TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory"

Transkript

1 2/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! V tomto číse: ČLK jedná s poitiky o východiscích z krize českého zdravotnictví Příkady korupce ve zdravotnictví Teprve akce Děkujeme, odcházíme přiveda poitiky k jednacímu stou Ministr Heger nabíze 2 miiardy, ae dohodu odmít a pů miiardy da sestrám Kde eží peníze na paty ékařů? Petice občanů na podporu kampaně Děkujeme, odcházíme Inzerce A Edukační a inzertní příoha časopisu Tempus medicorum

2 obsah / editoria Foto na tituní straně: Michaea Feureisová Foto: archiv ČLK OBSAH KORUPCE VE ZDRAVOTNITCVÍ 4 9 Neber úpatky, nebo se zbázníš! Dernerová: Neefektivní nákupy Hovorka: Příkady největší korupce Kam mizí peníze na paty ékařů DĚKUJEME, ODCHÁZÍME Šťastný: Váda nesmí nátaku ustupovat Šnajdr: Poitické tanečky, které tady vedeme Arogance, neznaost a nenávist posance Úehy Akce Děkujeme, odcházíme v datech a faktech Ministr nabíze dvě miiardy, ae nakonec dohodu odmít ČLK pně podporuje akci Děkujeme, odcházíme Heger: Já už doktorům víc dát nemůžu a nedám INZERTNÍ PŘÍLOHA MEDIREPORT PŘÍLOHA FI DĚKUJEME, ODCHÁZÍME Hořejší: Protestující ékaři mají můj obdiv Leschtina: Heger na nudi ODS Česká asociace sester vystoupia proti ékařům Kde eží peníze na paty ékařů Kam až může zajít nenávist vůči ékařům CENA ZA STATEČNOST 53 Tři stateční ékaři byi oceněni na 15. pese ČLK v Praze SMLOUVY S POJIŠŤOVNAMI Nepřijatené dodatky ke smouvám PRÁVNÍ PORADNA Naše zdravotnictví funguje jen díky ochotě ékařů pracovat více, než musí SERVIS Vzděávací kurzy ČLK Inzerce Křížovka Měsíčník TEMPUS Vydává: Česká ékařská komora, Doní nám. 38, Oomouc Registr. číso MK ČR 6582 ISSN IČO Adresa redakce: Časopis ČLK, Lékařská 2, Praha 5 te fax www. ckcr.cz Šéfredaktor: MUDr. Mian Kubek Redakční zpracování: EV pubic reations, s. r. o., Praha Odpovědná redaktorka: PhDr. Banka Rokosová Odpovědná redaktorka příohy MF medireport: MUDr. Andrea Skáová Příjem příspěvků: Pro Českou ékařskou komoru připravuje: Madá fronta a. s. Grafická úprava, sazba: Petr Psota Art Director: Petr Honzátko Marketing: Hana Hoková, DiS., te , e-mai: Inzerce: fax , Jiřina Hoá, mob , e-mai: Monika Reindová, mob , e-mai: Vedoucí distribuce: Soňa Štarhová, te , e-mai: Tisk: Europrint, a. s. Uzávěrka čísa 2: Vyšo: Podávání novinových zásiek povoeno: Česká pošta, s. p., odštěpný závod Praha, čj. nov. 6139/96 ze dne Distribuce: Česká pošta, s. p., Postservis OZ Přeprava Předpatné pro nečeny ČLK 300 Kč/rok (přijímá redakce) Příspěvky se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Ta si současně vyhrazuje právo na redakční úpravu textů. Řádková inzerce je pro ékaře do pěti řádků (včetně) zdarma. Větší rozsah a inzerát neékaře je zpopatněn. Při zadávání inzerátu je proto potřeba zadat fakturační kontaktní adresu, IČO, DIČ, teefon, e-mai. Bez těchto informací nebude inzerát zveřejněn. Lékařská ůza Ztroskotanci a samozvanci a Lékařská ůza tyto texty sice od sebe děí více než třicet et, přičemž první vyše v Rudém právu a druhý v Lidových novinách, ae spoečně ukazují v pné nahotě, že v tom nejpodstatnějším, tedy v chování a myšení idí, se toho v naší zemi za upynuá éta zas až toik nezměnio. Mysím, že od signatářů Charty 77 se patrně žádná skupina občanů nestaa terčem tak tvrdé dehonestační kampaně pořádané poitickým estabishmentem a jemu věrnými novináři, jaké musíme čeit dnes my. A já si kadu otázku, čím jsme si my ékaři vysoužii takovou nenávist? Že by maximáním úsiím, které bez ohedu na vastní rodinu a zdraví věnujeme svým pacientům? Nebo snad tím, že jsme trpěivě dvacet et dotovai na úkor svých vastních příjmů české zdravotnictví a umožňovai tak poitikům zajišťovat kvaitní a přitom acinou zdravotní péči pro jejich voiče? Ne, ta nenávist má jiné tři příčiny: Část ékařů, kteří až dosud trpěivě hrbii hřbet, si uvědomia svoji nepostradatenost a vyškoena věrozvěsty tržního prostředí, kterými se naše poitická scéna jen hemží, důrazně vyzvaa ke zvýšení ceny své práce. Čím více se zapatí na patech ékařů, tím méně zbude na nejrůznější kšefty. Protestující ékaři prostě obrazně řečeno šápi na nenechavé pacičky těch, kdo si zvyki považovat veřejné zdravotní pojištění za svoji dojnou krávu. Lékaři zaši ve svých požadavcích dokonce tak daeko, že obdobně jako výše zmiňovaní chartisté si troufi žádat dodržování zákonů. A to se neodpouští. Vždyť kam bychom doši, kdyby se kdejaký doktůrek domáha svých zákonem zaručených práv? Osobně jsem hrdý na to, že mohu patřit mezi ékaře, kterým dnes zkorumpovaní poitici nadávají do vyděračů a teroristů. Jsem hrdý na to, že také mne a ostatní mé kamarády podprůměrní pisákové nazývají ůzou. Jsem rád, že mne házejí do jednoho pyte s desítkami univerzitních profesorů, docentů a primářů. A těší mne i to, že patřím do dobré spoečnosti děkanů, čenů akademických senátů a vedení řady odborných ékařských spoečností. Ostudné jednání vády této země s ékaři ostatně nezůstává bez ohasu ani v zahraničí. Vede Stáého výboru evropských ékařů, který zastupuje oficiáně 2 miiony ékařů vůči orgánům EU, nás podporují ékařské odbory i asociace, ae také napříkad prezidenti ékařských komor z Německa, Rakouska, Poska, Francie, Švýcarska, Maďarska, Sovenska, Nizozemska Mé poděkování patří samozřejmě všem těm asi občanů, kteří dosud podepsai petici na podporu ékařů. Úctu si však zasouží především ti koegové, kteří na protest proti poměrům ve zdravotnictví a aroganci poitické moci podai výpověď z pracovního poměru, i ti, kdo je aktivně podpořii napříkad vypovězením dohod o nadimitní přesčasové práci. Doktoři, poučení zkušenostmi upynuých dvaceti et, dnes srdnatě bojují za důstojnost ceého ékařského stavu. Tvrdý a nesmouvavý postoj vády vůči ékařům samozřejmě nemá z ekonomického hediska žádnou ogiku. Vždyť ke spnění požadavků, jejichž oprávněnost občas připouští i sám ministr Heger, stačí pouhé 1 % peněz protékajících českým zdravotnictvím a reaizace aespoň některých úsporných opatření navrhovaných komorou. Probém není v penězích. Za zatvrzeostí poitické reprezentace se skrývá obyčejný strach z toho, že část občanů, hájící dnes svá práva, by moha posoužit jako příkad pro ostatní, notabene, když jde o ékaře, tedy o přísušníky inteektuání eity národa. Poitici se prostě bojí o svoji moc. Lékařští vyjednavači prokázai obrovskou vůi po smíru, když v zájmu zachování zdravotní péče pro občany byi ochotní akceptovat návrhy, které jim ministr Heger předoži s tím, že si pouze dovoii požadovat záruky, že protistrana své siby spní. Razantní odmítnutí, kterého se nám dostao, dává tušit, že váda ve skutečnosti o žádnou dohodu s ékaři zájem nemá, a my se můžeme pouze dohadovat, proč tomu tak je. Jednu důežitou věc jsme však asi opravdu podcenii: Stáe více vypouvá na povrch, že významné části poitiků na pacientech vůbec nezáeží, a to jim bohuže dává v porovnání s námi ékaři obrovskou síu. Síu, díky které moh ministr Heger bouchnout pěstí do stou a prohásit jednání s LOK a ČLK za ukončená, což mu umožnio obrátit se se svými vágními siby za zády zvoené ékařské reprezentace přímo na jednotivé doktory. Představenstvo ČLK se jednomysně usneso, že v dané situaci komora nemůže ékařům doporučovat, aby své výpovědi stáhi zpět. Avšak v konečném důsedku to budou jen a jenom ékaři, kteří se musí rozhodnout, zda opět uvěří nijak negarantovaným sibům poitiků, či zda budou ochotní dáe bojovat za sušné ocenění své práce a důstojné pracovní podmínky nyní i do budoucna. Ať se rozhodnou jakkoi, ékařská komora své čeny neopustí. Kdo jednou okusi vůni svobody, ten již nikdy nedokáže být spokojeným otrokem. Mian Kubek tempus medicorum / únor

3 Neber úpatky, neber úpatky! Nebo se z toho zbázníš Známá věta z fimu Jáchyme, hoď ho do stroje charakterizovaa minuý režim. Tehdy jsme se s korupcí setkávai takřka každý den, ať už to byy banány, nebo svíčková. Obáky se dávay doktorům za epší péči, protože i ta bya tehdy imitovaná čii nedostatková. Dostanu vaše dítě na škou. Často opakovaná a známá věta. Tehdejší mocipáni měi své vastní prodejny, kde byo to, co jinde chyběo, vastní nemocnice pro kuichy, kam se normání občan nedosta. Všichni jsme si byi rovni, ae někteří z nás rovnější. Pro vastní potřebu však toik nekradi, protože se navzájem hídai. Vastnit megauxusní viu či jachtu na toskánském pobřeží se jaksi nehodio ke komunistickému funkcionáři, který má pná ústa rovnosti. V istopadu 89 jsme si naivně mysei, že se korupce zbavíme. Ta každodenní vymizea, ae objevia se korupce mnohem větší, co se objemu finančních prostředků týče, a pro spoečnost snad i mnohem víc demoraizující. Přehnaná sobeckost a individuaismus, který u nás vyvoa odpor ke koektivismu a soidaritě nařízené shora minuým režimem, vyústiy do extrému, dovedenému až k hesu nové ideoogie: Každý se má postarat sám o sebe za každou cenu, a tedy i na úkor ostatních. Pro mnoho idí je tedy korupce jen jiná forma toho, jak uspět, jak obehat a porazit ostatní, ogický způsob, jak si vyděat. Mnohé studie dokazují, že míra korupce a růst ekonomiky jsou navzájem v nepřímé úměře. Tedy čím je korupce vyšší, tím nižší je růst ekonomiky. Česká repubika se v indexu vnímání korupce propadá mezi státy, nad nimiž Češi často ohrnují nos. Přes dvacet et se veřejné peníze, tedy peníze vybrané z našich daní, přeévají kamsi do daňových rájů. Transparency Internationa uvádí, že až třetina investic z veřejných financí je rozkradena. Pokud je správně (a toto číso jsem syše od premiéra této země), že investice z veřejných rozpočtů děají ročně přes 600 miiard, znamená to, že zmizí asi 200 miiard korun. A hádejte, koik je roční negativní sado státního rozpočtu? Poitici nám tvrdí, že tyto duhy státu musíme zapatit my všichni, že jsme je uděai, že jsme je projedi. Asi v Monte Argentariu Ať se touto otázkou zabývám, jak chci, stáe nemohu pochopit, jak jsme my, normání idé, důchodci, učiteé, ékaři, mohi takhe rozkrást stát. Jediná vina, která mě u nás občanů napadá, je naše vastní bbost, že to poitikům pořád ještě baštíme. Korupce je i ve zdravotnictví, a to na všech úrovních. Určitě se týká i některých ékařů, jak rádi ukazují novináři. Připomínají mi žurnaisty minuého režimu, kteří také rádi pranýřovai nepoctivé zeináře a hostinské, ae nahoru se hrbii. Snaží se vytvářet dojem, že za korupci ve zdravotnictví mohou doktoři, a tím se zaíbit mocným. Směe tepej satiricky maé idi, nuy, nicky. Neodvažuj se však výš, moh bys být na obtíž. Úpatní doktoři jsou jistě hodni odsouzení, poškozují obraz ceé ékařské obce. Ae oproti zodějinám, které se dějí nahoře, jsou jen houpými kapesními zoději. Existuje nemáo novinářů, kteří se snaží odkrývat i tuto spoečensky (a havně finančně) nebezpečnější korupci ve vyšších patrech. Jenomže ten systém je tak prohniý, že se stejně nic neděje. Doběa mě rozpái čánek v Hospodářských novinách o tom, jak auditoři odhaii v Karovarské krajské nemocnici předražené nákupy i zakázky bez soutěže. Ae drahé nákupy a pýtvání ještě nemusí být trestné, říká prý k tomu státní zástupce!!! Ten čánek má geniání tituek Tuneování nemocnic? Možná byo neúmysné, řeka poicie a případ odožia. Torecan mi nestačí. Komora je často obviňována, že s korupcí u ékařů nic neděá. Není to pravda. Pokud může, pak v rámci svých kompetencí takového ékaře potrestá. Navíc se snaží působit i jinak ať již jde o závazné stanovisko o vztahu ékařů a farmaceutických firem, či o snahu odborně dát některým věcem pravida (v posední době napříkad robotické chirurgii). Stejně tak roky komora upozorňuje na nešvary v nákupech přístrojů, v cenách éků a podobně. Jenomže tohe je boj s větnými mýny. Pro mne byo vemi dobrou zkušeností někoikaměsíční působení na ministerstvu zdravotnictví a ve správní radě VZP během nucené správy a po ní. V té chvíi ztratíte veškeré iuze. Z tohoto pohedu je cesta, kterou zvoii ékaři-zaměstnanci v akci Děkujeme, odcházíme, jedinou možnou. O počtu ůžek, ékařů, o standardech, popatcích se poitici budou bavit rádi. A dokonce mají pocit, že změny, které se těchto věcí týkají, se dají uděat ryche. Reforma zdravotnictví však musí být uskutečněna s rozmysem a po důkadné anaýze. Navíc za spoupráce ceého poitického spektra, aby se po každých vobách vždy od zákadu vše neměnio. Ae o to přece nejde. Případné chyby poitiků v reformě zdravotnictví totiž odnese někdo jiný: zdravotníci a pacienti. Napříkad každá nesprávně zrušená nemocnice se těžko znovu obnoví. Jak se zdá, omezení korupce (což je nyní mnohem důežitější, protože ukáže, koik peněz skutečně máme) poitiky vůbec nezajímá. I když by toto měo být ogicky součástí předreformní anaýzy stavu. A zároveň i přesto, že jde o proces, který je technicky mnohem jednodušší než napříkad rušit nemocnice. Jediný důvod, který mě napadá, proč se tomu poitici tak brání, je, že pokud by se méně krado, pak by to negativně poznai jen oni. Pořád patí, že jedinou komoditou, za Čím více se utratí za paty ékařů, tím měně zbude na kšefty různých mafiánů, zodějů a korupčníků, kteří si zvyki považovat naše zdravotnictví za svoji dojnou krávu. niž nikdo nemůže dostat provizi, jsou paty. Proto zvýšení patů při zastropování peněz, které do systému jdou, je jedinou cestou, jak korupci skutečně omezit. Akce Děkujeme, odcházíme je proto předpokadem pro reformu, jinak se nikam nepohneme, anebo za cenu neodvratných chyb. Proto patí, že ten, kdo koegy z nemocnic nyní nepodporuje, přímo či nepřímo brání omezení korupce. Je mi smutno z toho, že spoečnost mimo ékařskou obec toto nechápe. Je to i v jejím zájmu, protože peníze, které se kvůi korupci ztrácejí, patí havně ona. Micha Sojka 4 tempus medicorum / únor 2011

4 korupce ve zdravotnictví Iustrační foto: shutterstock.com Neefektivní nákupy ve zdravotnictví Kontroní postupy a kontroní činnost při čerpání finančních prostředků z EU na nákup zdravotnických přístrojů Kde v podmínkách České repubiky můžeme hedat kontrou využití veřejných finančních prostředků? Ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionáního rozvoje: Kontroa je zmíněna jen na úrovni Úřadu regionání rady, který je podřízen Regionání radě. Daší možnost kontroy je na ministerstvu financí, ae jen na úrovni odděení. Můžeme pokračovat dáe a osovit daší instituce, Transparenci Internationa (TIC), Antimonoponí úřad (ÚOHS), Nejvyšší kontroní úřad (NKÚ), kontroní výbor paramentu, hospodářský výbor paramentu, zdravotní výbor paramentu. Všechny tyto instituce jsem osovia v kauze Krajská zdravotní, ae výsedek by s nuovým efektem. Proto jsem se obrátia na Antidefraudační úřad při Evropské komisi (OLAF). K případu KZ by přiděen nejprve itevský vyšetřovate a po mých opakovaných teefonátech sovenská vyšetřovateka. Musím podotknout, že u OLAF nepracuje žádný český vyšetřovate! Na OLAF bya posána podrobná dokumentace včetně jednoduchého grafického znázornění neefektivních nákupů a tabuky. I z těchto díčích údajů je evidentní, že přístroje byy předraženy v průměru o více než 30 % proti ceně přístroje zakoupeného přímo od výrobce, a to nepočítáme s možností množstevní sevy, která by cenu měa proti ceně obvyké ještě snížit! Oněch 30 % představuje hodnotu minimáně Kč. Důežité je pochopit princip institutu veřejné zakázky jako nástroje k dosažení nejnižší možné ceny a současně nejvyšší možné kvaity. V západní civiizaci jsou dvě možné situace: a) zadavate má omezené finanční prostředky a seduje co nejnižší cenu stanoví minimání technické požadavky, které umožní účast většího počtu uchazečů cena je jediným kritériem hodnocení získá nejnižší možnou cenu, obvyke ještě nižší, než očekáva b) zadavate má přesně určené finanční prostředky a chce za ně nakoupit nejvyšší možnou kvaitu stanoví minimání technické požadavky, které umožní účast většího počtu uchazečů kromě ceny určí i daší kritéria, aby moh hodnotit i kvaitu získá za určené finanční prostředky vyšší kvaitu než minimání požadovanou KZ HOSPIMED PURO-KLIMA výrobci zdravotnické techniky POROVNÁNÍ CEN POMOCÍ NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ Typ přístroje Umístění Cena pro KZ (Kč) Cena zjištěná (Kč) MR přístroj Ústí, RDG CT spirání 16řezové Děčín, RDG Pojízdný rtg přístroj Děčín, interna Digitání skiagraf Most, RDG Ventiátor picní Most, ARO Lůžko resuscitační Most, ARO Inkubátor std. péče Most, dětské Monitor transk. pynů Most, dětské Odsávačka Most, chirurgie Nebuizátor Most, chirurgie Dávkovač injekční Most, chirurgie tempus medicorum / únor

5 Zadavate Nemocnice Na Homoce ÚVN Praha FNKV Praha Příkady nákupů do nemocnic přímo řízených ministerstvem zdravotnictví via firmou Hypokramed s. r. o. Předmět zakázky RF stíněná kabina pro MR Endo-skiaskopická vyšetřovna Kardio-angiografický kompet Počet nabídek FN Pzeň CT 128-sice 1 FNKV Praha CT 128-sice 1 V ČR je možná ještě varianta c. Zadavate má přesně určené prostředky z EU, které hodá zcea vyčerpat, avšak ne překročit, kvaita ho nezajímá, trvá pouze na spnění minimáních požadavků: stanoví minimání technické požadavky zakázku řeší zásadně jako ceek, v žádném případě ji nerozděí na více menších zakázek pode typu komodit (např. samostatně monitorovací přístroje, samostatně postee, samostatně dýchací přístroje, samostatně rtg apod.) stanoví takové kvaifikační požadavky, které může spnit pouze předem vybraný dodavate Výsedek: zvítězí předem domuvený dodavate, který se jako jediný účastní veřejné zakázky formáně je vše v pořádku, což potvrdí i ÚOHS je dodáno pouze to, co byo požadováno, víc ani šroubek zadavate (a jeho zřizovate) i dodavate jsou spokojeni zdravotníci se diví, že přístrojů je nějak máo a jsou špatně vybavené všechno ae perfektně sedí, kromě cen ty jsou podezřeé!!! Závěr: Při apikaci varianty c ze násedně apikovat 127 a 255 trestního zákona: 127 porušování závazných pravide hospodářského styku, v tomto případě zvýhodnění jednoho soutěžitee před dašími, Cena bez DPH tis. Kč (reáná cena) Zadání Výrobce (do 2 000) GE (14 700) Siemens (20 400) (25 000) (25 000) Příkad: CT Siemens Somatom Definition AS+128-sice Phiips Siemens Siemens Datum Cena bez DPH tis. Kč Soutěž FN Ostrava modernizace FN Pzeň koupě FNKV Praha koupě Karovarská krajská nemocnice, a. s proběha soutěž soutěž které spočívao v tom, že ostatním soutěžiteům nebyo umožněno účastnit se veřejné zakázky (nastavením kvaifikace a nerozděením zakázky) 255 porušování povinnosti při správě cizího majetku, čímž vznika škoda ve výši asi 100 mi. Kč (nedošo ani k navrácení nevyčerpaných finančních prostředků, ani k nákupu kvaitnějších přístrojů) Kompetátorské firmy pohybující se na českém trhu jsou Hypokramed, s. r. o., Transkontakt-medica, s. r. o., Puro-kima, a. s., Hospimed, s. r. o. Vyhodnocení: Nákupy FN: CT Siemens Somatom Definition AS+128-sice v ceně tis. Kč. Reáná cena (KV) tis. Kč. MZ umožňovao (umožňuje?) předražené nákupy zdravotnické techniky a přístrojů o 35 %. Daší příkady: CT, magnetické rezonance, mamografie, ineární urychovače, angioinky. Fakutní nemocnice Níže uvedená tabuka ukazuje, že počet nákupů od výrobců kesá od roku 2002 ve prospěch kompetátorů, zejména ve fakutních nemocnicích. Zatímco v etech činio procento nákupů od kompetátorů 25 %, v roce 2008 již toto procento stoupá na 72 %! S tím souvisí i počet soutěží při výběrovém řízení. V etech se soutěžio ve fakutních nemocnicích v 77 % VŘ a v ostatních nemocnicích v 72 %, v roce 2008 se soutěží ve FN jen v 22 % případů a ve zbyých VŘ má pohodnou pozici pouze jediný uchazeč. Také tzv. technické zhodnocení má negativní tendenci. Tímto názvem, nebo také upgradem přístroje, se často obchází řádné výběrové řízení, protože starý přístroj se odveze a místo něj předem vybraná firma dodá zbrusu nový za vyšší cenu, než kdyby proběha řádná soutěž. V etech proběho technické zhodnocení ve FN asi 2krát za rok, v roce 2008 je to již 5krát v jednom roce! Závěrem: Chybí řádná kontroa veřejných zakázek, které se stáe více reaizují buď bez výběrového řízení, nebo jen s jediným, předem domuveným kompetátorem, což významně prodražuje cenu přístrojů a odčerpává ročně zhruba 1 miiardu Kč ze zdravotnictví. Samozřejmě by se toto nemoho dít bez souhasu vádnoucích stran a bez pocitu beztrestnosti těch, kteří neefektivně mrhají veřejnými financemi. Nabízí se tak otázka průhednosti financování poitických stran. Řešením by moho být schváení již vypracovaného zákona o řídicím a kontroním systému veřejné správy. Návrh zákona by sepsán na ministerstvu financí již v roce 2009 a jeho kvaitu ocenia Evropská komise i Světová banka a mě by být součástí protikorupční strategie vády. Zdá se ae, že pro přijetí tohoto kvaitního zákona chybí poitická vůe. Jako senátorka uděám vše, aby by nový zákon přijat. Aena Dernerová, senátorka a ékařka Ostatní zařízení Fakutní nemocnice 2008 Počet nákupů od výrobců od kompetátorů Technické zhodnocení Účastnící VVŘ jediný 24krát 7krát 14krát více = soutěž 46krát 18krát 4krát 6 tempus medicorum / únor 2011

6 korupce ve zdravotnictví Příkady největší korupce ve zdravotnictví Zdravotnictví v České repubice je bohatý švédský stů pro farmaceutické firmy a pro firmy dodávající do nemocnic přístroje, éky, spotřební materiá apod. V řadě případů je vyvádění peněz ze zdravotnictví systémově organizováno. Z části vyvedených peněz jsou pravděpodobně financovány největší poitické strany, proto není vůe korupci vyšetřit a účinně potírat. Korupce síí od roku 2002 v souvisosti s transformací krajských nemocnic na akciové spoečnosti, s pronájmy těchto nemocnic a s posiováním zdravotnických řetězců. Od začátku roku 2007 korupce ve zdravotnictví nabya značných rozměrů. Téměř všechny kauzy mají poitické krytí, proto jedinými uznávanými formami korupce, o kterých se občas muvio a psao, bya korupce mezi jednotivými ékaři a farmaceutickými firmami nebo mezi ékaři a pacienty. Příkady největší korupce ve zdravotnictví: obcházení standardního egisativního postupu při prosazování nové zákonné úpravy stanovování cen éčiv a stanovování výše úhrad éčiv ze zdravotního pojištění a vytvoření těžkopádného systému, který konzervuje vysoké ceny a úhrady éčiv po douhou dobu s obrovskými ztrátami pro zdravotní systém, přesun rozhodovacích pravomocí současně o registraci éčiv, o stanovení jejich ceny a o stanovení podmínek a rozsahu úhrady, tj. rozsahu hrazení éčiv zdravotními pojišťovnami, tedy o ceé jedné třetině výdajů zdravotního pojištění v rozsahu 65 miiard korun (!) do jediné instituce, resp. jedněch rukou, umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických zařízení, účeové fúze zdravotních pojišťoven, projekt shromaždování citivých dat o ékařích a pacientech, o jejich diagnózách projekt centráního úožiště dat bez zákonného zmocnění za 123 mi. korun, prosazovaný SÚKL a ministerstvem, systémová korupce při pořizování nákadné zdravotnické techniky do nemocnic, přesun skadování a distribuce vakcín z KHS na soukromé firmy, Iustrační foto: shutterstock.com nákupy protichřipkových vakcín proti ptačí a prasečí chřipce a nákup antivirotik Tamifu a Reenza, většina výběrových řízení na IT, různé sužby, zdravotnický materiá apod. v některých nemocnicích, korupce v některých nemocnicích, podivné nevýhodné outsourcingy činností, systematická ikvidace primární prevence sučování zdravotních ústavů, snahy o vyvedení ukrativních aboratoří z těchto ústavů, kauza tkáňové banky, okonosti a způsob rozhodování Topoánkovy vády o účasti státu ve spoečných podnicích Národní tkáňové centrum, a. s., a v Centru buněčné terapie a diagnostiky, prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, programů Akord, Karta života apod. bez opory v zákoně, podivné okonosti projektu shromažďování citivých informací o pacientech IZIP, eektronické zdravotní knížky, nefunkčnost systému a obrovské vynaožené nákady, některé zajímavé souvisosti s přípravou tzv. reformních zákonů Juínkovy reformy. Poté co na korupci upozornii i sami ékaři, ministerstvo zdravotnictví poprvé otevřeně přiznao, že korupce ve zdravotnictví existuje i jinde než mezi ékařem a farmaceutickou firmou, a navrho první nesměé kroky k omezení korupce, což jistě znamená maý posun správným směrem, ae ne dostatečný. Ministr Heger oznámi obnovení přístrojové komise při ministerstvu zdravotnictví, to je jistě chváyhodné. Pan ministr ae musí také vysvětit, proč a kým bya přístrojová komise zrušena v roce Ministerstvo také musí předožit přehednou tabuku přístrojů, pořizovaných do nemocnic v etech , kterou si někoikrát vyžáda Kontroní výbor posanecké sněmovny po tehdejším náměstku Šnajdrovi a který jí nikdy nepředoži. Ceý program pořizování nákadné zdravotnické techniky v etech si zasouží pozornost ministerstva financí, NKÚ a orgánů činných v trestním řízení. Ministr financí Kaousek pak zřejmě bude muset podat vícero trestních oznámení než jenom v případě Krajské zdravotní, protože se jednao o systémové vyvádění prostředků při těchto programech a případů předražení přístrojů je ceá řada. Bagateizování a otevřené přiznání korupce v nemocnici Moto od jejího ředitee Ludvíka před přednosty nemocničních odděení svědčí o tom, že korupce má v nemocnicích své pevné místo a začíná být považována za standardní prostředí českého zdravotního systému. To je však pouhá špička edovce, podobně jako systémové vyvádění finančních prostředků z Nemocnice Na Homoce. Očekávám, že ministr zdravotnictví i ceá váda se zasadí o okamžité vyšetření všech podezřeých korupčních aktivit. Není možné, aby přímo řízené organizace ministerstva zdravotnictví byy vyjmuty z protikorupčních opatření vády. Obdobné věci se dějí i v některých krajských nemocnicích. O moráních kvaitách některých řediteů svědčí i ono třídění pacientů na kuichy (rozuměj významné a bohaté VIP pacienty) a na ty ostatní. Za 20 et budování demokratické spoečnosti jsme tak opět dospěi k ještě ostřejšímu čenění na papaáše a ostatní, jenom s tím rozdíem, že už nemáme jenom jeden SANOPS, kde se dříve prominenti éčii odděeně od ostatních. Premiér Nečas se vyjádři, že zdravotnictví nesmí být černou dírou. Pokud myse vážně, stejně jako svá hesa na předvoebních biboardech, že nestrpí korupci ve vádě ani v ODS, pak může začít. Práce bude mít dost na ceé funkční období. Mě by začít u těch, kteří zdravotnictví ve skutečnosti řídii v upynuých čtyřech etech. Stačí useknout chapada a zrušit penězovody. Lékaři ho v jeho úsií jistě podpoří! Ing. Ludvík Hovorka, bývaý posanec sněmovny Paramentu ČR tempus medicorum / únor

7 Ještě se divíte ékařům, že nechtějí čekat? Motto: Jedinou komoditou, za kterou nikdo nedostane provizi, jsou paty zdravotníků. Neúpný výběr čánků o možné nebo jisté korupci ve zdravotnictví: Předražený nákup vybavení a stavba neurochirurgického sáu v ÚVN Luxus Made in Czech Army. Má rentgen za čtvrt miiardy , Aktuáně.cz, Petr Houb Předražený nákup vybavení a stavba hybridního sáu v IKEM Předraženo o 20 procent. Je v tom i ministrova firma , Aktuáně.cz, Petr Houb Předražené nákupy přístrojů Krajská zdravotní v Ústeckém kraji Audit: Poitici v Ústí nakupovai s přirážkou 100 % , Aktuáně.cz, Petr Houb Gigantický stavební projekt v ÚVN, kde mě za někoik miiard vyrůst hote, ubytovna, bazén a parkoviště Miiardový hote v ÚVN bude seškrtán, schváia váda , Aktuáně.cz, Sabina Sonková Předražené nákupy přístrojů v Ústavu hematoogie a krevní transfúze Jak mizí peníze na éčbu: Ústav eukemie trati miiony , Aktuáně.cz, Petr Houb Nárůst nákadů na péči, který nemá opodstatnění Roboti odhaují, jak VZP bez kontroy roztáčí miiardy , Aktuáně.cz, Petr Houb Smouva na externí právní sužby bez výběrového řízení Veké ryby zatím v kidu Ministr Leoš Heger zveřejni body protikorupčních opatření. Veřejnosti však zatím předoži pouze nástin zamýšených pravide. Zatím nejsou nijak egisativně ukotveny, není tedy zřejmé, do jaké míry budou právně vymahatené. Budou zamýšená protikorupční opatření ministra Hegera opravdu účinná? Záměr ministra zdravotnictví chváí také ředite organizace Transparency Internationa David Ondráčka: Ta opatření vítám, protože se snaží mířit na havní Výběr právníků nemocnice Na Homoce prověří ÚOHS , Český rozhas, Petr Sehnoutka Připravovaná eektronizace zdravotnictví Zdravotnictví chystá svoji Opencard , Tribune.cz, Iva Bezděková Auditoři odhaii v Karovarské krajské nemocnici předražené nákupy i zakázky bez soutěže. Drahé nákupy a pýtvání ještě nemusí být trestné, říká státní zástupce Tuneování nemocnic? Možná byo neúmysné, řeka poicie a případ odožia , ihned.cz, Marek Pokorný Vybavení center z Evropských fondů Nemocnice zapatí za přístroje daší miiardy , Tribune.cz, Iva Bezděková Předražený nákup kybernetického nože ve FN Ostrava Nemocnice rozhazuje. Za supernůž daa dvojnásobek , Aktuáně.cz, Petr Houb Předražené nákupy přístrojů z fondů EU Proč kupovay nemocnice přístroje o třetinu dráž , Tribune.cz, Iva Bezděková Předražený nákup CT ve fakutních nemocnicích Nemocnice rozhazují. Nakupují přístroje o třetinu dráž , Aktuáně.cz, Petr Houb Podivná zakázka na skenování dokumentů Zakázka na skenování pro Homoku je předražená o miiony , Český rozhas, Petr Sehnoutka, Martin Hromádka probémy veřejné zakázky, vztahy s dodavatei přístrojů i éků, referenční ceny, ékovou poitiku nebo reguaci rekamy. Je to ae úpný začátek a bude záviset na Iustrační foto: ČTK Podezřeá zakázka na IT sužby Nemocnice Na Homoce utrácí. Na IT přidaa 40 miionů , Český rozhas, Petr Sehnoutka, Jan Cigánik, Katarína Brezovská Předražený nákup gama nože Homoka Homoka má nový gama nůž. Zapatia ho nejdráž na světě , Aktuáně.cz, Petr Houb Informace z Transparency Internationa Korupce sebere ročně zdravotnictví 27 miiard korun , Týden.cz, Veronika Rodriguez Privatizace tkáňové banky Historie Diag Human se opakuje. Privatizací tkání , Aktuáně.cz, Petr Houb Rozhovor s posancem kontroního výboru za ODS MZ tají o kompetátorech informace a porušuje zákon , Tribune.cz, Iva Bezděková Karovarská nemocnice, pavion akutní medicíny Stamiiony ve Varech proudiy firmám bízkým poitikům , Aktuáně.cz, Petr Houb Rozhovor se zástupkyní Transparency Internationa Korupce začíná už při vymýšení zakázek , Tribune.cz, Iva Bezděková (Zdroj: Aktuáně.cz, ihned.cz, Tribune.cz, Týden.cz a stránky Českého rozhasu) konkrétní podobě opatření a důsednosti vynucování. Ondráčkovi se napříkad íbí registr referenčních cen a pravida pro sponzoring. Na druhou stranu poznamenává: Vecí hráči se zatím obávat nemusí. Ti se začnou bát, až začnou fungovat speciání útvary poicie a speciání státní zastupiteství a probudí se i finanční úřady ke kontroe daňových úniků. Ředite Transparency Internationa upozorňuje, že pozornost ministerstva by se měa soustředit i na dašího vekého zadavatee zakázek, kterým je pátce zdravotní péče tedy zdravotní pojišťovna. VZP má přitom za sebou řadu případů nevysvětených finančních kauz. Jaká opatření by moh ministr ze své pozice učinit, aby pomoh zabránit odtoku peněz z VZP? Pode mne je nutné mít funkční a kompetentní dozorčí radu VZP soženou z odborníků, nikoi početný poitický orgán kopírující sožení sněmovny. Tito idé mají hájit veřejný zájem a hídat, aby nevznikay podezřeé projekty. Nesou za to odpovědnost, míní Ondráčka. Za dosud nevyjasněné korupční případy považuje ředite napříkad roi kompetátorských firem při nákupu přístrojů, některé nevysvětené nákupy speciání techniky nebo otázku nákupu očkovacích vakcín a jejich využitenost. Iva Bezděková, 8 tempus medicorum / únor 2011

8 korupce ve zdravotnictví Kam mizí peníze na paty ékařů Pan ministr Heger riskuje nejvážnější koaps českého zdravotnictví za posedních dvacet et, protože nemůže pro rok 2011 naézt pů miiardy korun, potřebných na jeho odvrácení. A těchto pů miiardy korun nepotřebuje najednou; potřebuje měsíčně pouhých 60 miionů korun, tedy přibižně dvě desetiny procenta běžných výdajů. Převedeno na domácnost s měsíčními výdaji deset tisíc je pro pana ministra neřešiteným probémem ušetřit dvacetikorunu! Já se douhodobě zabývám ekonomikou ékové probematiky. Připomenu panu ministrovi, kde jeho bezprostřední předchůdci (ae on ve stejných šépějích pokračuje!) zcea neúčeně utratii nesrovnateně větší částky než 60 miionů měsíčně. Někoik set miionů korun byo zcea zbytečně utraceno v resortu zdravotnictví tím, že byo zanedbáno zavčas reagovat na skutečnost, že patnost tzv. Janotova baíčku z konce roku 2009 vyprší ke konci roku 2010 a k tomu datu stáe ještě nebude dokončena revize úhrad všech éků (tedy cen pacených z veřejných prostředků). Zde je namístě maé objasnění. Do roku 2007 bývaa výše úhrad navržena ministerstvu tzv. kategorizační komisí, která vycházea z ogického principu, že Česko nebude za éky patit víc, než jak je tentýž výrobce prodává v jiné zemi EU. Takže napříkad ék s cenou 10 eur ve Španěsku dosta na jaře 2007 českou úhradu 280 Kč. K zača patit nový systém, kdy úhrady cestou správního řízení stanoví SÚKL přímo řízený ministerstvem zdravotnictví. Česká měna od roku 2007 výrazně posiuje, takže korunový ekvivaent 10 eur se neustáe snižuje (v současnosti jen ehce přesahuje 240 Kč). Zákon patný od ve snaze zabránit zbytečně vysokým nákadům za éky ogicky ukádá SÚKL povinnost výši a podmínky úhrad pravideně revidovat, a to každoročně. SÚKL s bezvýhradným souhasem ministerstva tento úko nepní a ke konci edna 2011 více než poovina výdajů za éky (de aktuáních údajů samotného SÚKL) probíhá ve výši stanovené v roce 2007, tedy při kurzu 28 Kč za 1 euro. Úko každoroční revize výše a podmínek úhrad všech éků, stanovený zákonem, je mimořádně obtížný, to uznávám. Neznám však jiný příkad, kdy nepnění zákona by byo kvůi obtížnosti pnění toerováno, a to zejména s ohedem na výši vzniké škody v řádu mnoha miiard! Lze-i naézt poehčující okonosti pro nepnění obtížného zákona, neze naézt sebemenší omuvu pro naprostou nečinnost jak SÚKL, tak zejména ministerstva v hedání nápravy. Tyto dvě instituce již 3 roky nepní zákon a během této douhé doby neprovedy důkadnou anaýzu příčin tohoto stavu a nepřišy s konkrétními návrhy na změnu postupů jak v rámci stávající egisativy, tak případných egisativních úprav. A možné jsou! Janotův baíček sice nepředstavova žádné zásadní řešení, ae mě jen aespoň zčásti eiminovat ztráty zdravotnictví způsobené opožděným průběhem revizí. Stanovi, že u éků, které dosud neprošy revizí, budou po dobu jednoho roku od přechodně o 7 % sníženy maximání ceny a úhrady. ČLK, třebaže není přímým účastníkem správního řízení, již od září 2010 upozorňovaa ministerstvo, že do konce roku 2010 revize zřejmě ukončena nebude a vyprší i patnost dočasného 7% snížení Janotova baíčku. Reakce nuová. Od se tedy ceny pacené z úzkoprofiových veřejných prostředků o oněch 7 % opět zvýšiy. Tyto zcea bezúčeně vyhozené peníze představují měsíčně koem 100 miionů Kč (de údajů SÚKL) a tento stav potrvá pravděpodobně do konce března a výše takto vyhozených prostředků dosáhne koem 300 miionů Kč. Média mčí! Janotův baíček by tvořen koncem roku 2009, kdy 1 euro stáo přibižně 26 Kč, takže stanovené 7% snížení odpovídao rozdíu oproti 28 Kč z roku Jak už byo řečeno, v současnosti koruna posíia již k úrovni bízké 24,00 za euro. ČLK proto navrha, aby do posaneckého návrhu, který u dosud nerevidovaných éků produžuje dočasné snížení, bya čísice 7 % nahrazena čísicí 15 %. Pan ministr Heger však na zasedání sněmovny dne , vyzva posance, aby odsouhasii a oni tak učinii navržené 7% snížení. Rozdí mezi 7% a 15% snížením činí měsíčně více než daších 100 miionů Kč, které pan ministr Heger namísto na paty ékařů posa komínem do nebe. (Pardon, omy! Část z těchto 100 miionů neetí do nebe, ae představuje zisk výrobců, kteří nebudou nuceni snižovat ceny!) Nedopusťme se však omyu a kvůi jednotivým stromům neignorujme ceý es! Jednotivými stromy je dočasné (tedy, bohuže, jen 7%) snížení a ceým esem je dokončení revize úhrad u všech éků. Revize totiž nepostihuje jen vývoj devizového kurzu, ae i snížení cen v jiných zemích, a zejména příchod evných generik. Zde již nejde jen o stamiiony, ae o miiardy. Opět se odvoám na údaje SÚKL. Dokončení revize by ušetřio ročně 3 4 miiardy Kč. Tato úspora by více než pokrya veškeré patové požadavky ékařů. ČLK přiša proto s konkrétním návrhem včenit do novey zákona o dočasném snížení maximáních cen a úhrad i bod, který by urychi tempo revizí. Ministerstvo však neprojevio ani ochotu o tomto návrhu diskutovat. Spatřovat probém v naezení pů miiardy je ve světe výše uvedených skutečností, které navíc zdaeka nepředstavují jediné zbytečné úniky peněz v ékové sféře, vemi úsměvné. Ministerstvo nyní v částečném utajení připravuje širší noveu té části zákona o všeobecném zdravotním pojištění, která se týká stanovení cen a úhrad éků. Na podzim minuého roku, kdy návrh této novey dao ministerstvo do vnitřního připomínkového řízení, ČLK navrha řadu konkrétních úsporných opatření. Ministerstvo odmíto o těchto návrzích vůbec diskutovat s odůvodněním, že mají systémový charakter, zatímco novea je ministerstvem koncipována jako technická. Již téměř pů roku MZ obsah této novey tají (aespoň vůči ČLK), ae proskakují zprávy, že novea již technický charakter ztratia. Dosavadní zkušenosti s činností ministerstva příiš veký optimismus vzbudit nemohou. Ing. Jindřich Graf tempus medicorum / únor

9 Na protest proti výrokům posance Borise Šťastného se během jeho projevu vyprázdnia veká část senátorských avic. Šťastný: Váda nesmí nátaku ustupovat Konference v Senátu 18. edna 2011 Hned na úvod bych chtě říci, že uznávám nedostatečnost finančního ohodnocení českých nemocničních ékařů a ékařek, zejména těch madých a začínajících, a uznávám také nutnost hedání cest pro co nejrychejší zepšení finančního ohodnocení jejich práce. Souhasím tedy s tím, že je potřeba paty nemocničních ékařů postupně navýšit. Ae chci také zdůraznit, že cesta ke zepšení jejich patových poměrů vede jedině prostřednictvím kompexní, razantní a současně sociáně citivé reformy českého zdravotnictví, jak tady byo již řečeno, a nikoi pomocí nátakových a popuistických akcí. Prosím, abychom si všichni uvědomii, že akcím typu Děkujeme, odcházíme nemůže žádná váda na světě z principu ustoupit. Museo proto být od samého počátku organizátorům jasné, že jim vemi stěží může ustoupit váda tato. V tomto ohedu je tedy postoj vády a pana ministra Leoše Hegera pode mého názoru jediný možný pochopitený a jednoznačně obhajitený. Ve spoečnosti stavící na svobodném, odpovědném občanovi nemohou mít hromadně organizované nátakové aktivity profesních skupin žádné zastání. Je to jen a jedině jednotivec, kdo nese zodpovědnost za svoji budoucnost, v tomto případě budoucnost profesní. Mohu nabídnout osobní zkušenost. Sám, ač pocházím z tradiční ékařské rodiny, sám, ač jsem se už v dětství rozhod být ékařem, jsem na počátku 90. et ve snaze épe zaopatřit finančně sebe a rodinu, tedy jen a jedině z finančních důvodů, se svobodně rozhod Iustrace: Micha Sojka povoání ékaře opustit a zača pracovat ve zcea odišném oboru. Ae byo to pouze mé individuání rozhodnutí s veškerými kady a zápory, šancemi a riziky pro mne a stejným individuáním rozhodnutím ke svému původnímu povoání možná v budoucnu přistoupím a vrátím se k němu. Mé konání však nebyo a z principu ani nemoho být motivováno nátakovou kampaní, dirigovanou PR agenturami. Je potřeba se podívat pravdě do tváře a nazývat věci pravými jmény. Ti ékaři a ékařky, kteří své individuání rozhodnutí, zda pracovat v tom či kterém zdravotnickém zařízení v té či oné zemi, nebo dokonce zda vůbec takové povoání vykonávat, řeší hromadnou výpovědí a svůj profesní osud dávají do rukou koektivistické organizace evicového typu zvané LOK, nevěří sami sobě a svým dovednostem, vzděání a schopnostem upatnit se kdykoi a kdekoi. Postoj každého jednotivého ékaře a ékařky účastnících se této akce pokádám za projev krize osobní odpovědnosti za vastní život, vedoucí k jisté ztrátě části svobod a příežitostí zúčastněných ve prospěch rovnostářského koektivistického hnutí. Zatímco odboroví předáci Lékařského odborového kubu ve spoupráci s evicí děají svoji egitimní práci, totéž už nepatí o vedení České ékařské komory, které už poněkoikáté dostao ékařskou stavovskou organizaci na scestí. Vždy jsem zdůrazňova, že Česká ékařská komora musí být organizací apoitickou, na poitických stranách absoutně nezávisou, hájící výhradně zájmy všech svých čenů. Komora se však opět dostaa do pozice, ve které se nikdy ocitnout neměa. Staa se nátakovou organizací současné opozice. Tato poitizace se pode mého názoru stane pro komoru smrtící. Vedení České ékařské komory by měo konečně jasně říci, jakou organizací ČLK vastně je. Pokud je organizací stavovskou, musí být zcea nezávisá na přáních a taku jednotivých poitických stran. Nebo je organizací poopoitickou. I to je možný postoj. Ae v takovém případě nemůže existovat povinné čenství, protože ne každý čen České ékařské komory souhasí s konkrétním ideovým směřováním té či oné poitické strany. Nebo je ČLK daší odborovou organizací, ae pak je nutno férově říci, že bojuje odborářským, aktivistickým způsobem. I to je postoj egitimní, ae opět za předpokadu, že se každý ékař bude moci rozhodnout, zda chce, či nechce být odborářem. Já osobně dnes vnímám ČLK jako evicově zpoitizovanou instituci aktivistického odborářského typu. A opakuji, že je to možný postoj, a neřek bych proti tomu jediného sova, kdyby nástrojem vedení boje komory neby každý ékař, kterého nutí zákon, aby povinně by jejím čenem. Toto je situace nepřirozená a douhodobě neudržitená, a proto já, nikoi jako poitik, ae sám jako čen ČLK, pokádám za povinnost zasadit se o to, aby došo ke zrušení povinného čenství v ČLK v nejbižším možném termínu. Také myšenka, že tvůrcem zdravotnické reformy bude ékařská komora, je ichá, i když madým a nekidným Věcem veřejným se takový přístup možná zamouvá. Nevádní organizace a korporace nemají totiž přímý mandát od voičů a jejich nadváda by znamenaa popření zákadních principů paramentní demokracie. Neznamená to však, že se profesní sdružení a odborná veřejnost nemohou do debaty zapojit, ae je potřeba zdůraznit, že vůči občanům nese pnou zodpovědnost ve vobách zvoená poitická reprezentace. Jak jsem řek v úvodu, jedinou cestou pro zepšení finančního ohodnocení všech pracovníků ve zdravotnictví je kompexní reforma. Buďme však upřímní a fér. Sedm měsíců je skoro za námi a reforma stáe na stoe není. Pane ministře, vy prosím nikam nechoďte, ae navrhuji, vzbuďte na ministerstvu zdravotnictví spícího medvěda. A pokud TOP 09 na ministerstvu zdravotnictví tápe, jsou od toho koaiční partneři, aby vám nabídi pomocnou ruku a pomohi vám napnit programové prohášení vády. Občanská demokratická strana je k tomu připravena ideovým i odborným zázemím. Boris Šťastný, posanec za ODS, předseda výboru pro zdravotnictví 10 tempus medicorum / únor 2011

10 děkujeme, odcházíme Šnajdr: Poitické tanečky, které tady vedeme Oco v akci Děkujeme, odcházíme jde? Ani minutu nepodéhejme tomu, že jde o epší, efektivnější, transparentnější, výkonnější zdravotnictví. Tady jde o voání po vyšší výpatní pásce za ostatních podmínek neměnných. Pokud si toto nepojmenujeme, tak si budeme hát do kapsy v tom, o co v této iniciativě jde, že je to iniciativa nátaková, s ohedem na ekonomiku země vyděračská, zpoitizovaná a že útočí proti vádě, o tom nechť není ani minutu pochyb. Rozumím tomu, že této iniciativy se chápou předáci LOK. Za strašné, skandání a pro mě absoutně neakceptovatené, že se jí dokonce agresivněji a dramatičtěji chápe instituce, která je zřízena ze zákona, která má naprosto jiné kompetence, která má naprosto jiné povinnosti dané zákonem. Povinnosti, které jsou často v příkrém protikadu s tím, po čem iniciativa Děkujeme, odcházíme voá. Že se toho chápe Česká ékařská komora, to já považuji za brutání sehání a za jasný důkaz toho, že se o žádnou stavovskou komorovou organizaci nejedná, že se jedná o LOKařské béčko, možná aktivnějšího, nátakovějšího typu. Je povinností poitické reprezentace se zamýšet, jesti je toerovatené, aby v tomto LOKařském béčku byi povinně všichni zdravotníci, kteří chtějí v ČR působit, a aby dokonce byi povinně nuceni tuto nátakovou organizaci financovat ze svých příjmů. Rád bych zde zmíni jednu věc a trošku voa po historické paměti. Situace je o to paradoxnější, protože já doufám, že ani mikrofon v této místnosti si nemysí, že poitické jednání na půdě posanecké sněmovny, a dokonce v tomto sáe má šanci cokoi vyřešit, o miimetr s tím probémem pohnout. To jsou poitické tanečky, které tady vedeme, a drtivá většina idí, kteří v tomto sáe sedí, deset et tyto tanečky vede. Probém v českém zdravotnictví je o tom, že my víme, co máme děat, akorát nemáme odvahu to uděat, a tu odvahu kamufujeme tím, že tu s větší, tu s menší mírou intenzity říkáme: Lijte tam co nejvíce peněz, neptejte se na co, neptejte se jak, když docházejí peníze, tak tam doijte daší. To je ceá koncepce zdravotnictví v posední době, protože my víme, co chceme děat. Paradoxně co já považuji za Foto: archív Marka Šnajdra nejvíc zásadní, je, že předáci těchto iniciativ, ti, kteří bojují za vyšší výpatní pásku já s tím nemám žádný probém vždy byi ti, kteří, když přišo nějaké řešení, tak říkai: Ne, to je špatně, my jsme proti tomu. Sedě jsem v tomhe sáe, když v roce 2008 tady pan prezident Kubek s panem posancem Hovorkou o jeden has prohrái hasování, které měo nařídit zdravotním pojišťovnám v roce 2008 utratit všechny rezervy. Já vás ujišťuji, že kdyby tenhe šestkrát v uvozovkách konstruktivní návrh proše, tak je české zdravotnictví v etošním roce zhrouceno. Já si pamatuji, když se prosazovaa protikorupční opatření, tedy mnohá protikrizová opatření v roce 2009 vysoce nad rámec dnešního Janatova baíku. Doufám, že vás nepřekvapím, když řeknu, že to by opět prezident Kubek, který řek: Ne, nepotřebuje, stát tam doije. Zvýší se státní pojištěnec a budou miiardy navíc. Každý rozumný čověk vědě, v jaké fiskání situaci stát je, že prostě to nebude jakákoi váda schopna takto finančně podpořit. Přesto ČLK s LOK: Nechceme protikrizová opatření, jsme proti nim. Přestože přinášea miiardy. Moh bych zde hovořit o daších podobných příkadech. My jsme v jasné pasti těch, kteří říkají jako určitá nátaková skupina: Dejte a přidejte. Ae jakékoi kroky, které vedou k tomu přeskupení finančních prostředků uvnitř systému, tak bokují, nechtějí, poiticky napadají a sabotují. Jak je možné, že ve stejném úhradovém systému máme zdravotnická zařízení ve ztrátě, jiná v zisku, veřejná, jak je možné, že v některých zdravotnických zařízeních je průměr patu ékaře 70 tisíc, v jiném 40 tisíc? Při stejných úhradových mechanismech. Jak je možné, že tyto probémy a toto odcházení se netýkají soukromého ůžkového sektoru, ae veřejného? Těch odpovědí se bojíme. To řešení je v těch odpovědích. To by se také ukázao, že skutečně je pravda, že je obrovský rozdí v efektivitě řízení těch ůžkových zařízení. Ukázao by se, že vůbec nekorespondují s potřebou pacienta a zdravotnictví a že jich máme moc a bojíme se vysovit, že když je zavřeme, tak ty prostředky, které zbudou, jsme schopni investovat do produktivních, což se ogicky musí projevit i na těch mzdách. Je tady ceá řada idí, která poiticky zabokovaa zrušení úrazové nemocnice. Já vás ujišťuji, že v Brně je nová moderní úrazová kapacita na principu 21. stoetí, ae z poitického rozhodnutí pují stovky miionů ze zdravotního pojištění do obou zařízení. Kdyby úrazová nemocnice neexistovaa, tak by 350 miionů korun z pojištění šo do FN, která má pnou kapacitu. Věřte tomu nebo ne, těchto 350 miionů by zcea nepochybně umožnio navýšit patové podmínky a posíit hospodaření této nemocnice. Z poitických důvodů se toho bojíme a nechtějte po mně, abych jmenova daší. Takových příkadů najdeme v každém kraji po ceé ČR nemáo. Veká mýka, že za fungování nemocnice u hejtmana Paase zodpovídá ministr. To není pravda. Za fungování krajské nemocnice odpovídá hejtman Paas, Rath a daší. Ministr zodpovídá za fungování FN. Každému, co jeho jest. Ptejme se ministra, jak zajistí fungování FN. Za ně nese zodpovědnost, a měřme, zda to umí, či neumí. Za fungování krajských nemocnic můžou hejtmani, a ptejme se jich, zda to umějí, či ne. Ptejme se pana Paase, jak zajistí péči v této situaci od 1. března. Ne ministra. Netvařme se, že nemají peníze. Pan hejtman má téměř dvacetimiiardový rozpočet. Ae ta hra: neptejte se hejtmanů, za co ty peníze utrácíme, a jenom nám sypte větší peníze. To je přece absurdní, to musí skončit. Tohe je poitická hra, která by měa skončit. Jesti chceme někdy dojít k řešení, tak to řešení je v nepopuárních restrukturaizačních krocích, do kterých se nikomu nechce, ae bez kterých se neobejdeme. Marek Šnajdr, posanec za ODS a předseda správní rady VZP tempus medicorum / únor

11 Arogance, neznaost a nenávist aneb Pokud byste chtěi zvracet, posanec Úeha vám dá sáček... Vystoupení posance Úehy (ODS) na jednání zdravotního výboru Absovova jsem setkání s madými ékaři i s těmi, kteří nám děkují a chtějí odcházet. Zaprvé bych chtě upozornit a veřejnost to stáe dostává máo naservírované i bohuže z médií, že ti ékaři v podstatě nemají v tomhe množství ani kam odejít. Zadruhé Iustrační foto: ČTK ti, co hovoří o zahraničí, nejsou taky jazykově vybaveni opět to mohu posoudit, aby byi adekvátně vůbec upatnitení aespoň na pozici epších vrchních sester v tom zahraničí. Praxi, kterou tam nabudou, tak já se zasadím o to, aby jim nebya uznána v našem zdravotnictví, pokud se nevrátí aespoň po patnácti etech, protože pět et budou podávat nůžky, odsávačky, možná tampony, v epším případě si něco zašijou. Můžete si o tom myset, co chcete. Já jsem s těmi ékaři hovoři, a to je to gros, co chci říct. Oni se tady bouří, že mají úvazky 0,1 až 0,5 a musí tam chudáčci chodit o víkendech sbírat praxi, kterou na té medicíně během studia (vím, že je náročné, mimochodem jim to také patí náš stát a z našich daní) nemohi nabrat. Ať si otevřou praxi. Radši půjdu ke starému zkušenému harcovníkovi, který tvrdí, že by třeba už še rád do důchodu, než k madému namistrovanému dvacetiosmietému frajerovi, mnohdy s tou první atestací ještě nezaschou, který se jenom domnívá, že na to má. Je dobré, že Svaz pacientů píše ministrovi Vážený pane ministře, vemi pozorně sedujeme situaci ve zdravotnictví poté, co mnoho ékařů v nemocnicích dao výpověď z pracovního poměru v ceé zemi. Pozorně sedujeme Vaše postoje a vyjádření k této situaci. Stejně jako mnoho občanů, pacientů, jsme neměi kidné Vánoce, protože informace o hrozbě zhroucení akutní zdravotní péče nás vyděsia k smrti! Ujištění, že se nic neděje, nám připomíná situaci z roku 2002, kdy v Praze zuřiy zápavy, průtok vody ve Vtavě již kuminova na 4500 m3/h, ae tehdejší primátor v teevizi říka, že je vše v naprostém pořádku a doprava v Praze má jezdit dá. Výsedek známe: utopené metro, škoda 13 md. korun! Tehdy to bya jen škoda v penězích, v případě ékařů se jedná o zdraví a životy idí. Dnes ujišťujete nás pacienty, že nedojde ke koapsu akutní zdravotní péče v krajích, ae přitom skutečnost je taková, že pokud z kterékoi nemocnice odejde např. většina ékařů kíčových odborností (anestezioogie, chirurgie apod.), tak je to maér na úrovni koapsu. To jen proto, že váda není ochotna uožit svým zástupcům státu v orgánech zdravotních pojišťoven, aby ze 14 md. korun ežících na jejich účtech uvonii 3 4 md. korun na zajištění oprávněných požadavků nemocničních ékařů. To je nezdůvodnitené. Vážený pane ministře, jsme roztrpčení Vaším prohášením, že vezmete finance nemocnicím, kterým odejdou ékaři, a návrhem o živeném zavírání nemocnic pode toho, jak moc ékařů tam či tam podao výpověď. To by měo zásadní a přímý dopad na dostupnost péče pro české pacienty v regionech. Pokud váda nemá v úmysu zikvidovat zdravotnictví jako sužbu ve veřejném zájmu, pak by měa ryche naézt oněch potřebných 3 4 md. Kč (možností je více). Jinak ze o poctivých úmysech vády s úspěchem pochybovat. Vážený pane ministře, žádáme Vás jménem Svazu pacientů ČR o neprodené přijetí k projednání někoika návrhů na řešení situace s cíem stabiizace situace a zmírnění rozrušení mezi nemocnými, tedy občany-pacienty. Luboš Oejár, prezident Svazu pacientů ČR, Aena Gajdůšková, 1. viceprezidentka Svazu pacientů ČR, senátorka Paramentu ČR umějí jazyky, je dobré, že jsou snaživí. Jsem z ékařské rodiny madý je ve druháku na medicíně, chodí od svých sedmnácti osmnácti et pomáhat na LDN, aby vůbec vidě, co ta sestra má za práci, aby vidě, co ékař může, musí a jak by to mě děat. Jde mi akorát o to... (Já vám půjčím sáček, koego, nějakou taštičku igeitovou...) Tím chci jenom říct, abychom se na to dívai prakticky a nepředjímejme, že všechno, co se teď tady nastaví, tak je špatně. By bych rád, abychom si dobře zapamatovai sova koegy Šnajdra a daších, protože to je jediná koncepce, která je reaizovatená efektivně. Tomáš Úeha, posanec ODS, Zínský kraj Kaus: Ti arogantní ékaři nesmí vyhrát Prezident repubiky Vácav Kaus se při zahájení sedmdesátého koncertu z cyku Jazz na Hradě ostře opře do ékařských odborářů a podpoři ministra Leoše Hegera z TOP 09, který by na akci přítomen. Máme tady zase konečně ministra nové vády. Já doufám, že tady dnes posíí na duchu i na těe a bude o to sinější v boji s těmi nezodpovědnými a arogantními jedinci, kteří prostě nemají nárok na to, aby svůj boj vyhrái, řek Vácav Kaus s úsměvem směrem k Leoši Hegerovi a nebyo pochyb, koho prezident míní těmi nezodpovědnými a arogantními jedinci. Kaus zkritizova ékaře podporující akci Děkujeme, odcházíme již ve svém novoročním projevu a stejně tak i dříve podpoři Hegera. Výzvy, aby se v některých profesích organizovaně, koektivně a hromadně odcházeo do ciziny, jsou něčím, s čím se nemůžeme smiřovat. Je to nepřijatené vydírání. Známá varovná sova o opouštění vasti z básně Viktora Dyka patí i dnes ve světě mobiů a internetu, prones 1. edna prezident. Poté se již prezident věnova samotnému jazzu. Odkaz: 12 tempus medicorum / únor 2011

12 děkujeme, odcházíme Iustrační foto: Michaea Feuereisová Akce Děkujeme, odcházíme v datech a faktech 25. března 2010 Schází se řádný XVI. sněm LOK-SČL. Rozvrat postgraduáního vzděávání, zhoršující se ekonomická situace českých nemocnic, pocit bezvýchodnosti, kdy na opakované výzvy váda a ministerstvo buď nereagují, nebo činí opatření vedoucí ještě ke zhoršení to vše vede k rozhodnutí přestat s poitikou proseb a výzev, ae přistoupit k činu. Jsou formuovány tři zákadní požadavky: 1. Zavedení jednotné mzdové normy pro zdravotníky tak, aby zákadní pat bez přesčasů odpovída 1,5 3násobku průměrné mzdy v ČR s účinností od Zrušení stávajícího systému postgraduáního vzděávání a převedení kompetencí utvářet a reaizovat postgraduání vzděávání do pravomoci ČLK. 3. S účinností k 30. červnu 2010 noveizovat současnou úhradovou vyhášku tak, aby se pravida úhrady vrátia k parametrům vyhášky pro rok Účastníci dekarují odhodání podat výpověď z pracovního poměru, pokud nebudou požadavky spněny. 18. května 2010 Schází se mimořádný XVII. sněm LOK-SČL. Za spnění požadavků je vyhášena douhodobá kampaň pod názvem Děkujeme, odcházíme. Je formuováno 13 důvodů exodu jako zákadních probémů, které LOK považuje za nutné vyřešit. 1. České zdravotnictví je douhodobě podfinancované podí HDP osciuje koem 7 %, zatímco obvyký průměr v EU je 10 %. Ze sedovaných zemí OECD jsou za námi pouze Posko, Mexiko a Korea. 2. Nízká patba státu za státního pojištěnce, jež neodpovídá objemu financí za péči, kterou tito státní pacienti zkonzumují. Neexistence systému komerčního připojištění. 3. Veké rezervy ve vnitřním chodu zdravotnictví největší poožkou je chaos v ékové poitice, kudy utíkají miiardy. 4. Podivné hospodaření v nemocnicích předražené zakázky (stavební, nákup přístrojů a éků apod.). Paty zdravotníků jsou jedinou poožkou, za niž neze získat provizi. 5. Nízké paty ékařů, které neodpovídají náročnosti povoání, potřebnému vzděání a prestiži. 6. Zcea destruovaný systém vzděávání, který vede k odchodu madých ékařů do ciziny. 7. Odchody ékařů do ciziny kvůi epším pracovním podmínkám. Zůstávající ékaři jsou zatěžováni vyšší odpovědností, než odpovídá jejich kvaifikaci, a vyšším počtem přesčasové práce. 8. Nedodržování zákoníku práce vede k přetěžování ékařů a násedně i k možným chybám ékařů, které je vystavují postihu. 9. V roce 2013 přestane patit výjimka u evropské směrnice o přesčasové práci, která bude kást ještě větší nároky na personání vybavení nemocnic. 10. Kvůi personánímu nedostatku, špatné organizaci a neracionánímu nakádání s finančními prostředky dochází ke zhoršování péče o pacienty, za něž nechtějí ékaři přebírat odpovědnost. 11. Nespněné siby poitiků od roku 1989 jsou ékaři přesvědčováni, že nejprve se musí změnit systém a pak dojde k napravení jejich patů. Doposud se tak nestao. 12. Poitické strany vedou o zdravotnictví ideoogickou váku, přičemž ke změnám je třeba dohoda poitiků napříč spektrem, jak je patrné v cizině. 13. Zdravotnictví je resortem, kde se vystřídao nejvíce ministrů zdravotnictví, koncepcí a rozdíných pohedů. Stáe jsou nějaké voby, ať již řádné, či předčasné, takže ékaři nemají záruku, že se potřebné změny uskuteční. 28. května 2010 Akci podpořio představenstvo ČLK. Srpen 2010 Představiteé LOK se scházejí s novým ministrem zdravotnictví Hegerem. Informují ho o požadavcích ékařů, probíhající kampani (zůstávají první dva body) a o návrhu zákona o odměňování ékařů, který by předán ještě ministryni Juráskové. Ministr považuje požadavky za oprávněné, ae jejich spnění považuje za nemožné. 15. září 2010 LOK zahajuje aktivní část kampaně. Po špatných zkušenostech z minua spoupracuje při vedení kampaně s profesionání agenturou. Září istopad Kampaň běží po českých nemocnicích za různého zájmu sděovacích prostředků a za tempus medicorum / únor

13 okázaého nezájmu vády. Obrovský zájem českých ékařů o veetrh pracovních nabídek v Německu je zesměšňován. Váda čeí protestům státních zaměstnanců proti snižování patů. Návrh na snížení tarifních patů ékařů o %, proti kterému ministr Heger neprotestova, je nakonec stažen istopadu 2010 XXIV. sjezd ČLK. Ministr Heger se jednání účastní v rozsahu dosud nevídaném. Představuje obecné teze reformy a získává podporu. Na výzvy jednání s protestujícími ékaři nereaguje ani poté, co přímo na sjezdu dostává první podané výpovědi. Sjezd vyjadřuje jednoznačnou podporu ékařům v akci Děkujeme, odcházíme. ČLK pně podporuje akci nemocničních ékařů- -zaměstnanců Děkujeme, odcházíme a vyzývá všechny ostatní ékaře, aby tuto akci soidárně podpořii. Cíem akce Děkujeme, odcházíme není přinutit ékaře k emigraci, ae zepšit ekonomické a pracovní podmínky ékařů v nemocnicích tak, aby ékaři naopak neměi důvod z České repubiky odcházet. ČLK hodnotí pracovní podmínky většiny ékařů zaměstnaných v nemocnicích jako neuspokojivé a upozorňuje, že prohubující se nedostatek ékařů ohrožuje kvaitu a dostupnost zdravotní péče v ČR. ČLK zásadně odmítá pány na snižování tarifních patů ékařů a pně podporuje požadavek ékařských odborů, aby se tarifní pat ékařů za zákadní pracovní dobu pohybova v rozmezí 1,5 3násobku průměrné mzdy v ČR, a to v závisosti na kvaifikaci a praxi ékaře. ČLK upozorňuje ékaře na právní rizika spojená se zajišťováním ékařské péče, která by nebya v souadu s postupy ege artis nebo kde by neby zajištěn náežitý odborný dohed nad ékaři bez speciaizované způsobiosti v nemocnicích, které nebudou disponovat nebo již dnes nedisponují dostatečným počtem patřičně kvaifikovaného zdravotnického personáu. ČLK varuje ékaře před přesčasovou prací nad imit povoený zákoníkem práce a evropskou směrnicí o pracovní době. Přepracovaní ékaři totiž častěji chybují, přičemž za tato pochybení zůstávají právně odpovědní. Prosinec 2010 ČLK předkádá poitikům návrhy, jak získat peníze na paty ékařů bez nutnosti zvyšovat výdaje ze státního rozpočtu. Omezit zbytečné výdaje za předražené éky: Urycheně ukončit revize cen a úhrad éků. U éků, kde revize dosud neproběha, snížit maximání cenu i úhradu z pojištění o 15 %. Na jeden rok zastavit přiznávání úhrady z veřejného pojištění u éků, u kterých výrobce není schopen prokázat vyšší účinnost oproti dosud používaným ékům. Odděit rozhodování o cenách a úhradách od rozhodování o indikacích éků, a tím zabránit účeovým žádostem výrobců éků o rozšíření indikací, které souží k bokování rozhodnutí o snížení úhrad. Zrušit odkadný účinek odvoání proti rozhodnutí SÚKL o maximání ceně a o výši úhrady éku z veřejného zdravotního pojištění. Reguovat nákady na péči v tzv. speciaizovaných centrech. Mobiizovat peníze ze zákadních fondů zdravotních pojišťoven: Spravedivější mechanismus přerozděování pojistného. Zvýšit úhrady od zdravotních pojišťoven, které v upynuých etech podhodnocovay své příjmy a tím snižovay své úhrady. Omezit korupci a nehospodárnosti spojené s nákupy éků, zdravotnického materiáu, přístrojů a sužeb: Spoečné nákupy. Zveřejňování jednotkových cen veškerých nákupů zboží a sužeb na internetu. Všechna tato opatření mohou být účinná již od a mohou postupně přinášet úspory. Na pokrytí oprávněných mzdových požadavků ékařů stačí částka zhruba 300 miionů Kč měsíčně. K žádnému jednání mezi LOK a ministerstvem zdravotnictví nedošo. Vádní strana od března 2010, tedy za 9 měsíců, nepředožia žádný návrh řešení. Hrozba, že ékaři podají výpovědi, je soustavně bagateizována. Ministr připouští, že odchod většího počtu ékařů by probémy způsobit moh, ae veřejně dekaruje svoji víru, že ékaři své hrozby nespní. Lékařům tedy nezbývá nic jiného, než výpovědi skutečně podat. Leden 2011 Počítají se výpovědi a zjišťuje se rozsah protestu. Reakce vády se mění jako májové počasí jeden den jde jen o drobné potíže a maximáně o přechod do prázdninového provozu, druhý den se hrozí vyhášením výjimečného stavu pro katastrofické ohrožení obyvatestva. Ministr Heger vymýší pány, jak po odchodu části ékařů zajistit od ékařskou péči bez ékařů. Nechutnou mediání kampaň proti ékařům zaháji svým novoročním projevem sám prezident Kaus. Lékařům je sděováno, že nová místa nenajdou, ae souběžně je na ně tvrdě tačeno, aby vzai své výpovědi zpět. Jediné, o čem váda nehovoří, je o možnosti seriózně s ékaři jednat a předejít tak hrozící katastrofě. 14. edna 2011 Prezident ČLK jedná o možnostech odvrácení hrozící krize s předsedou vády. 18. edna 2011 Konference o příčinách a o možných dopadech akce Děkujeme, odcházíme v Senátu ČR. Některá média začínají přinášet objektivní informace. 19. edna 2011 O akci Děkujeme, odcházíme jedná zdravotní výbor Posanecké sněmovny. Ministr Heger i na této půdě skutečně hrozící dopady nezodpovědně bagateizuje, i když už jsou k disposici data svědčící o přesném opaku. K jednání opět nedochází, když schůzi rozbíjejí předseda výboru Šťastný a posanec Šnajdr tím, že hrubě urážejí přítomného prezidenta ČLK, kterému je pak násedně znemožněno reagovat. Obdobně se tito posanci chovají i k přítomnému zástupci LOK. 20. a 24. edna 2011 První oficiání jednání ministra zdravotnictví a představiteů LOK a ČLK. Za ministerstvo s ékaři jednají: ministr MUDr. Heger, náměstek ministra ing. Nosek, ředite kabinetu ministra Růžička, místopředseda ČLS JEP prof. Paička. 28. edna 2010 Ze strany ministerstva přichází nabídka, která pní požadavky ékařů asi z 30 %. Váda předpokádá, že bude okamžitě odmítnuta. K vekému překvapení je vyjádření představiteů LOK i ČLK vstřícné a požaduje pouze konkretizaci a záruky. 14 tempus medicorum / únor 2011

14 děkujeme, odcházíme Jednání předsedy LOK-SČL a prezidenta ČLK s předsedou vády Nečasem. 31. edna 2011 Návrh na řešení krizové situace předožený ministrem zdravotnictví Hegerem v pátek převed LOK-SČL do podoby dohody, která by garantovaa spnění jeho sibů a zajišťovaa, že: Dojde k převodu nejméně 2 md. Kč z prostředků zdravotních pojišťoven do všech typů ůžkových zdravotnických zařízení za účeem zvýšení patů ékařů. Pokud nebude umožněno všem ékařům, kteří o to projeví zájem, obnovit svůj pracovní poměr, nemá dané zdravotnické zařízení nárok na tyto peníze. Zvýšení tarifních patů ékařů o 8 12 tisíc korun měsíčně, tedy spnění sibu pana ministra na zvýšení patů ékařů v roce 2011 o Kč za rok. Při spnění této podmínky mohou řediteé zvyšovat paty také ostatním zaměstnancům. Zahájení skutečné reformy zdravotnictví s tím, že dosažené finanční úspory budou od roku 2012 využívány již ke zvyšování patů všech zdravotníků. Dojde k postupnému spnění původního požadavku LOK-SČL na pat ékaře za zákadní pracovní dobu v rozmezí 1,5 3násobku průměrné mzdy v závisosti na dosažené kvaifikaci a praxi, tedy standardní reace obvyké ve vyspěých státech EU. Ministerstvo bude na přípravě reformy zdravotnictví spoupracovat mimo jiné i s Českou ékařskou komorou, tedy s profesní samosprávou zřízenou zákonem. Lékaři stáhnou výpovědi z pracovního poměru, a tedy i po zůstane zachována dostupnost ékařské péče pro občany. Zaskočený ministr Heger návrh dohody striktně odmítá. Ministerstvo zdravotnictví pokračuje v praxi, kdy ékaře veřejně označuje za vyděrače a snaží se jednat o možnosti zrady za zády ékařských vyjednavačů. 1. února 2011 Jednání předsedů MO LOK-SČL. Vyjednavači jsou na bouřivé schůzi kritizováni za příiš veké ústupky. Po mnoha hodinách je dosaženo většinového názoru a jsou stanoveny nepodkročitené podmínky v rozsahu návrhu z Tyto podmínky jsou veřejně známy. 2. února 2011 Ministr zdravotnictví pod takem části ODS zoufae hedá záminky, jak zabránit dohodě s ékaři, kteří byi v zájmu pacientů ochotni ustoupit ze svých požadavků více, než poitici očekávai. Pomocnou ruku mu podává řediteka VFN a předsedkyně ČAS Mgr. Jurásková (ODS). Heger i bývaá ministryně dobře vědí, že zástupci ékařů nemají mandát dáe ustupovat, a že tedy požadavek na odříznutí 0,5 md. Kč pro zdravotní sestry rýsující se dohodu spoehivě zikviduje. 3. února 2011 Ministr Heger pomysně bouch pěstí do stou, když prohási jednání se zvoenými zástupci ékařů za ukončená. A obráti se přímo na ékaře. Síbi, že pokud stáhnou své výpovědi, pak doporučí řediteům nemocnic, aby zvýšii osobní přípatky ékařům zařazeným v 11. a 12. tarifní třídě v průměru o 5000 Kč, ékařům ve 13. tarifní třídě v průměru o 6500 Kč a ékařům zařazeným ve 14. třídě v průměru o 8000 Kč. Přičemž nemocnice, které se v odměňování bíží cíům, které si stanovi LOK, již takto paty zvyšovat nemusí. Pokud se bude efektivita zdravotnického systému zvyšovat v souadu s reformními kroky, pak bude připraven návrh úpravy tarifů, jehož cíem bude dosáhnout již pro rok 2012 navýšení průměrného patu ékaře minimáně na výši Kč, při dodržování imitu 8 hodin přesčasové práce týdně. Doporučované průměrné zvýšení samozřejmě nevyučuje výsedek, že někoika věrným bude řediteem pat navýšen, zatímco ostatní nedostanou nic. A osobní přípatek je pouhou nenárokovou sožkou mzdy. Jeden měsíc ho dostanete, ae příští měsíc o něj můžete přijít. Křečovitá snaha ministra Hegera vyhnout se tomu, aby zvýšení patů, týkající se opravdu všech ékařů, byo závazné, budí podezření. Siby pana ministra reativizuje i to, že o konkrétní tarifní tabuce ministr jednat odmítá a k ostražitosti nabádají i jeho nepravdivá veřejná vyjádření o údajném průměrném patu ékaře Kč při pouhých dvou sužbách za měsíc. Kdo by připraven akceptovat kompromisy? To ať si každý zodpoví sám. 4. února 2011 Na vedení LOK je podáno trestní oznámení údajně pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání a obecného ohrožení. 5. února 2011 Představenstvo ČLK jednomysně podpořio akci Děkujeme, odcházíme. Mioš Voeman zahraniční podpora S vekým znepokojením vza Marburger Bund odborový svaz nemocničních ékařů v Německu na vědomí protesty českých ékařek a ékařů proti špatným pracovním podmínkám v nemocnicích ve Vaší zemi. Důrazně vyjadřujeme soidaritu ékařkám a ékařům v České repubice a podporujeme jejich požadavky. Němečtí ékaři a ékařky se již v roce 2005 účastnii mnohatýdenních protestních akcí za epší koektivní smouvu pro ékaře a tím i za bezpodmínečné zepšení pracovních podmínek v naší zemi. Odpovědní provozovateé nemocnic ve spokových zemích, stejně jako ve městech a v krajích, nakonec uznai, že ékařky a ékaře v naší zemi nutně potřebují a koektivní smouvu s ékaři podepsai. Od té doby se nám s každým tarifním jednáním daří kousek po kousku pracovní podmínky ékařů zepšovat. Mnozí němečtí ékaři, kteří byi frustrovaní neústupností zaměstnavateů, odeši za prací do sousedních zemí. Pracují od té doby ve Švýcarsku, Dánsku, Nizozemsku, Veké Británii nebo ve Skandinávii. To bezpochyby posíio tak na německé zaměstnavatee ékařů a přispěo to k jejich ústupu. Situace v ČR je dnes podobná. Lékaři a ékařky mohou především po vstupu ČR do EU odejít za prací do sousedních zemí a pracovat tam. Mzdové rozdíy jsou mnohdy vemi značné. Při srovnání se situací v sousedních zemích je horší finanční ohodnocení ékařů ve Vaší zemi nepochopitené vzhedem k dobrému hospodářskému vývoji v ČR. Žádáme proto všechny odpovědné osoby nemocnic ve Vaší zemi, aby definitivně přizpůsobiy podmínky ékařského vzděávání, pracovní podmínky, a především finanční ohodnocení ékařů podmínkám u Vašich západních sousedů, tedy aby učinii nutné, jasné kroky, které k tomu povedou. Přitom musí být odpovídajícím způsobem dodržena egisativa EU (napříkad směrnice EU o pracovní době) a standardy srovnatených sousedních zemí (napříkad vzděávání ékařů). Nevyhovující pracovní podmínky, a především příiš douhá pracovní doba ékařů mají negativní viv na samotné zdraví ékařů a na bezpečnost pacientů. Proto si přejeme a doufáme, že se pracovní podmínky ve Vaší zemi brzy zepší natoik, aby byy pro koegyně a koegy snesitené. Pokud budou přece jen muset Vaši ékaři emigrovat, v Německu jim bude Marburger Bund kdykoi nápomocen radou i činem. Marburger Bund přeje všem českým ékařkám a ékařům, Vaší ékařské komoře i Lékařskému odborovému kubu mnoho úspěchů. Rudof Henke, 1. předseda, Armin Eh, generání sekretář Vážený pane premiére, CPME (Stáý výbor evropských ékařů se sídem v Bruseu) je vážně znepokojen tím, že přestože bya Evropská směrnice o pracovní době (EWTD) transponována do českého práva, pode České ékařské komory toto právo není respektováno a v důsedku tohoto rozporu jsou ékaři přepracovaní, a tudíž představují možné nebezpečí pro pacienty. Evropská unie je otevřena ékařům k prospěchu evropských pacientů k vonému pohybu v rámci Evropy. Nicméně pokud by měy tisíce českých ékařů opustit zemi z důvodu současných pracovních podmínek, nedostatek ékařů v České repubice by mě ještě horší účinky na veřejné zdravotnictví, než jakými v současné době trpí. Tomuto je samozřejmě nutné se vyhnout. Rovněž itujeme, že systém speciaizačního vzděávání madých ékařů, daší piíř veřejného zdravotnictví, má ještě mnoho nedostatků a nezajišťuje vysokou kvaitu ékařské péče. Z toho důvodu CPME důrazně podporuje své koegy v České repubice v jejich zápase za rozumné tempus medicorum / únor

15 Jednání v ponděí byo pro mne obrovským zkamáním, neboť se ukázao, že své siby ministr Heger nemysí vážně. Po desítkách jednání, která jsem v souvisosti s akcí Děkujeme, odcházíme absovova, začínám nyní vážně pochybovat, jesti má váda vastně vůbec zájem o dohodu s ékaři, kteří nepožadují žádné dodatečné peníze ze státního rozpočtu, kteří dai návrhy, jak peníze na zvýšení patů ušetřit, a kteří se chtějí spoupodíet na reformě zdravotnictví včetně boje proti korupci. Mian Kubek, prezident ČLK V Praze Ministr nabíze dvě miiardy, ae nakonec dohodu odmít Návrh na řešení krizové situace předožený ministrem zdravotnictví Hegerem v pátek převed LOK-SČL do podoby dohody, která by zaručovaa spnění sibů pana ministra. Převod nejméně 2 miiard Kč z prostředků zdravotních pojišťoven do všech typů ůžkových zdravotnických zařízení za účeem zvýšení patů ékařů. Pokud nebude umožněno všem ékařům, kteří o to projeví zájem, obnovit jejich pracovní poměr, nemá dané zdravotnické zařízení nárok na tyto peníze. Zvýšení tarifních patů ékařů o 8 12 tisíc Kč měsíčně, tedy spnění sibu pana ministra na zvýšení patů ékařů v roce 2011 o Kč za rok. Při spnění této podmínky mohou řediteé zvyšovat paty také ostatním zaměstnancům. Zahájení skutečné reformy zdravotnictví s tím, že dosažené finanční úspory budou od roku 2012 využívány již ke zvyšování patů všech zdravotníků. Postupné spnění požadavku LOK-SČL na pat ékaře za zákadní pracovní dobu v rozmezí 1,5 3násobku průměrné mzdy v závisosti na dosažené kvaifikaci a praxi, tedy standardní reace obvyké ve vyspěých státech EU. Ministerstvo by se zavázao spoupracovat na přípravě reformy zdravotnictví mimo jiné i s Českou ékařskou komorou, tedy s profesní samosprávou zřízenou zákonem. Stažení výpovědí z pracovního poměru ze strany ékařů, a tedy zachování dostupnosti ékařské péče pro občany. Ministr Heger návrh striktně odmít a Ministerstvo zdravotnictví ČR pokračuje v praxi, kdy ékaře veřejně označuje za vyděrače a snaží se jednat o možnosti zrady za zády ékařských vyjednavačů. Iustrační foto: Michaea Feuereisová Znění návrhu dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a LOK-SČL o úpravě poměrů ve zdravotnictví, předožené LOK-SČL: I. Ministerstvo se zavazuje nejpozději do přijmout noveu vyhášky č. 396/2010, o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a reguačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011 ( úhradová vyháška ) tak, že výše úhrady smuvním zdravotnickým zařízením ústavní péče (nemocnice, odborné éčebné ústavy, éčebny douhodobě nemocných a zdravotnická zařízení hospicové péče) bude navýšena cekem aespoň o dvě miiardy korun českých, přičemž toto navýšení bude mezi zdravotnická zařízení rozděeno úměrně pode počtu ékařů, které tato zdravotnická zařízení zaměstnávají, a bude reaizováno prostřednictvím navýšení záohových pateb ze strany zdravotních pojišťoven. Podmínkou přiznání takto navýšené úhrady pro zdravotnické zařízení bude reaizace zvýšení tarifních patů všech ékařů v souadu s čánkem II. této dohody. Ministerstvo se zavazuje při tvorbě novey úhradové vyhášky spoupracovat s asociacemi nemocnic, LOK-SČL a Českou ékařskou komorou (ČLK). II. Ministerstvo se zavazuje zajistit s účinností od ve zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva navýšení tarifních patů u ékařů zařazených do 11. a 12. patové třídy o 8000 Kč měsíčně, u ékařů zařazených do 13. patové třídy o Kč měsíčně a u ékařů zařazených do 14. nebo vyšší patové třídy o Kč měsíčně. U ékařů zaměstnaných na úvazek nižší než 1,0 se toto navýšení tarifních patů poměrně krátí. 16 tempus medicorum / únor 2011

16 děkujeme, odcházíme III. Ministerstvo v součinnosti s Vádou ČR se zavazuje nejpozději ke dni zpracovat, předožit ke schváení a prosazovat návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků, který bude refektovat navýšení tarifních patů ékařů de čánku II. této dohody, jakož i daší postupné zvyšování tarifních patů ékařů tak, aby nejpozději do průměrný tarifní pat ékaře dosáh v přímé úměře na dosažené kvaifikaci a praxi minimáně rozmezí 1,5 3násobku průměrné mzdy v národním hospodářství ČR vyhášené Českým statistickým úřadem za rok o dva roky předcházející. IV. 1. Ministerstvo se zavazuje uožit nejpozději do pěti dnů od uzavření této dohody zdravotnickým zařízením v působnosti ministerstva, aby ékaře, kteří v těchto zdravotnických zařízeních podai výpověď v období od do z důvodu podpory akce Děkujeme, odcházíme a kteří do tuto výpověď vezmou zpět nebo požádají o přijetí zpět do původního zaměstnaneckého poměru, do tohoto poměru přijaa, aniž by podmínky tohoto poměru byy (s výjimkou změn de čánku II.) jakkoi měněny. 2. Ministerstvo se zavazuje, že bude spoupracovat s LOK-SČL při prosazování stejného postupu jako v odstavci 1. u zřizovateů ostatních zdravotnických zařízení. Zdravotnická zařízení, která nebudou upatňovat postup de tohoto čánku dohody, nebudou mít nárok na zvýšení úhrady od zdravotních pojišťoven pode čánku I. této dohody. V. Ministerstvo se zavazuje neprodeně uožit zdravotnickým zařízením v přímé působnosti ministerstva zahájit do pěti dnů od uzavření této dohody koektivní vyjednávání s cíem do dvou týdnů uzavřít koektivní smouvu vyššího stupně, ve které budou zapracovány čánky I., II. a IV. této dohody. Ministerstvo se dáe zavazuje přizvat ke koektivnímu vyjednávání ostatní zaměstnavatee v odvětví zdravotnictví a po uzavření koektivní smouvy vyššího stupně de předchozí věty podniknout všechny kroky k rozšíření působnosti této smouvy i na ostatní zaměstnavatee v odvětví zdravotnictví. VI. 1. Ministerstvo se zavazuje pracovat na reformě zdravotnictví, jejímiž součástmi budou zejména: optimaizace ůžkového fondu a trans- parentní úpravy sítě smuvních zdravotnických zařízení v souadu s potřebami obyvate ČR, definování minimáních personáních a technických požadavků pro poskytování zdravotní péče, úprava tzv. Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, tak aby byy odstraněny současné disproporce a tento seznam se sta ceníkem obsahujícím minimání ceny závazné pro všechny zdravotní pojišťovny, definování tzv. úhradových standardů, respektive nároku pojištěnců vypývajícího z účasti v systému veřejného zdravotního pojištění a vytvoření systému připojištění, racionaizace vstupu nových medicínských technoogií a rozmisťování drahé přístrojové techniky, úsporná opatření v obasti stanovení maximáních cen a úhrad z veřejného zdravotního pojištění u éčivých přípravků a u zdravotnických prostředků, spravednost v patbách pojistného na veřejné zdravotní pojištění, účinná protikorupční opatření, změny systému vzděávání ékařů. 2. Ministerstvo se zavazuje na všech těchto reformních změnách spoupracovat mimo jiné s Českou ékařskou komorou. 3. Prostředky získané díky reformě a zvýšení efektivity zdravotnictví budou přednostně používány na zvyšování příjmů všech zdravotníků. VII. Ministerstvo se zavazuje provádět všechna ustanovení této dohody ve spoupráci s LOK-SČL a s Českou ékařskou komorou. VIII. LOK-SČL se zavazuje do pěti dnů od podpisu této dohody odvoat akci Děkujeme, odcházíme a vyzvat ékaře, kteří v rámci této akce podai výpovědi z pracovního poměru, aby po podpisu koektivní smouvy pode čánku V. této dohody tyto výpovědi vzai zpět, případně aby zaměstnavatee požádai o opětovné přijetí do tohoto poměru. IX. Tato dohoda bya sepsána ve dvou stejnopisech s patností origináu a nabývá patnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smuvních stran. Garanty této dohody jsou předseda Vády ČR a prezident České ékařské komory. Signatáři dohody měi být ministr zdravotnictví Leoš Heger a předseda LOK-SČL Martin Enge zahraniční podpora a odpovídající profesní a pracovní podmínky v souadu se zákonem. CPME vyzývá poitickou reprezentaci přijmout opatření, která by urycheně uveda pracovní podmínky ékařské profese na úroveň požadovanou zákonem a tím bez daších odkadů zabezpečia veřejné zdravotnictví v České repubice. Konstanty Radziwi, prezident CPME Evropská unie ékařů speciaistů (UEMS) uznává, že tato záežitost není přímo v její kompetenci, ae je vždy znepokojena, když je kvaita péče o pacienty ohrožena spory mezi státními úřady a ékaři ohedně přijatených pracovních podmínek. UEMS obecně podporuje české ékaře, protože věří, že zepšené pracovní prostředí je nedínou součástí zajištění způsobiosti ékařů k vykonávání povoání a také podmínkou pro poskytování vysoce kvaitní péče pacientům. Saus aegroti suprema ex esto. Baho pacienta je nejvyšším zákonem. Zatko Fras, prezident UEMS, Bernard Maiet, generání sekretář Vážený doktore Hegere, Německá ékařská asociace by ráda vyjádřia své huboké znepokojení nad současnou situací ékařů ve Vaší zemi. Lékaři v nemocnicích mají právo očekávat pracovní prostředí a paty, které odrážejí vzděání a prestiž ékařské profese. Cokoi méně než to je neakceptovatené v každé zemi. S ohedem na Evropskou směrnici o pracovní době jsme obzváště znepokojeni rozsahem přesčasové práce u nemocničních ékařů v České repubice. Německá ékařská asociace upřímně podporuje kampaň českých nemocničních ékařů za odpovídající patové a pracovní podmínky a epší pracovní podmínky. Mimoto schvaujeme zákadní cí kampaně, a to zepšení zdravotní péče o pacienty. České ékařské komoře a ékařům v České repubice vyjadřujeme bezvýhradnou podporu pro tuto kampaň. Prof. Jorg-Dietrich Hoppe, prezident S vekým znepokojením přijaa Rakouská ékařská komora zprávu, že zhruba 3800 ékařů z ČR podao výpověď. Pode našeho názoru to je vemi vážné nejen pro ceou ČR, ae také pro její sousední země a ceou Evropskou unii. Všichni žijeme v jednotné Evropě, ve které jsou standardy kvaity ékařského vzděávání a maximání přípustné hranice pracovní doby pevně stanoveny. Lékaři i pacienti mají právo na voný pohyb. Toto právo bude ještě posíeno v těchto dnech dokončovanou Směrnicí o upatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Z pohedu Rakouské ékařské komory je zákonnou a etickou povinností všech států EU zajistit takové rámcové podmínky, které umožní svědomitý, vysoce kvaitní a bezpečný výkon ékařského povoání, a to včetně adekvátní mzdy. K tomu patří také dodržování zákonných nařízení a standardů Evropské unie pro ékařské vzděávání a řízení se předpisy Směrnice o pracovní době, jako je tomu v Rakousku. Koegyně a koegové z ČR se zájmem pracovat v Rakousku jsou srdečně vítáni. Známe je jako pně kvaifikované a angažované koegy a koegyně, kteří mohou být cenným přínosem zdravotnického systému také v Rakousku. Rakouská ékařská komora vyjadřuje České ékařské komoře pnou podporu v nasazení dosáhnout epších vzděávacích a pracovních podmínek pro ékaře. Českou ékařskou komoru považujeme, jako nezávisou profesní samosprávu ve Vaší zemi, za garanta ékařské autonomie a vysokého standardu ékařské péče. Water Dorner, prezident Rakouské ékařské komory tempus medicorum / únor

17 Stojí krach českého zdravotnictví za 3 km nové dánice? Prohášení Vědecké rady ČLK Vědecká rada ČLK sdružující přední odborníky kíčových ékařských oborů vydává v reakci na prohášení ministra zdravotnictví Hegera, že ukončuje jednání s organizátory protestní akce ékařů Děkujeme, odcházíme, násedující prohášení: Čenové Vědecké rady ČLK považují požadavky nemocničních ékařů na zvýšení patů, omezení množství přesčasové práce, Iustrační foto: shutterstock.com změny v systému vzděávání ékařů, omezení korupce a zahájení opravdové reformy zdravotnictví ve spoupráci s Českou ékařskou komorou za oprávněné. Čenové Vědecké rady ČLK oceňují vstřícnost ékařských odborů, jejichž zástupci během jednání projevii vekou ochotu ke kompromisům. Čenové Vědecké rady ČLK mají pochopení pro obavy nemocničních ékařů a požadují záruky, že siby ministra zdravotnictví budou spněny. Čenové Vědecké rady ČLK považují dosavadní postup prezidenta ČLK a daších čenů vedení ČLK při obhajobě oprávněných zájmů ékařů za správný. Čenové Vědecké rady ČLK varují, že bez dohody s protestujícími ékaři nebude možné od zajistit dostupnost ani akutní ékařské péče, což bude mít katastrofání důsedky. Čenové Vědecké rady ČLK vyzývají obě strany, tedy Ministerstvo zdravotnictví i LOK-SČL, aby se v zájmu občanů urycheně vrátiy k jednacímu stou. Schváeno jednomysně všemi přítomnými čeny VR ČLK v Praze Prof. Petr Arenberger, prof. Marek Babjuk, prim. Martin Čihař, doc. Vácav Dostá, doc. Jarosav Feyereis, prof. Jan Hořejší, MUDr. Věra Hořínová, prof. Micha Hrdička, MUDr. Anna Jedičková, prof. Pave Kener, doc. Přemys Kír, prim. Luboš Kotík, prof. Mian Kvapi, MUDr. Ján Lešták, MUDr. Ota Mach, prof. Mirosav Mare, doc. Jan Měšťák, MUDr. Jan Pajerek, MUDr. Vácav Runt, MUDr. Zdeněk Savík, prof. Pave Šampa, MUDr. Jarosav Štrof, prof. Vadimír Tesař, prof. Josef Veseka, prof. Jan Žaoudík Chcete podpořit akci Děkujeme, odcházíme? 1. Aktivní účast Výpověď z pracovního poměru nebo výpověď dohod o pracovní činnosti. Pokud máte jakékoi dotazy, pište prosím na nebo voejte (MUDr. Mioš Voeman). 2. Petice Možnost připojit podpis pro vaše rodinné přísušníky či přátee. Petici naeznete na petice nebo na 3. Podpůrná stanoviska Podpůrné dekarace vašich OS ČLK, odborných spoečností či profesních organizací prosím zasíejte na adresu 4. Daší možnosti podpory Ohedně daších možností vyjádření podpory prosím kontaktujte te (MUDr. Mioš Voeman) či Vedení LOK-SČL má mandát od ékařů První únorový den 2011 v 17 hodin a 30 minut skončia v Praze porada zástupců Lékařského odborového kubu ze 70 českých nemocnic. Cíem schůzky byo zformuovat mandát pro vedení LOK pro daší koo jednání s ministrem zdravotnictví ve čtvrtek 3. února. Pode informací z jednotivých nemocnic je drtivá většina ékařů (99 %) odhodána setrvat ve výpovědi až do uzavření uspokojivé dohody s vedením resortu a v případě neúspěchu tohoto jednání skutečně svůj protest dotáhnout do konce, tedy opustit pokřivený systém českého zdravotnictví. Jsme pod obrovským časovým takem, který jsme sami nezavinii. Nikdy nepochopím, proč pan ministr zača jednat tak pozdě. Kdyby svou nabídku předoži řekněme oni v říjnu, moho být už dávno po všem. Namísto toho náš protest zehčova a ékaře tím v podstatě donuti až k podání výpovědí. Veké množství ékařů se po 1. ednu pod vivem mediání masáže a urážek ze strany některých poitiků ještě více radikaizovao a dnes dekaruje postoj,nedávai jsme výpověď proto, abychom přijai ohodanou kost. Dnes odpoedne nebyo jednoduché dospět ke shodě ve věci mandátu vedení LOK pro daší jednání, ae nakonec se to podařio, sděi předseda LOK Martin Enge. LOK rozhodně nepovažuje nabídku ministra zdravotnictví za férový a vyvážený kompromis, jak o tom hovoři sám ministr Heger. LOK na tuto nabídku reagova zformuováním návrhu paragrafované dohody. Po jednání zástupců jednotivých nemocnic patí, že principy této dohody jsou pro ékaře z hediska zákadních parametrů nepodkročiteným minimem. Představiteé LOK půjdou na jednání s ministrem s cíem dosáhnout garancí za spnění původně požadovaných principů odměňování zdravotníků, ne však s okamžitou patností, ae v určitých krocích. Dvě miiardy korun je částka akceptovatená pro etošní rok, nikoi však douhodobě. Zároveň musí být naprosto jasné, že se tyto peníze transparentně a se zárukou dostanou skutečně ke všem ékařům, kteří pracují v českých nemocnicích. Součástí vyjednávacího mandátu jsou i daší detaiy, které se týkají mimo jiné možné právní formy požadovaných garancí. (red) 18 tempus medicorum / únor 2011

18 děkujeme, odcházíme ČLK pně podporuje akci Děkujeme, odcházíme Česká ékařská komora pně podporuje akci Děkujeme, odcházíme a vyzývá všechny ékaře, aby tuto akci účinnými prostředky aktivně podpořii. Skutečnou příčinou ékařských protestů je neochota poitiků řešit kumuující se probémy českého zdravotnictví. Požadavky nemocničních ékařů na zvýšení patů, omezení množství přesčasové práce, změny v systému vzděávání ékařů, omezení korupce a zahájení opravdové reformy zdravotnictví ve spoupráci s Českou ékařskou komorou jsou oprávněné. Akce Děkujeme, odcházíme je nejsinějším proreformním hnutím v českém zdravotnictví za upynuých 20 et a má obrovský protikorupční potenciá. Cíem akce Děkujeme, odcházíme není přinutit ékaře k emigraci, ae zepšit jejich ekonomické a pracovní podmínky tak, aby naopak neměi důvod z České repubiky odcházet a aby se tedy zastavia personání devastace českého zdravotnictví, která ohrožuje kvaitu a dostupnost zdravotní péče pro pacienty. ČLK odsuzuje štvavou kampaň vedenou proti ékařům některými poitiky a některými sděovacími prostředky. ČLK děkuje za podporu, kterou českým ékařům v upynuých dnech vyjádřiy a dáe vyjadřují evropské ékařské organizace komory, asociace i odbory. ČLK děkuje jménem svých čenů desetitisícům občanů, kteří protestujícím ékařům vyjadřují podporu. Představenstvo ČLK oceňuje postoj čenů Vědecké rady ČLK i jednotivých odborných spoečností a žádá také ostatní ékařské organizace a kapacity, aby se veřejně připojiy k obraně profesních práv a důstojnosti ceého ékařského stavu. Představenstvo ČLK nemůže doporučit ékařům, aby přijai nabídku ministra Hegera z , neboť tato neobsahuje žádné záruky, že dojde ke: zvýšení patů všech ékařů, omezení rozsahu přesčasové práce, nápravě systému speciaizačního vzděávání ékařů, skutečné reformě českého zdravotnictví, která bude ku prospěchu pacientů i zdravotníků, účinnému boji proti korupci. ČLK pně podporuje požadavek ékařských odborů, aby se tarifní pat ékařů za zákadní pracovní dobu pohybova v rozmezí 1,5 3násobku průměrné mzdy v ČR, a to v závisosti na kvaifikaci a praxi ékaře. Práce ve zdravotnictví je prací týmovou a podhodnoceni jsou všichni zdravotníci, proto ČLK požaduje, aby od příštího roku začaa patit speciání mzdová norma pro zdravotníky, která zajistí zvýšení tarifních patů všem zdravotníkům. ČLK upozorňuje ékaře na právní rizika spojená se zajišťováním ékařské péče, která by nebya v souadu s postupy ege artis nebo tam, kde by neby zajištěn náežitý odborný dohed nad ékaři bez speciaizované způsobiosti v nemocnicích, které nebudou disponovat, nebo již dnes nedisponují, dostatečným počtem patřičně kvaifikovaného zdravotnického personáu. ČLK vyzývá ékaře, aby důsedně dodržovai zákoník práce i Evropskou směrnici o pracovní době a dbai ve zvýšené míře na bezpečnost pacientů. Přepracovaní ékaři častěji chybují, přičemž za tato pochybení zůstávají právně odpovědní. Představenstvo ČLK oceňuje vstřícný postoj zástupců LOK-SČL, kteří v jednáních s ministerstvem zdravotnictví dokázai vekoryse nadřazovat zájmy pacientů nad prospěch svých čenů-ékařů a ustoupit z veké části svých požadavků. Příčinou krachu dosavadních jednání mezi ékaři a státem je naopak dosud nepochopiteně neústupný postoj ministerstva zdravotnictví. Představenstvo ČLK považuje dosavadní postup prezidenta ČLK při jednáních s poitickou reprezentací za konstruktivní a správný. ČLK je ze zákona povinna hájit profesní zájmy všech svých čenů i kvaitu ékařské péče. ČLK varuje, že bez dohody s protestujícími ékaři vemi pravděpodobně nebude možné od zajistit dostupnost ani akutní ékařské péče, což může mít katastrofání důsedky. Představenstvo ČLK vyzývá obě strany, tedy ministerstvo zdravotnictví i LOK-SČL, aby se v zájmu občanů urycheně vrátiy k jednacímu stou a i nadáe nabízí roi prostředníka. Přijato jednomysně 19 přítomnými čeny představenstva ČLK dne zahraniční podpora Vážený pane ministře zdravotnictví, v posedních dnech upoutaa naši pozornost kampaň českých ékařů Děkujeme, odcházíme. Příčinou zájmu je vzájemná bízkost našich zemí pramenící ze spoečné minuosti, existující provázanost a značná podobnost našich zdravotnických systémů. Skutečně, každý ze třinácti dekarovaných důvodů k odchodu českých ékařů se dá perfektně apikovat i na sovenské poměry. Jménem prezidia Sovenské ékařské komory vyjadřuji podporu Sovenské ékařské komory a sovenských ékařů požadavkům českých koegů ve výzvě Děkujeme, odcházíme. Doufáme, že pochopíte náš ape na sovenské speciaisty, aby v současnosti nenastupovai do českých nemocnic na pozice uvoněné protestujícími českými koegy. Prof. Mian Dragua, Ph.D., prezident SLK, a čenové prezidia SLK Čenové výboru AEMH v průběhu 59. zasedání rady 15. edna 2011 v Paříži věnovai svou pozornost aarmující situaci ékařské profese a jsou huboce znepokojeni. Chtějí tímto vyjádřit svou pnou podporu ČLK a českým nemocničním ékařům v jejich požadavcích na pnění úkoů při pném respektování mezinárodních právních předpisů a Evropské směrnice o pracovní době, která je nezbytným předpokadem pro poskytování kvaitní zdravotní péče a pro bezpečnost pacienta. Přejeme vám úspěch ve vašem egitimním boji za důstojné pracovní podmínky. Zůstaňte ostražití k jeho vývoji. Joao De Deus, prezident AEMH Vážený pane premiére, Buharská ékařská asociace je huboce znepokojena skutečností, že čeští koegové mohou dosáhnout přijatené životní úrovně pouze za neustáou práci přesčas, přestože Evropská směrnice o pracovní době bya transponována i do českého práva. Je zřejmé, že přepracovanost způsobuje veké ohrožení kvaity poskytované ékařské péče a bezpečnosti pacientů. Lékaři v Buharsku zažívají obdobné probémy. Nicméně jeikož v posední době úřady začay věnovat pozornost jejich požadavkům, pozitivní výsedky začay přicházet. Domníváme se, že to dává dobrý příkad a výzvu českým úřadům k násedování. Podporujeme naše koegy v ČR v jejich boji za prosazení důstojných profesních a pracovních podmínek. Rovněž podporujeme ČLK, která je stejně jako naše nezávisou profesní samosprávou, garantující kvaitu ékařské péče a zachování autonomie ékařů v jejich nezávisém rozhodování o éčbě pacientů. Cvetan Raychinov, předseda představenstva Buharské ékařské asociace Vážený pane premiére, Svaz švýcarských ékařů se v těchto dnech z různých evropských ékařských pramenů dovídá o pracovních podmínkách našich koegů v českých nemocnicích. Dotýká se nás, že ékaři v ČR dosahují přiměřeného životního standardu jen díky přesčasové práci. Litujeme, že Evropská směrnice o pracovní době (EWTD) není náežitě dodržována; přepracovanost představuje potenciání ohrožení pacientů. Chci zdůraznit, že čeští ékaři se mohou ucházet o zaměstnání v naší zemi, a to za stejných pracovních podmínek jako naši občané, tedy nikoi za nižší paty. Podporujeme své koegy v jejich úsií, rovněž podporujeme ČLK, která garantuje kvaitu zdravotní péče a autonomii ékařů ve svobodné éčbě pacientů. Jacques de Haer, prezident Švýcarské ékařské asociace tempus medicorum / únor

19 Heger: Já už doktorům víc dát nemůžu a nedám Je pátek, den po krachu jednání s LOK. Jaká je situace na bojišti? Řek bych, že původně měi ékaři k protestům jisté důvody. Teď už ae protest bohuže přerost do rozměrů, které jejich probémům tak úpně neodpovídají. A výzva, s níž jste se ve čtvrtek přes havy LOK obráti na ékaře, je způsob, jak zjistit, koik by jich výpověď stáho? To by náš posední pokus nabídnout těm idem něco, co jim uděá radost. S odboráři jsme jednai od podzimu a postupně jsme pnii jejich nefiskání požadavky. Začai jsme vypořádáním poměrů madých ékařů tak, aby mohi nastupovat do epších podmínek. Zahájii jsme reformu zdravotnictví, vyhásii jsme boj korupci a teď naposedy učinii i finanční nabídku, někde na pů cesty jejich maximáním požadavkům. Oni ae pořád chtějí víc, a my už víc dát nemůžeme. Co LOK nezahna se svým radikaismem do kouta, z něhož teď nemůže ven? Já musím říct, že o téhe situaci se jednou budou psát socioogické disertace. Co čtete v novinách a syšíte v teevizi, je jen asi pět procent ékařského stavu. Nemocniční ékaři totiž tvoří poovinu všech ékařů, z nich se 20 procent připojio k protestu, čii 10 procent všech ékařů, a z toho maximáně poovina patří k tvrdému jádru, což jsou funkcionáři LOK a idé, kteří se k nim přidružii. Ti vytvořii poměrně uzavřený spoek, v němž se ubezpečují, že mají svou pravdu a že ten boj musejí dotáhnout do vítězného konce. Od některých z nich pak syšíte hrozivé řeči nejen o české medicíně, ae o stavu ceé země. Tihe idé se s vámi budou bavit o prohraných arbitrážích státu, o sanacích bank, budou říkat, že už se tu nedá žít, a že jsou tak zoufaí, že snad musejí vzít kíče a zvonit na náměstích. Byo pro mě překvapivé to syšet. Vykazují sektářské rysy? Téměř tak... A těchto zhruba pět procent ékařů je dnes hrozně syšet a vypadá to, že takoví jsou všichni ékaři. Kromě nich je ae v nemocnicích spousta idí, kteří sice také netvrdí, že mají dobré paty a pohodnou práci, ae svého povoání se drží s pocitem, že takovým způsobem se vyšší pat vynucovat nedá. Chovají se seriózně. Jak to tak posouchám, v různých nemocnicích se vyvinuy hrozné vztahy. Někdy si tam dokonce vyhrožují. To třeba začne tak, že jim idé z LOK říkají: Nemysete si, že až si ty paty vydobudeme, že z toho něco dostanete. Ty peníze budou jen pro nás. A to pak postupně přerůstá máem až k šikaně. Berou dnes nemocniční ékaři dost, nebo máo? Průměrnou mzdu mají 48 tisíc. Na to by vám řeki, že bez přesčasů. Já ae tvrdím, že v této zemi každá profese, kde si vyděáte koem 50 tisíc měsíčně, je profese, kde se pracuje víc než osm hodin denně. Oni sami sebe nějak přesvědčii, jak je jejich pozice strašná, ae ona tak strašná není. Já teď dosta statistiky z ministerstva práce očištěné od přesčasů, kde je 48 tisíc průměrný pat a počet přesčasů na ten průměr děá jen maximáně dvě směny přesčasů do měsíce. No a z té tabuky vidíte, že v zaměstnanecké sféře je se svými paty ékařská profese na třetím místě. Napříkad i právníci dopadají hůř. Nemůžeme totiž srovnávat nemocniční ékaře s advokáty, kteří jsou bohatí, ae na voné noze. V ambuantní sféře si doktoři také vyděávají veké peníze. LOK chce jedenapů- až trojnásobek průměrných patů. Překvapio vás, když se ukázao, jak jsou u veřejnosti nepopuární? Nepřekvapio. Já ty idi znám a vím, jak jsou agresivní. Ano, je mi jasné, že odborář se musí snažit, aby ho byo syšet. Oni ae jsou syšet přes míru a zveičují svoje probémy. Hodně jim ubížio, s jakou arogancí veřejnosti sděii, že jim je jedno, co by jejich odchody způsobiy za paseku. Že oni 28. února končí, ať se děje, co se děje. Může to tvrdé pětiprocentní jádro trvae poškodit jméno ceého ékařského stavu? To už se bohuže stao. A musím říct, že snad ještě větší vinu než LOK, u kterého se odborářské chování trochu čeká, na tom má Česká ékařská komora, která se pnou parou připojia. V komoře v istopadu navíc došo ke změnám v předsednictvu, takže tam se poměry utužiy. A jak jsem muvi o socioogických disertacích o LOK, tak komora bude možná předmětem poitoogických disertací o sehání demokracie. Ano, okání shromáždění komory demokraticky voí deegáty na sjezd, který voí vedení, jenže ta okání shromáždění přestaa být atraktivní, takže tam většina doktorů nechodí. Chodí tam tak třetina a ta si voí radikání reprezentaci, Davidem Rathem počínaje a Mianem Kubkem konče. Zaregistrova jste petici, která vás tento týden vyzvaa, ať neustupujete vyděračům? Každý, kdo seduje nátakové metody a nemusí nést zodpovědnost, bude spíš zastávat názor, aby se vyděračským způsobům neustupovao. Ae když stojíte před autobusem s rukojmími, kde hrozí, že je vyhodí do povětří, jednáte jinak. Máme nadbytek ékařů? Neze to takhe říct. Pravda, jsme nad evropským průměrem, ae to neznamená, že ékaři nepracují. Oni děají práci, kterou by za ně mohy děat jiné profese. Příkad: v některých zemích dávají cekovou narkózu sestry a nad pěti sáy bdí jeden ékař. U nás je na pět sáů pět anestezioogů. Jak jsou na tom zdravotní sestry? Určitě íp než dřív. Jsou uznávanější a napříkad na jednotkách intenzivní péče děají práci, kterou dřív děai doktoři, takže i víc vyděávají. Ae pořád ne dost: pracovat třeba na tři směny, to vám úpně rozvrátí život. Za to bych dáva aspoň pět tisíc korun měsíčně navíc. LOK vám vyčítá, jak jste si najednou vzpomněi na baho sestřiček pode hesa: Rozdě a panuj. To není můj případ. Já jsem v nemocnici sestřičky třeba při vyjednávání koektivní smouvy vždycky podporova. Ae jak jste se pta, proč LOK skízí toik nevraživosti, mysím, že i pro svůj nefér postoj k sestrám. Tím, jak o sestřičkách začai muvit neuctivým styem jako o idech, kteří s námi netáhi, tak co bychom se teď o ně starai, tím úpně ztratii nobesu. Jsou zahedění sami do sebe a neschopní myset na někoho dašího. Žhavým hitem je teď video, na němž ředite Motoa vypráví o protekci a kienteismu. LOK je huboce nepopuární. Píše se o arogantních doktorech, kteří nechají pacienta trčet v čekárně. Tradičně dobrá pověst ékařů nějak trpí, nemysíte? Určitě. Já se nerad chubím, ae když jsem po patnácti etech odcháze z hradecké nemocnice, še jsem s pověstí čověka, který tam napravi různé nešvary. Jesti se to povede i ve vekém měřítku, nevím. Ae budu se snažit. Danie Kaiser, Lidové noviny Ceý rozhovor naeznete na 20 tempus medicorum / únor 2011

20 FARMAKOTERAPEUTICKÉ INFORMACE Měsíčník pro ékaře a farmaceuty Obsah Farmakoterapie psoriázy...1 Psoriáza je jedna z nejčastějších chronických zánětivých chorob kůže. V evropských zemích postihuje koem 2 % obyvate. V České repubice tedy odhadujeme počet idí s psoriázou na /. Nejčastější kinickou formou psoriázy je psoriasis vugaris, ožisková psoriáza, se kterou se setkáme až u 80 % pacientů. Jejím charakteristickým projevem je pochá červená papua, krytá snadno odučitenou běavou šupinou. Pro objektivizaci a určení závažnosti psoriázy se používá měření PASI (Psoriasis Area Severity Index). Stanoví se pomocí vyhodnocení procentuáního postižení jednotivých obastí těa, stupně erytému, deskvamace a infitrace jednotivých ézí. PASI se dáe používá k hodnocení úspěšnosti éčby. Napříkad PASI 75 znamená zepšení stavu o 75 % oproti stavu před éčbou. Rozsah psoriázy se také hodnotí pomocí BSA (Body Surface Area), toto měřítko udává v procentech postiženou pochu těa. De aktuáních poznatků se ukazuje, že upénka není onemocněním pouze kožním. Je často asociována s interními chorobami, které mají buď podobný způsob vzniku, nebo jsou provázeny chronickým zánětem. Ve skupině psoriatiků se častěji vyskytuje Crohnova choroba, ucerózní koitida, ankyozující spondyitida (Bechtěrevova nemoc). Pacienti se závažnou formou psoriázy trpí častěji metaboickým syndromem. Psoriáza svému nositei významně zhoršuje kvaitu života. Lupénka je onemocnění nevyéčitené, ae éčitené. Při vobě éčby vycházíme z posouzení závažnosti choroby, která je dána jednak rozsahem a intenzitou kožních projevů a jednak průběhem samotného onemocnění (nestabiní, aktivní psoriáza) 3 /. V terapii upénky máme k dispozici přípravky okání - určené pro pacienty s mírnou až středně těžkou psoriázou. Pro závažnější případy (středně až těžká psoriáza), jež tvoří asi 30 % nemocných, je určena fototerapie a systémová éčba. Lokání terapie Lokání terapie je u ehké formy psoriázy využívána samostatně. U středně těžkých a těžkých forem onemocnění se používá v kombinaci s éčbou systémovou. Lokání přípravky můžeme rozděit na preparáty podpůrné, které napomáhají v péči o nemocnou kůži, a preparáty diferentní, obsahující konkrétní účinnou átku. Do podpůrných přípravků patří emoiencia a keratoytika. emoiencia jsou kožní externa, která mají účinky změkčující, zváčňující, hydratují patoogicky změněnou kůži a tak obnovují její narušenou bariérovou funkci. U psoriatiků jsou preferována emoiencia obsahující násedující 3 sožky: okuziva (snižují transepidermání ztrátu vody TEWL, např. vazeina, anoin, parafín, siikony), změkčovače (snižují TEWL, zepšují obnovu kůže; patří sem ipidy nejčastěji rostinného původu nasycené mastné kyseiny stearová, aurová, nenasycené mastné kyseiny inoová, inoeová, ceramidy) a humektanty (átky vázající vodu ve stratum corneum, což je gycerin, sorbito, afa-hydroxy kyseiny). Jako emoiencia předepisujeme tedy nejčastěji vazeínu, cutian, synderman, ambiderman a neoaquasorb buď FarmakoterapIe psoriázy samostatně magistraiter nebo jako masťový zákad. Vekou obibu u pacientů mají přísady do koupee ve formě oeje na našem trhu jsou v ékárnách dostupné např. Baneum Herma, Linoa fett obad nebo Oiatum. Dáe pacientům můžeme doporučit z ceé řady kosmetických emuzí, mék, krémů i mastí např. Lipobase Repair, Lipikar, Atoderm aj. keratoytika jsou átky, které napomáhají změkčení a odstranění šupin. Na hyperkeratotické psoriatické projevy se používá kyseina saicyová v 5% 10% koncentraci ve vazeíně nebo oeji. Působí keratoyticky, antipruriginózně, adstringentně, acidofině, fotoprotektivně (externa, která ji obsahují by neměa být apikována před fototerapií), antimikrobiáně a v souhrnu protizánětivě. Penetruje do kůže interceuárními prostory, a tím způsobuje větší penetraci současně a také násedně apikovaných extern (napříkad kortikoidů). Při apikaci nad 20 % těesného povrchu vzniká riziko systémové toxicity, proto musíme pacienta o jejím používání náežitě poučit a u dětí kyseinu saicyovou apikujeme pouze omezeně nebo se jí raději vyhýbáme. Daším často užívaným keratoytikem je urea, která má navíc též hydratační a antipruriginózní účinky. Nejčastěji je předepisována v 10% 20% koncentraci v ambidermanu či cutianu. V magistraiter přípravcích je však špatně rozpustná a nestabiní, proto je vhodnější použití hromadně vyráběných éčivých přípravků obsahujících ureu, např. Excipia U Lipootio či Excipia U Hydrootio, nebo kosmetické přípravky jako jsou Xeria krém, Eucerin krém, méko a daší. Sabší keratoytické a hydratační účinky mají také afa-hydroxykyseiny (AHA), jako je kyseina méčná, gykoová a také gycerin. Lokání kortikosteroidy (ks) I přes možné vedejší účinky patří stáe okání kortikosteroidy mezi nejčastěji apikovaná externa u pacientů s psoriázou. Zejména v éčbě psoriázy kštice, nehtů a zapářkových obastí hrají nezastupitenou roi. V terapii upénky jsou užívány pro svůj protizánětivý potenciá a pro účinky antiproiferativní (antimitotické) a imunomoduační. Je však nutné zdůraznit, že nezasahují do podstaty choroby, pouze zmírňují její projevy. Mechanismus účinku je zprostředkován vazbou na cytopazmatické receptory keratinocytů. Do protizánětivých účinků dáe patří snížení cévní permeabiity, inhibice migrace zánětivých buněk do kůže, potačení funkce fibrobastů, endoteií a eukocytů. K dosažení optimáního terapeutického efektu a současně k omezení nežádoucích účinků je důežitý způsob apikace (doporučuje se 1x denně večer) a to v určitých éčebných režimech 1 /. Nejvíce využívaná je terapie intervaová, při níž apikujeme kortikoidy 3-4 dny po sobě s násedným 3-4 denním ošetřením externem bez kortikoidů. V akutní fázi přistupujeme k terapii sestupné, kdy éčbu zahájíme sině účinným kortikosteroidem a postupně přecházíme na preparáty méně účinné, tím je možné předejít rebound fenoménu. V Evropě se de síy účinku rozděují kortikoidy do 4 skupin 7 /. U chronické stacionární psoriázy je indikováno použití kortikosteroidů III. skupiny (betamethason-dipropionát a vaerát, fuocinoon-acetonid, futica- FI Číso 2/2011 1

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

OPQ Manager Plus Report

OPQ Manager Plus Report OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013 www.ceb.sh.com ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů

TEMPUS MEDICORUM. Quo usque tandem abutere patientia nostra? časopis české lékařské komory. Lži a pravda o platech lékařů TEMPUS 10/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Quo usque tandem abutere patientia nostra? V tomto číse: Lži a pravda o patech ékařů Pán snížit tarifní paty ékařů vyvoa bouři Gobání krize

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice telefon (ústředna) :+420 416 723 131 fax :+420 416 723 530 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více

LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz. Jaký byl rok 2012 pro luhačovické lázně

LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI založeny 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz. Jaký byl rok 2012 pro luhačovické lázně Lázeňské isty LUHAČOVICE 4 2012 ROČNÍK XVI zaoženy 1909 ZDARMA www.lazneluhacovice.cz Jaký by rok 2012 pro uhačovické ázně Je to dáno jednak tím, že oxid uhičitý působí pozitivně na kardiovaskuární systém

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu 15. 1. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL EÚD

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

se zaměřením na zdravotnictví

se zaměřením na zdravotnictví Čeho se účastníte... Seminář pořádaný asociací APUeN s názvem: Elektronizace nákupu standardizace a rozvoj výběrových řízení se zaměřením na zdravotnictví Kdo Vás pozval... Asociace Poskytovatelů a Uživatelů

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

INICIO 50. www.inicio50.cz

INICIO 50. www.inicio50.cz INICIO 50 www.inicio50.cz CO JE INICIO 50? Projek, který učí idi nad 50 et (kteří ztratí práci a chtějí začít podnikat) jak a v čem začít podnikat. Nástroj outpacementu, který používají uvědoměí zaměstnavateé

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS Reformy y pro p lidi NE pproti lidem Otevřete oči Kampaň ČMKOS 6 lží Jaromíra DRÁBKA První lež Teorii, že privatizace povede ke zvýšení důchodů, prosazovala v polovině 90. let také Světová banka. Teorie

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB

Organizace a řízení ambulantních laboratoří. Martin Radina SPADIA LAB Organizace a řízení ambulantních laboratoří Martin Radina SPADIA LAB INMED 2012 Pardubice, 22. 23.11.2012 Úvod Dramatické změny prostředí významně ovlivňuje laboratorní medicínu za posledních 20 let Legislativní

Více

Tisková zpráva. Očekáváte, že se v nadcházejícím roce projeví dopady hospodářského útlumu i ve zdravotnictví?

Tisková zpráva. Očekáváte, že se v nadcházejícím roce projeví dopady hospodářského útlumu i ve zdravotnictví? Aktuální výsledky průzkumné sondy mezi manažery ve zdravotnictví (včetně komentářů představitelů a odborníků zdravotnických institucí a organizací) Tisková zpráva V rámci Středoevropské odborné konference

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. istopadu 2013 Pietní akt u pomníku TGM na Masarykově náměstí v Žamberku 26. října 2013. DNES V LISTECH: VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Více

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně Design foors cick 1 2 Návod k instaaci Bahopřejeme Vám k zakoupení Vaší nové podahy Design Foors. Podaha je navržena tak, aby poskytovaa dokonaý pohed na detaiy a přírodní krásu, avšak s použitím ryché

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE

ZPRAVODAJ. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE ZPRAVODAJ Obce Všemysice registrován u MK ČR pod č. 19860 1 2015 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA II. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VŠEMYSLICE n II. veřejné zasedání Zastupitestva obce Všemysice

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Dřeviny rostoucí mimo les

Dřeviny rostoucí mimo les Dřeviny rostoucí mimo es Jak je chránit a co děat, když je nutné kácet Informační ist pro samosprávu a státní správu stav po novee zákona z 1. 12. 2009 Co se dozvíte v tomto istu? 1. Význam stromů pro

Více

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ?

KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? KOLIK SKUTEČNĚ STOJÍ ŽIVOT V PASIVNÍ DŘEVOSTAVBĚ? ohřev tepé vody a vytápění zajišťuje tepené čerpado vzduch-voda, tři soární termické paney a záožní přímotopná patrona. V současné době je dům obydený

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Zdravotníci nedobrovolní sponzoři českého

Více