Zelené památky. Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelené památky. Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb"

Transkript

1 Zelené památky Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb

2 Zelené památky jsou památkově cenné stavby (chráněné i nechráněné), které byly obnoveny s ohledem na šetrnost ke zdrojům energie a jejichž památková hodnota nebyla touto úpravou ohrožena, naopak lze říct, že dala stavbě perspektivu budoucí existence a je příkladem kvalitní architektury. Publikace Zelené památky představuje šestnáct příkladů staveb z České republiky a Rakouska, doplněných komentáři architektů a odborníků na památkovou péči a na energetickou náročnost budov. Čtyři odborné příspěvky na téma snižování energetické náročnosti u památkově cenných staveb spolu s prezentovanými stavbami vytvářejí mozaiku zachycující současný postoj české odborné veřejnosti k tomuto tématu. Publikace by měla zaujmout jak odborníky, tak širokou veřejnost a měla by podporovat vznik dalších zelených památek. Výběr příkladů spojuje zájem o životní prostředí v širším slova smyslu: čistota vzduchu, vody a země, podpora obnovitelných zdrojů energie a udržitelné užívání těch primárních, ale také krásné a podnětné prostředí pro život. Green landmarks are historicly valuable buildings (listed as protected heritage or unlisted) that have been renovated to become more energy efficient. In the process of renovation the buildings were not harmed, on the contrary, they have been adapted for contemporary use and have been given a perspective for future existence. This book presents sixteen case studies from the Czech Republic and Austria complemented by texts writen by architects and experts in historic preservation and energy efficiency. Commented case studies together with four expert s reports reflect the current state in the process of greening historic buildings and the related debate in the Czech Republic. The book is meant for both experts in various fields and the general public and should support the idea of green landmarks. The case studies, that have been selected for this publication, value the environment in a wider sense: they aim for clean air, water, soil, renewable sources of energy and considerate managment of primary energy sources, but also for a beautiful and inspiring environment for life. Grüne Denkmäler sind historisch wertvolle Gebäude (die nicht unbedingt unter Denkmalschutz stehen müssen), die mit Rücksicht auf Energieverbrauch renoviert wurden und deren denkmalerische Bedeutung dabei nicht gefährdet war. Man kann sogar sagen, dass die Gebäude eine Zukunftsperspektive erhalten haben und zu einem Beispiel für hochwertige Architektur wurden. Die Veröffentlichung Grüne Denkmäler präsentiert sechszehn Beispiele aus Tschechien und Österreich, die durch Kommentare von Architekten und Experten für Denkmalschutz und Energieverbrauch von Gebäuden ergänzt werden. Vier Fachbeiträge zum Thema der Senkung des Energieverbrauchs bei denkmalerisch wertvollen Gebäuden bilden gemeinsam mit den präsentierten Gebäuden ein Mosaik, das die zeitgenössische Haltung der tschechischen Expertenöffentlichkeit zu diesem Thema zusammenfasst. Die Publikation ist sowohl für Experten, als auch die breite Öffentlichkeit gedacht und sollte die Entstehung weiterer Grüner Denkmäler fördern. Die Auswahl an Beispielen ist selbst ein Portrait des Interesses an Umweltschutz in breiteren Sinne: Luft-, Wasser- und Erdqualität, Unterstützung von erneuerbarer Energie und nachhaltiger Einsatz von Primärenergie, aber auch ein wunderschönes und inspirierendes Lebensumfeld. Slavonická renesanční, o.p.s.

3 Obsah Úvodní slovo 5 Ekologická architektura rekonstrukce památek 6 Dipl. Ing. M. Arch. Georg W. Reinberg Energetické úspory a architektonické dědictví 8 Ing. arch. Miloš Solař Tepelná ochrana budov a památky 10 Ing. Jiří Šála, CSc. Snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb 12 Ing. Karel Srdečný 01 Spolkový dům, Slavonice Fakulta informačních technologií VUT v Brně Národní divadlo, Praha Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Zlín Činžovní domy na Janáčkově nábřeží, Praha Činžovní dům U Průhonu, Praha Činžovní dům na Maria Treu Gasse, Vídeň Činžovní dům na Wollzeile, Vídeň Rodinný dvojdům, Praha Vokovice Paličkova vila, Praha Baba Vila v Kunicích u Říčan, Praha východ Vila Ke Klimentce, Praha Smíchov Venkovské stavení, Šatov Oranžerie Břevnovského kláštera, Praha Barokní sýpka, Kašperské Hory Barokní fara, Kosmonosy 122 Projekt Zelené památky koncipovala a vede Slavonická renesanční, o.p.s. Realizaci projektu finančně podpořil Státní fond životního prostředí ČR. Tématem projektu jsou možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných budov. Zelené památky nabízejí prostor pro setkání různých úhlů pohledu odborných a zájmových skupin. Otevírají prostor pro diskusi o filosofii ochrany kulturního dědictví a jeho začlenění do soudobého života, o hledání společné cesty památkové péče, současného stavebnictví, architektury a moderních technologií. Zelené památky v této knize, ale i prostřednictvím odborných seminářů a na svých webových stránkách, přinášejí příklady úprav památkově cenných budov, u nichž se různými postupy podařilo snížit spotřebu energie nebo využít obnovitelné zdroje. Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, vznikla v roce 2006 vedle zavedeného občanského sdružení. Má bohaté zkušenosti s environmentálním vzděláváním a aktivitami v oblasti udržitelného rozvoje. V duchu Zelených památek a ve spolupráci s kanceláří Opočenský Valouch Architekti připravuje úpravu bývalého německého Spolkového domu v městské památkové rezervaci renesančních Slavonic na nízkoenergetickou stavbu. Vznikne zde vzdělávací a kulturní centrum Zdroj. Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Spolufinancuje především projekty na ochranu vod, zlepšování kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání.

4 Kombinováním menších úprav je snazší najít dostupné a efektivní řešení. Kde nejsou možné stavební úpravy, můžeme využít technologie. Většinou je vhodné obojí kombinovat. Velkým tématem při obnově historických staveb jsou okna. Tepelný odpor historických oken lze výrazně zvýšit jejich opravou. Náklady na energie se zásadně sníží rekonstrukcí vytápění a instalací kvalitního systému měření a regulace. Pouze užívaná památka má budoucnost.

5 Hlavní je pro nás kvalita života, nejen úspora energií. Staré budovy musíme renovovat, jinak je nebudeme schopni vytopit. Snaha o úsporu energií je často nesmyslně redukována na zateplení a výměnu oken. Při plánování obnovy jsou rozhodující úvahy o budoucím využití objektu. Energetický audit by měl být základní podmínkou investic do úspor energie. Je rozdíl upravovat historickou budovu na kanceláře, anebo na byty.

6 Slavonická renesanční, o.p.s. a Státní fond životního prostředí ČR, 2011 cc BY-NC-ND Materiály je možné kopírovat, distribuovat a prezentovat veřejnosti. Vždy uveďte zdroj, neužívejte materiál ani jeho části komerčně a materiály nepozměňujte. ISBN (Státní fond životního prostředí ČR) ISBN (Slavonická renesanční, o.p.s.)

7 Zelené památky Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb

8 Poděkování Tým projektu Zelené památky děkuje všem, kteří se tak či onak podíleli na vzniku knihy Zelené památky ať už radou, doporučením či připomínkou. Především to jsou Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., Ing. Vladimír Kopřiva, Ing. arch. Věra Kučová, Mgr. Petr Pavelec, Ing. Irena Plocková, Ing. arch. Petr Suske, Ing. Martin Svoboda, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. Za podporu a spolupráci děkujeme také Státnímu fondu životního prostředí a Národnímu památkovému ústavu. 4

9 Úvodní slovo Kniha, kterou držíte v ruce, je završením více než roční práce na projektu Zelené památky. Shromáždili jsme a zdokumentovali příklady staveb nejlépe ilustrující odpovědi na otázky, které jsme si kladli na počátku, ale i v průběhu projektu: Je možné snížit energetickou náročnost památkově cenné stavby, a neohrozit přitom její kulturní a historickou hodnotu? Jak toho dosáhnout? Existují příklady takových staveb u nás? Je to správný přístup a je to vůbec potřeba? Shromážděné příklady z České republiky a Rakouska ukazují, že to možné je. Dosáhnout toho lze různými způsoby, už i proto, že každá památkově cenná stavba je jedinečná. Nenabízíme proto přesný návod jak postupovat. Shromážděné příklady ukazují, jaké kroky ve vybraných případech učinil architekt, projektant či vlastník stavby. Komentáře odborníků na památkovou péči a energetickou náročnost budov přidávají další názor na konkrétní obnovu i téma obecně a mohou se různit. Kniha Zelené památky by především měla podporovat myšlenku, že péče o kulturní dědictví a o životní prostředí mohou jít ruku v ruce. Kromě oficiálně uznaných památek existuje řada historických staveb, které lze považovat za cenné v obecném slova smyslu nebo z hlediska určitého názoru skupiny obyvatel. Nelze je jednoduše popsat, určit, nejsou chráněny zákonem, a patří proto mezi nejohroženější. Způsob jejich správy závisí pouze na kultivovanosti vlastníka, případně stavebního úřadu. Stavby, které postavily předchozí generace, ať už kulturní památky nebo obyčejné domy, školy, nádraží, továrny či obecní úřady, přitom vytvářejí ráz města, obcí i krajiny České republiky. Exempla trahunt příklady táhnou. V průběhu projektu jsme se setkali s desítkami architektů, památkářů, technologů a vlastníků objektů. I přes rozdílné úhly pohledu se všichni shodují, že je důležité, aby zelené památky vznikaly, aby je stát podporoval a aby tyto příklady byly dokumentovány, zveřejňovány a oceňovány. Ing. arch. Mahulena Svobodová a Mgr. Barbora Petrová, Zelené památky Pohledem do obsahu knihy zjistíte totéž, co my hledáním v terénu: příkladů je málo. Ještě méně jich je dobře zdokumentovaných. Vybírali jsme realizace a projekty, které podle našeho názoru především splňují kritérium kvalitní architektury. V úvodní části publikace naleznete příspěvky odborníků z různých oborů. Spolu s prezentovanými stavbami vytvářejí mozaiku snad alespoň částečně zachycující současný postoj české odborné veřejnosti k tématu snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb. Proč tedy obnovovat staré domy a proč zeleně? Udržovat existující stavby je šetrné k financím i ke zdrojům energie, jsou-li navíc památkově cenné (ať už chráněné, nebo ne), prospívá to krásnému a zdravému životnímu prostředí. Provozní náklady neustále rostou a bez zodpovědného přístupu a hledaní úspor hrozí, že pro investory bude ekonomicky výhodnější stavět nové objekty s nízkými provozními náklady a památky budou nevyužívané chátrat. 5

10 Budovat moderní domy bez zatěžování životního prostředí je mnohem snazší v případě rekonstrukcí stávajících staveb než při výstavbě nových domů. Nemusí být znovu vynaložena tzv. šedá energie (veškerá energie spotřebovaná přímo či nepřímo při stavbě domu), potřebná infrastruktura již existuje a také použité stavební materiály jsou, přinejmenším u starých staveb, zpravidla ekologičtější než ty nové. Také potenciál k úsporám energie je u rekonstrukcí výrazně vyšší než u novostaveb, pro které platí relativně přísné stavební předpisy snižující možnosti dalších úspor. Naopak u staré zástavby jsou vzhledem k její vysoké energetické náročnosti takové úspory technicky i finančně snadno realizovatelné. Ekologická architektura rekonstrukce památek Dipl. Ing. M. Arch. Georg W. Reinberg Architekturbüro Reinberg Přesto všechno stojí projekty udržitelných staveb v oblasti rekonstrukcí ve stínu výstavby nové. Energeticky úsporné, a tím i ekologické rekonstrukce se staly tématem mnohem později než takové novostavby. Proč tomu tak je? A proč to platí zejmé - na v oblasti památkově chráněných staveb? Například v Rakousku, kde dnes stojí velké množství nových pasivních domů, najdeme jen velmi málo pasivních domů, které by vznikly rekonstrukcí již existujícího domu, a vůbec žádný mezi památkově chráněnými objekty (u nichž při přestavbě není vyžadován energetický průkaz). Samozřejmě má smysl zachovávat jednotlivé památky přesně tak, jak byly původně postaveny. Podávají svědectví o době minulé, které by mělo zůstat zachováno v nezkreslené podobě. Ani pro památkově cenné stavby se ale nenabízí pouze tato cesta. Právě historicky cenný stavební fond lze nejlépe zachovat, najde-li se pro něj soudobé využití a stane-li se součástí kulturního života. Získá tak perspektivu budoucí existence. I když změny byly daleko pomalejší než dnes, nebylo tradiční stavění neměnné, stále hledalo možnosti zlepšení. Také historické stavby byly svého času odrazem světa své doby, nejmodernější techniky, odrazem starostí, přání a nadějí tehdejších lidí. Jsou svědky historických zkušeností a vyhlídek své doby. V rozporu s tímto faktem dnes ve staré zástavbě postupujeme příliš opatrně a bojácně a snažíme se skrýt projevy dnešní doby. Zásah má být maskován, případně je minulost předstírána a staví se tak, aby vše vypadalo jako staré. (Ještě nedávno bylo v centru Vídně zakázáno, aby nové vypadalo jako nové, a vikýře, které sem historicky nepatří, se staly symbolem citlivé rekonstrukce.) Důvod, proč často postupujeme přehnaně opatrně, čistě přizpůsobivě anebo raději neděláme nic, souvisí s hluboce narušenou sebedůvěrou. Společnost, která nepřináší jasnou perspektivu budoucnosti, která nezachází dobře s životním prostředím, málo sází na technologie udržitelného rozvoje a svým potomkům nenabízí zrovna příznivé vyhlídky, se před budoucími generacemi musí skutečně stydět. Je potom pochopitelné, že taková společnost má potíže se stavebně projevit a raději se skrývá například za formální napodobování starého. 6

11 Historici umění se po desetiletí při restaurování snažili odkrýt ty nejstarší vrstvy. Dnes mezi nimi panuje všeobecná shoda nehledat pouze to nejstarší, ale představit celou historii a proměny uměleckého předmětu nebo budovy. Vždyť právě z historie, kterou nám předměty a budovy představují, se můžeme učit a poznávat minulost. Dějiny však neskončily včerejškem, i my jsme součástí dějin. Pouze kulturní pesimisté odsuzují naši současnost a dnešní kulturu a chtějí ji v historickém kontextu zamlčet a skrýt. Tento kulturní pesimismus je zcela pochopitelný ve společnosti, která svoji budoucnost nechce vidět nebo ji vědomě ničí. My však máme alternativu, a to právě v oblasti ekologického přístupu. Nová ekologická architektura, která je udržitelná a zaměřená na budoucnost, se může sebevědomě postavit dějinám minulosti i budoucnosti. Ekologická architektura není povrchní formalistickou odpovědí. Daleko spíše je stavebním projevem zásadních změn našeho pohledu na svět. Do architektury promítá naši technickou úroveň a současné formy soužití. Ekologická architektura je tak adekvátním výrazem dneška. Vědomě se vypořádává s budoucností i minulostí, a má tak lepší možnost najít své místo i architektonický výraz než architektura povrchní a formalistická. Z tohoto hlediska má jakkoliv může představovat radikální rozchod s výrazovými prostředky starých staveb daleko větší oprávnění zasahovat do starých staveb než jakákoliv jiná architektura. Poznatky o spotřebě energie a ekologii mohou také vést ke zvážení nových strategií využití budovy. Budova určená pro bydlení vyžaduje kupříkladu daleko lépe izolovaný obvodový plášť než ta určená pro kanceláře, protože je tu méně vnitřních zdrojů tepla (mimo jiné je to dáno menším počtem uživatelů na m 2 ), a potřeba větrání (a s ní spojené ztráty tepla) je menší. U památkově chráněných budov, kde zateplení není možné s ohledem na zachování vzhledu budovy a proporce místností, může být účelné zlepšit tepelné vlastnosti oken a instalovat větrání s rekuperací tepla. Při využití budovy pro kanceláře se takto lze přiblížit pasivnímu standardu. Vysoké tepelné ztráty z větrání je možné snížit až o 80 %. Naopak podkroví by v takovém případě bylo vhodné a ekologické využít pro bydlení ve standardu pasivního domu. Ekologická architektura, která navazuje na historický kontext a která má sílu obstát v budoucnosti, nejlépe pečuje o tradici. Tradici sebevědomě zasahovat do zástavby, vědomě vytvářet svědectví o naší době, věřit v lepší budoucnost. Stavění pro postfosilní éru má přiměřeně dbát o tradici: o tradici, která nehledí strnule zpět na dědictví předků, ale usiluje o pozitivní budoucnost. Pečovat o tradici neznamená uctívat popel, ale předávat jiskru. To ovšem vyžaduje, abychom architekturu nahlíželi v historických souvislostech a dbali o odpovědné a poučené vypořádání s historickým fondem. Vypořádání, které nezahrnuje jen stavebně technickou analýzu, ale žádá si porozumění podstatě stavby, její historii i duchu místa. Je to čistě analytický proces, který vyžaduje architektonické porozumění řeči kultury staré stavby. Díky němu pak můžeme příběh stavby doplnit naším vlastním pokračováním. Sebevědomý zásah spojený s pochopením pro budovu jí přináší změnu, doplnění a další vývoj. 7

12 Co to jsou zelené památky? Podle Wikipedie je zelená barva symbolem přírody, neboť většina rostlin má díky přítomnosti chlorofylu zelenou barvu. Z přírody bereme energii. Potřebujeme ji stále více. Energetickou spotřebu však nelze zvyšovat do nekonečna. Fosilní paliva budou v dohledné době vyčerpána. Drastické omezení dostupnosti energie by mohlo být koncem civilizace, na kterou jsme zvyklí. Získávání energie je navíc spojeno s rabováním přírodních zdrojů a znečišťováním životního prostředí. S energií je nezbytné začít velmi odpovědně hospodařit. Tento požadavek se týká i stavebnictví. Cesty jsou dvě: omezení spotřeby a zvyšování efektivity využití energií. Není správné problematiku zužovat pouze na zatep - lení a úsporu tepla. V úvahu je třeba brát i další energetické nároky, včetně provozní spotřeby, klimatizace, energie potřebné na výrobu a dopravu stavebních materiálů a jejich likvidaci po dožití. Energetické úspory a architektonické dědictví Ing. arch. Miloš Solař Národní památkový ústav Dříve se stavělo z místních materiálů. Dnes dovážíme suroviny často na dlouhé vzdálenosti. Naši předci opravovali a upravovali. Dnes nejčastěji měníme za nové. Dřevo, kámen, pálená a nepálená hlína, vápno a další tradiční materiály nepředstavují pro životní prostředí zátěž ani po svém dožití. Mnohé současné materiály ano. I když historické stavby obvykle nevyhoví aktuálním požadavkům na tepelně izolační vlastnosti, jsou obecně zelenější než produkty současného stavebnictví. Stejně tak idea památkové péče spočívající v udržování a opravách je z hlediska energetické náročnosti k životnímu prostředí šetrnější než stavby chápané jako spotřební zboží. Snížení energetických nároků na vytápění budov představuje jednu z významných oblastí možných úspor. U nových staveb je proto správné vyžadovat splnění předepsaných tepelně izolačních vlastností. Ze stejných důvodů je vhodné usilovat o zlepšení také u starších staveb, kde je reálné dosáhnout toho přiměřenými prostředky a za přiměřenou cenu. Cenou je přitom myšlena nejen finanční stránka věci, ale a to je v případě historických budov podstatné také dopad na jejich podobu. Pokud rezignujeme na ochranu specifické podoby historických staveb, hrozí, že zničíme právě tu kvalitu, která je pro společnost významná. Názor české památkové péče vyjadřuje společné prohlášení České komory architektů, Národního památkového ústavu a Státního fondu životního prostředí z 18. května Citujme alespoň dvě základní myšlenky: Architektonické dědictví je ohroženo chátráním a necitlivými přestavbami. Ohrožuje je ale také mechanické uplatňování požadavku přizpůsobovat historickou architekturu technickým standardům soudobé stavební produkce. Toto nebezpečí je aktuální i v případě snižování energetické náročnosti staveb. Zájem společnosti na úsporách energie je nesporný. Opatření, která k takovým úsporám směřují, jsou potřebná. V této souvislosti ale upozorňujeme, že nepřiměřené prostředky mohou vést v případě architektonického dědictví k jeho poškození. 8

13 Shodujeme se v názoru, že snižování energetické náročnosti staveb a zájem na ochraně architektonického dědictví lze alespoň v některých případech skloubit. To však vyžaduje, aby pro specifickou oblast architektonického dědictví byly podmínky,ušity na míru. Neměly by být podporovány úpravy, které jsou ze své podstaty konfliktní, a podpořena by naopak měla být ta opatření, kterými lze dosáhnout energetických úspor bez ohrožení kulturních hodnot. V oblasti architektonického dědictví je potřeba počítat i s malými kroky, individuálními návrhy, a hlavně s opravami dochovaných historických konstrukcí a prvků, mezi jinými i okenních rámů. Kulturních hodnot, o jejichž zachování bychom se měli u architektonického dědictví snažit, je více. Na prvním místě se patří připomenout originální hmotu, tedy hodnotu dochovaných historických oken, omítek, keramických obkladů, zdiva. Hodnotou je samozřejmě vzhled. V souvislosti s fasádami je vhodné zdůraznit, že hodnotné jsou nejenom fasády s plastickou výzdobou, ale i ty, jejichž architektonický výraz je založen na kvalitě povrchu. Připomeňme pohledové omítky, sgrafita, keramické obklady funkcionalistických staveb. Velký význam má autenticita, tedy věrohodnost, opravdovost, původnost, přesvědčivost. Polystyrénové římsy nalepené na fasádu patří do Disneylandu, nikoliv do seriózně chápané péče o zachování kulturního dědictví. Energetické náročnosti staveb se dlouho nevěnovala pozornost. Důsledkem uvědomění si blížící se krize a následné politické podpory úsporám je mechanicky chápané zateplování. K architektonickému dědictví, zejména k oknům, se přistupuje zcela bezohledně. Okna se navíc utěsňují, aniž by se řešil náhradní způsob větrání. Zavedený způsob zateplování exteriéru ničí vzhled staveb. S novými povrchovými úpravami tepelných izolantů je mnohdy spojena agresivní barevnost, pro niž se začíná vžívat označení vizuální znečištění. Možnost architektonicky polepšit panelové domy zůstává nevyužita. Výjimky potvrzují pravidlo. Výše naznačený, ne úplně šťastný, způsob aplikace je do značné míry způsoben nedostatkem informací a osvěty. To je potřeba změnit. Shrnutí dosavadních výsledků snahy o energetické úspory v oblasti architektonického dědictví, které byly navrženy či dokonce realizovány s ambicí nerezignovat na architekturu, je v této souvislosti velmi záslužné. Použitelných příkladů je u nás ovšem celkově velmi málo a těch, kterým nelze nic vytknout, ještě méně. Shrnutí tak do jisté míry připomíná ilustraci pořekadla, kde nic není, ani smrt nebere. Zkušenostmi se člověk učí. Význam shrnutí je v pobídce, abychom to zkusili také. A hodnotou je také souvislost okolního prostředí. Evropská charta architektonického dědictví z roku 1975 říká: Po dlouhou dobu se chránily a restaurovaly nejvýznamnější památky, aniž by se dbalo na jejich prostředí. Ony však mohou ztratit velkou část svého charakteru, jestliže se toto prostředí změnilo. Kromě toho celky, i když jim chybí význačné stavby, mohou poskytovat kvalitu prostředí, která z nich činí rozmanitá a členitá umělecká díla. Jsou to také tyto celky, které je třeba chránit jako takové. To, co je v oblasti památkové péče možné a vhodné ve prospěch energetických úspor dělat, nejsou výměny historických oken, ale jejich repase a úpravy. Není to brutální balení do polystyrenu, ale hledání malých zlepšení, která pomohou, ale neuškodí. Včetně vnitřních izolací, které se s ohledem na nabídku nových materiálů a technologií zdají v této souvislosti perspektivní. Nadějné je uplatnění regulačních systémů. Obecně je prostředkem energetických úspor údržba. Dobře udržovaná stavba je energeticky úspornější než zavlhlá budova v havarijním stavu. Zdůraznění potřeby architektonického přístupu je obecné. Platí pro architektonické dědictví i novostavby. Architektura je komplexní disciplína. Architektonický přístup neznamená pouze výtvarně kvalitní ztvárnění, ale také řešení větrání, zajištění pohody vnitřního prostředí, organizaci prostor, hmot a využití do fungujícího, člověku příjemného, zdravého, krásného a podnětného prostředí. 9

14 Většina projektantů se snaží ctít oprávněné požadavky památkové ochrany. Jejich přístup je však nutně odlišný od přístupu památkářů už jenom proto, že musí sledovat také další požadavky kladené na stavby. Nutně zde vzniká prostor pro vzájemná nedorozumění, který je zároveň prostorem, v němž je možné hledat oboustranně přijatelná řešení. Roli katalyzátoru zde sehrává program Zelená úsporám (a od roku 2009 zčásti také program Nový Panel), které v našich podmínkách nebývale intenzivně podnítily úsilí nejširší veřejnosti o získání dotací na snižování energetické náročnosti obytných budov, včetně historických. S novou naléhavostí to otevřelo diskusi o technických a technologických možnostech, které v oblasti tepelné ochrany historických budov máme k dispozici, a zároveň o podmínkách jejich diferencovaného uplatnění podle úrovně památkové ochrany. Historické budovy a památkově chráněné obzvlášť vyžadují individuální přístup tak, aby umožnily plnohodnotný současný způsob užívání. Tepelná ochrana budov a památky Ing. Jiří Šála, CSc. MODI Tepelná ochrana historických budov není vhodná ani možná Takto kategorický přístup památkářů naštěstí není běžný, neboť ve svém důsledku vede k památkové ochraně budov až do jejich úplného zničení. Historické budovy totiž byly stavěny pro jiné podmínky užívání. Vnitřní prostředí bylo podstatně odlišné od současných zvyklostí bylo podstatně chladnější a lidé byli v chladných obdobích i uvnitř budov velmi silně oblečeni, vytápělo se jen v některých místnostech, a to lokálně, větrání bylo naopak výrazně podpořeno silným odtahem lokálních topenišť a větší průvan snižoval riziko nadměrné vlhkosti prostředí. Naprosto běžně a bez povšimnutí památkářů se v rámci údržby mění způsob využití historických budov spolu se změnou technologií jejich vytápění a větrání, někdy i včetně těsnění oken a dveří. Důsledkem jsou tepelně vlhkostní poruchy, urychlené stárnutí nebo degradace materiálů a destrukce konstrukcí obálky budov, včetně navazujících styků s vnitřními konstrukcemi. V tomto případě nepomůže stále častější opakování oprav formou historicky shodných materiálových a konstrukčních replik řešení, neboť příčinou krátké životnosti nejsou jevy přirozeného stárnutí, ale uživatelské změny ve fyzikálním zatížení materiálů a konstrukcí v takovém rozsahu, že jsou příčinami závad. Základní podmínkou pro trvalé odstranění vad je zajištění souladu mezi stavebním řešením a provozními podmínkami, tj. zajištění nutných podmínek tepelné ochrany budovy. Nejlevnější a památkově nejpříznivější variantou je volba využití, která zajistí provoz co nejblíže původním provozním podmínkám, z dnešního pohledu dosti drsným. Toto památkově nejvhodnější užívání je však v praxi spíše výjimečné, obvyklejší bývá snaha o soudobý způsob užívání historických budov. Prevenci vad a poruch je pak možné zajistit stavebně technickými úpravami konstrukcí obálky budovy a/nebo průběžným řízením tepelně vlhkostních podmínek vnitřního prostředí vhodných pro budovu pomocí inteligentních technologií. U památkově chráněných budov obvykle musíme využívat obě cesty. 10

15 Energeticky výhodnější jsou stavebně technické úpravy konstrukcí obálky budovy v rozsahu, který umožňuje úroveň památkové ochrany. Obvykle nepřichází v úvahu vnější tepelná izolace velmi členitých uličních fasád. Spory se vedou o jednoduché dvorní fasády, okna a dveře, stropy nad nevytápěnými suterény či stěny a stropy k průjezdům. Jedná se o dvě úrovně diskusí jestli je vůbec možné provést nějaká opatření, a pokud ano, tak v jaké dimenzi. Bez problémů bývá volné uložení tepelné izolace na podlahy nevytápěné půdy či obnova vzduchových izolací a hydroizolací u stěn pod terénem. Ponecháme-li některé konstrukce obálky budovy z památkových důvodů bez tepelné ochrany, pak je třeba znovu prověřit přilehlé prostory a pokud možno upravit jejich provozní využití tak, aby jejich tepelně vlhkostní podmínky nevedly k riziku vad a poruch neupravených památkově cenných konstrukcí. Dvojsklo se doporučuje uplatnit ve vnitřních křídlech špaletových oken Chybné doporučení, které zvýší orosování skla vnějšího křídla a následně urychlí degradaci povrchových úprav rámů a jejich destrukci. Správné je umístění dvojskla do vnějšího křídla. Z pohledového hlediska tato úprava nevadí díky distančním rámečkům dvojskla v barevnosti rámů. Po vyčerpání dostupných stavebně technologických a koncepčně provozních možností je možno využít technická zařízení na vytápění, na výměnu a úpravu vzduchu s možností individuálního řízení provozních podmínek v jednotlivých místnostech podle jejich aktuálních potřeb. Kombinací těchto opatření lze naplnit oprávněný základní požadavek tepelné ochrany budov dle ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky: Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle zvláštního předpisu (zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) platí norma přiměřeně možnostem, nejméně však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání. Tento požadavek vychází z jednoduché zásady vady a poruchy užívané budovy jsou neslučitelné s její památkovou ochranou. Samostatným případem jsou novostavby v prolukách uvnitř památkových rezervací, u kterých nic nebrání splnění plného rozsahu předpisů o nízké energetické náročnosti a tepelné ochraně budov. Vnější zateplení stěn je u historických budov vhodné nahradit vnitřním Výhodou uplatnění vnějšího zateplení stěn historických budov v rámci nově prováděných povrchových úprav je snížení vlhkostního a teplotně dilatačního namáhání původních konstrukcí, tedy zlepšení podmínek pro dlouhodobé zachování stavební podstaty historické budovy. Vnitřní zateplení obvodových stěn nelze doporučovat jako vhodnější řešení. Kromě možných obtíží s kondenzací pod vnitřním zateplením zůstává vždy zachován problém s uložením stropních trámů v masivnější kondenzační zóně obvodové stěny posunuté k původnímu vnitřnímu povrchu a tvorba plísní na navazujících konstrukcích podchlazených vnitřním zateplením. To lze řešit obtížným tepelně izolačním obložením všech ploch stropních trámů v obvodovém zdivu a provedením tepelně izolačních náběhů na navazující vnitřní stěny, příčky a strop (což se vizuálně projeví v interiéru). Bez těchto nutných úprav vede vnitřní zateplení téměř vždy k vadám a poruchám, často destrukčním. Při vnitřním zateplení se zvyšuje vliv tepelných vazeb v napojeních vnitřních konstrukcí tak výrazně, že se též trefně nazývají tepelnými tunely (vnější zateplení naopak tento vliv potlačuje). 11

16 Při rekonstrukci historických budov se setkáváme s požadavkem na snížení jejich energetické náročnosti. Majiteli budovy jde zejména o snížení nákladů na vytápění, tedy na provoz budovy. Dalším důvodem jsou požadavky stavebního zákona. Jiným důvodem mohou být požadavky dotačních programů, kromě programu Zelená úsporám třeba i Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace, Operační program Životní prostředí a dalších. Snaha o úsporu energií je často zcela nesmyslně redukována na zateplení a výměnu oken. Soustředit se jen na tato dvě opatření by bylo hloupé. Snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb Ing. Karel Srdečný, energetický auditor EkoWATT Právní rámec V projektu rekonstrukce budovy je nutno mimo jiné dodržet požadavky normy pro tepelnou ochranu budov (ČSN ), která předepisuje jednak minimální požadavek na součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (UN) a jednak požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla (Uem,N) a další parametry. Dále je nutno splnit požadavky na energetickou náročnost budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Bez toho by projekt neměl dostat stavební povolení. Výjimkou jsou památkově chráněné budovy. To znamená, že historicky cenná budova, která ale není kulturní památkou, musí požadavky vyhlášky splnit. Jinak je nutno zpracovat energetický audit, který prokáže, že splnění kritérií není z technických, ekonomických nebo environmentálních hledisek možné. Zateplování Každá budova má kromě obvodových stěn také střechu, resp. strop posledního podlaží. Zde je zateplení obvykle poměrně jednoduché, nenákladné a velmi efektivní. Naopak zateplení podlah nad sklepením nebo na terénu je často velmi nákladné a dělat ho jen kvůli úspoře energie se nevyplatí. V případě celkové rekonstrukce objektu je však žádoucí zvážit i tuto možnost. Mnoho budov má hladkou dvorní fasádu, kde případné vnější kontaktní zateplení vzhled budovy zásadně nezmění. Vzhledem k tomu, že zateplení se provádí v tloušťce 10 až 20 cm, je často velmi vhodné posunout okna blíže vnějšímu líci fasády, aby byla zachována hloubka ostění. Správně provedené zateplení může pomoci řešit například problém s vnitřní vlhkostí stěn, plesnivěním aj. Nevhodné zateplení naopak může konstrukci poškodit (hromadění vlhkosti v konstrukci a dřevěných prvcích). To platí zejména o vnitřním zateplení a zateplování šikmých střech (vestavba podkroví). Okna Zde se velmi výrazně projevuje konflikt mezi požadavkem na historickou autenticitu a požadavkem na úsporu energie, nákladů, snížení hluku a komfort. Jakákoliv repase původního okna nepřinese významnou energetickou úsporu (nanejvýš se sníží infiltrace venkovního vzduchu). V některých případech je přijatelným kompromisem osazení replik původních oken. Z tepelně technického hlediska je u kastlových nebo špaletových oken vhodné osadit izolační dvojsklo do vnějších rámů oken a jednoduché do rámů vnitřních. Památkáři často dávají přednost opačnému uspořádání. Rozdíl není zásadní. 12

17 Změna zdroje tepla Instalací moderního kotle dojde vždy k úspoře paliva, moderní kotle mají vyšší účinnost. Může ale dojít ke zvýšení nákladů zejména při náhradě kotle na uhlí se těžko najde levnější palivo. Z hlediska úspor energie bývá nejefektivnější použití kondenzačního plynového kotle, který má vysokou účinnost. Jinou možností je použití tepelného čerpadla. Často je přitom nezbytné upravit i systém vytápění, protože tepelné čerpadlo dává do vytápěcího systému vodu o teplotě max. 55 C, zatímco většina starších systémů byla navržena pro teplotu 90 C (případně 70 C). Tepelné čerpadlo je investičně náročné, proto je vždy nutno pečlivě zhodnotit ekonomiku investice. Z hlediska hodnocení energetické náročnosti budovy (dle zmíněné vyhlášky č. 148/2007) je tepelné čerpadlo výrazným zlepšením. A často je tou nejefektivnější cestou, jak splnit požadavky na energetickou náročnost. Replika původního okna s dvojsklem ve vnitřním křídle. Zcela nevhodně je použito dvojsklo s mezerou 1 cm, což snižuje tepelně i zvukově izolační schopnost okna. Příklad Památkově chráněná budova školy z roku 1904 s okny zhruba z roku Energetický auditor hledal možnosti úspor energie tak, aby budova splnila požadavek na zařazení minimálně do kategorie B v průkazu energetické náročnosti budovy. Tento požadavek vycházel z dotačního programu, nikoliv ze zákonné povinnosti (památky mají výjimku). Pro dosažení kategorie B nepostačí ani výměna oken a vnitřní zateplení. Použití tepelného čerpadla (místo stávajícího plynového kotle) posune budovu do kategorie B i v případě, že se žádné zateplení ani výměna oken neprovede. Pozor, optimální šířka mezery mezi skly je 1,6 cm (u skel plněných vzduchem) cena je přitom stejná jako u dvojskla s užší mezerou, které ovšem izoluje hůř. Ve srovnání s běžnými Eurookny pak takové okno izoluje až dvakrát lépe, výrazně lepší jsou i jeho akustické parametry. Vytápění, vzduchotechnika, regulace V systémech větrání a vytápění budovy lze najít nezanedbatelný potenciál úspor, investiční náklady jsou obvykle malé a návratnost se počítá na měsíce. Jde zejména o úpravy regulace, které zabrání zbytečnému větrání a vytápění v době, kdy to není potřeba. Nejjednodušším řešením je instalace termostatických ventilů, případně spínání větrání pomocí čidel koncentrace CO 2. Jiným velmi efektivním řešením (u nebytových budov) je například vypínání cirkulace teplé vody v noci a o víkendu. Důležité je, aby správce budovy uměl regulaci ovládat zde jsou obvykle největší problémy. Vždy po zateplení nebo jiných úsporných opatřeních je nutno nově vyregulovat vytápěcí systém objektu, jinak bude docházet k přetápění a skutečná úspora tepla nebude ani zdaleka tak velká, jak projektant předpokládal. Velmi efektivním opatřením je instalace větracího systému s rekuperací tepla kromě úspor tepla může vyřešit i problémy s vlhkostí. Instalace vzduchotechniky představuje poměrně velký zásah do budovy, nelze ji tedy použít všude. Opatření v budově Výchozí stav 208 kwh/m 2 /rok Výměna oken 192 kwh/m 2 /rok Výměna oken + vnitřní zateplení 124 kwh/m 2 /rok Výchozí stav + tepelné čerpadlo 83 kwh/m 2 /rok Hodnocení pro Průkaz energetické náročnosti budovy (dle vyhl. 148/2007 Sb.) E nehospodárná E nehospodárná C vyhovující B úsporná 13

18 Bývalý německý Spolkový dům ve starobylých Slavonicích na pomezí Čech, Moravy a Rakouska byl znehodnocen nedokončenou přestavbou na kino. Stojí v městské památkové rezervaci a je předmětem státní památkové péče. Koncept přestavby na společenské centrum Zdroj je od počátku založen na promyšleném funkčním energetickém modelu. Jako budoucí centrum environmentálního vzdělávání je pilotním příkladem projektu Zelené památky. Základní informace Adresa: Na potoku 629, Slavonice Stav: schválené stavební povolení, přidělená dotace, realizace plánována na rok 2012 Vlastník: Slavonická renesanční, o.p.s. Forma památkové ochrany: budova stojí na území Městské památkové rezervace Slavonice 01 Spolkový dům Slavonice Návrh Architekt: Ing. arch. Jiří Opočenský, Ing. arch. Štěpán Valouch (OV-A) Způsob využití: multifunkční dům (vzdělávací centrum, kavárna, sál) Stavebník: Slavonická renesanční, o.p.s. Spotřeba energie: nízkoenergetická stavba: měrná roční spotřeba energie na vytápění 48 kwh/m 2 /rok, odhadovaná měrná roční celková spotřeba energie 112,61 kwh/m 2 /rok Výchozí stav Rok výstavby: 1932 Způsob využití: německý Spolkový dům, kino Spotřeba energie před úpravami: neznámá Charakteristika budovy před úpravami: Jednoduché obdélníkové řešení prostorného společenského sálu s jevištěm a nejnutnějším zázemím bylo následnými nekoncepčními úpravami a přístavky zcela rozvolněno. Původní zastavěná plocha domu z roku 1932 byla rozšířena o 60 % plochy stavbami nulové architektonické hodnoty. Po roce 1992 tu zůstala nefunkční hrubá stavba nedokončené přestavby na kino. 14

19 15 Foto a vizualizace: archiv atelieru OV-A

20 Komentář autora Příběh rekonstrukce V jedinečném historickém městě Slavonice navrhujeme přestavbu původního německého Spolkového domu na nízkoenergetické environmentální centrum. Nízkoenergetický standard byl požadavkem klienta. I přes obtížnost situace v městské památkové rezervaci jsme za použití moderních technologií docílili maximálně šetrného provozu. Dům byl postaven v roce 1932 na půdorysné stopě středověké hradby. V 80. letech 20. století byl učiněn pokus přestavět jej na kino. Kolem domu vznikla řada přístaveb, které jsou v havarijním stavu. V rámci přestavby, jež nikdy nebyla dokončena, byl zničen veškerý interiér sálu z 30. let. V návrhu jsou přístavby odstraněny. Forma nového stavebního objemu je lapidární, dům má pro místo typický, samozřejmý tvar. Přináší sem zklidnění a řadí se k velkým domům po obvodu starého města: například stodolám, šatlavě, sýpce, škole. Zároveň je kompaktní, odpovídá nárokům na nízkou spotřebu energií. Z vnější strany je obvodové zdivo ponecháno bez omítek, je odhalena jeho struktura z 30. let, dozdívky z 80. let a bourané části. Zdivo se stává čitelným dokladem událostí 20. století, obrazně novodobým sgrafitem. Pro scelení a ochranu je zdivo z vnější strany opatřeno difuzně otevřenou bílou malbou. S ohledem na vnější výraz domu a také nárazový program výukového centra je dům zateplen z vnitřní strany obvodové zdi. V rámci rekonstrukce jsme se snažili v co největší míře respektovat místo a jeho historii a využívat místní materiály. V domě se proto topí převážně dřevem a peletami, dřevěná okna jsou od místního výrobce. Energetická a technická koncepce Cílem obnovy je vybudovat chytrý, šetrný a úsporný dům s didaktickou náplní. V maximální možné míře využíváme stavební postupy a technologie podporující využití obnovitelných zdrojů energie a umožňující nízkoenergetický provoz. V podkrovním technickém prostoru je akumulační nádoba, kterou ohřívají nezávislé zdroje tepla, z ní je zpětně zajištěn ohřev topné vody rozváděné po domě. Akumulační nádobu vytápí kombinovaný kotel na dřevo, pelety, doplňkově plyn, odpadní teplo se získává také z krbu v přízemí. Pod střešní krytinou jsou umístěny hadice, které v létě zajišťují teplou užitkovou vodu. Na půdě se nacházejí dále dvě vzduchotechnické rekuperační jednotky napojené na dva nezávislé okruhy provoz sálu a provoz veřejné části s lobby. Konzultant technologického řešení prof. Ing. Jan Tywoniak, Csc., ze stavební fakulty ČVUT doporučil solární panely a fotovoltaické články umístěné na střeše domu. S jejich použitím s ohledem na střešní krajinu ale nesouhlasili pracovníci památkové péče. Uvažovali jsme o využití tepelných čerpadel, nicméně prof. Tywoniak byl proti. Tepelná čerpadla nepovažuje za obnovitelný zdroj energie, neboť ke svému provozu spotřebovávají energii vyrobenou neekologickým způsobem v běžné elektrárně. Ing. arch. Štěpán Valouch Výčet zásahů stavební úpravy, použité technologie zateplení z interiéru (extrudovaný polystyren 16 cm), cm původního cihelného obvodového zdiva, difuzně otevřený ochranný nátěr původního zdiva zateplení stropu nad vrchním patrem a podlahou přízemí podkroví zatepleno samostatně (viz schéma) nová okna (dřevěná s izolačním trojsklem) tepelné zisky ze slunce (pasivní zisk vyhřívání betonových podlah skrz jižní okna) podlahové konvektory v přízemí (teplovodní) nové železobetonové stropy osazené na ISO nosníky s přerušeným tepelným mostem kombinovaný zdroj tepla (krb, dřevokotel, solární energie, plynový kotel jako záložní zdroj) 16

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce

Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Energetická efektivita budov ČNOPK 5-2014 Zateplení budov, tepelné izolace, stavební koncepce Ing. Jiří Šála, CSc. tel. +420 224 257 066 mobil +420 602 657 212 e-mail: salamodi@volny.cz Přehled budov podle

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) PROJEKT NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH 1. ŮVOD 2. PROJEKT REKONSTRUKCE 3. PROJEKT NOVOSTAVBY

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Stavební kameny pro Vaše nápady

Stavební kameny pro Vaše nápady Stavební kameny pro Vaše nápady Další informace Nové stavění nové myšlení Stále více lidí chce stavět a bydlet jinak. Chtějí dobré, solidní domy s vysokou kvalitou bydlení a rozumnými pořizovacími a udržovacími

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Přitažlivost řešení bungalovu

Přitažlivost řešení bungalovu HAAS FERTIGBAU, S.R.O.: BASIC LINE 116 Přitažlivost řešení bungalovu TYP: Basic Line 116 POČET MÍSTNOSTÍ: 3+1 ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 138,3 m 2 PODLAHOVÁ PLOCHA: 116,0 m 2 VHODNÝ POČET OSOB: 3-4 OBESTAVĚNÝ PROSTOR:

Více

TZB II Architektura a stavitelství

TZB II Architektura a stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB II Architektura a stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Zakládání staveb Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ

ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ CECH PRO ZATEPLOVÁNÍ BUDOV ČR ING. PAVEL SVOBODA, ČLEN SKUPINY EXPERTŮ CZB ENERGY FUTURE ENERGETICKÁ EFEKTIVITA STAVEB A SANACÍ DO S A DON TS PŘI ZATEPLOVÁNÍ Jihlava 19.10.2010 VRÁMCI PROJEKTU ENERGY-FUTURE

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ

Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ Výukový modul ÚSPORA ENERGIE VE STAVEBNICTVÍ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU

POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU PROTOKOL TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KCÍ A OBJEKTU dle ČSN 73 0540 Studentská cena ENVIROS Nízkoenergetická výstavba 2006 Kateřina BAŽANTOVÁ studentka 5.ročníku VUT Brno - fakulta stavební obor NAVRHOVÁNÍ

Více

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy

HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 1 HELUZ Family 2in1 důležitá součást obálky budovy Ing. Pavel Heinrich Technický rozvoj heinrich@heluz.cz 25.10.2013 Ing. Pavel Heinrich 2 HELUZ Family 2in1 Výroba cihel

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Adresa: Majitel: Bytový dům Rakouská 543, 289 24 Milovice Společenství vlastníků bytů Vila

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Střešní konstrukce Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Ing Jan Kříž Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů OPŽP 2014-2020 Základní přehled OPŽP 2014-2020 Základní

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů

PASIVNÍ DOMY NÁVRH. ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů PASIVNÍ DOMY NÁVRH ING. MICHAL ČEJKA Certifikovaný konzultant a projektant pasivních domů Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov

Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov. Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Fórum českého stavebnictví 2008 Trend budoucího stavebního trhu očima sdružení pro zateplování budov Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov Úvod do problematiky bytová výstavba a zateplení

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o.

REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. REFLEXE CÍLE EU 20-20-20 PŘI PROJEKTOVÁNÍ STAVEB Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o. Cíle 20-20-20 Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 % Podíl na emisích CO 2 dosahuje 35-36 % Snaha o

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více