Vychutnejte si čaj Nestea Premium Selection i v horkých letních dnech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vychutnejte si čaj Nestea Premium Selection i v horkých letních dnech."

Transkript

1

2 Vychutnejte si čaj Nestea Premium Selection i v horkých letních dnech. ČERNÝ ČAJ OVOCNÉ SMĚSI ZELENÝ ČAJ BYLINKOVÉ SMĚSI Nestlé Česko s. r. o., Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 Modřany, infolinka: ,

3 CAFÉ&PATISSERIEeditorial Vážení čtenáři, konečně přichází léto a s ním i prostor pro změny v sezonní nabídce přichází čas dát prostor čerstvému ovoci, barvám a kreativitě. Letní svěží drinky se mohou stát jednou z klíčových položek na vašem nápojovém lístku, a tak je na čase dát šanci čerstvě připravenému čaji v jeho ledové podobě v nepřeberném množství kombinací s bylinami, ovocem nebo třeba i se zeleninou. I my se proto čaji věnujeme vedle kávy v širším měřítku, neboť byl dlouhá léta považován pouze za zimní pití, a přitom nabízí tolik lákavého osvěžení právě v letním období. I spotřebitelé jsou rok od roku vzdělanější, a tím i vybíravější chtějí poznávat a ochutnávat nové a nové. Tak jako u dobře připravené kávy, která už si našla u gurmánů své místo, můžete nabídkou kvalitních čajů příjemně překvapit své hosty. Na letním Čajomír festu se můžete přesvědčit, kolik vašich zákazníků na takovou nabídku čeká. I v cukrárnách, které už z valné většiny pochopily že bez dobré kávy se zkrátka neobejdou, přichází čas změn. Na kurzech a seminářích jsem viděl tolik zajímavých a krásných námětů jak připravit moderní trendové letní pamlsky, že je zarážející, jak pomalu se dokážeme odpoutat od navyklých stereotypů v nabídce, která prakticky nerozlišuje sezonnost. I z hlediska umění prodávat jsou mnohé cukrárny stále ještě v minulém století, a přitom už mají k dispozici moderní a výkonné vitríny, jejichž obsah a hlavně prezentace zboží neustále připomíná cukrářské Waetrllo. Využijte svých letních dovolených, a místo na turistické atrakce, obraťte hledí svých fotoaparátů nebo telefonů na zahraniční cukrárny. Jistě si pak ze světa přivezete víc, než jen spálená záda. I pro našeho zákazníka už kvalita není něco výjimečného, považuje ji za standard. Krásné a chutné léto. za T&M CREATIVE Ivan Foral ICE TEA DRINK SOUTĚŽTE A VYHRAJTE INFORMACE NA STRANĚ 9 HOTREQ CAFÉ&PATISSERIE léto 2013, ročník VI specializovaný odborný časopis věnovaný kavárenským a cukrárenským provozům, restauracím a ubytovacím zařízením. Vychází v odborné edici HOTREQ. vydává a distribuuje T&M CREATIVE, s. r. o., Štěpařská 809/47, Praha 5, IČ: , DIČ: vychází v nákladu ks kancelář a redakce: Nový Zlíchov 3172/6, Praha 5, tel./fax.: ; šéfredaktor: Ivan Foral manažerka vydání: Mirka Helmichová grafický design: Pavlína Hahnová jazykové korektury: Mgr. Petra Stejskalová asistent redakce: Daniel Helmich Za nevyžádané zaslané rukopisy, fotografie a kresby neručíme Přetisk i ve výňatcích jen se souhlasem vydavatele foto na obálce: NESTLÉ PROFESSIONAL 1

4 CAFÉzpravodaj Společnost Espresso získala prestižní cenu SUPERBRANDS AWARD Prestižní ocen ní Superbrands Award, které je známkou dlouhodobé kvality výrobk a služeb, získala v minulých dnech spole nost Espresso, která je výhradním dovozcem pravých cejlonských aj Dilmah v rámci eské republiky. Komise expert, tzv. Brand Council programu Superbrands eská republika, ud lil toto ocen ní spole nosti jako výraz uznání za dlouhodobou kvalitu, kterou nabízí svým zákazník m. Rodinná spole nost Dilmah je respektovaným výrobcem a p stitelem výjime ných cejlonských aj. Jedná se o pravý cejlonský aj, ru n sbíraný, jednodruhový (z jedné oblasti p vodu), balený n kolik dní po utrhnutí lístk p ímo ve vlastních ajových zahradách na Srí Lance, aby si zachoval erstvost a v ni. Vyrábí se tradi ním zp sobem, který vznikal postupným zdokonalováním po dobu n kolika staletí. Zakladatel rodinné spole nosti Dilmah, Merrill J. Fernando, je jedním z nejzkušen jších výrobc a p stitel aje na sv t a je pr kopníkem v balení aje p ímo u zdroje a prodeje p ímo bez jakéhokoli prost edníka. Ocen ní Superbrands Award je ocen ním našeho dlouholetého úsilí p inést pravý erstvý cejlonský aj mimo ádné kvality na eský trh. Je mi pot šením, že byla ocen na naše snaha o zvýšení pov domí o zdraví prosp šných látkách, které pravý aj obsahuje, d ležitosti jeho erstvosti a tradi ního zpracování aje. Nebo skute nost, že aj je nejen lahodný, ale i zdravý nápoj, který vám m že zlepšit náladu i upevnit zdravotní kondici, je známá již 5000 let. Rovn ž se zam ujeme na um ní dovést správnou p ípravu aje k dokonalosti, možnosti užití aje v gastronomii a netradi ní ajovou mixologii. V neposlední ad pomáháme podpo it nadace MJF a Dilmah Conservation, které mají p íznivý dopad na tisíce život sociáln znevýhodn ných obyvatel Srí Lanky a tam jší ochranu životního prost edí, íká Ivo Moravec, editel spole nosti Espresso. NOVINKY ZE SAVOYE Savoy Classico nebo Progresso? Café Savoy sleduje nové trendy, a to se samoz ejm odráží i v jeho nabídce. Názorným p íkladem je káva, kterou tu podávají. V lo ském roce za ala restaurace spolupracovat s pražírnou Doubleshot. Výsledkem jsou dv kávové sm si p ipravené speciáln pro ni, a to dle zásad této eské pražírny a výhradn z kávy z erstvých sklizní p ímo od farmá. Zatímco ve víde ském stylu pražená sm s Savoy Classico (50 % Bolívie ProAgro, odr da Arabica Typica a Caturra, 50 % Brazílie Bobolink) vyniká tóny ho ké okolády, vanilky a tabáku, sv tle pražená sm s Savoy Progresso (50 % Rwanda Giseniy, odr da Bourbon, 50 % Brazílie Bobolink) zaujme p íjemnou ovocností a dochutí lískových o íšk. Káva je v ideální kondici, erstv pražená, rozdíly mezi ob ma styly jsou v šálku espressa jasn patrné. Restaurace navíc nov p istoupila k úprav vody pomocí reverzní osmózy. Snížením obsahu rozpušt ných látek (tzv. TDS) se zlepšuje schopnost vody absorbovat další látky, nap íklad z kávy, což se samoz ejm odráží i v chuti nápoje. Za átek roku v Café Savoy provázela inovace webu a loga podle návrhu Studia Najbrt. Další významná zm na eká restauraci v lét, kdy zde prob hne rekonstrukce. Starbucks láká na oblíbené FRAPPUCCINO NÁPOJE Starbucks Coffee na toto léto p ináší osv žující kombinaci oblíbených Frappuccino nápoj krom již známého Soy Strawberries and Cream Frappuccino Blended Beverage Starbucks p ináší absolutní novinku v podob Triple Caramel Frappuccino Blended Beverage, které pot ší extra dávkou karamelu. Každý zákazník si m že sv j Frappuccino nápoj vychutnat po svém, m že totiž volit z nep eberného množství variací složení nápoj. Vybírat lze z r zných druh mléka (nízkotu né, polotu né nebo sojové), sirup, polev a posyp a v neposlední ad je také možné si zvolit intenzitu kávy. Kávou tohoto období je Starbucks Three Region Blend jedná se o kombinaci nejkvalitn jších kávových zrn ze t í hlavních p stitelských oblastí sv ta a vychutnat si ji m žete nap íklad s tradi ním Strawberry cheesecake. Na za átku ervna Starbucks p edstaví další novinky mezi zákusky, tou první je malinovo-brusinková ovesná kaše a druhou je malinovo-brusinkové müssli, které t lu dodají energii do nového dne a p edstavují tak ideální snídani. Nová letní nabídka v kavárnách Starbucks b ží od 7. kv tna až do 8. ervence. 2

5 První opravdový Ian Burrel Světoznámý rumový ambasador a tvůrce festivalu Rumfest UK Ian Burrell má jamajské kořeny, a tak mu rum v podstatě od narození koluje v krvi. HISTORICKY PRVNÍ RUMFEST okouzlil Prahu V Praze na Novoměstské radnici se v pátek 26. dubna uskutečnil historicky první RumFest. Atmosférou jako byste se přenesli do Karibiku téměř tropické počasí a hlavně pravé třtinové rumy, kterých měli návštěvníci možnost ochutnat přes sto padesát. Již na nádvo í Novom stské radnice návšt vníky vítala v n brazilských specialit, hudba kubánské kapely a tane níci vlnící se v rytmu salsy. Návšt vníci byli sv dky sout že profesionálních barman World Diplomático Tournament. Vít z Jaroslav Janoušek z pražského baru Black Angel s pojede reprezentovat R na sv tové nále do Venezuely. Po sout ži následovaly eduka ní seminá e, na nichž se návšt vníci mohli dozv d t, jak se vyrábí t tinový rum, jaká je historie cukrové t tiny a další zajímavosti. Svým šarmem a vypráv ním poslucha e na svém seminá i Vše, co jste cht li v d t o rumu bavil nap íklad Ian Burrell, global rum ambassador jamajského p vodu. EILLES TEA DIAMOND COOL COLLECTION je první čaj určený k přípravě za studena. Je k dispozici v těchto osvěžujících druzích: COOL BLACK + WHITE Jemný černý čaj se svěží chutí bílé broskve. COOL GREEN REFRESH Zelený čaj s příměsí osvěžující máty doplněný chutí bezinek a granátového jablka. COOL AFRICAN BREEZE Rooibos aromatizovaný exotickou broskvovo-maracujovou příchutí. COOL RUBY RED Aromatizovaný ovocný čaj s příchutí jahod, rebarbory a pomeranče. NOVINKA! Návšt vníci možnost ochutnat 155 rum z celého sv ta, namíchat si sv j vlastní koktejl za pomoci zkušeného barmana v Barlife Akademii, ochutnat rumové pralinky nebo zhlédnout ru ní výrobu doutník. Na konci ve era byl vylosován výherce zájezdu na Mauricius. Členem poroty World Diplomático Tournament byl i známý český barman pracující v Číně Jiří Němec PŘÍPRAVA VE STUDENÉ VODĚ 100% PŘÍRODNÍ PŮVOD BEZ SLADIDEL A KONZERVANTŮ BEZ CUKRU

6 CAFÉzpravodaj Slovensko získalo právo usporiadať národné kolo ABSOLUT INVITE 2013 Martin Hudák Be inspired druh skla: koktailový pohár na stopke príprava: šejker 4,5cl Absolut Wild Tea 2,5cl Carpano Antica Formula 2 lyži ky chocolate mousse 1 lyži ka Pink Salt tincture strek anízového likéru Pernod Zdá sa, že okrem tradi ne dobre hodnotenej Bratislavy sa hlavným mestom slovenskej bartenderskej scény stáva Prešov. V sú ažiach barmanskej techniky i vedomostí sa na najvyšších prie kach umiest uje staff tamojších barov. Inak to nebolo ani v tohtoro nom Absolut Invite 13, kde si pomyselné zlato svojimi drinkami Absolut Free a Be Inspired vymiešal Martin Hudák z prešovského Dublin Café. Národné kolo Absolut Invite je priamou cestou na svetové nále v Stockholme. Pod a Martina Pu alíka, obchodného riadite a slovenskej pobo ky spolo nosti Pernod Ricard ktorá má švédsku vodku Absolut vo svojom portfóliu však každá krajina nedostane možnos zorganizova národné kolo. Táto es sa ušla Slovensku, takže na sú aže v bare bratislavského hotela Albrecht sa zú astnili aj štyria pražskí barmani Kryštof Hordina z La Casa de la Havana Vieja, Jaroslav Janoušek z Black Angels bar, Lukáš Mihalko a Richard Vandlík, obaja z Red Rabbit. Skuto nos, že Slovensko dostalo opä možnos realizova Absolut Invite, je najmä prejavom uznania vysokej úrovne našej barovej scény. Z okolitých krajín sa lokálne kolo tejto medzinárodnej sú aže konalo už iba v Rakúsku, pochva uje si brand manažérka Lenka Ba ková. Rozdiel oproti iným sú ažiam spo íva v tom, že ú astníci sa do nej nehlásia, ale spolo nos Pernod Ricard ich k ú asti vyzve. Tradi ne chlapskú záležitos osviežila prítomnos troch diev at. Jedna z nich Michaela Škrabská z prešovského Cuba Libre dobyla bronzovú pozíciu. Na striebornej prie ke sa umiestnil Róbert Šajtlava z bratislavského Paparazzi Bar & Restaurant V prvej polovici sú aže bartrendri preukazovali teoretické vedomosti o liehovinách, ažký bol pre mnohých aj slepý test desiatich nápojov pod a vône a chuti. Popoludní prišlo na rad miešanie vlastných drinkov, pri om v slovnom i vizuálnom sprievode a samozrejme v samotných nápojoch išlo o tému ART. V porote sa tak ako minulý rok stretli bartender a majite baru Záhir v Nitre uboš Rácz, brand manažérka zna ky Absolut Lenka Ba ková a na Slovensku známy šéfkuchár Jaroslav Židek, ktorý sú asné trendové bartenderské postupy a nesy porovnáva s postupmi z kuchyne. Tentoraz prišiel slovenských a eských barmanov hodnoti i Zoltán Nagy, majite jedného z najuznávanejších barov v Budapešti a zakladate tamojšej London Academy of Bartenders. Soňa Hudecová MISTR KÁVY 2013 MISTR KÁVY Soutěž juniorů v přípravě 4 porcí espressa a 4 porcí cappuccina. Soutěž seniorů v přípravě 4 porcí espressa, 4 porcí cappuccina a 4 porcí volného nápoje. Volný nápoj musel obsahovat espresso, min. 1 cl produktu společnosti Stock Plzeň-Božkov a sirupy společnosti Monin. Výsledky v kategorii juniorů: 1. místo Neradová Michaela SOU a SOŠ Znojmo 2. místo Knopp Marek SOU a SOŠ Znojmo 3. místo Kaynzová Klára SŠSS Ostrava Hrabůvka Výsledky v kategorii profesionálů: 1. místo Popelínský Jan Caffé del Saggio 2. místo Moutayrek Radek Simply Gastronomy, Praha 8 3. místo Grabec Michal Cafe Society, Brno. FLAIR HAVANA CZECH FLAIR TEAM 2013 Povinný nápoj složený z 4 cl Havana Club 3 Aňos a Red Bullu a Fancy Cocktail s použitím 2 cl Havana Club 3 Aňos, možností použití sirupů Monin a minerálních a balených vod Karlovarské minerální vody, a.s. Výsledky v kategorii juniorů: 1. místo Trubač Marek SOU a SOŠ Žatec 2. místo Vostřel Marek SOU a SOŠ Žatec 3. místo Stratílek Štěpán HŠ Bohemia Chrudim Výsledky v kategorii profesionálů: 1. místo Václav Abraham Maxim Bar Praha 2. místo Vogeltanz Martin Žumberská stodola 3. místo Novák Michal Vysoká škola hotelová Praha CLASSIC AMUNDSEN VODKA BARTENDERS CUP 2013 Longdrink - povinnou složkou obou nápojů byla Amundsen vodka a další libovolný produkt z portfolia společnosti Stock Plzeň- -Božkov, sirupy Fabbri a ochucené nealkoholické nápoje společnosti Coca-Cola. Výsledky v kategorii juniorů: 1. místo Kapusta Robin SŠH Zlín 2. místo Juran Jan SOU a SOŠ Žatec 3. místo Mucha Tomáš SŠSS Svídnická Výsledky v kategorii profesionálů: 1. místo Vogeltanz Martin Žumberská stodola Plzeň 2. místo Šipl Achim Oblaca Restaurant Tower Park Praha 3. místo Mriglod Milan Žlutá ponorka České Budějovice 4

7 Ženy JSOU VĚTŠÍ GURMETI P i konzumaci kávy se nákupní zvyklosti žen a muž diametráln rozcházejí: Ženy více experimentují, jsou ochotny ochutnat vše nové a na rozdíl od muž mají zájem o to, jaký je p vod kávy, kterou pijí. Dokazují to výsledky v po adí druhého pr zkumu, který pro oblast kávy provedl Aral. Ze studie také vyplývá, že zvyky žen p i pití kávy nejsou vždy stejné jinak se rozhodují nap íklad v práci, jinak v dob svého volného asu. Muži v obou p ípadech volí stejný typ kávy, pití kávy je pro n pokaždé stejn p íjemný okamžik, kdy se mohou na chvíli zastavit a relaxovat. Reprezentativní vzorek odpov dí p inesl i ten fakt, že ženy pijí kávu více, až 77 % žen sáhne každý den po šálku kávy, u muž je to jen 74 %. Doma K t m favorit m, které si ženy p ipravují, pat í vše, co má nap n né mléko, k t m se hlásí 31 % žen a pouze 20 % muž. Muži z výzkumu vycházejí jako milovníci tradi ní úpravy kávy. Coffee-to-go I tady je to r zné: 28 % žen volí specialitu s nap n ným mlékem, muži jen ve 12 %. V aromatizovaných specialitách dokazují ženy svoji touhu experimentovat, každá druhá žena vyzkoušela n kterou p íchu, zatímco experimentujících muž bylo jen 37 %. Volný as Pokud ženy dostanou chu na kávu ve svém volném ase, využijí plného servisu n které z kaváren, jen 26 % si koupí kávu do kelímku, kdežto u muž je to 36 %. Naopak je to jen v p ípad, že jsou ob pohlaví na cestách. 41 % žen si koupí kávu s sebou, muži volí posezení. Z ejm je to tím, že muži také v tšinou na delších cestách ídí. P vod a trvalá udržitelnost Každá tvrtá žena si koupí radši kávu, kde má jistotu, že p i jejím sb ru a zpracování byla dodržována lidská práva, jen 19 % muž p emýšlí o tomto problému stejn. technologie pro gastronomii Výhradní zástupce Profesionální automatické kávovary Pákové kávovary NOVINKA Armonia Smart Ideální pro self service: automat s denní kapacitou nápojů Spojení zrnkové kávy, čerstvého mléka a kakaového prášku Nyní dostupné i pro menší podniky eská barmanská asociace v rámci veletrhu TOP GASTRO & HOTEL 2013 po ádala barmanské a baristické sout že a seminá e. Koktejlový bar partnera CBA Stock Plze -Božkov mohli návšt vníci akce navštívit na soub žném festivalu profesionální gastronomie GASTRO TOUR & HOTEL FÓRUM. První dva dny byly pln zasv ceny barmanským sout žím, t etí den pat il MISTRU KÁVY a poslední den seminá m CBA. Adam Troubil p edvád l návšt vník m ist ní a údržbu kávovar, Roberto Trevisan p ednášel o zdravé káv a Goran Jozi ukazoval p ípravu turecké kávy v džezv. NOVINKA Komise Mistr kávy vedená vedoucím sekce Mistr kávy CBA Tomášem Zahradilem Jan Popelínský z Caffé del Saggio vybojoval titul seniorský Mistr kávy 2013 Tradiční design a špičková kvalita nová řada Cento 50 Slavnostní vyhlášení výsledků seniorské kategorie Mistr kávy 2013 KRONEN PRAHA, spol. s. r. o. Lysinská 1863/44, Praha 4 - Modřany tel.: , fax:

8 CAFÉtour KAVÁRNA MODRÝ DOMEČEK přivítala rok 2013 v novém Kavárna Modrý domeček je úspěšná sociální fi rma, o níž bylo již mnohé napsáno. Provozuje ji občanské sdružení Náruč, jehož cílem je umožnit vhodné pracovní uplatnění a samostatný život znevýhodněných spoluobčanů. Může se pochlubit i některými oceněními, například titulem České stříbro business serveru Podnikatel.cz. Rozhodli jsme se tedy zajet podívat, v čem tkví kouzlo úspěchu kavárny. Modrý domeček se nachází uprostřed náměstí v Řevnici, jen pár kilometrů od Prahy. Místo se nabízí jako zastávka při toulkách pěšky či na kole údolím Berounky. Na první pohled nás upoutá vkusně opravená budova, jejíž kabát v kávové barvě dává vyniknout modrým oknům a dveřím tak tedy otevíráme Vítá nás příjemný interiér kavárny, na nějž navazuje část upravená pro maminky s dětmi, vybavená hracím koutkem, lákající barevností a není zde opomenuto na důležitý detail tuto část kavárny je možné v případě potřeby oddělit zasunovacími dveřmi. Vzápětí přichází číšník Michal a nabízí různé pochutiny domácí koláče a dezerty pečené podle babičkovských receptur. A věřte, že je to na nich znát. Koneckonců o tom svědčila i prezentace kavárny na festivalu GASTRO-TOUR 2013, kdy ještě před ukončením zavírací doby bylo vše vyprodáno a zákazníci se ptali, zda ještě nějaké koláče nezbyly. Dobrou volbou v sortimentu kavárny se ukázaly také čerstvé palačinky, lívance a především polévky. Při našem povídání si vyprávíme o peripetiích, radostech a vůbec příběhu sociálního podnikání. Zaměstnávají tu lidi s mentálním postižením i duševním onemocněním. Leckdo by řekl, že je to příliš náročné, avšak opak je pravdou. Ukázalo se, že tito zaměstnanci se vzájemně vhodně doplňují. Lidé s mentálním postižením, pokud se svou práci naučí, vykonávají ji pořád a ve stejné kvalitě. U lidí s duševním onemocněním lze očekávat výkyvy ve výkonu i delší pracovní neschopnosti. Samozřejmostí v těchto provozech je, že každou směnu zajišťuje vždy jeden pracovní terapeut. Bohužel se tu již setkali i s tím, že zákazník se sem v podstatě přišel pohádat, kritizovat, pak je tu právě pracovní terapeut od toho, aby věc postavil do správné polohy. Za čím je tedy nutno hledat kvalitu a profesionalitu Kavárny Modrý domeček? Práce je postavena na dobrém proškolení zaměstnanců. Každý nový zaměstnanec musí projít všemi pozicemi od pomocných prací, práce v kuchyni, za barem. Teprve potom se rozhodne, v které pozici dále setrvá. Patronka kavárny Petra Veselá učí nové pracovníky základům správné přípravy kávy, ti zkušenější pilují ladění pěny do cappuccina. Upevňování praktických dovedností je ale nejlépe získat za plného provozu od terapeutů nebo od kolegů. S nabytými dovednostmi se tu rádi a právem pochlubí. Profesionální práce zaměstnanců i celého managementu je základním kritériem kavárny Modrý domeček, říká finanční manažerka Petra Hrubá, a dodává: I u nás sice máme pár přátel, kteří přijdou na kávu právě k nám, aby nás podpořili, ale především sem lidé chodí za dobrou kávou a dobrým zákuskem. Ivana Kmochová, foto: autor Chráněná kavárna a její financování Kavárna jako fi rma zaměstnávající osoby na trhu znevýhodněné se samozřejmě neobejde bez dotací a podpory státu. Rok 2012 byl pro ně v získávání fi nancí poměrně úspěšný i díky podpoře nadací. Rovněž spolupráci s městem Řevnice si tu pochvalují, což bohužel nebývá všude samozřejmostí město ovšem opravdu velmi dobře reprezentují. Kavárna neměla jednoduchý start. Nebyly k dispozici žádné dotace naučili se zde myslet od počátku ekonomicky a to se vyplatilo. A ještě jedna zajímavost od založení kavárny až dosud zde nepracoval nikdo z gastronomického oboru. Lidé, kteří kavárnu vybudovali, pracovali z nadšení, se svou vizí, cítěním a v neposlední řadě vůlí to dokázat. Teprve v roce 2012 přijali dva profesionály z oboru. V Řevnicích nesázejí jen na provoz kavárny. Pokud otevřete webové stránky o. s. Náruč/ kavárna, upoutá vás spousta dalších aktivit. Výstavy, přednášky, koncerty, benefi ční akce, plesy, spolupráce se školou Základem je zkrátka být vždy alespoň o krok napřed. Rok 2013 vítají v nově zrekonstruovaných prostorách a se spoustou plánů do budoucna. V současné době se sdružení připravuje na založení společnosti s ručením omezeným na výrobu těstovin a k otevření restaurace, od čehož očekávají generování zisku, jenž se bude vracet do kavárny Modrý domeček. Držíme palce a děkujeme za skvělou reprezentaci na festivalu GASTRO-TOUR

9 CAFÉtrend Úplně jiný hotel objevte na rohu Panské a Jindřišské ulice v Praze. Vše se tu vymyká zažitým a leckdy nudným standardům, jedno však zůstává neobyčejná pohostinnost a neopakovatelná milá atmosféra. Narazíte zde nejen na originální design, ale i na originální gastronomické služby a neotřelá interiérová řešení. Právem si hotel ihned po otevření našel své nadšené příznivce jak mezi ubytovanými hosty, tak mezi Pražany. S ředitelem hotelu a autorem tohoto úspěšného konceptu, panem Nah-Dja Tienem, jsem pak strávil hodinku při zajímavém a inspirativním rozhovoru nejen o dobré kávě... Podstatné věci začínají u zdánlivých maličkostí Pro pana ředitele Nah-Dja Tiena je fusion hotel už desátá realizace hotelu v jeho dvacetileté oborové kariéře po hotelu Andel s a ICON Hotel & Lounge třetí v Praze. Od působivé recepce, polévkový bar Soup in the City, restauraci Epopey až po unikátní otáčející se bar 360 Lounge Bar, se všude setkáte s přirozeně milou obsluhou, která zná dobře své hosty a vnímá jejich potřeby. Není výjimkou, že se i recepční zastaví u stolu svý ch hostů na kus ř eč i. Hotel je unikátní i tím, že nabízí nejen luxusní ubytování v designových pokojích, ale i hromadné ubytování hostelového typu. Každá skupina zákazníků si zde najde svůj oblíbený prostor a navzájem se neruší naopak, jen to dotváří výjimečný kolorit hotelu, zkrátka dokonalou FÚZI. Z gastronomie zaslouží vyzdvihnout zejména polévkový bar, který se záhy stal vyhledávaným místem mladé generace. Mladý je i celkový design všech prostor, černé a bílé podkladové plochy jen vyzdvihují ostatní prvky interiéru a tvoří tak originální koláž. Výjimečný je i bar, který se během večera otáčí o 360 a který je přes den využíván hlavně těmi, kteří chtějí posedět nebo pracovat v klidové zóně. Večer pak vítá účastníky společenských akcí, firemních i soukromých party. Na ten jsme se také uchýlili na dobrou kávu, o které se pan ředitel s nadšením rozhovořil. Její m milovníkem se stal totiž docela nedá vno, a to až po zahá jení spoluprá ce se společ ností J.J. Darboven. Jedinečná ká va si ho zí skala, zvlá láště po setkání s Albertem Darbovenem, majitelem společnosti a potomkem zakladatelské rodiny, které ho vidě l osobně ochutnávat všechny upraž ené kávové smě si. A co je pro ně j hlavní m krité riem pro výběr dodavatele kávy? Při své profesi provozovatele hotelů s meziná rodní mi zkušenostmi hodnotím zejména prvotřídní kvalitu ká vy, servis, schopnost znač ky bý t globá lní m dodavatelem a nemohu opomenout ani příznivou cenu. V naš em hotelu si hosté ke snídani připravují ká vu od společnosti J.J.Darboven z automatu WMF na zrnkovou ká vu, na baru samozř ejmě podá vá me espresso, z polé vká rny si mohou zá kazní ci odné st i ká vu s sebou. Na kvalitě ká vy si zaklá dá me, protož e je jednou z mnoha malič kostí, které ovlivňují velké vě ci, svě ř uje se pan Nah-Dja Tien a dopí jí lahodné espresso macchiato. Ivan Foral, foto: fusion, autor Pan ředitel (vlevo) se zná se svými hosty a rád s nimi sdílí jejich dojmy z pobytu. Přátelské vystupování všech zaměstnanců hotelu (málokteří jsou z oboru) je základním kritériem pro jejich přijetí. Stěny hotelu i restaurací zdobí vtipná navigace, grafika a výtvarné umění Gastronomie oplývá nevšedními nápady a řešeními, jako otáčecím se barem nebo originálním konceptem polévkového baru Soup in the City, který nabízí každý den čtyři druhy čerstvých polévek, domácí sendviče a kávu od společnosti J.J.Darboven 7

10 TEAtrend Barové čarování j Barový kouzelník Achim Šipl, čerstvý vítěz národního kola 3. mezinárodního mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink, je výraznou osobností domácí barové scény a hrdě nosí titul Barman roku 2O12. V barmanských soutěžích u nás i ve světě se umisťuje na předních místech a je rovněž průkopníkem takzvané molekulární mixologie, kterou vnímá jako rozšíření možností, jak hosta na baru zaujmout a pobavit. V jeho současném působišti baru restaurantu Oblaca na žižkovské televizní věži to hýří barvami, kouřovými efekty a samozřejmě originálními drinky dle jeho vlastních receptur. Důvodem naší návštěvy ale bylo to, že jako z jeden z mála českých barmanů ukazuje, jak zajímavou složkou nápoje může být čaj. Novátorský přístup Achima Šipla zapadá přesně do celého unikátního konceptu Oblaca, který by se dal jednoduše shrnout do termínu gastronomie se zážitkem. Odvaha, s jakou se pouští do kombinování surovin a ingrediencí a konec konců i netradiční formy přípravy jednotlivých nápojů, přináší ovoce v podobě užaslých návštěvníků baru, který se tak stává poutavým gastronomickým divadlem. Kdo by si však myslel, že zde nenajde také klasiku, mýlí se, zdejší bar nabízí dostatek kvalitních nápojů pro opravdové znalce. Při pohledu do nápojového lístku však na první pohled překvapí kombinování čaje v různorodých nápojích a koktejlech, a to jak v nealkoholických, tak i v těch, za kterými se do baru chodívá častěji. Samotný čaj pak je nejlépe vybírat s obsluhou, protože pestrá nabídka kvalitních čajů se pravidelně obměňuje. Na přání vám samozřejmě připraví i čaj ledový dle vaší oblíbené chuti. Při výběru drinků volím raději doporučení odborníka a to i přes to, že se nepovažuji za Laté z Matcha tea je silně povzbuzující nápoj pro prvopijce dporučuji nachat si nápoj ochutit forever young i tento silně antioxidační drink obsahuje kromě ostružin, borůvek a rakytníku čaj Matcha. U dam a slečen je jistě oblíbený, chutnal i mně. Cosmoplitan, jak jej neznáte infuzovaný ovocným čajem coccole č. 62 Ani pro uctívače karibských rumů nemusí být kombinace s ovocným čajem tabu - speciální ledová koule, ovocný čaj v plátěném sáčku a dobrý rum. Drink je nejen dobrý, ale i zábavný. Při hře s ledem se do rumu postupně uvolňují čajové složky, což vytváří zajímavý barevný efekt a rumu dodává nevšední příchuť. Infuzovaná voda ovocem a bylinami je výborný příklad toho, jak lze s nápadem a designovým džbánem proměnit obyčejnou vodu v zajímavý, oku i ústům lahodící nápoj Co je Matcha? Druh zeleného čaje rozemletý na jemný prášek, z něhož vzniká nápoj zvláštní zelené barvy s ojedinělou chutí a vůní. Čaj Matcha obsahuje unikátní látky prospěšné zdraví, zejména antoxidanty. Pozitivně působí na redukci váhy, dodává energii, reguluje cholesterol v krvi. Pomáhá k soustředění a celkové vitalitě. Více na cz. konzervativce. Rozměr zdejší nabídky je pro mě opravdu neprobádaným územím. Sám Achim mi prozradil, že nevnímá čaj jako nápoj, ale především jako surovinu, se kterou se dá v gastronomii dále tvořit a kombinovat, což mi v průběhu zábavného večera opravdu několikrát dokázal. A tak se vesele infuzovalo, zauzovalo, šejkrovalo, kombinovalo.... Chce-li někdo mít hlavu v oblacích, na žižkovské věži to platí do slova a do písmene. Ivan Foral, foto: autor 8

11 TEAtrend FENOMÉN ZVANÝ ČERSTVÝ LEDOVÝ ČAJ Příprava čerstvých ledových čajů v kavárnách, cukrárnách, zkrátka v gastronomických provozovnách vysílá jasný vstřícný signál k zákazníkovi dostává originální, čerstvý produkt daného podniku, což je dnes opravdu trendy. Mimo to přináší příprava čerstvého ledového čaje i značný finanční efekt pro provozovatele náklady na výrobu jsou minimální, šetří skladové prostory a elektrickou energii na chlazení balených nápojů. Stačí jen trocha fantazie a uvědomělý personál a svůj originální nápoj může nabízet jakýkoliv gastronomický podnik. Nestea Premium Selection je jednou z předních značek společnosti Nestlé a svou pozici na trhu upevňuje již více než 60 let. Za posledních 10 let zaznamenal prodej čaje určeného ke konzumaci mimo domácí prostředí výrazný narůst tržeb. Očekává se, že tento narůst bude pokračovat také v následujících letech, a to i v letním období. Obliba vysoce kvalitních čajových směsí rok od roku roste, spotřebitelé často vyhledávají způsob, jak si dopřát potěšení a touhu po požitku s ohledem na zdravý životní styl. Proto nyní Nestlé Professional přichází s řadou prvotřídních čajů Nestea Premium Selection. NESTEA PREMIUM SELECTION ICE TEA DRINK SOUTĚŽTE A VYHRAJTE Vymyslete svůj originální čajový nápoj, zašlete nám do recepturu a vyhrajete z mnoha originálních cen, která obohatí vaši letní nápojovou nabídku. Detailní pravidla naleznete na 1. místo Dřevěný stojan Nestea Premium Selection, originální džbánek a sada tří kusů sirupů MONIN KATEGORIE ERNÝ AJ Ledový černý čaj s pomerančem Ingredience: Čaj Earl Grey Nestea Premium Selection, pomeranč, cukr, led, sirup Monin Bezinka. Příprava: Čaj ve džbánku zalijeme horkou vodou a necháme 2 3 minuty louhovat, pak čaj mírně osladíme. Hotový čaj necháme vychladnout. Pomeranč rozkrojíme napůl. Do vysoké sklenice dáme led, 2 cl sirupu Monin Bezinka a plátky z jedné poloviny pomeranče. Z druhé poloviny vymačkáme šťávu do sklenice. Poté zalijeme čajem. Přidáme brčko a ozdobíme sklenici plátkem pomeranče. KATEGORIE ZELENÝ AJ Ledový zelený čaj s citronem Ingredience: Zelený čaj & Jasmín Nestea Premium Selection, citron, cukr, led, sirup Monin Bezinka nebo Fialka. Příprava: Čaj ve džbánku zalijeme horkou vodou a necháme 2 3 minuty louhovat, pak čaj mírně osladíme. Hotový čaj necháme vychladnout. Citron rozkrojíme napůl. Do vysoké sklenice dáme led, 2 cl vybraného sirupu a plátky z jedné poloviny citronu. Z druhé poloviny vymačkáme šťávu do sklenice. Poté zalijeme čajem. Přidáme brčko a ozdobíme sklenici plátkem citronu. NESTEA ICE TEA DRINK SOUTĚŽTE A VYHRAJTE NESTEA INSPIRACE PRO VÁS Příprava nápojů je opravdu jednoduchá připravili jsme pro vás několik inspirativních nápojů, které můžete do své nabídky zařadit už dnes. KATEGORIE OVOCNÝ A OCHUCENÝ AJ Malinový ledový čaj Ingredience: Malinový čas Nestea Premium Selection, čerstvé maliny, máta, třtinový cukr, led, sirup Mojito Mint. Příprava: Čaj ve džbánku zalijeme horkou vodou a necháme 5 minut vylouhovat. Hotový čaj necháme vychladnout. Do vysoké sklenice dáme 2 cl sirupu Mojito Mint, přidáme limetu a třtinový cukr a mírně rozmačkáme, poté přidáme led a vše zalijeme čajem. Přidáme brčko a čerstvé maliny na ozdobu. KATEGORIE BYLINNÝ AJ STUDENÝ NÁLEV Ledový čaj Mojito Macerování neboli louhování za studena je efektivní metodou přípravy kvalitního čaje. Stačí přes noc porcovaný čaj namočit do vody a na ráno máte nachystaný základ pro osvěžující ice tea drinky. Názor odborníka najdete na straně 11. Ingredience: Mátový čaj Nestea Premium Selection, máta, třtinový cukr, limeta, perlivá voda, led, sirup Monin Ostružina. Příprava: Čaj ve džbánku zalijeme horkou vodou a necháme 5 minut vylouhovat. Hotový čaj necháme vychladnout. Do vysoké sklenice dáme 2 cl sirupu Ostružina přidáme limetu a třtinový cukr a mírně rozmačkáme, poté přidáme led a vše zalijeme čajem asi do 2/3 sklenice. Zbytek sklenice dolijeme perlivou vodu. Přidáme brčko a můžeme ozdobit sklenici plátkem limety. partneři soutěže: 3. místo originální džbánek a jeden kus sirupu MONIN NESTEA INSPIRACE PRO VÁS - balení speciálně vyvinuté pro gastroprovozy - prvotřídní čajové směsi určené pro gastrosegment - široký výběr čajů od chuťově plných černých přes pečlivě vybrané zelené, jemně aromatické bylinkové směsi až po příjemně pikantní směsi ovocné S Nestlé Professional se můžete zúčastnit ojedinělé soutěže v přípravě receptur na originální čajový ledový nápoj NESTEA ICE DRINK. Vymyslete svůj originální čajový nápoj, zašlete nám recepturu a vyhrajete jednu z originálních cen, která obohatí vaši letní nápojovou nabídku. Detailní pravidla naleznete na 2. místo dřevěná kazeta Nestea Premium Selection, originální džbánek a sada dvou kusů sirupů MONIN

12 TEAzpravodaj ČAJ ve smokingu Čaj a zábava. Jde to dohromady? Lze propojit svět tance s degustacemi čaje? Pro mnohé nemyslitelná představa. První ročník Čajomír plesu se konal na konci února na pražském Vyšehradě v prostorech Starého purkrabství. Zimní pokračování úspěšné letní akce Čajomír festu představilo čajovou kulturu ve fraku a s noblesou. servíroval ve sklenicích na šampaňské. A nealkoholickým čajovým punčem s použitím černého cejlonského čaje nápaditě ochuceného kořením a směsí ovoce. Dammann Freres dává důraz na kvalitu čaje a kombinace delikátních vůněmi a chutí květin, bylin a ovoce. Celá prezentace nezapřela francouzský původ značky svou elegancí servisu, kdy vybrané čaje byly podávány ve skleničkách na vysoké nožce s jemnou cukrovou krustou. Krásná hra barev, chutí a vůní určená pro zážitkovou gastronomii a vlastně všude tam, kde chceme čaj prezentovat jako gastronomický zážitek. Cílem celé události je ukázat čaj v různých podobách zpracování a servírování, představil čaj jako kvalitní ingredienci. Celá atmosféra byla laděná do prvorepublikového stylu třicátých let. Na programu degustační zóny vévodilo pět gala ochutnávek od předních dovozců čaje. Hosté měli k dispozici nealko i alko čajové bary a slané či sladké delikatesy z francouzské pekárny. Na sále proudila taneční zábava za produkce kapely Mydy Rabycad, letošního objevu elektro-swingové scény. Značka Dilmah představila svoji prémiovou řadu čajů z Cejlonu, která mapuje chutě z různých nadmořských výšek. Upoutala také dvěma specialitami. Netradičním welcome drinkem vyrobeným z luxusního bílého čaje luhovaného za studena, jenž se Odborníci z Darjeeling cz řídili tradiční degustace čaje, které můžete zažít na plantážích v Indii. Bylo použito originální nádobí a ochutnávalo se pomocí polévkových lžic, z kterých nálev silně srkáte. Úžasný zážitek. Hosté měli možnost vnímat srovnání mezi chutěmi ovlivněnými sběry na jaře, v létě a na podzim. Matcha tea ukázala, co všechno dokáže práškový zelený japonský čaj Matcha. Díky kvalitní úpravě a pomletí si čaj zachovává velké množství antioxidantů. Ideální materiál na výrobu zdravých energie drinků, míchaných nápojů z ovoce či mléka. Také se běžně používá při výrobě cukrářských výrobků. Exkluzivní dodavatel thajských čajů a bylin firma Dobré čaje cz kombinovala chutě starodávného černého čaje Puerh s originální řadou českých čokolád s čajem. K dispozici byly tradiční i moderní čajové bary od Čajové školy na Kampě, firma True Tea a komunita Maté faktor. Podávaly se tradiční čaje v čínském stylu, míchané koktejly z ledového čaje s alkoholem i bez a čerstvý energetický nápoj z brazilské byliny Maté. Delikatesy k zakousnutí zajistila francouzská 10

13 TEAzpravodaj ČAJ NA STŘÍDAČCE gastronomie. Proč právě čaj a byliny nejsou základním stavebním kamenem nealko nabídky. Často ještě slýchávám: Čaj? Piji ho, jen když jsem nemocný. Jsi slabý jako čaj. Kvalitní čaj nemám čas na obřady! Jediné, co mi všechny tyto poznámky spojuje, je nevzdělanost v oboru. pekárna Voltre Plaiser se svými sladkými a slanými specialitami. K ochutnání byl i nápaditý a poctivý domácí catering ze surovin z vlastní produkce od komunity Maté faktor. Ani na vodu se nezapomnělo. Pozornost upoutala výstava revitalizačních karaf od firmy Nature Design. Tvar nádoby a speciální povrchová úprava nádob vrací zdeformované struktuře vody přirozenou kvalitu a voda chutná opravdu jinak. K ochutnání byly také zajímavé delikatesy z čaje čokoláda, bonbony i výborné pečivo. Jaromír Horák, foto: Ivan Foral 5. ROČNÍK ČAJOMÍR FESTU SE KONÁ Fandím všemu dobrému. Mám rád, když se procházím po městě bez cíle. Vedou mě náhodná setkání, vtipná znamení a magie místa. Rád se při těchto toulkách posadím tam, kde mě něco zajímavého přiláká. Mám rád příjemnou obsluhu a jednoduchou nabídku. Nechávám si většinou doporučit to, co mají lepšího. Máte lepší ryby, nebo hovězí? Máte lepší čaj, nebo kávu? Pamatuji si doby, kdy podprůměrnost byla standardem v nabídce jídelních či nápojových lístcích. Dnes je tomu jinak. Znám desítky restaurací či kaváren, kde kvalita surovin a servisu není jen planým heslem. Můžeme si dopřát šťavnatý argentinský steak nebo čerstvou rybu z domácích zdrojů. Můžeme si dopřát alternativní či tradiční přípravu kvalitní kávy, ale čaj si zatím drží podprůměrnou kvalitu a servis. Přemýšlím, proč právě čaj sedí na střídačce v tomto pomyslném utkání o kvalitu české Pod pojmem čaj si každý představí něco jiného, v podstatě vše, co se dá spařit horkou vodou a není to káva. Pojďme se sjednotit v tom, co čaj vlastně označuje. Čaj pravý aneb čajovník čínský (Camelia sinensis) pijeme již řadu století. Má svou typickou chuť a účinky. Známe jeho základní druhy zelený, bílý, světlý oolong, tmavý oolong a černý. Ostatní bylinky, sušené květiny a ovoce, kterým také říkáme nepřesně čaj, rozšiřují tradiční či novou nabídku kvalitních chutí. Dříve byl název čaj něčím luxusním, a tak se toto označení ujalo i pro jiné teplé nápoje. Prefabrikovaná kultura nealko nápojů podporuje nezájem ve vnímání možností, který nám dává rozmanitý svět čajů a bylin. A přitom každý podnik může mít svůj originální drink za mnohem menší vstupní náklady, stačí jen kreativita. Výběrem vhodných ingrediencí zasáhneme jak oblast stimulantů (energy drinků), tak oblast relaxantů (nápoje bez kofeinu). Není problém jednotlivé složky míchat mezi sebou a tvořit si tak čisté či dochucené varianty. Nevíte, jak na to? Přemýšlíte, co by bylo pro váš provoz nejvhodnější v rámci přípravy a servisu? Zeptejte se mě. Jsem trenér i rádce v zápase o kvalitní nealko nabídku ve vašem podniku. Zvednu ze střídačky čaj tolik podceňovaného hráče vašeho nápojového týmu. Jaromír Horák, váš Tea Coach OTÁZKA NA ODBORNÍKA Je možné dělat studené nálevy z čaje? Nehrozí zdravotní riziko po jejich požití? Které druhy čaje se ke studeným nálevům nejlépe hodí? Macerování neboli luhování za studena je svébytnou metodou přípravy kvalitního čaje. Pro Evropana je to stále neobjevená možnost, jak si jednoduše vyrobit zdravý ledový čaj. Doporučuji využívat světlé typy čaje, jako je zelený nebo světlý oolong. Použít se dají v podstatě všechny druhy, ale je důležité si uvědomit, že macerováním z čaje nedostaneme tolik trpkých složek do nálevu (třísloviny), které v nápoji mnohdy tvoří tělo chuti. Nálev je mnohem jemnější, ale plnost dosáhneme jen díky použití kvalitního čaje. Vždy záleží na délce luhování, které může být od 5 minut do 24 hodin. Zdravotní benefity jsou mnohem příznivější než při spaření čajových lístků horkou vodou. V nápoji se zachová více účinných látek. I kofein je rozpustný ve studené vodě, a proto čaj nepostrádá své osvěžující a povzbuzující vlastnosti. Čaj s vámi Jaromír Horák

14 PATISSERIE BRAVO TRITTICO - - Club Praha 2013 S počátkem jara se v show-roomu společnosti AVES invest v Praze Petrovicích uskutečnila ojedinělá akce s názvem Bravo Trittico Club Praha Stephen Galbrun patří do společnosti těch nejlepších cukrářů kompletní produkci zvládla jediná technologie Bravo Trittico Executive MACARONS makaronky Iveta Fabešová a Jan Ševěček na semináři BRAVO TRITTICO CLUB PRAHA 2013 Iveta Fabešová, specialistka na makaronky, nám svěřila své zkušenosti z přípravy této jedinečné cukrářské lahůdky, která si nachází stále více tuzemských obdivovatelů. Při bližším zkoumání fotografie zjistíte, která část cukrářova těla při ruční přípravě makaronek trpí nejvíce, a tak vám přinášíme pro srovnání návod na přípravu ruční a ve stroji Bravo Trittico Executive Nastavení Pece Unox na makaronky: čas 15min, teplota 155 C, DRY.Maxi 60%. Nastavení možno použít na všechny modely Unox BakerTop + ChefTop pekařské/cukrářské pece a konvektomaty. 12

15 PATISSERIE Když v roce 1991 začal Ing. Jaroslav Fiala na našem trhu nabízet výrobky pro cukráře od fi rmy Martin Braun jako její výhradní dovozce do tehdejšího Československa, asi mohl těžko tušit stejně jako většina tehdy začínajících podnikatelů, kam jej profesní dráha zavede. Dnes patří jeho společnost k největším dodavatelům cukrářských surovin, potřeb a nástrojů v republice. Jak vidí vývoj cukrářského trhu s ohledem na své bohaté oborové zkušenosti jsme se vypravili zjistit do jeho nynějšího sídla největšího specializovaného obchodu pro cukráře v Praze na Zličíně. TO BY SE U NÁS NEPRODÁVALO Od počátku vašeho podnikání se cukrářský trh jistě značně proměnil. To jistě, začínal jsem s omezeným počtem surovin, ale záhy jsem přišel na to, že v oboru toho schází mnohem víc. A tak se naše podnikání rozšiřovalo o pomůcky a malé technologie. Kdo tehdy patřil k vašim zákazníkům, tradiční cukrárny přece mnohde vyklidily své pozice v centrech měst. V Praze to byly a jsou především hotely. Malé rodinné cukrárny se také postupně vrátily a s nimi prodejny pralinek, zmrzlinárny a další. Po kvalitní cukrařině je stále poptávka. Jak se tedy zdejší obor vyvíjí, dá se porovnat se zahraničím? Do jisté míry ano, ale náš trh ještě stále není tak vyspělý. Když přivezeme žhavé novinky z venku, naši cukráři je většinou začínají shánět až ve chvíli, kdy už jsou okoukané. Navíc u mnoha zákazníků stále ještě vítězí cena nad kvlaitou. Vaše firma se tím pádem soustředí i na vzdělávání v oboru. Pořádáme vzdělávací kurzy pro cukráře, pro gastronomické školy. Na nich odborní lektoři seznamují účastníky s novými surovinami a technologickými postupy. Také podporujeme cukrářské soutěže. Váš sytém prodeje se také změnil, čehož je důkazem tento specializovaný obchod. Byť i do oborového obchodu zasáhl internet a náš rozsáhlý e-shop, profesionálové stále více chodí do našich obchodů v Praze a v Brně, aby se poradili s našimi odbornými prodejci a vyzkoušeli si novinky přímo na místě. Vidím tu spoustu zajímavých věcí nejen pro samotnou výrobu, ale také k prezentaci a podpoře prodeje. Myslím, že i v tom máme co dohánět. Zajímavá prezentace je přímou součástí prodeje, na což se mnohde zapomíná. Nestačí jen vyskládat zboží do vitríny a čekat, jestli se prodá, ale využívat k prodeji různé svátky a výročí, upozorňovat na sezonu, vytvářet si vlastní marketing. Je ještě něco, co z vašeho pohledu našim cukrářům schází? Řekl bych, že odvaha zkoušet něco nového. Když se podíváte, kolik tady v oboru podniká cizinců a uspějí... Mnohde přežívají zažité postupy, že cukrařina se prodává na kila, nikoliv podle pracnosti. A ještě stále se setkávám s názory na moderní trendy to by se u nás neprodávalo, aniž by to zkusili zákazníkům nabídnout. Ivan Foral, foto: autor vwww.fialapraha.cz Tematické vzdělávací kurzy seznamují s novými surovinami a technologickými postupy. Jedlé potisky na čokoládu a pralinky jsou nyní velmi populární najdete je tu v mnoha variantách. Rovněž zde naleznete spoustu inspirací pro zvýšení atraktivity prodeje. Ráj cukrářů SUROVINY POM CKY TECHNOLOGIE PORADENSTVÍ Ringhofferova 1, Praha 5 - Zličín Konečná metra B Zličín, vedle autobusového nádraží, v přízemí budovy GRAND CITY tel.: , fax: Cyrilská 16, Brno tel./fax: , mobil: vwww.fialapraha.cz aha.cz

16 PATISSERIE Do cukrárny za kávou a možná ještě dál... Původní záměr reportáže o kvalitě a servisu kávy v cukrárnách, se kterým jsme odjížděli na jih Čech se, jak už to tak v životě bývá, trochu pozměnil. Nicméně cukráren i kávy se reportážní výlet samozřejmě týkal. Až v reálném prostředí se totiž mohl člověk pozastavit a v porovnání viděného zamyslet, co vlastně dělá dobrou cukrárnu úspěšným podnikem. Tak jako i u jiných oborů umění prodat. Snad v našem článku najdete alespoň trochu inspirace, kde hledat správné řešení. Potěšitelným faktem je, že na kávu jsme si nikde nemohli stěžovat. Kdo jede do jižních Čech a nenavštíví Český Krumlov jako by nebyl. Vypravili jsme se tedy na průzkum i tam. K našemu údivu jsme opět na frekventovaných trasách nenarazili na klasickou cukrárnu, třebaže zákusky různé úrovně nabízeli po mnoha kavárničkách. Zato jsme narazili na prodejny čokoládových bonbonů, které by mohly jít v prezentaci zboží prodejcům zákusků příkladem. Ve Veselí nad Lužnicí v neděli po obědě veselo nebylo. Obě dvě cukrárny na náměstí byly zavřené, z toho jedna měla mít podle vývěsky židle nohama dolů. Zato nás pobavila instrukce, kde si můžeme zakoupit náhradní zboží. Nápis na ceduli: Mimo pracovní dobu cukrárny Vás obslouží obchod PEKÁRNA - CUKRÁRNA (posezení, káva, zákusky, čerstvé pečivo)...adresa..., vzdálenost 300 m, směr Tábor za 2 mostem na křižovatce u Mountfieldu zahnout doleva a doleva... a doleva... nejeli jsme. Prodávat osiřelé zákusky je z obchodního hlediska nesmysl, třebaže je krátce před zavírací dobou. Šance, že si někdo koupí to poslední, co zbývá, je mizivá psychologicky zboží působí jako nečerstvé. Buď zboží doplňte, nebo jej raději z vitríny stáhněte. Vzhledem k panující zimě venku působilo ovoce na dezertech trochu křečovitě, v chladném období se hodí spíše těžší, krémové zákusky a čokoládové dorty. Zahájili jme pěší toulku historickým centrem Českých Budějovic, a kupodivu jsme na první dobrou žádnou klasickou cukrárnu neobjevili. Buď jsme špatně hledali, nebo zkrátka nebyla vidět. A to i přes dotazy u místních, které jsme cestou potkali. Vzali jsme proto zavděk Zmrzlinovým barem. Chvíli před sedmnáctou hodinou se tu už chystali pomalu zavírat, čemuž odpovídala i značně prořídlá zákusková vitrína, která tiše záviděla své bohaté zmrzlinové sestře. Ovšem mi jsme přišli monitorovat kávu, a ta byla ve výborné kondici včetně servisu. 14 Takto má vypadat správná vitrína. Vzorně vyskládané a průběžně doplňované zboží. Když k tomu ještě prodavač ví, co prodává, a umí o zboží krásně povídat, tím lépe. Pozor ale na zdlouhavé výklady zákazník si většinou přichází udělat drobnou radost a nechce být dlouho zdržován. Závěr sladkého putování zakončila návštěva Regionálního muzea čokolády a marcipánu v Táboře, kde jsem potkal i přes nedělní odpolední hodinu jeho duchovní matku, paní Petru Kovandovou, která mě ochotně muzeem v jednom z nejkrásnějších táborských domů provedla. Sama má k čokoládě více než blízko, neboť je majitelkou značky BON BON, vyrábějící čokoládové a marcipánové speciality, pralinky, figurky a další zboží.

17 Cestou na Tábor nás přivítala Soběslav, a tam moderně zrekonstruovaná Cukrárna Café bar s výstavním kávovým koutem, a kde plné vitríny čerstvého zboží lákaly k nákupu. Krásná budova cukrárny nenaplnila naše očekávání. Ve vitríně se čerstvé zboží kombinuje s trvnanlivým, plastové nádoby se zbožím, které chlazení nepotřebují, a sirotci... PATISSERIE Mocca café byl konečně podnik, který jsme hledali. Už venkovní prezentace podniku zvala dovnitř nabídka čerstvého zboží na tabuli, sezonní výzdoba ohlašuje přicházející Velikonoce. Uvnitř vás přivítá svěží design, usměvavá obsluha, výběr ze dvou druhů kávy a také úměrná a přehledně vystavená nabídka zákusků, dortů a zmrzliny. Konec dobrý všechno dobré, a příště třeba u vás. Ivan Foral, foto: autor Tábor nás přivítal překrásnou historickou budovou cukrárny s průčelím do náměstí sen každého cukráře. Lépe však bylo nevstupovat. Stačilo pár letmých pohledů, které nás dokonale odradily od nabídky, aniž bychom vůbec zkoušeli hodnotit její kvalitu. Byla-li nějaká, pak zůstala maskována za historickým nánosem ducha osmdesátých let minulého století a chaosem v potemnělé vitríně. Při chvilce pozorování si nešlo nevšimnout, že starší lidé se museli při výběru zboží sklánět hodně nízko, zatímco lákadla pro děti byla vystavena (obvyklý jev) v horní části vitríny. Stačilo by tyto položky prohodit a zákazníci se budou cítit mnohem lépe. Jinak to však byla první zastávka, odkud člověk odjížděl s pocitem uspokojení. Vynikající mrkvový koláč příjemně doplnil nabídku zejména tradičních zákusků. Velice sympaticky také působila ručně psaná nabídka snídaní, s možností kombinovat položky dle chuti. Muzeum přibližuje hravým interaktivním způsobem zejména mladé generaci, co je to vlastně opravdová čokoláda a marcipán, jaká je historie jejich vzniku, výroby a prodeje. V muzeu se ale jen nedívá, nýbrž zde můžete čokoládu i marcipán ochutnat, sledovat jejich profesionální výrobu nebo se přímo sami či lépe řečeno vaše děti, pokusit z marcipánové modelíny nebo čokolády něco vyrobit. Sběratelé se jistě zastaví u expozic s historickými plakáty, obaly na čokoládu a kakao, ti nejmenší si na své přijdou v tajúplných katakombách čokoládových dolů. Rozlehlá expozice ukazuje putování kakaa ze vzdálených zemí přes moře až k nám, své místo tu má i čokoládové a marcipánové město. Muzeum je ale i místem pro profesní vzdělávání a popularizaci oboru. Můžete tu navštívit kurzy výroby pralinek, modelování z marcipánu, odborné degustace a další zajímavé programy. Víte, že u nás je považována za nejstarší čokoládovnu firma Luna, kterou v Praze založil František Slabý v roce 1839? 15

18 PATISSERIE MÉNĚ JE VÍCE Zmrzlinový dezert se většinou skládá z více ingrediencí, je těžké skloubit chutě tak, aby byl výsledek výborný? To záleží na serióznosti toho, kdo dezert připravuje. Měl by znát dokonale všechny suroviny, které hodlá pro dezert použít, jak spolu reagují i jak společně chutnají, stejně tak techniky, kterými je upraví a to ještě dříve, než to udělá. Experimentovat se zde nevyplácí. Je nějaké pravidlo, kterým se řídíte? Nikdy nedám hostu to, co bych sám nejedl. Chuť je vždy na prvním místě a vizuální zmrzlinář Francisco Migoya Bývalý šéfcukrář restaurace Laundry, jedné z nejlepších restaurací v USA, je zaníceným milovníkem zmrzlinových dezertů. V současné době učí v Culinary Institute of America a je také autorem knihy Frozen Desserts, která se stala biblí pro cukráře z celého světa. efekt až na druhém. Někdy sám dostanu na talíř desert, kde je mnoho chutí, mnoho různých ozdob a tvarů. Myslím si, že méně je v tomto případě více. Lidský jazyk je schopen vychutnat najednou maximálně 3-4 chutě. Na to by měli cukráři i někteří kuchaři vždy myslet. Nejdůležitější pro mne u mražených dezertů je správná textura, teplota a kompozice. Jaké jsou nejmodernější trendy v této oblasti? Minimalizmus, jednoduchost. Čím méně je se surovinami v dezertu pracováno, tím lépe. Dále sezónnost a používání domácích surovin. V době malin používat maliny, když zrají hrušky, použít hrušky, tak jak to dělaly naše babičky. Ovocné zmrzliny a sorbety teď jsou v oblíbenosti velmi nahoru. Samozřejmě moderní cukrařina využívá i netradičních chutí i vyloženě kontrastních spojení. Jaký máte názor na průmyslově vyráběnou zmrzlinu? Neodmítám jí, v současné době jsou na trhu vynikající zmrzliny různých chutí. Ne každá restaurace a cukrárna má dostatek pracovních sil či podmínky pro to, aby mohla připravovat vlastní zmrzlinu. Ale myslím si, že by si ji každý cukrář měl zkusit sám udělat. Určitě by každá fine dining restaurace by měla mít vlastní zmrzlinovou specialitu. Maria Horníková, foto: archiv F. Migoya ZMRZLINA na křídlech andělů Již pátou sezonu zahajuje netradiční koncept domácí zmrzliny vyráběné z čerstvého farmářského mléka a čerstvého ovoce v Rytířské ulici v Praze CAFÉ ANGELATO. Dnes úspěšný a hlavně oblíbený podnik ale neměl vždy ustláno na obláčcích. Výhodná poloha v samotném centru, na rohu Rytířské a Melantrichovy ulice, nemusí být nutně výhodou. Café Angelato totiž nemá výdejní okénko do ulice, a tak zákazník nejdřív musí vstoupit a pak je teprve lapen do přívětivé atmosféry malinkaté kavárničky s dominujícím zmrzlinovým pultem. Přesto dnes podnik nemá o zákazníky nouzi a od 1. března do Vánoc se to tu hemží především štamgasty. Kdo totiž jednou ochutná zdejší zmrzlinu, už nikdy nezapomene na sametovou strukturu a intenzivní chuť po zvoleném ovoci. Na začátku stálo přesvědčení, že lidé už dnes chtějí kvalitu, a proto nastal čas ukázat jim pravou podstatu zmrzliny z čerstvých produktů bez kompromisů. Po půlroce příprav a tréninku se dvě rodiny semkly a v roce 2007 otevřely koncept Angelato. Přes počáteční nejistotu, zda budou zákazníci akceptovat cenu zmrzliny na jakou doposud nebyli zvyklí, se obavy rozptýlily. Však také nekupují našlehaný vzduch, ale poctivou italskou zmrzlinu a tomu dávku přátelské atmosféry, vášeň a lásku k zmrzlinářskému řemeslu. Ivan Foral, foto: autor Zlatko Kebakoski s rodinou neměly první dva roky podnikání snadné sehnat vhodné dodavatele, usadit se na trhu, přesvědčit zákazníky, že cena odpovídá kvalitě jejich poctivé zmrzliny. Zmrzlinu si nedáváme často, ale když už, tak jdeme do Angelata, prozradily studentky na dotaz, zda je neodrazuje cena zmrzliny. 16

19 KALEIDOSKOP GASTRONOMICKÉ MUZEUM tam, kam i císařpán musí pěšky Dnešní kaleidoskop zajímavostí je trochu netradiční. Tedy spíše je netradiční místo, ze kterého byl pořízen. Ukrývá se totiž na zdi Zdravé kavárny v Mikulově. Ovšem ta zeď se skrývá za dveřmi se symbolickým panáčkem. Pro ty, co to nastojáka nestihnout přečíst, přinášíme několik ukázek. A těm, kteří se rozhodnou prostudovat malé gastronomické muzeum celé, přejeme příjemné posezení. I první kroky Alfonse Muchy v Mikulově vedly právě do tohoto domu. Toto je uvítací věta na nabídkovém lístku ve Zdravé kavárně v historickém domě na Náměstí č.18 v Mikulově. Kavána se prolíná s obchůdkem zdravé výživy, ale nenajdete zde pouze výrobky pro vegetariány, diabetiky a bezlepkáře, ale i jiné slané či sladké dobrůtky pro všechny, kteří mají rádi kvalitní a zdravé produkty. V nabídce najdete široký sortiment různých čajů, káv, desítky druhů bylinných sirupů, pravé řecké jogurty, olivy, oleje, sušené ovoce bez cukru a spoustu dalšího. Vzorně připravovaná káva a čerstvé originální dezerty, dobové posezení uvnitř i na letní zahrádce spolu s příjemnou obsluhou vytváří neopakovatelnou atmosféru, kterou ocení každý milovník skrytých kavárenských koutů. Ivan Foral, foto: autor L. P Zemský svaz společenstev hostinských pro Moravu v Brně za účasti Zemské jednoty hostinských a kavárníků pro Moravu a Slezsko v Brně oznamuje program Informačního a odborného kursu hostinského. Třídenní program zahrnoval mimo jiné výklady: živnostenského řádu, daňového řádu, o užívání tlakostrojů. Dále pivoznalství, vínoznalství, praktickou úpravu tabulí a servírování. Nechyběly ani exkurse do pivovaru, družstevní výrobny sodové vody a vinného sklepa. L. P Výhradní prodejce cikorky Hanačka Slatinice P. Sedláček, prostřednictvím obchodníka pana Součka píše svému zákazníkovi: Po několik let marně snažil se náš spolupracovník p. Studený Vás získati do řady našich stálých věrných odběratelů cikorky Hanačka. Až teprve nyní dostali jsme svěřený příkaz k vyřízení. Děkujeme co nejsrdečněji za Vaše porozumění, neboť prodejem naší cikorky podporujete naše národní hospodářství, které zejména v dnešní době potřebuje schopných a uvědomělých zákazníků, kteří vštěpují lidem, pomocí našich výrobků, nejvážnější myšlenku sebeurčení 17

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy

Požitek s budoucností. Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Fairtrade Požitek s budoucností Fairtrade produkty od Tchibo Coffee Service Trvale udržitelné a s vysokými výnosy Tchibo prebírá zodpovednost! Fairtrade víc než jen trend Tchibo dodává nejkvalitnější produkty,

Více

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další

Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ. Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Objednávky na telefonu: 725 857 682 SORTIMENT NÁPOJŮ Hot drink Ice drink Milk shake Ice & Hot Tea Caffe Frappé a další Gastro 21 Objednávky na telefonu: 725 857 682 Hot Drink HOT DRINK / ICE DRINK / MILK

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Pátek 11. dubna 2014 14:00-17:00 příjezd členů CBA a check-in v

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 6. dubna 2013 základní schéma dne 8:00 08:30 příjezd členů

Více

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 TOČENÁ A KOPEČKOVÁ ZMRZLINA LEDOVÉ TŘÍŠTĚ TOPPINGY www.toje.cz O NÁS Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává česká společnost FRUJO, a.s. špičkové produkty pro profesionální

Více

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje.

Cukrárna Ella... ...místo kde je život sladký. Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje. Cukrárna Ella......místo kde je život sladký Dobrý den, vítejte v naší cukrárně ELLA. Co Vám můžeme nabídnout: chlazené nápoje teplé nápoje zákusky z naší domácí kuchyně a italské zákusky Káva 7g Káva

Více

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE 21.-23. března 2015 Clarion Congress Hotel Prague **** Freyova 33, 190 00 Praha PARTNEŘI KONFERENCE CBA 2015 Generální partner: Hlavní partneři: Exklusivní partneři:

Více

obsah Snídaně Předkrmy Večerní buffe a rauty Paštikové dorty

obsah Snídaně Předkrmy Večerní buffe a rauty Paštikové dorty Horeca & Gastro Kvalitní paštiky jsou považovány v mnoha zemích za opravdové delikatesy. Tuto pochoutku má většina lidí spjatou především s Francií, avšak samotný název pochází ze světa italské kuchyně.

Více

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015

SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 SKVĚLÁ ČESKÁ ZMRZLINA KATALOG 2015 TOČENÁ A KOPEČKOVÁ ZMRZLINA LEDOVÉ TŘÍŠTĚ TOPPINGY www.toje.cz O NÁS Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává česká společnost FRUJO, a.s. špičkové produkty pro profesionální

Více

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY

NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY NABÍDKA FÁBULOVY CUKRÁRNY DEZERTY Banán se zmrzlinou 50 Vafle 30 (2 ks polité čokoládou, pravá šlehačka) Koláče, řezy, dorty dle denní nabídky KOKTEJLY Jahodový shake 30 (2 dl mléka, kopeček jahodové zmrzliny,

Více

Nově: denní provoz 13-19 hodin. Nealkoholické nápoje Soft drinks

Nově: denní provoz 13-19 hodin. Nealkoholické nápoje Soft drinks Nově: denní provoz 13-19 hodin Nealkoholické nápoje Soft drinks Osvěžující letní domácí limonády Daily homemade lemonades Domácí citronáda Domácí citronáda Domácí oranžáda Pomerančový fresh, soda Homemade

Více

od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com

od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com ČERVENEC 2015 TO NEJLEPŠÍ Z FRANCOUZSKÉHO I ZAHRANIČNÍHO pekařství-cukrářství na veletrhu Europain & Intersuc 2016 od pátku 5. února do úterý 9. února 2016 Paříž severní výstaviště Villepinte www.europain.com

Více

Media informace 2016. café & Zmrzliny. Jiří Král

Media informace 2016. café & Zmrzliny. Jiří Král Media informace 2016 magazín profesionální gastronomie gastro & report oficiální Časopis minutka asociace KUCHaŘŮ a CUKráŘŮ Čr Trendy na talíři gastro Hradec Vitana Cup 2015 Květiny v restauraci 1/2015

Více

Káva a kávové speciality

Káva a kávové speciality Káva a kávové speciality Výjimečná královská káva Dallmayr. Pro výrobu této kávy jsou používány výhradně nejjemnější druhy káv z horských oblastí, nejlepších provincií světa. 1. Espresso malé, velké 32,-

Více

Káva Buscaglione caffé dal 1899

Káva Buscaglione caffé dal 1899 Káva Buscaglione caffé dal 1899 espresso ristretto / espresso o obsahu menším než 2,5 cl espresso / espresso o obsahu 5 cl espresso lungo / dlouhé espresso o obsahu 1 dl espresso doppio / v jednom šálku

Více

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA

Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Exkluzivní dovozce čajů značky HEWA Čaje značky HEWA jsou rodinnou tradicí na Srí Lance již od roku 1838. Čtvrtá generace rodiny Hewakandamby pěstuje tyto čaje v monsunovém klimatu vysokých hor, kde jsou

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Požitek z kávy. pro Vás! & profi t. pro Vaše hosty

Požitek z kávy. pro Vás! & profi t. pro Vaše hosty Tchibo Požitek z kávy & profi t pro Vaše hosty pro Vás! Vyberte si Jedinečné kávové kompozice Tchibo Coffee Service vám nabízí velmi rozmanitou nabídku kávy od trendových kávových specialit, až po aromatickou

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015

MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 MALOOBCHODNÍ ceník pro rok 2015 bez 15% DPH s 15% DPH prodej CZK za 1 kg KLASIK - Směsi pro točenou zmrzlinu 1:3 109,00 Kč 125,35 Kč Vanilka Vanilkovo - smetanová Pistáciová Smetana Tofi Jogurt Citron

Více

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období.

Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. Kompletní nápojové řešení pro vaši kancelář, či kavárnu. Vyzkoušejte si kávovary v nezávazném zkušebním období. NESCAFÉ Alegria kávovar A510 malý ale šikovný Pět skvělých kávových nápojů od intenzivního

Více

Káva a kávové speciality

Káva a kávové speciality Káva a kávové speciality Výjimečná královská káva Dallmayr. Pro výrobu této kávy jsou používány výhradně nejjemnější druhy káv z horských oblastí, nejlepších provincií světa. Espresso malé, velké 26,-

Více

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE

KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE KONFERENCE ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE 21.-23. května 2016 Orea Hotel Voroněž **** Křížkovského 47, 603 73 Brno PARTNEŘI KONFERENCE CBA 2016 Generální partner: Hlavní partneři: Exklusivní partneři: Gastronomický

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 pátek 12. března. 2010 Příjezd 14:00-17:00 18:00 Welcome drink

Více

Odpolední menu od 12:00 do 16:00 hod

Odpolední menu od 12:00 do 16:00 hod Oblíbená káva Gaetano Denně čerstvě pražená Vyhledávaná pochoutka všech znalců a milovníků dobré kávy Odpolední menu od 12:00 do 16:00 hod Prémiová čokoláda Cioconat Oblíbená čokoláda Nevšední gurmánský

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Káva a kávové speciality

Káva a kávové speciality Káva a kávové speciality Espresso 39,- Dvojité espresso 72,- Espresso Macchiato 45,- Silné espresso servírované v malém šálku s čepičkou mléčné pěny. Turecká káva 39,- Cappuccino 48,- Silné espresso s

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. 2007 Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory

Více

PRESTO ve Vaší kanceláři. OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto

PRESTO ve Vaší kanceláři. OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto PRESTO ve Vaší kanceláři OFFICE CATERING zajišťují moderní kantýny Presto Florentinum The Park Chodov Na jaře roku 2015 přibyla v Praze druhá samoobslužná restaurace Presto v Business Centru - The Park

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177

Káva. Káva a čaj. E-shop: www.peal.cz 177 Káva Káva je charakteristická svou silnou vůní a černou barvou. Obsahuje mimo jiné alkaloid kofein, který povzbuzuje srdeční činnost a pro jeho povzbuzující účinky se káva pije především. Nejčastěji se

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o. Chodová Planá, za podpory Západočeské

Více

Nabídka kvetoucích čajů pro cateringové firmy. Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka

Nabídka kvetoucích čajů pro cateringové firmy. Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka 花 茶 Nabídka kvetoucích čajů pro cateringové firmy Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka Čajová květina ČAJOVÁKVĚTINA je specializovaným dovozcem kvetoucích čajůdo středníevropy a

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY Koktejly jsou lahodné nápoje vhodné pro spoustu příležitostí, které se snadno přizpůsobí každému mlsnému jazýčku. Milují je jak dospělí, tak

Více

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu.

Naše nabídka. Cheesecake. Mrkvový dort. Tradiční americká receptura - sušenkový. z krémového. Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. Naše nabídka Cheesecake Tradiční americká receptura - sušenkový základ, náplň z krémového smetanového sýra Philadelphia a vrstva zakysané smetany na povrchu. 1 dort / 12-14 ks, 26cm průměr, váha - 1900g,

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády

Nápojový lístek. Nealkoholické nápoje. Míchané nealkoholické nápoje a limonády Nápojový lístek Nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou a citronem 0,5 l /

Více

Káva a kávové speciality

Káva a kávové speciality Káva a kávové speciality Lungo, Espresso, Ristretto 45,- Dvojité espresso 78,- Espresso Macchiato 49,- Silné espresso servírované v malém šálku s čepičkou mléčné pěny. Turecká káva 45,- Cappuccino 54,-

Více

What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us.

What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us. Davidoff Café What we say about our philosophy is not important; what s important is what it makes of us. Radost z okamžiku, cit pro nejvyšší kvalitu a smysl pro krásu: to všechno tvoří identitu značky

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

Káva, kakao, čaj. Tchibo Privat Kaffee African Blue instantní bal.: 6 x 100 g, číslo: 5736. mletá bal.: 12 x 250 g, číslo: 5280

Káva, kakao, čaj. Tchibo Privat Kaffee African Blue instantní bal.: 6 x 100 g, číslo: 5736. mletá bal.: 12 x 250 g, číslo: 5280 Tchibo Espresso Milano Style, bal.: 12 x 250 g, číslo: 5856 zrno, bal.: 6 x 500 g, číslo: 5A856 Tchibo Espresso Sicilia Style, bal.: 12 x 250 g, číslo: 5D856 zrno, bal.: 6 x 500 g, číslo: 5C856 African

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

PROPOZICE (junior classic) obor barman

PROPOZICE (junior classic) obor barman PROPOZICE (junior classic) obor barman Název soutěže: XIII. ročník AHOL- CUP 2011 mezinárodní juniorská koktejlová soutěž Pořadatel soutěže: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství, Dušní 1106/8,

Více

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA

GASTRO FILTROVANÁ KÁVA GASTRO FILTROVANÁ KÁVA PROČ JE FILTROVANÁ KÁVA NOVÝ MODERNÍ TREND? Filtrovanou kávou oslovíte další skupinu lidí, kteří dávají přednost jemnější kávě než je espresso, jsou vyznavači českého turka nebo

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

Nápojový lístek S Z V J

Nápojový lístek S Z V J Nápojový lístek S Z V J ZÁKLADNÍ DRUHY KÁVY NESPRESSO R I S T R E T T A Ristretto Origin India 45,- Ristretto 45,- ESPRESSA Espresso Forte 45,- Espresso Leggero 45,- LUNGA Lungo Forte 45,- Lungo Leggero

Více

Kavárna Á mos. Složení kávy Segafredo je stejné ve všech zemích TIPICO E ORIGINALE.

Kavárna Á mos. Složení kávy Segafredo je stejné ve všech zemích TIPICO E ORIGINALE. Na složení směsi kávy je kladen velký důraz. Směs se skládá z kávových zrnek druhu Arabica a Robusta té nejvyšší kvality, která jsou pražena podle starého benátského receptu. Směs Segafredo byla vypracována

Více

hotspot: U-vazky heslo: dobrakava

hotspot: U-vazky heslo: dobrakava V naší kavárně U Vážky můžete ochutnat mnoho variací kávy, čaje a horké čokolády značky Filicori Zecchini, která má tradici více jak 90 let. Tato značka je důkaz té nejvyšší kvality, pochází ze země kávy

Více

Rodinná restaurace s programem MENU

Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem MENU Rodinná restaurace s programem O NÁS Posláním Férovky je provozování a rozvoj ekonomicky soběstačného sociálního podniku založeného za účelem vytvoření kvalitních pracovních

Více

Czech Cocktail Competition - CCC 2013

Czech Cocktail Competition - CCC 2013 Obecně Czech Cocktail Competition - CCC 2013 (Pravidla českých koktejlových soutěží CLASSIC České barmanské asociace, o.s.) Platnost pravidel od 01.01.2013. Pravidla pro pořádání klasických koktejlových

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! ORIGINÁL PRO KAŽDÉHO Vážení zákazníci, plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? CITYgastro

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Soustředíme se na tradiční výrobu, podle starých receptur. Víme však, že si rádi pochutnáte i na sladkostech z moderní cukrařiny.

Soustředíme se na tradiční výrobu, podle starých receptur. Víme však, že si rádi pochutnáte i na sladkostech z moderní cukrařiny. vzniká v roce 1990. V této době se ještě nedá hovořit o cukrárně takové jakou je dnes. Z počátku celé podnikání záviselo na výrobě a rozvozu vaniček a následné malé výrobně na zahrádce rodinného domu.

Více

Už dávno jsme víc než jenom Darjeeling. Od nynějška si říkáme:

Už dávno jsme víc než jenom Darjeeling. Od nynějška si říkáme: Už dávno jsme víc než jenom Darjeeling Od nynějška si říkáme: Za dobré znamení považujeme podobnost slov Klásek, klasa a klasik. Značka Darjeeling už nemůže naše aktivity zastřešovat, protože je v Evropské

Více

Soustředíme se na tradiční výrobu, podle starých receptur. Víme však, že si rádi pochutnáte i na sladkostech z moderní cukrařiny.

Soustředíme se na tradiční výrobu, podle starých receptur. Víme však, že si rádi pochutnáte i na sladkostech z moderní cukrařiny. Cukrárna Panenka vzniká v roce 1990. V této době se ještě nedá hovořit o cukrárně takové jakou je dnes. Z počátku celé podnikání záviselo na výrobě a rozvozu vaniček a následné malé výrobně na zahrádce

Více

t dorty pro deti Není pro nás nic krásnějšího, než vykouzlit úsměv na tváři dítěte. Pokyny pro orientaci v katalogu příležitost

t dorty pro deti Není pro nás nic krásnějšího, než vykouzlit úsměv na tváři dítěte. Pokyny pro orientaci v katalogu příležitost Dortu Katalog zákazníci, Vážení zákazníci, z našeho katalogu si můžete vybrat dorty pro rozmanité slavnostní příležitosti, stejně tak jako dorty a rolády pro zpestření všedního dne nebo pro potěšení Vašich

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá.

Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. Soutěž v míchání nápojů z piva a produktů rodinného pivovaru Chodovar - Chodová Planá. www.pivniklub.cz Soutěž vyhlašuje Pivní klub ČR www.pivniklub.cz, ve spolupráci s rodinným pivovarem Chodovar s.r.o.

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

VÍNO v české gastronomii

VÍNO v české gastronomii VÍNO v české gastronomii Praha, 1. 11. 2007 Ing. Marcela Šimková marcela.simkova@data-servis.eu www.data-servis.eu OBSAH 1. TRENDY NA TRHU GASTRONOMIE 2. VÍNO V GASTRONOMII 3. NÁVŠTĚVNÍK GASTRONOMICKÝCH

Více

Nabídka kvetoucích čajů pro gastronomická zařízení. Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka

Nabídka kvetoucích čajů pro gastronomická zařízení. Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka 花 茶 Nabídka kvetoucích čajů pro gastronomická zařízení Petr Patočka ČAJOVÁ KVĚTINA Jelení kout 258e 46851 Smržovka Čajová květina ČAJOVÁKVĚTINA je specializovaným dovozcem kvetoucích čajůdo středníevropy

Více

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe

SVATEBNÍ SEN. v hotelu Savannah****deluxe SVATEBNÍ SEN v hotelu Savannah****deluxe NEJPOVOLANĚJŠÍ PARTNER PRO VAŠI SVATBU SNŮ Toužíte po nezapomenutelných momentech? Rádi byste si užili vysněnou svatbu, uvolněnou atmosféru a spokojené hosty?

Více

Poptáváte prostory v klidové zóně bez zástavby a rušné dopravy? Potřebujete prostory pro velký či malý počet osob? Je součastí Vaší poptávky catering?

Poptáváte prostory v klidové zóně bez zástavby a rušné dopravy? Potřebujete prostory pro velký či malý počet osob? Je součastí Vaší poptávky catering? Poptáváte prostory v klidové zóně bez zástavby a rušné dopravy? Potřebujete prostory pro velký či malý počet osob? Chcete pohodlně a bez stresu zaparkovat? Je součastí Vaší poptávky catering? Přejete si

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Nápojový lístek. Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje

Nápojový lístek. Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje Nápojový lístek Nealkoholické & Míchané nealkoholické nápoje Rajec neperlivý, jemně perlivý 0,33 l 24 Kč Coca cola 0,33 l 30 Kč Točená kofola 0,1 l 6 Kč Tonic, zázvorový (Kinley) 0,25 l 30 Kč Džbán s vodou

Více

Dotazník k Týdnu kávy 2013

Dotazník k Týdnu kávy 2013 Dotazník k Týdnu kávy 2013 Počet respondentů: 144 Období: 17. července 17. srpna 2013 Kávová osvěta odpovědělo 13 respondentů. propagace Brna jako města kávy a kultury "Oslava kávy" a s tím spojené akce

Více

Zahradní kavárna. Nápojový a jídelní lístek

Zahradní kavárna. Nápojový a jídelní lístek Zahradní kavárna Nápojový a jídelní lístek OBSAH Káva str. 1-2 Občerstvení 3 Horké nápoje 4 Studené nápoje 5 Mini menu 5 Alkoholické nápoje 6 Vínařství Kraus Mělník 7 Vinařství Líbal Horní Dunajovice 8

Více

20. 2. 2016 30. 1. 2016

20. 2. 2016 30. 1. 2016 20. 2. 2016 30. 1. 2016 Jak velký může být ples? Přece jako Brno Hravá dětská metafora dala jméno galavečeru, který mění význam slova ples. Večeru, při kterém ztratíte pojem o čase a okouzleně se necháte

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Inovace cílené na nové spotřebitele

Inovace cílené na nové spotřebitele Inovace cílené na nové spotřebitele Luboš Kastner 12.4.2012 1 Agenda 1. Trendy pivní kategorie 2. Jak vrátit spotřebitele do provozoven? 2 Současní spotřebitelé Jejich chuťové preference se mění, nejen

Více

Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,-

Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,- sicilská káva Turecká káva 19,- Turecká káva s mlékem 24,- Espresso 28,- Espresso piccolo 27,- Espresso Lungo (velké espresso) 29,- Cappuccino 30,- Cappuccino s příchutí 40,- (oříšek, karamel, pistácie,

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

POPIS PRODUKTU 100% KUBÁNSKÝ RUM

POPIS PRODUKTU 100% KUBÁNSKÝ RUM POPIS PRODUKTU Rum Palma Mulata je inspirován kubánskou identitou a kulturou, najdete v něm oheň, dobrou mysl a míšenecký rodokmen. Mulatka se prolíná kubánskou historií jako symbol krásy a temperamentu.

Více

Okénko do kavárny: Účel Perfect World, místa se srdcem - znáte jej?

Okénko do kavárny: Účel Perfect World, místa se srdcem - znáte jej? Okénko do kavárny: Účel Perfect World, místa se srdcem - znáte jej? Víte, že každá společnost nebo dokonce každé společenství má svůj účel? Účel je důvod, proč daná organizace existuje, proč slučuje lidi,

Více

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze

Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze Titus Eliáš Šéfkuchař restaurací Na Kopci, Na Konci, Bistro Santinka v Praze V restauracích Na Kopci a Na Konci vaří kosmopilitní mezinárodní kuchyni postavenou na kvalitních surovinách s důrazem na poctivou

Více

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu

restaurace se skvělou kuchyní a WIFI připojením k Internetu Lázeňská restaurace je umístěna v historicky významné vile Vlasta, postavené, na objednávku majitele pražské velkopekárny Vendelína Máchy, podle projektu zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry.

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! Plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? V CITYgastro Vám nabízíme fantastické dorty a dezerty

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

vychutnejte si vše na 100%

vychutnejte si vše na 100% vychutnejte si vše na 100% Ovocné koncentráty k výrobě 100% džusů Koncentráty šťáv a nápojů PURENA jsou určeny pro hotely, penziony, restaurace, bary, bufety, ale i jídelny, kongresové a školící centra.

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

KÁVA A ČAJ KÁVA, ČAJE, LEDOVÉ A INSTANTNÍ NÁPOJE, CUKR, MED, CITRONKY, MLÉKO KÁVA A ČAJ

KÁVA A ČAJ KÁVA, ČAJE, LEDOVÉ A INSTANTNÍ NÁPOJE, CUKR, MED, CITRONKY, MLÉKO KÁVA A ČAJ Káva i čaj jsou nápoje pro chvíle pohody, ale i pro doplnění energie a pro zahřátí. Abyste mohli svým zákazníkům nabídnout vhodný nápoj, najdete v této kategorii širokou nabídku kávy, čajů a doplňkového

Více

Svět prožitků. House of MEISSEN

Svět prožitků. House of MEISSEN Svět prožitků House of MEISSEN Manufaktura od roku 1710 Ukázkové dílny Nedaleko od Drážďan, přímo vedle míšeňské manufaktury, stojí Svět prožitků House of MEISSEN, který zve k objevení světoznámého míšeňského

Více

FILICORI ZECCHINI SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA. an authentic Italian classic

FILICORI ZECCHINI SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA. an authentic Italian classic SINCE 1919 COFFEE, TEA AND COCOA FILICORI ZECCHINI FZ Brochure 2010.indd 1 11/06/12 10.47 KAVÉ DECAFFEINATO Zrnková kávová směs, s velmi dobrým poměrem kvality a ceny, umožňuje vaření dobrého italského

Více

Od roku 1965, inovace a tradice.

Od roku 1965, inovace a tradice. Od roku 1965, inovace a tradice. Společnost Morando SpA pokračuje v upevňování své vedoucí pozice na trhu se silnou konkurencí, kam odvětví zvířecích krmiv nepochybně patří. Italský úspěch se zrodil před

Více

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps nám usnadnily práci, a tak se můžeme kávě věnovat s větším klidem a rozvahou Kterých témat se case study týká? Daniel Kolský majitel společnosti Mamacoffee Změna firemní kultury

Více

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně:

Nápojový lístek. Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany. a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť. Otevřeno denně, provoz kuchyně: Nápojový lístek Vítáme Vás v restauraci Penzionu Berany a přejeme Vám příjemné posezení a dobrou chuť Otevřeno denně, provoz kuchyně: Po : 13:00-22:00 Út - So : 11:00-22:00 Ne : 11:00-20:00 Rezervace:

Více

DESIGN ROKU 2015 Výrobník sody LIMO BAR EDGE. Bublinky pro. lepší den. Sirupy LIMO BAR. Příslušenství LIMO BAR. Výrobníky sody LIMO BAR

DESIGN ROKU 2015 Výrobník sody LIMO BAR EDGE. Bublinky pro. lepší den. Sirupy LIMO BAR. Příslušenství LIMO BAR. Výrobníky sody LIMO BAR DESIGN ROKU 2015 Výrobník sody LIMO BAR EDGE Bublinky pro lepší den Výrobníky sody LIMO BAR Sirupy LIMO BAR Příslušenství LIMO BAR ČESKÉ BUBLINKY PRO LEPŠÍ DEN Na začátku příběhu byla parta kamarádů, která

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

D o r t y / D e z e r t y

D o r t y / D e z e r t y Dorty / Dezerty Paříž (strana 4) Mouřenín (strana 4) Čokoládový sen ( strana 4) Čoko Pomeranč ( strana 5) Foresta ( strana 5) Čoko Hruška ( strana 5) Banán ( strana 6) Lesní pyré ( strana 6) Čoko Banán

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více

KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ HUMMUS BI LAHMI

KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ HUMMUS BI LAHMI Dětské menu DĚTSKÉ MENU KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ Předkrmy Předkrmy HUMMUS HUMMUS BI TAHINI 168Kč Hummus sezamovou tahinou, zlatohnědé cibulky, podávané

Více

KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE. Boca Golosa. (Lačná ústa)

KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE. Boca Golosa. (Lačná ústa) KÁVOVÝ LÍSTEK PRO KAFAŘE I NEKAFAŘE CAFFE Boca Golosa (Lačná ústa) PRO KAFAŘE For coffee-man Speciality podniku / Speciality of the house Boca golosa - lačná ústa 65,- 7g káva, 95ml voda, studená sladká

Více