleté kombinované (B.A.)

Studijní plán 2. ročník Dramatická výchova - tříleté kombinované (B.A.) Studijní obor: Dramatická výchova Studijní program: Dramatická umění Studijní plán. ročník Dramatická výchova - tříleté kombinované (B.A.) Katedra výchovné dramatiky Typ studia: Bakalářské kombinované

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH MAGISTERSKÝCH NAVAZUJÍCÍCH OBORŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH MAGISTERSKÝCH NAVAZUJÍCÍCH OBORŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH MAGISTERSKÝCH NAVAZUJÍCÍCH OBORŮ STUDIJNÍHO PROGRAMU DRAMATICKÁ UMĚNÍ Divadelní fakulta JAMU Brno 2005 OBSAH Žádost o prodloužení akreditace jednotlivých magisterských

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Doporučený průchod studiem

Doporučený průchod studiem Doporučený průchod studiem B-SPE OVP Učitelství praktického vyučování Kombinované Bc. studium (6 semestrů) Celoživotní vzdělávání (4 semestry) Technické obory Obchod a služby Dopravní služby Zdravotnické

Více

V případě chybného zadání specifického symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška převedena do přijímacího řízení.

V případě chybného zadání specifického symbolu nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška převedena do přijímacího řízení. Přihlášku ke kombinovanému studiu oboru Školský managemet le podat elektronickou formou pomocí tv. e-přihlášky (odesílání e-přihlášek je aktivní od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2012), veřejněné na internetové

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU. o činnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU. o činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU o činnosti 2009 Obsah Obsah 2 Úvod 4 Organizační schéma fakulty 6 Složení orgánů fakulty 6 Vedení DIFA JAMU 6 Akademický senát JAMU 7 Akademický senát DIFA JAMU 7 Umělecká rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU 2010 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Organizační schéma fakulty... 6 Složení orgánů fakulty... 6 Vedení DIFA JAMU... 6 Akademický senát JAMU... 7 Akademický senát DIFA JAMU... 7 Umělecká

Více

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA - 2 -

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA - 2 - Obsah OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA... 2 20 LET FESTIVALU SETKÁNÍ/ENCOUNTER... 4 ČASOVÝ HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010... 6 REKTORÁT JAMU (adresář)... 8 INFORMAČNÍ, VÝUKOVÉ A UBYTOVACÍ CENTRUM

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr.

Sociální práce. Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. 395 Studijní program: B6703 Sociologie Kreditní limit: 180 kr. Sociální práce Studijní obor: Sociální práce Studium: Kombinované Specializace: 02 Etapa: první Verze: 1 Kreditní limit: 180 kr. Povinné předměty

Více

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z

Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. UBK/KN002 Informační věda 1 3 2+0+0 Zp 1 z 17201R004 - Knihovnictví (dvouoborová) 19 Studijní obor: Knihovnictví (dvouoborová) Studium: Prezenční Speciál] Lzac 00 e: Etapa: první Kreditní limit: 90 kr. K1K/A - Knihovnictví v kombinaci s jiným studijním

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015

Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015 Přijímací řízení na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě na AR 2014/2015 Děkan Fakulty umění OU vyhlašuje pro akademický rok 2014/2015 přijímací řízení do bakalářských, navazujících magisterských

Více

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí

Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL PIER v Divadle na Orlí JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Studijní obor: Divadelní manažerství Divadelní produkce inscenace TANEČNÍ MARATON NA STEEL

Více

O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. prosince 2016 do 30. září 2017

O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. prosince 2016 do 30. září 2017 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. prosince 2016 do 30. září 2017 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

2009/2010. přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. pro BAKALÁŘ SKÝ,

2009/2010. přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. pro BAKALÁŘ SKÝ, Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 pro BAKALÁŘ SKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brn ě, 30. června 2008 Adresa JAMU (majitel

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně Úvod Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na uměleckých vysokých školách: na Janáčkově akademii múzických umění v Brně duben 2010 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU 2011 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Organizační schéma fakulty... 6 Složení orgánů fakulty... 6 Vedení DIFA JAMU... 6 Akademický senát JAMU... 7 Akademický senát DIFA JAMU... 7 Umělecká

Více

Produkce divadelní inscenace Figarka

Produkce divadelní inscenace Figarka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na producenství 2. ročník magisterského studia Absolventský

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM. Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM 2007 2008 Ústav filmu a audiovizuální kultury obor teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury Masarykova univerzita, 2007 ISBN 978-80-210-4346-6

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100

činí BODOVÁ HODNOTA DÍLA /BHD/: Audiovizuální dílo (režie): 100 PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY DĚL: A. Pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), paušálních odměn za užití děl českých autorů při kabelových

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019)

Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) Klasická archeologie (jednooborové navazující magisterské studium) N 7105 (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty PP 1 Archeologie Řecka OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 ak. Kv k Druh

Více

Věc: Plán činnosti na rok 2015

Věc: Plán činnosti na rok 2015 Centrum experimentálního divadla Zelný trh 9, 602 00 Brno tel./ fax: 542 210 200 Věc: Plán činnosti na rok 2015 Naše značka / vyřizuje Vaše číslo V Brně dne Vodičková 2. 12. 2014 počet premiér: 16 z toho:

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy - čtyřleté studium

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU VÝROČNÍ ZPRÁVA DIFA JAMU 2008 Obsah Úvod... 3 Organizační schéma fakulty... 5 Složení orgánů fakulty... 5 Studijní a pedagogická činnost... 9 Studijní programy a obory... 9 Uchazeči... 9 Studenti... 12

Více

PROJEKT CZ / /0428

PROJEKT CZ / /0428 INOVACE UMĚLECKY ZAMĚŘENÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY PROJEKT Janáčkovy akademie múzických umění v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA Seminář EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

4.1. Organizační schéma ČT v Praze

4.1. Organizační schéma ČT v Praze 4.1. Organizační schéma ČT v Praze GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÉ TELEVIZE Rady ČT PRÁVNÍ ÚTVAR KOMUNIKACE Odd. pro kolektivní správu Produkce Self promotion Mediální partnerství a spolupráce PR Servis Grafika

Více

NOVÁ KONCEPCE KATEDRY PANTOMIMY

NOVÁ KONCEPCE KATEDRY PANTOMIMY NOVÁ KONCEPCE KATEDRY PANTOMIMY FILOSOFIE VÝUKY Záměrem nové filozofie katedry pantomimy je navázat na silnou tradici české pantomimy, kterou zastupují osobnosti L.Fialka, B.Hybner, C.Turba, B.Polívka

Více

Směrnice II / 2007

Směrnice II / 2007 Směrnice II. pro uskutečnění přijímacího řízení pro navazující magisterský a doktorský studijní program Dramatická umění pro akademický rok 2006 / 2007 V Brně, 31. října 2005 Adresa JAMU: JAMU v Brně,

Více

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

se zaměřením na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnocení jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Studijní program: Studijní or: Specializace v pedagogice Český jazyk a literatura se zaměřm na vzdělávání Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS) Počet kreditů celkem:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav filmu a audiovizuální kultury

MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG Ústav filmu a audiovizuální kultury MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA STUDIJNÍ KATALOG 2011 2012 Ústav filmu a audiovizuální kultury Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bakalářské

Více

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL:

BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: PŘÍLOHA č. 2 BODOVÉ HODNOTY UŽITÍ DĚL: A. BODOVÁ HODNOTA DÍLA ( BHD ) pro rozúčtování odměn za užití děl při kabelovém přenosu v České republice (čl. 5.1. rozúčtovacího řádu), 85 % odměn vybraných od výrobců

Více

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz

Orange Factory. Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Orange Factory Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy s.r.o. www.orangefactory.cz Škola pro lidi, kteří chtějí tvořit a nebojí se dělat věci, které budou vidět. Studium na Orange factory připravuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

2 Humanitní vědy a umění

2 Humanitní vědy a umění 2 Humanitní vědy a umění 210 Umění širší programy Umění širší programy je studium umění bez specializace na nějakou podrobně vymezenou oblast. Jsou zde zařazeny širší programy s tímto hlavním obsahem:

Více

Směrnice přijímacího řízení. pro akademický rok 2015/2016. pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. a DOKTORSKÝ studijní program

Směrnice přijímacího řízení. pro akademický rok 2015/2016. pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. a DOKTORSKÝ studijní program Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU

divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 1 Divadelní fakulta JAMU divadlo 22/6 29.8.1956 17:47 Str nka 2 Slovo děkana Umělecká tvorba je přirozenou součástí výuky na vysoké umělecké škole a lze ji považovat

Více

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5

1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 sborový zpěv 0,5 0,5 UČEBNÍ PLÁN HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA UČ.PLÁN Č.: ŠVP 1 1. r. 2. r. hudební dílna 1 1 0,5 0,5 Volitelný předmět: hra na akordeon, hra na basovou kytaru, hra na bicí nástroje, hra na housle, hra na violu, hra na

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

2014/2015. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2014/2015. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2013 Adresa JAMU (majitel

Více

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně)

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně) Povinně vyučované předměty 34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-8 školních hodin týdně) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovaných hodin ročníky. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. týdně Vyučované

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

VAŠE BOLEST/MOJE POTĚŠENÍ. Tisková zpráva k premiéře 24. února 2013

VAŠE BOLEST/MOJE POTĚŠENÍ. Tisková zpráva k premiéře 24. února 2013 VAŠE BOLEST/MOJE POTĚŠENÍ Tisková zpráva k premiéře 24. února 2013 Studio Marta je činoherní scéna Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění. Spolu s nově otevřeným Divadlem na Orlí hudebně-dramatickou

Více

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk

(5. a 6. semestr) Povinné předměty ANPR11009 / Bakalářský seminář Jiří Reichel Z ANPR11010 / Sociální psychologie Zdeněk Štěpánek Z,Zk ANDRAGOGIKA A PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ANDR ANPR / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM KOMBINOVANÉ (tříleté dobíhající program studia) Společný základ (1. a 2. semestr) ANPR11001 / Úvod do filozofie Zk ANPR11002

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 1 Obsah 1 9999 Certifikátové programy 2 1.1 Prohloubené studium dramatické výchovy - 0............................. 2 1.2 Prohloubené studium německého jazyka - 0.............................. 3 1.3 Prohloubené

Více

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2013/2014. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 30. června 2012 Adresa JAMU (majitel

Více

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010

Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 2010 Programy a kurzy CŽV připravované na Ústavu marketingových komunikací FMK v roce 13. 3. Přípravný kurz pro uchazeče o studium v bakalářském oboru Marketingové komunikace, kombinovaná forma studia Obsah:

Více

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody?

Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Zajímají vás společenské vědy a ochrana přírody? Ano? Pak vás zveme ke studiu Environmentálních studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity V tomto letáku jsme pro vás shrnuli to nejdůležitější.

Více

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: )

Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: ) Sociologie (jednooborové studium) N 6703 Sociologie (Platnost akreditace: 22.7. 2011 31.7. 2019) PP povinné předměty OBOROVÉ PŘEDMĚTY POVINNÉ 1 PP1 Výzkumné praktikum 0p + 3s Z p 5 PhDr. Jiří Vinopal,

Více

Studijní plán a státní závěrečná zkouška

Studijní plán a státní závěrečná zkouška Studijní plán a státní závěrečná zkouška Vysoká škola Univerzita Karlova Součást vysoké školy Pedagogická fakulta Druh studijního programu Bakalářský Název studijního programu Specializace v pedagogice

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní

Více

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady

Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Jevištní technologie Nasvícení divadelní inscenace Písně, básně, balady Absolventský projekt

Více

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách)

4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha (evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2003 ve fyzických osobách) 4.4. Počet zaměstnanců dle organizačních útvarů ČT Praha Generální ředitel generální ředitel 1 sekretariát 4 strategický rozvoj 1 koordinace zahraničních vztahů 1 sekretariát Rady ČT 2 9 Útvary vrchního

Více

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Koncepce rozvoje Divadelní fakulty. Janáčkovy akademie múzických umění v Brně 1 Koncepce rozvoje Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Písemný podklad pro přednášku v rámci volby děkana Divadelní fakulty JAMU v Brně Doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. Duben 2008 2

Více

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie NIOEMSKÝ JAYK A LITERATURA (jednooborové bakalářské studium) B 7310 Filologie (Platnost akreditace: 17.2. 2009 1.3. 2015) Název předmětu 1 PS Úvod do filozofie * Y SPOLEČNÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 2p + 0s 2p

Více

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2015/2016. v prezenční formě AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO

Směrnice dodatečného přijímacího řízení. pro akademický rok 2015/2016. v prezenční formě AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO Směrnice dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro magisterský stupeň studijního oboru AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA A DIVADLO v prezenční formě studijní program Dramatická umění V Brně, 27.

Více