Návod jak správně nakládat s potravinami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod jak správně nakládat s potravinami"

Transkript

1 Návod jak správně nakládat s potravinami v domácnostech ABF-BOKU

2 Obsah Úvod... ii Co pro nás potraviny znamenají... 1 Co je zapotřebí pro výrobu potravin... 2 Proč se potraviny vyhazují... 3 Co každý z nás vyhazuje... 5 Tipy pro předcházení vyhazování potravin... 6 Když se někdy přece jen něco zkazí Další literatura Projektoví partneři FUWA i

3 Úvod Tato příručka byla zhotovena v rámci přeshraničního projektu pro Rakousko a Českou republiku. Projekt Future of Waste ( FUWA ) má tyto cíle: přeshraniční výměnu know-how jak předcházet vzniku odpadu a jak s odpadem nakládat, optimalizaci systému odpadového hospodářství v kraji Vysočina a realizaci preventivních opatření u vybraných odpadových toků v obou zemích Projekt byl podpořen Evropskou územní spoluprácí Rakousko Česká republika Tento návod má za úkol seznámit Vás s tématem Jak předcházet vzniku potravinového odpadu a pomoci Vám v každodenním rozhodování při nakupování, skladování, přípravě a požívání potravin. Doufáme, že zde najdete užitečné tipy, jak můžete Vy i Vaše rodina zredukovat potravinový odpad. Všechny fotografie, které v této příručce uvidíte, ukazují potraviny, které byly nedbale vyhozeny mezi odpadky. Tým projektu Vám přeje příjemnou četbu! Vídeň, říjen 2012 ii

4 Co pro nás potraviny znamenají Potraviny jsou základem pro fungování lidského organismu. Ve správném složení a přijímaném množství nás zásobují energií, živinami, vitamíny a stopovými prvky, které jsou nezbytné pro zdravý život, a které zajišťují dobré trávení a dobré zdraví. Výběr poravin, které konzumujeme je odrazem našeho společenského postavení, našeho respektu k životnímu prostředí a druhým lidem (např. bio-produkty, veganské produkty, produkty ze sítě fair-trade), naší náboženské orientace (např. sváteční pokrmy, pokrmy v období půstu), našich kuchařských schopností a času, který můžeme věnovat vaření a stejně tak samozřejmě naší osobní chuti. Společná konzumace určitých potravin upevňuje rodinné vztahy a již po staletí zastává ve všech kulturách důležitou společenskou funkci. Čím by byly narozeniny nebo svatby bez společné slavnostní tabule?! V dřívějších dobách pocházely potraviny až na výjimky, jako jsou olej, sůl a koření, především z blízkého okolí a byly konzumovány podle své sezónní dostupnosti. Dnes si můžeme 7 dní v týdnu a 24 hodin denně po celý rok vybírat z nekonečné palety domácích i exotických potravin. Aby mohly být uspokojeny naše vysoké požadavky na širokou nabídku i nároky na čerstvost potravin, musejí k nám být neustále transportovány nové potraviny a stav potravin musí být neustále kontrolován. Mnoho lidí spojuje dohromady své znalosti a pracovní nasazení, abychom mohli mít k dispozici ty nejkrásnější a nejčerstvější potraviny. Od zemědělce, přes řidiče kamionu, pekařského učně, zaměstnance v balicím průmyslu, přes inspektora na úřadě pro kontrolu potravin až po prodavače v supermarketu naše potraviny procházejí mnohýma rukama, aby nakonec dorazily na náš stůl. K našim potravinám bychom tedy měli přistupovat s úctou odpovídající jejímu významu pro náš tělesný a duševní vývoj a zohledňující enormní vynaložení sil při výrobě, zpracování, přepravě, balení a prodeji. Potraviny naplňují jednu z našich nejdůležitějších potřeb potřebu výživy! ABF-BOKU ABF-BOKU ABF-BOKU 1

5 Co je zapotřebí pro výrobu potravin Během celého řetězce tvorby hodnoty v produkci potřebují potraviny k tomu, aby mohly být vyrobeny, sklizeny, uchovány a transportovány, mnoho zdrojů: osivo, zemědělské plochy, vodu, traktory, hnojiva, slunce, prostředky na ochranu rostlin, zemědělcovu péči, palivo, balicí materiál a mnoho dalšího. Spotřebou zdrojů dochází ke konkurenci ve využití plochy pro potřeby bydlení, kácení lesních porostů, nedostatku vody, přehnojeným vodním tokům, erozi, uvolňování skleníkových plynů, znečišťování životního prostředí odpadem, příliš intenzivnímu lovu ryb ve světových mořích, snížení biodiverzity a tak dále. Věděli jste, že..pro vyprodukování 1 kalorie hovězího masa musí být ve formě krmiva podáno 6 až 21 kalorií. Na 1 kalorii drůbežího masa musí kuře přijmout asi 4 kalorie krmiva. Vzniká tedy obrovská potřeba plochy, aby mohlo být zajištěno zrní na krmivo pro zvířata. 1.pro vyprodukování 1000 kcal rostlinných potravin je potřeba asi 0,5 m³ vody. K vyprodukování stejného energetického množství živočišných potravin, jsou potřeba 4 m³ vody 2. V mnoha zemích se tak snižují zásoby vody, které již tak sotva dostačují. ABF-BOKU 1 Chléb pro svět (2010) Kampaň pro bezpečnost výživy Listy kampaně o konzumaci masa. Stuttgart. 2 Lundqvist J., de Fraiture C., Molden D. (2008) Saving Water: From Field to Fork Curbing Losses and Wastage in the Food Chain. SIWI Policy Brief. SIWI. (Šetření vody: Z pole na vidličku omezující ztráty a plýtvání v potravinovém řetězci.) 2

6 Proč se potraviny vyhazují Po celém světě se vyhazují poživatelné potraviny. Studie 3 Světové organizace pro výživu při OSN zjistila, že se ve světě ročně vyhodí kolem 1,3 miliard tun poživatelných potravin. Etiketa je nalepena křivě, zelenina je moc malá, ovoce příliš nevzhledné, přijde nová dodávka a v regálu se musí udělat místo, chleba je včerejší, nakupování bez plánování, my máme dneska chuť na něco jiného existuje mnoho důvodů, proč se potraviny v průmyslových zemích bezmyšlenkovitě vyhazují. Potraviny se vyhazují i v rozvojových zemích. Tam jsou ale na vině zcela jiné důvody. Často nejsou k dispozici odpovídající možnosti pro sklízení, skladování a transport a potraviny se tak na své cestě ke spotřebiteli zkazí a musejí být vyhozeny. Asi 925 milionů lidí na světě trpí hladem přestože teoreticky by pro každého bylo více než dost. V přepočtu se ročně vyhodí odhadem kg potravin na jednoho hladovícího. Na celém světě se projevují ekologické, ekonomické i sociální důsledky tohoto plýtvání. Když se potraviny bez úpravy dovezou na skládku a jsou zde uloženy, vznikají ukládáním a mikrobiologickým rozpadem takzvané skládkové plyny. Tyto plyny se skládají asi z 60 % z methanu (CH 4 ) a ze 40 % z oxidu uhličitého (CO 2 ). Oba plyny unikají do atmosféry, kde posilují celosvětový skleníkový efekt přičemž methan působí asi 25x škodlivěji než oxid uhličitý! Aby byly sníženy škodlivé dopady potravinového a podobného odpadu na životní prostředí, musí v příštích letech každý členský stát Evropské unie postupně snižovat podíl organických odpadů ukládaných bez předchozího ošetření. V Rakousku je přímé ukládání potravin na skládky již zakázáno. V ostatních zemích se bohžel potraviny dosud na skládky ukládají. Kromě negativních dopadů na životní prostředí mají ale vyhozené potraviny negativní vliv i na naši finanční situaci. Za své potraviny musíme zaplatit víc, protože do ceny potravin jsou započteny ztráty vzniklé během řetězce tvorby hodnoty v produkci. Jestliže je v průmyslových zemích větší poptávka po množství potravin, než jaká je skutečná potřeba, ceny prodávaných potravin stoupají. To vede k tomu, že si chudší lidé (nejen v rozvojových zemích, ale i ve střední Evropě) již nemohou dovolit dostatečné zásobení potravinami a musejí hladovět. V Rakousku je nyní asi lidí (12 % obyvatelstva) 4 ohroženo chudobou, v České republice je to asi lidí (10,4 % obyvatelstva) 5. A v konečném důsledku každý z nás vyhazuje peníze, jestliže každý den nakupujeme více, než sníme, a zbytek vyhazujeme! K negativním sociálním dopadům vyhazování potravin patří nejen hladovění chudších vrstev obyvatelstva, ale i chybějící úcta k práci a odborným znalostem, které lidé vnášejí do celého řetězce tvorby hodnoty, abychom si kdykoli mohli koupit bezpečné potraviny. 3 Gustavsson J., Cederberg C., Sonesson U., Van Otterdijk R., Meybeck A. (2011) Global Food Losses and Food Waste - Extent, Causes and Prevention. FAO, Rome (Globální ztráty v potravinářství a plýtvání potravinami rozsah, příčiny a prevence). 4 Statistik Austria (2012) Standard-Dokumentation Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zu EU-SILC (http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html) Standardní Dokumentace Metainformace (Definice, vysvětlení, metody, kvalita). 5 Český statistický úřad (2012) Statistika & My - Roste podíl osob pod hranicí příjmové chudoby. (www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/140025bfd4/$file/ _21.pdf) 3

7 ABF-BOKU ABF-BOKU 4

8 Co každý z nás vyhazuje Přebytky navařené polévky se vylijí do výlevky, jablko schováváme tak dlouho, až shnije, koláč od svačiny oschl a nikdo už ho nechce jíst, koření na vánoční cukroví zabírá místo a musí udělat prostor pro jiné, ve Fast Foodu jsme toho nakoupili víc než sníme, otrhat švestky ze stromu je pro nás moc velká námaha, v lednici jsme přehlédli datum trvanlivosti nějaké potraviny a teď je prošlá V každodenním životě často vůbec nepostřehneme, kolik vlastně vyhodíme dosud poživatelných potravin. Bez této informace s tím ale nemůžeme nic udělat. Kromě toho každý vyhazuje z jiných důvodů jiné potraviny. Jako první krok k nápravě tedy pomůže, když se přesně zaměříme na vyhazované potraviny. Vyzkoušejte to hned u sebe doma! Můžete například pravidelně nahlédnout do odpadkového koše nebo do nádoby na bio-odpad anebo můžete po dobu jednoho týdne používat deník na potravinový odpad. ABF-BOKU Vezměte si papír a celý týden si zapisujte všechny potraviny, které vyhodíte. Připište si k tomu i důvody a odhadněte množství. Pokud chcte zjistit víc, můžete si zapisovat i to, kam potravinu vyhodíte a kolik stál kilogram dané vyhozené potraviny. Na konci se podivíte, co všechno můžete zjistit o svých vlastních návycích! Zde vidíte příklad, jak by mohl vypadat váš deník potravin: Kdy? Co? Kolik? Proč? Kam? Cena 3.března mléko 0,5 Před dovolenou Do 1 litru jsem koupil moc, záchodu euro/litr zkyslo 4.března houska 1 kus Nechal jsem ji Kontejner 0,4 euro/ ležet, na bioodpad ks úplně ztvrdla 5

9 Tipy jak předcházet vyhazování potravin Pokud si povedete deník potravinového odpadu, uvidíte, proč potraviny vyhazujete, a budete moci zavést potřebná opatření. Následující tipy by vám měly pomoci při rozvíjení vlastních kreativních nápadů. Plánování Plán stravování Promyslete si, kolik lidí bude v následujících dnech doma jíst jaká jídla, případně kolik jídla si vezmou s sebou. Počet osob můžete použít pro odhadnutí potřebného množství potravin. Nákupní seznam Používjte jeden nákupní seznam, na který budou všichni členové rodiny psát potraviny, které byly spotřebovány ze zásob. Podle plánu stravování se seznam doplní o potraviny, které budou v příštích dnech potřeba ještě navíc k těmto spotřebovaným. Pozor: Váš nákupní seznam bude účinný jen tehdy, pokud se ho při nakupování budete držet! Nákup Obecně Snažte se nechodit nakupovat hladoví! S prázdným žaludkem působí mimořádné slevy a příjemná vůně v obchodě ještě svůdněji a vy nakoupíte víc, než vlastně potřebujete. Čestnost nakupování Když můžete nakupovat vícekrát týdně, budete mít doma vždy čerstvé potraviny a skladování můžete přenechat profesionálům v obchodních řetězcích. Velikosti balení Co nejčastěji nakupujte nebalené potraviny můžete tak snadno koupit přesně požadované množství a doma nebudou zbývat žádné potraviny. Kromě toho si navíc ušetříte odpad z balení! Akce a velká/rodinná balení Pokud skutečně chcete šetřit peníze nákupem multipaků a rodinných balení, pak se dohodněte se sousedy nebo přáteli a hned po nakoupení si potraviny rozdělte. Přeprava domů Při nákupu chlazených nebo mražených výrobků si s vezměte chladicí tašku, aby si Vaše potraviny během přepravy domů zachovaly svou kvalitu. Ostatní potraviny chraňte před extrémním horkem, chladem nebo vlhkem. Skladování Pořadí spotřebování Nově nakoupné potraviny uložte ve spíži nebo v lednici vždy za ty potraviny, které už doma máte, a potraviny spotřebovávejte podle principu first in-first out (to co vložíte jako první, také jako první zkonzumujte)! Skladovací podmínky Na balených potravinách výrobci uváději doporučení pro správné skladování. Řidtě se těmito doporučeními, abyste si potraviny mohli vychutnat v nejlepší kvalitě! 6

10 Zkontrolujte teplotu, kterou máte nastavenou v lednici, v prostředním patře by se měla pohybovat kolem 5 C. Jestliže nemůžete nastavit přesnou teplotu, zkontrolujte teplotu teploměrem! Využívejte různé teplotní zóny v lednici ve svůj prospěch! V návodu pro použití se informujte o doporučeních výrobce. Ovoce a zelenina zůstanou nejdéle čerstvé v přihrádce na zeleninu (teplota až 10 C). Potraviny, které se lehce kazí, jako zbytky jídla, maso nebo ryba, skladujte nejlépe na skleněné desce nad přihrádkou na zeleninu, kde se nachází nejchladnější zóna (2 C). Mléčné výrobky byste měli uložit do střední části lednice. Sýr a vejce mohou být uloženy v nejteplejší zóně až nahoře (až 8 C). Nápoje, máslo a hotové omáčky umistěte do přihrádek na dveřích (10 až 15 C). Některé druhy ovoce a zeleniny je lepší skladovat ve vzdušném, chladném a tmavém prostředí ve sklepě, jako např. brambory nebo mrkev. Vodnatá zelenina jako okurky nebo rajčata by měla být skladována v chladu, ale mimo lednici. Také ovoci citlivému na chlad, jako jsou babány, mango a citrusové plody, je lépe mimo lednici. U ředkviček a podbné kořenové zeleniny odstraňte nejlépe ihned po nákupu listy, zelenina pak zůstane déle křupavá. Povadlou zeleninu můžete před konzumací vložit do vody, bude pak opět křupavá. Potraviny z otevřených balení nebo nakrojené potraviny (např. polovinu cibule) vložte do uzavíratelných nádob, zamezíte tak nebezpečí napadení škůdci, vyschnutí, převzetí cizích zápachů a zanesení plísně. Výjimkou je tvrdý sýr, který je nejlepší skladovat zabalený ve svačinovém papíře, vlhkém ubrousku nebo na talíři s poklopem na sýry. ABF-BOKU Nesnášenlivost při společném skladování Některé druhy ovoce a zeleniny, jako např. banány, rajčata, jablka nebo paprika, uvolňují přírodní ethytlen, který urychluje proces zrání jiných potravin. Tuto vlastnost můžeme na jednu stranu využít, abychom dosáhli poživatelnosti nezralých produktů. 7

11 Např. nezralé avokádo můžete skladovat spolu s jablkem, což urychlí proces dozrání avokáda. Na druhou stranu bychom tuto okolnosti měli při skladování vždy zohledňovat, abychom předešli zrychlenému dozrání. Kontrola poživatelnosti Datum minimální trvanlivosti ( Minimální trvanlivost do ) Toto datum je pro Vás vodítkem, do jaké doby výrobce při správném skladování a neotevření balení garantuje specifické vlastnosti produktu, jako např. křupavost sušenek. Neznamená to, že by po překročení tohoto data byla potravina nepoživatelná! Dokonce se smí ještě prodávat, pokud je potravina v pořádku a je-li na produktu označeno, že datum minimální spotřeby bylo překročeno. Použijte své smysly podívjte se, přivoňte, ochutnejte a pak si produkt doma vychutnejte! Plesnivé potraviny byste však jíst neměli, kromě případů, kdy se jedná o požadovanou plíseň u sýrových specialit. Datum spotřeby ( Spotřebujte do ) Datem spotřeby se označují potraviny, které se z mikrobiologického hlediska rychle kazí i při správném skladování. Po překročení data spotřeby tedy mohou tyto potraviny vyvolat zdravotní újmu. Potraviny, které překročily datum spotřeby, byste už neměli konzumovat a měli byste je správným způsobem zlikvidovat. Datum prodeje V Rakousku je na balených vejcích kromě data minimální trvanlivosti vytištěno také datum prodeje. Nenechte se jím zmást, časovou orientaci pro Vás představuje datum minimální trvanlivosti! V České republice jsou vejce opatřena datem spotřeby! Mléčné výrobky U tvarohu nebo jogurtu se po delším stání výrobku vytvoří na povrchu syrovátka jako vodnatá tekutina. Výrobek jednoduše dobře promíchejte a snězte! Test čerstvosti vajec, který je nepoškodí Vložte vejce do sklenice vody. Čerstvé vejce klesne. Pokud je vejce již starší, nashromáždilo se pod skořápkou již více vzduchu a vejce stoupá vzhůru. Starší vejce by měla být před požitím vždy dobře tepelně upravena! Vaření Velikost porcí Uložte si špagetovou míru, abyste vždy vařili podle potřeby, nebo si v kuchařských knihách či na internetu vyhledejte konkrétní doporučená množství na osobu. Jako přibližný vzorec by mělo platit, že pro jednu osobu by mělo být jako příloha použito tolik zeleniny nebo brambor, kolik se tomuto člověku vejde mírně navrstveno do obou rukou. U ryby nebo masa by kus měl být velký jako talíř o velikosti rukou. Pokud po jídle něco zbyde, není to ještě důvodem k tomu, abychom potraviny vyhazovali! Mnoho jídel chutná dokonce lépe, pokud jsou nejméně jednou ohřáta (např. polévky, guláš). Kromě toho se ze zbytků dá rychle uvařit mnoho různorodých jídel. Jídlo nechte vychladnout, zbytky dobře zabalte a odpovídajícím způsobem uložte. I na internetu se dá na různých kuchařských stránkách najít mnoho tipů na vaření (hledejte např. pod heslem využití zbytků jídla ), kde můžete hledat recepty z jedné konkrétní nebo z více ingrediencí! 8

12 Chléb Zbylý chléb můžete nakrájet kráječem na tenké plátky a 10 minut jej sušit je v troubě na 200 C a případně je ochutit česnekem či kořením. Snadno si tak vyrobíte chutnou křupavou pochoutku! Starý chleba nakrájejte na kostky, orestujte a použijte k dekoraci polévky nebo jako základ na knedlíky. Chléb byste měli nakrájet, dokud ještě není příliš tvrdý a usušit jej na vzduchu. Ovoce Z přezrálých banánů, jahod a dalšího ovoce můžete v mžiku vytvořit za pomoci mixéru výborné mléčné koktejly. Mléčné výrobky Tvaroh nebo jogurt zkombinujte s přezrálým ovocem a vytvořte lahodné nápoje nebo navrstvěte mléčné výrobky střídavě se sušenkami a ovocem a vytvořte tak rychlý, opticky i chuťově ohromující, dezert! ABF-BOKU Zelenina Zbylou uvařenou zeleninu můžeme snadno přidat do polévky nebo z ní spolu s jinými zbytky jako salámem, smetanou nebo sýrem vytvořit rafinovaný zapečený recept. Sýr Zbylý sýr skladujte nastrouhaný jako podklad pro zeleninovou oblohu nebo si jím posypte namazaný chléb a zapečte, s každým druhem sýra získáte chuťovou obměnu! Zbytky ryb a salámu Zbytky vařeného masa a salámu jemně rozemelte a okořeňte bylinkami hned máte pomazánku. Pestrost Vaší fantazii se meze nekladou pozvěte přátele ke společné konzumaci zbylých potravin, obložte si vlastní pizzu zbylou zeleninou nebo masem a pokud pořád ještě potřebujete nějaké nápady, podívejte se na internetu nebo se přihlašte na kurs vaření. 9

13 Jídlo Velké oči malý žaludek Dávejte si na talíř vždy méně, kdykoli si přece můžete přidat. V hrnci zůstanou pokrmy déle teplé, a když něco zbyde, je uchování snazší díky oddělenosti jednotlivých složek. Zbytky z talíře už zpravidla nevypadají moc chutně, a tak se nikomu nechce je uchovávat ani později jíst. V restauracích požádejte o měnší porci, pokud již víte nebo vidíte u vedlejšího stolu, že zde dělají příliš veliké porce. Vychutnat si to doma podruhé Projevte v restauraci svou úctu k potravinám a také umění kuchaře tím, že si nedojezenou porci necháte zabalit na doma! Máte tak rychlé jídlo na druhý den a kromě toho ušetříte peníze. Konzervace Mražení čerstvých a syrových potravin Pokud jste si koupili maso či rybu v syrovém stavu a přesto jste je hned nespotřebovali, můžete tyto potraviny také vakuově zabalené zmrazit. Jídla, která později uvaříte z tohoto masa nebo ryby, můžete nově zmrazit k pozdější okamžité konzumaci. Také chléb, bylinky nebo mléčné produkty lze dobře zamrazit a podle potřeby rozmrazit. Zbytky tekutin (např. víno, polévka) Zbylou polévku či víno zamrazte v nádobkách na kostky ledu. Dle potřeby jimi můžete později okořenit omáčky, zeleninu či polévky. Mražení zbylých pokrmů Navařili jste moc? Rozdělte zbylé pokrmy do balíčků o jedné či dvou porcích a zamrazte je. Máte pak kdykoli k dipozici rychlé jídlo, když nebudete mít čas vařit, a můžete je rozmrazit podle potřeby. 10

14 Když se někdy přece jen něco zkazí Někdy nepomůže ani to nejlepší naplánování, ani nejambicióznější předsevzetí a prostě nám zbydou potraviny, které je třeba zlikvidovat. Možná máte známého, kterému uděláte radost tvrdým chlebem a zcvrklými jablky, protože má doma zvířata? Až do předání udržujte tyto potraviny pokud možno co nejvíce v suchu, aby nezačaly plesnivět plíseň nedělá dobře ani zvířatům! Pokud musíte potraviny opravdu vyhodit, jsou nejlépe využity, když je z nich udělán kompost nebo bioplyn. Informujte se u Vašeho místního sdružení pro odpadové hospodářství nebo u své obce o odděleném sběru bio-odpadu. V některých regionech se maso a zbytky vařeného jídla do bio-konstejnerů nesmí dávat! Potraviny by se do odděleného kontejneru měly vyhazovat vždy bez obalů, protože plasty nebo kovy vadí při kompostování. Z Vašich vytříděných potravin se vyrobí buď kompost nebo bioplyn. Kompost může být použit pro zlepšení půdy a může tak například nahradit rašelinu. Bioplyn je využíván na výrobu obnovitelné energie. Zbylé potraviny však můžete spolu s odpadem ze zeleně přidávat do vlastního kompostu. Na kompostu byste měli sbírat vždy směs různých organických zbytků, jako listí, malé větvičky, uschlé zbytky květin, zbytky potravin atd. Dbejte přitom na to, aby byl odpad navrstven volně a kompostem mohl proudit vzduch. Nahromaděná vlhkost není dobrá! Při dodržení uvedených základních podmínek za Vás většinu práce vyřídí mikroorganismy tím, že pro Vás organickou substanci rozloží na hodnotný kompost. Ten můžete použít na hnojení na zahradě! Prostě jej zamíchejte pod zeminu a vaše rostliny budou zásobeny důležitými živinami a půda bude lépe udržovat vodu. Potraviny, zbytky jídel a žluklé oleje nevylévejte do toalety, protože to vede k nežádoucím usazeninám v odpadním potrubí a může to pro Vás znamenat drahé údržbářské práce! Žluklé pokrmové tuky a oleje byste měli sbírat odděleně a odevzdat je ve sběrném dvoře. ABF-BOKU 11

15 Další literatura Zde naleznete další informace k tématům, o kterých pojednávala tato příručka: Brot für die Welt (2010) Kampagne für Ernährungssicherheit Kampagnenblätter Fleischkonsum. Stuttgart (Chléb pro svět [2010]. Kampaň pro bezpečnost výživy Listy kampaně o konzumaci masa. Stuttgart) Gustavsson J., Cederberg C., Sonesson U., Van Otterdijk R., Meybeck A. (2011) Global Food Losses and Food Waste - Extent, Causes and Prevention. FAO, Rome. (Globální ztráty v potravinářství a plýtvání potravinami rozsah, příčiny a prevence) Lundqvist J., de Fraiture C., Molden D. (2008) Saving Water: From Field to Fork Curbing Losses and Wastage in the Food Chain. SIWI Policy Brief. SIWI. (Šetření vody: Z pole na vidličku omezující ztráty a plýtvání v potravinovém řetězci) Homepage projektu Future of Waste (FUWA): (česky) (německy) Homepage dolnorakouských spolků odpadu: (německy) Homepage iniciativy Natürlich weniger Mist ( Samozřejmě méně nepořádku ) ve Vídni: (německy) Homepage Rakouského Ministerstva pro život: Internetové stránky Institutu pro odpadové hospodářství k tématu Prevence potravinového odpadu: (deutsch) (englisch) 12

16 Projektoví partneři FUWA Energetická agentura Vysočiny Mikroregion Telčsko Institut für Abfallwirtschaft, Universität für Bodenkultur Wien (ABF-BOKU) (Institut pro odpadové hospodářství, Univerzita pro kulturu půdy Vídeň) Österreichisches Ökologie-Institut (Rakouský ekologický institut) Strategičtí partneři projektu: Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Oddělení pro ekologické hospodářství a územní plánování (RU3) (A) (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung/Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung (RU3) (A)) Okresní spolek pro odpad v Rohrbachu (Bezirksabfallverband Rohrbach (A)) Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství, Sekce VI/6: Logistika odpadu, prevence a odpadové hospodářství dle produktů (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Sektion VI/6: Abfalllogistik, Vermeidung und produktbezogene Abfallwirtschaft (A)) Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství, Oddělení V/8: Záležitosti EU Životní prostředí (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung V/8: EU-Angelegenheiten Umwelt (A)) Obecní spolek pro odpadové hospodářství v Hornu (Gemeindeabfallwirtschaftsverband Horn (A)) Magistrát města Vídně, MA 48/Management odpadu (Magistrat der Stadt Wien, MA 48/Abfallmanagement (A)) Region Vysočina (CZ) 13

17 Homepage: futureofwaste.eu (německy/česky) Autor: Dipl.Ing. Felicitas Schneider, ABF-BOKU Obrazová dokumentace: Všechny použité fotografie pořídilo ABF-BOKU. 14

Produkce potravinových odpadů v domácnostech v kraji Vysočina a možná opatření k zabránění jejich vzniku

Produkce potravinových odpadů v domácnostech v kraji Vysočina a možná opatření k zabránění jejich vzniku FUWA konference, Jihlava, 25.06.2014 Produkce potravinových odpadů v domácnostech v kraji Vysočina a možná opatření k zabránění jejich vzniku Dipl.Ing. Felicitas Schneider Universität für Bodenkultur Wien

Více

PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI

PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI ZPŮSOBY PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI POTRAVINOVÉ ZTRÁTY Ztráty, které nastanou při sázení, pěstování, sklízení, ošetřování, skladování a při prvním zemědělském zpracování POTRAVINOVÝ ODPAD

Více

Mgr. Kateřina Vítů MVDr. Halina Matějová 22.10. 2014

Mgr. Kateřina Vítů MVDr. Halina Matějová 22.10. 2014 Pohled na plýtvání potravinami Mgr. Kateřina Vítů MVDr. Halina Matějová 22.10. 2014 Osnova Potravinové ztráty x potravinový odpad Příčiny a místa vzniku potravinového odpadu Příčiny plýtvání potravinami

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá Potraviny a lidé Ing. Lenka Skoupá Člověk lovec + sběrač Člověk pastevec Člověk usazený zemědělec Zemědělská velkovýroba Historie lidské výživy Velikost lidské populace byla vždy přímo úměrná dosažitelnosti

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

11 extra tipů, jak ušetřit a ještě si skvěle pochutnat: Vyhazujete staré pečivo? Zadržte!

11 extra tipů, jak ušetřit a ještě si skvěle pochutnat: Vyhazujete staré pečivo? Zadržte! Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > 11 extra tipů, jak ušetřit a ještě si skvěle pochutnat: Vyhazujete staré pečivo? Zadržte! 11 extra tipů, jak ušetřit a ještě si skvěle pochutnat:

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Pohanková 1,3 Hlavní jídlo: Karbanátek, brambor, salát z čínského zelí 1/1

JÍDELNÍČEK. Polévka: Pohanková 1,3 Hlavní jídlo: Karbanátek, brambor, salát z čínského zelí 1/1 OD 2.1. DO 5.1.2018 (pouze MŠ) Svačina: Chléb, máslo, med, bílá káva 1/1,7 Polévka: Zeleninová 1,3,9 Hlavní jídlo: Krupicová kaše s kakaem 1,7 Svačina: Paštiková pomazánka s chlebem 1/1,7 Svačina: Toustíky,

Více

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 1. klíč: Udržujte čistotu Vždy si umyjte ruce, než začnete jídlo připravovat. Myjte si je i během přípravy pokrmu. Udržujte čistě omyté i všechny povrchy (např. kuchyňská

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj OD 4.3. DO 8.3.2012 Svačina: Rohlík, máslo, šunka, čaj Polévka: Zelná s párkem Hlavní jídlo: Krupicová kaše, ovoce, čaj Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Svačina: Rohlík, celerová pomazánka,

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod www.skutecnezdravaskola.cz Přehled kritérií pro dosažení zlatého certifikátu Angažovanost a kultura stravování Z1 Ve spolupráci s dodavateli

Více

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao

Chléb, sýrová pomazánka, mrkev, bílá káva, Špenátová polévka se sýrem Čočka na kyselo, kuřecí párek, okurka, jablko, čaj Houska, máslo, džem, kakao Období:28. 2. 2011 4. 3. 2011 Loupáček, jablko, kakao (čaj) Polévka drštková ala kuře Zapečená brokolice, brambory, broskvový kompot, šťáva Chléb, máslo, šunka, mléko (čaj) Chléb, sýrová pomazánka, mrkev,

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

Jídelníček na 7. týden

Jídelníček na 7. týden Jídelníček na 7. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 4 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 4 den 22 pondělí den 26 pátek Snídaně: Volská oka a toast Oběd: Krůtí prsa pečená na divoko se zeleninovým

Více

ZDRAVÍ. Složené cukry jsou, jsou obsaženy v.., mezi pomalé nestravitelné cukry patří.., která čistí organismus.

ZDRAVÍ. Složené cukry jsou, jsou obsaženy v.., mezi pomalé nestravitelné cukry patří.., která čistí organismus. ZDRAVÍ 1) Potravinová pyramida popisuje množství a poměr jednotlivých druhů potravin ve zdravě složeném jídelníčku. Člověk by denně měl sníst z každé skupiny určitý počet porcí. 2) Základní živiny, které

Více

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní Cesta do plavek Jídelníček Týden 1 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 1 den 1 pondělí den 5 pátek Snídaně: Jahodová omeleta Oběd: Hovězí hamburger Večeře: Kuřecí maso

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7

JÍDELNÍČEK. Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7 OD 1.3. DO 3.3.2017 Svačina: Chléb, máslo, dţem granko 1/1,7 Polévka: Zeleninová s pohankou 1,9 Hlavní jídlo: Kuřecí maso na smetaně, těstoviny, ovoce 1,7 Svačina: Rohlík, sýrová pomazánka se šunkou, zelenina

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

PLÍSŇOVÉ SÝRY. kategorie. Sedlčanský Hermelín 20x100 g PLÍSŇOVÉ ČERSTVÉ A TAVENÉ NAKLÁDANÉ PLÍSŇOVÉ. Král Sýrů Hermelín 30x120 g DEZERTY SPECIALITY

PLÍSŇOVÉ SÝRY. kategorie. Sedlčanský Hermelín 20x100 g PLÍSŇOVÉ ČERSTVÉ A TAVENÉ NAKLÁDANÉ PLÍSŇOVÉ. Král Sýrů Hermelín 30x120 g DEZERTY SPECIALITY PRODUKTOVÝ KATALOG PLÍSŇOVÉ Vítejte ve Světě sýrů a specialit, který Vám přináší kvalitní sýry, mléčné a sýrové speciality tradičních českých i mezinárodních značek: Král sýrů, Pribina, Sedlčanský, Pribináček,

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 1.9-2.9. 2011.. ČTVRTEK chléb vývar krupicová s vejci chléb pomazánka milánské špagety se sýrem sýr

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření Model WSH-SC350 CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Jídelníček na 6. týden

Jídelníček na 6. týden Jídelníček na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co bychom mohli vědět o vaření PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Magdalena Dobromila Rettigovápovýšila vdobě obrozenecké vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní hrdosti. Učila, aby

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Jídelníček na 9. týden

Jídelníček na 9. týden Jídelníček na 9. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Jídelníček na 2. týden

Jídelníček na 2. týden Jídelníček na 2. týden ŽENA S OBEZITOU (energetický příjem 2000 až 2100 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem, voda 1,3,7,9 2. 9. 2016 - pátek ALERGENY polévka slepičí

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Jídelníček na 2. týden

Jídelníček na 2. týden Jídelníček na 2. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10)

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10) JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26.. 26 DO 2.. 26 Po 26.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krupicová s vejcem (,, 7, ), 7), Houska ks (, 7), Paštika Zelňák (,, 7), Vepřová pečeně (, a), Mrkev zadělávaná

Více

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod www.skutecnezdravaskola.cz Přehled kritérií pro dosažení zlatého certifikátu Angažovanost a kultura stravování Z1 Ve spolupráci s dodavateli

Více

VÝŽIVNÝ A CHUTNÝ PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU. Zjednodušuje rodičům život a pomáhá připravovat pokrmy odpovídající specifickým potřebám dětí.

VÝŽIVNÝ A CHUTNÝ PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU. Zjednodušuje rodičům život a pomáhá připravovat pokrmy odpovídající specifickým potřebám dětí. babycook BABYCOOK ZARUČUJE VÝŽIVNÝ A CHUTNÝ PŘECHOD NA PEVNOU STRAVU Zjednodušuje rodičům život a pomáhá připravovat pokrmy odpovídající specifickým potřebám dětí. Objevte BABYCOOK a jeho čtyři hlavní

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Jídelní lístek MŠ DĚTEM JE KAŽDÝ DEN PODÁVÁN OVOCNÝ TALÍŘ období: 2.10. - 6.10.2017 Polévka: Hrstková,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor,9 2.10.2017 pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Přesnídávka:

Více

Jídelníček na 1. týden

Jídelníček na 1. týden Jídelníček na 1. týden ŽENA S OBEZITOU (energetický příjem 2000 až 2100 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Jídelníček na 8. týden

Jídelníček na 8. týden Jídelníček na 8. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks

Jídelní lístek. 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks Jídelní lístek Předkrmy: (doba přípravy 20 25 min.) 100 g Tvarůžkový tatarák, topinky s česnekem 3 ks (A: 1,3,5,6,7,10) 1 ks Topinka s kuřecí směsí (A: 1,3,6,7,10) (kuřecí prsa, kečup, paprika, pór, sýr

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Jídelníček na 5. týden

Jídelníček na 5. týden Jídelníček na 5. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 5. 2. 2016 Pondělí Rohlík s máslem, bílá káva (1,7) Polévka frankfurtská (1,7,9) Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (1,3,7,10) Chléb s máslem a džemem, čaj (1,7) Úterý Chléb s

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Září týden 1.9. až 4.9.

Září týden 1.9. až 4.9. týden 1.9. až 4.9. čtvrtek 1.9.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, bílá káva1, 7 polévka čočková 1 Hlavní jídlo: vepřová pečeně, bramborová kaše, salát, čaj 7 Svačina: puding s piškoty,

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

Domalovánky o třídění odpadu

Domalovánky o třídění odpadu Domalovánky o třídění odpadu Ahoj, jmenuji se Doubek a říkají o mně, že toho hodně vím. Budu vás provázet domalovánkami o třídění a recyklaci odpadů. Dozvíte se, co je to recyklace a proč je tak důležité

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 30.8.2014 10:01 pondělí 1. září 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D3/M 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D1 0,25l Bílá káva, 110g chléb,

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Jídelníček na 4. týden

Jídelníček na 4. týden Jídelníček na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

Jídelníček na 1. týden

Jídelníček na 1. týden Jídelníček na 1. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Červen týden 1.6. až 7.6.

Červen týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, kompot, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina:

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku

Výživový dotazník. Přílohy. Příloha A vzor dotazníku Přílohy Příloha A vzor dotazníku Výživový dotazník Vážený pane, Vážená paní, prosím Vás o vyplnění tohoto výživového dotazníku, který použiji pro zhodnocení Vašich stravovacích návyků a životního stylu.

Více

NÁVOD JAK NA TO TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA POMŮCKA PRO VÁS

NÁVOD JAK NA TO TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA POMŮCKA PRO VÁS TADY JEŠTĚ PROMÝŠLÍM LEPŠÍ NADPIS..ALE CO TŘEBA NÁVOD JAK NA TO POMŮCKA PRO VÁS Tento letáček slouží jako pomůcka k vylepšení stravovacích a pohybových zvyklostí. Pro dobrý základ může posloužit pravidlo

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02.11.25 do 30.11.25 Pondělí 2.11.25 Úterý 3.11.25 Středa 4.11.25 Čtvrtek 5.11.25 Pátek 6.11.25 Chléb s tvarohovou pomazánkou s vejci, kakao, okurek (obsahuje al. :,, ) Kmínová polévka se špaldovými noky,

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Tepelnou úpravu spustíte stisknutím tlačítka Po uplynutí doby tepelné úpravy zazvoní časový spínač.

Tepelnou úpravu spustíte stisknutím tlačítka Po uplynutí doby tepelné úpravy zazvoní časový spínač. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE HRNEC SAMOSTATNĚ (hranolky, zelenina ) Vložte hranolky do hrnce s lopatkou Odměrnou lžící přidejte olej Zavřete víko Nastavení času můžete urychlit krokováním tlačítky sestupně - (60,

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Květen týden 2.5. až 8.5.

Květen týden 2.5. až 8.5. týden 2.5. až 8.5. pondělí 2.5.2016 Přesnídávka: celozrnný rohlík, pomazánkové máslo, jablko1, 7 Polévka: polévka hrstková 9 Hlavní jídlo: ryba zapečená s bramborami, zelí, čaj 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Jídelní lístek Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7) 2. - 6. 5. 2016 Pondělí Chléb s pomazánkou z nivy, mléko (1,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Piškoty s ovocným pyré, čaj (1,3,7)

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy.

ZDRAVÉ DÍTĚ. z pohledu výživy. ZDRAVÉ DÍTĚ z pohledu výživy www.kpclinic.cz VÍM, CO JÍM A JÍM ZDRAVĚ Miminku stačí mateřské mléko, aby rostlo Čím jsme starší zvyšují se nároky organismu na energii ABYSTE SPRÁVNĚ ROSTLY, POTŘEBUJETE

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více