Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 390, Praha 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 390, Praha 1"

Transkript

1 strana 1 z 15

2 Plán organizace výstavby (POV) 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE POPIS SYSTÉMŮ ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Přípravné práce Demontáže stávajícího systému Kabelové vedení Instalace systému elektrické požární signalizace Závěrečné práce na systému EPS ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Přípravné práce Demontáže stávajícího systému Kabelové vedení Instalace systému elektrické zabezpečovací signalizace Závěrečné práce EVAKUAČNÍ ROZHLAS Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Přípravné práce Kabelové vedení Instalace systému evakuačního rozhlasu Závěrečné práce DOMÁCÍ TELEFON Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Přípravné práce Demontáže stávajícího systému Kabelové vedení Instalace systému domácího telefonu Závěrečné práce NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Přípravné práce Kabelové vedení Systém nouzového osvětlení Závěrečné práce DOBA REALIZACE A MINIMÁLNÍ NUTNÝ POČET PRACOVNÍCH SIL: Přípravné práce Demontáže Kabelové vedení Instalace systémů Závěrečné práce strana 2 z 15

3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Název stavby: Investor: Ministerstvo pro místní rozvoj, Rekonstrukce a rozšíření EZS a EPS Na Příkopě 390/3;5, Praha 1 Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932, Praha 1 - Staré město 2. POPIS SYSTÉMŮ 2.1. ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Nově budovaný systém EPS nahradí stávající systém EPS s ústřednou Schrack Integral Ústředna EPS bude v provedení s plně adresovatelnými hlásiči požáru, které budou využívat digitální protokol kruhového vedení. Systém EPS bude odpovídat všem příslušným ČSN, EN-54. Ústředna bude zálohována náhradním zdrojem a bude napájena napětím 230V/50Hz kabelem 3Jx1.5 v provedení B2ca,s1,d0 s jištěním 6A z hlavního rozvaděče budovy. Systém EPS bude v případě výpadku napájení 230V zálohován akumulátory po dobu 24 hodin (z toho 15 minut v poplachovém stavu). Hlásiče a vstupní a výstupní zařízení budou napojeny na kruhové lince. Těchto prvků může být na lince až 127. Kruhová linka je datové, z obou stran napájené a kontrolované, dvoužilové vedení s kruhovou charakteristikou. Automatické hlásiče požáru budou vybaveny funkcí samočinného testování hlásiče, a v případě např. znečištění detekční zóny či poškození hlásiče budou schopny předat tuto informaci řídící ústředně. ústředna EPS bude ovládat následující zařízení objektu: 1. Vyhlášení poplachu spuštění evakuačního rozhlasu 2. Ovládání dojezdu výtahu do 1.NP 3. Ovládání zámků EKV 4. Ovládání větrání CHUC 5. Vypnutí provozní VZT Do systému EPS budou pomocí vstupních modulů přivedeny následující informace: 1. Porucha AKU a napájení pomocných napájecích zdrojů EPS 2. Poplach a porucha SJZ v největší obchodní jednotce v 1.NP strana 3 z 15

4 Přípravné práce Dokladová část: Zhotovitel předloží investorovi ke schválení fyzické vzorky detektorů a datasheet kompletního uvažovaného systému EPS Po schválení vzorků zhotovitel doloží osvědčení výrobce schváleného systému EPS o schopnosti tento systém navrhovat, instalovat a programovat. Instalace zařízení musí být prováděna pracovníky, na jejichž jména budou vystaveny doložené certifikáty od výrobce schváleného zařízení. Zhotovitel doloží, že bezdrátové komponenty nabízeného systému jsou certifikovány pro použití v systémech EPS v ČR. Bezdrátové komponenty budou použity dle DPS v místnostech, kde není možné vytvářet ve stěnách drážky. Jedná se o místnosti s památkově chráněným štukovaným stropem. Pokud zhotovitel nabízí zařízení, které ve svém portfoliu nemá bezdrátové komponenty, bude povinen obnovit veškeré dotčené štukované stropy v plném rozsahu a kvalitě. Měření dosahu bezdrátových komponentů: Zhotovitel je povinen provést měření dosažitelnosti signálu mezi bezdrátovými automatickými hlásiči a přijímači. Při tvorbě DPS bylo provedeno měření komponenty výrobce Honeywell life safety v období 06/2012 je možné, že v době realizace budou jiné podmínky dosahu i při použití systému stejného výrobce Demontáže stávajícího systému Zhotovitel provede demontáž stávajícího systému: stávající ústředny EPS, detektorů automatických i manuálních. Kabelové vedení je možné ponechat a v míře stanovené DPS použít pro novou instalaci Kabelové vedení Kabelové vedení ve zdvojených stropech bude vedeno v trubkách, které zhotovitel pevně připevní ke stropu pomocí příchytek. Všechny kabelové trasy, které nebudou zasekány ve stěnách, včetně nosných a úložných konstrukcí, budou provedeny s použitím komponentů, které zamezují šíření plamene a při požáru neprodukují plyny, které by mohly mít negativní vliv na zdraví osob. V prostorách, kde nejsou instalované zdvojené stropy, budou kabely zasekány ve stěnách. Rekonstrukce včetně přípravy kabelových tras bude probíhat za plného provozu, zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění tohoto režimu. Práce, jejichž hlučnost a prašnost přesahuje obvyklou mez, budou prováděny mimo běžnou pracovní dobu. Po zapravení drážek bude zhotovitel povinen uvést stěny do původního stavu včetně malby v celé délce i výšce dotčené stěny. Pokud při práci na kabelových trasách dojde k poškození památkově chráněných štukovaných stropů, je zhotovitel povinen zajistit jejich kompletní obnovu. strana 4 z 15

5 Instalace systému elektrické požární signalizace Instalace svorkovnic automatických hlásičů na strop a jejich zapojení Osazení svorkovnic hlásiči Instalace krabic manuálních hlásičů na omítku Zapojení elektroniky manuálních hlásičů Instalace ústředny EPS v místnosti trvalé ostrahy Zapojení kruhových linek Instalace vstupně výstupních zařízení do zdvojených stropů, včetně zapojení Zapojení ovládaných a monitorovaných zařízení PC včetně software BMS bude součástí dodávky systému EZS Kompletní informace systému EPS bude přenášena do jednotného systému pro management budovy (dále jen BMS) instalovaného na PC v místnosti trvalé ostrahy Programování systému EPS Závěrečné práce na systému EPS Zhotovitel provede revizi silnoproudých napájecích přívodů. Zhotovitel písemně potvrdí, že při montáži byly splněny podmínky z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci od výrobce zařízení ( 6 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci). Zhotovitel provede funkční zkoušky a zkušební provoz v délce min. 200 hodin. ( 7 vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci). Před předáním systému zhotovitel předloží návrh servisní smlouvy dle ČSN , zahrnující podmínky, za nichž bude prováděna pravidelná roční zkouška a pravidelná roční revize. Mezi jednotlivými zkouškami a revizemi musí být plánovaná šestiměsíční prodleva. Před předáním systému bude provedeno zaškolení obsluhy systémů personálu a pracovníků bezpečnostního velína na nově integrované systémy. Doklady k předání: o Prohlášení o shodě o Dokumentace skutečného provedení o Protokol o funkční zkoušce o Provozní instrukce, provozní kniha o Instrukce pro údržbu o Protokol o zaškolení obsluhy o Požadavky výrobce systému na osoby provádějící obsluhu, kontroly a údržbu o Zpráva o revizi silnoproudých napájecích přívodů strana 5 z 15

6 2.2. ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - EZS Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Zabezpečený objekt spadá svým zaměřením do stupně 1 (dle ČSN EN Pokyny pro aplikace). Všechny použité prvky systému budou homologovány alespoň do kategorie 2, ústředna do kategorie 3 dle ČSN Zařízení EZS bude připojeno na pult centralizované ochrany PCO (agentura bude určena provozovatelem objektu). V objektu je 24 hodinová obsluha. Systém EZS bude připojen do objektové grafické nadstavby, kde bude v mapových plánech možné zjistit, kde přesně k vyhlášení poplachu došlo a bude možné i zapínat a vypínat části systému EZS. Komunikace mezi EZS a grafickou nadstavbou bude obousměrná. Všechny koncové prvky systému budou schopny detekovat sabotáž systému, tzn. např. zakrytí pohybových detektorů či přiložení externího magnetu k magnetickým kontaktům. Přerušení nebo zkratování linky mezi ústřednou a koncovým prvkem systému bude ústředna schopna okamžitě detekovat. Výměna všech koncových prvků bude proveditelná za plného provozu a nebude mít vliv na funkčnost ostatních prvků systému. Pro případ výpadku napájení 230V/50Hz bude systém EZS zálohován bezúdržbovými akumulátory po dobu 20 hodin. K ústředně bude přivedeno napájení samostatným, samostatně jištěným přívodem kabelem 3Jx1,5 s jištěním 6A z nejbližšího silnoproudého rozvaděče. V objektu budou umístěny další pomocné napájecí zdroje 12VDC/1,7A a 12VDC/5A se záložními akumulátory pro napájení systému a elektromechanických zámků Přípravné práce Zhotovitel předloží investorovi ke schválení fyzické vzorky detektorů a datasheet kompletního uvažovaného systému EZS. Po schválení vzorků zhotovitel doloží osvědčení výrobce schváleného systému EZS o schopnosti tento systém navrhovat, instalovat a programovat. Instalace zařízení musí být prováděna pracovníky, na jejichž jména budou vystaveny doložené certifikáty od výrobce schváleného zařízení Demontáže stávajícího systému Zhotovitel provede kompletní demontáž stávajícího systému: stávajících ústředen EZS, vyhodnocovacích prvků i kompletního kabelového vedení bez demontáží není možné přistoupit k samotné instalaci. strana 6 z 15

7 Kabelové vedení Kabelové vedení ve zdvojených stropech bude vedeno v trubkách, které zhotovitel pevně připevní ke stropu pomocí příchytek. Všechny kabelové trasy, které nebudou zasekány ve stěnách, včetně nosných a úložných konstrukcí, budou provedeny s použitím komponentů, které zamezují šíření plamene a při požáru neprodukují plyny, které by mohly mít negativní vliv na zdraví osob. V prostorách, kde nejsou instalované zdvojené stropy, budou kabely zasekány ve stěnách. Rekonstrukce včetně přípravy kabelových tras bude probíhat za plného provozu, zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění tohoto režimu. Práce, jejichž hlučnost a prašnost přesahuje obvyklou mez, budou prováděny mimo běžnou pracovní dobu. Po zapravení drážek bude zhotovitel povinen uvést stěny do původního stavu včetně malby v celé délce i výšce dotčené stěny. Pokud při práci na kabelových trasách dojde k poškození památkově chráněných štukovaných stropů, je zhotovitel povinen zajistit jejich kompletní obnovu Instalace systému elektrické zabezpečovací signalizace Instalace krabic pro systémové moduly do zdvojených stropů Zapojení systémových modulů Instalace vyhodnocovacích prvků systému EZS Instalace kartových čteček, kterými bude systém bude ovládán. Kartové čtečky musí být kompatibilní s kartami HID, které zadavatel využívá. Instalace ústředny EZS v místnosti trvalé ostrahy, včetně napájení 230V Zapojení sběrnic PC včetně software BMS bude součástí dodávky systému EZS. Veškeré stavy systému EZS budou přenášeny do jednotného systému pro management budovy (dále jen BMS) instalovaného na PC v místnosti trvalé ostrahy. Programování systému EZS Závěrečné práce Zhotovitel provede revizi silnoproudých napájecích přívodů. Zhotovitel písemně potvrdí, že při montáži byly splněny podmínky z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci od výrobce zařízení. Zhotovitel provede funkční zkoušky a zkušební provoz v délce min. 150 hodin. Před předáním systému bude provedeno zaškolení obsluhy systémů personálu a pracovníků bezpečnostního velína na nově integrované systémy. Doklady k předání: o Prohlášení o shodě o Dokumentace skutečného provedení o Protokol o funkční zkoušce strana 7 z 15

8 o Provozní instrukce o Instrukce pro údržbu o Protokol o zaškolení obsluhy o Požadavky výrobce systému na osoby provádějící obsluhu, kontroly a údržbu o Zpráva o revizi silnoproudých napájecích přívodů strana 8 z 15

9 2.3. EVAKUAČNÍ ROZHLAS Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Je-li detekován poplach, systém vyřadí z činnosti všechny funkce, které nejsou spojeny s funkcí nouzového systému. Systém bude schopen vysílání během 10s po zapnutí základního, nebo podružného napájení. Systém bude schopen vysílání prvního signálu vyhlášení nouze během 3s poté, co byl operátorem uveden do režimu nouze, nebo automaticky po přijetí signálu ze systému detekujícího oheň, nebo jiné nebezpečí. Systém bude schopen vysílání signálů vyhlášení nouze a hlášení do jedné, nebo více oblastí současně. V kterékoliv době bude systémový operátor schopen přijímat pomocí monitorovacího systému údaje o správné funkci jednotlivých částí nouzového systému. Závady jednotlivých zesilovačů, nebo obvodů reproduktorů nevyústí v celkovou ztrátu pokrytí v zóně, kterou reproduktor obsluhuje. Před prvním hlášením bude předcházet signál vyhlášení nouze v délce 4-10s. Po sobě jdoucí signály a hlášení budou potom pokračovat dokud se nezmění podle postupu evakuace, nebo dokud nebudou manuálně umlčeny. Všechna hlášení budou být čistá, krátká, nedvojsmyslná a předem navržená. Tam, kde se použije hlášení ze záznamu, bude udržováno v trvanlivé formě, přednostně v paměti v pevné fázi a co do použitelnosti bude průběžně monitorováno. Systém bude rozdělen do jednotlivých nouzových zón reproduktorů dle DPS Přípravné práce Zhotovitel předloží investorovi ke schválení fyzické vzorky reproduktorů a datasheet kompletního uvažovaného systému ERO. Po schválení vzorků zhotovitel doloží osvědčení výrobce schváleného systému ERO o schopnosti tento systém navrhovat, instalovat a programovat. Instalace zařízení musí být prováděna pracovníky, na jejichž jména budou vystaveny doložené certifikáty od výrobce schváleného zařízení. strana 9 z 15

10 Kabelové vedení Kabelové vedení ve zdvojených stropech bude vedeno na ohniodoloných příchytkách, které zhotovitel pevně připevní ke stropu. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými příchytkami bude maximálně 30cm. Všechny kabelové trasy, které nebudou zasekány ve stěnách, včetně nosných a úložných konstrukcí, budou provedeny s použitím komponentů, které zamezují šíření plamene a při požáru neprodukují plyny, které by mohly mít negativní vliv na zdraví osob. V prostorách, kde nejsou instalované zdvojené stropy, budou kabely zasekány ve stěnách. Rekonstrukce včetně přípravy kabelových tras bude probíhat za plného provozu, zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění tohoto režimu. Práce, jejichž hlučnost a prašnost přesahuje obvyklou mez, budou prováděny mimo běžnou pracovní dobu. Po zapravení drážek bude zhotovitel povinen uvést stěny do původního stavu včetně malby v celé délce i výšce dotčené stěny. Pokud při práci na kabelových trasách dojde k poškození památkově chráněných štukovaných stropů, je zhotovitel povinen zajistit jejich kompletní obnovu Instalace systému evakuačního rozhlasu Instalace reproduktorů nástěnných Instalace reproduktorů podhledových Osazení a zapojení rozhlasové ústředny do 19 skříně Programování systému ERO Závěrečné práce Zhotovitel provede revizi silnoproudých napájecích přívodů. Zhotovitel písemně potvrdí, že při montáži byly splněny podmínky z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci od výrobce zařízení Zhotovitel provede funkční zkoušky a zkušební provoz v délce min. 150 hodin. Před předáním systému bude provedeno zaškolení obsluhy systémů personálu a pracovníků bezpečnostního velína na nově integrované systémy. Doklady k předání: o Prohlášení o shodě o Dokumentace skutečného provedení o Protokol o funkční zkoušce o Provozní instrukce o Instrukce pro údržbu o Protokol o zaškolení obsluhy o Požadavky výrobce systému na osoby provádějící obsluhu, kontroly a údržbu o Zpráva o revizi silnoproudých napájecích přívodů strana 10 z 15

11 2.4. DOMÁCÍ TELEFON Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Domácí telefon bude náhradou za stávající velmi poruchový videotelefon Bpt. Domácí telefon bude v provedení video. U vchodových dveří bude pod omítku (na místě stávajícího tabla Bpt s kamerou) instalováno tablo s 1 vyzváněcím tlačítkem a povětrnostní stříškou. V případě, že nové tablo bude menší než stávající, musí být otvor v mramorovém obkladu překryt např. nerezovým plechem. Toto překrytí bude součástí dodávky domácího telefonu. Ve vchodových dveřích nebude instalován žádný el. zámek pro příchozího si bude ostraha chodit. Bude instalován digitální systém využívající pro komunikaci 2 drátovou sběrnici Přípravné práce Zhotovitel předloží investorovi ke schválení a datasheet kompletního uvažovaného systému domácího telefonu Po schválení vzorků zhotovitel doloží osvědčení výrobce schváleného systému domácího telefonu o schopnosti tento systém navrhovat, instalovat a programovat. Instalace zařízení musí být prováděna pracovníky, na jejichž jména budou vystaveny doložené certifikáty od výrobce schváleného zařízení Demontáže stávajícího systému Zhotovitel provede kompletní demontáž stávajícího systému Bpt: stávajícího tabla s kamerou, stávajícího telefonu v místnosti ostrahy a stávajících kabelů bez demontáží není možné přistoupit k samotné instalaci Kabelové vedení Kabelové vedení bude v maximální míře využívat stávajících kabelových tras. Kabely budou zasekány ve stěnách. Rekonstrukce včetně přípravy kabelových tras bude probíhat za plného provozu, zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění tohoto režimu. Práce, jejichž hlučnost a prašnost přesahuje obvyklou mez, budou prováděny mimo běžnou pracovní dobu. Po zapravení drážek bude zhotovitel povinen uvést stěny do původního stavu včetně malby v celé délce i výšce dotčené stěny. strana 11 z 15

12 Instalace systému domácího telefonu Instalace krabice pro tablo domácího telefonu s kamerou, případně příprava překrytí stávajícího otvoru. Zapojení tabla domácího telefonu s kamerou Instalace přístroje domácího telefonu do místnosti ostrahy Programování systému domácího telefonu Závěrečné práce Zhotovitel provede revizi silnoproudého napájecího přívodu Zhotovitel písemně potvrdí, že při montáži byly splněny podmínky z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci od výrobce zařízení. Zhotovitel provede funkční zkoušky a zkušební provoz. Před předáním systému bude provedeno zaškolení obsluhy systémů personálu a pracovníků ostrahy na nový systém. Doklady k předání: o Prohlášení o shodě o Dokumentace skutečného provedení o Protokol o funkční zkoušce o Provozní instrukce o Instrukce pro údržbu o Protokol o zaškolení obsluhy o Požadavky výrobce systému na osoby provádějící obsluhu, kontroly a údržbu o Zpráva o revizi silnoproudých napájecích přívodů strana 12 z 15

13 2.5. NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ Vlastnosti a funkcionality nově budovaného systému Osvětlení únikových cest (tzn. schodišť a na ně navazujících chodeb) bude provedeno dle ČSN EN Směry úniku budou označeny prosvětlenými piktogramy, v ojedinělých případech, kde není možné osadit svítidlo do stávajícího mramorového obložení, bude použit fluorescenční piktogram. Svítidla budou napájena z centrály NO. Snímání poruchových stavů bude provedeno v každém patrovém rozváděči. Vzhledem ke štukovým výzdobám budou pro nouzové únikové osvětlení použita svítidla hlavního osvětlení, a to v místnosti 141 Hala a dále na schodištích a v navazujícím vstupu do budovy. Doba zálohy CBS bude 60 minut. Místnost pro CBS musí být vybavena klimatizací pro udržení teplot v hodnotách 17 C až 20 C Přípravné práce Zhotovitel předloží investorovi ke schválení fyzické vzorky piktogramů a datasheety osvětlovacích těles a centrály NO. Po schválení vzorků zhotovitel doloží osvědčení výrobce schváleného systému NO o schopnosti tento systém navrhovat, instalovat a programovat. Instalace zařízení musí být prováděna pracovníky, na jejichž jména budou vystaveny doložené certifikáty od výrobce schváleného zařízení Kabelové vedení Kabelové vedení bude vedeno pod omítkou a ve zdvojených stropech. Všechny kabelové trasy, které nebudou zasekány ve stěnách, včetně nosných a úložných konstrukcí, budou provedeny s použitím komponentů, které zamezují šíření plamene a při požáru neprodukují plyny, které by mohly mít negativní vliv na zdraví osob. Rekonstrukce včetně přípravy kabelových tras bude probíhat za plného provozu, zhotovitel nese veškeré náklady na zajištění tohoto režimu. Práce, jejichž hlučnost a prašnost přesahuje obvyklou mez, budou prováděny mimo běžnou pracovní dobu. Po zapravení drážek bude zhotovitel povinen uvést stěny do původního stavu včetně malby v celé délce i výšce dotčené stěny. Pokud při práci na kabelových trasách dojde k poškození památkově chráněných štukovaných stropů, je zhotovitel povinen zajistit jejich kompletní obnovu. strana 13 z 15

14 Systém nouzového osvětlení Instalace osvětlovacích těles Instalace centrály NO Programování systému NO Závěrečné práce Zhotovitel provede revizi silnoproudých napájecích přívodů. Zhotovitel písemně potvrdí, že při montáži byly splněny podmínky z ověřené projektové dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci od výrobce zařízení Zhotovitel provede funkční zkoušky a zkušební provoz v délce předepsané ČSN EN 1838 a Před předáním systému bude provedeno zaškolení obsluhy systémů personálu a pracovníků bezpečnostního velína na nově integrované systémy. Doklady k předání: o Prohlášení o shodě o Dokumentace skutečného provedení o Protokol o funkční zkoušce o Provozní instrukce o Instrukce pro údržbu o Protokol o zaškolení obsluhy o Požadavky výrobce systému na osoby provádějící obsluhu, kontroly a údržbu o Zpráva o revizi silnoproudých napájecích přívodů strana 14 z 15

15 3. DOBA REALIZACE A MINIMÁLNÍ NUTNÝ POČET PRACOVNÍCH SIL: 3.1. Přípravné práce Předpokládaná doba realizace přípravných prací: 1 týden Předpokládaný počet pracovníků: o Projektový manažer 1 o Servisní technik Demontáže Předpokládaná doba demontáží: 2 týdny Předpokládaný počet pracovníků: o Projektový manažer 1 o Šéfmontér pro každodenní styk s uživatelem 1 o Pracovníci Kabelové vedení Předpokládaná doba realizace kabelového vedení: 8 týdnů Předpokládaný počet pracovníků: o Projektový manažer 1 o Šéfmontér pro každodenní styk s uživatelem 1 o Instalační pracovníci Instalace systémů Předpokládaná doba instalace prvků jednotlivých systémů: 9 týdnů Předpokládaný počet pracovníků: o Projektový manažer 1 o Šéfmontér pro každodenní styk s uživatelem 1 o Instalační pracovníci 12 o Servisní technik Závěrečné práce Předpokládaná doba závěrečných prací: 2 týdny Předpokládaný počet pracovníků: o Projektový manažer 1 o Šéfmontér pro každodenní styk s uživatelem 1 o Servisní technik 2 o Revizní technik 1 V Praze dne strana 15 z 15

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 PRÁVNÍ RÁMEC ( požární kodex ) Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (ve znění 186/2006 Sb.)

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 390/3,5, Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 390/3,5, Praha 1 Obsah: 1. VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1. Všeobecné údaje... 1 1.2. Výchozí podklady... 1 2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2.1. EVAKUAČNÍ ROZHLAS... 2 2.1.1. Použitý systém... 2 2.1.2. Požadavky na systém... 2 2.1.3.

Více

Protokol o zkoušce Nouzového zvukového systému (souladu systému s ČSN EN 60849)

Protokol o zkoušce Nouzového zvukového systému (souladu systému s ČSN EN 60849) Protokol o zkoušce Nouzového zvukového systému (souladu systému s ČSN EN 60849) Objekt: Provozní jednotka: Dodavatel zařízení včetně montáže firma: Osoba přebírající systém za uživatele firma: Osoba provádějící

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Elektrická požární signalizace Josef Kuřátko 1. Úvod Předmětem této projektové dokumentace je návrh systému elektrické

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň Výtisk číslo: Počet listů: 5 Datum: 07.2016 Stupeň dokumentace: PD 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Strukturovaná kabeláž (SK) Slaboproudé rozvody Jednací síň Objekt: Městský úřad Broumov Třída Masarykova 239

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: SO 01.15 Elektrická požární signalizace Strana: 1 / 7 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE...2

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ KOLOVEČ Městys Koloveč U Staré fary 142, 34543 Koloveč Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zodpovědný projektant: Ing.

Více

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6

1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 2/6 1592 Skladovací hala Tenza Technická zpráva elektro strana 1/6 REVIZE DATUM POPIS REVIZE ZPRACOVAL PODPIS Zpracovatel: Hlavní inženýr projektu: Ing. Dostál Švec Odpovědný projektant: Kontrola úplnosti:

Více

Strukturovaná kabeláž (SSK)

Strukturovaná kabeláž (SSK) Strukturovaná kabeláž (SSK) 1) Stručný popis současného stavu SSK včetně přehledu dostupné dokumentace (přehled tras, zapojení, schémata apod.). - dokumentace roku 2000 - kabeláž v provedení Cat 5e - v

Více

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 7. POPIS OBJEKTU... 4 9. REŽIM DEN...

1. ÚVOD... 3 3. PODKLADY... 3 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 7. POPIS OBJEKTU... 4 9. REŽIM DEN... D.1.3.2. a. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. JSOU ŘEŠENY TYTO SLABOPROUDÉ ROZVODY... 3 3. PODKLADY... 3 VÝCHOZÍ PODKLADY... 4. NÁVAZNOST NA DALŠÍ PROJEKTY A PROFESE... 3 5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 6.

Více

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ

Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ plan inženýrská a projekční kancelář Rekonstrukce sociálního zařízení, vnitřního a venkovního schodiště v budově SPÚ Název stavby: Místo stavby: Objednatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.4 - SK, EKV, DS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ

Více

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele

Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Technická řešení minimálního standardu zabezpečení muzeí výtvarných umění proti krádežím z pohledu dodavatele Ing. Pavel Fiala Trade FIDES, a.s. Rámec pro řešení zabezpečení muzeí výtvarných umění Základní

Více

Projektová dokumentace k akci

Projektová dokumentace k akci Čeká školní inspekce Čj. ČŠIG-2058/12-G22 ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Projektová dokumentace k akci ČŠI Brno generální oprava elektroinstalace Výměna elektroinstalace a napojení na rozvodnou

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

www.volny.cz/elsovyroba

www.volny.cz/elsovyroba 3/2006 www.volny.cz/elsovyroba e l s o @ c e n t r u m. c z aše firma se zabývá výrobou elektroniky, převážně zálohovaných napájecích zdrojů s výstupním napětím 12V nebo 24V pro zabezpečovací, protipožární,

Více

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích

Technická zpráva. Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Technická zpráva Akce: Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice na Depozitář krajské knihovny v Pardubicích Investor: Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk Pernštýnské náměstí 77 530 94 Pardubice

Více

D. P. S. Soudobý příkon (kw)

D. P. S. Soudobý příkon (kw) STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KNĚŽSKÁ 24, ČESKÉ BUDĚJOVICE D.1.4.g Zařízení silnoproudé elektroinstalace D.1.4.h Zařízení slaboproudé elektroinstalace T E C H N I C K Á D. P. S. Z P R Á V A Projekt řeší na úrovni

Více

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ. A: Projektová část. Příloha č. 1 k Pokynu ředitele HZS Pardubického kraje č. 34/2016

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ. A: Projektová část. Příloha č. 1 k Pokynu ředitele HZS Pardubického kraje č. 34/2016 Příloha č. 1 k Pokynu ředitele HZS Pardubického kraje č. 34/2016 PODMÍNKY PŘIPOJENÍ elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centralizované ochrany u Hasičského

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice Dobříš ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : ŽADATEL: OÚ Voznice Voznice 7 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE : Ing. Ondřej Červenka Voznice 64 STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU S PRODEJNOU POTRAVIN, parc. č. 1043 DOKUMENTACE DLE PŘÍL. 1 VYHL. 499/2006 Sb. D.1.4.b VYTÁPĚNÍ

Více

Nouzová svítidla G5. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str verze adresovatelná a standardní.

Nouzová svítidla G5. Tyto výrobky jsou součástí systému nouzového osvětlení > str verze adresovatelná a standardní. Nouzová svítidla G5 verze adresovatelná a standardní 617 60 617 74 + 617 91 + 6608 67 617 46 + 6608 74 + 617 92 Splňují požadavky normy EN 60598-2-22. Napájení: 230 VA ± 10 %, 50/60 Hz. Různé druhy montáže

Více

ÚČINNÉ ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR, VŠECH OBJEKTŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK AKČNÍ PERIMETRICKOU OCHRANOU

ÚČINNÉ ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR, VŠECH OBJEKTŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK AKČNÍ PERIMETRICKOU OCHRANOU ÚČINNÉ ZABEZPEČENÍ CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTOR, VŠECH OBJEKTŮ A HISTORICKÝCH PAMÁTEK AKČNÍ PERIMETRICKOU OCHRANOU ELEKTRICKÝM BEZPEČNOSTNÍM OPLOCENÍM SECO 1 ÚČINNÝ PREVENTIVNÍ MONITOROVACÍ PROSTŘEDEK

Více

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží Název akce: Zakázkové číslo: ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE v suterénu hlavní budovy čp. 506 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 20-H-2012 D.1.4.EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Seznam příloh:

Více

Systémy evakuačního rozhlasu VARIODYN D1

Systémy evakuačního rozhlasu VARIODYN D1 Title of presentation will go here - three line maximum Ing. Jiří Rajman, Ph.D. Presenter s name here Date of presentation (optional) Systémy evakuačního rozhlasu VARIODYN D1 Rozdíl mezi domácím a evakuačním

Více

Druhy SSHZ: Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ); Sprejová stabilní hasicí zařízení (RHZ); Pěnová stabilní hasicí zařízení (FHZ);

Druhy SSHZ: Mlhová stabilní hasicí zařízení (MHZ); Sprejová stabilní hasicí zařízení (RHZ); Pěnová stabilní hasicí zařízení (FHZ); Ing. Martin Bebčák SSHZ Samočinné stabilní hasicí zařízení slouží k uhašení, potlačení popř. uvedení požáru pod kontrolu na základě automatického či jiného zjištění požáru, tak aby likvidace tohoto požáru

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ > atraktivní design > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost rádiová audio vstupní

Více

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO

MDO DO MDO+DO β MDO DO MDO+DO Úvod Projektová dokumentace je řeší provedení rozvodů silnoproudu pro hlavní, nouzové a bezpečnostní osvětlení, rozvodů pro zdravotnickou technologii a rozvodů pro technická zařízení VZT, ZTI, UT. Elektroinstalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice STUPEŇ: DATUM: 9/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝROBNÍ HALY - MEKTEC NA POZEMKU P.Č.1815/1 A 1815/5, V K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 4 D.2 PRODEJNÍ SKLAD LEVNÉ ELEKTRO D.2.4.g ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNICKY VČETNĚ BLESKOSVODŮ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO 036 EPS a Evakuační rozhlas

TECHNICKÁ ZPRÁVA. SO 036 EPS a Evakuační rozhlas Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace - skladovací hala 1NP 02 Situace - skladovací hala 2NP 03 Situace - vrátnice 04 Situace - pokladny A 05 Situace - rozvodna osvětlovací věže č.2 06 Situace

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení silnoproudé elektrotechniky V ZŠ DOBRONÍN. , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava , spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 44, Jihlava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky AKCE : REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V ZŠ DOBRONÍN - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA :

1.ÚVOD : 2.VÝCHOZÍ PODKLADY : - stavební výkresy objektu - požadavky investora a architekta 3.TECHNICKÁ DATA : 1.ÚVOD : Tato technická zpráva řeší silnoproudý el. rozvod pro akci Oprava fasád, sanace suterénu a přístavba vstupu Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, v rozsahu prováděcího projektu a zároveň projektu

Více

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00

: REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 STAVBA : REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00 D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Zemědělská 1, Brno 613 00 Investor: Mendelova

Více

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000

ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 ZVUKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SX-2000 Systém pro rozsáhlé instalace efektivně řízený a kontrolovaný po síti umožňuje propojení vzdálených lokalit. SX-2000 představuje nový standard pro vysoce výkonné systémy bez

Více

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00% Zakázka číslo: Z-2014/0003 Název: Demonstrační ukázka použití aktualizovaného ceníku C22M Slaboproudé rozvody - vzorek dat Rekapitulace Kap. Popis položky A. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1. Elektrická zabezpečovací

Více

Elektrická požární signalizace - EPS TECHNICKÁ ZPRÁVA

Elektrická požární signalizace - EPS TECHNICKÁ ZPRÁVA - EPS TECHNICKÁ ZPRÁVA Název objektu: Obchodní galerie Písek Místo stavby: na p.č. 934/1, 988/1, 988/4, 988/5, 988/6, 988/8 989/1, 989/3, 989/5, 989/9, 989/10, 991/3, 992, 994/2, 2159/30, 2159/33, 2159/41,

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I Stavba

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE EPS

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE EPS Výtisk číslo: Počet listů: 10 Datum: 23. 3. 2015 Stupeň dokumentace: Projekt 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE EPS Objekt: DEPOZITÁŘ MUZEA Starý Plzenec Riegrova 533 332 02 Starý Plzenec Investor: MUZEUM JIŽNÍHO

Více

Školení pro projektanty Zbůsoby řešení nouzového osvětlení Centrální bateriové systémy nouzového osvětlení Eaton. All Rights Reserved..

Školení pro projektanty Zbůsoby řešení nouzového osvětlení Centrální bateriové systémy nouzového osvětlení Eaton. All Rights Reserved.. Školení pro projektanty Zbůsoby řešení nouzového osvětlení Centrální bateriové systémy nouzového osvětlení 2017 Platné normy ČSN...... Platné normy ČSN... ČSN EN 1838 : 2000 Světlo a osvětlení nouzové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1.0 Účel a předmět stavby 2.0 Přehled výchozích podkladů 2.1 Seznam norem 2.2 Seznam zkratek 3.0 Členění stavby 4.0 Vliv stavby na životní prostředí 5.0 Bezpečnost práce 6.0 Silnoproudé

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 390/3,5, Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj, Na Příkopě 390/3,5, Praha 1 Obsah: 1. VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1. Všeobecné údaje... 2 1.2. Výchozí podklady... 2 2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2.1. Elektrická požární signalizace (EPS)... 2 2.1.1. Úvod... 2 2.1.2. Použitý systém a režim

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Řešení nouzového osvětlení

Řešení nouzového osvětlení Řešení nouzového osvětlení Nouzová nebo kombinovaná svítidla s nouzovým modulem LIDER, LIDER EVG LIDER pro zářivková svítidla s tlumivkou LIDER EVG pro zářivková svítidla s elektronickým předřadníkem nebo

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM

Více

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Systémy EPS Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu www.boschsecuritysystems.cz Konvenční manuální hlásiče

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBNOVA SECESNÍ PAMÁTKY VILA A ŽIVOT RODINY LÖW-BEERŮ ČÁST F1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV. na ul. Lidická č. 52a/1176, 52b/1177 v Havířově-Šumbarku ZÓNA ŠUMBARK II, ZA TESLOU

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV. na ul. Lidická č. 52a/1176, 52b/1177 v Havířově-Šumbarku ZÓNA ŠUMBARK II, ZA TESLOU MORAVSKÉ STAVBY Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STAVBA : PROJEKTOVÁ ČÁST : REGENERACE BYTOVÉHO DOMU na ul. Lidická č. 52a/1176, 52b/1177 v Havířově-Šumbarku ZÓNA

Více

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí

Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3. Certifikace G Jmenovitý proud Jmenovité napětí. Teplota okolního prostředí LMST 8010 série 3 Příklad zapojení 788012 Ústředna EPS a řízení SHZ 8010 série 3 Certifikace G 205064 Řídící systém SHZ s integrovanou částí detekce požáru pro jednu oblast hašení dle VdS 2496. Ústředna

Více

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva

Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany. Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Výměna podhledu nad školní jídelnou a jevištěm ZŠ a MŠ Angel, Angelova 15/3185 Praha 4 - Modřany Elektroinstalace silnoproud Technická zpráva Vypracoval: Jiří Flosman Odpovědný projektant: Josef Tietz

Více

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz

NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ NÁVRH POSTUP NÁVRHU POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS (USER REQUIREMENT SPECIFICATION) VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO TÝMU ERGONOMIE, 3D MODEL FUNKČNÍ SCHÉMA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS účel použití zařízení,

Více

Rekapitulace. Stránka 1

Rekapitulace. Stránka 1 Rekapitulace D.1.4.5 Elektronické komunikace - Rekapitulace nákladů Cena 1. SK - Strukturovaná kabeláž kpl 1,00 2. STA - Společná televizní anténa kpl 1,00 3. EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace

Více

Obsah. 1. Technická zpráva. 2. Výkresová část. 1. Úvod 2. Technické řešení 3. Napájení 4. Závěr 5. Použité normy a předpisy

Obsah. 1. Technická zpráva. 2. Výkresová část. 1. Úvod 2. Technické řešení 3. Napájení 4. Závěr 5. Použité normy a předpisy Obsah 1. Technická zpráva 1. Úvod 2. Technické řešení 3. Napájení 4. Závěr 5. Použité normy a předpisy 2. Výkresová část Výkres číslo: 1.01 Dispozice, rozvody 1. NP - ACS, CCTV 1.02 Dispozice, rozvody

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zařízení slaboproudé elektrotechniky. OLOMOUC Dostavba lékařské fakulty UPOL

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zařízení slaboproudé elektrotechniky. OLOMOUC Dostavba lékařské fakulty UPOL TECHNICKÁ ZPRÁVA Zařízení slaboproudé elektrotechniky OLOMOUC Dostavba lékařské fakulty UPOL 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT)

Více

Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku. www.betacontrol.cz

Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku. www.betacontrol.cz Odborný seminář pro zástupce obcí a měst k zabezpečení majetku Karlovy Vary, 15.5.2013 Ing. Jiří Janich Obsah prezentace I. Představení společnosti Beta Control s.r.o. II. Systém Bezpečný dům III. Reference

Více

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE Veřejná zakázka 1 / 2 SUSEN Elektroinstalace v objektech F2 a G2 Technická specifikace Místo stavby: K.ú. Skvrňany, ulice Morseova, pozemek č.1538/160, č1538/161 Obec:

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení 5.5.21. Nouzové osvětlení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/nouzove-osvetleni Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje osvětlení pro bezpečnou evakuaci osob z budovy. Dodavatel

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA pobočka Praha Ing. arch. Michal Vondra AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT A.T.A. STUDIO ARCHITEKTONICKO TECHNICKÝ ATELIER IČ: 43014186 DIČ: CZ6206160334 ČÍSLO AUTORIZACE ČKA: 1319 Sídlo: Ing. arch. Michal Vondra Šumberova 2/329

Více

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu)

ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci ROČNÍKOVÝ PROJEKT: ZABEZPEČENÍ OBJEKTU: (Zabezpečení libovolného objektu) Datum vypracování: 18.5.2011

Více

Technické posouzení. lůžkového výtahu. Stavba: Dům s pečovatelskou službou. Adresa: Masarykovo náměstí č.p. 650 Kopřivnice.

Technické posouzení. lůžkového výtahu. Stavba: Dům s pečovatelskou službou. Adresa: Masarykovo náměstí č.p. 650 Kopřivnice. Technické posouzení lůžkového výtahu Stavba: Dům s pečovatelskou službou Adresa: Masarykovo náměstí č.p. 650 Kopřivnice Investor: Město Kopřivnice Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice Strana 1 (celkem 5)

Více

Název zakázky: Jungmannova 1437 instalace náhr. zdroje a odvětrání výtahové šachty

Název zakázky: Jungmannova 1437 instalace náhr. zdroje a odvětrání výtahové šachty V Hradci Králové dne 14.08.2012 Veřejná zakázka č. 1221 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Jungmannova 1437 instalace náhr. zdroje a odvětrání výtahové šachty Zadavatel zakázky: Statutární město

Více

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS) JSOU FINANČNĚ MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ, NEŽ SI ŘADA LIDÍ MYSLÍ.

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS) JSOU FINANČNĚ MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ, NEŽ SI ŘADA LIDÍ MYSLÍ. ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (EZS) JSOU FINANČNĚ MNOHEM DOSTUPNĚJŠÍ, NEŽ SI ŘADA LIDÍ MYSLÍ. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko Těrlicko TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, Horní Těrlicko 419 735 42 Těrlicko Název : Rekonstrukce elektroinstalace - MŠ Těrlicko Část : D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

Technická zpráva MĚŘENÍ A REGULACE. Výměna VZT jednotky Pošta, Běchyňská 638, Praha 9 - Letňany

Technická zpráva MĚŘENÍ A REGULACE. Výměna VZT jednotky Pošta, Běchyňská 638, Praha 9 - Letňany MĚŘENÍ A REGULACE Výměna VZT jednotky Pošta, Běchyňská 638, Praha 9 - Letňany V Praze: 05/2017 1/6 2/6 Obsah : 1) Úvod 2) Podklady pro zpracování projektu 3) Popis stávajícího stavu 4) Požadavky na návrh

Více

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Česká asociace hasičských důstojníků. Václav Komárek

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Česká asociace hasičských důstojníků. Václav Komárek Václav Komárek 1 Počet požárů a úmrtí v objektech pro bydlení a ubytování v závislosti na denní době Počet požárů Mrtví při požárech 35 % v noci 65 % ve dne 30 % ve dne 70 % v noci 2 Specifika prostor

Více

zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ 333 790-080210 AWZ101

zálohovaný zdroj AWZ 101 zálohovaný zdroj AWZ 222 zálohovaný zdroj AWZ 333 790-080210 AWZ101 790-0802xx Zálohovaný zdroj Popis: Základní typ zdroje určený k napájení terminálů či dalších zařízení (např. el. zámků) stejnosměrným zálohovaným napětím 12V. Zálohované zdroje se dodávají ve třech základních

Více

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém

Bezpečí bez starostí. elektrická požární signalizace. analogový adresovatelný systém. konvenční systém Bezpečí bez starostí elektrická požární signalizace analogový adresovatelný systém konvenční systém Sídlo společnosti: Provozovna: Lites Liberec s.r.o. Oblouková 135 463 03 Stráž nad Nisou Lites Liberec

Více

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 OPPO FBF-3 OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY FBF 3 VdS Nr. G 200 122 Obsah 1.0 Popis Strana 2 2.0 Technická data Strana 2 3.0 Montáž Strana 3 4.0 Popis panelu Strana 3 5.0 Elektrické zapojení Strana 4 6.0

Více

Základní informace. Hasicí technika

Základní informace. Hasicí technika TECHNICKÁ OCHRANA OBJEKTŮ Základní informace Projekce a montáž RHZ, SHZ, GHZ a MHZ Hasicí technika Projekce a realizace slaboproudých zařízení Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci Základní

Více

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ

SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ Domov mládeže Gorkého 35 E23/12 Rekonstrukce elektroinstalace - DPS SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY VNITŘNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Domově mládeže na Gorkého 35 s provede rekonstrukce elektroinstalace. Ta je

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam připojovaných technologií Řídicí systém Control4 Topení a klimatizace centrální zdroj

Více

Modelový příklad zabezpečení domu

Modelový příklad zabezpečení domu Modelový příklad zabezpečení domu V tomto případě se jedná o přízemní vesnický domek se sedlovou střechou (zemědělská usedlost) z počátku 20.století. Okna jsou orientována směrem do ulice (zleva: koupelna,

Více

Z11 991/1-5-SO03-S001/0

Z11 991/1-5-SO03-S001/0 Č. REVIZE DATUM ZAPSAL POPIS OBSAHU REVIZE REVIZE Vedoucí projektant Ing. Anna Cigošová INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing. Jan Bukolský Purkyňova 79a Vypracoval Bc. Petr Vítek 612 00 Brno Investor:

Více

POŽÁRNÍ DETEKTORY VAR-TEC

POŽÁRNÍ DETEKTORY VAR-TEC Požární detektory VAR-TEC POŽÁRNÍ DETEKTORY VAR-TEC manuál Autonomní detektory se sirénou napájené baterií FDA-730-HR teplotní FDA-739-S opticko kouřový Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnost

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU

PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Pardubice-oprava soc.zařízení ubytoven B,E Věznice Pardubice Elektroinstalace silnoproudu PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTU Obsah projektu A. Technická zpráva : A.1 - Identifikační údaje stavby A.2 - Vymezení rozsahu

Více

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek

Seznam příloh. Textová část : Výkresová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek Seznam příloh Textová část : Technická zpráva Specifikace rozváděčů RS1, RS2, RS3 Výpis el.instalačního materiálu Legenda značek 4 A4 1 A4 2 A4 1 A4 Výkresová část : 1. Přehledové schema instalačního rozvodu

Více

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka Tato projektová dokumentace je majetkem firmy Inpros F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Beroun Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém

Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Beroun Elektrická požární signalizace a nouzový zvukový systém Stavba: PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR ČECHOVA 59, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE TEL / FAX: 387311503 E-mail: a02@volny.cz URL: www.volny.cz/a02 Přístavba obchodního centra Philips LED centrum Elektrická požární

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

KM113.02 - VERZE OUTDOOR

KM113.02 - VERZE OUTDOOR Komunikační modul pro ovládání klimatizačního zařízení LG KM113.02 - VERZE OUTDOOR TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Bezpečnostní předpisy Instalace Provoz a údržba OBSAH 1. Bezpečnost strana 3 2. Popis aplikace strana

Více

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím

Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Ochrana a prevence před požárem ve vztahu k elektrickým instalacím Seminář Elektroinstalace v občanské a průmyslové výstavbě z hlediska požární bezpečnosti mjr. Ing. Ivana Nováčková HZS Plzeňského kraje

Více

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel. Bohuslav Doležal Urbánkova 617, Moravské Budějovice 676 02, tel. 720108727 AKCE: Elektrické ovládání oken v tělocvičně ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice Místo stavby: Havlíčkova ul. 933, Mor. Budějovice

Více

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 NÁVRH ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU varianta č.1 Dodavatel Jan Smolík 601551788 jan.smolik@moehr.cz MOEHR,s.r.o. IČ: 26446430 DIČ:CZ26446430 Kladenská Úhonice 25218 Zákazník UNI Nabídka č. 11114 Úhonice Vážený

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam technologií Ovládání žaluzií, rolet a markýz Ovládání světel Ovládání elektrických

Více

B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky

B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky B. Technická zpráva technika prostředí staveb, zařízení silnoproudé elektrotechniky 1. Popis stavby Předkládaná dokumentace řeší výstavbu veřejného osvětlení v obci Lanškroun. Předmětem je napojení nového

Více

Montážní návod pro sadu 2-68 účastníků

Montážní návod pro sadu 2-68 účastníků platnost od 0.0.0 Montážní návod pro sadu 8 účastníků výrobce : ELEKTROFA.PAVELEK, s.r.o. obchod. značka Czechphone ul. Průmyslová Bolatice 77 www.czechphone.cz obchod@czechphone.cz tel. vypracoval: Martin

Více

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE I ta sebemodernější technologie se neobejde bez součinnosti s člověkem. Právě tato spolupráce zajistí to nejoptimálnější řešení. Výsledkem bezpečnostního posouzení je

Více