ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HRADEC KRÁLOVÉ. Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 23. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ. Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS. www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex."

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 936 návštěvníků 73 přednášek 71 prezentujících se firem Organizátor: Pořadatel:

2 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 O ČEM A JAKÉ BYLY? Jde o nejvýznamnější letošní konferenci v oboru v České republice, které se letos účastnili zástupci z partnerských asociací z Německa i Slovenska. Konference pod záštitou Teplárenského sdružení ČR přinesla také řadu novinek, inovací a rozšíření témat o další obory související s teplárenstvím. Konference byla koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. Tomu se přizpůsobila skladba přednášejících. Slovo dostali významní experti z ministerstev, asociací, vysokých škol i partnerských společností a nechyběla doprovodná výstava prezentace produktů firem, které oboru již dodávají nebo do budoucna mají co nabídnout. Jednotlivé bloky se věnovaly jak politice státu a EK vůči teplárnám a dopadům současné legislativy, tak i problematice měst a obcí v dodávkách tepla i připravovaném zákonu o odpadech, říká Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR. STATISTIKA Počet návštěvníků 936 Počet prezentujících se firem (vystavovatelé a partneři) 71 Počet přednášek 73 POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ POČET PREZENTUJÍCÍCH SE FIREM

3 ŘEKLI O KONFERENCI Teplárenské sdružení ČR, Ing. Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Změnili jsme organizátora a myslím, že s výsledkem můžeme být spokojeni. Úroveň akce se podařilo oproti minulým letům podstatně zvýšit. ČEZ Teplárenská, a.s., Vladimír Gult, předseda představenstva a generální ředitel Výborné, výborné, myslím, že to je posun, že to je lepší než loni, je to akční, je tady víc lidí, konference jsou zajímavé a jsou přínosné. Myslím, že i účast je taky slušná, takže, já jsem spokojen. Teplárenské sdružení ČR, Pavel Kaufmann, tiskový mluvčí Je dobře, že se akce opět vrátila do Hradce Králové. Do míst, která důvěrně známe. Aldis se sice nezměnil, ale výstava je jinak postavená. Účastníci konferencí zase oceňují, že si mohou vybrat zajímavé přednášky z různých sekcí a přebíhat ze sálu do sálu. Tato nová koncepce je asi lepší, což potvrzuje i zájem účastníků, kterých určitě nebude méně než v minulých ročnících akce. ČEZ a.s., Jan Šmolík, auditor se zaměřením na výrobní procesy v energetice a teplárenství jak říká kolega, já jsem také nadšený, líbí se mi tady některé přednášky a myslím si, že je dobré, že takováto osvěta probíhá mezi lidmi, kteří se zabývají oborem teplárenství. Tenza, a.s., Ing. Stanislav Kraml, vedoucí oddělení výzkumu a vývoje Spousta zajímavých diskusí, to je všechno. Která přednáška se mi líbila nejvíc? Všechny, to bych je musel jmenovat všechny, na kterých jsem byl. Josef Uchytil, Uchytil s.r.o. Je to prostředí pro mne známé, je to pro nás takový svátek, kdy se setkáme všichni po roce a máme možnost si sdělit zase nové skutečnosti a nové aktivity. Teplárna Písek, a.s., Ing. Milan Říha, ředitel společnosti Tato akce se mi líbí, je v dobrém prostředí, je tady spousta firem, jak dodavatelů tak odběratelů tepla z celého našeho ranku, jak bych tak řekl jednoduše. Je to užitečné, dochází tady k výměně zkušeností a informací, takže rozhodně to hodnotím velmi kladně. Je to pro náš obor teplárenství určitě přínos. Technoprojekt, a.s., Petr Uherek, Specialista pro energetiku Velice zajímavé, samozřejmě pro nás, pro energetický sektor, jsou takováto setkávání určitě přínosná, teď jsme byli na velice zajímavé přednášce o spalovnách, porovnání jak to je v Německu, jak je to u nás, jak se to má sjednocovat v Unii. Takže jednoznačně jsem rád, že jsem dnes tady a těším se na další přednášku a spěchám na ni, takže děkuji.

4 VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ A PŘEDANÁ OCENĚNÍ Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2013 získaly: V kategorii: Snížení tepelných ztrát přechod na efektivnější horkovodní rozvody Teplárna České Budějovice, a. s.: Přechod Pražského předměstí z páry na horkou vodu V kategorii: Rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.: Zelená energie pro Mariánské Lázně V kategorii: Rozvoj soustav zásobování teplem ČEZ Teplárenská, a.s.: Teplofikace města Ledvice Ceny prof. Lista Za zásluhy české energetiky byly uděleny: Ing. Jaroslavu Veselskému Za celoživotní práci v energetice, za osobní angažovanost při rozvoji systému zásobování teplem v moravskoslezském regionu. Ing. Aleš Seitzovi Za celoživotní práci v energetice, zejména v oblasti rozvoje systému zásobování teplem v jihočeském regionu. Ing. Jiřímu Vachkovi Za dlouholetou práci v energetice se zaměřením na teplárenství a podporu aktivní spolupráce Teplárenského sdružení České republiky s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice. Ing. Alexeji Nováčkovi Za celoživotní práci v energetice se zaměřením na rozvoj teplárenství, za podporu spolupráce mezi Teplárenským sdružením ČR a ČSZE. Ing. Josefu Karafiátovi Za celoživotní práci v energetice se zaměřením na výzkum, ekologii, územní energetické koncepce a rozvoj teplárenských soustav. Ing. Františku Sýkorovi Za dlouholetou práci v energetice a za rozvoj teplárenství v městě Písku. Ing. Zdeňku Dubovi Za celoživotní práci v energetice se zaměřením na rozvoj systému zásobování teplem na severní Moravě.

5 HLAVNÍ VÝSTUPY Z DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY, HRADEC KRÁLOVÉ, Následující body vznikly jako závěry z přednášek a diskusí v rámci Dnů teplárenství a energetiky Teplárenské sdružení s nimi bude dále pracovat a prosazovat je při jednáních s vládou a dalšími zájmovými organizacemi. 1. Verze aktualizace Státní energetické koncepce ze září loňského roku, která stále prochází hodnocením vlivu na životní prostředí, počítá ve své tabulkové části s tím, že domácí hnědé uhlí bude při výrobě tepla pro soustavy zásobování teplem po roce 2020 masivně nahrazováno zemním plynem. Vlastníci teplárenských společností však jednoznačně upřednostňují další využití hnědého uhlí, které by měl stát přednostně zajistit pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Podporujeme dopracování aktualizace v plánovaných termínech, tzn. do konce letošního roku, se zohledněním posledního vývoje v EU a především v SRN. 2. TSČR monitoruje snahu vlády zvýšit poplatek za vytěžený nerost. Tato změna by měla být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k dalšímu zvýšení cen paliva pro teplárny, a nezhoršilo se tak jejich postavení na trhu s teplem. 3. Vláda by měla věnovat maximální pozornost aktualizaci energetické legislativy především energetického a horního zákona, zákona o podporovaných zdrojích energie a další legislativy s cílem zabezpečit větší stabilitu podnikatelského prostředí. 4. Za důležitou oblast považujeme i dopracování odpadové legislativy včetně plánu odpadového hospodářství ČR s respektováním energetického využití odpadu jako jednoho z nástrojů k efektivnějšímu využití odpadu, který současně přispěje ke snižování požadavku na primární energetické zdroje, jako je hnědé uhlí. 5. V oblasti věcného usměrňování ceny tepla požadujeme zajistit ve střednědobém výhledu zjednodušení celkového regulačního rámce a stanovit regulační periodu tak, aby se dala predikovat rentabilita legislativně vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. V dlouhodobém horizontu zvážit přístup k systému fungování regulace v teplárenství. 6. Za velmi důležitou považujeme implementaci směrnice o energetické účinnosti tak, aby byly minimalizovány náklady subjektů v ČR, byla na základě dopadové analýzy a vyhodnocení externalit zvolena nákladově efektivní řešení a nedocházelo k upřednostňování politicky líbivých opatření bez efektu. Pro naplňování směrnice je potřeba vytvořit také odpovídající prostor ve strukturálních fondech EU (včetně modernizace rozvodů tepla) a zajistit vyhodnocování a kontrolu dosažených úspor energie. 7. Výnosy z aukcí povolenek by měly směřovat především do odvětví, která jsou zahrnuta do systému emisního obchodování EU ETS a jsou nucena zvyšovat účinnost a snižovat emisní parametry svých technologií. Považujeme za nezbytné provést legislativní změny v tomto směru a neprohlubovat diskriminaci mezi technologiemi. 8. Žádáme vládu ČR, aby při projednávání přípravy legislativy vymezující technické požadavky na nejlepší dostupné technologie (tzv. BREF), při přípravě směrnice o středních zdrojích znečištění, při vymezování podmínek veřejné podpory a při přípravě dalších předpisů EU, které výrazně dopadají na české subjekty, prosazovala specifika českého teplárenství v EU. 9. Považujeme za nezbytné dokončit notifikaci systému podpor v oblasti teplárenství do konce června 2014, aby nedošlo k dalšímu zdržení procesu z důvodu účinnosti nových pravidel veřejné podpory od Pro další jednání o klimaticko-energetických cílech EU do roku 2030 požadujeme akceptovat maximálně jeden cíl v oblasti snižování emisí CO 2, nezavádět žádný další cíl pro podíl obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu ani cíl pro energetickou účinnost. Do mechanismu snižování emisí je třeba zahrnout všechny emitenty ideálně zavedením uhlíkové daně i proto, že v systému emisního obchodování EU ETS je zahrnuto jen cca 40 % emisí. Systém považujeme za nefunkční a obáváme se, že neustálé reformy jen prohlubují jeho krizi a oddalují zásadní řešení při naplňování závazného cíle.

6 ZE SPOLEČNOSTI Zájemcům jsme v rámci doprovodného programu zajistili exkurze do následujících prostor: Malá vodní elektrárna Hučák byla vybudovaná na jezu Hučák na řece Labi v letech Od roku 1925 je vybavena třemi jednostupňovými rychloběžnými Francisovými turbínami, každá o výkonu 270 kw. Elektrárna Opatovice kogenerační uhelná elektrárna, která kromě elektřiny dodává teplo do několika měst včetně Hradce Králové a Pardubic. Postavena byla v letech , spaluje mostecké hnědé uhlí, roční spotřeba je asi 1,9 milionu tun. Odsíření je v provozu od roku SPOLEČENSKÝ VEČER Společenský večer dodal lesku celé akci jak svým programem, aranžma a prostorem hotelu Tereziánský dvůr, tak i účastí řady osobností z oboru i veřejného a politického života. Byl důstojným místem pro neformální diskuse všech 348 zúčastněných. Na společenském večeru byly již tradičně uděleny tituly Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Ceny v podobě křišťálových komínů vítězům předával předseda výkonné rady Teplárenského sdružení Mirek Topolánek. Příjemnou atmosféru skvěle doplnilo netradiční vystoupení skupiny TIMBRE MUSIC, kdy průřez nejlepšími hity jednotlivých období obohatil taneční doprovod v dobových kostýmech. Společenský večer se setkal s velmi kladným ohlasem.

7 PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ Partnerům Dnů teplárenství a energetiky 2014: Mediálním partnerům Dnů teplárenství a energetiky 2014: N Z Í G A M A Měsíčník pro Vystavovatelům Dnů teplárenství a energetiky 2014:

8 TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ Organizátor: Pořadatel:

Organizátor a příjem přihlášek: DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Pořadatel a odborný garant konference: Programový výbor.

Organizátor a příjem přihlášek: DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Pořadatel a odborný garant konference: Programový výbor. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 navazují na tradici předcházejících 19. ročníků konference Dálkové zásobování teplem a chladem pořádané Teplárenským sdružením ČR. Kromě teplárenství se více věnujeme

Více

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Duben 2012 AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Předkládá: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17 120 00 Praha 2 Czech Republic Tel.:

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů SPEKTRUM 05 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Valná hromada SP ČR v Mostě.............................................. Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové?

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

ZPRÁVY. informace. 21. 3. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

ZPRÁVY. informace. 21. 3. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVY informace 21. 3. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 08 Stavební veletrhy Brno 2008 22. 26. dubna 2008 OBSAH Úvodník Stav Komory

Více

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR

Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Ročenka TZI 2004 Svaz podnikatelů v oboru Technická zařízení ČR Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Zprávy ze SEVEn. ROČNÍK 10 ČÍSLO 3 řijen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Ceny energie klesají

Zprávy ze SEVEn. ROČNÍK 10 ČÍSLO 3 řijen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE. Ceny energie klesají Zprávy ze SEVEn ROČNÍK 10 ČÍSLO 3 řijen 2002 ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE EEBW: Energie efektivně 2002 EEBW: ENERGIE EFEKTIVNĚ 2002 je jednou z nejvýznamnějších konferencí v oblasti efektivního využívání

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

Krajský úřad získal Národní cenu kvality

Krajský úřad získal Národní cenu kvality JIHOMORAVSKÝ List pro transparentní rozvoj podnikání v Jihomoravském kraji PROSINEC 2009 Krajský úřad získal Národní cenu kvality Ocenění pro krajský úřad převzali hejtman Michal Hašek a ředitel úřadu

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Nervozita v nákladní dopravě roste

Nervozita v nákladní dopravě roste Hlavní téma EnERGEtIKa ZaměřEno na DoPRavU měsíčník pro firmy a veřejnou správu červen 2012 Nákupy energií v e-aukcích 2 Jak se tiskne na úřadech 10 Po celém kraji s jednou jízdenkou 14 Nervozita v nákladní

Více

Objednávkový formulář na rok 2012

Objednávkový formulář na rok 2012 M a g a z í n í n z a g M a Vydavatel PRO-ENERGY magazín s.r.o. Mečeříž 203, PSČ 294 77 Šéfredaktorka Mgr. Milena Geussová geussova@pro-energy.cz Odborná redaktorka Ing. Alena Adámková Předseda redakční

Více

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s.

výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. výroční ZPRÁVA TEPLÁRNA STRAKONICE, a.s. 2012 obsah profil společnosti.............................................................................................2 základní ukazatele............................................................................................

Více

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Výroční zpráva 2007 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Investiční činnost 10 Životní prostředí

Více

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mezinárodní strojírenský veletrh kritická slova, inovace a kreativita.................................................................

Více

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY Adresář členských subjektů ČSZE Praktický přehled dodavatelů pro energetiku Firemní prezentace výrobců a dodavatelů KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma

Více

DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY?

DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY? DOBRÁ VOLBA PRO ČECHY? Srdečně zdravím všechny naše maloodběratele i velkoodběratele a přeji všem krásné slunečné jaro a zvláště vydařené prázdniny a dovolené. Skončila nám topná sezóna, tak mi dovolte

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě Výroční zpráva 2011 ČEZ Teplárenská, a.s. Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě zajišťuje komplexní

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech

7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Omezení jízdy kamionů o víkendech MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 7/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Rozpočtové určení daní Omezení jízdy kamionů o víkendech Rozpočtové určení

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální březen 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 1 Kraj má jako první v ČR pakt zaměstnanosti str. 9 Z obsahu: Moravskoslezský

Více

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E

Č A S O P I S S V A Z U S T R O J Í R E N S K É T E C H N O L O G I E ČASOPIS SVAZU STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Svět strojírenské techniky září 2013 www.sst.cz Muž, který zůstává věrný své firmě /str. 4/ ŽĎAS značka s dobrou tradicí /str. 14/ Tisková konference k veletrhu EMO

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více