zdarma číslo 2 ročník XIV únor 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdarma číslo 2 ročník XIV únor 2011"

Transkript

1 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 2 ročník XIV únor 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, ve svých úvodnících se většinou zabývám pozitivními tématy a snažím se uvádět dobré příklady. Tak trochu se tím snažím vyvážit současný mediální svět, který se převážně zabývá senzacemi a kontroverzními příklady. Když to trochu přeženu (ale ne moc), máte-li fungující rodinu, kde vládne klid, vzájemný respekt a láska, téměř abyste se styděli, že nejste tzv. in. To jsou podle mnohých žurnalistů nejrůznější exhibicionisté či lidé emocionálně a intelektuálně nenormální. K tomuto deformovanému pohledu na svět hojně přispívají i někteří naši vrcholní političtí představitelé, kteří se veřejně chlubí, kolik si vydržují milenek, a jaký zhýralý způsob života jsou schopni vést. A je jim pravděpodobně jedno, že svým příkladem (dle mého neblahým) nastavují a posouvají nepsané normy chování celé společnosti. Tentokráte, oproti svým zvyklostem, se pokusím i já věnovat rozporuplnějšímu tématu. A tím je téměř panika, která se ve Slaném pomalu šíří s informací, že Středočeský kraj chce zrušit Rychlou záchrannou pomoc a Rychlou lékařskou pomoc (RZP + RLP) a Lékařskou službu první pomoci (LSPP). V této věci jsem nedávno osobně jednal, společně s ředitelem Městské nemocnice Slaný, s ředitelem Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje (ÚSZS) na Kladně, kam tyto služby pacientům spadají. Byl jsem velmi zneklidněn zprávami, které byly odvozeny z faktu, že ÚSZS vypsalo na provozování těchto služeb výběrové řízení. Obával jsem se, že LSPP a RZP + RLP ve Slaném skončí. Pan ředitel a jeho ekonomický náměstek nás ujistili, že LSPP bude pokračovat za stejných podmínek jako dosud (organizačně zajišťuje slánská nemocnice, finančně je hrazena zřizovatelem, tj. krajem) a nebude rušena. A za totéž se zaručili u RZP a RLP. Bez ohledu na výsledek výběrového řízení, dali nám osobní záruky, že tato nesmírně potřebná služba bude zachována a ve stejném rozsahu jako dosud. A minimálně dva následující roky nebude zasahováno ani do organizace služby. Trochu jsem se uklidnil. Zejména jsem si nedokázal představit, že by klienti naší nemocnice zůstali bez Rychlé záchranné pomoci. To by znamenalo dramatické zhoršení zdravotní péče v celém regionu Slánska i přilehlých spádových území. Takže, na úplný závěr, mám pro Vás vlastně zase dobrou zprávu šířené fámy nejsou pravdivé (věřím řediteli ÚSZS MUDr. Martinu Houdkovi). MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK Parkování bez potíží Naproti Městskému centru Grand vyroste parkovací dům, který výrazně pomůže při řešení palčivého problému s parkováním ve Slaném. Foto: Petra Kučerová Představte si, že potřebujete v centru města zaparkovat svůj vůz. Přijedete k parkovacímu domu, najedete na rampu, opustíte vozidlo, na automatu si nastavíte dobu parkování, zaplatíte a odeberete lístek. V tu chvíli se spustí automatizovaný zakládací systém, který vaše auto dopraví na některé z volných míst v parkovacím domě. Když chcete odjet, vsunete lístek do automatu a vaše auto vám opět bude automaticky dopraveno. Přesně takhle bude fungovat parkovací dům, jehož výstavba by měla začít v září letošního roku na prostranství nynějšího parkoviště naproti Grandu. Po dvouletých přípravách se projekt blíží ke konci a nový parkovací dům začne řidičům sloužit koncem roku Díky plně automatizovanému systému odpadne řidičům mnoho starostí s vyhledáváním místa k parkování i pohybem ve stísněných prostorách krytých parkovišť. Navíc tento systém přispěje také ochraně životního prostředí a k šetření pohonnými hmotami. V parkovacím domě nebudou nájezdové rampy, což umožní získat více míst k umístění vozidel. Těch bude ve slánském parkovacím domě 149. Slaný tak nabídne řidičům nejmodernější systém parkování, který zatím v naší zemi není příliš častý. Souběžně s dokončením výstavby parkovacího domu plánuje vedení radnice i další změny v systému parkování ve městě. Na parkovacích místech v jádru města a jeho okolí se objeví parkovací sloupky, které fungují mechanicky a po vhození určité částky jednoduchým způsobem pomocí barevného terče ukáží, že je zaplaceno. Po uplynutí předplacené doby se terč otočí do původní polohy, která hlásí, že parkování není zaplaceno. Parkovací sloupky vyvinula kanadská společnost Citometr a město Slaný se nechalo inspirovat městem Dobříš, kde již parkovací sloupky velmi dobře fungují. Sloupky nejen zjednoduší řidičům parkování, protože nebudou muset docházet k jednomu automatu (ale také se nebudou moci vymlouvat, že automat nemohli najít, tudíž parkovné nezaplatili), ale také svým vzhledem zapadnou do historického rázu centra města, zatímco současné parkovací automaty jádro města spíše hyzdí. Dojde samozřejmě i ke změnám ve výši parkovného. V parkovacím domě by měla hodina parkování stát 20 korun s tím, že radnice plánuje, že platby za parkování budou nastaveny flexibilně tak, aby si řidiči mohli zvolit co nejvíce možností. Město Slaný tak nabídne slánským i dalším řidičům čisté, jednoduché a pohodlné parkování v centru města. UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY V současné době je třeba provést platby za odpad. Bližší informace k možnostem úhrad a termínům najdete na straně 9. -RED-

2 KRÁTCE A OBRAZEM Pozvali jsme turisty Slaný na veletrzích cestovního ruchu S nabídkou na výlety či přímo dovolenou přijelo na mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO a RegionTOUR město Slaný. Veletrhy se každoročně konají v Brně a Slaný Foto: Pavel Vychodil se jich zúčastňuje už tradičně. Návštěvníci slánského stánku dostali vyčerpávající informace nejen o městě, ale i jeho okolí. Velký zájem projevili o mapy s regionálními cyklotrasami. Nechyběla ani pozvánka do skanzenu v Třebízi a také o možnostech ubytování a stravování ve Slaném a v nejbližším okolí. Středočeský kraj chce zrušit některé autobusové linky Na začátku letošního roku rozhodla krajská rada o snižování dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji. To znamená, že bude rušit řadu autobusových spojů, aniž by vedení kraje okolnosti a dopady tohoto omezení projednávalo se starosty měst a obcí. Středočeský kraj nám tuto skutečnost oznámil 3. ledna s tím, že do 12. ledna chtěl mít reakci a závěry města Slaného na to, zda se zrušením navržených linek souhlasíme, či ne. A navíc nám bylo ze strany kraje oznámeno, že pokud s tím nesouhlasíme, tak ať si spoje navržené krajem na zrušení město Slaný platí samo, což je nepřijatelné i z pozice zákona, který určuje zajistit dopravní obslužnost krajům, nikoli městům. Považuji to 2 za svalování odpovědnosti na někoho druhého, řekl starosta Ivo Rubík. Zrušení některých autobusových linek postihne především ty cestující, kteří jezdí do Slaného z okolních obcí a naopak. V tomto krátkém období začátku roku je to již pro cestující druhá rána. Hned od začátku ledna se totiž citelně zvedly ceny jízdného. Problematiku rušení některých spojů bude ještě na svém zasedání projednávat krajské zastupitelstvo.

3 INFORMACE Podpora obnovy kulturních památek Městský úřad Slaný oznamuje vyhlášení programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou památku ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek Vposledním čísle Slánské radnice byl uveřejněn článek o uzavírce ulice Vinařického ve Slaném, která je součástí revitalizace historického jádra města. Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Slaný na základě žádosti firmy ADSUM dne 6. ledna 2011 vydal rozhodnutí na uzavírku ulice Vinařického v délce cca 100 metrů, která bude probíhat v době od 17. ledna 2011 do 30. dubna 2011, a to v úseku od ulice U Brodu až k č.p.158 v ulici Vinařického. Pohyb chodců zůstává neomezen. Objížďka do centra města bude vedena po ulici U Brodu, Šultysova, Dr. E. Beneše. Z ulice Dr. E.Beneše bude objížďka svedena do ulice Husova, kde bude provoz v obou směrech. z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů. Další informace naleznete v Zásadách a v žádosti. Oproti minulým letům se bude program realizovat pouze v jednom kole, které má uzávěrku , kdy bude rozdělena celá částka pro správní obvod Městského úřadu Slaný ve výši Kč. Žádosti se podávají u odboru kultury MěÚ Slaný spolu s povinnými přílohami. Další změnou oproti předchozím letům je forma rozpočtu na zamýšlenou akci. Vinařického ulice je uzavřená Výjezd z centra města bude možný jak ulicí Husovou, tak i ulicemi Velvarskou (pouze pro vozidla do 2t ) a ulicí Fortenskou (pouze pro vozidla do 3,5t). Na výjezdech z centra města bude umístěna dopravní značka přikázaný směr jízdy vpravo z důvodu, aby se na výjezdu netvořily kolony stojících vozidel. Parkování vozidel nebude žádným způsobem omezeno, kromě ulice Husovy, kde budou umístěny přenosné dopravní značky zákaz zastavení. Odbor dopravy žádá řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti vůči chodcům na výjezdech v ulici Velvarská a Fortenská a respektovali dopravní značení objížďky a uzavírky. TOMÁŠ ČERNICKÝ, VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Městský úřad je tu pro Vás... Úřední hodiny městského úřadu Pondělí Středa Úřední hodiny pokladny MěÚ (mimo tyto hodiny je pokladna uzavřena) Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Czechpoint, ověřování podpisů a listin, podatelna Velvarská 136, přízemí Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství úseky registru vozidel a registru řidičů Pondělí Středa Čtvrtek Provozní doba Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Městský úřad Slaný Velvarská Slaný Telefon: (podatelna) Fax: E-podatelna: Příloha rozpočtu má mít tuto podobu: Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 2011, k nimž se váže tato žádost, obsahující: kopii krycího listu kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek, kopii položkového rozpočtu (včetně komentovaného výkazu výměr k jednotlivým položkám), který bude zpracován dle pravidel cenové soustavy ÚRS Praha v platné cenové úrovni, případně bude zpracování vycházet z položek cenové soustavy ÚRS a bude provedeno v aplikaci Excel. V případě rozdílové kalkulace položek je nutno doložit komentář se zdůvodněním výše cen. Odborné stanovení ceny bude zasláno v tištěné podobě i na CD. Jedná-li se o restaurátorské práce, kopie podepsané smlouvy o dílo s rozsahem, způsobem, termínem provedení prací a oceněný rozpis prací dle restaurátorského záměru s výkazem výměr. Kontaktní osoba na odboru kultury MěÚ Slaný: A. Urbanová tel.: , ALENA URBANOVÁ Slánský VideoMagazín V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách cz, ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: meuslany.cz nebo Únor 2011 Zatmění slunce První slánské miminko roku 2011 Stav silnic po tuhé zimě Tříkrálový pochod na Řipec Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně Řešení dopravy centru města Filmový festival Worldfilm Historické okénko videomagazín najdete na 3

4 KULTURA Francouzský klub ve Slaném zahájil činnost Vážení občané města Slaného a okolí, s radostí oznamujeme, že dne 25. listopadu 2010 vznikl ve Slaném francouzský klub. Jedná se o skupinu lidí, kteří se zajímají o francouzskou kulturu a dění. Za základní kámen tohoto neformálního uskupení považujeme otevřenost všem přátelům Francie a francouzštiny. Chystáme se pořádat různé zajímavé akce, jako například prezentace jednotlivých regionů frankofonních zemí, ochutnávat francouzskou kuchyni nebo pořádat utkání v petangu. Všechny nadšence srdečně zveme k tomu, aby se k nám připojili a kontaktovali nás na níže uvedených adresách. 4 Francouzský klub ve Slaném Kontakt nebo Foto: P. Vychodil Ples města poosmé Ples města Slaného se již každoročně stal vrcholem slánské plesové sezóny. Tradičně i letos vás zveme už na 8. ples Královského města Slaného, který se bude konat v prostorách Městského centra Grand. Opět můžete počítat s tím, že se budete skvěle bavit. K tanci i poslechu bude hrát taneční orchestr Big Band Relax řízený Přemyslem Vlastou a jako hudební host vystoupí Abba Stars Revival. Hlavní předtančení bude letos v režii slánské Taneční školy Pavla Horáka. V dalších tanečních vstupech se průběžně představí Aerobik klub gymnázia ve Slaný a Taneční centrum R. A. K. Beroun. Celým večerem až k tradičnímu půlnočnímu překvapení vás bude provázet Standa Berkovec. Každý dostane na uvítanou malý dárek. Předprodej vstupenek bude zahájen v neděli 20. února 2011 od 16 hodin v předprodejní pokladně Městského kina ve Slaném. Telefon: Cena vstupenky: 350 Kč Výstava: Slánsko před 100 lety očima dětí Žáci a studenti slánských škol představí své kresby od 1. února 2011 na chodbě knihovny Václava Štecha ve Slaném. Tématem kreseb je Slánsko před 100 lety. V soutěži měly děti za úkol nakreslil či namalovat některé historické místo ve Slaném nebo okolí tak, jak si je představují v období 19. či začátku 20. století. K velkému překvapení pořadatele výstavy - Vlastivědného muzea ve Slaném se soutěž setkala s velmi pozitivní odezvou. V době uzávěrky výstavy se sešlo na sto rozmanitých obrázků, na kterých děti a studenti pozoruhodně zapojili svou fantazii a vznikla tak půvabná kolekce, kterou budete moci zhlédnout na chodbě knihovny od 1. do 25. února Práce budou k vidění také na webových stránkách muzea Chers citoyens de la ville Slany et de son entourage, nous avons le plaisir de vous informer que le club francais est né le 25 novembre 2010 à Slany. Il s agit d un groupe de gens qui s intéresse à la culture française et aux évenéments actuels. Nous considérons que la base de ce groupe informel est l ouverture aux amis de la France et de la langue française. Nous venons à préparer des différentes actions intéressantes, par exemple les présentations des régions de pays francophones, déguster la cuisine francaise ou faire les matchs en pétanque. Nous invitons tous les enthousiastes à nous joindre. Contactez-nous aux adresses ci-dessous. Le Club français à Slany Contact: ou Slánská synagoga na přelomu 19. a 20. století v kresbě Lucie Špalkové ze ZŠ Háje. Hudba slánských piaristů zaujala ve světě CD s hudbou slánských piaristů Laudate Pueri Dominum slaví úspěch po celé Evropě. K 350. výročí příchodu piaristů do Slaného ho v roce 2008 vydalo hudební vydavatelství Supraphon, a. s. ve spolupráci s městem Slaný. Tento hudební nosič svou objevností a kvalitou oslovuje posluchače po celé Evropě i po dvou letech od svého vydání. Pan Matouš Vlčinský (producent vážné hudby z vydavatelství Supraphon) nám 18. ledna 2011 poslal , který mu po poslechu našeho CD napsal pan Stephen Midgley z Velké Británie. V u se pan Midgley vyjadřuje o tomto díle velice uznale (doslova It is absolutely wonderful! ) a upozorňuje nás na svoji recenzi, kterou umístil na serveru Amazon.com. Dopis i recenzi si můžete přečíst na

5 VOLNÝ ČAS Jarní prázdniny s Ostrovem Pondělí Lezecká stěna Slaný a náramky přátelství , cena: 85 Kč Hry na Pavlači , cena: 30 Kč Lezecká stěna Úterý Deskové hry , cena: 50 Kč Ateliér Hliněnka Papírové krabičky zdobené sádrovými odlitky, malování aj cena: 65 Kč Středa Muzeum voskových figurín a botanická zahrada Albertov , cena: 280 Kč Čtvrtek Šipkovaná s Nordic wolking hůlkami , cena: 70 Kč Agility , cena: 200 Kč Pátek Ateliér Hliněnka Výroba loutek z látky či papíru cena: 65 Kč Plavecký bazén a film, pohádka , cena: 80 Kč Je možné se přihlásit na jednotlivé dny, půldny i celý týden. Je nutné se přihlásit do Informace: Monika Javoříková Program OSTROVA na únor a březen VÝLET DO BECKILANDU Výlet do největšího rodinného centra v ČR. od 8.30 do 17 hodin Informace: Lenka Geringová Beckiland POLOLETNÍ PRÁZDNINY S LOGIKOU Hlavolamy, piškvorky, sudoku, logické hry a další. Cena 30 Kč, velkou svačinu s sebou. od 9 do 15 hodin, přihlášky do SLÁNSKÁ CENA kolo Závody na autodráze SRC Slaný. od 8.30 hodin Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma HURVÍNKOVA CESTA DO TRAM- TÁRIE V DIVADLE S + H V PRAZE Přihlášky do na Ostrově. od 12 hodin RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA SLÁNKA PRO MŠ V ZUŠ ve Slaném. od 9 hodin HERNÍ PÁTEK 6BERE! Třetí soutěžní pátek. od 14 hodin Vstupné je 40 Kč. Pro členy kroužku deskových her je vstupné 30 Kč KARNEVAL V BABY KLUBU KORÁLEK V ZŠ ve Zlonicích. od 15 hodin TURNAJ V PLAYSTATIONU Klub Pavlač. Turnaj pro děti do 15 let. od 14 hodin Vstupné 30 Kč, pro členy klubu sleva 20% HORY TETŘEVÍ BOUDY, KRKONOŠE Lyžařský, snowboardový a pobytový zájezd. Cena Kč. Lyžování přímo u chaty SLÁNSKÁ CENA kolo Závody na autodráze SRC Slaný. od 8.30 hodin Startovné: děti a studenti 30 Kč, ostatní 50 Kč. Diváci vstup zdarma OSTROVSKÝ SKŘIVÁNEK 2011 Tradiční pěvecká amatérská soutěž pro všechny ve věku 4 17 let. Více na www. ostrov. cz RECITAČNÍ PŘEHLÍDKA SLÁNKA 2010 Oblastní kolo recitační přehlídky v MC Grand od 9 hodin Přihlášky do TALENT 2011 Výběrové kolo proběhne Soutěž je určena pro jednotlivce! Bližší informace ke všem akcím najdete na www. ostrov. cz 5

6 KULTURA Aktivity Obchodní akademie Slaný v oblasti primární prevence za rok 2010 Obchodní akademie Dr. E. Beneše ve Slaném pro své žáky uspořádala v průběhu roku 2010 celou řadu výchovně-vzdělávacích akcí v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. V březnu a v dubnu 2010 se na škole uskutečnily tři přednášky s využitím interaktivní tabule určené žákům tehdejších prvních ročníků na téma nebezpečí a prevence onemocnění AIDS. Tyto přednášky vedl pan Martin Hornych, lektor České společnosti AIDS pomoc, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje. V oblasti prevence škola rovněž spolupracuje s institucemi působícími v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, například se Střediskem výchovné péče ve Slaném. Pracovník SVP Slaný Mgr. Pavel Dosoudil se ve dnech 8. a zúčastnil tří besed o problematice šikany a kyberšikany se studenty současných prvních ročníků. Dne se za účasti MUDr. Kalátové konala beseda o problémech dospívání pro studentky prvních ročníků, o čtyři dny později ( ) měli žáci ročníků možnost zhlédnout ve slánském kině film Pravdivé lži o nebezpečí drogové závislosti. Přednášky a besedy tvoří však pouze část aktivit školy v oblasti prevence, významné místo v preventivním programu školy zaujímají také osvětové akce spojené s humanitárními sbírkami. V květnu minulého roku se deset dvojic studentek a studentů OA Slaný zapojilo do celostátní charitativní Účastnice sbírky Červená stužka Aneta Matourková a Silvie Rašková. sbírky Červená stužka, konané ve prospěch již zmíněné České společnosti AIDS pomoc. Na konto této společnosti bylo tehdy zasláno Kč, což byl třetí nejlepší výsledek v rámci 50 škol, které se této akce zúčastnily. Již tradičně se sbírka Červená stužka konala také 1. prosince, a to u příležitosti Světového dne boje proti nemoci AIDS 2010, kdy se studentkám a studentům OA podařilo mezi slánskými a kladenskými občany vybrat částku ve výši Kč. Na konto České společnosti AIDS pomoc bylo od roku 2004, kdy se Obchodní akademie Slaný sbírky Červená stužka zúčastnila poprvé, zasláno již více než Kč. Poděkování patří všem občanům, kteří menšími i většími částkami podpořili boj s touto nemocí, i všem studentkám a studentům, jež se těchto sbírek zúčastnili a stále zúčastňují. Zvláštní poděkování za velmi odpovědný občanský přístup k těmto veřejně prospěšným aktivitám patří studentkám čtvrtých ročníků Anetě Matourkové a Sylvii Raškové ze třídy 4. C a Simoně Černíkové a Daně Volfové ze třídy 4. B. MGR. ZDENĚK VÍŠEK, KOORDINÁTOR PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Chi Chi Tornádo ve Slaném Celovečerní travesti show v čele s Chi Chi Tornado z televizní talentové soutěže. Sokolovna Kvíček 4. března 2011 od 20 hodin Předprodej od 20. února 2011 v pokladně Městského kina ve Slaném. Informace na telefonních číslech , Na náměstí vzniká nová nekuřácká kavárna Již delší dobu v kladenském regionu figuruje občanské sdružení Etincelle, které se specializuje na zaměstnávání osob s mentálním handicapem. Pracovní místa, pro mentálně postižené osoby, jsou dlouhodobě nedostatkovým zbožím, a proto jsou potencionálními zaměstnanci z řad postižených a jejich opatrovníky vítána s nadšením. Dnes Etincelle, o. s., zaměstnává více jak 40 osob s handicapem, a to v rámci: kavárny Bez konce (Kladno), úklidové firmy, biofarem (Ledce u Slaného, Psáry u Prahy) a pekárny Na návsi (Psáry). Právě první zmiňovaná kavárna Bez konce je v kladenském regionu na tolik úspěšná, že se rozhodla pomoci na svět své mladší sestře, která se má uhnízdit ve Slaném na náměstí. Nová kavárna ponese název Konec konců a bude zaměstnávat cca 12 osob s mentálním handicapem z okolních domovů jako je například Bellevue, poskytovatel sociálních služeb sídlící v nově zrekonstruované vile 6 Praga vedle Kauflandu. Nová kavárna nabídne Slaňákům posezení v památkově chráněném prostředí v domě U Vojnů (vedle lékárny na náměstí), obsluhu kavárny bude tvořit tým složený ze dvou lidí s mentálním handicapem spolu s pracovním asistentem, který bude dohlížet na vysokou kvalitu obsluhy tak, aby zákazníci byli spokojeni. Nabídka bude pestrá, a to od kvalitních čajů a kávy s domácí bábovkou, nealko nápojů, červeného a bílého vína, až k pivu značky Svijany. Hlavním cílem podobně laděných projektů jako je kavárna Konec konců je kromě zaměstnávání osob s mentálním handicapem hlavně setkávání většinové společnosti zdravých lidí s menšinou skrytou v ústavech. Kavárna má za úkol zdůraznit možnosti handicapovaných lidí na normální začlenění do společnosti, a to jak na pracovním trhu, tak v běžném styku se zdravými lidmi. Handicapovaní zaměstnanci Etincelle, o. s., se takto učí novým věcem a jsou vtahováni do života běžných lidí, což podporuje jejich další mentální vývoj. A proto Vás srdečně zveme do kavárny Konec konců, která se prvním zákazníkům otevře na začátku března a osloví je jak skvělou nabídkou, tak vynikající obsluhou, nekuřáckým prostředím a dětským koutkem pro nejmenší. Pokud byste měli zájem o spolupráci s naší organizací máte postiženého příbuzného nebo kamaráda, kterým chcete pomoci zapojit se do běhu běžné společnosti rádi Vám vše vysvětlíme a pomůžeme s prvními kroky. V takovémto případě kontaktujte projektovou koordinátorku Kateřinu Broža na tel. čísle Projekt kavárny Konec konců je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

7 KNIHOVNA Knižní tipy z knihovny Václava Štecha Pro děti Zajíček Zlobílek, hluchý drak, natahovací Mařenka a jiné pohádkové příběhy Tereza Boehmová Autorka těchto pohádek říká: Pohádky, které jsme doma už měli, mi připadaly příliš složité, věty košaté a plné nesrozumitelných slov. Proto jsem si jako asi skoro každý rodič začala vymýšlet jednoduché pohádky vlastní a testovala jsem je na vlastním dítěti i na dětech přátel. Putování žabáka Filemona Jana Šrámková Když plyšový žabák Filemon jednoho dne objeví na svém těle přišitou cedulku se jménem továrny, kde ho vyrobili, netuší, jaké dobrodružství tím začíná. Spolu s kamarádkami, ovečkami Peřinkou a Bimbalkou, se vypraví na cestu plnou nástrah, na jejímž konci zjistí, že domov není tam, kde nás vyrobili, ale tam, kde nás má někdo rád. Kůstek Jeff Smith (komiks) Nestává se tak často, aby se na čtenáře z obálky komiksu usmívalo tolik ocenění. Kůstek obdržel nejen 10 cen Eisner Award a 11 Harvey Awards, ale byl i zařazen časopisem TIME mezi 100 nejlepších knih století. Příběh vypráví o cestě tří bratranců z Kůstkova: chytrého a statečného Ferdy, přihlouplého Švandy a bohatého podvodníka Podfy. Cestu třem postavičkám ale komplikují Krysáci, nepřátelská, ale naštěstí dost hloupá monstra. Beletrie Čarodějka z Florencie Salman Rushdie Exotika, napětí, láska, sex, tajemno, historické téma. S každým z těchto atributů je potřeba zacházet velmi opatrně. Salman Rushdie ve svém nejnovějším románu Čarodějka z Florencie tím vším naopak neskutečně plýtvá, nikdy ovšem nesklouzne ke kýči. Sestry Makiokovy Džuničiró Tanizaki Román nejvýznačnějšího japonského autora 20. století se odehrává v Ósace těsně před vypuknutím 2. světové války. Na pozadí snah o provdání třetí ze čtyř sester Makiokových se rozvíjí obraz života a pozvolného úpadku obchodnické rodiny, zanikání tradičního způsobu života a staré kultury. Co jsem si nadrobil aneb Sypání ptáčkům Rudolf Křesťan Rudolf Křesťan je označován za žijícího klasika českého fejetonu. Ve svých textech črtá jaksi mimochodem svoji podobiznu, ve které najdeme i mnohé rysy své. Naučné Sidonie Nádherná a konec střední Evropy Alena Wagnerová Říkalo se jí krásná baronka, přítelkyně básníka Rainera M. Rilka, malíře Maxe Švabinského, nevěsta před Bohem kritika a spisovatele Karla Krause, zvelebitelka a ochranitelka zámku a parku ve Vrchotových Janovicích. Na životě baronky Sidonie Nádherné lze sledovat osudy české šlechty ve 20. století. Každý kopec stojí za to Milan Silný Volné pokračování knihy Každý kopec má své nej. Dobývat vysoké a turisticky atraktivní kopce je po cyklistické stránce mnohem jednodušší. Praděd, Klínovec, Lysá hora, tyto všechny hory dosahují nadmořské výšky přes metrů a až na vrchol vede pohodlná asfaltka. Mnohem těžší je zdolávat nižší a nevýznamné vrcholy, na které žádná pohodlná silnička nevede. Zmizelá Praha : trhy a tržiště Pavla Státníková Kniha historičky Pavly Státníkové nás zavádí na tržiště a do zmizelých nebo značně proměněných budov tržnic staré Prahy. Kniha vychází v edici Zmizelá Praha. Dyslexie a jak na ni? Trénuje vaše dítě doma čtení ve slabikáři nebo čítance a přivádí vás k šílenství pletením a přehazováním písmen? Je možné, že mu skutečně bude trvat déle, než propluje labyrintem písmenek a naučí se pořádně číst. Je ale také možné, že to nedělá schválně, ač Vám to tak připadá a vůbec nemůže za to, že mu písmenka přeskakují a mění se před očima. Může totiž trpět dyslexií, což je porucha, o které slýcháme čím dál tím častěji. Co to vlastně je? Jde o vývojovou poruchu čtení. Mluvíme o ní tehdy, jestliže má dítě problém rozeznat písmena, nebo zná abecedu, ale nedokáže písmena poskládat do slabik a slov, nebo je vidí zrcadlově. Nejčastějšími chybami je vypouštění nebo přidávání písmen, nečitelná slova či písmena a přehazování písmen ve slovech. K pomoci dyslektickým dětem a i dospělým může přispět se svou troškou i naše knihovna. V oddělení naučné literatury v sekci speciální pedagogiky (číslo 376) nabízíme knihy s tématikou dyslexie, cvičebnice a učebnice pro dyslektiky. A navíc, pokud by dětský nebo dospělý dyslektik měl skutečně velké problémy se čtením, pak můžeme nabídnout zvukové knihy, případně objednání CD z kladenské vědecké knihovny. Naší povinností je umožnit i dyslektikům, aby se mohli radovat z dobré knihy navzdory svému handicapu. KATEŘINA NEDVĚDOVÁ, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Knihovna v únoru 2011 Přednáškový sál knihovny Přednášky třetího cyklu Setkávání seniorů ve Slaném Jak na stáří. Téma: Ženy malířky 19. století. Jak to, že máme tak málo umělkyň? Co všechno se muselo přihodit, aby se ženy mohly stát profesionálními umělkyněmi? 8. února od 14 hodin Ve spolupráci s Lektorskými odděleními Národní galerie v Praze. Lektorka: M. Sybolová Dětské oddělení Masky Připravujeme se na pohádkový karneval. Výstavka knih s návody na výrobu karnevalových masek. Od do Vstupní chodba knihovny Slánsko před 100 lety v kresbách žáků slánských škol. Soutěž, ve které měly děti za úkol nakreslit nebo namalovat některé historické místo ve Slaném nebo okolí, vyhlásilo Vlastivědné muzeum ve Slaném. Výstava potrvá od 1. do 25. února. 7

8 HISTORIE Jak to bylo kdysi? Pomozte! Sněží! Takový titulek jsme četli v lednové Slánské radnici. V článku jsme se také dočetli zajímavý údaj, že ve Slaném máme 80 kilometrů chodníků a komunikací (pro srovnání: trasa přímého autobusu ze Slaného do Prahy měří 35 km). A hned vedle uvedeného článku krásný genrový snímek zasněžené Husovky s poděkováním pana starosty všem Slaňákům, kteří před svými nemovitostmi pravidelně sníh uklízejí a zajišťují tak schůdnost chodníků. V zimě sníh padá, bude padat a také v minulosti padal. A jak si s tím asi poradili naši pradědové sedící na radnici? vhozeno, ani na dvoře nebo zahradě zakopáno, nýbrž musí na pohodnu býti dopraveno. Vytékání hnojivky do ulic a na místa veřejná budiž naprosto zamezeno; průtoky z domů do stok a žumpy, do kterých vtékají lidské nebo zvířecí výměty, buďtež každé čtvrtletí čištěny ( 10). Přísné byly Předpisy o vyvážení mrvy ( 13):...tam, kde dům je opatřen průjezdem, musí se hnůj ze žumpy vynešený ihned na vůz na dvoře nakládati a vyvézti, kde však se hnůj musí prvé vynášeti a pak na ulici nakládati, budiž ho pouze tolik vyneseno, co by se na jeden vůz naložilo a to budiž ihned odveženo. Vyvážení hnoje z hnojišť a jiných nečistých věcí z domu se mohlo provádět Zápovědˇvyvěšovati maso. Pokud se maso nebo lůj vezlo na vozích či trakařích nebo se neslo na zádech v putnách neb i bez těchto zcela prostě, má býti vždy čistými prostěradly přikryto. Zapovídá se stahovati drobný dobytek na veřejných místech, stejně jako přechovávat stáda dobytka vepřového v hostincích a honění jeho za dne ulicemi města. Odpověď najdeme v útlé brožurce nazvané POLICEJNÍ ŘÁD PRO KRÁL. MĚSTO SLANÝ, kterou vydala Městská rada v roce 1896 pod purkmistrovstvím proslulého Antonína Prügla. Spisek malého formátu v rozsahu 23 stran byl vytištěn ve slánské tiskárně paní Marie Jeřábkové. Obsahuje celkem 44 paragrafů, které se týkají každodenního života ve městě. Na straně 17 je 29 nazvaný O sněhu a náledí, kde se dočítáme: Padá-li sníh, mají majitelé domů dáti jej odházeti před svými domy s chodníků a kde není chodníků, alespoň jeden metr od domu a to hned, jakmile přestalo sněžiti aneb když je strážník k tomu vybídnul. Sníh z domů na ulici vyvážeti se zakazuje. Když jest náledí, jest povinností domácích pánů, aby dali po celé délce svých usedlostí chodníky, a kde těch není, prostoru v šíři jednoho metru popelem neb pískem řádně a dle potřeby i několikráte za den posypati. Tečka. Žádné další diskuse, úvahy a dohady. Domnívám se, že za zmínku stojí i některá další ustanovení, jimiž se museli občané našeho města před více než sto lety řídit. Dobře vykreslují tehdejší dobu a mnohá byla docela moudrá. Tak např. mezi povinnosti majetníka domu patřilo oznámiti úřadu městskému, když dítě školou povinné, jež v jeho domě bydlí, ani do školy zapsáno není ani domácího vyučování nepožívá ( 4). Dbalo se i na ohlašování cizinců: Hostinští, již mají povolení pocestné na nocleh přijímati, jsou povinni vésti knihu příchozích, v níž mají pocestné řádně zapisovati. Knihu má hostinský každý den před 9. hod. zrána úřadu městskému předložiti. Přechovávání nevěstek v hostincích i domech soukromých se zakazuje. Sklepnice musí býti u městského úřadu ohlášena ihned, jakmile službu nastoupí ( 9). O udržování pořádku a čistoty v domech se píše mj. v 10: Zdechne-li komu z obývatelů domu zvíře, nesmí býti ani do žumpy 8 Koupání U Brodu (fotoarchiv Vlastivědného muzea ve Slaném) od května do srpna jen v noci od 10 hodin večer do 4 ráno, v březnu dubnu a v září říjnu do 6 hodin ráno. Je zajímavé, že v předpisech nejsou uvedeny měsíce listopad až únor. Hnůj se nesměl městem vozit v neděli a o svátcích a v době trhu. Předpis o Udržování čistoty na veřejných místech zakazuje mytí předmětů ve veřejných kašnách a nabírání vody špinavými nádobami. Rovněž tak znečišťování veřejné ulice vykonáváním přirozených potřeb se tresce ( 16). S udržováním čistoty souvisí další ustanovení ( 21): Krmení dobytka na veřejných místech je povoleno jen když se k tomu používá pytlíků. 24 Nošení kos městem chránil občany před zraněním: Kosy budťež opatřeny pouzdry, aby při chůzi městem nebylo nikomu ublíženo. Na hygienu ve městě pamatoval 31 nazvaný Již tehdy bylo třeba znát 32 O jízdě po ulicích, který zakazoval rychlou jízdu městem a kočárům přikazoval jezditi jen klusem a nikoli tryskem. Zakázáno bylo též práskání bičem, jízda po chodníku a tudy vésti neb honiti dobytek. Špatné to měli cyklisté: Uvnitř města, od bývalé Pražské brány až k bývalé bráně Lounské a od Velvarské brány k Fortně není dovoleno na velocipedech jeti. Další paragrafy se týkají hraní na kolovrátky (flašinety), hudebních produkcí, potulování psů a jejich využítí : Vede-li řezník dobytek městem, smí k pohánění jeho užíti toliko jednoho psa. Zakázáno bylo koupání v potoce a rybníce brodě (což se až tak nedodržovalo, jak ukazuje dobová fotografie), rušení bezpečnosti a klidu, překračování noční hodiny v hostincích a pouliční pokřikování ( 42): Veřejné lákání a vábení osob do živnostenských závodů, též vyhlížení sklepnic z hostinců, oknem nebo dveřmi, přísně se zapovídá. Na poslední stránce 23 pod 44 jsou uvedeny Tresty: Každé přestoupení tohoto řádu tresce se pokutou od 2 do 10 zlatých, po případě vězením 6 až 48 hodin. Nad posledním paragrafem by patrně ochráncům lidských práv vstávaly hrůzou vlasy na hlavě. Ale tenkrát to asi jinak nešlo. K zamyšlení vybrala Ivana Hušáková, Vlastivědné muzeum v Slaném.

Pokud si přečtete tyto řádky, tak vás zcela

Pokud si přečtete tyto řádky, tak vás zcela informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 9 ročník XIV září 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, jsem povahou spíše trpělivý člověk. Tuto

Více

První výročí galerie V Troubě

První výročí galerie V Troubě Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVII duben 2014 První výročí galerie V Troubě foto: Petr Kříž a Eva Štanclová Protože slánští amatérští

Více

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVIII leden 2015 POPLATEK ZA ODPAD Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

Kanalizace v Kvíčku je hotová, další opravy komunikací pokračují

Kanalizace v Kvíčku je hotová, další opravy komunikací pokračují informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 10 ročník XIII listopad 2010 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, přemýšlel jsem, jak bych okomentoval

Více

Fond na obnovu domů ve Slaném vstupuje do šestého roku trvání

Fond na obnovu domů ve Slaném vstupuje do šestého roku trvání Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVI leden 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, konec roku je vždy svým způsobem výjimečný.

Více

Necháme si zapálit zem pod nohama?

Necháme si zapálit zem pod nohama? informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XV květen 2012 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, mám pro vás několik zpráv a informací,

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

S LÁ N S KÁ R A D N I C E

S LÁ N S KÁ R A D N I C E Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 10 ročník x říjen 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA VYTVOŘILO FOND OBNOVY DOMŮ VE SLANÉM Poradní sbor starosty již před

Více

zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014

zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVII květen 2014 Městské slavnosti pošestnácté Městským slavnostem budou předcházet Hry 3. olympiády dětí

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012

Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v březnu 2012 1. 3. 18.00 KAREL CUDLÍN: VZPOMÍNKA NA VÁCLAVA HAVLA / VERNISÁŽ DIVADLO H. POČERNICE 2. 3. 4. 3. POPAD - PRAŽSKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL

Více

Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu

Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVI prosinec 2013 Slovo starosty Slaný oslavilo 95. výročí státního svátku Dne vzniku samostatného československého

Více

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů

Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů 13. ROČNÍK Březen 2015 číslo 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Hejtman podpoří snahy města o státní peníze na množství záměrů Podporu při získávání dotací nejen na technickou infrastrukturu slíbil vedení

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně

Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně 10. ROČNÍK LISTOPAD 2012 číslo 10 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně V pořadí už třetí se konalo v polovině října neformální setkání

Více

zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011

zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v dnešním úvodníku bych rád čtenářům

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Náměstkyně primátora Eva Štauderová / foto: archiv MMZ

Náměstkyně primátora Eva Štauderová / foto: archiv MMZ 1/2011 stalo se 1) Na svém zasedání 21. prosince se zastupitelé rozloučili s dlouholetým ředitelem Zoologické zahrady a zámku Lešná Ivem Klikou (na snímku vlevo), který odchází na odpočinek. Foto: Ivo

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20

INFORMAČNÍ ČTRNÁCTIDENÍK ZDARMA WWW.BLANSKO.CZ 13. PROSINEC 2010 ČÍSLO 20 Betlémské světlo: Tradice, která má smysl str. 2 Cena vody se v roce 2011 nemění Nominujte nejlepší sportovce roku 2010 str. 3 str. 8 Město připravuje ohňostroj na Nový rok Tradiční novoroční světelná

Více

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti

E-aukce na dodávky elektrické energie a plynu pro domácnosti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 5 ročník XVI květen 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, minulý měsíc jsem psal o tradici městských

Více

Školy jsou v Kutné Hoře od středověku

Školy jsou v Kutné Hoře od středověku 2012/02 měsíčník www.kutnohorskelisty.cz neprodejné GLOSA Místní komunikace Nemyslím silnice a cesty, ale to, jak si rozumíme. Komunikace mezi námi vedou různě. Některé nás spojují a jiné končí jako slepé.

Více

Karlovarské. V případě potřeby se sníh sklizený z ulic naloží a odveze. Zde úklid Sokolovské ulice.

Karlovarské. V případě potřeby se sníh sklizený z ulic naloží a odveze. Zde úklid Sokolovské ulice. Radniční listy 1 k a r l o v a r s k é r a d n i č n í l i s t y i n f o r m a č n í z p r a v o d a j m a g i s t r á t u m ě s t a k a r l o v y v a r y Karlovarské Radniční listy XV. ročník číslo 2

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 1 Ročník XVI Zdarma 17. ledna 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA DUBEN 2015 číslo 4 ročník XXIV. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9» Jarní svoz odpadů proběhne ve čtyři dubnové soboty

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více