DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304

2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci, konfiguraci, kalibraci a provozu digitálně/analogových převodníků série DAT 100. V této sérii existují dva typy: DAT 100/A jehož charakteristickými znaky jsou: klávesnice se 4 tlačítky, digitální displej z 6 číslic (červených LED) a 4 LED stavu, montáž na lištu DIN, analogový výstup dle výběru proudový nebo napěťový, dva nastavitelné limitní setpointy, dva vstupy a funkce maxima. DAT 100/RS485 - jehož charakteristickými znaky jsou: klávesnice se 4 tlačítky, digitální displej z 6 číslic (červených LED) a 4 LED stavu, montáž na lištu DIN, dva seriové výstupy (RS-232 a RS-485) a funkce maxima. Možné komunikační protokoly jsou Modbus RTU, stream a na vyžádání Technické parametry Napájení a spotřeba Napájecí napětí 24 Vdc ± 10 % Příkon 2 W Izolace II. třída Provozní parametry Budící napětí Proudové zatížení 4 VDC 4 snímače sil o impedanci 350 Ω v paralelu Převodník A/D 24 bitů Rychlost převodu 50x za sekundu (bez filtrace) Citlivost 0,2 µv / bod Linearita < 0,01 % z rozsahu Tepelná drift < 0,001 % z rozsahu / C Rozsah vstupního signálu 3,9 mv / V až +3,9 mv / V Filtr volitelný od 0,2 Hz do 25 Hz Desetinná čárka 0,0, 0,00, 0,000 Metoda kalibrace z čelní klávesnice Analogový výstup (DAT-100/A) Napětí 0 až 10 (0 až 5) Vdc (min.zátěž 10 kω) Proud 0 až 20 (4 až 20) ma (max.zátěž 300 Ω) Typ 16-ti bitový převod D/A Linearita < 0,03 % z rozsahu Tepelná odchylka < 0,002 % z rozsahu / C Vstupy a výstupy Datové rozhraní RS-232, RS-422 nebo RS-485 Standardní protokol Modbus RTU, stream a slave. 2 logické výstupy (DAT-100/A) relé (každé s max.zatížením 24 Vdc/ac, 1 A) 2 logické vstupy (DAT-100/A) opticky oddělené, 24 Vdc PNP (potřebuje vnější napájení) Max. délka kabelu 15 m u RS-232, 1000 m u RS-485 Rychlost spojení volitelná 2400 až baudů Podmínky prostředí při provozu Pracovní teplota 10 až +50 C Skladovací teplota 20 až +60 C Relativní vlhkost 85 % nekondenzující

3 Zobrazení dat a stavů Typ displeje LED stavu Klávesnice 5-ti číslicová červená LED, 7 segmentů výšky 7mm 2 LED červené barvy 3 mechanické tlačítka pod krytkou. Montážní moduly Rozměry 112 x 119 x 23 mm (d x v x h) Montáž Materiál Krytí (čelní) Hmotnost Svorkovnice DIN lišta samoshášecí směs PC/ ABS IP g odnímatelné šroubovací svorky (krok = 5,08 mm)

4 ZAPOJENÍ Rozměry Napájecí napětí Napájecí napětí se přivádí na zdířky 23 a 24. Uložení těchto vodičů proveďte oddělené od signálových vodičů. Vnitřní obvod je galvanicky oddělen od napájecího napětí. Napájecí napětí je 24VDC ± 10%, maximální příkon je 2W.

5 Zapojení snímačů sil Kabel vedoucí ke snímačům sily, by něměl být veden společně s ostatními vodiči. DAT 100 umožňuje napojit až 4 snímače o impedanci 350Ω paralelně zapojené. Budicí napětí snímačů je 4 VDC a je krátkodobě chráněn proti zkratu. Měřicí rozsah jednotky umožňuje pracovat se snímači s citlivostí do 3,9 mv/v. Snímač se připojuje na sdířky 2-7. V případě 4. vodičového snímače, je nutné propojit sdířku 2 s 5 a sdířku 3 s 4. V případě použití více jak jednoho snímače, je vhodné použít součtovou krabici (např plastová vodotěsná pro až 4 snímače) Číslicové vstupy Číslicové v/v jsou optoizolované. Vodiče by neměli být vedené společně s napájecími kabely. Funkce vstupů jsou následující: VSTUP 1 (INPUT1) Nulování VSTUP 2 (INPUT2) Tisk Aktivace vstupu se děje připojením externího napětí 24VDC na správnou zdířku, dle obrázku.

6 Výstupní relátka Dva číslicové výstupy jsou typu NO (normálně otevřen) Každý spíná do 24VDC/AC a maximálně 1A. Vodiče by neměli být vedené společně s napájecími kabely. Zapojení by mělo být co nejkratší. Seriová komunikace RS-232: Tento port je přítomen v obou variantách a může pracovat s několika protokoly. Pro spolehlivé spojení, použíjte stínění kabel a ujistěte se, že uzemníte stínění na jednom konci : na sdířku 13 na přístroji a na za zem na druhé straně zapojení. Vodiče by neměli být vedené společně s napájecími kabely a jeho maximální dléka je 15m. RS-485: Tento port je přítomen pouze v variantě DAT 100/RS485. Pro spolehlivé spojení, použíjte stínění kabel a ujistěte se, že uzemníte stínění na jednom konci : na sdířku 13 na přístroji a na za zem na druhé straně zapojení. Vodiče by neměli být vedené společně s napájecími kabely.

7 Analogový výstup Jednotka dodává analogový výstup proudový a napěťový. Analogový napěťový výstup : rozsah -10 do +10V nebo -5 do +5 V, s minimální zátěží 10 kω. Analogový proudový výstup: rozsah od 0 do 20mA nebo 4 do 20mA, s maximální zátěží 300 Ω. Použíjte stíněný kabel a ujistěte se, že uzemníte stínění na jednom konci.

8 PŘEDNÍ PANEL Jednotka DAT 100 má přední odklápějící dvířka chránicí displej, 2 stavové ledky a 3 tlačítka. V pracovním režimu, displej zobrazuje hmotnost a ledky ukazují stav vážení (neto- hrubá) Nastavení jednotky se provede použitím tří predních tlačítek určené pro výběr, editaci, potrvzení s uložení nového nastavení. Displej: Na 5. místném displeji, nejníže položený zobrazuje nejmenší hodnotu. Během pracovního režimu, displej zobrazuje hmotnost. Během nastavování, displej zobrazuje parametry a jejich hodnoty, tak aby bylo možné je nastavit. Stavové ledky V horní straně displeje, se nachází stavové displeje: LED1 (svítí= hmotnost NETO(čístá), nesvítí=hmotnost BRUTO(hrubá), bliká = horní mez (peak)) LED 2 (svítí = vložena tára, nesvítí = bez táry) V režimu sloupcového grafu, obě ledky blikají. POUŽITÍ TLAČÍTEK Jednotka DAT 100 se nastavuje pomocí 3 tlačítek, majicí následujicí funkce: Tlačítko Funkce v pracovním režimu vážení Krátké stisknutí: Přenutí zobrazení z hrubé na čistou hmotnost (Bruto/Neto) Dlouhé stisknutí: Přepnutí zobrazení z vážení na zobrazení maxima (PEAK) Krátné stisknutí: Přepnutí zobrazení z číselného na sloupcového hrubé hmotnosti. Dlouhé stisknutí: Nulování zobrazení hrubé hmotnosti nebo maxima. Krátní stisknutí: Odesílání dat na seriový port (pokud byl vybrán manuální protokol) Dlouhlé stisknutí: Nastavení set-pointu (u DATu-400/A) Stiknuté součastně: Vstup do hlavního menu

9 Tlačítko Tlačítko Funkce v procesu práce s nastavovacím menu Vystoupení z nastavení menu nebo návrat o hladinu výše. Přístup do submenu nebo přístup do nastavení nebo potrvzení vybraného parametru Přístup do následujicí položky v menu. Funkce v procesu práce v nastavovacím submenu Zvýšení hodnotu blikající číslice / výběr vyšší hodnoty Výběr následujicí číslice. Pokud blikající číslice je poslední, potrvdí hodnotu a ukončí nastavení Snížení hodnoty blikající číslice / výběr nižší hodnoty INFORMACE DISPLEJE Když jednotka je připojena k napájení, provede se test displeje. Jednotlivé sekvence, která se zobrazí na displeji jsou: kód software, verze software a verze hardware. U třetí obrazovky se zobrazí : rs485 pokud se jedná o jednotku DAT 100/RS-485 AnALg. pokud se jedná o jednotku DAT 100/A V případě řešení technické konzultace, je důležité sdělit tyto informace.

10 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ V pracovním režimu, se mohou objevit následující chybová hlášení: Horní podtržítko : Přetížení: Hmostnost která je na snímačích převyšuje 9 dílků maximální kapacity vážního systému. 0-L : Není signál ze snímače nebo je mimo specifikovanou citlivost mv/v nocal : Jednotka není zkalibrovaná. Je zapotřebí provést znovu kalibraci. ZOBRAZENÍ, NULOVÁNÍ VÁHY A AUTOMATICKÁ TARA Při zapnutí jednotky, zobrazuje aktuální čistou (neto) hmotnost. Zobrazení Neto / Hrubé hmotnosti Stisknutím tlačítka přepnete mezi čistou a hrubou hmotností. Zobrazovaný režim hmotnosti je definován ledkou 1 (svítí když je hmotnost čistá). Pokud není vložená tára, je hrubá hmotnost shodná s čistou hmotností. V případe záporné hmotnosti, je zobrazeno znaménko mínus před nejvyšší číslicí. V případě, že záporná hmotnost je větší jak 9999, se znaménko střídá s nejvyšší číslicí.

11 Číslené zobrazení / sloupcové zobrazení hrubé hmotnosti. Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi číselném zobrazení hmotnosti a grafické reprezentaci pomocí sloupcového grafu hrubé hmotnosti. Rozlišení v případě sloupcového grafu je omezena na 15 dílků a tedy každý vodorovný segment představuje 1/15 celého rozsahu. Během zobrazení v sloupcovém grafu, obě stavové ledky blikají. Nulování hmotnosti Tato činnost slouží pro provedení malých korekcí na váze v případě posunu nuly. Pro vynulování, je nutné mít displej v režimu hrubá hmotnost. Stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin pro vynulování hmotnosti. Tuto funkci nulování nelze provést za těchto podmínek: Hmotnost je nestabilní. Hrubá hmotnost je větší ( kladná nebo záporná ) než je 0BAND v nastavení. Pokud byla provedena funkce autotara, tato funkce je provedena až po odtárování. Při vypnutí přístroje, je hodnota nuly znovunastavena na původní hodnotu při kalibraci. Automatická tára Pro práci s tuto funkcí, je nutné mít displej v režimu čisté hmotnosti (LED1 svítí) Stiskněte tlačítko asi 3 vteřiny. LED2 se rožne. Automatická tára se neprovede za následujícíh podmínek: Nestabilní hmotnost. Záporná hrubá hmotnost. Hrubá hmotnost větší jak maximální kapacita.

12 Pokud se funkce automatická tára provede s hrubou hmotností = 0, displej zobrazí znovu hrubou hmotnost (LED1 shasne). Funkce maxima (PEAK) Funkce maxima se vstahuje k hrubé hmotnosti a je vždy počítána i když není zobrazena. Pokud se zobrazuje maximální hmotnost, horní ledka blíká. Pro uložení maximální hodnoty, stiskněte tlačítko po 3 vteřin. Pro zpětné zobrazení hmotnosti, stikněte tlačítko po dobu 3 vteřin. Pro vynulování maximální hodnoty stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin. Vypočtená hodnota maximální hodnoty není uložena při vypnutí napájení jednotky. Nastavení set-pointu (pouze pro DAT 100/A) Hodnty set-pointu jsou porovnány s reálnou měřenou hmotností pro spínání relátkových výstupů jednotky. Krytéria porovnání jsou nastaveny v nastavovací procedůře logických vstupů/výstupů (viz dále). Pro změnu/nastavení set-pointu stiskněte tlačítko 3 vteřiny. Následně stiskněte tlačítko pro nastavení set-pointu č. 1 pomocí tlačítek a. Potrvďte hodnotu tlačítkem. Stiskněte tlačítko pro nastavení setpointu č. 2. Stiskněte tlačítko pro vrácení se do vážního režimu. Během času nastavení set-pointů, jsou oba relátkové výstupy mimo provoz. Pokud bylo původně nastavená hodnota setpointu 0, daný výstup nebude nikdy aktivní. Pokud hmotnost není detekovatelná nebo mimo roszah, všechny výstupy jsou mimo provoz.

13 Funkce vstupů/výstupů (pouze u DAT 100/A) DAT 100/A má již uvedené relátkové výstupy a dva optoizolované vstupy. VSTUPY: Vstup č. 1 je impulsní vstup a při jeho aktivaci, je sejmuta hodnota hmotnosti jako tara. Vstup č. 2 : při jeho aktivaci dojde k odeslání datového toku s informaci o hmotnosti po seriové lince (pokud byl vybrán manuální protokol v nastavení seriového portu). VÝSTUPY: Výstup č. 1: Setpoint č. 1 Výstup č. 2: Setpoint č. 2 NASTAVENÍ Veškeré funkce jednotky DAT 100 mohou být nastaveny přes jednoduchý nastavovací menu. Veškerá provedená nastavení zůstavají aktivní i když jednotka bude odpojedna o napájecího napětí. Změna a zadání parametrů do jednotky Nastavovací menu se skládá ze skupiny hlavních menu a podmenů. Pro přístup do hlavní skupiny menu, je nutné společne stisknout po dobu 3 vteřin tlačítka a. Pokud jsme se dostali do nastavovacího menu, na displeji se objeví první hlavní menu ConFg. Pomocí tlačítek a provedeme výběr hlavního menu který se přejeme změnit. Tlačítkem vstoupíme do tohoto menu. Tlačítko Funkce v procesu práce s nastavovacím menu Vystoupení z nastavení menu nebo návrat o hladinu výše. Přístup do submenu nebo přístup do nastavení nebo potrvzení vybraného parametru Přístup do následujicí položky v menu. Tlačítko Funkce v procesu práce v nastavovacím submenu Zvýšení hodnotu blikající číslice / výběr vyšší hodnoty Výběr následujicí číslice. Pokud blikající číslice je poslední, potrvdí hodnotu a ukončí nastavení Snížení hodnoty blikající číslice / výběr nižší hodnoty Parametry v menu mohou nabírat vložené číselné hodnoty nebo výběrové hodnoty z nabídky. Upozornění: Pro vystoupení a uložení změněných dat, stiskněte tlačítko dokud indikátor se nevrátí do vážicího režimu.

14 ZÁKLADNÍ NASTAVOVACÍ MENU A PODMENU.

15 KONFIGURAČNÍ PARAMETRY Pomocí konfiguračního nastavení, se provede nastavení metrologických parametrů jednotky DAT 100. Je nutné toto konfigurační menu provést aby bylo možné provést kalibraci jednotky v následujícím kroku. Provedení tohoto menu předpokládá, že je měřicí systém bez mechanických problémů, které by mohli ovlivnit přesnost celého systému. CAPAC - Rozsah měření systému Definujeme jako součet kapacit všech snímačů sil tvořicí vážní systém. Pokud se jedná o jeden snímač, je to jeho kapacita. Pokud se jedná o propojení více snímačů na kterých spočívá nosič břemene, je to součet kapacit těctho snímačů. Hodnoty : od 1 do SENSIT Citlivost snímačů sil. Pokud je v systému více snímačů, jedná se o průměrnou citlivost snímačů. DAT 100 může procovat s citlivostí v rozmezí 0,5 až 4 mv/v. DSPDV velikost dílku Poměr mezi maximální kapacitou systému a rozlišení jednotky. Možné hodnoty jsou: 0,0001 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0, SIGNL Hodnota signálu snímače v mv/v Zde se zobrazí hodnota vážního systému v mv/v. Tato funkce poslouží při stanovení např. závadě na systému, stanovení mrtvé hmotnosti, atp.

16 CALIBRACE Metoda kalibrace je určená pro správné nastavení systému a snížení chyby linearity vážního systému. Kalibrace se provádí pomocí kalibrovaných závaží nebo v jejich nepřítomnosti přesně předem zváženého vzorku zboží. Před samotnou kalibraci, je nutné provést kalibraci nuly. Během procesu kalibrace, na displeji problikává vážená hodnota a nápis CAL. Upozornění : Pokud během nastavování parametrů dojde k výpadku napájení jednotky, provedená nastavení nebudou uloženy. Kalibrace nuly Před samotnou kalibraci nuly, ujistěte se, že systém je prázdný a na displeji je zobrazovaná hmotnost stabilní. Spuštění kalibrace se provede stisknutím tlačítka. Na displeji se objeví Z-0H pro potrvzení tohoto procesu. Hmotnost na displeji bude vynulována a na displeji se bude problikávat CAL a 0. Tato operace se může opakovat. Kalibrace celého rozsahu. Zatižte váhu přesně známím závažím, nejlépe kalibrovaného závaží. Ujistěte se, že váha je stabilní pozorováním displeje. Stisknutím tlačítka nastavíte přesnou hmotnost kalibrovaného závaží. Na displeji s objeví a první číslice bude blikat. Pomocí tlačítek a nastavte hodnotu blikající číslice. Na další číslici přejdete pomocí tlačítka. Potvrzením poslední číslice na displeji začne problikávat zadaná hmotnost a CAL. Pokud zadaná hmotnost je větší rozlišení váhy, nebude přijata a na chvíli se objeví chybové hlášení na displeji. Ukončení kalibrace Ukončení procesu kalibrace provedeme stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí CALIB. Pro uložení provedeného nastavení a ukončení nastavení, stiskněte tlačítko.

17 PARAMETRIZACE Zde uvedené parametr umožní nastavení časování a načítání displeje a další funkce manuálního a automatického nulování. FILTR Vážní filtr Tento parametr nastaví rychlost obnovy údajů na displeji a na analogovým výstupu. Nízké hodnoty filtru budou mít na následek rychlou obnovu dat na displeji. Vysoké hodnoty filtru spomalí obnovu dat na displeji. Hodnota Obnova Odezva Hz 25 Hz 1 62 Hz 16 Hz 2 50 Hz 8 Hz 3 33 Hz 5 Hz 4 16 Hz 2,5 Hz 5 12 Hz 1,5 Hz 6 10 Hz 1 Hz 7 8 Hz 0,7 Hz 8 6 Hz 0,4 Hz 9 4 Hz 0,2 Hz Stab Stabilita vážení Tento parametr určí, počet dílků nutné pro stanovení stability vážení. Při zadání počtu dílků, rozhodujeme, jak rychle a přesně jednotka bude připravena pro akce tárování a tisku. Hodnota Změna 0 Vždy je stabilní hmotnost 1 Stabilita bude získaná rychle 2 Stabilita bude získaná průměrně 3 Stabilita bude získaná s přesností 4 Stabilita bude získaná s vysokou přesností.

18 Auto-0 Automatická nula při spuštění Tento parametr definuje maximální hodnotu nuly při spuštění jednotky. Jedná se o funkci kalibrace nuly při spuštění systému a je provedena pouze, pokud je hmotnost stabilní a pod nastavenou hodnotou. Hodnota může bít od 0 do CAPAC. 0track Sledování nuly Tato funkce umožňuje provádět průběžné nulování kompenzování možných teplotních posunů v systému. Po vypnutí systému, automaticky se vrácí na původní kalibrovanou nulu. Maximální hodnotu tohoto sledování je 2% z rozsahu systému. Pokud je hodnota 0, potom je mimo provoz. Možné hodnoty Hodnota Změna 0 Vypnuto 1 0,5 dílku/sec 2 1 dílek/sec 3 2dílky/sec 4 3 dílky/sec 0band Rozsah nulování Tento parametr definuje v počtu dílků, rozsah dovoleného nulování z tlačítka nebo aktivací vstupu INPUT1. Možné hodnoty jsou : 0 až 200. delta Rozdílová hmotnost Tato funkce definuje minimální počet dílků potřebné pro rozlišení dvě po sobě jdoucí hodnoty hmotnosti pro seriový přenos hmotnosti Možné hodnoty jsou : 0 až 200.

19 NASTAVENÍ SERIOVÉHO PORTU COM1 Seriový port COM1 může mít následující hodnoty dle výběru: None : Seriový port je odpojený a nečinný. Contn: Neustále se vysílá věta s hmotností. Použije se např. při zapojení vzdáleného displeje. Více informace dále. Deman: Při stiknutí tlačítka nebo aktivací vstupu INPUT2 věta je odeslána. Tento příkaz je přijat, pokud je hmotnost stabilní.během dvěma po sobě jdoucími přenosy, hmotnost se musí změnit alespoň o hodnotu delta Rozdílová hmotnost. Auto: Automaticky se odešle věta s hmotností když se hmotnost stabilizuje na větší hmotnosti než je minimální hmotnosti (20 dílků). Během dvěma po sobě jdoucími přenosy, hmotnost se musí změnit alespoň o hodnotu delta Rozdílová hmotnost. Slav: ASCII protokol. Viz více dále. Mdbs: MODBUS RTU. Viz více dále. Baud1- Přenosová rychlost portu COM1 Rychlost portu RS-232 jednotky a dalšího prvku (PLC, PC) musí být shodná. Možné hodnoty jsou: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, baudu. Fra-1 Data format COM1 Definuje datový formát portu COM1. Možné hodnoty jsou: N-8-1, N-8-2, E-8-1, O-8-1, E-7-1, O-7-1. V případě nastavení MODUBUS nebo Slave, výběr E-7-1 a O-7-1 nelze použít. Pokud bude použít, na displeji se objeví chybové hlášení Nvalid. Addr Adresa seriového portu Nastavení adresy pro práci v Modbusu. Možné hodnoty jsou 000 až 99. Mode Výběr pro přenos hmotnosti v řežimu Contn, Auto a Demand. Možné hodnoty jsou: Net (čistá hmotnost), Gross (hrubá hmotnost), Peak (maximum). Delay Zpožděná odezva v režimu slave a Modbus RTU Hodnota v ms, představující zpoždění jednotky při odesílání odpovědy na dotaz od mastera. Možné hodnoty jsou: 0 do 999.

20 Nastavení seriového portu COM2 ( pouze u DAT 100/RS485) Seriový port COM2 může mít následující hodnoty dle výběru: None : Seriový port je odpojený a nečinný. Contn: Neustále se vysílá věta s hmotností. Použije se např. Při zapojení vzdáleného displeje. Více informace dále. Deman: Při stiknutí tlačítka nebo aktivací vstupu INPUT2 věta je odeslána. Tento příkaz je přijat, pokud je hmotnost stabilní.během dvěma po sobě jdoucími přenosy, hmotnost se musí změnit alespoň o hodnotu delta Rozdílová hmotnost. Auto: Automaticky se odešle věta s hmotností když se hmotnost stabilizuje na větší hmotnosti než je minimální hmotnosti (20 dílků). Během dvěma po sobě jdoucími přenosy, hmotnost se musí změnit alespoň o hodnotu delta Rozdílová hmotnost. Slav: ASCII protokol. Viz více dále. Mdbs: MODBUS RTU. Viz více dále. Baud2- Přenosová rychlost portu COM2 Rychlost portu RS-232 jednotky a dalšího prvku (PLC, PC) musí být shodná. Možné hodnoty jsou? 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, baudu. Fra-2 Data format COM2 Definuje datový formát portu COM1. Možné hodnoty jsou: N-8-1, N-8-2, E-8-1, O-8-1, E-7-1, O-7-1. V případě nastavení MODUBUS nebo Slave, výběr E-7-1 a O- 7-1 nelze použít. Pokud bude použít, na displeji se objeví chybové hlášení Nvalid.

21 LOGICKÉ VSTUPY/VÝSTUPY (POUZE U DAT 100/A) Mode1 : Nastavení práce set-pointu 1 podle 4 kritérií nastavitelné v sekvenci: NET - relátko aktivní v módu čistá hmotnost. GROSS - relátko aktivní v módu hrubá hmotnost. PEAK - relátko aktivní v módu maximální hmotnost Provádí se porovnání čisté, hrubé nebo maximální hmotnosti. V případě maximální hmotností, se porovnává s poslední získanou hodnotou. N.O. N.C. POS. NEG. Relé 1 je normálně otevřené Relé 1 je normálně uzavřené Výstup pracuje s kladnou hmotností. Výstup pracuje se zápornou hmotností. NORML Výstup je aktivní s nestabilní hmotností STABL Výstup je aktivní se stabilní hmotností HISt1: Hysteréze set-pointu 1 Jedná se o hysterézi, vztažena k set-pointu 1. Hodnoty od 000 do 999 Mode2 : Nastavení práce set-pointu 2 podle 4 kritérií nastavitelné v sekvenci: NET - relátko aktivní v módu čistá hmotnost. GROSS - relátko aktivní v módu hrubá hmotnost. PEAK - relátko aktivní v módu maximální hmotnost Provádí se porovnání čisté, hrubé nebo maximální hmotnosti. V případě maximální hmotností, se porovnává s poslední získanou hodnotou. N.O. N.C. Relé 2 je normálně otevřené Relé 2 je normálně uzavřené POS. Výstup pracuje s kladnou hmotností. NEG. Výstup pracuje se zápornou hmotností. NORML STABL Výstup je aktivní s nestabilní hmotností Výstup je aktivní se stabilní hmotností

22 HISt2: Hysteréze set-pointu 2 Jedná se o hysterézi, vztažena k set-pointu 2. Hodnoty od 000 do 999 TstIn : Testování logických vstupů Na displeji se zobrazí stav logických vstupů. 0= vstup neaktivní 1= vstup aktivován Vstup 1 je první hodnota ve spodní části displeje. Aktivujte jednotlivé vstupy jeho propojením dle zapojení na stránce xx. Během testovací procedury, vstupy nejsou aktivní a jejich činnost je pouze pro jejich testování funkčnosti. TSOUt: Testování logických výstupů. Na displeji se zobrazí stav logických výstupů. 0= výstup neaktivní 1= výstpu aktivován Výstup 1 je první hodnota ve spodní části displeje. Tlačítkem aktivujeme / deaktivujeme výstup 2. Tlačítkem aktivujeme / deaktivujeme výstup 1. Během testovací procedury, výstupy nejsou aktivní a jejich činnost je pouze pro jejich testování funkčnosti.

23 ANALG ANALOGOVÝ VÝSTUP (POUZE DAT 100/A) FSCAL Rozsah Jedná se o hmotnost odpovídající plnému rozsahu analogového výstupu. Možné hodnoty jsou od 000 do Automaticky se nastaví hodnota odpovídající parametru CAPACITY. ModE: Pracovní režim analogového výstupu. Provede se výběr hodnoty která bude asociována k analogovému výstupu ve smyslu hrubé hmotnosti, čisté hmotnosti nebo maximální hodnoty. Výběr: NET GROSS PEAK range: Typ analogového výstupu Výběr: 0-20mA 4-20 ma 0-10V 0-5 V OFFSt : Offset kalibrace. Posun analogového výstupu tak aby odpovídal správném hodnotám nuly a plného rozsahu. Pomocí multimetru změřte analogový výstup a proveďte korekci tak, aby jste provedli nastavení nuly (0) a plného roszahu (FS). Použitím tlačítka a nastavte analogový výstup. Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi nastavení nuly a plného rozsahu. Dlouhém stisknutí tlačítka opustíte tuto funkci. TESt : Test analogového výstupu. Provede se ověření analogového výstupu jeho nastavením pomocí kláves. Na displeji se objeví zadané procento plného rozsahu, které lze odkontrolovat měřením na patřičných zdířkách. Použíjte tlačítka a pro nárust/snížení výstupní hodnoty.

24 SERIOVÉ KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY Sériové rozhraní COM1 RS-232 je přítomen u obou modelů DAT 100. Rozhraní COM2 RS-485 je přítomen pouze v modelu DAT 100/RS485. Na COM2 RS485 je přítomen sériový protokol a MODBUS RTU. Kontinuální, automatický a manuální přenos. Protokol u těchto přenosů vysílá datovou větu s následující strukturou: STX <stav> <hmotnost> ETX <chksum> EOT Kde, STX (start textu) = 0x02h ETX (konec textu) = 0x03h EOT (konec přenosu) = 0x04h <stav> = znak s následujícím kódováním (bit=1 pokud je podmínka pravdivá) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit Tar vložená Rozsah nuly Stabilní hmotnost Střed nuly <hmotnost> = pole složené z 8 ASCII znaků s hmotnosti (od leva, doplněno nuly zprava a s možnou desetinnou čárkou a znaménkem mínus) Odesílaná hodnota hmotnosti může být čistá hmotnost (net weight), hrubá hmotnost (gross weight) nebo maximální hodnota (peak) na základě výběru přenášených dat (parametr MODE) v nastavovacím menu seriového portu. V případě přetížení, hodnota pole hmotnost dostane hodnotu : ^^^^^^^^. V případě podvážení (záporná hmotnost větší jak 99999), hodnota pole hmotnost dostane hodnotu:. V případě chybového stavu, hodnota pole hmotnost dostane hodnotu : O-L. <chksum> = checksum řetězce dat. Je vypočten provedením exklusivním OR (XOR) všech znaků od STX (nebo od <ind>) do ETX bez tohoto posledního. Výsledek XOR se rozdělí na 2 znaky (4 horní bity (první znak) a nižší 4 bity (druhý znak)). Tyto dva znaky jsou kódovány v ASCII (např. XOR = 5Dh, <chksum> = 5Dh jmenovitě 35h a 44h ). V případě kontinuálního komunikačního protokolu, řetězec je přenášen kmitočtem 10Hz, bez ohledu na vybraný vážní filtr. V případě automatického a manuálního protokolu, mezi 2 po sobě jdoucími přenosy, je požadované aby mezi němi byl rozdíl dle nastavení DELTA parametru v nastavovacím menů vážních parametrů.

25 PROTOKOL SLAVE Soupis možných kontrolních příkazů: Požadavek na aktuální hrubou hmotnost Požadavek na aktualní čistou hmotnost Požadavek na aktuální maximální hmotnost Kontrola vlastní kalibrace Kontrola semiautomatické nuly Nastavení set-pointů Požadavek na sdělení vložených set-pointů- Kontrola aktivace logických výstupů (pouze pokud set-pointů jsou nastavené na 0) Požadavek na sdělení stavu logických vstupů. Kontrola set-pointů uložených v pevné paměti Jednotka připojená k přístroji (běžně počítač) se chová jako SLAVE a připojený přístroj spouští proces komunikace. Proces komunikace se provede odesláním řetězce MASTEREM, následovaný odpovědí od připojeného SLAVE. POPIS KONTROLNÍCH FORMÁTŮ Dvojité úvozovky popisují konstatní znaky a symbol <and> obsahuje proměnné číselná pole. Požadavek na aktuální hrubou hmotnost MASTER : <addr> L EOT DAT 100: <addr> L <status><gross>etx<chksum>eot Požadavek na aktualní čistou hmotnost MASTER : <addr> N EOT DAT 100: <addr> N <status><net>etx<chksum>eot Požadavek na aktuální maximální hmotnost MASTER : <addr> P EOT DAT 100: <addr> P <status><peak>etx<chksum>eot Kontrola vlastní kalibrace MASTER : <addr> A EOT DAT 100: <addr> A ACK EOT Kontrola semiautomatické nuly MASTER : <addr> Z EOT DAT 100: <addr> Z ACK EOT Kontrola resetu maximální hodnoty MASTER : <addr> X EOT DAT 100: <addr> X ACK EOT

26 Nastavení set-pointů MASTER : <addr> S <set1><set2>etx<chksum>eot DAT 100: <addr> S ACK EOT Požadavek na sdělení vložených set-pointů MASTER : <addr> R EOT DAT 100: <addr> R <set1><set2>etx<chksum>eot Kontrola aktivace logických výstupů (pouze pokud set-pointů jsou nastavené na 0) MASTER : <addr> U <výstupy>eot DAT 100: <addr> U ACK EOT Požadavek na sdělení stavu logických vstupů. MASTER : <addr> I EOT DAT 100: <addr> I <vstupy>etx<chksum>ack EOT Kontrola set-pointů uložených v pevné paměti MASTER : <addr> E EOT DAT 100: <addr> E ACK EOT V případě komunikační chybě nebo jinak nezjištěných příkazů, odpověď bude následující: DAT 100: <addr> NAK EOT Popis polí Mezi dvojími uvozovkami jsou konstatní znaky a symboly <and> obsahují proměnné číselné pole. STX (start textu) = 0x02h ETX (konec textu) = 0x03h EOT (konec přenosu) = 0x04h ACK (potvrzení) = 0x06h NAK (nepotvrzení) = 0x15h <Addr> = Adresa seriového spojení + 0x80h (např. Adresa 2 : <Addr>=0x82h (130 decimálně) <status>= zakódováný znak dle následující tabulky (bit = 1 znamená podmínka je pravdivá) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit Tara vložená Zero band Stabilní hmotnost Střed nuly <hrubá>,<čistá>, <max> = 8 znakové ASCCI pole obsahující hmotnost zprava zarovnaná (bez počátečních nul s možným záporným znaménkem a desetinnou čárkou). V případě přetížení, pole hmotnosti bude zobrazeno jako : ˆˆˆˆˆˆˆˆ. V případě podtížení, pole hmotnosti bude zobrazeno jako :. V případě chybné podmínky, pole hmotnosti bude zobrazeno s hodnotou : O-L. <set1>,<set2> = 6ti znakové ASCII pole obsahující hmotnost zprava zarovnanou (bez počátečních nul a s možným záporným znaménkem a desetinnou čárkou).

27 <Outputs>, <Inputs> = pole obsahující 1 ASCII znak kódován dle následující tabulky (bit = 1 pokud Output/Input je ON) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit Input 2/ Output 2 Input 1/ Output 1 <csum> = checksum řetězce dat. Je proveden exklusivním OR (XOR) všech znaků od STX ( nebo od <ind> ) do ETX bez tohoto posledního. Výsledek operace XOR je rozčleněn do 2 znaků, horní 4 bity (první znak) a spodní 4 bity (druhý znak). Oba znaky jsou následně zakódovány do ASCII. Např. XOR = 5Dh, <csum> = 5Dh a znaky budou 35h a 44h Modbus RTU protokol Modely DAT 100/A a DAT 100/485 mají implementovaný protokol MODBUS RTU na COM1 RS-232. V případě DAT 100/485 je MODBUS RTU implementovaný také na COM2 RS-485. UPOZORNĚNÍ: Adresy uvedené v tabulkách sledují standardní postupy specifikované v doporučeních Modicon PI-MBUS-300 Rev. J (www.modbus.org). Níže uvedené údaje jsou výběrem těchto parametrů pro pomoc při komunikaci s jednotkou. Všechny adresy v MODBUS zprávách jsou referovány na nulu. První děj datového pole je adresován jako položka nula. Např.: Cívka popsaná jako coil 1 v PLC je adresována jako cívka 0000 v adresovém poli zprávy Modbusu. Cívka 127 decimálně je adresována jako cívka 007E hex (126 decimálně). Holding registr je adresován jako registr 0000 v datovém poli adres zprávy. Funkční kód pole je specifikován jako operaci holding register a tedy reference 4xxxx je implicitní. Hodnoty registrů s adresou větší jak jsou stále uložené v paměti pouze po uložení dat příkazem (viz tabulka registru příkazů). Pokud tato funkce se neprovede, po vypnutí přístroje se tato hodnota vrátí na hodnotu před změnou. Pokud néní upřesněno jinak, číselné hodnoty (jako adresa, kódy a data) jsou v desítkové soustavě. Chyby při komunikaci V případě MODUBUSu RTU, komunikační řetězce jsou kontrolovány pomocí CRC. V případě komunikační chybě, slave neodpoví s řetězcem. Master musí počítat s časovou prodlevou pro příjem. V případě, že odpověď nepříjde, je chyba komunikace. Přijatá chybová hlášení komunikace. V případě, že je řetězec správně přijat, ale nemůže být proveden, slave odpoví s EXCEPTION RESPONSE dle následující tabulky: Kód Popis 1 ILLEGAL FUNCTION (Funkce není platná nebo podporovaná) 2 ILLEGAL DATA ADDRESS (Uvedená adresa jení přípustná) 3 ILLEGAL DATA VALUE (Přijatá data nejsou platná)

28 Podporované funkce FUN 03 READ HOLDING REGISTER FUN 06 WRITE SINGLE REGISTER FUN 16 WRITE MULTIPLE REGISTERS Seznam registrů holding Tabulka stavu kódových registrů BIT Popis Output 2 Output 1 Input 2 Input 1 No calibrati on Wrong weight Overloa d Underlo ad Tare entered Zero band Stable weight Zero center Upozornění: bity 11,10,9 a 8 jsou aktuální pouze u verzi DAT 100/A. U dalších verzí bity mají vždy hodnotu 0.

29 Kódování příkazových registrů pro protokol MODBUS. Hodnota registru FUNKCE PŘÍKAZOVÉHO REGISTRU FUNKCE DATOVÉHO REGISTRU 0x0001 Poloautomatická nula - 0x0002 Autokalibrace - 0x0003 Reset maxima - 0x0010 Kalibrace nuly - 0x0011 Kalibrace plného rozsahu Hodnota závaží FLOAT 0x0020 Uložení údajů ve stálé paměti - Tabulka kódování dílků váhy Hodnota registru Hodnota dílku Hodnota registru Hodnota dílku Poznámky k činosti analogového výstupu Limity Když hmotnost překročí hodnotu analogového výstupu plného rozsahu, výstup bude kladná hodnota v režimu napětí 10,7 V a pro proudový výstupu 21,2 ma. Když hmotnost je záporná nebo nastana chybová situace, výstup bude záporná hodnota přibližně -10,5 V (napěťový výstup) nebo -0,2 ma pro proudový výstup.

30 Možné potíže PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Na displeji se objeví O-L Na displeji se objeví horní podtržítko Na displeji se objeví dolní podržítko Počet desetiných míst je špatný Sériová komunikace nepracuje správně. Funkce poloautomatické nuly nepracuje Poloautomatická tara nepracuje Získaná hmotnost nelze detekovat z důvodu nepřítomnosti snímače sil nebo jeho špatného zapojení Hmotnost nemůže být zobrazená protože překračuje dostupných 5 číslic dipleje nebo je větší jak kapacita snímačů Hmotnost nemůže být zobrazená protože je záporná a větší jak Neprovedl se správný výběr velikosti dílku Nebyla provedena správná instalace. Nastavení činnosti sériového rozhraní je nesprávné Hrubá hmotnost překračuje limity pro poloautomatickou nulu. Hmotnost se nestabilizuje Hrubá hmotnost je záporná nebo překračuje maximální kapacitu. Hmotnost se nestabilizuje Ověřte zapojení snímače Provést správný výběr velikosti dílku v hlavním menu. Ověřte si zapojení dle popisu Ověřte správné nastavení sériového rozhraní Znovu nastavte nulu novým kalibrováním. Vyčkejte na stabilizaci hmotnosti nebo nastavte parametru filtru Zkontrolujte hrubou hmotnost Vyčkejte na stabilizaci hmotnosti nebo nastavte parametru filtru

31 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Firma Pavone Sistemi S.r.l. Via Dei Chiosi, Cavenago di Brianza, MB PROHLAŠUJE pod svojí odpovědností, že přístroj pod názvem DAT 100, DAT 200, používaný dle pokynů nacházející se v uživatelském a instalačním manuálu, splňuje následující směrnice : EMC Směrnice EC a následné doplňky S aplikací následujících norem EN :2005 EN :2007 Směrnice nízkého napětí EC a následné doplňky. S aplikací následujících norem: EN :2011 Cavenago di Brianza, 2012/06/14 Di Reda Donato - Manažer

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1

Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011. Uživatelský manuál xlogic. ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad. Strana 1 Mikrokontrolér xlogic TECHNOLINE s.r.o., 2011 Uživatelský manuál xlogic ZM Technik spol.s.r.o. V1.0 Český překlad Strana 1 Obsah Mikrokontrolér Easy xlogic úvod...3 Možnosti Easy xlogic...4 Přehled řídících

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Metra Šumperk s.r.o.

Metra Šumperk s.r.o. Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 20.xx Verze: 1.1 Datum: 30. června 2006 E-ITN 20.0x... indikátor s jedním teplotním snímačem (snímač měří teplotu povrchu otopného tělesa) E-ITN 20.1x... indikátor

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVAELSKÝ ANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS SW1, model 21 Strana 1 ELEKRONICKÁ SOLNÍ VÁHA PRO KUCHYNĚ A SKLADY řady model 21 Dovozce do ČR: ZEAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 614 Brno IČ 184758 ento soubor je

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome

Honeywell. Listopad 2009. Aplikační příručka. evohome Listopad 2009 Aplikační příručka evohome evohome 1 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Bezdrátová komunikace...3 2 Příklady použití...6 2.1 Jednoduchý termostat s regulací kotle...6 2.2 Dvouzónový systém se zónovými

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více