Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá"

Transkript

1

2 Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010

3

4 ETIKETA U STOLU Společenské chování nejlépe osvědčíme u stolu, říká v klasickém filmu Světáci emeritní profesor tance a společenské výchovy Oldřich Nový. Má pravdu. U stolu použijeme všechny dovednosti společenského chování: představování se, podávání ruky, konverzace, budeme vhodně oblečeni a přitom budeme manipulovat s příbory a projevovat takt a empatii vůči svým spolustolovníkům. Smyslem společenského stolování není najíst se přiznejme si, že doma se najíme mnohdy lépe a pohodlněji než na škrobeném banketu ve smokingu. Jídlo se řadí k nejpříjemnějším lidským prožitkům, a proto s rozvojem civilizace získávalo důležitou druhotnou funkci vytvářet kolorit a příjemné prostředí pro zábavu, jednání, setkávání lidí. Jsme-li pozváni na večeři, nespatřujme hlavní účel pozvání v tom, že dostaneme najíst, ale že budeme ve společnosti dalších lidí, se kterými budeme navazovat kontakty, poznávat se, konverzovat, hledat společná témata to vše na pozadí společného stolování. Lidé, kteří neznají pravidla stolování, jsou u stolu nejistí, stále si musejí hlídat, jak uchopit příbor, co udělat s ubrouskem, jak držet sklenici, jak jíst různé pokrmy. Není divu, že lehkost konverzace hlavní úkol stolovníků se vytrácí. Nezkušený účastník stolování se musí stále soustředit na to, aby neudělal chybu, sleduje a kopíruje ostatní, a nemůže pak nenuceně bavit společnost u stolu, jak se očekává. Člověk znalý pravidel stolování si nemusí nic hlídat, všechno na stole je pro něj samozřejmostí, může se plně soustředit na okouzlování svého protějšku, ať už je to objekt jeho obchodního či čistě privátního zájmu

5 1/ Zasedací pořádek Zasedací pořádek Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá privilegia osoby společensky významnější. Hostitel, který určuje zasedací pořádek, musí vycházet z pevných pravidel. Platí jak při večeři v šesti, tak na banketech pro stovky hostů. Zavedení zasedacího pořádku podle společenské významnosti hostů se přičítá francouzskému králi Ludvíku XIV. Všechna pravidla zasedacího pořádku ovšem nelze dodržet beze zbytku, tak ideální stav se prakticky nikdy nevyskytne (stejný počet mužů a žen, jasná hierarchie), proto konkrétní zasedací pořádek bude vždy výsledkem nějakého kompromisu, kdy upřednostníme jedno kritérium před ostatními. Především nesmíme vytvářet izolované skupiny, naopak hosty musíme co nejvíce promíchat, musejí sedět tak, aby se bavili všichni navzájem. Muže a ženy, starší a mladší, domácí a cizince rozsazujeme střídavě, ani lidé, kteří se znají, třeba z jedné firmy, by neměli sedět vedle sebe. Smyslem společenského stolování je poznávat nové lidi, seznamovat se, proto ani manželé nesedí vedle sebe; jejich poslední příležitostí byla svatební hostina, ostatně doma mají denně příležitost spolu konverzovat. Pozice hostů určíme podle některého z kritérií: stěna, okna, dveře. Společensky významnější osoby sedí zády ke stěně s pohledem do místnosti. Je to pohodlnější, protože mají přehled o celém prostoru a neobtěžuje je procházející obsluhující personál. V restauracích

6 si na tato místa často sedají muži s odůvodněním, že mají lepší přehled, to je ovšem právě ta výhoda, kterou musíme poskytnout společensky významnější osobě. Nemůžeme-li se řídit podle blízké stěny, použijeme pravidlo, že host sedí naproti oknům, nebo další, že hostitel sedí tak, aby se díval na vstupní dveře. U větší nebo formální večeře sedí hostitel a hostitelka obvykle proti sobě. Nejčestnější místo pro ženu je po pravici hostitele, pro muže po pravici hostitelky. Druhé nejčestnější místo je po levici hostitele, třetí opět po pravici, čtvrté opět po levici a tak postupujeme k vnějšímu okraji stolu, až do vyčerpání míst. Na první pohled je zřejmé, že čím více je host společensky významný, tím blíž hostitelům sedí a naopak. Ženy by neměly sedět na kraji stolu. Při rodinných oslavách nebo svatebních hostinách necháváme malé děti, které nemohou stolovat samy, vedle jejich matky nebo otce, samostatné starší děti mají pozici nejnižší společenské významnosti. Pravidla platí pro všechny typy stolů Tento princip platí u všech typů stolů. U obdélníkového stolu sedí hostitel s hostitelkou uprostřed naproti sobě, hostitelka zády ke stěně, čelem do prostoru nebo k oknům. Hostitelka má po pravici hlavního hosta, hostitel jeho partnerku. Po levicích mají druhý nejvýznamnější pár, po pravicích další a tak pokračujeme k okraji stolu. Můžeme zvolit i variantu dlouhého stolu, kdy hostitel s hostitelkou sedí v čelech stolu, první nejvýznamnější pár po jejich pravicích, druhý po levicích atd. U stolu tvaru U, kdy obvykle neobsazujeme vnitřní stranu čela, mohou hostitelé sedět vedle sebe. U kulatého stolu můžeme zvolit obě varianty: buď hostitelé sedí naproti sobě,

7 po pravicích mají první páry, po levicích druhé a tak dále, nebo sedí vedle sebe a další páry podle významnosti po jejich stranách, takže naproti sedí nejméně významní účastníci oběda. To se doporučuje u velkých stolů, kde je konverzace přes stůl vyloučena. Připravujeme-li zasedací pořádek, musíme si nejprve sestavit pořadí společenské významnosti hostů, zvlášť muže a ženy, a pak je usazujeme směrem od středu ke krajům stolu. Společenskou významnost posuzujeme podle všech kritérií: starší, funkčně nadřazení, hosté, klienti, cizinci. Nejprve nám vznikne ideální matematický model a ten pak začneme upravovat podle dalších požadavků. Ideální zasedací pořádek v praxi neexistuje museli bychom mít stejný počet mužů a žen, mladších a starších, domácích i cizinců a hlavně by mezi všemi musela být jasná hierarchie podřízenosti a nadřízenosti. Ustoupíme od ideálního řešení tam, kde by vznikla profesní nebo věková skupina, porušit ho musíme i kvůli jazykovým schopnostem účastníků. Máme-li mezi hosty cizince, usazujeme je střídavě s hostitelskou stranou, ale vždy tak, aby vedle cizince seděl někdo, kdo s ním bude schopen konverzovat, aby byl naplněn smysl společenského setkání. Tlumočníky poskytujeme obvykle jen hlavním hostům nebo hostiteli. Je praktičtější, aby tlumočník nevečeřel u stolu jako ostatní hosté, ale aby seděl na samostatné židli mezi těmi, kterým tlumočí. Oba by na sebe měli vidět, a proto má tlumočník židli vysunutu asi o půl metru dozadu, aby nezacláněl. Z tohoto úhlu navíc hovoří přímo do uší oběma spolustolovníkům a může mluvit tišeji.

8 Jak se zorientujeme Při společenské večeři bývá výhodné umístit v předsálí, kde se podává aperitiv, tak zvaný placement schéma zasedacího pořádku se jmény. Hosté se po příchodu ke stolu rychle orientují a nehledají dlouze svoje místo. Tam, kde je stanoven pevný zasedací pořádek, hosté očekávají jmenovky na místech u stolu. U velkých společností, kde by placement v předsálí byl nepřehledně složitý, dostává host po příchodu od hostesek kartičku se jménem, na které je jednoduchý obdélník, stůl, a šipka v místě, kde je jeho místo. Další šipka označuje vstup do sálu, aby bylo zřejmé, jak je stůl orientovaný. Host nepřišel, nebo dokonce přišel někdo navíc Do ideálně vytvořeného zasedacího pořádku může v poslední chvíli vstoupit lidské selhání: nedostaví se host, se kterým se počítá, nebo ještě hůř, přijde někdo navíc. Aperitiv v přísálí má několik funkcí, mimo jiné nám umožňuje včas zjistit, jestli se hosté dostavili v plánovaném počtu a složení. Teprve až je vše jak má být, odebereme se ke stolu. Žádné místo u stolu by nemělo zůstat prázdné. Stane-li se, že se některý z hostů nedostaví, nelze jeho místo nechat neobsazeno, okamžitě by hlavnímu hostu signalizovalo, jak málo si vážíme příležitosti s ním povečeřet. Hostitelská strana by vždy měla mít v záloze někoho, kdo místo v poslední chvíli obsadí. Může to být asistentka, někdo z protokolu, kdokoli, kdo je na to oblečen. Budeme pak asi muset přeskupit placement a vizitky na stole, protože neposadíme asistentku ředitele vedle ministra obrany, ale to je to nejmenší, co nás v tak prekérní situaci čeká.

9 Ještě horší problém řeší hostitel, když se na slavnostní večeři dostaví významný muž s manželkou, ač se počítalo jen s ním. Je-li muž skutečně tak významný, že jeho manželku nelze poslat domů, musíme pro ni vytvořit místo. Jde-li o běžný restaurační provoz, snad se to může v posledních minutách ještě podařit, ale u slavnostních tabulí je vyloučeno zasahovat do hotového aranžmá. Pak nezbývá než požádat někoho z hostitelské strany, o kom víme, že se neurazí, aby se v zájmu hladkého průběhu večeře vzdal svého místa a šel se navečeřet do pohodlnějšího prostředí domů.

10 2/ Prostírání stolu Prostírání stolu Vhodně upravený stůl k obědu nebo večeři doma vytváří slavnostní náladu při rodinném stolování. V restauraci nebo při slavnostní večeři se musíme na prostřeném stole správně orientovat, abychom nevstupovali do operačního prostoru sousedů a uměli si poradit se vším, co nás na stole čeká. Stůl bývá pokryt ubrusem, to není překvapivé, ale správně je ubrus položen až na moltonu plstěné podložce, která zaručuje, že nádobí a příbory nevydávají při položení na stůl hluk a nesmekají se. Molton zjemňuje a tlumí veškerý kontakt s deskou stolu a zpříjemňuje tak stolování. Ubrus má buď bílou, nebo jinou nevtíravou barvu, aby neodváděl pozornost od aranžmá pokrmů na talířích. Měl by přesahovat na každé straně hranu stolu asi o 30 cm, tedy po sedadlo židle, tak aby zakrýval nohy stolovníků a dotýkal se plátěných ubrousků na jejich klínech. Při delší tabuli se ubrusy překládají přes sebe. Nahoře by měl být ten, který hosté spatří jako první, nebo v místě, kde bude sedět hlavní host. Na ubrus ještě pokládáme menší ubrus zvaný napron (80 x 80 cm), obvykle odlišné barvy, abychom tabuli zpestřili. Látkové ubrousky, které leží dekorativně složeny na stole, jsou buď jídelní (60 x 60 cm), nebo snídaňové (ty jsou poloviční). Talíře Na slavnostních hostinách se zakládají (tedy aranžují na stůl) velké podkladové talíře (zvané klubové). Ty leží na stole po celou dobu

11 stolování. Na ně se kladou malé plátěné ubrousky, aby o sebe talíře nevrzaly. Klubové talíře nesmí nikdy zůstat prázdné. Vždy na nich leží jiný, čistý talíř nebo talíř s nějakým chodem. Zahajuje se studeným předkrmem na dezertním talířku, následuje polévka v hlubokém talíři nebo bujón v misce na podšálku, pak se servíruje teplý předkrm na dezertním talířku a dále přichází hlavní chod na největším (tak zvaném masovém) talíři. Na závěr se na klubovém talíři ocitne ještě jednou buď dezertní talířek může se ještě servírovat sýr či ovoce, nebo o něco menší moučníkový talířek na sladký závěr večeře. Vlevo od klubového talíře (nebo složeného ubrousku) leží menší talířek na pečivo; zakládá se horním okrajem nebo středem na hroty vidliček. Přes něj je přeložen malý nožík na máslo. Příbory Předpokládáme-li pět chodů, budou po levé straně ležet tři vidličky, to je ostatně největší počet, jaký se zakládá. Pokud by počet chodů byl vyšší, donášela by obsluha další příbory až během večeře. Zleva leží dezertní vidlička na studený předkrm, blíže k talíři stejná vidlička na teplý předkrm a těsně u talíře velká, hlavní (masová) vidlička. Na pravé straně je zvnějšku založen nejprve dezertní nůž na studený předkrm, po něm následuje lžíce na polévku, blíže k talíři nůž na teplý předkrm a nejblíže talíři hlavní (masový) nůž. Nože se pokládají ostřím k talíři. Bude-li se jako některý chod podávat ryba, nahradí dezertní příbor speciální rybí příbor, s menší vidličkou a širokým plochým nožem. Ke steakům se zakládá ostrý nůž s pilkovitým ostřím. Příbory vedle sebe leží ve vzdálenosti asi jednoho centimetru, ve stejné vzdálenosti od okraje stolu (v rovině s dolním okrajem

12 talíře) a v ose s příbory ležícími na protější straně stolu. Moučníkový příbor se pokládá nad talíř. Vidlička je blíž talíři, lžička nad ní a rukojeti jsou otočeny tak, jak je bude host brát do rukou. Pokud je zapotřebí dalšího speciálního náčiní, například nůž na kaviár, kleštičky na hlemýždě nebo humrovou vidličku, položí je obsluha až před servírováním pokrmu šikmo k pravé ruce. Příbory bychom měli zakládat v bavlněných rukavicích, abychom na vyleštěném kovu nezanechali otisky prstů. Nemáme-li rukavice, pomůžeme si látkovým ubrouskem, do kterého příbory bereme. Totéž se týká sklenic a talířů. Sklenice Sklenici na víno k hlavnímu chodu zakládáme centimetr nad špičku nože hlavního příboru, ostatní sklenice s ní vytvoří řadu nebo trojúhelník. Řada by měla respektovat pořadí, v jakém nápoje pijeme: zprava voda, bílé víno, červené víno, sekt nebo dezertní víno. Stavíme-li je do trojúhelníku, měly by se z pohledu hosta postupně zvyšovat, proto jako nejbližší dáváme nižší sklenici na bílé víno k předkrmu, za ni vyšší číši s uzavřeným tělem na červené víno k hlavnímu chodu a nejblíže středu stolu bude vysoká flétna na sekt k moučníku. K nim přiřadíme ještě sklenici na vodu (často se používá stejná číše jako na víno, aby ladila s ostatními sklenicemi na stole). Sklenice na víno by měly být dost objemné, aby umožňovaly uvolňování vůní z vína a jeho dokonalé vychutnání. Nejslavnostněji působí číše na dlouhých stopkách. Skleničky na aperitiv na stůl nezakládáme, protože aperitiv se podává při slavnostních příležitostech v předsálí a v restauraci nám přinesou aperitiv v takové skleničce, jakou vyžaduje nápoj, který jsme si objednali.

13 Nezapomeneme na sypátka se solí a pepřem, ostatní dochucovací prostředky se při slavnostních příležitostech nepoužívají. Výzdoba stolu Máme tedy na stole vše, co potřebujeme, abychom se mohli najíst, ale slavnostní tabuli ještě něco chybí výzdoba. Jiná je tabule svatební, jiná myslivecká, silvestrovská, štědrovečerní, smuteční nebo diplomatická při summitu prezidentů. Teprve výzdoba stolu a prostředí dodá obědu nebo večeři náležitou atmosféru. S květinami bychom měli být střídmí, třeba vůně lilií spolehlivě přerazí vůni podávaných pokrmů. Květiny ani žádné jiné dekorativní předměty by neměly bránit ve výhledu na spolustolovníky. Nejvhodnější jsou květinové mísy s nízko naaranžovanými květinami, které sice zabírají místo, ale pokud si s tím personál poradí, pro stolovníky jsou nejpohodlnější. Diplomaté budou mít na stole vlaječky, myslivci větvičky jedlí a paroží, novomanželé hodně pestrých květin, smuteční hosté ozdoby barvy jen zelené, stříbrné a černé. Univerzální jsou bibeloty, malé sošky nebo ozdoby, které dodají tabuli slavnostní ráz. Použijeme dekorativní předměty jen z klasických materiálů, jako jsou porcelán, mramor, sklo, zcela vyloučíme plastikové. Servírování a obsluha Svůj operační prostor máme vymezen talířkem s pečivem po levé ruce, příbory na obou stranách talíře, moučníkovým příborem nad talířem a sklenicemi seřazenými vpravo nad špičkou nože hlavního příboru. Příbory odebíráme k jednotlivým chodům postupně od vnější

14 strany směrem k talíři. Pokrmy, které jsou připraveny na talířích, se servírují zprava, stejně jako nápoje. V luxusních restauracích přinese číšník pokrm přikrytý glošem leštěným nerezovým poklopem, aby jídlo nevychladlo. Používají-li se při stolování gloše, položí číšníci všechna jídla před hosty na stůl a najednou je odklopí. Pokud si host sám pokrmy překládá (nabírá si polévku z teriny, maso a přílohy z mís), přichází obsluha zleva, aby to bylo pro hosta (praváka) pohodlnější. K překládání nemůžeme použít svůj příbor, ale jen překládací příbor, který leží na míse. Použijeme ho tak, že pokrm podebereme lžící a plochou stranou vidličky ho přidržíme. Nezvládneme- -li to jednou rukou, uchopíme lžíci do pravé ruky a vidličku do levé a postupujeme stejně. Maso pokládáme na talíř na vnitřní stranu doprava, přílohu na vnější stranu doleva. Šťávou poléváme jen maso (výjimkou jsou knedlíky). Kompoty se jedí lžičkou, proto se servírují zprava, saláty, které jíme vidličkou, servírujeme zleva. Moučníkový příbor leží nad talířem a je připraven tak, abychom si ho mohli na poslední chod přesunout k talíři: lžička bude vpravo a vidlička vlevo. Vína naléváme zprava. Zaplníme číši zhruba do jedné třetiny, aby zůstalo dost prostoru na vůni vína a aby host mohl sledovat barvu, případně závoje, které zůstávají na stěnách sklenice, a aby se víno dolévalo častěji. Tím je zaručeno, že bude mít správnou teplotu. Na stole má být neustále voda jako samozřejmý doplněk kteréhokoli chodu.

15 Pořadí chodů Stolování má svůj pořádek. Začíná aperitivem, který má povzbudit chuť k jídlu a připravit zažívací orgány na to, co je čeká. Jako aperitivy se podávají dezertní vína (portské, sherry) nebo vermuty (Campari, Cinzano) či sekt, nebo lihoviny (slivovice, becherovka). Nehodí se vypít víc než jednu skleničku. V nabídce aperitivů nesmí chybět nealkoholické nápoje, vody a džusy. Aperitiv se obvykle podává mimo hlavní stůl, v přísálí, salonku. V dobrých restauracích nám bez objednání naservírují jako první chod amuse bouche, jedno sousto na velké lžíci nebo na dezertním talířku jde o pozornost na účet podniku. Má vyvolat chuť k jídlu a ukázat mistrovství kuchaře, který dokáže v jednom soustu soustředit dokonale sladěné chutě. Následuje studený předkrm, často ryba, paštika nebo salát. Podává se bílé víno. Polévka není pravidelnou součástí hostiny, zvláště ne večer. Může se podávat krém (hustá polévka), nebo bujón. Další chod je teplý předkrm, například husí játra, mušle. Nebývá častý, spíš je typický pro bankety s mnoha chody. Pod vlivem italské kuchyně může nyní hostitel zařadit těstoviny nebo podle klasického pořádku rybu. Mezi předkrmy a hlavním chodem se může podávat sorbet. Nejde o zmrzlinu, i když tak vypadá; sorbet je lehce zmrazená směs ovoce, cukru a sektu, která má zklidnit chuťové buňky, vytvořit předěl, abychom byli připraveni vnímat nové chutě hlavního chodu. Přichází čas na hlavní chod, obvykle maso s přílohami. Hlavních chodů může být několik pak následují od lehčích (ryba, drůbež)

16 k těžším a pikantnějším (končí se zvěřinou). Často se právě nyní přechází z bílého vína na červené. Blížíme se k závěru dezertem, a to buď sýry, nebo moučníkem, případně obojím, pak sýry předcházejí sladkému moučníku. Moučník může být nahrazen ovocem. Pijí se sladká vína nebo sekt. Posledním chodem je káva a digestiv, obvykle likér, brandy, whisky nebo koňak na uhlazení chutí a lepší trávení. Obvykle se podává, stejně jako aperitiv, v přísálí. Digestiv si dáme vždy jen jeden.

17 3/ Jak správně stolovat Jak správně stolovat Způsob, jakým se chováme u stolu, není vždy stejný, ale závisí na prostředí. Jinak jíme doma, jinak v nádražní restauraci, jinak v luxusní restauraci v Londýně. Umíme-li stolovat na vyšší úrovni, snadno se přizpůsobíme nižší, naopak je to obtížnější. U jídelního stolu sedíme zpříma, nehrbíme se ani neskláníme hlavu k talíři. Ženy sedí jen v první třetině židle, tělo drží zpříma, neopírají se o opěradlo židle, muži sice mohou sedět na plný sed, ale ne tak, aby byli nahrbeni nad deskou stolu. Není vhodné křížit nohy pod židlí, ty by měly spočívat vedle sebe pod stolem, u žen přitisknuty k sobě, u mužů mírně od sebe. Lokty držíme u těla, abychom neomezovali své sousedy. Je velkým společenským přestupkem strkat do sousedů po levici a po pravici lokty. Ve šlechtických rodinách dávali dětem do podpaží knihy, aby se naučily během jídla tlačit lokty co nejtěsněji k tělu. Při jídle se nedotýkáme lokty hrany stolu, ruce s příborem máme zvednuty nad desku stolu, s lokty u těla. Mezi chody, když nemáme v ruce příbor, se opíráme o hranu stolu lokty v rozmezí mezi zápěstím a polovinou loketní kosti, raději ne více, protože lokty na stůl nepatří. Ruce ovšem nemají být ani v klíně, to je nespolečenské. Vycházíme z tradice, že spolustolovníci mají své ruce stále vidět. Gestikulujeme uměřeně, a nikdy ne s příborem v ruce.

18 Co s ubrouskem Látkový ubrousek patří na klín. Dáme si ho na klín hned, jakmile usedneme. Teprve pak se začneme zajímat o menu. V nejlepších restauracích pokládá hostům ubrousek na klín obsluha, je dobré s tím počítat a nepovažovat to za dotěrnost. Ženy si ubrousek rozbalují jen zpolovic, muži ho rozbalují celý. Ubrousek neroztřepáváme, jen ho pod stolem rozložíme a položíme na kolena. Měl by plynule navazovat na ubrus přesahující desku stolu. V dobrých restauracích a na banketech bývají ubrousky na klubových talířích poskládány do umných tvarů, které někdy až budí údiv hostů. V některých zemích jde o prestižní záležitost a historickou tradici. Na státních večeřích v Rakousku jsou ubrousky složeny do nenapodobitelné kreace s dvěma okrouhlými otvory po stranách, ve kterých je založeno pečivo. Tento styl byl zaveden ve druhé polovině 19. století na dvoře císaře Františka Josefa I. a dodržuje se dodnes. V císařském (a současně prezidentském) paláci Hofburgu ve Vídni průvodci tvrdí, že tajemství jak skládat ubrousky ke státním večeřím se předává jen ústně, není nikde písemně zaznamenáno a znají je jen dva lidé Někteří gurmáni si ubrousek zasunují za límeček košile, dávajíce tím najevo, že si teď budou užívat s velkou vervou, ale varujme se toho, není to správné a vypadá to trochu komicky. Ubrousek má jednu nepříjemnou vlastnost, totiž že sklouzává na zem. Položíme ho raději rubovou, drsnější, stranou dospod, aby neklouzal, a muži mají ještě jednu možnost, jak ubrousek udržet na klíně: nenápadně si jeho okraj zasunout za opasek. Nesmíme ovšem zapomenout, že jsme si ho tam upevnili, až budeme odcházet od stolu

19 Počátkem devadesátých let se v tisku objevila fotografie ministra hospodářství s delegací japonských podnikatelů. Nebylo by na ní nic zvláštního, kdyby pan ministr neměl za pasem obrovský bílý ubrousek připomínající sukni, navíc se zjevnými stopami tmavé omáčky. Po skončení večeře projevili hosté přání se s ministrem vyfotografovat. Všichni vstali od stolu a mířili k fotografovi. Šli jedním směrem, takže jediný, kdo viděl, že ministr má ubrousek stále za pasem, byl fotograf. Ten by ovšem byl ten poslední, kdo by ministra upozornil, protože věděl, že takovou fotografii už nikdy neudělá. Jestli nám ubrousek sklouzne na zem, měli bychom nenápadně upozornit obsluhu, aby nám přinesla jiný. Látkový ubrousek slouží jako ochrana oblečení před nenadálými nehodami a k otírání úst, nikoliv příborů nebo sklenic. To by byla velká urážka hostitele, který je odpovědný za dokonalost servisu. Jsme-li pozváni na oběd nebo na večeři, vyvarujeme se všech kritických poznámek na adresu restaurace nebo personálu, protože tím se dotýkáme hostitele, který restauraci vybral. Po posledním chodu ubrousek ležérně složíme tak, aby stopy po omáčkách, rtěnce a červeném víně byly zabaleny uvnitř, a odložíme na stůl vedle talíře. Obsluha ho odnese s použitým nádobím. Papírový ubrousek necháváme na stole, raději vlevo, protože jíme převážně pravou rukou a levou můžeme ubrousek pohotověji použít. Po ukončení chodu ho nedbale složíme a odkládáme do talíře. V některých zemích se i papírový ubrousek pokládá po skončeném stolování vedle talíře, můžeme si zvolit obě formy, u nás je obvyklejší ubrousek odložit na talíř, v Německu vedle talíře. Oba ubrousky používáme velmi často, přinejmenším kdykoli, než se napijeme.

20 Můžeme jím také nenápadně setřít stopy jídla nebo rtěnky z okraje sklenice. Ubrousky jsou poměrně moderní vynález, dlouho se jedlo rukama a ty se utíraly do ubrusu. S rozvojem estetiky stolování byly ubrusy stále honosnější, vyšívané, z drahých tkanin, a tak hostitelé začali vybavovat jídelní soupravy i zvláštními kusy látky, aby uchránili vzácné ubrusy před zničením. Pečivo Pečivo se neukusuje, láme se na malé kousky a ty se vkládají do úst. Máme-li na stole společný košíček s pečivem, vezmeme si jeden kousek a přeneseme si ho na svůj talířek (kuvertek) po levé ruce. Nemůžeme si namazat krajíc chleba a ukusovat ho, jako to děláme na výletě. Nic, co se dotklo úst, se už nemůže vrátit na talířek. Odlomíme sousto, namažeme máslem a vložíme do úst. Mažeme nad talířkem s pečivem, abychom nedrobili zbytečně po celém stole. U některých předkrmů, které jíme jen vidličkou v pravé ruce, si můžeme pomáhat při nabírání kouskem pečiva v levé ruce, dokonce můžeme kouskem pečiva vytřít talíř a pak pečivo vložit do úst. Plody moře Starosti nám u stolu někdy dělají mořské a říční speciality. Ryby jíme speciálním příborem. Vidlička má uprostřed mezi hroty hlubší vybrání nebo půlkruhový otvor, které slouží k uchycení páteře, nůž je tupý (rybí maso se nekrájí, protože nemá svaly), ale s ostrou špičkou, která slouží k rozpárání bříška ryby. Nařízneme rybu

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Inventář na úseku obsluhy

Inventář na úseku obsluhy Inventář na úseku obsluhy Inventář=předměty používané při obsluze 1. Stolový inventář 2. Sedací inventář 3. Restaurační prádlo 4. Drobný stolní inventář 5. Příbory (kovový inventář) jídelní, překládací

Více

Slavnostní hostina BANKET

Slavnostní hostina BANKET Slavnostní hostina BANKET Obsah druhy banketů charakteristika banketu dokumentace příprava obsluha příprava jednoho chodu VFSO shrnutí 1. Vyučovací hodina Téma: Banket Charakteristika průběh hostiny se

Více

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY Autor Anna Kachtíková Anotace Opakovací test je určen pro studenty, je zaměřen na procvičení základních vědomostí týkajících se celku SLAVNOSTNÍ HOSTINY. Cílem testu je ověření

Více

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SPOLEČENSKÉ

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.16 Společenské akce

Více

ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ Hostiny jsou druhem společenských akcí, od ostatních se liší: vymezením kontaktu s hosty usazením hostů podle zasedacího pořádku dodržováním zásad společenského protokolu

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.28 Složitá obsluha servis hl. chodů Autor: Eva Němcová Období

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o.

P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o. P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o. Název Cena / kus Informace K dispozici Ztráta / rozbití Sklenky a hrnky Whisky 3

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

Hotel Baťov. Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 SVATEBNÍ NABÍDKA

Hotel Baťov. Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 SVATEBNÍ NABÍDKA Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 SVATEBNÍ NABÍDKA HOTEL BAŤOV Tradiční gastronomický podnik Partner pro Váš svatební den Vaše SVATBA v Hotelu Baťov Otrokovice 1. Přivítání novomanželů

Více

Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2

Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2 Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2 tel./fax: 596 627 767 http://www.sepsystem.cz e-mail:sep@sepsystem.cz V Ostravě 10. října 2001 Ing. Oldřich HOLUŠA list číslo : 1 Manuál pro vkládání zboží

Více

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 Svatba v Letenském zámečku Svatební obřad V letních měsících lze využít hudebního altánku v přilehlých venkovních prostorách zámečku.

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

S JÍDLEM SI ne HRAJEM

S JÍDLEM SI ne HRAJEM Kulinářská soutěž žáků prvního a druhého stupně ZŠ Litoměřice S JÍDLEM SI ne HRAJEM 21. října 2014 Téma soutěže: Zelenina na talíři Soutěž připravilo Zdravé město Litoměřice ve spolupráci s lektorkou Radkou

Více

Kaleidoskop moderní gastronomie II. Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů

Kaleidoskop moderní gastronomie II. Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Kaleidoskop moderní gastronomie II SLAVNOSTNÍ HOSTINY Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os.

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. mix pečiva typu koláčky, koblihy, croissant Sýrový talíř Šunkový talíř Máslo/džem Bílé, tmavé, cereální pečivo Jogurt Müsli Ovocný salát Káva/čaj Rozlévané Džusy Cenové hladiny

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Restaurace Altány Kampa

Restaurace Altány Kampa Restaurace Altány Kampa Nabídka pro cestovní kanceláře Aktualizováno v únoru 2014 Prostory restaurace a lokace v centru Prahy jsou ideální pro cestovní agentury. Naše restaurace se nachází 300m od Karlova

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce

Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce Koblíha Croissaint Plundr Káva/Čaj Koláč mini Ovocná mísa: Nealko

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Dvůr Krutěnice hotel & jezdecký areál místo pro Vaši svatbu.

Dvůr Krutěnice hotel & jezdecký areál místo pro Vaši svatbu. Dvůr Krutěnice hotel & jezdecký areál místo pro Vaši svatbu. Plzeňský kraj okres Klatovy oblast Sušicko (vzdálenost do: Klatov - 20 km, Sušice - 20 km, Nalžovských Hor 6 km, Nepomuka 26 km) Svatební nabídka

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099 KA 18 Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi 4. 5. 10. 5. 2014 Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče

Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 2. - vkleče Strečink - lýtkové svaly a Achillova šlacha - 1. - vleže Vleže na zádech opřeme jednu nohu celou plochou chodidla o zem a pokrčíme ji v koleně. Druhou nohu zvedneme, uchopíme ji pod kolenem a špičku chodidla

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání STOLNIČENÍ.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání STOLNIČENÍ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání STOLNIČENÍ Teoretická část Marie Horálková Horky nad Jizerou, 2011 Tento projekt je

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_05 Název materiálu: Ovoce II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Ovoce II. Očekávaný

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STOLNIČENÍ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Kuchař číšník opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy:

Aperitivy: Studené a teplé předkrmy: Aperitivy: 6 1 dcl Cinzano Bianco.... 40,- 7 1 dcl Cinzano Rosso.....40,- 8 1 dcl Martini Bianco.40,- 9 1 dcl Martini Rosso...40,- 10 1 dcl Martini Dry..40,- 11 1 dcl Metropol Bianco.. 35,- 12 1 dcl Metropol

Více

STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo

STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo STAVEBNICOVÝ BUFETOVÝ SYSTÉM - dřevo Skládejte a kombinujte jak potřebujete Potřebujete poradit? Zavolejte nám. Výrobek je vyroben z bukového dřeva rostoucího v oblasti Orlických hor a Jeseníků. Jako přírodní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby I Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Stolování

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Stolování Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Stolování Jméno a příjmení: Třída: Školní rok: Garant / konzultant: Datum odevzdání: Marie Šmelhausová 9. A 2012/2013 PaedDr. Naděžda Hrnčířová

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Lycée Français de Prague. Informace o školní jídelně

Lycée Français de Prague. Informace o školní jídelně Lycée Français de Prague Informace o školní jídelně Milí rodiče, rádi bychom Vás seznámili s novinkami, jež můžete očekávat ve Školní jídelně LFP pod vedením Fresh and Tasty, členem skupiny Zátiší group.

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technologické postupy přípravy

Více

Zámek Niměřice. conference wedding relax

Zámek Niměřice. conference wedding relax Zámek Niměřice conference wedding relax Konferenční prostory v areálu zámku Niměřice jsou ideálním místem pro uspořádání vašich školení, konferencí či teambuildingů. Zámek Niměřice disponuje ubytovací

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

1. Základní schéma gastronomického programu.

1. Základní schéma gastronomického programu. 1. Základní schéma gastronomického programu. Program RestWin postihuje všechny operace, spojené s řízením restauračního provozu. Respektuje skladový systém uživatele (sklady se nastavují podle přání uživatel)

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

Více za méně každý den!

Více za méně každý den! 119 299,- Ubrus odolný vůči skvrnám s vánočním vzorem, 110 x 155 cm Talíře se zlatým vzorem: dezetrní 29 Kč hluboký 42 Kč velký 59 Kč 24 dílná sada příborů pro každou příležitost Více za méně každý den!

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

Jídelní lístek Studené předkrmy

Jídelní lístek Studené předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 1. 70 g Pršut... 99 Kč 2. 70 g Dlouhozrající ovčí sýr... 99 Kč 3. 60 g Kajmak... 89 Kč čerstvý ovčí sýr 4. 70 g Balkánský sýr... 65 Kč 5. 60 g Rybí paštika... 89 Kč 6. 150

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-)

Topinka dřevorubce (se směsí vepřového masa zapečené šunkou a sýrem) Steak z lososa, bylinkové máslo, obloha (cena dle váhy, 10g navíc 4,-) Podrážděný žaludek se lépe plní aneb předkrmy: Studené: 120g Mozzarella s rajčaty, bazalkou a balzamikovou redukcí 79,- 75g Krabí koktejl 72,- Sýrový mix (niva, hermelín, eidam) 69,- Šunkový talíř (šunka,

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Nadace Tomáše Bati. Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb

Nadace Tomáše Bati. Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb Nadace Tomáše Bati Etiketa a stolování pro budoucí manažery aneb manažer v sandálech je ostuda. Mgr. Jaroslav Divoký, Ing. Pavel Velev Zlín, Baťova vila 1. lekce Etiketa - nauka o mravnosti - oficiální

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Jednoduchá obsluha hostů

Jednoduchá obsluha hostů Vzdělávací modul Jednoduchá obsluha hostů Verze 2.0 kód: 65-007-H dle Národní soustavy kvalifikací www.narodni-kvalifikace.cz Tato metodika pro lektory byla vytvořena v rámci projektu Tvorba vzdělávacího

Více

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,-

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,- Vinná karta Vinný listek Sekty J.P.CHENET ICE EDITION Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, který se pije na ledu. Region: Francie. Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost. 1dcl 290,- J.P.CHENET

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

JÍDELNÍ MENU PŘEDKRMY POLÉVKY RYBY KUŘECÍ MASO VEPŘOVÉ MASO. 80 g 100 g 120 g 1 ks 1 ks. 70 Kč 48 Kč 80 Kč 32 Kč 50 Kč

JÍDELNÍ MENU PŘEDKRMY POLÉVKY RYBY KUŘECÍ MASO VEPŘOVÉ MASO. 80 g 100 g 120 g 1 ks 1 ks. 70 Kč 48 Kč 80 Kč 32 Kč 50 Kč JÍDELNÍ MENU PŘEDKRMY 120 g Zvěřinová paštika s brusinkami Nakládaný hermelín s beraními rohy a cibulkou Pikantní masová směs podávaná na topince, potřená česnekem, sypaná sýrem Pikantní utopenec zdobený

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy soutěžní kategorie: CARVING 20. ročník soutěže 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy kategorie způsob vyřezávání * pro juniory a seniory bez rozdílu

Více

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě

POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě POPIS PRODUKTU: tématická dárková sada tří až čtyř balíčků koření, kořenících směsí či marinád v papírové taštičce nebo dárkové kazetě VÁNOČNÍ ZDOBENÍ Norimberský perník ( 50 g ) Složení: Směs koření (koriandr,

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více