Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Velké Karlovice č. 19, tel: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz"

Transkript

1 Č.j.: ZŠ 100 /2012 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 /2012 Velké Karlovice PaedDr. Karel Vašut, ředitel školy 1

2 Obsah : Základní údaje o škole... 3 Vzdělávací program školy... 4 Pracovníci školy... 4 Další vzdělávání pracovníků školy :... 5 Zařazování dětí a žáků... 6 Výsledky výchovy a vzdělávání... 6 Údaje o integrovaných žácích :... 8 Výchovné poradenství... 8 Prevence sociálně patologických jevů (2011/2012)... 9 Činnost školní družiny a školního klubu... 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Soutěže a přehlídky Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Školou realizované projekty z cizích zdrojů Spolupráce školy a dalších subjektů Stavební úpravy a rekonstrukce školy Výsledky inspekce provedené ČŠI Přílohy : I. Školní časopis ŠIPKA číslo II. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 III. Výroční zpráva o poskytování informací za rok

3 Základní údaje o škole Název školy, sídlo Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Velké Karlovice č. 19 Zřizovatel, adresa zřizovatele Obec Velké Karlovice Velké Karlovice č. 70 Právní forma školy Příspěvková organizace právní subjekt od 1.ledna 2000 Ředitel školy PaedDr. Karel Vašut Statutární zástupce ředitele Mgr. Eva Cigániková Kontakt na zařízení Telefon, fax: web: Datum zařazení do sítě 22.března 1996 poslední aktualizace v síti identifikační číslo ředitelství v síti škol Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. Základní škola kapacita 350 žáků Školní družina kapacita 60 žáků Školní klub kapacita 130 žáků Školní jídelna kapacita 425 jídel Údaje o Radě školy Rada školy zřízena dne 1. srpna 2005 Složení nové Rady školy od : MUDr. Vladimír Janýška, předseda Mgr. Pavel Pospíšil, místopředseda Mgr. Ilona Boháčová Mgr. Jan Drozd Josef Štuler Hana Valešová Josef Vašut Roman Zeť Jana Židová 3

4 Základní údaje o škole a součástech školy Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj 1. stupeň ,45 2. stupeň ,9 Školní družina ,46 Školní klub ,9 Školní jídelna ,44 Vzdělávací program školy vzdělávací program č.j.mšmt školní rok 2011/2012 v ročnících počet žáků Naše škola ZŠ 140/ Volitelné a nepovinné předměty : Volitelné předměty : informatika, anglická konverzace, němčina Nepovinné předměty : křesťanská výchova Nabídka zájmových kroužků v rámci činnosti školního klubu: aerobik, sborový zpěv, matematický kroužek, novinářský kroužek, peer kroužek, šachový kroužek, valašský kroužek, biatlon, Žákovský parlament, Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 18 16,31 Externí pracovníci 1 0,14 Přehled pedagogických pracovníků školy ve školním roce 2011/2012 : Pedagogičtí pracovníci PaedDr. Karel Vašut Mgr. Eva Cigániková Mgr. Marie Kovaříková Mgr. Zdenka Gavlíková Mgr. Ilona Boháčová Mgr. Vladimíra Vašutová Mgr. Milena Mikulová Ing. Věra Němcová Mgr. Jana Tomková Mgr. Soňa Dujková Mgr. Jan Drozd Mgr.Jana Kozoková Mgr. Pavel Pospíšil Mgr. Jitka Koňaříková Pracovní zařazení, funkce učitel, ředitel školy,výchovná poradkyně, zástupce ředitele učitel učitel 4

5 Ing. Jitka Ryplová Jana Klímová vychovatelka ŠD I Ludmila Lešinská Vychovatelka ŠD II Mgr. Iva Prejzková (od 1.1.) vychovatelka ŠK Rastislav Kršák externí učitel křesťanské výchovy Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 : počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 9 7,1 Přehled nepedagogických pracovníků školy ve školním roce 2011/2012: Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Eva Zbránková Radomír Pokorný Petra Třetinová Milena Barošová Radka Horáková Anna Podešvová Antonína Bukovjanová Dana Kořístková Miluše Kantorová ekonomická a administrativní pracovnice školník uklízečka uklízečka vedoucí stravování vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pomocnice v kuchyni Další vzdělávání pracovníků školy : Školení BOZP a PO všichni zaměstnanci Školení v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účast : Poruchy chování a řešení výchovných problémů (CPIV) všichni Motivační setkání vyučujících Čj 2 Klub sbormistrů 1 Vzdělávání managementu škol 1 Práce s interaktivním dataprojektorem 13 Tvorba digitálních učebních materiálů 10 Efektivní komunikace v pedagogické praxi (CPIV) všichni Účetní semináře 4 x 1 5

6 Zařazování dětí a žáků Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012 : Odklady školní docházky na 11/12 Zápis 7. února 2012 Odklady školní docházky na 2013/2014 Nastoupili do 1. třídy 2011/ Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012 : Gymnázium SOŠ SOU 8 leté 6 leté 4 leté přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí Žáci deváté třídy úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy a všichni byli přijati. Výsledky výchovy a vzdělávání Tabulka celkového prospěchu žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012 : Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Celkem 1.stupeň A B Celkem 2. stupeň Škola celkem Neprospělo V tomto školním roce už všechny třídy pracovaly podle Školního vzdělávacího programu Naše škola. Byl vyučujícími rozpracován do všech tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty. V rámci jeho naplňování jsou cílevědomě rozvíjeny klíčové kompetence. Dobré zkušenosti jsou i se systematickým vkládáním průřezových témat do výuky. Pro příští školní rok je třeba provést některé úpravy tohoto plánu vzhledem ke změnám a získaným zkušenostem z jeho pětileté 6

7 realizace. V plánu bude provedena i změna Hodnocení žáka ve škole, kterou jsme připravili ve spolupráci s Centrem pro inkluzivní vzdělávání v Olomouci. V průběhu školního roku si škola jako hlavní cíl položila inovaci a zkvalitnění výuky v Naší škole ( projekt EU peníze do škol) a přípravu a realizaci systematického srovnávání kvality ve vzdělávání. Zde jsme se zaměřili na aktivity zvyšující dynamiku, originalitu, názornost a interakci mezi učitelem a žákem. Byly využity nově pořízené interaktivní dataprojektory pro všechny třídy, učitelé byli vybaveni notebooky a vytvářeli a ve výuce ověřovali digitální učební materiály. Ve třídách vyučovaných za podpory digitálních technologií byl patrný zvýšený zájem o probíranou látku a žáci, především v 8. a 9. třídě, byli rovněž zapojováni do tvorby referátů, s nimiž seznamovali své spolužáky formou PowerPointových prezentací. Ve škole byly vytvořeny vhodné podmínky pro úspěšný průběh první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol, při níž žáci páté a deváté třídy dosáhli průměrných výsledků. Zkušenosti a poznatky z této zkoušky učitelé rozebrali a zapracovali do vyučovacích plánů na školní rok Pokračovali jsme ve spolupráci s organizací SCIO v testování zvládnutí klíčových kompetencí žáků osmých tříd. V devátých třídách proběhlo testování SCIO zaměřené na zvládnutí učiva českého jazyka, matematiky, obecně studijních předpokladů a anglického jazyka v souvislosti s přijímacími zkouškami na SŠ. V oblasti klíčových kompetencí jsme se letos zařadili mezi průměrné školy, největší problémy se stále objevují v sociálních dovednostech a pozitivních studijních návycích dětí. Z výsledků testů je patrné, že studijní potenciál žáků je využíván optimálně a že výsledky v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Dobrou úroveň naší školy dokládá i úspěšná účast našich žáků v olympiádách a různých soutěžích. Vyučující připravili pro žáky školní kola těchto soutěží: anglická konverzace, Pythagoriáda, Matematický klokan, Přírodovědný klokan, olympiáda v matematice, českém jazyce a v dějepise, matematická korespondenční soutěž Taktik, recitační a pěvecká soutěž. Do okresních kol postoupili žáci v anglické konverzaci, v Pythagoriádě, v Olympiádě českého jazyka, Dějepisné olympiádě a v německé konverzaci. Do krajských kol postoupili žáci v dějepisné olympiádě a v německé konverzaci. V soutěži Finanční gramotnost obsadili naši žáci v krajském kole 3.místo. V konverzační soutěži v německém jazyce zvítězil žák naší školy v krajském kole a následně v republikovém kole skončil na 7. místě. Velmi vysoká byla také účast našich žáků ve sportovních soutěžích. Viz příloha. Všichni žáci složili úspěšně přijímací zkoušky na střední školy. Lyžařské kurzy Díky projektu na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování pro zimní sezonu 2011/2012, který financovala nadace Děti kultura sport, bylo možno realizovat týdenní lyžařské výcviky žáků první, šesté a sedmé třídy a zároveň i dvoudenní lyžařské kurzy pro žáky druhé, třetí, čtvrté a páté třídy a dva odpolední výcviky 8. a 9. třídy. Všechny se uskutečnily pod odborným vedením instruktorů z KYČERKAteam.cz. 7

8 Výuka plavání Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výuky v plaveckém bazéně ve Vsetíně se zúčastnili žáci 2. a 3. třídy. Na 10 lekcí plavání dojížděli autobusem v pondělí od února do dubna Rodiče hradili dopravu na Vsetín 650Kč na dítě, státní příspěvek na výuku plavání byl Kč, z peněz na provoz školy bylo hrazeno Kč. Údaje o integrovaných žácích : Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2011/2012 : Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 3 1 Výchovné poradenství Ve školním roce 2011/2012 PPP Vsetín a PPP Valašské Meziříčí vyšetřila 4 naše žáky, 2 žáci na vyšetření čekají. Mezi příspěvkové žáky byl zařazen žák 3. ročníku. Byl sepsán individuální vzdělávací plán a zaslán na školský úřad Zlín. Speciální nápravu v tomto roce měla na starosti p. uč. Kovaříková. Žák byl ve vyučování klasifikován podle obecných zásad práce s individuálně integrovanými žáky. Mezi tyto žáky patří i ti, kterým PPP Vsetín a Valašské Meziříčí navrhla toto hodnocení bez potřeby speciální nápravy. V tomto školním roce jsme spolupracovali s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Olomouci. Cílem této naší spolupráce byla podpora úspěšnosti každého jednotlivého žáka a zajištění vzdělávání vhodnými formami tak, aby se všem dětem dostalo rovnocenně, nikomu více ani méně. V rámci této spolupráce nám pracovníci CPIV provedli sociometrii 4.a 6.třídy a vyšetřili 3 žáky pro školní nezralost. Nápravu vad řeči stále nabízí ZŠ Karolinka. V rámci volby povolání prošli žáci 9. třídy v rámci profesních exkurzí několik podniků v místním regionu v Rožnově pod Radhoštěm ESPO, výroba elektromotorů, Loanu a Pivovar. Absolvovali řadu náborových akcí jednotlivých škol a učilišť v rámci vyučování předmětu OV. Kromě toho navštívili Dny otevřených škol středních škol a učilišť, aby se seznámili s prostředím školy, kterou si vybrali. Žáci 8. třídy navštívili v rámci profesních exkurzí mateřskou školu, místní kovárnu, byli se podívat, jak se vyrábí šindele. Ve spolupráci s Úřadem práce byla pro ně zorganizována beseda o volbě povolání, z Úřadu práce přijel na besedu pan Lakomý. Žáci 6. ročníku absolvovali exkurzi na Obecní úřad ve Velkých Karlovicích, kde se jim věnoval pan starosta a vysvětlil jim principy fungování obecního úřadu. V 8. i 9. třídě se i letos vyučovala Volba povolání, která byla rozložena do předmětů OV, Pracovní činnosti a Informatika. Z deváté třídy vychází 34 žáků. Z celkového počtu bude 24 žáků pokračovat ve 8

9 studiu v maturitních oborech, jeden na hudební konzervatoři a jeden na uměleckopromyslové škole. 5 žáků bude studovat na gymnáziu. 10 žáků bude pokračovat ve studiu v učebních oborech. 18 žáků bude studovat v okrese Vsetín. Do prvního ročníku školního roku 2012/2013 nastoupí 25 žáků, z toho 6 žáků s odkladem. Čtyřem dětem byl schválen odklad školní docházky na rok 20013/2014. Prevence sociálně patologických jevů (2011/2012) Úspěšnou variantou primární prevence sociálně patologických jevů, která na naší škole funguje již přes deset let je Peer program.. V uplynulém školním roce se zabýval tématy umění efektivně komunikovat, jednat s lidmi a vytvářet pozitivní vztahy, prevenci šikanování, xenofobie a rasismu, prevencí zneužívání návykových látek. Na škole působilo 15 peer preventistů (žáků 9. třídy). Program na naší škole je zaměřen na rozvoj sociálního cítění žáků např.: Sbírka pro Kapku naděje Sbírka na školní potřeby pro děti Africe Sbírka na zvýšení životní úrovně afrických rodin Dále žáci pomáhají při realizaci těchto akcí: Karneval pro děti Broučkiáda Mikuláš Beseda o holocaustu Beseda o dospívání pro dívky 9. tříd Výstavy s programem pro děti u karlovského muzea Besedy o šikaně pro žáky nižších ročníků Besedy o kouření (6. třída) Činnost školní družiny a školního klubu Rozvíjení a upevňování dobrého klimatu školy s důrazem na zájmovou činnost žáků, především ve školním klubu a školní družině byl jeden z významných cílů tohoto školního roku. Školní družina Ve školním roce se pro velký zájem rodičů a dětí rozšířila školní družina o II. oddělení pro starší děti třídy. I. oddělení ŠD navštěvovalo 30 dětí 1. a 2. třídy, II. oddělení ŠD navštěvovalo 30 dětí třídy. Počty přítomných žáků v oddělení I. a II. se během dne měnily, děti odcházely do zájmových kroužků, nebo domů. Tato mobilita byla zohledněna na začátku školního roku při sestavování provozu jednotlivých oddělení. Žáci z oddělení II. s provozem do 15 hod přecházeli do I. oddělení s provozem do hod. Přecházeli zde také žáci ze školního klubu s provozem do 15 hod. Školní družina II. oddělení byla umístěna v učebně 7. třídy, kde bylo dopolední vyučování. Vychovatelka ŠD musela odpoledne po skončení provozu ŠD uklidit hračky, stavebnice a výrobky do skříněk, které nebyly prostorově dostačující. Ve školním roce bude vyčleněna samostatná místnost pro ŠD, což bude daný problém řešit. 9

10 Činnost obou oddělení ŠD vycházela z celoročního projektu POHÁDKOVÁ DRUŽINA, který byl rozdělen do 10 samostatných měsíčních projektů činnost si vychovatelky připravovaly s ohledem k věku dětí v oddělení ŠD. Například Pavouk Ferda, Radovánky s Kašpárkem, Louka motýla Emanuela a další. Tyto tematické dny byly společné pro obě oddělení ŠD: Super holka super kluk, Drakiáda, Hrajeme si se Sněhulkou. Po vyučování dochází k poklesu výkonnosti. Žáci využívají spontánní, individuální či skupinové aktivity. Po odpočinkové činnosti navazuje zájmová činnost různého zaměření a rekreační činnost. Školní klub V rámci činnosti školního klubu pracovalo v letošním roce 8 zájmových kroužků. Členové Matematického kroužku se zúčastňovali matematických soutěží a olympiád a mezinárodní korespondenční soutěže. Cvičenky z kroužku Aerobiku reprezentovaly naši školu v řadě soutěží, vystupovaly na oslavách založí školy a některé se účastnily i celostátním kola aerobiku žákyň základních škol. Novinářský kroužek vydává školní časopis Šipka a v krajském kole celostátní soutěže Školní časopis roku obsadil druhé místo ve Zlínském kraji v soutěži o nejlepší školní časopis roku. V celorepublikovém klání se naši novináři umístili na krásném 10. místě. Valašský kroužek (3 oddělení) vystupoval na řadě akcí a folklorních festivalů a zúčastnil dětského folklorního festivalu v září Pěvecký kroužek zorganizoval soutěž Sedmihlásek, jeden z členů kroužku Biatlonu nás reprezentoval v krajském kole. Velmi aktivní byly také další kroužky, např. šachový a peer kroužek, které vyvíjely velmi aktivní činnost a mezi žáky, byl o ně velký zájem. Na jaře jsme uspořádali velikonoční výstavku O nejkrásnější kraslici a velikonoční dekoraci a výstavu herbářů žáků 6.třídy. Do školního klubu patří i práce Žákovského parlamentu, který je prostředníkem mezi žáky a vedením školy. Rozšířila se zeď rukou a stopy žáků 5. třídy. V dubnu jsme uspořádali s pomocí Žákovského parlamentu PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Této akce se zúčastnily za doprovodu rodičů i děti mateřské školy a Unie rodičů. Náplní samotné činnosti školního klubu jsou soutěže, hry na PC, společenské hry, promítání DVD a také poslech hudby. Soutěž ve stolním tenise, stolním fotbale a taky soutěž na tanečním koberci, o kterou mají zájem hlavně děvčata. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vydávání 4 čísel školního časopisu Šipka (viz. Příloha) Oslava osvobození Velkých Karlovic Den matek 1. třída Mikulášská nadílka Profesní exkurze žáků 7., 8. a 9. tř., Beseda se zástupcem Úřadu práce Dopravní výchova pro 4. třídu Vánoční jarmark u muzea výstava prací a vystoupení souboru Valášek a pěveckého sboru. Návštěvy výstav a akcí Karlovského muzea 10

11 Celoškolní soutěž v třídění odpadu Soutěž o nejlepší referát školy Veřejná vystoupení souboru Valášek, v rámci udržitelnosti projektu Děti písničky a tance neznají hranice. Vystoupení pěveckého sboru a souboru Valášek a pěveckého sboru na Kateřinském jarmarku a pomoc při zajištění jeho průběhu Oslavy 60. výročí školy spojené s vystoupením žáků naší školy ( Valášek, pěvecký sbor a aerobik) při vernisáži výstavy prací 6 učitelů a 31 absolventů školy v Karlovském muzeu, Součástí oslav byl i den otevřených dveří a setkání bývalých a současných zaměstnanců školy. Školní výlety třída Informace o dění v naší škole lze nají na webových stránkách školy: 11

12 Soutěže a přehlídky Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Počty účastníků : Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Soutěž v anglické konverzaci 49 1 Pythagoriáda 6.,7.,8., 23 2 Celostát ní kolo Matematická olympiáda 2 Matematický klokan 8.,9.,tř. 4.tř Recitační soutěž 30 3 Olympiáda českého jazyka 21 1 Pěvecká soutěž Sedmihlásek 43 Dějepisná olympiáda Košíková Sálová kopaná 10 8 Lehká atletika pohár ČR 18 Vybíjená Stolní tenis 18 Atletická všestrannost 10 Atlletický čtyřboj Biatlon Sportovec školy 110 Leger test 80 Lyžařské sjezdařské závody 62 Referát roku 24 Soutěž v aerobiku 34 Šachové turnaje Taktik ž.na 1.místě Finanční gramotnost 11 1.misto 3.místo. Matem. maraton 18 Přírodovědný klokan 51 Folklórní festival 28 Soutěž v něm. konverzaci Karlovský pohár 97 12

13 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Děti, písničky a tance neznají hranice V červnu minulého školního roku jsme ukončili dvouletou realizaci projektu se Základní školou v Makově pod názvem Děti, písničky a tance neznají hranice v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika a Česká republika V tomto školním roce vedení škol a vedoucí kroužků v rámci udržitelnosti projektu dále pokračovali ve spolupráci a společně oba kroužky vystoupily na dětském folklorním festivalu Loučení s létem ve Velkých Karlovicích. Inovace a zkvalitnění výuky v Naší škole 1. května 2011 začala škola realizovat v rámci výzvy EU peníze školám projekt s názvem Inovace a zkvalitnění výuky v Naší škole. V rámci tohoto projektu získala škola dotaci Kč na podporu kvalitního vzdělávání žáků a provádění klíčových aktivit. Škola uskutečnila výběrové řízení na dodavatele ICT vybavení 9 ks interaktivních projektorů, 10 ks tabulí s pojezdem a příslušenstvím, které byly zabudovány do tříd. Dále byli učitelé zapojení do projektu vybaveni 8 ks notebooků. Učitelé byli v rámci projektu proškoleni pro práci s interaktivními dataprojektory a také se zúčastnili kurzů na tvorbu digitálních učebních materiálů DUM. Každý vyučující vytváří 3 sady po 20 kusech těchto materiálů a ověřuje je ve výuce. O naplňování projektu byly zaslány již dvě monitorovací zprávy schváleny bez připomínek. Přínos projektu vidíme ve zvýšení dynamiky, originality, názornost i a interakci mezi učitelem a žákem, který se projevil zvýšenou aktivitou a zapojením žáků do vyučování. Školou realizované projekty z cizích zdrojů Projekt na podporu a rozvoj pohybových a volnočasových aktivit dětí Základní školy Velké Karlovice v oblasti lyžování pro zimní sezonu 2011/2012. Projekt byl připraven ve spolupráci s nadací Děti kultura sport. Z prostředků nadace Kč - byly financovány týdenní lyžařské výcviky, dopolední a odpolední výuky lyžování a školní lyžařské závody ve SKI AREÁLU SYNOT KYČERKA Velké Karlovice. Dále byly zakoupeny jízdenky na lyžařské vleky jako odměny a ocenění za umístění na lyžařských závodech pořádaných školou, za výborné studijní výsledky a reprezentaci školy ve znalostních olympiádách, sportovních a kulturních akcích. Všechny třídy alespoň na jeden den využily volného vstupu na lyžařský vlek na Kyčerce pod odborným vedením instruktorů z KYČERKAteam.cz. Spolupráce s Centrem pro inkluzivní vzdělávání v Olomouci při vytváření podmínek pro realizaci inkluzívního vzdělávání žáků naší školy. Cílem této spolupráce je vytvoření podmínek pro co největší úspěšnost každého jednotlivého žáka ajeho bezproblémové zapojení do školního kolektivu. CPIV v rámci tohoto projektu 2 x proškolilo všechny pedagogy na téma poruchy chování a výchovné problémy na základní škole a efektivní komunikace v pedagogické praxi. Provedlo sociometrické šetření ve 4. a 6. třídě a bylo nápomocno při šetření školní zralosti při zápisu do 1.třídy v únoru

14 Spolupráce školy a dalších subjektů. Unií rodičů má na naší škole dlouholetou tradici a spolupráce s ní je na velmi dobré úrovni na čemž mají velký podíl členky aktivního výboru Unie rodičů. V uplynulém roce došlo ke změně předsedkyně Unie rodičů, paní Renatu Křenkovou vystřídala paní Andrea Křenková.. Společně se nám dařilo organizovat řadu kulturních akcí, sportovních soutěží a různých akcí pro děti. Unie přispívá na odměny nejlepším žákům na konci školního roku a financuje každoročně nákup triček s logem školy pro žáky první třídy a nákup některých her do školního klubu.. Velmi dobrá je spolupráce se Základní uměleckou školou v Karolince. V budově naší školy jsou k dispozici prostory pro výuku hudebního oddělení pro děti z Velkých Karlovic. Tradičně dobrá je spolupráce školy s Karlovským muzeem. Její součástí je volný vstup do muzea pro žáky školy s vyučujícími, a spolupráce při přípravě některých výstav. Třídy se zúčastňují pravidelných úterních ukázek různých řemesel. Kvalitní úroveň má spolupráce s místní knihovnou, připravuje pro žáky školy besedy. Spolupráce se sportovními oddíly v obci je zaměřena na práci s mládeží - tenisový oddíl TJ Skiturist využívá bezplatně naše tenisové kurty. FC Velké Karlovice nám umožňuje využít při hodinách tělocviku hřiště a využívá bezplatný pronájem naší tělocvičny pro zimní trénink žáků. TJ Tatran pro nás organizuje šachový turnaj a pomáhá s vedením šachového kroužku. Pravidelně spolupracujeme i s MěÚ Vsetín, odborem dopravy, který pořádá besedy dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku. Pro žáky 8. ročníku pořádá Úřad práce besedu k volbě povolání. V rámci profesních exkurzí je již dlouhodobě velmi kvalitní spolupráce se zástupci místních firem například : hotel Tatra, dřevozpracující podnik Timber, zdravotní středisko Velké Karlovice, Obecní úřad Velké Karlovice, MŠ a další. Na vysoké úrovni je naše dlouholetá spolupráce s Nadací DĚTI-KULTURA-SPORT. Stavební úpravy a rekonstrukce školy V tomto školním roce byla provedena oprava terasy u školní družiny s nájezdem pro invalidní žáky. Zároveň se uskutečnila dlouho připravovaná rekonstrukce dveří ve staré budově školy. Dále byly prováděny běžné provozní opravy klimatizace ve školní kuchyni, úprava plynového topení a opravy poškozených maleb a omítek. Opět byl obnoven antukový povrch na kurtech a běžeckém oválu. Nepodařilo se rekonstruovat rozběhovou dráhu pro skok daleký. Výsledky inspekce provedené ČŠI Ve školním roce nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI. Projednáno pedagogickou radou dne: Školská rada schválila dne: ředitel školy předseda Školské rady 14

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín 75606 Velké Karlovice č. 19, tel: 571444015, E-mail: zsvk@zsvk.cz Č.j.: ZŠ 115 /2011 Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010 /2011 Velké Karlovice 30.8.2011 PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více