ŽIVOT PO PORANĚNÍ MOZKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT PO PORANĚNÍ MOZKU"

Transkript

1

2 ŽIVOT PO PORANĚNÍ MOZKU Sborník příspěvků z konference CEREBRA Život po poranění mozku konané 12. března 2009 v Praze C E R E B R U M Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

3 Vydavatel: CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin Sídlo: Jagellonská 18, Praha 3 Autor: kolektiv Editor: Marcela Janečková Příprava podkladů: Marcela Janečková, Marek Poláček Název: Život po poranění mozku Podnázev: Sborník příspěvků z konference CEREBRA Život po poranění mozku konané 12. března 2009 v Praze Pořadí vydání: první Datum vydání: duben2009 Vazba: brožovaná Vydání sborníku je podpořeno Velvyslanectvím Nizozemského království a Nadací Open Society Fund Praha ISBN

4 Seznam autorů příspěvků Mgr. Marta Borowiecová, rodinný příslušník Ing. MUDr. Petr Fiala, CSc., Léčebné rehabilitační středisko Chvaly Gerard Gueneau, L Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens, Francie Bc. Marcela Janečková, Cerebrum Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, Praha Dr. M. Lippertova-Grünerova PhD, Klinik für Allgemene Neurochirurgie der Universität zu Köln, Německo Mgr. Hana Malá, Ph.D. The Unit for Cognitive Neuroscience, University of Kopenhagen, Dánsko MUDr. Ondřej Navrátil, Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice, Brno Marek Poláček, Cerebrum Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, Praha Dr. Gerard Ribbers Ph.D. The Erasmus Medical Center In Rotterdam, Nizozemí prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D. MBA, Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice, Brno Ing. Jaroslava Strnadová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha doc. MUDr. Olga Švestková Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

5 OBSAH: Slovo úvodem Marcela Janečková...12 Pohledem rodiny pečující o těžce postiženého blízkého Marta Borowiecova...12 Poškození mozku a co dál? možnosti a šance pacientů a jejich rodin v České republice Petr Fiala...12 Comment les personnes traumatisées crâniennes et leurs famillessont-elles accompagnées et soutenues en France, en 2009? Gerard Gueneau...12 Jaký je ve Francii v roce 2009 stav v oblasti pomoci a podpory rodinám osob po traumatickém poranění mozku? Gerard Gueneau...12 Zkušenosti s dostupností podpory, rehabilitace a služeb po poranění mozku v České republice Marcela Janečková...12 Fázový model neurologické rehabilitace v Německé spolkové republice Marcela ippertova-gr nerova...12 Lippertova-Grünerova...12

6 Rewiring the brain New trends in Neurorehabilitation Hana Malá...12 Nové trendy v neurorehabilitaci Rewiring the brain New trends in Neurorehabilitation Hana Malá...12 Výsledky léčby pacientů s těžkým poraněním mozku, nejčastější deficity, jejich resocializace a pracovní schopnost Ondřej Navrátil...12 Osm let poté Marek Poláček...12 Traumatic Brain Injury Rehabilitation in the Netherlands: Dilemmas and Challenges Gerard Ribbers...12 Dilemata a výzvy v rehabilitaci osob po traumatickém poranění mozku v Nizozemí Gerard Ribbers...12 Klady a zápory péče o pacienty s poraněním mozku v České republice Martin Smrčka...12

7 Pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce Jaroslava Strnadová...12 Praktické zkušenosti s funkční diagnostikou v rehabilitaci pacientů po traumatickém poranění mozku Olga Švestková...12

8 Slovo úvodem Dostáváte do rukou Sborník příspěvků z první konference Život po poranění mozku, kterou v Praze dne 12. března 2009 pořádalo občanské sdružení CEREBRUM Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, spolu s Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Hlavním cílem konference bylo zprostředkovat výměnu zkušeností a poskytnout platformu pro zástupce zdravotních institucí, lékaře, akademickou sféru, zástupce zdravotních pojišťoven, zástupce územních samosprávných celků zodpovědných za plánování zdravotních a sociálních služeb, pacienty a jejich rodiny a další profesionály, kteří se problematikou poranění mozku zabývají. Jednotlivá vystoupení jak odborníků, tak osob po poranění mozku a jejich rodinných příslušníků se zabývala aktuálními otázkami organizace, zajištění a dostupností zdravotních, rehabilitačních a zdravotně-sociálních služeb určených lidem po poranění mozku a jejich financováním (např. příspěvky MUDr. Švecové, MUDr. Ing. Petra Fialy CSc., Doc. MUDr. Olgy Švestkové Ph.D, prof. MUDr. Martina Smrčky Ph.D.). Jak vyplynulo z příspěvků českých i zahraničních odborníků, poranění nebo jiné poškození mozku představuje v současnosti značný socio-ekonomický problém, a to zejména vzhledem k vysoké četnosti výskytu a komplexnosti postižení a z nich vyplývajících nároků, které jsou kladeny na systém zdravotních a sociálních služeb. Významnou částí konference byla prezentace současných trendů v oblasti neurorehabilitace (např. příspěvky Mgr. Hany Malé Ph.D a Dr. Marcely Lippert-Gruner Ph.D) a jejich vliv na obsah i rozsah poskytované péče, stejně jako prezentace holandského (Dr. Gerard Ribbers, Ph.D) a francouzského systému péče a rehabilitace osob po poranění mozku a jeho financování (Gerard Gueneau). Za velmi podnětné a relevantní považujeme i vystoupení Marka Poláčka a jeho osobní výpověď o životě po prodělaném nádoru mozku a také zkušenosti paní Marty Borowiecové s péčí o jejího, po úrazu mozku těžce postiženého, syna. Tento výčet není úplný a ve Sborníku tedy čtenář nalezne i další relevantní příspěvky ostatních přednášejících, které se všechny dotýkají života po poranění mozku. Příspěvky zahraničních autorů v jejich originální (cizojazyčné) verzi jsou následované překladem do českého jazyka. Alespoň touto cestou děkujeme všem účastníkům za aktivní účast na první konferenci CEREBRA. Poděkování za převzetí záštity nad konferencí patří Ing. arch. Daniele Filipiové, ministryni zdravotnictví, MUDr. Jaroslavu Krákorovi, předsedovi Výboru pro zdravotnictví PSP ČR, Doc. MUDr. Olze Švestkové Ph.D., přednostce Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a Ing. Zdeňku Škromachovi, předsedovi

9 Výboru pro sociální politiku PSP ČR. Dále bychom rádi poděkovali pracovníkům Výboru pro zdravotnictví PSP ČR a všem pracovníkům a dobrovolníkům sdružení CEREBRUM, kteří se na přípravě a úspěšné realizaci konference podíleli. Zvláštní poděkování pak patří Velvyslanectví Nizozemského království a Nadaci Open Society Fund Praha za finanční podporu, bez níž by nebylo konferenci možné uskutečnit. Věříme, že i tento Sborník a jeho bezesporu zajímavé příspěvky budou inspirací pro rozvoj systému péče a podpory osob po poranění mozku a jejich rodin v České republice. Bc. Marcela Janečková Předsedkyně CEREBRUM

10 Pohledem rodiny pečující o těžce postiženého blízkého Mgr. Marta Borowiecová Jsem matkou 29-ti letého syna, který ve 12-ti letech utrpěl těžký úraz mozku. Škola vypravila děti šesté třídy na tehdy povinnou školu v přírodě, autobus plný dětí však na místo určení nedorazil, protože se nedaleko cíle srazil s protijedoucím těžkým nákladem, který se následkem nárazu uvolnil a zřítil se na autobus, převážející děti. Dvě z nich na místě zemřely, mého syna zasáhla traverza, která dopadla na autobus. Syn krvácel do mozkového kmene, měl roztržená játra, slezinu a zlomenou ruku. Po převozu do nemocnice syna ihned operovali, čímž mu zachránili život. Zdaleka však nebylo vyhráno. Na ARU si syn poležel v hlubokém bezvědomí dva měsíce. Poté byl přeložen na neurologické oddělení, kde jsem s ním už i já pobyla dalšího půl roku. Když nás před Vánocemi propouštěli domů, syn byl schopen jenom chvíli sedět, mluvil velmi nezřetelně a nikdo z nás, včetně lékařů, netušil, jak se bude jeho stav dál vyvíjet. Potřeboval neustálou komplexní rehabilitaci, aby se mohlo dostavit byť jen malé zlepšení. A tady nastaly potíže, které v podstatě přetrvávají dodnes. Najednou jsem zůstala se synem sama. Měli jsme po propuštění z nemocnice nárok na dvě hodiny rehabilitace týdně. To samozřejmě nestačilo a tak jsem s ním zbytek týdne cvičila sama. Díky hodinám a hodinám tvrdé práce se povedlo syna postavit na nohy až za dva roky. Jenom postavit, protože rovnováha byla poškozená natolik, že nebyl schopen sám ani stát, natož chodit. Jeho stav byl lékaři prohlášen za neměnný a proto shánění dalších možností rehabilitace začalo být velmi obtížné. Nevěděla jsem, co dělat. Co jsem však věděla jistě bylo, že musíme v rehabilitaci pokračovat. Veškerá odpovědnost za jeho další život ležela na mně. Postrádala jsem odbornou lékařskou pomoc lékařů, psychologů, či sociálních pracovnic. Informace jsem si sháněla sama a těžce získávala to, co mělo být samozřejmostí, pomůcky, lázeňskou péči, státní podporu atd. Ano, je to už dávno, mnohé se od té doby změnilo, ale obávám se, že nijak zásadně. Nezměnil se totiž celkový postoj k lidem po úrazu, který by měl být postavený na komplexním systému zdravotnické a sociální péče o pacienta po poškození mozku. Pořád se totiž nepřihlíží k tomu, že postižení je získané, nikoli vrozené, v čem je velký rozdíl. Po úrazu mozku totiž nikdo ani lékaři nejsou schopni odhadnout, co zůstalo zachováno, co bylo poškozeno nejvíce a tak je potřeba věnovat se takovému člověku opravdu v celém spektru rehabilitace, jedině tak se dá včas zachytit a rozpoznat možnosti pro další léčbu. Vrátím se však k mému synovi, protože právě na konkrétním případu jsou nedostatky zdravotní a sociální péče nejmarkantnější. I když s velkými obtížemi, rehabilitaci fyzickou v rámci mých fyzických možností a znalostí jsme nějak zvládali. Horší to bylo s péčí o jeho psychiku. Nemusím zdůrazňovat jak těžkým obdobím syn procházel. V tomto patologickém již stavu procházel pubertou a k tomu se měl 9

11 vyrovnávat se svým handicapem, ke kterému ani netušil jak přišel. Z kluka plného života a plánů do budoucnosti se stával uzavřený, zatrpklý mladý muž, který na všechno zanevřel a propadl se snad na samé dno beznaděje. K tomuto sekundárnímu psychickému poškození nemuselo v takovém rozsahu přijít, kdyby se byl našel psycholog, který by jemu i mne pomohl se v situaci orientovat, který by dokázal na sebe vzít tu profesionální a lidskou odpovědnost a věnoval by synovi pravidelnou péči. Všude jsme však naráželi jenom na neschopnost, či neochotu, či dokonce odbornou nezpůsobilost se synovi věnovat. A tak se syn propadal stále hlouběji. Úplně se uzavřel před světem, začal prokazovat až pseudoautistické rysy. Vnímal sice všechno, ale ztratil potřebu vyjadřovat své pocity, či potřeby. Jeho psychický stav se zdál být horší než těsně po úrazu. Místo, aby se ode mne začal pomalu osamostatňovat, stával se na mne a mé pomoci stále více závislým. Byla a jsem stále jeho spojka se světem. A co bylo nejhorší, začal odmítat cvičit, Fyzické rezervy, které měl se začali vytrácet a nebýt mého neustálého tlaku, stal by se asi opět ležícím a nepohyblivým. Nikdo, kdo něco takového nezažil, si nedokáže představit zoufalství matky, která se musí dívat na to, jak její dítě odchází kamsi do nenávratna. Došlo to tak daleko, že syn už potřeboval pomoc psychiatra. Tlumící medikamenty, které mu předepsali, však kromě dalších nepříznivých vedlejších účinků, jako přibývání na váze a apatie, způsobili, že syn odmítal jakoukoli aktivitu, protože byl po lécích velmi unavený. A začal začarovaný kruh, ve kterém se meleme dokola dodnes. Nemůže cvičit, protože je unavený a nemůže se zlepšovat fyzicky, protože necvičí. Jeho izolování se od světa postupovalo dále. Ze všech stran jsem dostávala rady, že syn potřebuje motivaci pro další život. Kde ji však hledat. Sama jsem už začínala být velmi unavená jak fyzicky tak psychicky. Stále, avšak bezvýsledně jsem hledala psychologickou pomoc. Potřebovala jsem poradit. Začínala jsem si uvědomovat, že už nemůžeme být pořád sami. Potřebovali jsme asistenta. Na dobu, kdy tuto roli téměř výhradně vykonávali civilkáři vzpomínáme jako na zlaté časy. Civilkář nám byl po žádosti přidělen na dobu jednoho a půl roku, na osm hodin denně. To byla neuvěřitelná změna k lepšímu. Najednou jsem nebyla na všechno sama. Poté, co jsem asistenta zaškolila, stal se mou pravou rukou.vstřícný člověk, kterých se naštěstí mezi civilkáři našlo dost se do problému vžil v podstatě velmi rychle. Syn si na něj pomalu zvykl, on na syna a vznikl dokonce i jistý druh oboustranně přínosného vztahu. Asistent se stal skoro členem rodiny. S ním jsem konzultovala problémy, on byl ten, kdo přispěl radou a pomocí. Jeho přítomnost byla pro mne velkou úlevou. Další obrovskou výhodou bylo, že civilkáři byli placeni státem a problém shánění dotací a sponzorských darů a příspěvků na péči atd., jako je tomu dnes jsem neřešila a mohla se o to více věnovat synovi. Ëra civilkářů však zrušením povinné vojenské služby skončila a nám začali potíže. Asistenti se sháněli těžce, přes občanská sdružení, neziskové organizace, kterých 10

12 vznik si vyžádala nastalá situace. Začátky byli těžké i pro ně. Nikdo nevěděl jak tento systém, ve světě běžný funguje. Asistenti se tentokrát rekrutovali například z řad studentů, kteří si potřebovali přivydělat vedle studia, anebo lidí, kteří se díky svému přesvědčení rozhodli pomáhat druhým. Peníze na jejich platy však už museli občanská sdružení shánět pomocí grantů, či sponzorských darů. Pro nás to znamenalo, že můžeme mít asistenta jenom tehdy, má- li na něj příslušné občanské sdružení peníze, které však bylo plně závislé na státních dotacích. Pro nás to byl ovšem zcela nový model péče, než na jaký si jsme si za časů civilkářů zvykli. Pokaždé jiný člověk, jiné chování, jiný přístup. Syn se v tom přestal orientovat a jestliže se vedle už zmapovaného a poznaného civilkáře začínal pomalu uklidňovat, musel se začít přizpůsobovat pokaždé jinému člověku.o vybudování vztahu nemohla být řeč. Začalo jít jenom o to, zda asistent přijde, nebo ne. A tak se naše vzájemná fixace, která se měla pomalu uvolňovat ještě zvýšila. Musím přiznat, že i pro mne bylo velmi obtížné znovu a znovu vysvětlovat jak se pracuje s vozíkem, jak se má syn zvedat, jak mu pomáhat při nutných činnostech Asistent fungoval jako fyzická pomoc, navázání bližšího vztahu v těchto podmínkách bylo velmi obtížné. A tak největší tíha péče o syna zůstávala dál na mne. Mezitím syn dospěl a mne ubývaly síly. Museli jsme začít pomýšlet na postupné osamostatňování se. Ale jak? Kdo mu pomůže, když ne já, kdo převezme tu odpovědnost, když ji syn ve svém stavu není schopen za sebe nést sám? Občanská sdružení se snažila, začali vznikat chráněná bydlení, stacionáře s celodenní, týdenní, stálou péčí pomoc se začala rýsovat. A tu se objevil další problém. Kam syna zařadit. Je postižený fyzicky, mentálně, kombinovaně má to vrozené? Je po úrazu mozku? Tak to pozor, k lidem po úrazu mozku se musí přistupovat jinak než k postiženým od narození a není vhodné tyto dvě diagnózy míchat. Tak a co teď. Možnosti zařazení syna do kolektivu se ztenčily. Kam s ním? Kde a jak by mohl začít žít svůj život bez přítomnosti matky, sám, podle svých možností a schopností, přiměřeně ke stavu? Neřešitelná situace. Zmatek. A v tom ovzduší jsem měla syna motivovat ke zlepšování se, dodávat mu chuť do života. Místo toho mne začala jako noční můra pronásledovat myšlenka Co bude se synem, když tady nebudu? Odpověď jsem nenacházela. A najednou se začalo mluvit o novém zákoně, který přinese řešení, který konečně zavede řád v péči o postižené. Mé a myslím, že naděje všech rodičů postižených dětí se k němu začali upínat a netrpělivě jsme očekávali jeho schválení. Neznám přesné znění celého zákona o sociálních službách, znám však jeho praktický dopad na náš život. V novinách jsem se před jeho uvedením dočetla, že by měl pomoct rodinám odlehčit tíhu péče a postiženým dát možnost žít co nejvíce podle svých představ. Článek nesl velký název Nezatěžoval bych rodiny. Smělá slova v té době. Po uvedení zákona do života začaly změny, ne však v takovém smyslu, v jakém jsme očekávali. Jako první krok, který jsme zaregistrovali byl, že nám, pečujícím, byl odebrán příspěvek 11

13 při péči o osobu blízkou, Kč měsíčně, který jsme do té doby pobírali. Synovi byla odebrána bezmocnost ve výši Kč. Místo toho dostali postižení příspěvek na péči podle skupin, do kterých byli zařazeni podle stupně závislosti na druhé osobě. Syn byl zařazen do skupiny třetí a pobíral Kč. Za tuto sumu si měl po výběru zaplatit potřebnou asistenci. Podotýkám, že syn potřebuje 24 hodinovou péči. Tím se měli uvolnit ruce rodičům, kteří mohli třeba nastoupit do zaměstnání a opět se zařadit do společnosti. Myšlenka sice hezká, ale v praxi naprosto selhávající. Asistenti, kteří do té doby nebyli odbornými silami a pobírali kolem 50.- Kč na hodinu, se najednou museli stát odbornými silami a tudíž měli nárok na vyšší ohodnocení práce. Opět správné uvažování, protože vykonávat tak zodpovědnou práci za 50.- Kč na hodinu bylo až nemorální. Takže asistenti, kteří chtěli tuto práci dělat museli projít školením a stali se tedy odbornými silami. Jejich hodinová mzda stoupla na dvojnásobek, ba setkala jsem se s tím, že žádali i trojnásobek. Takže počty jsou jednoduché. Syn potřebuje 24 hodin péče po Kč na hodinu, tedy denně Kč. Takže příspěvek na péči, oněch Kč by vystačil na tři a půl dne?! Takže kdo doplatí zbytek, jestliže se syn chce osamostatnit a vybrat si způsob života, který mu nejvíc vyhovuje, v jeho případě bydlení ve stávajícím domácím prostředí? Kdo jiný než rodina. A rodina na to nemá, protože doplatit chybějící sumu jednoduše nevydělá. Takže, co se stalo. Matkám byl odebrán jediný příjem a tudíž je situace nutila jít do práce. Zaplatit asistenci na 8 hodin denně stojí Kč. Oněch pokrývá tedy 10 dnů. Co zbytek pracovních dnů? Takže nastal paradox. Musí pracovat a nemohou pracovat, protože kdo jiný, než rodina se o postiženého po zbytek hodin, které nemůže z příspěvku zaplatit postará? Ano, je tady možnost dát postiženého do nějakého zařízení, kde si od postiženého vezmou jenom tolik kolik má. Ale chce takhle každý postižený žít? Chce přijít o to poslední, co mu zůstalo a to je domov, své soukromí, pocit bezpečí? Jestliže se chce osamostatnit tak musí. Takže kde je zákonem zmiňovaná možnost volby způsobu života? Navíc je otázka, kolik z lidí po úrazu mozku je schopno tohle rozhodnutí udělat? A jestliže není, kdo musí rozhodnout? Opět rodina. A tak matky, nucené nedostatkem peněz jít do práce, začaly hledat zařízení, kterých je velmi poskrovnu a s pocitem, že dítě odkládají, protože tam nechtělo,byly nuceny tuhle Sofiinu volbu vykonat. Ty, které se tak nerozhodly a nechaly si dítě doma a jenom občas, kolik příspěvek na péči dovolí, co je, v nejnutnějších případech, využít asistence. To však není úplně v souladu se zákonem, protože peníze jsou přece určeny na zaplacení asistence a ne do rodinného rozpočtu. Matky tedy buď dítě odloží, anebo o něj s pocitem provinění vůči státu pečují dál. Bez příjmu, bez vyhlídek na zlepšení, bez pomoci a stále víc jich propadá depresím a noční může, která je mi tak dobře známa Co bude až tady nebudu? A teď ať mi někdo zodpoví otázku, jak mohou pečující v této situaci a atmosféře být oporou pro člověka, který je na nich plně závislý? Jak mu mají pomoct najít motivaci pro další život, jak to má vůbec všechno jeden člověk obstarat a vydržet, 12

14 když čas běží, síly ubývají, odhodlání slábne. Situace tedy donutila pečující dát syna na několik dnů, nebo i na celý týden do stacionáře a jít pracovat. Pro nás to znamenalo, že tři dny jsem pracovala naplno, k tomu obíhala úřady, lékaře, zařizovala všechno, co je kolem syna potřeba a je toho pořád víc. Zbývající dva dny z pracovního týdne byl syn v denním stacionáři, abychom byli alespoň chvíli spolu a udržela se rodinná pouta. Jenže stacionář končí ve dvě a já končila práci v pět. Tři hodiny jsem musela doplácet za asistentské služby. Takže finančně to nakonec vypadalo tak, že jsem pracovala, abych mohla pracovat. A najednou jsme se s hrůzou v tisku dočetli, že vláda snižuje dotace na provoz občanských sdružení, provozujících ony stacionáře, čím jich velkou většinu odsoudila k zániku. Panika. Kam dát syna, abych mohla pracovat? Jak si zajistím aspoň nějaký příjem, když nebudu moct pracovat? A jak budeme vlastně žít? A syn potřebuje motivaci a zázemí a co budu dělat? Pod tím tlakem mnohé matky tělo zradilo. Už nemohou pracovat, síly, které jim zbyly, využívají na nejnutnější práci kolem svých postižených dětí, už nehledají psychology, stejně by jim s touto situací nepomohli. Přesto tiše sní o tom, jak je jejich dítě zajištěné do budoucna, jestli už doma ve svém prostředí, nebo v chráněném bydlení rodinného typu, má veškerou dostupnou péči, díky které je jeho život bohatší a kvalitnější a ono šťastnější a spokojenější, jak se jejich strachy rozplývají díky odborné péči a pocitu bezpečí. Avšak to jsou jenom sny, místo toho se den co den ptají Co bude, až tady nebudu? 13

15 PORAN NÍ MOZKU A CO DÁL? (Medicínské a ekonomické poznámky) Petr Fiala 1. Lékařská fakulta UK Praha, RÚ Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly Konference v PSP ČR Motto: Co jste neud lali pro jednoho z t chto nejnepatrn jších, ani pro mne jste neud lali. Mat. 25,45 Zdroje 1. Statistická ro enka R 2. ÚZIS Praha 3. SÚ 4. Materiály MZd. R 5. Analýzy nemocnic R (AN, A MN) 6. Studie IZPE, Kubinyiho zpráva, VZP 7. Legislativní normy R 8. Zahrani ní prameny - konference, ro enky, ústní sd lení atd. 14

16 Obsah 1. Medicínské poznámky (obr. 5-16) 2. Ekonomické poznámky (obr ) 3. Zdravotn -sociální l žko ( obr ) 4. Záv ry (obr. 42) 5 Výskyt Poran ní mozku pat í do podskupiny poškození CNS s velmi závažnými d sledky. Celkem mají tato onemocn ní v R svou incidenci v ádu n kolika desítek tisíc ro n. Z toho kraniocerebrálních traumat r zného stupn závažnosti p ibývá v ádu set až tisíc ro n. Stoupá i jejich prevalence, a to hl. díky pokrok m v medicín. To indukuje další nároky na pé i - tito lidé žijí s následky postižení i desítky dalších let. Tak se tato onemocn ní poznenáhlu stávají velkým spole enským tématem. Vzbuzují totiž otázku: Jak jim pomoci v jejich nemoci i v dalším život? 6 Rozd lení Výskyt mozkových lézí podle v ku: V d tském v ku: DMO nejedná se vlastn o jednotnou dg., ale o soubor klinicky podobných projev (sta až tisíce ro n, dle metodiky) V dosp lém v ku: Poran ní mozku v d sledku úraz, zejména dopravních, pracovních, sportovních, v domácnosti, asto však je léze i následkem infekcí, zlo in aj. (sta až tisíce) V seniorském v ku: CMP - desítky tisíc ro n 30 tis. (dle n kterých až 60 tis.), prevalence vysoká, cca 1/3 z nich pot ebuje rhb. až do konce života Jedná se tedy o epidemiologicky velmi významný problém 15

17 7 Hlediska Tato onemocn ní m žeme sledovat z nejr zn jších hledisek: Medicínské epidemiologické, preventivní, diagnostické, kurativní, rehabilita ní aj. Ekonomické náklady jednak na vlastní lé ení v jeho fázích, poté na d sledky nemoci (pro vy azení z ekonomické aktivity, dodatkové náklady atd.). Sociální problémem se stává všechno: bydlení, práce, osobní život, rodina, partnerské vztahy, sexualita, d ti, koní ky, sport, pokles spole enské prestiže atd. Právní definice, legislativní normy. Organiza ní jak vše uvedené sladit a zorganizovat. Invalidita - je sama o sob zvláštní kategorií. 8 9 Lé ení v akutní fázi Lze íci, že v sou asné dob je v R 1. fáze lé ení na srovnatelné úrovni s vysp lým sv tem. Jde zejména o zabezpe ení vitálních funkcí už v p ednemocni ní pé i (RZ), poté p evoz do traumacentra (dg. a terapie), konzervativní i invazivní lé ba, dále pobyt na ARO atd. Následuje fáze rehabilitace ( asná i následná). Zde však již za ínají specificky eské problémy. Další obtíže nastávají p i znovuza le ování pacienta s lézí CNS do normálního života. Zde už za vysp lým sv tem výrazn pokulháváme. Následné lé ení Z traumacentra i z ARO je pacient p ekládán do následné pé e. Tam se má zúro it p edchozí úsilí a enormní výše vynaložených prost edk. asto je však opak pravdou. Jednak je to absolutním nedostatkem l žek tohoto typu a jednak bývá úsilí zma eno typicky eským p ístupem (kazuistika: dívka po havárii z ARO na LDN jako neperspektivní ). Na otázku, pro tomu tak je, budu hledat odpov ve druhé ásti této prezentace. 16

18 10 Meze rehabilitace Zdá se, že konven ní rehabilitace se v sou asné dob v tomto sm ru dostává až na samé hranice svých možností. S n kterými pacienty se prost už dál nedostaneme... Proto je t eba hledat nové cesty ( staronové ), novou šanci pro pacienty. To je zárove výzva pro medicínské v dy. Jednou z nich je pro mnohé možná p ekvapivé spojení akupunkturních bod s mozkovými centry. N kolik slov k této u nás dosud mén používané, ale nad jné a asto velmi efektivní metod, kterou provádíme na našem pracovišti. 11 Moderní akupunktura Tradi ní AP se po 2. sv tové válce rozší ila do Evropy (de la Fuye aj). V tom okamžiku za íná její výzkum podle pravidel moderní léka ské v dy. První p esv d ivé výsledky p inesl v letech. Díky n mu jsme poznali základní mechanismy a m žeme se touto metodou angažovat i v oblasti, o níž dnes hovo íme - u mozkových lézí. Sou asný výzkum pak dál posunul hranice našeho poznání. Stojí za to chvíli se u n ho zastavit: 12 P ehled výzkumu Francouzští morfologové (nap. univerzita Montpellier - Rabischong, Terrelová, Auzieche, Niboyet a druzí) - analýza AP histol. a fyziol. Severští neurofarmakologové (Karolinska institut - Terenius, Sjölundová, Kaada, Ericcson) - peptidy. Kanada Pomeranz, Melzack (bolest, zoologie) - regenerace nervové tkán, blokáda bolesti. ínští neurofyziologové Han-ji-šen, Wang-de-šen. Klinici z Vídn, Prahy, Grazu, Mnichova aj. Výsledek: Dnes rel. dob e známe zákl. neurofyziol. mechanismy AP. Na nich staví moderní AP a v našem p ípad její odnož cerebrální AP. 17

19 13 Synaptické bypassy Tyto metody využíváme zejména tam, kde se konven ní rhb. (zam ená hl. na periférii) dostává na své hranice a pacient už dál nepokra uje. Princip spo ívá v syntéze starých zkušeností v AP a nových poznatk o funkci CNS: Sou asná stimulace periferních AB a CNS (cerebrální AP) na p esn definovaných místech, p esn definovanými slabými el. proudy ur itých charakteristik (frekvence, tvar pulsu, polarita...) Stimulace patrn vede k vytvá ení nových spoj v CNS ( synaptické bypassy ), nikoliv nepodobných t m srde ním, p emos ujícím poškozené struktury mozku (plasticita mozku) Nové sm ry v bádání V sou asnosti se problematikou AB ve spojení s CNS zabývá n kolik univerzit. Jde o kombinaci biochemických (enzymy, markery, transmitery ap.) a zobrazovacích metod (PET, fmri, CT aj.): Myiazaki Yamamoto Harvard Medical School Hui a spol. Nukleární výzkumná báze Neuss Popp, Oehlerová, Schlebusch, Klimek Graz - Litscher a spol. V sou asné je u nás p ipravován projekt z EU fond na špi kových pracovištích UK pro výzkum CNS v rehabilitaci, neurorhb. atp. (v. PET, fmri, CT, biochemie). Šance pro eskou v du i pacienty. Co dnes víme Z ur itých bod na periferii (nap. DK) existují konstantní spojení s CNS, což je velmi významné p i mozkových lézích, kde je mj. p erušeno spojení centra a periférie, nap. z jistého bodu na bérci (Gb 37) existuje stálé spojení s vizuálním kortexem. Terapeutické využití. Jiné body propojeny s projek ními zónami kon etin ve strukturách gyrus praecentralis a g. postcentralis. (d ležité pro stimulaci u kon etinových lézí). Další propojují periférii s e ovými centry (p i fatických poruchách). Jiné s bazálními ganglii (m. Parkinson). Další spojky s limbickým sytémem amygdala (motivace, strach), hippocampus (dlouhodobá pam ), gyrus parahippocampalis (prostorové vnímání a pam ), gyrus cingulatus (kognitivní funkce, regulace TK, AS), fornix (p enos funkcí do septálních jader a mamilárních t lísek). 18

20 16 Další poznatky N které body stimulují vlákna vedoucí do p edního hypotalamu (neurohumorální reakce, regulace ANS). Mastocyty z AB stimulují H-3 receptory v CNS. Bolest blokujeme transmitery z periaquaduktání šedi, substantia nigra, n. accumbens, n. raphe magnus aj. P edpokládáme zapojení asocia ních drah (P-L). P i stimulaci retikulární formace z AB blokujeme pam ové informace nap. o chronciké bolesti. Pam ové bolesti - hypotéza aktivace mesolimbické smy ky (PAG - nucleus accumbens - amygdala - habenula) s ú astí prefrontálního cortexu. Výhodná je sou asná stimulace AB na periferii a CNS pomocí cerebrální AP. To všechno jsme ješt p ed pár lety neznali. Tyto jevy je ovšem t eba lépe poznat a zp esnit lé ení Ekonomická ouvertura Od medicíny se k ekonomice mozkových traumat dostáváme otázkou: Kolik kdo dostane za dg. a lé ení mozkové léze? Pokryje to náklady? ARO až desítky tis. K /den (cca stejné jako v EU- 15, TISS body).pr m. nákl.na 1 pac. 300 tis.-1 mil. JIP 6-8 tis. K /den Tato pracovišt jsou vysoce výd le ná, zisková, tj. úhrady jsou nastaveny v pr m ru nad náklady. P i p ekladu na následné l žko tato velkorysost kon í a nastává propad úhrad hlub. pod náklady. Výsledek: íkáme A tím, že lidi zachra ujeme, ale ne íkáme už B, když jsou zachrán ni. Co s nimi dál? To náš systém p íliš ne eší. Pro?! Srovnání s EU-15 Úhrady následné ( dlouhodobé, chronické ) pé e i v EU-15 sazbou za 1 OD ( per diem ). Liší se jen ve své výši: EU-15: Euro/1 ošet ovací den R: kolem Euro/1 ošet ovací den (8-10xmén ) Vstupy jako energie, léky, p ístroje jsou však všude za sv tové ceny. Nižší náklady jdou tedy hlavn na úkor mezd zdravotník, horšího vybavení a úrovn pé e (mén personálu, pom cek atp.). Podíváme se na tento problém podrobn ji. Za neme makroekonomickým prost edím. 19

21 19 Makroekonomika v R Vývoj výdaj na zdravotnictví (v mld. K ) Rok Výdaje % HDP 7,6 7,3 7,2 6,9 6,5 (Zdroj: ÚZIS) Tato ísla jsou alarmující, zejména jejich trend! Pokles se podobá vývoji v Polsku, Ma arsku a na Slovensku p ed vypuknutím jejich krize. Mén vydává ze zemí OECD dlouhodob už jen Turecko (5,7%), Polsko (6,2%). Slovensko však už 7,2%, i Ma arsko 8,3%... Vysp lé zem EU vydávají 9-11% z HDP! 20 Výdaje na osobu Výdaje zdravotnictví na osobu v r v US dolarech p i p epo tu dle parity kupní síly (PPP): CZ 1490 PL 910, SK 1130, H 1504 (Turecko 591) E, P, GR, I, GB: NL, D, A, B, F: CH, L, N: USA: 6700 (Zdroj: ÚZIS) 21 R ve výdajích výrazn zaostává za pr m rem EU (1/3-1/2) p i zákl. vstupech za sv tové ceny (energie, léky, technika). P itom nadvýb r pojistného v r cca 8,9% (r st mezd). Z statek na ú tech ZP k = 39,8 mld. (na ZF 28,5) Inflace a HDP Pr m rný r st HDP v R v posledních letech 5-6%. HDP stoupalo, výdaje na zdravotnictví klesaly. Tato situace je v EU nevídaná a t žko obhajitelná. Pr m rná inflace v r. 2008: 6,3%. Navýšení úhrad v následné pé i v r inilo jen 2%. Realita však asto ješt horší - úhrady pod úrovní oficiálních vyhlášek (viz dále - dosud nevypo ádané úhrady z minulých let, miliónové dluhy). 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR

Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR Praha 2012 publikace_zdravi_po IAK_STRED.indd 1 8/9/12 4:34:53 PM OBSAH: Předmluva Mgr., Bc. Monika Válková... 4 poradkyně

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Začátkem devadesátých let se nám relativně rychle a úspěšně podařilo transformovat zdravotnictví ze státního přídělového systému do pluralitního systému O BČAN www.sdruzeniobcan.cz

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ Na příkladech 5ti respondentů a jejich rodinných příslušníků jsme analyzovali průběh léčby, rehabilitace, péče v komunitě lidí po poranění mozku a náklady s tím spojené. Neméně důležitým cílem případové

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2005 Český helsinský výbor PRAHA červen 2006 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Rovné příležitosti mužů a žen... 3 Práva seniorů... 11 K věkové diskriminaci

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY DOPAD SOCIÁLNÍ REFORMY NA ZAMĚSTNANOST OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Jansa Sociální politika,

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve vybrané lokalitě Vypracovala: Marie Hasoňová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Kubalčíková,

Více

Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin C E R E B R U M Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin PODĚKOVÁNÍ Tato publikace byla vydána v rámci projektu Přenos dobré praxe a zkušeností v sociálním začleňování osob po poranění mozku, který

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

Vizovice 12. srpna 2014

Vizovice 12. srpna 2014 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Mgr. Bohuslav Sobotka předseda vládního výboru, předseda vlády ČR Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Vizovice 12. srpna 2014

Více

Jan Kačer: Úcta ke stáří je zkouškou inteligence. Lidská práva. versus práva poskytovatelů

Jan Kačer: Úcta ke stáří je zkouškou inteligence. Lidská práva. versus práva poskytovatelů 4 prosinec 2010 6. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jan Kačer: Úcta ke stáří je zkouškou inteligence 1 Lidská práva uživatelů 14 17 versus práva poskytovatelů

Více

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové,

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Jitka Sedláčková: Pokud si zachovám humor, je vyhráno. Naší prioritou jsou efektivní sociální služby

Jitka Sedláčková: Pokud si zachovám humor, je vyhráno. Naší prioritou jsou efektivní sociální služby 1 březen 2014 10. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Jitka Sedláčková: Pokud si zachovám humor, je vyhráno 1 9. ročník fotbalového turnaje SENI CUP se bude konat

Více

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010 Monitoring problematiky dětí se v České republice 2010 1 ISBN 978-80-902847-6-0 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými

Více

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce

Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Ekonomické dopady domácího násilí na oběť a příklady mezioborové spolupráce Výměnou zkušeností k efektivní pomoci Publikace vznikla v rámci projektu podpořeného OP LZZ s názvem Efektivnější pomoc obětem

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2008 Český helsinský výbor PRAHA červen 2009 Obsah Úvodem... 1 Děti vězněných rodičů neboli zapomenuté děti... 4 Děti v rodičovských sporech... 9 Práva

Více

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Financování sociálních pobytových služeb pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět

Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět 1 Sborník textů z konference Přivádíme děti na svět Vydavatel: Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství, Praha 2002 Editorky: Mgr. Lucie Ryntová, Bc. Radka Wallerová Jazyková korektura: Mgr. Renáta Martincová

Více

SKOK DO REALITY se přejmenoval na MOSTY Časopis pro integraci!

SKOK DO REALITY se přejmenoval na MOSTY Časopis pro integraci! číslo: 03 / 2010 11.ročník ČASOPIS PRO INTEGRACI Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je organizací s celostátní působností. Základním cílem její činnosti je obhajoba, prosazování a naplňování

Více

Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií

Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií Vyšší odborná škola, střední zdravotní škola a základní škola MILLS, s.r.o. Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Josef Gabriel Vypracovala: Jana Niedermayerová

Více

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ

RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH DĚTÍ Podpořeno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Rovné příležitosti žen a mužů 3 RIZIKA CHUDOBY ŽEN POSTIŽENÝCH DOMÁCÍM NÁSILÍM A JEJICH

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více