Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1065/2008 RM 35 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1066/2008 RM 35 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský Ing. Radko Černocký 1067/2008 RM 35 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 893/2008-RM 29, 914/2008-RM 29, 939/2008-RM 30, 966/2008-RM 31, 999/2008-RM 32, 1002/2008-RM 32, 1007/2008-RM 32, 1014/2008-RM 33, 1015/2008-RM 33, 1016/2008-RM 33, 1017/2008-RM 33, 1018/2008-RM 33,

2 1019/2008-RM /2008-RM 33, 1021/2008-RM 33, 1022/2008-RM 33, 1023/2008-RM 33, 1024/2008-RM 33, 1025/2008-RM 33, 1026/2008-RM 33, 1027/2008-RM 33, 1028/2008-RM 33, 1029/2008-RM 33, 1030/2008-RM 33, 1031/2008-RM 33, 1032/2008-RM 33, 1033/2008-RM 33, 1034/2008-RM 33, 1035/2008-RM 33, 1036/2008-RM 33, 1037/2008-RM 33, 1038/2008-RM 33, 1039/2008-RM 33, 1040/2008-RM 33, 1042/2008-RM 33, 1044/2008-RM 33, 1045/2008-RM 33, 1046/2008-RM 33, 1047/2008-RM 33, 1048/2008-RM 33, 1049/2008-RM 33, 1050/2008-RM 33, 1051/2008-RM 33, 1052/2008-RM 34, 1053/2008-RM 34, 1054/2008-RM 34, 1055/2008-RM 34, 1056/2008-RM /2008-RM 34, 1058/2008-RM 34, 1059/2008-RM 34, 1060/2008-RM 34, 1061/2008-RM 34, 1062/2008-RM 34, 1063/2008-RM 34, 1064/2008-RM /2008 RM 35 Rezignace členů komise BESIP Rady města Lipník nad Bečvou a jmenování nového člena komise BESIP 1. RM bere na vědomí rezignaci Ing. Karla Janderky a Ing. Libuši Sunkovské z funkce člena komise BESIP dle důvodové zprávy. 2. RM s účinností od jmenuje p. Milenu Hradilovou členem komise BESIP. 3. RM ukládá starostovi zaslat novému členu komise oznámení o jejím jmenování. 1069/2008 RM 35 Návrh na ubytování na ubytovně Venedik č RM po projednání neschvaluje ubytování p. Ladislava Barana na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2008 RM 35 Návrh na ubytování na ubytovně Venedik č RM po projednání neschvaluje ubytování pí Michaely Migkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

3 1071/2008 RM 35 Žádost o poskytnutí neinvestičního příspěvku 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši ,- Kč na činnost KAPPA-HELP, IČO RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku. T: /2008 RM 35 Udělování souhlasu města s umístěním místa podnikání fyzických osob v sídle Městského úřadu Lipník nad Bečvou na adrese nám. T.G.Masaryka č.p RM po projednání n e s o u h l a s í s tím, aby fyzické osoby s bydlištěm v sídle Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou - tj. na adrese náměstí T. G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou, umisťovaly své místo podnikání na této adrese. 1073/2008 RM 35 Školská rada Gymnázia Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p.o. 1. RM po projednání jmenuje členem školské rady Gymnázia Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p. o. paní Mgr. Libuši Motanovou a pana Ing. Radko Černockého, a to s účinností od RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat o jmenování členů rady, jako zástupců zřizovatele, ředitele Gymnázia Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p.o. T: RM ukládá řediteli Gymnázia Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, p. o., zabezpečit uskutečnění voleb do školské rady těch členů, kterým vypršel mandát a o výsledku voleb informovat zřizovatele. T: /2008 RM 35 Školská rada Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o. 1. RM po projednání jmenuje členem školské rady Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o. pana Romana Koutného a MUDr. Martu Lazarovou, a to s účinností od

4 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat o jmenování členů rady, jako zástupců zřizovatele, ředitele Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o T: RM ukládá řediteli Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o, zabezpečit uskutečnění voleb do školské rady a o výsledku voleb informovat zřizovatele. T: /2008 RM 35 Školská rada Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o. 1. RM po projednání jmenuje členem školské rady Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o. pana Mgr. Martina Drietomského a pana Ing. Aloise Pátka, a to s účinností od RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat o jmenování členů rady, jako zástupců zřizovatele, ředitele Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o. T: RM ukládá řediteli Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o., zabezpečit uskutečnění voleb do školské rady těch členů, kterým vypršel mandát a o výsledku voleb informovat zřizovatele. T: /2008 RM 35 Školská rada Základní školy a mateřské školy Loučka, p.o. 1. RM po projednání jmenuje členem školské rady Základní školy a mateřské školy Loučka, p.o. pana Josefa Suchánka a pana Radka Váňu, a to s účinností od RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat o jmenování členů rady, jako zástupců zřizovatele, ředitelku Základní školy a mateřské školy Loučka, p.o T: RM ukládá ředitelce Základní školy a mateřské školy Loučka, p.o, zabezpečit uskutečnění voleb do školské rady a o výsledku voleb informovat zřizovatele. T: /2008 RM 35

5 Prodejní cena kalendáře pro rok 2009 Kováři RM po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu s účinností od : Kalendář Kováři ,- Kč 1078/2008 RM 35 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje v souladu s 30, bod 4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, souhlas příspěvkové organizaci Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p.o. k posílení investičního fondu ve výši ,- Kč převodem prostředků z rezervního fondu organizace. 2. RM po projednání uděluje v souladu s 31, bod 2) písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, souhlas příspěvkové organizaci Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p.o. s použitím prostředků investičního fondu k posílení údržby a oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele malování prostor knihovny a výstavního sálu Domeček a čištění koberců. 3. RM ukládá: a) vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace T: /2008 RM 35 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o., k realizaci investiční akce nákup keramické pece. 2. RM po projednání uděluje souhlas užití prostředků investičního fondu na realizaci této akce. 3. RM ukládá a) vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace T: b) řediteli příspěvkové organizace realizaci investiční akce T: /2008 RM 35

6 Souhlas s výpůjčkou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Základní školou Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, p.o., IČ a Mateřskou školou Lipník nad Bečvou, p.o. IČ dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2008 RM 35 Ceny zájmových útvarů SVČ 1. RM po projednání bere na vědomí ceny zájmových útvarů Střediska volného času Lipník n. B., p.o. pro školní rok 2008/2009 dle přílohy. 1082/2008 RM 35 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace RM po projednání stáhla materiál z programu jednání. 1083/2008 RM 35 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v následujícím členění: a) - na straně příjmů snížení: Kč ,00 v pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky, Kč ,00 v 6171, pol. 2329, ost. nedaňové příjmy, - na straně příjmů navýšení, ORJ 1: Kč 1.300,00 v org. 5011, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Bohuslávky, Kč 2.900,00 v org. 5021, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky D. Nětčice, Kč 4.400,00 v org. 5023, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky D. Újezd, Kč 200,00 v org. 5026, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Hlinsko, Kč 4.800,00 v org. 5034, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Jezernice, Kč 2.500,00 v org. 5036, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Kladníky, Kč 700,00 v org. 5043, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Lhota, Kč 9.900,00 v org. 5059, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Osek n/b., Kč 900,00 v org. 5073, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Radotín,

7 Kč 3.200,00 v org. 5081, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Soběchleby, Kč ,00 v org. 5093, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Týn n/b., Kč 3.700,00 v org. 5098, pol. 4121, neinv. přij. transf. od obcí přestupky Veselíčko, - na straně výdajů navýšení v org. 390: Kč 3.000,00 v 2143, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO TIC, b) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přij. transf. ze SR SD, - na straně výdajů navýšení v org. 480, ÚZ : Kč ,00 v 4195, pol. 5410, SD příspěvek na péči, c) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 2144, pol. 2112, příjmy z prodeje zboží, - na straně výdajů snížení v org. 441: Kč 4.500,00 v 3399, pol. 5137, DHDM, Kč 4.000,00 v 3399, pol. 5139, nákup materiálu, - na straně výdajů navýšení v org. 441: Kč ,00 v 3319, pol. 5169, nákup ost. služeb, d) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 3612, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí byty, - na straně výdajů navýšení v org. 415, orj. 204: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, zámek spisovna, e) - na straně výdajů přesun v org. 343: Kč ,00 z 5311, pol. 5137, DHDM, Kč 4.257,50 na 1014, pol. 5132, ochranné pomůcky, Kč ,50 na 1014, pol. 5137, DHDM, f) - na straně příjmů navýšení, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4116, ost. neinv. přij. transf. ze SR kultura, - na straně výdajů navýšení v org. 340, ÚZ : Kč ,00 v 3313, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO MK ČR, g) - na straně výdajů přesun v org. 460: Kč ,00 z 2369, pol. 5169, nákup ost. služeb studie ve vodním hospodářství, Kč ,00 na 3729, pol. 5179, ostatní nákupy studie systému bioodpady, h) - na straně příjmů navýšení: Kč ,00 v 6171, pol. 2329, ost. nedaňové příjmy, Kč 9.800,00 v 6310, pol. 2141, příjmy z úroků, - na straně výdajů navýšení v org. 440: Kč ,00 v 4379, pol. 5222, neinv. transf. občanským sdružením, i) - na straně příjmů přesun: Kč ,00 z 3639, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, Kč ,00 na 3613, pol. 3112, příjmy z prodeje ost. nemovitostí. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2008 RM 35

8 Výběrové řízení Vodovod Podhůra východ 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby vodovod Podhůra východ b) okruh obesílaných zájemců 2. RM ukládá vedoucí odboru regionálního rozvoje zabezpečit vypsání výběrového řízení. T: /2008 RM 35 Jednostranné zvýšení nájemného z bytu 1. RM po projednání schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu dle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to od do ve výši: - za byt I. ktg. 22,84 Kč/m 2 /měsíc - za byty se sníženou kvalitou II. ktg. 19,64 Kč/m 2 /měsíc III. ktg. - 18,44 Kč/m 2 /měsíc IV. ktg. - 16,98 Kč/m 2 /měsíc 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit doručení oznámení o jednostranném zvýšení nájmu nájemníkům bytů ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. T: /2008 RM 35 Nájemní smlouva k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p Hranická, Lipník nad Bečvou s paní Olgou Božkovou,.., za podmínky, že pí Božková do jednoho měsíce ode dne podpisu nájemní smlouvy vrátí městu byt č. 2 v domě č.p. 1006, Hranická, Lipník nad Bečvou. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, v I. NP domu č.p Hranická, Lipník nad Bečvou s: - pí Annou Sivákovou,..,

9 - pí Věrou Horákovou,.., - p. Rudolfem Novým,.., - pí Monikou Tomkovou,.., - pí Boženou Haluškovou,.., - pí Evou Severovou,.., - pí Hanou Sklářovou,.., - pí Věrou Letkovou,.., - pí Kateřinou Povýšilovou,.., - pí Danou Ševčíkovou,.., - pí Helenou Ferencovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2008 RM 35 Nájemní smlouva k bytu č. 4, standard, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 966 M.J.Husa, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, standard, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 966 M.J.Husa, Lipník nad Bečvou s panem Rudolfem Novým,... V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, standard, o velikosti 2+1, ve II. NP domu č.p. 966 M.J.Husa, Lipník nad Bečvou s: - pí Annou Sivákovou,.., - pí Emilií Látalovou,.., - pí Věrou Horákovou,.., - p. Františkem Navrátilem,.., - pí Kateřinou Povýšilovou,.., - p. Karlem Suchánkem,.., - pí Evou Severovou,.., - pí Hanou Sklářovou,.., - pí Věrou Letkovou,.., - p. Petrem Ulrychem,.., - p. Davidem Ulrychem,.., - pí Helenou Ferencovou,.., - p. Lukášem Lazengou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2008 RM 35

10 Vyjmutí bytu 2+1 v objektu č.p. 511 Hranická, Lipník nad Bečvou z bytového fondu města 1. RM po projednání neschvaluje vyjmutí bytové jednotky o velikosti 2+1, standard, v objektu č.p. 511 Hranická, Lipník nad Bečvou z bytového fondu Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat ředitele školy. T: /2008 RM 35 Dohoda o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu uzavřené dne Vyhlášení záměru prodeje b.j. č. 959/6 v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) předloženou dohodu o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu ze dne uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako prodávajícím) a panem Jaroslavem Frydryškem,.. (jako kupujícím), jejímž předmětem byl prodej bytu č. 959/6 v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně podílu na pozemku parc.č. st.1114 zastav. pl. a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu. b) vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky 959/6, o velikosti 1+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1114 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu, za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy,

11 - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 959/6 MÁNESOVA, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč. Upozornění: - byt je obsazen nájemcem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 35 Částečná revokace usnesení č. 135/2007 ZM 5 ze dne bod 1a), a1) Vyhlášení záměru prodeje b.j. č. 959/1 v domě č.p. 959, Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) částečnou revokaci usnesení č. 135/2007 ZM 5 ze dne bod 1a), a1), b) vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky 959/1, o velikosti 2+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1114 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu, za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty,

12 - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 959/1 MÁNESOVA, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč Upozornění: - byt je obsazen nájemcem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 35 Vyhlášení záměru prodeje b.j. č. 1092/37 v domě č.p Bratrská, nad Bečvou Lipník 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky č. 1092/37, o velikosti 1+1, standard, v domě č.p Bratrská, Lipník nad Bečvou, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1285 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty,

13 - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 1092/37 BRATRSKÁ, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč. Upozornění: - byt je obsazen nájemcem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 35 Revokace usnesení č. 908/2008 RM 29 ze dne Změna usnesení č. 761/2008 RM 24 ze dne RM po projednání schvaluje: a) revokaci usnesení č. 908/2008 RM 29 ze dne , b) změnu usnesení č. 761/2008 RM 24 ze dne vypouští se doba pronájmu a nově se doplňuje věta: Nájem se sjednává na dobu určitou, a to na šest měsíců s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy oběma smluvními stranami. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

14 T: /2008 RM 35 Nájemní smlouva k nebytovému prostoru - garáži č /12 G v objektu č.p Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru garáži č /12 G v objektu č.p Osecká, Lipník nad Bečvou, o výměře 21,73 m 2, s panem Zdeňkem Cílkem,.., za účelem parkování osobního vozidla, za cenu 470,- Kč/m 2 /rok, na dobu 1 roku ode dne podpisu nájemní smlouvy pokud jeden z účastníků smluvního vztahu nedoručí písemnou výzvu k vyklizení nebytové prostory, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek za jakých byla sjednána původně. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru garáži č /12 G v objektu č.p Osecká, Lipník nad Bečvou, o výměře 21,73 m 2, s: a) panem Jiřím Stloukalem,.., b) paní Evou Bělohoubkovou, RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2008 RM 35 Částečná revokace usnesení č. 294/2007 RM 9 ze dne RM po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení č. 294/2007 RM 9 ze dne bod 1b). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zařadit sklad do společných prostor domu č.p. 29 Novosady, Lipník nad Bečvou. T: /2008 RM 35

15 Prohlášení vlastníka k bytovým domům č.p ul. Bratrská, č.p ul. Bratrská, č.p ul. Za parkem, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vypracování Prohlášení vlastníka k níže uvedeným bytovým domům dle 4 zákona č. 72/1994 Sb. (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů. Prohlášením vlastníka budou určeny prostorově vymezené části domů, které se za podmínek stanovených citovaným zákonem a v souladu se stavebním určením stanou jednotkami a společnými částmi domu, a to za účelem následného prodeje bytových jednotek. a) Dům č.p s pozemkem parc.č. st.1361 v k.ú. Lipník nad Bečvou. b) Dům č.p s pozemkem parc.č. st.1358 v k.ú. Lipník nad Bečvou. c) Dům č.p s pozemkem parc.č. st.1727 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 35 Dohoda o zrušení smlouvy o převodu vlastnictví bytu uzavřené dne Vyhlášení záměru prodeje b.j. č. 959/4 v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) předloženou dohodu o ukončení platnosti kupní smlouvy ze dne uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako prodávajícím) a manžely Zdeňkem a Irenou Rychlými,.. (jako kupujícími), jejímž předmětem byl převod bytu č. 959/4 v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně id. podílu na pozemku parc.č. st.1114 zastav. pl. a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu. b) vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky 959/4, o velikosti 3+1, se sníženou kvalitou, v domě č.p. 959 Mánesova, Lipník nad Bečvou včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1114 v k.ú. Lipník nad Bečvou a na společných částech domu, za níže uvedených podmínek: - zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu ve výši ,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí, - v případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání převodu zastupitelstvem města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o převodu předmětných nemovitostí z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky prodeje, zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětných nemovitostí, jistota bude považována za zálohu kupní ceny, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty,

16 - v případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty, - kupující uhradí kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, - kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy, - návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem, - žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ B.J. Č. 959/4 MÁNESOVA, LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči Městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Cena bytu dle znaleckého posudku ze dne činí ,- Kč. Upozornění: - byt je obsazen nájemcem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 35 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavba Lipník nad Bečvou, Bratrská sportovní hala VNk 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním energetického zařízení - zemního kabelového vedení VNk, které bude uloženo v pozemcích parc.č. 1242/2 ostatní plocha jiná plocha, parc č. 1238/1=ZE 1242/2 a ZE 1238/1, parc.č. 1242/3 ostatní plocha a sportoviště a rekreační plocha, parc.č. 1242/18 ostatní plocha a sportoviště a rekreační plocha a parc.č. 1242/21 ostatní plocha a sportoviště a rekreační plocha vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené situace v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Bratrská sportovní hala VNk ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ: , a to v souvislosti s rozšířením sítě vysokého napětí distribuční soustavy v Lipníku nad Bečvou, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: (jako budoucím povinným z věcného břemene) a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ: (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zemního kabelového

17 vedení VNk, a to v rámci stavby Lipník nad Bečvou, Bratrská sportovní hala VNk na pozemcích parc.č. 1242/2 ostatní plocha jiná plocha, parc č. 1238/1=ZE 1242/2 a ZE 1238/1, parc.č. 1242/3 ostatní plocha a sportoviště a rekreační plocha, parc.č. 1242/18 ostatní plocha a sportoviště a rekreační plocha a parc.č. 1242/21 ostatní plocha a sportoviště a rekreační plocha vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán), a právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením, provozem, opravami a údržbou uvedeného energetického zařízení. 2. RM ukládá vedoucímu odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2008 RM 35 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene stavba příjezdu a přístupu k sousedním nemovitostem RD manželů Petrášových a RD manželů Vaculíkových 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním příjezdové a přístupové komunikace, která bude uložena v pozemcích parc.č. 4078/1 ostatní plocha jiná plocha a parc.č. 3524/5 zahrada vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle předložené situace v rámci staveb RD manželů Petrášových a RD manželů Vaculíkových, a to v souvislosti s připojením sousedních nemovitostí na účelovou komunikaci v Lipníku nad Bečvou, b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: (jako budoucím povinným z věcného břemene) a manžely Ing. Karlem a Andreou Vaculíkovými,..(jako budoucími oprávněnými z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění a zřízení příjezdu a přístupu k sousedním nemovitostem, a to v rámci stavby RD manželů Vaculíkových na pozemcích parc.č. 4078/1 ostatní plocha jiná plocha a parc.č. 3524/5 zahrada vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán), a právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením a provozem, příjezdové a přístupové komunikace k pozemkům parc.č. 3503/4 a parc.č. 3524/7, c) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ: (jako budoucím povinným z věcného břemene) a manžely Ing. Jozefem a Evou Petrášovými,..(jako budoucími oprávněnými z věcného břemene), jejímž předmětem je strpění umístění a zřízení příjezdu a přístupu k sousedním nemovitostem, a to v rámci stavby RD manželů Petrášových na pozemcích parc.č. 4078/1 ostatní plocha jiná plocha a parc.č. 3524/5 zahrada vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz situační plán), a právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti se zřízením a provozem, příjezdové a přístupové komunikace k pozemku parc.č. 3503/7. 2. RM ukládá vedoucímu odboru správy majetku zajistit podepsání smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2008 RM 35

18 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku ve ZE původ PK parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 929 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemku k zemědělským účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1.000,- Kč/ha/rok, - pronajímatel souhlasí s výsadbou ovocného sadu na předmětu nájmu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta bude činit 1 rok s tím, že výpověď musí být doručena druhému účastníkovi nejpozději do běžného roku a výpověď počíná běžet od toho roku, v němž byla výpověď doručena, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2008 RM 35 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1242/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 1242/1 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemku k zemědělským účelům, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1.000,- Kč/ha/rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od do , - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 1.000,- Kč, - v případě, že zájemci nebude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti a zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky.

19 Upozornění pro žadatele: Předmětný pozemek je v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2008 RM 35 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 30 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2008 RM 35 Dodatek č.2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č.2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako půjčitelem) a společností Nemocnice Hranice, a.s., IČ , se sídlem v Hranicích, Zborovská 1245, zastoupenou předsedou představenstva MUDr. Eduardem Sohlichem (jako vypůjčitelem). 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání dodatku č.2. T: /2008 RM 35 Zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne mezi Bc. Janem Frydrýškem,.., Ing. Josefem Frydrýškem,.., MUDr. Leou Frydrýškovou,.., Mgr. Zdenkou Frydrýškovou,.. (jako budoucími prodávajícími) a Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem je převod části pozemku parc.č. 959 vodní plocha o výměře cca 90 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě, b) vyhlášení záměru směny části pozemku parc.č. 959 vodní plocha o výměře cca 48 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě z rovnodílného podílového spoluvlastnictví

20 Bc. Jana Frydrýška,., Ing. Josefa Frydrýška,.., MUDr. Ley Frydrýškové,.. a Mgr. Zdenky Frydrýškové,.. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou za části pozemků parc.č. 66 trvalý travní porost o výměře cca 61 m 2 a parc.č. 67 ostatní plocha o výměře cca 77 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do rovnodílného podílového spoluvlastnictví Bc. Jana Frydrýška,.., Ing. Josefa Frydrýška,., MUDr. Ley Frydrýškové,..a Mgr. Zdenky Frydrýškové,... Převod pozemků se uskuteční za níže uvedených podmínek: - rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí nebude požadován žádnou ze smluvních stran, - účastníci uhradí rovným dílem náklady za vyhotovení geometrického plánu, znaleckého posudku a náklady spojené se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí, - daň z převodu nemovitostí bude účastníky uhrazena dle platných právních předpisů. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 35 Prodej části pozemku pod hřištěm v Loučce - parc.č RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha (dle geometrického plánu je předmětný pozemek nově označen jako parc.č. 1381/2) o výměře 43 m 2 v k.ú. Loučka manželům Antonínu a Evě Hradilovým,.. za cenu 50,- Kč/m 2, t.j. celkem 2.150,- Kč, přičemž převod se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí: - kupní cenu a náklady za zpracování znaleckého posudku a geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 200,- Kč, kterou kupující složili na účet města bude považována za zálohu kupní ceny, - náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. V případě, že zaviněním zájemců nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že zájemcům byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemci uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 35

21 Odkoupení nemovitostí v ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání: a) doporučuje ZM vzít na vědomí dopis společnosti FEA s.r.o., se sídlem Havlíčkova 1220, Holešov ze dne , b) nedoporučuje ZM schválit odkoupení objektu č.p s částí pozemku parc.č. st.1257 zastavěná pl. a nádvoří o výměře cca 240 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví společnosti FEA s.r.o., IČ , se sídlem Havlíčkova 1220, Holešov za cenu 2, ,- Kč. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2008 RM 35 Zajištění slavnostních obřadů ve městě 1. RM po projednání schvaluje s účinností od vyplácení příspěvku na úpravu zevnějšku pro účinkující při slavnostních obřadech ve městě ve výši dle důvodové zprávy. 1107/2008 RM 35 Výpověď nájemní smlouvy ze dne RM po projednání schvaluje vypovězení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Pozemkovýcm fondem ČR, se sídlem Praha 1, Ve Smečkách 33 (jako pronajímatelem) a MORAVA HOP s.r.o., chmelařské středisko Lipník nad Bečvou (jako nájemce), jejíž závazky přešly na město na základě smouvy o bezúplatném převodu pozemků č ze dne , a to k RM pověřuje starostu města vypovězením nájemní smlouvy. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi dne 29.09.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 27. schůzi dne 10.3.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 76. schůzi dne 15. 5. 2006 následující usnesení 1920/2006 RM 76 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1921/2006 RM 76 Rozhodnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 9. schůzi dne 16. 4. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi dne 24. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 16. schůzi dne 27. 8. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 7. 10. 2003 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více