Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá"

Transkript

1

2 Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010

3

4 ETIKETA U STOLU Společenské chování nejlépe osvědčíme u stolu, říká v klasickém filmu Světáci emeritní profesor tance a společenské výchovy Oldřich Nový. Má pravdu. U stolu použijeme všechny dovednosti společenského chování: představování se, podávání ruky, konverzace, budeme vhodně oblečeni a přitom budeme manipulovat s příbory a projevovat takt a empatii vůči svým spolustolovníkům. Smyslem společenského stolování není najíst se přiznejme si, že doma se najíme mnohdy lépe a pohodlněji než na škrobeném banketu ve smokingu. Jídlo se řadí k nejpříjemnějším lidským prožitkům, a proto s rozvojem civilizace získávalo důležitou druhotnou funkci vytvářet kolorit a příjemné prostředí pro zábavu, jednání, setkávání lidí. Jsme-li pozváni na večeři, nespatřujme hlavní účel pozvání v tom, že dostaneme najíst, ale že budeme ve společnosti dalších lidí, se kterými budeme navazovat kontakty, poznávat se, konverzovat, hledat společná témata to vše na pozadí společného stolování. Lidé, kteří neznají pravidla stolování, jsou u stolu nejistí, stále si musejí hlídat, jak uchopit příbor, co udělat s ubrouskem, jak držet sklenici, jak jíst různé pokrmy. Není divu, že lehkost konverzace hlavní úkol stolovníků se vytrácí. Nezkušený účastník stolování se musí stále soustředit na to, aby neudělal chybu, sleduje a kopíruje ostatní, a nemůže pak nenuceně bavit společnost u stolu, jak se očekává. Člověk znalý pravidel stolování si nemusí nic hlídat, všechno na stole je pro něj samozřejmostí, může se plně soustředit na okouzlování svého protějšku, ať už je to objekt jeho obchodního či čistě privátního zájmu

5 1/ Zasedací pořádek Zasedací pořádek Prvním úkonem, který musíme učinit, když přijdeme ke stolu, je správně se usadit podle určitého pořádku. Jako v jiných situacích, i u stolu mají svá privilegia osoby společensky významnější. Hostitel, který určuje zasedací pořádek, musí vycházet z pevných pravidel. Platí jak při večeři v šesti, tak na banketech pro stovky hostů. Zavedení zasedacího pořádku podle společenské významnosti hostů se přičítá francouzskému králi Ludvíku XIV. Všechna pravidla zasedacího pořádku ovšem nelze dodržet beze zbytku, tak ideální stav se prakticky nikdy nevyskytne (stejný počet mužů a žen, jasná hierarchie), proto konkrétní zasedací pořádek bude vždy výsledkem nějakého kompromisu, kdy upřednostníme jedno kritérium před ostatními. Především nesmíme vytvářet izolované skupiny, naopak hosty musíme co nejvíce promíchat, musejí sedět tak, aby se bavili všichni navzájem. Muže a ženy, starší a mladší, domácí a cizince rozsazujeme střídavě, ani lidé, kteří se znají, třeba z jedné firmy, by neměli sedět vedle sebe. Smyslem společenského stolování je poznávat nové lidi, seznamovat se, proto ani manželé nesedí vedle sebe; jejich poslední příležitostí byla svatební hostina, ostatně doma mají denně příležitost spolu konverzovat. Pozice hostů určíme podle některého z kritérií: stěna, okna, dveře. Společensky významnější osoby sedí zády ke stěně s pohledem do místnosti. Je to pohodlnější, protože mají přehled o celém prostoru a neobtěžuje je procházející obsluhující personál. V restauracích

6 si na tato místa často sedají muži s odůvodněním, že mají lepší přehled, to je ovšem právě ta výhoda, kterou musíme poskytnout společensky významnější osobě. Nemůžeme-li se řídit podle blízké stěny, použijeme pravidlo, že host sedí naproti oknům, nebo další, že hostitel sedí tak, aby se díval na vstupní dveře. U větší nebo formální večeře sedí hostitel a hostitelka obvykle proti sobě. Nejčestnější místo pro ženu je po pravici hostitele, pro muže po pravici hostitelky. Druhé nejčestnější místo je po levici hostitele, třetí opět po pravici, čtvrté opět po levici a tak postupujeme k vnějšímu okraji stolu, až do vyčerpání míst. Na první pohled je zřejmé, že čím více je host společensky významný, tím blíž hostitelům sedí a naopak. Ženy by neměly sedět na kraji stolu. Při rodinných oslavách nebo svatebních hostinách necháváme malé děti, které nemohou stolovat samy, vedle jejich matky nebo otce, samostatné starší děti mají pozici nejnižší společenské významnosti. Pravidla platí pro všechny typy stolů Tento princip platí u všech typů stolů. U obdélníkového stolu sedí hostitel s hostitelkou uprostřed naproti sobě, hostitelka zády ke stěně, čelem do prostoru nebo k oknům. Hostitelka má po pravici hlavního hosta, hostitel jeho partnerku. Po levicích mají druhý nejvýznamnější pár, po pravicích další a tak pokračujeme k okraji stolu. Můžeme zvolit i variantu dlouhého stolu, kdy hostitel s hostitelkou sedí v čelech stolu, první nejvýznamnější pár po jejich pravicích, druhý po levicích atd. U stolu tvaru U, kdy obvykle neobsazujeme vnitřní stranu čela, mohou hostitelé sedět vedle sebe. U kulatého stolu můžeme zvolit obě varianty: buď hostitelé sedí naproti sobě,

7 po pravicích mají první páry, po levicích druhé a tak dále, nebo sedí vedle sebe a další páry podle významnosti po jejich stranách, takže naproti sedí nejméně významní účastníci oběda. To se doporučuje u velkých stolů, kde je konverzace přes stůl vyloučena. Připravujeme-li zasedací pořádek, musíme si nejprve sestavit pořadí společenské významnosti hostů, zvlášť muže a ženy, a pak je usazujeme směrem od středu ke krajům stolu. Společenskou významnost posuzujeme podle všech kritérií: starší, funkčně nadřazení, hosté, klienti, cizinci. Nejprve nám vznikne ideální matematický model a ten pak začneme upravovat podle dalších požadavků. Ideální zasedací pořádek v praxi neexistuje museli bychom mít stejný počet mužů a žen, mladších a starších, domácích i cizinců a hlavně by mezi všemi musela být jasná hierarchie podřízenosti a nadřízenosti. Ustoupíme od ideálního řešení tam, kde by vznikla profesní nebo věková skupina, porušit ho musíme i kvůli jazykovým schopnostem účastníků. Máme-li mezi hosty cizince, usazujeme je střídavě s hostitelskou stranou, ale vždy tak, aby vedle cizince seděl někdo, kdo s ním bude schopen konverzovat, aby byl naplněn smysl společenského setkání. Tlumočníky poskytujeme obvykle jen hlavním hostům nebo hostiteli. Je praktičtější, aby tlumočník nevečeřel u stolu jako ostatní hosté, ale aby seděl na samostatné židli mezi těmi, kterým tlumočí. Oba by na sebe měli vidět, a proto má tlumočník židli vysunutu asi o půl metru dozadu, aby nezacláněl. Z tohoto úhlu navíc hovoří přímo do uší oběma spolustolovníkům a může mluvit tišeji.

8 Jak se zorientujeme Při společenské večeři bývá výhodné umístit v předsálí, kde se podává aperitiv, tak zvaný placement schéma zasedacího pořádku se jmény. Hosté se po příchodu ke stolu rychle orientují a nehledají dlouze svoje místo. Tam, kde je stanoven pevný zasedací pořádek, hosté očekávají jmenovky na místech u stolu. U velkých společností, kde by placement v předsálí byl nepřehledně složitý, dostává host po příchodu od hostesek kartičku se jménem, na které je jednoduchý obdélník, stůl, a šipka v místě, kde je jeho místo. Další šipka označuje vstup do sálu, aby bylo zřejmé, jak je stůl orientovaný. Host nepřišel, nebo dokonce přišel někdo navíc Do ideálně vytvořeného zasedacího pořádku může v poslední chvíli vstoupit lidské selhání: nedostaví se host, se kterým se počítá, nebo ještě hůř, přijde někdo navíc. Aperitiv v přísálí má několik funkcí, mimo jiné nám umožňuje včas zjistit, jestli se hosté dostavili v plánovaném počtu a složení. Teprve až je vše jak má být, odebereme se ke stolu. Žádné místo u stolu by nemělo zůstat prázdné. Stane-li se, že se některý z hostů nedostaví, nelze jeho místo nechat neobsazeno, okamžitě by hlavnímu hostu signalizovalo, jak málo si vážíme příležitosti s ním povečeřet. Hostitelská strana by vždy měla mít v záloze někoho, kdo místo v poslední chvíli obsadí. Může to být asistentka, někdo z protokolu, kdokoli, kdo je na to oblečen. Budeme pak asi muset přeskupit placement a vizitky na stole, protože neposadíme asistentku ředitele vedle ministra obrany, ale to je to nejmenší, co nás v tak prekérní situaci čeká.

9 Ještě horší problém řeší hostitel, když se na slavnostní večeři dostaví významný muž s manželkou, ač se počítalo jen s ním. Je-li muž skutečně tak významný, že jeho manželku nelze poslat domů, musíme pro ni vytvořit místo. Jde-li o běžný restaurační provoz, snad se to může v posledních minutách ještě podařit, ale u slavnostních tabulí je vyloučeno zasahovat do hotového aranžmá. Pak nezbývá než požádat někoho z hostitelské strany, o kom víme, že se neurazí, aby se v zájmu hladkého průběhu večeře vzdal svého místa a šel se navečeřet do pohodlnějšího prostředí domů.

10 2/ Prostírání stolu Prostírání stolu Vhodně upravený stůl k obědu nebo večeři doma vytváří slavnostní náladu při rodinném stolování. V restauraci nebo při slavnostní večeři se musíme na prostřeném stole správně orientovat, abychom nevstupovali do operačního prostoru sousedů a uměli si poradit se vším, co nás na stole čeká. Stůl bývá pokryt ubrusem, to není překvapivé, ale správně je ubrus položen až na moltonu plstěné podložce, která zaručuje, že nádobí a příbory nevydávají při položení na stůl hluk a nesmekají se. Molton zjemňuje a tlumí veškerý kontakt s deskou stolu a zpříjemňuje tak stolování. Ubrus má buď bílou, nebo jinou nevtíravou barvu, aby neodváděl pozornost od aranžmá pokrmů na talířích. Měl by přesahovat na každé straně hranu stolu asi o 30 cm, tedy po sedadlo židle, tak aby zakrýval nohy stolovníků a dotýkal se plátěných ubrousků na jejich klínech. Při delší tabuli se ubrusy překládají přes sebe. Nahoře by měl být ten, který hosté spatří jako první, nebo v místě, kde bude sedět hlavní host. Na ubrus ještě pokládáme menší ubrus zvaný napron (80 x 80 cm), obvykle odlišné barvy, abychom tabuli zpestřili. Látkové ubrousky, které leží dekorativně složeny na stole, jsou buď jídelní (60 x 60 cm), nebo snídaňové (ty jsou poloviční). Talíře Na slavnostních hostinách se zakládají (tedy aranžují na stůl) velké podkladové talíře (zvané klubové). Ty leží na stole po celou dobu

11 stolování. Na ně se kladou malé plátěné ubrousky, aby o sebe talíře nevrzaly. Klubové talíře nesmí nikdy zůstat prázdné. Vždy na nich leží jiný, čistý talíř nebo talíř s nějakým chodem. Zahajuje se studeným předkrmem na dezertním talířku, následuje polévka v hlubokém talíři nebo bujón v misce na podšálku, pak se servíruje teplý předkrm na dezertním talířku a dále přichází hlavní chod na největším (tak zvaném masovém) talíři. Na závěr se na klubovém talíři ocitne ještě jednou buď dezertní talířek může se ještě servírovat sýr či ovoce, nebo o něco menší moučníkový talířek na sladký závěr večeře. Vlevo od klubového talíře (nebo složeného ubrousku) leží menší talířek na pečivo; zakládá se horním okrajem nebo středem na hroty vidliček. Přes něj je přeložen malý nožík na máslo. Příbory Předpokládáme-li pět chodů, budou po levé straně ležet tři vidličky, to je ostatně největší počet, jaký se zakládá. Pokud by počet chodů byl vyšší, donášela by obsluha další příbory až během večeře. Zleva leží dezertní vidlička na studený předkrm, blíže k talíři stejná vidlička na teplý předkrm a těsně u talíře velká, hlavní (masová) vidlička. Na pravé straně je zvnějšku založen nejprve dezertní nůž na studený předkrm, po něm následuje lžíce na polévku, blíže k talíři nůž na teplý předkrm a nejblíže talíři hlavní (masový) nůž. Nože se pokládají ostřím k talíři. Bude-li se jako některý chod podávat ryba, nahradí dezertní příbor speciální rybí příbor, s menší vidličkou a širokým plochým nožem. Ke steakům se zakládá ostrý nůž s pilkovitým ostřím. Příbory vedle sebe leží ve vzdálenosti asi jednoho centimetru, ve stejné vzdálenosti od okraje stolu (v rovině s dolním okrajem

12 talíře) a v ose s příbory ležícími na protější straně stolu. Moučníkový příbor se pokládá nad talíř. Vidlička je blíž talíři, lžička nad ní a rukojeti jsou otočeny tak, jak je bude host brát do rukou. Pokud je zapotřebí dalšího speciálního náčiní, například nůž na kaviár, kleštičky na hlemýždě nebo humrovou vidličku, položí je obsluha až před servírováním pokrmu šikmo k pravé ruce. Příbory bychom měli zakládat v bavlněných rukavicích, abychom na vyleštěném kovu nezanechali otisky prstů. Nemáme-li rukavice, pomůžeme si látkovým ubrouskem, do kterého příbory bereme. Totéž se týká sklenic a talířů. Sklenice Sklenici na víno k hlavnímu chodu zakládáme centimetr nad špičku nože hlavního příboru, ostatní sklenice s ní vytvoří řadu nebo trojúhelník. Řada by měla respektovat pořadí, v jakém nápoje pijeme: zprava voda, bílé víno, červené víno, sekt nebo dezertní víno. Stavíme-li je do trojúhelníku, měly by se z pohledu hosta postupně zvyšovat, proto jako nejbližší dáváme nižší sklenici na bílé víno k předkrmu, za ni vyšší číši s uzavřeným tělem na červené víno k hlavnímu chodu a nejblíže středu stolu bude vysoká flétna na sekt k moučníku. K nim přiřadíme ještě sklenici na vodu (často se používá stejná číše jako na víno, aby ladila s ostatními sklenicemi na stole). Sklenice na víno by měly být dost objemné, aby umožňovaly uvolňování vůní z vína a jeho dokonalé vychutnání. Nejslavnostněji působí číše na dlouhých stopkách. Skleničky na aperitiv na stůl nezakládáme, protože aperitiv se podává při slavnostních příležitostech v předsálí a v restauraci nám přinesou aperitiv v takové skleničce, jakou vyžaduje nápoj, který jsme si objednali.

13 Nezapomeneme na sypátka se solí a pepřem, ostatní dochucovací prostředky se při slavnostních příležitostech nepoužívají. Výzdoba stolu Máme tedy na stole vše, co potřebujeme, abychom se mohli najíst, ale slavnostní tabuli ještě něco chybí výzdoba. Jiná je tabule svatební, jiná myslivecká, silvestrovská, štědrovečerní, smuteční nebo diplomatická při summitu prezidentů. Teprve výzdoba stolu a prostředí dodá obědu nebo večeři náležitou atmosféru. S květinami bychom měli být střídmí, třeba vůně lilií spolehlivě přerazí vůni podávaných pokrmů. Květiny ani žádné jiné dekorativní předměty by neměly bránit ve výhledu na spolustolovníky. Nejvhodnější jsou květinové mísy s nízko naaranžovanými květinami, které sice zabírají místo, ale pokud si s tím personál poradí, pro stolovníky jsou nejpohodlnější. Diplomaté budou mít na stole vlaječky, myslivci větvičky jedlí a paroží, novomanželé hodně pestrých květin, smuteční hosté ozdoby barvy jen zelené, stříbrné a černé. Univerzální jsou bibeloty, malé sošky nebo ozdoby, které dodají tabuli slavnostní ráz. Použijeme dekorativní předměty jen z klasických materiálů, jako jsou porcelán, mramor, sklo, zcela vyloučíme plastikové. Servírování a obsluha Svůj operační prostor máme vymezen talířkem s pečivem po levé ruce, příbory na obou stranách talíře, moučníkovým příborem nad talířem a sklenicemi seřazenými vpravo nad špičkou nože hlavního příboru. Příbory odebíráme k jednotlivým chodům postupně od vnější

14 strany směrem k talíři. Pokrmy, které jsou připraveny na talířích, se servírují zprava, stejně jako nápoje. V luxusních restauracích přinese číšník pokrm přikrytý glošem leštěným nerezovým poklopem, aby jídlo nevychladlo. Používají-li se při stolování gloše, položí číšníci všechna jídla před hosty na stůl a najednou je odklopí. Pokud si host sám pokrmy překládá (nabírá si polévku z teriny, maso a přílohy z mís), přichází obsluha zleva, aby to bylo pro hosta (praváka) pohodlnější. K překládání nemůžeme použít svůj příbor, ale jen překládací příbor, který leží na míse. Použijeme ho tak, že pokrm podebereme lžící a plochou stranou vidličky ho přidržíme. Nezvládneme- -li to jednou rukou, uchopíme lžíci do pravé ruky a vidličku do levé a postupujeme stejně. Maso pokládáme na talíř na vnitřní stranu doprava, přílohu na vnější stranu doleva. Šťávou poléváme jen maso (výjimkou jsou knedlíky). Kompoty se jedí lžičkou, proto se servírují zprava, saláty, které jíme vidličkou, servírujeme zleva. Moučníkový příbor leží nad talířem a je připraven tak, abychom si ho mohli na poslední chod přesunout k talíři: lžička bude vpravo a vidlička vlevo. Vína naléváme zprava. Zaplníme číši zhruba do jedné třetiny, aby zůstalo dost prostoru na vůni vína a aby host mohl sledovat barvu, případně závoje, které zůstávají na stěnách sklenice, a aby se víno dolévalo častěji. Tím je zaručeno, že bude mít správnou teplotu. Na stole má být neustále voda jako samozřejmý doplněk kteréhokoli chodu.

15 Pořadí chodů Stolování má svůj pořádek. Začíná aperitivem, který má povzbudit chuť k jídlu a připravit zažívací orgány na to, co je čeká. Jako aperitivy se podávají dezertní vína (portské, sherry) nebo vermuty (Campari, Cinzano) či sekt, nebo lihoviny (slivovice, becherovka). Nehodí se vypít víc než jednu skleničku. V nabídce aperitivů nesmí chybět nealkoholické nápoje, vody a džusy. Aperitiv se obvykle podává mimo hlavní stůl, v přísálí, salonku. V dobrých restauracích nám bez objednání naservírují jako první chod amuse bouche, jedno sousto na velké lžíci nebo na dezertním talířku jde o pozornost na účet podniku. Má vyvolat chuť k jídlu a ukázat mistrovství kuchaře, který dokáže v jednom soustu soustředit dokonale sladěné chutě. Následuje studený předkrm, často ryba, paštika nebo salát. Podává se bílé víno. Polévka není pravidelnou součástí hostiny, zvláště ne večer. Může se podávat krém (hustá polévka), nebo bujón. Další chod je teplý předkrm, například husí játra, mušle. Nebývá častý, spíš je typický pro bankety s mnoha chody. Pod vlivem italské kuchyně může nyní hostitel zařadit těstoviny nebo podle klasického pořádku rybu. Mezi předkrmy a hlavním chodem se může podávat sorbet. Nejde o zmrzlinu, i když tak vypadá; sorbet je lehce zmrazená směs ovoce, cukru a sektu, která má zklidnit chuťové buňky, vytvořit předěl, abychom byli připraveni vnímat nové chutě hlavního chodu. Přichází čas na hlavní chod, obvykle maso s přílohami. Hlavních chodů může být několik pak následují od lehčích (ryba, drůbež)

16 k těžším a pikantnějším (končí se zvěřinou). Často se právě nyní přechází z bílého vína na červené. Blížíme se k závěru dezertem, a to buď sýry, nebo moučníkem, případně obojím, pak sýry předcházejí sladkému moučníku. Moučník může být nahrazen ovocem. Pijí se sladká vína nebo sekt. Posledním chodem je káva a digestiv, obvykle likér, brandy, whisky nebo koňak na uhlazení chutí a lepší trávení. Obvykle se podává, stejně jako aperitiv, v přísálí. Digestiv si dáme vždy jen jeden.

17 3/ Jak správně stolovat Jak správně stolovat Způsob, jakým se chováme u stolu, není vždy stejný, ale závisí na prostředí. Jinak jíme doma, jinak v nádražní restauraci, jinak v luxusní restauraci v Londýně. Umíme-li stolovat na vyšší úrovni, snadno se přizpůsobíme nižší, naopak je to obtížnější. U jídelního stolu sedíme zpříma, nehrbíme se ani neskláníme hlavu k talíři. Ženy sedí jen v první třetině židle, tělo drží zpříma, neopírají se o opěradlo židle, muži sice mohou sedět na plný sed, ale ne tak, aby byli nahrbeni nad deskou stolu. Není vhodné křížit nohy pod židlí, ty by měly spočívat vedle sebe pod stolem, u žen přitisknuty k sobě, u mužů mírně od sebe. Lokty držíme u těla, abychom neomezovali své sousedy. Je velkým společenským přestupkem strkat do sousedů po levici a po pravici lokty. Ve šlechtických rodinách dávali dětem do podpaží knihy, aby se naučily během jídla tlačit lokty co nejtěsněji k tělu. Při jídle se nedotýkáme lokty hrany stolu, ruce s příborem máme zvednuty nad desku stolu, s lokty u těla. Mezi chody, když nemáme v ruce příbor, se opíráme o hranu stolu lokty v rozmezí mezi zápěstím a polovinou loketní kosti, raději ne více, protože lokty na stůl nepatří. Ruce ovšem nemají být ani v klíně, to je nespolečenské. Vycházíme z tradice, že spolustolovníci mají své ruce stále vidět. Gestikulujeme uměřeně, a nikdy ne s příborem v ruce.

18 Co s ubrouskem Látkový ubrousek patří na klín. Dáme si ho na klín hned, jakmile usedneme. Teprve pak se začneme zajímat o menu. V nejlepších restauracích pokládá hostům ubrousek na klín obsluha, je dobré s tím počítat a nepovažovat to za dotěrnost. Ženy si ubrousek rozbalují jen zpolovic, muži ho rozbalují celý. Ubrousek neroztřepáváme, jen ho pod stolem rozložíme a položíme na kolena. Měl by plynule navazovat na ubrus přesahující desku stolu. V dobrých restauracích a na banketech bývají ubrousky na klubových talířích poskládány do umných tvarů, které někdy až budí údiv hostů. V některých zemích jde o prestižní záležitost a historickou tradici. Na státních večeřích v Rakousku jsou ubrousky složeny do nenapodobitelné kreace s dvěma okrouhlými otvory po stranách, ve kterých je založeno pečivo. Tento styl byl zaveden ve druhé polovině 19. století na dvoře císaře Františka Josefa I. a dodržuje se dodnes. V císařském (a současně prezidentském) paláci Hofburgu ve Vídni průvodci tvrdí, že tajemství jak skládat ubrousky ke státním večeřím se předává jen ústně, není nikde písemně zaznamenáno a znají je jen dva lidé Někteří gurmáni si ubrousek zasunují za límeček košile, dávajíce tím najevo, že si teď budou užívat s velkou vervou, ale varujme se toho, není to správné a vypadá to trochu komicky. Ubrousek má jednu nepříjemnou vlastnost, totiž že sklouzává na zem. Položíme ho raději rubovou, drsnější, stranou dospod, aby neklouzal, a muži mají ještě jednu možnost, jak ubrousek udržet na klíně: nenápadně si jeho okraj zasunout za opasek. Nesmíme ovšem zapomenout, že jsme si ho tam upevnili, až budeme odcházet od stolu

19 Počátkem devadesátých let se v tisku objevila fotografie ministra hospodářství s delegací japonských podnikatelů. Nebylo by na ní nic zvláštního, kdyby pan ministr neměl za pasem obrovský bílý ubrousek připomínající sukni, navíc se zjevnými stopami tmavé omáčky. Po skončení večeře projevili hosté přání se s ministrem vyfotografovat. Všichni vstali od stolu a mířili k fotografovi. Šli jedním směrem, takže jediný, kdo viděl, že ministr má ubrousek stále za pasem, byl fotograf. Ten by ovšem byl ten poslední, kdo by ministra upozornil, protože věděl, že takovou fotografii už nikdy neudělá. Jestli nám ubrousek sklouzne na zem, měli bychom nenápadně upozornit obsluhu, aby nám přinesla jiný. Látkový ubrousek slouží jako ochrana oblečení před nenadálými nehodami a k otírání úst, nikoliv příborů nebo sklenic. To by byla velká urážka hostitele, který je odpovědný za dokonalost servisu. Jsme-li pozváni na oběd nebo na večeři, vyvarujeme se všech kritických poznámek na adresu restaurace nebo personálu, protože tím se dotýkáme hostitele, který restauraci vybral. Po posledním chodu ubrousek ležérně složíme tak, aby stopy po omáčkách, rtěnce a červeném víně byly zabaleny uvnitř, a odložíme na stůl vedle talíře. Obsluha ho odnese s použitým nádobím. Papírový ubrousek necháváme na stole, raději vlevo, protože jíme převážně pravou rukou a levou můžeme ubrousek pohotověji použít. Po ukončení chodu ho nedbale složíme a odkládáme do talíře. V některých zemích se i papírový ubrousek pokládá po skončeném stolování vedle talíře, můžeme si zvolit obě formy, u nás je obvyklejší ubrousek odložit na talíř, v Německu vedle talíře. Oba ubrousky používáme velmi často, přinejmenším kdykoli, než se napijeme.

20 Můžeme jím také nenápadně setřít stopy jídla nebo rtěnky z okraje sklenice. Ubrousky jsou poměrně moderní vynález, dlouho se jedlo rukama a ty se utíraly do ubrusu. S rozvojem estetiky stolování byly ubrusy stále honosnější, vyšívané, z drahých tkanin, a tak hostitelé začali vybavovat jídelní soupravy i zvláštními kusy látky, aby uchránili vzácné ubrusy před zničením. Pečivo Pečivo se neukusuje, láme se na malé kousky a ty se vkládají do úst. Máme-li na stole společný košíček s pečivem, vezmeme si jeden kousek a přeneseme si ho na svůj talířek (kuvertek) po levé ruce. Nemůžeme si namazat krajíc chleba a ukusovat ho, jako to děláme na výletě. Nic, co se dotklo úst, se už nemůže vrátit na talířek. Odlomíme sousto, namažeme máslem a vložíme do úst. Mažeme nad talířkem s pečivem, abychom nedrobili zbytečně po celém stole. U některých předkrmů, které jíme jen vidličkou v pravé ruce, si můžeme pomáhat při nabírání kouskem pečiva v levé ruce, dokonce můžeme kouskem pečiva vytřít talíř a pak pečivo vložit do úst. Plody moře Starosti nám u stolu někdy dělají mořské a říční speciality. Ryby jíme speciálním příborem. Vidlička má uprostřed mezi hroty hlubší vybrání nebo půlkruhový otvor, které slouží k uchycení páteře, nůž je tupý (rybí maso se nekrájí, protože nemá svaly), ale s ostrou špičkou, která slouží k rozpárání bříška ryby. Nařízneme rybu

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/10 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 42. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 42. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST42 Číslo materiálu 42

Více

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí

Banket, protokol, zasedací pořádek, zasedací pořádek u svatební hostiny, tvary tabulí Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST40 Číslo materiálu 40

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/09 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Inventář na úseku obsluhy

Inventář na úseku obsluhy Inventář na úseku obsluhy Inventář=předměty používané při obsluze 1. Stolový inventář 2. Sedací inventář 3. Restaurační prádlo 4. Drobný stolní inventář 5. Příbory (kovový inventář) jídelní, překládací

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST

SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ - TEST Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 SPOLEČENSKÉ

Více

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY

TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY TEST SLAVNOSTNÍ HOSTINY Autor Anna Kachtíková Anotace Opakovací test je určen pro studenty, je zaměřen na procvičení základních vědomostí týkajících se celku SLAVNOSTNÍ HOSTINY. Cílem testu je ověření

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/05 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.06 Inventář odbytového

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/11 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Slavnostní hostina BANKET

Slavnostní hostina BANKET Slavnostní hostina BANKET Obsah druhy banketů charakteristika banketu dokumentace příprava obsluha příprava jednoho chodu VFSO shrnutí 1. Vyučovací hodina Téma: Banket Charakteristika průběh hostiny se

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.16 Společenské akce

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Diplomatický protokol

Diplomatický protokol Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Diplomatický protokol Ivana Hlavsová Blok 9/10 Etiketa pokrač. druhy společenských podniků pozvání a pozvánky organizace společenských podniků, zasedací

Více

PŘÍPRAVA SLAVNOSTNÍCH HOSTIN

PŘÍPRAVA SLAVNOSTNÍCH HOSTIN PŘÍPRAVA SLAVNOSTNÍCH HOSTIN ROZDĚLENÍ SPOLEČENSKO-GASTRONOMICKÝCH AKCÍ Podle společenského účelu hostiny pořádané státními orgány a institucemi hostiny pořádáné výrobními a obchodními podniky a organizacemi

Více

Inventář na úseku obsluhy, Pomocný inventář

Inventář na úseku obsluhy, Pomocný inventář Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Inventář na úseku obsluhy, Pomocný inventář, Čeština 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch, 65-51-H/01 Kuchař číšník, ŠVP Číšník, barman, servírka-barmanka ŠVP Kuchař

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.28 Složitá obsluha servis hl. chodů Autor: Eva Němcová Období

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor VY_32_INOVACE_OvKč.2,3/02/03/12 Bc. Iveta Martinů Obor;

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 15. 10.

Více

CATERING MOTORLAND BĚLÁ

CATERING MOTORLAND BĚLÁ CATERING MOTORLAND BĚLÁ Catering je dnes velmi populární záležitost. Kvalitní catering dokáže proměnit klientskou akci v gala večer chutí a zároveň může být právě tou třešničkou na dortu, na které si vaši

Více

ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ

ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH AKCÍ Hostiny jsou druhem společenských akcí, od ostatních se liší: vymezením kontaktu s hosty usazením hostů podle zasedacího pořádku dodržováním zásad společenského protokolu

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Zjistit znalosti z probraného učiva a zafixovat

Zjistit znalosti z probraného učiva a zafixovat Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST25 Číslo materiálu 25

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob

RADOST. Svatby. Rekreační zařízení. Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob. Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Rekreační zařízení RADOST Svatby Malá svatba: FORMANKA 22 35 osob Střední svatba: SALAŠ 35 45 osob Velká svatba: STYLOVÁ JÍDELNA 60 80 osob Kontakt www.rz-radost.cz info@rz-radost.cz tel: 608 071 009 RADOST

Více

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN Jakostní vína Gold Premium Jedná se o jakostní vína, pocházející z hroznů vypěstovaných na místních vinicích. Vína pocházející z této krajiny jsou charakteristicky plné, osobité,

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

TEST SPOLEČENSKÉ DOKONALOSTI

TEST SPOLEČENSKÉ DOKONALOSTI TEST SPOLEČENSKÉ DOKONALOSTI Využitelný pro měření kompetence: získávání ostatních Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 10 min. Časový limit: ne Vyhodnocení: ručně cca 5 minut jeden testovaný

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Knihy Ladislava Špačka... Malý průvodce. etiketou. Ladislav Špaček. www.ladislavspacek.cz

Knihy Ladislava Špačka... Malý průvodce. etiketou. Ladislav Špaček. www.ladislavspacek.cz Knihy Ladislava Špačka... Malý průvodce etiketou Ladislav Špaček www.ladislavspacek.cz Zakoupíte na e-shopu: www.ladislavspacek.cz/knihy-a-dvd/ 12 1 Slušnost je člověku vrozená zdvořilosti se musíme učit

Více

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200

LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 LETENSKÝ ZÁMEČEK LETENSKÉ SADY 341, 170 00 PRAHA 7 +420 233 378 200 Svatba v Letenském zámečku Svatební obřad V letních měsících lze využít hudebního altánku v přilehlých venkovních prostorách zámečku.

Více

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT. Obor: 65-41-L/01 Gastronomie

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT. Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Školní rok:

Více

ETIKETA DO KAPSY. Anotace:

ETIKETA DO KAPSY. Anotace: ETIKETA DO KAPSY Anotace: Když se řekne do kapsy, myslí se tím něco, co máme pořád po ruce, co je pohotově k dispozici, co můžeme mít stále u sebe. Taková je Etiketa do kapsy: stručná, jasná, přehledná,

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Hotel Arnica Jídelní lístek

Hotel Arnica Jídelní lístek Jídelní lístek Studené předkrmy 0101 200g Sýrová studená mísa (sýr eidam,uzený sýr, hermelín,niva,másl) 70 Kč 0102 100g Salám s cibulí 35 Kč 0103 350g Velká studená mísa 115 Kč (šunkový salám,eidam,uzený

Více

Dotazník uživatelé. Děkuji Vám za váš čas a spolupráci. S přáním pěkného dne Monika Hurtová. 1. Jaké je vaše pohlaví? a) muž.

Dotazník uživatelé. Děkuji Vám za váš čas a spolupráci. S přáním pěkného dne Monika Hurtová. 1. Jaké je vaše pohlaví? a) muž. Dotazník uživatelé Dobrý den, jmenuji se Monika Hurtová a jsem studentka 2. ročníku magisterského navazujícího studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto

Více

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI

1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI 1. ROČNÍK GASTRONOMICKÉ SOUTĚŽE SRDCE NA TALÍŘI Určené pro žáky učebních oborů vzdělání kategorie E HLAVNÍ INFORMACE Odborný garant soutěže Asociace kuchařů a cukrářů ČR Pořadatel soutěže SOŠ a SOU Městec

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 24. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 24. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST24 Číslo materiálu 24

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.20 Menu Autor: Eva Němcová Období tvorby: září listopad

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.19 Historie pohostinství Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o.

P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o. P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o. Název Cena / kus Informace K dispozici Ztráta / rozbití Sklenky a hrnky Whisky 3

Více

obsah Snídaně Předkrmy Večerní buffe a rauty Paštikové dorty

obsah Snídaně Předkrmy Večerní buffe a rauty Paštikové dorty Horeca & Gastro Kvalitní paštiky jsou považovány v mnoha zemích za opravdové delikatesy. Tuto pochoutku má většina lidí spjatou především s Francií, avšak samotný název pochází ze světa italské kuchyně.

Více

N novinka PŘÍBORY SVING, ELEGANCE BALET, LINIE KENT, FOCUS. lžíce na zmrzlinu, nůž steak, POLY ROYAL, TREND FORTUNA +, MILANO FLAIR, CULT SIGNUM, UNIC

N novinka PŘÍBORY SVING, ELEGANCE BALET, LINIE KENT, FOCUS. lžíce na zmrzlinu, nůž steak, POLY ROYAL, TREND FORTUNA +, MILANO FLAIR, CULT SIGNUM, UNIC SVING, ELEGANCE str. BALET, LINIE str. 3 KENT, FOCUS str. 4 lžíce na zmrzlinu, nůž steak, POLY str. 5 ROYAL, TREND str. FORTUNA +, MILANO str. 7 FLAIR, CULT str. 8 SIGNUM, UNIC str. 9 BISTRO, kleště servírovací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

OKRUHY OTÁZEK K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ

OKRUHY OTÁZEK K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ OKRUHY OTÁZEK K UZZ - POUZE ORIENTAČNÍ obor : Provoz společného stravování PSOP 2 65-51 - E / 501 školní rok : 2010 / 2011 Charakterizuj předběžnou úpravu potravin rostlinného a živočišného původu (jatečné

Více

P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o.

P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o. P ů j č o v n a n á d o b í E n t e r t a i n m e n t s e r v i c e s. r. o. Název Cena / kus Informace K dispozici Ztráta / rozbití Sklenky a hrnky Whisky 2,80

Více

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNIKA OBSLUHY A SLUŽEB

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNIKA OBSLUHY A SLUŽEB I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNIKA

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.17 Dranžírování Autor: Eva Němcová Období tvorby: září listopad

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - definuje pojem inventář - vyjmenuje jednotlivé druhy inventáře - rozdělí inventář a doloží na příkladech z praxe

Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - definuje pojem inventář - vyjmenuje jednotlivé druhy inventáře - rozdělí inventář a doloží na příkladech z praxe Manuál č. 21 NÁZEV HODINY/TÉMA: INVENTÁŘ Časová jednotka (vyuč.hod.): 1h (45min.) Vyučovací předmět: Stolničení Ročník: první Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Učíme se navzájem, Alfa

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

8. Svatební hostina Klíčová slova:

8. Svatební hostina Klíčová slova: 8. Svatební hostina Klíčová slova: svatba, svatební hostina, objednávání, sortiment, pokrmy, nápoje, ženich, nevěsta, novomanželé, průběh hostiny Text: Mezi nejčastěji objednávané slavnostní hostiny patří

Více

Jídelní nůž až do nástupu tovární výroby vyráběli jako všechny ostatní nože nožíři.

Jídelní nůž až do nástupu tovární výroby vyráběli jako všechny ostatní nože nožíři. Jídelní příbory. Pavel Formánek st., NOŽE-CZ Jídelní nůž až do nástupu tovární výroby vyráběli jako všechny ostatní nože nožíři. Do 16. století nebyl nůž jídelním příborem. Při stolování byl na stole jeden

Více

Restaurace Ve Dvoře APERITIVY LIHOVINY A DESTILÁTY WHISKY & BOURBONY BRANDY LIKERY VÍNA. 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč

Restaurace Ve Dvoře APERITIVY LIHOVINY A DESTILÁTY WHISKY & BOURBONY BRANDY LIKERY VÍNA. 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč APERITIVY 0,1 Cinzano bianco 33,- Kč 0,1 Cinzano rosso 33,- Kč LIHOVINY A DESTILÁTY 0,04 Gin beefeeater 30,- Kč 0,04 Vodka finlandia 32,- Kč 0,04 Tequila blanco 35,- Kč 0,04 Slivovice 40,- Kč 0,04 Borovička

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

NEREZOVÉ PŘÍBORY MILANO FORTUNA+ POLY TREND STEAK FOCUS WMF CASINO WMF FLAIR

NEREZOVÉ PŘÍBORY MILANO FORTUNA+ POLY TREND STEAK FOCUS WMF CASINO WMF FLAIR MILANO FORTUNA+ TREND POLY STEAK ELEGANCE LINIE SVING FOCUS KENT BALET PRESTIGE WMF FLAIR WMF CASINO WMF SIGNUM WMF UNIC 2 NEREZOVÉ MILANO, FORTUNA +, str. 4 TREND, ELEGANCE str. 5 POLY, sada steak, nože

Více

Restaurant a penzion KRÁLOVSKÝ ŠENK JÍDELNÍ LÍSTEK. KRÁLOVSKÝ ŠENK Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice

Restaurant a penzion KRÁLOVSKÝ ŠENK JÍDELNÍ LÍSTEK. KRÁLOVSKÝ ŠENK Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice JÍDELNÍ LÍSTEK restaurant Třebovická 5259 722 00 Ostrava-Třebovice Přijímáme objednávky na akce (svatby, promoce, smuteční hostiny, apod.) do 50-ti osob Nekuřácký a dětský koutek Objednávky na tel.: +420

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE

Více

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas. Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Photos Filip Habart, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Lze se naučit etiketě? Je vůbec možné napsat učebnici etikety?

Více

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili.

Jídelní lístek. Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. U Královny Elišky ZALOŽENO 1965 Brno Jídelní lístek Při placení Vám předložíme účet z pokladny a při účtu nad 1 000 Kč obdržíte pamětní medaili. 1 Mendlovo náměstí 1b 603 00 Brno tel. 543 212 578 e-mail:

Více

Tvar E U R O Platnost :01.03.2010

Tvar E U R O Platnost :01.03.2010 Tvar E U R O Platnost :01.03.2010 Platnost od: 01.02.2006 Sortiment Talíř hluboký 25 cm 78,00 2 Talíř hluboký 23 cm 74,00 Talíř mělký 22 cm 72,00 Talíř mělký 25 cm 80,00 Talíř mělký 28 cm 128,00 Talíř

Více

NEREZOVÉ PŘÍBORY FORTUNA+ MILANO TREND POLY. nabídka SVING WMF FLAIR KENT WMF CASINO. sving.cz

NEREZOVÉ PŘÍBORY FORTUNA+ MILANO TREND POLY. nabídka SVING WMF FLAIR KENT WMF CASINO. sving.cz MILANO FORTUNA+ TREND POLY ELEGANCE KENT LINIE BALET SVING PRESTIGE FOCUS WMF FLAIR nabídka SVING WMF CASINO WMF SIGNUM WMF UNIC sving.cz MILANO, str. 3 FORTUNA, TREND str. 4 POLY,, ELEGANCE str. 5 LINIE,

Více

NEREZOVÉ PŘÍBORY FORTUNA+ MILANO POLY TREND WMF CASINO

NEREZOVÉ PŘÍBORY FORTUNA+ MILANO POLY TREND WMF CASINO MILANO FORTUNA+ TREND POLY ELEGANCE LINIE SVING FOCUS KENT BALET PRESTIGE WMF FLAIR WMF CASINO WMF SIGNUM WMF UNIC 2 NEREZOVÉ MILANO, str. 4 FORTUNA +, TREND str. 5 POLY,, ELEGANCE str. 6 LINIE, SVING

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Digitalizace výuky

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Digitalizace výuky Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST9 Číslo materiálu 9 Autor

Více

Ceny platné od 1.12.2014

Ceny platné od 1.12.2014 Ceny platné od..204 MILANO FORTUNA+ TREND POLY ELEGANCE LINIE SVING FOCUS KENT BALET PRESTIGE WMF FLAIR WMF CASINO WMF SIGNUM WMF UNIC 2 Ceny platné od..204 MILANO, str. 4 FORTUNA +, TREND str. 5 POLY,,

Více

Thomas. Pro vás a váš životní styl.

Thomas. Pro vás a váš životní styl. Thomas Pro vás a váš životní styl. Design, se kterým je radost žít a stolování je radostí. Praktické, originální, inovativní a kreativní, multifunkční a nekomplikované. Takové jsou výrobky Thomas, společnosti

Více

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os.

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. mix pečiva typu koláčky, koblihy, croissant Sýrový talíř Šunkový talíř Máslo/džem Bílé, tmavé, cereální pečivo Jogurt Müsli Ovocný salát Káva/čaj Rozlévané Džusy Cenové hladiny

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 57. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST57 Číslo materiálu 57

Více

Chardonnay. D.O.C. Friuli Colli Orientali. Odrůdy: 100% Chardonnay. Sklizeň období: Druhý týden v září. Alkohol: 13,00 % objemových.

Chardonnay. D.O.C. Friuli Colli Orientali. Odrůdy: 100% Chardonnay. Sklizeň období: Druhý týden v září. Alkohol: 13,00 % objemových. Chardonnay 100% Chardonnay Druhý týden v září Barva slámově žlutá se zelenkavými odlesky, s přibývající intenzitou v průbehu stárnutí. Na konci můžeme cítit tóny hlohu, jablka a křupavého chleba. Chuť

Více

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co bychom mohli vědět. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co bychom mohli vědět o vaření PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Magdalena Dobromila Rettigovápovýšila vdobě obrozenecké vaření nad rámec kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní hrdosti. Učila, aby

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Nošení tácků, táců, dvoutalířový a třítalířový způsob nošení, debaras inventáře

Nošení tácků, táců, dvoutalířový a třítalířový způsob nošení, debaras inventáře Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST28 Číslo materiálu 28

Více

Hotel Baťov. Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 SVATEBNÍ NABÍDKA

Hotel Baťov. Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 SVATEBNÍ NABÍDKA Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 SVATEBNÍ NABÍDKA HOTEL BAŤOV Tradiční gastronomický podnik Partner pro Váš svatební den Vaše SVATBA v Hotelu Baťov Otrokovice 1. Přivítání novomanželů

Více

GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM

GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM Samostatná odborná práce GASTRONOMIE NAPŘÍČ SVĚTEM ASIJSKÁ KUCHYNĚ NENÍ JEN ČÍNA (rodinná večeře v asijské restauraci) Název školy Jméno, příjmení Obor vzdělání Školní rok Obsah: kuchař číšník, (22) Úvod

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

PŘÍBORY. info. ELEGANCE chromniklová ocel 18/10, síla materiálu 3 mm, nože 7 mm, vysoce leštěno

PŘÍBORY. info. ELEGANCE chromniklová ocel 18/10, síla materiálu 3 mm, nože 7 mm, vysoce leštěno SVIG chromniklová ocel 8/0, síla materiálu 3 mm, nože 7 mm, P příznivá ce Elegance lžíce limo 8,5 cm ELEGACE chromniklová ocel 8/0, síla materiálu 3 mm, nože 7 mm, 708 DS5000 7088 DS500900 nůž jídelní

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.29 Společenská výchova Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

Obsah. U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice. Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař)

Obsah. U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice. Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař) U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Kuchař) Obsah Technika odbytu... 2 Nauka o výživě... 3 Výroba pokrmů... 4 Odborný výcvik... 5 Ekonomika... 6 Svět

Více

Lokalita: viz poznámka č. 2 uvedená na konci této přílohy

Lokalita: viz poznámka č. 2 uvedená na konci této přílohy Příloha č. 3 k č.j. PPR-36378-7/ČJ-2014-990656 Specifikace předmětu plnění Pracovní jednání styčných důstojníků pro menšiny I Termín: 14. 5. 2015 15. 5. 2015 Lokalita: viz poznámka č. 2 uvedená na konci

Více

ohodnoťte nás Facebook

ohodnoťte nás Facebook Jídelní lístek Úvodní slovo Posaďte se a vychutnejte si atmosféru stylové restaurace Valašská Koliba, která hostila své první hosty už před 100 lety. Nechejte se hýčkat naši obsluhou a osvěžte chuťové

Více

Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2

Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2 Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2 tel./fax: 596 627 767 http://www.sepsystem.cz e-mail:sep@sepsystem.cz V Ostravě 10. října 2001 Ing. Oldřich HOLUŠA list číslo : 1 Manuál pro vkládání zboží

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

Pokyny k sepsání jídelníčku

Pokyny k sepsání jídelníčku Pokyny k sepsání jídelníčku měl byste zaznamenat vše co sníte a vypijete během 2 všedních (po-pá) a 1 víkendového dne (so+ne) obecné zásady: jídelníček zapisujte průběžně nejlépe hned poté, co něco sníte

Více

Obří prvky: jak postavit větší kostky

Obří prvky: jak postavit větší kostky Obří prvky: jak postavit větší kostky KAPITOLA 5 V této kapitole: Zvětšení měřítka: jak na to Ostatní měřítka: která fungují a proč Shrnutí: obří kostky jsou jen začátek V kapitole 3 jsme pracovali s měřítkem

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00)

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice 141 675 41 Předkrm 1 ks Pikantní zvěřinová topinka.

Více

charakterizujte vepřové maso vzhled, složení, vlastnosti uveďte jednotlivé části vepřového masa, u každé části vepřového masa napište vhodné tepelné použití a příklady pokrmů sestavte restaurační menu

Více

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010

Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Ladislav Špaček, 2010 Cover photo Jaroslav Fišer, 2010 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a

Více