Návod jak správně nakládat s potravinami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod jak správně nakládat s potravinami"

Transkript

1 Návod jak správně nakládat s potravinami v domácnostech ABF-BOKU

2 Obsah Úvod... ii Co pro nás potraviny znamenají... 1 Co je zapotřebí pro výrobu potravin... 2 Proč se potraviny vyhazují... 3 Co každý z nás vyhazuje... 5 Tipy pro předcházení vyhazování potravin... 6 Když se někdy přece jen něco zkazí Další literatura Projektoví partneři FUWA i

3 Úvod Tato příručka byla zhotovena v rámci přeshraničního projektu pro Rakousko a Českou republiku. Projekt Future of Waste ( FUWA ) má tyto cíle: přeshraniční výměnu know-how jak předcházet vzniku odpadu a jak s odpadem nakládat, optimalizaci systému odpadového hospodářství v kraji Vysočina a realizaci preventivních opatření u vybraných odpadových toků v obou zemích Projekt byl podpořen Evropskou územní spoluprácí Rakousko Česká republika Tento návod má za úkol seznámit Vás s tématem Jak předcházet vzniku potravinového odpadu a pomoci Vám v každodenním rozhodování při nakupování, skladování, přípravě a požívání potravin. Doufáme, že zde najdete užitečné tipy, jak můžete Vy i Vaše rodina zredukovat potravinový odpad. Všechny fotografie, které v této příručce uvidíte, ukazují potraviny, které byly nedbale vyhozeny mezi odpadky. Tým projektu Vám přeje příjemnou četbu! Vídeň, říjen 2012 ii

4 Co pro nás potraviny znamenají Potraviny jsou základem pro fungování lidského organismu. Ve správném složení a přijímaném množství nás zásobují energií, živinami, vitamíny a stopovými prvky, které jsou nezbytné pro zdravý život, a které zajišťují dobré trávení a dobré zdraví. Výběr poravin, které konzumujeme je odrazem našeho společenského postavení, našeho respektu k životnímu prostředí a druhým lidem (např. bio-produkty, veganské produkty, produkty ze sítě fair-trade), naší náboženské orientace (např. sváteční pokrmy, pokrmy v období půstu), našich kuchařských schopností a času, který můžeme věnovat vaření a stejně tak samozřejmě naší osobní chuti. Společná konzumace určitých potravin upevňuje rodinné vztahy a již po staletí zastává ve všech kulturách důležitou společenskou funkci. Čím by byly narozeniny nebo svatby bez společné slavnostní tabule?! V dřívějších dobách pocházely potraviny až na výjimky, jako jsou olej, sůl a koření, především z blízkého okolí a byly konzumovány podle své sezónní dostupnosti. Dnes si můžeme 7 dní v týdnu a 24 hodin denně po celý rok vybírat z nekonečné palety domácích i exotických potravin. Aby mohly být uspokojeny naše vysoké požadavky na širokou nabídku i nároky na čerstvost potravin, musejí k nám být neustále transportovány nové potraviny a stav potravin musí být neustále kontrolován. Mnoho lidí spojuje dohromady své znalosti a pracovní nasazení, abychom mohli mít k dispozici ty nejkrásnější a nejčerstvější potraviny. Od zemědělce, přes řidiče kamionu, pekařského učně, zaměstnance v balicím průmyslu, přes inspektora na úřadě pro kontrolu potravin až po prodavače v supermarketu naše potraviny procházejí mnohýma rukama, aby nakonec dorazily na náš stůl. K našim potravinám bychom tedy měli přistupovat s úctou odpovídající jejímu významu pro náš tělesný a duševní vývoj a zohledňující enormní vynaložení sil při výrobě, zpracování, přepravě, balení a prodeji. Potraviny naplňují jednu z našich nejdůležitějších potřeb potřebu výživy! ABF-BOKU ABF-BOKU ABF-BOKU 1

5 Co je zapotřebí pro výrobu potravin Během celého řetězce tvorby hodnoty v produkci potřebují potraviny k tomu, aby mohly být vyrobeny, sklizeny, uchovány a transportovány, mnoho zdrojů: osivo, zemědělské plochy, vodu, traktory, hnojiva, slunce, prostředky na ochranu rostlin, zemědělcovu péči, palivo, balicí materiál a mnoho dalšího. Spotřebou zdrojů dochází ke konkurenci ve využití plochy pro potřeby bydlení, kácení lesních porostů, nedostatku vody, přehnojeným vodním tokům, erozi, uvolňování skleníkových plynů, znečišťování životního prostředí odpadem, příliš intenzivnímu lovu ryb ve světových mořích, snížení biodiverzity a tak dále. Věděli jste, že..pro vyprodukování 1 kalorie hovězího masa musí být ve formě krmiva podáno 6 až 21 kalorií. Na 1 kalorii drůbežího masa musí kuře přijmout asi 4 kalorie krmiva. Vzniká tedy obrovská potřeba plochy, aby mohlo být zajištěno zrní na krmivo pro zvířata. 1.pro vyprodukování 1000 kcal rostlinných potravin je potřeba asi 0,5 m³ vody. K vyprodukování stejného energetického množství živočišných potravin, jsou potřeba 4 m³ vody 2. V mnoha zemích se tak snižují zásoby vody, které již tak sotva dostačují. ABF-BOKU 1 Chléb pro svět (2010) Kampaň pro bezpečnost výživy Listy kampaně o konzumaci masa. Stuttgart. 2 Lundqvist J., de Fraiture C., Molden D. (2008) Saving Water: From Field to Fork Curbing Losses and Wastage in the Food Chain. SIWI Policy Brief. SIWI. (Šetření vody: Z pole na vidličku omezující ztráty a plýtvání v potravinovém řetězci.) 2

6 Proč se potraviny vyhazují Po celém světě se vyhazují poživatelné potraviny. Studie 3 Světové organizace pro výživu při OSN zjistila, že se ve světě ročně vyhodí kolem 1,3 miliard tun poživatelných potravin. Etiketa je nalepena křivě, zelenina je moc malá, ovoce příliš nevzhledné, přijde nová dodávka a v regálu se musí udělat místo, chleba je včerejší, nakupování bez plánování, my máme dneska chuť na něco jiného existuje mnoho důvodů, proč se potraviny v průmyslových zemích bezmyšlenkovitě vyhazují. Potraviny se vyhazují i v rozvojových zemích. Tam jsou ale na vině zcela jiné důvody. Často nejsou k dispozici odpovídající možnosti pro sklízení, skladování a transport a potraviny se tak na své cestě ke spotřebiteli zkazí a musejí být vyhozeny. Asi 925 milionů lidí na světě trpí hladem přestože teoreticky by pro každého bylo více než dost. V přepočtu se ročně vyhodí odhadem kg potravin na jednoho hladovícího. Na celém světě se projevují ekologické, ekonomické i sociální důsledky tohoto plýtvání. Když se potraviny bez úpravy dovezou na skládku a jsou zde uloženy, vznikají ukládáním a mikrobiologickým rozpadem takzvané skládkové plyny. Tyto plyny se skládají asi z 60 % z methanu (CH 4 ) a ze 40 % z oxidu uhličitého (CO 2 ). Oba plyny unikají do atmosféry, kde posilují celosvětový skleníkový efekt přičemž methan působí asi 25x škodlivěji než oxid uhličitý! Aby byly sníženy škodlivé dopady potravinového a podobného odpadu na životní prostředí, musí v příštích letech každý členský stát Evropské unie postupně snižovat podíl organických odpadů ukládaných bez předchozího ošetření. V Rakousku je přímé ukládání potravin na skládky již zakázáno. V ostatních zemích se bohžel potraviny dosud na skládky ukládají. Kromě negativních dopadů na životní prostředí mají ale vyhozené potraviny negativní vliv i na naši finanční situaci. Za své potraviny musíme zaplatit víc, protože do ceny potravin jsou započteny ztráty vzniklé během řetězce tvorby hodnoty v produkci. Jestliže je v průmyslových zemích větší poptávka po množství potravin, než jaká je skutečná potřeba, ceny prodávaných potravin stoupají. To vede k tomu, že si chudší lidé (nejen v rozvojových zemích, ale i ve střední Evropě) již nemohou dovolit dostatečné zásobení potravinami a musejí hladovět. V Rakousku je nyní asi lidí (12 % obyvatelstva) 4 ohroženo chudobou, v České republice je to asi lidí (10,4 % obyvatelstva) 5. A v konečném důsledku každý z nás vyhazuje peníze, jestliže každý den nakupujeme více, než sníme, a zbytek vyhazujeme! K negativním sociálním dopadům vyhazování potravin patří nejen hladovění chudších vrstev obyvatelstva, ale i chybějící úcta k práci a odborným znalostem, které lidé vnášejí do celého řetězce tvorby hodnoty, abychom si kdykoli mohli koupit bezpečné potraviny. 3 Gustavsson J., Cederberg C., Sonesson U., Van Otterdijk R., Meybeck A. (2011) Global Food Losses and Food Waste - Extent, Causes and Prevention. FAO, Rome (Globální ztráty v potravinářství a plýtvání potravinami rozsah, příčiny a prevence). 4 Statistik Austria (2012) Standard-Dokumentation Metainformationen (Definitionen, Erläuterungen, Methoden, Qualität) zu EU-SILC (http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html) Standardní Dokumentace Metainformace (Definice, vysvětlení, metody, kvalita). 5 Český statistický úřad (2012) Statistika & My - Roste podíl osob pod hranicí příjmové chudoby. (www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/140025bfd4/$file/ _21.pdf) 3

7 ABF-BOKU ABF-BOKU 4

8 Co každý z nás vyhazuje Přebytky navařené polévky se vylijí do výlevky, jablko schováváme tak dlouho, až shnije, koláč od svačiny oschl a nikdo už ho nechce jíst, koření na vánoční cukroví zabírá místo a musí udělat prostor pro jiné, ve Fast Foodu jsme toho nakoupili víc než sníme, otrhat švestky ze stromu je pro nás moc velká námaha, v lednici jsme přehlédli datum trvanlivosti nějaké potraviny a teď je prošlá V každodenním životě často vůbec nepostřehneme, kolik vlastně vyhodíme dosud poživatelných potravin. Bez této informace s tím ale nemůžeme nic udělat. Kromě toho každý vyhazuje z jiných důvodů jiné potraviny. Jako první krok k nápravě tedy pomůže, když se přesně zaměříme na vyhazované potraviny. Vyzkoušejte to hned u sebe doma! Můžete například pravidelně nahlédnout do odpadkového koše nebo do nádoby na bio-odpad anebo můžete po dobu jednoho týdne používat deník na potravinový odpad. ABF-BOKU Vezměte si papír a celý týden si zapisujte všechny potraviny, které vyhodíte. Připište si k tomu i důvody a odhadněte množství. Pokud chcte zjistit víc, můžete si zapisovat i to, kam potravinu vyhodíte a kolik stál kilogram dané vyhozené potraviny. Na konci se podivíte, co všechno můžete zjistit o svých vlastních návycích! Zde vidíte příklad, jak by mohl vypadat váš deník potravin: Kdy? Co? Kolik? Proč? Kam? Cena 3.března mléko 0,5 Před dovolenou Do 1 litru jsem koupil moc, záchodu euro/litr zkyslo 4.března houska 1 kus Nechal jsem ji Kontejner 0,4 euro/ ležet, na bioodpad ks úplně ztvrdla 5

9 Tipy jak předcházet vyhazování potravin Pokud si povedete deník potravinového odpadu, uvidíte, proč potraviny vyhazujete, a budete moci zavést potřebná opatření. Následující tipy by vám měly pomoci při rozvíjení vlastních kreativních nápadů. Plánování Plán stravování Promyslete si, kolik lidí bude v následujících dnech doma jíst jaká jídla, případně kolik jídla si vezmou s sebou. Počet osob můžete použít pro odhadnutí potřebného množství potravin. Nákupní seznam Používjte jeden nákupní seznam, na který budou všichni členové rodiny psát potraviny, které byly spotřebovány ze zásob. Podle plánu stravování se seznam doplní o potraviny, které budou v příštích dnech potřeba ještě navíc k těmto spotřebovaným. Pozor: Váš nákupní seznam bude účinný jen tehdy, pokud se ho při nakupování budete držet! Nákup Obecně Snažte se nechodit nakupovat hladoví! S prázdným žaludkem působí mimořádné slevy a příjemná vůně v obchodě ještě svůdněji a vy nakoupíte víc, než vlastně potřebujete. Čestnost nakupování Když můžete nakupovat vícekrát týdně, budete mít doma vždy čerstvé potraviny a skladování můžete přenechat profesionálům v obchodních řetězcích. Velikosti balení Co nejčastěji nakupujte nebalené potraviny můžete tak snadno koupit přesně požadované množství a doma nebudou zbývat žádné potraviny. Kromě toho si navíc ušetříte odpad z balení! Akce a velká/rodinná balení Pokud skutečně chcete šetřit peníze nákupem multipaků a rodinných balení, pak se dohodněte se sousedy nebo přáteli a hned po nakoupení si potraviny rozdělte. Přeprava domů Při nákupu chlazených nebo mražených výrobků si s vezměte chladicí tašku, aby si Vaše potraviny během přepravy domů zachovaly svou kvalitu. Ostatní potraviny chraňte před extrémním horkem, chladem nebo vlhkem. Skladování Pořadí spotřebování Nově nakoupné potraviny uložte ve spíži nebo v lednici vždy za ty potraviny, které už doma máte, a potraviny spotřebovávejte podle principu first in-first out (to co vložíte jako první, také jako první zkonzumujte)! Skladovací podmínky Na balených potravinách výrobci uváději doporučení pro správné skladování. Řidtě se těmito doporučeními, abyste si potraviny mohli vychutnat v nejlepší kvalitě! 6

10 Zkontrolujte teplotu, kterou máte nastavenou v lednici, v prostředním patře by se měla pohybovat kolem 5 C. Jestliže nemůžete nastavit přesnou teplotu, zkontrolujte teplotu teploměrem! Využívejte různé teplotní zóny v lednici ve svůj prospěch! V návodu pro použití se informujte o doporučeních výrobce. Ovoce a zelenina zůstanou nejdéle čerstvé v přihrádce na zeleninu (teplota až 10 C). Potraviny, které se lehce kazí, jako zbytky jídla, maso nebo ryba, skladujte nejlépe na skleněné desce nad přihrádkou na zeleninu, kde se nachází nejchladnější zóna (2 C). Mléčné výrobky byste měli uložit do střední části lednice. Sýr a vejce mohou být uloženy v nejteplejší zóně až nahoře (až 8 C). Nápoje, máslo a hotové omáčky umistěte do přihrádek na dveřích (10 až 15 C). Některé druhy ovoce a zeleniny je lepší skladovat ve vzdušném, chladném a tmavém prostředí ve sklepě, jako např. brambory nebo mrkev. Vodnatá zelenina jako okurky nebo rajčata by měla být skladována v chladu, ale mimo lednici. Také ovoci citlivému na chlad, jako jsou babány, mango a citrusové plody, je lépe mimo lednici. U ředkviček a podbné kořenové zeleniny odstraňte nejlépe ihned po nákupu listy, zelenina pak zůstane déle křupavá. Povadlou zeleninu můžete před konzumací vložit do vody, bude pak opět křupavá. Potraviny z otevřených balení nebo nakrojené potraviny (např. polovinu cibule) vložte do uzavíratelných nádob, zamezíte tak nebezpečí napadení škůdci, vyschnutí, převzetí cizích zápachů a zanesení plísně. Výjimkou je tvrdý sýr, který je nejlepší skladovat zabalený ve svačinovém papíře, vlhkém ubrousku nebo na talíři s poklopem na sýry. ABF-BOKU Nesnášenlivost při společném skladování Některé druhy ovoce a zeleniny, jako např. banány, rajčata, jablka nebo paprika, uvolňují přírodní ethytlen, který urychluje proces zrání jiných potravin. Tuto vlastnost můžeme na jednu stranu využít, abychom dosáhli poživatelnosti nezralých produktů. 7

11 Např. nezralé avokádo můžete skladovat spolu s jablkem, což urychlí proces dozrání avokáda. Na druhou stranu bychom tuto okolnosti měli při skladování vždy zohledňovat, abychom předešli zrychlenému dozrání. Kontrola poživatelnosti Datum minimální trvanlivosti ( Minimální trvanlivost do ) Toto datum je pro Vás vodítkem, do jaké doby výrobce při správném skladování a neotevření balení garantuje specifické vlastnosti produktu, jako např. křupavost sušenek. Neznamená to, že by po překročení tohoto data byla potravina nepoživatelná! Dokonce se smí ještě prodávat, pokud je potravina v pořádku a je-li na produktu označeno, že datum minimální spotřeby bylo překročeno. Použijte své smysly podívjte se, přivoňte, ochutnejte a pak si produkt doma vychutnejte! Plesnivé potraviny byste však jíst neměli, kromě případů, kdy se jedná o požadovanou plíseň u sýrových specialit. Datum spotřeby ( Spotřebujte do ) Datem spotřeby se označují potraviny, které se z mikrobiologického hlediska rychle kazí i při správném skladování. Po překročení data spotřeby tedy mohou tyto potraviny vyvolat zdravotní újmu. Potraviny, které překročily datum spotřeby, byste už neměli konzumovat a měli byste je správným způsobem zlikvidovat. Datum prodeje V Rakousku je na balených vejcích kromě data minimální trvanlivosti vytištěno také datum prodeje. Nenechte se jím zmást, časovou orientaci pro Vás představuje datum minimální trvanlivosti! V České republice jsou vejce opatřena datem spotřeby! Mléčné výrobky U tvarohu nebo jogurtu se po delším stání výrobku vytvoří na povrchu syrovátka jako vodnatá tekutina. Výrobek jednoduše dobře promíchejte a snězte! Test čerstvosti vajec, který je nepoškodí Vložte vejce do sklenice vody. Čerstvé vejce klesne. Pokud je vejce již starší, nashromáždilo se pod skořápkou již více vzduchu a vejce stoupá vzhůru. Starší vejce by měla být před požitím vždy dobře tepelně upravena! Vaření Velikost porcí Uložte si špagetovou míru, abyste vždy vařili podle potřeby, nebo si v kuchařských knihách či na internetu vyhledejte konkrétní doporučená množství na osobu. Jako přibližný vzorec by mělo platit, že pro jednu osobu by mělo být jako příloha použito tolik zeleniny nebo brambor, kolik se tomuto člověku vejde mírně navrstveno do obou rukou. U ryby nebo masa by kus měl být velký jako talíř o velikosti rukou. Pokud po jídle něco zbyde, není to ještě důvodem k tomu, abychom potraviny vyhazovali! Mnoho jídel chutná dokonce lépe, pokud jsou nejméně jednou ohřáta (např. polévky, guláš). Kromě toho se ze zbytků dá rychle uvařit mnoho různorodých jídel. Jídlo nechte vychladnout, zbytky dobře zabalte a odpovídajícím způsobem uložte. I na internetu se dá na různých kuchařských stránkách najít mnoho tipů na vaření (hledejte např. pod heslem využití zbytků jídla ), kde můžete hledat recepty z jedné konkrétní nebo z více ingrediencí! 8

12 Chléb Zbylý chléb můžete nakrájet kráječem na tenké plátky a 10 minut jej sušit je v troubě na 200 C a případně je ochutit česnekem či kořením. Snadno si tak vyrobíte chutnou křupavou pochoutku! Starý chleba nakrájejte na kostky, orestujte a použijte k dekoraci polévky nebo jako základ na knedlíky. Chléb byste měli nakrájet, dokud ještě není příliš tvrdý a usušit jej na vzduchu. Ovoce Z přezrálých banánů, jahod a dalšího ovoce můžete v mžiku vytvořit za pomoci mixéru výborné mléčné koktejly. Mléčné výrobky Tvaroh nebo jogurt zkombinujte s přezrálým ovocem a vytvořte lahodné nápoje nebo navrstvěte mléčné výrobky střídavě se sušenkami a ovocem a vytvořte tak rychlý, opticky i chuťově ohromující, dezert! ABF-BOKU Zelenina Zbylou uvařenou zeleninu můžeme snadno přidat do polévky nebo z ní spolu s jinými zbytky jako salámem, smetanou nebo sýrem vytvořit rafinovaný zapečený recept. Sýr Zbylý sýr skladujte nastrouhaný jako podklad pro zeleninovou oblohu nebo si jím posypte namazaný chléb a zapečte, s každým druhem sýra získáte chuťovou obměnu! Zbytky ryb a salámu Zbytky vařeného masa a salámu jemně rozemelte a okořeňte bylinkami hned máte pomazánku. Pestrost Vaší fantazii se meze nekladou pozvěte přátele ke společné konzumaci zbylých potravin, obložte si vlastní pizzu zbylou zeleninou nebo masem a pokud pořád ještě potřebujete nějaké nápady, podívejte se na internetu nebo se přihlašte na kurs vaření. 9

13 Jídlo Velké oči malý žaludek Dávejte si na talíř vždy méně, kdykoli si přece můžete přidat. V hrnci zůstanou pokrmy déle teplé, a když něco zbyde, je uchování snazší díky oddělenosti jednotlivých složek. Zbytky z talíře už zpravidla nevypadají moc chutně, a tak se nikomu nechce je uchovávat ani později jíst. V restauracích požádejte o měnší porci, pokud již víte nebo vidíte u vedlejšího stolu, že zde dělají příliš veliké porce. Vychutnat si to doma podruhé Projevte v restauraci svou úctu k potravinám a také umění kuchaře tím, že si nedojezenou porci necháte zabalit na doma! Máte tak rychlé jídlo na druhý den a kromě toho ušetříte peníze. Konzervace Mražení čerstvých a syrových potravin Pokud jste si koupili maso či rybu v syrovém stavu a přesto jste je hned nespotřebovali, můžete tyto potraviny také vakuově zabalené zmrazit. Jídla, která později uvaříte z tohoto masa nebo ryby, můžete nově zmrazit k pozdější okamžité konzumaci. Také chléb, bylinky nebo mléčné produkty lze dobře zamrazit a podle potřeby rozmrazit. Zbytky tekutin (např. víno, polévka) Zbylou polévku či víno zamrazte v nádobkách na kostky ledu. Dle potřeby jimi můžete později okořenit omáčky, zeleninu či polévky. Mražení zbylých pokrmů Navařili jste moc? Rozdělte zbylé pokrmy do balíčků o jedné či dvou porcích a zamrazte je. Máte pak kdykoli k dipozici rychlé jídlo, když nebudete mít čas vařit, a můžete je rozmrazit podle potřeby. 10

14 Když se někdy přece jen něco zkazí Někdy nepomůže ani to nejlepší naplánování, ani nejambicióznější předsevzetí a prostě nám zbydou potraviny, které je třeba zlikvidovat. Možná máte známého, kterému uděláte radost tvrdým chlebem a zcvrklými jablky, protože má doma zvířata? Až do předání udržujte tyto potraviny pokud možno co nejvíce v suchu, aby nezačaly plesnivět plíseň nedělá dobře ani zvířatům! Pokud musíte potraviny opravdu vyhodit, jsou nejlépe využity, když je z nich udělán kompost nebo bioplyn. Informujte se u Vašeho místního sdružení pro odpadové hospodářství nebo u své obce o odděleném sběru bio-odpadu. V některých regionech se maso a zbytky vařeného jídla do bio-konstejnerů nesmí dávat! Potraviny by se do odděleného kontejneru měly vyhazovat vždy bez obalů, protože plasty nebo kovy vadí při kompostování. Z Vašich vytříděných potravin se vyrobí buď kompost nebo bioplyn. Kompost může být použit pro zlepšení půdy a může tak například nahradit rašelinu. Bioplyn je využíván na výrobu obnovitelné energie. Zbylé potraviny však můžete spolu s odpadem ze zeleně přidávat do vlastního kompostu. Na kompostu byste měli sbírat vždy směs různých organických zbytků, jako listí, malé větvičky, uschlé zbytky květin, zbytky potravin atd. Dbejte přitom na to, aby byl odpad navrstven volně a kompostem mohl proudit vzduch. Nahromaděná vlhkost není dobrá! Při dodržení uvedených základních podmínek za Vás většinu práce vyřídí mikroorganismy tím, že pro Vás organickou substanci rozloží na hodnotný kompost. Ten můžete použít na hnojení na zahradě! Prostě jej zamíchejte pod zeminu a vaše rostliny budou zásobeny důležitými živinami a půda bude lépe udržovat vodu. Potraviny, zbytky jídel a žluklé oleje nevylévejte do toalety, protože to vede k nežádoucím usazeninám v odpadním potrubí a může to pro Vás znamenat drahé údržbářské práce! Žluklé pokrmové tuky a oleje byste měli sbírat odděleně a odevzdat je ve sběrném dvoře. ABF-BOKU 11

15 Další literatura Zde naleznete další informace k tématům, o kterých pojednávala tato příručka: Brot für die Welt (2010) Kampagne für Ernährungssicherheit Kampagnenblätter Fleischkonsum. Stuttgart (Chléb pro svět [2010]. Kampaň pro bezpečnost výživy Listy kampaně o konzumaci masa. Stuttgart) Gustavsson J., Cederberg C., Sonesson U., Van Otterdijk R., Meybeck A. (2011) Global Food Losses and Food Waste - Extent, Causes and Prevention. FAO, Rome. (Globální ztráty v potravinářství a plýtvání potravinami rozsah, příčiny a prevence) Lundqvist J., de Fraiture C., Molden D. (2008) Saving Water: From Field to Fork Curbing Losses and Wastage in the Food Chain. SIWI Policy Brief. SIWI. (Šetření vody: Z pole na vidličku omezující ztráty a plýtvání v potravinovém řetězci) Homepage projektu Future of Waste (FUWA): (česky) (německy) Homepage dolnorakouských spolků odpadu: (německy) Homepage iniciativy Natürlich weniger Mist ( Samozřejmě méně nepořádku ) ve Vídni: (německy) Homepage Rakouského Ministerstva pro život: Internetové stránky Institutu pro odpadové hospodářství k tématu Prevence potravinového odpadu: (deutsch) (englisch) 12

16 Projektoví partneři FUWA Energetická agentura Vysočiny Mikroregion Telčsko Institut für Abfallwirtschaft, Universität für Bodenkultur Wien (ABF-BOKU) (Institut pro odpadové hospodářství, Univerzita pro kulturu půdy Vídeň) Österreichisches Ökologie-Institut (Rakouský ekologický institut) Strategičtí partneři projektu: Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Oddělení pro ekologické hospodářství a územní plánování (RU3) (A) (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung/Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung (RU3) (A)) Okresní spolek pro odpad v Rohrbachu (Bezirksabfallverband Rohrbach (A)) Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství, Sekce VI/6: Logistika odpadu, prevence a odpadové hospodářství dle produktů (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Sektion VI/6: Abfalllogistik, Vermeidung und produktbezogene Abfallwirtschaft (A)) Spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodohospodářství, Oddělení V/8: Záležitosti EU Životní prostředí (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Abteilung V/8: EU-Angelegenheiten Umwelt (A)) Obecní spolek pro odpadové hospodářství v Hornu (Gemeindeabfallwirtschaftsverband Horn (A)) Magistrát města Vídně, MA 48/Management odpadu (Magistrat der Stadt Wien, MA 48/Abfallmanagement (A)) Region Vysočina (CZ) 13

17 Homepage: futureofwaste.eu (německy/česky) Autor: Dipl.Ing. Felicitas Schneider, ABF-BOKU Obrazová dokumentace: Všechny použité fotografie pořídilo ABF-BOKU. 14

Produkce potravinových odpadů v domácnostech v kraji Vysočina a možná opatření k zabránění jejich vzniku

Produkce potravinových odpadů v domácnostech v kraji Vysočina a možná opatření k zabránění jejich vzniku FUWA konference, Jihlava, 25.06.2014 Produkce potravinových odpadů v domácnostech v kraji Vysočina a možná opatření k zabránění jejich vzniku Dipl.Ing. Felicitas Schneider Universität für Bodenkultur Wien

Více

Mgr. Kateřina Vítů MVDr. Halina Matějová 22.10. 2014

Mgr. Kateřina Vítů MVDr. Halina Matějová 22.10. 2014 Pohled na plýtvání potravinami Mgr. Kateřina Vítů MVDr. Halina Matějová 22.10. 2014 Osnova Potravinové ztráty x potravinový odpad Příčiny a místa vzniku potravinového odpadu Příčiny plýtvání potravinami

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá Potraviny a lidé Ing. Lenka Skoupá Člověk lovec + sběrač Člověk pastevec Člověk usazený zemědělec Zemědělská velkovýroba Historie lidské výživy Velikost lidské populace byla vždy přímo úměrná dosažitelnosti

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 1. klíč: Udržujte čistotu Vždy si umyjte ruce, než začnete jídlo připravovat. Myjte si je i během přípravy pokrmu. Udržujte čistě omyté i všechny povrchy (např. kuchyňská

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

PLÍSŇOVÉ SÝRY. kategorie. Sedlčanský Hermelín 20x100 g PLÍSŇOVÉ ČERSTVÉ A TAVENÉ NAKLÁDANÉ PLÍSŇOVÉ. Král Sýrů Hermelín 30x120 g DEZERTY SPECIALITY

PLÍSŇOVÉ SÝRY. kategorie. Sedlčanský Hermelín 20x100 g PLÍSŇOVÉ ČERSTVÉ A TAVENÉ NAKLÁDANÉ PLÍSŇOVÉ. Král Sýrů Hermelín 30x120 g DEZERTY SPECIALITY PRODUKTOVÝ KATALOG PLÍSŇOVÉ Vítejte ve Světě sýrů a specialit, který Vám přináší kvalitní sýry, mléčné a sýrové speciality tradičních českých i mezinárodních značek: Král sýrů, Pribina, Sedlčanský, Pribináček,

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod www.skutecnezdravaskola.cz Přehled kritérií pro dosažení zlatého certifikátu Angažovanost a kultura stravování Z1 Ve spolupráci s dodavateli

Více

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami

Jídelníček: Týden 4. den 22 pondělí den 26 pátek. den 23 úterý den 27 sobota Snídaně: Ovesná kaše s řeckým jogurtem a borůvkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 4 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 4 den 22 pondělí den 26 pátek Snídaně: Volská oka a toast Oběd: Krůtí prsa pečená na divoko se zeleninovým

Více

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní Cesta do plavek Jídelníček Týden 1 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 1 den 1 pondělí den 5 pátek Snídaně: Jahodová omeleta Oběd: Hovězí hamburger Večeře: Kuřecí maso

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření

MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření MANUÁL Hrnec pro pomalé vaření Model WSH-SC350 CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

1.9.-5.9.2014. Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče

1.9.-5.9.2014. Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče 1.9.-5.9.2014 Musli tyčinka, mléko Krupicová s mrkví a vejci Kuřecí směs se zeleninou, rýže Chléb s máslem a kuřecí šunkou,rajče Chléb s budapešťskou pomazánkou, paprika Bramboračka Zapečené palačinky

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 30.8.2014 10:01 pondělí 1. září 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D3/M 0,25l Bílá káva, 110g chléb, 10g máslo, marmeláda D1 0,25l Bílá káva, 110g chléb,

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více

Domalovánky o třídění odpadu

Domalovánky o třídění odpadu Domalovánky o třídění odpadu Ahoj, jmenuji se Doubek a říkají o mně, že toho hodně vím. Budu vás provázet domalovánkami o třídění a recyklaci odpadů. Dozvíte se, co je to recyklace a proč je tak důležité

Více

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co bychom mohli vědět o vaření PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Magdalena Dobromila Rettigovápovýšila vdobě obrozenecké vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní hrdosti. Učila, aby

Více

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny

Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Chytrý nákup: Jak poznat kvalitní potraviny Ve značení potravin není lehké se vyznat. Což je špatně, ale co naplat. Při výběru pomůže několik základních pravidel i orientace v produktech. 2 10 pravidel

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY Koktejly jsou lahodné nápoje vhodné pro spoustu příležitostí, které se snadno přizpůsobí každému mlsnému jazýčku. Milují je jak dospělí, tak

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Tepelnou úpravu spustíte stisknutím tlačítka Po uplynutí doby tepelné úpravy zazvoní časový spínač.

Tepelnou úpravu spustíte stisknutím tlačítka Po uplynutí doby tepelné úpravy zazvoní časový spínač. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE HRNEC SAMOSTATNĚ (hranolky, zelenina ) Vložte hranolky do hrnce s lopatkou Odměrnou lžící přidejte olej Zavřete víko Nastavení času můžete urychlit krokováním tlačítky sestupně - (60,

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

PŘEDKRMY. 80 g Domácí škvarková pomazánka 45,- Kč s čerstvě rozpečeným chlebem. 100 g Masový štrúdl s rybízovou marmeládou 55,- Kč POLÉVKY

PŘEDKRMY. 80 g Domácí škvarková pomazánka 45,- Kč s čerstvě rozpečeným chlebem. 100 g Masový štrúdl s rybízovou marmeládou 55,- Kč POLÉVKY PŘEDKRMY 80 g Domácí škvarková pomazánka 45,- Kč s čerstvě rozpečeným chlebem 100 g Masový štrúdl s rybízovou marmeládou 55,- Kč POLÉVKY 0,3 l Kozí brada 45,- Kč (smetanová zelná polévka) 0,3 l Silný hovězí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

Bongrain Foodservice Bongrain Foodservice Tradici, kvalitu, poctivost

Bongrain Foodservice Bongrain Foodservice Tradici, kvalitu, poctivost Katalog výrobků Vítejte ve světě Bongrain Foodservice ČR. Ve světě kvalitních sýrů, sýrových specialit a dalších mléčných výrobků tradičních českých i mezinárodních značek. Bongrain Foodservice je součástí

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 400 g Smažená směs pro 2 osoby 248 Kč 1,3,7 (hovězí svíčková, vepřové

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011 Škola Kavčí hory- Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 2.5 6.5. 2011 PONDĚLÍchléb polévka bramborová makový závin pomazánka filé zapečené se sýrem ze strouhaného

Více

Snídaně. Sýry. Tvaroh. Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům. Internetové fitness televize FitnessTV.cz

Snídaně. Sýry. Tvaroh. Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům. Internetové fitness televize FitnessTV.cz Internetové fitness televize FitnessTV.cz Gramáž-hmotnosti potravin příloha k Dietním jídelníčkům Snídaně Sýry sýr Apetito linie Sýr light tavený Sýr cottage light Hermelín Figura Hermelín Figura Camembert

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Kakao Jablko 1-Pol. hovězí s kapáním Sušenka Chléb

Kakao Jablko 1-Pol. hovězí s kapáním Sušenka Chléb Strana: 1 So 1 Ne 2 Po 3 Út 4 St 5 Káva mléčná čaj ovocný 1-Pol. cibul. s bramborem Voda se sirupem sýr Hermelín Houska s rostlinným margarinem Banán 1-podžárka Zmrzlinový pohár s Rohlík s rostlinným margarinem

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou

JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou JÍDELNÍ LÍSTEK Penzion Pod Rozhlednou Studený předkrm: Cena Kč Utopenec, chléb 35,- Chléb se sádlem (cibule, okurek), pečivo 25,- Nakládaný Camembert, pečivo 39,- Talíř se třemi druhy sýrů, pečivo 49,-

Více

METODICKÝ KUFŘÍK. Projekt UMBESA. Trvale udržitelný rozvoj ve stravovacích zařízeních Pracovní listy

METODICKÝ KUFŘÍK. Projekt UMBESA. Trvale udržitelný rozvoj ve stravovacích zařízeních Pracovní listy Projekt UMBESA Trvale udržitelný jídelníček Realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních se zvláštním zohledněním regionálních, sezónních, ekologických potravin a čerstvě připravených jídel

Více

Jídelní lístek "HVĚZDA z.ú."

Jídelní lístek HVĚZDA z.ú. 21.8.2014 10:01 pondělí 25. srpen 2014 D0 Bílá káva, veka, jogurt D3 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D3/M 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D1 0,25l Bílá káva, cornflakes s mlékem D9 0,25l Bílá

Více

Jídelníček: Týden 2. Snídaně: Skořicová žemle s kávovým krémem a jahodami. Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami

Jídelníček: Týden 2. Snídaně: Skořicová žemle s kávovým krémem a jahodami. Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami Cesta do plavek Jídelníček Týden 2 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 2 den 8 pondělí den 12 pátek Snídaně: Míchaná vejce s čerstvými bylinkami Oběd: Vepřový guláš s

Více

spotřebiče s technologií 6. smysl

spotřebiče s technologií 6. smysl Ves tavné spotřebiče s technologií 6. smysl inteligence, kterou máte na konečcích svých prstů mytí nádobí MIKROVLNNÉ TROUBY trouby odsavače par chlazení inteligentní spotřebiče, které do vašich domovů

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především

Den podle NATURHOUSE. pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Den podle NATURHOUSE pro více energie a radosti do života aneb Na jídle záleží především Milá čtenářko, milý čtenáři, právě se před vámi otevírá výběr 6 receptů, které jsme připravili přímo exkluzivně

Více

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699

Restaurace Na Svaté Svatá 31 Zdice 314/003 699 Studené předkrmy: 100g Pikantní salátek z olomouckých tvarůžků, pečivo 65.- 100g Talíř sušené šunky 75.- 100g Variace sýrů- niva, hermelín, olomoucké tvarůžky, máslo, pečivo 85.- 1ks Domácí nakládaný hermelín,

Více

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015

Čtvrtek 01.10.2015. Pátek 02.10.2015 Čtvrtek..25 Masová s kapáním/dušená játra, rýže, jogurt, čaj, voda s citronem (obsahuje al. :,,,, ) Masová s kapáním/vepřová kotleta přírodní, brambory, zeleninová obloha, jogurt, čaj, voda s citronem

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Jídelní lístek pro měsíc září

Jídelní lístek pro měsíc září Jídelní lístek pro měsíc září 1. týden přesnídávka oběd polévka hlavní chod nápoj 1. 9. 2015 2. 9. 2015 3. 9. 2015 4. 9. 2015 Přesnídávka xx oběd polévka Z červené čočky hlavní chod 1 Boloňské špagety

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více