výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Tutleky Kostelec nad Orlicí tel bankovní spojení KB Rychnov nad Kněžnou číslo účtu / 0100 web IČ

2 Obsah Kdo jsme.. 2 Forma právní existence. 2 Učební plány.. 2 Kontakt Seznam žáků ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov n. Kn. ve školním roce 2008/ Rada školy... 3 Pedagogičtí pracovníci školy... 3 Pracoviště školy.. 3 Školní vzdělávací program 4 Zápis do prvního ročníku. 4 Absolventi školy... 4 Výsledky vzdělávání... 4 Evaluace školy. 4 Hodnocení žáků. 4 Výsledky inspekční činnosti Správní a dozorčí rada školy.. 5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků.. 5 Mimoškolní akce uskutečněné ve školním roce 2008/ Přípravný pobyt v Plasnicích Školní projekty.. 6 Školní akademie věd. 6 Školní parlament.. 7 Závěrečná školní slavnost a udělování školních cen Hospodaření za školní rok 2008/ Chráníme přírodu -1 -

3 Kdo jsme Škola je od roku 1992 zařazena do sítě škol MŠMT. Po celou dobu své existence funguje jako nestátní neziskové zařízení pro děti od šesti do patnácti let. Mozaika poskytuje dětem základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti a předpoklady. V pedagogické práci klade velký důraz na individuální přístup, vstřícný postoj k dítěti, etickou výchovu a úzkou spolupráci s rodinou. Smyslem školy je vytvářet prostředí, které dětem umožní rozvíjet zdravé sebehodnocení, tvořivost, touhu po nových zkušenostech, po poznání, možnost utvářet svůj charakter a budovat a udržovat pozitivní vztahy. Forma právní existence Zřizovatelem školy je občanské sdružení Společnost přátel základní soukromé školy v Rychnově nad Kněžnou. V současné době je škola zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Krajského soudu v Hradci Králové jako samostatná právnická osoba (IČ ). Učební plány Výuka ve školním roce 2008/2009 probíhala podle učebních dokumentů: Národní škola č.j /97-20 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA Adresa: ZŠ Mozaika, o.p.s. Tutleky 65 Kostelec nad Orlicí GSM GSM Kontakt e mail web ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou ve školním roce 2008/ Chaloupková Sára Rychnov n. Kn. 2. Šimůnek Jakub Rychnov n. Kn. 3. Vítek Ladislav Vamberk 4. Seniurová Petra Liberk 5. Ševella František Rychnov n. Kn. 6. Špulák František Hroška 7. Langerová Lucie Liberk 8. Flégl Adam Třebešov 9. Mazurová Veronika Libel 10. Mrázková Simona Nová Ves 11. Navrátil Jiří Podbřezí 12. Pašta Michal Žampach 13. Tancošová Kateřina Rychnov n. Kn. 14. Zemanová Nika Lukavice 15. Kalous Jan Vamberk 16. Nosálová Aneta Rychnov n. Kn. 17. Stejskal David Rychnov n.kn. 18. Ševellová Kristýna Rychnov n. Kn. 19. Patrik Tancoš Rychnov n. Kn. 20. Dlabola Zdeněk Borohrádek 21. Kutmon Daniel Vamberk 22. Neugebauer Josef Kvasiny 23. Mihulka Jaroslav Hroška 24. Műller Patrik Vamberk 25. Oberreiter Jan Kostelecká Lhota 26. Oubrecht David Rašovice 27. Plachetka Lukáš Rychnov n. Kn. 28. Strnad Tomáš Potštejn 29. Šimůnek Jiří Rychnov n. Kn. 30. Škrabalová Lenka Rychnov n. Kn. 31. Štefanidesová Barbora Černíkovice 32. Štěpánek Jan Lukavice 33. Vavrečka Daniel Rychnov n. Kn. 34. Vlčková Petra Doudleby n. O. 35. Bystřický Miroslav Rychnov n. Kn. 36. Gašparovičová Markéta Rychnov n. Kn. 37. Janeček Pavel Solnice 38. Kopecká Kateřina Vamberk 39. Langer Karel Liberk 40. Manišová Martina Rychnov n. Kn. 41. Navrátilová Dana Podbřezí 42. Prouza Tomáš Dlouhá Ves 43. Václavík Pavel Rychnov n. Kn. 44. Donchenko Nikolaj Lično 45. Morávek Ladislav Kostelec n. Or. 46. Netolický Patrik Rychnov n. Kn. 47. Sehnoutka Martin Kostelec n. Or. 48. Petrláková Andrea Rychnov n.kn. 49. Dörner Patrik Hoděčín 50. Holec Robin Dobré 51. Klema Petr Slemeno 52. Kulhavá Dominika Rychnov n. Kn. 53. Mazánek Jan Vamberk 54. Mokošová Petra Týniště n. Orl. 55. Pražák Matěj Častolovice 56. Součková Martina Rychnov n. Kn. 57. Štruncová Karolína Lukavice u Žamb. Chráníme přírodu -2 -

4 58. Uhlíř Karel Žďár n. Orl. 59. Václavíková Andrea Doudleby n. O. 60. Voborníková Vendula Tutleky Rada školy Veronika Krsková zástupce rodičů Mgr. Josef Heřman zástupce pedagog. pracovníků Jiřina Randáková zástupce zřizovatele Pedagogičtí pracovníci školy Mgr. Kamila Zemanová Stieberová (VŠ pedagog. Hradec Králové Učitelství pro I. st. ZŠ, absolventka kurzu reedukace VPU, frekventantka kurzu etické výchovy, 16 let praxe) ředitelka školy výuka etiky, hudební výchovy, českého jazyka reedukační asistentka pracovník pověřený prevencí pat. j. Mgr. Josef Heřman (VŠ pedagog. Hradec Králové učitelství pro II. st. ZŠ, 12 let praxe) zástupce ředitelky školy správce ICT výuka matematiky, zeměpisu, IVT vedení zájmového kroužku florbal práce ve Školní akademii věd Bc.Jiří Švejda (Pedagogická fakulta Hradec Králové) výuka přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu, německého jazyka třídní učitel 9. ročníku výchovný poradce pro volbu povolání Mgr. Barbora Hercíková (MU v Brně, obor speciální pedagogika, 4 roky praxe) reedukační asistentka výchovná poradkyně pro otázky VPU Mgr. Petra Svědíková (Pedagogická fakulta Hradec Králové 3 roky praxe) třídní učitelka ve ročníku kroužek břišních tanců zástupkyně ředitelky školy Michaela Nezmeškalová (studentka MU v Brně, absolventka kurzu pro osobní asistenty, absolventka zdravotnického kurzu) třídní učitelka v ročníku školní zdravotnice Šárka Klecová ( SPŠ Litomyšl) vychovatelka ve školní družině Mgr. Jana Schovánková (Pedagogická fakulta Plzeň učitelství pro II. stupeň ZŠ, 2 roky praxe) třídní učitelka v 8. ročníku výuka českého jazyka a anglického jazyka na II. st. ZŠ Martina Šimůnková (absolventka SOŠ) pedagogická a osobní asistentka na II. stupni Pracoviště školy Zdeňka Fialová Ve školním roce 2008/2009 škola (Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, 30 let praxe) třídní učitelka v 6. ročníku působila na dvou oddělených pracovištích. I. stupeň školy a školní družina v budově SPŠS v Rychnově nad Kněžnou a II. stupeň se výuka výtvarné výchovy, pracovních školním klubem zahájily školní rok opět činností a dějepisu na II. st. ZŠ, v budově školy v obci Tutleky, kde bylo psaní na počítači práce ve Školní akademii věd zároveň sídlo firmy a kde škola spolu s obcí pokračovala v přípravě projektu do Evropských fondů na rekonstrukci školy. Očekávané stěhování I. stupně se díky změnám v postupu rekonstrukce SPŠS v Rychnově nad Kněžnou nekonalo a pronájem prostor je zajištěn i pro další školní rok. Přesto Chráníme přírodu -3-

5 zajištění společných prostor a opětovné sjednocení školy zůstává prvořadým úkolem. Školní vzdělávací program Výuka v 1., 2., 6. a 7. ročníku byla zahájena v tomto školním roce podle nového školního vzdělávacího programu s názvem Mozaika. Je v něm specifikován způsob práce s žáky v naší škole, co veřejnosti nabízíme a konkrétní výstupy a cílová kritéria pro absolventy naší školy. Jeho obsah je dostupný na internetových stránkách a u ředitelky školy. Na jeho tvorbě se podíleli všichni pracovníci školy. Zápis do prvního ročníku Zápis do první třídy naší školy byl vyhlášen na období od 15. ledna 2009 do 15. února V tomto období mohli rodiče budoucích prvňáčků kdykoliv kontaktovat školu a dle svých možností si domluvit termín zápisu. Této možnosti využili rodiče čtyř dětí, které byly do školy přijaty. jazyk již na základní škole a většina preferovala německý jazyk jako nejvhodnější druhý jazyk ve škole. Polovina dotázaných pokládá přípravu dětí na druhý cizí jazyk jako příliš zatěžující. Devadesát procent rodičů se vyjádřilo k tomu, že s dětmi mluví o dění ve škole a vztazích mezi spolužáky, kromě jednoho případu se domnívají, že jejich dítě se necítí být ve škole ohroženo a nemají podezření, že je obětí jakékoliv formy šikany. Všichni vědí na koho se v případě ohrožení obrátit a možnosti komunikace s učiteli se jim zdají být dostačující. Meziročně se zvýšil počet rodičů využívajících přístupu do elektronické žákovské knížky o deset procent na šedesát pět a zvýšil se počet rodičů, kteří prostřednictvím žákovské knížky reagují na dění ve vyučování a omlouvají zde své děti, čímž se stává systém omluvenek přehlednější s možností ukládání a pozdějšího využití při řešení problémů. Údaje v elektronické žákovské knížce jsou cenným statistickým materiálem pro vedení školy o zájmu rodičů, práci jednotlivých učitelů a školních výsledcích jednotlivých dětí. Hodnocení žáků Hodnocení žáků formou širšího slovního hodnocení se nám stále jeví jako Absolventi školy nejvhodnější z pohledu žáka. Rodičům nabízíme pravidelné měsíční Povinnou školní docházku ve školním hodnocení prostřednictvím internetové roce 2008/2009 ukončilo dvanáct žáků. žákovské knížky. Přístup k žákovské knížce Všichni žáci byli přijati k dalšímu mají rodiče přes internetové stránky školy díky studiu. Pět žáků bylo přijato na SOŠ, sedm individuálnímu heslu, které chrání důvěrné žáků si vybralo obory na SOU. informace o jejich dětech. Učitelé základních předmětů se pravidelně jedenkrát měsíčně vyjadřují k práci dětí. U ostatních předmětů kromě výchov jedenkrát za čtvrtletí. V I. a III. Výsledky vzdělávání čtvrtletí rodiče dostávají výpis ze žákovské knížky vytištěný, což umožňuje i rodičům bez Ve školním roce 2008/2009 dva žáci přístupu na internet se seznámit s výsledky nepostoupili do dalšího ročníku. Pět žáků svých dětí. Škola rodičům nabízí pomoc při absolvovalo úspěšně reparát. práci s počítačem i přístup na internet ve škole. Žáci třetího ročníku absolvovali Každý učitel má k dispozici přístup do porovnávací testy Scio Tetřev, které ne zcela elektronického portfolia dětí a jeho odpovídají nastavení našeho vzdělávacího prostřednictvím může ukládat a dávat rodičům programu. Přesto v některých položkách k nahlédnutí elektronicky zpracované práce, či (především ČJ) dosáhli vynikajících úspěchů. kopie důležitých prací a dokumentaci z činnosti jejich dítěte ve škole. Jejich počet se v letošním školním roce výrazně zvýšil, ubylo i Evaluace školy technických potíží při ukládání a dostupnosti souborů. Škola oslovila rodiče žáků ve školním Postupem času se neustále utvrzujeme roce dotazníkem k problematice šikany, výuce v přesvědčení, že jakkoliv je práce se širším cizích jazyků a jejich představám řešení výuky slovním hodnocením pro učitele náročná, má tělesné výchovy. Dotazníkového šetření se slovní hodnocení pro dítě největší vypovídající zúčastnila více než polovina rodičů. hodnotu, nemá hranici ani k jednomu pólu Pouze polovina dotázaných se výkonu a podporuje jeho sebedůvěru. Jeho domnívá, že je vhodné začít učit se druhý cizí formu je třeba neustále vybrušovat a hledat Chráníme přírodu -4-

6 způsob, jak co nejefektivněji s ním v žákův prospěch pracovat. Je třeba hledat neustále cestu k jeho největší objektivitě. Pracovat s konkrétními výstupy, kritérii a vlastním sebehodnocením žáků. Stále hledáme nové formy, kterými bychom slovní hodnocení obohatili. Jednou z nich je procentuelní hodnocení písemných prací na druhém stupni, které dětem jasně a přehledně dává obraz o jejich úspěšnosti. Procentuelně je vyjádřena i minimální průměrná výše výkonu dítěte pro základní zvládnutí předmětu v daném pololetí. Pokud mu v písemných pracích a měřitelných pracích nebrání porucha učení, nebo ostatní výkon v hodinách vysoce nepřevyšuje výkony ve změřitelných testech, je touto hranicí 30%. Samozřejmě zde hraje velkou roli vztah učitel žák. Od tohoto školního roku děti začaly pracovat s kritérii hodnocení a konkrétními výstupy v jednotlivých předmětech a zároveň s tím zpracovávají v návaznosti na ně vlastní sebehodnocení. Tím se učí zodpovědnosti za vlastní práci, zdravému sebehodnocení a reflexi vlastní práce. Tento systém je nutí pracovat s vlastními limity a plánovat. V příštím školním roce se budeme snažit do systému zasvětit více rodiče. Výsledky inspekční činnosti Ve školním roce 2008/2009 neproběhla ve škole žádná inspekce. Poslední zpráva ČŠI je ve škole k dispozici pro všechny zájemce. k finančním záměrům vedení školy. Plní funkci veřejné kontroly. Vyjadřuje se ke koncepčním záměrům rozvoje školy, jmenuje a odvolává ředitele školy. Vyjadřuje se k podmínkám práce ve škole a bezpečnosti žáků. Rada se v uplynulém školním roce sešla sedmkrát, vždy za přítomnosti ředitelky školy. Kromě zákonných povinností se členové rady podíleli na organizaci školních akcí pro veřejnost (rodičovská sobota, vánoční a velikonoční dílna, závěrečná školní slavnost). Další vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé ve školním roce 2008/ 2009 byli k individuálnímu vzdělávání motivováni systémem odměn. Třem vyučujícím bylo umožněno studium. Všichni vyučující se ve školním roce zúčastnili minimálně jedenkrát semináře nebo kurzu zaměřeného na výuku. V celém školním roce sborovna pracovala pod vedením supervizora a šestkrát v roce prodělala intenzivní kurz v komunikačních dovednostech. Zástupkyně učitelek I. stupně se zúčastnily dlouhodobého kurzu zaměřeného na výuku anglického jazyka Brána jazyků. Na konci školního roku škola zahájila práci v projektu Zavádění metod aktivního učení do základních škol s o.s. JOB a Erudis, o.p.s.. Mimoškolní akce uskutečněné ve školním roce 2008/2009 Správní a dozorčí rada školy Členové správní rady školy ve školním roce 2007/2008: předseda: Jiřina Randáková členové: Miloš Mazura Zuzana Kschvendová Veronika Krsková Karel Langer Ladislava Plachetková Členové dozorčí rady školy ve školním roce 2007/2008: předseda: Elena Seniurová členové: Lenka Stejskalová Jana Chaloupková Rada prosazuje oprávněné zájmy žáků, jejich rodičů a dalších subjektů zainteresovaných na výchově a vzdělávání na této škole. Rada školy schvaluje výroční zprávu školy, zprávu o hospodaření školy, vyjadřuje se září říjen zahajovací pobyt Proč chráníme Orlické hory branně-sportovní den Dřevěný čtvrtek rodičovská sobota výtvarná dílna gelové svíčky listopad bruslení se školním klubem prosinec vánoční dílna pro mateřské školy mikulášský den velkých pro malé cukrové odpoledne vánoční dílna v Tutlekách školní Vánoce zvonění novému roku na rychnovském zámku leden filmová noc návštěva divadla v Hradci Králové Chráníme přírodu -5 -

7 únor plavání se školním klubem koncert Jaroslava Uhlíře březen velikonoční dílna v Tutlekách zimní pobyt na horách duben mimoškolní setkání s rodiči a bowling keramická dílna květen Bambiriáda červen Oslava dne dětí závěrečná školní slavnost Přípravný pobyt v Plasnicích Již tradičně jsme otevřeli nový školní rok zahajovacím pobytem. Jeho hlavním cílem je navodit přátelské pracovní ovzduší nejen v třídních kolektivech, ale v celé škole. Usnadnit začlenění nových žáků i vyučujících a urychlit seznámení všech. Hlavním tématem, kolem kterého se celý pobyt točil, byl zážitkový projekt na téma Proč chráníme Orlické hory. Ve spolupráci s Chráněnou krajinnou oblastí Orlické hory jsme na zahájení pobytu uskutečnili malou přírodní exkurzi s výkladem na téma ochrana životního prostředí v Orlických horách. Na ni navazovala velká skupinová soutěž, kde se pracovalo s novými informacemi, které jsme získali. Po celou dobu pobytu děti pracovaly ve výběrových dílnách, kdy literárně, fotograficky a výtvarně zpracovávaly téma Orlické hory. Závěrečný den jsme věnovali celoškolnímu setkání na toto téma, kde jsme hledali argumenty, proč je třeba přírodu chránit, v čem jsou Orlické hory jedinečné. Ve volném čase se prostřednictvím školního klubu mohly děti přihlásit ke sportovním a turistickým aktivitám, návštěvám zajímavých míst a tvořivým dílnám. Na konci pobytu byl zvolen školní parlament a jeho předseda. V letošním roce byla opět možnost přihlásit se do Školní akademie věd. V rámci zahajovacího pobytu proběhlo první a druhé přijímací kolo do akademie. Školní projekty Kromě pravidelné projektové výuky na I. stupni, která probíhá jeden den v každém týdnu a je změřena na velká měsíční témata jako např. Místo kde žijeme, Příroda a její ochrana, Jak k nám přišli Slované, Vesmír apod., probíhá ve škole v každém školním roce celá řada jiných projektových akcí. O velkém projektu v přípravném týdnu zde již byla řeč. Všichni žáci školy se mimo to sešli při třech jednodenních celoškolních projektech. V prvním prakticky ověřovali v rámci mediální výchovy jak nám reklamy lžou a nebo naopak. Praktickým pokusem jednotlivé skupiny ověřovaly vybrané reklamy a vyvozovaly ze své práce závěry. V jarních měsících jsme aktivně prožili intenzivní spolupráci s dětmi z uprchlického tábora. Žáci I. i II. stupně měli za úkol připravit pro děti program odpovídající jejich věku a kulturním zvyklostem. Celý projekt se velmi vydařil a prodloužil se několik dalších dnů. Posledním celoškolním výukovým projektem byla Chudoba. Děti prvního stupně na základě dostupných informací zjišťovaly, jak se mají děti žijící v Africe a jejich starší spolužáci řešili konkrétní situace rodin v chudých afrických státech. Na závěr pracovali s údaji o globální vesnici, kde zjistili, jak báječně se u nás máme. Celý rok na druhém stupni probíhal rétorický projekt Můj příběh. Ve kterém si všichni žáci vyzkoušeli vystoupit se svým projevem před velkou skupinou dětí a zároveň objektivně hodnotit výkon na základě daných kritérií bez ohledu na své sympatie. Ve všech předmětech po celý rok připravují učitelé předmětové miniprojekty. Tento způsob práce je pro žáky atraktivní, efektivní pro zvládnutí širokého spektra klíčových kompetencí a velmi motivující. Naším cílem je dále zlepšovat přípravu těchto aktivit, jejich větší podíl ve výuce i jejich předmětovou provázanost. Školní akademie věd Školní akademií věd je projekt, který dává individuální možnost dětem hlouběji se věnovat některému vybranému oboru. V tomto školním roce byly dle zájmu otevřeny tyto sekce: výtvarná Výsledkem práce Školní akademie věd byla např. školní výstava výtvarných prací a soubor fyzikálních pokusů pro malé vědátory. Chráníme přírodu -6 -

8 Školní parlament Složení školního parlamentu pro školní rok 2008/2009: Vendula Voborníková předsedkyně Matěj Pražák Martina Manišová Pavel Václavík Lukáš Plachetka Josef Neugebauer Aneta Nosálová Petra Seniurová František Špulák Nika Zemanová Jako první velký úkol schválil školní parlament školní řád pro školní rok 2008/2009 a potvrdil členy Školní akademie věd pro tento školní rok. Do funkce předsedy školního parlamentu byla zvolena Vendula Voborníková. Parlament se scházel jedenkrát za čtrnáct dní o velké přestávce (dle potřeby i častěji). Jeho zasedání se účastnila paní ředitelka. Vzhledem k rozdělení školy se scházel zvlášť první a druhý stupeň školy. Při celoškolních projektech se pak sešli zástupci obou částí školy. Děti se seznámily vždy se všemi připravovanými akcemi a změnami ve škole a byly tak prostředníkem mezi vedením školy a žáky. Jejich prostřednictvím mohli všichni žáci školy přijít se svými připomínkami, náměty a stížnostmi. Školní parlament spolurozhodoval o pořadí nutných úprav ve škole. Parlament rozhodoval rovněž o použití peněz, které se vybraly na vánoční dílně a které byly získány tvořivými dílnami. Školní parlament je přirozenou součástí života školy. Chtěli bychom i nadále rozšiřovat jeho pravomoci. žáci a napůl pedagogové. Na všechny čekalo občerstvení z kuchyně členů správní rady. Na závěr programu třídní učitelé rozdali vysvědčení a rozloučili se oficiálně s dětmi i rodiči. Školní ceny udělené za školní rok 2008/2009 Sympaťák I. st.: Ladislav Vítek Sympaťačka I. st.: Lucie Langerová Sympaťák II. st.: Matěj Pražák Sympaťačka II. st.: Andrea Václavíková Cena smíchu I. stupeň: Jirka Navrátil Cena smíchu II. stupeň: Patrik Netolický Sportovec roku I. stupeň: Jakub Šimůnek Sportovec roku II. stupeň: Jan Mazánek Výtvarník I. st.: Lucie Langerová Výtvarník II. st: Petra Vlčková Cena za reprez. školy: Vendula Voborníková Cena fair play I. stupeň: Jan Kalous Cena fair play II. stupeň: Dominika Skokan roku I. stupně: Simona Mrázková Skokan roku II. stupně: Tomáš Učitel roku: Jiří Švejda Třída, kam se nejlépe chodí učit: osmý ročník Ekologická cena paní uklízečky I. st.: třída Ekologická cena paní uklízečky II. st.: 6.třída Závěrečná školní slavnost a udělování školních cen Předposlední den školního roku je pro nás tradičním dnem konání závěrečné školní slavnosti. Závěr školního roku za účasti rodičů je pro děti slavnostním okamžikem. Letošní školní slavnost opět probíhala v Tutlekách v blízkosti školy. Uskutečnil se zde program pro rodiče, výstava vybraných výsledků projektových prací, soutěže nejstarších žáků školy pro ty nejmenší, ukázky práce v centrech pro rodiče. Správní rada uspořádala dobročinnou tombolu. Škola se rozloučila s dětmi, které odcházely do světa, a také s odcházejícími pedagogy. Byly uděleny školní ceny, o kterých rozhodovali napůl sami Chráníme přírodu -7 -

9 státní dotace Hospodaření za školní rok Příjmy ,00 Kč jiné příjmy ,83 Kč z toho: SPZSŠ ,50 Kč dary ,00 Kč jiné tržby 2 240,00 Kč úroky 98,33 Kč Příjmy celkem ,83 Kč Výdaje investiční výdaje 0,00 Kč neivestiční výdaje ,43 Kč z toho: náklady na platy ,00 Kč zákonné pojištění ,00 Kč provozní náklady ,43 Kč z toho: nájemné ,00 Kč učebnice a učební pomůcky ,80 Kč ostatní provozní náklady ,63 Kč Výdaje celkem ,43 Kč Chráníme přírodu -8 -

výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel. 739 007 826 bankovní spojení KB Rychnov nad Kněžnou e-mail info@zsmozaika.info číslo

Více

výroční zpráva za školní rok 2006/2007

výroční zpráva za školní rok 2006/2007 výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel. 739 007 826 bankovní spojení KB Rychnov nad Kněžnou e-mail info@zsmozaika.info číslo

Více

výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 661 bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou e-mail: zemoska@seznam.cz číslo

Více

za školní rok 2013/20014

za školní rok 2013/20014 výroční zpráva za školní rok 2013/20014 Základní škola MOZAIKA, o.p.s. Rychnov nad Kněţnou U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněţnou tel. 739 007 826 bankovní spojení KB Rychnov nad Kněţnou e-mail info@zsmozaika.info

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání MOZAIKA Předkladatel Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166 Rychnov nad Kněžnou 516 01 tel. 739 007 826 e-mail info@zsmozaika.info

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010 2011 1. Úvod Základní škola T.G. Masaryka (T.G.Masaryka 396, Borohrádek) je příspěvková organizace, zřizovatelem je Město Borohrádek. Ve funkci ředitelky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 V Roztokách 24. 9. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Výroční zpráva je zpracována

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ŽIŽKOVO NÁM. 1, OKRES NÁCHOD TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více