Transfúzní oddělení. Ortopedicko - traumatologická klinika. Chirurgická klinika. Klinika popáleninové medicíny. 11 Výroční zpráva 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transfúzní oddělení. Ortopedicko - traumatologická klinika. Chirurgická klinika. Klinika popáleninové medicíny. 11 Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 11 Výroční zpráva 2009 Transfúzní oddělení Umístění: pavilon Y Vedení oddělení: primářka: MUDr. Jitka Kracíková zástupkyně primářky: MUDr. Mária Porubská vrchní sestra: Vladislava Pražáková vrchní laborantka: Marta Martinovská Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 11, všeobecné sestry 25, zdravotní laboranti 24, ostatní 14. Pracoviště: provádí odběry plné krve, aferetické odběry, výrobu transfuzních přípravků včetně laboratorních kontrol a následného diferencovaného skladování, karanténu plazmy, autotransfuzní program, ozařování transfuzních přípravků, kompletní imunohematologickou diagnostiku a nepřetržitou činnost krevní banky. Jsme držitelem mezinárodní certifikace kvality ISO 9001:2008. Počet odběrů plné krve: Počet speciálních odběrů aferézou: Novinky: V roce 2009 jsme rozšířili plazmaferetický program a zlepšili prostředí pro dárce krve. Došlo k modernizaci výrobních a skladovacích prostor pro transfuzní přípravky a laboratoří pro jejich kontrolu. Chirurgická Umístění: pavilon H přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. zást. pro LPP: Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. vrchní sestra: Milena Bendlová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 28, všeobecné sestry 97, ostatní 30. Pracoviště: Ambulance a lůžková oddělení, odborné poradny (nemoci štítné žlázy a příštitných tělísek, onemocnění prsu, nemoci hrudníku, plic a mediastina, onemocnění GIT, koloproktologická, pro onemocnění slinivky břišní, pro funkční poruchy defekace, pro onemocnění periferních cév, pro léčbu chronických ran, STOMA poradna), endoskopické oddělení, JIP a operační sály. Počet ambulantně ošetřených pacientů: , počet operačních zákroků: Novinky: Radikální resekce u lokálně pokročilého nádoru slinivky břišní. Rekonstrukční operace análního svěrače pro inkontinenci. Ortopedicko - traumatologická Umístění: pavilon H přednosta: doc. MUDr. Martin Krbec, CSc. zás. přednosty a primář: MUDr. Vladimír Frič, CSc. zás. pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. zás. pro Traumacentrum: as. MUDr. Pavel Douša, CSc. vrchní sestra: Marcela Šiplová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 24, všeobecné sestry 80, ostatní 21. Pracoviště: Tři ambulance a sádrovna pro chronické pacienty, ambulance a sádrovna úrazová, 5 lůžkových oddělení (septika, 2x ortopedie, 2x traumatologie), JIP, 3 operační sály - 2 superaseptické + 1 ambulantní. Počet ambulatně ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 3 212, počet operačních zákroků: Novinky: V roce 2009 se rozběhl spondylochirurgický program (operační léčení vrozených i získaných deformit páteře, dynamická stabilizace degeneračních postižení a instabilit), dále jsme prováděli artroskopii ramenního kloubu a reverzní náhradu ramenního kloubu. Klinika popáleninové medicíny Umístění: pavilon N přednosta: prim. MUDr. Ludomír Brož zás. přednosty pro výuku: MUDr. Monika Tokarik zás. přednosty pro LPP: MUDr. Zuzana Kapounková vrchní sestra: Mgr. Lenka Šetelíková Počet zaměstnanců: lékaři 14, všeobecné sestry 66, ostatní 28. Pracoviště: Úrazová ambulance, dispenzární ambulance, superkonsiliární poradna, lůžková oddělení a JIP pro děti i dospělé, operační sály. Počet ošetřených pacientů: 2 010, počet hospitalizovaných pacientů: (doprovody), počet operačních zákroků: Novinky: v roce 2009 proběhla v celém pavilonu KPM výměna oken, čímž došlo k optimalizaci mikroklimatu na klinice, zlepšila se izolační schopnost.

2 Výroční zpráva Radioterapeutická a onkologická Umístění: pavilon A, B přednostka: MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. zástupce přednostky: prim. MUDr. Milan Ambruš vrchní sestra: Bc. Eva Roubíčková vrchní radiologická asistentka: Hana Čechová Počet zaměstnanců: lékaři 11, z toho 4 v předatestační přípravě, všeobecné sestry 27, radiologičtí asistenti 15, ostatní 22. Pracoviště: Ambulance a lůžková oddělení, chemoterapeutický stacionář, oddělení teleradioterapie, brachyterapie a oddělení fyzikální. Počet ošetřených pacientů: , nově přijatí nemocní k léčení: 976, počet hospitalizovaných pacientů: 734. počet výkonů u protinádorové terapie: radioterapie počet ozáření , počet výkonů na brachyterapii 634, chemoterapie počet cyklů 2677 Novinky: V roce 2009 byl uveden do provozu nový lineární urychlovač Clinac DHC, duální ozařovač s moderním portálovým zobrazením a dozimetrickým systémem, umožňující IMRT techniku + plánovací systém Elipse. Klinika nukleární medicíny Umístění: pavilon H, 2. patro Přednosta pov. vedením: MUDr. Otto Lang, PhD. primář: MUDr. Otto Lang, PhD. zástupce primáře: MUDr. Renata Píchová vrchní sestra: Bc. Ivana Kuníková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 4, ostatní 3, všeobecné sestry 9. Pracoviště: Úsek radiofarmacie, úsek fyzikálněelektronický, úsek terapeutický a úsek diagnostický. Počet ošetřených pacientů: Novinky: V roce 2009 proběhla rekonstrukce. Došlo k obnově dvoudetektorové gamakamery kvalitativně lepším přístrojem SPECT/CT spojené se stavební úpravou vyšetřovny. Dále proběhla stavební rekonstrukce úseku radiofarmacie, takže úsek nyní splňuje požadavky pro přípravu radiofarmak. Byly zavedeny dvě nové vyšetřovací metody. Radiodiagnostická Umístění: pavilon H (S, G, D1) přednosta: doc. MUDr.Václav Janík, CSc. zástupce přednosty: MUDr.František Čáp školský zástupce.: doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. Počet zaměstnanců: 19 lékařů, 2 všeobecné sestry a 45 rtg asistentů. Pracoviště: Radiodiagnostická je vybavena následující zobrazovací technikou: V pavilonu H je umístěn 128 řadý CT přístroj Somatom Definition AS a CT přístroj Helicat II. MR pracoviště využívá 1,5 T přistroj Signa HDX. Pro rentgenová vyšetření jsou k dispozici rtg přístroj s přímou digitální radiografií Suinsa - Canon CXDl-l, dva přístroje pro nepřímou dig. radiografii Kodak Direct View Elite. Skiaskopická vyšetření jsou na Radiodiagnostické klinice prováděna na sklopné stěně Prestige II, ultrazvuková vyšetření na UZ přístroji HP Sonos, angiografická vyšetření a intervenční zákroky provádíme na přístroji Angioskop D33. Panoramatické a trojdimenzionální vyšetření zubů provádíme na rtg přístroji Ortopantomograf Kodak D. V pavilonu G je rtg pracoviště s nepřímou dig. Kodak Direct View Elite. V pavilonu S je digitální radiografické pracoviště s dig. radiografií Suinsa Canon CSCI-I a dig. radiografií Kodak Direct View. V pavilonu D1 je umístěno mamologické pracoviště. Všechny zobrazovací modality jsou napojeny na nemocniční PACS systém a současně také na Metropolitní e- PACS systém. Počet vyšetření: Novinky: Mezi nové diagnostické a léčebné metody, kterými jsme začali léčit pacienty v roce 2009, patří: vyšetření tenkého a tlustého střeva pomocí MR enteroklýzy, vyšetření tenkého střeva pomocí CT enterografie, vyšetření tepen, žil a srdce pomocí CT a MR, vyšetření žlučových cest pomocí MR cholangiografie, léčba pooperačních a postirradiačních striktur rektosigmoidálních anastomóz biodegradabilními stenty, léčba bolestí zad pomocí ozónoterapie pod CT navigací. Dětský domov Hillary Clinton Umístění: Říčanská 1, Praha 10 Vedení domova: vedoucí lékařka: MUDr. Iva Nováková Počet zaměstnanců: lékaři 1, všeobecné sestry 10, ostatní 7.

3 13 Výroční zpráva 2009 Klinika plastické chirurgie Umístění: pavilon N přednosta: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek zástupce přednosty: Doc. MUDr. Aleš Nejedlý vrchní sestra: Bc. Renáta Mertová Počet zaměstnanců: lékaři 22, všeobecné sestry 67, ostatní 20. Pracoviště: Ambulance pro dospělé, ambulance dětská, specializované ambulance pediatra, foniatra, genetika, stomatochirurga, dermatologa, rehabilitace, zákrokové ambulantní sály, operační sály, lůžková oddělení pro dospělé a děti, JIP pro dospělé i děti. Klinika plní úlohu replantačního centra a centra pro léčbu obličejových rozštěpů pro území Čech. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 2 200, počet operačních zákroků: Novinky: Klinika byla vybavena novým špičkovým operačním mikroskopem pro operace vyžadující mikrochirurgickou techniku - replantace a volné přenosy tkáňových celků. Mikroskop nahradil stávající 16 let starý operační mikroskop. Byla provedeno zateplení kliniky ve smyslu kompletní výměny oken. Otorinolaryngologická Umístění: pavilon C přednosta: Doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. med. CSc. zástupce přednosty: MUDr. Ivan Šejna, CSc. vrchní sestra: PhDr. Karolina Veverková Počet zaměstnanců: lékaři 15, všeobecné sestry 31, sanitáři 5, DZZ 1, THP 3. Pracoviště: Obecná ambulance pro děti a pro dospělé pacienty, specializované ambulance (audiologie, foniatrie a sluchadla, otoneurologie, otochirurgie, rhinologie, traumatologie) a ambulance pohotovostní, standardní oddělení s 31 lůžky, jednotka intenzivní péče se 3 lůžky a dva operační sály. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 1 786, počet operačních zákroků: Novinky: V roce 2009 se konal v hotelu Hilton Mezinárodní kongres ORL, kterého se zúčastnilo více než 450 posluchačů z řad lékařů, všeobecných sester a dalších specialistů z České republiky a ze zahraničí. Byl pořádán Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a 3. a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy na téma konzervativní a chirurgické léčby závratí, whiplash injury a konzervativní a chirurgické léčby nádorů hrtanu. Urologická Umístění: pavilon H přednosta: doc. MUDr. Michael Urban zástup. přednosty: MUDr. Grill Robert, Ph.D. vrchní sestra: Bc. Gavlasová Libuše Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 18, všeobecné sestry 33, ostatní 9. Pracoviště: Odborné ambulance pro onemocnění ledvin, prostaty a močového měchýře, poradna pro léčbu a prevenci urolithaázy, andrologickou ambulanci, poradnu pro paraplegiky, ambulanci pro neurogenní poruchy mikce, lůžkové oddělení, ultrasonografická vyšetřovna, operační sály. Počet ošetřených pacientů: , počet operačních zákroků: 645 otevřených operací, endoskopických výkonů a 407 extrakorporálních litotrypsí. Klinika anesteziologie a resuscitace Umístění: pavilon H přednosta: Prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Jan Šturma, CSc. vrchní sestra: Bc. Ivana Trnková Počet zaměstnanců: lékaři 36, všeobecné sestry 98, ostatní 12. Pracoviště: Urgentní příjem, operační sály, resuscitační oddělení. Počet anestézií: , počet hospitalizovaných pacientů: 769. Novinky: Zavedení nových zdravotnických přístrojů v části anesteziologické i lůžkové: monitorovací systém, lůžka pro kriticky nemocné, infuzní dávkovače, defibrilátory a především nové anesteziologické přístroje, sonograf pro anestezii i lůžkovou část, zvedací zařízení a myčky.

4 Výroční zpráva Neurologická Umístění: pavilon F přednosta: MUDr. David Doležil, Ph. D. zástupkyně přednosty: prim. MUDr. Eva Medová zás. pro výuku: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. zás. pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. vrchní sestra: Dana Rahrová Počet zaměstnanců: lékaři 26, všeobecné sestry 43, ostatní 11. Pracoviště: Ambulace a lůžková oddělení, odborné poradny (pro záchvatovitá onemocnění, neuromyoskeletární, cerebrovaskulární, neuroimunologická, vertebrologická, poradna pro poruchy paměti, pro neurologická a onkologická onemocnění, pro extrapyramidová onemocnění, elektrofyziologické laboratoře (EEG, EMG, evokované potencionály), sonografická laboratoř, likvorologická laboratoř a laser. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: Novinky: Obnova přístrojového vybavení v ultrazvukové laboratoři a EMG laboratoři. Umístění: pavilon R, Y Vedení oddělení: primář: doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA zástupce primáře: MUDr. Jan Vydra vrchní sestra: Bc. Marie Kučerová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 16, všeobecné sestry 34, ostatní 27. Pracoviště: JIP nižšího stupně a lůžkové odd., transplantační jednotka, operační sál, 7 hematologických ambulancí, stacionář pro aplikaci ambulantní chemoterapie a ambulantní podávání transfuzních přípravků, hematologická laboratoř. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 638. Novinky: V roce 2009 byl jmenován zástupcem přednosty MUDr. Jan Vydra. Dále byla kompletně převzata z Transfuzního oddělení celá problematika aferetických metod: plazmaferéza, leukocytaferéza, erytrocytaferéza a separace kmenových buněk krvetvorby. Byla zrekonstruována Transplantační jednotka. Neurochirurgická Umístění: pavilon S1 přednosta: prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. zás. přednosty:mudr. Ladislav Houš ava, PhD. vrchní sestra: Olga Tučková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 10, všeobecné sestry 34, ostatní 6. Pracoviště: Obecná ambulance, ambulance bolesti a EMG, lůžkové oddělení,jip, operační sály. Počet ošetřených pacientů: 7607 počet hospitalizovaných pacientů: 1189 počet operačních výkonů: 1494 Novinky: Jako jediní v ČR i bývalé ČSSR ošetřujeme nejsložitější poranění periferních nervů včetně operací brachiálního plexu. Oddělení psychiatrie Umístění: pavilon I Vedení oddělení: vedoucí lékařka: MUDr. Libuše Nesvadbová CSc. Počet zaměstnanců: lékaři 3, všeobecné sestry 1. Pracoviště: Ambulance pro poruchy paměti - léčebně preventivní péče s hlavním zaměřením na seniory. Ve spolupráci s dašími pracovišti se podílí jak na výzkumné činnnosti, tak na programech pro veřejnost. Úzká spolupráce s psychologickým oddělením FNKV vede ke zpřesnění diagnostiky a zlepšení léčby duševních poruch. Spolupráce se závodními lékaři. Počet ošetřených pacientů: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Umístění: pavilon O Vedení léčebny: primářka: MUDr. Hana Krautová zástupkyně primářky: MUDr. Jana Wagnerová vrchní sestra LDN: Bc. Zdenka Baumanová Počet zaměstnanců: lékaři 4, všeobecné sestry 16, PZP 14, fyzioterapeuti 2. Pracoviště: 2 lůžková oddělení, geriatrická ambulance. Počet hospitalizovaných pacientů: 258. Novinky: V roce 2009 u nás probíhal dobrovolnický program,canisterapie, trénink paměti, muzikoterapie, to vše 1x týdně, a také navštěvoval naši léčebnu

5 15 Výroční zpráva 2009 Gynekologicko-porodnická Umístění: pavilon D1 přednosta: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdravotnický zás. přednosty: MUDr. Michael Pipka školský zástupce přednosty: MUDr. Jiří Popelka vrchní sestra: Zdeňka Šimonová Počet zaměstnanců: lékaři 22, všeobecné sestry a porodní asistentky 67, ostatní 15. Pracoviště: Specializované ambulance (interní, depistážní, onkologická, urogynekologická, endokrinologická, mammologická, ultrazvuková), dětská gynekologie, lůžková oddělení, porodní sály a operační sály. Počet ošetřených pacientek: , hospitalizované pacientky vč. novorozenců: 4 425, počet porodů: 1 339, počet operačních zákroků: Novinky: V roce 2009 jsme zavedli možnost trimestrálního screeningu u těhotných a také možnost videa jako placené nadstandardní služby na Ultrazvuku 3D. Stomatologická Umístění: pavilon N - 2. podlaží přednostka: Doc. MUDr. Eva Gojišová zástupce přednostky: primář MUDr. Pavel Hájek vrchní sestra: Helena Burešová. Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 17, všeobecné sestry 14, ostatní 12. Pracoviště: protetická stomatologie, parodontologie, estetická stomatologie, ústní chirurgie, ortodoncie, odd. rozštěpových vad, zubní laboratoř. Počet ošetřených pacientů: , počet operačních zákroků: v rámci působnosti Traumacentra FNKV. Novinky: Na oddělení rozštěpových vad byl úspěšně zaveden nový ortodontický postup při řešení kostních defektů u nemocných s rozštěpovými vadami obličeje. Tento postup zlepšil možnost následné rekonstrukce chrupu pomocí dentálních implantátů. Výrazně se zlepšilo pracovní prostředí: na klinice byla provedena kompletní výměna všech oken, v šesti ordinacích byla provedena rekonstrukce nábytku. Oftalmologická Umístění: pavilon E přednosta: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Jan Krásný vrchní sestra: Zuzana Ludvíková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 22, všeobecné sestry 35, ostatní 15. Pracoviště: Všeobecná oční ambulance, vitreoretinální ambulance, ambulance makulárního centra, dětská oční a ortoptická ambulance, glaukomová poradna, oční onkologická ambulance, poradna pro nemoci předního segmentu oka, neurooftalmologická poradna, ultrazvuková laboratoř, OCT a HRT vyšetřovna, fotodokumentační a FAG vyšetřovna, standardní 21 lůžkové oddělení a operační sály, oční tkáňová banka OTB01 a histologická laboratoř. Počet ambulantně ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: počet operativních zákroků: Novinky: Prostory OTB01 se rozšířily a nově vybavily, což umožnilo běžné zařazení přípravy lamelárních štěpů pro keratoplastiky. OTB01 pokračuje v certifikačním auditu podle normy ISO 9001:2000. Onkologické centrum na oční klinice a problematika lamelární transplantace rohovky spolu se zařazením dalších metodik jako krosslinking a kerararing úspěšně pokračuje. Lionské mezinárodní vzdělávací oční centrum pořádalo za účasti předních světových oftalmologů osm kurzů pro začínající oční lékaře ze zahraničí. Kardiochirurgická Umístění: pavilon M přednosta: Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. zást. pro vědu a výuku: Prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. primář: MUDr. Jan Votava, vrchní sestra: Bc. Štěpánka Suchopárová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 20, všeobecné sestry 56, ostatní 13. Pracoviště: Jednotka pooperační a resuscitační péče, JIP, operační sály. Počet operativních zákroků: 730 Novinky: V roce 2009 došlo k přestěhování kliniky do zrekonstruované části pavilonu M.

6 Výroční zpráva Oddělení lékařské genetiky Umístění: pavilon I Vedení oddělení: vedoucí lékařka: MUDr. Marcela Svobodová Počet zaměstnanců: lékaři 1. Pracoviště: genetická poradna. Počet ošetřených pacientů: 210. Ústav lékařské mikrobiologie Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. zás. přednosty: prim. MUDr. Eva Bendová, CSc. vrchní laborantka: Eva Janatová Počet zaměstnanců: lékaři 4, JOVŠ 2, ostatní 15. Pracoviště: antibiotické středisko a konzultační činnost v oblasti antibiotik, laboratoře: mikrobiolo-gická, sérologická a parazitologická Počet provedených vyšetření: Novinky: zavedení testu Quantiferon pro diagnostiku infekce Mycobacterium tuberculosis a cytomegalo-virové infekce. Ústavní lékárna Umístění: pavilon P Vedení lékárny: vedoucí lékárník: Mgr. Petr Mlynář asistentka vedoucího lékárníka: Jana Dědourková vedoucí farmac. asistentka: Barbora Hervertová Počet zaměstnanců: farmaceuti 9, ostatní 31. Pracoviště: Výdej léků pro veřejnost, odd. zásob a výdeje pro nemocnici, odd. přípravy sterilních léčiv, odd. galenické přípravy, odd. analytiky a přípravy diagnostik, odd. přípravy cytostatických léčiv. Novinky: V roce 2009 bylo vybudováno oddělení přípravy cytostatických léčiv. Jsou zde připravovány léky prozatím pro pacienty Radioterapeutické a onkologické kliniky, Gynekologicko-porodnické kliniky a Neurologické kliniky. V roce 2009 byl shledán auditory systém QMS v lékárně jako dobře zavedený a funkční a byla prolongována platnost certifikátu s ČIA akreditací do konce roku Ústav biochemie a pathobiochemie Umístění: pavilon K Vedení ústavu: přednosta: Doc. MUDr. Petr Čechák, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Hana Nováková vrchní laborantka: Růžena Navrátilová Pracoviště: ambulance a biochemické laboratoře. Počet výkonů: Novinky: Uvedením nového automatického biochemického analyzátoru ADVIA 1800 do rutinního provozu došlo ke zkrácení doby odezvy u rutinních vyšetření. Současně došlo ke zvýšení bezpečnosti (prevence záměny vzorků) používáním primárních zkumavek značených bar kódy. Ústav patologie Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. zástupkyně přednosty: MUDr. Lidmila Koldová vrchní laborantka: Miluše Sloupová Počet zaměstnanců: lékaři 16, ostatní 25. Pracoviště: Provádí činnost nekroptickou, bioptickou diagnostiku, cytologickou diagnostiku, vysoce náročnou peroperační diagnostiku a vysoce odbornou superkonziliární bioptickou diagnostiku vybraných zejména nádorových onemocnění. Počet pitev: 417, počet bioptických případů: 14855, cytologie celkem: Novinky: Prodloužená registrace screeningu karcinomu děložního hrdla do roku Ústav soudního lékařství Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: MUDr. Jiří Hladík Počet zaměstnanců: lékaři 4, ostatní 9. Počet provedených výkonů: 666 pitev, 532 stanovení hladiny alkoholu a těkavých látek v krvi, 42 COHb, 278 ostatní toxikologických vyšetření, 90 serologických vyšetření,11480 histologických vyšetření.

7 Výroční zpráva VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV 1A8651 NR9022 NR8033 NS10014 NS10016 NS10093 Nové markery vývoje kolorektálního karcinomu u nemocných s uklcerozní kolitidou. Klinický význam změn metabolismu srdečního kolagenu u pacientů s akutně selhávající a tlakově přetíženou levou komorou srdeční. Redukce toxicity primární léčby pokročilého Hodgkinova lymfomu. Optimalizace objemové resuscitace u rozsáhle popálených dospělých pacientů pomocí neinvazivní monitorace hemodynamiky a minimalizace krevních ztrát v průběhu operačních výkonů bedside monitorací hemokoagulace tromboelastrografem Chlamydiová infekce při keratokonjunktivitis sicca Nanotkanina jako nosič fotosenzibilizátoru pro aseptické krytí bércového vředu zlepšuje kvalitu života u nemocných s chronickou ránou II. interní III. interní kardiologická Klinika popáleninové medicíny Oftalmologická Dermatovenerologická doc.mudr. Milan Kment,CSc. MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D MUDr. Jana Marková MUDr. Monika Tokarik MUDr. Jan Krásný Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. Číslo Název Katedra Spoluřešitel ve FNKV NR8793 NR8853 Biochemická diagnostika expansní a pozdní dobarvující se kontuse u pacientů s poraněním hlavy. Ipsilaterální zlomeniny horního konce a diafýzy femuru. Neurochirurgická Ortopedickotraumatologická MUDr. Ladislav Houš ava MUDr. Pavel Douša

8 Výroční zpráva Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NR9093 NR9161 NR9164 NR9166 NR9168 NR9186 NR9225 NR9375 NR9453 NR9171 Genetická determinace u akutních koronárních syndromu populační studie. Vztah výživy a sekrece adipocytokinů a příbuzných proteinů v tukové tkáni Klinické a funkční koreláty u hypertrofické kardimyopatie v české populaci. Plazmatická EBV-DNA jako biologický marker u pacientů s EBV pozitivním Hodgkinovým lymfomem a její využití v predikci odpovědi na léčbu. Kombinace alfa-2 sympatomimetik, opiodů a ketaminu ke zlepšení perioperačního průběhu. Mutace genu p53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií a jejich biologický a prognostický význam. Optimalizace léčby pacientů s mnohočetným myelomem v České republice. Úloha hematopoetických kmenových buňek v regeneraci centrálního nervového systému u maligní roztroušené sklerózy. Protokol intenzifikace léčby nemocných na základě intermediálního PET restagingu a analýza efektivity léčby u nemocných s nehodgkinskými lymfomy. Diagnostika diastolického srdečního selhání, patofyziologické mechanismy a jejich klinické koreláty. III. interní kardiologická II.interní III. interní kardiologická Klinika anesteziologie a resuscitace III. interní kardiologická doc. MUDr. Martin Pěnička, Ph.D doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D doc. MUDr. Martin Pěnička, Ph.D MUDr. Jana Marková doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD. MUDr. Evžen Gregora MUDr. Jan Novák, Ph.D MUDr. Milada Jankovská doc. MUDr. Martin Pěnička

9 21 Výroční zpráva 2008 Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NR9481 2B06319 Optimalizace nákladných vyšetřovacích a léčebných postupů s cílem zvýšení efektivity léčby a snížení mortality nemocných s AML vycházející z klinických a vysoce sofistikovaných prediktivních dat a jejich multifaktorální analýzy v registru ALERT. Inaktivace alergenů v potravinách pomocí vysokotlaké pasterace Oddělení alergologie a klinické imunologie MUDr. Ludmila Nováková doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D NS9651 Úloha interních tandemových duplikací genu FLT3 v deregulova-ných signálních drahách a patogeneze akutní myeloidní leukémie doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D NS9652 Identifikace nových molekulárních signálních drah v procesu alelické exkluze; chronická lymfocytární leukémie jako modelový systém doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D NS9803 Resistence nádorů prsu a ovarií na cytostatika vyvolaná ABC transportéry a vztah kinesinů k prognóze a predikci vývoje nemoci Ústav patologie prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. NS9880 Komplexní managment péče o pacienty s akutním srdečním selháním, jejich střednědobá prognóza a multivariantní prognostický model III. interní kardiologická prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. NS9967 Vliv hormonálních a genetických faktorů na fertilizační schopnosti zárodečných buňek u mužů s neobstrukční azoospermií Urologická MUDr. Jiří Heráček

10 Výroční zpráva Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NS9971 NS9975 NS9976 NS9980 NS9982 NS9983 NS9984 NS9988 NS10369 Poruchy mikčních, sexuálních a defekačních funkcí u žen v aktivním věku po zlomenině pánve Význam DNA ploidity a vybraných biologických markerů karcinomu endometria nebo ovária pro volbu terapie a ovlivnění léčebných výsledků prospektivní studie Sledování exprese genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u karcinomu prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu Význam osteotomií proximálního femuru a zastřešujících operací kyčeního kloubu u adolescentů a dospělých pro zachování dlouhodobé funkce kyčelního kloubu Prediktivní molekulární markery vývoje kolorektálního karcinomu Urologické a endokrinologické faktory hormonální substituční terapie u pacientů s Kallmannovým syndromem Význam infekce prostaty v etiopatogenezi karcinomu prostaty Rezistence na protideštičkovou léčbu, její etiologie a možnosti ovlivnění Využití neurocytoskeletálních proteinů a protilátek proti nim pro zpřesnění diagnostiky Alzheimerovy nemoci Ortopedicko traumatologická Ústav patologie Radioterapeutická onkolog. Ortopedicko traumatologická II. interní Urologická Urologická III.interní kardiologická Neurologická doc. MUDr. Valér Džupa doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D MUDr. Libor Luňáček doc. MUDr. Zdeňka Zádorová MUDr. Jiří Heráček MUDr. Jiří Heráček MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D MUDr. Jolana Kotoučová

11 23 Výroční zpráva 2008 Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NS10496 NS10507 NS10519 NS10618 Vymezení úspěšnosti end-to-side anastomózy periferních nervů ve vztahu k ostatním neurotizačním technikám v klinické praxi a využití neurotrofických látek aplikovaných ve formě plasmidů v experimentálním modelu Inovace léčby kriticky popálených pacientů krytím široce sítovaných autotransplantátů lidskými keratinocyty kultivovanými in vitro na acelulární xenomatrix. Vztah zastoupení makrofágů a dalších buněčných populací v tukové tkáni k obezitě a jejím metabolickým komplikacím. Vliv polymorfismu genu pro prolaktin a jeho exprese v periferních mononukleárních buňkách na rozvoj autoimunitních chorob systémového lupusu erythematodes, zánětlivých kloubních chorob( psoriatická a revmatoidní artritida) a psoriasis vulgaris. Neurochirurgická Klinika popáleninové medicíny II.interní Dermatovenerologická prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. MUDr. Robert Zajíček doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. Číslo Název Úsek Řešitel ve FNKV MEZ-ZRS/ 6/176/08 MEZ-ZRS/ 2/176/08 Technická podpora léčby komplikovaných traumatol. zdravotních stavů v Kosovu. Podpora kvality chirurgických zákroků v provinčních a okresních nemocnicích v západní provincii v Zambii Podpora kvality chirurgických zákroků ve Všeobecné nemocnici Lewanika v Mongu v Zambii. Úsek pro obchod a stabilizaci Úsek pro obchod a stabilizaci Úsek léčebně preventivní péče Ing. Čeněk Merta Ing. Čeněk Merta MUDr. Jan Votava

12 , Šrobárova 50, Praha 10 Tel.: , fax.:

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2011 4 3.2.

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Karlovarská krajská nemocnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH OBSAH I Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva.............................................................. 5 O nás.............................................................................................

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah Úvodní slovo ředitele ÚVN 2 1. Charakteristika organizace 4 A) Organizační struktura 10 B) Přehled počtu pacientů

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva

DrŽiTel akreditace Jci. Výroční zpráva. 2011 Výroční zpráva DrŽiTel akreditace Jci 2011 Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 1 Obsah DrŽiTel akreditace Jci O nás 5 Vedení a orgány nemocnice Organizační struktura Profil nemocnice Události roku 2011 Personální a sociální

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2007 Fakultní nemocnice Na Bulovce O B S A H 1) Základní údaje a předmět činnosti 2) Úvodní slovo ředitele 3) Vedení nemocnice v roce 2007 4) Organizační struktura nemocnice 5) Léčebná péče

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE

NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE Výroční zpráva 2002 NA HOMOLCE NEMOCNICE NEMOCNICE NA HOMOLCE O b s a h Úvodní slovo ředitele 6 Vedení a orgány nemocnice 8 Zpráva dozorčí rady 9 Organizační schéma 10 Nemocnice Na Homolce charakteristika,

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 VIZE PATŘÍME MEZI NEJMODERNĚJŠÍ EVROPSKÉ NEMOCNICE Nabízíme nejmodernější diagnostické a léčebné postupy Jsme profesionálové a zajišťujeme kvalitní zdravotní péči ve všech oborech Poskytujeme rychlé a

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele strana 1 2. Personální oblast strana 2 2.1. Zaměstnanci FN Královské Vinohrady 2.2. Průměrný počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více