Hromadné licence Adobe. Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hromadné licence Adobe. Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem"

Transkript

1 Hromadné licence Adobe Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem Verze 4.0 listopad 4, 2013

2 Obsah Souhrnné informace o programu Value Incentive Plan... 4 Funkce programu... 4 Okamžitý přístup k produktům Adobe... 4 Automatický soulad... 4 Konzole pro správu... 4 Přidávání licencí... 5 Odstraňování licencí... 5 Správa nasazení... 5 Přiřazování licencí... 5 Místní nasazení... 6 Transakční slevy... 6 Opravňující licence... 6 Registrace členů... 6 Podmínky členství... 7 Datum obnovení a souběžné ukončení... 7 Výpočet podle měsíců... 7 Data obnovení na konci měsíce... 8 Číslo VIP... 9 První objednávka... 9 Další objednávky... 9 Obnovení licencí... 9 Období obnovení Výstrahy v konzoli pro správu Postup obnovení Upozornění na obnovení Obnovení všech licencí Výměna produktů k datu obnovení Obnovení některých licencí Uplynutí platnosti licencí verze 4.0 Strana 2

3 Odstraňování licencí Podmínky vrácení Služby zákazníkům Dostupné produkty verze 4.0 Strana 3

4 Souhrnné informace o programu Value Incentive Plan Program hromadných licencí společnosti Adobe označovaný jako Value Incentive Plan (VIP) je založený na členství. Na základě typu plánu předplatného umožňuje zákazníkům ihned si stáhnout a nasadit dostupné produkty Adobe. Program nestanoví minimální výši nákupu ani nevyžaduje žádné velké zálohy. Součástí programu VIP je navíc konzole pro správu, která zákazníkům umožňuje snadno spravovat licence pro celou organizaci. Program VIP je určen obchodním, vzdělávacím a státním organizacím a je 1 celosvětově 2 dostupný prostřednictvím autorizovaných prodejců společnosti Adobe. Oprávněné neziskové organizace mohou v rámci programu VIP nakupovat podle ceníku platného pro školství. Funkce programu Okamžitý přístup k produktům Adobe Členové programu VIP se po zaregistrování mohou přihlásit ke konzoli pro správu. Zde si mohou stáhnout produkty a okamžitě je nasadit. Automatický soulad Členové programu VIP jsou povinni objednat licence u prodejce do 30 dnů od přidání licencí. Jestliže zákazníci přidali licence před více než 30 dny, ale nebyla k nim přijata objednávka, nemohou přidávat další licence ani produkty, dokud od nich společnost Adobe neobdrží objednávku. Neobjedná-li zákazník nasazené licence do 60 dnů, společnost Adobe má právo pozastavit přístup k produktům, kterých se přidané licence týkají. Konzole pro správu Zákazníci se přihlašují ke konzoli pro správu pomocí svého Adobe ID ( ová adresa) a hesla. Z konzole pro správu si mohou stáhnout dostupné produkty, zavést je a spravovat je. Mohou zde také: přidávat další licence, které je možné ihned nasadit; přidělovat licence pozvaným uživatelům nebo je odebírat; porovnávat počet zakoupených a přidaných licencí; jmenovat další správce. 1 Použijte vyhledávač partnerů na webu Adobe.com a vyhledejte autorizované prodejce společnosti Adobe. 2 Program není dostupný v Čínské lidové republice. Dostupnost v jiných zemích se může lišit. Informace o dostupnosti programu v konkrétní zemi získáte od prodejce. verze 4.0 Strana 4

5 DŮLEŽITÉ Pokud nedojde ke zpracování objednávky přidaných licencí do 30 dnů, nebude možné přidávat další produkty do té doby, než bude vystavena. Pokud nebude objednávka zadána po 60 dnech, společnost Adobe odebere nezaplacené licence. Přidávání licencí Členové programu VIP a prodejci mohou přidávat licence dostupných produktů přímo v konzoli pro správu, což umožňuje jejich okamžité nasazení. Přidané licence se považují za nasazené bez ohledu na to, zda byly přiřazeny konkrétním uživatelům. Před nasazením mohou zákazníci objednávat produkty přímo u svých prodejců. Odstraňování licencí Licence je možné odstranit z členství do 30 dnů od přidání. Chcete-li je odstranit, obraťte se na svého prodejce. Po uplynutí 30 dnů licence nelze odstranit. DŮLEŽITÉ Licence je možné přidat v konzoli pro správu. Zákazník se však musí obrátit přímo na prodejce, aby u něho nasazené licence objednal. Pokud tak neučiní, licence mohou být pozastaveny. Správa nasazení Správa nasazení je jednou z klíčových funkcí programu VIP. Členové programu VIP mohou zobrazovat informace o nasazených/přidaných licencích. Mohou například zjistit jednotlivce s aktuálně nasazenými licencemi nebo počet zakoupených licencí a porovnat ho s počtem nasazených licencí. V konzoli pro správu mohou správci programu VIP licence přiřazovat, odebírat nebo převádět. Přiřazování licencí Po přidání licencí může správce programu VIP prostřednictvím konzole nasazené licence přiřadit konkrétním uživatelům tím, že jim odešle pozvánku. Pokud chce správce přiřadit licenci, musí v konzoli zadat ovou adresu konkrétního uživatele. TIP Jestliže osoba, které chcete přiřadit licenci, má Adobe ID, použijte ovou adresu přidruženou k Adobe ID. Uživatel nebo uživatelé, které přiřadíte, obdrží em pozvánku k použití konkrétní licence. V u jsou popsány další kroky, jak mají koncoví uživatelé postupovat, aby získali přístup k produktům. verze 4.0 Strana 5

6 Místní nasazení Členové programu VIP musí nakupovat v zemi, kde žijí členové týmu (pro členy týmu žijící v Evropském hospodářském prostoru se za zemi považuje Evropský hospodářský prostor). Žijí-li členové týmu například v USA, musí člen programu VIP zakoupit americké licence v USA. V případě rozporu mezi tímto ustanovením a podmínkami uvedenými v platné licenční smlouvě uzavřené s koncovým uživatelem platí toto ustanovení. Transakční slevy Členové programu VIP, kteří nakupují hromadné licence, mohou obdržet slevu 3 na základě počtu licencí v daných transakcích. Slevy platí vždy pro jednu transakci, objednávky nelze sčítat, aby byl splněn minimální počet licencí k získání slevy. Započitatelné licence Minimum Úroveň licencí > Všechny licence zakoupené prostřednictvím programu VIP v rámci jedné objednávky se započítávají do minimálního počtu licencí, některé zlevněné licence však nemusí umožňovat nárok na další transakční slevu. Registrace členů Organizace, které se chtějí zaregistrovat do programu VIP, se mohou obrátit na prodejce a sdělí mu následující informace: segment trhu (komerční, vzdělávací nebo státní), název organizace, adresu, jméno kontaktní osoby, ovou adresu kontaktní osoby. 3 Konkrétní ceny jsou vždy stanoveny mezi prodejcem a zákazníkem. verze 4.0 Strana 6

7 Uvedená kontaktní osoba obdrží od společnosti Adobe vyzývající zákazníka, aby si přečetl závazné smluvní podmínky programu VIP a potvrdil je. Po přijetí smluvních podmínek bude zákazníkovi přiřazeno číslo VIP a získá přístup ke konzoli pro správu. Podmínky členství Členství v programu VIP je trvalé. Jakmile se člen zaregistruje do programu, zůstává členství platné až do chvíle, kdy se rozhodne program opustit. Úmysl zrušit členství musí člen oznámit 30 dní předem. Poté společnost Adobe program ukončí. Členství může být také ukončeno z důvodu porušení smluvních podmínek programu. Smluvní podmínky programu se mohou kdykoli změnit. Jestliže dojde ke změnám, zobrazí se zákazníkům při příštím přihlášení aktualizované smluvní podmínky. Datum obnovení a souběžné ukončení Každý člen programu VIP má stanovené datum obnovení, které se každoročně opakuje. K tomuto datu bude nutné obnovit všechny licence zakoupené v rámci programu VIP. Předplatné běží ode dne přidání licencí a vyprší po roce, jeden den před datem obnovení. Za datum obnovení se považuje okamžik, kdy zákazník přijme smluvní podmínky. Výchozí datum obnovení bude přesně rok a měsíc ode dne, kdy zákazník přijal smluvní podmínky. Příklad: Společnost ABC přijala pozvánku k účasti v programu VIP. Smluvní podmínky potvrdila 16. ledna. Datem obnovení bude pro společnost ABC vždy 16. únor následujícího roku. Všechny licence, které společnost ABC přidá v průběhu roku, vyprší 15. února. Ve stejný okamžik společnost ABC každoročně obnoví všechny produkty získané v rámci programu VIP. Nové předplatné začíná běžet znovu od 16. února. Výpočet podle měsíců Doba trvání předplatného, jakož i další platby za licence a produkty přidané v rámci programu VIP, se bude počítat po měsících, a to vždy ke stejnému dni v měsíci, který odpovídá datu obnovení. Příklad naleznete v tabulce níže. Předplatné je vždy alespoň měsíční; nelze si předplatit část měsíce. Příklad 1: Zákazník, který má datum obnovení 16. února, si 1. října přidal další licence. Předplatné zákazníka je stanoveno na čtyři měsíce, začíná běžet 16. října a vyprší 15. února. Zákazník zaplatí předplatné na čtyři měsíce (od 16. října do 15. února). Příklad 2: Pokud zákazník s datem obnovení 16. června nasadí 16. září nový produkt, zaplatí předplatné za období od 16. září do 15. června následujícího roku. verze 4.0 Strana 7

8 POZNÁMKA Přidané licence mohou zákazníci použít ihned, a to i přesto, že u přidaných licencí začíná období předplatného až od následujícího měsíce. Zákazníci nemusí čekat až do oficiálního data zahájení předplatného. Příklad kalendáře s přidanými licencemi (+) a odpovídající dobou platnosti Data obnovení na konci měsíce Vychází-li datum obnovení na 29., 30. nebo 31. den v měsíci, může při přidání licencí dojít k posunutí data zahájení předplatného. Záleží na tom, zda konkrétní měsíc má stejný počet dní jako měsíc, na který připadá datum obnovení. Zákazník se například zaregistruje 31. května a 7. června přidá licenci. Předplatné začíná běžet od 1. července, protože červen má jen 30 dní. Další informace naleznete v následující tabulce: Datum zahájení členství VIP Datum zahájení předplatného (podle toho, na který den připadá) nebo 1. (pokud má měsíc méně než 29 dní) nebo 1. (pokud má měsíc méně než 30 dní) nebo 1. (pokud má měsíc méně než 31 dní) verze 4.0 Strana 8

9 Číslo VIP Číslo VIP představuje jedinečný identifikátor organizace, která je členem programu VIP. Zákazníci by si toto číslo měli poznamenat, aby ho mohli před nákupem licencí sdělit prodejci. Toto číslo platí tak dlouho, dokud se zákazník účastní programu VIP. DŮLEŽITÉ Čísla VIP, která jsou přiřazena zákazníkům, by měla být uvedena na všech objednávkách vystavených v průběhu členství. Zákazníci by měli vždy používat stejné číslo VIP. Když prodejce znovu zaregistruje stávajícího člena programu VIP, vytvoří se nové číslo VIP. Zákazník tak bude mít dva různé účty, které se mohou lišit. První objednávka Členové programu VIP poprvé objednávají přímo u prodejce, a to buď v okamžiku registrace, nebo krátce poté. Program VIP nestanoví výši minimálního nákupu. Prodejci musejí na vystavených objednávkách uvádět čísla VIP přiřazená zákazníkům. Další objednávky Členové programu VIP mohou po dobu členství kdykoli vystavovat další objednávky. Zákazníci se mohou obrátit na prodejce nebo mohou zamýšlený nákup zadat v konzoli pro správu Přidávání licencí a potom odeslat objednávku prodejci. POZNÁMKA Přidáním licencí v konzoli pro správu vyjadřujete pouze svůj záměr, že chcete licence zakoupit, ale nedochází k vystavení objednávky. Objednáváte od prodejce. Obnovení licencí Každý rok je nutné ke dni obnovení obnovit licence zakoupené prostřednictvím programu VIP, aby bylo možné pokračovat v používání produktů. verze 4.0 Strana 9

10 Období obnovení Období obnovení začíná 30 dní před datem obnovení a trvá 30 dní, během kterých mohou zákazníci programu VIP obnovit licence na další období předplatného. Během této doby mohou zákazníci programu VIP zadávat obnovené objednávky prostřednictvím požadovaného prodejce. Výstrahy v konzoli pro správu V konzoli pro správu programu VIP se 30 dní před datem obnovení objeví oznámení, když se správce zákazníka přihlásí na web. Toto oznámení upozorní správce na blížící se datum obnovení a obsahuje návrh kontaktovat prodejce, aby zadal objednávku na obnovení. Postup obnovení Požádejte prodejce, aby zadal objednávku na obnovení. Upozornění na obnovení Správcům zákazníka programu VIP budou zasílána ová oznámení od společnosti Adobe v následujících intervalech: 30 dní před datem obnovení (je čas obnovit licence) K datu obnovení (obnovení po datu plnění) 31 dní po datu obnovení (pokud není zpracována žádná objednávka, budou licence odebrány). Obnovení všech licencí Stačí, když zákazníci programu VIP, kteří si přejí obnovit všechny své stávající licence, kontaktují prodejce a zadají objednávku na obnovení. Váš prodejce vám může automaticky poskytnout nabídku na všechny licence, které mají být obnoveny. Konzole pro správu nevyžaduje žádnou další akci, pokud nejsou obnovovány všechny licence nebo se mění kombinace produktů. Další informace jsou uvedeny níže. verze 4.0 Strana 10

11 Změna produktů k datu obnovení Zákazníci programu VIP, kteří si přejí změnit produkty v rámci členství v programu VIP v době obnovení, musí určit, které produkty chtějí obnovit a které přidat, informováním prodejce, aby zadal objednávku na obnovení. Po zadání objednávky u společnosti Adobe musí zákazník zajistit následující: 1. Musí určit, které licence na stávající produkty jsou v konzoli pro správu obnovovány. (Všechny stávající licence, které nejsou obnovovány nebo vyměněny za jiný produkt, budou odebrány 31 dní po datu obnovení.) 2. Správce zákazníka musí přidělit licence v konzoli pro správu u každého nově přidaného produktu. POZNÁMKA Možnost určení, které licence jsou obnovovány, a přidání nových licencí, které byly přidány při obnovení, bude k dispozici až poté, co společnost Adobe zpracuje objednávku na obnovení od prodejce. Obnovení některých licencí Zákazníci programu VIP, kteří chtějí obnovit pouze některé ze svých licencí (částečné obnovení) během období obnovení, budou muset kontaktovat prodejce, aby mohli zadat objednávku. Správce zákazníka musí vybrat licence k obnovení v konzoli pro správu programu VIP do 30 dní od data obnovení. Uplynutí platnosti licencí Licence, které nejsou obnoveny do 30 dní od data obnovení, jsou považovány za licence s prošlou platností a budou z účtu odebrány. Účty koncových uživatelů ve službě Creative Cloud budou přepnuty zpět na bezplatné členství s maximálně 2 GB úložiště. Uživatelé budou moci nadále otevírat, upravovat a odstraňovat soubory, ale soubory nebude možné přidávat, pokud přesáhnou limit úložiště. Pokud chce koncový uživatel znovu aktivovat licence po odebrání, musí zákazník programu VIP zadat novou objednávku produktu, znovu přidělit licence koncovému uživateli a koncový uživatel musí znovu synchronizovat úložiště. Odstraňování licencí Zákazníci programu VIP, kteří změnili některé produkty nebo neobnovili všechny své licence do data obnovení, musí určit, které licence obnovit, do 30 dní od objednávky obnovení. Pokud zákazník své licence neobnoví během 30 dnů po datu obnovení, společnost Adobe automaticky odebere licence pomocí následujících kritérií v pořadí priority pro ponechání licencí: verze 4.0 Strana 11

12 1. nejstarší licence zůstanou přiděleny stávajícím uživatelům, 2. licence, u kterých bylo nedávno odesláno pozvání koncovému uživateli, 3. licence, které nebyly nikdy přiděleny koncovému uživateli (stále platí priorita se zachovanými nejstaršími licencemi). Podmínky vrácení Zákazníci programu VIP mohou vrátit objednávku za předpokladu, že jsou vráceny všechny licence v dané objednávce (není možnost žádná částečného vrácení). Nákupy uskutečněné v rámci členství v programu VIP mohou být vráceny pouze z následujících důvodů: Člen programu VIP nesouhlasí se smluvními podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). Byl zakoupen nesprávný produkt, nesouhlasí platforma nebo množství. (Například když Adobe dodá požadovanou položku, která je sice uvedena na nákupní objednávce prodejce, ale neodpovídá tomu, co si objednal člen programu VIP.) Člen programu VIP obdržel duplicitní zásilku nebo fakturu (v důsledku duplicitní nákupní objednávky vystavené prodejcem). Ke každé žádosti o vrácení musí společnost Adobe vydat a schválit vratku RMA. Člen programu VIP musí prodejce požádat o vrácení do 30 dnů od data původního objednání licencí. Žádost musí obsahovat důvod vrácení a musí v ní být doloženo datum původní objednávky. POZNÁMKA Vrátit lze pouze licence, které se nepoužívají. verze 4.0 Strana 12

13 Služby zákazníkům Účastníci programu hromadných licencí společnosti Adobe mohou požádat o podporu Centrum zákaznické podpory společnosti Adobe. Členové programu mohou volat na číslo Mimo USA a Kanadu klikněte na odpovídající oblast: Austrálie Rakousko, Německo, Švýcarsko (německy) Belgie, Francie, Švýcarsko (francouzsky) Itálie, Švýcarsko (italsky) Japonsko Latinská Amerika Nizozemsko Nový Zéland Španělsko Jihovýchodní Asie Švédsko Spojené království Ostatní státy nebo území další informace o kontaktech naleznete v nápovědě k hromadným licencím společnosti Adobe nebo se obraťte na místního prodejce. Dostupné produkty Adobe Creative Cloud pro týmy - plán plného členství - plán členství pro jedinou aplikaci* * Plán členství pro jedinou aplikaci mohou využít pouze komerční zákazníci. Není určený pro zákazníky ze školství a státní správy. verze 4.0 Strana 13

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi

Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Plánované změny síťových licencí Autodesk Otázky a odpovědi Tento dokument představuje shrnutí otázek a odpovědí, které objasňují plánované změny týkající se síťových licencí a výhledově možné nové volby,

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro odesílatele Express Import systém Jednoduchý online nástroj, který umožňuje odesílateli a příjemci organizovat import zásilek. TNT Express Import systém je snadným řešením

Více

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657

Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší smlouvy Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka: B5FC3178 Číslo smlouvy: 6526657 2010-10-22 Stredni zdravotnicka skola Kromeriz (00637939) Czech Republic Kopie: Servodata, a.s. Vážený zákazníku, Přijetí registrace přidružené společnosti do vaší Microsoft Select Plus Veřejné číslo zákazníka:

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012)

Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Manuál internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. (verze k 1.1.2012) Tento manuál popisuje základní operace internetového obchodu ContiTrade Services s.r.o. a změny v roce 2012. Nejdůležitější změnou

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Správa přístupu do systému IMI

Správa přístupu do systému IMI Správa přístupu do systému IMI 1. KDO MŮŽE UDĚLOVAT PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IMI?... 2 2. REGISTRACE ORGÁNU... 2 2.1. REGISTRACE ORGÁNU V SYSTÉMU IMI... 2 2.1.1. ZADÁNÍ ÚDAJŮ O ORGÁNU A JEHO PRVNÍM UŽIVATELI

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet

CitiManager: Stručný návod k přechodu na nový systém pro držitele karet Tento stručný návod vám ukáže: 1. jak postupovat při registraci do CitiManager a) Pouze pro stávající držitele karet, kteří používají online výpisy b) Pouze pro držitele karet, kteří používají papírové

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM

PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT DALŠÍM OSOBÁM Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP

Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP Verze nápovědy: 1.1 1 >>> PŘIHLÁŠENÍ Zadejte jméno Přečtěte si pravidla používání Webshopu Zadejte heslo Využijte v případě, že jste zapomněli přidělené

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

Jak použít dárkový voucher

Jak použít dárkový voucher Zvládněte s počítač Každý voucher je určen k jednorázovému použití. Voucher musí být uplatněn do konce jeho platnosti. Jedna osoba může použít jeden voucher z jedné série. Voucher v elektronické podobě

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI Vzájemné uznávání C-TPAT Registrace a údržba EORI Obrazovka pro přihlášení https://mrctpat.cbp.dhs.gov Stránka umožňuje uživatelům, kteří již mají vytvořený účet, zadat své uživatelské jméno a heslo. Stránka

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

1.2 Nastavení datové schránky

1.2 Nastavení datové schránky 1.2 Nastavení datové schránky Důležitou částí systému datových schránek je samotné uživatelské nastavení datové schránky. Mezi jeho nejvýznamnější prvky pak patří nastavení upozorňování o příchozích zprávách

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu. ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Sídlem: Město Tábor Žižkovo nám 2, 390 15 Tábor Zastoupený: Ing. Lenkou Horejskovou místostarostkou města IČ: 00253014 DIČ: CZ00253014 NÁZEV

Více

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů Základní pojmy: Systém = webová prezentace + eshop Registrovaný uživatel = zástupce montážní firmy Neregistrovaný uživatel = běžný zákazník eshop Administrátor = správce systému Analýza požadavků 1. Funkční

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE

STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE ND BEST IN CLASS R& ONGER PLATFORM TO ENHANCE CUSTOMER SERV PRYSMIAN GROUP WORLDWIDE LEADER IN R STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE CE E D XTENDED STRONGER PLATFOR UPPORTING GLOBAL UTILITIES IN THE D F SMARTER

Více