NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1."

Transkript

1 NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/36043 CELKOVÝ SOUPIS ZADÁNÍ: 1. Obchodně administrativně - správní budova (Štěpánov) 2. Sportovní hala na veškeré míčové hry (Lysá nad Labem) 3. Technický dvůr (Sedlec) 4. Dům pro seniory (Polepy) 5. Multifunkční obecní dům (Kozárovice) 6. Multifunkční sál (Višňová) 7. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb (Jenštejn) 8. Zdravotní středisko (Hostouň) 9. Volnočasové centrum (Chlumín) 10. Školní tělocvična a družina (Chotýšany) 11. Víceúčelový dům s malometrážním bydlením (Zlonice) 12. Sportoviště se zázemím a občerstvením (Smolotely) 13. Volnočasové centrum (Obříství) 14. Hasičská zbrojnice (Týnec nad Labem) 15. Plovárna (Hradec Králové) 16. Volnočasové centrum (Vševily) 17. Centrum volnočasových aktivit (Pečky) 18. Objekt nové Radnice (Dobříš) 19. Nová městská knihovna (Dobříš) 20. In-line dráha vč. související vybavenosti (Dobříš) 21. Rozšíření základní školy výstavba nové budovy (Mníšek pod Brdy) 22. Kulturní centrum s doprovodnými aktivitami (Mníšek pod Brdy) 23. Rekonstrukce panského hostince Barokní areál Skalka (Mníšek pod Brdy) 24. Mateřská škola Rymaně (Mníšek pod Brdy) 25. Založení nového veřejného prostoru s dominantní polyfunkční budovou (Zlatníky-Hodkovice) 26. Sportovní areál (Zadní Třebáň) 27. Dům pro seniory (Lužná) 28. Obecní úřad s multifunkčním sálem (Dřísy)

2 1. Obchodně administrativně - správní budova OBEC: Štěpánov OKRES: Olomouc KONTAKT: Mgr. Svatopluk Vlk místostarosta obce Štěpánov telefon: LOKALITA: Centrum obce PARCEL. Č.: ZATÍM NEDODALI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Malá občanská vybavenost Velká občanská vybavenost (?)

3 2. Sportovní hala na veškeré míčové hry OBEC: Lysá nad Labem OKRES: Lysá nad Labem KONTAKT: Zora Štěpánková, referent stavebního úřadu Městský úřad Lysá nad Labem Husovo nám Lysá nad Labem tel fax LOKALITA: PARCEL. Č.: část 2566/1, 2652/2, 2652/3, 3580/3 v k.ú. Lysá nad Labem 1 hřiště na všechny míčové hry halu, včetně tribuny (asi jednostranná tribuna - s ohledem na prostor) kapacita šaten - 4 družstva rychlé občerstvení - možnost sezení parkoviště možnost přístupu z více stran Malá občanská vybavenost

4 3. Technický dvůr OBEC: Sedlec OKRES: Praha KONTAKT: Ing. Zdeněk Veselý Starosta obce Sedlec Mob: Ing. Zdeněk Veselý - starosta LOKALITA: PARCEL. Č.: parc. č. st. 16/1 Víceúčelové zařízení, kde by měly být kryté prostory pro uložení komunální techniky (traktor + příslušenství, resp. komunální nářadí, posypový materiál apod.) a její běžnou údržbu a dále prostory pro kontejnery na různé druhy odpadu. Také kancelář a sociální zařízení obsluhy. Pro tento projekt připravujeme pozemek, na kterém se v současné době nacházejí 2 rodinné domy určené k demolici. Pozemek je převážně rovinatý, směrem k jižní hranici se terén zvedá, čehož by se dalo využít k umístění vyvýšené přístupové komunikace ke kontejnerovým stání. Kontejnery by tak mohly být v rovinaté části pozemku a odkládání odpadů by to značně usnadnilo. Nebylo by třeba provádět ochozy kolem kontejnerů, nebo pracně vyhazovat odpady (hlavně pak stavební suť) do vanových kontejnerů. Malá občanská vybavenost

5 4. Dům pro seniory OBEC: Polepy OKRES: Kolín KONTAKT: Ing. Rostislav Vodička vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Město Český Brod náměstí Husovo Český Brod GSM: LOKALITA: Vazba na historické jádro a PARCEL. Č.: objekt prvorepublikové Vébrovy restaurace ZATÍM NEDODALI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Malá občanská vybavenost Velká občanská vybavenost (?)

6 5. Multifunkční obecní dům OBEC: Kozárovice OKRES: Příbram (u Orlíku) KONTAKT: Rostislav Pikard tel: LOKALITA: PARCEL. Č.: 224/1, 224/2, 224/3 a 224/4 Bude upřesněn na místě na základě diskuze s místními obyvateli. Obec se stala v 70. létech tzv. "střediskovou obcí". V rámci toho zde byl vystavěn multifunkční KD, který dnes není plně využíván a není jednotný názor na jeho další funkci v obci. Možnost zaměřit se i na urbanismus lokality. Podklady dodány: dokumentace objektu, fotodokumentace, stavební plány, situace. Malá občanská vybavenost Velká občanská vybavenost (?) Další možnost novostavby ve vesnici ve vazbě na stávající bytový dům na parcele č

7 ZADÁNÍ: 6. Multifunkční sál OBEC: KONTAKT: OKRES: Příbram Višňová Ing. Jří Nekolný starosta Obec Višňová Višňová PARCEL. Mezi zdravotním Č.: střediskem a mateřskou školkou LOKALITA: V návaznosti na restauraci ve zdravotním středisku a na mateřskou školu navrhnout multifunkční sál - tělocvičnu, který by mohl škola a školka využívat pro hodiny tělocviku, občané pro sport (odbíjená, stolní tenis, aeribik, zumba) a v případě potřeby otevřít vchod z restaurace a řádově do 20 dnů v roce využít jako sál pro plesy a podobné akce. Prostor vedle obecního úřadu a zdravotního střediska (ve spodní části řešené oblasti) je využíván pro pouťové atrakce při posvícení. Zde by mohla být zpevněná plocha (asfalt. beton), kde by byl umístěn autodrom a po zbytek roku plocha např. na nohejbal, překážky pro skateboard, případně prolézačky, ruské kuželky a podobně.

8 7. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb OBEC: Jenštějn OKRES: Praha - východ KONTAKT: Markéta Kotková OÚ Jenštejn Tel.: LOKALITA: Okrajová část vesnice, PARCEL. Č.: 171/129 v k.ú.jenštejn o v sousedství halové objekty. velikosti 1160 m2 Hasičská zbrojnice na velké hasičské auto, dále sklad hasičské techniky a náhradních dílů, zázemí pro hasiče (sprchy, toalety, jednací a odpočinková místnost, kancelář) + sklad techniky obce (traktor, sekačky a zahradnické potřeby a nářadí).

9 8. Zdravotní středisko OBEC: Hostouň OKRES: Praha - západ KONTAKT: Ing. Šárka Hůlová vedoucí úřadu Kladenská Hostouň tel LOKALITA: PARCEL. Č.: ZATÍM NEDODALI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

10 9. Volnočasové centrum OBEC: Chlumín OKRES: Mělník KONTAKT: RSDr. Václav Pokorný starosta obce Mob.: LOKALITA: Okrajová část obce. PARCEL. Č.: Viz. mapka Bude specifikováno na základě domluvy se zástupci obce. K dispozici územně plánovací dokumentace.

11 10. Školní tělocvična a družina OBEC: Chotýšany OKRES: Benešov KONTAKT: Ing. Blanka Bejdáková, Ph.D. Obecní úřad Chotýšany Chotýšany Chotýšany tel.: LOKALITA: PARCEL. Č.: p.č. 485/8 v k.ú. Chotýšany Přístavba školní tělocvičny a družiny. Představujeme si přístavbu, ve které by měla být tělocvična o rozměrech cca 24 x 12 m + potřebné zázemí (sklad nářadí apod.). Hygienické zařízení a šatny jsou otázkou - lze využívat stávající zařízení ve škole. Ideální by bylo přístavbu využít i pro družinu a jiné volnočasové aktivity, např. ateliér, klubovna,... Malá občanská vybavenost

12 11. Víceúčelový dům s malometrážním bydlením OBEC: Zlonice OKRES: Kladno KONTAKT: Chochola Antonín starosta Městyse Zlonice LOKALITA: Náměstí (jeho dostavba). PARCEL. Č.: p.č. 745/2 v k.ú.zlonice o výměře 3474 m2 a p.č.745/7 o výměře 1236 m2 Stavební program bude upřesněn na základě domluvy se zástupci obce. Malá občanská vybavenost Velká občanská vybavenost (?) Bytový dům (?)

13 12. Sportoviště se zázemím a občerstvením OBEC: Smolotely OKRES: Příbram KONTAKT: Štěpán Šedivý Zastupitel obce LOKALITA: PARCEL. Č.: 759/13, 759/14, 759/15, 759/16 vše v majetku obce Technické zázemí (sklad sportovního náčiní, sekačky...), sociální zařízení, šatny, prostor pro vnitřní posezení a občerstvení s navazujícím otevřeným venkovním posezením. Kapacita +-35 lidí. Základní představa obce.

14 13. Volnočasové centrum OBEC: Obříství OKRES: Mělník KONTAKT: Jitka Zimová Starostka obce Obříství Tel , LOKALITA: Centrum obce Obříství Plocha pozemku: 901 m2 PARCEL. Č.: Obříství č.p. 20 č.parc. st. 31/3 Stavba nové přízemní budovy bude postavena pozemku odstraněné budovy. Jednalo by se o jednoduchou stavbu s víceúčelovým sálem s kapacitou maximálně 200 osob, jehož využití by bylo multifunkční a mohl by tak být využíván kombinovaný prostor pro pořádání různých kulturních akcí, dětských karnevalů, tanečních zábav a zejména pro sportovní a kulturní vyžití občanů, kteří do obce přibývají a prostory tělocvičny v základní škole Obříství nemají již dostatečnou kapacitu. Součástí víceúčelového sálu by bylo zázemí pro občerstvení, zázemí baru, šatna, vstupní hala a sociální zařízení zvlášť pro muže a pro ženy. Zároveň je naší představou, aby součástí budovy byla místní knihovna, která zaznamenala nárůst čtenářů a stávající prostory v Základní školy již nevyhovují. Stávající objekt je určený k asanaci a stavební pozemek se nachází uprostřed zastavěného území, v centru obce, na hlavním "náměstí" - návsi. Objekt je situován na severním nároží dvou ulic, z obou stran na něj navazuje souvislá uliční fronta dalších domů, okolní zástavba je přízemní s podkrovím pod sedlovými střechami. Objekt má půdorysný tvar L a je situován na hranicích pozemku s přilehlými komunikacemi, uvnitř je provozní dvůr. Průčelí obrácená do veřejného prostoru mají orientaci SV + SZ. Pozemek je téměř rovinný. Stávající objekt je dle KN objektem občanské vybavenosti, tato funkce zůstane zachována. Vzhledem k celkovému špatnému technickému stavu a omezeným možnostem dispozičního uspořádání se předpokládá jeho asanace a výstavba nového objektu. Navrhovaná stavba není pod památkovou ochranou. Z hlediska jejího umístění v centru obce je požadováno zachování charakteru místní vesnické zástavby. Malá občanská vybavenost

15 14. Hasičská zbrojnice OBEC: Týnec nad Labem OKRES: Kolín KONTAKT: Mgr. Ivana Suchánková LOKALITA: PARCEL. Č.: ZATÍM NEDODALI PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Malá občanská vybavenost

16 15. Plovárna OBEC: Hradec Králové OKRES: Hradec Králové KONTAKT: Radek Polívka tel.: zadavatel: SKVS Slavia Hradec Králové LOKALITA: nedaleké okolí centra města PARCEL. Č.: 1) zázemí sportovních klubů (skladové prostory, sociální a šatnové zázemí, klubovny, relaxační aktivity...) 2) sportovní plochy a plovárenské zázemí (sociální a šatnové zázemí, relaxační aktivity, občerstvení...) ideová studie rozvoje: Malá občanská vybavenost

17 16. Volnočasové centrum (sportovně-kulturní) OBEC: Vševily OKRES: Příbram KONTAKT: Ing. Karel Daniel, starosta obce Vševily ( ) Bc. Josef Pekárek, zastupitel obce Vševily LOKALITA: Areál se nachází na PARCEL. Č.: vyvýšeném místě na kraji obce, kde je nádherný výhled do krajiny jižních Čech a na protějším kopci stojí barokní kostel sv. Barbory. Sportovní areál s hasičskými soutěžemi, hudební projekce, volejbalový turnaj, dětské hřiště apod. na místě stávající Klubovny mládeže. V současné době se v areálu nalézá pískové volejbalové hřiště, dřevěný altán s tanečním parketem a lavičkami a objekt bývalé drůbežárny, který byl v 80. letech adaptován na Klubovnu mládeže. Malá občanská vybavenost

18 17. Centrum volnočasových aktivit OBEC: Pečky OKRES: Nymburk KONTAKT: Ing. Věra Růžičková odbor správy majetku města a BH Městský úřad Pečky Masarykovo nám LOKALITA: Městský lesopark, jehož součástí jsou i sportoviště - fotbalové hřiště, sportovní hala, venkovní víceúčelový areál a sáňkovačka. Park navazuje na vodní plochu Benešák a Mlýnský náhon. PARCEL. Č.: občerstvení - restaurace, chybí kluziště, nutně bychom potřebovali vyřešit přístavbu atypické sportovní haly - šatny, sklad nářadí, upravit sáňkovačku, doplnit dětské hřiště, vybudovat nové cesty, zastavení, zeleň Velká občanská vybavenost?

19 18. Nový objekt radnice OBEC: Dobříš OKRES: Příbram KONTAKT: Ing. Jitka Šafářová referent odboru místního rozvoje Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš LOKALITA: Řešenou lokalitou je stávající proluka v hlavním veřejném prostoru města Dobříš Mírové náměstí. PARCEL. Č.: 1096/144, 1096/145, 1096/146 Objekt bude zajišťovat běžný chod městského úřadu, kterému již nedostačují stávající prostory (renezanční radnice čp. 119 v centru Mírového náměstí). Předpokládaný počet zaměstnanců: 80 Stávající funkční využití řešeného prostoru je veřejná zeleň městský park. Velká občanská vybavenost?

20 19. Nová městská knihovna OBEC: Dobříš OKRES: Příbram KONTAKT: Ing. Jitka Šafářová referent odboru místního rozvoje Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš LOKALITA: Areál 2. Základní školy v PARCEL. Č.: 348/63 Dobříši Knihovní fond ve stávající knihovně, který je určen k přesunutí, je knih. Stavbu lze umístit v prostoru areálu 2. ZŠ v Dobříši mezi stávající pavilony vhodné umístění může vyplynout z vlastního zpracování projektů. Projekt může být rozšířen o úpravy parteru areálu školy. Velká občanský vybavenost?

21 20. In-Line dráha vč. související vybavenosti OBEC: Dobříš OKRES: Příbram KONTAKT: Ing. Jitka Šafářová referent odboru místního rozvoje Městský úřad Dobříš Mírové náměstí Dobříš LOKALITA: Okolí rybníka Papež PARCEL. Č.: Vzhledem k vysokému počtu neuvedeny, pozemky pro umístění občanského vybavení (ve vlastnictví města): 1311/5, 1307/66 Jedná se o návrh nové In-Line dráhy (brusle, koloběžky, ) po obvodu rybníka Papež v Dobříši včetně souvisejícího vybavení: zázemí pro návštěvníky: WC, občerstvení (restaurace) Rozsah náplně (související vybavenost dráhy) lze upravit dle dohody/potřeb zadání.

22 21. Rozšíření základní školy výstavba nové budovy OBEC: Mníšek pod Brdy OKRES: Praha - západ KONTAKT: Jiří Zápal LOKALITA: Objekt bude situován na volném prostranství naproti stávající základní škole PARCEL. Č.: viz snímek KM v Mníšku pod Brdy Kapacita stávající ZŠ cca 500 žáků. Kapacita nové budovy žáků (bude upřesněno, zda pro 1. nebo 2. stupeň). Objekt může být doplněn prostory pro další aktivity: školní družina, kroužky, malá tělocvična. U objektu je dostatek prostoru pro umístění doprovodných ploch (sport, hry). Nutné brát zřetel, že se prostor nachází v obytné zástavbě bytových domů (kolize hluku apod.).

23 22. Kulturní centrum s doprovodnými aktivitami OBEC: Mníšek pod Brdy OKRES: Praha - Západ KONTAKT: Jiří Zápal LOKALITA: Volné prostranství (tzv. Předzámčí) před zámkem PARCEL. Č.: viz snímek KM v Mníšku pod Brdy Do prostoru by měl být situován objekt sloužící kultuře (kulturní centrum města, muzeum, sál pro akce koncerty, vystoupení, plesy, knihovna, atd). K objektu by mělo být řešeno parkování a zbytek prostoru by měl být ponechán jako veřejný prostor zeleně, parkové úpravy apod. Prostor předzámčí je dnes volným prostranstvím. Do 70. let 20. století byl zastavěn hospodářskými budovami. Původně byly jako hospodářské objekty k zámku, později jako hospodářská stavení státního statku. V 70. letech minulého století vyhořely a byly zdemolovány. Jedná se o městskou památkovou zónu v návaznosti na nejvýznamnější památku města zámek, postavený v období Nový objekt musí být v souladu s památkáři postaven na základech některého z původních objektů pravděpodobně v horní části předzámčí západní části. Jedná se o nejhodnotnější území města v souvislosti se zámkem. Prostor volně navazuje na centrální náměstí města (nám. F.X.Svobody). Proto musí být kladen maximální důraz na architekturu navazující na původní prostor.

24 23. Rekonstrukce panského hostince (tzv. Pokojného domu) Barokní areál Skalka OBEC: Mníšek pod Brdy OKRES: Praha - Západ KONTAKT: Jiří Zápal LOKALITA: PARCEL. Č.: viz snímek KM Záchrana zborceného objektu, který je památkově chráněn (nemá vlastní rejstříkové číslo). Využití jako: zázemí pro celý areál, muzeum Skalky případně města, restaurace nebo občerstvení, ubytování apod., případně navrhnout možná další využití. Barokní areál Skalka se nachází na hraně Brdského hřebene nad městem Mníšek pod Brdy. Odtud pochází přenesený název Mníšku - Městečko pod Skalkou. Jedná se o dominantu nad městem, která je viditelná při průjezdu po strakonické rychlostní komunikaci. Areál, který je součástí městské památkové zóny a byl založen na konci 17. století. Původní poslání bylo ryze duchovní (kostel sv. Máří Magdaleny, klášter, poustevna, křížová cesta, později hájovna a Panský hostinec. Areál byl od 50.tých let minulého století po poddolování téměř zničen. Nyní obnoven kostel (exteriér), klášter (společenský prostor), poustevna (prostor pronajat arcibiskupství), hájovna (zakonzervováno a fixováno torzo). Zbývá navrhnout obnovu poslední stavby, kterou je Panský hostinec nazývaný také pokojný dům. V minulosti byl v souvislosti s klidným prostředím vyhledáván jako letní místo pro tvorbu spisovatelů a známých osobností.

25 24. Mateřská škola Rymaně OBEC: Mníšek pod Brdy OKRES: Praha - Západ KONTAKT: Jiří Zápal LOKALITA: Bude přesně určena na PARCEL. Č.: základě analýz studenty Menší mateřská školka s kapacitou do cca 50 dětí. Vhodné navrhovat jako objekt ve venkovském prostředí s dostatečným prostorem pro zahradu MŠ. Mníšek pod Brdy má ve svém samosprávném území část obce Rymaně. Tato část se v poslední době rozrostla a bylo by vhodné v ní řešit samostatný objekt předškolního zařízení. Cílem je navrhnout a vytipovat v Rymani v souladu s územním plánem prostor pro umístění mateřské školky.

26 25. Založení nového veřejného prostoru s dominantní polyfunkční budovou OBEC: Zlatníky-Hodkovice OKRES: Praha - východ KONTAKT: Ing. Jiří Rezek starosta obce Zlatníky-Hodkovice Náves Sv. Petra a Pavla čp tel: LOKALITA: prostoru mezi sídelními PARCEL. Č.: 299/80 a 299/79 o celkové útvary výměře cca 4400m2 Jde o novou budovu s naší představou o prostoru pro služby a také bydlení. Všemu jsme otevřeni. K disposici na "nové návsi" máme cca 1000 až 3000m2 kromě ploch na zeleň. Budova/y by na nové návsi měla být dominantou. Velká občanská vybavenost?

27 26. Sportovní areál OBEC: Zadní Třebáň OKRES: Beroun KONTAKT: Lucie Paličková, starostka Tel.: LOKALITA: zarostlá louka na konci PARCEL. Č.: 1819/7 a 1819/8, k. ú. Zadní zástavby Třebaň fotbalové hřiště s malou tribunou, kabiny s ubytováním a občerstvením, multifunkční hřiště (tenis, volejbal, nohejbal, házená, florbal apod.), hřiště na beach volejbal a taneční parket, případně nějaké prolézačky

28 27. Dům pro seniory OBEC: Lužná OKRES: Rakovník KONTAKT: Mgr. Jaroslava Egertová, místostarostka Obec Lužná Masarykovo nám Lužná tel.č.: mobil.č.: LOKALITA: Odstranili starý chátrající dům v centru obce. Vznikla zde plocha s výměrou 1774 PARCEL. Č.: m2. Dům pro seniory. Nebrání se ani dalším nápadům. Stavební program bude upřesněn na základě domluvy.

29 28. Obecní úřad s multifunkčním sálem OBEC: Dřísy OKRES: Praha - východ KONTAKT: Ivana Frajová, starostka obce Dřísy 12, Dřísy Mob: Tel/fax: LOKALITA: Pozemek po stávajícím OÚ. PARCEL. Č.: p.č.15/1 o výměře 1303 m2 nový obecní úřad: 2 kanceláře ( pro starostu a účetní), obřadní místnost, místnost na archiv, kuchyňka a WC. Dále by zde byla ordinace lékaře, klubovna, větší sociální zařízení. Ke staré budově OÚ ještě patří přístavba, ve které je nynější OÚ (2 kanceláře, chodba a obřadní síň). Celá stavba by byla na 2 etapy. Po zbourání staré části OÚ a výstavbě nové budovy by se OÚ přestěhoval do ní. Z přístavby by se úpravami vybudoval sál s výčepem.

NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.

NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1. NABÍDKA ZADÁNÍ PRO ATELIÉROVOU TVORBU sestavená na základě reakce ze strany obcí na nabídku spolupráce v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/36043 Témata pro zadání ATV 3 v letním semestru 2013/2014 CELKOVÝ

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU ÚZEMÍ MČ PRAHA_KUNRATICE. (text k výkresové části)

ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU ÚZEMÍ MČ PRAHA_KUNRATICE. (text k výkresové části) ÚVODNÍ ROZVAHA O CHARAKTERU ÚZEMÍ MČ PRAHA_KUNRATICE (text k výkresové části) 1. Městská část Praha Kunratice je z celoměstského pohledu významnou jedinečnou pražskou městskou částí, vyhledávanou zejména

Více

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR

Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR Tvář venkova Tvář venkova Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko Publikace vydána s podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR ISBN 978-80-254-8685-6 Úvod Svět jako vesnice.

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE

PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE PORTFOLIO DIPLOMOVÉ PRÁCE DOSTAVBA ULICE NA KAZANCE PRAHA - TROJA VYPRACOVALA: BC. ZUZANA DUFKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: DOC. ING. ARCH. JAN JEHLÍK ZS 2011/2012 FA ČVUT / ÚSTAV URBANISMU OBSAH: ÚVODNÍ DOKUMENTY:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu.

DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 1 2 DĚKUJI Michalovi Kuzemenskému a Ondřejovi Synkovi za odborné vedení práce, rodičům a přátelům za podporu. 3 4 diplomová práce základní škola květnice Magdalena Havlová ateliér kuzemenský & synek fakulta

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ MARIE POLEŠÁKOVÁ A KOLEKTIV REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 2003 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace, jejímž

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020 Strategický plán rozvoje Městské části Praha Praha 22 pro období 2010 2020 Konečná verze schválená na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010 Zadavatel: Městská část Praha 22 Zpracovatel: Finanční

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2014 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice Obec Svojetice Číslo usnesení: 2013-11-086 Ve Svojeticích dne 27. 11. 2013 Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice Zastupitelstvo obce Svojetice, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o.

ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. ÚAP ORP Český Brod II. aktualizace Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území U-24, s.r.o. prosinec 2012 Objednatel Městský úřad Český Brod Nám. Husovo čp. 70, 282 24 Český Brod Zpracovatel U-24, s.r.o.,

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha Běchovice. pro období 2009 2019 Strategický plán rozvoje Městské části Praha - Běchovice pro období 2009 2019 Konečná verze schválená v prosinci 2009 Zadavatel: Městská část Praha Běchovice Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel

Více

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA

MAŠŤOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) KA * KA MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K. Ú. KONICE U MAŠŤOVA) ÚZEMNÍ PLÁN ODŦVODNĚNÍ KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou MAŠŤOV (K. Ú. MAŠŤOV, K. Ú. DOBŘENEC, K.

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh

Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Územní plán Zhořec TEXTOVÁ ČÁST návrh Objednatel: Obec Zhořec, Zhořec 50, pošta Pacov Projektant: Ateliér CTS ing. arch. Jaromír Srba, Č.Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Pacov, odbor výstavby Datum:

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více