zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 11. 11. 2009 od 16 hodin v zasedací místnosti MO."

Transkript

1 Vratislavický zpravodaj V tomto čísle naleznete Z jednání zastupitelstva 3 Kulturní centrum 5 S kamerou za uměním 8 Centrum Kamínek 9 Osobnosti Vratislavic 12 Sportovní den pro děti 16 Turnaj o Pohár starosty 17 Žáci v České televizi 19 Ilustrovaná příloha Ve statku Sedmivsí Jürgen Kawan str. 12 Žáci v České televizi str. 19 Pozvánka na jednání zastupitelstva dne od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

2 Vratislavický zpravodaj Vážení vratislavičtí občané, dovolte mi, abych se s Vámi po dvouměsíční pauze, v tomto podzimním čase podělil o novinky z našeho úřadu. Když jsem vstupoval do funkce starosty městského obvodu, tak jsem si dal cíl udělat vše pro to, aby vratislavičtí občané byli do budoucna co nejméně závislí na velkém městě a aby co nejméně opouštěli katastr Vratislavic, naopak, co nejvíce času trávili ve Vratislavicích. Věděl jsem, že to je dlouhá cesta a že nebude jednoduchá. Myslím, že se můj cíl začíná naplňovat. Podařilo se vybudovat krásný odpočinkový lesopark, který slouží všem věkovým kategoriím občanů městského obvodu. Podařilo se zřídit mateřské centrum pro mnohdy opomíjené maminky s dětmi. Postavit sportovní areál Na Rozcestí, který slouží nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti. Mám pocit, že nejpotřebnější investicí je v současné době už jen vybudování kvalitního obchodu k nákupu potravin a multifunkčního centra, kde bychom se mohli společně setkávat, nebo si třeba jen posedět u dobré kávy. Vím, že kvalitní obchod s potravinami ve Vratislavicích chybí, a dělám vše pro to, aby do konce roku 2010 byl obchod otevřený, i přesto, že mám v tomto případě jen velmi omezený prostor pro vyjednávání. V současné době má developerská společnost Proctus od obce odkoupený pozemek a vydané územní rozhodnutí na stavbu tohoto k objektu. Pevně věřím, že termín otevření nejpozději do je reálný. Rád bych se vrátil zpátky k vybudování multifunkčního centra. Mám milou povinnost Vám oznámit, že zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání víceméně všemi hlasy schválilo výstavbu vratislavického kulturního, společenského, ale třeba také výstavního centra za obecním úřadem. Základním principem a myšlenkou bylo skloubit několik forem využití v jednom objektu, tzv. multifunkci, ať už je to náměstí, které dostatečně šetrně navazuje na vybudovaný park a lesopark, nebo také prostor pro možnosti pořádání společenských, prezentačních a kulturních akcí, kterých mimo jiné, díky kvalitní práci oddělení kultury a kulturní komise přibývá, tak mít třeba adekvátní prostory pro setkávání seniorů, prezentaci školek a základní školy, důstojné zázemí pro svatby a odpočinkovou kavárnu. Zároveň oproti minulému článku ve Vratislavickém zpravodaji přibyla ještě jedna funkcionalita. Rozhodli jsme se, že věnujeme část tohoto centra jednomu z nejznámějších vratislavických rodáků, a sice Ferdinandovi Porschemu. A tak kromě pamětní desky si budou moci návštěvníci Vratislavic prohlédnout něco ze života tohoto významného konstruktéra v dostatečně atraktivním zázemí. Slavnostní podpis smlouvy a poklepání na základní kámen centra proběhne v 10 hodin za budovou obecního úřadu a hned poté předáme prostory stavební společnosti, aby mohla co nejdříve začít a městský obvod měl multifunkční centrum do k dispozici. Další, neméně důležitou událostí, která proběhne v průběhu měsíce listopadu (v případě dobrých klimatických podmínek) a mám z ní opravdu velkou radost, je zakopání parovodu v zámeckém parku. Po velmi intenzivních a mnohdy zdlouhavých jednáních se mi podařilo přesvědčit Teplárnu Liberec a především zástupce společnosti MVV Energie CZ, jakožto majoritního vlastníka teplárny, že trubky, které byly skoro před čtvrt stoletím provizorně umístěny na povrchu našeho parku, patří do země. Věřím, že to našemu parku jenom prospěje a získá zase o trošku více na už tak velké atraktivitě. Sám se těším, až budu v příštím roce opět v zámeckém parku oddávat, a nebudu muset společně s fotografem hledat záběr na park bez parovodní trubky. Posledním, dnes představovaným projektem, který se podařilo připravit k realizaci, je oprava kostela. V současné době je vybrán dodavatel na opravu střechy a je zpracováván projekt na opravu fasády. Chtěl bych, abyste se v příštím roce příjemně cítili i v tomto v minulosti trochu opomíjeném místě, kde jsou jeho dominantami objekty kostela, úřadu a i nové připravované multifunkční centrum. Váš starosta Lukáš Pohanka 8. Primátorský den solidarity Streetball challenge 2009 Dne 26. září 2009 se na náměstí dr. Edvarda Beneše v Liberci uskutečnila akce letošního Primátorského dne solidarity v podobě kvalifikačního turnaje ve streetballu, tedy hry na jeden basketbalový koš. Turnaj byl určen pro žáky 7. až 9. tříd základních škol. Akce se zúčastnilo 14 družstev a naše družstvo ve složení Vítek Šimůnek, Michal Mejstřík, Šimon Krtička, Jan Peš, ačkoli hrálo poprvé, bylo kousek od účasti ve finálové čtyřce. A zde se už rozdělovaly hodnotné ceny ve výši až Kč. Skupinu jsme vyhráli vcelku v pohodě. Těšili jsme se na čtvrtfinále, jelikož vítězství by nám zaručilo účast ve finálové čtyřce. Čtvrtfinále trošku jsme zaspali začátek, kluci z Broumovské byli o hodně vyšší, starší a hráli mnohem tvrději než my a rozhodčí to pouštěl. Nicméně 3 min. před koncem jsme srovnali stav, a dokonce jsme se dostali do vedení o jeden koš. Pak nám nevyšla jedna akce a bylo zase srovnáno. Vítězství bylo na dosah, ale následovalo trošku zbrklosti, trošku smůly, ztratili jsme míč a dostali se pod tlak. Z trestného hodu jsme inkasovali koš. I přes následnou snahu už nebyl čas na vyrovnání. Prohráli jsme. Příští rok plánujeme odvetu. Už se nenecháme zaskočit. Budeme ve finále. Kluky máme dobrý, coach se zlepší, zajistíme lepší zázemí (fanynky, fotografy) a bude to doma! Jan Kvapil, coach 2

3 11/2009 Z jednání zastupitelstva Osmé jednání Zastupitelstva MO Vratislavice n. N. proběhlo ve středu 14. října. K projednání bylo zastupitelům předloženo celkem 18 bodů. V úvodu, byl schválen zápis z minulého zasedání a přijat program tohoto jednání zastupitelstva. Potom byl dán prostor občanům k diskusi. Dotazy se týkaly vysvětlení navýšení objemu prostředků na reklamní předměty pro potřeby MO, dále potřeby nátěru dřevěného zábradlí v lesoparku. Zastupitelstvo po projednání vzalo na vědomí informaci finančního výboru. Následovalo jednání o 5. rozpočtovém opatření. Zde byl dán prostor Ing. Radovanu Novotnému, aby prezentoval stav přípravy stavby vratislavického multifunkčního kulturního a společenského centra. Na obrázcích byla podrobně popsána jednotlivá podlaží stavby i s návrhem interiérů a mobiliáře. Vzhledem k zpřesňování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení byl stanoven i přesnější odhad konečných nákladů, které by neměly přesáhnout 67 mil Kč (bez DPH). Výběrové řízení již proběhlo a dodavatel stavby je znám. Stavební práce by měly začít v listopadu tohoto roku a dokončení se plánuje na konec září Po projednání tohoto obsáhlého bodu byla vzata na vědomí informace kontrolního výboru prezentující výsledky kontrol z poslední doby. Následovalo schválení rezignace dvou členů kontrolního výboru a úspěšná volba členů nových. Velmi aktuálním a důležitým bodem bylo schválení operačního plánu zimní údržby silnic na rok Zastupitelé pak projednali i návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o veřejném pořádku. Vzhledem k tomu, že k textu vyhlášky byly připomínky a podněty na doplnění, bude navrženo její doplnění na jednání Zastupitelstva statutárního města Liberec. Konečný text pak bude zveřejněn i ve Vratislavickém ZPRAVODAJI. Starosta informoval zastupitele např. o návrhu textu kroniky za první pololetí letošního roku, o výsledku konkurzního řízení na výběr nového ředitele/ředitelky vratislavické ZŠ či o vyúčtování vstupného do sportovního areálu Na Rozcestí za měsíc září. Po vyřízení námětů a připomínek zastupitelů z minulého zasedání zastupitelstva MO byl dán opět prostor k diskusi občanů. Dotazovali se na záměr využití objektu kina a na odměny úředníků MO za rok Odpovědi budou tazateli poskytnuty písemně v zákonné lhůtě. V rámci závěrečného bodu podnětů a připomínek zastupitelů se rozpoutala diskuse o zákonných možnostech zákazu kouření na území lesoparku. Příští jednání Zastupitelstva MO Vratislavice nad Nisou se bude konat ve středu 11. listopadu od 16 hodin v zasedací místnosti MO. Všichni občané jsou srdečně zváni. Zájemci o podrobnější informace naleznou vše na webových stránkách MO v sekci Orgány městského obvodu/zastupitelstvo městského obvodu/materiály k projednání. Zde jsou v předstihu zveřejněny všechny aktuální materiály k jednání a k nahlédnutí jsou i materiály projednané na minulých zasedáních zastupitelstva. Martin Nechvíle Účast zastupitelů na zasedáních zastupitelstva MO Vratislavice nad Nisou Na základě usnesení rady MO zveřejňujeme účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva MO. V tomto čísle vám přinášíme docházku za měsíce září a říjen Sedmého jednání zastupitelstva roku 2009 se zúčastnilo 12 zastupitelů: Mgr. V. Hoření, MUDr. E. Hudcová (místostarostka), V. Jech, F. Jelínek, Ing. P. Jeništa, V. Křapka, L. Pohanka (starosta), K. J. Svoboda, L. Škoda, Z. Škodová, J. Vrána (místostarosta), MUDr. J. Vytiska. Omluven: L. Oraný. Bez omluvy se nezúčastnili: J. Sýkora, J. Šplíchal. Osmého jednání zastupitelstva roku 2009 se zúčastnilo 11 zastupitelů: Mgr. V. Hoření, MUDr. E. Hudcová (místostarostka), V. Jech, F. Jelínek, V. Křapka, L. Pohanka (starosta), K. J. Svoboda, L. Škoda, Z. Škodová, J. Vrána (místostarosta), MUDr. J. Vytiska. Omluveni: L. Oraný, Ing. P. Jeništa. Bez omluvy se nezúčastnili: J. Sýkora, J. Šplíchal. Redakce Úřední hodiny městského obvodu Vratislavice nad Nisou: Pondělí a středa: hodin a hodin. V úterý, čtvrtek a pátek: je nutné si návštěvu úřadu MO předem domluvit! Omluva Redakce Vratislavického ZPRAVODAJE se omlouvá čtenářům, že letošní říjnové číslo obdrželi se zpožděním, které nebylo způsobeno pouze na naší straně. Jednalo se o ojedinělou shodu nepříznivých okolností, kdy redakční rada výjimečně zasedala až 30. září, pak se vyskytly i technické problémy při grafickém zpracování a v neposlední řadě se zpozdila i roznáška České pošty, jelikož ZPRAVODAJE nejsou již dopravovány k distribuci na vratislavickou pobočku, ale na poštu do Liberce k nádraží. Uděláme vše pro to, aby se neodůvodněná zpoždění již neopakovala. Děkujeme za pochopení. Z důvodu dobré informovanosti o kulturních a sportovních akcích konajících se v měsíci prosinci vám jejich termíny přinášíme již v tomto čísle. Redakce 3

4 Vratislavický zpravodaj Policie ČR ve Vratislavicích n. N. informuje Tento článek vychází z údajů za období od 1. do V tomto období bylo v našem služebním obvodu zahájeno vyšetřování ve 21 případech trestných činů. Z toho v sedmi případech jsme vedli zkrácené přípravné řízení proti podezřelému. Jednalo se zejména o neukázněné řidiče či neřidiče, kteří řidili motorové vozidlo bez řidičského oprávnění či přes vyslovený zákaz. Mezi další hříšníky patří řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky a rovněž pachatel trestného činu zatajení věci. Zdejší policisté dále řešili ve dvou případech vykázání násilné osoby. Jednalo se o dva případy týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě. V jednom případě jsme spolupracovali se Službou kriminální policie na vyšetřování. Na obviněného byla Okresním soudem v Liberci uvalena vazba. V dalších dvou případech bylo provedeným šetřením zjištěno, že se nejedná o trestný čin. Zdejší policisté vyřizovali 64 různých dožádání soudů a jiných institucí, doručovali písemnosti, výslýchali, prověřovali pobyty osob apod. Za sledované období se řešilo 40 přestupků, z toho 19 v blokovém řízení. Ve třech případech se jednalo o přestupky proti zachovávání veřejného pořádku a zbylé se týkaly bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Za významné považuji úspěšné zadržení pachatele loupežného přepadení bankovní instituce v Jablonci nad Nisou, které se našim policistům podařilo na základě informací všímavých spoluobčanů. V poslední době jsem byl informován o tom, že občanům není vždy jasné, komu sdělit oznámení přestupku či trestného činu. Je důležité vědět, zda se jedná o strážníka Městské policie Liberec, či policistu Policie České republiky. V tomto je zásadní rozdíl, protože služební obvod, tedy působiště policisty PČR Obvodního oddělení Vratislavic nad Nisou má skutečně jiné hranice než služební obvod strážníka Městské policie Liberec. komisař npor. Bc. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení Mladí hasiči se stále mohou chlubit dobrými výsledky V minulém ZPRAVODAJI jsme se zmínili, že mladým hasičům do sbírky přibyly dva zlaté poháry ze soutěže v požárním útoku ve Stráži nad Nisou. Na začátku října jsme se zúčastnili branného závodu v požární všestrannosti, který se konal tradičně v Mníšku u Liberce. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo překvapivě mnoho družstev, a to 22. Náš kolektiv do závodu v běhu na 2 km postavil dvě mladší družstva a jedno starší. Soutěž je to opravdu nelehká. Na okruhu v přírodním terénu děti plní různé disciplíny, jako jsou střelba ze vzduchovky, určování hasičských přístrojů, vázání uzlů, určování topografických značek, poskytování první pomoci při fixaci horní i dolní končetiny, orientace v terénu podle mapy a buzoly a mnoho dalších. Naši mladí hasiči svou přípravu z pravidelných čtvrtečních schůzek a z posledního víkendového soustředění na Kristýně v Hrádku na Nisou opět nezapřeli. Starší žáci si z dvanácti družstev vybojovali pěkné 2. místo. Mladší žáky jsme rozdělili na dvě hlídky podle věku a zkušeností. Děti ve věku 9 až 11 let Vratislavice A, se umístily na 3. místě. Hlídka Vratislavice B ve věkovém složení od 5 do 8 let sice doběhla v závodě na posledním 10. místě, ale pro nás i tak byli malými hrdiny. Děkuji všem zúčastněným dětem za bojovnost a vedoucím i instruktorkám za pravidelnou pomoc. Daniela Petrová, vedoucí kolektivu MH Rekonstrukce chodníků ve Vratislavicích nad Nisou Rekonstrukce chodníku a úprava křižovatky v ulici Dlouhomostecké V srpnu byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci chodníku podél ulice Dlouhomostecké od mostu kolem cukrárny až k železničnímu přejezdu na křižovatce ulic Dlouhomostecká Dopravní. Dodavatelem stavby jsou TSML Liberec, a. s. Celková délka chodníku je 220 m v proměnné šíři od 1,4 do 2,0 m. Nové povrchy chodníků jsou ze zámkové dlažby. Poblíž křižovatky ulic Dlouhomostecká Za Cukrárnou je vybudováno 5 nových parkovacích míst. Dále je provedena celková oprava opěrné zdi včetně oplocení u č. p Touto rekonstrukcí je zajištěn bezpečný pohyb chodců po chodníku. Jedná se o další významnou letošní investici do oprav chodníků a komunikací. Chodník v ulici Dřevařské Další lokalita, kde budujeme nový chodník, je v Dřevařské ulici. MO chce zajistit bezpečnou chůzi chodců z ulice Tanvaldské až na koupaliště Sluníčko. Celková délka chodníku je 282 m a šířka 1,5 m. Před výstavbou byly pokáceny 4 stromy, které budou nahrazeny novou výsadbou. Podél areálu technického střediska bude vybudováno nové oplocení s podezdívkou. Předpokládáme dokončení do Pavel Podlipný, vedoucí technického odboru Kontakty na policii Obvodní oddělení Policie ČR ve Vratislavicích: tel. č nebo 158. Městská policie: tel. č. 156 (číslo mobilního telefonu bylo zrušeno) 4

5 11/2009 Multifunkční kulturní centrum ve Vratislavicích Vzhledem k tomu, že stavba multifunkčního kulturního a společenského centra za úřadem MO ve Vratislavicích by měla začít již v listopadu tohoto roku a být dokončena v září roku 2010, požádali jsme projektanta a architekta interiérů, aby našim čtenářům přiblížili celkový záměr. O celkové stavební podobě vratislavického kulturního a společenského centra si mohli naši čtenáři více přečíst v únorovém čísle Vratislavického ZPRAVODAJE (v elektronické formě dostupný na Architektonická koncepce architektura celého objektu je založena svým výrazem na jednoduchosti a čistotě tvarů. S tímto souvisí i základní použití materiálů na fasádě, stěnách, podlahách i stropech. Tyto jsou záměrně voleny v klidných tónech a v principu nechávají působit stavební materiály ve své primární podobě. To znamená, že se např. betonové konstrukce neopatřují dalšími nátěry a přirozená barva betonu tak vytváří podklad pro další vrstvy interiéru. Koncepce interiérů hlavní myšlenka je postavena na působení kontrastu stavebních materiálů a finálních interiérových prvků. Tyto záměrně navrhujeme ve zdobném designu a barvách. Tím, že tyto prvky mají jako svůj podklad surovou obnaženou stavební konstrukci včetně přiznané technologie, dochází k ještě výraznějšímu účinku jejich zdobnosti. Objevují se tam tedy objekty obložené skleněnou mozaikou ve zlaté a stříbrné barvě, křišťálové nebo mosazné víceramenné lustry a svítidla, velká zrcadla a obrazy ve zlatých rámech, vysoké dekorační vázy a kvalitní sedací nábytek. Chceme tímto taktéž připomenout a vytvořit jakousi reminiscenci na kulturní budovy z období neostylů (neorenesance, neobaroko apod.). V tomto stylu je postaveno například liberecké divadlo F. X. Šaldy, Kavárna Pošta a Severočeské muzeum. Každé patro má svoji charakteristickou barvu a vytváří v rámci jednoho domu různé světy s vlastní svébytnou atmosférou. Interiérové prvky, byť jsou zdobné, nejsou luxusní, neměly by vytvářet pocit drahého šperku, ale kvalitní bižuterie. Zároveň si myslíme, že tímto přístupem a myšlenkou vytvoříme velice ojedinělé dílo v místních podmínkách. Ing. Radovan Novotný, Ing. arch. Petr Stolín Změna v systému sběru tříděného odpadu Nezájem zpracovatelů se stal důvodem ke změně systému třídění a sběru směsných plastů a nápojových kartonů. Od června 2009 přistoupilo statutární město Liberec ke zrušení sběru směsných plastů (kelímky od jogurtů a kosmetiky, sáčků od potravin, veškeré fólie atd.) a červené popelnice jsou v této době využívané pouze ke sběru nápojových kartonů. Pod pojmem nápojové kartony se rozumí obal tzv. Tetra Pack od mléka, mléčných výrobků, džusů, vín a jiných potravin, který je složen z papíru a několika vrstev plastové, popř. hliníkové fólie. Proto žádáme občany Vratislavic, aby do červené popelnice vhazovali pouze NÁPOJOVÉ KARTONY, které jsou vypláchnuté a zbavené veškerých zbytků nápojů a posléze pečlivě stlačené. Jan Vrána Informace a kontakty na sběrné dvory Adresa pobočky svozové firmy: A.S.A. Liberec, s. r. o. Mydlářská 105/ Liberec 10 Tel Fax Provozní doba: pondělí pátek 8 15 hodin Adresa sběrného dvora: Sběrný dvůr odpadů Ampérova ul. průmyslová zóna jih Tel Provozní doba: pondělí úterý 7 17 hodin středa 7 20 hodin čtvrtek pátek 7 15 hodin sobota 9 15 hodin Ve spolupráci města a firmy KOVOŠROT GROUP CZ, a. s., je také otevřený sběrný dvůr na třídě dr. Milady Horákové. Z důvodu rekonstrukce je však tento sběrný dvůr uzavřený a náhradní místo je v ul. Topolová 554/17 Na Vápence. Provozní doba: pondělí pátek hodin sobota 8 12 hodin 5

6 Vratislavický zpravodaj 6

7 11/2009 Zlatá brána adventu Letošní adventní výzdobu knihovny zajistí děti z jabloneckého rodinného centra Magnet. Pro návštěvníky chystají i veselý úvodní program, složený z básniček a říkanek. Všichni malí malíři a divadelníci berou svou práci nadmíru vážně a již od října pilně připravují svá dílka a vystoupení. Na koho přesně se může vratislavická knihovna těšit? Přibližme si alespoň některé: nej - menší výtvarníky, kteří v Dětském klubu Pohádka tvoří pod vedením paní Jiřinky Dědečkové a Mgr. Petry Žížalové. Kreativní výtvarnici Lucii Halamovou, která má neobyčejný talent přiblížit krásu a poezii života dětem od jejich útlého věku. Akce se zúčastní i paní Veronika Třebická-Tomanová, která připravuje kroužek hravého tvoření pro děti do 6 let. Říká, že v hravém tvoření děti zkoumají a zdokonalují své nápady. Důležitější než samotný proces tvoření je jeho výsledek. Také paní Věra Klucká představí dílka svých talentovaných svěřenců. Spolupráci přislíbila i ZUŠ. Pro dnešní generaci je důležitý pohyb spojený s fantazií a tvořivostí. PhDr. Iva Šilhánová dokáže Ve čtvrtek 8. října oslavila vratislavická knihovna Týden knihoven návštěvou básníka a publicisty Pavla J. Hejátka, který předčítal verše ze své nejnovější sbírky Pomníky z asfaltu. Blíží se listopad, připravit jedinečný program pro předškoláčky i malíčky, kteří si sice zatím nejsou jistí svojí chůzí, ale jsou rádi v kolektivu ostatních dětí. Paní lektorka je baví při písničkách a dětských hrách, jako je Kolo, kolo mlýnský nebo Pásla ovečky. Pásmo říkanek a veselou vernisáž zimní výzdoby knihovny podpoří i vegetariánská restaurace Li Monáda, která vytvoří pochoutky v duchu zdravého životního stylu, které budou moci návštěvníci ochutnat. Vhodné pro děti MŠ, ZŠ a jejich rodiče. Vstup na akci je bezplatný. Těšíme se na vás v pondělí 30. listopadu v 17 hodin. RC Magnet (redakčně kráceno) Pomníky z asfaltu kdy bude náš národ slavit 20 let od pádu železné opony, proto jsem k tomuto výročí zařadil i několik komponovaných básní na toto téma, doplnil pan Hejátko. Dále poskytl Vratislavickému ZPRAVODAJI rozhovor o svých básnických začátcích a hledání umělecké inspirace. Kdy jste začal psát? Co bylo vaším prvotním impulzem ke psaní rýmovačky na učitele, nebo první lásky? Tak v tomto směru se patrně vymykám všem pravidlům. Nikdy jsem nepsal rýmovačky na profesory, natož milostnou poezii spolužačkám! Samo tnou poezii jsem totiž začal psát až zhruba ve 22 letech, takže poměrně Adventní koncerty ve Vratislavicích nad Nisou Již v předstihu naše čtenáře informujeme o adventních koncertech, na které se během měsíce prosince mohou těšit. Koncerty proběhnou vždy od 18 hodin v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích n. N. Neděle Vánoce s Rosexem volné liberecké vokální sdružení Rosex, orchestr Dalibora Tuže, flétnový soubor Kejklířky Neděle Keltské Vánoce Lusatia consort Neděle vystoupení dětí z mateřských škol. Písně Luciana Pavarottiho zazněly ve Vratislavicích Kdo v neděli 4. října navštívil koncert v sále pod Kaplí Vzkříšení, mohl si připomenout atmosféru slunečné Itálie. Oblíbené italské písně v podání zpěváků Nikkiho Grigolana a Ferranta Rovinelliho doslova roztančily přítomné návštěvníky navzdory sychravému podzimnímu počasí. Všem účastníkům koncertu patří uznání za spontánní zapojení se do vystoupení italských muzikantů. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí oddělení kultury, školství a tělovýchovy dost pozdě. Do té doby jsem psal různé literární útvary, hlavně texty různým hudebním skupinám, včetně té, v níž jsem sám působil. Kde hledáte inspiraci? Kde a kdy se vám nejlépe píše? Na tuhle otázku se mně vždy hrozně těžce odpovídá. Já nerad používám taková ta laxní hesla typu múza, umění nebo básnické střevo. Přijde mi to trochu zbytečně okázalé. Moje inspirace přichází většinou v ty nejneuvěřitelnější chvíle a už jen z toho důvodu s sebou věčně nosím nějaký bloček a tužku, jinak bych asi nic napsat ani nedokázal. Výjimečně si nějakou svoji čerstvě vytvořenou báseň okamžitě zapamatuji. Nejlépe se mi píše doma, ale nemám vlastně žádný univerzální okamžik, který bych zde mohl nějak zvlášť vypíchnout. Tohle je věc, asi jako když se zeptáte kouzelníka na ten či onen trik. Básnění je svým způsobem čarování se slovy a jako takové je zná jen čarující... Eva Hudcová ml. 7

8 Vratislavický zpravodaj Nabídka stravování Základní škola ve Vratislavicích nad Nisou nabízí zdravé stravování ve školní jídelně. Cena jednoho oběda je 55 Kč a zahrnuje polévku, výběr ze 2 jídel a nápoj. Oběd bývá doplněn ovocem nebo saláty. Výdej obědů do přinesených nádob je od do hodin. V tomto čase je také možné obědvat ve školní jídelně. Obědy si můžete objednat na tel nebo osobně v kanceláři školní jídelny. Platí se předem, nejpozději jeden den před zahájením stravování. K odběru oběda se používá liberecká městská karta nebo karta, kterou si zakoupíte v kanceláři ŠJ za 50 Kč. Jídelní lístek je k nahlédnutí na Mgr. Jana Svobodová Zákaz kouření v lesoparku V minulém čísle Vratislavického ZPRAVODAJE jsme slíbili informovat vás o výsledku jednání Rady MO Vratislavice nad Nisou v otázce kouření v areálu lesoparku. Rada na svém jednání dne schválila doplnění ustanovení stávajícího návštěvního řádu o úplný zákaz kouření ve vratislavickém lesoparku. redakce Burza zimního oblečení Komise komunitního plánování městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou uspořádá v pon - dělí 16. listopadu 2009 od 15. do 17 hodin ve farním sále pod Kaplí Vzkříšení burzu zimního oblečení a sportovních potřeb. Přijďte a oživte zimní šatník svůj i svých dětí. Prosíme vás, aby oděvy i sportovní potřeby byly v čistém a dobrém stavu. Každý z vás si sám stanoví cenu svých věcí a bude si je moci i sám prodávat. Vstup zdarma. Jarmila Jedličková, tajemnice komise komunitního plánování S kamerou za uměním Filmaře zajímali vratislavičtí senioři a jejich práce s keramickou hlínou V průběhu letošního září vysílala Česká televize na prvním programu v pořadu Barvy života dva medailonky o příhraniční spolupráci Domova pro seniory v Liberci Vratislavicích nad Nisou se Senioren und Pflegeheim Niederoderwitz ze Spolkové republiky Německo a s Domem Pomocy Społecznej z Polska. Diváci se například seznámili s úrovní péče a poskytovaných služeb v těchto zařízeních, dozvěděli se o vzájemné spolupráci mezi nimi a zároveň byli pozváni do atraktivních míst okolí Oderwitz a Sosnowki. V Německu jsme mohli obdivovat velmi zachovalý větrný mlýn, v Polsku nám byla doporučena návštěva kostela Wang dřevěného protestantského svatostánku, který stojí na polské straně Krkonoš ve městě Karpacz, uvedl ředitel domova Miloslav Vodrážka. Poslední díl seriálu natáčela Česká televize ve Vratislavicích nad Nisou 7. října Z reportáže se dozvíte informace o našem domově a o životě v něm. Hlavním tématem pořadu byla zájmová činnost seniorů v dílnách dobrovolných pracovních činností se zaměřením na práci v keramické dílně, doplnil. Podle něj spousta klientů do příchodu do domova nikdy s tímto materiálem nepracovala, a proto všichni oceňují šikovnost, pracovní nasazení a fantazii seniorů, které jim rozhodně při práci s keramickou hlínou nechybí. Věříme, že originální díla přinášejí radost nejen svým tvůrcům, ale i obdarovaným. Pokud čtenáře a příznivce našeho domova pro seniory toto téma zaujalo, dívejte se v pátek 13. listopadu od 11 hodin na pořad ČT1 Barvy života, zve Miloslav Vodrážka. Jiří Langer, tiskový mluvčí Krajského úřadu LK Fotografie Petra Šimra Od 7. října do 9. listopadu zveme obyvatele Vratislavic na výstavu působivých dokumentů zkušeného fotografa Petra Šimra. Eva Hudcová ml. 8

9 11/2009 Jak se otevřely dveře mateřského centra Kamínek Od počátku října 2009 se po všechny středy zaplní prostor hasič ské zbrojnice hračka mi, plyšáky a polštář ky. V oknech se rozsvítí a barevné dekorace rozveselí místnosti. Otevíráme je tu mateřské centrum Kamínek. Když jsme dokončily přípravy a poprvé umístily cedulku na dveře, netušily jsme, kolik maminek i babiček s dětmi přivítáme. Hned první říjnovou středu se otevření zúčastnilo přes 22 maminek s více než 25 dětmi. Místnosti byly plné bundiček, botiček, hemžení a povídání. Ale velké slavnostní zahájení bylo teprve před námi. Naplánovaly jsme jablíčkovou párty na 21. října 2009 a pojaly ji jako příležitost pozvat a poděkovat těm, bez nichž by Kamínek nemohl začít fungovat. Poděkování náleží hlavně MO Vratislavice nad Nisou. Radostí pro nás tedy bylo, když jsme mohly osobně mezi dalšími 26 maminkami a 29 dětmi přivítat i starostu Vratislavic pana Lukáše Pohanku. Svou návštěvou nás velmi potěšila paní Škodová, členka zastupitelstva MO, a osobně jsme mohly poděkovat i vedoucí oddělení kultury paní Kejíkové. U příležitosti oslav 3. ročníku Dne pro dětskou knihu vyhlašuje vratislavická knihovna akci s názvem Dva týdny dětským čtenářům. Termín konání až od 14 hod. Drsná a krásná Keňa komentované promítání Arnošta Kominíka určené hlavně dětem Adventní keramika již tradiční prodejní výstava svícnů, hrníčků, keramických adventních věnců a drobných dárkových předmětů od 17 hod. Pátý rozměr And večer se spisovatelem Martinem Vopěnkou, předčítání z románu Pátý rozměr, promítání fotografií andských velehor; pan Vopěnka bude vyprávět o cestování se svými dětmi a zmíní i svá díla pro děti Pohádky Větrných hor, encyklopedii Poznávám život a svět a připravovanou knihu pro mládež Spící město od 17 hod. Zlatá brána adventu pásmo dětských básniček a vernisáž dětské zimní výzdoby knihovny, účinkuje dětský klub Pohádka a děti z výtvarného kroužku rodinného centra Magnet Projevit svůj dík jim přišli členové výkonného výboru Rodinného centra Žirafa, které zastřešuje již tři MC v Liberci (Rolnička v Liberci 1, Zvoneček v Ruprechticích a nyní i Kamínek ve Vratislavicích n. N.), pan Igor Maduda a Erika Sůvová. Zástupci MO Vratislavice nám pomáhali s hledáním vhodných prostor, s provozem MC a finančně nás podpořili z grantového programu. Mohly jsme vybavit místnost koberci, boxy na hračky, dekoračními textiliemi vyzdobit místnost a nakoupit drobný výtvarný materiál. Na jablíčkovou párty jsme pozvaly i další sponzory. Firma Korek Jelínek, s. r. o., Rychnov u Jablonce n. N. nám finanční podporou umožnila nakoupit spousty dalších drobností. Přestože se zástupci firmy nemohli párty zúčastnit, zaslali maminkám drobné dárečky. Pozvaly jsme i paní ředitelku Muziká - řovou z MŠ Tanvaldská a chtěly jsme jí tím poděkovat za darované stolečky, židličky, křesílka a hračky pro děti. Se všemi zúčastněnými jsme si přiťukly horkým jablíčkem, děti si poté zatančily na písničku, jak jinak než o jablíčku, zopakovaly si s maminkami jablíčkovou říkanku a nakonec si všechny mohly domů odnést vlastnoručně vyrobené papírové jablíčko. Při každé myšlence na MC se musíme usmívat. Maminky musely mnohdy překonávat různé překážky a někdy se zdály Papírové Vánoce prodejní výstava pohlednic, vystřihovacích betlémů a knih s vánoční tematikou Dále probíhají akce: výstava ilustrátorky dětských knížek Evy Sýko - rové-pekárkové registrace nových dětských čtenářů zdarma burza vyřazených a antikvariátních dětských knih populární amnestie dětských dlužníků, tj. odpouštění poplatků za upomínky soutěž Nejhezčí záložka knižní záložka může být vyrobena jakoukoli technikou, max. rozměr 30 cm x 10 cm, účast v soutěži není omezena bydlištěm ani věkem, záložky odevzdávejte přímo v knihovně během celého listopadu, vyhodnocení proběhne 3. prosince, vítězové budou odměněni knižními cenami. V návaznosti na Dva týdny dětským čtenářům zveme děti a jejich rodiče na představení Honzování aneb Tři pohádky k pousmání, které se usku teční od 16 hodin, hostovat bude Divadýlko trochu stísněné, ale i tak z jejich tváří nezmizela radost. Chceme Vám, maminky, poděkovat za statečnost a vstřícný přístup. Prostor, který dosud sloužil převážně mužům hasičům, se proměnil v malý dětský ráj aspoň na jedno dopoledne v týdnu. Teď už se jen hodí parafrázovat krásná slova N. Armstronga, jež pronesl pan starosta právě tuto středu: Je to malý krůček pro Liberec, ale velký krok pro Vratislavice. Program na listopad si děti zacvičí při písničkách a říkankách společně objevíme, co dělá ježek na podzim je pro vás připravena beseda na téma Zdravé dítě si děti vyrobí draka Pavlína, Vendulka, Renča, Ema, Věrka, Andrea, maminky z mateřského centra Dva týdny dětským čtenářům Matýsek, vhodné pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ. Nejen pro maminky malých zlobilů připravujeme na středu 16. prosince adventní relaxační večer Dary přírody. Od 17 hod. bude paní Norma Houdková vyprávět o sbírání bylinek a vyrábění čajů. Již od 16 hod. bude v tento den v knihovně probíhat prodejní výstava paní Ivy Dobiášové drobné šperky z polodrahokamů. Na všechny akce VSTUP ZDARMA. Eva Hudcová ml., Markéta Fizková 9

10 Vratislavický zpravodaj Knižní tip Po delší odmlce čtenářům Vratislavického ZPRAVODAJE přinášíme opět zajímavý tip na knihu, která právě vychází a která by jistě mohla být i vítaným vánočním dárkem. Je určena nejen milovníkům liberecké historie či vlastivědným nadšencům, ale všem, kteří si rádi něco přečtou o známých i méně známých zákoutích Liberce. Kniha se jmenuje Liberecké zajímavosti a jejím autorem je vlastivědný badatel a publicista Marek Řeháček, který již napsal řadu průvodců a populárních publikací o našem regionu a s jehož přílohou o dějinách Vratisla vic nad Nisou se každý měsíc setkáváme ve Vratislavickém ZPRAVODAJI. Ilustracemi knihu obohatil Petr Ferdyš Polda. Křest knihy proběhne ve čtvrtek 19. listopadu od 17 hodin v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Zde si budete moci knihu za zvýhodněnou cenu zakoupit a oba autoři vám ji rádi podepíší. Martin Nechvíle Adventní odpoledne pro seniory Předvánoční čas se dá strávit i jinak než nákupy, stresem v obchodech a utrácením za drahé dárky. Komise komunitního plánování Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou připravila na čtvrtek 3. prosince 2009 od 15 do 17 hodin pro vratislavické seniory adventní odpoledne v sále pod Kaplí Vzkříšení. Přijďte se naladit vánoční hudbou, potěšit s malými dětmi, vytvořit si v tomto adventním čase příjemné a inspirativní odpoledne. Občerstvení a malé upomínkové dárečky jsou zajištěny. Pro zájemce z řad seniorů zajistí MO Vratislavice n. N. odvoz. O tuto službu je třeba požádat na sekretariátu MO nejpozději do Jarmila Jedličková, tajemnice komise komunitního plánování Večerníčky a ilustrace dětské knihy Ve čtvrtek 12. listopadu od 17 hodin pořádá vratislavická knihovna večer s akademickou malířkou Evou Sýkorovou-Pekárkovou. Půvabné princezny, veselé pohádkové figurky, komická strašidýlka i roztodivní zvířecí hrdinové, to je jen malý výčet kreslených postaviček, jimž tato přední dáma české ilustrace vdechla láskyplně život. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, ateliér filmové a televizní grafiky, u profesora Miloslava Jágra. Podílí se na známých animovaných filmech pro děti spolupracuje s Českou televizí, Krátkým filmem a filmovým studiem Anima. Její jméno proslavily také kresby v časo - pisech pro děti (např. Mateřídouška a Sluníčko). Je členkou Klubu ilustrátorů, získala mnohá ocenění za svou práci např. Zlatou stuhu za ilustrace a text k pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. Přesto neusíná na vavřínech a činorodě pracuje na ilustracích dalších krásných knížek. Za všechny jmenujme alespoň O babici Kejklánici, Červená Karkulka, Kocour v botách, Šípková Růženka, Kilo jablek pro krále, Teta to plete, Atlas strašidel, Hrompac a Tancibůrek, Obrazy ze Staré říše a Strašidlo Sušinka. Děti vás nejvíce znají z večerníčku O kachně Matyldě. Kolik dílů má a jak dlouho vznikal? Příběhy kachny Matyldy mají 33 dílů a vznikaly během devíti let. Má Matylda nějakého pokračovatele? Jaký večerníček po ní následuje? Teď na konci října Česká televize uvádí večerníček Inspektor Fousek na stopě, což je třináctidílný seriál o psím detektivovi, který sídlí v budově Ministerstva pro odhalování nevysvětlitelných záhad a zasahuje vždy, když si nikdo neví rady. Má dva kolegy, kterými jsou kočičí parádnice Micumiši a hlemýžď Herkules Maratón. Autorkou příběhu je stejně jako u Matyldy paní Hana Lamková. Hlavní postavičky příběhu namluvili Bára Hrzánová, Pavel Zedníček a Josef Dvořák. Kreslíte pro svou rodinu? Máte vy nebo vaši blízcí nějakou zvláště oblíbenou kreslenou postavičku z vaší dílny? Vždy je dobré, když můžete své dílo ukázat nějakému dítěti ze svého okolí. Bohužel můj vlastní rádce syn už dospěl. Je mu 18 let, a tudíž má samozřejmě v současnosti jiné favority, než jsou pohádkové postavičky. Já sama nemám mezi svými kreslenými hrdiny někoho zvláště oblíbeného. Nejbližší je mi vždy ta postavička, se kterou právě trávím nejvíce času, což je v současnosti králík Fiala. Autorem jeho knižních příběhů je pan Ivan Binar, večerníček vzniká pod taktovkou pan režiséra Súkupa a bude hotový v roce Možná se to zdá dlouho, ale uvědomme si, že jeden díl kresleného seriálu vzniká zhruba tři měsíce. Králík je nápadný svou neobvyklou barvou kožichu, pro kterou ho mezi sebe nejdříve nechce nikdo vzít, pak se ale seznámí s dětmi Maxem a Marií a zažije s nimi mnoho báječných dobrodružství v cizích zemích. Co chystáte na besedu pro publikum ve Vratislavicích? Liberec mám velmi ráda, a proto se na besedu velmi těším. Už jako malá jsem chodila s prarodiči na túry v Jizerkách, občas jsme také navštívili výstavu skla v Jablonci nebo libereckou ZOO. Později jsem k vám jezdila na Veletrh dětské knihy. Pro návštěvníky besedy chystám vyprávění o svých knižních ilustracích. Zajímavý bude jistě také pohled pod pokličku tvorby animovaného filmu. Na závěr večera 10

11 11/2009 samozřejmě ráda podepíšu zájemcům knížky s mými ilustracemi. Tento den také knihovna zahájí výstavu mých knižních ilustrací. Děkuji za rozhovor a zvu obyvatele Vratislavic na příjemné setkání s paní malířkou, jejíž kresby jsou právem součástí zlatého fondu české knižní ilustrace. Vstup na akci je bezplatný. Eva Hudcová ml. S důchodci na zimní vycházkové a turistické trasy regionu Nečekaný vývoj podzimního počasí překvapil, ale důchodce z místní organizace Svazu důchodců nezaskočil. I když s menším počtem účastníků, byl plánovaný program dodržen, a byl tak i naplněn hlavní cíl organizace na společných akcích utužovat své tělesné a duševní zdraví. Hlavní cíl akcí je však také zaměřen na to, aby se všichni, kteří mají zájem, mohli pravidelně scházet s lidmi své generace a společně se zúčastňovat kulturních i turistických akcí. Pro zimní měsíce roku jsou připraveny tyto akce: JUBILANTI V měsíci srpnu a září 2009 oslavili svá jubilea: 70 let Krista Havrdová, Vladimír Prošek, Jarmila Reslová, Miloslav Žďárek, Marie Vondráčková, Marta Kotoučková 75 let Otilie Pavlíčková, Eliška Řeháková, Karel Hummel, Ludmila Tvrdíková 94 let Anna Hejralová 95 let Eliška Musilová Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. Středa 11. listopadu Trasa: Raspenava Frýdlant. Odjezd vlakem z Liberce v Délka trasy 6 km. Průvodce bude Alois Knobloch. Středa 18. listopadu Trasa: Milíře Rádlo Rychnov. Sraz je v 9 hodin před úřadem MO Vratislavice n. N. Podle povětrnostních podmínek bude délka trasy upravena na 4 8 km. Průvodce bude Miloslav Špidlen. Středa 25. listopadu Trasa: Albrechtice Chrastava. Odjezd autobusem z Liberce v Délka trasy 7 km. Průvodce bude Jaroslava Turnová. Středa 2. prosince Setkání turistů ve 14 hodin ve restauraci U Závor ve Vratislavicích. Středa 9. prosince Tajný výlet, který vede František Rygál. Informace na tel Organizace důchodců chce dát příležitost všem seniorům, kteří nejsou zapojeni v jiných zájmových sdruženích a chtěli by účelně využívat svůj volný čas. Hlásit se mohou u předsedkyně Mileny Vanišové, která zná problémy osamocení a dovede se vžít do potřeb lidí staršího věku. Naše organizace by také přivítala i členy, kteří by rádi obohatili program o další aktivity a zapojili se jako vedoucí zájmových činností. Miloslav Špidlen Taťjana Medvecká zazářila ve Vratislavicích Ve čtvrtek 22. října 2009 se účastníci divadelního představení Poprvé vdaná přenesli do atmosféry Moskvy minulého století a pozorně naslouchali životnímu příběhu Antonie Nikolajevny. Ta s vtipem a nadhledem vypráví o svém životě pracující ženy středních let, které pomalu dochází síla bojovat s životem sama a rozhodne se poohlédnout po nějakém tom ženichovi. Osudy hlavní hrdinky mnohdy rozhodně nejsou k smíchu, ale Antonie Nikolajevna je řeší s neuvěřitelným nadhledem, neutuchajícím optimismem a hlavně s velkým smyslem pro humor. Obdivuhodné herecké nasazení Taťjany Med - vecké vtáhlo přítomné diváky do děje příběhu a nadšené publikum ji za to odměnilo několikaminutovým bouřlivým potleskem vestoje. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí oddělení kultury, školství a tělovýchovy 11

12 Vratislavický zpravodaj Osobnosti Vratislavic Za další osobností jsem se vydal do vratislavické restaurace U Závor, kde jsem netrpělivě očekával příchod bigbeatové legendy pana Jürgena Kawana. Tuto osobnost je obtížné zařadit do jakékoli běžné škatulky, jelikož svým naturelem i životním stylem je opravdu svérázný. Domluvili jsme si Vratislavičáci vás jistě znají, ale pro pořádek se, prosím, našim čtenářům představte. Jaká je vaše profese? Jsem důchodce žijící ve Vratislavicích. Je pravda, že důchod je to docela netypický, ale já bych neměnil. Profesí jsem v životě prošel několik, ale prim u mě vždycky hrál big beat. Po základní škole jsem nastoupil na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Liberci, obor silnoproud. Ale při maturitní zkoušce z ruského jazyka jsem na otázku, kdo byl Puškin, v dobré víře pohotově odpověděl, že to byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho nechal Trockij popravit. A maturita byla pryč. Do práce se mi moc nechtělo, to se přiznám. Na vojně v Košicích jsem si nakonec díky své neposlušnosti a nekonvenčnosti pobyl celkem tři a půl roku. Pak násle dovala kariéra lesního dělníka v lesích nad rodnými Vratislavicemi, kde jsem si za tři měsíce vydělal asi 230 Kč, což mě opravdu demoralizovalo. Jednu sezónu jsem se živil i jako plavčík na liberecké přehradě. V podob - ném gardu to pokračovalo i nadále. Nikdy jsem nebyl miláčkem režimu, a tak jsem také nemohl hrát všude, kde jsem chtěl. schůzku před jedním z jeho koncertů, které se více či méně pravidelně U Závor konají. Pan Kawan se mnou ochotně usedl ke stolu a já si již jen trpělivě dělal poznámky, když vyprávěl. Kdy jste začal s muzikou a jaké byly vaše beatové začátky? Od osmi let mě učil táta na piano, ale to mě moc nebavilo, a tak jsem toho nechal. Nebyl z toho nadšený, ale co se dalo dělat. Rád jsem chodil s kamarády na vandry a tam se často hrálo a zpívalo. Před vojnou jsem hrával s Honzou Stárkem z Prahy. On pak emigroval do západního Německa a já zůstal tady. Na vojně jsem bavil své spolubojovníky hrou na svou starou španělku, a to byly asi mé opravdové bigbeatové začátky. Vlastně jsem začínal ve stejné době jako v Liverpoolu Beatles! Jako jeden z prvních jsem začal na Liberecku zpívat anglicky, což jsem se učil z nemnoha desek, které jsem měl nebo si půjčil. Pěkný zážitek si pamatuji, to bylo v roce Hráli jsme v hospodě v Antonínově v Jizerských horách a přišli tam západní Němci. Naše muzika se jim líbila a oni, blázni, zvedli dřevěné pódium i s námi a my hráli dál V téhle hospodě jsem poznal skupinu Matador, pak to tam komunisti zakázali. Máte nějakou oblíbenou kapelu nebo zpěváka? To je těžko říct. Těch songů hrajeme spoustu. Mám rád písničky Jimiho Hendrixe. Mým idolem je Honza Janků, kterému je sice teprve 35 let, ale už 10 let žije v Liverpoolu, kde má své vlastní studio. Nedávno mi poslal buben. Zpívá, hraje na basovou kytaru a piano. Kde vás aktuálně mohou naši čtenáři slyšet hrát a zpívat? To záleží na tom, jak se s klukama dohodneme. Nemáme naplánovanou 12

13 11/2009 Kam ve Vratislvicích rád chodíte? Rád si chodím posedět k Závorám. Mám rád tu atmosféru, schází se tu kamarádi. Občas se jdu provětrat i se psem. Je to jezevčík, našel jsem ho u popelnic, někdo ho vyho - dil. Je mu už 16 let, a tak jsme kmeti oba dva. Už jsme si na sebe zvykli. Spolu chodíme na procházky k pekelským rybníkům. Máte nějaké hudební plány do budoucna? Nikdy jsem moc neplánoval a nehodlám s tím začínat. Hrajeme s klukama ze skupiny Pyramida fakt rádi a až nás to přestane bavit, tak s tím praštíme a hotovo. Zpívám už přes čtyřicet let, což se mi podepsalo i na hlasivkách. Mám za sebou stovky vystoupení, žiju ze dne na den, a to mi vyhovuje. Rád bych se podíval do USA, kamarád mě už tam párkrát zval, ale ještě jsem se tam nějak nedostal. Ale jednou, doufám, do toho letadla konečně nasednu. Děkuji za příjemný rozhovor a přeji spoustu nápadů a spokojených posluchačů. nějakou koncertní šňůru. Vystupujeme v restauraci U Závor, na Sluníčku, na různých zábavách ve Vratislavicích i v Liberci. Jsme prostě parta nadšených důchodců. Nejde mluvit o regulérních koncertech. Baví nás to. Vystřídal jste během své hudební kariéry více nástrojů, nebo jste kytaře stále věrný? Pokud nepočítám své klavírní začátky, tak se kytary stále držím. A znáte to: Starého psa Na které tvůrčí hudební období nejraději vzpomínáte? Samozřejmě na 60. léta. Byli jsme mladí, plni síly a nápadů. Byla to úžasná doba, všechno bylo před námi a my začínali tu báječnou kapitolu s názvem rock n roll. Máte kromě muziky ještě jiný koníček? Dáváme dohromady Jeep Willis, rok výroby To je ten typ jeepu, s kterým k nám přijeli na konci války Američani. Mám ho už hodně dlouho a rád se v něm projíždím s kamarády i se psem. Martin Nechvíle 13

14 Vratislavický zpravodaj Drsná a krásná Keňa Akci knihovny Dva týdny dětským čtenářům zahájí v pondělí 23. listopadu od 14 hod. promítání fotografií cestovatele Arnošta Kominíka. Pan Kominík přizpůsobí své vyprávění mladšímu publiku, takže nejprve seznámí děti s tím, kde Afrika leží a v jaké části se nachází Keňa. Dále budou následovat fotografie zvířat, která jsou pro Afriku typická sloni, žirafy, zebry, antilopy, opice, buvoli, lvi, hyeny, hroši, gepardi, vodušky a pštrosi. V Africe jsem byl již čtyřikrát, nejvíce mě táhne krásná příroda. Ne nadarmo se říká, že je Keňa zahradou Afriky, vysvětluje pan Kominík, který chce také ukázat běžný život malých dětí v Africe práci na polích, pomoc rodičům i chození do školy, kde často chybí základní vybavení. Přes těžké životní podmínky vidíte kolem sebe mnoho usměvavých lidí, kteří berou svůj život takový, jaký je. Nehoní se za hmotnými statky a jejich život neřídí uspěchaný čas. Děti jsou tam velice učenlivé a váží si toho, že mohou chodit do školy. Jsou také ohromně vynalézavé a Evropan vidí, že si vyhrají s málem. Mají velkou představivost, samy si zhotovují jednoduché hračky. Když dostanou nějaký bonbon nebo oblečení, jsou velmi vděčné a jako poděkování cizincům zazpívají a zatančí. Žijí ve vesnici, která je vlastně velkou rodinou. Publikum se bude moci zeptat i na další podrobnosti ze života malých Keňanů např. co obvykle jedí, kde bydlí, jak daleko chodí do školy nebo kolik mají sourozenců. Akce je určena hlavně školní družině a dětem ve věku prvního stupně ZŠ, pro něž pan Kominík připravuje zjednodušený výklad. Vítáni jsou samo - zřejmě i ostatní věrní návštěvníci cestopisných přednášek ve vratislavické knihovně. Vstup je bezplatný. Eva Hudcová ml. Pátý rozměr And Život je absolutní vrchol, řekne vám spisovatel a nakladatel Martin Vopěnka, když se ho zeptáte na jeho životní krédo. Toto jednoduché tvrzení má pro mne ale hlubší pozadí, doplňuje vzápětí. Vlastně jsem k němu dospěl při psaní svého románu Pátý rozměr. Ve filozofické rovině tohoto jinak napínavého románu, který se odehrává v argentinských Andách, totiž docházím k závěrům, že právě život rozšiřuje jinak neživý časo - prostor na pětirozměrný časoduchoprostor. A nic nad tím už není. Před psaním tohoto románu se Vopěnka vydal v roce 2006 do argentinské pustiny, aby kulisy příběhu působily co nejvěrněji. A právě o této cestě, vedle románu samotného, bude řeč na besedě 26. listopadu ve Vratislavicích. V současnosti Vopěnka píše román pro mládež s pracovním názvem Spící město. Na otázku, Ve středu 21. října ožila vratislavická knihovna africkými rytmy, domorodými artefakty a sytými barvami. Návštěvníci se přenesli pod pálící slunce vyprahlého černého světadílu. Komentované promítání fotografií z Afriky zahájily cestovatelky Monika Schierová a Monika Sobotková typic - kým svahilským slovíčkem karibu (vítejte). Cestovatelky vyprávěly o africkém školství, které strádá nedostatkem základních učebních pomůcek, což přimělo obě Češky ke konkrétní charitativní pomoci ve škole nedaleko městečka Rombotown. Kromě typického života lidí pod žhnoucím sluncem zhlédli návštěvníci knihovny i nádherné fotografie africké fauny a flóry, krátký amatérský film o Keni a mohli si prohlédnout i typické zda to není až příliš velký žánrový skok, odpovídá: Často jsem po vážnějším tématu pro dospělé odpočíval psaním pro děti. V minulosti jsem takto napsal úspěšné Pohádky Větrných hor a uznávanou encyklopedii Poznávám život a svět pro děti od pěti let. Román Spící město ovšem nebude žádnou dětskou povídačkou. Má poměrně závažné téma a budu rád, když mladé čtenáře tak trochu připraví na řešení mezních životních situací. Martin Vopěnka je známý také jako cestovatel. Ze svého pobytu v Antarktidě napsal v roce 2000 filozofický cestopis Antarktida na prahu konce. Kondici si udržuje sportem. A protože má chalupu v Jizerských horách, pravidelně se účastní Nova Author Cupu na kole i Jizerské padesátky na lyžích. Jizerská padesátka je nádherný závod. Trochu jako příběh života v malém. Běh na lyžích je můj nejoblíbenější sport. Mým cílem pro rok 2010 je umístění do tisícího místa. Při Nova Author Cupu mám ve sjezdech přece jen trochu strach. Zvlášť letos, když byl povrch tratě mokrý, jsem ve sjezdech hodně ztrácel. Není mi dvacet, abych nepřemýšlel o tom, co se může stát. Při všech těch zájmech Vopěnka nezanedbává ani rodinu. Má dva syny a dvě nevlastní dcery. S šestiletým Sebastianem byl letos znovu v Argen - tině. Už mne nebaví cestovat jenom tak. Baví mne cestovat, když to souvisí s mou prací, tedy s psaním. Anebo tak jako letos, když tím otvírám svět vnímavé dětské duši. Předčítání z románu doplní spisovatel promítáním fotografií z drsné andské přírody a vyprávěním o svých cestách. Termín konání akce je 26. listopadu od 17 hodin. Vstup bezplatný. Redakce Život pod africkým nebem výrobky Masajů pestré šperky, jimž za základ slouží kůže zvířat, na kterou domorodci našívají drobné korálky. Eva Hudcová ml. 14

15 11/2009 Sportovní dění ve škole Školní rok jsme začali projektem vycool se! Program soutěží a zábavy 4U s názvem vycool se! vznikl jako doprovodný projekt pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ v rámci pořádání dvou velkých sportovních událostí: Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže konané v Liberci a 10. zimního evropského olympijského festivalu mládeže (EYOWF), který se uskuteční opět v Liberci. Hned v prvním zářijovém týdnu se žáci 9.B a 6.B zúčastnili akce ve sportovním areálu Vesec, kde byly organizovány různé sportovní aktivity a soutěže, např. závody na in-line bruslích, Stiga hokej apod. Tyto netradiční sporty děti velmi bavily. Neméně zajímavá akce se konala na stadionu KTV Harcov. Žáci 9. A zkoušeli své první pokusy v baseballu. Bylo to obtížné, přesto si na závěr zahráli zápas. I tento u nás netradiční sport mnohé zaujal. Jednou z významných akcí měsíce října byla účast našich školních reprezentantů v okresním kole přespolního běhu v Liberci-Ruprechticích dne Účast všech závodníků byla přímo masová, startovalo celkem kolem 220 závodníků ZŠ. Velkého úspěchu přes velmi těžký namoklý terén dosáhla Nikola Hamanová z 8. A, umístila se na pěkném 9. místě. Další akci chystáme ve škole pro žáky 5. a 6. tříd. Dne se koná v tělocvičně školy již 6. ročník školního turnaje ve vybíjené. Kdo bude vítězem, zatím nevíme, ale určitě vyhraje nejlepší tým. Hráče čekají odměny z grantu, který poskytl MO Vratislavice n. N. Dle možností navštěvujeme i nový sportovní areál Na Rozcestí, kde si děti naší školy oblíbily nejen bruslení, ale i tenis, volejbal a fotbal. Je velkou výhodou, že bylo škole umožněno toto sportoviště navště vovat bezplatně. M. Kešnerová Podzimní sportovní odpoledne Podzimní počasí nás již překvapilo prvními sněhovými závějemi, přesto nemusíme zůstat doma za pecí. Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou pro vás připravil na sobotu netradiční akci s názvem Podzimní sportovní odpoledne. V rámci této akce si můžete vyzkoušet ve sportovním areálu Na Rozcestí kluziště s umělým povrchem, vyrobit si kreativní podzimní výzdobu v rámci tvořivé dílny, zasoutěžit si v jízdě na bruslích či v pojídání hot dogů na čas. Pokud ještě nechcete pověsit letní sportovní náladu na hřebík, přijďte mezi nás, budete srdečně vítaní. Program odpoledne: zahájení, představení tvořivé dílny kolo soutěží na bruslích vstup živé hudby + vědomostní soutěž na mikrofon (jednoduché otázky o Vratislavicích, podzimu atd.) + 2. vstup živé hudby soutěže na suchu na tenisovém kurtu (pro týmy i jednotlivce) vstup živé hudby + soutěž dospělých v pojídání hot dogů na čas kolo soutěží na bruslích vstup živé hudby + soutěže na mikrofon + zakon čení tvořivé dílny volné bruslení Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí oddělení kultury, školství a tělovýchovy Z redakční pošty Poděkování MO Liberec Vratislavice nad Nisou za milé zajištění již třetího bowlingu v Babylonu pro seniory z Vratislavic. Pro seniory je to velmi hezké odpoledne. Každý hráč se snaží získat co nejvíce bodů. Na posledním utkání byli vyhodnoceni tři nejlepší hráči a ohodnoceni diplomy a tričky se znakem Vratislavic. Velký dík patří tajemnici komise komunitního plánování paní Jarmile Jedličkové, která se stará o všechny tyto akce. Další akce, která se nám líbila, bylo otevření rozhledny na Císařském kameni, kterého se zúčastnili i senioři. Při návštěvě kolem tří tisíc výletníků jsme obdivovali organizovanost a soutěživost na stezce při výstupu. Za všechny seniory Milena Vanišová 15

16 Vratislavický zpravodaj Sportovní den pro děti Ve středu ožil sportovní areál Na Rozcestí více jak stovkou rozdováděných dětí. Důvodem jejich veselí byla akce SPORTOVNÍ DEN, při které se prezentovaly vratislavické sportovní spolky pracující s dětmi a mládeží. Nejprve se publiku představil dětský aerobic Studia K, jehož členové zatančili v rytmu písničky Na okně seděla kočka, poté následovalo vystoupení Aerobic clubu BBC Liberec TJ Jiskra Vratislavice, TAKTU Liberec a exhibice beach volejbalu pod vedením Jana Kvapila. Prezentační část programu zakončilo veselou sestavou cvičení rodičů s dětmi Sluníčka. Zatímco vystupující děti byly odměňovány sladkými drobnostmi, nastupovali na ledovou plochu zástupci Bílých tygrů Liberec, kteří si pro děti připravili několik hokejových disciplín. V průběhu následné tygří autogramiády se začali utvářet soutěžní týmy s názvy Sluníčka, Rakety, Bouráci a Draci složené ze žáků ZŠ Vratislavice. Tyto týmy byly odhodlány ze všech sil soupeřit v očeká - vaném sportovním turnaji. Soutěžící absolvovali několik disciplín, například hod na koš, chůzi na chůdách, přetahování lanem a další. V rámci žáků prvního stupně ZŠ vyhrál tým Rakety, v rámci druhého stupně zvítězil tým Draků. Odvážní účastníci akce se na závěr sportovního dne zúčastnili karaoke show. Děkujeme všem dětem a dospělým, kteří se navzdory nevlídnému podzimnímu počasí zúčastnili sportovního dne a dokázali přítomným divákům, že Vratislavice nad Nisou žijí sportovním duchem. Mgr. Ludmila Kejíková, vedoucí oddělení kultury, školství a tělovýchovy Vratislavický fotbal Muži A krajský přebor Železný Brod Vratislavice 1:1 (1:1) Začátek byl v režii domácích, ale pak hosté hru vyrovnali a přišly i šance. Ve 30. minutě se dostal po dlouhém míči do koncovky vratislavický Pokorný a přes dotírajícího obránce dokázal skórovat. Po deseti minutách si Pokorný únik zopakoval, ale tentokrát nastřelil jen nohy gólmana Braniše. Domácí byli celkem neškodní, ale minutu před poločasem propadl nakopnutý trestný kop od půlky do malého vápna, kam si naběhl Berka a vyrovnal. Vstup do druhé půle patřil opět domácím, jenže šance si vypracovaly Vratislavice. Horáček po chybě obrany, stejně jako Rampáček i Cibulka, však ve vápně sice vystřelili, ale vše pochytal Braniš. Na druhé straně Kubsch likvidoval trestný kop ve vápně, podobně jako tutovku Maryška. Posledních dvacet minut se Železný Brod mocně snažil o zvrat, ale vyložené šance již neměl. Branky: 45. Berka 30. Pokorný. Rozhodčí: Poživil, ŽK: 2:2. Diváků: 50. Vratislavice: Kubsch Smolák, Belas, Rampáček, Dlouhý (35. Vrána) Lang (60. Horáček), Verner, Dlabola, Drbohlav Pokorný, Cibulka (86. Milan Štěpánek). Muži B Bílá Vratislavice B 6:0 (2:0) Mládežnické celky nehrály pro nepřízeň počasí. Josef Rampáček 16

17 11/2009 Fotbalový turnaj o Pohár starosty V sobotu 24. října se ve sportovním areálu Na Rozcestí sešlo třináct týmů, aby si zahráli o pohár starosty Vratislavic nad Nisou. Turnaj byl původně plánován na sobotu 17. října 2009, ale vzhledem k 50cm sněhové pokrývce na fotbalovém hříšti se klání muselo odložit na další sobotu. I když počasí bylo o něco fotbalovější, na opalování to nebylo. Zbytky sněhu už byly pouze za brankovými čárami, takže nic nebránilo tomu, aby v 9.00 mohly se sešlo nemálo diváků, kteří vytvořili příjemnou atmosféru a skvělou fotbalovou kulisu pro všechny hrající týmy během celého turnaje. Nezbývá než se těšit na další ročník turnaje o Pohár starosty, který se uskuteční příští rok opět ve sportovním areálu Na Rozcestí. Díky všem, kteří jste přišli fandit nebo si zahrát! Robert Heczko první čtyři týmy změřit své síly. Družstva byla rozdělena do čtyř skupin, ve kterých se utkal každý s každým. Na základě těchto výsledků poustoupily do dalších vyřazovacích zápasů nejlepší dva týmy z každé skupiny. Z těchto osmi mužstev se systémem play-off do boje o bronzovou třetí příčku probojovalo ambiciózní mužstvo FC Rochlice a nenápadný, ale efektivní tým Tiší blázni. Efektivita měla v tomto utkání navrch, takže po dvaceti minutách fotbalového klání za stavu 3:0 vyšli Tiší blázni z tohoto utkání pomyslně s rukama nahoře. Ve finále se utkala odhodlanost dosud neporazitelný a suverénní Vrabor, proti zkušenostem týmu Dědci Liberec. Favoritem tohoto finále se zdál být Vrabor nicméně potvrdilo se opět to, že ve finále se předchozí výsledky nepočítají. Začátek utkání sice napovídal tomu, že by vše mělo probíhat podle předpokladů, ale tři slepené góly v síti Vraboru stačily k tomu, aby zkušený tým Dědci Liberec si tento náskok již udržel. S blížícím se koncem zápasu se na kopačkách Vraboru začala projevovat nervozita, díky níž Dědci ještě své vedení zvýšili na konečný výsledek 6:1. Krátce po odehraném finále byly tři nejlepší týmy odměněny věcnými cenami. V areálu 17

18 Vratislavický zpravodaj 18

19 11/2009 Žáci naší školy v České televizi Ve středu jsme navštívili Českou televizi. Nejdřív jsme se podívali na krátkou ukázku o tom, jak to v televizi chodí. Potom nás paní průvodkyně zavedla do sálu, ve kterém jsme si mohli vyzkoušet různé paruky a kostýmy. Pak jsme procházeli dílnou a měli jsme možnost nahlédnout do studia, ve kterém se natáčí pořad Kniha mého srdce. Také jsme potkali Gipsyho a vyfotili jsme se s ním. Exkurze se nám moc líbila, určitě bychom si někdy něco podobného moc rádi zopakovali. Na exkurzi s námi byly paní učitelky Adamcová, Soldátová a Reinišová. Michaela Šolcová a Kristýna Vodhánělová, žákyně 8. B Sportovní aktivity ZŠ Vratislavice nad Nisou Fotbalový turnaj o Pohár starosty Žáci ZŠ Vratislavice nad Nisou se zúčastnili fotbalového turnaje o Pohár starosty. Ve složení Marek Navrátil, Dominik Šubrt, Honza Peš, Tomáš Hlaváč, Martin Čára a Michal Padrta. Honza Peš střelil 2 góly, Michal Padrta a Dominik Šubrt střelili po góle. Snad nejlepší brankář turnaje byl Marek Navrátil a i soupeři říkali, že podal úctyhodný výkon. Tým ZŠ byl jasně nejmladším družstvem. Pro svůj věk i pro svoji nebojácnost si kluci brzy získali veškeré publikum, které je hlasitě podporovalo a pomohlo jim ve skupině k vítězství nad týmem pana starosty. Dále ve skupině remizovali a rozhodující poslední zápas těsně prohráli. Bohužel, díky skóre nepostoupili ze skupiny do dalších bojů. Většina týmu byla složena ze žáků osmých tříd, takže příští ročník může pro nás dopadnout mnohem lépe. Bruslení Naše škola pravidelně využívá možnost a v hodinách tělesné výchovy chodí bruslit na umělou ledovou plochu na hřiště Na Rozcestí ve Vratislavicích. Je pravdou, že umělé kluziště s panely Vratislavický pohár 2009 Tato akce, kterou pořádá Studio K centrum aero biku a relaxace ve spolupráci s MO Liberec Vra tislavice n. N., je již 10. ročníkem a koná se v sobotu od 9 hodin ve sportovní hale Technické univerzity v Liberci ve Stodolní ulici. Soutěž jednotlivců probíhá v pěti věkových kategoriích. Vítězný pohár získá město s nejvyšším počtem bodů. Časový harmonogram: 1. kategorie: 8 10 let ( ) prezence, startovné 100 Kč lektorka: Katka Procházková základní kolo semifinále finále vyhlášení výsledků 0. kategorie: do 7 let (2002 a ml.) prezence, startovné 60 Kč lektorka: Katka Bachmanová aerobik hrou vyhlášení výsledků 2. kategorie: let ( ) prezence, startovné 100 Kč lektorka: Lucie Nováková základní kolo semifinále finále vyhlášení výsledků 3. kategorie: let ( ) prezence, startovné 100 Kč 4. kategorie: 17 a více (1991 a st.) semifinále lektorka: Radka Hamáčková finále vyhlášení výsledků Vratislavický pohár vyhlášení výsledků Kateřina Bachmanová, bližší informace a přihlášky na tel , INTERICE je o cca 25 % pomalejší než normální klasický led, ale po několika hodinách bruslení si lze zvyknout. Nehledě při určitých druzích výuky je pomalejší povrch spíše výhodou. Tato netradiční forma výuky je prospěšná zejména pro svou možnost rozvíjet i jiné druhy dovedností, posilovat i jiné svalové partie, a to vše na čerstvém vzduchu, kdy se dosáhne mnohem rychlejší regenerace a relaxace pro další psychickou zátěž. Vážíme si spolupráce s obsluhou a servisem na hřišti Na Rozcestí. Sportovní den Především žáci 9. B. a členové kroužku kolektivní míčové hry (5. a 6. třídy) se připravují na sportovní den na hřišti Na Rozcestí. Vzhledem k uzávěrce ZPRAVODAJE přineseme rozsáhlejší informace v dalším vydání. Za ZŠ Vratislavice Jan Kvapil 19

20 Kalendárium Listopad , 18., , 2., středy Výlety a akce pořádané místní organizací Svazu důchodců čtvrtek od 17 hodin Knihovna večerníčky a ilustrace dětské knihy večer s akademickou malířkou Evou Sýkorovou-Pekárkovou sobota od 14 do 19 hodin Sportovní areál Na Rozcestí podzimní sportovní odpoledne soutěže, hudba, bruslení a mnoho dalšího pondělí od 15 do 17 hodin Farní sál pod Kaplí Vzkříšení burza zimního oblečení a sportovních potřeb, vstup zdarma neděle od 18 hodin Farní sál pod Kaplí Vzkříšení pocta Edith Piaf literárně-hudební pořad v podání Marty Balejové a Libuše Švormové pondělí od 14 hodin Knihovna Drsná a krásná Keňa komentované promítání Arnošta Kominíka určené hlavně dětem středa, čtvrtek Knihovna adventní keramika tradiční prodejní výstava svícnů, hrníčků, keramických adventních věnců a drobných dárkových předmětů čtvrtek od 17 hodin Knihovna Pátý rozměr And večer se spisovatelem Martinem Vopěnkou sobota od 9 hodin Vratislavický pohár Soutěžní aerobic master class, koná se na Technické univerzitě v Liberci Harcově, Stodolní ulice neděle od 14 hodin Sportovní areál Na Rozcestí slavnostní rozsvícení vánočního stromku s mikulášskou nadílkou, adventní trhy, dětská umělecká vystoupení, Mikuláš, čert i anděl na bruslích pondělí od 17 hodin Knihovna Zlatá brána adventu pásmo dětských básniček a vernisáž dětské zimní výzdoby knihovny. Podrobnosti k uvedeným akcím uvnitř ZPRAVODAJE. Vratislavický zpravodaj Informační měsíčník městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou. Vyšlo Vydává: Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30, tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný red.: Mgr. Martin Nechvíle. Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Mgr. Eva Hudcová, Mgr. Ivana Pokorná, Mgr. Hana Zahradníková. Sazba: Martina Poldová nakladatelství Petr Polda Liberec. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad: výtisků. Uzávěrka příštího ZPRAVODAJE je 22. listopadu 2009.

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI

ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ PARTNEŘI 2015 ŠKOLIČKA BRUSLENÍ KURZY BRUSLENÍ PRO DOSPĚLÉ Je Vám více než 15 let a ještě jste neměli příležitost naučit se pořádně bruslit? Nebo jste již pokročilí bruslaři a rádi byste vyzkoušeli náročnější krasobruslařské

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 30. 4. 2014 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 Logo 10. EYOWF 2011 putuje k odsouhlasení k Evropskému olympijskému výboru Náměstek hejtmana Petr Doležal dnes předal ceny vítězkám soutěže o návrh loga 10. Evropského

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Odbor kultury, školství a sportu

Odbor kultury, školství a sportu Odbor kultury, školství a sportu 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 15. 6. Bod pořadu jednání: 21. 1. KOLO DOTACÍ Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE

Více

ZPRAVODAJ ČERVEN 2013

ZPRAVODAJ ČERVEN 2013 ZPRAVODAJ ČERVEN 2013 SENSEN klubu při Krajské knihovně v Pardubicích SENSEN je zkratka dvou slov SENzační SENioři. Je to otevřené, volně přístupné a neformální sdružení klubů i jednotlivců, které spojuje

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 6. týden

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více