Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015"

Transkript

1 Publikační činnost PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni:

2 Monografie Seitl, M., Dolejš, M., Smékalová, E., Vtípil, Z., Procházka, R., Charvát, M. (2014). Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého. Procházka, R. (2014). Vazba, alexithymie v kontextu osobnostních stylů u lidí závislých na psychotropních látkách. Olomouc: Univerzita Palackého Procházka, R., Šmahaj, J., Kolařík, M., Lečbych, M. (2014). Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada. Růžička, M., Procházka, R. (2012). Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu. Olomouc: P-centrum. Růžička, M., Procházka, R., Wittmannová, J., Brenza, J., Havránková, K., Jakubcová, R. (2012). "Dokážu to?" Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. Olomouc: P-centrum. Procházka, R. (2011). Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. Olomouc: Univerzita Palackého. Skripta Procházka, R., Sedláčková, Z. (2015). Vybrané kapitoly z psychofyziologie. UP: Olomouc (v tisku) Procházka, R., Sedláčková, Z. (2015). Experimentální cvičení z psychofyziologie. UP: Olomouc (CD verze). (v tisku) Procházka, R., ŠMAHAJ, J., Kolařík, M. (2012). Vybrané kapitoly poradenské psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého. Smékalová, E., Procházka, R. (2007). Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. Olomouc: Univerzita Palackého. Odborný článek Medalová, K., Procházka, R. (2014). Rané maladaptívne schémy, attachment a stratégie zvládania stresu u klinickej a neklinickej populácie, E-psychologie, 8(4), Procházka, R., Řehan, V., Donevska, S. (2014). Problematika alexithymie a disociace u závislosti na alkoholu, Československá psychologie, 59(2), Petrůjová, T., Procházka, R. (2014). Komplexní přístup lékařů k pacientům, Psychosom, 12(3), Šmahaj, J., Procházka, R. (2014). Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch, Československá psychologie, 58(6),

3 Procházka, R., Mahrová, G., Laštovica, M. (2014). Alexithymie a její vztah k osobnostním stylům u lidí závislých na psychoaktivních látkách, Psychologie a její kontexty, 5(2014), Procházka, R., Růžička, M. (2013). Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu, Cognitive Remediation Journal, 2(1), Procházka, R., RŮŽIČKA, M. (2011). Kognitivně behaviorální terapie a dramaterapie. Možnosti a meze, Arteterapie, 1(26), Procházka, R., ŘEHAN, V. (2011). Metodika krátkého intervenčního programu k léčbě závislosti na pervitinu, Československá psychologie, 55(5), Procházka, R., Růžička, M. (2010). Prvky dramatu v nácvikových technikách Kognitivně Behaviorální Terapie., e-pedagogium (online), 11(2), Procházka, R. (2010). Pochopíš a dokážeš to, e-pedagogium (online), 11(14), Růžička, M., Procházka, R. (2010). Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně behaviorální terapie, e-pedagogium (print), 2010(2. mimořádné číslo), Procházka, R. (2009). Soudobé koncepce alexithymie, E-psychologie, 3.(3), Šmahaj, J., Procházka, R. (2008). Upozorňujeme diváky, že následující záběry budou drastické, Psychologie dnes, 14(2), Procházka, R., Ježorská, Š. (2005). Jak (ne)komunikovat, Osobní lékař, 5(1), Procházka, R. (2007). Pokřikuje, vyrušuje, nesoustředí se, ADHD ve školních lavicích, Prevence, 4(4), 6-7. Procházka, R. (2005). Komunikace: učitel a žák, Osobní lékař, 5(4), Kapitola v knize Procházka, R., RŮŽIČKA, M. (2012). Než začneme s metodikou. In Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu (pp ). Olomouc: P-centrum. Wittmann, E., Procházka, R., Růžička, M., Gray, A. (2012). Krátký intervenční program pro uživatele pervitinule pervitinu. In Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu (pp ). Olomouc: P-centrum. Wittmann, E., RŮŽIČKA, M., Procházka, R., Jakubcová, R., Prachařová, P., Řeřichová, L. (2012). Moduly terapeuticko-intervenčního programu pro uživatele pervitinu. In Růžička, M. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu (pp ). Olomouc: P-centrum.

4 Wittmann, E., RŮŽIČKA, M., Procházka, R., Řeřichová, L., Havránková, K., Gray, A. (2012). Informační listy pro klienty. In Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu (pp ). Olomouc: P- centrum. Procházka, R. (2012). Pervitin. In Dokážu to? Pervitin -koncepce školení pro terapeuty (pp ). Olomouc: P-centrum. Procházka, R. (2012). Neurobiologické aspekty v kontextu užívání. In Dokážu to? Pervitin -koncepce školení pro terapeuty (pp ). Olomouc: P-centrum. Procházka, R. (2009). Psychologie oběti nenávistných pochodů. In Nezvaní hosté (pp ). Praha: Člověk v tísni. Příspěvky ve sborníku Vitásková, K., Říhová, A. (2014). Logoped a jeho role v rámci diagnostiky pragmatické jazykové roviny u osob s poruchami autistického spektra. In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Jirmanová, E., Pechová, O. (2014). Partnerské styly a osobnost vysokoškolských studentů. In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PHD EXISTENCE 2014 Československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Sborník odborných příspěvků (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Očenášková, V., Sobotková, I. (2014). Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Viktorová, L., Charvát, M. (2014). Obsahová validita testů studijních předpokladů Víme, co (ne)měříme?. In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PhD existence Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Zielina, M., Šmahaj, J. (2014). Libetovy experimenty a svobodná vůle. In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Šromová, E., Šmahaj, J. (2014). Sebepojetí u intelektově nadaných dětí. In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PhD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická

5 konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Jokl, J., Vacková, K., Cakirpaloglu, P., Šmahaj, J. (2014). Co je málo a co už je moc?. In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), O. Skopal (Ed.), PhD existence Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Obereignerů, R., Orel, M., Reiterová, E., Friedlová, M., Malčík, M., Andrej, M. (2014). Základní psychometrické ukazatele škály sebepojetí u dětí Piers-Harris 2 (PHCSCS-2). In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Vavrysová, L., Charvát, M., Hutyrová, M. (2014). DIFERENCIACE ADOLESCENTŮ V ÚSTAVNÍ VÝCHOVĚ NA ZÁKLADĚ OSOBNOSTNÍCH PROFILŮ POMOCÍ SHLUKOVÉ ANALÝZY. In E. Maierová (Ed.), R. Procházka (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PHD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého.Procházka, R. (2013). Alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. In I. Sobotková (Ed.), PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012, Prostor v nás a mezi námi? respekt, (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Dolejš, M. (2013). Aktualizace populačních norem pro osobnostní dotazník pro mládež (HSPQ). In A. Neusar (Ed.), M. Charvát (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PHD EXISTENCE III československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Flaška, K., Cakirpaloglu, P. (2013). Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. In A. Neusar (Ed.), M. Charvát (Ed.), M. Dolejš (Ed.), PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Machů, K., Pechová, O., Dostál, D. (2013). Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. In A. Neusar (Ed.), M. Charvát (Ed.), M. Dolejš (Ed.), Phd existence III. - Sborník odborných příspěvků (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Procházka, R., ŘEHAN, V. (2012). Disociace u lidí závislých na alkoholu. In M. Dolejš (Ed.), Sborník příspěvků z PhD existence II (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Šeda, P., Wittmannová, J. (2012). Využití metod měření kvality života při evaluaci následné péče osob závislých na návykových látkách. In M. Dolejš (Ed.), M. Charvát (Ed.), R.

6 Procházka (Ed.), Dokážu to? Teorie a praxe léčby závislostí (pp ). Olomouc: P- centrum. Procházka, R. (2011). Alexithymie a strategie zvládání stresu u lidí závislých na alkoholu. In PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků (pp ). Olomouc: Univerzita Palackého. Procházka, R. (2011). Alexithymie a závislost na alkoholu. In Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest (pp ). Praha: Českomoravská psychologická společnost. Procházka, R. (2009). Sociální vyloučení. In IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca Zborník z konferencie (pp ). Nitra: Univerzita Konštantína Filosofa. Konference, workshop-uspořádání Dolejš, M., Maierová, E., Skopal, O., Šrámková, L., Hosáková, K., Zielina, M. (2015). PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech.. Olomouc. Dolejš, M., Procházka, R., Charvát, M., Maierová, E., Neusar, A., Šmahaj, J. (2014). PhD existence 2014: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech - Mašinky v psychologii. Olomouc. Šrámková, L., Dolejš, M., Skopal, O., Hosáková, K., Lečbych, M., Procházka, R. (2014). Dopravní policie. Katedra psychologie, FF UP v Olomouci. Šrámková, L., Dolejš, M., Skopal, O., Cakirpaloglu, P., Procházka, R., Lečbych, M. (2014). Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. Katedra psychologie, FF UP v Olomouci. Šrámková, L., Dolejš, M., Skopal, O., Cakirpaloglu, P., Charvát, M., Procházka, R. (2014). Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. Katedra psychologie, FF UP v Olomouci. Charvát, M., Viktorová, L., Skopal, O., Dolejš, M., Šrámková, L., Neusar, A. (2014). Převod a standardizace psychodiagnostických metod. Katedra psychologi,e FF UP v Olomouci. Dolejš, M., Velková, I., Skopal, O., Charvát, M., Neusar, A., Lečbych, M. (2014). Zakotvená teorie. Olomouc. Charvát, M., Viktorová, L., Skopal, O., Dolejš, M., Neusar, A., Šrámková, L. (2014). Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). Katedra psychologie FF UP v Olomouci.

7 Hosáková, K., Lečbych, M., Skopal, O., Dolejš, M., Charvát, M., Šrámková, L. (2013). Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. Olomouc. Janečková, D., Dolejš, M., Charvát, M., Neusar, A., Skopal, O., Franc, L. (2013). PhD existence III: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc. Dolejš, M., Krutilová, D., Pončová, J., Nováková Hrazdilová, B., MOUDRÁ, L., Wittmann, E. (2012). "Dokážu to?" - teorie a praxe léčby závislostí. Olomouc. Hosáková, K., Lečbych, M., Skopal, O., Dolejš, M., Charvát, M., Šrámková, L. (2013). Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. Olomouc. Hosáková, K., Lečbych, M., Skopal, O., Dolejš, M., Charvát, M., Šrámková, L. (2013). Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. Olomouc. Hosáková, K., Lečbych, M., Skopal, O., Dolejš, M., Charvát, M., Šrámková, L. (2013). Virtuální identita a online vztahy. Olomouc. Šrámková, L., Dolejš, M., Skopal, O., Hosáková, K., Procházka, R., Lečbych, M. (2013). Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. Katedra psychologie, FF UP v Olomouci. Projekty Procházka, R. (2014). Psychofyziologické souvislosti temperamentu. FPVČ. Univerzita Palackého v Olomouci. Kaláb, M., Lečbych, M., Marcián, P., Hájek, R., Lonský, V., Procházka, R. (2014). Vliv dlouhodobé psychogenní stresové zátěže na rozsah aterosklerotického postižení koronárních tepen.veřejná soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta ( A). DOLEJŠ, M., CHARVÁT, M., PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., ŠUCHA, M., Neusar, A. (2011). Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi.mšmt ČR.

8 Přednášky a postery Sedláčková, Z., Procházka, R. (2015). Elektrodiagnostické metody v psychofyziologii. Konference PhD EXISTENCE Olomouc. Šmahaj, J., Zielina, M., Procházka, R. (2014). Možnosti využití virtuální reality ve výzkumu a terapeutickém procesu. PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech - Mašinky v psychologii. Olomouc. Sedláčková, Z., Procházka, R. (2014). Psychofyziologie. PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech - Mašinky v psychologii. Olomouc. Procházka, R. (2012). Alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. XXX. Psychologické dny, Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. Olomouc. Procházka, R. (2012). Cykly užívání. Dokážu to? Teorie a praxe léčby závislostí. Olomouc. Procházka, R., RŮŽIČKA, M. (2012). KBT v léčbě závislosti na pervitinu. 8. Česká konference Kognitivně Behaviorální Terapie. Kroměříž. Procházka, R. (2012). Disociace u lidí závislých na alkoholu. PhD existence II: československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc Procházka, R. (2011). Alexithymie a strategie zvládání stresu u lidí závislých na alkoholu. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc. Procházka, R. (2010). Pochopíš a dokážeš to. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. mezinárodní dramaterapeutická konference. Olomouc. Procházka, R., Růžička, M. (2010). Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivněbehaviorální terapie. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. mezinárodní dramaterapeutická konference. Olomouc. Procházka, R. (2010). Dokážu to? Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu.. VI. konference o prevenci a léčbě závislostí na téma: příběhy závislostí. Plzeň. Procházka, R. (2010). Alexithymie a závislost na alkoholu. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny Cesty psychologie a psychologie cest. Olomouc. Procházka, R. (2009). Rizikové chování dětí a dospívajících ve vztahu k návykovým látkám. Konference pro sestry a další nelékaře na téma: Každý má svou závislost, ale někdo má to štěstí, že ji nepotká... Olomouc.

9 Procházka, R. (2009). Prevence nealkoholové toxikománie aneb jak pracovat s mládeží. Mezinárodní konference zaměřená na problémy narkotik v příhraničí Polska a České Republiky. Turawa, Polsko. Sborník-celek (2014). PhD existence česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech bulletin abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. (2014). PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého. (2012). "Dokážu to?" - Teorie a praxe léčby závislostí. Olomouc: P-centrum. (2013). PhD existence III: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (sborník příspěvků). Olomouc: Univerzita Palackého.

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi

Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi CZ.1.07/2.2.00/28.0143 Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi PROGRAM a ČASOVÝ HARMONOGRAM Psychologické konference s mezinárodní účastí (nejen)

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech

PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech PHD EXISTENCE 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků PHD EXISTENCE 2014 czech & slovak psychological conference (not only) for

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci 4. Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty 2 Vznik a rozvoj partnerské

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty Vznik a rozvoj partnerské

Více

Role školy v primární prevenci rizikového chování

Role školy v primární prevenci rizikového chování Regionální konference Role školy v primární prevenci rizikového chování Program a bulletin abstraktů 26. leden 2011 Olomouc společně organizuje Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařská fakulta

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami III. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP OK V Olomouci dne 23. 10. 2013 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení 3 Část

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 2 Název kurzu Specifické vzdělávání pracovníků v rezidenčních, terénních a asistenčních sociálních službách pro zdravotně postižené Cílová skupina Pracovníci

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2010 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd 1 1.12.2011 21:11:55 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika

Více

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků

Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků (bulletin abstraktů) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XIV. 2. - 3. 2. 2015 Umělecké centrum Konvikt, Olomouc Neoprávněné

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

II. stupeň ZŠ a speciálních škol ostatní školské zařízení

II. stupeň ZŠ a speciálních škol ostatní školské zařízení II. stupeň ZŠ a speciálních škol ostatní školské zařízení : ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE VE ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ Cílová skupina školní metodici prevence (ŠMP) ze školských zařízení Stručný obsah Základní činnosti

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10.

abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 10. 13. 10. Čes a slov Psychiat 03; 09(5): 53 67 abstrakta II. kongres Léčba v psychiatrii co se skrývá pod povrchem, aneb Clarion Congress Hotel ostrava ve dnech 0. 3. 0. 03 uspořádaly Psychiatrická společnost ČLS

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více