Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá"

Transkript

1

2 Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010

3

4 ETIKETA U STOLU Společenské chování nejlépe osvědčíme u stolu, říká v klasickém filmu Světáci emeritní profesor tance a společenské výchovy Oldřich Nový. Má pravdu. U stolu použijeme všechny dovednosti společenského chování: představování se, podávání ruky, konverzace, budeme vhodně oblečeni a přitom budeme manipulovat s příbory a projevovat takt a empatii vůči svým spolustolovníkům. Smyslem společenského stolování není najíst se přiznejme si, že doma se najíme mnohdy lépe a pohodlněji než na škrobeném banketu ve smokingu. Jídlo se řadí k nejpříjemnějším lidským prožitkům, a proto s rozvojem civilizace získávalo důležitou druhotnou funkci vytvářet kolorit a příjemné prostředí pro zábavu, jednání, setkávání lidí. Jsme-li pozváni na večeři, nespatřujme hlavní účel pozvání v tom, že dostaneme najíst, ale že budeme ve společnosti dalších lidí, se kterými budeme navazovat kontakty, poznávat se, konverzovat, hledat společná témata to vše na pozadí společného stolování. Lidé, kteří neznají pravidla stolování, jsou u stolu nejistí, stále si musejí hlídat, jak uchopit příbor, co udělat s ubrouskem, jak držet sklenici, jak jíst různé pokrmy. Není divu, že lehkost konverzace hlavní úkol stolovníků se vytrácí. Nezkušený účastník stolování se musí stále soustředit na to, aby neudělal chybu, sleduje a kopíruje ostatní, a nemůže pak nenuceně bavit společnost u stolu, jak se očekává. Člověk znalý pravidel stolování si nemusí nic hlídat, všechno na stole je pro něj samozřejmostí, může se plně soustředit na okouzlování svého protějšku, ať už je to objekt jeho obchodního či čistě privátního zájmu

5 1/ Zasedací pořádek Zasedací pořádek Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá privilegia osoby společensky významnější. Hostitel, který určuje zasedací pořádek, musí vycházet z pevných pravidel. Platí jak při večeři v šesti, tak na banketech pro stovky hostů. Zavedení zasedacího pořádku podle společenské významnosti hostů se přičítá francouzskému králi Ludvíku XIV. Všechna pravidla zasedacího pořádku ovšem nelze dodržet beze zbytku, tak ideální stav se prakticky nikdy nevyskytne (stejný počet mužů a žen, jasná hierarchie), proto konkrétní zasedací pořádek bude vždy výsledkem nějakého kompromisu, kdy upřednostníme jedno kritérium před ostatními. Především nesmíme vytvářet izolované skupiny, naopak hosty musíme co nejvíce promíchat, musejí sedět tak, aby se bavili všichni navzájem. Muže a ženy, starší a mladší, domácí a cizince rozsazujeme střídavě, ani lidé, kteří se znají, třeba z jedné firmy, by neměli sedět vedle sebe. Smyslem společenského stolování je poznávat nové lidi, seznamovat se, proto ani manželé nesedí vedle sebe; jejich poslední příležitostí byla svatební hostina, ostatně doma mají denně příležitost spolu konverzovat. Pozice hostů určíme podle některého z kritérií: stěna, okna, dveře. Společensky významnější osoby sedí zády ke stěně s pohledem do místnosti. Je to pohodlnější, protože mají přehled o celém prostoru a neobtěžuje je procházející obsluhující personál. V restauracích

6 si na tato místa často sedají muži s odůvodněním, že mají lepší přehled, to je ovšem právě ta výhoda, kterou musíme poskytnout společensky významnější osobě. Nemůžeme-li se řídit podle blízké stěny, použijeme pravidlo, že host sedí naproti oknům, nebo další, že hostitel sedí tak, aby se díval na vstupní dveře. U větší nebo formální večeře sedí hostitel a hostitelka obvykle proti sobě. Nejčestnější místo pro ženu je po pravici hostitele, pro muže po pravici hostitelky. Druhé nejčestnější místo je po levici hostitele, třetí opět po pravici, čtvrté opět po levici a tak postupujeme k vnějšímu okraji stolu, až do vyčerpání míst. Na první pohled je zřejmé, že čím více je host společensky významný, tím blíž hostitelům sedí a naopak. Ženy by neměly sedět na kraji stolu. Při rodinných oslavách nebo svatebních hostinách necháváme malé děti, které nemohou stolovat samy, vedle jejich matky nebo otce, samostatné starší děti mají pozici nejnižší společenské významnosti. Pravidla platí pro všechny typy stolů Tento princip platí u všech typů stolů. U obdélníkového stolu sedí hostitel s hostitelkou uprostřed naproti sobě, hostitelka zády ke stěně, čelem do prostoru nebo k oknům. Hostitelka má po pravici hlavního hosta, hostitel jeho partnerku. Po levicích mají druhý nejvýznamnější pár, po pravicích další a tak pokračujeme k okraji stolu. Můžeme zvolit i variantu dlouhého stolu, kdy hostitel s hostitelkou sedí v čelech stolu, první nejvýznamnější pár po jejich pravicích, druhý po levicích atd. U stolu tvaru U, kdy obvykle neobsazujeme vnitřní stranu čela, mohou hostitelé sedět vedle sebe. U kulatého stolu můžeme zvolit obě varianty: buď hostitelé sedí naproti sobě,

7 po pravicích mají první páry, po levicích druhé a tak dále, nebo sedí vedle sebe a další páry podle významnosti po jejich stranách, takže naproti sedí nejméně významní účastníci oběda. To se doporučuje u velkých stolů, kde je konverzace přes stůl vyloučena. Připravujeme-li zasedací pořádek, musíme si nejprve sestavit pořadí společenské významnosti hostů, zvlášť muže a ženy, a pak je usazujeme směrem od středu ke krajům stolu. Společenskou významnost posuzujeme podle všech kritérií: starší, funkčně nadřazení, hosté, klienti, cizinci. Nejprve nám vznikne ideální matematický model a ten pak začneme upravovat podle dalších požadavků. Ideální zasedací pořádek v praxi neexistuje museli bychom mít stejný počet mužů a žen, mladších a starších, domácích i cizinců a hlavně by mezi všemi musela být jasná hierarchie podřízenosti a nadřízenosti. Ustoupíme od ideálního řešení tam, kde by vznikla profesní nebo věková skupina, porušit ho musíme i kvůli jazykovým schopnostem účastníků. Máme-li mezi hosty cizince, usazujeme je střídavě s hostitelskou stranou, ale vždy tak, aby vedle cizince seděl někdo, kdo s ním bude schopen konverzovat, aby byl naplněn smysl společenského setkání. Tlumočníky poskytujeme obvykle jen hlavním hostům nebo hostiteli. Je praktičtější, aby tlumočník nevečeřel u stolu jako ostatní hosté, ale aby seděl na samostatné židli mezi těmi, kterým tlumočí. Oba by na sebe měli vidět, a proto má tlumočník židli vysunutu asi o půl metru dozadu, aby nezacláněl. Z tohoto úhlu navíc hovoří přímo do uší oběma spolustolovníkům a může mluvit tišeji.

8 Jak se zorientujeme Při společenské večeři bývá výhodné umístit v předsálí, kde se podává aperitiv, tak zvaný placement schéma zasedacího pořádku se jmény. Hosté se po příchodu ke stolu rychle orientují a nehledají dlouze svoje místo. Tam, kde je stanoven pevný zasedací pořádek, hosté očekávají jmenovky na místech u stolu. U velkých společností, kde by placement v předsálí byl nepřehledně složitý, dostává host po příchodu od hostesek kartičku se jménem, na které je jednoduchý obdélník, stůl, a šipka v místě, kde je jeho místo. Další šipka označuje vstup do sálu, aby bylo zřejmé, jak je stůl orientovaný. Host nepřišel, nebo dokonce přišel někdo navíc Do ideálně vytvořeného zasedacího pořádku může v poslední chvíli vstoupit lidské selhání: nedostaví se host, se kterým se počítá, nebo ještě hůř, přijde někdo navíc. Aperitiv v přísálí má několik funkcí, mimo jiné nám umožňuje včas zjistit, jestli se hosté dostavili v plánovaném počtu a složení. Teprve až je vše jak má být, odebereme se ke stolu. Žádné místo u stolu by nemělo zůstat prázdné. Stane-li se, že se některý z hostů nedostaví, nelze jeho místo nechat neobsazeno, okamžitě by hlavnímu hostu signalizovalo, jak málo si vážíme příležitosti s ním povečeřet. Hostitelská strana by vždy měla mít v záloze někoho, kdo místo v poslední chvíli obsadí. Může to být asistentka, někdo z protokolu, kdokoli, kdo je na to oblečen. Budeme pak asi muset přeskupit placement a vizitky na stole, protože neposadíme asistentku ředitele vedle ministra obrany, ale to je to nejmenší, co nás v tak prekérní situaci čeká.

9 Ještě horší problém řeší hostitel, když se na slavnostní večeři dostaví významný muž s manželkou, ač se počítalo jen s ním. Je-li muž skutečně tak významný, že jeho manželku nelze poslat domů, musíme pro ni vytvořit místo. Jde-li o běžný restaurační provoz, snad se to může v posledních minutách ještě podařit, ale u slavnostních tabulí je vyloučeno zasahovat do hotového aranžmá. Pak nezbývá než požádat někoho z hostitelské strany, o kom víme, že se neurazí, aby se v zájmu hladkého průběhu večeře vzdal svého místa a šel se navečeřet do pohodlnějšího prostředí domů.

10 2/ Prostírání stolu Prostírání stolu Vhodně upravený stůl k obědu nebo večeři doma vytváří slavnostní náladu při rodinném stolování. V restauraci nebo při slavnostní večeři se musíme na prostřeném stole správně orientovat, abychom nevstupovali do operačního prostoru sousedů a uměli si poradit se vším, co nás na stole čeká. Stůl bývá pokryt ubrusem, to není překvapivé, ale správně je ubrus položen až na moltonu plstěné podložce, která zaručuje, že nádobí a příbory nevydávají při položení na stůl hluk a nesmekají se. Molton zjemňuje a tlumí veškerý kontakt s deskou stolu a zpříjemňuje tak stolování. Ubrus má buď bílou, nebo jinou nevtíravou barvu, aby neodváděl pozornost od aranžmá pokrmů na talířích. Měl by přesahovat na každé straně hranu stolu asi o 30 cm, tedy po sedadlo židle, tak aby zakrýval nohy stolovníků a dotýkal se plátěných ubrousků na jejich klínech. Při delší tabuli se ubrusy překládají přes sebe. Nahoře by měl být ten, který hosté spatří jako první, nebo v místě, kde bude sedět hlavní host. Na ubrus ještě pokládáme menší ubrus zvaný napron (80 x 80 cm), obvykle odlišné barvy, abychom tabuli zpestřili. Látkové ubrousky, které leží dekorativně složeny na stole, jsou buď jídelní (60 x 60 cm), nebo snídaňové (ty jsou poloviční). Talíře Na slavnostních hostinách se zakládají (tedy aranžují na stůl) velké podkladové talíře (zvané klubové). Ty leží na stole po celou dobu

11 stolování. Na ně se kladou malé plátěné ubrousky, aby o sebe talíře nevrzaly. Klubové talíře nesmí nikdy zůstat prázdné. Vždy na nich leží jiný, čistý talíř nebo talíř s nějakým chodem. Zahajuje se studeným předkrmem na dezertním talířku, následuje polévka v hlubokém talíři nebo bujón v misce na podšálku, pak se servíruje teplý předkrm na dezertním talířku a dále přichází hlavní chod na největším (tak zvaném masovém) talíři. Na závěr se na klubovém talíři ocitne ještě jednou buď dezertní talířek může se ještě servírovat sýr či ovoce, nebo o něco menší moučníkový talířek na sladký závěr večeře. Vlevo od klubového talíře (nebo složeného ubrousku) leží menší talířek na pečivo; zakládá se horním okrajem nebo středem na hroty vidliček. Přes něj je přeložen malý nožík na máslo. Příbory Předpokládáme-li pět chodů, budou po levé straně ležet tři vidličky, to je ostatně největší počet, jaký se zakládá. Pokud by počet chodů byl vyšší, donášela by obsluha další příbory až během večeře. Zleva leží dezertní vidlička na studený předkrm, blíže k talíři stejná vidlička na teplý předkrm a těsně u talíře velká, hlavní (masová) vidlička. Na pravé straně je zvnějšku založen nejprve dezertní nůž na studený předkrm, po něm následuje lžíce na polévku, blíže k talíři nůž na teplý předkrm a nejblíže talíři hlavní (masový) nůž. Nože se pokládají ostřím k talíři. Bude-li se jako některý chod podávat ryba, nahradí dezertní příbor speciální rybí příbor, s menší vidličkou a širokým plochým nožem. Ke steakům se zakládá ostrý nůž s pilkovitým ostřím. Příbory vedle sebe leží ve vzdálenosti asi jednoho centimetru, ve stejné vzdálenosti od okraje stolu (v rovině s dolním okrajem

12 talíře) a v ose s příbory ležícími na protější straně stolu. Moučníkový příbor se pokládá nad talíř. Vidlička je blíž talíři, lžička nad ní a rukojeti jsou otočeny tak, jak je bude host brát do rukou. Pokud je zapotřebí dalšího speciálního náčiní, například nůž na kaviár, kleštičky na hlemýždě nebo humrovou vidličku, položí je obsluha až před servírováním pokrmu šikmo k pravé ruce. Příbory bychom měli zakládat v bavlněných rukavicích, abychom na vyleštěném kovu nezanechali otisky prstů. Nemáme-li rukavice, pomůžeme si látkovým ubrouskem, do kterého příbory bereme. Totéž se týká sklenic a talířů. Sklenice Sklenici na víno k hlavnímu chodu zakládáme centimetr nad špičku nože hlavního příboru, ostatní sklenice s ní vytvoří řadu nebo trojúhelník. Řada by měla respektovat pořadí, v jakém nápoje pijeme: zprava voda, bílé víno, červené víno, sekt nebo dezertní víno. Stavíme-li je do trojúhelníku, měly by se z pohledu hosta postupně zvyšovat, proto jako nejbližší dáváme nižší sklenici na bílé víno k předkrmu, za ni vyšší číši s uzavřeným tělem na červené víno k hlavnímu chodu a nejblíže středu stolu bude vysoká flétna na sekt k moučníku. K nim přiřadíme ještě sklenici na vodu (často se používá stejná číše jako na víno, aby ladila s ostatními sklenicemi na stole). Sklenice na víno by měly být dost objemné, aby umožňovaly uvolňování vůní z vína a jeho dokonalé vychutnání. Nejslavnostněji působí číše na dlouhých stopkách. Skleničky na aperitiv na stůl nezakládáme, protože aperitiv se podává při slavnostních příležitostech v předsálí a v restauraci nám přinesou aperitiv v takové skleničce, jakou vyžaduje nápoj, který jsme si objednali.

13 Nezapomeneme na sypátka se solí a pepřem, ostatní dochucovací prostředky se při slavnostních příležitostech nepoužívají. Výzdoba stolu Máme tedy na stole vše, co potřebujeme, abychom se mohli najíst, ale slavnostní tabuli ještě něco chybí výzdoba. Jiná je tabule svatební, jiná myslivecká, silvestrovská, štědrovečerní, smuteční nebo diplomatická při summitu prezidentů. Teprve výzdoba stolu a prostředí dodá obědu nebo večeři náležitou atmosféru. S květinami bychom měli být střídmí, třeba vůně lilií spolehlivě přerazí vůni podávaných pokrmů. Květiny ani žádné jiné dekorativní předměty by neměly bránit ve výhledu na spolustolovníky. Nejvhodnější jsou květinové mísy s nízko naaranžovanými květinami, které sice zabírají místo, ale pokud si s tím personál poradí, pro stolovníky jsou nejpohodlnější. Diplomaté budou mít na stole vlaječky, myslivci větvičky jedlí a paroží, novomanželé hodně pestrých květin, smuteční hosté ozdoby barvy jen zelené, stříbrné a černé. Univerzální jsou bibeloty, malé sošky nebo ozdoby, které dodají tabuli slavnostní ráz. Použijeme dekorativní předměty jen z klasických materiálů, jako jsou porcelán, mramor, sklo, zcela vyloučíme plastikové. Servírování a obsluha Svůj operační prostor máme vymezen talířkem s pečivem po levé ruce, příbory na obou stranách talíře, moučníkovým příborem nad talířem a sklenicemi seřazenými vpravo nad špičkou nože hlavního příboru. Příbory odebíráme k jednotlivým chodům postupně od vnější

14 strany směrem k talíři. Pokrmy, které jsou připraveny na talířích, se servírují zprava, stejně jako nápoje. V luxusních restauracích přinese číšník pokrm přikrytý glošem leštěným nerezovým poklopem, aby jídlo nevychladlo. Používají-li se při stolování gloše, položí číšníci všechna jídla před hosty na stůl a najednou je odklopí. Pokud si host sám pokrmy překládá (nabírá si polévku z teriny, maso a přílohy z mís), přichází obsluha zleva, aby to bylo pro hosta (praváka) pohodlnější. K překládání nemůžeme použít svůj příbor, ale jen překládací příbor, který leží na míse. Použijeme ho tak, že pokrm podebereme lžící a plochou stranou vidličky ho přidržíme. Nezvládneme- -li to jednou rukou, uchopíme lžíci do pravé ruky a vidličku do levé a postupujeme stejně. Maso pokládáme na talíř na vnitřní stranu doprava, přílohu na vnější stranu doleva. Šťávou poléváme jen maso (výjimkou jsou knedlíky). Kompoty se jedí lžičkou, proto se servírují zprava, saláty, které jíme vidličkou, servírujeme zleva. Moučníkový příbor leží nad talířem a je připraven tak, abychom si ho mohli na poslední chod přesunout k talíři: lžička bude vpravo a vidlička vlevo. Vína naléváme zprava. Zaplníme číši zhruba do jedné třetiny, aby zůstalo dost prostoru na vůni vína a aby host mohl sledovat barvu, případně závoje, které zůstávají na stěnách sklenice, a aby se víno dolévalo častěji. Tím je zaručeno, že bude mít správnou teplotu. Na stole má být neustále voda jako samozřejmý doplněk kteréhokoli chodu.

15 Pořadí chodů Stolování má svůj pořádek. Začíná aperitivem, který má povzbudit chuť k jídlu a připravit zažívací orgány na to, co je čeká. Jako aperitivy se podávají dezertní vína (portské, sherry) nebo vermuty (Campari, Cinzano) či sekt, nebo lihoviny (slivovice, becherovka). Nehodí se vypít víc než jednu skleničku. V nabídce aperitivů nesmí chybět nealkoholické nápoje, vody a džusy. Aperitiv se obvykle podává mimo hlavní stůl, v přísálí, salonku. V dobrých restauracích nám bez objednání naservírují jako první chod amuse bouche, jedno sousto na velké lžíci nebo na dezertním talířku jde o pozornost na účet podniku. Má vyvolat chuť k jídlu a ukázat mistrovství kuchaře, který dokáže v jednom soustu soustředit dokonale sladěné chutě. Následuje studený předkrm, často ryba, paštika nebo salát. Podává se bílé víno. Polévka není pravidelnou součástí hostiny, zvláště ne večer. Může se podávat krém (hustá polévka), nebo bujón. Další chod je teplý předkrm, například husí játra, mušle. Nebývá častý, spíš je typický pro bankety s mnoha chody. Pod vlivem italské kuchyně může nyní hostitel zařadit těstoviny nebo podle klasického pořádku rybu. Mezi předkrmy a hlavním chodem se může podávat sorbet. Nejde o zmrzlinu, i když tak vypadá; sorbet je lehce zmrazená směs ovoce, cukru a sektu, která má zklidnit chuťové buňky, vytvořit předěl, abychom byli připraveni vnímat nové chutě hlavního chodu. Přichází čas na hlavní chod, obvykle maso s přílohami. Hlavních chodů může být několik pak následují od lehčích (ryba, drůbež)

16 k těžším a pikantnějším (končí se zvěřinou). Často se právě nyní přechází z bílého vína na červené. Blížíme se k závěru dezertem, a to buď sýry, nebo moučníkem, případně obojím, pak sýry předcházejí sladkému moučníku. Moučník může být nahrazen ovocem. Pijí se sladká vína nebo sekt. Posledním chodem je káva a digestiv, obvykle likér, brandy, whisky nebo koňak na uhlazení chutí a lepší trávení. Obvykle se podává, stejně jako aperitiv, v přísálí. Digestiv si dáme vždy jen jeden.

17 3/ Jak správně stolovat Jak správně stolovat Způsob, jakým se chováme u stolu, není vždy stejný, ale závisí na prostředí. Jinak jíme doma, jinak v nádražní restauraci, jinak v luxusní restauraci v Londýně. Umíme-li stolovat na vyšší úrovni, snadno se přizpůsobíme nižší, naopak je to obtížnější. U jídelního stolu sedíme zpříma, nehrbíme se ani neskláníme hlavu k talíři. Ženy sedí jen v první třetině židle, tělo drží zpříma, neopírají se o opěradlo židle, muži sice mohou sedět na plný sed, ale ne tak, aby byli nahrbeni nad deskou stolu. Není vhodné křížit nohy pod židlí, ty by měly spočívat vedle sebe pod stolem, u žen přitisknuty k sobě, u mužů mírně od sebe. Lokty držíme u těla, abychom neomezovali své sousedy. Je velkým společenským přestupkem strkat do sousedů po levici a po pravici lokty. Ve šlechtických rodinách dávali dětem do podpaží knihy, aby se naučily během jídla tlačit lokty co nejtěsněji k tělu. Při jídle se nedotýkáme lokty hrany stolu, ruce s příborem máme zvednuty nad desku stolu, s lokty u těla. Mezi chody, když nemáme v ruce příbor, se opíráme o hranu stolu lokty v rozmezí mezi zápěstím a polovinou loketní kosti, raději ne více, protože lokty na stůl nepatří. Ruce ovšem nemají být ani v klíně, to je nespolečenské. Vycházíme z tradice, že spolustolovníci mají své ruce stále vidět. Gestikulujeme uměřeně, a nikdy ne s příborem v ruce.

18 Co s ubrouskem Látkový ubrousek patří na klín. Dáme si ho na klín hned, jakmile usedneme. Teprve pak se začneme zajímat o menu. V nejlepších restauracích pokládá hostům ubrousek na klín obsluha, je dobré s tím počítat a nepovažovat to za dotěrnost. Ženy si ubrousek rozbalují jen zpolovic, muži ho rozbalují celý. Ubrousek neroztřepáváme, jen ho pod stolem rozložíme a položíme na kolena. Měl by plynule navazovat na ubrus přesahující desku stolu. V dobrých restauracích a na banketech bývají ubrousky na klubových talířích poskládány do umných tvarů, které někdy až budí údiv hostů. V některých zemích jde o prestižní záležitost a historickou tradici. Na státních večeřích v Rakousku jsou ubrousky složeny do nenapodobitelné kreace s dvěma okrouhlými otvory po stranách, ve kterých je založeno pečivo. Tento styl byl zaveden ve druhé polovině 19. století na dvoře císaře Františka Josefa I. a dodržuje se dodnes. V císařském (a současně prezidentském) paláci Hofburgu ve Vídni průvodci tvrdí, že tajemství jak skládat ubrousky ke státním večeřím se předává jen ústně, není nikde písemně zaznamenáno a znají je jen dva lidé Někteří gurmáni si ubrousek zasunují za límeček košile, dávajíce tím najevo, že si teď budou užívat s velkou vervou, ale varujme se toho, není to správné a vypadá to trochu komicky. Ubrousek má jednu nepříjemnou vlastnost, totiž že sklouzává na zem. Položíme ho raději rubovou, drsnější, stranou dospod, aby neklouzal, a muži mají ještě jednu možnost, jak ubrousek udržet na klíně: nenápadně si jeho okraj zasunout za opasek. Nesmíme ovšem zapomenout, že jsme si ho tam upevnili, až budeme odcházet od stolu

19 Počátkem devadesátých let se v tisku objevila fotografie ministra hospodářství s delegací japonských podnikatelů. Nebylo by na ní nic zvláštního, kdyby pan ministr neměl za pasem obrovský bílý ubrousek připomínající sukni, navíc se zjevnými stopami tmavé omáčky. Po skončení večeře projevili hosté přání se s ministrem vyfotografovat. Všichni vstali od stolu a mířili k fotografovi. Šli jedním směrem, takže jediný, kdo viděl, že ministr má ubrousek stále za pasem, byl fotograf. Ten by ovšem byl ten poslední, kdo by ministra upozornil, protože věděl, že takovou fotografii už nikdy neudělá. Jestli nám ubrousek sklouzne na zem, měli bychom nenápadně upozornit obsluhu, aby nám přinesla jiný. Látkový ubrousek slouží jako ochrana oblečení před nenadálými nehodami a k otírání úst, nikoliv příborů nebo sklenic. To by byla velká urážka hostitele, který je odpovědný za dokonalost servisu. Jsme-li pozváni na oběd nebo na večeři, vyvarujeme se všech kritických poznámek na adresu restaurace nebo personálu, protože tím se dotýkáme hostitele, který restauraci vybral. Po posledním chodu ubrousek ležérně složíme tak, aby stopy po omáčkách, rtěnce a červeném víně byly zabaleny uvnitř, a odložíme na stůl vedle talíře. Obsluha ho odnese s použitým nádobím. Papírový ubrousek necháváme na stole, raději vlevo, protože jíme převážně pravou rukou a levou můžeme ubrousek pohotověji použít. Po ukončení chodu ho nedbale složíme a odkládáme do talíře. V některých zemích se i papírový ubrousek pokládá po skončeném stolování vedle talíře, můžeme si zvolit obě formy, u nás je obvyklejší ubrousek odložit na talíř, v Německu vedle talíře. Oba ubrousky používáme velmi často, přinejmenším kdykoli, než se napijeme.

20 Můžeme jím také nenápadně setřít stopy jídla nebo rtěnky z okraje sklenice. Ubrousky jsou poměrně moderní vynález, dlouho se jedlo rukama a ty se utíraly do ubrusu. S rozvojem estetiky stolování byly ubrusy stále honosnější, vyšívané, z drahých tkanin, a tak hostitelé začali vybavovat jídelní soupravy i zvláštními kusy látky, aby uchránili vzácné ubrusy před zničením. Pečivo Pečivo se neukusuje, láme se na malé kousky a ty se vkládají do úst. Máme-li na stole společný košíček s pečivem, vezmeme si jeden kousek a přeneseme si ho na svůj talířek (kuvertek) po levé ruce. Nemůžeme si namazat krajíc chleba a ukusovat ho, jako to děláme na výletě. Nic, co se dotklo úst, se už nemůže vrátit na talířek. Odlomíme sousto, namažeme máslem a vložíme do úst. Mažeme nad talířkem s pečivem, abychom nedrobili zbytečně po celém stole. U některých předkrmů, které jíme jen vidličkou v pravé ruce, si můžeme pomáhat při nabírání kouskem pečiva v levé ruce, dokonce můžeme kouskem pečiva vytřít talíř a pak pečivo vložit do úst. Plody moře Starosti nám u stolu někdy dělají mořské a říční speciality. Ryby jíme speciálním příborem. Vidlička má uprostřed mezi hroty hlubší vybrání nebo půlkruhový otvor, které slouží k uchycení páteře, nůž je tupý (rybí maso se nekrájí, protože nemá svaly), ale s ostrou špičkou, která slouží k rozpárání bříška ryby. Nařízneme rybu

Vaříme zdravě? Jaro bez únavy Velikonoce v regionu. Svatba na jedničku. Tipy pro volný čas. Hrajte o grilovaná kolena. anketa. aktuálně.

Vaříme zdravě? Jaro bez únavy Velikonoce v regionu. Svatba na jedničku. Tipy pro volný čas. Hrajte o grilovaná kolena. anketa. aktuálně. Ročník 3./Číslo 1. březen duben 2011 anketa Vaříme zdravě? aktuálně Jaro bez únavy Velikonoce v regionu téma Svatba na jedničku kam na akci Tipy pro volný čas SMS soutěž Hrajte o grilovaná kolena PŘÍLOHA

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STOLNIČENÍ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Pro 1. ročník opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Týden kávy na Moravě. Festival šampaňského Grand Jour de Champagne. O slovácké tržnici a živnostnících v gastronomii. O knihy Nejezte blbě!

Týden kávy na Moravě. Festival šampaňského Grand Jour de Champagne. O slovácké tržnici a živnostnících v gastronomii. O knihy Nejezte blbě! Ročník 6./Číslo 5. Průvodce dobrého jídla, pití a zábavy září říjen 2014 aktuálně Týden kávy na Moravě Festival šampaňského Grand Jour de Champagne rozhovor O slovácké tržnici a živnostnících v gastronomii

Více

Rukavice. aneb ruka nejen na psaní

Rukavice. aneb ruka nejen na psaní Rukavice aneb ruka nejen na psaní I. Vaření strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Předkrm 2 Polévka 5 Hlavní chod 8 Moučník 11 Studená kuchyně 14 Stolování

Více

LADY N. Vábení Francouzské Polynésie. Vesmír v naší hlavě. Ovládněte investiční rybolov

LADY N. Vábení Francouzské Polynésie. Vesmír v naší hlavě. Ovládněte investiční rybolov LADY N ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY PODZIM 2010 Vesmír v naší hlavě Ovládněte investiční rybolov Vábení Francouzské Polynésie Kabelky útlých rozměrů a skromné velikosti, takzvaná

Více

SVATEBNÍ MANUÁL. 1 Přípravy. 8 9 měsíců

SVATEBNÍ MANUÁL. 1 Přípravy. 8 9 měsíců Zdroje: Internet, vlastní zkušenosti Verze: 140109 SVATEBNÍ MANUÁL 1 Přípravy 8 9 měsíců určit termín a místo svatby sestavit seznam hostů nutný pro určení místa pro hostinu naplánovat rozpočet vyhledat

Více

Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu

Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu Společenský protokol pro průvodce v cestovním ruchu Obsah: 1. Zásady společenského chování pro průvodce cestovního ruchu...2 1.1 Význam správného společenského chování v práci průvodce cestov. ruchu...2

Více

PŘÍRUČKA SPOLEČENSKÉ ETIKY 1. POZDRAV... 3 2. PŘEDSTAVOVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ... 5 3. SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT... 8 4. SEBEOVLÁDÁNÍ...

PŘÍRUČKA SPOLEČENSKÉ ETIKY 1. POZDRAV... 3 2. PŘEDSTAVOVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ... 5 3. SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT... 8 4. SEBEOVLÁDÁNÍ... PŘÍRUČKA SPOLEČENSKÉ ETIKY 1. POZDRAV... 3 1.1. Princip přednosti... 3 1.3. Podávání, políbení ruky... 4 1.4. Polibek... 4 1.5. Zvláštní situace... 5 2. PŘEDSTAVOVÁNÍ A OSLOVOVÁNÍ... 5 2.1. Kdy, jak představovat...

Více

váš cateringový partner od roku 1992 ZÁŘÍ 2007 ÚNOR 2008» ROČNÍK 7 Specialista na roadshow v CZ, SR, A www.royalpartyservis.cz

váš cateringový partner od roku 1992 ZÁŘÍ 2007 ÚNOR 2008» ROČNÍK 7 Specialista na roadshow v CZ, SR, A www.royalpartyservis.cz ZÁŘÍ 2007 ÚNOR 2008» ROČNÍK 7 02 STOLOVÁNÍ Zvláštnosti stolování v zahraničí» ROZHOVOR Pavel Maurer RESTAURACE Reklamace v restauraci» RESTAURACE Dáte si ke kávě internet? HOTELY Nadstandardní hotelové

Více

MOJE MÍSTO VE SPOLEČNOSTI PO OPUŠTĚNÍ DD

MOJE MÍSTO VE SPOLEČNOSTI PO OPUŠTĚNÍ DD Projekt CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA MOJE MÍSTO VE SPOLEČNOSTI PO OPUŠTĚNÍ DD KOLEKTIV AUTORŮ 2013 O projektu Tato aktivita je zaměřena na přípravu mládeže na samostatný život po opuštění

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání STOLNIČENÍ.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání STOLNIČENÍ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání STOLNIČENÍ Teoretická část Marie Horálková Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt je

Více

ZÁŘÍ 2008 ÚNOR 2009» ROČNÍK 8

ZÁŘÍ 2008 ÚNOR 2009» ROČNÍK 8 ZÁŘÍ 2008 ÚNOR 2009» ROČNÍK 8 02 STOLOVÁNÍ Jak správně stolovat» ROZHOVOR Šéfkuchař Roman Hadrbolec RESTAURACE Vybíráme si polední menu Světové vinařské oblasti: Francie HOTELY Wellness a fitness Nové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Petra Svobodová Zajišťování společenských akcí - svatby Bakalářská práce 2014 Zajišťování společenských akcí - svatby Bakalářská práce Petra Svobodová Vysoká

Více

Zásady slušného chování?

Zásady slušného chování? Zásady slušného chování? SLUŠNOST, ZDVOŘILOST, TAKT Tyto pojmy spolu úzce souvisejí, nejsou však jedno a totéž. Není na škodu uvědomit si konkrétně jejich obsah i vzájemný vztah. Slušnost, je postoj člověka,

Více

PLÁNUJEME REKONSTRUKCI ZVAŽUJETE HYPOTÉKU?

PLÁNUJEME REKONSTRUKCI ZVAŽUJETE HYPOTÉKU? bydlení www.moje-bydleni.com 3/2015 PLÁNUJEME REKONSTRUKCI ZVAŽUJETE HYPOTÉKU? Editorial EDITORIAL Milé čtenářky, milí čtenáři, Máme tu jaro a s ním naše jarní číslo časopisu Moje bydlení. Číslo, kteří

Více

Velký speciál o vaření

Velký speciál o vaření olympia VYDÁNÍ 02/2011 Magazín obchodního centra OLYMPIA Mladá Boleslav nová módní poradna víme, co vás zajímá a báli jste se zeptat luxusní večeře A dokonalý outfit, ve kterém si ji ještě lépe vychutnáte

Více

Já, prvňáček, vím jak na to!

Já, prvňáček, vím jak na to! Já, prvňáček, vím jak na to! Úvodní slovo Milí prvňáčci a rodiče, vážení učitelé, Je první zářijový den, který pro některé z vás znamená obrovský životní krok. Nejen pro prvňáčky, ale samozřejmě i pro

Více

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu duben - červen S vatba je to kouzelné zaříkávadlo, které v každém z nás zanechává hluboké emoce. Dívka či žena se vidí před svatebním oltářem v krásných zdobených šatech, s družičkami v patách. Chlapec

Více

GASTRO PERLY. ze Champagne. Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč. Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO

GASTRO PERLY. ze Champagne. Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč. Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO GASTRO Časopis pro profesionály v gastronomii 4/2014 Cena 29 Kč PERLY ze Champagne Volně k dispozici pro registrované zákazníky MAKRO On-line nákup makro.cz/sortiment Obdarujte své obchodní partnery, zaměstnance

Více

ohnivé Mexiko snoubení piva a jídla KalKulace letních salátů DětsKé Menu pro malé hosty Časopis pro profesionály v gastronomii 2/2012 Cena 29 Kč

ohnivé Mexiko snoubení piva a jídla KalKulace letních salátů DětsKé Menu pro malé hosty Časopis pro profesionály v gastronomii 2/2012 Cena 29 Kč Gastro Časopis pro profesionály v gastronomii 2/2012 Cena 29 Kč snoubení piva a jídla KalKulace letních salátů DětsKé Menu pro malé hosty ohnivé Mexiko Volně k dispozici pro registrované zákazníky MaKro

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE

Byty, Domy, Zahrady. pro. Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE pro prosinec 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Domácí posilovna: Nutnost, nebo móda? Kamenná klasika pro každého Plánujeme nový bazén ROZŠÍŘENÁ PŘÍLOHA BUSINESS

Více

Miele je Ïivotní styl

Miele je Ïivotní styl Miele není jen praãka Miele je Ïivotní styl Potrpíte si na perfektní oblečení? Tak mu poskytněte dokonalou péči pračky Miele s jedinečným voštinovým bubnem. Díky jednoduchému ovládání a speciálním programům

Více

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat?

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat? 3/2013 www.moje-bydleni.com Zařizujeme kuchyň Budete se stěhovat? KOMERČNÍ PREZENTACE Na první pohled by se mohlo zdát, že na vstupních dveřích se mění maximálně design. Chyba lávky změn probíhá i v tomto

Více

Sýrové. delikatesy. Časopis pro profesionály v gastronomii 1/2010 Cena 29 Kč. Staročeské velikonoční recepty. Nejlepší nože do vaší kuchyně

Sýrové. delikatesy. Časopis pro profesionály v gastronomii 1/2010 Cena 29 Kč. Staročeské velikonoční recepty. Nejlepší nože do vaší kuchyně Gastro Časopis pro profesionály v gastronomii 1/2010 Cena 29 Kč Staročeské velikonoční recepty Toskánská kuchyně s Emanuelem Ridim Nejlepší nože do vaší kuchyně moderní kuchařské stejnokroje Sýrové delikatesy

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

HPCG. Etiketa pomůže a napoví. Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů?

HPCG. Etiketa pomůže a napoví. Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů? Jak naplnit očekávání Vašich obchodních partnerů? Etiketa pomůže a napoví Stručný manuál správného chování pro každodenní business a osobní prestiž HPCG Etiketa pomůže a napoví... Etiketa Soubor obecně

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO V / KVĚTEN 2012 LOVOCHEMIK JAK SE CO DĚLÁ. O akci, na které zaměstnanci z výrobních činností

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO V / KVĚTEN 2012 LOVOCHEMIK JAK SE CO DĚLÁ. O akci, na které zaměstnanci z výrobních činností NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTÍ A, ČLENŮ SKUPINY ČÍSLO V / KVĚTEN 2012 O ODPADECH JAK SE CO DĚLÁ UŽ MÁME UKLIZENO Představujeme výrobnu AdBlue, O produkci odpadů kde se vyrábí činidlo O akci, na které zaměstnanci

Více

VÁŠ. OBCHOD Časopis pro maloobchodníky. Znáte nový zákon o potravinách? Vánoce přejí kvalitě. Majonézové saláty. Chytrý pokladní systém MAKRO

VÁŠ. OBCHOD Časopis pro maloobchodníky. Znáte nový zákon o potravinách? Vánoce přejí kvalitě. Majonézové saláty. Chytrý pokladní systém MAKRO VÁŠ zima 2014 OBCHOD Časopis pro maloobchodníky Majonézové saláty Vánoce přejí kvalitě Rozšiřte sortiment sektů Chytrý pokladní systém MAKRO Znáte nový zákon o potravinách? Volně k dispozici pro registrované

Více

3/2014. www.moje-bydleni.com PŘÍVĚTIVÝ INTERIER POHODLNÉ BYDLENÍ BYDLENÍ 1

3/2014. www.moje-bydleni.com PŘÍVĚTIVÝ INTERIER POHODLNÉ BYDLENÍ BYDLENÍ 1 bydlení www.moje-bydleni.com 3/2014 PŘÍVĚTIVÝ INTERIER POHODLNÉ BYDLENÍ BYDLENÍ 1 Editorial EDITORIAL Milé čtenářky, milí čtenáři, Napadlo vás, co odpovíte, až se podzim zeptá, co jste dělali v létě?

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro

Byty, Domy, Zahrady. pro pro říjen 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Jak si pořídit nemovitost v zahraničí Nová koupelna v panelovém domě Co všechno ještě nevíte o střešních oknech PŘÍLOHA

Více