2. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU"

Transkript

1 2. DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Změny jsou vyznačeny kurzívou a tučně nebo jsou vzdělávací oblasti změněny celé) Platnost od Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Změnu provedl Podpis Charakteristika školy Mgr. M. Buchar Učební plán pro 2. stupeň (posílení M, Tv, polytechnické výchovy) Mgr. M. Buchar od ZRUŠENO Umění a kultura Hudební výchova 9. Mgr. M. Buchar od ZRUŠENO Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 6., 7. Mgr. M. Preclíková, Mgr. M. Švecová od ZRUŠENO Člověk a svět práce 6., 7. Mgr. M. Kulichová od ZRUŠENO volitelné předměty Informatika 6., 7., 8., 9. Mgr. J. Lišková od ZRUŠENO volitelné předměty Německý jazyk 8., 9. Mgr. M. Švecová od ZRUŠENO volitelné předměty Anglická konverzace 8., 9. Mgr. T. Doucha 1

2 Platnost od Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Změnu provedl Podpis od ZRUŠENO Dějiny umění 7. Mgr. M. Preclíková od ZRUŠENO Mediální výchova 8., 9. Mgr. P. Fabíková Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8. Mgr. P. Mátl Další cizí jazyk Německý jazyk 9. Mgr. T. Doucha Matematika a její aplikace 6. Mgr. J. Lišková Informační a komunikační technologie 5. Mgr. J. Lišková Informační a komunikační technologie 6. Mgr. J. Lišková ICT Informatika 7. Mgr. J. Lišková Člověk a příroda Přírodopis 6. Mgr. L. Macková Člověk a příroda Přírodopis 7. Mgr. L. Macková Člověk a příroda Přírodopis 8. Mgr. L. Macková Člověk a příroda Přírodopis 9. Mgr. M. Švecová 2

3 Platnost od Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Změnu provedl Podpis Člověk a příroda Zeměpis 6. Mgr. M. Švecová Člověk a příroda Zeměpis 7. Mgr. M. Bartošová Člověk a příroda Zeměpis 8. Mgr. M. Švecová Člověk a příroda Zeměpis 9. Mgr. M. Švecová Umění a kultura Výtvarná výchova Mgr. H. Šusteková Umění a kultura Výtvarná výchova Mgr. H. Šusteková Umění a kultura Výtvarná výchova Mgr. H. Šusteková Člověk a zdraví Tělesná výchova Mgr. P. Mátl, Mgr. M. Bartošová, Mgr. H. Šusteková Člověk a zdraví Tělesná výchova Mgr. P. Mátl, Mgr. M. Bartošová, Mgr. M. Švecová Člověk a svět práce 6. Mgr. M. Buchar, Mgr. R. Lipusová Člověk a svět práce 9. Mgr. M. Buchar, Mgr. H. Šusteková 3

4 Platnost od Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Změnu provedl Podpis Školní družina S. Falářová Podpis ředitele školy Razítko 4

5 Barevná škola pro radost

6 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Název školy Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 Adresa školy Břečťanová 6/2919, Praha 10 Ředitel Mgr. Miroslav Buchar Kontakty: Telefon Fax Web Koordinátor tvorby ŠVP Mgr. Pavla Fabíková Kontakty: Telefon , linka 26 Zařazení do sítě škol IZO RED-IZO IČO Zřizovatel Kontakty: MČ Praha 10 Vršovická 68/1429 Praha Telefon Platnost dokumentu od: Verze dodatek Podpis ředitele školy Razítko

7 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Další informace

8 Úplnost a velikost školy. Základní škola, Praha 10, Břečťanová 6/2919 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je od dvanáct tříd, 1. a 2. ročník po třech třídách, 3., 4., 5. ročník po dvou třídách, na druhém stupni jsou čtyři třídy 6., 7., 8., 9. ročník jedna třída. Od roku 2003 je ve škole vyučována rozšířená výtvarná výchova, ve školním roce 2014 / 2015 je v každém ročníku na prvním stupni jedna třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Na 2. stupni je rozšířená výuka výtvarné výchovy ve všech ročnících. Od školního roku 2008 / 2009 je vyučován na 1. stupni anglický jazyk již od 1. ročníku jako předmět nepovinný. Budovy a prostory školy jsou dimenzovány pro 650 žáků, v červnu roku 2015 měla škola 324 žáků. Součástí školy je školní družina pro žáky ročníku. Školní družina má možnost využívat v areálu školy zahrady, víceúčelové hřiště, tělocvičnu a terasu s herními prvky pro školní družinu. Další součástí školy je Klub malých debrujárů. Využívá pracoven fyziky nebo přírodopisu v pavilonu S. Škola je spádovou školou pro oblast Zahradního Města a Záběhlic a je dobře dostupná MHD a trasou metra. V blízkosti je poliklinika, policie, nákupní centrum, sportovní areály Astra a Hamr. Škola je pavilonová a je umístěna v klidné části sídliště, mimo komunikace.

9 Vybavení školy. Materiální Učební pomůcky pro výuku na 1. i 2. stupni jsou postupně inovovány a doplňovány, škola je dobře vybavena učebnicemi. Při výuce je využívána pracovna informatiky, infocentrum a odborné pracovny. Pro další studium žáků i pedagogů je k dispozici žákovská a učitelská knihovna. Pro žáky 1. a 2. stupně je nainstalováno 18 interaktivních tabulí a třídy jsou vybaveny keramickými tabulemi. Prostorové V areálu školy jsou třídy v pavilonech B, C, D využity jako kmenové třídy pro 1. a 2. stupeň, pavilon E je využitý pro pracovnu cizích jazyků, informatiky, infocentrum, v přízemí je kmenová třída přípravné třídy a dvě třídy ŠD. V pavilonu D je v 1. patře pracovna dějepisu a zeměpisu, v přízemí pracovna Hv a jedna třída ŠD. Pavilon S je pavilonem odborných pracoven chemie, fyzika, přírodopis, výtvarná výchova, cvičná kuchyňka, školní dílna a keramická dílna. V hlavním pavilonu jsou tři třídy školní družiny, Tv sál, školní jídelna a šatny školní jídelny, kancelář hospodářky školy a sklad učebnic, kancelář ekonomky, sborovna, kanceláře výchovného poradce, zástupce ředitele školy a ředitele. Škola má jednu tělocvičnu, dvě víceúčelová hřiště s umělým povrchem na míčové hry a sportovní lehkoatletický areál (s běžeckou dráhou, doskočištěm a hřištěm na malou kopanou). Ten ale již několik let čeká na totální rekonstrukci. Dále má škola školní pozemek a terasu se zahradou pro potřeby školní družiny. Tělocvičnu využívá základní škola v rámci rozvrhu hodin 1. a 2. stupně, v odpoledních hodinách je využívána školní družinou a dětskými organizacemi a ve večerních hodinách organizacemi dospělých. Víceúčelová hřiště jsou přístupná veřejnosti o víkendech, ve všední dny od hodin mládeži do 18 let. Technické Škola má 2 učebny vybavené počítači - pracovnu informatiky a infocentrum. Počítače jsou dále v kmenových třídách 1. stupně, v přípravné třídě, v odborných pracovnách, v kabinetech pedagogů, školní družině, sborovně, kanceláři hospodářky školy, ekonomky, zástupce ředitele školy a ředitelně. V 1. patrech pavilonů C a D jsou umístěny 4 tablety s nabíjecími stanicemi, v 1. patře pavilonu S 16 tabletů s nabíjecími stanicemi. Všechny počítače jsou propojeny do počítačové sítě s vysokorychlostním internetem. Každý pracovník má své přístupové heslo, a tím i možnost vzájemné komunikace i komunikace s rodiči. Dále mají pedagogové možnost využívat kopírku a skener umístěné ve sborovně a tiskárny propojené v síti. Škola je vybavená keramickou dílnou včetně keramické pece a keramického kruhu. V 18 učebnách jsou interaktivní tabule, které mohou využívat k výuce všichni pedagogičtí pracovníci. Hygienické Ve všech pavilonech je moderní WC (na chlapeckých vybavené fotobuňkou u mušlí), vysoušeče rukou, u šaten tělocvičny jsou sprchy, které mohou využívat jak žáci po tělesné výchově, tak i pedagogičtí pracovníci. V hlavním pavilonu je sprcha pro provozní zaměstnance.

10 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupce ředitele, 23 učitelů včetně výchovného poradce, preventisty patologických jevů, správce počítačové pracovny, dále 6 vychovatelů/ek školní družiny včetně vedoucí vychovatelky. Sbor tvoří v současné době ženy a tři muži, téměř všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. Pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastňují nabízených seminářů a školení (např. Tvořivá škola činnostní učení na 1. stupni (český jazyk, matematika, pracovní činnosti, prvouka), tak na 2. stupni (matematika, chemie). Dále se většina pedagogů zúčastnila školení pro práci s interaktivní tabulí.

11 Charakteristika žáků Škola má zaměření na výuku výtvarné výchovy, proto jsou zde i žáci mimo naši spádovou oblast. Dále se ve škole vzdělávají děti cizích státních příslušníků. Často přicházejí žáci bez znalostí českého jazyka, těmto žákům je věnována individuální péče od všech vyučujících tak, aby žáci brzy překonali jazykovou bariéru. Ve spolupráci s PPP jsou evidováni všichni žáci se specifickými poruchami učení a učitelé těmto žákům věnují potřebnou péči při vzdělávání. Pokud rodiče projeví zájem o integraci a žák získá doporučení PPP, vypracují vyučující individuální učební plány, navrhnou pomůcky a žákovi je věnována individuální péče. Vzhledem k zaměření na výuku výtvarné výchovy se žáci naší školy zúčastňují výtvarných soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých umístění. Ani ve sportovních a vědomostních soutěžích nezůstáváme ve stínu ostatních základních škol. Každoročně získávají naši žáci postupová místa v biologické a dějepisné olympiádě. Talentovaní žáci jsou motivováni k práci v odborných kroužcích, k rozšiřování vědomostí získávají informace v odpoledních hodinách v infocentru na internetu a v odborné literatuře za přítomnosti pedagogického pracovníka jako odborného poradce. Pro žáky je ve škole zřízena řada kroužků, např. kroužek informatiky, nepovinný předmět anglický jazyk pro žáky 1. a 2. ročníku, sportovní hry, sborový zpěv, keramika, kroužky vedené externími lektory střelecký, judo, mažoretky a další. Ve školní družině organizujeme pro děti kroužek sportovní, výtvarný, dramatický, turistický, kroužek vaření a kroužky hry na hudební nástroje flétnu a kytaru. Tyto kroužky jsou každý školní rok organizovány na základě zájmu rodičů a dětí a dle možností školy.

12 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty Projekty jsou součástí vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků a jsou vřazovány do jednotlivých předmětů. Příprava, realizace, výstupy a evaluace zvyšují efektivitu vyučovacího procesu a jsou do jednotlivých ročníků zařazovány do předmětů podle vyučovacích oblastí, od roku 2012/2013 je škola zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola. V rámci spolupráce Klubu malých debrujárů s německou organizací pro zájmovou činnost dětí a mládeže v Limbachu a Netzschkau se žáci 6. a 7. ročníků zúčastňují výchovně vzdělávacích zájezdů. Předávání zkušeností je motivující pro tvůrčí práci pedagogického sboru. Uskutečněné zájezdy žáků našich škol motivují žáky ke studiu cizích jazyků, seznamují žáky se životem a prací ve škole v jiných aglomeracích. Děti se setkávaly se svými vrstevníky cizí státní příslušnosti nejen na půdě školy, ale také při mimoškolních aktivitách. Měli tím pádem nejen možnost komunikace v cizím jazyce, ale i možnost navázat další písemnou komunikaci a srovnávat úroveň vzdělanosti a dovedností. Žáci prvního i druhého stupně vyjíždějí každým rokem na školu v přírodě. Kontakt zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky se uskutečňuje prostřednictvím třídních schůzek a individuálními pohovory na základě zájmu zákonných zástupců nebo učitelů při konzultačních hodinách i mimo ně. Někteří ze zákonných zástupců doprovázejí žáky společně s učiteli na výchovně vzdělávací zájezdy, výlety, školy v přírodě a organizují i jiné mimoškolní akce a vedou sportovní kroužky. Všichni zákonní zástupci mají možnost kontaktu s pedagogickými pracovníky prostřednictvím elektronické pošty. Od roku 2006 pracuje Rada školy ve složení dvou zástupců z řad zákonných zástupců, dvou zástupců pedagogických pracovníků a dvou zástupců ÚMČ Prahy 10. Rada školy byla zřízena MČ Praha 10 na základě zákona č. 561/2007 (školský zákon) a její práce se řídí jednacím řádem schváleným dne podle návrhu Rady MČ Prahy 10. Další informace o Radě školy jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Základní škola je fakultní školou. Spolupracuje při vzdělávání studentů z PEDFUK.

13 Další informace Klub malých debrujárů navštěvují žáci 1. a 2. stupně, kteří si chtějí ověřit přírodní zákony praktickou činností. Ke svým pokusům potřebují jednoduché a dostupné pomůcky. Na základě pokusů se rozvíjí jejich logické myšlení, naučí se pracovat s informacemi, samostatně hledat řešení a jednoznačně formulovat otázky a problémy. Žáci prezentují své dovednosti a znalosti na výstavách, v médiích (rozhlas a televize), na Bambiriádě a dalších akcích. Na prezentaci si žáky Klubu malých debrujárů zvou i jiné školy, školní družina nebo učitelky 1. stupně do vyučování přírodovědy. Své vědomosti a dovednosti uplatňují žáci i při návštěvách kontaktních škol ze zahraničí nebo zahraničních delegací států zapojených do této činnosti.

14 2. stupeň Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 2. stupeň ročník 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační ICT technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Člověk a příroda Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova (+Vzd) Člověk a svět práce Konverzace v cizím jazyce Další cizí jazyk Celkem povinně hodin Disponibilní časová dotace 24 hodin je využita: Český jazyk 1 Matematika 3 Informační a komunikační technologie - 1 Člověk a společnost 1 Člověk a příroda - 4 Umění a kultura 3 Člověk a svět práce - 2 Konverzace v cizím jazyce 3 Další cizí jazyk - 6 Matematika v 7. ročníku 1 h půlena Informační a komunikační technologie jsou zařazeny do 6. ročníku (a navazují tak na tento předmět zařazený na 1. stupni do 5. ročníku), v 7. ročníku následuje Informatika. Člověk a zdraví V rámci Tělesné výchovy v 6. a 7. ročníku vyučována Výchova ke zdraví Člověk a svět práce 6. ročník: třída půlena, střídavě Technické práce x Ruční práce, 8. ročník: Volba povolání, 9. ročník: chlapci Technické práce, dívky Ruční práce Konverzace v cizím jazyce - Anglická konverzace Další cizí jazyk - povinně volitelný Německý jazyk x Ruský jazyk (Nepovinné předměty a kroužky budou vyučovány podle zájmu dětí a rodičů, v předcházejících letech byl otevřený sborový zpěv a sportovní hry. Tyto hodiny se nezapočítávají do týdenní časové dotace učebního plánu.)

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Očekávané výstupy Průřezová témata Mezipředmětové vztahy POSLECH S POROZUMĚNÍM žák - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovené promluvě a konverzaci - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci promluvy či konverzace, který se týká osvojovaných témat - pravidelně poslouchá ukázky rodilých mluvčí a snaží se o co nejvěrnější napodobení Slovní zásoba a tvoření slov TÉMATICKÉ OKRUHY: NOVÁ ŠKOLA, POCITY, POPIS CESTY SPORT, TELEVIZE, TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU VYNÁLEZY, VĚDA A TECHNIKA LONDÝN PAMĚTIHODNOTI, DOPRAVA, ŽIVOT VE MĚSTĚ ROZDÍLNOST KULTUR, JAZYKY VOLNÝ ČAS, PLÁNY, TELEFONOVÁNÍ FLORIDA JÍDLO A PITÍ ALJAŠKA PŘÍRODA, TRADICE KALIFORNIE ZLATÁ HOREČKA, FESTIVALY rozvíjení dostačující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci vztahující se k probíraným tematickým okruhům OSV komunikace mezilidské vztahy poznávání lidí rozvoj schopností poznávání VMEGS jsme Evropané MuV kulturní diference lidské vztahy multikulturalita EV lidské aktivity a životní prostředí

16 Očekávané výstupy Průřezová témata Mezipředmětové vztahy MLUVENÍ žák - se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích - mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech - vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života - aktivně si upevňuje slovní zásobu a tvoření slov - systematicky se cvičí v konverzaci - využívá osvojené struktury a slovní zásobu ke skutečné komunikaci - nacvičuje výslovnosti nových výrazů s využitím nahrávky a komunikačním situacím; práce se slovníkem Mluvnice rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění) GRAMATIKA minulý čas prostý a předpřítomný čas zástupná zájmena podmínkové věty I minulý čas průběhový vztažné věty zvratná zájmena to be allowed to (smět, moci) tázací dovětky vyjádření budoucích plánů podmínkové věty II slovesa se dvěma předměty Výchova k občanství Český jazyk a literatura Zeměpis Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce

17 Očekávané výstupy Průřezová témata Mezipředmětové vztahy ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Žák - zdokonaluje techniky čtení - vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech - rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace PSANÍ žák - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat - reaguje na jednoduché písemné sdělení - vytvoří samostatný projekt k vybranému tématu - zvládne gramatický test s probranými gramatickými jevy předpřítomný čas se since a for gerundium Zvuková a grafická podoba jazyka rozvíjení dostatečně srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace, ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby Pravidla komunikace v běžných každodenních situacích Vyjádření vlastní potřeby Požádání o pomoc, radu, informaci Zdvořilostní fráze Situace a postavení v komunikaci Rozvíjení schopností zapojit se do konverzace

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Ročník: 9. - pokročilí Výstup Průřezová témata Mezipředmětové vztahy VMEGS Evropa a svět nás zajímá, jsme Evropané Žák: - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně - rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má dispozici vizuální oporu - rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat - zapojí se do jednoduchých rozhovorů - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojených témat - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volního času a podobné otázky pokládá - rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům - rozumí slovům v jednoduchých větách, které se vztahují k běžným tématům - rozumí krátkému jednoduchému 1. SLOVESO WERDEN: - vyjádření změny stavu - vyjádření věku - vyjádření plánu - vyjádření pravděpodobnosti 2. BUDOUCÍ ČAS pomocí přítomného času a se slovesem werden 3. VEDLEJŠÍ VĚTA S DASS 4. VEDLEJŠÍ VĚTA S WENN - podmínková věta - věta časová 5. VEDLEJŠÍ VĚTA S UM 6. VYJÁDŘENÍ 2. PÁDU - vlastní jména - jiná podstatná jména 7. STUPŃOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN 8. PERFEKTUM SLOVES (2) - pravidelná / neprav. slovesa 9. PRÉTERITUM 10 VEDLEJŠÍ VĚTA S ALS 11. PŘÍDAVNÉ JMÉNO V PŘÍVLASTKU Zeměpis Výchova k občanství Český jazyk Matematika Hudební výchova Výtvarná výchova Dějepis Výchova ke zdraví Zařazení témat z kalendáře Vánoce Velikonoce Probírané učivo se prolíná s volitelným předmětem německý jazyk

19 Výstup Průřezová témata Mezipředmětové vztahy textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci - vyplní základní údaje o sobě ve formuláři - napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy a dalších osvojených témat - stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení skloňování po určitém a neurčitém členu 12. TÁZACÍ ZÁJMENA - was für ein / eine - welcher, -e, es 13. KONJUNKTIV II PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB - hypotéza - neuskutečnitelná podmínka - přání - zdvořilá otázka - rada

20 Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8., 9. ročníku 4 hodiny týdně v 7. ročníku 5 hodin (pátá hodina je půlená) Výuka probíhá v kmenové třídě, v pracovně s interaktivní tabulí a při opakování lze využívat výukové programy nainstalované v pracovnách informatiky. Matematika vede žáky k rozvoji logického myšlení, ve vztahu s fyzikou, chemií a informatikou má za cíl vybavit žáky takovými znalostmi, dovednostmi a návyky, aby bylo dosaženo zvýšení technické úrovně vzdělanosti. Vzdělávání v matematice je zaměřeno na užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního a exaktního myšlení logické a kritické usuzování 1. Předmět je spjat s ostatními vyučovacími předměty: fyzika informačně komunikační technologie informatika výtvarná výchova pracovní činnosti dějepis zeměpis chemie a realizují se zde průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova 2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žáci vyhledávají a třídí informace a na základě jejich pochopení vyvozují matematické zákonitosti pracují s obecně užívanými matematickými termíny, znaky a symboly, vyvozují souvislosti a propojují poznatky z matematiky a ostatních oblastí odhadují výsledky a porovnávají je se skutečností, hodnotí úspěch svého odhadu Učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami vede žáky k plánování postupů a úkolů zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů zadává úkoly s využitím informačních a komunikačních technologií vede žáky k aplikaci znalostí v ostatních vyuč. předmětech a v reálném životě

21 u žáka podporuje a rozvíjí logické myšlení zařazováním vhodných problémových úkolů vede žáky k přesnému a stručnému vyjadřování, užívání matematického jazyka pomáhá zdokonalovat grafický projev, provádět odhady, sestavovat tabulky a grafy Kompetence k řešení problémů Žáci aplikují osvědčené matematické postupy při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sledují vlastní pokrok při zdolávání problémů provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadují výsledky učí se zvolit správný postup při řešení slovních úloh a reálných problémů ověřují správnost řešení zkušeností (praxí) rozvíjejí své kombinatorické a logické myšlení a jsou vedeni ke srozumitelné a věcné argumentaci při řešení problémových úloh Učitel s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení vede žáky k ověřování výsledků rozvíjí kombinatorické a logické myšlení a vede tak žáky k srozumitelné a věcné argumentaci při řešení problémových úloh Kompetence komunikativní Žáci zdůvodňují matematické postupy, vytvářejí hypotézy formulují a vyjadřují myšlenky a názory v logickém sledu naslouchají druhým lidem, porozumí jim, vhodně na ně reagují, účinně se zapojují do diskuse, obhajují svůj názor a vhodně argumentují rozumí běžně užívané základní matematické symbolice konfrontují své výsledky s výsledky ostatních, obhajují své řešení a posuzují jeho správnost Učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky podle potřeby pomáhá žákům Kompetence sociální a personální Žáci spolupracují ve skupině, podílejí se na vytváření pravidel a příjemné pracovní atmosféry učí se věcné argumentaci, schopnosti sebekontroly v případě nepochopení matematického problému požádají o pomoc pedagoga či spolužáka, též naopak umí pomoci, jsou-li o to požádáni Učitel zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat vyžaduje dodržování pravidel slušného chování

22 Kompetence občanské Žáci respektují názory ostatních formují své volní a charakterové rysy zodpovědně se rozhodují podle dané situace zapojují se do školních i mimoškolních aktivit, které s matematikou souvisí Učitel vede žáky k tomu, aby brali ohled na druhé umožňuje, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky zajímá se, jak vyhovuje žákům jeho způsob výuky Kompetence pracovní Žáci zdokonalují svůj grafický projev jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce dodržují stanovená pravidla a účelně využívají učební pomůcky Učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality práce, termínů dokončení a odevzdání práce vede žáky k ověřování výsledků Etická výchova Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace je etická výchova především součástí průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Enviromentální výchova. Etická výchova je dále součástí každé skupinové práce, evaluace a autoevaluace. 6. ročník: desetinná čísla, povrch a objem krychle a kvádru, geometrické útvary v rovině. 7. ročník: zlomky, přímá a nepřímá úměrnost 8. ročník: slovní úlohy řešené rovnicemi, Pythagorova věta, konstrukční úlohy 9. ročník: funkce, základy finanční matematiky, objemy a povrchy těles Žáci získávají schopnosti otevřeně komunikovat a aktivně naslouchat. Při samostatné i frontální práci se učí asertivnímu chování a chování fair play. Během řešení problémových úloh projevují iniciativu a tvořivost a seznamují se s ekonomickými hodnotami. Poznámka Od školního roku 2015/16 výuka v 6. ročníku podle nové řady učebnic Nové školy.

23 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Průřezová témata Výstup Mezipředmětové vztahy Aritmetika Žák: - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně - provádí odhady a kontrolu výpočtů, - zaokrouhluje - umí zobrazit přir. číslo na čísel. ose - řeší jednoduché úsudkové úlohy - čte a zapisuje desetinná čísla - umí zobrazit des. číslo na číselné ose - porovnává a zaokrouhluje des. čísla - provádí početní operace s des. čísly - umí vypočítat aritmetický průměr - převádí jednotky - zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností - orientuje se v situacích z každodenního života, v nichž se využívá vyjádření des.č. a zlomkem Opakování přirozených čísel - řády, čtení a zápis čísla v desítkové soustavě - zobrazení na číselné ose - porovnávání a zaokrouhlování, početní operace - slovní úsudkové úlohy Desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě - zobrazení na číselné ose - porovnávání - zaokrouhlování - početní operace - převody jednotek - číselné výrazy - dlouhá desetinná čísla - zlomky, jednotky času F slovní úlohy (hmotnost látek, měření...) VDO žáci se učí formulovat svoje argumenty, vést dialog a aktivně naslouchat druhým, spravedlivě posuzovat názory druhých F, Tv- řešení početních úloh D- číselná osa Z - mapa OSV odhady nákupu VDO - žáci se učí formulovat svoje argumenty, vést dialog a aktivně naslouchat druhým, spravedlivě posuzovat názory druhých EV spotřeba vody, energie... VMEGS porovnáváni cen benzínu v Evropě

24 Průřezová témata Výstup Mezipředmětové vztahy - zapisuje záporné a kladné číslo - zobrazuje kladné a záporné číslo na číselné ose - určuje opačné číslo k danému číslu - sčítá, odčítá, násobí a dělí celá čísla - určuje převrácené číslo k danému zlomku Celá čísla - čísla kladná a záporná, opačná - absolutní hodnota celých čísel - uspořádání celých čísel - sčítání a odčítání celých čísel - násobení a dělení celých čísel - práce s delšími výpočty - číselná osa v geometrii Z výšky hor, hloubky oceánů F - teplota - zná pojem násobek, dělitel - umí použít znaky dělitelnosti - rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené - rozloží číslo na součin prvočísel - najde nejmenší společný násobek a největší společný dělitel 2-3 čísel Geometrie: - užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka - umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku - charakterizuje a třídí základní rovinné útvary a tělesa - rozumí pojmu úhel - narýsuje a změří daný úhel Dělitelnost přirozených čísel. - třídění čísel )množiny) - násobek, dělitel - znaky dělitelnosti 10, , 5, 2, 4, 8 - ciferný součet, znaky dělitelnosti 9, 3 - prvočíslo, číslo složené - společný dělitel - společný násobek - znaky dělitelnosti 6, 12, 15 - Základy geometrie - Bod, přímka, rovnoběžka, kolmice, vzdálenosti - Kružnice, kruh, průměr, poloměr - Polopřímka, opačná polopřímka - Úsečka, střed úsečky, osa úsečky, přenášení úsečky - Úhel, velikost úhlu, osa úhlu, přenášení úhlů, počítání s úhly, souhlasné a střídavé úhly - Trojúhelník, konstrukce podle třech stran, F jednotky, převody Pč výroba útvarů D staré míry OSV osobnostní rozvoj, určení obvodů

25 Průřezová témata Výstup Mezipředmětové vztahy - umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu - rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů - provádí početní operace s velikostmi úhlů - pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, umí využít jejich vlastností - určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastností - pojmenuje, znázorní a správně užívá základní pojmy obvod trojúhelníku - Čtyřúhelníky, čtverec, obdélník konstrukce, obvod, obsah - Základní tělesa hranoly, jehlany, válce, kužele -

26 Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Realizován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně. Vzdělání v této oblasti umožní všem žákům dosáhnout úrovně informační gramotnosti získat zásadní dovednosti v ovládání výpočetní techniky, orientovat se v okruhu informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v reálném životě. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. 1. Předmět je spjat s ostatními vyučovacími předměty volitelná informatika pracovní činnosti výtvarná výchova a realizují se zde průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Mediální výchova 2. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel žák zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě vede žáky k třídění a propojování znalostí spolupracuje s ostatními žáky, využívá nápovědu u jednotlivých programů, literaturu apod. využívá svých poznámek při praktických úkolech učí se pořizovat si takové poznámky, které mu pomohou při praktické práci s výpočetní technikou Kompetence k řešení problémů učitel umožňuje žákům vyslovovat domněnky o řešených problémech a ověřovat si jejich správnost žák vede žáky zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení samostatně řeší problémy hledá nové postupy řešení ověřuje si správnost svých výsledků prakticky předvede vyřešení zadaného problému a obhájí svoje řešení Kompetence komunikativní učitel učí žáky přijímat názory druhých

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům:

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

POČÍTAČOVÉ PRAKTIKUM. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 6. až 9. ročníku po jedné hodině týdně. Obsahuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 4. - INFORMATIKA Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie - Informatika 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 0 0 33 Učební texty: 1 1. 2. období

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 6. - dokáže roztřídit organismy do říší Třídění organismů EV - rozmanitost přírody - popíše buňku a vysvětlí funkci organel - chápe

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je vzdělávací obsah

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin

Zopakovat třídění bezobratlých živočichů. Přechod rostlin na souš,vývoj rostlin - opakování učiva ze 6.ročníku - vysvětlí význam a zásady třídění organismů,zná jednotlivé taxonomické jednotky Zopakovat třídění bezobratlých živočichů - vysvětlí vývoj rostlin Přechod rostlin na souš,vývoj

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více