Transfúzní oddělení. Ortopedicko - traumatologická klinika. Chirurgická klinika. Klinika popáleninové medicíny. 11 Výroční zpráva 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transfúzní oddělení. Ortopedicko - traumatologická klinika. Chirurgická klinika. Klinika popáleninové medicíny. 11 Výroční zpráva 2009"

Transkript

1 11 Výroční zpráva 2009 Transfúzní oddělení Umístění: pavilon Y Vedení oddělení: primářka: MUDr. Jitka Kracíková zástupkyně primářky: MUDr. Mária Porubská vrchní sestra: Vladislava Pražáková vrchní laborantka: Marta Martinovská Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 11, všeobecné sestry 25, zdravotní laboranti 24, ostatní 14. Pracoviště: provádí odběry plné krve, aferetické odběry, výrobu transfuzních přípravků včetně laboratorních kontrol a následného diferencovaného skladování, karanténu plazmy, autotransfuzní program, ozařování transfuzních přípravků, kompletní imunohematologickou diagnostiku a nepřetržitou činnost krevní banky. Jsme držitelem mezinárodní certifikace kvality ISO 9001:2008. Počet odběrů plné krve: Počet speciálních odběrů aferézou: Novinky: V roce 2009 jsme rozšířili plazmaferetický program a zlepšili prostředí pro dárce krve. Došlo k modernizaci výrobních a skladovacích prostor pro transfuzní přípravky a laboratoří pro jejich kontrolu. Chirurgická Umístění: pavilon H přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. zást. pro LPP: Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. vrchní sestra: Milena Bendlová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 28, všeobecné sestry 97, ostatní 30. Pracoviště: Ambulance a lůžková oddělení, odborné poradny (nemoci štítné žlázy a příštitných tělísek, onemocnění prsu, nemoci hrudníku, plic a mediastina, onemocnění GIT, koloproktologická, pro onemocnění slinivky břišní, pro funkční poruchy defekace, pro onemocnění periferních cév, pro léčbu chronických ran, STOMA poradna), endoskopické oddělení, JIP a operační sály. Počet ambulantně ošetřených pacientů: , počet operačních zákroků: Novinky: Radikální resekce u lokálně pokročilého nádoru slinivky břišní. Rekonstrukční operace análního svěrače pro inkontinenci. Ortopedicko - traumatologická Umístění: pavilon H přednosta: doc. MUDr. Martin Krbec, CSc. zás. přednosty a primář: MUDr. Vladimír Frič, CSc. zás. pro vědu a výzkum: doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. zás. pro Traumacentrum: as. MUDr. Pavel Douša, CSc. vrchní sestra: Marcela Šiplová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 24, všeobecné sestry 80, ostatní 21. Pracoviště: Tři ambulance a sádrovna pro chronické pacienty, ambulance a sádrovna úrazová, 5 lůžkových oddělení (septika, 2x ortopedie, 2x traumatologie), JIP, 3 operační sály - 2 superaseptické + 1 ambulantní. Počet ambulatně ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 3 212, počet operačních zákroků: Novinky: V roce 2009 se rozběhl spondylochirurgický program (operační léčení vrozených i získaných deformit páteře, dynamická stabilizace degeneračních postižení a instabilit), dále jsme prováděli artroskopii ramenního kloubu a reverzní náhradu ramenního kloubu. Klinika popáleninové medicíny Umístění: pavilon N přednosta: prim. MUDr. Ludomír Brož zás. přednosty pro výuku: MUDr. Monika Tokarik zás. přednosty pro LPP: MUDr. Zuzana Kapounková vrchní sestra: Mgr. Lenka Šetelíková Počet zaměstnanců: lékaři 14, všeobecné sestry 66, ostatní 28. Pracoviště: Úrazová ambulance, dispenzární ambulance, superkonsiliární poradna, lůžková oddělení a JIP pro děti i dospělé, operační sály. Počet ošetřených pacientů: 2 010, počet hospitalizovaných pacientů: (doprovody), počet operačních zákroků: Novinky: v roce 2009 proběhla v celém pavilonu KPM výměna oken, čímž došlo k optimalizaci mikroklimatu na klinice, zlepšila se izolační schopnost.

2 Výroční zpráva Radioterapeutická a onkologická Umístění: pavilon A, B přednostka: MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. zástupce přednostky: prim. MUDr. Milan Ambruš vrchní sestra: Bc. Eva Roubíčková vrchní radiologická asistentka: Hana Čechová Počet zaměstnanců: lékaři 11, z toho 4 v předatestační přípravě, všeobecné sestry 27, radiologičtí asistenti 15, ostatní 22. Pracoviště: Ambulance a lůžková oddělení, chemoterapeutický stacionář, oddělení teleradioterapie, brachyterapie a oddělení fyzikální. Počet ošetřených pacientů: , nově přijatí nemocní k léčení: 976, počet hospitalizovaných pacientů: 734. počet výkonů u protinádorové terapie: radioterapie počet ozáření , počet výkonů na brachyterapii 634, chemoterapie počet cyklů 2677 Novinky: V roce 2009 byl uveden do provozu nový lineární urychlovač Clinac DHC, duální ozařovač s moderním portálovým zobrazením a dozimetrickým systémem, umožňující IMRT techniku + plánovací systém Elipse. Klinika nukleární medicíny Umístění: pavilon H, 2. patro Přednosta pov. vedením: MUDr. Otto Lang, PhD. primář: MUDr. Otto Lang, PhD. zástupce primáře: MUDr. Renata Píchová vrchní sestra: Bc. Ivana Kuníková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 4, ostatní 3, všeobecné sestry 9. Pracoviště: Úsek radiofarmacie, úsek fyzikálněelektronický, úsek terapeutický a úsek diagnostický. Počet ošetřených pacientů: Novinky: V roce 2009 proběhla rekonstrukce. Došlo k obnově dvoudetektorové gamakamery kvalitativně lepším přístrojem SPECT/CT spojené se stavební úpravou vyšetřovny. Dále proběhla stavební rekonstrukce úseku radiofarmacie, takže úsek nyní splňuje požadavky pro přípravu radiofarmak. Byly zavedeny dvě nové vyšetřovací metody. Radiodiagnostická Umístění: pavilon H (S, G, D1) přednosta: doc. MUDr.Václav Janík, CSc. zástupce přednosty: MUDr.František Čáp školský zástupce.: doc. MUDr. Jan Šprindrich, CSc. Počet zaměstnanců: 19 lékařů, 2 všeobecné sestry a 45 rtg asistentů. Pracoviště: Radiodiagnostická je vybavena následující zobrazovací technikou: V pavilonu H je umístěn 128 řadý CT přístroj Somatom Definition AS a CT přístroj Helicat II. MR pracoviště využívá 1,5 T přistroj Signa HDX. Pro rentgenová vyšetření jsou k dispozici rtg přístroj s přímou digitální radiografií Suinsa - Canon CXDl-l, dva přístroje pro nepřímou dig. radiografii Kodak Direct View Elite. Skiaskopická vyšetření jsou na Radiodiagnostické klinice prováděna na sklopné stěně Prestige II, ultrazvuková vyšetření na UZ přístroji HP Sonos, angiografická vyšetření a intervenční zákroky provádíme na přístroji Angioskop D33. Panoramatické a trojdimenzionální vyšetření zubů provádíme na rtg přístroji Ortopantomograf Kodak D. V pavilonu G je rtg pracoviště s nepřímou dig. Kodak Direct View Elite. V pavilonu S je digitální radiografické pracoviště s dig. radiografií Suinsa Canon CSCI-I a dig. radiografií Kodak Direct View. V pavilonu D1 je umístěno mamologické pracoviště. Všechny zobrazovací modality jsou napojeny na nemocniční PACS systém a současně také na Metropolitní e- PACS systém. Počet vyšetření: Novinky: Mezi nové diagnostické a léčebné metody, kterými jsme začali léčit pacienty v roce 2009, patří: vyšetření tenkého a tlustého střeva pomocí MR enteroklýzy, vyšetření tenkého střeva pomocí CT enterografie, vyšetření tepen, žil a srdce pomocí CT a MR, vyšetření žlučových cest pomocí MR cholangiografie, léčba pooperačních a postirradiačních striktur rektosigmoidálních anastomóz biodegradabilními stenty, léčba bolestí zad pomocí ozónoterapie pod CT navigací. Dětský domov Hillary Clinton Umístění: Říčanská 1, Praha 10 Vedení domova: vedoucí lékařka: MUDr. Iva Nováková Počet zaměstnanců: lékaři 1, všeobecné sestry 10, ostatní 7.

3 13 Výroční zpráva 2009 Klinika plastické chirurgie Umístění: pavilon N přednosta: Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek zástupce přednosty: Doc. MUDr. Aleš Nejedlý vrchní sestra: Bc. Renáta Mertová Počet zaměstnanců: lékaři 22, všeobecné sestry 67, ostatní 20. Pracoviště: Ambulance pro dospělé, ambulance dětská, specializované ambulance pediatra, foniatra, genetika, stomatochirurga, dermatologa, rehabilitace, zákrokové ambulantní sály, operační sály, lůžková oddělení pro dospělé a děti, JIP pro dospělé i děti. Klinika plní úlohu replantačního centra a centra pro léčbu obličejových rozštěpů pro území Čech. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 2 200, počet operačních zákroků: Novinky: Klinika byla vybavena novým špičkovým operačním mikroskopem pro operace vyžadující mikrochirurgickou techniku - replantace a volné přenosy tkáňových celků. Mikroskop nahradil stávající 16 let starý operační mikroskop. Byla provedeno zateplení kliniky ve smyslu kompletní výměny oken. Otorinolaryngologická Umístění: pavilon C přednosta: Doc. MUDr. Aleš Hahn, Dr. med. CSc. zástupce přednosty: MUDr. Ivan Šejna, CSc. vrchní sestra: PhDr. Karolina Veverková Počet zaměstnanců: lékaři 15, všeobecné sestry 31, sanitáři 5, DZZ 1, THP 3. Pracoviště: Obecná ambulance pro děti a pro dospělé pacienty, specializované ambulance (audiologie, foniatrie a sluchadla, otoneurologie, otochirurgie, rhinologie, traumatologie) a ambulance pohotovostní, standardní oddělení s 31 lůžky, jednotka intenzivní péče se 3 lůžky a dva operační sály. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 1 786, počet operačních zákroků: Novinky: V roce 2009 se konal v hotelu Hilton Mezinárodní kongres ORL, kterého se zúčastnilo více než 450 posluchačů z řad lékařů, všeobecných sester a dalších specialistů z České republiky a ze zahraničí. Byl pořádán Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady a 3. a 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy na téma konzervativní a chirurgické léčby závratí, whiplash injury a konzervativní a chirurgické léčby nádorů hrtanu. Urologická Umístění: pavilon H přednosta: doc. MUDr. Michael Urban zástup. přednosty: MUDr. Grill Robert, Ph.D. vrchní sestra: Bc. Gavlasová Libuše Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 18, všeobecné sestry 33, ostatní 9. Pracoviště: Odborné ambulance pro onemocnění ledvin, prostaty a močového měchýře, poradna pro léčbu a prevenci urolithaázy, andrologickou ambulanci, poradnu pro paraplegiky, ambulanci pro neurogenní poruchy mikce, lůžkové oddělení, ultrasonografická vyšetřovna, operační sály. Počet ošetřených pacientů: , počet operačních zákroků: 645 otevřených operací, endoskopických výkonů a 407 extrakorporálních litotrypsí. Klinika anesteziologie a resuscitace Umístění: pavilon H přednosta: Prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Jan Šturma, CSc. vrchní sestra: Bc. Ivana Trnková Počet zaměstnanců: lékaři 36, všeobecné sestry 98, ostatní 12. Pracoviště: Urgentní příjem, operační sály, resuscitační oddělení. Počet anestézií: , počet hospitalizovaných pacientů: 769. Novinky: Zavedení nových zdravotnických přístrojů v části anesteziologické i lůžkové: monitorovací systém, lůžka pro kriticky nemocné, infuzní dávkovače, defibrilátory a především nové anesteziologické přístroje, sonograf pro anestezii i lůžkovou část, zvedací zařízení a myčky.

4 Výroční zpráva Neurologická Umístění: pavilon F přednosta: MUDr. David Doležil, Ph. D. zástupkyně přednosty: prim. MUDr. Eva Medová zás. pro výuku: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc. zás. pro vědu a výzkum: Doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. vrchní sestra: Dana Rahrová Počet zaměstnanců: lékaři 26, všeobecné sestry 43, ostatní 11. Pracoviště: Ambulace a lůžková oddělení, odborné poradny (pro záchvatovitá onemocnění, neuromyoskeletární, cerebrovaskulární, neuroimunologická, vertebrologická, poradna pro poruchy paměti, pro neurologická a onkologická onemocnění, pro extrapyramidová onemocnění, elektrofyziologické laboratoře (EEG, EMG, evokované potencionály), sonografická laboratoř, likvorologická laboratoř a laser. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: Novinky: Obnova přístrojového vybavení v ultrazvukové laboratoři a EMG laboratoři. Umístění: pavilon R, Y Vedení oddělení: primář: doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD., MBA zástupce primáře: MUDr. Jan Vydra vrchní sestra: Bc. Marie Kučerová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 16, všeobecné sestry 34, ostatní 27. Pracoviště: JIP nižšího stupně a lůžkové odd., transplantační jednotka, operační sál, 7 hematologických ambulancí, stacionář pro aplikaci ambulantní chemoterapie a ambulantní podávání transfuzních přípravků, hematologická laboratoř. Počet ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: 638. Novinky: V roce 2009 byl jmenován zástupcem přednosty MUDr. Jan Vydra. Dále byla kompletně převzata z Transfuzního oddělení celá problematika aferetických metod: plazmaferéza, leukocytaferéza, erytrocytaferéza a separace kmenových buněk krvetvorby. Byla zrekonstruována Transplantační jednotka. Neurochirurgická Umístění: pavilon S1 přednosta: prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. zás. přednosty:mudr. Ladislav Houš ava, PhD. vrchní sestra: Olga Tučková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 10, všeobecné sestry 34, ostatní 6. Pracoviště: Obecná ambulance, ambulance bolesti a EMG, lůžkové oddělení,jip, operační sály. Počet ošetřených pacientů: 7607 počet hospitalizovaných pacientů: 1189 počet operačních výkonů: 1494 Novinky: Jako jediní v ČR i bývalé ČSSR ošetřujeme nejsložitější poranění periferních nervů včetně operací brachiálního plexu. Oddělení psychiatrie Umístění: pavilon I Vedení oddělení: vedoucí lékařka: MUDr. Libuše Nesvadbová CSc. Počet zaměstnanců: lékaři 3, všeobecné sestry 1. Pracoviště: Ambulance pro poruchy paměti - léčebně preventivní péče s hlavním zaměřením na seniory. Ve spolupráci s dašími pracovišti se podílí jak na výzkumné činnnosti, tak na programech pro veřejnost. Úzká spolupráce s psychologickým oddělením FNKV vede ke zpřesnění diagnostiky a zlepšení léčby duševních poruch. Spolupráce se závodními lékaři. Počet ošetřených pacientů: Léčebna pro dlouhodobě nemocné Umístění: pavilon O Vedení léčebny: primářka: MUDr. Hana Krautová zástupkyně primářky: MUDr. Jana Wagnerová vrchní sestra LDN: Bc. Zdenka Baumanová Počet zaměstnanců: lékaři 4, všeobecné sestry 16, PZP 14, fyzioterapeuti 2. Pracoviště: 2 lůžková oddělení, geriatrická ambulance. Počet hospitalizovaných pacientů: 258. Novinky: V roce 2009 u nás probíhal dobrovolnický program,canisterapie, trénink paměti, muzikoterapie, to vše 1x týdně, a také navštěvoval naši léčebnu

5 15 Výroční zpráva 2009 Gynekologicko-porodnická Umístění: pavilon D1 přednosta: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. zdravotnický zás. přednosty: MUDr. Michael Pipka školský zástupce přednosty: MUDr. Jiří Popelka vrchní sestra: Zdeňka Šimonová Počet zaměstnanců: lékaři 22, všeobecné sestry a porodní asistentky 67, ostatní 15. Pracoviště: Specializované ambulance (interní, depistážní, onkologická, urogynekologická, endokrinologická, mammologická, ultrazvuková), dětská gynekologie, lůžková oddělení, porodní sály a operační sály. Počet ošetřených pacientek: , hospitalizované pacientky vč. novorozenců: 4 425, počet porodů: 1 339, počet operačních zákroků: Novinky: V roce 2009 jsme zavedli možnost trimestrálního screeningu u těhotných a také možnost videa jako placené nadstandardní služby na Ultrazvuku 3D. Stomatologická Umístění: pavilon N - 2. podlaží přednostka: Doc. MUDr. Eva Gojišová zástupce přednostky: primář MUDr. Pavel Hájek vrchní sestra: Helena Burešová. Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 17, všeobecné sestry 14, ostatní 12. Pracoviště: protetická stomatologie, parodontologie, estetická stomatologie, ústní chirurgie, ortodoncie, odd. rozštěpových vad, zubní laboratoř. Počet ošetřených pacientů: , počet operačních zákroků: v rámci působnosti Traumacentra FNKV. Novinky: Na oddělení rozštěpových vad byl úspěšně zaveden nový ortodontický postup při řešení kostních defektů u nemocných s rozštěpovými vadami obličeje. Tento postup zlepšil možnost následné rekonstrukce chrupu pomocí dentálních implantátů. Výrazně se zlepšilo pracovní prostředí: na klinice byla provedena kompletní výměna všech oken, v šesti ordinacích byla provedena rekonstrukce nábytku. Oftalmologická Umístění: pavilon E přednosta: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Jan Krásný vrchní sestra: Zuzana Ludvíková Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 22, všeobecné sestry 35, ostatní 15. Pracoviště: Všeobecná oční ambulance, vitreoretinální ambulance, ambulance makulárního centra, dětská oční a ortoptická ambulance, glaukomová poradna, oční onkologická ambulance, poradna pro nemoci předního segmentu oka, neurooftalmologická poradna, ultrazvuková laboratoř, OCT a HRT vyšetřovna, fotodokumentační a FAG vyšetřovna, standardní 21 lůžkové oddělení a operační sály, oční tkáňová banka OTB01 a histologická laboratoř. Počet ambulantně ošetřených pacientů: , počet hospitalizovaných pacientů: počet operativních zákroků: Novinky: Prostory OTB01 se rozšířily a nově vybavily, což umožnilo běžné zařazení přípravy lamelárních štěpů pro keratoplastiky. OTB01 pokračuje v certifikačním auditu podle normy ISO 9001:2000. Onkologické centrum na oční klinice a problematika lamelární transplantace rohovky spolu se zařazením dalších metodik jako krosslinking a kerararing úspěšně pokračuje. Lionské mezinárodní vzdělávací oční centrum pořádalo za účasti předních světových oftalmologů osm kurzů pro začínající oční lékaře ze zahraničí. Kardiochirurgická Umístění: pavilon M přednosta: Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc. zást. pro vědu a výuku: Prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc. primář: MUDr. Jan Votava, vrchní sestra: Bc. Štěpánka Suchopárová Počet zaměstnanců: lékaři a farmaceuti 20, všeobecné sestry 56, ostatní 13. Pracoviště: Jednotka pooperační a resuscitační péče, JIP, operační sály. Počet operativních zákroků: 730 Novinky: V roce 2009 došlo k přestěhování kliniky do zrekonstruované části pavilonu M.

6 Výroční zpráva Oddělení lékařské genetiky Umístění: pavilon I Vedení oddělení: vedoucí lékařka: MUDr. Marcela Svobodová Počet zaměstnanců: lékaři 1. Pracoviště: genetická poradna. Počet ošetřených pacientů: 210. Ústav lékařské mikrobiologie Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: doc. MUDr. Marek Bednář, CSc. zás. přednosty: prim. MUDr. Eva Bendová, CSc. vrchní laborantka: Eva Janatová Počet zaměstnanců: lékaři 4, JOVŠ 2, ostatní 15. Pracoviště: antibiotické středisko a konzultační činnost v oblasti antibiotik, laboratoře: mikrobiolo-gická, sérologická a parazitologická Počet provedených vyšetření: Novinky: zavedení testu Quantiferon pro diagnostiku infekce Mycobacterium tuberculosis a cytomegalo-virové infekce. Ústavní lékárna Umístění: pavilon P Vedení lékárny: vedoucí lékárník: Mgr. Petr Mlynář asistentka vedoucího lékárníka: Jana Dědourková vedoucí farmac. asistentka: Barbora Hervertová Počet zaměstnanců: farmaceuti 9, ostatní 31. Pracoviště: Výdej léků pro veřejnost, odd. zásob a výdeje pro nemocnici, odd. přípravy sterilních léčiv, odd. galenické přípravy, odd. analytiky a přípravy diagnostik, odd. přípravy cytostatických léčiv. Novinky: V roce 2009 bylo vybudováno oddělení přípravy cytostatických léčiv. Jsou zde připravovány léky prozatím pro pacienty Radioterapeutické a onkologické kliniky, Gynekologicko-porodnické kliniky a Neurologické kliniky. V roce 2009 byl shledán auditory systém QMS v lékárně jako dobře zavedený a funkční a byla prolongována platnost certifikátu s ČIA akreditací do konce roku Ústav biochemie a pathobiochemie Umístění: pavilon K Vedení ústavu: přednosta: Doc. MUDr. Petr Čechák, CSc. zástupce přednosty: MUDr. Hana Nováková vrchní laborantka: Růžena Navrátilová Pracoviště: ambulance a biochemické laboratoře. Počet výkonů: Novinky: Uvedením nového automatického biochemického analyzátoru ADVIA 1800 do rutinního provozu došlo ke zkrácení doby odezvy u rutinních vyšetření. Současně došlo ke zvýšení bezpečnosti (prevence záměny vzorků) používáním primárních zkumavek značených bar kódy. Ústav patologie Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: Prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. zástupkyně přednosty: MUDr. Lidmila Koldová vrchní laborantka: Miluše Sloupová Počet zaměstnanců: lékaři 16, ostatní 25. Pracoviště: Provádí činnost nekroptickou, bioptickou diagnostiku, cytologickou diagnostiku, vysoce náročnou peroperační diagnostiku a vysoce odbornou superkonziliární bioptickou diagnostiku vybraných zejména nádorových onemocnění. Počet pitev: 417, počet bioptických případů: 14855, cytologie celkem: Novinky: Prodloužená registrace screeningu karcinomu děložního hrdla do roku Ústav soudního lékařství Umístění: pavilon CH Vedení ústavu: přednosta: MUDr. Jiří Hladík Počet zaměstnanců: lékaři 4, ostatní 9. Počet provedených výkonů: 666 pitev, 532 stanovení hladiny alkoholu a těkavých látek v krvi, 42 COHb, 278 ostatní toxikologických vyšetření, 90 serologických vyšetření,11480 histologických vyšetření.

7 Výroční zpráva VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV 1A8651 NR9022 NR8033 NS10014 NS10016 NS10093 Nové markery vývoje kolorektálního karcinomu u nemocných s uklcerozní kolitidou. Klinický význam změn metabolismu srdečního kolagenu u pacientů s akutně selhávající a tlakově přetíženou levou komorou srdeční. Redukce toxicity primární léčby pokročilého Hodgkinova lymfomu. Optimalizace objemové resuscitace u rozsáhle popálených dospělých pacientů pomocí neinvazivní monitorace hemodynamiky a minimalizace krevních ztrát v průběhu operačních výkonů bedside monitorací hemokoagulace tromboelastrografem Chlamydiová infekce při keratokonjunktivitis sicca Nanotkanina jako nosič fotosenzibilizátoru pro aseptické krytí bércového vředu zlepšuje kvalitu života u nemocných s chronickou ránou II. interní III. interní kardiologická Klinika popáleninové medicíny Oftalmologická Dermatovenerologická doc.mudr. Milan Kment,CSc. MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D MUDr. Jana Marková MUDr. Monika Tokarik MUDr. Jan Krásný Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. Číslo Název Katedra Spoluřešitel ve FNKV NR8793 NR8853 Biochemická diagnostika expansní a pozdní dobarvující se kontuse u pacientů s poraněním hlavy. Ipsilaterální zlomeniny horního konce a diafýzy femuru. Neurochirurgická Ortopedickotraumatologická MUDr. Ladislav Houš ava MUDr. Pavel Douša

8 Výroční zpráva Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NR9093 NR9161 NR9164 NR9166 NR9168 NR9186 NR9225 NR9375 NR9453 NR9171 Genetická determinace u akutních koronárních syndromu populační studie. Vztah výživy a sekrece adipocytokinů a příbuzných proteinů v tukové tkáni Klinické a funkční koreláty u hypertrofické kardimyopatie v české populaci. Plazmatická EBV-DNA jako biologický marker u pacientů s EBV pozitivním Hodgkinovým lymfomem a její využití v predikci odpovědi na léčbu. Kombinace alfa-2 sympatomimetik, opiodů a ketaminu ke zlepšení perioperačního průběhu. Mutace genu p53 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií a jejich biologický a prognostický význam. Optimalizace léčby pacientů s mnohočetným myelomem v České republice. Úloha hematopoetických kmenových buňek v regeneraci centrálního nervového systému u maligní roztroušené sklerózy. Protokol intenzifikace léčby nemocných na základě intermediálního PET restagingu a analýza efektivity léčby u nemocných s nehodgkinskými lymfomy. Diagnostika diastolického srdečního selhání, patofyziologické mechanismy a jejich klinické koreláty. III. interní kardiologická II.interní III. interní kardiologická Klinika anesteziologie a resuscitace III. interní kardiologická doc. MUDr. Martin Pěnička, Ph.D doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D doc. MUDr. Martin Pěnička, Ph.D MUDr. Jana Marková doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD. MUDr. Evžen Gregora MUDr. Jan Novák, Ph.D MUDr. Milada Jankovská doc. MUDr. Martin Pěnička

9 21 Výroční zpráva 2008 Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NR9481 2B06319 Optimalizace nákladných vyšetřovacích a léčebných postupů s cílem zvýšení efektivity léčby a snížení mortality nemocných s AML vycházející z klinických a vysoce sofistikovaných prediktivních dat a jejich multifaktorální analýzy v registru ALERT. Inaktivace alergenů v potravinách pomocí vysokotlaké pasterace Oddělení alergologie a klinické imunologie MUDr. Ludmila Nováková doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D NS9651 Úloha interních tandemových duplikací genu FLT3 v deregulova-ných signálních drahách a patogeneze akutní myeloidní leukémie doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D NS9652 Identifikace nových molekulárních signálních drah v procesu alelické exkluze; chronická lymfocytární leukémie jako modelový systém doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D NS9803 Resistence nádorů prsu a ovarií na cytostatika vyvolaná ABC transportéry a vztah kinesinů k prognóze a predikci vývoje nemoci Ústav patologie prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. NS9880 Komplexní managment péče o pacienty s akutním srdečním selháním, jejich střednědobá prognóza a multivariantní prognostický model III. interní kardiologická prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. NS9967 Vliv hormonálních a genetických faktorů na fertilizační schopnosti zárodečných buňek u mužů s neobstrukční azoospermií Urologická MUDr. Jiří Heráček

10 Výroční zpráva Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NS9971 NS9975 NS9976 NS9980 NS9982 NS9983 NS9984 NS9988 NS10369 Poruchy mikčních, sexuálních a defekačních funkcí u žen v aktivním věku po zlomenině pánve Význam DNA ploidity a vybraných biologických markerů karcinomu endometria nebo ovária pro volbu terapie a ovlivnění léčebných výsledků prospektivní studie Sledování exprese genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u karcinomu prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu Význam osteotomií proximálního femuru a zastřešujících operací kyčeního kloubu u adolescentů a dospělých pro zachování dlouhodobé funkce kyčelního kloubu Prediktivní molekulární markery vývoje kolorektálního karcinomu Urologické a endokrinologické faktory hormonální substituční terapie u pacientů s Kallmannovým syndromem Význam infekce prostaty v etiopatogenezi karcinomu prostaty Rezistence na protideštičkovou léčbu, její etiologie a možnosti ovlivnění Využití neurocytoskeletálních proteinů a protilátek proti nim pro zpřesnění diagnostiky Alzheimerovy nemoci Ortopedicko traumatologická Ústav patologie Radioterapeutická onkolog. Ortopedicko traumatologická II. interní Urologická Urologická III.interní kardiologická Neurologická doc. MUDr. Valér Džupa doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D MUDr. Libor Luňáček doc. MUDr. Zdeňka Zádorová MUDr. Jiří Heráček MUDr. Jiří Heráček MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D MUDr. Jolana Kotoučová

11 23 Výroční zpráva 2008 Granty a projekty Číslo Název Klinika Řešitel ve FNKV NS10496 NS10507 NS10519 NS10618 Vymezení úspěšnosti end-to-side anastomózy periferních nervů ve vztahu k ostatním neurotizačním technikám v klinické praxi a využití neurotrofických látek aplikovaných ve formě plasmidů v experimentálním modelu Inovace léčby kriticky popálených pacientů krytím široce sítovaných autotransplantátů lidskými keratinocyty kultivovanými in vitro na acelulární xenomatrix. Vztah zastoupení makrofágů a dalších buněčných populací v tukové tkáni k obezitě a jejím metabolickým komplikacím. Vliv polymorfismu genu pro prolaktin a jeho exprese v periferních mononukleárních buňkách na rozvoj autoimunitních chorob systémového lupusu erythematodes, zánětlivých kloubních chorob( psoriatická a revmatoidní artritida) a psoriasis vulgaris. Neurochirurgická Klinika popáleninové medicíny II.interní Dermatovenerologická prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc. MUDr. Robert Zajíček doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. Číslo Název Úsek Řešitel ve FNKV MEZ-ZRS/ 6/176/08 MEZ-ZRS/ 2/176/08 Technická podpora léčby komplikovaných traumatol. zdravotních stavů v Kosovu. Podpora kvality chirurgických zákroků v provinčních a okresních nemocnicích v západní provincii v Zambii Podpora kvality chirurgických zákroků ve Všeobecné nemocnici Lewanika v Mongu v Zambii. Úsek pro obchod a stabilizaci Úsek pro obchod a stabilizaci Úsek léčebně preventivní péče Ing. Čeněk Merta Ing. Čeněk Merta MUDr. Jan Votava

12 , Šrobárova 50, Praha 10 Tel.: , fax.:

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

úvodní slovo ředitele 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 3

úvodní slovo ředitele 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 3 úvodní slovo ředitele 1. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 3 2. obsah personální oblast úvodní slovo ředitele 1. Vážení

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé

Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé Rozsah a objem vysoce specializované onkologické péče o dospělé 1) Onkologické centrum FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2011 4 3.2.

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

OBSAH. 7. Vědecko-výzkumná činnost na půdě FNKV...str. 16-19 8. Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce 2007...str. 20

OBSAH. 7. Vědecko-výzkumná činnost na půdě FNKV...str. 16-19 8. Nejvýznamnější sponzoři a dárci v roce 2007...str. 20 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele...str. 2 2. Řídicí orgány FN Královské Vinohrady...str. 3 2.1. Vedení FN Královské Vinohrady k 31. 12. 2007 2.2. Poradní orgány komise FNKV k 31. 12. 2007 3. Léčebná péče

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT

KLINIKA BUDOVA PORADNA KONTAKT I. chirurgická klinika A pro onemocnění jícnu a horního zažívacího traktu 588 443 308 A pro onemocnění plic 588 443 308 A pro onemocnění žlučových cest a slinivky břišní 588 443 308 H pro nemoci prsu 588

Více

Úvodní slovo. Vá ení, opìt se Vám dostává do rukou Výroèní zpráva FNKV, ve které se spoleènì ohlí íme za uplynulým

Úvodní slovo. Vá ení, opìt se Vám dostává do rukou Výroèní zpráva FNKV, ve které se spoleènì ohlí íme za uplynulým Výroèní zpráva 2004 Obsah Úvodní slovo 2 Hlavní strategické cíle FNKV pro rok 2005 5 Organizaèní schéma 6 Charakteristika pracoviš 9 Charakteristika komisí FNKV 49 Dozorèí rada FNKV 58 Úsek ekonomického

Více

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

VIII. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha Chirurgická společnost ČLS JEP Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc.,

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

2 Výroční zpráva 2012

2 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 obsah úvodní slovo ředitele 1. Vážení pacienti, spolupracovníci a kolegové, 2 Výroční zpráva 2012 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Výroční zpráva 2014

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Výroční zpráva 2014 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Výroční zpráva 2014 1 Obsah Úvodní slovo ředitelky - strana 3 Základní identifikační údaje strana 4 Management strana 4 Základní organizační členění na úrovni ředitele

Více

Zdravotnické přístroje KKN

Zdravotnické přístroje KKN Zdravotnické přístroje KKN Karlovy Vary 20.11.2015 8:30 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Program 8:30 Zahájení 8:35 Proslovy hostů a shrnutí projektu 9:00 Prostor

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009

VYHLÁŠKA. 185/2009 Sb. ze dne 17. června 2009 Úplné znění vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb. VYHLÁŠKA 185/2009 Sb. ze

Více

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ

B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ B. HODNOCENÍ LÉKAŘSKÝCH OBORŮ Spokojenost podle lékařských oborů Tato kapitola se věnuje spokojenosti v jednotlivých lékařských oborech. Názvy jednotlivých zdravotnických zařízeních, ve kterých probíhal

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

3. Schéma základního organizačního členění Fakultní nemocnice Královské Vinohrady k 31. 12. 2006 a 31. 11. 2007... 4

3. Schéma základního organizačního členění Fakultní nemocnice Královské Vinohrady k 31. 12. 2006 a 31. 11. 2007... 4 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele........................................................... 2 2. Řídící orgány Fakultní nemocnice Královské Vinohrady........................ 3 2.1. Vedení FNKV k 31. 12.

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Obsah Úvodní slovo ředitelky 3 Základní identi kační údaje 4 Management 4 Základní organizační členění na úrovni ředitele a úseku ředitele 5 úseku

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů ve znění vyhlášek č. 361/2010

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k

PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k PŘEDMLUVA... 11 ÚVOD...17 ZPĚTNÉ ZAMYŠLENÍ...23 Charakteristika doby a příprava na ž iv o t... 25 Studium m edicíny...30 Nástup na radiologickou k lin ik u...35 Přestup na rádioterapeutické o d d ě le

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 29. KVĚTNA 2014 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Centra vysoce specializované hematologické péče v ČR výzva dle 112 zák. č. 372/2011Sb.............

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 5 3.1 Vedení nemocnice 5 3.2 Poradní orgány a

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Organizované akce na rok 2016 zajišťované společností BOS. org s. r. o. I. pololetí 2016

Organizované akce na rok 2016 zajišťované společností BOS. org s. r. o. I. pololetí 2016 22. pediatrický den 6. 2. 2016 - Ústí nad Labem Organizované akce na rok 2016 zajišťované společností BOS. org s. r. o. I. pololetí 2016 Sympozium lékařů /samostatný program Clarion Congress hotel Ústí

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Operační

Více

Modernizace vybavení intenzivní péče

Modernizace vybavení intenzivní péče Modernizace vybavení intenzivní péče Operační program Regionální operační program NUTS II Jihozápad Název projektu Modernizace vybavení intenzivní péče Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Více

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009

Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Přehled zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí ke dni 1. 12. 2009 Zdravotní služby ve městě zajišťuje soukromé chirurgické zařízení FROSMED s.r.o., soukromá společnost RES-MEDIA s.r.o., GIOS,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti

08.00-10.00 - zápis neobjednaných pacientů, ambulance 8.00-12.00 13.00-15,00 - pouze objednaní pacienti Dermatoonkologická ambulance Centrum pro diagnostiku a léčbu kožních nádorů Ošetření bez lékařského doporučení: NE Ošetření bez objednání: ANO zápis neobjednaných pacientů k vyšetření pouze v určených

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Dodatek k výroční zprávě 2014

Dodatek k výroční zprávě 2014 Dodatek k výroční zprávě 2014 Nad rámec informací ve výroční zprávě za rok 2014 zde uvádíme některé další zajímavosti. ARO CEDR GAST GYP V roce 2014 byl zakoupen nový defibrilátor, transportní ventilátor

Více