Hromadné licence Adobe. Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hromadné licence Adobe. Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem"

Transkript

1 Hromadné licence Adobe Program Value Incentive Plan (VIP) společnosti Adobe Průvodce programem Verze 4.0 listopad 4, 2013

2 Obsah Souhrnné informace o programu Value Incentive Plan... 4 Funkce programu... 4 Okamžitý přístup k produktům Adobe... 4 Automatický soulad... 4 Konzole pro správu... 4 Přidávání licencí... 5 Odstraňování licencí... 5 Správa nasazení... 5 Přiřazování licencí... 5 Místní nasazení... 6 Transakční slevy... 6 Opravňující licence... 6 Registrace členů... 6 Podmínky členství... 7 Datum obnovení a souběžné ukončení... 7 Výpočet podle měsíců... 7 Data obnovení na konci měsíce... 8 Číslo VIP... 9 První objednávka... 9 Další objednávky... 9 Obnovení licencí... 9 Období obnovení Výstrahy v konzoli pro správu Postup obnovení Upozornění na obnovení Obnovení všech licencí Výměna produktů k datu obnovení Obnovení některých licencí Uplynutí platnosti licencí verze 4.0 Strana 2

3 Odstraňování licencí Podmínky vrácení Služby zákazníkům Dostupné produkty verze 4.0 Strana 3

4 Souhrnné informace o programu Value Incentive Plan Program hromadných licencí společnosti Adobe označovaný jako Value Incentive Plan (VIP) je založený na členství. Na základě typu plánu předplatného umožňuje zákazníkům ihned si stáhnout a nasadit dostupné produkty Adobe. Program nestanoví minimální výši nákupu ani nevyžaduje žádné velké zálohy. Součástí programu VIP je navíc konzole pro správu, která zákazníkům umožňuje snadno spravovat licence pro celou organizaci. Program VIP je určen obchodním, vzdělávacím a státním organizacím a je 1 celosvětově 2 dostupný prostřednictvím autorizovaných prodejců společnosti Adobe. Oprávněné neziskové organizace mohou v rámci programu VIP nakupovat podle ceníku platného pro školství. Funkce programu Okamžitý přístup k produktům Adobe Členové programu VIP se po zaregistrování mohou přihlásit ke konzoli pro správu. Zde si mohou stáhnout produkty a okamžitě je nasadit. Automatický soulad Členové programu VIP jsou povinni objednat licence u prodejce do 30 dnů od přidání licencí. Jestliže zákazníci přidali licence před více než 30 dny, ale nebyla k nim přijata objednávka, nemohou přidávat další licence ani produkty, dokud od nich společnost Adobe neobdrží objednávku. Neobjedná-li zákazník nasazené licence do 60 dnů, společnost Adobe má právo pozastavit přístup k produktům, kterých se přidané licence týkají. Konzole pro správu Zákazníci se přihlašují ke konzoli pro správu pomocí svého Adobe ID ( ová adresa) a hesla. Z konzole pro správu si mohou stáhnout dostupné produkty, zavést je a spravovat je. Mohou zde také: přidávat další licence, které je možné ihned nasadit; přidělovat licence pozvaným uživatelům nebo je odebírat; porovnávat počet zakoupených a přidaných licencí; jmenovat další správce. 1 Použijte vyhledávač partnerů na webu Adobe.com a vyhledejte autorizované prodejce společnosti Adobe. 2 Program není dostupný v Čínské lidové republice. Dostupnost v jiných zemích se může lišit. Informace o dostupnosti programu v konkrétní zemi získáte od prodejce. verze 4.0 Strana 4

5 DŮLEŽITÉ Pokud nedojde ke zpracování objednávky přidaných licencí do 30 dnů, nebude možné přidávat další produkty do té doby, než bude vystavena. Pokud nebude objednávka zadána po 60 dnech, společnost Adobe odebere nezaplacené licence. Přidávání licencí Členové programu VIP a prodejci mohou přidávat licence dostupných produktů přímo v konzoli pro správu, což umožňuje jejich okamžité nasazení. Přidané licence se považují za nasazené bez ohledu na to, zda byly přiřazeny konkrétním uživatelům. Před nasazením mohou zákazníci objednávat produkty přímo u svých prodejců. Odstraňování licencí Licence je možné odstranit z členství do 30 dnů od přidání. Chcete-li je odstranit, obraťte se na svého prodejce. Po uplynutí 30 dnů licence nelze odstranit. DŮLEŽITÉ Licence je možné přidat v konzoli pro správu. Zákazník se však musí obrátit přímo na prodejce, aby u něho nasazené licence objednal. Pokud tak neučiní, licence mohou být pozastaveny. Správa nasazení Správa nasazení je jednou z klíčových funkcí programu VIP. Členové programu VIP mohou zobrazovat informace o nasazených/přidaných licencích. Mohou například zjistit jednotlivce s aktuálně nasazenými licencemi nebo počet zakoupených licencí a porovnat ho s počtem nasazených licencí. V konzoli pro správu mohou správci programu VIP licence přiřazovat, odebírat nebo převádět. Přiřazování licencí Po přidání licencí může správce programu VIP prostřednictvím konzole nasazené licence přiřadit konkrétním uživatelům tím, že jim odešle pozvánku. Pokud chce správce přiřadit licenci, musí v konzoli zadat ovou adresu konkrétního uživatele. TIP Jestliže osoba, které chcete přiřadit licenci, má Adobe ID, použijte ovou adresu přidruženou k Adobe ID. Uživatel nebo uživatelé, které přiřadíte, obdrží em pozvánku k použití konkrétní licence. V u jsou popsány další kroky, jak mají koncoví uživatelé postupovat, aby získali přístup k produktům. verze 4.0 Strana 5

6 Místní nasazení Členové programu VIP musí nakupovat v zemi, kde žijí členové týmu (pro členy týmu žijící v Evropském hospodářském prostoru se za zemi považuje Evropský hospodářský prostor). Žijí-li členové týmu například v USA, musí člen programu VIP zakoupit americké licence v USA. V případě rozporu mezi tímto ustanovením a podmínkami uvedenými v platné licenční smlouvě uzavřené s koncovým uživatelem platí toto ustanovení. Transakční slevy Členové programu VIP, kteří nakupují hromadné licence, mohou obdržet slevu 3 na základě počtu licencí v daných transakcích. Slevy platí vždy pro jednu transakci, objednávky nelze sčítat, aby byl splněn minimální počet licencí k získání slevy. Započitatelné licence Minimum Úroveň licencí > Všechny licence zakoupené prostřednictvím programu VIP v rámci jedné objednávky se započítávají do minimálního počtu licencí, některé zlevněné licence však nemusí umožňovat nárok na další transakční slevu. Registrace členů Organizace, které se chtějí zaregistrovat do programu VIP, se mohou obrátit na prodejce a sdělí mu následující informace: segment trhu (komerční, vzdělávací nebo státní), název organizace, adresu, jméno kontaktní osoby, ovou adresu kontaktní osoby. 3 Konkrétní ceny jsou vždy stanoveny mezi prodejcem a zákazníkem. verze 4.0 Strana 6

7 Uvedená kontaktní osoba obdrží od společnosti Adobe vyzývající zákazníka, aby si přečetl závazné smluvní podmínky programu VIP a potvrdil je. Po přijetí smluvních podmínek bude zákazníkovi přiřazeno číslo VIP a získá přístup ke konzoli pro správu. Podmínky členství Členství v programu VIP je trvalé. Jakmile se člen zaregistruje do programu, zůstává členství platné až do chvíle, kdy se rozhodne program opustit. Úmysl zrušit členství musí člen oznámit 30 dní předem. Poté společnost Adobe program ukončí. Členství může být také ukončeno z důvodu porušení smluvních podmínek programu. Smluvní podmínky programu se mohou kdykoli změnit. Jestliže dojde ke změnám, zobrazí se zákazníkům při příštím přihlášení aktualizované smluvní podmínky. Datum obnovení a souběžné ukončení Každý člen programu VIP má stanovené datum obnovení, které se každoročně opakuje. K tomuto datu bude nutné obnovit všechny licence zakoupené v rámci programu VIP. Předplatné běží ode dne přidání licencí a vyprší po roce, jeden den před datem obnovení. Za datum obnovení se považuje okamžik, kdy zákazník přijme smluvní podmínky. Výchozí datum obnovení bude přesně rok a měsíc ode dne, kdy zákazník přijal smluvní podmínky. Příklad: Společnost ABC přijala pozvánku k účasti v programu VIP. Smluvní podmínky potvrdila 16. ledna. Datem obnovení bude pro společnost ABC vždy 16. únor následujícího roku. Všechny licence, které společnost ABC přidá v průběhu roku, vyprší 15. února. Ve stejný okamžik společnost ABC každoročně obnoví všechny produkty získané v rámci programu VIP. Nové předplatné začíná běžet znovu od 16. února. Výpočet podle měsíců Doba trvání předplatného, jakož i další platby za licence a produkty přidané v rámci programu VIP, se bude počítat po měsících, a to vždy ke stejnému dni v měsíci, který odpovídá datu obnovení. Příklad naleznete v tabulce níže. Předplatné je vždy alespoň měsíční; nelze si předplatit část měsíce. Příklad 1: Zákazník, který má datum obnovení 16. února, si 1. října přidal další licence. Předplatné zákazníka je stanoveno na čtyři měsíce, začíná běžet 16. října a vyprší 15. února. Zákazník zaplatí předplatné na čtyři měsíce (od 16. října do 15. února). Příklad 2: Pokud zákazník s datem obnovení 16. června nasadí 16. září nový produkt, zaplatí předplatné za období od 16. září do 15. června následujícího roku. verze 4.0 Strana 7

8 POZNÁMKA Přidané licence mohou zákazníci použít ihned, a to i přesto, že u přidaných licencí začíná období předplatného až od následujícího měsíce. Zákazníci nemusí čekat až do oficiálního data zahájení předplatného. Příklad kalendáře s přidanými licencemi (+) a odpovídající dobou platnosti Data obnovení na konci měsíce Vychází-li datum obnovení na 29., 30. nebo 31. den v měsíci, může při přidání licencí dojít k posunutí data zahájení předplatného. Záleží na tom, zda konkrétní měsíc má stejný počet dní jako měsíc, na který připadá datum obnovení. Zákazník se například zaregistruje 31. května a 7. června přidá licenci. Předplatné začíná běžet od 1. července, protože červen má jen 30 dní. Další informace naleznete v následující tabulce: Datum zahájení členství VIP Datum zahájení předplatného (podle toho, na který den připadá) nebo 1. (pokud má měsíc méně než 29 dní) nebo 1. (pokud má měsíc méně než 30 dní) nebo 1. (pokud má měsíc méně než 31 dní) verze 4.0 Strana 8

9 Číslo VIP Číslo VIP představuje jedinečný identifikátor organizace, která je členem programu VIP. Zákazníci by si toto číslo měli poznamenat, aby ho mohli před nákupem licencí sdělit prodejci. Toto číslo platí tak dlouho, dokud se zákazník účastní programu VIP. DŮLEŽITÉ Čísla VIP, která jsou přiřazena zákazníkům, by měla být uvedena na všech objednávkách vystavených v průběhu členství. Zákazníci by měli vždy používat stejné číslo VIP. Když prodejce znovu zaregistruje stávajícího člena programu VIP, vytvoří se nové číslo VIP. Zákazník tak bude mít dva různé účty, které se mohou lišit. První objednávka Členové programu VIP poprvé objednávají přímo u prodejce, a to buď v okamžiku registrace, nebo krátce poté. Program VIP nestanoví výši minimálního nákupu. Prodejci musejí na vystavených objednávkách uvádět čísla VIP přiřazená zákazníkům. Další objednávky Členové programu VIP mohou po dobu členství kdykoli vystavovat další objednávky. Zákazníci se mohou obrátit na prodejce nebo mohou zamýšlený nákup zadat v konzoli pro správu Přidávání licencí a potom odeslat objednávku prodejci. POZNÁMKA Přidáním licencí v konzoli pro správu vyjadřujete pouze svůj záměr, že chcete licence zakoupit, ale nedochází k vystavení objednávky. Objednáváte od prodejce. Obnovení licencí Každý rok je nutné ke dni obnovení obnovit licence zakoupené prostřednictvím programu VIP, aby bylo možné pokračovat v používání produktů. verze 4.0 Strana 9

10 Období obnovení Období obnovení začíná 30 dní před datem obnovení a trvá 30 dní, během kterých mohou zákazníci programu VIP obnovit licence na další období předplatného. Během této doby mohou zákazníci programu VIP zadávat obnovené objednávky prostřednictvím požadovaného prodejce. Výstrahy v konzoli pro správu V konzoli pro správu programu VIP se 30 dní před datem obnovení objeví oznámení, když se správce zákazníka přihlásí na web. Toto oznámení upozorní správce na blížící se datum obnovení a obsahuje návrh kontaktovat prodejce, aby zadal objednávku na obnovení. Postup obnovení Požádejte prodejce, aby zadal objednávku na obnovení. Upozornění na obnovení Správcům zákazníka programu VIP budou zasílána ová oznámení od společnosti Adobe v následujících intervalech: 30 dní před datem obnovení (je čas obnovit licence) K datu obnovení (obnovení po datu plnění) 31 dní po datu obnovení (pokud není zpracována žádná objednávka, budou licence odebrány). Obnovení všech licencí Stačí, když zákazníci programu VIP, kteří si přejí obnovit všechny své stávající licence, kontaktují prodejce a zadají objednávku na obnovení. Váš prodejce vám může automaticky poskytnout nabídku na všechny licence, které mají být obnoveny. Konzole pro správu nevyžaduje žádnou další akci, pokud nejsou obnovovány všechny licence nebo se mění kombinace produktů. Další informace jsou uvedeny níže. verze 4.0 Strana 10

11 Změna produktů k datu obnovení Zákazníci programu VIP, kteří si přejí změnit produkty v rámci členství v programu VIP v době obnovení, musí určit, které produkty chtějí obnovit a které přidat, informováním prodejce, aby zadal objednávku na obnovení. Po zadání objednávky u společnosti Adobe musí zákazník zajistit následující: 1. Musí určit, které licence na stávající produkty jsou v konzoli pro správu obnovovány. (Všechny stávající licence, které nejsou obnovovány nebo vyměněny za jiný produkt, budou odebrány 31 dní po datu obnovení.) 2. Správce zákazníka musí přidělit licence v konzoli pro správu u každého nově přidaného produktu. POZNÁMKA Možnost určení, které licence jsou obnovovány, a přidání nových licencí, které byly přidány při obnovení, bude k dispozici až poté, co společnost Adobe zpracuje objednávku na obnovení od prodejce. Obnovení některých licencí Zákazníci programu VIP, kteří chtějí obnovit pouze některé ze svých licencí (částečné obnovení) během období obnovení, budou muset kontaktovat prodejce, aby mohli zadat objednávku. Správce zákazníka musí vybrat licence k obnovení v konzoli pro správu programu VIP do 30 dní od data obnovení. Uplynutí platnosti licencí Licence, které nejsou obnoveny do 30 dní od data obnovení, jsou považovány za licence s prošlou platností a budou z účtu odebrány. Účty koncových uživatelů ve službě Creative Cloud budou přepnuty zpět na bezplatné členství s maximálně 2 GB úložiště. Uživatelé budou moci nadále otevírat, upravovat a odstraňovat soubory, ale soubory nebude možné přidávat, pokud přesáhnou limit úložiště. Pokud chce koncový uživatel znovu aktivovat licence po odebrání, musí zákazník programu VIP zadat novou objednávku produktu, znovu přidělit licence koncovému uživateli a koncový uživatel musí znovu synchronizovat úložiště. Odstraňování licencí Zákazníci programu VIP, kteří změnili některé produkty nebo neobnovili všechny své licence do data obnovení, musí určit, které licence obnovit, do 30 dní od objednávky obnovení. Pokud zákazník své licence neobnoví během 30 dnů po datu obnovení, společnost Adobe automaticky odebere licence pomocí následujících kritérií v pořadí priority pro ponechání licencí: verze 4.0 Strana 11

12 1. nejstarší licence zůstanou přiděleny stávajícím uživatelům, 2. licence, u kterých bylo nedávno odesláno pozvání koncovému uživateli, 3. licence, které nebyly nikdy přiděleny koncovému uživateli (stále platí priorita se zachovanými nejstaršími licencemi). Podmínky vrácení Zákazníci programu VIP mohou vrátit objednávku za předpokladu, že jsou vráceny všechny licence v dané objednávce (není možnost žádná částečného vrácení). Nákupy uskutečněné v rámci členství v programu VIP mohou být vráceny pouze z následujících důvodů: Člen programu VIP nesouhlasí se smluvními podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA). Byl zakoupen nesprávný produkt, nesouhlasí platforma nebo množství. (Například když Adobe dodá požadovanou položku, která je sice uvedena na nákupní objednávce prodejce, ale neodpovídá tomu, co si objednal člen programu VIP.) Člen programu VIP obdržel duplicitní zásilku nebo fakturu (v důsledku duplicitní nákupní objednávky vystavené prodejcem). Ke každé žádosti o vrácení musí společnost Adobe vydat a schválit vratku RMA. Člen programu VIP musí prodejce požádat o vrácení do 30 dnů od data původního objednání licencí. Žádost musí obsahovat důvod vrácení a musí v ní být doloženo datum původní objednávky. POZNÁMKA Vrátit lze pouze licence, které se nepoužívají. verze 4.0 Strana 12

13 Služby zákazníkům Účastníci programu hromadných licencí společnosti Adobe mohou požádat o podporu Centrum zákaznické podpory společnosti Adobe. Členové programu mohou volat na číslo Mimo USA a Kanadu klikněte na odpovídající oblast: Austrálie Rakousko, Německo, Švýcarsko (německy) Belgie, Francie, Švýcarsko (francouzsky) Itálie, Švýcarsko (italsky) Japonsko Latinská Amerika Nizozemsko Nový Zéland Španělsko Jihovýchodní Asie Švédsko Spojené království Ostatní státy nebo území další informace o kontaktech naleznete v nápovědě k hromadným licencím společnosti Adobe nebo se obraťte na místního prodejce. Dostupné produkty Adobe Creative Cloud pro týmy - plán plného členství - plán členství pro jedinou aplikaci* * Plán členství pro jedinou aplikaci mohou využít pouze komerční zákazníci. Není určený pro zákazníky ze školství a státní správy. verze 4.0 Strana 13

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune

Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune PRŮVODCE PRO ZÁKAZNÍKY EURO Průvodce zakoupením a podporou služby Windows Intune Přehled Tento průvodce obsahuje informace o službě Windows Intune a

Více

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu. Časté otázky

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu. Časté otázky EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby SLUŽBY Správní spolupráce a sítě členských států Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu Časté otázky (březen 2011) Obsah 1. REGISTRACE

Více

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. Všeobecné smluvní podmínky Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem. 2. Provozovatelem internetových

Více

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL PROJEKT NOVÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI STARLIFE Hostivice Palouky pozemek o rozloze 10.000 m 2 školící centrum pro 125 reprezentantů 75 parkovacích

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele.

Rezervovaná reklamní plocha a pozice musí být v souladu s platnou nabídkou Provozovatele. OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. LISTOPADU 2009 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.cocky.cz provozovaného společností 1) OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy: Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leadingfarmers.cz (prodávající), jehož provozovatelem je obchodní firma Leading Farmers CZ, a.s.,

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platné od 1.1.2012 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. DEFINICE POJMŮ 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platné od 1.1.2012 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. DEFINICE POJMŮ 3. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.1.2012 Obchodní podmínky pro umisťování reklamních sdělení, bannerů, log a jiných reklamních prvků do portálu Asociace Kuchařů a Cukrářů České republiky, o.s. 1. OBECNÁ

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

FedEx Ship Manager na fedex.com

FedEx Ship Manager na fedex.com FedEx Ship Manager na fedex.com Registrace Zasílání s FedEx Ship Manager vyžaduje: 1 Devítimístné číslo účtu FedEx. 2 uživatelské ID a heslo. Zaregistrujte se na příslušné domovské stránce fedex.com a

Více

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky

JAK NEJDE?! Obchodní podmínky JAK NEJDE?! Obchodní podmínky Platné od 18. října 2012 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetových serverů provozovaných společností JAK NEJDE?! s.r.o.

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA Společnost TVNET s.r.o., se sídlem: Rezlerova 304, 109 00 Praha 10,

Více

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt

Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 1.2 2) ZADÁVÁNÍ REKLAMY 2.1 Rezervace 2.2 Objednávka Fakturační údaje Kontakt Obchodní podmínky Platné od 1. března 2011 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních prvků do internetového serveru www.istrojirenstvi.cz provozovaným společností BeSeen s.r.o.

Více

Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH

Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a správa daní DPH V Bruselu dne 23. října 2013 Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH Obsah Souvislosti...

Více

Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej

Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej Preambule Všeobecné podmínky AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. pro distanční prodej Vzhledem k tomu, že Poskytovatel poskytuje Uživatelům k užívání IS a jeho prostřednictvím poskytuje Uživatelům možnost objednat

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY

VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY VYBERTE SI Z DNESNICH SLEV OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1. května 2013 Obchodní podmínky pro umísťování reklamních sdělení a jiných reklamních sdělení při využití desktopu GATEE provozovaných společností

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ PŮJČKY A ÚVĚRU je uzavřena mezi: Věřitel: NELY Invest s.r.o. se sídlem Praha, Kryšpínova 527/6, PSČ 109 00, IČ: 013 88 703, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akciová společnost s obchodní firmou Dragon Internet, a. s., se sídlem Kosmonosy, Pod Loretou čp. 883, okres Mladá Boleslav, PSČ 293 06, identifikační číslo 27237800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více