celk. náklady v Kč požadovaná částka v Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "celk. náklady v Kč požadovaná částka v Kč"

Transkript

1 Přidělení finančních prostředků - "Granty na ochranu kulturního dědictví 2015" rozpočet = Kč číslo 1 2 předkladatel, sídlo jméno, Společenství vlastníků jednotek v budově Újezd 427-Praha Újezd 427/28 IČ: Ing. Libor Škoda, Miluše Kopecká Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova Újezd 450/ Praha1 IČ: Ing. Vladimír Prchlík, CSc. Druh památky celk. náklady v Kč požadovaná částka v Kč využití prostředků Schválená částka v Kč Oprava původních prosklených Prosklené dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem jsou součástí veřejné spojovací trasy mezi ulicí Újezd, třemi obytnými domy, nebytovým prostorem MČP1 a Atelierem Josefa Sudka; pocházejí z roku ,00 dvoukřídlých dveří - demontáž kovových prvků, vyjmutí skel a dosazení nových, odstranění nátěrů, doplnění chybějících částí, nová povrchová úprava, zpevnění rámové ,00 konstrukce ,00 Replika pomníku plk. Josefa Jiřího Švece pro náměstí Pohořelec. 0, JUDr. Ivan Procházka, JUDr. Miroslava Procházková Mostecká 52/6 RČ: /160, /308 Společenství vlastníků jednotek Platnéřská 87/7 Platnéřská 87/7 IČ: Alessandro Grosso Repase historicky cenných oken do ulice Mostecká Dům na gotických základech, barokně přestavěný. Historicky cenná klasicistní špaletová okna ve 2. a 3. NP ,00 - demontáž a montáž jednotlivých oken, oprava poškozených dřevěných částí, zatmelení poškozených míst, ,00 povrchová úprava, nové zasklení 0,00 Repase secesního kovového zábradlí - odstranění novodobých nátěrů a nová povrchová úprava, doplnění chybějících Secesní kovové zábradlí na hlavním schodišti bytového domu ,00 kovaných prvků, repase madla a ,00 mosazných částí 0,00 1

2 Martin Lubas Újezd 402/33 IČ: Společenství vlastníků jednotek Široká 65/14, Praha 1 Široká 65/14 IČ: Ing. Maxmilián Presser, Zdeněk Procházka Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Šporkova 321/12 IČ: SM. Bohuslava Marie Kubačáková Společenství Hroznová 2 Hroznová 2/499 IČ: Ludmila Nováková, Jaroslava Polívková Nájemní dům "U černého orla" postavený v neorenesančním stylu v letech , klenba vestibulu je pokryta malbou grotesek, vchodobé dvoukřídlé dveře v historizujícím stylu s bohatě řezbovanými výplněmi, pobité zdobnými hřeby ,00 Restaurování vchodových dveří - demontáž a montáž, povrchová úprava, vyspravení a doplnění poškozených částí, oprava kování a ,00 zástrčí ,00 Dům se nachází v lokalitě starého židovského města Josefova. Mříž do sklepních prostor domu, která byla v minulosti necitlivě osazena, je viditelná z dvorních prostorů domu, kde má sídlo Společnost Franze Kafky, pořádající kulturní programy navštěvované veřejností ,00 Mříž do sklepních prostor domu - demontáž staré mříže, zhotovení nové, která koresponduje s původní ,00 secesní mozaikovou plochou 0,00 Kostel sv. Karla Boromejského je sálová pozdně gotická stavba z let , která je součástí komplexu nemocnice. V plášti kostela je celkem 5 vitrážových oken. V předchozích čtyřech letech bylo opraveno vždy jedno okno, zbývá poslední v průčelí kostela ,00 Rekonstrukce vitrážového okna - kompletní restaurování vitráží včetně přeložení do nového olověného profilu, doplnění prasklých tabulek, zámečnická úprava konstrukce, demontáž vnitřního ,00 předsklení ,00 Dům "U zlatého hroznu" je renesanční dům rozšířený v baroku. Vchodová vrata do domu jsou autentickým dokladem dobového stavitelství. Kulturní nemovitá památka ,00 Restaurování vchodových vrat - montáž a demontáž, povrchová úprava, opravy poškozených částí, ,00 tmelení, broušení ,00 2

3 9 10 Společenství vlastníků jednotek ul. Pařížská čp. 203/19 Praha 1 Pařížská 203/19 IČ: Eva Zábranská, Zbyněk Marvan Společenství vlastníků jednotek Bílkova čp. 868/10 Praha 1 Bílkova 868/1 IČ: Ondřej Zach, JUDr. Jiřina Fronková Dům je kulturní nemovitou památkou, postavený v roce , patří mezi kvalitní asanační výstavbu Josefova. Jedná se o nárožní objekt s původními vchodovými dveřmi ,00 Rekonstrukce původních dvoukřídlých vchodových dveří s proskleným lunetovým nadsvětlíkem - montáž a demontáž, povrchová ,00 úprava, nové okopy, repase kování ,00 Původní dvoukřídlé vchodové dveře umístěné v nárožním objektu z počátku 20. století. Dům je postupně opravován se snahou o vytvoření jednotného charakteru domu ,00 Rekonstrukce původních dvoukřídlých vchodových dveří - montáž a demontáž dveří, kování a ,00 skel, povrchová úprava ,00 11 Hartigovský palác s.r.o. Thunovská 183/18 IČ: Tomislav Procházka Původní "Šelnberský" dům z přelomu 14. a 15. století; roku 1420 během bojů vypálen a zničen; v roce 1485 obnoven novým majitelem, součástí je zahrada s kašnou. V současné době zde sídlí Český červený kříž ,00 Rekonstrukce kašny v zahradě - restaurátorské práce, zpevnění, povrchové ošetření, doplnění ,00 chybějících částí ,00 12 Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou Platnéřská 191/4 IČ: Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, O.Cr. Kostel sv. Petra v ulici Biskupská byl původně románskou bazilikou, během minulých století přestavovaný a opravovaný. Památka byla výrazně poškozena při povodních v roce 2002 a Postupně se provádějí opravy okenních otvorů, vitráží, kamen.kružeb a ostění a vstupního portálu ,00 Restaurování kamenných portálů a dřevěných vrat - portály - očištění, tmelení, spárování, zhotovení kamenných prvků soklu - dveře - konzervační práce, ochranné ,00 nátěry kovových prvků ,00 3

4 13 Společenství vlastníků jednotek Karmelitská 270/30 Praha 1 - U Klíčů Karmelitská 270/30 IČ: Jindřiška Heřmanová, Ing. Jaroslav Hadač Restarování původních vstupních dveří do obytného domu s kubistickými prvky z roku Dům stojí na turisticky exponovaném místě, na okraji Královské cesty , ,00 Restaurování vchodových dveří s proskleným nadsvětlíkem - montáž a demontáž, pasířská oprava kování a zástrčí, povrchová úprava dveří, opravy uvolněných kazet a skleněných výplní , Karmelitská 12 čp. 383, Praha 1 Karmelitská 383/12 IČ: Karla Mališová, Dita Pacourková Vodičkova 9 čp. 730 Praha 1 Vodičkova 730/9 IČ: Ing. Richard Bejlek Římskokatolická farnost u kostela sv. Vojtěcha Praha-Nové Město Pštrossova 214/17 -Nové Město IČ: P.Ryszard Wojciechowski Dům "U bílého preclíku" je barokně přestavěný renesanční objekt. Dvoukřídlá dřevěná vrata vedou do průjezdu domu ,00 Restaurování vchodových vrat - demontáž kovových prvků, odstranění neodborných oprav, povrchová úprava ,00 dřeva, mosazný okopový plech ,00 Výroba vstupních dveří a prosklených stěn Domovní dveře nejsou původní. Původní byly odcizeny kolem roku ,00 - výroba z dubového masívu včetně povrchové úpravy, prosklení izolačním ,00 dvojsklem, nové kotvení ,00 Obnova vstupního portálu a vstupních dveří, ostění kolem oken a Fara u kostela sv. Vojtěcha je pozdně barokní budova vystavěná před rokem Z původní gotické fary zbyly sklepy a přízemní prostory. Jednotlivé fasády jsou dokladem různých stavebních a vývojových etap včetně dochovaných okenních a dřevěných výplní vsazených do kamenných štukových ostění ,00 mříží na objektu fary u kostela sv. Vojtěcha - okna - montáže a demontáže, doplnění chybějících prvků, nátěr grafitovou barvou, drobné štafířské práce, oprava špalet a šambrán - portál - demontáž včetně prahu, odstranění poškozených vrstev a ,00 doplnění, zpevnění, hydroizolace ,00 4

5 Společenství vlastníků jednotek pro budovu čp. 24 a 25 v Tomášské ulici č. 8 a 6 v Praze 1 Tomášská č. 24/8 IČ: PaedDr. Iva Bánská, CSc., Robert Holmes Jiřina Mayová Mikuladská 10/119 Praha 1 RČ: /071 Ing. Alena Campodonico Trollerová Jana Bémová Dagmar Cincibuchová Magdalena Čechová Tržiště 371/3 RČ: /116, /001, /024 Dva renesanční domy spojené při pozdně barokní přestavbě. Ve dvorní fasádě zbytky vrcholně barokních fasád, v obou křídlech barokní schodiště , ,00 Nahrazení dvorního nepůvodního dřevěného schodiště kamenným s barokním profilem a doplnění madly - demontáž dřevěných schodů, osazení kamenných schodů a kamenných madel včetně povrchové úpravy 0,00 Dům zasahuje do doby založení Nového Města, jsou dochované četné zápisy o vlastnictví, velká přestavba proběhla v letech Jeden z nejvýznamnějších klasicistních objektů pražského historického jádra s neporušenou dispozicí. Původní vitráže, klasicistní vstupní vrata a kamenný listový portál ,00 Oprava původní vitráže, původních klasicistních vstupních vrat, kamenného lištového portálu a opukové podesty - odborné sochařské, kamenické a ,00 umělecké práce ,00 Dům "U zelené mříže", někdejší sladovna, přestavěná na obytný dům pozdně renesančně kolem roku 1593, byl částečně klasicistně upraven. 3. patro nadestavěno až v roce , ,00 Oprava omítky, kamenných pískovcových portálů a kamenných stupňů schodnic - klempířské, truhlářské, zámečnické práce, prorážení otvorů - konstrukce z přírodního kamene ,00 5

6 Týnská ulička 10 čp. 611 Praha 1 Týnská ulička 10/611 IČ: PhDr. Filip Suchomel, PhD., Ing. Martin Kubík "U Jezulátka", Karmelitská 15 čp. 381 Praha 1 Karmelitská 15/381 IČ: Ing. Jiří Kolařík Masná 19 čp. 697 Masná 697/19 IČ: Renáta Šandová, Mirka Kalivodová Dům přestavěn do barokněklasicistní podoby v letech Horní část portálu tvoří prolamovaná římsa s volutami chráněná měděným plechem. Pod ní je malovaný černý štít - znak se třemi bílými pštrosími pery. Ostění portálu tvoří hranolovité stojky s obloukem a vystouplým klenákem. Ve spodní části vjezdu jsou osazené a mechanicky poškozené kamenné odrazníky ,00 Vstupní portál domu - čistění, odsolování, čištění odrazníků, zpevnění, doplnění štukem, injektáž, fasádní nátěr, hydrofobizace, stavba a ,00 pronájem lešení ,00 Oprava zábradlí na pavlači ve 3. patře domu - pískování, opravy, pasivace materiálu, doplnění chybějících částí, nátěry, Původně gotický dům z roku 1581, v roce 1821 klasicistně přebudován s dlážděným dvorem. Památkově chráněný obytný dům ,00 grafitový nátěr, oprava izolací a skrytých závad u konzol, montáž a demontáž provizorního zábradlí, ,00 utěsnění povrchu 0,00 Oprava omítek průjezdu, štukové Dům z roku 1887 je v neudržovaném stavu, průchod do domu je ponížen a vyzdoben, teracco dlažba ,00 výzdoby a teracové podlahy - úpravy povrchu, opravy a broušení ,00 teracové podlahy, malby 0,00 Společenství vlastníků jednotek Ostrovní 1707/14 Praha 1 Ostrovní 1707/14 IČ: Tomáš Hora, Vladimíra Prunerová Velasová 23 Celkem Kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek, hodnotná fasáda, neorenesanční nájemní dům s malířskou výzdobou průčelí domu od Mikoláše Alše provedenou Josefem Bosáčkem, dům postaven v roce ,00 Restaurování sgrafit 1NP a koncových obrazů - vojenská kantýna polodlouhý výjev - štukatérské a restaurátorské práce figurálního sgrafita 1NP, 2 NP - klempířské práce - oplechování kordónové římsy, oplechování ,00 parapetní římsy a oplechování parapetů , , , ,00 6

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

2009-2013. Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4

2009-2013. Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4 S p o l e k D r o b n é p a m á t k y s e v e r n í c h Č e c h ALMANACH 2009-2013 Č e s k á L í p a ř í j e n 2 0 1 4 Obsah Úvodní slovo... 3 Vzpomínka na Jana Nepomuka Jiřiště... 3 O spolku... 5 Drobné

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2

OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK, VYSVĚTLIVKY / 2 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Úvod. Základní náplň činnosti ústavu / 3 Organizační struktura / 4 Pracovníci NPÚ HMP / 5 Památková rada a Regionální komise NPÚ HMP / 8 ODBORNÉ

Více

4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ

4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V ÚZEMÍ 4. KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA V 4.1. Památková ochrana území Praha se řadí do skupiny historických měst s dosud výrazně zjevnou vývojovou strukturou. Její jádro má charakter městského sídla rostlého

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Blatná, náměstí Míru Mariánský sloup na náměstí Míru v Blatné 08.09.2007-16.09.2007 Jedná se o typický mariánský sloup, jehož základ tvoří čtyři vysoké

Více

Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/8-3632 Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207

Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/8-3632 Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207 Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/8-3632 Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207 STANDARDNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM BÝVALÉHO KANOVNICKÉHO DOMU V OLOMOUCI Zpracováno pro

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 30 5 Věda a výzkum 36 6 Publikační a přednášková činnost 37

Více

Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života

Moravskoslezský kraj. Vrací památky do života Moravskoslezský kraj Vrací památky do života Obsah Úvod.................................. 3 Důl Alexandr v Ostravě v Ostravě Kunčičkách.............. 4 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opavě................

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ

www.shpelias.cz (C) JAN ELIÁŠ OBSAH (***označ. statě jsou v knihovně vynechány) Úvod...4 ARCHITEKTO ICKÁ A ALÝZA A POPIS...5 Situace, dispozice...7 Prostor dvora...9 Průčelí...10 Interiéry...17 Přízemí...17 Patro...26 Půdní podlaží

Více

Kostel sv. Václava v proměnách času

Kostel sv. Václava v proměnách času Kostel sv. Václava v proměnách času pamětní list k rekonstrukci objektu v roce 2006 K o n z e r v a c e k o s t e l a v i t a l s k é m s t y l u S kostelem sv. Václava jsem měl rendez-vous poprvé, když

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch

Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Studie na využití areálu zámku v Kácově se zaměřením na cestovní ruch Zpracováno pro úřad městyse v Kácově Září 2011 Vypracovalo občanské sdružení Památky pro život OBSAH 1. Popis výchozího stavu zámeckého

Více

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2012 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V STŘEDOČESKÉM KRAJI MĚSTO A ADRESA NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Benešov, Benešov 1 Benešov, Malé náměstí 74 Konopiště - státní zámek Muzeum Podblanicka - pobočka Benešov 08.09.2012-09.09.2012 10.00-16.00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE 1 ISBN 80-86234-82-7 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š

ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK (C) J A N E L I Á Š ZÁMEK VYŠKOV ČÁST NOVÝ ZÁMEK Dosud nepublikovaný prospekt vyškovského zámku od jihu, přelom 18. a 19. století. Stav před demolicemi jižního a prostředního křídla. Stavebně historický průzkum 1 ZÁMEK VYŠKOV

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2000 OBSAH 1. Památkový ústav v Ostravě 2000 SLOVO ÚVODEM ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU... SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ PÚ V OSTRAVĚ (VČETNĚ PŘEHLEDU PRACOVIŠŤ) K 31. 12.

Více

PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU

PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU PAMÁTKY KLASICISMU, EMPIRU, ROMANTISMU A HISTORISMU Architektura klasicismu, empiru, romantismu a historismu v Českých zemích V českých zemích trval barok neobyčejně dlouho. Po jeho vyčerpání sice nastupuje

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY. 13.09.2008-14.09.2008 09.00-12.00 a 12.30 Lešetice, Lešetice 52 MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Památník Vojna u Příbrami - Muzeum obětí komunismu 13.09.2008-14.09.2008 09.00-17.00 hod. Autenticky dochovaný bývalý zajatecký

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS. Stránka 1 MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Benešov nad Ploučnicí, Zámecká 51 Státní zámek Benešov nad Ploučnicí 09.09.2007-10.09.2007 9.00-17.00 hod. Zámecký areál v Benešově nad Ploučnicí tvoří

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod.

11.09.2010-19.09.2010 10.30-12.00 a 13.30-17.00 hod. 11.09.2010-12.09.2010 9.00-17.00 hod. Čechách. 18.09.2010 10.00-15.30 hod. DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - EHD 2010 - www.ehd.cz PAMÁTKY OTEVŘENÉ V ÚSTECKÉM KRAJI MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVRENO POPIS PAMÁTKY Vodní hrad Budyně nad Ohří. Původně dřevěný hrad nechal Budyně

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště Odborné a metodické publikace, svazek 29 PÉČE O VÝPLNĚ HISTORICKÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ Alfréd Schubert 1. vydání Praha 2004 Národní památkový ústav ústřední

Více

0. den pátek 28.7. (cca 2km)

0. den pátek 28.7. (cca 2km) (cca 360km) vysvětlivky: 4km silnice: silnice druhé a nižší třídy. 3km silnička: většinou zpevněná ale i nezpevněná nebo polní nebo lesní cesta. 2km cyklostezka: značená cyklo-turistická trasa. 1km červená:

Více