Zelené památky. Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelené památky. Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb"

Transkript

1 Zelené památky Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb

2 Zelené památky jsou památkově cenné stavby (chráněné i nechráněné), které byly obnoveny s ohledem na šetrnost ke zdrojům energie a jejichž památková hodnota nebyla touto úpravou ohrožena, naopak lze říct, že dala stavbě perspektivu budoucí existence a je příkladem kvalitní architektury. Publikace Zelené památky představuje šestnáct příkladů staveb z České republiky a Rakouska, doplněných komentáři architektů a odborníků na památkovou péči a na energetickou náročnost budov. Čtyři odborné příspěvky na téma snižování energetické náročnosti u památkově cenných staveb spolu s prezentovanými stavbami vytvářejí mozaiku zachycující současný postoj české odborné veřejnosti k tomuto tématu. Publikace by měla zaujmout jak odborníky, tak širokou veřejnost a měla by podporovat vznik dalších zelených památek. Výběr příkladů spojuje zájem o životní prostředí v širším slova smyslu: čistota vzduchu, vody a země, podpora obnovitelných zdrojů energie a udržitelné užívání těch primárních, ale také krásné a podnětné prostředí pro život. Green landmarks are historicly valuable buildings (listed as protected heritage or unlisted) that have been renovated to become more energy efficient. In the process of renovation the buildings were not harmed, on the contrary, they have been adapted for contemporary use and have been given a perspective for future existence. This book presents sixteen case studies from the Czech Republic and Austria complemented by texts writen by architects and experts in historic preservation and energy efficiency. Commented case studies together with four expert s reports reflect the current state in the process of greening historic buildings and the related debate in the Czech Republic. The book is meant for both experts in various fields and the general public and should support the idea of green landmarks. The case studies, that have been selected for this publication, value the environment in a wider sense: they aim for clean air, water, soil, renewable sources of energy and considerate managment of primary energy sources, but also for a beautiful and inspiring environment for life. Grüne Denkmäler sind historisch wertvolle Gebäude (die nicht unbedingt unter Denkmalschutz stehen müssen), die mit Rücksicht auf Energieverbrauch renoviert wurden und deren denkmalerische Bedeutung dabei nicht gefährdet war. Man kann sogar sagen, dass die Gebäude eine Zukunftsperspektive erhalten haben und zu einem Beispiel für hochwertige Architektur wurden. Die Veröffentlichung Grüne Denkmäler präsentiert sechszehn Beispiele aus Tschechien und Österreich, die durch Kommentare von Architekten und Experten für Denkmalschutz und Energieverbrauch von Gebäuden ergänzt werden. Vier Fachbeiträge zum Thema der Senkung des Energieverbrauchs bei denkmalerisch wertvollen Gebäuden bilden gemeinsam mit den präsentierten Gebäuden ein Mosaik, das die zeitgenössische Haltung der tschechischen Expertenöffentlichkeit zu diesem Thema zusammenfasst. Die Publikation ist sowohl für Experten, als auch die breite Öffentlichkeit gedacht und sollte die Entstehung weiterer Grüner Denkmäler fördern. Die Auswahl an Beispielen ist selbst ein Portrait des Interesses an Umweltschutz in breiteren Sinne: Luft-, Wasser- und Erdqualität, Unterstützung von erneuerbarer Energie und nachhaltiger Einsatz von Primärenergie, aber auch ein wunderschönes und inspirierendes Lebensumfeld. Slavonická renesanční, o.p.s.

3 Obsah Úvodní slovo 5 Ekologická architektura rekonstrukce památek 6 Dipl. Ing. M. Arch. Georg W. Reinberg Energetické úspory a architektonické dědictví 8 Ing. arch. Miloš Solař Tepelná ochrana budov a památky 10 Ing. Jiří Šála, CSc. Snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb 12 Ing. Karel Srdečný 01 Spolkový dům, Slavonice Fakulta informačních technologií VUT v Brně Národní divadlo, Praha Krajské kulturní a vzdělávací centrum, Zlín Činžovní domy na Janáčkově nábřeží, Praha Činžovní dům U Průhonu, Praha Činžovní dům na Maria Treu Gasse, Vídeň Činžovní dům na Wollzeile, Vídeň Rodinný dvojdům, Praha Vokovice Paličkova vila, Praha Baba Vila v Kunicích u Říčan, Praha východ Vila Ke Klimentce, Praha Smíchov Venkovské stavení, Šatov Oranžerie Břevnovského kláštera, Praha Barokní sýpka, Kašperské Hory Barokní fara, Kosmonosy 122 Projekt Zelené památky koncipovala a vede Slavonická renesanční, o.p.s. Realizaci projektu finančně podpořil Státní fond životního prostředí ČR. Tématem projektu jsou možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných budov. Zelené památky nabízejí prostor pro setkání různých úhlů pohledu odborných a zájmových skupin. Otevírají prostor pro diskusi o filosofii ochrany kulturního dědictví a jeho začlenění do soudobého života, o hledání společné cesty památkové péče, současného stavebnictví, architektury a moderních technologií. Zelené památky v této knize, ale i prostřednictvím odborných seminářů a na svých webových stránkách, přinášejí příklady úprav památkově cenných budov, u nichž se různými postupy podařilo snížit spotřebu energie nebo využít obnovitelné zdroje. Slavonická renesanční, obecně prospěšná společnost, vznikla v roce 2006 vedle zavedeného občanského sdružení. Má bohaté zkušenosti s environmentálním vzděláváním a aktivitami v oblasti udržitelného rozvoje. V duchu Zelených památek a ve spolupráci s kanceláří Opočenský Valouch Architekti připravuje úpravu bývalého německého Spolkového domu v městské památkové rezervaci renesančních Slavonic na nízkoenergetickou stavbu. Vznikne zde vzdělávací a kulturní centrum Zdroj. Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí. Spolufinancuje především projekty na ochranu vod, zlepšování kvality ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání.

4 Kombinováním menších úprav je snazší najít dostupné a efektivní řešení. Kde nejsou možné stavební úpravy, můžeme využít technologie. Většinou je vhodné obojí kombinovat. Velkým tématem při obnově historických staveb jsou okna. Tepelný odpor historických oken lze výrazně zvýšit jejich opravou. Náklady na energie se zásadně sníží rekonstrukcí vytápění a instalací kvalitního systému měření a regulace. Pouze užívaná památka má budoucnost.

5 Hlavní je pro nás kvalita života, nejen úspora energií. Staré budovy musíme renovovat, jinak je nebudeme schopni vytopit. Snaha o úsporu energií je často nesmyslně redukována na zateplení a výměnu oken. Při plánování obnovy jsou rozhodující úvahy o budoucím využití objektu. Energetický audit by měl být základní podmínkou investic do úspor energie. Je rozdíl upravovat historickou budovu na kanceláře, anebo na byty.

6 Slavonická renesanční, o.p.s. a Státní fond životního prostředí ČR, 2011 cc BY-NC-ND Materiály je možné kopírovat, distribuovat a prezentovat veřejnosti. Vždy uveďte zdroj, neužívejte materiál ani jeho části komerčně a materiály nepozměňujte. ISBN (Státní fond životního prostředí ČR) ISBN (Slavonická renesanční, o.p.s.)

7 Zelené památky Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb

8 Poděkování Tým projektu Zelené památky děkuje všem, kteří se tak či onak podíleli na vzniku knihy Zelené památky ať už radou, doporučením či připomínkou. Především to jsou Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., Ing. Vladimír Kopřiva, Ing. arch. Věra Kučová, Mgr. Petr Pavelec, Ing. Irena Plocková, Ing. arch. Petr Suske, Ing. Martin Svoboda, prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. Za podporu a spolupráci děkujeme také Státnímu fondu životního prostředí a Národnímu památkovému ústavu. 4

9 Úvodní slovo Kniha, kterou držíte v ruce, je završením více než roční práce na projektu Zelené památky. Shromáždili jsme a zdokumentovali příklady staveb nejlépe ilustrující odpovědi na otázky, které jsme si kladli na počátku, ale i v průběhu projektu: Je možné snížit energetickou náročnost památkově cenné stavby, a neohrozit přitom její kulturní a historickou hodnotu? Jak toho dosáhnout? Existují příklady takových staveb u nás? Je to správný přístup a je to vůbec potřeba? Shromážděné příklady z České republiky a Rakouska ukazují, že to možné je. Dosáhnout toho lze různými způsoby, už i proto, že každá památkově cenná stavba je jedinečná. Nenabízíme proto přesný návod jak postupovat. Shromážděné příklady ukazují, jaké kroky ve vybraných případech učinil architekt, projektant či vlastník stavby. Komentáře odborníků na památkovou péči a energetickou náročnost budov přidávají další názor na konkrétní obnovu i téma obecně a mohou se různit. Kniha Zelené památky by především měla podporovat myšlenku, že péče o kulturní dědictví a o životní prostředí mohou jít ruku v ruce. Kromě oficiálně uznaných památek existuje řada historických staveb, které lze považovat za cenné v obecném slova smyslu nebo z hlediska určitého názoru skupiny obyvatel. Nelze je jednoduše popsat, určit, nejsou chráněny zákonem, a patří proto mezi nejohroženější. Způsob jejich správy závisí pouze na kultivovanosti vlastníka, případně stavebního úřadu. Stavby, které postavily předchozí generace, ať už kulturní památky nebo obyčejné domy, školy, nádraží, továrny či obecní úřady, přitom vytvářejí ráz města, obcí i krajiny České republiky. Exempla trahunt příklady táhnou. V průběhu projektu jsme se setkali s desítkami architektů, památkářů, technologů a vlastníků objektů. I přes rozdílné úhly pohledu se všichni shodují, že je důležité, aby zelené památky vznikaly, aby je stát podporoval a aby tyto příklady byly dokumentovány, zveřejňovány a oceňovány. Ing. arch. Mahulena Svobodová a Mgr. Barbora Petrová, Zelené památky Pohledem do obsahu knihy zjistíte totéž, co my hledáním v terénu: příkladů je málo. Ještě méně jich je dobře zdokumentovaných. Vybírali jsme realizace a projekty, které podle našeho názoru především splňují kritérium kvalitní architektury. V úvodní části publikace naleznete příspěvky odborníků z různých oborů. Spolu s prezentovanými stavbami vytvářejí mozaiku snad alespoň částečně zachycující současný postoj české odborné veřejnosti k tématu snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb. Proč tedy obnovovat staré domy a proč zeleně? Udržovat existující stavby je šetrné k financím i ke zdrojům energie, jsou-li navíc památkově cenné (ať už chráněné, nebo ne), prospívá to krásnému a zdravému životnímu prostředí. Provozní náklady neustále rostou a bez zodpovědného přístupu a hledaní úspor hrozí, že pro investory bude ekonomicky výhodnější stavět nové objekty s nízkými provozními náklady a památky budou nevyužívané chátrat. 5

10 Budovat moderní domy bez zatěžování životního prostředí je mnohem snazší v případě rekonstrukcí stávajících staveb než při výstavbě nových domů. Nemusí být znovu vynaložena tzv. šedá energie (veškerá energie spotřebovaná přímo či nepřímo při stavbě domu), potřebná infrastruktura již existuje a také použité stavební materiály jsou, přinejmenším u starých staveb, zpravidla ekologičtější než ty nové. Také potenciál k úsporám energie je u rekonstrukcí výrazně vyšší než u novostaveb, pro které platí relativně přísné stavební předpisy snižující možnosti dalších úspor. Naopak u staré zástavby jsou vzhledem k její vysoké energetické náročnosti takové úspory technicky i finančně snadno realizovatelné. Ekologická architektura rekonstrukce památek Dipl. Ing. M. Arch. Georg W. Reinberg Architekturbüro Reinberg Přesto všechno stojí projekty udržitelných staveb v oblasti rekonstrukcí ve stínu výstavby nové. Energeticky úsporné, a tím i ekologické rekonstrukce se staly tématem mnohem později než takové novostavby. Proč tomu tak je? A proč to platí zejmé - na v oblasti památkově chráněných staveb? Například v Rakousku, kde dnes stojí velké množství nových pasivních domů, najdeme jen velmi málo pasivních domů, které by vznikly rekonstrukcí již existujícího domu, a vůbec žádný mezi památkově chráněnými objekty (u nichž při přestavbě není vyžadován energetický průkaz). Samozřejmě má smysl zachovávat jednotlivé památky přesně tak, jak byly původně postaveny. Podávají svědectví o době minulé, které by mělo zůstat zachováno v nezkreslené podobě. Ani pro památkově cenné stavby se ale nenabízí pouze tato cesta. Právě historicky cenný stavební fond lze nejlépe zachovat, najde-li se pro něj soudobé využití a stane-li se součástí kulturního života. Získá tak perspektivu budoucí existence. I když změny byly daleko pomalejší než dnes, nebylo tradiční stavění neměnné, stále hledalo možnosti zlepšení. Také historické stavby byly svého času odrazem světa své doby, nejmodernější techniky, odrazem starostí, přání a nadějí tehdejších lidí. Jsou svědky historických zkušeností a vyhlídek své doby. V rozporu s tímto faktem dnes ve staré zástavbě postupujeme příliš opatrně a bojácně a snažíme se skrýt projevy dnešní doby. Zásah má být maskován, případně je minulost předstírána a staví se tak, aby vše vypadalo jako staré. (Ještě nedávno bylo v centru Vídně zakázáno, aby nové vypadalo jako nové, a vikýře, které sem historicky nepatří, se staly symbolem citlivé rekonstrukce.) Důvod, proč často postupujeme přehnaně opatrně, čistě přizpůsobivě anebo raději neděláme nic, souvisí s hluboce narušenou sebedůvěrou. Společnost, která nepřináší jasnou perspektivu budoucnosti, která nezachází dobře s životním prostředím, málo sází na technologie udržitelného rozvoje a svým potomkům nenabízí zrovna příznivé vyhlídky, se před budoucími generacemi musí skutečně stydět. Je potom pochopitelné, že taková společnost má potíže se stavebně projevit a raději se skrývá například za formální napodobování starého. 6

11 Historici umění se po desetiletí při restaurování snažili odkrýt ty nejstarší vrstvy. Dnes mezi nimi panuje všeobecná shoda nehledat pouze to nejstarší, ale představit celou historii a proměny uměleckého předmětu nebo budovy. Vždyť právě z historie, kterou nám předměty a budovy představují, se můžeme učit a poznávat minulost. Dějiny však neskončily včerejškem, i my jsme součástí dějin. Pouze kulturní pesimisté odsuzují naši současnost a dnešní kulturu a chtějí ji v historickém kontextu zamlčet a skrýt. Tento kulturní pesimismus je zcela pochopitelný ve společnosti, která svoji budoucnost nechce vidět nebo ji vědomě ničí. My však máme alternativu, a to právě v oblasti ekologického přístupu. Nová ekologická architektura, která je udržitelná a zaměřená na budoucnost, se může sebevědomě postavit dějinám minulosti i budoucnosti. Ekologická architektura není povrchní formalistickou odpovědí. Daleko spíše je stavebním projevem zásadních změn našeho pohledu na svět. Do architektury promítá naši technickou úroveň a současné formy soužití. Ekologická architektura je tak adekvátním výrazem dneška. Vědomě se vypořádává s budoucností i minulostí, a má tak lepší možnost najít své místo i architektonický výraz než architektura povrchní a formalistická. Z tohoto hlediska má jakkoliv může představovat radikální rozchod s výrazovými prostředky starých staveb daleko větší oprávnění zasahovat do starých staveb než jakákoliv jiná architektura. Poznatky o spotřebě energie a ekologii mohou také vést ke zvážení nových strategií využití budovy. Budova určená pro bydlení vyžaduje kupříkladu daleko lépe izolovaný obvodový plášť než ta určená pro kanceláře, protože je tu méně vnitřních zdrojů tepla (mimo jiné je to dáno menším počtem uživatelů na m 2 ), a potřeba větrání (a s ní spojené ztráty tepla) je menší. U památkově chráněných budov, kde zateplení není možné s ohledem na zachování vzhledu budovy a proporce místností, může být účelné zlepšit tepelné vlastnosti oken a instalovat větrání s rekuperací tepla. Při využití budovy pro kanceláře se takto lze přiblížit pasivnímu standardu. Vysoké tepelné ztráty z větrání je možné snížit až o 80 %. Naopak podkroví by v takovém případě bylo vhodné a ekologické využít pro bydlení ve standardu pasivního domu. Ekologická architektura, která navazuje na historický kontext a která má sílu obstát v budoucnosti, nejlépe pečuje o tradici. Tradici sebevědomě zasahovat do zástavby, vědomě vytvářet svědectví o naší době, věřit v lepší budoucnost. Stavění pro postfosilní éru má přiměřeně dbát o tradici: o tradici, která nehledí strnule zpět na dědictví předků, ale usiluje o pozitivní budoucnost. Pečovat o tradici neznamená uctívat popel, ale předávat jiskru. To ovšem vyžaduje, abychom architekturu nahlíželi v historických souvislostech a dbali o odpovědné a poučené vypořádání s historickým fondem. Vypořádání, které nezahrnuje jen stavebně technickou analýzu, ale žádá si porozumění podstatě stavby, její historii i duchu místa. Je to čistě analytický proces, který vyžaduje architektonické porozumění řeči kultury staré stavby. Díky němu pak můžeme příběh stavby doplnit naším vlastním pokračováním. Sebevědomý zásah spojený s pochopením pro budovu jí přináší změnu, doplnění a další vývoj. 7

12 Co to jsou zelené památky? Podle Wikipedie je zelená barva symbolem přírody, neboť většina rostlin má díky přítomnosti chlorofylu zelenou barvu. Z přírody bereme energii. Potřebujeme ji stále více. Energetickou spotřebu však nelze zvyšovat do nekonečna. Fosilní paliva budou v dohledné době vyčerpána. Drastické omezení dostupnosti energie by mohlo být koncem civilizace, na kterou jsme zvyklí. Získávání energie je navíc spojeno s rabováním přírodních zdrojů a znečišťováním životního prostředí. S energií je nezbytné začít velmi odpovědně hospodařit. Tento požadavek se týká i stavebnictví. Cesty jsou dvě: omezení spotřeby a zvyšování efektivity využití energií. Není správné problematiku zužovat pouze na zatep - lení a úsporu tepla. V úvahu je třeba brát i další energetické nároky, včetně provozní spotřeby, klimatizace, energie potřebné na výrobu a dopravu stavebních materiálů a jejich likvidaci po dožití. Energetické úspory a architektonické dědictví Ing. arch. Miloš Solař Národní památkový ústav Dříve se stavělo z místních materiálů. Dnes dovážíme suroviny často na dlouhé vzdálenosti. Naši předci opravovali a upravovali. Dnes nejčastěji měníme za nové. Dřevo, kámen, pálená a nepálená hlína, vápno a další tradiční materiály nepředstavují pro životní prostředí zátěž ani po svém dožití. Mnohé současné materiály ano. I když historické stavby obvykle nevyhoví aktuálním požadavkům na tepelně izolační vlastnosti, jsou obecně zelenější než produkty současného stavebnictví. Stejně tak idea památkové péče spočívající v udržování a opravách je z hlediska energetické náročnosti k životnímu prostředí šetrnější než stavby chápané jako spotřební zboží. Snížení energetických nároků na vytápění budov představuje jednu z významných oblastí možných úspor. U nových staveb je proto správné vyžadovat splnění předepsaných tepelně izolačních vlastností. Ze stejných důvodů je vhodné usilovat o zlepšení také u starších staveb, kde je reálné dosáhnout toho přiměřenými prostředky a za přiměřenou cenu. Cenou je přitom myšlena nejen finanční stránka věci, ale a to je v případě historických budov podstatné také dopad na jejich podobu. Pokud rezignujeme na ochranu specifické podoby historických staveb, hrozí, že zničíme právě tu kvalitu, která je pro společnost významná. Názor české památkové péče vyjadřuje společné prohlášení České komory architektů, Národního památkového ústavu a Státního fondu životního prostředí z 18. května Citujme alespoň dvě základní myšlenky: Architektonické dědictví je ohroženo chátráním a necitlivými přestavbami. Ohrožuje je ale také mechanické uplatňování požadavku přizpůsobovat historickou architekturu technickým standardům soudobé stavební produkce. Toto nebezpečí je aktuální i v případě snižování energetické náročnosti staveb. Zájem společnosti na úsporách energie je nesporný. Opatření, která k takovým úsporám směřují, jsou potřebná. V této souvislosti ale upozorňujeme, že nepřiměřené prostředky mohou vést v případě architektonického dědictví k jeho poškození. 8

13 Shodujeme se v názoru, že snižování energetické náročnosti staveb a zájem na ochraně architektonického dědictví lze alespoň v některých případech skloubit. To však vyžaduje, aby pro specifickou oblast architektonického dědictví byly podmínky,ušity na míru. Neměly by být podporovány úpravy, které jsou ze své podstaty konfliktní, a podpořena by naopak měla být ta opatření, kterými lze dosáhnout energetických úspor bez ohrožení kulturních hodnot. V oblasti architektonického dědictví je potřeba počítat i s malými kroky, individuálními návrhy, a hlavně s opravami dochovaných historických konstrukcí a prvků, mezi jinými i okenních rámů. Kulturních hodnot, o jejichž zachování bychom se měli u architektonického dědictví snažit, je více. Na prvním místě se patří připomenout originální hmotu, tedy hodnotu dochovaných historických oken, omítek, keramických obkladů, zdiva. Hodnotou je samozřejmě vzhled. V souvislosti s fasádami je vhodné zdůraznit, že hodnotné jsou nejenom fasády s plastickou výzdobou, ale i ty, jejichž architektonický výraz je založen na kvalitě povrchu. Připomeňme pohledové omítky, sgrafita, keramické obklady funkcionalistických staveb. Velký význam má autenticita, tedy věrohodnost, opravdovost, původnost, přesvědčivost. Polystyrénové římsy nalepené na fasádu patří do Disneylandu, nikoliv do seriózně chápané péče o zachování kulturního dědictví. Energetické náročnosti staveb se dlouho nevěnovala pozornost. Důsledkem uvědomění si blížící se krize a následné politické podpory úsporám je mechanicky chápané zateplování. K architektonickému dědictví, zejména k oknům, se přistupuje zcela bezohledně. Okna se navíc utěsňují, aniž by se řešil náhradní způsob větrání. Zavedený způsob zateplování exteriéru ničí vzhled staveb. S novými povrchovými úpravami tepelných izolantů je mnohdy spojena agresivní barevnost, pro niž se začíná vžívat označení vizuální znečištění. Možnost architektonicky polepšit panelové domy zůstává nevyužita. Výjimky potvrzují pravidlo. Výše naznačený, ne úplně šťastný, způsob aplikace je do značné míry způsoben nedostatkem informací a osvěty. To je potřeba změnit. Shrnutí dosavadních výsledků snahy o energetické úspory v oblasti architektonického dědictví, které byly navrženy či dokonce realizovány s ambicí nerezignovat na architekturu, je v této souvislosti velmi záslužné. Použitelných příkladů je u nás ovšem celkově velmi málo a těch, kterým nelze nic vytknout, ještě méně. Shrnutí tak do jisté míry připomíná ilustraci pořekadla, kde nic není, ani smrt nebere. Zkušenostmi se člověk učí. Význam shrnutí je v pobídce, abychom to zkusili také. A hodnotou je také souvislost okolního prostředí. Evropská charta architektonického dědictví z roku 1975 říká: Po dlouhou dobu se chránily a restaurovaly nejvýznamnější památky, aniž by se dbalo na jejich prostředí. Ony však mohou ztratit velkou část svého charakteru, jestliže se toto prostředí změnilo. Kromě toho celky, i když jim chybí význačné stavby, mohou poskytovat kvalitu prostředí, která z nich činí rozmanitá a členitá umělecká díla. Jsou to také tyto celky, které je třeba chránit jako takové. To, co je v oblasti památkové péče možné a vhodné ve prospěch energetických úspor dělat, nejsou výměny historických oken, ale jejich repase a úpravy. Není to brutální balení do polystyrenu, ale hledání malých zlepšení, která pomohou, ale neuškodí. Včetně vnitřních izolací, které se s ohledem na nabídku nových materiálů a technologií zdají v této souvislosti perspektivní. Nadějné je uplatnění regulačních systémů. Obecně je prostředkem energetických úspor údržba. Dobře udržovaná stavba je energeticky úspornější než zavlhlá budova v havarijním stavu. Zdůraznění potřeby architektonického přístupu je obecné. Platí pro architektonické dědictví i novostavby. Architektura je komplexní disciplína. Architektonický přístup neznamená pouze výtvarně kvalitní ztvárnění, ale také řešení větrání, zajištění pohody vnitřního prostředí, organizaci prostor, hmot a využití do fungujícího, člověku příjemného, zdravého, krásného a podnětného prostředí. 9

14 Většina projektantů se snaží ctít oprávněné požadavky památkové ochrany. Jejich přístup je však nutně odlišný od přístupu památkářů už jenom proto, že musí sledovat také další požadavky kladené na stavby. Nutně zde vzniká prostor pro vzájemná nedorozumění, který je zároveň prostorem, v němž je možné hledat oboustranně přijatelná řešení. Roli katalyzátoru zde sehrává program Zelená úsporám (a od roku 2009 zčásti také program Nový Panel), které v našich podmínkách nebývale intenzivně podnítily úsilí nejširší veřejnosti o získání dotací na snižování energetické náročnosti obytných budov, včetně historických. S novou naléhavostí to otevřelo diskusi o technických a technologických možnostech, které v oblasti tepelné ochrany historických budov máme k dispozici, a zároveň o podmínkách jejich diferencovaného uplatnění podle úrovně památkové ochrany. Historické budovy a památkově chráněné obzvlášť vyžadují individuální přístup tak, aby umožnily plnohodnotný současný způsob užívání. Tepelná ochrana budov a památky Ing. Jiří Šála, CSc. MODI Tepelná ochrana historických budov není vhodná ani možná Takto kategorický přístup památkářů naštěstí není běžný, neboť ve svém důsledku vede k památkové ochraně budov až do jejich úplného zničení. Historické budovy totiž byly stavěny pro jiné podmínky užívání. Vnitřní prostředí bylo podstatně odlišné od současných zvyklostí bylo podstatně chladnější a lidé byli v chladných obdobích i uvnitř budov velmi silně oblečeni, vytápělo se jen v některých místnostech, a to lokálně, větrání bylo naopak výrazně podpořeno silným odtahem lokálních topenišť a větší průvan snižoval riziko nadměrné vlhkosti prostředí. Naprosto běžně a bez povšimnutí památkářů se v rámci údržby mění způsob využití historických budov spolu se změnou technologií jejich vytápění a větrání, někdy i včetně těsnění oken a dveří. Důsledkem jsou tepelně vlhkostní poruchy, urychlené stárnutí nebo degradace materiálů a destrukce konstrukcí obálky budov, včetně navazujících styků s vnitřními konstrukcemi. V tomto případě nepomůže stále častější opakování oprav formou historicky shodných materiálových a konstrukčních replik řešení, neboť příčinou krátké životnosti nejsou jevy přirozeného stárnutí, ale uživatelské změny ve fyzikálním zatížení materiálů a konstrukcí v takovém rozsahu, že jsou příčinami závad. Základní podmínkou pro trvalé odstranění vad je zajištění souladu mezi stavebním řešením a provozními podmínkami, tj. zajištění nutných podmínek tepelné ochrany budovy. Nejlevnější a památkově nejpříznivější variantou je volba využití, která zajistí provoz co nejblíže původním provozním podmínkám, z dnešního pohledu dosti drsným. Toto památkově nejvhodnější užívání je však v praxi spíše výjimečné, obvyklejší bývá snaha o soudobý způsob užívání historických budov. Prevenci vad a poruch je pak možné zajistit stavebně technickými úpravami konstrukcí obálky budovy a/nebo průběžným řízením tepelně vlhkostních podmínek vnitřního prostředí vhodných pro budovu pomocí inteligentních technologií. U památkově chráněných budov obvykle musíme využívat obě cesty. 10

15 Energeticky výhodnější jsou stavebně technické úpravy konstrukcí obálky budovy v rozsahu, který umožňuje úroveň památkové ochrany. Obvykle nepřichází v úvahu vnější tepelná izolace velmi členitých uličních fasád. Spory se vedou o jednoduché dvorní fasády, okna a dveře, stropy nad nevytápěnými suterény či stěny a stropy k průjezdům. Jedná se o dvě úrovně diskusí jestli je vůbec možné provést nějaká opatření, a pokud ano, tak v jaké dimenzi. Bez problémů bývá volné uložení tepelné izolace na podlahy nevytápěné půdy či obnova vzduchových izolací a hydroizolací u stěn pod terénem. Ponecháme-li některé konstrukce obálky budovy z památkových důvodů bez tepelné ochrany, pak je třeba znovu prověřit přilehlé prostory a pokud možno upravit jejich provozní využití tak, aby jejich tepelně vlhkostní podmínky nevedly k riziku vad a poruch neupravených památkově cenných konstrukcí. Dvojsklo se doporučuje uplatnit ve vnitřních křídlech špaletových oken Chybné doporučení, které zvýší orosování skla vnějšího křídla a následně urychlí degradaci povrchových úprav rámů a jejich destrukci. Správné je umístění dvojskla do vnějšího křídla. Z pohledového hlediska tato úprava nevadí díky distančním rámečkům dvojskla v barevnosti rámů. Po vyčerpání dostupných stavebně technologických a koncepčně provozních možností je možno využít technická zařízení na vytápění, na výměnu a úpravu vzduchu s možností individuálního řízení provozních podmínek v jednotlivých místnostech podle jejich aktuálních potřeb. Kombinací těchto opatření lze naplnit oprávněný základní požadavek tepelné ochrany budov dle ČSN Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky: Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací podle zvláštního předpisu (zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) platí norma přiměřeně možnostem, nejméně však tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání. Tento požadavek vychází z jednoduché zásady vady a poruchy užívané budovy jsou neslučitelné s její památkovou ochranou. Samostatným případem jsou novostavby v prolukách uvnitř památkových rezervací, u kterých nic nebrání splnění plného rozsahu předpisů o nízké energetické náročnosti a tepelné ochraně budov. Vnější zateplení stěn je u historických budov vhodné nahradit vnitřním Výhodou uplatnění vnějšího zateplení stěn historických budov v rámci nově prováděných povrchových úprav je snížení vlhkostního a teplotně dilatačního namáhání původních konstrukcí, tedy zlepšení podmínek pro dlouhodobé zachování stavební podstaty historické budovy. Vnitřní zateplení obvodových stěn nelze doporučovat jako vhodnější řešení. Kromě možných obtíží s kondenzací pod vnitřním zateplením zůstává vždy zachován problém s uložením stropních trámů v masivnější kondenzační zóně obvodové stěny posunuté k původnímu vnitřnímu povrchu a tvorba plísní na navazujících konstrukcích podchlazených vnitřním zateplením. To lze řešit obtížným tepelně izolačním obložením všech ploch stropních trámů v obvodovém zdivu a provedením tepelně izolačních náběhů na navazující vnitřní stěny, příčky a strop (což se vizuálně projeví v interiéru). Bez těchto nutných úprav vede vnitřní zateplení téměř vždy k vadám a poruchám, často destrukčním. Při vnitřním zateplení se zvyšuje vliv tepelných vazeb v napojeních vnitřních konstrukcí tak výrazně, že se též trefně nazývají tepelnými tunely (vnější zateplení naopak tento vliv potlačuje). 11

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty

MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY. novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty MANUÁL ENERGETICKY ÚSPORNÉ ARCHITEKTURY novostavby / panelové domy / změny staveb / historické objekty 4 6 18 19 22 26 35 39 42 44 47 51 56 59 64 64 70 71 71 72 73 76 78 80 84 ÚVODNÍ BLOK (ODBORNÝ GARANT

Více

OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ

OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ústřední pracoviště OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ Praha 2010 1 OBNOVA OKENNÍCH VÝPLNÍ A VÝKLADCŮ Marie Báčová Martin Ebel Petra Lesniaková Alfréd Schubert Miloš Solař Ladislav

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Alternativní stavební systémy - ekologické bydlení Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

Pasivní dům. zkušenosti z Rakouska a české začátky

Pasivní dům. zkušenosti z Rakouska a české začátky Pasivní dům zkušenosti z Rakouska a české začátky Brno 2004 Publikace vyšla s laskavým svolením Úřadu vlády Dolního Rakouska, odboru energetiky, a AEE Sdružení pro obnovitelné energie, Rakousko. Publikace

Více

26,7. Začalo to jako můj koníček,

26,7. Začalo to jako můj koníček, parlament & byznys Začalo to jako můj koníček, až později se z toho stala společensky přínosná činnost, popisuje svůj zápal pro šetření energiemi zástupce provozního ředitele Národního divadla Miroslav

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika pasivních domů vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. 2012 autor: Olga Málková

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU ÚVOD Publikace Budovy s nízkou spotřebou energie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku - konkrétní příklady a zkušenosti je určena všem, kteří plánují stavbu domu a přemýšlejí o jeho energetické koncepci.

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 12 0 1 2 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Uhlíková stopa ve stavebnictví BIM v architektonické praxi 79 Kč editorial

Více

Slunce 2002. První česko-rakouská solární konference. 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Slunce 2002. První česko-rakouská solární konference. 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno První česko-rakouská solární konference Slunce 2002 19. září 2002 - konference Konferenční sál veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno 20. září 2002 - exkurze Brno, Břeclav, Dolní Rakousko Uspořádání

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 22 0 1 3 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Regenerace bytového fondu 79 Kč Bjørn Lomborg: Ekolog, kterého si oblíbíte

Více

Energeticky úsporná opatření budov ve vztahu k ceně nemovitosti

Energeticky úsporná opatření budov ve vztahu k ceně nemovitosti Bankovní institut vysoká škola Praha Energeticky úsporná opatření budov ve vztahu k ceně nemovitosti Bakalářská práce Michal Soukup Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 2 2015 AKTUÁLNĚ: PSP se vracejí o rok zpátky The Edge nejudržitelnější budova světa Lidé stojí víc než energie Jak

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více