DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT 100/A DAT 100/RS485 NÁVOD NA PROVOZ A KONFIGURACI Verze PW0304

2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento návod obsahuje všeobecné informace o parametrech instalaci, konfiguraci, kalibraci a provozu digitálně/analogových převodníků série DAT 100. V této sérii existují dva typy: DAT 100/A jehož charakteristickými znaky jsou: klávesnice se 4 tlačítky, digitální displej z 6 číslic (červených LED) a 4 LED stavu, montáž na lištu DIN, analogový výstup dle výběru proudový nebo napěťový, dva nastavitelné limitní setpointy, dva vstupy a funkce maxima. DAT 100/RS485 - jehož charakteristickými znaky jsou: klávesnice se 4 tlačítky, digitální displej z 6 číslic (červených LED) a 4 LED stavu, montáž na lištu DIN, dva seriové výstupy (RS-232 a RS-485) a funkce maxima. Možné komunikační protokoly jsou Modbus RTU, stream a na vyžádání Technické parametry Napájení a spotřeba Napájecí napětí 24 Vdc ± 10 % Příkon 2 W Izolace II. třída Provozní parametry Budící napětí Proudové zatížení 4 VDC 4 snímače sil o impedanci 350 Ω v paralelu Převodník A/D 24 bitů Rychlost převodu 50x za sekundu (bez filtrace) Citlivost 0,2 µv / bod Linearita < 0,01 % z rozsahu Tepelná drift < 0,001 % z rozsahu / C Rozsah vstupního signálu 3,9 mv / V až +3,9 mv / V Filtr volitelný od 0,2 Hz do 25 Hz Desetinná čárka 0,0, 0,00, 0,000 Metoda kalibrace z čelní klávesnice Analogový výstup (DAT-100/A) Napětí 0 až 10 (0 až 5) Vdc (min.zátěž 10 kω) Proud 0 až 20 (4 až 20) ma (max.zátěž 300 Ω) Typ 16-ti bitový převod D/A Linearita < 0,03 % z rozsahu Tepelná odchylka < 0,002 % z rozsahu / C Vstupy a výstupy Datové rozhraní RS-232, RS-422 nebo RS-485 Standardní protokol Modbus RTU, stream a slave. 2 logické výstupy (DAT-100/A) relé (každé s max.zatížením 24 Vdc/ac, 1 A) 2 logické vstupy (DAT-100/A) opticky oddělené, 24 Vdc PNP (potřebuje vnější napájení) Max. délka kabelu 15 m u RS-232, 1000 m u RS-485 Rychlost spojení volitelná 2400 až baudů Podmínky prostředí při provozu Pracovní teplota 10 až +50 C Skladovací teplota 20 až +60 C Relativní vlhkost 85 % nekondenzující

3 Zobrazení dat a stavů Typ displeje LED stavu Klávesnice 5-ti číslicová červená LED, 7 segmentů výšky 7mm 2 LED červené barvy 3 mechanické tlačítka pod krytkou. Montážní moduly Rozměry 112 x 119 x 23 mm (d x v x h) Montáž Materiál Krytí (čelní) Hmotnost Svorkovnice DIN lišta samoshášecí směs PC/ ABS IP g odnímatelné šroubovací svorky (krok = 5,08 mm)

4 ZAPOJENÍ Rozměry Napájecí napětí Napájecí napětí se přivádí na zdířky 23 a 24. Uložení těchto vodičů proveďte oddělené od signálových vodičů. Vnitřní obvod je galvanicky oddělen od napájecího napětí. Napájecí napětí je 24VDC ± 10%, maximální příkon je 2W.

5 Zapojení snímačů sil Kabel vedoucí ke snímačům sily, by něměl být veden společně s ostatními vodiči. DAT 100 umožňuje napojit až 4 snímače o impedanci 350Ω paralelně zapojené. Budicí napětí snímačů je 4 VDC a je krátkodobě chráněn proti zkratu. Měřicí rozsah jednotky umožňuje pracovat se snímači s citlivostí do 3,9 mv/v. Snímač se připojuje na sdířky 2-7. V případě 4. vodičového snímače, je nutné propojit sdířku 2 s 5 a sdířku 3 s 4. V případě použití více jak jednoho snímače, je vhodné použít součtovou krabici (např plastová vodotěsná pro až 4 snímače) Číslicové vstupy Číslicové v/v jsou optoizolované. Vodiče by neměli být vedené společně s napájecími kabely. Funkce vstupů jsou následující: VSTUP 1 (INPUT1) Nulování VSTUP 2 (INPUT2) Tisk Aktivace vstupu se děje připojením externího napětí 24VDC na správnou zdířku, dle obrázku.

6 Výstupní relátka Dva číslicové výstupy jsou typu NO (normálně otevřen) Každý spíná do 24VDC/AC a maximálně 1A. Vodiče by neměli být vedené společně s napájecími kabely. Zapojení by mělo být co nejkratší. Seriová komunikace RS-232: Tento port je přítomen v obou variantách a může pracovat s několika protokoly. Pro spolehlivé spojení, použíjte stínění kabel a ujistěte se, že uzemníte stínění na jednom konci : na sdířku 13 na přístroji a na za zem na druhé straně zapojení. Vodiče by neměli být vedené společně s napájecími kabely a jeho maximální dléka je 15m. RS-485: Tento port je přítomen pouze v variantě DAT 100/RS485. Pro spolehlivé spojení, použíjte stínění kabel a ujistěte se, že uzemníte stínění na jednom konci : na sdířku 13 na přístroji a na za zem na druhé straně zapojení. Vodiče by neměli být vedené společně s napájecími kabely.

7 Analogový výstup Jednotka dodává analogový výstup proudový a napěťový. Analogový napěťový výstup : rozsah -10 do +10V nebo -5 do +5 V, s minimální zátěží 10 kω. Analogový proudový výstup: rozsah od 0 do 20mA nebo 4 do 20mA, s maximální zátěží 300 Ω. Použíjte stíněný kabel a ujistěte se, že uzemníte stínění na jednom konci.

8 PŘEDNÍ PANEL Jednotka DAT 100 má přední odklápějící dvířka chránicí displej, 2 stavové ledky a 3 tlačítka. V pracovním režimu, displej zobrazuje hmotnost a ledky ukazují stav vážení (neto- hrubá) Nastavení jednotky se provede použitím tří predních tlačítek určené pro výběr, editaci, potrvzení s uložení nového nastavení. Displej: Na 5. místném displeji, nejníže položený zobrazuje nejmenší hodnotu. Během pracovního režimu, displej zobrazuje hmotnost. Během nastavování, displej zobrazuje parametry a jejich hodnoty, tak aby bylo možné je nastavit. Stavové ledky V horní straně displeje, se nachází stavové displeje: LED1 (svítí= hmotnost NETO(čístá), nesvítí=hmotnost BRUTO(hrubá), bliká = horní mez (peak)) LED 2 (svítí = vložena tára, nesvítí = bez táry) V režimu sloupcového grafu, obě ledky blikají. POUŽITÍ TLAČÍTEK Jednotka DAT 100 se nastavuje pomocí 3 tlačítek, majicí následujicí funkce: Tlačítko Funkce v pracovním režimu vážení Krátké stisknutí: Přenutí zobrazení z hrubé na čistou hmotnost (Bruto/Neto) Dlouhé stisknutí: Přepnutí zobrazení z vážení na zobrazení maxima (PEAK) Krátné stisknutí: Přepnutí zobrazení z číselného na sloupcového hrubé hmotnosti. Dlouhé stisknutí: Nulování zobrazení hrubé hmotnosti nebo maxima. Krátní stisknutí: Odesílání dat na seriový port (pokud byl vybrán manuální protokol) Dlouhlé stisknutí: Nastavení set-pointu (u DATu-400/A) Stiknuté součastně: Vstup do hlavního menu

9 Tlačítko Tlačítko Funkce v procesu práce s nastavovacím menu Vystoupení z nastavení menu nebo návrat o hladinu výše. Přístup do submenu nebo přístup do nastavení nebo potrvzení vybraného parametru Přístup do následujicí položky v menu. Funkce v procesu práce v nastavovacím submenu Zvýšení hodnotu blikající číslice / výběr vyšší hodnoty Výběr následujicí číslice. Pokud blikající číslice je poslední, potrvdí hodnotu a ukončí nastavení Snížení hodnoty blikající číslice / výběr nižší hodnoty INFORMACE DISPLEJE Když jednotka je připojena k napájení, provede se test displeje. Jednotlivé sekvence, která se zobrazí na displeji jsou: kód software, verze software a verze hardware. U třetí obrazovky se zobrazí : rs485 pokud se jedná o jednotku DAT 100/RS-485 AnALg. pokud se jedná o jednotku DAT 100/A V případě řešení technické konzultace, je důležité sdělit tyto informace.

10 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ V pracovním režimu, se mohou objevit následující chybová hlášení: Horní podtržítko : Přetížení: Hmostnost která je na snímačích převyšuje 9 dílků maximální kapacity vážního systému. 0-L : Není signál ze snímače nebo je mimo specifikovanou citlivost mv/v nocal : Jednotka není zkalibrovaná. Je zapotřebí provést znovu kalibraci. ZOBRAZENÍ, NULOVÁNÍ VÁHY A AUTOMATICKÁ TARA Při zapnutí jednotky, zobrazuje aktuální čistou (neto) hmotnost. Zobrazení Neto / Hrubé hmotnosti Stisknutím tlačítka přepnete mezi čistou a hrubou hmotností. Zobrazovaný režim hmotnosti je definován ledkou 1 (svítí když je hmotnost čistá). Pokud není vložená tára, je hrubá hmotnost shodná s čistou hmotností. V případe záporné hmotnosti, je zobrazeno znaménko mínus před nejvyšší číslicí. V případě, že záporná hmotnost je větší jak 9999, se znaménko střídá s nejvyšší číslicí.

11 Číslené zobrazení / sloupcové zobrazení hrubé hmotnosti. Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi číselném zobrazení hmotnosti a grafické reprezentaci pomocí sloupcového grafu hrubé hmotnosti. Rozlišení v případě sloupcového grafu je omezena na 15 dílků a tedy každý vodorovný segment představuje 1/15 celého rozsahu. Během zobrazení v sloupcovém grafu, obě stavové ledky blikají. Nulování hmotnosti Tato činnost slouží pro provedení malých korekcí na váze v případě posunu nuly. Pro vynulování, je nutné mít displej v režimu hrubá hmotnost. Stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin pro vynulování hmotnosti. Tuto funkci nulování nelze provést za těchto podmínek: Hmotnost je nestabilní. Hrubá hmotnost je větší ( kladná nebo záporná ) než je 0BAND v nastavení. Pokud byla provedena funkce autotara, tato funkce je provedena až po odtárování. Při vypnutí přístroje, je hodnota nuly znovunastavena na původní hodnotu při kalibraci. Automatická tára Pro práci s tuto funkcí, je nutné mít displej v režimu čisté hmotnosti (LED1 svítí) Stiskněte tlačítko asi 3 vteřiny. LED2 se rožne. Automatická tára se neprovede za následujícíh podmínek: Nestabilní hmotnost. Záporná hrubá hmotnost. Hrubá hmotnost větší jak maximální kapacita.

12 Pokud se funkce automatická tára provede s hrubou hmotností = 0, displej zobrazí znovu hrubou hmotnost (LED1 shasne). Funkce maxima (PEAK) Funkce maxima se vstahuje k hrubé hmotnosti a je vždy počítána i když není zobrazena. Pokud se zobrazuje maximální hmotnost, horní ledka blíká. Pro uložení maximální hodnoty, stiskněte tlačítko po 3 vteřin. Pro zpětné zobrazení hmotnosti, stikněte tlačítko po dobu 3 vteřin. Pro vynulování maximální hodnoty stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin. Vypočtená hodnota maximální hodnoty není uložena při vypnutí napájení jednotky. Nastavení set-pointu (pouze pro DAT 100/A) Hodnty set-pointu jsou porovnány s reálnou měřenou hmotností pro spínání relátkových výstupů jednotky. Krytéria porovnání jsou nastaveny v nastavovací procedůře logických vstupů/výstupů (viz dále). Pro změnu/nastavení set-pointu stiskněte tlačítko 3 vteřiny. Následně stiskněte tlačítko pro nastavení set-pointu č. 1 pomocí tlačítek a. Potrvďte hodnotu tlačítkem. Stiskněte tlačítko pro nastavení setpointu č. 2. Stiskněte tlačítko pro vrácení se do vážního režimu. Během času nastavení set-pointů, jsou oba relátkové výstupy mimo provoz. Pokud bylo původně nastavená hodnota setpointu 0, daný výstup nebude nikdy aktivní. Pokud hmotnost není detekovatelná nebo mimo roszah, všechny výstupy jsou mimo provoz.

13 Funkce vstupů/výstupů (pouze u DAT 100/A) DAT 100/A má již uvedené relátkové výstupy a dva optoizolované vstupy. VSTUPY: Vstup č. 1 je impulsní vstup a při jeho aktivaci, je sejmuta hodnota hmotnosti jako tara. Vstup č. 2 : při jeho aktivaci dojde k odeslání datového toku s informaci o hmotnosti po seriové lince (pokud byl vybrán manuální protokol v nastavení seriového portu). VÝSTUPY: Výstup č. 1: Setpoint č. 1 Výstup č. 2: Setpoint č. 2 NASTAVENÍ Veškeré funkce jednotky DAT 100 mohou být nastaveny přes jednoduchý nastavovací menu. Veškerá provedená nastavení zůstavají aktivní i když jednotka bude odpojedna o napájecího napětí. Změna a zadání parametrů do jednotky Nastavovací menu se skládá ze skupiny hlavních menu a podmenů. Pro přístup do hlavní skupiny menu, je nutné společne stisknout po dobu 3 vteřin tlačítka a. Pokud jsme se dostali do nastavovacího menu, na displeji se objeví první hlavní menu ConFg. Pomocí tlačítek a provedeme výběr hlavního menu který se přejeme změnit. Tlačítkem vstoupíme do tohoto menu. Tlačítko Funkce v procesu práce s nastavovacím menu Vystoupení z nastavení menu nebo návrat o hladinu výše. Přístup do submenu nebo přístup do nastavení nebo potrvzení vybraného parametru Přístup do následujicí položky v menu. Tlačítko Funkce v procesu práce v nastavovacím submenu Zvýšení hodnotu blikající číslice / výběr vyšší hodnoty Výběr následujicí číslice. Pokud blikající číslice je poslední, potrvdí hodnotu a ukončí nastavení Snížení hodnoty blikající číslice / výběr nižší hodnoty Parametry v menu mohou nabírat vložené číselné hodnoty nebo výběrové hodnoty z nabídky. Upozornění: Pro vystoupení a uložení změněných dat, stiskněte tlačítko dokud indikátor se nevrátí do vážicího režimu.

14 ZÁKLADNÍ NASTAVOVACÍ MENU A PODMENU.

15 KONFIGURAČNÍ PARAMETRY Pomocí konfiguračního nastavení, se provede nastavení metrologických parametrů jednotky DAT 100. Je nutné toto konfigurační menu provést aby bylo možné provést kalibraci jednotky v následujícím kroku. Provedení tohoto menu předpokládá, že je měřicí systém bez mechanických problémů, které by mohli ovlivnit přesnost celého systému. CAPAC - Rozsah měření systému Definujeme jako součet kapacit všech snímačů sil tvořicí vážní systém. Pokud se jedná o jeden snímač, je to jeho kapacita. Pokud se jedná o propojení více snímačů na kterých spočívá nosič břemene, je to součet kapacit těctho snímačů. Hodnoty : od 1 do SENSIT Citlivost snímačů sil. Pokud je v systému více snímačů, jedná se o průměrnou citlivost snímačů. DAT 100 může procovat s citlivostí v rozmezí 0,5 až 4 mv/v. DSPDV velikost dílku Poměr mezi maximální kapacitou systému a rozlišení jednotky. Možné hodnoty jsou: 0,0001 0,0002 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0, SIGNL Hodnota signálu snímače v mv/v Zde se zobrazí hodnota vážního systému v mv/v. Tato funkce poslouží při stanovení např. závadě na systému, stanovení mrtvé hmotnosti, atp.

16 CALIBRACE Metoda kalibrace je určená pro správné nastavení systému a snížení chyby linearity vážního systému. Kalibrace se provádí pomocí kalibrovaných závaží nebo v jejich nepřítomnosti přesně předem zváženého vzorku zboží. Před samotnou kalibraci, je nutné provést kalibraci nuly. Během procesu kalibrace, na displeji problikává vážená hodnota a nápis CAL. Upozornění : Pokud během nastavování parametrů dojde k výpadku napájení jednotky, provedená nastavení nebudou uloženy. Kalibrace nuly Před samotnou kalibraci nuly, ujistěte se, že systém je prázdný a na displeji je zobrazovaná hmotnost stabilní. Spuštění kalibrace se provede stisknutím tlačítka. Na displeji se objeví Z-0H pro potrvzení tohoto procesu. Hmotnost na displeji bude vynulována a na displeji se bude problikávat CAL a 0. Tato operace se může opakovat. Kalibrace celého rozsahu. Zatižte váhu přesně známím závažím, nejlépe kalibrovaného závaží. Ujistěte se, že váha je stabilní pozorováním displeje. Stisknutím tlačítka nastavíte přesnou hmotnost kalibrovaného závaží. Na displeji s objeví a první číslice bude blikat. Pomocí tlačítek a nastavte hodnotu blikající číslice. Na další číslici přejdete pomocí tlačítka. Potvrzením poslední číslice na displeji začne problikávat zadaná hmotnost a CAL. Pokud zadaná hmotnost je větší rozlišení váhy, nebude přijata a na chvíli se objeví chybové hlášení na displeji. Ukončení kalibrace Ukončení procesu kalibrace provedeme stisknutím tlačítka. Na displeji se zobrazí CALIB. Pro uložení provedeného nastavení a ukončení nastavení, stiskněte tlačítko.

17 PARAMETRIZACE Zde uvedené parametr umožní nastavení časování a načítání displeje a další funkce manuálního a automatického nulování. FILTR Vážní filtr Tento parametr nastaví rychlost obnovy údajů na displeji a na analogovým výstupu. Nízké hodnoty filtru budou mít na následek rychlou obnovu dat na displeji. Vysoké hodnoty filtru spomalí obnovu dat na displeji. Hodnota Obnova Odezva Hz 25 Hz 1 62 Hz 16 Hz 2 50 Hz 8 Hz 3 33 Hz 5 Hz 4 16 Hz 2,5 Hz 5 12 Hz 1,5 Hz 6 10 Hz 1 Hz 7 8 Hz 0,7 Hz 8 6 Hz 0,4 Hz 9 4 Hz 0,2 Hz Stab Stabilita vážení Tento parametr určí, počet dílků nutné pro stanovení stability vážení. Při zadání počtu dílků, rozhodujeme, jak rychle a přesně jednotka bude připravena pro akce tárování a tisku. Hodnota Změna 0 Vždy je stabilní hmotnost 1 Stabilita bude získaná rychle 2 Stabilita bude získaná průměrně 3 Stabilita bude získaná s přesností 4 Stabilita bude získaná s vysokou přesností.

18 Auto-0 Automatická nula při spuštění Tento parametr definuje maximální hodnotu nuly při spuštění jednotky. Jedná se o funkci kalibrace nuly při spuštění systému a je provedena pouze, pokud je hmotnost stabilní a pod nastavenou hodnotou. Hodnota může bít od 0 do CAPAC. 0track Sledování nuly Tato funkce umožňuje provádět průběžné nulování kompenzování možných teplotních posunů v systému. Po vypnutí systému, automaticky se vrácí na původní kalibrovanou nulu. Maximální hodnotu tohoto sledování je 2% z rozsahu systému. Pokud je hodnota 0, potom je mimo provoz. Možné hodnoty Hodnota Změna 0 Vypnuto 1 0,5 dílku/sec 2 1 dílek/sec 3 2dílky/sec 4 3 dílky/sec 0band Rozsah nulování Tento parametr definuje v počtu dílků, rozsah dovoleného nulování z tlačítka nebo aktivací vstupu INPUT1. Možné hodnoty jsou : 0 až 200. delta Rozdílová hmotnost Tato funkce definuje minimální počet dílků potřebné pro rozlišení dvě po sobě jdoucí hodnoty hmotnosti pro seriový přenos hmotnosti Možné hodnoty jsou : 0 až 200.

19 NASTAVENÍ SERIOVÉHO PORTU COM1 Seriový port COM1 může mít následující hodnoty dle výběru: None : Seriový port je odpojený a nečinný. Contn: Neustále se vysílá věta s hmotností. Použije se např. při zapojení vzdáleného displeje. Více informace dále. Deman: Při stiknutí tlačítka nebo aktivací vstupu INPUT2 věta je odeslána. Tento příkaz je přijat, pokud je hmotnost stabilní.během dvěma po sobě jdoucími přenosy, hmotnost se musí změnit alespoň o hodnotu delta Rozdílová hmotnost. Auto: Automaticky se odešle věta s hmotností když se hmotnost stabilizuje na větší hmotnosti než je minimální hmotnosti (20 dílků). Během dvěma po sobě jdoucími přenosy, hmotnost se musí změnit alespoň o hodnotu delta Rozdílová hmotnost. Slav: ASCII protokol. Viz více dále. Mdbs: MODBUS RTU. Viz více dále. Baud1- Přenosová rychlost portu COM1 Rychlost portu RS-232 jednotky a dalšího prvku (PLC, PC) musí být shodná. Možné hodnoty jsou: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, baudu. Fra-1 Data format COM1 Definuje datový formát portu COM1. Možné hodnoty jsou: N-8-1, N-8-2, E-8-1, O-8-1, E-7-1, O-7-1. V případě nastavení MODUBUS nebo Slave, výběr E-7-1 a O-7-1 nelze použít. Pokud bude použít, na displeji se objeví chybové hlášení Nvalid. Addr Adresa seriového portu Nastavení adresy pro práci v Modbusu. Možné hodnoty jsou 000 až 99. Mode Výběr pro přenos hmotnosti v řežimu Contn, Auto a Demand. Možné hodnoty jsou: Net (čistá hmotnost), Gross (hrubá hmotnost), Peak (maximum). Delay Zpožděná odezva v režimu slave a Modbus RTU Hodnota v ms, představující zpoždění jednotky při odesílání odpovědy na dotaz od mastera. Možné hodnoty jsou: 0 do 999.

20 Nastavení seriového portu COM2 ( pouze u DAT 100/RS485) Seriový port COM2 může mít následující hodnoty dle výběru: None : Seriový port je odpojený a nečinný. Contn: Neustále se vysílá věta s hmotností. Použije se např. Při zapojení vzdáleného displeje. Více informace dále. Deman: Při stiknutí tlačítka nebo aktivací vstupu INPUT2 věta je odeslána. Tento příkaz je přijat, pokud je hmotnost stabilní.během dvěma po sobě jdoucími přenosy, hmotnost se musí změnit alespoň o hodnotu delta Rozdílová hmotnost. Auto: Automaticky se odešle věta s hmotností když se hmotnost stabilizuje na větší hmotnosti než je minimální hmotnosti (20 dílků). Během dvěma po sobě jdoucími přenosy, hmotnost se musí změnit alespoň o hodnotu delta Rozdílová hmotnost. Slav: ASCII protokol. Viz více dále. Mdbs: MODBUS RTU. Viz více dále. Baud2- Přenosová rychlost portu COM2 Rychlost portu RS-232 jednotky a dalšího prvku (PLC, PC) musí být shodná. Možné hodnoty jsou? 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, baudu. Fra-2 Data format COM2 Definuje datový formát portu COM1. Možné hodnoty jsou: N-8-1, N-8-2, E-8-1, O-8-1, E-7-1, O-7-1. V případě nastavení MODUBUS nebo Slave, výběr E-7-1 a O- 7-1 nelze použít. Pokud bude použít, na displeji se objeví chybové hlášení Nvalid.

21 LOGICKÉ VSTUPY/VÝSTUPY (POUZE U DAT 100/A) Mode1 : Nastavení práce set-pointu 1 podle 4 kritérií nastavitelné v sekvenci: NET - relátko aktivní v módu čistá hmotnost. GROSS - relátko aktivní v módu hrubá hmotnost. PEAK - relátko aktivní v módu maximální hmotnost Provádí se porovnání čisté, hrubé nebo maximální hmotnosti. V případě maximální hmotností, se porovnává s poslední získanou hodnotou. N.O. N.C. POS. NEG. Relé 1 je normálně otevřené Relé 1 je normálně uzavřené Výstup pracuje s kladnou hmotností. Výstup pracuje se zápornou hmotností. NORML Výstup je aktivní s nestabilní hmotností STABL Výstup je aktivní se stabilní hmotností HISt1: Hysteréze set-pointu 1 Jedná se o hysterézi, vztažena k set-pointu 1. Hodnoty od 000 do 999 Mode2 : Nastavení práce set-pointu 2 podle 4 kritérií nastavitelné v sekvenci: NET - relátko aktivní v módu čistá hmotnost. GROSS - relátko aktivní v módu hrubá hmotnost. PEAK - relátko aktivní v módu maximální hmotnost Provádí se porovnání čisté, hrubé nebo maximální hmotnosti. V případě maximální hmotností, se porovnává s poslední získanou hodnotou. N.O. N.C. Relé 2 je normálně otevřené Relé 2 je normálně uzavřené POS. Výstup pracuje s kladnou hmotností. NEG. Výstup pracuje se zápornou hmotností. NORML STABL Výstup je aktivní s nestabilní hmotností Výstup je aktivní se stabilní hmotností

22 HISt2: Hysteréze set-pointu 2 Jedná se o hysterézi, vztažena k set-pointu 2. Hodnoty od 000 do 999 TstIn : Testování logických vstupů Na displeji se zobrazí stav logických vstupů. 0= vstup neaktivní 1= vstup aktivován Vstup 1 je první hodnota ve spodní části displeje. Aktivujte jednotlivé vstupy jeho propojením dle zapojení na stránce xx. Během testovací procedury, vstupy nejsou aktivní a jejich činnost je pouze pro jejich testování funkčnosti. TSOUt: Testování logických výstupů. Na displeji se zobrazí stav logických výstupů. 0= výstup neaktivní 1= výstpu aktivován Výstup 1 je první hodnota ve spodní části displeje. Tlačítkem aktivujeme / deaktivujeme výstup 2. Tlačítkem aktivujeme / deaktivujeme výstup 1. Během testovací procedury, výstupy nejsou aktivní a jejich činnost je pouze pro jejich testování funkčnosti.

23 ANALG ANALOGOVÝ VÝSTUP (POUZE DAT 100/A) FSCAL Rozsah Jedná se o hmotnost odpovídající plnému rozsahu analogového výstupu. Možné hodnoty jsou od 000 do Automaticky se nastaví hodnota odpovídající parametru CAPACITY. ModE: Pracovní režim analogového výstupu. Provede se výběr hodnoty která bude asociována k analogovému výstupu ve smyslu hrubé hmotnosti, čisté hmotnosti nebo maximální hodnoty. Výběr: NET GROSS PEAK range: Typ analogového výstupu Výběr: 0-20mA 4-20 ma 0-10V 0-5 V OFFSt : Offset kalibrace. Posun analogového výstupu tak aby odpovídal správném hodnotám nuly a plného rozsahu. Pomocí multimetru změřte analogový výstup a proveďte korekci tak, aby jste provedli nastavení nuly (0) a plného roszahu (FS). Použitím tlačítka a nastavte analogový výstup. Stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi nastavení nuly a plného rozsahu. Dlouhém stisknutí tlačítka opustíte tuto funkci. TESt : Test analogového výstupu. Provede se ověření analogového výstupu jeho nastavením pomocí kláves. Na displeji se objeví zadané procento plného rozsahu, které lze odkontrolovat měřením na patřičných zdířkách. Použíjte tlačítka a pro nárust/snížení výstupní hodnoty.

24 SERIOVÉ KOMUNIKAČNÍ PROTOKOLY Sériové rozhraní COM1 RS-232 je přítomen u obou modelů DAT 100. Rozhraní COM2 RS-485 je přítomen pouze v modelu DAT 100/RS485. Na COM2 RS485 je přítomen sériový protokol a MODBUS RTU. Kontinuální, automatický a manuální přenos. Protokol u těchto přenosů vysílá datovou větu s následující strukturou: STX <stav> <hmotnost> ETX <chksum> EOT Kde, STX (start textu) = 0x02h ETX (konec textu) = 0x03h EOT (konec přenosu) = 0x04h <stav> = znak s následujícím kódováním (bit=1 pokud je podmínka pravdivá) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit Tar vložená Rozsah nuly Stabilní hmotnost Střed nuly <hmotnost> = pole složené z 8 ASCII znaků s hmotnosti (od leva, doplněno nuly zprava a s možnou desetinnou čárkou a znaménkem mínus) Odesílaná hodnota hmotnosti může být čistá hmotnost (net weight), hrubá hmotnost (gross weight) nebo maximální hodnota (peak) na základě výběru přenášených dat (parametr MODE) v nastavovacím menu seriového portu. V případě přetížení, hodnota pole hmotnost dostane hodnotu : ^^^^^^^^. V případě podvážení (záporná hmotnost větší jak 99999), hodnota pole hmotnost dostane hodnotu:. V případě chybového stavu, hodnota pole hmotnost dostane hodnotu : O-L. <chksum> = checksum řetězce dat. Je vypočten provedením exklusivním OR (XOR) všech znaků od STX (nebo od <ind>) do ETX bez tohoto posledního. Výsledek XOR se rozdělí na 2 znaky (4 horní bity (první znak) a nižší 4 bity (druhý znak)). Tyto dva znaky jsou kódovány v ASCII (např. XOR = 5Dh, <chksum> = 5Dh jmenovitě 35h a 44h ). V případě kontinuálního komunikačního protokolu, řetězec je přenášen kmitočtem 10Hz, bez ohledu na vybraný vážní filtr. V případě automatického a manuálního protokolu, mezi 2 po sobě jdoucími přenosy, je požadované aby mezi němi byl rozdíl dle nastavení DELTA parametru v nastavovacím menů vážních parametrů.

25 PROTOKOL SLAVE Soupis možných kontrolních příkazů: Požadavek na aktuální hrubou hmotnost Požadavek na aktualní čistou hmotnost Požadavek na aktuální maximální hmotnost Kontrola vlastní kalibrace Kontrola semiautomatické nuly Nastavení set-pointů Požadavek na sdělení vložených set-pointů- Kontrola aktivace logických výstupů (pouze pokud set-pointů jsou nastavené na 0) Požadavek na sdělení stavu logických vstupů. Kontrola set-pointů uložených v pevné paměti Jednotka připojená k přístroji (běžně počítač) se chová jako SLAVE a připojený přístroj spouští proces komunikace. Proces komunikace se provede odesláním řetězce MASTEREM, následovaný odpovědí od připojeného SLAVE. POPIS KONTROLNÍCH FORMÁTŮ Dvojité úvozovky popisují konstatní znaky a symbol <and> obsahuje proměnné číselná pole. Požadavek na aktuální hrubou hmotnost MASTER : <addr> L EOT DAT 100: <addr> L <status><gross>etx<chksum>eot Požadavek na aktualní čistou hmotnost MASTER : <addr> N EOT DAT 100: <addr> N <status><net>etx<chksum>eot Požadavek na aktuální maximální hmotnost MASTER : <addr> P EOT DAT 100: <addr> P <status><peak>etx<chksum>eot Kontrola vlastní kalibrace MASTER : <addr> A EOT DAT 100: <addr> A ACK EOT Kontrola semiautomatické nuly MASTER : <addr> Z EOT DAT 100: <addr> Z ACK EOT Kontrola resetu maximální hodnoty MASTER : <addr> X EOT DAT 100: <addr> X ACK EOT

26 Nastavení set-pointů MASTER : <addr> S <set1><set2>etx<chksum>eot DAT 100: <addr> S ACK EOT Požadavek na sdělení vložených set-pointů MASTER : <addr> R EOT DAT 100: <addr> R <set1><set2>etx<chksum>eot Kontrola aktivace logických výstupů (pouze pokud set-pointů jsou nastavené na 0) MASTER : <addr> U <výstupy>eot DAT 100: <addr> U ACK EOT Požadavek na sdělení stavu logických vstupů. MASTER : <addr> I EOT DAT 100: <addr> I <vstupy>etx<chksum>ack EOT Kontrola set-pointů uložených v pevné paměti MASTER : <addr> E EOT DAT 100: <addr> E ACK EOT V případě komunikační chybě nebo jinak nezjištěných příkazů, odpověď bude následující: DAT 100: <addr> NAK EOT Popis polí Mezi dvojími uvozovkami jsou konstatní znaky a symboly <and> obsahují proměnné číselné pole. STX (start textu) = 0x02h ETX (konec textu) = 0x03h EOT (konec přenosu) = 0x04h ACK (potvrzení) = 0x06h NAK (nepotvrzení) = 0x15h <Addr> = Adresa seriového spojení + 0x80h (např. Adresa 2 : <Addr>=0x82h (130 decimálně) <status>= zakódováný znak dle následující tabulky (bit = 1 znamená podmínka je pravdivá) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit Tara vložená Zero band Stabilní hmotnost Střed nuly <hrubá>,<čistá>, <max> = 8 znakové ASCCI pole obsahující hmotnost zprava zarovnaná (bez počátečních nul s možným záporným znaménkem a desetinnou čárkou). V případě přetížení, pole hmotnosti bude zobrazeno jako : ˆˆˆˆˆˆˆˆ. V případě podtížení, pole hmotnosti bude zobrazeno jako :. V případě chybné podmínky, pole hmotnosti bude zobrazeno s hodnotou : O-L. <set1>,<set2> = 6ti znakové ASCII pole obsahující hmotnost zprava zarovnanou (bez počátečních nul a s možným záporným znaménkem a desetinnou čárkou).

27 <Outputs>, <Inputs> = pole obsahující 1 ASCII znak kódován dle následující tabulky (bit = 1 pokud Output/Input je ON) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit Input 2/ Output 2 Input 1/ Output 1 <csum> = checksum řetězce dat. Je proveden exklusivním OR (XOR) všech znaků od STX ( nebo od <ind> ) do ETX bez tohoto posledního. Výsledek operace XOR je rozčleněn do 2 znaků, horní 4 bity (první znak) a spodní 4 bity (druhý znak). Oba znaky jsou následně zakódovány do ASCII. Např. XOR = 5Dh, <csum> = 5Dh a znaky budou 35h a 44h Modbus RTU protokol Modely DAT 100/A a DAT 100/485 mají implementovaný protokol MODBUS RTU na COM1 RS-232. V případě DAT 100/485 je MODBUS RTU implementovaný také na COM2 RS-485. UPOZORNĚNÍ: Adresy uvedené v tabulkách sledují standardní postupy specifikované v doporučeních Modicon PI-MBUS-300 Rev. J (www.modbus.org). Níže uvedené údaje jsou výběrem těchto parametrů pro pomoc při komunikaci s jednotkou. Všechny adresy v MODBUS zprávách jsou referovány na nulu. První děj datového pole je adresován jako položka nula. Např.: Cívka popsaná jako coil 1 v PLC je adresována jako cívka 0000 v adresovém poli zprávy Modbusu. Cívka 127 decimálně je adresována jako cívka 007E hex (126 decimálně). Holding registr je adresován jako registr 0000 v datovém poli adres zprávy. Funkční kód pole je specifikován jako operaci holding register a tedy reference 4xxxx je implicitní. Hodnoty registrů s adresou větší jak jsou stále uložené v paměti pouze po uložení dat příkazem (viz tabulka registru příkazů). Pokud tato funkce se neprovede, po vypnutí přístroje se tato hodnota vrátí na hodnotu před změnou. Pokud néní upřesněno jinak, číselné hodnoty (jako adresa, kódy a data) jsou v desítkové soustavě. Chyby při komunikaci V případě MODUBUSu RTU, komunikační řetězce jsou kontrolovány pomocí CRC. V případě komunikační chybě, slave neodpoví s řetězcem. Master musí počítat s časovou prodlevou pro příjem. V případě, že odpověď nepříjde, je chyba komunikace. Přijatá chybová hlášení komunikace. V případě, že je řetězec správně přijat, ale nemůže být proveden, slave odpoví s EXCEPTION RESPONSE dle následující tabulky: Kód Popis 1 ILLEGAL FUNCTION (Funkce není platná nebo podporovaná) 2 ILLEGAL DATA ADDRESS (Uvedená adresa jení přípustná) 3 ILLEGAL DATA VALUE (Přijatá data nejsou platná)

28 Podporované funkce FUN 03 READ HOLDING REGISTER FUN 06 WRITE SINGLE REGISTER FUN 16 WRITE MULTIPLE REGISTERS Seznam registrů holding Tabulka stavu kódových registrů BIT Popis Output 2 Output 1 Input 2 Input 1 No calibrati on Wrong weight Overloa d Underlo ad Tare entered Zero band Stable weight Zero center Upozornění: bity 11,10,9 a 8 jsou aktuální pouze u verzi DAT 100/A. U dalších verzí bity mají vždy hodnotu 0.

29 Kódování příkazových registrů pro protokol MODBUS. Hodnota registru FUNKCE PŘÍKAZOVÉHO REGISTRU FUNKCE DATOVÉHO REGISTRU 0x0001 Poloautomatická nula - 0x0002 Autokalibrace - 0x0003 Reset maxima - 0x0010 Kalibrace nuly - 0x0011 Kalibrace plného rozsahu Hodnota závaží FLOAT 0x0020 Uložení údajů ve stálé paměti - Tabulka kódování dílků váhy Hodnota registru Hodnota dílku Hodnota registru Hodnota dílku Poznámky k činosti analogového výstupu Limity Když hmotnost překročí hodnotu analogového výstupu plného rozsahu, výstup bude kladná hodnota v režimu napětí 10,7 V a pro proudový výstupu 21,2 ma. Když hmotnost je záporná nebo nastana chybová situace, výstup bude záporná hodnota přibližně -10,5 V (napěťový výstup) nebo -0,2 ma pro proudový výstup.

30 Možné potíže PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Na displeji se objeví O-L Na displeji se objeví horní podtržítko Na displeji se objeví dolní podržítko Počet desetiných míst je špatný Sériová komunikace nepracuje správně. Funkce poloautomatické nuly nepracuje Poloautomatická tara nepracuje Získaná hmotnost nelze detekovat z důvodu nepřítomnosti snímače sil nebo jeho špatného zapojení Hmotnost nemůže být zobrazená protože překračuje dostupných 5 číslic dipleje nebo je větší jak kapacita snímačů Hmotnost nemůže být zobrazená protože je záporná a větší jak Neprovedl se správný výběr velikosti dílku Nebyla provedena správná instalace. Nastavení činnosti sériového rozhraní je nesprávné Hrubá hmotnost překračuje limity pro poloautomatickou nulu. Hmotnost se nestabilizuje Hrubá hmotnost je záporná nebo překračuje maximální kapacitu. Hmotnost se nestabilizuje Ověřte zapojení snímače Provést správný výběr velikosti dílku v hlavním menu. Ověřte si zapojení dle popisu Ověřte správné nastavení sériového rozhraní Znovu nastavte nulu novým kalibrováním. Vyčkejte na stabilizaci hmotnosti nebo nastavte parametru filtru Zkontrolujte hrubou hmotnost Vyčkejte na stabilizaci hmotnosti nebo nastavte parametru filtru

31 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Firma Pavone Sistemi S.r.l. Via Dei Chiosi, Cavenago di Brianza, MB PROHLAŠUJE pod svojí odpovědností, že přístroj pod názvem DAT 100, DAT 200, používaný dle pokynů nacházející se v uživatelském a instalačním manuálu, splňuje následující směrnice : EMC Směrnice EC a následné doplňky S aplikací následujících norem EN :2005 EN :2007 Směrnice nízkého napětí EC a následné doplňky. S aplikací následujících norem: EN :2011 Cavenago di Brianza, 2012/06/14 Di Reda Donato - Manažer

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 M-371811-A PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 2 1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 3 1.2. SYMBOLY

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Zařízení obsahuje galvanicky oddělené vstupy a reléové výstupy. Pomocí sériové linky 485 se připojí k nadřazenému systému, který

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Seznam služeb protokolu MODBUS podporovaných řídící jednotkou M4016 je v tabulce.

Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Seznam služeb protokolu MODBUS podporovaných řídící jednotkou M4016 je v tabulce. APL-102 rev. 8/2009 Komunikační protokol MODBUS RTU v jednotce M4016. Obecný popis M4016 umožňuje čtení a zápis dat standardním protokolem MODBUS RTU přes sériovou linku RS232. Jednotka M4016 je v roli

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

TESTER SNÍMAČŮ SÍLY A KALIBRÁTOR model 1006

TESTER SNÍMAČŮ SÍLY A KALIBRÁTOR model 1006 TESTER SNÍMAČŮ SÍLY A KALIBRÁTOR model 1006 UTILCELL, s.r.o. www.utilcell.com servis@utilcell.com 1 Robustní čtyřkanálový tester snímačů, vhodný pro ověření funkce tenzometrických snímačů sil nejen před

Více

pro inkrementální a absolutní snímače

pro inkrementální a absolutní snímače TYP Z58 Univerzální indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače připojení pro inkrementální nebo absolutní systémy (FMAX, FEMAX, EMAX) osvědčené standardní funkce (např. opravný a multiplikační

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS

Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Komunikační protokol MODBUS RTU v displejích TDS Kompletní popis protokolu 25. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m MODBUS RTU v TDS M O DBUS RTU v TDS Katalogový list Vytvořen: 6.4.2009 Poslední

Více

MK3x3 programovatelné relé

MK3x3 programovatelné relé MK3x3 programovatelné relé 1. Základní vlastnosti 1. tři reléové výstupy do zatížení 1A (každé relé má 2 přepínací kontakty, využity jsou jen spínací) 2. jeden galvanicky oddělený vstup s možností aktivovat

Více

MATRIX DC Napájecí Zdroj

MATRIX DC Napájecí Zdroj 1. ÚVOD 2. VYRÁBĚNÉ MODELY 3. SPECIFIKACE 3-1 Všeobecná 3.2 Specifikace 4. OVLÁDÁNÍ A INDIKACE NA ČELNÍM PANELU a. Čelní panel b. Zadní panel c. 6005L/3010L/1820L/3020L Čelní Panel d. 6005L/3010L/1820L/3020L

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Uživatelský manuál. KNXgw232

Uživatelský manuál. KNXgw232 KNXgw232 Uživatelský manuál verze 1.5 KNXgw232 slouží pro ovládání a vyčítání stavů ze sběrnice KNX RS232 s ASCII protokolem signalizace komunikace galvanické oddělení KNX - RS232 možnost napájení z KNX

Více

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS

DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Návod k obsluze DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÉ MULTIMETRY TRMS Čtěte pozorně všechny instrukce Měřicí přístroje řady EV3M jsou digitální elektronické multimetry trms určené k zobrazování základních elektrických

Více

PŘÍRUČKA NASTAVENÍ PRO VZDÁLENÉ DISPLEJE LDW-104 A LDW-106 S VYHODNOCOVACÍMI JEDNOTKAMI UTILCELL. WWW.UTILCELL.COM

PŘÍRUČKA NASTAVENÍ PRO VZDÁLENÉ DISPLEJE LDW-104 A LDW-106 S VYHODNOCOVACÍMI JEDNOTKAMI UTILCELL. WWW.UTILCELL.COM PŘÍRUČKA NASTAVENÍ PRO VZDÁLENÉ DISPLEJE LDW-104 A LDW-106 S VYHODNOCOVACÍMI JEDNOTKAMI UTILCELL. WWW.UTILCELL.COM Uživatelský manuál pro vzdálený displej LDW-104 a LDW-106 Vzdálený displej LDW-104 (4.

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením

PROUDOVÝ ZDROJ PRO LED MODULY Nastavitelný proudový zdroj 100 ma 2000 ma s měřením Klíčové vlastnosti Napájení jednotlivých LED a světelných modulů Nastavitelný proud 100 ma 2000 ma Výstupní napětí až 50 V DC při napájení 24 V DC Měření proudu protékajícího LED Měření napětí na LED Měření

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU Proporcionální regulátor má 3 a 1/2 místný displej a tři tlačítka touchpadu, jejichž prostřednictvím lze získat informace o stavu regulátoru a lze jimi nastavit funkční

Více

DC12 Systém měření proudu

DC12 Systém měření proudu Obsah DC12 Systém měření proudu K čemu slouží DC12...2 Výhody systému DC12:...2 Montáž a zapojení...3 Zapojení čtyřpólového konektoru (nahoře)...3 Zapojení třípólového konektoru (dole)...3 Rozměry a umístění

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.1

Číslicový zobrazovač CZ 5.1 Číslicový zobrazovač CZ 5.1 Určení - pro dálkové zobrazování libovolné veličiny, kterou lze zpracovat elektronicky, a která je převedena na číslo posílané po lince RS 485. Zobrazovaná veličina může být

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD.

Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD. APL-103 rev. 11/2010 Komunikační protokol MODBUS RTU v přípojné desce EPD. Obecný popis Přípojná deska EPD umožňuje rozšíření jednotky M4016 o další sériové rozhraní s protokolem MODBUS RTU. Toto řešení

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Y38PRO Závěrečná zpráva Jiří Pomije Cíl projektu Propojení regulátoru s PC a vytvoření knihovny funkcí pro práci s regulátorem TLK43. Regulátor TLK43 je mikroprocesorový regulátor s

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00 Praha 9 Tel: +420-281 040 200 Fax: +420-281 040 299 e-mail: orbit@merret.cz www.orbit.merret.cz 2 POPIS KOMUNIKACE/PROTOKOLU

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

přístroje pro měření tlaku

přístroje pro měření tlaku Snímače teploty Měřicí převodníky Ruční měřicí přístroje GMH 3111 tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače GMH 3111 - ex tlakoměr s 1 vstupem pro snímač tlaku, bez snímače, provedení Ex GMH 3111

Více

Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U

Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U Hlídací proudové relé 900CPR-1-BL-U Vlastnosti - Ochrana před příliš nízkým nebo vysokým proudem - Měření hodnoty True RMS - Nastavitelné zpoždění spuštění, zpoždění přerušení a zpoždění obnovy - Nastavitelná

Více

MEK1 - Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU.

MEK1 - Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU. APL-106 rev. 09/2013 MEK1 - Modul externí komunikace RS-232 / MODBUS_RTU. Obecný popis Komunikační modul MEK1 umožňuje rozšíření jednotky M4016 o další sériové rozhraní s protokolem MODBUS RTU. Toto řešení

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

3.6. Parametr ANALOG Konfigurace a kalibrace analogového výstupu

3.6. Parametr ANALOG Konfigurace a kalibrace analogového výstupu 3.6. Parametr ANALOG Konfigurace a kalibrace analogového výstupu Parametry Volba Popis F - SCAL Do max. váživosti Maximální hodnota pro analogový výstup MODE NET, GROSS Mód sledovaný analogovým výstupem

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Modul digitálních vstupů M-DI8

Modul digitálních vstupů M-DI8 komunikační linka RS485, protokol Modbus RTU 8 digitální vstupů galvanické oddělení vstupů dva paralelní režimy činnosti digitální vstupy a čítačové digitální vstupy softwarově konfigurovatelný čas vzorkování

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití

Analyzátor sítě ADR. Návod na použití Analyzátor sítě ADR Návod na použití Všeobecný popis Analyzátor sítě ADR slouží pro měření a záznam parametrů sítě a vyrábí se v následujících modifikacích a vybavení: Kód výrobku Model Popis VN 561700

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití

Analyzátor sítě. ADR-Vision. Návod na použití Analyzátor sítě ADR-Vision Návod na použití ADR-vision: Digitální analyzátor sítě s LED displejem určený pro měření základních elektrických veličin v Jednofázových + Třífázových + Neutro AC systémech Bezpečnostní

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA MODUL NA DIN LIŠTU U1 U2 I3 DRAK 3 POPIS Modul DRAK 3 je určen pro měření až tří analogových signálů a jejich přenos po lince do

Více

Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění

Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění 1 910.1 QBM68.. Čidlo tlakové diference pro tlak a proudění QBM68..D QBM68.. QBM68..D Pro vzduch a nekorosivní plyny Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem měření (QBM68..) Lineární proudění

Více

TENZOMETRICKÁ VÁHA. typ TENZ2217 A T E R M

TENZOMETRICKÁ VÁHA. typ TENZ2217 A T E R M TENZOMETRICKÁ VÁHA typ TENZ2217 1. Obecný popis Tenzometrická váha typ TENZ2217 je elektrické zařízení pro měření a dávkování hmotnosti. Hmotnost dávkované suroviny je snímána tenzometrickým snímačem.

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414

Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 Snímač barometrického tlaku T2314, T2414 se sériovým výstupem RS232, RS485 Návod k použití Návod k použití Typ snímače Tlak Výstup Galvanické oddělení výstupu T2314 RS232 - T2414 RS485 Snímač je určen

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY řady TZP s aktivním frekvenčním filtrem www.aterm.cz 1 Obsah 1. Úvod 3 2. Obecný popis tenzometrického převodníku 3 3. Technický popis tenzometrického převodníku 4 4. Nastavení

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Technický popis ReGaPS v1 Poruchová a stavová signalizace

Technický popis ReGaPS v1 Poruchová a stavová signalizace Technický popis ReGaPS v1 Poruchová a stavová signalizace Signalizace 16 poruch Signalizace 16 stavů Kopírování vybraných poruch na 8 SSR výstupů Tříbarevná signalizace zelená, červená a oranžová Tlačítka

Více

Serie TXDIN70 Dvojitý převodník

Serie TXDIN70 Dvojitý převodník 1 Uživatelská příručka Serie TXDIN70 Dvojitý převodník 2 OBSAH Konfigurace (nastavení) modelu.. 2 Technická specifikace 3 Parametry a nastavení.. 4 Popisy symbolů.. 6 Rozmístění a připojení svorek a indikačních

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA Model : GM-600P Koupení této DIGITÁLNÍ VÁHY PRO Vás představuje krok vpřed do oblasti přesného měření. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy do zatížení 10A / 250V AC ( zátěž do 2300W ) 2. tři galvanicky oddělené vstupy s možností aktivovat alarm ( vstupní napětí od

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT400,500 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT400,500 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A DIGITÁLNÍ / ANALOGOVÝ PŘEVODNÍK DAT400,500 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Verze 1.4 Revize březen 2015 spol. s.r.o. Ostrovačice 2015 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Série NEP Uživatelský manuál

Série NEP Uživatelský manuál Série NEP Uživatelský manuál REV.0 2011/08 7673-6185-000 I. Úvod Tato jednotka je mikroprocesorem ovládaný laboratorní zdroj s výstupem 90W a nastavitelnou funkcí stejnosměrného proudu. Jednotka má tři

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

Převodník na DIN lištu s výstupem PWM typ RW1. Základní technické parametry. Popis:

Převodník na DIN lištu s výstupem PWM typ RW1. Základní technické parametry. Popis: Převodník na DIN lištu s výstupem PWM typ RW1 PWM výstup 0 100% frekvence PWM 1,4Hz 10kHz volba typu vstupu: (Pt100, Pt1000, Ni 1000, 0 100Ω, 0 1000Ω, 0 5V, 0 10V, 4 20mA, 0 20mA) konfigurace převodníku

Více

Převodník DCPSE. Komunikační protokol

Převodník DCPSE. Komunikační protokol Převodník DCPSE Komunikační protokol EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační protokol... 3 3. Nastavení z výroby... 3 4. Adresace zařízení...

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014 PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec spol. s.r.o. Ostrovačice OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 1.1 Parametry převodníku DSCUSB...

Více

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4 MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 U1 U2 U3 U4 DRAK 4 RS232 POPIS Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí až čtyř signálů a jejich přenos po

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

RE3USB programovatelné USB relé

RE3USB programovatelné USB relé Základní vlastnosti RE3USB programovatelné USB relé 1. tři reléové výstupy s přepínacími kontakty pro spínání od malých napětí až po 230V AC 2. maximální proudové zatížení kontaktů: 15A při 120V AC či

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více